Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1 Senilex-Liite Puheenjohtajan tervehdys Senilexin perustamisesta on nyt kulunut yhdeksän vuotta. Yhdistys on toisaalta jo varttunut mutta toisaalta nuori. Varttuneisuudella tarkoitan että se on löytämässä muotojaan ja nuoruudella tarkoitan että meillä on vielä kehittymisen varaa, niin jäsenistön määrän suhteen kuin eri toimintamuotojen luomisessa. Tällä hetkellä yhdistyksellämme on hieman yli 400 jäsentä. Ihan hyvä määrä sellaisenaan, mutta suhteutettuna noin 3000 Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneeseen, meillä on vielä runsaasti potentiaalista jäsenistöä ja kasvuvaraa. Senilexin toiminta on tällä hetkellä keskittynyt kolmeen osa-alueeseen. Yhdistys toimii foorumina valmistuneiden yhteydenpitoon järjestämällä tapaamisia ja erilaisia vierailuja. Senilex tarjoaa myös valmistuneiden työkokemusta opiskelijoiden käyttöön järjestämällä yliopistolla käytännön kursseja ja luennoimalla ja palkitsemalla hyviä opiskelusuorituksia ja yhteiskunnallista osallistumista stipendein omasta stipendirahastostamme. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti keskusteluun tiedekunnan kehittämisestä. Nähdäkseni meillä on joitakin voitettavia haasteita. Opetus on perinteisesti Suomessa ollut hyvinkin paljon valtiollinen asia. Tämä on muuttumassa. Yksityinen raha ja sen vaikutus yliopistotoimintaan on lisääntymässä. On tunnustettu että korkeatasoinen opetus ei ole itsestäänselvyys ja että kilpailuyhteiskunnan piirteitä tunkeutuu yliopistoihin ja tiedekuntiin. Elinkeinoelämä ja työnantajat yleisemminkin asettavat myös enemmän odotusarvoja valmistuneiden tasolle, myös ihmisinä. Senilex voisi toimia yhtenä foorumina ja vaikuttajana tässä kommunikaatiossa. Tämä edellyttää kuitenkin että jäsenistömme tuntee sen tarpeelliseksi ja halu osallistua on aito. Yllämainittu kysymys on myös yhteydessä yhdistyksen nykyiseen toimintatapaan. Tällä hetkellä Senilexin aktiivisuus lepää liiankin paljon yhdistyksen hallituksen harteilla. Vuosikurssien tapaamisten järjestämisessä perinteisen Tiedekunnan Päivän yhteydessä monet jäsenet ovat olleet hyvin aktiivisia. Toivonkin että näiden järjestäjien joukosta löytyisi suurempi ryhmä joka voisi osallistua yhdistyksen toimintaan tarjoamalla kasvot yhteydenpitoon eri vuosikurssien valmistuneiden kanssa. Toimintamme kommunikaation parantamiseksi olemme panostaneet uusiin Senilexin verkkosivuihin. Uudet sivut löytyvät osoitteesta Sivustolta löytyy kattavasti tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Toivottavasti vierailu sivustolla tarjoaa sinulle myös tietoa siitä, miten voit aktiivisesti osallistua yhdistyksemme toimintaan. Senilexin koko toiminnan päämäärä on saada jäsenistömme tuntemaan kiinnostusta tiedekuntaamme ja koko juristiyhteisöämme kohtaan. Jokaisen valmistuneen panos, pelkkä yhdistyksen jäsenyyskin, on erittäin tärkeää Turun oikeustieteellisen kamppailussa paikkansa säilyttämisessä ensiluokkaisten yliopistollisten tiedekuntien joukossa. Kun samanaikaisesti voi vaihtaa mielipiteitä ja muistoja opiskeluaikaisten ystäviensä kanssa sekä verkostoitua uusien kollegoiden kanssa, tämä ei ole hassumpi tapa hoitaa asioita. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan nauttimaan ja osallistumaan yhdistyksemme toimintaan - Senilexin kautta voi osallistua ja vaikuttaa jos vain haluaa! Ole Salvén Senilex ry:n hallituksen puheenjohtaja

2 Lexin alumnit mukana tiedekunnan opetuksessa Senilex oli alkuvuonna 2009 mukana järjestämässä jo pitkään suunniteltuja, valinnaisiin opintoihin kuuluvia Yritysjärjestelyt ja Oikeusriidan voittaminen -kursseja tiedekunnan perustutkintoopiskelijoille. Senilexin hallituksen pohtiessa mahdollisuuksia tukea tiedekuntaa ja opiskelijoita opetuksen osalta nousi aiheena esiin yritysjärjestelyt. Tavoitteeksi hahmottui useampia oikeudenaloja kattavan juridisen näkökulman tarjoaminen opiskelijoille moniongelmatilanteina nähtäviin yritysjärjestelyihin ja niiden kehityssuuntiin. Senilexin olikin kätevää tukea juuri kyseisen aiheen opetusta, koska useilta yritysjärjestelyjä sivuavilta oikeudenaloilta (kuten sopimus-, vero-, arvopaperimarkkina-, kilpailu-, yhtiö- ja työoikeus) löytyi runsaasti asiantuntijoina toimivia, ja ennen kaikkea luennoitsijoiksi mielellään suostuvia, senilexiläisiä. Vaikka kurssin toteutuksessa huomioitiinkin erityisesti käytännön liike-elämän juridiset tarpeet, niin kurssilla säilytettiin kuitenkin opetuksen asianmukaiset yliopisto-opetuksen akateemiset standardit. Yritysjärjestelyt-kurssi tarjosi opiskelijoille eri oikeudenalojen yrityskauppa-asiantuntijoiden luennoimana yleiskuvan erilaisten yritysjärjestelyjen oikeudellisista kysymyksistä, yritysjärjestelyistä prosesseina sekä yritysjärjestelyjen valikoiduista osa-alueista käytännön kannalta. Opintojaksolla käsiteltiin yhtiö-, kilpailu-, työ-, arvopaperimarkkina-, sopimus- ja vero-oikeuden näkökohtia sekä yrityskaupparahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsijoina kurssilla toimivat kilpailuoikeudesta Minna Vähäkylä (Nokia Oyj), arvopaperimarkkinaoikeudesta Ville Kajala (Finanssivalvonta), vero-oikeudesta myös kurssin vastaavana opettajana toiminut professori Jaakko Ossa sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta allekirjoittanut, joka vastasi Senilexin osalta myös kurssin rakenteesta ja muiden luennoitsijoiden hankkimisesta. Opiskelijat ottivat kurssin positiivisesti vastaan ja näyttivät arvostavan etenkin normaalista opetuksesta poikkeavaa käytännön näkökulmaa sekä luennoitsijoiden vuorovaikutteista luennointityyliä. Kurssille osallistunut viidennen vuosikurssin opiskelija Vilma Suomi piti hyvänä erityisesti sen monipuolisuutta: Kokonaisuutena kurssi tarjosi sopivan yleiskuvan yritysjärjestelyissä huomioitavista seikoista eri oikeudenaloilta. Lisäksi aiheen lähestyminen käytännön näkökulmasta toi mukavaa vaihtelua akateemiseen opetukseen. Myös kurssin suorittamiseen joustavuutta tuonut kotitentti oli opiskelijoiden mieleen ja löysipä luennoille tiensä jokunen kurssille kuulumatonkin opiskelija. Oikeusriidan voittamiseen keskittyneellä opintojaksolla pyrittiin puolestaan kehittämään opiskelijoiden valmiuksia johdonmukaiseen ja vakuuttavaan oikeudelliseen argumentointiin. Opintojaksolla työskenneltiin kansainvälistä kauppaa koskevan oikeustapauksen pohjalta, ja opiskelijoiden tuli valmistautua edustamaan riidan osapuolia suullisessa oikeuskäsittelyssä, jossa tavoitteena oli voittaa juttu esittämällä oman kannan tueksi luovalla argumentoinnilla ja esiintymisen vakuuttavuudella arvioituna vahvempia oikeudellisia perusteita kuin vastapuoli. Riita-asioiden hallinnoinnista ja hoitamisesta liike-elämässä kurssilla luennoivat Esa Kaikkonen (Metsäliitto) ja Ole Salvén (Metsäliitto), minkä lisäksi oikeustapausharjoituksissa opiskelijoita ohjasti noin 15 senilexiläistä lakimiestä, asianajajaa ja tuomaria. Professori Ari Saarnilehdon lisäksi kurssista vastasivat tiedekunnan puolesta Matti Urpilainen ja Mika Viljanen. Hyvän suosion saavuttaneet kurssit toimivat toivottavasti lähtölaukauksena myös muulle opetukselle, jossa Senilex ja sen jäsenistö voivat toimia tiedekunnan ja opiskelijoiden avuksi konkreettisessa muodossa. Luennoitsijoita onkin jo lupautunut loppuvuonna järjestettävälle sopimusoikeuden erikoistumisjaksolle ja yritysjärjestelyitä koskeva viiden opintopisteen opetuskokonaisuus järjestetään myös talvella Mikko Heinonen

3 VIII Tiedekunnan Päivä ja Senilex ry:n iltatilaisuus Ennätysmäärä osallistujia Jo perinteeksi muodostunut Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Päivä järjestettiin Calonialla perjantaina Tiedekunnan entisiä opiskelijoita oli saapunut paikalle ennätysmäärä, 127 kappaletta ja Calonian auditorion täyttikin iloinen puheensorina ex-lexiläisten (ja nykyisten senilexiläisten) vaihtaessa kuulumisia. Päivänpolttava aihe Tiedekunnan Päivä alkoi Yksityisyyden suoja ja julkisuus seminaarilla, jonka avasi professori Ari Saarnilehto. Arin lämpimien tervetuliaissanojen jälkeen dekaani Heikki Kulla kertoi tiedekunnan kuulumisia. Varsinaiseen seminaariaiheeseen päästiin OTT Eva Gottbergin alustamana. Evan esitys yksityisyyden ja julkisuuden kamppailusta lapsiriidoissa herätti yleisössäkin vilkasta keskustelua. Teemaa jatkettiin Alma Median lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan esityksellä medialiiketoiminnan erityiskysymyksistä ja poliisipäällikkö Aapo Nuotion kertoessa ampumaaselainsäädännön uudistuksiin liittyvistä haasteellisista yksityisyydensuojakysymyksistä. Turkulaisten oma MEP Ville Itälä lopetti seminaarin luento-osuuden kertomalla hauskasti oman poliittisen uransa ja yksityiselämänsä välisestä rajanvedosta, jonka hän sanoi olevan aina välillä päivälehtien käsissä. Itälän esitys sisälsi sangen mielenkiintoisia anekdootteja pitkän uran varrelta. Uran, jonka kuulimme alkaneen Kirkkotien portsarin tehtävistä. 9-kurssien tapaamiset Seminaarin jälkeen päivää jatkettiin lounaalla ravintola MacchiaVellissä ja sen jälkeen kurssitapaamisten merkeissä niiden osallistujien osalta, jotka olivat ns. 9-kursseja, eli aloittaneet opiskelunsa vuosina 1969, 1979, 1989 tai Muut seminaariosallistujat jatkoivat päivää yksityisyydensuojan ja julkisuuden erityiskysymyksillä. Ari Saarnilehdon aikoinaan käynnistämät kurssitapaamiset ovat olleet erityisen mieluinen lisä Tiedekunnan Päivän ohjelmistoon, ja voidaan ehkä varmuudella sanoa että erityisesti omien opiskelija-aikaisten ystäviensä tapaaminen vapaamuotoisissa merkeissä seminaariosuuden jälkeen on ollut suuresti vaikuttamassa Tiedekunnan Päivän osallistujamäärän jatkuvaan nousuun. Kurssitapaamisten koollekutsujina toimivat yleensä vuosikurssin isännät ja emännät tai heidän ollessaan estyneenä, joku muu ko. vuosikurssin primus motor. Pääministerimme tekstiviestikohun velloessa tuona aikana, erityisesti vuosikurssi 69 sai hieman ylimääräistä pontta ja julkisuutta kokoontumiselleen. 69-kurssin kurssitapaamisesta voit lukea toisaalla tässä julkaisussa. Vuosikurssin 1979 opiskelijoita oli saapunut kurssitapaamiseen 34 kappaletta ja vuosikurssin 1999 osaltakin ilahduttavasti yli 30. Senilex ry:n vuosikokous ja iltajuhla Kårenilla Tiedekunnan Päivän ja kurssitapaamisten jälkeen päivää jatkettiin Senilex-aiheisesti Kårenilla, ensin yhdistyksen sääntömääräisellä vuosikokoksella ja sen jälkeen juhlaillallisella. Vuosikokouksen asialistalla ei tänä vuonna ollut jännittäviä aiheita sääntömääräisten asioiden lisäksi, mutta siitä huolimatta kokouksen osallistujamäärä oli ilahduttavan runsas ja keskustelu aktiivista. Yhdistyksen puheenjohtaja Ole Salvén loi katsauksen menneeseen toimikauteen ja kertoi Senilexin tulevaisuuden projekteista ja näkymistä. Johannes Piha esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, joista myöskään tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa - lukuun ottamatta tilintarkastaja Seppo Koskisen yleisluontoista lausuntoa siitä, että Senilexin tilillä oleva varallisuutta

4 pitäisi käyttää enemmän. Liekö tällä tavoitellun ylimäärästä yhdistyksen tarjoamaa drinkkikierrosta iltajuhlan yhteydessä vai kauaskantoisempaa, se ei puheenvuorosta käynyt ilmi. Joka tapauksessa yhtenä esimerkkinä tämän toivomuksen täyttämisestä on tämä sinulle postitettu Lexpress ja sen väliin taitettu Senilex-liite. Vuosikokous valitsi Senilexille myös uuden hallituksen, jossa jatkoivat Ole Salvén puheenjohtajana ja jäsenistä Heikki Kulla, Iris Rapeli, Johannes Piha ja allekirjoittanut. Uusina jäseninä valittiin Hanna Finne, Tuire Nurmio, Tapio Rantala ja Timo Ritakallio. Viimeistään virallisen osuuden päättyessä, Kårenin isoon saliin virtasi loppukin juhlakansasta, suurin osa iloisissa tunnelmissa kurssitapaamisten jälkimainingeissa. Ole Salvénin tervetuliaissanojen jälkeen iltaa jatkettiin hyvän ruoan ja juoman kera edelleen nousujohteisissa tunnelmissa. Eri 9-kurssilaiset intoutuivat vieläpä keskinäiseen juomalaulukisaan, jossa perinteiset opiskelijasävelmät kaikuivat runsaasti opiskelijaelämää kuulleille Kårenin seinille. Paikka ja tunnelma eivät siten olisi voineet enempää yhteen sointua. Perinteisiin on lisäksi kuulunut että iltajuhlan pääpuhujaksi on kutsuttu Tiedekunnan Päivän kulloisenkin teeman kanssa yhteen soveltuva taho. Tällä kertaa kuulimme Antti-Pekka Pietilän ajatuksia julkisuuden henkilöiden ja iltapäivälehdistön yhteiselämästä. A-P Pietilähän on toiminut pitkään mm. Ilta-Sanomien vastaavana päätoimittajana. Juhlapuheen teema osui aivan nappiin ja tietyt kannanotot taisivat jopa olla suunnitelmallisen provosoivia ja herättivät osaltaan oivaa keskustelua kuulijakunnassa. Perjantai-illan vaihtuessa lauantaiaamuksi suuri osa juhlakansasta jatkoi opiskelijavuosien muisteloita Kirkkotiellä, vakiintunut perinne tämäkin. Yksityisyyden suoja teemaa kunnioittaen rajoitamme kuitenkin illan muistelot tähän. Suurkiitokset kaikille osallistujille jälleen kerran unohtumattomasta illasta! Antti Säiläkivi Pikahaastattelussa Senilex-stipendiaatti OTM Eeva Kirveskari Senilex ry jakaa tiedekunnan publiikin yhteydessä kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen stipendin, suurudeltaan 500 euroa. Stipendin saajan valitsee tiedekunnan dekaani yhdessä Senilex ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa. Stipendiä ei erikseen anota. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluat tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Keväällä stipendin sai Eeva Kirveskari. Tässä stipendiaatin pikahaastattelu. Antti Säiläkivi: Heippa Eeva ja onnittelut stipendisi johdosta, toivottavasti sille on löytynyt käyttöä! Eeva Kirveskari: Kiitos! Kyllä, stipendi on käytetty viisaasti! 4 LEXP r e s s

5 Press AS: Koska aloitit oikiksen opintosi? EK: Vuonna 2003 AS: Mistä teit syventävät opintosi ja gradusi? EK: Ympäristöoikeudesta. Graduni tein toimeksiantona ympäristöhallinnolle pilaantuneen maaperän sääntelyyn liittyvistä ongelmakohdista. AS: Mikä oli suurin haasteesi gradun kirjoitusprosessissa? EK: Luultavasti se oli tasapainoilu tieteellisten vaatimusten ja toimeksiantajan käytännön vaatimusten välillä. Teokselle oli myös todellinen tarve ja siten korkeammat ulkoiset odotukset kuin pelkästään tiedekunnalle tehtävällä gradulla. AS: Mitä teet tällä hetkellä (työksesi)? EK: Olen lakimiehenä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersilla, teen pääasiassa ympäristö-, kiinteistö- ja rakentamisoikeutta. AS: Oliko Senilex sinulle tuttu ennen stipendin saamista? Jos, niin mistä yhteydestä? EK: Senilexin toiminta tuli minulle tutuksi viimeistään vuonna 2006, jolloin olin Lexin hallituksessa. AS: Oletko törmännyt Facebookissa Senilex-ryhmään? EK: En vielä. Täytyypi törmäillä! AS: Oletko jo itse Senilexin jäsen? Jos et, niin oletko ajatellut liittyä? EK: En vielä, olen kyllä ajatellut liittyä. AS: Mikä on mieleenpainuvin muistosi Caloniasta? EK: Kyllä se on kaikki ne kahviossa vietetyt lukutauot! AS: Entä mieleenpainuvin Lex-muistosi? EK: Niitä on niin kovin monta! Oman hallitusvuoteni lisäksi erityisesti tulee mieleen ne ensimmäiset kerrat jolloin sai vetää päälleen Lexin haalarit. Olipa mahtava fiilis! AS: Olit Lexin klubimestari vuonna 2006 jolloin Kirkkotie tuhoutui tulipalossa. Muistatko vielä, mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi kun pääsit palopaikalle? EK: Jahas, tähän ei Kodin Putkimies autakaan Valitettavasti muut ajatukset eivät ole painokelpoisia. AS: Sitten vielä pyytäisin sinua tekemään pikatestin ja valitsemaan seuraavien vaihtoehtojen välillä: AS: Frederik vai Virve Rosti? EK: Frederik AS: Velvoite- vai esineoikeus? EK: Esineoikeus AS: Codex vai Pykälä? EK: Pykälä (työympäristön paineesta) :o) AS: Donna vai Proffan Kellari? EK: Proffan Kellari LEXP r e 5 s s

6 AS: Kylmä snapsi vai lämmin punssi? EK: Kylmä snapsi, kiitos! AS: Vappu vai sillis? EK: Sillis AS: Hienoa, siinä kaikki tällä erää. Kiitos kun suostuit vastailemaan näihin kummallisiin kysymyksiin! Onnea ja menestystä lakimiehen ammatissa ja toivottavasti törmäämme Senilexin merkeissä! Antti Säiläkivi Lähestyin 2009 Tiedekunnan Päivässä Juhani Leppää ja Mirja Kainua pyynnöin saada LexPressin Senilex-teemajulkaisuun juttu Tiedekunnan Päivän yhteydessä järjestetystä vuosikurssin 1969 tapaamisesta. Juttu syntyikin, mutta sen syntyhistoria on mielestäni sen verran hauska, että päätin sisällyttää ko. kirjeenvaihdon tähän alkuun ja julkaista jutun sen enempiä editoimatta. Uskon että viestin kirjoittajat eivät siitä pahastu, ja muutkin lukijat ymmärtävät tämän ratkaisun kun alla olevan lukevat. Toimittaja: Antti Säiläkivi Hyvä vastaanottaja, tässä näet kurssioltermannien ja -emännän välistä meilien vaihtoa. Kun meistä kukaan ei kerinnyt tarkemmin tekemään esseetä toivon Lexpressin toimituksen toimittavan alla olevasta Seppo Koskisen ja nyt minun täydentämästä konseptista jonkinlaisen referaatin lehteenne. Ottaen huomioon että Seppo Koskinen on työoikeuden rohvessoori ja saattaa omata vahvoja mielipiteitä toisen työn ryöväämisestä kannattanee teidän todeta ingressissä, että teksti on toimituksen vapaasti toimittamaa ja lainaamaa. Allekirjoitukseksi sopisi laittaa Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja Terveisin Mirja Kainu [toim. huom: Seuraavassa sähköpostilla saamani, itse kertomus, kurssitapaamisesta] Hei, itselläni on juuri yksi lausunto työn alla ja se pitäisi saada huomenna valmiiksi ja en ole ehtinyt vielä aloittamaan kirjoittamista. Kyllä sinun Mirja on nyt kirjoitettava / viimeisteltävä teksti allaolevien muistelusten perusteella. YT Seppo 6 LEXP r e s s Kurssi 69 muistelee (eli kuinka juttu kurssitapaamisesta syntyi)

7 Ari Saarnilehdon ehdotuksesta Heikki Kainulainen, Juhani Leppä ja Seppo Koskinen suostuivat yhteistyöhön Mirja Kainun kanssa Vuosikurssi 69 -tapaamisen järjestelyvastaaviksi. Ohjelma syntyi aivomyrskyn tuloksena aamupäivän kahvisteluilla. Kuten asiaan kuuluu se muuttui viimeisellä viikolla ratkaisevasti, kun sekä Assarin Ullakko että kahvila Myssy & Silinteri olivat suljettuina. No, valtion virasto oli auki ja niin suhteellisen pieneksi mutta edustavaksi muodostunut joukko seniorilexiläisiä kerääntyi loistavan luentorupeaman jälkeen kuusi-ysi -kyltin juureen siirtyäkseen seuraamaan yksityisyyden suojaamista maistraatin tiloissa. Sponsorit olivat olleet jalomielisesti liikkeellä niin ruuan kuin juomankin suhteen. Paikan vaihtumisella ei ollut vaikutusta, ainakaan huonompaan suuntaan. Kuohuviinit, valkkarit ja punkut olivat sulassa sovussa buffettipöydässä parisuhteen rekisteröimishuoneessa saapuessamme Turun seudun maistraattiin. Ryhmämme sai hyvän alun omalle esiintymiselleen, koska Matti Vanhanen oli juuri jäänyt kiinni 69 -viesteistään. Meille 69 ei ole kuitenkaan mikään ongelma, sillä me olemme aitoja sellaisia. Kurssitapaaminen merkeissä ensimmäiseksi oltiin Maistraatin vieraana, jossa seurasimme joukkoomme kuulevien eri sukupuolta olevien vihkimistoimitusta ilman vihkimistä. Nautimme myös sen verran juomia yms., sekä ennen että jälkeen vihkimistoimituksen, että estot hävisivät, jos niitä tämän ikäisillä edes on. Kaikki kurssitapahtumaan osallistuneet olivat jopa sen verran säilyttäneet piirteitään, että tunnistimme toisemme. Sen kyllä huomasimme keskustellessamme poissaolevista, että aika monen harrastukset olivat muodostuneet niin kansainvälisiksi, että tuonakin viikonloppuna oltiin muualla. Koska virastossa tarjoilu oli aika laimeaa siiryi osa kuusysiläisistä vanhaan pankkiin [Toim.huom: Ravintola Old Bankiin] vahvistamaan sekä henkeä että ruumista, millä tietysti oli oma vaikutuksensa tunnelmaan. O tempora o mores. Jälleen kerran. Senilexin kokous sujui tämän jälkeen ns. normaaleissa merkeissä. Vuosikurssiimme kuuluva tilintarkastaja yritti jälleen tulla erotetuksi, mutta ei onnistunut. Lisäksi hän vakavasti esitti, että meidän kaikkien, Senilex mukaan lukien, tulee lisätä kulutusta. Senilexillekin vain kertyy rahaa!! Senilexin kokouksen jälkeen Kårenilla syötiin, juotiin, istuttiin ja puhuttiin mukavia. Vanhempana ihmisenä huomasi jälleen kerran sen, kuinka hauskaa ja virkistävää on puhella nuorempien kanssa. Eräskin vanhempi porukkamme herrasmies koko ajan tarjoili tutuille naispuolisille henkilöille. Kulutustahan sitä tarvitaan, joten siitä vaan. Sitten osa porukasta taisi lähteä Galaxyyn ja osa Lexiin. Lexissä meno oli entisenlaista, tosin hieman vaisua. Olikohan syynä se, että paras meno olisi ollut vasta kahden jälkeen, jota ei tainnut kukaan meistä olla todistamassa? Sen verran homma oli hallussa, että meikäläisetkin osasivat varata tukun juomalippuja etukäteen. Joten taas tarjoiltiin, sillä kukapa (paitsi JL) [Toim.huom: Juhani Leppä] olisi niitä kaikkia itse kyennyt juomaan. Kaiken kaikkiaan mukava oli huomata, että kaikki tapahtumaamme osallistuneet pitivät tilaisuutta mukavana ja olivat tulossa mukaan myöhemminkin. Ikämme johdosta kovin suuria välejä ei osallistumisessa voi olla, ja usea haikailikin ihan vuotuistapahtumaa vuosikurssille. Joten jos tätä lukee joku 69, joka ei ollut mukana, niin tule mukaan ensi kerralla, sillä ensi vuonna pidetään jälleen Tiedekunnan Päivä. Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja LEXP r e 7 s s

8 Edellä mainitut asiat ja lukuisa joukko muitakin mieltäsi askarruttavia Senilex-aiheisia asioita selviää vierailulla Senilexin uudistetuilla nettisivuilla osoitteessa senilex.fi. Lisäksi, mikäli et vielä ole Senilexin jäsen, pystyt liittymään yhdistyksen jäseneksi ja hoitamaan jäsenmaksusi vaivattomasti nettisivujen kautta. Voit liittyä yhdistykseen joko maksamalla ainaisjäsenmaksun, 100 euroa tai vuosijäsenmaksun, 20 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa Senilex ry:n tilille Muista kirjoittaa viesti-kenttään nimesi ja opiskelun aloitusvuotesi. Senilex in Brief Senilex ry on vuonna 2000 perustettu Suomen ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta ottaa Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut henkilö. Senilex tarjoaa Turun oikeustieteellisen alumneille kanavan ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyysuhteita ja mahdollisuuden tavata eri ikäpolvien Turusta valmistunutta lakimieskuntaa. Senilex edesauttaa yhteistyötä erilaisissa tehtävissä toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden sekä Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan välillä. Senilex toimii myös käytännön tasolla kiinteässä yhteystyössä tiedekunnan kanssa, josta osoituksena tiedekunnassa järjestettävät valinnaiset kurssit ja yhteistyössä tiedekunnan kanssa vuosittain järjestettävä Tiedekunnan Päivä iltajuhlineen (ks. erilliset jutut tässä lehdessä). Senilex on lisäksi aktiivisesti mukana Turun Yliopiston mentorointiohjelmassa, jossa alumnit jakavat kokemuksiaan työelämästä valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Senilexillä on hieman yli 400 jäsentä. Kiinteänä osana yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista Senilexin hallitus on perustanut erillisen stipendirahaston, josta jaetaan kaksi kertaa vuodessa tiedekunnan publiikkien yhteydessä 500 euron suuruinen Senilex-stipendi. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluaa tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Taitto: Maija Mäntylä Painopaikka: Newprint Oy Painos: 500kpl 8 LEXP r e s s JÄSENMAKSU MAKSAMATTA, OSOITTEENMUUTOS TEKEMÄTTÄ, JOTAIN MUUTA, MITÄ..?

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14. Tampere

Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14. Tampere Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14 Tampere Palautekysely lähetettiin 82 osallistujalle. Vastauksia saatiin 60 eli 74 % antoi palautetta. (Osa ei vastannut kaikkiin

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Canorama Oy on erikoistunut toimistojen työnkulun, tiedonhallinnan, tiedon säilyttämisen ja jakelun ratkaisuihin. Canorama tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää ratkaisuja, jotka parantavat

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 27.5.2003 19/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 27.5.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika : Sunnuntai 11.1.2009 kello 15.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja (saapui kohdassa 5) Kristiina Lindholm,

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2)

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Vertaistukitapaaminen 4.10. Helsingissä Pidämme jälleen vapaamuotoisen vertaistukitapaamisen lauantaina 4.10. klo 12-15 Helsingin Ihopisteellä, osoite Messeniuksenkatu

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo Mannerheimintie 3 B, 5. krs

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo Mannerheimintie 3 B, 5. krs PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 19.15 PAIKKA: LÄSNÄ: Mannerheimintie 3 B, 5. krs Helinä Teittinen, puheenjohtaja Iris Pitkänen, varapuheenjohtaja (saapui kohdassa 10.1) Kaisa Rissanen,

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

(1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää. Paikalla:

(1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää. Paikalla: (1/5) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 16/2015 Aika: 5.11.2015 klo 18.00 Paikka: HO / Sillanpää Paikalla: Tapio Hatakka Olga Penkkilä Maija Häkkinen Ville Timonen Juhana Järviö Jukka Heliö

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruuasta.

Tilavastaava Viherkenttä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruuasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 AIKA: klo 13 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhdistyksen toimisto Mannerheimintie 3 B 5 krs. Katariina Järvi, puheenjohtaja Laura Renholm, sihteeri Tiia Takalo Linnea Viherkenttä Harri

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot