Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014"

Transkriptio

1 Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014 Kuluttajabarometrin haastattelulomake, syyskuu 2014 INTRO: [Aloita puhelu positiivisesti ja rauhallisesti siten, että haastateltava ehtii kuulla, kuka olet ja mistä olet.] Tässä on N.N. Tilastokeskuksesta, hyvää iltaa/päivää. [Anna aikaa vastata tervehdykseen.] Lähetimme Teille jokin aika sitten kirjeen, jossa kerroimme tekevämme tutkimusta kansalaisten kulutuskäyttäytymisestä sekä matkoista kotimaassa ja ulkomailla. Oletteko saanut kyseisen kirjeen? [Jos ei ole saanut kirjettä, kerro lyhyesti kirjeen sisältö.] Voimmeko nyt haastatella Teitä? [Jos kysyy, kerro:] Haastatteluun kuluu keskimäärin minuuttia. [Aloita haastattelu painamalla enter.] TAUSTAKYSYMYKSET SAMAKUNT: Onko asuinkuntanne edelleen KNimi14? UUSIKUNT: Mikä on uusi asuinkuntanne? UUSIKUNK: kuntakoodi KOTIKUNT: asuinkunta KUNTKOOD: kuntakoodi PVM: haastattelupäivä ASMUOTO: Mikä on kotitaloutenne asumismuoto. Asutteko: 1 omistusasunnossa 2 vuokralla 3 asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa? 4 jokin muu asumismuoto TOIMINTA: Mikä on pääasiallinen toimintanne tällä hetkellä? Oletteko: 1 palkansaaja kokoaikaisessa työssä 2 palkansaaja osa-aikaisessa työssä 3 maatalousyrittäjä 4 työskentelette perheenjäsenen maatilalla ilman varsinaista palkkaa 5 yrittäjä liike- tai muussa yrityksessä, ammatinharjoittaja 6 työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman varsinaista palkkaa 7 työtön tai lomautettu palkatta 8 äitiys- tai vanhempainlomalla 9 varusmies tai siviilipalveluksessa 10 opiskelija tai koululainen 11 työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 12 eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 13 työttömyyseläkkeellä 14 hoidatte omaa kotitaloutta 15 teette jotakin muuta, mitä? AMMATTI: Mikä on ammattinne?

2 AMMKOODI: ammattikoodi JASENIA: Kuinka monta henkilöä kotitalouteenne kuuluu? AIKUISIA: Kuinka monta aikuista eli vähintään 18-vuotiasta? PIENLAPS: Kuinka monta alle 7-vuotiasta lasta? ISOLAPS: Kuinka monta 7-14-vuotiasta lasta? NUORIA: Kuinka monta vuotiasta nuorta? TYOSSA: Kuinka moni kotitaloutenne jäsenistä käy säännöllisesti työssä? TULOT: Mihin seuraavista tuloluokista koko kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot sijoittuvat veroja ja erilaisia menoja vähentämättä: (Myös eläketulot, yrittäjätulot, opintotuki, työttömyyskorvaukset, vuokratulot, lapsilisät, osinkotulot yms.) 1 vähemmän kuin euroa (vähemmän kuin euroa vuodessa) euroa ( euroa vuodessa) euroa ( euroa vuodessa) euroa tai enemmän ( euroa tai enemmän vuodessa)? 8 ei osaa sanoa 9 ei halua vastata AMMTAITO: Onko teillä ammatillista koulutusta (nykyiseen) ammattiinne? (Hankittu yleiseen koulutusjärjestelmään kuuluvalla ammatillisella koulutuksella, työllisyyskoulutuksella tms.) KULUTTAJABAROMETRI JOHDA: Ensiksi kysyisin mielipiteitänne talouden kehityksestä sekä kulutukseen, säästämiseen ja lainanottoon liittyvistä asioista. K1 (EU/Q3): Millainen on mielestänne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna 12 kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Onko se: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? K2 (EU/Q4): Millaisen arvioitte Suomen taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Arveletteko, että se on: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi?

3 K3 (EU/Q7): Miten arvioitte työttömien määrän muuttuvan Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana. Arveletteko, että työttömiä on 12 kuukauden kuluttua: 1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 yhtä paljon 4 jonkin verran vähemmän 5 paljon vähemmän? K4 (EU/Q5): Millä tasolla arvioitte kuluttajahintojen olevan Suomessa tällä hetkellä verrattuna hintoihin 12 kuukautta sitten. Ovatko ne mielestänne: 1 paljon korkeammat 2 melko paljon korkeammat 3 hieman korkeammat 4 samalla tasolla 5 alemmat? [Jos K4 4 ja K4 6, seuraava kysymys on K5, muutoin K6.] K5 (EU/Q51): Kuinka monta prosenttia arvioitte kuluttajahintojen muuttuneen viimeisten 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Voitte antaa luvun yhden desimaalin tarkkuudella. [Ei etumerkkiä = hinnat nousseet, negatiivinen luku = hinnat laskeneet] K6 (EU/Q6): Miten arvioitte kuluttajahintojen muuttuvan Suomessa seuraavien 12 kuukauden aikana. Arveletteko, että hinnat: 1 nousevat nopeammin kuin tällä hetkellä 2 nousevat samaa vauhtia kuin tällä hetkellä 3 nousevat hitaammin kuin tällä hetkellä 4 pysyvät nykyisellä tasolla 5 laskevat nykyisestä tasosta? [Jos K6 4 ja K6 6, seuraava kysymys on K7, muutoin K8.] K7 (EU/Q61): Kuinka monta prosenttia arvioitte kuluttajahintojen muuttuvan seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Voitte antaa luvun yhden desimaalin tarkkuudella. [Ei etumerkkiä = hinnat nousevat, negatiivinen luku = hinnat laskevat] K8 (EU/Q1): Millainen on oman kotitaloutenne taloudellinen tilanne nyt verrattuna tilanteeseen 12 kuukautta sitten. Onko se: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? K9 (EU/Q2): Millaisen arvioitte kotitaloutenne taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tilanteeseen nyt. Arveletteko, että se on: 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 samanlainen 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi? OSTO: OSTOAIKOMUKSET Seuraavaksi tiedustelen teiltä joidenkin pitkäikäisten tai kalliiden tavaroiden hankintaa. (Etupäässä kysytään vähintään euroa maksavista tavaroista tai asioista. Kalleimpia ovat asunto, auto ja asunnon peruskorjaukset.)

4 K10 (EU/Q8): Jos ajattelette ensin yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko mielestänne nyt edullinen aika ostaa kestokulutustavaroita, kuten huonekaluja, kodintekniikkaa, auto tms.? 1 on edullinen aika ole edullinen aika kumpikaan K10B (EU/Q9): Miten käytätte itse rahaa kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaan seuraavien 12 kuukauden aikana verrattuna viimeksi kuluneisiin 12 kuukauteen. Käytättekö rahaa: 1 paljon enemmän 2 jonkin verran enemmän 3 saman verran 4 jonkin verran vähemmän 5 paljon vähemmän kuin viimeisten 12 kuukauden aikana? K13B (EU/Q13): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne (joku taloutenne jäsen) ostaa tai vaihtaa henkilöauton seuraavien 12 kuukauden aikana? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4). Ei, ellei hajoa = Hyvin todennäköisesti ei.] 1 hyvin todennäköisesti kyllä 2 melko todennäköisesti kyllä 3 melko todennäköisesti ei 4 hyvin todennäköisesti ei 5 eos [Jos K13B=1-2, seuraava kysymys on K14, muutoin K11B.] K14: Aikooko kotitaloutenne hankkia uuden vai käytetyn auton? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-3).] 1 uuden auton 2 käytetyn auton 3 sekä uuden että käytetyn auton [Kysymykset K15K1 K15K2 esitetään vain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja vain, jos K13B=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K11B.] K15K1: Seuraavaksi luettelen erilaisia rahoitustapoja auton ostossa. Valitkaa niistä ensin kotitaloutenne kannalta tärkein: 1 nykyisen auton myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina 4 osamaksukauppa, 5 luottokorttiluotto, 6 muun omaisuuden myynti, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 eos K15K2: Valitkaa vielä kotitaloutenne kannalta toiseksi tärkein auton oston rahoitustapa: 1 nykyisen auton myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 osamaksukauppa, 5 luottokorttiluotto, 6 muun omaisuuden myynti, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 ei muita rahoitustapoja kuin ed. kysymyksessä mainittu 9 eos

5 K11B (EU/Q14): Aikooko kotitaloutenne ostaa tai rakentaa asunnon seuraavien 12 kuukauden aikana (omaan tai jonkun perheenjäsenen käyttöön, loma-asunnoksi, vuokrattavaksi tms.)? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4). Rakenteilla oleva talo = Kyllä, varmasti.], varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 ei 5 eos [Kysymykset K12K1 K12K2 esitetään vain maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa ja vain, jos K11B=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K12K3.] K12K1: Luettelen seuraavaksi erilaisia asunnon rahoitustapoja. Valitkaa niistä kotitaloutenne kannalta tärkein: 1 nykyisen asunnon myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 ARAVA-, asuntosäästöpalkkio- tai vastaava laina, 5 muun omaisuuden myynti, 6 perintö, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 eos K12K2: Valitkaa vielä kotitaloutenne kannalta toiseksi tärkein asunnon rahoitustapa: 1 nykyisen asunnon myynti tai vaihto, 2 taloutenne säästöt, 3 pankkilaina, 4 ARAVA-, asuntosäästöpalkkio- tai vastaava laina, 5 muun omaisuuden myynti, 6 perintö, 7 vai jokin muu rahoitustapa, mikä? 8 ei muita rahoitustapoja kuin ed. kysymyksessä mainittu 9 eos K12K3 (EU/Q15): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne käyttää suuren summan rahaa asunnon peruskorjauksiin tai -parannuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? (Esim. lämmitysjärjestelmän korjaus tai uusiminen, kylpyhuone-, wc- tai saunaremontti, lattiarakenteiden uusiminen, rakennuksen tai asunnon laajentaminen jne. Suuri summa on vähintään n euroa.) [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4).] 1 hyvin todennäköisesti kyllä 2 melko todennäköisesti kyllä 3 melko todennäköisesti ei 4 hyvin todennäköisesti ei 5 eos K16K1: Ajatellaan nyt asunnon kaikenlaisia korjauksia eli peruskorjauksia ja lisäksi ylläpitokorjauksia ja kunnostuksia (ns. pikkuremontteja). Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa seuraavien 6 kuukauden aikana asunnon korjauksiin? (Myös kakkos- tai vapaa-ajan asunnon korjaukset) K16OHJE: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa seuraaviin muihin kalliisiin tavaroihin tai asioihin seuraavien 6 kuukauden aikana? (Etupäässä kysytään vähintään euroa maksavista tavaroista tai asioista.) K16K2: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kodin sisustukseen (huonekalut, matot yms.) seuraavien 6 kuukauden aikana? (Myös kakkos- tai vapaa-ajan asunnon sisustus)

6 K16K3: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vapaa-ajan asunnon hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? K16K4: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa television, tietokoneen, puhelimen tai muun viihde-elektroniikan hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Luettelon lukemisen voi lopettaa ensimmäisen kyllä-vastauksen jälkeen. Ei, ellei jokin hajoa = Ei.] K16K5: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kodinkoneiden (jääkaappi, mikroaaltouuni, pesukone tms.) hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K6: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa muiden kulkuvälineiden kuin auton hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K7: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa kalliiden harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan seuraavien 6 kuukauden aikana? (Kallis väline maksaa vähintään n. 50 euroa.) [Ei, ellei jokin hajoa = Ei] K16K9: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vapaa-ajan matkoihin ulkomaille seuraavien 6 kuukauden aikana? K16K8: Aikooko kotitaloutenne käyttää rahaa vähintään 4 päivää kestäviin vapaa-ajan matkoihin kotimaassa seuraavien 6 kuukauden aikana? SAASLUOT: SÄÄSTÄMINEN JA LAINANOTTO Kysyn seuraavaksi säästämiseen ja lainanottoon liittyviä asioita. Ensin tiedustelen säästämisen edullisuutta yleisellä tasolla, sitten oman kotitaloutenne mahdollisuuksia säästää.

7 K17 (EU/Q10): Jos ajattelette yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko tällä hetkellä mielestänne: 1 erittäin hyvä aika säästää 2 melko hyvä aika säästää 3 melko huono aika säästää 4 erittäin huono aika säästää? 5 eos K17B (EU/Q12): Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten oman kotitaloutenne rahatilannetta tällä hetkellä: 1 pystymme säästämään paljon 2 pystymme säästämään hieman 3 rahat riittävät nipin napin 4 joudumme käyttämään säästöjämme 5 velkaannumme tällä hetkellä? K18 (EU/Q11): Kuinka todennäköisesti kotitaloutenne pystyy säästämään rahaa seuraavien 12 kuukauden aikana. [Lue aina myös tämä:] Säästämiseksi luetaan tässä myös velan lyhentämiseen käytettävät varat. Vastausvaihtoehdot ovat: 1 hyvin todennäköisesti pystymme säästämään 2 melko todennäköisesti pystymme säästämään 3 melko todennäköisesti emme pysty säästämään 4 hyvin todennäköisesti emme pysty säästämään? 5 eos [Kysymykset K20K1 K21K9 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja vain, jos K18=1-2. Muutoin seuraava kysymys on K22.] K20OHJE: Mihin tarkoitukseen kotitaloutenne aikoo pääasiassa säästää seuraavien 12 kuukauden aikana? K20K1: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana asunto- tai muun velan hoitoa eli korkoja ja lyhennyksiä varten? K20K2: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana etukäteen asunnon hankintaa varten? K20K3: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaa varten? K20K4: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana matkustamista tai lomanviettoa varten? K20K5: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana pahan päivän varalle?

8 K20K6: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana vanhuuden varalle? K20K7: Aikooko kotitaloutenne säästää seuraavien 12 kuukauden aikana jotain muuta tarkoitusta varten?, mitä?, mitä? K21OHJE: Jos ajattelette säästämistä sijoittamisena, niin kertoisitteko, mihin seuraavista kohteista kotitaloutenne aikoo sijoittaa säästöön jääviä varojaan seuraavien 12 kuukauden aikana. K21K1: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan pankkitileille tai -talletuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K4: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan pörssiosakkeisiin seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Sijoitusrahastot kysytään myöhemmin. K21K5: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan joukkovelkakirjoihin, esimerkiksi obligaatioihin, seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K6: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan sijoitusrahastoihin tai muihin (edellä mainitsemattomiin) arvopapereihin seuraavien 12 kuukauden aikana? [Lue myös tämä:] Vakuutussäästöt kysytään myöhemmin. K21K6B: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan säästö- tai sijoitusvakuutuksiin eli säästöhenkivakuutuksiin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K2:

9 Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan asunto-osakkeeseen seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K3: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan kiinteään omaisuuteen tai omakotitaloon seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K7: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan vapaa-ajan asuntoon seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K8: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan taide- tai arvoesineisiin seuraavien 12 kuukauden aikana? K21K9: Aikooko kotitaloutenne sijoittaa säästöön jääviä varojaan johonkin muuhun seuraavien 12 kuukauden aikana?, mihin?, mihin? K22: Jos ajattelette taas yleistä taloudellista tilannetta Suomessa, niin onko tällä hetkellä mielestänne: 1 erittäin hyvä aika ottaa lainaa 2 melko hyvä aika ottaa lainaa 3 melko huono aika ottaa lainaa 4 vai erittäin huono aika ottaa lainaa? 5 eos K23: Aikooko kotitaloutenne ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana? [Voit tarvittaessa lukea myös vastausvaihtoehdot (1-4).], varmasti 2 mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 ei 5 eos [Kysymykset K24K1 K24K6 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa ja vain, jos K23=1-2. Muutoin seuraava kysymys on TYOTUUS.] K24OHJE: Mitä tarkoitusta varten kotitaloutenne aikoo ottaa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana? K24K1: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa asunto-osakkeen hankintaan?

10 K24K2: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa kiinteän omaisuuden tai omakotitalon hankintaan? K24K3: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa opintoihin? K24K4: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa kestokulutustavaroiden (huonekalut, kodintekniikka, auto yms.) hankintaan, matkoihin tms.? K24K5: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa pörssiosakkeiden tai muiden arvopapereiden hankintaan? K24K6: Aikooko kotitaloutenne ottaa seuraavien 12 kuukauden aikana lainaa johonkin muuhun?, mihin?, mihin? [Kysymys TYOTUUS esitetään vain, jos TOIMINTA=1-6. Muutoin seuraava kysymys on K26K1.] TYOTUUS: Nyt kysyn työttömäksi tai lomautetuksi joutumisen uhasta omalla kohdallanne. Onko uhka viimeisten 12 kuukauden aikana mielestänne: 1 lisääntynyt paljon 2 lisääntynyt hieman 3 pysynyt ennallaan 4 vähentynyt hieman 5 vähentynyt paljon? 6 ei ole ollut eikä ole mitään uhkaa 7 eos [Kysymykset K26K1 K26K25 esitetään vain helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.] K26OHJE: LAITTEIDEN OMISTUS Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista viihde-elektroniikan laitteista. K26K1: Kuinka monta televisiota kotitaloudessanne on käytössä? (Myös mustavalko-tv; myös TV-projektori; tietokone kysytään myöhemmin.)

11 [Jos K26K1>0, seuraava kysymys on K26K3, muutoin K26K10.] K26K3: Onko kotitaloudellanne käytössä kaapeli-tv-liittymä? K26K4: Onko kotitaloudellanne käytössä satelliittilautasantenni? K26K2: Onko kotitaloudessanne (litteä) taulutelevisio? (Esim. LCD, plasma, LED, HDTV, äly-tv; myös kaareva TV.) [Jos K26K2=1, seuraava kysymys on K26K2B, muutoin K26K5.] K26K2B: Onko kotitaloudessanne internet-liittymään kytketty älytelevisio? (Älytelevisio on TV, jossa on internet-selain tai sovelluksia internetpalvelujen käyttämiseksi TV-ruudulla; esim. Samsung Smart-TV, Sony Internet-TV tms.; tässä ei tarkoiteta TV:n liittämistä tietokoneeseen HDMI-johdolla, eikä teleoperaattorin toimittamaa IPTV-digiboksia, eikä internet-yhteyden käyttämistä pelkkään TV:n sisäisen ohjelmiston päivittämiseen.) [Jos K26K2B=2-3, seuraava kysymys on K26K2A, muutoin K26K5.] K26K2A: Onko kotitaloudessanne täysteräväpiirtotelevisio eli Full HD -TV? (Myös vielä tarkempi Ultra HD -TV; tässä ei tarkoiteta HD Ready -laitetta.) K26K5: Kuinka monta maksullisten TV-kanavien katseluun tarvittavaa maksukorttia kotitaloudellanne on käytössä? K26K7: Onko kotitaloudessanne käytössä televisioon tai digisovittimeen liitetty DVD- tai Blu-ray - laite? (Tässä ei tarkoiteta tietokoneen tai pelikonsolin DVD-asemaa; televisioon sisäänrakennettu DVD-laite otetaan mukaan.) [Jos K26K7=1, seuraava kysymys on K26K7A, muutoin K26K8.] K26K7A: Onko teillä ns. kotiteatterijärjestelmä eli DVD- tai Blu-ray -laitteeseenne liitetty vahvistin ja kaiutinsarja?

12 K26K8: Onko kotitaloudessanne käytössä televisioon liitetty tallentava digisovitin (varustettu kiintolevyllä) tai tallentava DVD- tai Blu-ray -laite? (Tässä EI tarkoiteta tietokoneen tai pelikonsolin DVD-asemaa; televisioon sisäänrakennettu DVD-laite otetaan mukaan.) K26K10: Onko kotitaloudellanne käytössä varsinainen digikamera tai digivideokamera? (EI kamerakännykkää) K26OHJE2: Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista puhelimista sekä tietoteknisistä laitteista. K26K20: Kuinka monta matkapuhelinta (kännykkää) kotitaloudellanne on käytössä? (Myös työsuhdepuhelimet) [Jos K26K20>0, seuraava kysymys on K26K21, muutoin K26K19.] K26K21: Kuinka monta älypuhelinta kotitaloudellanne on käytössä? (Älypuhelin on matkapuhelin, jossa on tietokonetta muistuttavia ominaisuuksia: fyysinen tai simuloitu näppäimistö, graafinen käyttöliittymä ja monipuolinen sovellusvalikoima; myös ns. phablet eli puhletti, älypuhelimen ja tabletti-tietokoneen yhdistelmä; esim. Apple iphone, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, Nokia Communicator tms.). K26K19: Onko kotitaloudellanne käytössä lankapuhelin(liittymä)? (Myös ns. langaton kotipuhelin) K26K12A: Kuinka monta taulutietokonetta eli tablettia kotitaloudessanne on käytössä? (Myös ns. phablet eli puhletti, älypuhelimen ja tabletti-tietokoneen yhdistelmä) K26K12: Kuinka monta kannettavaa tietokonetta eli läppäriä (sylimikroa, salkkumikroa) kotitaloudessanne on käytössä? K26K11: Kuinka monta (perinteistä) pöytätietokonetta kotitaloudessanne on käytössä? (Keskusyksikkö, näyttö ja näppäimistö erikseen; pelikonsolit kuten PlayStation, Xbox, Wii jne. kysytään myöhemmin.) [Jos K26K12A>0 tai K26K12>0 tai K26K11>0, seuraava kysymys on K26K13, muutoin K26K18A.] K26K13: Onko (johonkin) tietokoneeseenne liitetty tulostin tai skanneri? K26K17: Soitetaanko kotitaloudessanne (jollakin) tietokoneella internet-puheluja (ääni- tai kuvapuheluja)? (Tarvitaan jokin nettipuhelin-ohjelma, esim. Skype, kaiuttimet, mikrofoni ja kuvapuheluihin videokamera.)

13 K26K18A: Onko kotitaloudessanne käytössä pelikonsoli eli PlayStation, Xbox, Wii tms.? K26K14: Onko kotitaloudellanne laajakaista-yhteys internetiin? (Tietokoneen, älypuhelimen tai television kautta) [Jos K26K14=1, seuraava kysymys on K26K15, muutoin K26K21A.] K26K15: Onko kotitaloudellanne käytössä mobiililaajakaista eli liikkuva langaton laajakaista? (Esim. Mokkula, Nettitikku, Wekkula tms.; tietokoneen USB-modeemin tai älypuhelimen kautta) K26K16: Onko kodissanne ns. langaton sisäverkko WLAN? K26K6: Onko kotitaloudellanne käytössä laajakaistan kautta toimiva TV-viihdepalvelu IPTV (esim. Elisa Viihde, Sonera Viihde, Maxivision tms.)? (IP-sovitin liitettynä televisioon; IPTV on laajakaista-yhteyteen perustuva kaksisuuntainen TVteknologia.) [Jos K26K21>0 tai K26K12A>0 tai K26K12>0, seuraava kysymys on K26K21A, muutoin K26K24.] K26K21A: Onko kotitaloudellanne jotain ylle puettavaa tietotekniikkaa, kuten esim. hyvinvointi- tai aktiivuusranneke, älykello, älylasit, älypaita tms.? (Nämä laitteet toimivat yleensä yhdessä älypuhelimen tai tabletti-tietokoneen kanssa; esim. Google Gear, Google Glass, Pebble, Polar Loop, Fitbit, Jawbone, Garmin Vivofit tms.; myös älyhousut; EI tavallista sykemittaria, urheilukelloa tai askelmittaria; sisältää kaikki sykemittarit ja urheilukellot, joiden keräämiä tietoja voidaan siirtää tietokoneeseen, verkkopalveluun, älypuhelimeen tai tablettiin jatkokäsiteltäväksi.) K26OHJE3: Seuraavaksi kysyn kotitaloutenne omista tai taloutenne käytössä olevista autoista. K26K24: Kuinka monta henkilöautoa tai vastaavaa kotitaloutenne käytössä on? (Myös työsuhdeautot eli käyttöetu tai vapaa autoetu; mukaan lasketaan henkilö-, farmari- ja pakettiautot sekä maasturit, EI matkailu-, linja- eikä kuorma-autoja.) [Jos K26K24>0, seuraava kysymys on K26K25.] K26K25:

14 Kuinka monessa autoistanne on GPS-navigaattori? (EI matkapuhelimen navigaattoria) [Kysymykset LK1 LK7 esitetään vain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.] LKJOHD: SIJOITUSKOHTEET Seuraavaksi kysyn teiltä vähän lisää kotitaloutenne säästämis- ja sijoitusasioista. Vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei. LK1: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna määräaikais- tai sijoitustileille pankkiin? (Tässä EI tarkoiteta käyttö-, säästö- tms. tavallisia käyttelytilejä.) LK2: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna suoraan pörssiosakkeisiin? [Lue myös tämä:] Sijoitusrahastot kysytään myöhemmin. LK3: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna sijoitusrahastoihin eli osake-, korko-, yhdistelmä- tai muihin rahastoihin? LK4: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna joukkovelkakirjoihin, esimerkiksi obligaatioihin? LK5: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna säästö- tai sijoitusvakuutuksiin eli säästöhenkivakuutuksiin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin? LK6: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna erilliseen sijoitusasuntoon tai sijoituskiinteistöön? LK7: Onko kotitaloudellanne (jollakin teistä) tällä hetkellä rahaa sijoitettuna johonkin muuhun sijoituskohteeseen?, mihin? KBMLOPETUS: Taloutta ja rahankäyttöä käsittelevä haastattelun osa loppui tähän.

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, marraskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 000 ja odotukset vuodelle 001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, maaliskuu Suunnitellut ensisijaiset rahoitusmuodot asunnon ostoaikeissa, maaliskuu 2014 ja 2004

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, huhtikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, lokakuu 35 30 25 20 15 10 Työllisten arviot työttömyyden uhasta omalla kohdallaan 3/2004-10/2013

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, elokuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1)

ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) ZA5213 Flash Eurobarometer 276 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 1) Country Specific Questionnaire Finland Flash 276 FINANCIAL CRISIS D1. Sukupuoli

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Kulutusindikaattorit. Lokakuu 2016

Kulutusindikaattorit. Lokakuu 2016 Kulutusindikaattorit Lokakuu 2016 Kulutusindikaattorit Kulutusindikaattorit on koottu Tilastokeskuksen Kuluttajabarometria varten keräämistä tiedoista. Indikaattorit kuvaavat joidenkin kaupan alaa koskevien

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 10/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Tässä teille helposti täytettävä perukirja

Tässä teille helposti täytettävä perukirja Tässä teille helposti täytettävä perukirja Lue perukirjan täyttöohjeet perukirjanetissa.fi -sivulta Voitte täyttää perukirjan tietokoneellanne tai tulostamisen jälkeen käsin. Kuolemantapauksen jälkeen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 11 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 1, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 1 Keski- Pohjois- Itä- Etelä-

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policyfif D Minkä

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 2. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 29 Etelä- Itä- Pohjois-

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia kuin

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1.

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1. 10.4.9. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake (tiedot kerätty alunperin 9 kk:n ensisijaisen huoltajan haastattelulomakkeella Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake on suunniteltu

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy

Taloyhtiöinfo. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Taloyhtiöinfo 1 Sisältö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Tuotteet taloyhtiöille Valokuituliittymän hinta Internetpalvelut Valokuitu palvelujen mahdollistajana

Lisätiedot

Mediafakta /2016

Mediafakta /2016 Mediafakta 2017 10/2016 Levikki ja lukijamäärä Levikki: 20 301 Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 121 000 Vuonna 2017 ilmestyy 11 numeroa. Numero Ilmestyy 1. 26. tammikuuta 2. 23. helmikuuta 3. 23. maaliskuuta

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu Kävijäprofiili 20 Plaza.fi/Etusivu Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Etusivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 2011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4730. Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4730 Flash Eurobarometer 206b (EU Transport Policy) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON TRANSPORT May 2007 QUESTIONNAIRE Q1. Mikä seuraavista sopii teihin? [KOODAA ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] [1]

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden

Vuokrasi sisältää nettiyhteyden 1 Vuokrasi sisältää nettiyhteyden Meillä on sinulle hyviä uutisia! Lahden Talojen ja Elisan tekemän sopimuksen mukaan vuokraasi sisältyy nettiyhteys. Saat yhteyden käyttöösi tilaamalla Saunalahti Laajakaistan

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa

DNA Welho MatkaTV -palvelu. DNA Welho MatkaTV. Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa DNA Welho MatkaTV -palvelu DNA Welho MatkaTV Televisio aina mukanasi tabletissa, älypuhelimessa ja tietokoneessa C M Y CM MY CY CMY K 3-1-2-black-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:08 Televisio taskuun ja menoksi!

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 8 - Regional Policy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten TILASTOKESKUS..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Ei puhelinta salainen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot