Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1 Senilex-Liite Puheenjohtajan tervehdys Senilexin perustamisesta on nyt kulunut yhdeksän vuotta. Yhdistys on toisaalta jo varttunut mutta toisaalta nuori. Varttuneisuudella tarkoitan että se on löytämässä muotojaan ja nuoruudella tarkoitan että meillä on vielä kehittymisen varaa, niin jäsenistön määrän suhteen kuin eri toimintamuotojen luomisessa. Tällä hetkellä yhdistyksellämme on hieman yli 400 jäsentä. Ihan hyvä määrä sellaisenaan, mutta suhteutettuna noin 3000 Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneeseen, meillä on vielä runsaasti potentiaalista jäsenistöä ja kasvuvaraa. Senilexin toiminta on tällä hetkellä keskittynyt kolmeen osa-alueeseen. Yhdistys toimii foorumina valmistuneiden yhteydenpitoon järjestämällä tapaamisia ja erilaisia vierailuja. Senilex tarjoaa myös valmistuneiden työkokemusta opiskelijoiden käyttöön järjestämällä yliopistolla käytännön kursseja ja luennoimalla ja palkitsemalla hyviä opiskelusuorituksia ja yhteiskunnallista osallistumista stipendein omasta stipendirahastostamme. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti keskusteluun tiedekunnan kehittämisestä. Nähdäkseni meillä on joitakin voitettavia haasteita. Opetus on perinteisesti Suomessa ollut hyvinkin paljon valtiollinen asia. Tämä on muuttumassa. Yksityinen raha ja sen vaikutus yliopistotoimintaan on lisääntymässä. On tunnustettu että korkeatasoinen opetus ei ole itsestäänselvyys ja että kilpailuyhteiskunnan piirteitä tunkeutuu yliopistoihin ja tiedekuntiin. Elinkeinoelämä ja työnantajat yleisemminkin asettavat myös enemmän odotusarvoja valmistuneiden tasolle, myös ihmisinä. Senilex voisi toimia yhtenä foorumina ja vaikuttajana tässä kommunikaatiossa. Tämä edellyttää kuitenkin että jäsenistömme tuntee sen tarpeelliseksi ja halu osallistua on aito. Yllämainittu kysymys on myös yhteydessä yhdistyksen nykyiseen toimintatapaan. Tällä hetkellä Senilexin aktiivisuus lepää liiankin paljon yhdistyksen hallituksen harteilla. Vuosikurssien tapaamisten järjestämisessä perinteisen Tiedekunnan Päivän yhteydessä monet jäsenet ovat olleet hyvin aktiivisia. Toivonkin että näiden järjestäjien joukosta löytyisi suurempi ryhmä joka voisi osallistua yhdistyksen toimintaan tarjoamalla kasvot yhteydenpitoon eri vuosikurssien valmistuneiden kanssa. Toimintamme kommunikaation parantamiseksi olemme panostaneet uusiin Senilexin verkkosivuihin. Uudet sivut löytyvät osoitteesta Sivustolta löytyy kattavasti tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Toivottavasti vierailu sivustolla tarjoaa sinulle myös tietoa siitä, miten voit aktiivisesti osallistua yhdistyksemme toimintaan. Senilexin koko toiminnan päämäärä on saada jäsenistömme tuntemaan kiinnostusta tiedekuntaamme ja koko juristiyhteisöämme kohtaan. Jokaisen valmistuneen panos, pelkkä yhdistyksen jäsenyyskin, on erittäin tärkeää Turun oikeustieteellisen kamppailussa paikkansa säilyttämisessä ensiluokkaisten yliopistollisten tiedekuntien joukossa. Kun samanaikaisesti voi vaihtaa mielipiteitä ja muistoja opiskeluaikaisten ystäviensä kanssa sekä verkostoitua uusien kollegoiden kanssa, tämä ei ole hassumpi tapa hoitaa asioita. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan nauttimaan ja osallistumaan yhdistyksemme toimintaan - Senilexin kautta voi osallistua ja vaikuttaa jos vain haluaa! Ole Salvén Senilex ry:n hallituksen puheenjohtaja

2 Lexin alumnit mukana tiedekunnan opetuksessa Senilex oli alkuvuonna 2009 mukana järjestämässä jo pitkään suunniteltuja, valinnaisiin opintoihin kuuluvia Yritysjärjestelyt ja Oikeusriidan voittaminen -kursseja tiedekunnan perustutkintoopiskelijoille. Senilexin hallituksen pohtiessa mahdollisuuksia tukea tiedekuntaa ja opiskelijoita opetuksen osalta nousi aiheena esiin yritysjärjestelyt. Tavoitteeksi hahmottui useampia oikeudenaloja kattavan juridisen näkökulman tarjoaminen opiskelijoille moniongelmatilanteina nähtäviin yritysjärjestelyihin ja niiden kehityssuuntiin. Senilexin olikin kätevää tukea juuri kyseisen aiheen opetusta, koska useilta yritysjärjestelyjä sivuavilta oikeudenaloilta (kuten sopimus-, vero-, arvopaperimarkkina-, kilpailu-, yhtiö- ja työoikeus) löytyi runsaasti asiantuntijoina toimivia, ja ennen kaikkea luennoitsijoiksi mielellään suostuvia, senilexiläisiä. Vaikka kurssin toteutuksessa huomioitiinkin erityisesti käytännön liike-elämän juridiset tarpeet, niin kurssilla säilytettiin kuitenkin opetuksen asianmukaiset yliopisto-opetuksen akateemiset standardit. Yritysjärjestelyt-kurssi tarjosi opiskelijoille eri oikeudenalojen yrityskauppa-asiantuntijoiden luennoimana yleiskuvan erilaisten yritysjärjestelyjen oikeudellisista kysymyksistä, yritysjärjestelyistä prosesseina sekä yritysjärjestelyjen valikoiduista osa-alueista käytännön kannalta. Opintojaksolla käsiteltiin yhtiö-, kilpailu-, työ-, arvopaperimarkkina-, sopimus- ja vero-oikeuden näkökohtia sekä yrityskaupparahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsijoina kurssilla toimivat kilpailuoikeudesta Minna Vähäkylä (Nokia Oyj), arvopaperimarkkinaoikeudesta Ville Kajala (Finanssivalvonta), vero-oikeudesta myös kurssin vastaavana opettajana toiminut professori Jaakko Ossa sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta allekirjoittanut, joka vastasi Senilexin osalta myös kurssin rakenteesta ja muiden luennoitsijoiden hankkimisesta. Opiskelijat ottivat kurssin positiivisesti vastaan ja näyttivät arvostavan etenkin normaalista opetuksesta poikkeavaa käytännön näkökulmaa sekä luennoitsijoiden vuorovaikutteista luennointityyliä. Kurssille osallistunut viidennen vuosikurssin opiskelija Vilma Suomi piti hyvänä erityisesti sen monipuolisuutta: Kokonaisuutena kurssi tarjosi sopivan yleiskuvan yritysjärjestelyissä huomioitavista seikoista eri oikeudenaloilta. Lisäksi aiheen lähestyminen käytännön näkökulmasta toi mukavaa vaihtelua akateemiseen opetukseen. Myös kurssin suorittamiseen joustavuutta tuonut kotitentti oli opiskelijoiden mieleen ja löysipä luennoille tiensä jokunen kurssille kuulumatonkin opiskelija. Oikeusriidan voittamiseen keskittyneellä opintojaksolla pyrittiin puolestaan kehittämään opiskelijoiden valmiuksia johdonmukaiseen ja vakuuttavaan oikeudelliseen argumentointiin. Opintojaksolla työskenneltiin kansainvälistä kauppaa koskevan oikeustapauksen pohjalta, ja opiskelijoiden tuli valmistautua edustamaan riidan osapuolia suullisessa oikeuskäsittelyssä, jossa tavoitteena oli voittaa juttu esittämällä oman kannan tueksi luovalla argumentoinnilla ja esiintymisen vakuuttavuudella arvioituna vahvempia oikeudellisia perusteita kuin vastapuoli. Riita-asioiden hallinnoinnista ja hoitamisesta liike-elämässä kurssilla luennoivat Esa Kaikkonen (Metsäliitto) ja Ole Salvén (Metsäliitto), minkä lisäksi oikeustapausharjoituksissa opiskelijoita ohjasti noin 15 senilexiläistä lakimiestä, asianajajaa ja tuomaria. Professori Ari Saarnilehdon lisäksi kurssista vastasivat tiedekunnan puolesta Matti Urpilainen ja Mika Viljanen. Hyvän suosion saavuttaneet kurssit toimivat toivottavasti lähtölaukauksena myös muulle opetukselle, jossa Senilex ja sen jäsenistö voivat toimia tiedekunnan ja opiskelijoiden avuksi konkreettisessa muodossa. Luennoitsijoita onkin jo lupautunut loppuvuonna järjestettävälle sopimusoikeuden erikoistumisjaksolle ja yritysjärjestelyitä koskeva viiden opintopisteen opetuskokonaisuus järjestetään myös talvella Mikko Heinonen

3 VIII Tiedekunnan Päivä ja Senilex ry:n iltatilaisuus Ennätysmäärä osallistujia Jo perinteeksi muodostunut Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Päivä järjestettiin Calonialla perjantaina Tiedekunnan entisiä opiskelijoita oli saapunut paikalle ennätysmäärä, 127 kappaletta ja Calonian auditorion täyttikin iloinen puheensorina ex-lexiläisten (ja nykyisten senilexiläisten) vaihtaessa kuulumisia. Päivänpolttava aihe Tiedekunnan Päivä alkoi Yksityisyyden suoja ja julkisuus seminaarilla, jonka avasi professori Ari Saarnilehto. Arin lämpimien tervetuliaissanojen jälkeen dekaani Heikki Kulla kertoi tiedekunnan kuulumisia. Varsinaiseen seminaariaiheeseen päästiin OTT Eva Gottbergin alustamana. Evan esitys yksityisyyden ja julkisuuden kamppailusta lapsiriidoissa herätti yleisössäkin vilkasta keskustelua. Teemaa jatkettiin Alma Median lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan esityksellä medialiiketoiminnan erityiskysymyksistä ja poliisipäällikkö Aapo Nuotion kertoessa ampumaaselainsäädännön uudistuksiin liittyvistä haasteellisista yksityisyydensuojakysymyksistä. Turkulaisten oma MEP Ville Itälä lopetti seminaarin luento-osuuden kertomalla hauskasti oman poliittisen uransa ja yksityiselämänsä välisestä rajanvedosta, jonka hän sanoi olevan aina välillä päivälehtien käsissä. Itälän esitys sisälsi sangen mielenkiintoisia anekdootteja pitkän uran varrelta. Uran, jonka kuulimme alkaneen Kirkkotien portsarin tehtävistä. 9-kurssien tapaamiset Seminaarin jälkeen päivää jatkettiin lounaalla ravintola MacchiaVellissä ja sen jälkeen kurssitapaamisten merkeissä niiden osallistujien osalta, jotka olivat ns. 9-kursseja, eli aloittaneet opiskelunsa vuosina 1969, 1979, 1989 tai Muut seminaariosallistujat jatkoivat päivää yksityisyydensuojan ja julkisuuden erityiskysymyksillä. Ari Saarnilehdon aikoinaan käynnistämät kurssitapaamiset ovat olleet erityisen mieluinen lisä Tiedekunnan Päivän ohjelmistoon, ja voidaan ehkä varmuudella sanoa että erityisesti omien opiskelija-aikaisten ystäviensä tapaaminen vapaamuotoisissa merkeissä seminaariosuuden jälkeen on ollut suuresti vaikuttamassa Tiedekunnan Päivän osallistujamäärän jatkuvaan nousuun. Kurssitapaamisten koollekutsujina toimivat yleensä vuosikurssin isännät ja emännät tai heidän ollessaan estyneenä, joku muu ko. vuosikurssin primus motor. Pääministerimme tekstiviestikohun velloessa tuona aikana, erityisesti vuosikurssi 69 sai hieman ylimääräistä pontta ja julkisuutta kokoontumiselleen. 69-kurssin kurssitapaamisesta voit lukea toisaalla tässä julkaisussa. Vuosikurssin 1979 opiskelijoita oli saapunut kurssitapaamiseen 34 kappaletta ja vuosikurssin 1999 osaltakin ilahduttavasti yli 30. Senilex ry:n vuosikokous ja iltajuhla Kårenilla Tiedekunnan Päivän ja kurssitapaamisten jälkeen päivää jatkettiin Senilex-aiheisesti Kårenilla, ensin yhdistyksen sääntömääräisellä vuosikokoksella ja sen jälkeen juhlaillallisella. Vuosikokouksen asialistalla ei tänä vuonna ollut jännittäviä aiheita sääntömääräisten asioiden lisäksi, mutta siitä huolimatta kokouksen osallistujamäärä oli ilahduttavan runsas ja keskustelu aktiivista. Yhdistyksen puheenjohtaja Ole Salvén loi katsauksen menneeseen toimikauteen ja kertoi Senilexin tulevaisuuden projekteista ja näkymistä. Johannes Piha esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, joista myöskään tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa - lukuun ottamatta tilintarkastaja Seppo Koskisen yleisluontoista lausuntoa siitä, että Senilexin tilillä oleva varallisuutta

4 pitäisi käyttää enemmän. Liekö tällä tavoitellun ylimäärästä yhdistyksen tarjoamaa drinkkikierrosta iltajuhlan yhteydessä vai kauaskantoisempaa, se ei puheenvuorosta käynyt ilmi. Joka tapauksessa yhtenä esimerkkinä tämän toivomuksen täyttämisestä on tämä sinulle postitettu Lexpress ja sen väliin taitettu Senilex-liite. Vuosikokous valitsi Senilexille myös uuden hallituksen, jossa jatkoivat Ole Salvén puheenjohtajana ja jäsenistä Heikki Kulla, Iris Rapeli, Johannes Piha ja allekirjoittanut. Uusina jäseninä valittiin Hanna Finne, Tuire Nurmio, Tapio Rantala ja Timo Ritakallio. Viimeistään virallisen osuuden päättyessä, Kårenin isoon saliin virtasi loppukin juhlakansasta, suurin osa iloisissa tunnelmissa kurssitapaamisten jälkimainingeissa. Ole Salvénin tervetuliaissanojen jälkeen iltaa jatkettiin hyvän ruoan ja juoman kera edelleen nousujohteisissa tunnelmissa. Eri 9-kurssilaiset intoutuivat vieläpä keskinäiseen juomalaulukisaan, jossa perinteiset opiskelijasävelmät kaikuivat runsaasti opiskelijaelämää kuulleille Kårenin seinille. Paikka ja tunnelma eivät siten olisi voineet enempää yhteen sointua. Perinteisiin on lisäksi kuulunut että iltajuhlan pääpuhujaksi on kutsuttu Tiedekunnan Päivän kulloisenkin teeman kanssa yhteen soveltuva taho. Tällä kertaa kuulimme Antti-Pekka Pietilän ajatuksia julkisuuden henkilöiden ja iltapäivälehdistön yhteiselämästä. A-P Pietilähän on toiminut pitkään mm. Ilta-Sanomien vastaavana päätoimittajana. Juhlapuheen teema osui aivan nappiin ja tietyt kannanotot taisivat jopa olla suunnitelmallisen provosoivia ja herättivät osaltaan oivaa keskustelua kuulijakunnassa. Perjantai-illan vaihtuessa lauantaiaamuksi suuri osa juhlakansasta jatkoi opiskelijavuosien muisteloita Kirkkotiellä, vakiintunut perinne tämäkin. Yksityisyyden suoja teemaa kunnioittaen rajoitamme kuitenkin illan muistelot tähän. Suurkiitokset kaikille osallistujille jälleen kerran unohtumattomasta illasta! Antti Säiläkivi Pikahaastattelussa Senilex-stipendiaatti OTM Eeva Kirveskari Senilex ry jakaa tiedekunnan publiikin yhteydessä kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen stipendin, suurudeltaan 500 euroa. Stipendin saajan valitsee tiedekunnan dekaani yhdessä Senilex ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa. Stipendiä ei erikseen anota. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluat tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Keväällä stipendin sai Eeva Kirveskari. Tässä stipendiaatin pikahaastattelu. Antti Säiläkivi: Heippa Eeva ja onnittelut stipendisi johdosta, toivottavasti sille on löytynyt käyttöä! Eeva Kirveskari: Kiitos! Kyllä, stipendi on käytetty viisaasti! 4 LEXP r e s s

5 Press AS: Koska aloitit oikiksen opintosi? EK: Vuonna 2003 AS: Mistä teit syventävät opintosi ja gradusi? EK: Ympäristöoikeudesta. Graduni tein toimeksiantona ympäristöhallinnolle pilaantuneen maaperän sääntelyyn liittyvistä ongelmakohdista. AS: Mikä oli suurin haasteesi gradun kirjoitusprosessissa? EK: Luultavasti se oli tasapainoilu tieteellisten vaatimusten ja toimeksiantajan käytännön vaatimusten välillä. Teokselle oli myös todellinen tarve ja siten korkeammat ulkoiset odotukset kuin pelkästään tiedekunnalle tehtävällä gradulla. AS: Mitä teet tällä hetkellä (työksesi)? EK: Olen lakimiehenä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersilla, teen pääasiassa ympäristö-, kiinteistö- ja rakentamisoikeutta. AS: Oliko Senilex sinulle tuttu ennen stipendin saamista? Jos, niin mistä yhteydestä? EK: Senilexin toiminta tuli minulle tutuksi viimeistään vuonna 2006, jolloin olin Lexin hallituksessa. AS: Oletko törmännyt Facebookissa Senilex-ryhmään? EK: En vielä. Täytyypi törmäillä! AS: Oletko jo itse Senilexin jäsen? Jos et, niin oletko ajatellut liittyä? EK: En vielä, olen kyllä ajatellut liittyä. AS: Mikä on mieleenpainuvin muistosi Caloniasta? EK: Kyllä se on kaikki ne kahviossa vietetyt lukutauot! AS: Entä mieleenpainuvin Lex-muistosi? EK: Niitä on niin kovin monta! Oman hallitusvuoteni lisäksi erityisesti tulee mieleen ne ensimmäiset kerrat jolloin sai vetää päälleen Lexin haalarit. Olipa mahtava fiilis! AS: Olit Lexin klubimestari vuonna 2006 jolloin Kirkkotie tuhoutui tulipalossa. Muistatko vielä, mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi kun pääsit palopaikalle? EK: Jahas, tähän ei Kodin Putkimies autakaan Valitettavasti muut ajatukset eivät ole painokelpoisia. AS: Sitten vielä pyytäisin sinua tekemään pikatestin ja valitsemaan seuraavien vaihtoehtojen välillä: AS: Frederik vai Virve Rosti? EK: Frederik AS: Velvoite- vai esineoikeus? EK: Esineoikeus AS: Codex vai Pykälä? EK: Pykälä (työympäristön paineesta) :o) AS: Donna vai Proffan Kellari? EK: Proffan Kellari LEXP r e 5 s s

6 AS: Kylmä snapsi vai lämmin punssi? EK: Kylmä snapsi, kiitos! AS: Vappu vai sillis? EK: Sillis AS: Hienoa, siinä kaikki tällä erää. Kiitos kun suostuit vastailemaan näihin kummallisiin kysymyksiin! Onnea ja menestystä lakimiehen ammatissa ja toivottavasti törmäämme Senilexin merkeissä! Antti Säiläkivi Lähestyin 2009 Tiedekunnan Päivässä Juhani Leppää ja Mirja Kainua pyynnöin saada LexPressin Senilex-teemajulkaisuun juttu Tiedekunnan Päivän yhteydessä järjestetystä vuosikurssin 1969 tapaamisesta. Juttu syntyikin, mutta sen syntyhistoria on mielestäni sen verran hauska, että päätin sisällyttää ko. kirjeenvaihdon tähän alkuun ja julkaista jutun sen enempiä editoimatta. Uskon että viestin kirjoittajat eivät siitä pahastu, ja muutkin lukijat ymmärtävät tämän ratkaisun kun alla olevan lukevat. Toimittaja: Antti Säiläkivi Hyvä vastaanottaja, tässä näet kurssioltermannien ja -emännän välistä meilien vaihtoa. Kun meistä kukaan ei kerinnyt tarkemmin tekemään esseetä toivon Lexpressin toimituksen toimittavan alla olevasta Seppo Koskisen ja nyt minun täydentämästä konseptista jonkinlaisen referaatin lehteenne. Ottaen huomioon että Seppo Koskinen on työoikeuden rohvessoori ja saattaa omata vahvoja mielipiteitä toisen työn ryöväämisestä kannattanee teidän todeta ingressissä, että teksti on toimituksen vapaasti toimittamaa ja lainaamaa. Allekirjoitukseksi sopisi laittaa Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja Terveisin Mirja Kainu [toim. huom: Seuraavassa sähköpostilla saamani, itse kertomus, kurssitapaamisesta] Hei, itselläni on juuri yksi lausunto työn alla ja se pitäisi saada huomenna valmiiksi ja en ole ehtinyt vielä aloittamaan kirjoittamista. Kyllä sinun Mirja on nyt kirjoitettava / viimeisteltävä teksti allaolevien muistelusten perusteella. YT Seppo 6 LEXP r e s s Kurssi 69 muistelee (eli kuinka juttu kurssitapaamisesta syntyi)

7 Ari Saarnilehdon ehdotuksesta Heikki Kainulainen, Juhani Leppä ja Seppo Koskinen suostuivat yhteistyöhön Mirja Kainun kanssa Vuosikurssi 69 -tapaamisen järjestelyvastaaviksi. Ohjelma syntyi aivomyrskyn tuloksena aamupäivän kahvisteluilla. Kuten asiaan kuuluu se muuttui viimeisellä viikolla ratkaisevasti, kun sekä Assarin Ullakko että kahvila Myssy & Silinteri olivat suljettuina. No, valtion virasto oli auki ja niin suhteellisen pieneksi mutta edustavaksi muodostunut joukko seniorilexiläisiä kerääntyi loistavan luentorupeaman jälkeen kuusi-ysi -kyltin juureen siirtyäkseen seuraamaan yksityisyyden suojaamista maistraatin tiloissa. Sponsorit olivat olleet jalomielisesti liikkeellä niin ruuan kuin juomankin suhteen. Paikan vaihtumisella ei ollut vaikutusta, ainakaan huonompaan suuntaan. Kuohuviinit, valkkarit ja punkut olivat sulassa sovussa buffettipöydässä parisuhteen rekisteröimishuoneessa saapuessamme Turun seudun maistraattiin. Ryhmämme sai hyvän alun omalle esiintymiselleen, koska Matti Vanhanen oli juuri jäänyt kiinni 69 -viesteistään. Meille 69 ei ole kuitenkaan mikään ongelma, sillä me olemme aitoja sellaisia. Kurssitapaaminen merkeissä ensimmäiseksi oltiin Maistraatin vieraana, jossa seurasimme joukkoomme kuulevien eri sukupuolta olevien vihkimistoimitusta ilman vihkimistä. Nautimme myös sen verran juomia yms., sekä ennen että jälkeen vihkimistoimituksen, että estot hävisivät, jos niitä tämän ikäisillä edes on. Kaikki kurssitapahtumaan osallistuneet olivat jopa sen verran säilyttäneet piirteitään, että tunnistimme toisemme. Sen kyllä huomasimme keskustellessamme poissaolevista, että aika monen harrastukset olivat muodostuneet niin kansainvälisiksi, että tuonakin viikonloppuna oltiin muualla. Koska virastossa tarjoilu oli aika laimeaa siiryi osa kuusysiläisistä vanhaan pankkiin [Toim.huom: Ravintola Old Bankiin] vahvistamaan sekä henkeä että ruumista, millä tietysti oli oma vaikutuksensa tunnelmaan. O tempora o mores. Jälleen kerran. Senilexin kokous sujui tämän jälkeen ns. normaaleissa merkeissä. Vuosikurssiimme kuuluva tilintarkastaja yritti jälleen tulla erotetuksi, mutta ei onnistunut. Lisäksi hän vakavasti esitti, että meidän kaikkien, Senilex mukaan lukien, tulee lisätä kulutusta. Senilexillekin vain kertyy rahaa!! Senilexin kokouksen jälkeen Kårenilla syötiin, juotiin, istuttiin ja puhuttiin mukavia. Vanhempana ihmisenä huomasi jälleen kerran sen, kuinka hauskaa ja virkistävää on puhella nuorempien kanssa. Eräskin vanhempi porukkamme herrasmies koko ajan tarjoili tutuille naispuolisille henkilöille. Kulutustahan sitä tarvitaan, joten siitä vaan. Sitten osa porukasta taisi lähteä Galaxyyn ja osa Lexiin. Lexissä meno oli entisenlaista, tosin hieman vaisua. Olikohan syynä se, että paras meno olisi ollut vasta kahden jälkeen, jota ei tainnut kukaan meistä olla todistamassa? Sen verran homma oli hallussa, että meikäläisetkin osasivat varata tukun juomalippuja etukäteen. Joten taas tarjoiltiin, sillä kukapa (paitsi JL) [Toim.huom: Juhani Leppä] olisi niitä kaikkia itse kyennyt juomaan. Kaiken kaikkiaan mukava oli huomata, että kaikki tapahtumaamme osallistuneet pitivät tilaisuutta mukavana ja olivat tulossa mukaan myöhemminkin. Ikämme johdosta kovin suuria välejä ei osallistumisessa voi olla, ja usea haikailikin ihan vuotuistapahtumaa vuosikurssille. Joten jos tätä lukee joku 69, joka ei ollut mukana, niin tule mukaan ensi kerralla, sillä ensi vuonna pidetään jälleen Tiedekunnan Päivä. Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja LEXP r e 7 s s

8 Edellä mainitut asiat ja lukuisa joukko muitakin mieltäsi askarruttavia Senilex-aiheisia asioita selviää vierailulla Senilexin uudistetuilla nettisivuilla osoitteessa senilex.fi. Lisäksi, mikäli et vielä ole Senilexin jäsen, pystyt liittymään yhdistyksen jäseneksi ja hoitamaan jäsenmaksusi vaivattomasti nettisivujen kautta. Voit liittyä yhdistykseen joko maksamalla ainaisjäsenmaksun, 100 euroa tai vuosijäsenmaksun, 20 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa Senilex ry:n tilille Muista kirjoittaa viesti-kenttään nimesi ja opiskelun aloitusvuotesi. Senilex in Brief Senilex ry on vuonna 2000 perustettu Suomen ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta ottaa Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut henkilö. Senilex tarjoaa Turun oikeustieteellisen alumneille kanavan ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyysuhteita ja mahdollisuuden tavata eri ikäpolvien Turusta valmistunutta lakimieskuntaa. Senilex edesauttaa yhteistyötä erilaisissa tehtävissä toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden sekä Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan välillä. Senilex toimii myös käytännön tasolla kiinteässä yhteystyössä tiedekunnan kanssa, josta osoituksena tiedekunnassa järjestettävät valinnaiset kurssit ja yhteistyössä tiedekunnan kanssa vuosittain järjestettävä Tiedekunnan Päivä iltajuhlineen (ks. erilliset jutut tässä lehdessä). Senilex on lisäksi aktiivisesti mukana Turun Yliopiston mentorointiohjelmassa, jossa alumnit jakavat kokemuksiaan työelämästä valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Senilexillä on hieman yli 400 jäsentä. Kiinteänä osana yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista Senilexin hallitus on perustanut erillisen stipendirahaston, josta jaetaan kaksi kertaa vuodessa tiedekunnan publiikkien yhteydessä 500 euron suuruinen Senilex-stipendi. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluaa tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Taitto: Maija Mäntylä Painopaikka: Newprint Oy Painos: 500kpl 8 LEXP r e s s JÄSENMAKSU MAKSAMATTA, OSOITTEENMUUTOS TEKEMÄTTÄ, JOTAIN MUUTA, MITÄ..?

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006 1(6) Aika 29.3.2006 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A 1(6) Aika 19.3.2007 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 2 A/2015

Johtokunnan kokous 2 A/2015 Pöytäkirja 2 A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous 2 A/2015 Aika tiistai klo 12.15-12.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Viestintäsuunnitelma/luonnos SEPA-ydinryhmän kokous 25.10.2011/ Kristiina Siikala Kyselytutkimukset verkkolaskun ja e-laskun käytöstä

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14. Tampere

Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14. Tampere Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14 Tampere Palautekysely lähetettiin 82 osallistujalle. Vastauksia saatiin 60 eli 74 % antoi palautetta. (Osa ei vastannut kaikkiin

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 27.5.2003 19/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 27.5.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 4 B/2015

Johtokunnan kokous 4 B/2015 Pöytäkirja 4 B/2015 1 (7) Johtokunnan kokous 4 B/2015 Aika tiistai klo 10-11.15 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula,

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2)

Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Suomen Iktyoosiyhdistys ry TIEDOTE 2/2014 1 (2) Vertaistukitapaaminen 4.10. Helsingissä Pidämme jälleen vapaamuotoisen vertaistukitapaamisen lauantaina 4.10. klo 12-15 Helsingin Ihopisteellä, osoite Messeniuksenkatu

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 8/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 14.9.2005. Suomen Lakimiesliitto ry:n Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 8/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 14.9.2005. Suomen Lakimiesliitto ry:n Ylähuone, Helsinki 1(6) Aika 14.9.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto ry:n Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen, kohdasta 4 alk.

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 10/2013 AIKA: 23.10.2013 PAIKKA:

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 10/2013 AIKA: 23.10.2013 PAIKKA: PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 10/2013 AIKA: 23.10.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela, sihteeri Mira Karppanen, kirjastovastaava Heidi

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika : Sunnuntai 11.1.2009 kello 15.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja (saapui kohdassa 5) Kristiina Lindholm,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15

7.6.2009. 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 Weivi ry PÖYTÄKIRJA 7.6.2009 VUOSIKOKOUS Aika 31.5.2009 Paikka Läsnä Janoinen Lohi Pekka Paavilainen, Ville Lampolahti, Janne Niemi 1. Avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.15 2. Päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Ilmailuinsinöörien kerho perjantai, 12. kesäkuuta 2009. Jäsenkirje 1/2009

Ilmailuinsinöörien kerho perjantai, 12. kesäkuuta 2009. Jäsenkirje 1/2009 Jäsenkirje 1/2009 Vuosi 2009 on ehtinyt jo kesän kynnykselle. Ilmailuinsinöörien kerho lähestyy teitä nyt toimikauden ensimmäisellä jäsenkirjeellä, jossa esitellään tämän vuoden johtokunta, kartoitetaan

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012

PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 15.5.2012 PL 1627 70211 KUOPIO hallitus@serveriry.fi serveriry.fi PöYTÄKIRJA Hallituksen kokous 8 / 2012 Aika: Maanantaina 14.5.2012 klo 14:15 Paikka: Malja, Kuopio Läsnä: Aappo Alamäki, hallituksen PJ

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat

Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Allan Kardecin opin ystävät ry - Yhdistyksen päämäärät ja toimintatavat Lisätietoja Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia hyvän harjoittamisen yrityksiä. Yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015

VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015 VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015 MATKAPÄIVÄKIRJA Suomen palloliitto järjestää vuosittain valioerotuomareille ja Veikkausliigan avustaville erotuomareille koulutus- ja harjoitusleirin. Tänä vuonna

Lisätiedot

Työoikeus 2014 2015 -brunssisarja

Työoikeus 2014 2015 -brunssisarja Työoikeus 2014 2015 -brunssisarja Jaksot: 1. jakso: Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen 11.9.2014, klo 8.45 13.00, Koulutustila Metropoli, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki 2. jakso: Individuaaliperusteinen

Lisätiedot