Maantietoimitus, jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Nokialla Taivalkunnantien varteen, 1. TOIMITUSKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maantietoimitus, jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Nokialla Taivalkunnantien varteen, 1. TOIMITUSKOKOUS"

Transkriptio

1 Toimitusnumero (14) Maantietoimitus, jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Nokialla Taivalkunnantien varteen, 1. TOIMITUSKOKOUS Kohde: Aika: kello Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 2501 (Taivalkunnantie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä maantien varteen välille Pihtikorventie (Taivalkunnantie n. 486) - Taivalkunnantie n. 198, Nokia Yleinen tie. Jalankulku- ja pyöräilyväylä rakennetaan Taivalkunnantien eteläpuolelle, paitsi Pihtikorventien läheisyydessä pieneltä osin Taivalkunnantien pohjoispuolelle olemassa olevan jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkeeksi. Nokian kaupungin kulttuuripalvelujen Kerhola -rakennus, 2. kerros, Polonin sali. Käyntiosoite Souranderintie 13, Nokia. Petteri Lauronen Heidi Lindstedt ja Riku Wendelin KOKOUSAIKA ja ASIANOSAISTEN LÄSNÄOLO: Klo n Kokouksen lopuksi käytiin kiinteistöittäin läpi asianomaisen kiinteistön omistajan / omistajien / edustajien kanssa kiinteistökohtaista alustavaa haltuunottoluetteloa ja tiesuunnitelmaa kyseisen kiinteistön kohdalla. Samalla toimitusinsinööri ja tienpitäjän edustaja (Jouko Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta) vastasivat asianosaisten esittämiin kysymyksiin (koskien kyseistä tiehanketta ja siitä johtuvia korvauskysymyksiä). Suurin osa läsnäolijoista poistui kokouksen loppupuolella, kun kyseiselle asianosaiselle oli esitelty hänen omistamansa tai edustamansa kiinteistön kiinteistökohtainen haltuunottoluettelo sekä vastattu asianosaisen esittämiin kysymyksiin. MAANMITTAUSLAITOKSEN HENKILÖSTÖ: Toimitusinsinööri Petteri Laurosen lisäksi Maanmittauslaitoksen kartoittaja Jouko Mustonen n. klo alkaen. Jouko Mustonen oli tammikuussa 2018 tekemässä toimituksen kohteella haltuunottopaalutusta ja laatinut suurimmaksi osin myös alustavan kiinteistökohtaisen haltuunottoluettelon (haltuun otettava omaisuus ja maankäyttölajit). TIENPITÄJÄN EDUSTAJANA ja TOIMITUKSEN HAKIJANA: Jouko Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). NOKIAN KAUPUNGIN EDUSTAJANA: Ei ketään paikalla. MUUT ASIANOSAISET ja LÄSNÄOLIJAT: Unto Kivistö tilan TUOMI omistajana TUOMI Juha Källi tilan KAUPPAKULMA omistajana KAUPPAKULMA Teemu Lehtimäki tilan MIKKOLA osaomistajana MIKKOLA Tero Lehtimäki tilan PÄIVÄNPAISTE omistajana PÄIVÄNPAISTE Elina Mattila tilan (ei nimeä kiinteistörekisterissä) omistajana

2 Toimitusnumero (14) Mika Mattila tilojen HINTSA ja LATOPELTO omistajana HINTSA LATOPELTO Risto Mattila tilojen MATTILA ja VAINIO omistajana MATTILA VAINIO Jani ja Juha Mäkelä tilan MÄKI-PIROTTI omistajina MÄKI-PIROTTI Matti Mäkelä tilan VANHA-KOHMA osaomistajana VANHA-KOHMA Aki Pekkanen tilan TIENSIVU osaomistajana TIENSIVU Anna-Mari Sipilä tilan SIPILÄ omistajana. Paikalla myös Vesa Harmaala SIPILÄ. Olli Sorva Pihtikorventien tiekunnan puheenjohtajana. Yrjö Karonen Taivalkunnan vesiosuuskunnan puheenjohtajana. Veijo ja Eeva-Liisa Hynninen lehtikuulutuksen perusteella. Hynniset asuvat Taivalkunnantien itäisessä päässä, jota tämä maantietoimitus ei koske. Artti Juusela Selkäsaarentieltä mm. lomakiinteistön RANTA omistajana. Paikalla myös Anu Juusela. Selkäsaarentie johtaa Taivalkunnantieltä Artti Juuselan omistamalle lomakiinteistölle. 1. TOIMITUSKOKOUKSEN AVAUS Toimitusinsinööri avasi kokouksen. Toimitusinsinööri esitteli itsensä ja uskotut miehet (=lunastustoimikunta). Lisäksi toimitusinsinööri esitteli tienpitoviranomaisen edustajan Jouko Sivulan (Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan ELY-keskus). 2. VIREILLETULO ja TOIMITUSMÄÄRÄYS Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on hakenut tätä maantielain (MTL 503/2005) mukaista maantietoimitusta Maanmittauslaitokseen saapuneella hakemuksella. Hakemus sisälsi myös haltuun otettavan tiealueen ja rakentamisen aikaisten maa-ainesten läjitysalueiden maastoon merkitsemisen lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti. Pirkanmaan ELY-keskuksen edustaja, Jouko Sivula, on pyytänyt pitämään toimituksen alkukokouksen ja haltuunottokatselmuksen mahdollisimman nopeasti talvella. Toimitusmääräyksellä on allekirjoittanut määrätty suorittamaan tämä toimitus. Lainkohdat Maantielaki (MTL 503/2005) 54

3 Toimitusnumero (14) 3. MAASTOTYÖT ENNEN ALKUKOKOUSTA sekä TIEDOTTAMINEN NÄISTÄ MAASTOTÖISTÄ ja TOIMITUSKOKOUKSESTA TIEDOTTAMINEN alkukokouksesta ja ennen alkukokousta suoritetuista maastotöistä: Toimituksen aloittamisesta (maastotöistä ja tästä alkukokouksesta) on tiedotettu asianosaisille kirjallisilla kokouskutsuilla kiinteistönmuodostamislain :ien mukaisesti. Kutsukirjeet liitteineen (tiesuunnitelman yleiskartta sekä esite maantietoimituksesta) on lähetetty suurimmaksi osin postitse sekä lisäksi osin sähköpostitse alla mainituille asianosaisille. Muutama kokouskutsu liitteineen on lähetetty niille maanomistajille, joita koskee tiesuunnitelman mukaiset läjitysalueet ja mahdollinen kulkeminen niille. Kutsukirje on lähetetty: 1. lunastuksen kohteen maaomistajille. Kiinteistöjen omistaja- ja osoitetietoja on selvitetty kiinteistötietojärjestelmästä (lainhuutorekisteri) ja väestötietojärjestelmästä. 2. niille asianosaisille, joilla on kiinteistön rasitustodistuksen mukaan erityinen oikeus (esim. vuokraoikeus) lunastuksen kohteella. Kaikkia erityisen oikeuden haltijoita (esim. pellon vuokramiehiä) ei ole selvitettävissä mistään julkisesta rekisteristä. 3. niille maanomistajille, joita koskee rakentamisen aikainen kulkeminen tiesuunnitelman mukaisille maa-ainesten läjitysalueille, mutta joiden omistamat kiinteistöt eivät rajoitu Taivalkunnantiehen (tilojen LAMMASHAKA , KOIVISTO ja PIHLAJAMÄKI omistajat). 4. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Jouko Sivula tienpitoviranomaisen edustajana 5. Nokian kaupungille Toimituksen jatkovaiheessa tiedotetaan toimituksesta myös kaikille läsnäolijoille paitsi Hynnisille, jotka eivät ole asiassa asianosaisille. Lisäksi tiedotetaan niiden järjestäytyneiden yksityisteiden (on perustettu tiekunta) tiekuntien puheenjohtajille, joissa kyseinen yksityistie liittyy Taivalkunnantiehen lunastettavalla alueella. Kutsukirjeiden saajat osoitteineen ilmenevät myös Maanmittauslaitoksen diaarijärjestelmästä. Toimituskokouksesta on tiedotettu myös Nokian Uutisissa torstaina julkaistulla kuulutuksella. Kokouskutsussa ja lehtikuulutuksessa on myös ollut maininta tämän toimituksen internetsivuista ( josta löytyy myös infoa tästä maantietoimituksesta (mm. tarkemmat tiesuunnitelmakartat). Kysyttäessä kukaan läsnäolija ei moittinut toimituksesta tiedottamista. MAASTOTYÖT ja toimitusinsinöörin MAASTOKATSELMUS ennen alkukokousta Kokouskutsussa ja toimituksen internet -sivuilla ( TN ) on myös ollut kirjaukset ennen tätä alkukokousta suoritetuista toimituksen maastotöistä. Rakentamisen aikaisten ja tiesuunnitelmaan merkittyjen läjitysalueiden paalutuksen osalta on toimitusinsinööri soittanut kyseisille maanomistajille. Läjitysalueiden maanomistajat ja Jouko Sivula tienpitoviranomaisen edustajana ovat neuvotelleet näistä läjitysalueista. Sivula on ilmoittanut toimitusinsinöörille ennen toimituskokousta ja kysyttäessä asian vielä vahvisti, että tiesuunnitelman mukaiset läjitysalueet jäävät ainakin nyt haltuunoton ulkopuolelle eikä niitä tarvitse puupaaluin maastoon merkitä. Tammikuussa 2018 Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet:

4 Toimitusnumero (14) ovat paaluttaneet maastoon puupaaluin haltuun otettavan tiealueen sekä tarpeellisilta osin yksityistieliittymien muutospaikat (lähinnä Teernijärventie) hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti. selvittäneet tiealueelle jäävien kiinteistöjen rajoja ja rajapyykkien paikkoja sekä kirjanneet lunastettavalla alueella olevan keskeisen omaisuuden (mm. koristekasvillisuuden) paitsi siirrettävät rakenteet, kuten postilaatikot, jäteastioiden aitaukset, ilmoitustaulut ja yksityisteiden liikennemerkit. Samoin toimitusinsinööri on suorittanut katselmuksen toimituksen kohteella ja ottanut lunastuksen kohteesta runsaasti valokuvia. Samalla toimitusinsinööri on tarkistanut Jouko Mustosen kirjaamaan alustavan kiinteistökohtaisen haltuunottoluettelon. Lainkohdat Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (Lunastuslaki, LunL 603/1977) 16 sekä Kiinteistönmuodostamislaki (KML 554/1995) LAINSÄÄDÄNTÖ, TOIMITUSMENETTELY ja KOKOUKSEN LAILLISUUS Perustuslain 15.2 :ssä on säädetty omaisuuden suojasta, että "omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla". Tässä maantietoimituksessa ja siinä tehtävässä omaisuuden lunastuksessa sovelletaan 1. maantielain (503/2005) lisäksi monelta osin 2. lunastuslakia (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 603/1977) ja 3. eräiltä osin myös kiinteistönmuodostamislakia (554/1995) Toimitusinsinööri selosti uskottujen miesten käyttöä ja merkitystä maantietoimituksissa sekä muutenkin toimitusmenettelyä kokouskutsuun kirjatun pohjalta (kokouskutsun kohta "Toimituksen tarkoitus"). Kokouskutsu arkistoidaan sähköisesti tämän toimituksen pysyvästi säilytettävänä asiakirjana. Toimitusinsinööri ja uskotut miehet muodostavat lunastuslain :n mukaisen lunastustoimikunnan. Toimitusinsinööri selosti esteellisyyssääntöjen perusteet. Kysyttäessä kukaan läsnäolija ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä kohtaan. Päätös Lainkohdat Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Kiinteistönmuodostamislaki 2 luku 5. TOIMITUKSEN ja RAKENTAMISEN KOHDE sekä TOIMITUKSEN SUORITTAMISEN EDELLYTYKSET Toimitusinsinööri esitteli videotykin avulla rakennettavan kevyen liikenteen väylän likimääräistä sijaintia kiinteistörekisterikartalla ja tiesuunnitelmakartoilla. Toimitus koskee maantien 2501 (Taivalkunnantie) parantamista välillä Pihtikorventie (Taivalkunnantie n. 486) - Taivalkunnantie n Hankkeessa rakennetaan jalankulkuja pyöräilyväylä Taivalkunnantien varteen sen eteläpuolelle, paitsi Pihtikorventien läheisyydessä pieneltä osin Taivalkunnantien pohjoispuolelle. Rakennettava jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu olemassa olevan jalankulku- ja pyöräilyväylän väliin sellaisella Taivalkunnantien tievälille, jossa sitä ei vielä ole. Kevyen liikenteen väylä rakennetaan myös tievälillä Taivalkunnantie n Taivalkunnantie n. 156 (tiesuunnitelman mukainen paaluväli ), mutta tätä tieväliä ei tämä maantietoimitus koske. Kyse on kaikilta tarvittavilta osin asemakaavan mukaisesta ja Nokian kaupungin omistamasta yleisestä alueesta (V kaupunginosan puistot), jossa ei tarvitse maantietoimituksessa lunastaa mitään alueita. Tämä tieväli toteutetaan samassa yhteydessä kaupungin tekemän katusuunnitel-

5 Toimitusnumero (14) man perusteella. Nokian kaupunki osallistuu tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaan koko hankkeen rakentamiskustannuksiin merkittävällä osuudella (n. puolet arvioidusta hankkeen rakentamiskustannuksista). Liikennevirasto on tehnyt tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen Hyväksymispäätös ja tiesuunnitelma ovat saaneet lainvoiman Alustava tiesuunnitelma on ollut aikanaan nähtävillä ja siihen on ollut mahdollisuus lausua muistutuksia (3 maanomistajaa tehnyt muistutuksen alustavasta tiesuunnitelmasta). Maanomistajien muistutukset on tiesuunnitelmassa käsitelty. Tiesuunnitelmapäätöksestä on ollut mahdollisuus valittaa myös hallinto-oikeuteen. Maantielain 26.1 :n perusteella hyväksytty tiesuunnitelma oikeuttaa tiesuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Rakentamisen aikaisinaoikeuksina on tiesuunnitelmassa: maa-ainesten läjitys tiesuunnitelman mukaisesti tiesuunnitelman osoittamille alueille sekä oikeus läjitysalueille johtavien yksityisten teiden tekemiseen ja käyttöön tiesuunnitelman mukaisissa paikoissa. oikeus tiesuunnitelmassa osoitettuun yksityistietä tai liittymää varten tarvittavaan alueeseen (kunnes tie tai liittymä on tehty). Vanhat liittymät katkaistaan, kun korvaavat yhteydet on järjestetty. Tiesuunnitelmassa osoitetut tiealueet ja muut tienpitäjän käyttöön osoitetut alueet sekä perustettavat oikeudet otetaan tienpitäjän haltuun tässä alkukokouksessa. Haltuunotto koskee myös tiesuunnitelmassa mahdollisesti osoitettuja laskuojia, joihin maantietoimitusten loppukokouksessa perustetaan tienpitäjälle rasiteoikeus (nyt ei tällaisia laskuojia tiesuunnitelmassa ole). Päätös Lunastustoimikunta päätti suorittaa haetun toimituksen. Lainkohdat Maantielaki 26.1 ja TOIMITUKSEN TARKOITUS ja TIEN RAKENTAMINEN Toimitusinsinööri selosti asianosaisille toimituksen sisältöä. Samoin toimitusinsinööri esitteli videotykillä muokkaamansa ja täydentämänsä Maanmittauslaitoksen yleiset maantietoimituksen esittelydiat. Videotykillä toimitusinsinööri esitteli myös mm. tiesuunnitelman karttoja (mm. tieliittymämuutoksia) sekä tämän toimituksen kiinteistörekisterikarttapohjaista työkarttaa, jossa ilmenee mm. kiinteistörajojen sijainti sekä haltuun otettavan ja nyt tammikuussa maastoon (puupaaluin) paalutetun tiealueen rajaus. Tällä työkartalla on esitetty myös yksityistieliittymien muutokset ja niiden mukainen tarvittava haltuun otettava yksityistiealue (myös puupaalut maastossa). Maantielain (MTL 503/2005) 5. luvun mukaisessa maantietoimituksessa lunastetaan tiehanketta varten tarvittavat alueet sekä käsitellään hankkeesta aiheutuvat korvausasiat. Lisäksi käsitellään mm. tarpeelliseksi osoittautuvat rajankäynnit sekä tilus- ja yksityistiejärjestelyt. Lunastus perustuu Liikenneviraston hyväksymään ja lainvoiman saaneeseen tiesuunnitelmaan. Toimituksen lopulliset päätökset mm. alueiden lunastamisesta ja korvauksista tehdään loppukokouksessa rakennustöiden ja toimitukseen kuuluvien mittaustöiden valmistuttua. Maantiealueet tullaan lunastamaan omistusoikeuksin. Rakennustöiden jälkeen tehtävä lunastettavan alueen lopullinen rajaus (oranssin väriset muovipaalut ja putkipyykit) saattaa poiketa nyt tammikuussa tehdystä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). TIEN RAKENTAMINEN ja RAKENTAMISEN YHTEYSHENKILÖT:

6 Toimitusnumero (14) Myös tienpitäjän edustaja, Jouko Sivula (Pirkanmaan ELY-keskus) esitteli tiehanketta ja vastasi läsnäolijoiden esittämiin kysymyksiin. Jouko Sivula kertoi, että kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa ja rakentamisen aikataulu on muutenkin auki. Tiepitoviranomainen ilmoittaa vielä lunastuksen kohteen maanomistajille tien rakentamisen aloittamisesta. Tiedustelut rakentamisesta: Nokian kaupungin yhteyshenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jouni Saranpää, puh , Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Jarkko Peurala, puh , ELY-keskuksen edustajana toimituksessa: Jouko Sivula, puh , OMAISUUDEN POISTAMINEN: Haltuunottopaalutuksen osoittamalta alueelta on maanomistajilla mahdollisuus poistaa itse se omaisuus, minkä he itse haluavat talteen, tietöiden alkuun mennessä. Siirrettävät rakenteet, kuten postilaatikot, jäteastioiden aitaukset, ilmoitustaulut ja liikennemerkit siirretään kevyen liikenteen väylän rakentajien toimesta ellei maanomistaja ole jo tätä ennen näiden siirtoa tehnyt. Toimitusinsinööri tähdensi sitä, että ottaen huomioon kasvillisuuden sijainnin yleisen tien varressa sekä alueella olevat mahdolliset sähköjohdot ym., vastuu puuston poistamisesta kannattaa jättää rakennuttajalle tarpeettomien riskien välttämiseksi. Lähtökohtaisesti poistettava puusto kuuluu maanomistajalle ellei tienpitoviranomaisen kanssa toisin sovita. Mikäli joltain osin sovitaan, että puusto lunastetaan tienpitoviranomaiselle, on tästä ilmoitettava toimitusinsinöörille. Rakennuspaikkojen piha-alueilla on mahdollista, että kasvillisuutta säilyy haltuunottorajan tuntumassa, tien rakentajilta voi tiedustella asiaa. RAKENTAMISEN AIKAISET VAHINGOT: Rakennustyön aikaiset vahingot korvaa urakoitsija tai ELY-keskus. Vahinkoa kärsineen on syytä ottaa välittömästi yhteys työmaan edustajaan. Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen, asia voidaan käsitellä maantietoimituksessa. Käsittelyä varten tarvitaan toimitusinsinöörille luotettava selvitys vahingosta. Toimitusinsinööri korosti, että mikäli rakentamistöiden aikana tapahtuu vahinkoja haltuun otettavan alueen ulkopuolella (työnaikaisia vahinkoja), asiassa tulee välittömästi ottaa yhteyttä urakoitsijan edustajaan ja ilmoittaa myös toimitusinsinöörille. 7. ERITYISTEN OIKEUKSIEN HALTIJAT Toimitusinsinööri totesi, että korvauksia saattaa tulla maksettavaksi myös erityisten oikeuksien haltijoille. Kaikkia erityisen oikeuden haltijoita (esim. pellon vuokramiehiä) ei ole selvitettävissä mistään julkisesta rekisteristä. Kokouskutsussa on pyydetty asianosaisia ilmoittamaan tiedossaan olevat erityisten oikeuksien haltijat. Toimitusinsinööri kehotti maanomistajia ilmoittamaan sellaiset erityisten oikeuksien haltijat, joilla on hallussa lunastettavia alueita. Näille erityisten oikeuksien haltijoille lähetetään toimituksen jatkovaiheessa myös toimituksen tiedotteet ja kokouskutsut ym.

7 Toimitusnumero (14) Lainkohdat Lunastuslaki 16.2 Saadut ilmoitukset ja kiinteistötietojärjestelmän tiedot vuokramiehistä ja muista erityisen oikeuden haltijoista: Eija-Stiina Lammilla on vuokraoikeus saakka n m2 alueeseen tilan TALOKLEMOLA alueella. Kyseessä on rakennuspaikka Taivalkunnantien varressa, jota Lammi käyttää vakituiseen asumiseen ja johon lunastus nyt kohdistuu. Tästä vuokraoikeudesta on kirjaukset tilan TALOKLEMOLA rasitustodistuksessa. Jani ja Juha Mäkelä ilmoittivat, että heidän omistamansa tilan MÄKI-PIROTTI pellot on vuokrattu Matti Mäkelälle (tilan VANHA-KOHMA omistajana). Anna-Maria Sipilä ilmoitti, että hänen omistamansa tilan SIPILÄ pellot on vuokrattu Janne Siuvolle Tottijärveltä (omistaa mm. tilan SIUVO ). 8. TOIMITUKSEN JATKOTOIMENPITEET ja LUNASTUSKORVAUKSET Toimitusinsinööri selosti toimituksen jatkotoimenpiteitä tämän alkukokouksen ja haltuunoton jälkeen sekä mm. korvauksia koskevia säännöksiä (Maantielain 5 luku, Lunastuslaki ). Maastotyöt, rajankäynnit ja rajamerkkien siirrot MAASTOTYÖT, RAJANKÄYNNIT ja RAJAMERKKIEN SIIRROT Kun kevyen liikenteen väylän rakentaminen on valmistunut, Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet: merkitsevät tiealueen rajat maastoon oranssin värisillä muovipaaluilla ja putkipyykeillä (tietä kohti tulevan kiinteistörajan kohdalla), paitsi viljelyä haittaavissa paikoissa, tieliittymissä, rakennuspaikkojen pihamailla sekä muissa vastaavissa paikoissa. Lunastettavan alueen lopullinen rajaus saattaa poiketa nyt tammikuussa tehdystä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). rakentavat kadonneiden ja tiealueelle jääneiden rajapyykkien tilalle uudet punaisen väriset ja metalliset putkipyykit maantiealueen uuteen reunaan tilojen väliselle rajalinjalle. Joissakin tapauksissa ei putkipyykkiä kyseiseen paikkaan voida rakentaa tai rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista (esim. tieliittymä tai viljelty pelto) ja tällöin tilojen välisen rajalinjan ja tiealueen leikkaus määritellään rajapisteenä (koordinaattipiste). Samoin putkipyykkejä rakennetaan selvennykseksi tiealueen reunaan tilojen väliselle ja tien ylittävälle rajalinjalle, jos vanhastaan ei rajamerkkiä ole tien reunassa ollutkaan. mittaavat paalujen ja pyykkien rakentamisen jälkeen lunastetun tiealueen ulkorajan, tarvittavat vanhat kiinteistörajat, tarvittaessa uusien yksityisliittymien sijainnin ja leveyden sekä muita tarvittavia kohteita toimituskartan laatimista varten. Toimituskartta ja korvauskohdeluettelo TOIMITUSKARTTA ja kiinteistökohtainen KORVAUSKOHDELUETTELO Lunastetusta tiealueesta laaditaan kiinteistörekisterikarttapohjainen toimituskartta. Toimituskartasta ilmenee mm.: tiealue ja siihen rajoittuvat kiinteistöt tien suoja- ja näkemäalueet kiinteistöjen rajat rajapyykkeineen tehdyt rajankäynnit ja rajamerkkien siirrot rakennukset sekä tiet ja tieliittymät suoritetut yksityistie- ja mahdolliset tilusjärjestelyt mahdolliset lakanneet maantiet Toimituskartta on pohjana määrättäville korvauksille yhdessä haltuunottotietojen kanssa.

8 Toimitusnumero (14) Korvausten määräämistä varten tehdään toimitusasiakirjoihin lunastettavista alueista erittely (korvauskohdeluettelo), josta mm. selviää kiinteistökohtaisesti, kuinka paljon (pinta-ala) tiealueeksi luovutettavasta maasta on tonttimaata, peltoa, metsää tai muuta maata. Tiedote ja infoa korvauksista TIEDOTE KORVAUKSISTA ym. maanomistajille ja muille asianosaisille Kun toimituksen maastotyöt on tehty sekä alustava toimituskartta ja kiinteistökohtainen korvauskohdeluettelo valmistuneet lähettää toimitusinsinööri asianosaisille saatekirjeen / tiedotteen kera: otteet alustavasta toimituskartasta alustavan kiinteistökohtaisen korvauskohdeluettelon (mm. pinta-alat, maankäyttölajit, erityiseen hoitoon otettu kasvillisuus, metsämaan puuston ominaisuustietoja) ohjeen korvausvaatimuksen tekemiseksi sekä yleisinfoa lunastuskorvauksista ja edunvalvontakustannusten korvauksista. Korvausvaatimuksen tekemiseksi annetaan määräaika. korvausvaatimuslomakkeen maksuyhteystietolomakkeen Alustava toimituskartta sekä em. tiedotteet ja lomakkeet lisätään myös tämän toimituksen verkkosivuille Korvauskatselmus Lunastustoimikunnan PÄÄTÖSPALAVERI ja KORVAUSKATSELMUS Kun mahdolliset kirjalliset korvausvaatimukset on (määräaikaan mennessä) saatu sekä korvausvaatimuksista on mahdollisesti saatu (määräaikaan mennessä) tienpitoviranomaisen vastine, pitää lunastustoimikunta toimitusinsinöörin valmistelusta päätöspalaverin ja palaverin yhteydessä tarvittavilta osin myös katselmuksen maastossa. Katselmuksesta ilmoitetaan tarvittaessa asianosaisille. Loppukokous, asiakirjaotteet ja muutoksenhaku LOPPUKOKOUS, ASIAKIRJAOTTEET ja MUUTOKSENHAKU Toimituksen loppukokouksessa (tod. näk. 2. toimituskokous) lunastustoimikunta antaa päätöksen mm. korvauksista ja muista toimitukseen kuuluvista asioista (mm. rajankäynnit). Toimitus pyritään lopettamaan seuraavassa toimituskokouksessa (2. toimituskokous). Tästä toimituskokouksesta tiedotetaan erikseen lähettämällä postitse ja/ tai sähköpostitse kutsukirje asianosaisille sekä julkaisemalla lehtikuulutus Nokian Uutisissa. Kutsukirje ja loppukokouksen aika ja paikka julkaistaan myös toimituksen verkkosivuilla Toimituksen lopettamisen (loppukokouksen) jälkeen lähetetään postitse / sähköpostitse tiedossa oleville asianosaisille valitusaikana: 1. saatekirje (infoa mm. korvausten maksatuksesta ja verotuksesta) 2. kiinteistökohtainen korvausselitelmä 3. ote toimituspöytäkirjasta (mm. korvausten yleisperusteet) ja valitusosoitus, 4. lunastushintatutkimus -liite 5. tarvittaessa vielä ote toimituskartasta (alustavasta toimituskartasta lähetetty ote jo aikaisemmin). Kiinteistökohtainen korvausselitelmä jaetaan ja selostetaan loppukokouksessa läsnä olleille asianosaisille. Tällöin kiinteistökohtaisesta korvausselitelmästä voi esittää kysymyksiä myös toimitusinsinöörille.

9 Toimitusnumero (14) Em. asiakirjat, pöytäkirjan muut mahdolliset liitteet, toimituskartta ja rajamerkkiluettelo (pyykit, paalut, rajapisteet ja niiden koordinaatit) arkistoidaan myös sähköisesti maanmittauslaitoksen arkistosäännön mukaisesti pysyvästi säilytettävinä toimitusasiakirjoina, kun toimitus saavuttaa lainvoiman. Tämän jälkeen näistä toimitusasiakirjoista saa kopioita Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. Maantietoimituksessa tehtyihin päätöksiin tyytymätön asianosainen saa hakea niihin muutosta maaoikeudelta 30 vuorokauden kuluessa toimituksen lopettamisesta (loppukokouksesta). Muutoksenhakuohjeet käyvät ilmi toimituksen lopuksi annettavasta valitusosoituksesta (myös loppukokouksen pöytäkirjan viimeinen sivu). Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 500 euron oikeudenkäyntimaksu. Maaoikeuden päätökseen saa edelleen hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Korvauksista ja niiden maksamisesta KORVAUKSISTA ja NIIDEN MAKSAMISESTA Kaikki muut paitsi sopimuksin jo hoidetut korvaukset määrätään maantietoimituksessa. Lunastustoimikunta voi määrätä vain rahassa maksettavia korvauksia, ei esim. työsuorituksia. Pääsääntöisesti korvaukset määrätään perusteluineen toimituksen loppukokouksessa. Menetysten korvaamisessa lähtökohtana on täyden korvauksen periaate, millä tarkoitetaan sitä, ettei kenenkään varallisuusasema muutu lunastuksessa (LunL 29 ). Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja vahingonkorvauksesta (LunL 29 ): kohteenkorvausta voidaan määrätä lunastettavasta omaisuudesta haitankorvausta voidaan määrätä jäännöskiinteistölle tulevasta pysyväisluonteisesta haitasta (joka näkyy selvästi kiinteistön arvon alenemisena), esim. meluhaitasta vahingonkorvausta voidaan määrätä esim. ennenaikaisesta hakkuusta ja sadonmenetyksestä Korvaus lunastettavasta omaisuudesta määrätään omaisuuden käyvän hinnan perusteella (LunL 30.1 ). Käyvällä hinnalla tarkoitetaan sellaista myyntihintaa, joka kohteesta saataisiin, kun sitä vapaaehtoisesti normaalein markkinointikeinoin myytäessä tällä hetkellä saisi. Kiinteistön käypä arvo riippuu nykykäytön ja markkinatilanteen lisäksi olennaisesti myös alueiden käyttömahdollisuudesta (asema- ja yleiskaavat sekä muut maankäytön määräykset). Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään viran puolesta, mutta naapureille vain vaatimuksesta. Asianosaisten on hyvä esittää toimitusinsinöörille näkemyksensä aiheutuneista haitoista ja vahingoista, sillä lunastustoimikunta ei voi aina havaita kaikkia aiheutuneita menetyksiä. Tätä varten lähetetään asianosaisille toimituksen myöhemmässä vaiheessa korvausvaatimuslomake sekä ohje korvausvaatimuksen tekemiseksi (ks. edellä kohta "Tiedote korvauksista ym. maanomistajille "). Asianosaiset voivat halutessaan myös sopia korvauksista lunastajan (Jouko Sivula / Pirkanmaan ELY-keskus) kanssa. Vain sellaisia hankkeesta johtuvia haittoja tai vahinkoja voidaan korvata, jotka voidaan näyttää toteen viimeistään loppukokouksen yhteydessä tai joita voidaan pitää hyvin todennäköisinä päätöksen antamisen yhteydessä (ei korvata mahdollisesti tulevaisuudessa syntyviä haittoja ja vahinkoja) (LunL 39.1 ). Jos maantielaista johtuva korvaustai lunastuskysymys tulee esille muutoin kuin maantietoimituksen yhteydessä tai jos korvaus voidaan määrätä vasta maantietoimituksen päätyttyä eikä korvauksista sovita, on korvausasia ratkaistava tienpitoviranomaisen tai korvausta vaativan hakemuksesta pidettävässä maantietoimituksessa (Maantielaki 74.2 ).

10 Toimitusnumero (14) Lähtökohtana korvauksia määrättäessä pidetään haltuunottohetken ( ) yleistä hinta- ja kustannustasoa sekä lunastettavan omaisuuden kuntotasoa haltuunottohetkellä (LunL 30.3, LunL 44 ). Jos yleinen hintataso haltuunoton jälkeen nousee, maksamatta oleva osa korvataan kohonneen hintatason mukaan (ns. indeksikorotus) (LunL 30.3 ). Haltuunoton ( ) ja maksamisen väliseltä ajalta maksetaan lisäksi kuuden prosentin vuotuinen korko (Maantielaki 79 ). Asianosaiselle voidaan vaadittaessa määrätä myös korvausta välttämättömistä edunvalvontakustannuksista (LunL 82 ): ansionmenetyksestä matkakustannuksista selvityskustannuksista asiamieskustannuksista Edunvalvontakustannusten korvauksia käsitellään vain vaatimuksesta. Varsinkin ansionmenetys tai asiamiehen käyttökustannukset tulee osoittaa jollakin todistuksella tai laskulla. Pääsääntöisesti kertakaikkisena määrättävät korvaukset kuuluvat siihen kiinteistöön, jota lunastus koskee. Korvaukset maksetaan lähtökohtaisesti sille kiinteistön omistajalle, joka omistaa kiinteistön korvauksen määräämisen ajankohtana (loppukokous) (Maantielaki 78 ). Jos kiinteistö vaihtaa omistajaa toimituksen aikana, on luovutuskirjaan syytä merkitä kummalle osapuolelle hankkeesta maksettavat korvaukset kuuluvat. Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi aluehallintovirastoon, mikäli korvauksen saajasta on epäselvyyttä taikka koko kiinteistö lunastetaan taikka jäljelle jäävä kiinteistön osa ei enää vastaa velkojen määrää vakuutena (pantinhaltijan suojaaminen). Korvaukset tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa niiden määräämisestä (Maantielaki 79 ). Jos maksu viivästyy yli kolme kuukautta, maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli omistajalle tuleva kokonaiskorvaus on alle 20 euroa, korvausta ei tarvitse maksaa (Maantielaki 83 ). Toimituksessa määrätyt korvaukset maksetaan tietoimitusta koskevan valitusajan kuluttua umpeen niiltä osin, kuin ELY-keskus ei ole hakenut korvauspäätökseen muutosta. Jos ELY-keskus on valittanut korvauspäätöksestä, maksetaan valituksenalainen korvausosuus asianosaisen hakemuksesta ELY-keskuksen hyväksymää vakuutta vastaan. Korvauksen saajan valitus korvauspäätöksestä ei vaikuta maksatukseen. Korvaukset ja korko ovat veronalaista tuloa. Ne on syytä ilmoittaa verottajalle sen vuoden verotuksessa, jona korvaukset maksetaan. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi liittämällä ELY-keskuksen toimittama korvausten maksatuserittely veroilmoituksen liitteeksi. Tämä koskee myös mahdollisia ennakkokorvauksia. 9. ENNAKKOKORVAUKSET Toimitusinsinööri unohti selostaa läsnäolijoille mahdollisuuden ns. ennakkokorvauksiin. Ennakkokorvauksista on ollut maininta kokouskutsussa. Tämän toimituskokouksen jälkeen lähetetään muiden asiakirjaotteiden lisäksi kaikille asianosaisille saatekirje, jossa on tässä kirjattu selostus ns. ennakkokorvauksista ja määräaika mahdollisten ennakkokorvausten tekemiseksi. Ennakkokorvauksia (3/4 arvioidusta kohteenkorvauksesta sekä varmuudella poistettavasta kasvillisuudesta) on mahdollisuus saada, mikäli maanomistaja vaatii ennakkokorvausta kirjallisesti (esim. sähköpostitse toimitusinsinöörille) torstaihin mennessä. Maksamatta olevalle lunastuskorvaukselle määrätään maantielain 79 :n edellyttämä 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta eli alkaen korvausten maksamiseen asti. Koska vuotuinen korko on korvauksille varsin korkea ja vain kohteenkorvauksesta sekä varmuudella poistettavasta kasvillisuudesta voi saada ennakkokor-

11 Toimitusnumero (14) vausta (3/4 arvioidusta korvauksesta), ei ennakkokorvauksen vaatimista voi pitää maanomistajalle suositeltavana. Lunastustoimikunta antaa päätöksen mahdollisista ennakkokorvauksista keväällä / alkukesällä 2018 ilman toimituskokousta. Päätös ennakkokorvauksista lähetetään kyseisen kiinteistöjen omistajalle ja Tienpitäjän edustajalle (Jouko Sivula / Pirkanmaan ELY-keskus). Ennakkokorvauspäätökseen ei erikseen saa hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen (LunL 89 ). Päätös 10. Tiesuunnitelmassa osoitettujen ALUEIDEN ja OIKEUKSIEN HALTUUNOTTO Toimitusinsinööri selosti haltuunottomenettelyä ja haltuunoton merkitystä. Toimitusinsinööri mm. selosti, että lunastustoimikunnan on tehtävä tiealueiden ja rakentamisen aikaisten oikeuksien haltuunotto lähtökohtaisesti lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaisesti ellei toisin tienpitäjä ilmoita. Rakentamisen aikaisten ja tiesuunnitelmaan merkittyjen läjitysalueiden paalutuksen osalta on Jouko Sivula tienpitoviranomaisen edustajana ilmoittanut toimitusinsinöörille aikaisemmin ja kysyttäessä asian vielä vahvisti, että tiesuunnitelman mukaiset läjitysalueet jäävät ainakin nyt haltuunoton ulkopuolelle eikä niitä tarvitse puupaaluin maastoon merkata. Muilta osin Jouko Sivula tienpitäjän edustajana pyysi kysyttäessä toteuttamaan haltuunoton tiesuunnitelman mukaisesti. Tammikuussa 2018 Maanmittauslaitoksen kartoittajat ja mittamiehet: ovat paaluttaneet maastoon puupaaluin haltuun otettavan tiealueen sekä tarpeellisilta osin yksityistieliittymien muutospaikat (lähinnä Teernijärventie) hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisesti. selvittäneet tiealueelle jäävien kiinteistöjen rajoja ja rajapyykkien paikkoja sekä kirjanneet lunastettavalla alueella olevan keskeisen omaisuuden (mm. koristekasvillisuuden) paitsi siirrettävät rakenteet, kuten postilaatikot, jäteastioiden aitaukset, ilmoitustaulut ja liikennemerkit. Kokouksen lopuksi käytiin kiinteistöittäin läpi asianomaisen kiinteistön omistajan / omistajien / edustajien kanssa kiinteistökohtaista alustavaa haltuunottoluetteloa ja - karttaa (kiinteistörekisterikartta pohjalla) haltuun otettavasta omaisuudesta ja maankäytöstä sekä myös eräiltä osin kyseisen kiinteistön kohdalla tiesuunnitelmakarttaa. Samalla toimitusinsinööri ja tienpitäjän edustaja (Jouko Sivula Pirkanmaan ELY-keskuksesta) vastasi asianosaisten esittämiin kysymyksiin (koskien kyseistä tiehanketta ja siitä johtuvia korvauskysymyksiä). Samalla käytiin läpi mm. haltuunottoalueelle jääviä vesijohtoja ja mahdollisesti lähellä olevia talousvesikaivoja. Kukaan ei kysyttäessä ilmoittanut, että haltuunottoalueella sijaitsisi talousvesikaivoja, tilan PAJAKIVI kohdalla talousvesikaivo sijaitsee kuitenkin n. 15 metrin päässä haltuunottorajasta ja muutamia kymmeniä senttejä haltuun otettavan tiealueen yläpuolella. Kyse on myös talousvesikaivosta joka palvelee tilan VAN- HA-KOHMA talouskeskusta ja kaivosta tulee haltuun otettavalla alueella vesijohdot tilan VANHA-KOHMA talouskeskukselle. Muuten ei ilmeisesti haltuunottoalueen lähellä sijaitse talousvesikaivoja haltuunottorajan läheisyydessä: toimitusinsinööri ja Maanmittauslaitoksen kartoittaja, Jouko Mustonen, eivät ole tällaisia kaivoja tammikuussa maastotöissä havainneet. Samoin maanomistajat ilmoittivat toimitusinsinöörille mm. omistamiensa peltojen vuokraviljelijät. Toimitusinsinööri teki myös tarvittavia lisäyksiä / korjauksia alustavaan haltuunottoluetteloon.

12 Toimitusnumero (14) Maanmittauslaitoksen kartoittaja Jouko Mustonen on kirjannut alustavan haltuunottoluettelon tammikuussa Toimitusinsinööri on myös kuvannut haltuun otettavaa omaisuutta katselmuksellaan ja tarkistanut alustavan haltuunottoluettelon. Haltuunottoluetteloon ei ole kirjattu siirrettäviä rakenteita, kuten postilaatikkoja, jäteastioiden aitauksia, ilmoitustauluja ja yksityisteiden liikennemerkkejä. Nämäkin siirrettävät rakenteet on toimitusinsinööri valokuvannut Sovittiin, että toimitusinsinööri lisää haltuunottoluetteloon myös haltuunotettavioen alueiden likimääräiset pinta-alat ja lähettää haltuunottoluettelon muutaman viikon kuluessa kaikille lunastuksen kohteen maanomistajille. Kyseessä on Taivalkunnantien tieväli, joka on lunastettu rekisteröidyssä pakkolunastustoimituksessa (ark. no 29:31 Pohjois-Pirkkala). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myöhempien maantien parantamisten myötä saattaa tällä hetkellä tiekäytössä olla myös joiltakin osin myös tiehen rajoittuviin tiloihin kuuluvia alueita (paikoitellen tien luiskat ja reunaojat tiehen rajoittuvien tilojen alueilla). Nyt tammikuussa suoritettujen maastotöiden yhteydessä on mitattu myös kaikki löytyneet alkuperäiset (1930-luvulta) tiealueen rajaa määräävät kivipyykit ja kiinteistörekisterikartta korjattu myös tämän mukaisesti. Niiltä osin kun tiealueen reunaa määräävää rajapyykkiä ei ole maastosta löydetty, on sen likimääräinen paikka määritetty kiinteistörekisterikartalla em. pakkolunastustoimituksen toimituskartan rajamittojen ja muun sijainnin perusteella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että esim. viljeltyjen peltojen kohdalla on haltuunottoluetteloon nyt lisättävissä likimääräisissä pinta-aloissa mukana yleensä myös pellon viljelysalan lisäksi peltolohkon ja osin myös nykyisen maantien reuna-alueita. Jos haluaa tarkempaa ilmakuvatulkintaa haltuun otettavasta viljelyalasta, voi tätä tiedustella toimitusinsinööriltä (Maanmittauslaitoksen ilmakuva vuodelta 2017). Rakennustöiden jälkeen tehtävä lunastettavan alueen lopullinen rajaus (oranssin väriset muovipaalut ja putkipyykit) saattaa poiketa nyt tammikuussa tehdystä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). Yleensä poikkeama on siten, että lopullinen lunastus kohdistuu hiukan suppeampaan alueeseen kuin tiesuunnitelman mukainen haltuunotto. Viljelyä haittaavissa paikoissa, tieliittymissä, rakennuspaikkojen pihamailla sekä muissa vastaavissa paikoissa rajan paikka määritellään toimitus- ja kiinteistörekisterikartalle rajapisteenä (koordinaattipiste), eikä maastoon tällaisella kohdalla rakenneta rajapyykkiä tai - paalua. Kun monesti rakentamisen jälkeen voi peltoa viljellä hivenen tiealueen puolelle (lunastettavan alueen lopullinen rajaus yleensä n. kahden (2) metrin päähän ojan, tieluiskan tai leikkauksen ulkosyrjästä), on viljelyalan menetys rakentamisen jälkeen yleensä selvästi pienempi kuin haltuunottoluettelossa esitetty pellon likimääräinen pinta-ala. Toimitusinsinööri tiedusteli, onko jotakin kohdetta vielä tarvetta tutkia maastossa nyt kokouspäivänä. Kysyttäessä vain Tero Lehtimäki esitti tällaisen pyynnön koskien Teernijärventien (yksityistie) liittymän uutta sijaintia ja sen mukaista paalutusta maastossa. Kyseessä on paikka, josta Tero Lehtimäki on lausunut muistutuksen jo tiesuunnitelmassa. Lehtimäen muistutus asiassa on käsitelty ja ratkaistu perusteluineen tiesuunnitelmassa (ks. tiesuunnitelman hyväksymispäätös). Tero Lehtimäki esitteli myös samaa asiaa toimitusinsinöörille maastossa , kun havaitsi toimitusinsinöörin tekemässä katselmusta (maanomistajille ei ilmoitettu toimitusinsinöörin katselmuksen tarkkaa päivää eikä kellonaikaa). Toimitusinsinööri myös otti katselmuksellaan tästäkin kohteesta runsaasti valokuvia ja kuunteli Tero Lehtimäen mielipidettä asiassa. Näin ollen tämän toimituskokouksen yhteydessä ei enää tässäkään asiassa toimituksen kohteelle mennä. Jos lainvoiman saaneen tiesuunnitelman mukaiseen liittymään ja sen haltuunottoon / rakentamiseen haluaa muutosta, tulisi tästä sopia tienpitäjän kanssa. Kysyttäessä Jouko Sivula tienpitäjän edustajana pyysi tältäkin osin toteuttamaan tiealueiden haltuunoton tiesuunnitelman mukaisesti. Toimitusinsinööri selosti, että haltuunottoluetteloon kirjattu omaisuus pääsääntöisesti korvataan kokonaisuudessaan tietoimituksessa, ellei korvauksesta sovita tai

13 Toimitusnumero (14) muuten selvästi voida todeta omaisuuden jääneen vahingoittumattomana lopullisen tiealueen ulkopuolelle. Päätös PÄÄTÖS ALUEIDEN ja OIKEUKSIEN HALTUUNOTOSTA Lainkohdat Maantielaki 56 Lunastustoimikunta päätti, että tiesuunnitelman mukaiset alueet edellä esitetyin täsmennyksin otetaan tienpitäjän haltuun välittömästi Haltuun otettavat alueet on merkitty maastoon puupaaluin. Haltuun otettaessa tienpitäjälle syntyy oikeus käyttää alueita ja oikeuksia tiesuunnitelmassa osoitettuihin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan muun oikeuden estämättä. Lunastettavan tiealueen lisäksi rakentamisen aikaisena oikeutena on: oikeus tiesuunnitelmassa osoitettuun yksityistietä tai liittymää varten tarvittavaan alueeseen (kunnes yksityistie tai liittymä on tehty). Vanhat liittymät katkaistaan, kun korvaavat yhteydet on järjestetty. Tiesuunnitelman mukaiset läjitysalueet (rakennustyön aikainen oikeus maa-ainesten läjitykseen tiesuunnitelman mukaisesti ja oikeus kulkemiseen tiesuunnitelman osoittamille läjitysalueille) jäävät ainakin toistaiseksi haltuunoton ulkopuolelle kuten on edellä selvitys -osassa esitetty. Jos tarve myöhemmin vaatii, niin Tienpitäjä voi pyytää tarvittaessa näiden tiesuunnitelman mukaisten läjitysalueiden haltuunoton tämän toimituksen yhteydessä suoritettavassa erillisessä haltuunottokatselmuksessa. Tiesuunnitelmassa ei ole osoitettu ns. laskuojia, joihin tarvitsisi perustaa myöhemmin toimituksessa tienpitäjälle rasiteoikeus (maantielaki 60 ). Rakennustöiden jälkeen tehtävä lunastettavan alueen lopullinen rajaus (oranssin väriset muovipaalut ja putkipyykit) saattaa poiketa nyt tammikuussa tehdystä haltuunottopaalutuksesta (puupaalut). 11. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSU ja sen OSAMAKSU Tiepitäjä maksaa maantietoimituksen toimituskustannukset. Toimituksessa voidaan periä osamaksua hakijalta Pirkanmaan ELY-keskukselta. Toimituskustannuksista lähetetään lasku vallitsevan käytännön mukaisesti useammankin kerran vuoden aikana Pirkanmaan ELY-keskukselle, kun velotettavaa työaikaa tai kustannusta on syntynyt. Lainkohdat Maantielaki 85, Laki kiinteistötoimitusmaksusta ASIAKIRJAKOPIOT TOIMITUSKOKOUKSEN JÄLKEEN Kaikille lunastuksen kohdekiinteistöjen omistajille (niin läsnäolijoille kuin poissa olleille maanomistajille) sekä lunastuksen kohteella erityisten oikeuksien haltijoille lähetetään postitse ja osin lisäksi sähköpostitse muutaman viikon kuluessa saatekirje (jossa mm. nyt tehdystä haltuunottopäätöksestä, mahdollisuudesta ennakkokorvauksiin, sekä haltuunottoluettelon likimääräisistä pinta-alatiedoista) ote kiinteistökohtaisesta haltuunottoluettelosta (lunastettava omaisuus ja likimääräiset pinta-alat) tarkistettavaksi sekä alustava alkukokouksen ( ) toimituspöytäkirja. 13. TOIMITUKSEN KÄSITTELYN SIIRTÄMINEN ja MUUTOKSENHAUSTA Toimituksen käsittelyä siirrettiin kyseisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi. Toimituksen jatkotoimenpiteitä rakentamisen valmistuttua on selostettu edellä pöytäkirjan kohdassa 8. Mikäli ennakkokorvauksia vaaditaan määräaikaan mennessä

14 Toimitusnumero (14) ( ), lunastustoimikunta antaa päätöksen ennakkokorvauksista keväällä / alkukesällä 2018 ilman toimituskokousta. Päätös ennakkokorvauksista lähetetään kyseisen kiinteistöjen omistajalle ja Tienpitäjän edustajalle (Jouko Sivula / Pirkanmaan ELY-keskus). Ennakkokorvauspäätökseen ei erikseen saa hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen (LunL 89 ). Sellaisia päätöksiä ei tässä kokouksessa tehty, joihin voisi nyt hakea muutosta kesken toimituksen valittamalla maaoikeuteen. Muutoksenhakumahdollisuudesta toimituksen lopettamisen jälkeen (loppukokous) on kirjaukset edellä pöytäkirjan kohdassa 8. Toimitusinsinööri päätti kokouksen Nokian kaupungin kulttuuripalvelujen Kerhola -rakennuksessa, Polonin salissa n. klo Toimitusinsinööri Petteri Lauronen

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä

Maantietoimitus. Tilaisuus. Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus Tilaisuus Kuka Mistä Päivämäärä Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta Esityksen sisältö: Mikä on tienpitäjän

Lisätiedot

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos

Maantietoimitus. Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous , Nurmijärvi. Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus Klaukkalan ohikulkutie Ensimmäisen vaiheen alkukokous 29.8.2018, Nurmijärvi Tuomas Lehtonen Maanmittauslaitos Maantietoimitus pidetään kun rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista

Lisätiedot

lunastustoimitus Rautarouva

lunastustoimitus Rautarouva Voimajohtoalueen lunastustoimitus Rautarouva 07.06.2017 08.06.2017 Hausjärven kunta, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Lopen kunta, Tammelan kunta, Forssan kaupunki Voimajohtoalueen

Lisätiedot

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA

TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA TIETOA MAANTIETOIMITUKSESTA MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Tämän esitteen sivuilla kerrotaan maantien rakentamiseen liittyvistä maanlunastus- ja korvausasioista. Kun uusi tie rakennetaan tai vanhaa tietä

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen

Voimalinjalunastus. Lunastusharjoitus. syksy 2015 Markku Vuorinen Voimalinjalunastus Lunastusharjoitus syksy 2015 Markku Vuorinen 1 Voimalinjalunastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, mikäli rakennetaan uusi, laajennetaan entistä taikka uusitaan vanhaa voimalinjaa. Esityksen

Lisätiedot

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste

Lunastustoimitus. Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste Lunastustoimitus Teppo Rantanen, maanmittausinsinööri (DI) Maanmittauslaitos, Hämeenlinnan palvelupiste 4.-5.12.2017 Lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omaisuutta, hankkia pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus,

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä.

Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee Tammelan kunnan alueita välillä Mullinkallio - Häiviä. Toimitusnumero 2016-538919 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.11.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 2 parantaminen välillä Karkkila-Humppila, toimitus koskee

Lisätiedot

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja

lunastustoimitus Orimattila - Hikiä kv voimajohtolinja Voimajohtoalueen lunastustoimitus Orimattila - Hikiä 400 + 110 kv voimajohtolinja 03.10.2017, 04.10.2017, 10.10.2017 Hausjärven kunta, Kärkölän kunta, Mäntsälän kunta, Hollolan kunta ja Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98

Maantien (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Mt (Koskimyllyntie) - Lintulantie, Lahti 398, Hollola 98 Toimitusnumero 2016-533191 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.7.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maantien 14037 (Nostavantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla Kunta: Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 27.3.2015 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua

Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Toimitusnumero 2016-537719 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 22.9.2016 kello 08.30 Valtatien 19 parantaminen Koveron liittymän kohdalla, Lapua Paikka: Lapuan kaupungintalo, Valtuustosali, Valtuustontie

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-564367 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110kV, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Mäntsälä 505 Aika: 5.12.2017 kello 8.30 Paikka: Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali, Heikinkuja

Lisätiedot

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti

- TLT-Engineering Oy:stä Arto Marjoniemi. - muut asianosaiset erillisen läsnäololuettelon mukaisesti Toimitusnumero 2017-567552 1(5) Voimansiirtoalueen lunastus Kohde: HIKIÄ - KAPULI 110 kv, Nivos/Mäntsälän Sähkö Oy; Hausjärvi 86 Aika: 4.12.2017 kello 8.30 Paikka: Hausjärven kunnanvirasto, valtuustosali,

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2013-436620 1(8) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4)

Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie. Paikka: Äänekosken kaupungintalon valtuustosali (Hallintokatu 4) Toimitusnumero 2017-552330 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 10.5.2017 kello 09.30 Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla, väli Kannelsuo - Äänekoskentie Paikka: Äänekosken kaupungintalon

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa.

VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa ja Nummi-Pusulan kunnassa. Toimitusnumero 2012-412790 1(6) Maantietoimitus Kohde: Aika: 10.5.2012 kello 10.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: VT 2 parantaminen välillä Karkkila - Loukku, Karkkilan kaupungissa

Lisätiedot

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603260 1(8) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 1. 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(7) Maantietoimitus Kohde: Aika: 28.6.2017 kello 9.00 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä

Lisätiedot

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa. Toimitusnumero 2012-425394 1(5) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Aika: 19.8.2013 kello 14.00 Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Alajärvi/Vimpeli kuntaraja - Vieresjoki Vimpelin ja Lappajärven kunnissa.

Lisätiedot

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS

Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Toimitusnumero 2019-603184 1(7) Maanmittaustoimitus, VOIMANSIIRTOALUEEN LUNASTUSTOIMITUKSEN ALKUKOKOUS Kohde 110 kv VOIMANSIIRTOJOHDON ja -PYLVÄIDEN UUSIMINEN PURETTAVAN JOHDON PAIKALLE välillä Lahdesjärvi

Lisätiedot

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola

Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: kello 9.30 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusnumero 2016-536578 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, HOLLOLA 98 Aika: 22.11.2016 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Hollolan kunnanvirasto,

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-536578 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt 12 Lahden eteläinen kehätie; HOLLOLA 98 Aika: 12.12.2017 kello 9.00 Paikka: Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, Virastotie 3 Hollola Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat

Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263) - kantatie 76, n. 17,5 km, maantiealueen rajan määritys ja uudet laskuojat Toimitusnumero 2016-545743 1(5) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Aika: 21.6.2017 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kt 75 (Kuhmo-Nurmes mt) välillä Rastinkylä (mt19263)

Lisätiedot

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen

- lisäksi maanmittauslaitoksen kartoittaja Janne Airiainen Toimitusnumero 2016-534611 1(8) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie; LAHTI 398 Aika: 13.12.2017 kello 9.30 Paikka: Maanmittauslaitos, Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, Kirkkokatu

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-425396 1(7) Maantietoimitus, 1. kokous Kohde: Kantatie 68, liittymäjärjestelyt välillä Vieresjoki - Kivipuro Lappajärven kunnassa. Aika: 28.8.2013 kello 10.00 Paikka: Valtion virastotalon

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus, alkukokous Toimitusnumero 2017-552918 1(6) Maantietoimitus, alkukokous Kohde: Maantie 800, Vaalantien parantaminen Vaalan keskustassa, kt 785-895-0-879 Vuottolahti-Vaala, Kunta: Vaala Aika: 15.5.2017 kello 10:00

Lisätiedot

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa

Voimajohtoalueen. lunastustoimitus. Alkukokous ja haltuunotto Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Voimajohtoalueen lunastustoimitus Kymi-Lumi Kotkassa ja Haminassa Alkukokous ja haltuunotto 3.7.2019 Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen Toimitusinsinööri Jyrki Puupponen Uskotut miehet: Päivi

Lisätiedot

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS

PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS PETÄJÄVESI-PYHÄNSELKÄ 400 KV & PYHÄNSELKÄ-NUOJUANKANGAS 400+110 KV VOIMANSIIRTOALUEIDEN LUNASTUS Alkukokoukset ja haltuunottokatselmukset: 20.8.2019 -> 2019-604436 & 2019-604542 21.8.2019 -> 2019-604541

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Lunastustoimitus länsimetroa varten

Lunastustoimitus länsimetroa varten Lunastustoimitus länsimetroa varten Espoossa 9.7.2019 Mikael Still Maanmittauslaitos 2 Yleistä Maanalaisen tilan omistuksen on vakiintuneesti katsottu kuuluvan pintakiinteistön omistajalle Ulkopuolinen

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus

Toimitusnumero (6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2016-534611 1(6) Maantietoimitus Kohde: Vt12 Lahden eteläinen kehätie, LAHTI 398 Aika: 24.11.2016 kello 9.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Maanmittauslaitos, Lahden

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus

Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Toimitusnumero 2013-448466 1(6) Maantietoimitus Kohde: VT2 parantaminen välillä Loukku-Mullinkallio,Lohja 444, Somero 761, Tammela 834, paaluvälillä 20760-28680 Aika: 14.6.2013 kello 09:00 Paikka: Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, Tammisaari (Raasepori) Metsähallitus Harri Korkeamäki Hans-Erik Nyman

Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, Tammisaari (Raasepori) Metsähallitus Harri Korkeamäki Hans-Erik Nyman Toimitusnumero 2016-532655 1(5) Hankeuusjako Kohde: Aika: 29.3.2017 kello 12.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 710-413-1-14 Stor-Jussarö, 710-413-1-25 Gaddarna, 710-413-1-30 Valtionalue,

Lisätiedot

Haltuunottoluettelo, , Taivalkunnantie

Haltuunottoluettelo, , Taivalkunnantie 1) 536-5-9903-0 V kaupunginosan puistot 1. -OMT, Koivu-Kuusi, (8/2), 50 v., 0.8 (tih.). Lisäksi muutama varttunut mänty. 2. 2) 536-410-1-38 Sipilä Sipilä Anna-Maria 34b, n. 140 m2 Selkäsaarentien luiskaksi

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä.

Hakijan, Väyläviraston puolesta rataisännöitsijä Kai Grönqvist. Paikalla olevat asianosaiset on esitetty pöytäkirjan liitteessä. Toimitusnumero 2017-548517 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Kerava-Porvoo rautatie, rataosa Olli - Porvoo, Järnvägsområde 638-871-1-5, Porvoo Aika: 18.2.2019 kello 10.00 Paikka: Seuratalo Högbacka

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-532005 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Loimaa (430); Useita yksiköitä... Aika: 18.1.2017 kello 09:00 Paikka: Loimaan kaupungintalon valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne Toimitusnumero 2016-523794 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Loviisa-Lahti-Heinola, Rautatiealue 504-871-1-1, Myrskylä Sivutoimitukset: Rajankäynti: 504-871-1-1 Rautatiealue Aika: 20.6.2017

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti

Komula-Talvivaara maantie / Kunta: Sotkamo. Sokos Hotel Vuokatti, kokoustilat, Kidekuja 2, Vuokatti Toimitusnumero 2017-552889 1(8) Maantietoimitus, loppukokous Kohde: Aika: 30.11.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 765-895-0-873 Komula-Talvivaara maantie / Kunta:

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi

Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto, Kunta: Suomussalmi Toimitusnumero 2017-551811 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 19.12.2017 kello 09.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Peuravaara - Suomussalmi 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa

Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto, Pudasjärven kaupungissa Toimitusnumero 2016-535897 1(6) Voimansiirtoalueen lunastus, alkukokous Kohde: Aika: 20.12.2016 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kurki-Jylhävaara-Tolpanvaara 110 kv voimansiirtojohto,

Lisätiedot

Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue , Sipoo. Seuratalo Mårsbacka Martinkylässä, os. Mårsbackantie 115, Sipoo

Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue , Sipoo. Seuratalo Mårsbacka Martinkylässä, os. Mårsbackantie 115, Sipoo Toimitusnumero 2017-547387 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Aika: 18.2.2019 kello 13.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: Kerava - Sköldvik rautatie, Rautatiealue 753-871-1-2,

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-559156 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 30.11.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, lunastustoimikunta on esteetön ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2012-428465 1(9) Maantietoimitus, Kokous 1 Kohde: Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT 19 Aika: 14.3.2013 kello 10:00 Paikka: Seurakunnan auditorio, Kirkonkranni : Jussi Kesälä Uskotut miehet:

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen Toimitusnumero 2016-531015 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Aura (19); Useita yksiköitä... Aika: 5.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Auran kunnanvirasto valtuustosali

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija)

- Timo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/Liikenne ja Infra edustajana (toimituksen hakija) Toimitusnumero 2017-555055 1(8) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, loppukokous Kohde: Valtatien 20 ja Posion maantien 863 liittymän kanavoiminen uudelleen Taivalkoken keskustassa asemakaava-alueella

Lisätiedot

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694

Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin kohdalla, Riihimäki 694 Toimitusnumero 2015-500564 1(5) Maantietoimitus Kohde: Aika: 6.6.2017 kello 9.30 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Valtatie 3 Helsinki-Hämeenlinna parantaminen rakentamalla eritasoliittymä Arolammin

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-575478 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 26.10.2018 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Käsityöläiskatu 2 Naantali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole.

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole. Pöytäkirja Toimitusnumero 2018-595976 2(3) Toimituksessa käydään seuraavat rajat: Rajamerkki 15 ja 14 ovat hävinnet kaivauksissa. Rajaa käydään pyykistä 29-15-70-14 kartan osoittamalla tavalla Mäntylä

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-521684 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Koski Tl (284); Useita yksiköitä... Aika: 7.4.2016 kello 09.00 Paikka: Koski Tl:n kunnan valtuussali Koski Tl Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2012-425396 1(5) Maantietoimitus, 2. kokous Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS VUOLIJOKI - HARSUNLEHTO - PIIPARINMÄKI VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 20.9.2018 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-596212 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 27.5.2019 kello 09.30 Paikka: Naantalin kaupungintalo Valtuustosali Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-544424 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Marttila (480); Useita yksiköitä... Aika: 7.3.2017 kello 09.00 Paikka: Marttilan kunnanvirasto valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO

LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO LUNASTUSTOIMITUS TIHISENNIEMI-PALOKANGAS 110 KV:N VOIMANSIIRTOJOHTO Alkukokous ja haltuunottokatselmus 2.4.2019 1 TOIMITUKSEN ALKUKOKOUS JA HALTUUNOTTOKATSELMUS Lunastustoimikunta suorittaa lunastustoimituksen:

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-533025 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta; Pöytyä (636): Useita yksiköitä Aika: 29.11.2016 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste Toimitusinsinööri: Pekka

Lisätiedot

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen.

Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400 Kiukainen. Toimitusnumero 2007-228546 1(5) Uusjako Kohde: Aika: 7.8.2014 kello 10.00 Alhonkulma-Laihian tilusjärjestelyn toimitusalue Paikka: Euran osuuspankin Kiukaisten konttorin kokoushuone Eurakoskentie 38, 27400

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-573644 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Pyhäranta1 Aika: 28.6.2018 kello 09.00 Paikka: Rohdaisten koulu (liikuntasali) Rantatie 7 Pyhäranta Toimitusinsinööri: Henri Wilcken

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2016-527036 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 8.5.2017 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2, Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Rasitetoimitus Tunnukset 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: Hakijat: Läsnä olleet: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-584615 1(7) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä Aika: 30.1.2019 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo Valtuustosali Tammi Toimitusinsinööri: Henri Wilcken Läsnäolijat:

Lisätiedot

Helvetinjärven kansallispuisto / Kunta: Ruovesi. Ruoveden kunnan valtuustosali, Ruovedentie 30, Ruovesi

Helvetinjärven kansallispuisto / Kunta: Ruovesi. Ruoveden kunnan valtuustosali, Ruovedentie 30, Ruovesi Toimitusnumero 2016-524765 1(6) Hankeuusjako Kohde: Aika: 13.4.2016 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 702-891-1-1 Helvetinjärven kansallispuisto / Kunta: Ruovesi Ruoveden

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-546760 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 13.6.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5.

Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5. Toimitusnumero 2017-549857 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.), Toimitusinsinööri on korjannut pöytäkirjaa, kohta 5. Kohde: Kunta; Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 28.9.2017 kello 09.00 Paikka:

Lisätiedot