EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari Katila, I varapuheenjohtaja Pirkko Ketola Jaakko Kreula Harri Lehtonen, puheenjohtaja Simo Lähteenmäki, II varapuheenjohtaja Leena Pellikka Leena Saariluoma Pertti Susi Kari Virtanen Timo Kalli, valtuuston puheenjohtaja (saapui klo 14.25) Kai Vainio, valtuuston I varapuheenjohtaja (poistui klo 18.15) Anja Kahala, valtuuston II varapuheenjohtaja Matti Lahtinen, kunnanjohtaja, esittelijä Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Aino Lepistö, henkilöstöjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Harri Lehtonen Hanna Hurme PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Anttila ja Kari Virtanen. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 Sivu 5 Tarja Anttila Kari Virtanen PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 6 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Anttila ja Kari Virtanen. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi perjantaina / 95 LIITE 1 SISÄISEN VALVONNAN JA TALOUDENHOIDON OHJEEN MUUTOS JA TÄYDENNYS 4 / 96 LIITE 2 IRTAIMEN OMAISUUDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA / 97 SAATAVAN POISTO 6 / 98 LIITE 3 TALOUSKATSAUS / 99 LIITE 4 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VAHINKO 8 / 100 LIITE 5-8 EURAN KUNNAN TALOUTTA VAKAUTTAVAT TOIMENPITEET 9 / 101 ILMOITUSASIAT 10 / 102 PYHÄJÄRVI-INSTITUUTIN HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN 11 / 103 KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN TEHTÄVIN HOITO AJALLA

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu / 049 / 2010 SISÄISEN VALVONNAN JA TALOUDENHOIDON OHJEEN MUUTOS JA TÄYDENNYS on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon ohjeen kokouksessaan Ohjetta on täydennetty Ohjeen 3.1. kohdan mukaan talousosaston on pidettävä jatkuvaa kahden kuukauden päähän ulottuvaa maksuvalmiussuunnitelmaa minkä lisäksi toimielinten on annettava annettujen ohjeiden mukaiset ennakkoarviot rahamenoistaan ja tuloistaan ko. ajanjaksolle. Erillisen maksuvalmiussuunnitelman tekeminen on käyttöön otettujen taloushallinnon ohjelmistojen johdosta käynyt tarpeettomaksi. Kirjanpito-ohjelman ja sähköisen ostolaskujen kierrätysohjelmiin sisältyvien raporttien ja ennusteiden avulla voidaan ylläpitää riittävän pitkälle aikavälille ulottuvaa maksuohjelmaa. Saatavien perinnästä ja poistamisesta on määrätty ohjeen 4.4. kohdassa. Laskutuksen kustannukset ovat mm. postituskulujen nousun myötä kasvaneet, joten hyvin pienten laskujen lähettäminen, perintä ja tasauslaskuihin toisinaan sisältyvien hyvitysten palauttamisen kulut ovat itse laskujen summaa suurempia. Laskuille ja palautuksille olisi siten syytä hyväksyä alaraja, jota pienempiä laskuja/palautuksia ei laskutettaisi/palautettaisi. Esityslistan liitteenä on sisäisen valvonnan ohjeen kohdat 3.1 ja 4.4 sekä ehdotus niiden uudeksi sisällöksi. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh LIITE 1 päättää hyväksyä sisäisen valvonnan ja taloudenhoidon ohjeen tarkistukset esityslistan liitteen mukaisena siten, että tarkistukset tulevat voimaan : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu 8 96 IRTAIMEN OMAISUUDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 Talousarvion investointiosaan hyväksyttiin euron määräraha irtaimistohankintoja varten. Määrärahan käytöstä päättää kunnanhallitus käyttösuunnitelmassaan. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma on hyväksytty Hyväksymisen yhteydessä käsiteltiin investointiosan irtaimistomäärärahan käyttöä osaksi johtamisen ja tukipalvelujen päävastuualueen osalta. Muutoin määrärahan käytöstä päätetään erikseen. Määrärahan käytöstä on pyydetty hallintokuntien esitykset, joiden loppusumma oli euroa. Esitysten perusteella on tehty investointiohjelma, jonka loppusumma on euroa. Loppuosa määrärahasta jäisi toistaiseksi käyttämättä. Investointiohjelma on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh LIITE 2 hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman kuluvan vuoden irtaimistohankintojen käyttösuunnitelmaksi, jota täydennetään tarvittaessa. : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Käyttösuunnitelmassa mainittu koulujen tietotekniikkastrategiaehdotus tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi mennessä, jonka jälkeen koulujen atk-hankintoihin voidaan palata. Timo Kalli saapui kokoukseen klo

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu / 044 / 2010 SAATAVAN POISTO Terveyskeskus esittää kirjeellä ,27 euron terveyskeskussaatavan poistamista kirjanpidosta. Velallinen on kuollut ja kuolinpesä on perunkirjan mukaan todettu varattomaksi, joten viimeisiä hoitomaksuja ei voitu periä. Saatavan perintää ei enää jatketa. Talousjohtaja voi päätöksellään poistaa saatavista alle 840 euron suuruiset saatavat. Sitä suurempien saatavien poistosta päättää kunnanhallitus. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh päättää poistaa yllä ,27 euron saatavan kirjanpidosta ja kirjata sen luottotappioksi. Saatavan perintää ei jatketa. : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu TALOUSKATSAUS Katsauksessa tarkastellaan keskeisiä kulu- ja tuottoeriä, tuloslaskelmaa, lainakantaa sekä verokertymää. Talouskatsaus on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh LIITE 3 merkitsee talouskatsauksen ajalta tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu / 073 / 2010 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VAHINKO Eurantien ja Satakunnankadun risteyksen kiertoympyrän alittava kunnan vesihuoltolaitoksen omistama jäteveden runkoviemärin tukkeutuma aiheutti jätevesien padottamisen, minkä seurauksena jätevettä valui lähellä sijaitsevan rakennuksen kellariin noin 15 cm:n paksuudelta. Vahinko korvattiin kiinteistön omistajalle. Vakuutusyhtiölle tehtiin korvaushakemus, minkä vakuutusyhtiö epäsi tekemällään päätöksellä. Vakuutusyhtiön kannan mukaan vahinko ei ollut äkillisesti aiheutunut vesivahinko, vaan pitkän ajan kuluessa viemäriin kertyneen kiinteän aineksen aiheuttama tukos, joka ei kuulu korvattavien vahinkojen piiriin. Päätöksestä voi tehdä lisäselvityspyynnön 6 kk:n kuluessa päätöksen saamisesta, pyytää lausunnon Vakuutuslautakunnalta tai kuluttajariitalautakunnalta. Asiasta voi nostaa kanteen käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asiasta on saatu vakuutusyhtiön päätös. Esityslistan liitteenä on vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemen selvitys vahinkotapahtumasta ja vakuutusyhtiön päätös. Vahingon kohteena olevalle kiinteistölle aiheutui huomattavat vahingot, joiden korjaamiskustannukset olivat euroa. Kunnan on syytä vaatia ensi vaiheessa vakuutusyhtiön tekemän päätöksen uudelleen käsittelyä asiakasvaltuutetun kautta. Mikäli päätös ei muutu, voi asiasta valittaa seuraavaksi vakuutuslautakuntaan. Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Kari Rupponen, puh LIITE 4 päättää vaatia vakuutusyhtiön korvauspäätökseen muutosta ensi vaiheessa vakuutusyhtiöltä. :

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Sivu 12

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu / 001 / 2010 EURAN KUNNAN TALOUTTA VAKAUTTAVAT TOIMENPITEET Johtoryhmä : "Johtoryhmän jäsenet esittivät tiiviin yhteenvedon omalta vastuualueeltaan seuraavista asioista: - palvelutuotannon uudet järjestelytarpeet/mahdollisuudet - organisaatiotarkistukset - henkilöstöratkaisut - talouden hallinta/tasapainotusratkaisut vastuualueiden väliset yhteistyötarpeet - muut tarkasteltavat näkökohdat Todettiin tilinpäätösennuste ja talousarviovertailu. Todettiin, että nyt tarvitaan kestäviä taloutta vakauttavia toimenpiteitä. Johtoryhmä laatii ohjelman, johon kootaan luettelo esitettävistä toimenpiteistä. Yhtenä osana siinä on henkilöstösuunnitelma. Asia esitellään myös kunnanhallitukselle, jolta pyydetään ohjeita ohjelman laatimisesta." Valmistelu ja lisätiedot, kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh LIITE 6 päättää, että johtoryhmän esityksen mukaisesti valmistellaan mennessä toimenpide-esitykset Euran kunnan vuoden 2010 talouden vakauttamiseksi, henkilöstösuunnitelma laaditaan samoin mennessä henkilöstöjohtajan esittämän suunnitteluohjeen mukaisesti. Kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja ja talousjohtaja huolehtivat toimenpide-esitysten koordinoinnista ja päätösesitysten valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. käy tarvittavan suunnittelu- ja valmistelutyötä ohjaavan yleiskeskustelun.

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Sivu 14 ja johtoryhmä käsittelivät talouden vakauttamisohjelman laadintaa yhteisessä talousseminaarissaan Seminaarissa todettiin, että ohjelmassa tarkasteltavia osioita voivat olla mm. kunnallisten palvelujen määrä, laatu ja alueellinen sijainti, kunnan organisaatio, palveluiden tuotantotavat, erilaiset henkilöstöpoliittiset toimenpiteet sekä suorat erilliset säästöt. Talouden vakauttamisohjelmaa laatiessaan johtoryhmällä on ollut lähtökohtana, että ensinnäkin on löydettävä toimenpiteet, joiden avulla voidaan varmistaa vuoden 2010 osalta pitäytyminen talousarviossa vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Tämän lisäksi on pyritty mm. siihen, että seuraavien viiden vuoden aikana käyttömenojen kasvu voitaisiin rajata noin 2 %:n vuotuiselle tasolle. Johtoryhmä päättää lopullisesti ohjelmaan esitettävistä toimenpiteistä kokouksessaan Luonnos talouden vakauttamisohjelmaksi ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. merkitsee Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman tiedoksi ja käy suunnitelmista jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. Henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ennen lopullisen päätösehdotuksen tekemistä. Vakauttamisohjelma esitellään valtuuston hyväksyttäväksi pidettävässä valtuuston kokouksessa. : hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja kävi vakauttamissuunnitelmista jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. Johtamisen, hallinnon ja tukipalvelujen päävastuualue on kunnanhallituksen antaman toimeksiannon mukaisesti suorittanut vakauttamisohjelmaluonnoksen koordinoivan käsittelyn, missä yhteydessä luonnokseen on tehty eräitä täydennyksiä, tarkennuksia ja toiminnallisia linjauksia. Samanaikaisesti

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 15 vakauttamisohjelman kanssa on valmisteltu koko henkilöstöä kattavat henkilöstösuunnitelmat, jotka saadaan käsittelyyn myös kevään aikana. Talouden vakauttamisohjelma sisältää myös toimenpide-ehdotuksia, joista tulee neuvotella henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ennen ohjelman lopullista käsittelyä. Vuoden 2011 veroperusteet sekä suunnitelmakauden vastuualuekohtaiset ohjeelliset määrärahat, investointikehys ja lainanottovaltuus ratkaistaan talousarvion laadintaohjeiden käsittelyn yhteydessä, jolloin käytettävissä on myös nyt valmisteltavana oleva talouden vakauttamisohjelma. Esityslistan liitteet - Euran kunnan talouden vakauttamisohjelma - valittujen vertailukuntien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta Euran kunnan palvelustrategia (v. 2004) - vertailutietoa kuntien taloudesta vuodelta 2008 LIITE 5-8 suorittaa Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman yksityiskohtaisen käsittelyn. Ohjelma käsitellään lopullisesti kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin päätetään valtuustolle tehtävästä esityksestä. : käsitteli yksityiskohtaisesti talouden vakauttamisohjelmaa ja päätti, että sen lopullinen käsittely suoritetaan kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin päätetään valtuustolle tehtävästä esityksestä.

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu ILMOITUSASIAT 1. Hallintokuntien pöytäkirjat: - kaavatoimikunta koulutuslautakunta tekninen lautakunta Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Sisäasiainministeriö pelastusosasto : Hätäkeskuksen sijoittaminen, kuulemistilaisuus , muistio. 4. Kuntien eläkevakuutus ; Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. 5. Kuntaliiton yleiskirje , Merenkulun ympäristönsuojelulaki voimaan Lännen Lautamiehet ry:n avustusanomusanomus toiminnan tukemiseen. 7. Satapirkan Sähkö Oy ; Harjavalta-Kauttua 110 kv voimajohdon pylväsvaihdot. 8. Satakuntaliitto: Satapeto liikkeelle -suurpetoyhteistyöryhmän työ käynnistyi - Maakuntahallitus Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen ja maakuntien yhteistoimintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen. 9. Köyliön kunnanvaltuusto ; Ympäristöterveydenhuollon yhteistyöalueen muodostaminen. Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu PYHÄJÄRVI-INSTITUUTIN HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN Pyhäjärvi-instituutti säätiön tarkoituksena on edistää pääosin Satakunnan elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa kehittämis-, koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan Pyhäjärvi-instituutti nimisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimuskeskuksen avulla. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Euran kunta on osoittanut yhden hallituspaikkansa Pyhäjärvi-instituutissa Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan esittämälle edustajalle. Tiedekunta on kuitenkin ilmoittanut luopuvansa hallituspaikastaan. nimeää Pyhäjärvi-instituutin hallituksen jäseneksi hallituksen puheenjohtaja Pekka Kariniemen (Biolan Oy). Kariniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetään toimitusjohtaja Esa Mäki (Biolan Oy). : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO Sivu / 021 / 2010 KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN TEHTÄVIN HOITO AJALLA Euran kansalaisopiston rehtori Kati Heposaari on jäänyt eläkkeelle alkaen. Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien kesken valmistellaan parhaillaan kuntien yhteistyötoimikunnan linjausten mukaisesti Pyhäjärviseudun yhteisen kansalaisopiston perustamista. Tässä tilanteessa on perusteltua, että kansalaisopiston rehtorin virkaa ei toistaiseksi vakinaisesti täytetä vaan tehtävät pyritään hoitamaan Euran kunnan sisäisin järjestelyin. Kunnanjohtajan, sivistystoimenjohtajan, apulaiskunnanjohtajan ja koulutoimen hallinto- ja talouspäällikön välisessä neuvottelussa päädyttiin esittämään, että koulutus- ja sivistyspalveluiden hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen hoitaisi oman virkansa ohella kansalaisopiston rehtorin tehtävät ajalla Koivusen tehtäviin kuuluisivat tavanomaisten rehtorin tehtävien lisäksi kansalaisopiston hallinto- ja taloudenhoito sekä suunnitteluja kehittämistehtävät. Tehtävän luonne edellyttää työskentelyä myös iltaisin normaalin virka-ajan ulkopuolella, mikä tulee ottaa huomioon tehtävästä suoritettavasta korvauksesta päätettäessä. nimeää hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivusen Euran kansalaisopiston rehtoriksi ajalle , valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään rehtorin tehtävästä suoritettavasta korvauksesta. Ennen asian päättämistä kunnanhallitus piti neuvottelutauon. : päätti yksimielisesti päätösehdotuksesta poiketen, että kansalaisopiston rehtorin tehtävät hoidetaan alkaen tarkastamalla johtoryhmän toimenkuvia.

16 EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan perusteet oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainittuihin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnanhallitukselle PL EURA Pykälät 102, 103 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2015 1 (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot