Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1 Senilex-Liite Puheenjohtajan tervehdys Senilexin perustamisesta on nyt kulunut yhdeksän vuotta. Yhdistys on toisaalta jo varttunut mutta toisaalta nuori. Varttuneisuudella tarkoitan että se on löytämässä muotojaan ja nuoruudella tarkoitan että meillä on vielä kehittymisen varaa, niin jäsenistön määrän suhteen kuin eri toimintamuotojen luomisessa. Tällä hetkellä yhdistyksellämme on hieman yli 400 jäsentä. Ihan hyvä määrä sellaisenaan, mutta suhteutettuna noin 3000 Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneeseen, meillä on vielä runsaasti potentiaalista jäsenistöä ja kasvuvaraa. Senilexin toiminta on tällä hetkellä keskittynyt kolmeen osa-alueeseen. Yhdistys toimii foorumina valmistuneiden yhteydenpitoon järjestämällä tapaamisia ja erilaisia vierailuja. Senilex tarjoaa myös valmistuneiden työkokemusta opiskelijoiden käyttöön järjestämällä yliopistolla käytännön kursseja ja luennoimalla ja palkitsemalla hyviä opiskelusuorituksia ja yhteiskunnallista osallistumista stipendein omasta stipendirahastostamme. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti keskusteluun tiedekunnan kehittämisestä. Nähdäkseni meillä on joitakin voitettavia haasteita. Opetus on perinteisesti Suomessa ollut hyvinkin paljon valtiollinen asia. Tämä on muuttumassa. Yksityinen raha ja sen vaikutus yliopistotoimintaan on lisääntymässä. On tunnustettu että korkeatasoinen opetus ei ole itsestäänselvyys ja että kilpailuyhteiskunnan piirteitä tunkeutuu yliopistoihin ja tiedekuntiin. Elinkeinoelämä ja työnantajat yleisemminkin asettavat myös enemmän odotusarvoja valmistuneiden tasolle, myös ihmisinä. Senilex voisi toimia yhtenä foorumina ja vaikuttajana tässä kommunikaatiossa. Tämä edellyttää kuitenkin että jäsenistömme tuntee sen tarpeelliseksi ja halu osallistua on aito. Yllämainittu kysymys on myös yhteydessä yhdistyksen nykyiseen toimintatapaan. Tällä hetkellä Senilexin aktiivisuus lepää liiankin paljon yhdistyksen hallituksen harteilla. Vuosikurssien tapaamisten järjestämisessä perinteisen Tiedekunnan Päivän yhteydessä monet jäsenet ovat olleet hyvin aktiivisia. Toivonkin että näiden järjestäjien joukosta löytyisi suurempi ryhmä joka voisi osallistua yhdistyksen toimintaan tarjoamalla kasvot yhteydenpitoon eri vuosikurssien valmistuneiden kanssa. Toimintamme kommunikaation parantamiseksi olemme panostaneet uusiin Senilexin verkkosivuihin. Uudet sivut löytyvät osoitteesta Sivustolta löytyy kattavasti tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Toivottavasti vierailu sivustolla tarjoaa sinulle myös tietoa siitä, miten voit aktiivisesti osallistua yhdistyksemme toimintaan. Senilexin koko toiminnan päämäärä on saada jäsenistömme tuntemaan kiinnostusta tiedekuntaamme ja koko juristiyhteisöämme kohtaan. Jokaisen valmistuneen panos, pelkkä yhdistyksen jäsenyyskin, on erittäin tärkeää Turun oikeustieteellisen kamppailussa paikkansa säilyttämisessä ensiluokkaisten yliopistollisten tiedekuntien joukossa. Kun samanaikaisesti voi vaihtaa mielipiteitä ja muistoja opiskeluaikaisten ystäviensä kanssa sekä verkostoitua uusien kollegoiden kanssa, tämä ei ole hassumpi tapa hoitaa asioita. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan nauttimaan ja osallistumaan yhdistyksemme toimintaan - Senilexin kautta voi osallistua ja vaikuttaa jos vain haluaa! Ole Salvén Senilex ry:n hallituksen puheenjohtaja

2 Lexin alumnit mukana tiedekunnan opetuksessa Senilex oli alkuvuonna 2009 mukana järjestämässä jo pitkään suunniteltuja, valinnaisiin opintoihin kuuluvia Yritysjärjestelyt ja Oikeusriidan voittaminen -kursseja tiedekunnan perustutkintoopiskelijoille. Senilexin hallituksen pohtiessa mahdollisuuksia tukea tiedekuntaa ja opiskelijoita opetuksen osalta nousi aiheena esiin yritysjärjestelyt. Tavoitteeksi hahmottui useampia oikeudenaloja kattavan juridisen näkökulman tarjoaminen opiskelijoille moniongelmatilanteina nähtäviin yritysjärjestelyihin ja niiden kehityssuuntiin. Senilexin olikin kätevää tukea juuri kyseisen aiheen opetusta, koska useilta yritysjärjestelyjä sivuavilta oikeudenaloilta (kuten sopimus-, vero-, arvopaperimarkkina-, kilpailu-, yhtiö- ja työoikeus) löytyi runsaasti asiantuntijoina toimivia, ja ennen kaikkea luennoitsijoiksi mielellään suostuvia, senilexiläisiä. Vaikka kurssin toteutuksessa huomioitiinkin erityisesti käytännön liike-elämän juridiset tarpeet, niin kurssilla säilytettiin kuitenkin opetuksen asianmukaiset yliopisto-opetuksen akateemiset standardit. Yritysjärjestelyt-kurssi tarjosi opiskelijoille eri oikeudenalojen yrityskauppa-asiantuntijoiden luennoimana yleiskuvan erilaisten yritysjärjestelyjen oikeudellisista kysymyksistä, yritysjärjestelyistä prosesseina sekä yritysjärjestelyjen valikoiduista osa-alueista käytännön kannalta. Opintojaksolla käsiteltiin yhtiö-, kilpailu-, työ-, arvopaperimarkkina-, sopimus- ja vero-oikeuden näkökohtia sekä yrityskaupparahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsijoina kurssilla toimivat kilpailuoikeudesta Minna Vähäkylä (Nokia Oyj), arvopaperimarkkinaoikeudesta Ville Kajala (Finanssivalvonta), vero-oikeudesta myös kurssin vastaavana opettajana toiminut professori Jaakko Ossa sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta allekirjoittanut, joka vastasi Senilexin osalta myös kurssin rakenteesta ja muiden luennoitsijoiden hankkimisesta. Opiskelijat ottivat kurssin positiivisesti vastaan ja näyttivät arvostavan etenkin normaalista opetuksesta poikkeavaa käytännön näkökulmaa sekä luennoitsijoiden vuorovaikutteista luennointityyliä. Kurssille osallistunut viidennen vuosikurssin opiskelija Vilma Suomi piti hyvänä erityisesti sen monipuolisuutta: Kokonaisuutena kurssi tarjosi sopivan yleiskuvan yritysjärjestelyissä huomioitavista seikoista eri oikeudenaloilta. Lisäksi aiheen lähestyminen käytännön näkökulmasta toi mukavaa vaihtelua akateemiseen opetukseen. Myös kurssin suorittamiseen joustavuutta tuonut kotitentti oli opiskelijoiden mieleen ja löysipä luennoille tiensä jokunen kurssille kuulumatonkin opiskelija. Oikeusriidan voittamiseen keskittyneellä opintojaksolla pyrittiin puolestaan kehittämään opiskelijoiden valmiuksia johdonmukaiseen ja vakuuttavaan oikeudelliseen argumentointiin. Opintojaksolla työskenneltiin kansainvälistä kauppaa koskevan oikeustapauksen pohjalta, ja opiskelijoiden tuli valmistautua edustamaan riidan osapuolia suullisessa oikeuskäsittelyssä, jossa tavoitteena oli voittaa juttu esittämällä oman kannan tueksi luovalla argumentoinnilla ja esiintymisen vakuuttavuudella arvioituna vahvempia oikeudellisia perusteita kuin vastapuoli. Riita-asioiden hallinnoinnista ja hoitamisesta liike-elämässä kurssilla luennoivat Esa Kaikkonen (Metsäliitto) ja Ole Salvén (Metsäliitto), minkä lisäksi oikeustapausharjoituksissa opiskelijoita ohjasti noin 15 senilexiläistä lakimiestä, asianajajaa ja tuomaria. Professori Ari Saarnilehdon lisäksi kurssista vastasivat tiedekunnan puolesta Matti Urpilainen ja Mika Viljanen. Hyvän suosion saavuttaneet kurssit toimivat toivottavasti lähtölaukauksena myös muulle opetukselle, jossa Senilex ja sen jäsenistö voivat toimia tiedekunnan ja opiskelijoiden avuksi konkreettisessa muodossa. Luennoitsijoita onkin jo lupautunut loppuvuonna järjestettävälle sopimusoikeuden erikoistumisjaksolle ja yritysjärjestelyitä koskeva viiden opintopisteen opetuskokonaisuus järjestetään myös talvella Mikko Heinonen

3 VIII Tiedekunnan Päivä ja Senilex ry:n iltatilaisuus Ennätysmäärä osallistujia Jo perinteeksi muodostunut Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Päivä järjestettiin Calonialla perjantaina Tiedekunnan entisiä opiskelijoita oli saapunut paikalle ennätysmäärä, 127 kappaletta ja Calonian auditorion täyttikin iloinen puheensorina ex-lexiläisten (ja nykyisten senilexiläisten) vaihtaessa kuulumisia. Päivänpolttava aihe Tiedekunnan Päivä alkoi Yksityisyyden suoja ja julkisuus seminaarilla, jonka avasi professori Ari Saarnilehto. Arin lämpimien tervetuliaissanojen jälkeen dekaani Heikki Kulla kertoi tiedekunnan kuulumisia. Varsinaiseen seminaariaiheeseen päästiin OTT Eva Gottbergin alustamana. Evan esitys yksityisyyden ja julkisuuden kamppailusta lapsiriidoissa herätti yleisössäkin vilkasta keskustelua. Teemaa jatkettiin Alma Median lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan esityksellä medialiiketoiminnan erityiskysymyksistä ja poliisipäällikkö Aapo Nuotion kertoessa ampumaaselainsäädännön uudistuksiin liittyvistä haasteellisista yksityisyydensuojakysymyksistä. Turkulaisten oma MEP Ville Itälä lopetti seminaarin luento-osuuden kertomalla hauskasti oman poliittisen uransa ja yksityiselämänsä välisestä rajanvedosta, jonka hän sanoi olevan aina välillä päivälehtien käsissä. Itälän esitys sisälsi sangen mielenkiintoisia anekdootteja pitkän uran varrelta. Uran, jonka kuulimme alkaneen Kirkkotien portsarin tehtävistä. 9-kurssien tapaamiset Seminaarin jälkeen päivää jatkettiin lounaalla ravintola MacchiaVellissä ja sen jälkeen kurssitapaamisten merkeissä niiden osallistujien osalta, jotka olivat ns. 9-kursseja, eli aloittaneet opiskelunsa vuosina 1969, 1979, 1989 tai Muut seminaariosallistujat jatkoivat päivää yksityisyydensuojan ja julkisuuden erityiskysymyksillä. Ari Saarnilehdon aikoinaan käynnistämät kurssitapaamiset ovat olleet erityisen mieluinen lisä Tiedekunnan Päivän ohjelmistoon, ja voidaan ehkä varmuudella sanoa että erityisesti omien opiskelija-aikaisten ystäviensä tapaaminen vapaamuotoisissa merkeissä seminaariosuuden jälkeen on ollut suuresti vaikuttamassa Tiedekunnan Päivän osallistujamäärän jatkuvaan nousuun. Kurssitapaamisten koollekutsujina toimivat yleensä vuosikurssin isännät ja emännät tai heidän ollessaan estyneenä, joku muu ko. vuosikurssin primus motor. Pääministerimme tekstiviestikohun velloessa tuona aikana, erityisesti vuosikurssi 69 sai hieman ylimääräistä pontta ja julkisuutta kokoontumiselleen. 69-kurssin kurssitapaamisesta voit lukea toisaalla tässä julkaisussa. Vuosikurssin 1979 opiskelijoita oli saapunut kurssitapaamiseen 34 kappaletta ja vuosikurssin 1999 osaltakin ilahduttavasti yli 30. Senilex ry:n vuosikokous ja iltajuhla Kårenilla Tiedekunnan Päivän ja kurssitapaamisten jälkeen päivää jatkettiin Senilex-aiheisesti Kårenilla, ensin yhdistyksen sääntömääräisellä vuosikokoksella ja sen jälkeen juhlaillallisella. Vuosikokouksen asialistalla ei tänä vuonna ollut jännittäviä aiheita sääntömääräisten asioiden lisäksi, mutta siitä huolimatta kokouksen osallistujamäärä oli ilahduttavan runsas ja keskustelu aktiivista. Yhdistyksen puheenjohtaja Ole Salvén loi katsauksen menneeseen toimikauteen ja kertoi Senilexin tulevaisuuden projekteista ja näkymistä. Johannes Piha esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, joista myöskään tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa - lukuun ottamatta tilintarkastaja Seppo Koskisen yleisluontoista lausuntoa siitä, että Senilexin tilillä oleva varallisuutta

4 pitäisi käyttää enemmän. Liekö tällä tavoitellun ylimäärästä yhdistyksen tarjoamaa drinkkikierrosta iltajuhlan yhteydessä vai kauaskantoisempaa, se ei puheenvuorosta käynyt ilmi. Joka tapauksessa yhtenä esimerkkinä tämän toivomuksen täyttämisestä on tämä sinulle postitettu Lexpress ja sen väliin taitettu Senilex-liite. Vuosikokous valitsi Senilexille myös uuden hallituksen, jossa jatkoivat Ole Salvén puheenjohtajana ja jäsenistä Heikki Kulla, Iris Rapeli, Johannes Piha ja allekirjoittanut. Uusina jäseninä valittiin Hanna Finne, Tuire Nurmio, Tapio Rantala ja Timo Ritakallio. Viimeistään virallisen osuuden päättyessä, Kårenin isoon saliin virtasi loppukin juhlakansasta, suurin osa iloisissa tunnelmissa kurssitapaamisten jälkimainingeissa. Ole Salvénin tervetuliaissanojen jälkeen iltaa jatkettiin hyvän ruoan ja juoman kera edelleen nousujohteisissa tunnelmissa. Eri 9-kurssilaiset intoutuivat vieläpä keskinäiseen juomalaulukisaan, jossa perinteiset opiskelijasävelmät kaikuivat runsaasti opiskelijaelämää kuulleille Kårenin seinille. Paikka ja tunnelma eivät siten olisi voineet enempää yhteen sointua. Perinteisiin on lisäksi kuulunut että iltajuhlan pääpuhujaksi on kutsuttu Tiedekunnan Päivän kulloisenkin teeman kanssa yhteen soveltuva taho. Tällä kertaa kuulimme Antti-Pekka Pietilän ajatuksia julkisuuden henkilöiden ja iltapäivälehdistön yhteiselämästä. A-P Pietilähän on toiminut pitkään mm. Ilta-Sanomien vastaavana päätoimittajana. Juhlapuheen teema osui aivan nappiin ja tietyt kannanotot taisivat jopa olla suunnitelmallisen provosoivia ja herättivät osaltaan oivaa keskustelua kuulijakunnassa. Perjantai-illan vaihtuessa lauantaiaamuksi suuri osa juhlakansasta jatkoi opiskelijavuosien muisteloita Kirkkotiellä, vakiintunut perinne tämäkin. Yksityisyyden suoja teemaa kunnioittaen rajoitamme kuitenkin illan muistelot tähän. Suurkiitokset kaikille osallistujille jälleen kerran unohtumattomasta illasta! Antti Säiläkivi Pikahaastattelussa Senilex-stipendiaatti OTM Eeva Kirveskari Senilex ry jakaa tiedekunnan publiikin yhteydessä kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen stipendin, suurudeltaan 500 euroa. Stipendin saajan valitsee tiedekunnan dekaani yhdessä Senilex ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa. Stipendiä ei erikseen anota. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluat tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Keväällä stipendin sai Eeva Kirveskari. Tässä stipendiaatin pikahaastattelu. Antti Säiläkivi: Heippa Eeva ja onnittelut stipendisi johdosta, toivottavasti sille on löytynyt käyttöä! Eeva Kirveskari: Kiitos! Kyllä, stipendi on käytetty viisaasti! 4 LEXP r e s s

5 Press AS: Koska aloitit oikiksen opintosi? EK: Vuonna 2003 AS: Mistä teit syventävät opintosi ja gradusi? EK: Ympäristöoikeudesta. Graduni tein toimeksiantona ympäristöhallinnolle pilaantuneen maaperän sääntelyyn liittyvistä ongelmakohdista. AS: Mikä oli suurin haasteesi gradun kirjoitusprosessissa? EK: Luultavasti se oli tasapainoilu tieteellisten vaatimusten ja toimeksiantajan käytännön vaatimusten välillä. Teokselle oli myös todellinen tarve ja siten korkeammat ulkoiset odotukset kuin pelkästään tiedekunnalle tehtävällä gradulla. AS: Mitä teet tällä hetkellä (työksesi)? EK: Olen lakimiehenä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersilla, teen pääasiassa ympäristö-, kiinteistö- ja rakentamisoikeutta. AS: Oliko Senilex sinulle tuttu ennen stipendin saamista? Jos, niin mistä yhteydestä? EK: Senilexin toiminta tuli minulle tutuksi viimeistään vuonna 2006, jolloin olin Lexin hallituksessa. AS: Oletko törmännyt Facebookissa Senilex-ryhmään? EK: En vielä. Täytyypi törmäillä! AS: Oletko jo itse Senilexin jäsen? Jos et, niin oletko ajatellut liittyä? EK: En vielä, olen kyllä ajatellut liittyä. AS: Mikä on mieleenpainuvin muistosi Caloniasta? EK: Kyllä se on kaikki ne kahviossa vietetyt lukutauot! AS: Entä mieleenpainuvin Lex-muistosi? EK: Niitä on niin kovin monta! Oman hallitusvuoteni lisäksi erityisesti tulee mieleen ne ensimmäiset kerrat jolloin sai vetää päälleen Lexin haalarit. Olipa mahtava fiilis! AS: Olit Lexin klubimestari vuonna 2006 jolloin Kirkkotie tuhoutui tulipalossa. Muistatko vielä, mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi kun pääsit palopaikalle? EK: Jahas, tähän ei Kodin Putkimies autakaan Valitettavasti muut ajatukset eivät ole painokelpoisia. AS: Sitten vielä pyytäisin sinua tekemään pikatestin ja valitsemaan seuraavien vaihtoehtojen välillä: AS: Frederik vai Virve Rosti? EK: Frederik AS: Velvoite- vai esineoikeus? EK: Esineoikeus AS: Codex vai Pykälä? EK: Pykälä (työympäristön paineesta) :o) AS: Donna vai Proffan Kellari? EK: Proffan Kellari LEXP r e 5 s s

6 AS: Kylmä snapsi vai lämmin punssi? EK: Kylmä snapsi, kiitos! AS: Vappu vai sillis? EK: Sillis AS: Hienoa, siinä kaikki tällä erää. Kiitos kun suostuit vastailemaan näihin kummallisiin kysymyksiin! Onnea ja menestystä lakimiehen ammatissa ja toivottavasti törmäämme Senilexin merkeissä! Antti Säiläkivi Lähestyin 2009 Tiedekunnan Päivässä Juhani Leppää ja Mirja Kainua pyynnöin saada LexPressin Senilex-teemajulkaisuun juttu Tiedekunnan Päivän yhteydessä järjestetystä vuosikurssin 1969 tapaamisesta. Juttu syntyikin, mutta sen syntyhistoria on mielestäni sen verran hauska, että päätin sisällyttää ko. kirjeenvaihdon tähän alkuun ja julkaista jutun sen enempiä editoimatta. Uskon että viestin kirjoittajat eivät siitä pahastu, ja muutkin lukijat ymmärtävät tämän ratkaisun kun alla olevan lukevat. Toimittaja: Antti Säiläkivi Hyvä vastaanottaja, tässä näet kurssioltermannien ja -emännän välistä meilien vaihtoa. Kun meistä kukaan ei kerinnyt tarkemmin tekemään esseetä toivon Lexpressin toimituksen toimittavan alla olevasta Seppo Koskisen ja nyt minun täydentämästä konseptista jonkinlaisen referaatin lehteenne. Ottaen huomioon että Seppo Koskinen on työoikeuden rohvessoori ja saattaa omata vahvoja mielipiteitä toisen työn ryöväämisestä kannattanee teidän todeta ingressissä, että teksti on toimituksen vapaasti toimittamaa ja lainaamaa. Allekirjoitukseksi sopisi laittaa Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja Terveisin Mirja Kainu [toim. huom: Seuraavassa sähköpostilla saamani, itse kertomus, kurssitapaamisesta] Hei, itselläni on juuri yksi lausunto työn alla ja se pitäisi saada huomenna valmiiksi ja en ole ehtinyt vielä aloittamaan kirjoittamista. Kyllä sinun Mirja on nyt kirjoitettava / viimeisteltävä teksti allaolevien muistelusten perusteella. YT Seppo 6 LEXP r e s s Kurssi 69 muistelee (eli kuinka juttu kurssitapaamisesta syntyi)

7 Ari Saarnilehdon ehdotuksesta Heikki Kainulainen, Juhani Leppä ja Seppo Koskinen suostuivat yhteistyöhön Mirja Kainun kanssa Vuosikurssi 69 -tapaamisen järjestelyvastaaviksi. Ohjelma syntyi aivomyrskyn tuloksena aamupäivän kahvisteluilla. Kuten asiaan kuuluu se muuttui viimeisellä viikolla ratkaisevasti, kun sekä Assarin Ullakko että kahvila Myssy & Silinteri olivat suljettuina. No, valtion virasto oli auki ja niin suhteellisen pieneksi mutta edustavaksi muodostunut joukko seniorilexiläisiä kerääntyi loistavan luentorupeaman jälkeen kuusi-ysi -kyltin juureen siirtyäkseen seuraamaan yksityisyyden suojaamista maistraatin tiloissa. Sponsorit olivat olleet jalomielisesti liikkeellä niin ruuan kuin juomankin suhteen. Paikan vaihtumisella ei ollut vaikutusta, ainakaan huonompaan suuntaan. Kuohuviinit, valkkarit ja punkut olivat sulassa sovussa buffettipöydässä parisuhteen rekisteröimishuoneessa saapuessamme Turun seudun maistraattiin. Ryhmämme sai hyvän alun omalle esiintymiselleen, koska Matti Vanhanen oli juuri jäänyt kiinni 69 -viesteistään. Meille 69 ei ole kuitenkaan mikään ongelma, sillä me olemme aitoja sellaisia. Kurssitapaaminen merkeissä ensimmäiseksi oltiin Maistraatin vieraana, jossa seurasimme joukkoomme kuulevien eri sukupuolta olevien vihkimistoimitusta ilman vihkimistä. Nautimme myös sen verran juomia yms., sekä ennen että jälkeen vihkimistoimituksen, että estot hävisivät, jos niitä tämän ikäisillä edes on. Kaikki kurssitapahtumaan osallistuneet olivat jopa sen verran säilyttäneet piirteitään, että tunnistimme toisemme. Sen kyllä huomasimme keskustellessamme poissaolevista, että aika monen harrastukset olivat muodostuneet niin kansainvälisiksi, että tuonakin viikonloppuna oltiin muualla. Koska virastossa tarjoilu oli aika laimeaa siiryi osa kuusysiläisistä vanhaan pankkiin [Toim.huom: Ravintola Old Bankiin] vahvistamaan sekä henkeä että ruumista, millä tietysti oli oma vaikutuksensa tunnelmaan. O tempora o mores. Jälleen kerran. Senilexin kokous sujui tämän jälkeen ns. normaaleissa merkeissä. Vuosikurssiimme kuuluva tilintarkastaja yritti jälleen tulla erotetuksi, mutta ei onnistunut. Lisäksi hän vakavasti esitti, että meidän kaikkien, Senilex mukaan lukien, tulee lisätä kulutusta. Senilexillekin vain kertyy rahaa!! Senilexin kokouksen jälkeen Kårenilla syötiin, juotiin, istuttiin ja puhuttiin mukavia. Vanhempana ihmisenä huomasi jälleen kerran sen, kuinka hauskaa ja virkistävää on puhella nuorempien kanssa. Eräskin vanhempi porukkamme herrasmies koko ajan tarjoili tutuille naispuolisille henkilöille. Kulutustahan sitä tarvitaan, joten siitä vaan. Sitten osa porukasta taisi lähteä Galaxyyn ja osa Lexiin. Lexissä meno oli entisenlaista, tosin hieman vaisua. Olikohan syynä se, että paras meno olisi ollut vasta kahden jälkeen, jota ei tainnut kukaan meistä olla todistamassa? Sen verran homma oli hallussa, että meikäläisetkin osasivat varata tukun juomalippuja etukäteen. Joten taas tarjoiltiin, sillä kukapa (paitsi JL) [Toim.huom: Juhani Leppä] olisi niitä kaikkia itse kyennyt juomaan. Kaiken kaikkiaan mukava oli huomata, että kaikki tapahtumaamme osallistuneet pitivät tilaisuutta mukavana ja olivat tulossa mukaan myöhemminkin. Ikämme johdosta kovin suuria välejä ei osallistumisessa voi olla, ja usea haikailikin ihan vuotuistapahtumaa vuosikurssille. Joten jos tätä lukee joku 69, joka ei ollut mukana, niin tule mukaan ensi kerralla, sillä ensi vuonna pidetään jälleen Tiedekunnan Päivä. Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja LEXP r e 7 s s

8 Edellä mainitut asiat ja lukuisa joukko muitakin mieltäsi askarruttavia Senilex-aiheisia asioita selviää vierailulla Senilexin uudistetuilla nettisivuilla osoitteessa senilex.fi. Lisäksi, mikäli et vielä ole Senilexin jäsen, pystyt liittymään yhdistyksen jäseneksi ja hoitamaan jäsenmaksusi vaivattomasti nettisivujen kautta. Voit liittyä yhdistykseen joko maksamalla ainaisjäsenmaksun, 100 euroa tai vuosijäsenmaksun, 20 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa Senilex ry:n tilille Muista kirjoittaa viesti-kenttään nimesi ja opiskelun aloitusvuotesi. Senilex in Brief Senilex ry on vuonna 2000 perustettu Suomen ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta ottaa Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut henkilö. Senilex tarjoaa Turun oikeustieteellisen alumneille kanavan ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyysuhteita ja mahdollisuuden tavata eri ikäpolvien Turusta valmistunutta lakimieskuntaa. Senilex edesauttaa yhteistyötä erilaisissa tehtävissä toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden sekä Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan välillä. Senilex toimii myös käytännön tasolla kiinteässä yhteystyössä tiedekunnan kanssa, josta osoituksena tiedekunnassa järjestettävät valinnaiset kurssit ja yhteistyössä tiedekunnan kanssa vuosittain järjestettävä Tiedekunnan Päivä iltajuhlineen (ks. erilliset jutut tässä lehdessä). Senilex on lisäksi aktiivisesti mukana Turun Yliopiston mentorointiohjelmassa, jossa alumnit jakavat kokemuksiaan työelämästä valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Senilexillä on hieman yli 400 jäsentä. Kiinteänä osana yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista Senilexin hallitus on perustanut erillisen stipendirahaston, josta jaetaan kaksi kertaa vuodessa tiedekunnan publiikkien yhteydessä 500 euron suuruinen Senilex-stipendi. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluaa tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Taitto: Maija Mäntylä Painopaikka: Newprint Oy Painos: 500kpl 8 LEXP r e s s JÄSENMAKSU MAKSAMATTA, OSOITTEENMUUTOS TEKEMÄTTÄ, JOTAIN MUUTA, MITÄ..?

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto Inter Vivos PYKÄLÄ RY:N JÄSENLEHTI >> 03 2012 Elämäni juristina - haastattelussa Aulis Aarnio Äidit opiskelijavaihdossa ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Puuhasteltavaa phuksille! INTER VIVOS Y liopistossa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1. hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22

OSAVUOSIKATSAUS 1. hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22 Q OSAVUOSIKATSAUS 1 Optimi ry:n virallinen äänenkannattaja 6. vsk nro 1 maaliskuu 2008 hawaii-bileet 14 hallitusesittely 16 optimin ensimmäinen puheenjohtaja 22 .:Pääkirjoitus:. Valintoja ja vakansseja

Lisätiedot

KILTALEHTI. Manager Maailmalla SIVU 20. Man@ger täytti 9 vuotta MITÄ OIKEIN TAPAHTUI? WAPPU TULEE TAAS, OLETKO VALMIS? SIVU 28

KILTALEHTI. Manager Maailmalla SIVU 20. Man@ger täytti 9 vuotta MITÄ OIKEIN TAPAHTUI? WAPPU TULEE TAAS, OLETKO VALMIS? SIVU 28 Man@gerin 10-vuotis juhlakausi alkaa pian Luvassa 10 tapahtumaa ennen vuosijuhlia Seuraa tiedoitusta asian tiimoilta Verkostoituminen, päivän sana SIVU 12 Opi kirjoittamaan tieteellisesti SIVU 19 KILTALEHTI

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

DIGESTA. Artikla ry:n VIRALLINEN LEHTI. Juridinen aikauslehti 1/07

DIGESTA. Artikla ry:n VIRALLINEN LEHTI. Juridinen aikauslehti 1/07 DIGESTA Artikla ry:n VIRALLINEN LEHTI Juridinen aikauslehti 1/07 2 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus...3 s. Puheenjohtajan palsta...5 s. Artiklan hallitus ja toimihenkilöt 2007...7 s. Inspehtoorin tervehdys...18

Lisätiedot

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n äänenkannattaja. Digestassa esiintyvät mielipiteet eivät välttämättä

Lisätiedot

Varatuomariksi? Neljä auskultanttia kertoo kokemuksistaan

Varatuomariksi? Neljä auskultanttia kertoo kokemuksistaan inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 01 2011 Varatuomariksi? Neljä auskultanttia kertoo kokemuksistaan Pykälä-viikko lähestyy, oletko valmis? Vinkit vuosijuhliin tästä numerosta Kv-tutorointi kielirikas

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana!

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009. Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 2/2009 Luottamustoimia haettavana! Pirkanmaan Ekonomit ry Puheenjohtajan puheenvuoro Puheenjohtaja omaa rahaa iskemässä Hyvä Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsen! Toivottavasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s.

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys Haastattelussa Iina Kuustonen s.8 Yö kadulla - kodittomuus s.25 Haastattelussa Jukka Mähönen s.27 ELSA Turku ry SISÄLLYS TALOUS JA HYVÄNTEKEVÄISYYS Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajalta

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4

Sisällysluettelo. Pääkirjoitus... 3. Poronkusema 2007... 7. Parhaat iskurepliikit kautta aikojen... 28. Puheenjohtajan palsta... 4 D I G E S T A Juridinen aikakausilehti 2/07 Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Kopo-palsta... 5 Poronkusema 2007... 7 Kiinan-opinnot: Shanghai 19.3.-23.3... 10 Hikipedia älyvapaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13. VSK. NRO 2 HUHTIKUU 2015 Q2

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13. VSK. NRO 2 HUHTIKUU 2015 Q2 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 13. VSK. NRO 2 HUHTIKUU 2015 Q2 Pääkirjoitus Kesä lähestyy Viimeisimmän osarin ilmestymisestä ei ole pitkä aika, mutta paljon on ehtinyt tapahtua

Lisätiedot

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3

EkonomiEnergiaa. Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3 EkonomiEnergiaa Pirkanmaan Ekonomit ry:n jäsenlehti 1 / 2 0 1 3 Sisällys Tunnelmia Pirkanmaan Ekonomien edellisistä 70-vuotisvuosijuhlista vuodelta 2008 PME:n 75-vuotisjuhlavuosi s. 6 Lue lisää juhlavuodesta

Lisätiedot

T A M P E R E E N N U O R K A U P P A K A M A R I R Y : N J Ä S E N - J A S I D O S R Y H M Ä L E H T I

T A M P E R E E N N U O R K A U P P A K A M A R I R Y : N J Ä S E N - J A S I D O S R Y H M Ä L E H T I T A M P E R E E N N U O R K A U P P A K A M A R I R Y : N J Ä S E N - J A S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2011 Tampereen Nuorkauppakamari ry yhteistyökumppanit 2011 Attorneys 28. 30. 17. Tampereen Nuorkauppakamari

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa 4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa PÄÄKIRJOITUS Vuosi alkaa taas kerran olla lopuillaan ja ennen vuoden vaihtumista

Lisätiedot

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

Inter Vivos. Pykälä ry:n jäsenlehti 5/2013

Inter Vivos. Pykälä ry:n jäsenlehti 5/2013 Inter Vivos Pykälä ry:n jäsenlehti 5/2013 Oikkarin joulu. Pääkirjoitus Oi niitä aikoja. Nämä sanat voisin tähän kirjoittaa, laulun tämän samalla itse laulellen. Sitä istuu Korruptiositseillä ja vaivoin

Lisätiedot

DigESTA. Trust no one, Mr. Mulder. SUOMEN PARAS JURIDINEN AIKAKAUSILEHTI IV / 05. Vielä hetken Napapiirin pohjoispuolisen

DigESTA. Trust no one, Mr. Mulder. SUOMEN PARAS JURIDINEN AIKAKAUSILEHTI IV / 05. Vielä hetken Napapiirin pohjoispuolisen DigESTA Vielä hetken Napapiirin pohjoispuolisen SUOMEN PARAS JURIDINEN AIKAKAUSILEHTI Trust no one, Mr. Mulder. IV / 05 Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n

Lisätiedot

I N D E K S I 4/2008

I N D E K S I 4/2008 I N D E K S I 4/2008 Päätoimittaja Leila Uotila lkuoti@utu.fi Toimittajat Anette Almgren Eero Hokkanen Mari Jokiranta Petteri Järvinen Maija Karjalainen Esa Karonen Niko Korte Maiju Kujala Elias Laitinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet...

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4 Parisalsaa Turun illassa...9 Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... 11 Poutapilveä ja paikallisia sadekuuroja...13 VSTKY:n toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

Pykälä ry:n jäsenlehti.

Pykälä ry:n jäsenlehti. inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 02 2011 Reilaaminen opiskelijaystävällinen tapa matkustaa Klooniliha sitä tahdon lautaselleni Romanit muiden kuin Romanian päänvaiva? Vuosijuhlat 2011 katso kuvat! Esittelyssä

Lisätiedot

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 TEEMANA: ura & työ & elämä Vauhtia uudelle uralle Uranaisten elämänmuutos: kotiäiti ja lomautettu kertovat Onko identiteettisi uhattuna? Tunnelmia

Lisätiedot

LOKAKUU 3 : 2013. motivaatio : JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI :

LOKAKUU 3 : 2013. motivaatio : JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI : LOKAKUU 3 : 2013 motivaatio : JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI : Castrén & Snellman tarjosi kesätyöntekijöilleen erittäin monipuolisen perehdytyksen sekä hyvät olosuhteet työntekoon. Kokeneempien työntekijöiden

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot