Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014"

Transkriptio

1 Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014 Kuluttajabarometrin haastattelulomake, syyskuu 2014 INTRO: [Aloita puhelu positiivisesti ja rauhallisesti siten, että haastateltava ehtii kuulla, kuka olet ja mistä olet.] Tässä on N.N. Tilastokeskuksesta, hyvää iltaa/päivää. [Anna aikaa vastata tervehdykseen.] Lähetimme Teille jokin aika sitten kirjeen, jossa kerroimme tekevämme tutkimusta kansalaisten kulutuskäyttäytymisestä sekä matkoista kotimaassa ja ulkomailla. Oletteko saanut kyseisen kirjeen? [Jos ei ole saanut kirjettä, kerro lyhyesti kirjeen sisältö.] Voimmeko nyt haastatella Teitä? [Jos kysyy, kerro:] Haastatteluun kuluu keskimäärin minuuttia. [Aloita haastattelu painamalla enter.] TAUSTAKYSYMYKSET SAMAKUNT: Onko asuinkuntanne edelleen KNimi14? UUSIKUNT: Mikä on uusi asuinkuntanne? UUSIKUNK: kuntakoodi KOTIKUNT: asuinkunta KUNTKOOD: kuntakoodi PVM: haastattelupäivä ASMUOTO: Mikä on kotitaloutenne asumismuoto. Asutteko: 1 omistusasunnossa 2 vuokralla 3 asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa? 4 jokin muu asumismuoto TOIMINTA: Mikä on pääasiallinen toimintanne tällä hetkellä? Oletteko: 1 palkansaaja kokoaikaisessa työssä 2 palkansaaja osa-aikaisessa työssä 3 maatalousyrittäjä 4 työskentelette perheenjäsenen maatilalla ilman varsinaista palkkaa 5 yrittäjä liike- tai muussa yrityksessä, ammatinharjoittaja 6 työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman varsinaista palkkaa 7 työtön tai lomautettu palkatta 8 äitiys- tai vanhempainlomalla 9 varusmies tai siviilipalveluksessa 10 opiskelija tai koululainen 11 työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 12 eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 13 työttömyyseläkkeellä 14 hoidatte omaa kotitaloutta 15 teette jotakin muuta, mitä? AMMATTI: Mikä on ammattinne?

2 AMMKOODI: ammattikoodi JASENIA: Kuinka monta henkilöä kotitalouteenne kuuluu? AIKUISIA: Kuinka monta aikuista eli vähintään 18-vuotiasta? PIENLAPS: Kuinka monta alle 7-vuotiasta lasta? ISOLAPS: Kuinka monta 7-14-vuotiasta lasta? NUORIA: Kuinka monta vuotiasta nuorta? TYOSSA: Kuinka moni kotitaloutenne jäsenistä käy säännöllisesti työssä? TULOT: Mihin seuraavista tuloluokista koko kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot sijoittuvat veroja ja erilaisia menoja vähentämättä: (Myös eläketulot, yrittäjätulot, opintotuki, työttömyyskorvaukset, vuokratulot, lapsilisät, osinkotulot yms.) 1 vähemmän kuin euroa (vähemmän kuin euroa vuodessa) euroa ( euroa vuodessa) euroa ( euroa vuodessa) euroa tai enemmän ( euroa tai enemmän vuodessa)? 8 ei osaa sanoa 9 ei halua vastata AMMTAITO: Onko teillä ammatillista koulutusta (nykyiseen) ammattiinne? (Hankittu yleiseen koulutusjärjestelmään kuuluvalla ammatillisella koulutuksella, työllisyyskoulutuksella tms.) KULUTTAJABAROMETRI JOHDA: Ensiksi kysyisin mielipiteitänne talouden kehityksestä sekä kulutukseen, säästämiseen ja lainanottoon liittyvistä asioista. K1 (EU/Q3): Millainen on mielestänne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna 12 kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Onko se: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? K2 (EU/Q4): Millaisen arvioitte Suomen taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Arveletteko, että se on: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi?

3 K3 (EU/Q7): Miten arvioitte työttömien määrän muuttuvan Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana. Arveletteko, että työttömiä on 12 kuukauden kuluttua: 1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 yhtä paljon 4 jonkin verran vähemmän 5 paljon vähemmän? K4 (EU/Q5): Millä tasolla arvioitte kuluttajahintojen olevan Suomessa tällä hetkellä verrattuna hintoihin 12 kuukautta sitten. Ovatko ne mielestänne: 1 paljon korkeammat 2 melko paljon korkeammat 3 hieman korkeammat 4 samalla tasolla 5 alemmat? [Jos K4 4 ja K4 6, seuraava kysymys on K5, muutoin K6.] K5 (EU/Q51): Kuinka monta prosenttia arvioitte kuluttajahintojen muuttuneen viimeisten 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Voitte antaa luvun yhden desimaalin tarkkuudella. [Ei etumerkkiä = hinnat nousseet, negatiivinen luku = hinnat laskeneet] K6 (EU/Q6): Miten arvioitte kuluttajahintojen muuttuvan Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana. Arveletteko, että hinnat: 1 nousevat nopeammin kuin tällä hetkellä 2 nousevat samaa vauhtia kuin tällä hetkellä 3 nousevat hitaammin kuin tällä hetkellä 4 pysyvät nykyisellä tasolla 5 laskevat nykyisestä tasosta? [Jos K6 4 ja K6 6, seuraava kysymys on K7, muutoin K8.] K7 (EU/Q61): Kuinka monta prosenttia arvioitte kuluttajahintojen muuttuvan seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Voitte antaa luvun yhden desimaalin tarkkuudella. [Ei etumerkkiä = hinnat nousevat, negatiivinen luku = hinnat laskevat] K8 (EU/Q1): Millainen on oman kotitaloutenne taloudellinen tilanne nyt verrattuna tilanteeseen 12 kuukautta sitten. Onko se: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? K9 (EU/Q2): Millaisen arvioitte kotitaloutenne taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt. Arveletteko, että se on: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? OSTO: OSTOAIKOMUKSET Seuraavaksi tiedustelen teiltä joidenkin pitkäikäisten tai kalliiden tavaroiden hankintaa. (Etupäässä kysytään vähintään euroa maksavista tavaroista tai asioista. Kalleimpia ovat asunto, auto ja asunnon peruskorjaukset.)

4 K10 (EU/Q8): Jos ajattelette ensin yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko mielestänne nyt edullinen aika ostaa kestokulutustavaroita, kuten huonekaluja, kodintekniikkaa, auto tms.? 1 on edullinen aika ole edullinen aika kumpikaan K10B (EU/Q9): Miten käytätte itse rahaa kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaan seuraavien 12 kuukauden aikana verrattuna viimeksi kuluneisiin 12 kuukauteen. Käytättekö rahaa: 1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 saman verran 4 jonkin verran vähemmän 5 paljon vähemmän kuin viimeisten 12 kuukauden aikana? K13B (EU/Q13): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne (joku taloutenne jäsen) ostaa tai vaihtaa henkilöauton seuraavien 12 kuukauden aikana? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4). Ei, ellei hajoa = Hyvin todennäköisesti ei.] 1 hyvin todennäköisesti kyllä 2 melko todennäköisesti kyllä 3 melko todennäköisesti ei 4 hyvin todennäköisesti ei 5 eos [Jos K13B=1-2, seuraava kysymys on K14, muutoin K11B.] K14: Aikooko kotitaloutenne hankkia uuden vai käytetyn auton? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-3).] 1 uuden auton 2 käytetyn auton 3 sekä uuden että käytetyn auton [Kysymykset K15K1 K15K2 esitetään vain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja vain, jos K13B=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K11B.] K15K1: Seuraavaksi luettelen erilaisia rahoitustapoja auton ostossa. Valitkaa niistä ensin kotitaloutenne kannalta tärkein: 1 nykyisen auton myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina 4 osamaksukauppa, 5 luottokorttiluotto, 6 muun omaisuuden myynti, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 eos K15K2: Valitkaa vielä kotitaloutenne kannalta toiseksi tärkein auton oston rahoitustapa: 1 nykyisen auton myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 osamaksukauppa, 5 luottokorttiluotto, 6 muun omaisuuden myynti, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 ei muita rahoitustapoja kuin ed. kysymyksessä mainittu 9 eos

5 K11B (EU/Q14): Aikooko kotitaloutenne ostaa tai rakentaa asunnon seuraavien 12 kuukauden aikana (omaan tai jonkun perheenjäsenen käyttöön, loma-asunnoksi, vuokrattavaksi tms.)? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4). Rakenteilla oleva talo = Kyllä, varmasti.], varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 ei 5 eos [Kysymykset K12K1 K12K2 esitetään vain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja vain, jos K11B=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K12K3.] K12K1: Luettelen seuraavaksi erilaisia asunnon rahoitustapoja. Valitkaa niistä kotitaloutenne kannalta tärkein: 1 nykyisen asunnon myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 ARAVA-, asuntosäästöpalkkio- tai vastaava laina, 5 muun omaisuuden myynti, 6 perintö, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 eos K12K2: Valitkaa vielä kotitaloutenne kannalta toiseksi tärkein asunnon rahoitustapa: 1 nykyisen asunnon myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 ARAVA-, asuntosäästöpalkkio- tai vastaava laina, 5 muun omaisuuden myynti, 6 perintö, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 ei muita rahoitustapoja kuin ed. kysymyksessä mainittu 9 eos K12K3 (EU/Q15): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne käyttää suuren summan rahaa asunnon peruskorjauksiin tai -parannuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? (Esim. lämmitysjärjestelmän korjaus tai uusiminen, kylpyhuone-, wc- tai saunaremontti, lattiarakenteiden uusiminen, rakennuksen tai asunnon laajentaminen jne. Suuri summa on vähintään n euroa.) [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4).] 1 hyvin todennäköisesti kyllä 2 melko todennäköisesti kyllä 3 melko todennäköisesti ei 4 hyvin todennäköisesti ei 5 eos K16K1: Ajatellaan nyt asunnon kaikenlaisia korjauksia eli peruskorjauksia ja lisäksi ylläpitokorjauksia ja kunnostuksia (ns. pikkuremontteja). Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa seuraavien 6 kuukauden aikana asunnon korjauksiin? (Myös kakkos- tai vapaa-ajan asunnon korjaukset) K16OHJE: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa seuraaviin muihin kalliisiin tavaroihin tai asioihin seuraavien 6 kuukauden aikana? (Etupäässä kysytään vähintään euroa maksavista tavaroista tai asioista.) K16K2: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kodin sisustukseen (huonekalut, matot yms.) seuraavien 6 kuukauden aikana? (Myös kakkos- tai vapaa-ajan asunnon sisustus)

6 K16K3: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vapaa-ajan asunnon hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? K16K4: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa television, tietokoneen, puhelimen tai muun viihde-elektroniikan hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Luettelon lukemisen voi lopettaa ensimmäisen kyllä-vastauksen jälkeen. Ei, ellei jokin hajoa = Ei.] K16K5: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kodinkoneiden (jääkaappi, mikroaaltouuni, pesukone tms.) hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K6: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa muiden kulkuvälineiden kuin auton hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K7: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kalliiden harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? (Kallis väline maksaa vähintään n. 50 euroa.) [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K9: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vapaa-ajan matkoihin ulkomaille seuraavien 6 kuukauden aikana? K16K8: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vähintään 4 päivää kestäviin vapaa-ajan matkoihin kotimaassa seuraavien 6 kuukauden aikana? SAASLUOT: SÄÄSTÄMINEN JA LAINANOTTO Kysyn seuraavaksi säästämiseen ja lainanottoon liittyviä asioita. Ensin tiedustelen säästämisen edullisuutta yleisellä tasolla, sitten oman kotitaloutenne mahdollisuuksia säästää.

7 K17 (EU/Q10): Jos ajattelette yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko tällä hetkellä mielestänne: 1 erittäin hyvä aika säästää 2 melko hyvä aika säästää 3 melko huono aika säästää 4 erittäin huono aika säästää? 5 eos K17B (EU/Q12): Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten oman kotitaloutenne rahatilannetta tällä hetkellä: 1 pystymme säästämään paljon 2 pystymme säästämään hieman 3 rahat riittävät nipin napin 4 joudumme käyttämään säästöjämme 5 velkaannumme tällä hetkellä? K18 (EU/Q11): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne pystyy säästämään rahaa seuraavien 12 kuukauden aikana. [Lue aina myös tämä:] Säästämiseksi luetaan tässä myös velan lyhentämiseen käytettävät varat. Vastausvaihtoehdot ovat: 1 hyvin todennäköisesti pystymme säästämään 2 melko todennäköisesti pystymme säästämään 3 melko todennäköisesti emme pysty säästämään 4 hyvin todennäköisesti emme pysty säästämään? 5 eos [Kysymykset K20K1 K21K9 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja vain, jos K18=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K22.] K20OHJE: Mihin tarkoitukseen kotitaloutenne aikoo pääasiassa säästää seuraavien 12 kuukauden aikana? K20K1: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana asunto- tai muun velan hoitoa eli korkoja ja lyhennyksiä varten? K20K2: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana etukäteen asunnon hankintaa varten? K20K3: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaa varten? K20K4: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana matkustamista tai lomanviettoa varten? K20K5: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana pahan päivän varalle?

8 K20K6: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana vanhuuden varalle? K20K7: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana jotain muuta tarkoitusta varten?, mitä?, mitä? K21OHJE: Jos ajattelette säästämistä sijoittamisena, niin kertoisitteko, mihin seuraavista kohteista kotitaloutenne aikoo sijoittaa säästöön jääviä varojaan seuraavien 12 kuukauden aikana. K21K1: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan pankkitileille tai -talletuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K4: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan pörssiosakkeisiin seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Sijoitusrahastot kysytään myöhemmin. K21K5: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan joukkovelkakirjoihin, esimerkiksi obligaatioihin, seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K6: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan sijoitusrahastoihin tai muihin (edellä mainitsemattomiin) arvopapereihin seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Vakuutussäästöt kysytään myöhemmin. K21K6B: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan säästö- tai sijoitusvakuutuksiin eli säästöhenkivakuutuksiin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K2:

9 Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan asunto-osakkeeseen seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K3: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan kiinteään omaisuuteen tai omakotitaloon seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K7: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan vapaa-ajan asuntoon seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K8: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan taide- tai arvoesineisiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K9: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan johonkin muuhun seuraavien 12 kuukauden aikana?, mihin?, mihin? K22: Jos ajattelette taas yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko tällä hetkellä mielestänne: 1 erittäin hyvä aika ottaa lainaa 2 melko hyvä aika ottaa lainaa 3 melko huono aika ottaa lainaa 4 vai erittäin huono aika ottaa lainaa? 5 eos K23: Aikooko kotitaloutenne ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4).], varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 ei 5 eos [Kysymykset K24K1 K24K6 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja vain, jos K23=1-2. Muutoin seuraava kysymys on TYOTUUS.] K24OHJE: Mitä tarkoitusta varten kotitaloutenne aikoo ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana? K24K1: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa asunto-osakkeen hankintaan?

10 K24K2: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa kiinteän omaisuuden tai omakotitalon hankintaan? K24K3: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa opintoihin? K24K4: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaan, matkoihin tms.? K24K5: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa pörssiosakkeiden tai muiden arvopapereiden hankintaan? K24K6: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa johonkin muuhun?, mihin?, mihin? [Kysymys TYOTUUS esitetään vain, jos TOIMINTA=1-6. Muutoin seuraava kysymys on K26K1.] TYOTUUS: Nyt kysyn työttömäksi tai lomautetuksi joutumisen uhasta omalla kohdallanne. Onko uhka viimeisten 12 kuukauden aikana mielestänne: 1 lisääntynyt paljon 2 lisääntynyt hieman 3 pysynyt ennallaan 4 vähentynyt hieman 5 vähentynyt paljon? 6 ei ole ollut eikä ole mitään uhkaa 7 eos [Kysymykset K26K1 K26K25 esitetään vain helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.] K26OHJE: LAITTEIDEN OMISTUS Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista viihde-elektroniikan laitteista. K26K1: Kuinka monta televisiota kotitaloudessanne on käytössä? (Myös mustavalko-tv; myös TV-projektori; tietokone kysytään myöhemmin.)

11 [Jos K26K1>0, seuraava kysymys on K26K3, muutoin K26K10.] K26K3: Onko kotitaloudellanne käytössä kaapeli-tv-liittymä? K26K4: Onko kotitaloudellanne käytössä satelliittilautasantenni? K26K2: Onko kotitaloudessanne (litteä) taulutelevisio? (Esim. LCD, plasma, LED, HDTV, äly-tv; myös kaareva TV.) [Jos K26K2=1, seuraava kysymys on K26K2B, muutoin K26K5.] K26K2B: Onko kotitaloudessanne internet-liittymään kytketty älytelevisio? (Älytelevisio on TV, jossa on internet-selain tai sovelluksia internetpalvelujen käyttämiseksi TV-ruudulla; esim. Samsung Smart-TV, Sony Internet-TV tms.; tässä ei tarkoiteta TV:n liittämistä tietokoneeseen HDMI-johdolla, eikä teleoperaattorin toimittamaa IPTV-digiboksia, eikä internet-yhteyden käyttämistä pelkkään TV:n sisäisen ohjelmiston päivittämiseen.) [Jos K26K2B=2-3, seuraava kysymys on K26K2A, muutoin K26K5.] K26K2A: Onko kotitaloudessanne täysteräväpiirtotelevisio eli Full HD -TV? (Myös vielä tarkempi Ultra HD -TV; tässä ei tarkoiteta HD Ready -laitetta.) K26K5: Kuinka monta maksullisten TV-kanavien katseluun tarvittavaa maksukorttia kotitaloudellanne on käytössä? K26K7: Onko kotitaloudessanne käytössä televisioon tai digisovittimeen liitetty DVD- tai Blu-ray - laite? (Tässä ei tarkoiteta tietokoneen tai pelikonsolin DVD-asemaa; televisioon sisäänrakennettu DVD-laite otetaan mukaan.) [Jos K26K7=1, seuraava kysymys on K26K7A, muutoin K26K8.] K26K7A: Onko teillä ns. kotiteatterijärjestelmä eli DVD- tai Blu-ray -laitteeseenne liitetty vahvistin ja kaiutinsarja?

12 K26K8: Onko kotitaloudessanne käytössä televisioon liitetty tallentava digisovitin (varustettu kiintolevyllä) tai tallentava DVD- tai Blu-ray -laite? (Tässä EI tarkoiteta tietokoneen tai pelikonsolin DVD-asemaa; televisioon sisäänrakennettu DVD-laite otetaan mukaan.) K26K10: Onko kotitaloudellanne käytössä varsinainen digikamera tai digivideokamera? (EI kamerakännykkää) K26OHJE2: Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista puhelimista sekä tietoteknisistä laitteista. K26K20: Kuinka monta matkapuhelinta (kännykkää) kotitaloudellanne on käytössä? (Myös työsuhdepuhelimet) [Jos K26K20>0, seuraava kysymys on K26K21, muutoin K26K19.] K26K21: Kuinka monta älypuhelinta kotitaloudellanne on käytössä? (Älypuhelin on matkapuhelin, jossa on tietokonetta muistuttavia ominaisuuksia: fyysinen tai simuloitu näppäimistö, graafinen käyttöliittymä ja monipuolinen sovellusvalikoima; myös ns. phablet eli puhletti, älypuhelimen ja tabletti-tietokoneen yhdistelmä; esim. Apple iphone, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, Nokia Communicator tms.). K26K19: Onko kotitaloudellanne käytössä lankapuhelin(liittymä)? (Myös ns. langaton kotipuhelin) K26K12A: Kuinka monta taulutietokonetta eli tablettia kotitaloudessanne on käytössä? (Myös ns. phablet eli puhletti, älypuhelimen ja tabletti-tietokoneen yhdistelmä) K26K12: Kuinka monta kannettavaa tietokonetta eli läppäriä (sylimikroa, salkkumikroa) kotitaloudessanne on käytössä? K26K11: Kuinka monta (perinteistä) pöytätietokonetta kotitaloudessanne on käytössä? (Keskusyksikkö, näyttö ja näppäimistö erikseen; pelikonsolit kuten PlayStation, Xbox, Wii jne. kysytään myöhemmin.) [Jos K26K12A>0 tai K26K12>0 tai K26K11>0, seuraava kysymys on K26K13, muutoin K26K18A.] K26K13: Onko (johonkin) tietokoneeseenne liitetty tulostin tai skanneri? K26K17: Soitetaanko kotitaloudessanne (jollakin) tietokoneella internet-puheluja (ääni- tai kuvapuheluja)? (Tarvitaan jokin nettipuhelin-ohjelma, esim. Skype, kaiuttimet, mikrofoni ja kuvapuheluihin videokamera.)

13 K26K18A: Onko kotitaloudessanne käytössä pelikonsoli eli PlayStation, Xbox, Wii tms.? K26K14: Onko kotitaloudellanne laajakaista-yhteys internetiin? (Tietokoneen, älypuhelimen tai television kautta) [Jos K26K14=1, seuraava kysymys on K26K15, muutoin K26K21A.] K26K15: Onko kotitaloudellanne käytössä mobiililaajakaista eli liikkuva langaton laajakaista? (Esim. Mokkula, Nettitikku, Wekkula tms.; tietokoneen USB-modeemin tai älypuhelimen kautta) K26K16: Onko kodissanne ns. langaton sisäverkko WLAN? K26K6: Onko kotitaloudellanne käytössä laajakaistan kautta toimiva TV-viihdepalvelu IPTV (esim. Elisa Viihde, Sonera Viihde, Maxivision tms.)? (IP-sovitin liitettynä televisioon; IPTV on laajakaista-yhteyteen perustuva kaksisuuntainen TVteknologia.) [Jos K26K21>0 tai K26K12A>0 tai K26K12>0, seuraava kysymys on K26K21A, muutoin K26K24.] K26K21A: Onko kotitaloudellanne jotain ylle puettavaa tietotekniikkaa, kuten esim. hyvinvointi- tai aktiivuusranneke, älykello, älylasit, älypaita tms.? (Nämä laitteet toimivat yleensä yhdessä älypuhelimen tai tabletti-tietokoneen kanssa; esim. Google Gear, Google Glass, Pebble, Polar Loop, Fitbit, Jawbone, Garmin Vivofit tms.; myös älyhousut; EI tavallista sykemittaria, urheilukelloa tai askelmittaria; sisältää kaikki sykemittarit ja urheilukellot, joiden keräämiä tietoja voidaan siirtää tietokoneeseen, verkkopalveluun, älypuhelimeen tai tablettiin jatkokäsiteltäväksi.) K26OHJE3: Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista autoista. K26K24: Kuinka monta henkilöautoa tai vastaavaa kotitaloutenne käytössä on? (Myös työsuhdeautot eli käyttöetu tai vapaa autoetu; mukaan lasketaan henkilö-, farmari- ja pakettiautot sekä maasturit, EI matkailu-, linja- eikä kuorma-autoja.) [Jos K26K24>0, seuraava kysymys on K26K25.] K26K25:

14 Kuinka monessa autoistanne on GPS-navigaattori? (EI matkapuhelimen navigaattoria) [Kysymykset LK1 LK7 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.] LKJOHD: SIJOITUSKOHTEET Seuraavaksi kysyn teiltä vähän lisää kotitaloutenne säästämis- ja sijoitusasioista. Vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei. LK1: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna määräaikais- tai sijoitustileille pankkiin? (Tässä EI tarkoiteta käyttö-, säästö- tms. tavallisia käyttelytilejä.) LK2: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna suoraan pörssiosakkeisiin? [Lue myös tämä:] Sijoitusrahastot kysytään myöhemmin. LK3: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna sijoitusrahastoihin eli osake-, korko-, yhdistelmä- tai muihin rahastoihin? LK4: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna joukkovelkakirjoihin, esimerkiksi obligaatioihin? LK5: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna säästö- tai sijoitusvakuutuksiin eli säästöhenkivakuutuksiin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin? LK6: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna erilliseen sijoitusasuntoon tai sijoituskiinteistöön? LK7: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna johonkin muuhun sijoituskohteeseen?, mihin? KBMLOPETUS: Taloutta ja rahankäyttöä käsittelevä haastattelun osa loppui tähän.

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, helmikuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa helmikuussa 2013 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, helmikuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa helmikuussa 2012 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, marraskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-11/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri. Pertti Kangassalo yliaktuaari. pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598

Kuluttajabarometri. Pertti Kangassalo yliaktuaari. pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598 Pertti Kangassalo yliaktuaari pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598 Mikä on kuluttajabarometri?! Puhelinhaastattelututkimus, kvalitatiivinen survey! Kuluttajien taloudelliset mielialat,

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2.3.2011

Kaupan näkymät 2.3.2011 Kaupan näkymät 2.3.2011 Kuluttajabarometri: Miltä kuluttajien ostoaikomukset näyttävät? Pellervo Marja-aho suunnittelija pellervo.marja-aho@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3349 Mikä on kuluttajabarometri?

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, heinäkuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, maaliskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, kesäkuu Helsinki 30.6.2015.5.2012.5.2012 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, syyskuu Kuluttajien arviot ajankohdan otollisuudesta säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

VAALIPUNTARI HELSINKI

VAALIPUNTARI HELSINKI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI TAMPERE

VAALIPUNTARI TAMPERE VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, syyskuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2011 24

Lisätiedot

Metsän merkitys omaisuuseränä 6.11.2014 Metsäpäivä

Metsän merkitys omaisuuseränä 6.11.2014 Metsäpäivä Metsän merkitys omaisuuseränä 6..04 Metsäpäivä Johtaja Panu Kallio OP-Pohjola Metsät merkittävä osa kotitalouksien kokonaisvarallisuutta Kotitalouksien varallisuus vuonna 0 Finanssivarallisuus Pelto Asunnot

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, maaliskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-3/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen-seminaari Pori

Tilastotiedon hyödyntäminen-seminaari Pori Tilastotiedon hyödyntäminen-seminaari Pori 18.11.29 SATAKUNTALAINEN KULUTTAJANA Pellervo Marja-aho 18 11 29 Kuluttajabarometri! Puhelinhaastattelututkimus! Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, maaliskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014

Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 2014 Koti ja TV -tutkimus: kuluttajatrendit 201 Markus Lahtinen Head of Product Management Consumer, Sonera Koti ja tv - tutkimus 201 Sonera selvitti nyt neljättä kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, marraskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, marraskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2018 Kuluttajabarometri: taulukot 2018, tammikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, huhtikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, heinäkuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 000 ja odotukset vuodelle 001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011

Kotitalouksien säästämistutkimus. julkistustilaisuus 30.5.2011 Kotitalouksien säästämistutkimus julkistustilaisuus 30.5.2011 Kotitalouksien säästäminen Ohjelma Säästämistutkimus Sari Lounasmeri Nuorten talousosaaminen toimijat, kanavat ja tavat Anu Raijas Sijoittajan

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, tammikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, elokuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, tammikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, maaliskuu Suunnitellut ensisijaiset rahoitusmuodot asunnon ostoaikeissa, maaliskuu 2014 ja 2004

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, toukokuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, elokuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2017 Kuluttajabarometri: taulukot 2017, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain SVT Tulot ja kulutus : Kuluttajabarometri maakunnittain,. neljännes Lisätietoja: Pellervo Marja-aho Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala Kuluttajien luottamusindikaattori - 98 99 7 6 7 Vuosineljännes

Lisätiedot

KOTEK-INDEKSI = TUOTELINJAT YHTEENSÄ 1 582 827 1 539 676 2,8 5 873 957 5 847 285 0,5 269 263 2,3

KOTEK-INDEKSI = TUOTELINJAT YHTEENSÄ 1 582 827 1 539 676 2,8 5 873 957 5 847 285 0,5 269 263 2,3 LÄHDE: KOTEK, ETK ja GfK KODINTEKNIIKKAINDEKSI vrt 1-9-212 MYYNTIARVO (1 EUR, SIS ALV) MYYNTI KPL KESKIHINTA EUR (SIS. ALV) NIMI 1-9-212 Kehitys % 1-9-212 Kehitys % 1-9-212 Kehitys % KOTEK-INDEKSI = TUOTELINJAT

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty marraskuussa 4 haastattelemalla yhteensä

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, maaliskuu 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät EU:ssa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, huhtikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta

Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Asumisen odotukset ja huolet Huomioita Nordean kyselytutkimuksesta Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti 30.5.2017 Asumisen unelmia Yli puolet vastaajista asuu omistusasunnossa Mikä näistä asumismuodoista

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys toukokuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty toukokuussa 4 haastattelemalla yhteensä 1

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, tammikuu Kuluttajien odotukset taloudesta vuoden kuluttua eri sosioekonomisissa ryhmissä, tammikuu

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, marraskuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, lokakuu 35 30 25 20 15 10 Työllisten arviot työttömyyden uhasta omalla kohdallaan 3/2004-10/2013

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, joulukuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2013

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, tammikuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-1/2014* EU-28 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, elokuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-8/2013* EU-28 Euroalue

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys elokuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys elokuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys elokuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty elokuussa 4 haastattelemalla yhteensä 1 532

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus TV-katselu, yhteenveto medialle Lisätietoja: osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA Oyj, puh. 044 044 2251, niina.hagman@dna.fi DNA:n viestintä,

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, syyskuu 25 Saldoluku Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2012 20 15 10 5 0-5 -10 1 1 1

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, joulukuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2012

Lisätiedot

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone

Copyright RGF Data. Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Puhelin / Älypuhelin / Tabletti / Kannettava tietokone / Pöytä-lattiatietokone Käyttötarkoitus uutiset, keskustelut, kirjoitus, videot Käyttötavat vain kotipöydällä, nojatuolissa Käyttöpaikat koti, työpaikka,

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, lokakuu Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, lokakuu 2011*

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, elokuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi

Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä. Tuulikki Paturi Tablettitietokone ja mitä sillä voi tehdä Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti kotiin ja mukaan Läppäri kotiin 2 Älypuhelin Kosketusnäyttö Internetyhteys

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia HD- eli teräväpiirtolähetyksien katseluun tarvittavien laitteiden hankintaan

Kysymyksiä ja vastauksia HD- eli teräväpiirtolähetyksien katseluun tarvittavien laitteiden hankintaan Kysymyksiä ja vastauksia HD- eli teräväpiirtolähetyksien katseluun tarvittavien laitteiden hankintaan 1) Asun kaapeli-tv-taloudessa. Millaiset laitteet tarvitsen katsellakseni maksullisia teräväpiirtolähetyksiä?

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1)

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) Country Specific Questionnaire Finland Flash 276 FINANCIAL CRISIS D1. Sukupuoli

Lisätiedot

Place client logo here in Slide Master

Place client logo here in Slide Master Place client logo here in Slide Master DNA Tutkimus mökkeilijöiden netinkäytöstä Place client logo here in Slide Master Tutkimuksen menetelmä ja toteutus Tiedonkeruu ja näyte: n=1005 online-haastattelua

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot