Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Senilex-Liite. Puheenjohtajan tervehdys"

Transkriptio

1 Senilex-Liite Puheenjohtajan tervehdys Senilexin perustamisesta on nyt kulunut yhdeksän vuotta. Yhdistys on toisaalta jo varttunut mutta toisaalta nuori. Varttuneisuudella tarkoitan että se on löytämässä muotojaan ja nuoruudella tarkoitan että meillä on vielä kehittymisen varaa, niin jäsenistön määrän suhteen kuin eri toimintamuotojen luomisessa. Tällä hetkellä yhdistyksellämme on hieman yli 400 jäsentä. Ihan hyvä määrä sellaisenaan, mutta suhteutettuna noin 3000 Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneeseen, meillä on vielä runsaasti potentiaalista jäsenistöä ja kasvuvaraa. Senilexin toiminta on tällä hetkellä keskittynyt kolmeen osa-alueeseen. Yhdistys toimii foorumina valmistuneiden yhteydenpitoon järjestämällä tapaamisia ja erilaisia vierailuja. Senilex tarjoaa myös valmistuneiden työkokemusta opiskelijoiden käyttöön järjestämällä yliopistolla käytännön kursseja ja luennoimalla ja palkitsemalla hyviä opiskelusuorituksia ja yhteiskunnallista osallistumista stipendein omasta stipendirahastostamme. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu aktiivisesti keskusteluun tiedekunnan kehittämisestä. Nähdäkseni meillä on joitakin voitettavia haasteita. Opetus on perinteisesti Suomessa ollut hyvinkin paljon valtiollinen asia. Tämä on muuttumassa. Yksityinen raha ja sen vaikutus yliopistotoimintaan on lisääntymässä. On tunnustettu että korkeatasoinen opetus ei ole itsestäänselvyys ja että kilpailuyhteiskunnan piirteitä tunkeutuu yliopistoihin ja tiedekuntiin. Elinkeinoelämä ja työnantajat yleisemminkin asettavat myös enemmän odotusarvoja valmistuneiden tasolle, myös ihmisinä. Senilex voisi toimia yhtenä foorumina ja vaikuttajana tässä kommunikaatiossa. Tämä edellyttää kuitenkin että jäsenistömme tuntee sen tarpeelliseksi ja halu osallistua on aito. Yllämainittu kysymys on myös yhteydessä yhdistyksen nykyiseen toimintatapaan. Tällä hetkellä Senilexin aktiivisuus lepää liiankin paljon yhdistyksen hallituksen harteilla. Vuosikurssien tapaamisten järjestämisessä perinteisen Tiedekunnan Päivän yhteydessä monet jäsenet ovat olleet hyvin aktiivisia. Toivonkin että näiden järjestäjien joukosta löytyisi suurempi ryhmä joka voisi osallistua yhdistyksen toimintaan tarjoamalla kasvot yhteydenpitoon eri vuosikurssien valmistuneiden kanssa. Toimintamme kommunikaation parantamiseksi olemme panostaneet uusiin Senilexin verkkosivuihin. Uudet sivut löytyvät osoitteesta Sivustolta löytyy kattavasti tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Toivottavasti vierailu sivustolla tarjoaa sinulle myös tietoa siitä, miten voit aktiivisesti osallistua yhdistyksemme toimintaan. Senilexin koko toiminnan päämäärä on saada jäsenistömme tuntemaan kiinnostusta tiedekuntaamme ja koko juristiyhteisöämme kohtaan. Jokaisen valmistuneen panos, pelkkä yhdistyksen jäsenyyskin, on erittäin tärkeää Turun oikeustieteellisen kamppailussa paikkansa säilyttämisessä ensiluokkaisten yliopistollisten tiedekuntien joukossa. Kun samanaikaisesti voi vaihtaa mielipiteitä ja muistoja opiskeluaikaisten ystäviensä kanssa sekä verkostoitua uusien kollegoiden kanssa, tämä ei ole hassumpi tapa hoitaa asioita. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan nauttimaan ja osallistumaan yhdistyksemme toimintaan - Senilexin kautta voi osallistua ja vaikuttaa jos vain haluaa! Ole Salvén Senilex ry:n hallituksen puheenjohtaja

2 Lexin alumnit mukana tiedekunnan opetuksessa Senilex oli alkuvuonna 2009 mukana järjestämässä jo pitkään suunniteltuja, valinnaisiin opintoihin kuuluvia Yritysjärjestelyt ja Oikeusriidan voittaminen -kursseja tiedekunnan perustutkintoopiskelijoille. Senilexin hallituksen pohtiessa mahdollisuuksia tukea tiedekuntaa ja opiskelijoita opetuksen osalta nousi aiheena esiin yritysjärjestelyt. Tavoitteeksi hahmottui useampia oikeudenaloja kattavan juridisen näkökulman tarjoaminen opiskelijoille moniongelmatilanteina nähtäviin yritysjärjestelyihin ja niiden kehityssuuntiin. Senilexin olikin kätevää tukea juuri kyseisen aiheen opetusta, koska useilta yritysjärjestelyjä sivuavilta oikeudenaloilta (kuten sopimus-, vero-, arvopaperimarkkina-, kilpailu-, yhtiö- ja työoikeus) löytyi runsaasti asiantuntijoina toimivia, ja ennen kaikkea luennoitsijoiksi mielellään suostuvia, senilexiläisiä. Vaikka kurssin toteutuksessa huomioitiinkin erityisesti käytännön liike-elämän juridiset tarpeet, niin kurssilla säilytettiin kuitenkin opetuksen asianmukaiset yliopisto-opetuksen akateemiset standardit. Yritysjärjestelyt-kurssi tarjosi opiskelijoille eri oikeudenalojen yrityskauppa-asiantuntijoiden luennoimana yleiskuvan erilaisten yritysjärjestelyjen oikeudellisista kysymyksistä, yritysjärjestelyistä prosesseina sekä yritysjärjestelyjen valikoiduista osa-alueista käytännön kannalta. Opintojaksolla käsiteltiin yhtiö-, kilpailu-, työ-, arvopaperimarkkina-, sopimus- ja vero-oikeuden näkökohtia sekä yrityskaupparahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsijoina kurssilla toimivat kilpailuoikeudesta Minna Vähäkylä (Nokia Oyj), arvopaperimarkkinaoikeudesta Ville Kajala (Finanssivalvonta), vero-oikeudesta myös kurssin vastaavana opettajana toiminut professori Jaakko Ossa sekä yhtiö- ja sopimusoikeudesta allekirjoittanut, joka vastasi Senilexin osalta myös kurssin rakenteesta ja muiden luennoitsijoiden hankkimisesta. Opiskelijat ottivat kurssin positiivisesti vastaan ja näyttivät arvostavan etenkin normaalista opetuksesta poikkeavaa käytännön näkökulmaa sekä luennoitsijoiden vuorovaikutteista luennointityyliä. Kurssille osallistunut viidennen vuosikurssin opiskelija Vilma Suomi piti hyvänä erityisesti sen monipuolisuutta: Kokonaisuutena kurssi tarjosi sopivan yleiskuvan yritysjärjestelyissä huomioitavista seikoista eri oikeudenaloilta. Lisäksi aiheen lähestyminen käytännön näkökulmasta toi mukavaa vaihtelua akateemiseen opetukseen. Myös kurssin suorittamiseen joustavuutta tuonut kotitentti oli opiskelijoiden mieleen ja löysipä luennoille tiensä jokunen kurssille kuulumatonkin opiskelija. Oikeusriidan voittamiseen keskittyneellä opintojaksolla pyrittiin puolestaan kehittämään opiskelijoiden valmiuksia johdonmukaiseen ja vakuuttavaan oikeudelliseen argumentointiin. Opintojaksolla työskenneltiin kansainvälistä kauppaa koskevan oikeustapauksen pohjalta, ja opiskelijoiden tuli valmistautua edustamaan riidan osapuolia suullisessa oikeuskäsittelyssä, jossa tavoitteena oli voittaa juttu esittämällä oman kannan tueksi luovalla argumentoinnilla ja esiintymisen vakuuttavuudella arvioituna vahvempia oikeudellisia perusteita kuin vastapuoli. Riita-asioiden hallinnoinnista ja hoitamisesta liike-elämässä kurssilla luennoivat Esa Kaikkonen (Metsäliitto) ja Ole Salvén (Metsäliitto), minkä lisäksi oikeustapausharjoituksissa opiskelijoita ohjasti noin 15 senilexiläistä lakimiestä, asianajajaa ja tuomaria. Professori Ari Saarnilehdon lisäksi kurssista vastasivat tiedekunnan puolesta Matti Urpilainen ja Mika Viljanen. Hyvän suosion saavuttaneet kurssit toimivat toivottavasti lähtölaukauksena myös muulle opetukselle, jossa Senilex ja sen jäsenistö voivat toimia tiedekunnan ja opiskelijoiden avuksi konkreettisessa muodossa. Luennoitsijoita onkin jo lupautunut loppuvuonna järjestettävälle sopimusoikeuden erikoistumisjaksolle ja yritysjärjestelyitä koskeva viiden opintopisteen opetuskokonaisuus järjestetään myös talvella Mikko Heinonen

3 VIII Tiedekunnan Päivä ja Senilex ry:n iltatilaisuus Ennätysmäärä osallistujia Jo perinteeksi muodostunut Turun Yliopiston Oikeustieteellisen Tiedekunnan Päivä järjestettiin Calonialla perjantaina Tiedekunnan entisiä opiskelijoita oli saapunut paikalle ennätysmäärä, 127 kappaletta ja Calonian auditorion täyttikin iloinen puheensorina ex-lexiläisten (ja nykyisten senilexiläisten) vaihtaessa kuulumisia. Päivänpolttava aihe Tiedekunnan Päivä alkoi Yksityisyyden suoja ja julkisuus seminaarilla, jonka avasi professori Ari Saarnilehto. Arin lämpimien tervetuliaissanojen jälkeen dekaani Heikki Kulla kertoi tiedekunnan kuulumisia. Varsinaiseen seminaariaiheeseen päästiin OTT Eva Gottbergin alustamana. Evan esitys yksityisyyden ja julkisuuden kamppailusta lapsiriidoissa herätti yleisössäkin vilkasta keskustelua. Teemaa jatkettiin Alma Median lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan esityksellä medialiiketoiminnan erityiskysymyksistä ja poliisipäällikkö Aapo Nuotion kertoessa ampumaaselainsäädännön uudistuksiin liittyvistä haasteellisista yksityisyydensuojakysymyksistä. Turkulaisten oma MEP Ville Itälä lopetti seminaarin luento-osuuden kertomalla hauskasti oman poliittisen uransa ja yksityiselämänsä välisestä rajanvedosta, jonka hän sanoi olevan aina välillä päivälehtien käsissä. Itälän esitys sisälsi sangen mielenkiintoisia anekdootteja pitkän uran varrelta. Uran, jonka kuulimme alkaneen Kirkkotien portsarin tehtävistä. 9-kurssien tapaamiset Seminaarin jälkeen päivää jatkettiin lounaalla ravintola MacchiaVellissä ja sen jälkeen kurssitapaamisten merkeissä niiden osallistujien osalta, jotka olivat ns. 9-kursseja, eli aloittaneet opiskelunsa vuosina 1969, 1979, 1989 tai Muut seminaariosallistujat jatkoivat päivää yksityisyydensuojan ja julkisuuden erityiskysymyksillä. Ari Saarnilehdon aikoinaan käynnistämät kurssitapaamiset ovat olleet erityisen mieluinen lisä Tiedekunnan Päivän ohjelmistoon, ja voidaan ehkä varmuudella sanoa että erityisesti omien opiskelija-aikaisten ystäviensä tapaaminen vapaamuotoisissa merkeissä seminaariosuuden jälkeen on ollut suuresti vaikuttamassa Tiedekunnan Päivän osallistujamäärän jatkuvaan nousuun. Kurssitapaamisten koollekutsujina toimivat yleensä vuosikurssin isännät ja emännät tai heidän ollessaan estyneenä, joku muu ko. vuosikurssin primus motor. Pääministerimme tekstiviestikohun velloessa tuona aikana, erityisesti vuosikurssi 69 sai hieman ylimääräistä pontta ja julkisuutta kokoontumiselleen. 69-kurssin kurssitapaamisesta voit lukea toisaalla tässä julkaisussa. Vuosikurssin 1979 opiskelijoita oli saapunut kurssitapaamiseen 34 kappaletta ja vuosikurssin 1999 osaltakin ilahduttavasti yli 30. Senilex ry:n vuosikokous ja iltajuhla Kårenilla Tiedekunnan Päivän ja kurssitapaamisten jälkeen päivää jatkettiin Senilex-aiheisesti Kårenilla, ensin yhdistyksen sääntömääräisellä vuosikokoksella ja sen jälkeen juhlaillallisella. Vuosikokouksen asialistalla ei tänä vuonna ollut jännittäviä aiheita sääntömääräisten asioiden lisäksi, mutta siitä huolimatta kokouksen osallistujamäärä oli ilahduttavan runsas ja keskustelu aktiivista. Yhdistyksen puheenjohtaja Ole Salvén loi katsauksen menneeseen toimikauteen ja kertoi Senilexin tulevaisuuden projekteista ja näkymistä. Johannes Piha esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, joista myöskään tilintarkastajilla ei ollut huomautettavaa - lukuun ottamatta tilintarkastaja Seppo Koskisen yleisluontoista lausuntoa siitä, että Senilexin tilillä oleva varallisuutta

4 pitäisi käyttää enemmän. Liekö tällä tavoitellun ylimäärästä yhdistyksen tarjoamaa drinkkikierrosta iltajuhlan yhteydessä vai kauaskantoisempaa, se ei puheenvuorosta käynyt ilmi. Joka tapauksessa yhtenä esimerkkinä tämän toivomuksen täyttämisestä on tämä sinulle postitettu Lexpress ja sen väliin taitettu Senilex-liite. Vuosikokous valitsi Senilexille myös uuden hallituksen, jossa jatkoivat Ole Salvén puheenjohtajana ja jäsenistä Heikki Kulla, Iris Rapeli, Johannes Piha ja allekirjoittanut. Uusina jäseninä valittiin Hanna Finne, Tuire Nurmio, Tapio Rantala ja Timo Ritakallio. Viimeistään virallisen osuuden päättyessä, Kårenin isoon saliin virtasi loppukin juhlakansasta, suurin osa iloisissa tunnelmissa kurssitapaamisten jälkimainingeissa. Ole Salvénin tervetuliaissanojen jälkeen iltaa jatkettiin hyvän ruoan ja juoman kera edelleen nousujohteisissa tunnelmissa. Eri 9-kurssilaiset intoutuivat vieläpä keskinäiseen juomalaulukisaan, jossa perinteiset opiskelijasävelmät kaikuivat runsaasti opiskelijaelämää kuulleille Kårenin seinille. Paikka ja tunnelma eivät siten olisi voineet enempää yhteen sointua. Perinteisiin on lisäksi kuulunut että iltajuhlan pääpuhujaksi on kutsuttu Tiedekunnan Päivän kulloisenkin teeman kanssa yhteen soveltuva taho. Tällä kertaa kuulimme Antti-Pekka Pietilän ajatuksia julkisuuden henkilöiden ja iltapäivälehdistön yhteiselämästä. A-P Pietilähän on toiminut pitkään mm. Ilta-Sanomien vastaavana päätoimittajana. Juhlapuheen teema osui aivan nappiin ja tietyt kannanotot taisivat jopa olla suunnitelmallisen provosoivia ja herättivät osaltaan oivaa keskustelua kuulijakunnassa. Perjantai-illan vaihtuessa lauantaiaamuksi suuri osa juhlakansasta jatkoi opiskelijavuosien muisteloita Kirkkotiellä, vakiintunut perinne tämäkin. Yksityisyyden suoja teemaa kunnioittaen rajoitamme kuitenkin illan muistelot tähän. Suurkiitokset kaikille osallistujille jälleen kerran unohtumattomasta illasta! Antti Säiläkivi Pikahaastattelussa Senilex-stipendiaatti OTM Eeva Kirveskari Senilex ry jakaa tiedekunnan publiikin yhteydessä kaksi kertaa vuodessa yhdistyksen stipendin, suurudeltaan 500 euroa. Stipendin saajan valitsee tiedekunnan dekaani yhdessä Senilex ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa. Stipendiä ei erikseen anota. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluat tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Keväällä stipendin sai Eeva Kirveskari. Tässä stipendiaatin pikahaastattelu. Antti Säiläkivi: Heippa Eeva ja onnittelut stipendisi johdosta, toivottavasti sille on löytynyt käyttöä! Eeva Kirveskari: Kiitos! Kyllä, stipendi on käytetty viisaasti! 4 LEXP r e s s

5 Press AS: Koska aloitit oikiksen opintosi? EK: Vuonna 2003 AS: Mistä teit syventävät opintosi ja gradusi? EK: Ympäristöoikeudesta. Graduni tein toimeksiantona ympäristöhallinnolle pilaantuneen maaperän sääntelyyn liittyvistä ongelmakohdista. AS: Mikä oli suurin haasteesi gradun kirjoitusprosessissa? EK: Luultavasti se oli tasapainoilu tieteellisten vaatimusten ja toimeksiantajan käytännön vaatimusten välillä. Teokselle oli myös todellinen tarve ja siten korkeammat ulkoiset odotukset kuin pelkästään tiedekunnalle tehtävällä gradulla. AS: Mitä teet tällä hetkellä (työksesi)? EK: Olen lakimiehenä Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersilla, teen pääasiassa ympäristö-, kiinteistö- ja rakentamisoikeutta. AS: Oliko Senilex sinulle tuttu ennen stipendin saamista? Jos, niin mistä yhteydestä? EK: Senilexin toiminta tuli minulle tutuksi viimeistään vuonna 2006, jolloin olin Lexin hallituksessa. AS: Oletko törmännyt Facebookissa Senilex-ryhmään? EK: En vielä. Täytyypi törmäillä! AS: Oletko jo itse Senilexin jäsen? Jos et, niin oletko ajatellut liittyä? EK: En vielä, olen kyllä ajatellut liittyä. AS: Mikä on mieleenpainuvin muistosi Caloniasta? EK: Kyllä se on kaikki ne kahviossa vietetyt lukutauot! AS: Entä mieleenpainuvin Lex-muistosi? EK: Niitä on niin kovin monta! Oman hallitusvuoteni lisäksi erityisesti tulee mieleen ne ensimmäiset kerrat jolloin sai vetää päälleen Lexin haalarit. Olipa mahtava fiilis! AS: Olit Lexin klubimestari vuonna 2006 jolloin Kirkkotie tuhoutui tulipalossa. Muistatko vielä, mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi kun pääsit palopaikalle? EK: Jahas, tähän ei Kodin Putkimies autakaan Valitettavasti muut ajatukset eivät ole painokelpoisia. AS: Sitten vielä pyytäisin sinua tekemään pikatestin ja valitsemaan seuraavien vaihtoehtojen välillä: AS: Frederik vai Virve Rosti? EK: Frederik AS: Velvoite- vai esineoikeus? EK: Esineoikeus AS: Codex vai Pykälä? EK: Pykälä (työympäristön paineesta) :o) AS: Donna vai Proffan Kellari? EK: Proffan Kellari LEXP r e 5 s s

6 AS: Kylmä snapsi vai lämmin punssi? EK: Kylmä snapsi, kiitos! AS: Vappu vai sillis? EK: Sillis AS: Hienoa, siinä kaikki tällä erää. Kiitos kun suostuit vastailemaan näihin kummallisiin kysymyksiin! Onnea ja menestystä lakimiehen ammatissa ja toivottavasti törmäämme Senilexin merkeissä! Antti Säiläkivi Lähestyin 2009 Tiedekunnan Päivässä Juhani Leppää ja Mirja Kainua pyynnöin saada LexPressin Senilex-teemajulkaisuun juttu Tiedekunnan Päivän yhteydessä järjestetystä vuosikurssin 1969 tapaamisesta. Juttu syntyikin, mutta sen syntyhistoria on mielestäni sen verran hauska, että päätin sisällyttää ko. kirjeenvaihdon tähän alkuun ja julkaista jutun sen enempiä editoimatta. Uskon että viestin kirjoittajat eivät siitä pahastu, ja muutkin lukijat ymmärtävät tämän ratkaisun kun alla olevan lukevat. Toimittaja: Antti Säiläkivi Hyvä vastaanottaja, tässä näet kurssioltermannien ja -emännän välistä meilien vaihtoa. Kun meistä kukaan ei kerinnyt tarkemmin tekemään esseetä toivon Lexpressin toimituksen toimittavan alla olevasta Seppo Koskisen ja nyt minun täydentämästä konseptista jonkinlaisen referaatin lehteenne. Ottaen huomioon että Seppo Koskinen on työoikeuden rohvessoori ja saattaa omata vahvoja mielipiteitä toisen työn ryöväämisestä kannattanee teidän todeta ingressissä, että teksti on toimituksen vapaasti toimittamaa ja lainaamaa. Allekirjoitukseksi sopisi laittaa Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja Terveisin Mirja Kainu [toim. huom: Seuraavassa sähköpostilla saamani, itse kertomus, kurssitapaamisesta] Hei, itselläni on juuri yksi lausunto työn alla ja se pitäisi saada huomenna valmiiksi ja en ole ehtinyt vielä aloittamaan kirjoittamista. Kyllä sinun Mirja on nyt kirjoitettava / viimeisteltävä teksti allaolevien muistelusten perusteella. YT Seppo 6 LEXP r e s s Kurssi 69 muistelee (eli kuinka juttu kurssitapaamisesta syntyi)

7 Ari Saarnilehdon ehdotuksesta Heikki Kainulainen, Juhani Leppä ja Seppo Koskinen suostuivat yhteistyöhön Mirja Kainun kanssa Vuosikurssi 69 -tapaamisen järjestelyvastaaviksi. Ohjelma syntyi aivomyrskyn tuloksena aamupäivän kahvisteluilla. Kuten asiaan kuuluu se muuttui viimeisellä viikolla ratkaisevasti, kun sekä Assarin Ullakko että kahvila Myssy & Silinteri olivat suljettuina. No, valtion virasto oli auki ja niin suhteellisen pieneksi mutta edustavaksi muodostunut joukko seniorilexiläisiä kerääntyi loistavan luentorupeaman jälkeen kuusi-ysi -kyltin juureen siirtyäkseen seuraamaan yksityisyyden suojaamista maistraatin tiloissa. Sponsorit olivat olleet jalomielisesti liikkeellä niin ruuan kuin juomankin suhteen. Paikan vaihtumisella ei ollut vaikutusta, ainakaan huonompaan suuntaan. Kuohuviinit, valkkarit ja punkut olivat sulassa sovussa buffettipöydässä parisuhteen rekisteröimishuoneessa saapuessamme Turun seudun maistraattiin. Ryhmämme sai hyvän alun omalle esiintymiselleen, koska Matti Vanhanen oli juuri jäänyt kiinni 69 -viesteistään. Meille 69 ei ole kuitenkaan mikään ongelma, sillä me olemme aitoja sellaisia. Kurssitapaaminen merkeissä ensimmäiseksi oltiin Maistraatin vieraana, jossa seurasimme joukkoomme kuulevien eri sukupuolta olevien vihkimistoimitusta ilman vihkimistä. Nautimme myös sen verran juomia yms., sekä ennen että jälkeen vihkimistoimituksen, että estot hävisivät, jos niitä tämän ikäisillä edes on. Kaikki kurssitapahtumaan osallistuneet olivat jopa sen verran säilyttäneet piirteitään, että tunnistimme toisemme. Sen kyllä huomasimme keskustellessamme poissaolevista, että aika monen harrastukset olivat muodostuneet niin kansainvälisiksi, että tuonakin viikonloppuna oltiin muualla. Koska virastossa tarjoilu oli aika laimeaa siiryi osa kuusysiläisistä vanhaan pankkiin [Toim.huom: Ravintola Old Bankiin] vahvistamaan sekä henkeä että ruumista, millä tietysti oli oma vaikutuksensa tunnelmaan. O tempora o mores. Jälleen kerran. Senilexin kokous sujui tämän jälkeen ns. normaaleissa merkeissä. Vuosikurssiimme kuuluva tilintarkastaja yritti jälleen tulla erotetuksi, mutta ei onnistunut. Lisäksi hän vakavasti esitti, että meidän kaikkien, Senilex mukaan lukien, tulee lisätä kulutusta. Senilexillekin vain kertyy rahaa!! Senilexin kokouksen jälkeen Kårenilla syötiin, juotiin, istuttiin ja puhuttiin mukavia. Vanhempana ihmisenä huomasi jälleen kerran sen, kuinka hauskaa ja virkistävää on puhella nuorempien kanssa. Eräskin vanhempi porukkamme herrasmies koko ajan tarjoili tutuille naispuolisille henkilöille. Kulutustahan sitä tarvitaan, joten siitä vaan. Sitten osa porukasta taisi lähteä Galaxyyn ja osa Lexiin. Lexissä meno oli entisenlaista, tosin hieman vaisua. Olikohan syynä se, että paras meno olisi ollut vasta kahden jälkeen, jota ei tainnut kukaan meistä olla todistamassa? Sen verran homma oli hallussa, että meikäläisetkin osasivat varata tukun juomalippuja etukäteen. Joten taas tarjoiltiin, sillä kukapa (paitsi JL) [Toim.huom: Juhani Leppä] olisi niitä kaikkia itse kyennyt juomaan. Kaiken kaikkiaan mukava oli huomata, että kaikki tapahtumaamme osallistuneet pitivät tilaisuutta mukavana ja olivat tulossa mukaan myöhemminkin. Ikämme johdosta kovin suuria välejä ei osallistumisessa voi olla, ja usea haikailikin ihan vuotuistapahtumaa vuosikurssille. Joten jos tätä lukee joku 69, joka ei ollut mukana, niin tule mukaan ensi kerralla, sillä ensi vuonna pidetään jälleen Tiedekunnan Päivä. Heikki, Seppo, Jussi ja Mirja LEXP r e 7 s s

8 Edellä mainitut asiat ja lukuisa joukko muitakin mieltäsi askarruttavia Senilex-aiheisia asioita selviää vierailulla Senilexin uudistetuilla nettisivuilla osoitteessa senilex.fi. Lisäksi, mikäli et vielä ole Senilexin jäsen, pystyt liittymään yhdistyksen jäseneksi ja hoitamaan jäsenmaksusi vaivattomasti nettisivujen kautta. Voit liittyä yhdistykseen joko maksamalla ainaisjäsenmaksun, 100 euroa tai vuosijäsenmaksun, 20 euroa. Jäsenmaksun voit suorittaa Senilex ry:n tilille Muista kirjoittaa viesti-kenttään nimesi ja opiskelun aloitusvuotesi. Senilex in Brief Senilex ry on vuonna 2000 perustettu Suomen ensimmäinen oikeustieteellinen alumniyhdistys. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta ottaa Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut henkilö. Senilex tarjoaa Turun oikeustieteellisen alumneille kanavan ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyysuhteita ja mahdollisuuden tavata eri ikäpolvien Turusta valmistunutta lakimieskuntaa. Senilex edesauttaa yhteistyötä erilaisissa tehtävissä toimivien lakimiesten ja oikeustieteen opiskelijoiden sekä Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan välillä. Senilex toimii myös käytännön tasolla kiinteässä yhteystyössä tiedekunnan kanssa, josta osoituksena tiedekunnassa järjestettävät valinnaiset kurssit ja yhteistyössä tiedekunnan kanssa vuosittain järjestettävä Tiedekunnan Päivä iltajuhlineen (ks. erilliset jutut tässä lehdessä). Senilex on lisäksi aktiivisesti mukana Turun Yliopiston mentorointiohjelmassa, jossa alumnit jakavat kokemuksiaan työelämästä valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille. Senilexillä on hieman yli 400 jäsentä. Kiinteänä osana yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista Senilexin hallitus on perustanut erillisen stipendirahaston, josta jaetaan kaksi kertaa vuodessa tiedekunnan publiikkien yhteydessä 500 euron suuruinen Senilex-stipendi. Stipendin jakoperusteita ovat stipendirahaston sääntöjen mukaisesti opiskelijan tutkintotodistuksen mukainen opintomenestys ja muut akateemiset ja yhteisölliset ansiot. Stipendirahaston varat kootaan Senilex ry:n jäsenille ja yhteystyötahoille suunnatuilla keräyksillä ja lahjoituksin. Mikäli sinä tai yritykseksi haluaa tukea rahaston kautta Turun Yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuvia opiskelijoita, voit tehdä lahjoituksen rahaston tilille. Lisää tietoa rahastosta ja yhteystiedot löydät osoitteesta: -> Stipendirahasto. Taitto: Maija Mäntylä Painopaikka: Newprint Oy Painos: 500kpl 8 LEXP r e s s JÄSENMAKSU MAKSAMATTA, OSOITTEENMUUTOS TEKEMÄTTÄ, JOTAIN MUUTA, MITÄ..?

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 19.3.2007. Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A 1(6) Aika 19.3.2007 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Castrén & Snellman, Erottajankatu 5 A Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt,

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006 1(6) Aika 29.3.2006 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017 Pöytäkirja 5 B/2017 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 5 B/2017 Aika tiistaina klo 13 14.05 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2015-31.7.2016 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 3 4. Toiminta... 4 5. Talous...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14. Tampere

Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14. Tampere Palautetta Hygieniahoitajien valtakunnallisilta koulutuspäiviltä 15-16.5.14 Tampere Palautekysely lähetettiin 82 osallistujalle. Vastauksia saatiin 60 eli 74 % antoi palautetta. (Osa ei vastannut kaikkiin

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 2 A/2015

Johtokunnan kokous 2 A/2015 Pöytäkirja 2 A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous 2 A/2015 Aika tiistai klo 12.15-12.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Päätettiin liittää kokouksen muistio pöytäkirjan 4/2016 muistioksi.

Päätettiin liittää kokouksen muistio pöytäkirjan 4/2016 muistioksi. PYKÄLÄ RY:N OPINTOVALIOKUNNAN KOKOUS 4/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Mannerheimintie 3 B, 5. kerros Helinä Teittinen, puheenjohtaja Iris Pitkänen, varapuheenjohtaja Kaisa Rissanen, sihteeri Venus

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry +',-'%"!"!#!$!%!$!&!!!!'!&!(!)!*!&!*!" Jäsentiedote 5/2013 Syysterveisiä Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2013 viides jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää tietoa

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SAUNASEURA 26.5.2014 1/6 HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SaunaMafialaisten vierailu ja tutustuminen jäsenemme Arin tiluksiin ja saunoihin. AIKA: La 24. - Su 25.5.2014 PAIKKA: Korpilahti Kaksin

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5

NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 NUORET LAKIMIEHET RY- UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2007 sivu 1/5 Aika 13.2.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Salla Korhonen, hallituksen

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun 2011-2012 Viestintäsuunnitelma/luonnos SEPA-ydinryhmän kokous 25.10.2011/ Kristiina Siikala Kyselytutkimukset verkkolaskun ja e-laskun käytöstä

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Varapuheenjohtaja Viljanen avasi kokouksen kello 15.08. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika : Sunnuntai 11.1.2009 kello 15.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja (saapui kohdassa 5) Kristiina Lindholm,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Puheenjohtaja Heinonkoski avasi kokouksen kello 18.10. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 27.5.2003 19/2003 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 27.5.2003 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Mikko Heinonkoski, puheenjohtaja Suvi Knaapila, sihteeri Salla

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Osallistuin luennoille, n=16

Osallistuin luennoille, n=16 Ohjelmointi, C# & Jypeli, kevät Antti-Jussi Lakanen, Tero Jäntti, Tomi Karppinen Kurssin loppupalautekysely, vastaajaa Osallistuin luennoille, n= En juuri lainkaan Noin puoleen Jokaiselle tai lähes jokaiselle

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

ITALIA, Torino. Syksy 2009

ITALIA, Torino. Syksy 2009 ITALIA, Torino Harri Aaltonen Ville Veijola Syksy 2009 KOT7SN2 KOT7SN2 Torino Asukkaita 909 000 Sijaitsee Po-joen varrella Piemonten maakunnassa Pohjois- Italiassa. Torino tunnetaan erityisesti Fiat-autotehtaasta.

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 4 B/2015

Johtokunnan kokous 4 B/2015 Pöytäkirja 4 B/2015 1 (7) Johtokunnan kokous 4 B/2015 Aika tiistai klo 10-11.15 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Enges, Tiia, opintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet Kumpula,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti.

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti. Taivas+Helvettikirjan käyttäminen opetuksessa Opettajan ohje Taivas+Helvetti Taivas+Helvetti Vol. 1 julkaistiin vuonna 2013 ja sen suosio ylitti kaikki odotukset. Lukijat inspiroituivat kirjan rehellisistä

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Ilmailuinsinöörien kerho perjantai, 12. kesäkuuta 2009. Jäsenkirje 1/2009

Ilmailuinsinöörien kerho perjantai, 12. kesäkuuta 2009. Jäsenkirje 1/2009 Jäsenkirje 1/2009 Vuosi 2009 on ehtinyt jo kesän kynnykselle. Ilmailuinsinöörien kerho lähestyy teitä nyt toimikauden ensimmäisellä jäsenkirjeellä, jossa esitellään tämän vuoden johtokunta, kartoitetaan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00

Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Lahti Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2 Aika 31.5.2011 klo 13.00 Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt Ennen varsinaisen kokouksen alkua

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

MUUTOSEHDOTUS Keväällä 2008 kahdessa kokouksessa hyväksytty muutosehdotus [tyhjä = ei muutosta ko pykälään, punainen = muuttunut teksti]

MUUTOSEHDOTUS Keväällä 2008 kahdessa kokouksessa hyväksytty muutosehdotus [tyhjä = ei muutosta ko pykälään, punainen = muuttunut teksti] Fyysikkoalumni ry:n sääntömuutos 2009, sivu 1 / 6 FYYSIKKOALUMNIN SÄÄNNÖT Rekisteröidyt alkuperäiset säännöt MUUTOSEHDOTUS 2008 Keväällä 2008 kahdessa kokouksessa hyväksytty muutosehdotus [tyhjä = ei muutosta

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot