EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / AIKA maanantai kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari Katila, I varapuheenjohtaja (pj asiat ) Pirkko Ketola Jaakko Kreula Harri Lehtonen, puheenjohtaja (ei läsnä ) Simo Lähteenmäki, II varapuheenjohtaja Leena Pellikka Leena Saariluoma (ei läsnä ) Pertti Susi Kari Virtanen Timo Kalli, valtuuston puheenjohtaja (poistui klo ) Kai Vainio, valtuuston I varapuheenjohtaja Anja Kahala, valtuuston II varapuheenjohtaja Matti Lahtinen, kunnanjohtaja, esittelijä Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kari Rupponen, talousjohtaja Aino Lepistö, henkilöstöjohtaja, läsnä klo , Risto Tuomola, MHY Länsimetsä aluevastaava, 244, klo KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Harri Lehtonen Hanna Hurme Kari Katila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 5 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Jaakko Kreula Simo Lähteenmäki PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme Asiat käsiteltiin pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä.

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Kreula ja Simo Lähteenmäki. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi perjantaina / 244 LIITE 1 PUUKAUPAT / 245 ALOITE SEMINAARIN/TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOTE-YHTEISTYÖASIASTA 5 / 246 VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 6 / 247 SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN LUKIEN 7 / 248 LIITE 2 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN EURAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLTOON 8 / 249 LIITE 3 TOIMIEN PERUSTAMINEN LUKIEN 9 / 250 NIMIKEMUUTOKSET LUKIEN 10 / 251 VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖLUPAMENETTELY Sivu 6 11 / 252 KUNNAN JA EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY:N VÄLISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN 12 / 253 LAINAN MYÖNTÄMINEN EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY:LLE, LAINA-AJAN PIDENTÄMINEN 13 / 254 LIITE 4 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRKA 14 / 255 KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN TEHTÄVÄN HOITO LUKIEN 15 / 256 VUODEN YRITTÄJÄN 2010 VALINTA 16 / 257 VUODEN NUOREN YRITTÄJÄN 2010 VALINTA 17 / 258 NEITTAMOJÄRVEN KUNNOSTUSTA KOSKEVA ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 18 / 259 LIITE 5 SATAKUNTALIITON TALOUSARVIO 2011 JA -SUUNNITELMAEHDOTUS JÄSENKUNTIEN LAUSUNNOLLE

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / / 260 LIITE 6 KIINTEISTÖN MYYNTI/MUIKKUTIE 5 Sivu 7 20 / 261 LIITE 7 EURAN KUNNAN OSAKKUUS PERUSTETTAVASSA AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖSSÄ 21 / 262 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN RAHOITUKSEN LISÄÄMINEN 22 / 263 SIIVOUSPALVELUIDEN MITOITUS VANHUS- JA VAMMAISPALVELUISSA JA TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA 23 / 264 TERVEYSKESKUKSEN VARAHENKILÖSTÖJÄRJESTELMÄ 24 / 265 OMAKOTITONTIN MYYMINEN, HONKILAHTI, PÄÄTÖKSEN OIKAISU 25 / 266 SAATAVAN POISTO 26 / 267 LIITE 8 VUODEN 2010 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET 27 / 268 LIITE 9 TALOUSKATSAUS / 269 VUOKRARAHOITUKSEN PUITESOPIMUKSEN LUOTTOLIMIITIN KOROTUS 29 / 270 KOULUKESKUKSEN PERUSPARANNUKSEN JA LAAJENNUKSEN LUKION JA KÄNNÖN KOULUN ILMANVAIHTOURAKKA, TARKISTUS 30 / 271 ILMOITUSASIAT

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu / 432 / 2010 PUUKAUPAT 2011 Hakkuukauden 2011 osalle on valmisteltu puukauppaa yhdessä Mhy Länsimetsän edustajien kanssa siten, että Euran kunnan alueelta eri puolilta kuntaa hakattaisiin noin m³:n puutavaraerät metsätaloussuunnitelmiin perustuen. Puun myyntiä koskevan tarjouskilpailun ja tarjousten vertailun on suorittanut Mhy Länsimetsän ja kunnan edustaja. Aluevastaava Risto Tuomola on kokouksessa paikalla esittelemässä asiaa ja muutoinkin selvittää kunnan metsäomaisuuden tilaa. Liitteenä on puukauppaan liittyvää materiaalia. Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh LIITE 1 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Metsäliitto Osuuskunnan tarjouksen Fankkeen alueen leimikoista, kuin myös hakkuusopimus-, että hankintapuista muilta alueilta siten, että hankintakaupan lisäkauppa tehdään Veljet Kuusisto Oy:n kanssa pikkutukeista. Tarjouksen yhteisarvo on euroa (alv 0 %). Edelleen kunnanhallitus päättää, että leimikoista kertynyt energiapuu myydään metsänhoitoyhdistyksen toimesta. Metsänhoitoyhdistys MHY Länsimetsän aluevastaava Risto Tuomola esitteli kunnanhallitukselle päätettävänä olevaa puukauppaa. Lisäksi hän loi katsauksen Euran kunnan omistamien metsien tilaan ja valoitti alan yleisiä näkymiä.

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu / 016 / 2010 ALOITE SEMINAARIN/TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOTE-YHTEISTYÖASIASTA Kokoomuksen valtuustoryhmän jättämä aloite : "Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunnanvaltuustolle, kunnanhallituksen jäsenille sekä virkamieskunnasta ainakin johtoryhmän jäsenille ja myöskin perusturvalautakunnan asianomaisille viranhaltijoille järjestetään seminaari kuulemaan ja keskustelemaan sote-yhteistyöstä, jolloin tulisi selvittää ainakin seuraavat asiakohdat: suuntautumistahot, toiminnalliset tavoitteet, taloudelliset vaikutukset, jolloin mm. eri tahojen toiminnalliset mahdollisuudet ja tavoitteet sekä tällöin myös taloudelliset vaikutukset tulisivat esille. Asiaa on työryhmässä käsitelty, mutta päätösasteelle asia ei ole edennyt ja koska päätöksen tekemiseksi kuntapäättäjien tulisi olla nykyistä enemmän tietoisia asiasta, olisi paikallaan asian valmisteluvaihteessakin saada tietoa nykyvaiheesta. Vaihtoehtojen käsittely päättäjien kanssa lisäisi tietämystä ja saisimme tietoa, kuten edellä on kerrottu, eri asioista. Esitämme, että esittämämme seminaari/tilaisuus järjestettäisiin mahdollisimman pian. Esittämämme aloite antaa valmiuksia päättäjille ja viranhaltijoille tärkeässä asiassa." Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja toteaa, että aloitteessa mainitusta sote-yhteistyöstä järjestetään valtuustoseminaari maanantaina pidettävän valtuuston kokouksen jälkeen. Valmisteilla olevaa seminaariaineistoa esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 10

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa valtuuston pitämän kokouksen pöytäkirja. Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi". Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh ja hallintojohtaja Hanna Hurme Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, ovat lainmukaisia sekä muutoinkin täytäntöönpanokelpoisia ja kunnanhallitus päättää panna valtuuston tekemät päätökset täytäntöön.

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Sivu / 021 / 2010 SOSIAALIOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN LUKIEN Valtuusto on hyväksynyt henkilöstösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi kokouksessaan Henkilöstösuunnitelma sisältää esityksen kahden sosiaaliohjaajan viran perustamisesta. Perusturvalautakunta on esittänyt, että Euran kuntaan perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka, jotta lastensuojelulain ja toimeentulotukilain ym. lainsäädännön vaatimuksiin pystytään vastaamaan, työntekijämäärä saadaan lähemmäksi mitoitussuosituksia ja työn avohuoltopainoitteisuutta voidaan lisätä.sosiaalityön vastuualueella on kuusi vakanssia: johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Lisäksi sosiaalityöntekijän vakanssit on vanhustyössä ja perheneuvolassa. Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusehdoiksi esitetään sosionomin (AMK) tutkintoa tai virkaan soveltuvaa muuta koulutusta.sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluisivat mm. toimeentulotukihakemusten vastaanotto, käsittely, valmistelu ja niihin liittyvä päätöksenteko sekä päihdehuoltoon, välitystiliasiakkuuteen, kuntouttavaan työtoimintaan, aktivointisuunnitelmien tekemiseen sekä sosiaalisen luoton myöntämiseen liittyvät tehtävät. KVTES:n mukainen palkkauksen hinnoittelukohta on 04SOS050. Sosiaaliohjaajan palkkakustannukset vuodessa ovat noin euroa. Sosiaaliohjaajan viran perustamisella ja viran täyttämiselle voidaan vähentää perhetyön ostopalvelukustannuksia, koska perhetyöstä ei tarvitse siirtää henkilöstöresurssia aikuissosiaalityöhön samassa määrin kuin ennen.vuonna 2009 perhetyön ostopalvelukustannukset olivat noin euroa. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perustetaan sosiaaliohjaajan virka lukien. Viran kelpoisuusehdoiksi vahvistetaan sosionomin (AMK) tutkinto tai virkaan soveltuva muu koulutus sekä palkkauksen hinnoittelukohdaksi 04SOS050.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Sivu 13

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu 14 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus / 226 / 2010 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN EURAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLTOON Kunnalla on velvollisuus järjestää alueen työterveyshuolto. Kunta voi tuottaa työterveyshuoltopalvelut omana toimintanaan tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Jos kunta ei itse tuota työterveyshuoltopalveluita, se joutuu ostamaan palvelut yksityiseltä palvelun tuottajalta. Jos työnantaja, jonka toimipaikka on kunnan alueella, haluaa hankkia työterveyshuoltopalvelut toimipaikkansa sijaintikunnan ylläpitämältä terveyskeskukselta, terveyskeskuksen on hankittava nämä palvelut. Euran kunta työnantajana järjestää tai hankkii työterveyspalveluja neljästä eri toimipisteestä: Raumalta, KSTHKY:stä, yksityiseltä lääkäriasemalta ja Euran terveyskeskuksessa. Työterveyshuollon asioita hoitaa keskushallinnosta henkilöstöjohtaja ja terveystoimesta terveysjohtaja. Tilanne työterveyshuollossa on pitkään ollut hankala. Toimintamallin uudistusta odotettiin kaksista eri neuvotteluista. Euran terveyskeskuksessa toimii kaksi ammattitaitoista työterveyshoitajaa. Kahdelle terveyskeskuslääkärille on annettu työterveyshuollon tehtäviä, joita he hoitavat muun työn ohessa. Vuoden 2009 aikana työterveyshuoltoon palkattiin ostopalveluna lääkäri kahdeksi viikoksi. Tällöin työterveyshuolto toimi kokonaisuudessaan hyvin ja työtehtäviä pystyttiin hoitamaan suunnitellusti. Palveluja pystyttiin tarjoamaan niin että ne peittivät ostopalveluista tulleet kustannukset. Toimiva työterveyshuolto pystyy paremmin tukemaan koko kuntatyönantajan henkilöstöä. Lisäksi palveluja voidaan tarjota paremmin yrityksille, jotka käyttävät Euran terveyskeskuksen työterveyshuollon palveluja. Mikäli työterveyshuollossa ei ole lääkäriä, asiakkaat ohjautuvat kansanterveystyön puolelle ja siten ruuhkauttavat päivystystä. Työterveyshuolto ei ole voinut osallistua sille osoitettuihin tarjouskilpailuihin, koska sen nykyinen kapasiteetti ei kykene ottamaan lisää asiakkaita. Euran työterveyshuollolla on lähes asiakasta. Työnantajalle suoritetaan sairausvakuutuslain nojalla korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden mukaisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Suurin työnantaja on Euran kunta. Valmistelu ja lisätiedot: Terveysjohtaja Timo Tolppanen, puh. 02

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu 15 Perusturvaltk Khall Terveysjohtaja: Perusturvalautakunta esittää Euran kunnanhallitukselle työterveyslääkärin viran perustamista alkaen. Perusturvalautakunta: ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen kokouksessa esitellään lisäselvitystä asiaan, esim. kuvaus toiminnan laajenemisesta, suoritteet, taloudelliset vaikutukset jne. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Euran kuntaan perustetaan työterveyslääkärin virka alkaen, ja oikeuttaa perusturvalautakunnan julistamaan työterveyslääkärin viran haettavaksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä, kunnes viran perustamista varten pyydetyt lisäselvitykset on saatu. Valtuuston hyväksymä henkilöstösuunnitelma sisältää esityksen työterveyslääkärin viran perustamisesta. Työterveyslääkärin tehtävänä on toimia työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon asiantuntijana, jonka ratkaisut perustuvat lääketieteelliseen tietoon, ammattikokemukseen ja työpaikan olosuhdetuntemukseen sekä riskinarviointiin. Työterveystarkastuksissa työterveyslääkäri kartoittaa työntekijän terveydentilaa ja arvioi mahdollisia riskitekijöitä. Työhönsijoitustarkastuksissa lääkäri arvioi työntekijän terveydellistä soveltuvuutta aiottuun työhön. Työterveyslääkäri ohjaa työntekijän tarvittaessa tarkempiin jatkotutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Työterveyslääkäri osallistuu vajaakuntoisen työntekijän työtehtävien ja työolosuhteiden arvioimiseen ja kehittämiseen sekä tarvittaessa uudelleen sijoittamisen selvittämiseen ja tukemiseen yhteistyössä työntekijäm, henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa. Edellä mainittujen perustehtävien lisäksi työterveyslääkärin tulee osallistua Euran työterveyshuollon palvelujen kehittämiseen yhdessä työterveyshoitajien kanssa. Valtakunnallisesti työterveyshuollolle on annettu merkittävä painoarvo mm. työurien pidentämisessä. Työterveyshuollon

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu 16 painopiste tulee jatkossa olla entistä enemmän ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja työpaikoilla tämä vaatii hyvää yhteistyötä eri osapuolien kesken. Työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset työnantajalle ovat merkittävät ja tarvitaan hyvät hoitokäytännöt ja varhaisen tuen mallit takaamaan työuran jatkuminen. Ammatillisen kuntoutuksen tarve ja työntekijän uudelleensijoitus eri tehtäviin, tulee lisääntymään entisestään. Tällä hetkellä työterveyslääkärin työtehtävät on jaettu Eurassa terveyskeskuksen lääkäreiden kesken siten, että Kari Hämäläinen ja Tami Siren pääsääntöisesti tekevät työterveyshuollon terveystarkastuksia ja kaikki lääkärit osallistuvat työterveyshuollon sairausvastaanottokäynteihin. Sairausvastaanottokäyntejä päivystyksessä on 3-5 kpl päivittäin. Tehtävien jakaantumisesta johtuen hoidon jatkuvuus on puutteellista. Työpaikkakäyntejä, joissa lääkäri on ollut mukana, ei ole juuri tehty. Euran kunnan järjestämässä työterveyshuollossa henkilöasiakkaita oli vuonna 2009 yhteensä Esityslistan liitteenä on tilastotietoa vuosilta Euran kunnan omalle henkilöstölle ostetaan työterveyshuoltopalveluja oman kunnan lisäksi, Rauman kaupungilta (Rauman alueen lomittajat), Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä (ent. Kiukaisten kunnan henkilöstö) sekä Lääkärikeskus Minervalta (työterveyshuollon henkilökunta, lääkärit, terveyskeskuksen johtoryhmä). Talouden vakauttamisohjelman yhtenä tavoitteena oli, että työterveyshuoltopalvelut siirretään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä oman kunnan hoidettavaksi lukien. Lomituspalvelutoiminnan siirtyessä Huittisten kaupungin hoidettavaksi, lomittajien (noin 40 henkilöä) työterveyshuollon palvelut siirtyvät Huittisten kaupungin hoidettavaksi. Vuonna 2009 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä on ostettu työterveyshuoltopalveluja noin 180 henkilölle, eurolla ja tammi-syyskuussa eurolla. Euran kunnan työterveyshuolto on laskuttanut kunnan työntekijöiden työterveyshuollosta vuonna euroa ja tammi-syyskuussa euroa. Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toiminnan on tällöin täytettävä hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet. Kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: - korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset (korvaus 60 %) - korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset (korvaus 50 %)

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu 17 Perustettavan työterveyslääkärin kelpoisuusehdoiksi esitetään työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoa, hinnoittelutunnus L1VV3001.Virasta aiheutuvat palkkauskustannukset ovat noin euroa vuodessa.vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa on työterveyshuollon ulkoisiksi maksutuloiksi arvioitu euroa, jossa on euron nousu vuoden 2010 budjettiin. LIITE 2 Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Euran kuntaan perustetaan työterveyslääkärin virka lukien. Työterveyslääkärin kelpoisuusehtona on työterveyshuollon tai yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto, hinnoittelutunnus L1VV3001.

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu / 021 / 2010 TOIMIEN PERUSTAMINEN LUKIEN Valtuusto on hyväksynyt henkilöstösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi kokouksessaan Henkilöstösuunnitelma sisältää 13 uuden toimen perustamisen: yritysneuvoja, kolme ruokapalvelutyöntekijää, diabeteshoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perushoitaja, laboratoriohoitaja, fysioterapeutti, välinehuoltaja, kolme koulunkäyntiohjaajaa. Elinkeinoneuvojan toimi on perustettu erillisellä kunnanhallituksen päätöksellä Esityslistan liitteenä on yhdistelmä perustettavien toimien kelpoisuusehdoista sekä kustannusvaikutuksista. Kustannusvaikutusten kohdalla on otettava huomioon, että määräaikaisina on ollut täytettynä kaikki muut toimet paitsi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi. Ruokapalvelutyöntekijöiden toimia esitetään henkilöstösuunnitelmasta poiketen perustettavaksi kaksi, joista toisen työntekijän työaika jakaantuu 40/60 terveyskeskuksen valmistusyksikön ja Lounas-kahvila Jokimutkan kesken. Terveyspalvelujen perustettavat toimet (diabeteshoitaja, laboratoriohoitaja, fysioterapeutti, välinehuoltaja) liittyvät Eura-Kiukainen liitokseen, jolloin asiakkaat ja toiminta siirtyivät Euran kunnan omaksi toiminnaksi. Psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja on ostettu Satakunnan sairaanhoitopiiriltä vuonna käyntiä, yhteensä eurolla. Vakauttamisohjelman säästötavoite, euroa, täyttyy tältä osin.esityslistan liitteenä on terveyspalvelujen suoritetietoja vuosilta 2008 ja 2009 sekä toteutuminen mennessä. Koulunkäyntiohjaajien toimia esitetään perustettavaksi kolme, joiden ensimmäisinä sijoituspaikkoina Euran yhteiskoulun pienopetusryhmä, Kirkonkylän koulu sekä Harolan esiopetus. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh LIITE 3 Kunnanhallitus päättää perustaa lukien seuraavat työsopimussuhteiset toimet

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 19 liitteen mukaisin kelpoisuusehdoin: kaksi ruokapalvelutyöntekijää, diabeteshoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, perushoitaja, laboratoriohoitaja, fysioterapeutti, välinehuoltaja sekä kolme koulunkäyntiohjaajaa sekä myöntää täyttöluvan em. uusille toimille.

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Sivu / 021 / 2010 NIMIKEMUUTOKSET LUKIEN Valtuusto on hyväksynyt henkilöstösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi kokouksessaan Henkilöstösuunnitelma sisältää nimikemuutosesityksiä seuraavasti: (suluissa vanha nimike) ruokapalveluesimies (ravitsemispäällikkö, emäntä) ruokapalveluvastaava (emäntä-keittäjä, keittäjä-emäntä, keittäjä) kokki (keittäjä) vastaava sairaanhoitaja (vanhainkodin sairaanhoitaja) hoitaja (kotipalvelun tukipalvelutyöntekijä) nuorisotoimenjohtaja (nuorisosihteeri) nuoriso-ohjaaja (vapaa-ajanohjaaja) Henkilöstösuunnitelman mukaisesti esitetään ruokapalvelun, kotipalvelun sekä vapaa-ajanohjaajan nimikemuutokset hyväksyttäväksi. Sairaanhoitajan ja nuorisosihteerin nimikemuutosta ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh Kunnanhallitus päättää seuraavista nimikemuutoksista (suluissa vanha nimike) lukien: ruokapalveluesimies (ravitsemispäällikkö, emäntä) ruokapalveluvastaava (emäntä-keittäjä, keittäjä-emäntä, keittäjä) kokki (keittäjä) hoitaja (kotipalvelun tukipalvelutyöntekijä) nuoriso-ohjaaja (vapaa-ajanohjaaja)

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 10 Sivu 21 Kunnanhallitus / 021 / 2010 VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖLUPAMENETTELY Henkilöstösuunnitelmaluonnoksen 6. kohta sisältää esityksen rekrytointipolitiikasta vakanssin tullessa avoimeksi. Esityksenä on, että vakanssien täyttö vaatii koordinointia yli hallintokuntarajojen ja kuuluu henkilöstöpalvelujen tehtäväkuvaan. Koska henkilöstösuunnitelman käsittely siirtyy syksyyn, on luotava väliaikainen ratkaisu rekrytointien koordinointiin. Kevään 2010 aikana on valmisteltu henkilöstösuunnitelmaa ja vain muutama viran/toimen täyttö vakinaisesti on ollut vireillä. Kevään aikana on kuitenkin työntekijöitä siirtynyt eläkkeelle ja olisi tarkoituksenmukaista saada täytöt vireille niiden tehtävien osalta, jossa työvoiman tarve on pysyvä eikä suunnitteilla ole uudelleenorganisointia. Esityksenä on, että avoimeksi tuleva virka tai toimi edellyttää täyttölupaa ennen kuin se laitetaan sisäiseen tai julkiseen hakuun. Ensisijaisesti on selvitettävä voidaanko tehtäviä uudelleen järjestellä sisäisin siirroin tai muunlaisin tehtäväjärjestelyin yksikössä/hallintokunnassa. Erityisesti eläköitymisen hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä sekä hallintokunnan sisällä eri yksiköiden välillä että hallintokuntien välillä. Vastuu henkilöstösuunnittelusta ts. miten avoimia tehtäviä voidaan jättää täyttämättä, tehtäviä uudelleen organisoida jne., on päävastuualueen johtajalla. Päävastuualueen johtaja tekee henkilöstöjohtajalle perustellun esityksen vakanssin täytöstä, jos toimintaprosessin muuttaminen, henkilöstön siirtyminen muusta yksiköstä tai muu järjestely ei ole mahdollista. Khall Kunnanhallitus päättää, että Euran kunnan hallinnossa otetaan käyttöön täyttölupamenettely, jolloin kaikkien vakinaisesti täytettävien virkojen ja toimien täyttäminen edellyttää henkilöstöjohtajan täyttölupapäätöstä. Tämä täyttölupamenettely on voimassa siihen asti, kun vireillä olevasta henkilöstösuunnitelmasta on tehty päätös. Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Aino Lepistö, puh

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 10 Sivu 22 Eura 2020 strategia ohjaa kuntaa tarkentamaan toimintapolitiikkaansa laaja-alaisesta kuntapalvelujen kehittämisestä palveluiden priorisointiin ja uuteen kohdentamiseen johtuen mm. peruspalveluohjelmasta ja uudistuvasta lainsäädännöstä sekä toisaalta nähtävissä olevasta kunnallistalouden rahoitusvajeesta. Euran kunnan menokehykseen on saatava kaudella noin 2 milj. euron pysyvä menoleikkaus ja tämän jälkeen on menojen kasvu voitava pitää reaalisesti n. 2 %:n tasossa. Tämä on mahdollista vain, mikäli kunnan henkilöstön kokonaismäärä ei merkittävästi kasva tarkastelukauden aikana. Valtuuston hyväksymä henkilöstösuunnitelma sisältää esityksen toimenpiteistä vakanssien tullessa avoimeksi. Kun vakanssi tulee auki, on jokaisen vakanssin kohdalla uudelleenarvioitava tehtävän tuleva hoitaminen, onko mahdollista yhdistellä tehtäviä, hoitaa tehtävä mahdollisesti toisella tavalla huomioiden koko organisaatio eikä vain yksittäinen hallinnonala. Kun vakanssien täyttö vaatii koordinointia yli hallintokuntarajojen, täyttölupaesityksiä käsitellään yhteistyössä pääavastuualueiden kanssa. Esityksenä on, että päätökset täyttöluvista tekee henkilöstöjohtaja päävastuualueen johtajan esityksestä. Täyttölupamenettely valmistellaan uuteen hallintosääntöön. Kunnanhalllitus päättää, että päätökset vakinaisten virkojen ja toimien täyttöluvista tekee henkilöstöjohtaja päävastuualueen johtajan esityksestä lukien. Päätöksissä otetaan huomioon valtuuston hyväksymä talousarvio sekä henkilöstösuunnitelma. Henkilöstöjohtaja Aino Lepistö poistui kokouksesta klo ennen päätöksentekoa tässä asiassa.

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 11 Sivu / 435 / 2010 KUNNAN JA EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY:N VÄLISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN VUOKRA-AJAN JATKAMINEN Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:n edustaja on esittänyt, että kunnan ja yhtiön allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen vuokra-aikaa jatkettaisiin nykyisestä vuoden 2050 loppuun. Vuokrauksen kohteena on Urheilutalo -niminen tila, kiinteistötunnus Tilan pinta-ala on ha ja se muodostaa Kirkonseudun asemakaavan korttelin 337 (tontti nro 1). Valmistelu ja lisätiedot: apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnan ja Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:n allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen vuokra-aikaa koskien Urheilutalo -nimistä tilaa, kiinteistötunnus , saakka. Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja jäsen Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Kari Katila.

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 12 Sivu 24 Kunnanhallitus Valtuusto / 034 / 2010 LAINAN MYÖNTÄMINEN EURAN UIMA- JA URHEILUHALLI OY:LLE, LAINA-AJAN PIDENTÄMINEN Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n hallitus on tehnyt kunnalle seuraavan hakemuksen: "Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n käyttötalouden rahoitustilanne on heikko. Halliyhtiön hyvin tiukkaa käyttötaloustilannetta ovat entisestään heikentäneet hankesuunnittelukulut sekä hankkeen eteenpäin viemisestä johtuvat jatkosuunnittelukulut. Em. suunnittelukuluihin ei ole ollut erillistä rahoitusta. Rahoitustilanteesta johtuen halliyhtiön tulisi ottaa euron laina ajalle Laina maksetaan takaisin kertamaksuna Euran kunnalta tammikuun alussa v saatavan toiminta-avustuksen turvin" Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh Khall Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Euran uima- ja urheiluhalli Oy:lle euron (sadankahdenkymmenentuhannen) korottoman lainan ilman kiinnitysvakuutta. Valt Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Kari Katila. Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutetut Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjantarkastajaksi Leena Saariluoman tilalle valittiin Petri Salminen.

22 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 12 Sivu 25 Kunnanvaltuusto on pitämässään kokouksessa myöntänyt Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:lle euron määräisen tilapäislainan yhtiön toimintakulujen rahoittamiseen. Lainan laina-aika päättyy Yhtiön perusparannushankkeen suunnittelu alkaa olla loppusuoralla. Rakennustöiden arvioidaan alkavan vuoden 2011 alkupuolella, mikä vaikuttaa oleellisesti yhtiön ylläpitämään toimintaan. Yhtiön edustajien kanssa on keskusteltu rakennushankkeen aikaisesta toiminnasta ja sen rahoituksesta. Yhtiö onkin tehnyt kirjallisen esityksen siitä, että tilapäislainan maksuaikaa pidennetään, jolloin laina erääntyisi maksettavaksi sitten, kun perusparannushanke on valmistunut. Hankkeen suunniteltu valmistumisaika on tammi- helmikuu Yhtiön toiminta-avustus on viime vuosina ollut euroa. Tilapäislainoja yhtiö on joutunut ottamaan maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Lainan tarve on kasvanut vuosi vuodelta, joten pysyvämpi ratkaisu yhtiön maksuvalmiusongelmaan on syytä tehdä viimeistään perusparannushankkeen valmistuttua. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Euran Uima- ja urheiluhalli Oy:lle myönnetyn euron tilapäisluoton laina-aikaa jatketaan siten, että laina erääntyy maksettavaksi Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja jäsen Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Kari Katila.

23 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 13 Sivu / 021 / 2010 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRKA Kirjastotoimenjohtajan virka on ollut haettavana välisen ajan. Määräaikana hakemuksia on tullut kolme. Kaikki hakijat ovat muodollisesti päteviä. Yhteenveto hakemuksista on esityslistan liitteenä. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Euran kunta tuottaa kirjastotoimenjohtajan palveluita myös Säkylän ja Köyliön kunnille niiden kanssa erikseen sovitulla tavalla. Hallintosäännön mukaan kirjastotoimenjohtajan valitsee kunnanhallitus. Köyliön ja Säkylän kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että mahdolliseen haastatteluun osallistuu edustaja myös po. kunnista. Tavoitteena on, että kunnanhallitus suorittaisi vaalin marraskuun aikana. Uuden viranhaltijan toivotaan aloittavan tehtävässään Haastatteluihin osallistuisivat kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan esittelijä, päävastuualueen johtaja, edustajat Köyliöstä ja Säkylästä sekä kunnanhallituksen nimeämät edustajat. Valmistelu ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh ja hallintojohtaja Hanna Hurme, puh Liitteenä on yhdistelmä hakijoista. LIITE 4 Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyn tiedoksi sekä nimetä edustajansa haastatteluryhmään. Kunnanhallitus nimesi kirjastotoimenjohtajan viran haastatteluryhmään vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Maria Konttisen, lautakunnan esittelijä Jouko Koivusen, päävastuualueen johtajan, sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoen sekä henkilöstöjaoston puheenjohtaja Pertti Suden. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Säkylän edustajana työryhmässä on sivistysosaston osastopäällikkö Päivi Österman ja Köyliön edustajana rehtori Juha Kraapo.

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot