Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014"

Transkriptio

1 Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014 Kuluttajabarometrin haastattelulomake, syyskuu 2014 INTRO: [Aloita puhelu positiivisesti ja rauhallisesti siten, että haastateltava ehtii kuulla, kuka olet ja mistä olet.] Tässä on N.N. Tilastokeskuksesta, hyvää iltaa/päivää. [Anna aikaa vastata tervehdykseen.] Lähetimme Teille jokin aika sitten kirjeen, jossa kerroimme tekevämme tutkimusta kansalaisten kulutuskäyttäytymisestä sekä matkoista kotimaassa ja ulkomailla. Oletteko saanut kyseisen kirjeen? [Jos ei ole saanut kirjettä, kerro lyhyesti kirjeen sisältö.] Voimmeko nyt haastatella Teitä? [Jos kysyy, kerro:] Haastatteluun kuluu keskimäärin minuuttia. [Aloita haastattelu painamalla enter.] TAUSTAKYSYMYKSET SAMAKUNT: Onko asuinkuntanne edelleen KNimi14? UUSIKUNT: Mikä on uusi asuinkuntanne? UUSIKUNK: kuntakoodi KOTIKUNT: asuinkunta KUNTKOOD: kuntakoodi PVM: haastattelupäivä ASMUOTO: Mikä on kotitaloutenne asumismuoto. Asutteko: 1 omistusasunnossa 2 vuokralla 3 asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa? 4 jokin muu asumismuoto TOIMINTA: Mikä on pääasiallinen toimintanne tällä hetkellä? Oletteko: 1 palkansaaja kokoaikaisessa työssä 2 palkansaaja osa-aikaisessa työssä 3 maatalousyrittäjä 4 työskentelette perheenjäsenen maatilalla ilman varsinaista palkkaa 5 yrittäjä liike- tai muussa yrityksessä, ammatinharjoittaja 6 työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman varsinaista palkkaa 7 työtön tai lomautettu palkatta 8 äitiys- tai vanhempainlomalla 9 varusmies tai siviilipalveluksessa 10 opiskelija tai koululainen 11 työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 12 eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 13 työttömyyseläkkeellä 14 hoidatte omaa kotitaloutta 15 teette jotakin muuta, mitä? AMMATTI: Mikä on ammattinne?

2 AMMKOODI: ammattikoodi JASENIA: Kuinka monta henkilöä kotitalouteenne kuuluu? AIKUISIA: Kuinka monta aikuista eli vähintään 18-vuotiasta? PIENLAPS: Kuinka monta alle 7-vuotiasta lasta? ISOLAPS: Kuinka monta 7-14-vuotiasta lasta? NUORIA: Kuinka monta vuotiasta nuorta? TYOSSA: Kuinka moni kotitaloutenne jäsenistä käy säännöllisesti työssä? TULOT: Mihin seuraavista tuloluokista koko kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot sijoittuvat veroja ja erilaisia menoja vähentämättä: (Myös eläketulot, yrittäjätulot, opintotuki, työttömyyskorvaukset, vuokratulot, lapsilisät, osinkotulot yms.) 1 vähemmän kuin euroa (vähemmän kuin euroa vuodessa) euroa ( euroa vuodessa) euroa ( euroa vuodessa) euroa tai enemmän ( euroa tai enemmän vuodessa)? 8 ei osaa sanoa 9 ei halua vastata AMMTAITO: Onko teillä ammatillista koulutusta (nykyiseen) ammattiinne? (Hankittu yleiseen koulutusjärjestelmään kuuluvalla ammatillisella koulutuksella, työllisyyskoulutuksella tms.) KULUTTAJABAROMETRI JOHDA: Ensiksi kysyisin mielipiteitänne talouden kehityksestä sekä kulutukseen, säästämiseen ja lainanottoon liittyvistä asioista. K1 (EU/Q3): Millainen on mielestänne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna 12 kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Onko se: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? K2 (EU/Q4): Millaisen arvioitte Suomen taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Arveletteko, että se on: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi?

3 K3 (EU/Q7): Miten arvioitte työttömien määrän muuttuvan Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana. Arveletteko, että työttömiä on 12 kuukauden kuluttua: 1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 yhtä paljon 4 jonkin verran vähemmän 5 paljon vähemmän? K4 (EU/Q5): Millä tasolla arvioitte kuluttajahintojen olevan Suomessa tällä hetkellä verrattuna hintoihin 12 kuukautta sitten. Ovatko ne mielestänne: 1 paljon korkeammat 2 melko paljon korkeammat 3 hieman korkeammat 4 samalla tasolla 5 alemmat? [Jos K4 4 ja K4 6, seuraava kysymys on K5, muutoin K6.] K5 (EU/Q51): Kuinka monta prosenttia arvioitte kuluttajahintojen muuttuneen viimeisten 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Voitte antaa luvun yhden desimaalin tarkkuudella. [Ei etumerkkiä = hinnat nousseet, negatiivinen luku = hinnat laskeneet] K6 (EU/Q6): Miten arvioitte kuluttajahintojen muuttuvan Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana. Arveletteko, että hinnat: 1 nousevat nopeammin kuin tällä hetkellä 2 nousevat samaa vauhtia kuin tällä hetkellä 3 nousevat hitaammin kuin tällä hetkellä 4 pysyvät nykyisellä tasolla 5 laskevat nykyisestä tasosta? [Jos K6 4 ja K6 6, seuraava kysymys on K7, muutoin K8.] K7 (EU/Q61): Kuinka monta prosenttia arvioitte kuluttajahintojen muuttuvan seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Voitte antaa luvun yhden desimaalin tarkkuudella. [Ei etumerkkiä = hinnat nousevat, negatiivinen luku = hinnat laskevat] K8 (EU/Q1): Millainen on oman kotitaloutenne taloudellinen tilanne nyt verrattuna tilanteeseen 12 kuukautta sitten. Onko se: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? K9 (EU/Q2): Millaisen arvioitte kotitaloutenne taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt. Arveletteko, että se on: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? OSTO: OSTOAIKOMUKSET Seuraavaksi tiedustelen teiltä joidenkin pitkäikäisten tai kalliiden tavaroiden hankintaa. (Etupäässä kysytään vähintään euroa maksavista tavaroista tai asioista. Kalleimpia ovat asunto, auto ja asunnon peruskorjaukset.)

4 K10 (EU/Q8): Jos ajattelette ensin yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko mielestänne nyt edullinen aika ostaa kestokulutustavaroita, kuten huonekaluja, kodintekniikkaa, auto tms.? 1 on edullinen aika ole edullinen aika kumpikaan K10B (EU/Q9): Miten käytätte itse rahaa kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaan seuraavien 12 kuukauden aikana verrattuna viimeksi kuluneisiin 12 kuukauteen. Käytättekö rahaa: 1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 saman verran 4 jonkin verran vähemmän 5 paljon vähemmän kuin viimeisten 12 kuukauden aikana? K13B (EU/Q13): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne (joku taloutenne jäsen) ostaa tai vaihtaa henkilöauton seuraavien 12 kuukauden aikana? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4). Ei, ellei hajoa = Hyvin todennäköisesti ei.] 1 hyvin todennäköisesti kyllä 2 melko todennäköisesti kyllä 3 melko todennäköisesti ei 4 hyvin todennäköisesti ei 5 eos [Jos K13B=1-2, seuraava kysymys on K14, muutoin K11B.] K14: Aikooko kotitaloutenne hankkia uuden vai käytetyn auton? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-3).] 1 uuden auton 2 käytetyn auton 3 sekä uuden että käytetyn auton [Kysymykset K15K1 K15K2 esitetään vain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja vain, jos K13B=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K11B.] K15K1: Seuraavaksi luettelen erilaisia rahoitustapoja auton ostossa. Valitkaa niistä ensin kotitaloutenne kannalta tärkein: 1 nykyisen auton myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina 4 osamaksukauppa, 5 luottokorttiluotto, 6 muun omaisuuden myynti, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 eos K15K2: Valitkaa vielä kotitaloutenne kannalta toiseksi tärkein auton oston rahoitustapa: 1 nykyisen auton myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 osamaksukauppa, 5 luottokorttiluotto, 6 muun omaisuuden myynti, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 ei muita rahoitustapoja kuin ed. kysymyksessä mainittu 9 eos

5 K11B (EU/Q14): Aikooko kotitaloutenne ostaa tai rakentaa asunnon seuraavien 12 kuukauden aikana (omaan tai jonkun perheenjäsenen käyttöön, loma-asunnoksi, vuokrattavaksi tms.)? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4). Rakenteilla oleva talo = Kyllä, varmasti.], varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 ei 5 eos [Kysymykset K12K1 K12K2 esitetään vain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja vain, jos K11B=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K12K3.] K12K1: Luettelen seuraavaksi erilaisia asunnon rahoitustapoja. Valitkaa niistä kotitaloutenne kannalta tärkein: 1 nykyisen asunnon myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 ARAVA-, asuntosäästöpalkkio- tai vastaava laina, 5 muun omaisuuden myynti, 6 perintö, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 eos K12K2: Valitkaa vielä kotitaloutenne kannalta toiseksi tärkein asunnon rahoitustapa: 1 nykyisen asunnon myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 ARAVA-, asuntosäästöpalkkio- tai vastaava laina, 5 muun omaisuuden myynti, 6 perintö, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 ei muita rahoitustapoja kuin ed. kysymyksessä mainittu 9 eos K12K3 (EU/Q15): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne käyttää suuren summan rahaa asunnon peruskorjauksiin tai -parannuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? (Esim. lämmitysjärjestelmän korjaus tai uusiminen, kylpyhuone-, wc- tai saunaremontti, lattiarakenteiden uusiminen, rakennuksen tai asunnon laajentaminen jne. Suuri summa on vähintään n euroa.) [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4).] 1 hyvin todennäköisesti kyllä 2 melko todennäköisesti kyllä 3 melko todennäköisesti ei 4 hyvin todennäköisesti ei 5 eos K16K1: Ajatellaan nyt asunnon kaikenlaisia korjauksia eli peruskorjauksia ja lisäksi ylläpitokorjauksia ja kunnostuksia (ns. pikkuremontteja). Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa seuraavien 6 kuukauden aikana asunnon korjauksiin? (Myös kakkos- tai vapaa-ajan asunnon korjaukset) K16OHJE: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa seuraaviin muihin kalliisiin tavaroihin tai asioihin seuraavien 6 kuukauden aikana? (Etupäässä kysytään vähintään euroa maksavista tavaroista tai asioista.) K16K2: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kodin sisustukseen (huonekalut, matot yms.) seuraavien 6 kuukauden aikana? (Myös kakkos- tai vapaa-ajan asunnon sisustus)

6 K16K3: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vapaa-ajan asunnon hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? K16K4: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa television, tietokoneen, puhelimen tai muun viihde-elektroniikan hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Luettelon lukemisen voi lopettaa ensimmäisen kyllä-vastauksen jälkeen. Ei, ellei jokin hajoa = Ei.] K16K5: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kodinkoneiden (jääkaappi, mikroaaltouuni, pesukone tms.) hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K6: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa muiden kulkuvälineiden kuin auton hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K7: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kalliiden harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? (Kallis väline maksaa vähintään n. 50 euroa.) [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K9: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vapaa-ajan matkoihin ulkomaille seuraavien 6 kuukauden aikana? K16K8: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vähintään 4 päivää kestäviin vapaa-ajan matkoihin kotimaassa seuraavien 6 kuukauden aikana? SAASLUOT: SÄÄSTÄMINEN JA LAINANOTTO Kysyn seuraavaksi säästämiseen ja lainanottoon liittyviä asioita. Ensin tiedustelen säästämisen edullisuutta yleisellä tasolla, sitten oman kotitaloutenne mahdollisuuksia säästää.

7 K17 (EU/Q10): Jos ajattelette yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko tällä hetkellä mielestänne: 1 erittäin hyvä aika säästää 2 melko hyvä aika säästää 3 melko huono aika säästää 4 erittäin huono aika säästää? 5 eos K17B (EU/Q12): Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten oman kotitaloutenne rahatilannetta tällä hetkellä: 1 pystymme säästämään paljon 2 pystymme säästämään hieman 3 rahat riittävät nipin napin 4 joudumme käyttämään säästöjämme 5 velkaannumme tällä hetkellä? K18 (EU/Q11): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne pystyy säästämään rahaa seuraavien 12 kuukauden aikana. [Lue aina myös tämä:] Säästämiseksi luetaan tässä myös velan lyhentämiseen käytettävät varat. Vastausvaihtoehdot ovat: 1 hyvin todennäköisesti pystymme säästämään 2 melko todennäköisesti pystymme säästämään 3 melko todennäköisesti emme pysty säästämään 4 hyvin todennäköisesti emme pysty säästämään? 5 eos [Kysymykset K20K1 K21K9 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja vain, jos K18=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K22.] K20OHJE: Mihin tarkoitukseen kotitaloutenne aikoo pääasiassa säästää seuraavien 12 kuukauden aikana? K20K1: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana asunto- tai muun velan hoitoa eli korkoja ja lyhennyksiä varten? K20K2: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana etukäteen asunnon hankintaa varten? K20K3: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaa varten? K20K4: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana matkustamista tai lomanviettoa varten? K20K5: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana pahan päivän varalle?

8 K20K6: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana vanhuuden varalle? K20K7: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana jotain muuta tarkoitusta varten?, mitä?, mitä? K21OHJE: Jos ajattelette säästämistä sijoittamisena, niin kertoisitteko, mihin seuraavista kohteista kotitaloutenne aikoo sijoittaa säästöön jääviä varojaan seuraavien 12 kuukauden aikana. K21K1: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan pankkitileille tai -talletuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K4: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan pörssiosakkeisiin seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Sijoitusrahastot kysytään myöhemmin. K21K5: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan joukkovelkakirjoihin, esimerkiksi obligaatioihin, seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K6: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan sijoitusrahastoihin tai muihin (edellä mainitsemattomiin) arvopapereihin seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Vakuutussäästöt kysytään myöhemmin. K21K6B: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan säästö- tai sijoitusvakuutuksiin eli säästöhenkivakuutuksiin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K2:

9 Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan asunto-osakkeeseen seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K3: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan kiinteään omaisuuteen tai omakotitaloon seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K7: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan vapaa-ajan asuntoon seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K8: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan taide- tai arvoesineisiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K9: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan johonkin muuhun seuraavien 12 kuukauden aikana?, mihin?, mihin? K22: Jos ajattelette taas yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko tällä hetkellä mielestänne: 1 erittäin hyvä aika ottaa lainaa 2 melko hyvä aika ottaa lainaa 3 melko huono aika ottaa lainaa 4 vai erittäin huono aika ottaa lainaa? 5 eos K23: Aikooko kotitaloutenne ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4).], varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 ei 5 eos [Kysymykset K24K1 K24K6 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja vain, jos K23=1-2. Muutoin seuraava kysymys on TYOTUUS.] K24OHJE: Mitä tarkoitusta varten kotitaloutenne aikoo ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana? K24K1: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa asunto-osakkeen hankintaan?

10 K24K2: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa kiinteän omaisuuden tai omakotitalon hankintaan? K24K3: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa opintoihin? K24K4: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaan, matkoihin tms.? K24K5: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa pörssiosakkeiden tai muiden arvopapereiden hankintaan? K24K6: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa johonkin muuhun?, mihin?, mihin? [Kysymys TYOTUUS esitetään vain, jos TOIMINTA=1-6. Muutoin seuraava kysymys on K26K1.] TYOTUUS: Nyt kysyn työttömäksi tai lomautetuksi joutumisen uhasta omalla kohdallanne. Onko uhka viimeisten 12 kuukauden aikana mielestänne: 1 lisääntynyt paljon 2 lisääntynyt hieman 3 pysynyt ennallaan 4 vähentynyt hieman 5 vähentynyt paljon? 6 ei ole ollut eikä ole mitään uhkaa 7 eos [Kysymykset K26K1 K26K25 esitetään vain helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.] K26OHJE: LAITTEIDEN OMISTUS Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista viihde-elektroniikan laitteista. K26K1: Kuinka monta televisiota kotitaloudessanne on käytössä? (Myös mustavalko-tv; myös TV-projektori; tietokone kysytään myöhemmin.)

11 [Jos K26K1>0, seuraava kysymys on K26K3, muutoin K26K10.] K26K3: Onko kotitaloudellanne käytössä kaapeli-tv-liittymä? K26K4: Onko kotitaloudellanne käytössä satelliittilautasantenni? K26K2: Onko kotitaloudessanne (litteä) taulutelevisio? (Esim. LCD, plasma, LED, HDTV, äly-tv; myös kaareva TV.) [Jos K26K2=1, seuraava kysymys on K26K2B, muutoin K26K5.] K26K2B: Onko kotitaloudessanne internet-liittymään kytketty älytelevisio? (Älytelevisio on TV, jossa on internet-selain tai sovelluksia internetpalvelujen käyttämiseksi TV-ruudulla; esim. Samsung Smart-TV, Sony Internet-TV tms.; tässä ei tarkoiteta TV:n liittämistä tietokoneeseen HDMI-johdolla, eikä teleoperaattorin toimittamaa IPTV-digiboksia, eikä internet-yhteyden käyttämistä pelkkään TV:n sisäisen ohjelmiston päivittämiseen.) [Jos K26K2B=2-3, seuraava kysymys on K26K2A, muutoin K26K5.] K26K2A: Onko kotitaloudessanne täysteräväpiirtotelevisio eli Full HD -TV? (Myös vielä tarkempi Ultra HD -TV; tässä ei tarkoiteta HD Ready -laitetta.) K26K5: Kuinka monta maksullisten TV-kanavien katseluun tarvittavaa maksukorttia kotitaloudellanne on käytössä? K26K7: Onko kotitaloudessanne käytössä televisioon tai digisovittimeen liitetty DVD- tai Blu-ray - laite? (Tässä ei tarkoiteta tietokoneen tai pelikonsolin DVD-asemaa; televisioon sisäänrakennettu DVD-laite otetaan mukaan.) [Jos K26K7=1, seuraava kysymys on K26K7A, muutoin K26K8.] K26K7A: Onko teillä ns. kotiteatterijärjestelmä eli DVD- tai Blu-ray -laitteeseenne liitetty vahvistin ja kaiutinsarja?

12 K26K8: Onko kotitaloudessanne käytössä televisioon liitetty tallentava digisovitin (varustettu kiintolevyllä) tai tallentava DVD- tai Blu-ray -laite? (Tässä EI tarkoiteta tietokoneen tai pelikonsolin DVD-asemaa; televisioon sisäänrakennettu DVD-laite otetaan mukaan.) K26K10: Onko kotitaloudellanne käytössä varsinainen digikamera tai digivideokamera? (EI kamerakännykkää) K26OHJE2: Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista puhelimista sekä tietoteknisistä laitteista. K26K20: Kuinka monta matkapuhelinta (kännykkää) kotitaloudellanne on käytössä? (Myös työsuhdepuhelimet) [Jos K26K20>0, seuraava kysymys on K26K21, muutoin K26K19.] K26K21: Kuinka monta älypuhelinta kotitaloudellanne on käytössä? (Älypuhelin on matkapuhelin, jossa on tietokonetta muistuttavia ominaisuuksia: fyysinen tai simuloitu näppäimistö, graafinen käyttöliittymä ja monipuolinen sovellusvalikoima; myös ns. phablet eli puhletti, älypuhelimen ja tabletti-tietokoneen yhdistelmä; esim. Apple iphone, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, Nokia Communicator tms.). K26K19: Onko kotitaloudellanne käytössä lankapuhelin(liittymä)? (Myös ns. langaton kotipuhelin) K26K12A: Kuinka monta taulutietokonetta eli tablettia kotitaloudessanne on käytössä? (Myös ns. phablet eli puhletti, älypuhelimen ja tabletti-tietokoneen yhdistelmä) K26K12: Kuinka monta kannettavaa tietokonetta eli läppäriä (sylimikroa, salkkumikroa) kotitaloudessanne on käytössä? K26K11: Kuinka monta (perinteistä) pöytätietokonetta kotitaloudessanne on käytössä? (Keskusyksikkö, näyttö ja näppäimistö erikseen; pelikonsolit kuten PlayStation, Xbox, Wii jne. kysytään myöhemmin.) [Jos K26K12A>0 tai K26K12>0 tai K26K11>0, seuraava kysymys on K26K13, muutoin K26K18A.] K26K13: Onko (johonkin) tietokoneeseenne liitetty tulostin tai skanneri? K26K17: Soitetaanko kotitaloudessanne (jollakin) tietokoneella internet-puheluja (ääni- tai kuvapuheluja)? (Tarvitaan jokin nettipuhelin-ohjelma, esim. Skype, kaiuttimet, mikrofoni ja kuvapuheluihin videokamera.)

13 K26K18A: Onko kotitaloudessanne käytössä pelikonsoli eli PlayStation, Xbox, Wii tms.? K26K14: Onko kotitaloudellanne laajakaista-yhteys internetiin? (Tietokoneen, älypuhelimen tai television kautta) [Jos K26K14=1, seuraava kysymys on K26K15, muutoin K26K21A.] K26K15: Onko kotitaloudellanne käytössä mobiililaajakaista eli liikkuva langaton laajakaista? (Esim. Mokkula, Nettitikku, Wekkula tms.; tietokoneen USB-modeemin tai älypuhelimen kautta) K26K16: Onko kodissanne ns. langaton sisäverkko WLAN? K26K6: Onko kotitaloudellanne käytössä laajakaistan kautta toimiva TV-viihdepalvelu IPTV (esim. Elisa Viihde, Sonera Viihde, Maxivision tms.)? (IP-sovitin liitettynä televisioon; IPTV on laajakaista-yhteyteen perustuva kaksisuuntainen TVteknologia.) [Jos K26K21>0 tai K26K12A>0 tai K26K12>0, seuraava kysymys on K26K21A, muutoin K26K24.] K26K21A: Onko kotitaloudellanne jotain ylle puettavaa tietotekniikkaa, kuten esim. hyvinvointi- tai aktiivuusranneke, älykello, älylasit, älypaita tms.? (Nämä laitteet toimivat yleensä yhdessä älypuhelimen tai tabletti-tietokoneen kanssa; esim. Google Gear, Google Glass, Pebble, Polar Loop, Fitbit, Jawbone, Garmin Vivofit tms.; myös älyhousut; EI tavallista sykemittaria, urheilukelloa tai askelmittaria; sisältää kaikki sykemittarit ja urheilukellot, joiden keräämiä tietoja voidaan siirtää tietokoneeseen, verkkopalveluun, älypuhelimeen tai tablettiin jatkokäsiteltäväksi.) K26OHJE3: Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista autoista. K26K24: Kuinka monta henkilöautoa tai vastaavaa kotitaloutenne käytössä on? (Myös työsuhdeautot eli käyttöetu tai vapaa autoetu; mukaan lasketaan henkilö-, farmari- ja pakettiautot sekä maasturit, EI matkailu-, linja- eikä kuorma-autoja.) [Jos K26K24>0, seuraava kysymys on K26K25.] K26K25:

14 Kuinka monessa autoistanne on GPS-navigaattori? (EI matkapuhelimen navigaattoria) [Kysymykset LK1 LK7 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.] LKJOHD: SIJOITUSKOHTEET Seuraavaksi kysyn teiltä vähän lisää kotitaloutenne säästämis- ja sijoitusasioista. Vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei. LK1: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna määräaikais- tai sijoitustileille pankkiin? (Tässä EI tarkoiteta käyttö-, säästö- tms. tavallisia käyttelytilejä.) LK2: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna suoraan pörssiosakkeisiin? [Lue myös tämä:] Sijoitusrahastot kysytään myöhemmin. LK3: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna sijoitusrahastoihin eli osake-, korko-, yhdistelmä- tai muihin rahastoihin? LK4: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna joukkovelkakirjoihin, esimerkiksi obligaatioihin? LK5: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna säästö- tai sijoitusvakuutuksiin eli säästöhenkivakuutuksiin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin? LK6: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna erilliseen sijoitusasuntoon tai sijoituskiinteistöön? LK7: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna johonkin muuhun sijoituskohteeseen?, mihin? KBMLOPETUS: Taloutta ja rahankäyttöä käsittelevä haastattelun osa loppui tähän.

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, marraskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-11/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, heinäkuu Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni kesäkuussa Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, heinäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 5,0, kun se kesäkuussa oli 8,1 ja toukokuussa 5,0. Heinäkuussa

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE

SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE SUOMI EUROOPASSA 2008 - HAASTATTELULOMAKE TIEDOTUSVÄLINEET Intro. Ensimmäiset kysymykset koskevat tiedotusvälineiden seuraamista. Pyrkikää koko haastattelun ajan vastaamaan spontaanisti (liikoja miettimättä)

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot

Working Papers in Economic Sociology:

Working Papers in Economic Sociology: OUTI SARPILA, PEKKA RÄSÄNEN, JANI EROLA, JOONAS KEKKI & KAROLIINA PITKÄNEN Working Papers in Economic Sociology: Suomi 2009: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999 2009 vertailua Turun yliopisto/sosiaalitieteiden

Lisätiedot

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa

FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1241 Suomi 1999 : kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2012 Apua budjetin tekoon Näin rahasi riittävät pidempään Neuvoja ja vinkkejä taloutesi hoitoon Kuluttajaviraston laskelmia lapset auto asunto vakuutus internet vaatteet lainat

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Karri Kuhalampi. Nuorten aikuisten asuntosäästäminen. Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Karri Kuhalampi. Nuorten aikuisten asuntosäästäminen. Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Karri Kuhalampi Nuorten aikuisten asuntosäästäminen Opinnäytetyö Kevät 2014 SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP

HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP HAASTATTELUOHJE ELINOLOTUTKIMUS 1999/ ECHP Syyskuu 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Elinolotutkimus 1999... 3 1.1. Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja sisältö.. 3 1.2. ECHP:n tulevaisuus ja tietojen käyttö...

Lisätiedot

Raha-asiat järjestyksessä

Raha-asiat järjestyksessä Raha-asiat järjestyksessä 2013 Apua budjetin tekoon Neuvoja ja vinkkejä Taloutesi hoitoon Taloutesi hoitoon Kaikilla meillä on tulevaisuutta koskevia unelmia. Osa haluaa ehkä ostaa asunnon tai auton tai

Lisätiedot

Raha-asiat. järjestyksessä. Näin. rahasi. riittävät kauemmin. Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi

Raha-asiat. järjestyksessä. Näin. rahasi. riittävät kauemmin. Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi Raha-asiat järjestyksessä Näin rahasi riittävät kauemmin 2009 Kuluttajaviraston laskelma Neuvoja ja vinkkejä rahankäyttöösi Talouteni Kuluvatko rahasi aivan liian nopeasti ja huomaamatta? Saat rahasi riittämään

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Osakesäästöohjelma 2008

Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008 Osakesäästöohjelma 2008: SEB:n työntekijät voivat säästää enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan SEB:n osakkeiden ostamista varten. Säästösumma vähennetään nettopalkasta.

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2004. (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS Syyskuu 2004 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2004 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. European Social Surveyn toisen kierroksen

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004

Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 2004 Digitaalinen televisio, laajakaistayhteydet ja tietoturva Tilastoselvitys marraskuu 4 Tässä raportissa kuvatut tiedot kotitalouksien laitevarannosta on kerätty marraskuussa 4 haastattelemalla yhteensä

Lisätiedot

Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen

Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen Arki eläkkeellä - taloustietoa muuttuvaan arkeen Arki eläkkeellä Oppaan kirjoittaja, Jorma Pesonen kertoo omista kokemuksistaan: Eläkkeellä olemisen arkea eli kolmatta ikää on vietetty jo puolitoista vuotta.

Lisätiedot

Taloutesi. Raha-asiat Kuluttajaviraston. Näin rahasi riittävät pitempään. järjestyksessä. Neuvoa ja opastusta

Taloutesi. Raha-asiat Kuluttajaviraston. Näin rahasi riittävät pitempään. järjestyksessä. Neuvoa ja opastusta 2010 Raha-asiat Kuluttajaviraston laskelmia järjestyksessä Apua budjetin tekoon Näin rahasi riittävät pitempään Taloutesi Neuvoa ja opastusta lapset auto asunto vakuutus Internet vaatteet lainat ruoka

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot