Kuluttajabarometri maakunnittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajabarometri maakunnittain"

Transkriptio

1 SVT Tulot ja kulutus : Kuluttajabarometri maakunnittain,. neljännes Lisätietoja: Pellervo Marja-aho Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala Kuluttajien luottamusindikaattori Vuosineljännes ja indikaattorin pisteluku - Helsinki.7. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Sisällys Sivu Katsaus Tutkimusmenetelmä 8 Kuviot. Suomen taloudellinen tilanne nyt vs. kk sitten 9. Suomen taloudellinen tilanne kk kuluttua vs. nyt. Työttömien määrä kk kuluttua nykyhetkeen verrattuna. Elinkustannukset nyt verrattuna kk sitten. Kuluttajahinnat kk kuluttua vs. nyt 6. Oman talouden tilanne nyt verrattuna kk sitten 7. Oman talouden tilanne kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen 8. Ajankohdan edullisuus suurempiin hankintoihin 6 9. Aikooko talous hankkia omistusasunnon seuraavien kk aikana 7. Aikooko talous hankkia henkilöauton seuraavien 6 kk aikana 8. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä seuraavien 6 kk aikana, maakunnittain 9. Millainen ajankohta on säästämisen kannalta. Miten todennäköisesti talous säästää seuraavien kk aikana. Millainen ajankohta on luotonoton kannalta. Aikooko talous ottaa luottoa seuraavien kk aikana

3 Katsaus Vuoden toisen neljänneksen tulokset perustuvat kotitalouksien haastatteluihin viikoilla, 8 9 ja vuonna. Suomen talouskehitys Mennyt vuosi (kuvio, sivu 9) Kuviosta käy ilmi miten kuluttajat ovat arvioineet Suomen talouskehitystä. Mittarina käytetään kuluttajien vastauksista johdettua saldolukua. Saldoluvun laskentaperiaate on esitetty sivulla 8. Vuoden 998 syksyllä kuluttajien arviot alkoivat heikentyä.. neljänneksellä 999 saldoluvun arvo oli laskenut +:een. Kesällä -99 kuluttajien arviot paranivat. Saldoluku on sen jälkeen liikkunut enimmäkseen +:n ja +:n välillä. Kuluvan vuoden. neljänneksellä pisteluku oli +. Puolet vastaajista arvioi maan talouden parantuneen edellisten kuukauden aikana. Neljä kymmenestä arvioi sen pysyneen ennallaan. Seitsemän sadasta arvioi sen huonontuneen. Eri alueista tyytyväisimpiä olivat Uudenmaan maakunnan asukkaat. Maatalousyrittäjät pitävät talouskehitystä heikompana kuin yrittäjät tai toimihenkilöt. Tuleva vuosi (kuvio, sivu ) Kuluttajien arviot maan tulevasta taloudesta heikkenivät nopeasti vuoden 998 syksyllä. Keväästä -99 lähtien arviot ovat parantuneet. Vuoden toisella neljänneksellä pisteluku oli +. Runsas kolmannes vastaajista ennusti maan talouden paranevan ja yksi kymmenestä huononevan seuraavan vuoden aikana. Joka toinen arvioi talouden olevan vuoden kuluttua ennallaan. Luottavaisimpia talouden tulevaan kehitykseen oltiin ssa. Pessimistisimmät löytyvät Itä-uudeltamaalta. Ikäryhmistä tyytyväisimpiä ovat 9-vuotiaat Alueittaiset arviot Suomen talouskehityksestä edellisten kk aikana, 8, kotitalouksien arviot saldolukuna,,,,, 9, 9, 7,8. neljännes Kotitalouksien talous heikkeni lamavuosina. Sitä kesti haastattelujen mukaan vuoden 9 puoliväliin asti. Kesästä 9 alkaen kotitaloudet ovat arvioineet taloutensa jatkuvasti parantuneen. Vuoden toisella neljänneksellä osoittimen arvo oli +8. Runsas neljännes katsoi taloutensa parantuneen edellisten kuukauden aikana. Kuusi kymmenestä arvioi sen pysyneen ennallaan ja viisitoista sadasta huonontuneen. Eri alueista tyytyväisimpiä olivat Uudenmaan ja Keski-n maakuntien asukkaat. laiset ja laiset katsoivat taloutensa heikentyneen. Alle -vuotiaat katsoivat taloutensa parantuneen, tätä vanhemmat sen pysyneen ennallaan tai hieman heikenneen. Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Alueittaiset ennusteet Suomen talouskehityksestä seuraavien kk aikana 7, kotitalouksien arviot saldolukuna,7,7,9,9,,,, Muu Etelä-. neljännes Pääkaupunkiseutu Länsi-. neljännes Itä-, Pohjois- Oman talouden kehitys Mennyt vuosi (kuvio 6, sivu ) - - Alueittaiset arviot oman talouden kehityksestä edellisten kk aikana,8, 8, 7,7 6,8. neljännes kotitalouksien arviot saldolukuna Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi- 9,, 7, 6,9 8,. neljännes Itä- Pohjois-

4 Tuleva vuosi (kuvio 7, sivu ) Kuluttajat ovat olleet omien talousnäkymiensä suhteen toiveikkaita jo kuutisen vuotta. Toisella neljänneksellä talousodotuksia mittaava saldoluku oli +. Kolme kymmenestä arvioi taloutensa paranevan ja yksi kymmenestä huononevan. Kuusi kymmenestä uskoi taloutensa olevan vuoden kuluttua ennallaan. Luottavaisimpia olivat Lapin ja Uudenmaan asukkaat. Alueittaiset ennusteet oman talouden kehityksestä seuraavien kk aikana kotitalouksien arviot saldolukuna,,9,,6,,, 9, 8,6, Ostamisen edullisuus (kuvio 8, sivu6) Ostamisen edullisuutta mittaavan osoittimen arvo oli toisella neljänneksellä +6. Edullisimpana ajankohtaa pidettiin lla. n ja Itä-Uudenmaan maakuntien asukkaat eivät pitäneet ajankohtaa erityisen otollisena suurempiin hankintoihin neljännes Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Kuluttajien luottamusindikaattori (etukansi) Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan edellä käsiteltyjen osoittimien aritmeettisena keskiarvona. Laskentaperiaate esitetään sivulla 8. Toisella neljänneksellä luottamusindikaattorin arvo oli +,. Mielialat olivat Uudellamaalla ja Keski-lla muita alueita paremmat. Itä-Uudenmaan mielialat olivat alueista selvästi heikoimmat. Väestöryhmistä luottavaisimpia olivat palkansaajat ja vähiten luottavaisia työttömät ja eläkeläiset. Alueittaiset arviot ostamisen edullisuudesta kotitalouksien arviot saldolukuna 8, 7, 7,, 7, 6,7 6,7,,7, -. neljännes - Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais- 6,7 6,,,9,,,,,,9,,,9,7,7,,,8,6, 6, - Kuluttajien luottamusindikaattori suuralueittain, 7, 7, 6,,,8,,9,9,9. neljännes - Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois-

5 Työttömyys (kuvio, sivu) Toisella neljänneksellä vähän alle puolet vastaajista arvioi työttömyyden vähenevän seuraavien kuukauden aikana. Työttömyyden kasvua povasi runsas kymmenes. Työttömyysodotuksia mittaavan osoittimen arvo oli 7. Kuluttajahinnat Työttömyysodotukset alueittain. neljännes. neljännes Mennyt vuosi (kuvio, sivu) Kuluttajabarometri mittaa myös miten suomalaiset seuraavat kuluttajahintojen tai elinkustannusten muutoksia. Kuluttajia pyydetään arvioimaan kuinka monta prosenttia kuluttajahinnat ovat muuttuneet viimeisten kuukauden aikana. Hintojen vuosimuutokseksi arvioitiin toisella neljänneksellä +,6 prosenttia. Tilastokeskuksen mittaama kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli samana aikana +,8 prosenttia , -8, -,8-7,6 Muu Etelä- -,8 -, - -, -,7 -, Pääkaupunkiseutu Länsi- Itä- Pohjois- Tuleva vuosi (kuvio, sivu ) Kuluttajia pyydetään myös arvioimaan kuinka monta prosenttia hinnat tulevat seuraavien kuukauden aikana muuttumaan. Hintojen muutokseksi seuraavien kuukauden aikana ennustettiin toisella neljänneksellä +,7 prosenttia. Asunnon ostoaikeet Lähde: TK, Kuluttajabarometri % KOTITALOUKSISTA AIKOO OSTAA ASUNNON VUODEN SISÄLLÄ Kaikki kotitaloudet aikuistaloudet lapsitaloudet 8 8 Ostoaikomukset 6 6 Ostoaikomukset koskevat seuraavaa puolta vuotta. Poikkeuksena omistusasunto, jonka osalta suunnittelujakso on kuukautta. Huhtikuusta 998 lähtien asunnon ostoa koskeva kysymys muuttui siten, että kuukauden kysymys esitetään haastattelussa tarkennuksena pitemmän suunnittelujakson ( kk) kysymykselle. Muutoksella saattaa olla vaikutusta vastausjakaumiin Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Omistusasunto (kuvio 9, sivu7) Asuntokaupan vilkkaina vuosina 98-luvun lopulla asunnon ostoa suunnitteli joka kymmenes kotitalous. Tämän jälkeen ostoaikeet laskivat muutaman vuoden ajan. Vuoden 99 lopulta lähtien ostoaikeet alkoivat pikkuhiljaa nousta. Vuoden 999 jälkipuoliskolla ne laskivat hieman mutta nousivat kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Toisella neljänneksellä uudella haastattelutavalla tehdyn kyselyn mukaan,9 prosenttia vastaajista aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Eri ikäisistä --vuotiailla on eniten asunnon ostoaikeita,, prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ostoa suunnittelee yksi talous kymmenestä, ssa yksi talous sadasta. Barometri selvittää myös asunnon hankinnan rahoitustapoja. Tärkeimmät rahoitustavat ja niiden osuudet olivat: pankkilaina 9 %, nykyisen asunnon myyntitulo 7 % ja omat säästöt 6 %. Henkilöauto (kuvio, sivu 8) Huhtikuussa 998 auton hankintaa koskeva kysymys muuttui siten, että 6 kuukauden kysymys esitetään haastattelussa tarkennuksena pitemmän suunnittelujakson ( kk) kysymykselle. Muutoksella saattaa olla vaikutusta vastausjakaumiin. 9,7 prosenttia talouksista suunnitteli toisella neljänneksellä ostavansa tai vaihtavansa henkilöauton puolen vuoden sisällä. Tämän mukaan kotitaloudet ostaisivat puolessa vuodessa noin henkilöautoa. Näistä uusia autoja olisi ja käytettyjä autoja noin 7 kappaletta. Lapsiperheillä oli muita enemmän ostoaikeita, %. Yksinasuvilla osuus oli 7 prosenttia ja muilla talouksilla prosenttia. Neljä kymmenestä aikoi rahoittaa autonsa oston pääasiassa nykyisen auton myyntitulolla, kolme kymmenestä säästöillään. prosenttia aikoi turvautua osamaksukauppaan ja yhtä moni aikoi käyttää pankkilainaa.

6 Lomamatkat ja vapaa-aika % kotitalouksista suunnitteli toisella neljänneksellä tekevänsä ulkomaan lomamatkan puolen vuoden sisällä. Muita useammin ulkomaan lomamatkaa suunnittelivat ruuhka-suomen asukkaat. Kärjessä on, 6 %. Vähiten matkoja suunniteltiin ssa, %. Kotimaan lomamatkaa puolen vuoden sisällä suunnitteli 6 prosenttia kotitalouksista. Muita enemmän näitä suunnitelmia oli pohjoisessa asuvilla. Kotimaan lomalle aikovia oli eniten Keski-lla, 8 prosenttia. Vähiten kotimaan lomamatkoja suunniteltiin lla, 8 prosenttia. Muun kulkuvälineen kuin auton aikoi hankkia 6 % ja kalliita harrastus- ja urheiluvälineitä 7 % kotitalouksista. Vapaa-ajan asunnon hankintaa suunnitteli kolme kotitaloutta sadasta. Ostoaikomuksia oli muita enemmän lapsiperheillä % kotitalouksista aikoo tehdä lomamatkan 6 kk sisällä Kotimaan loma Ulkomaan loma Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Koti, asuminen Kodin sisustamista seuraavan puolen vuoden sisällä suunnitteli % kotitalouksista. Kodin sisustaminen on erityisen ajankohtaista kun nuori siirtyy omaan talouteen tai kun perheeseen syntyy lapsia. Opiskelijoiden talouksista kaksi kolmesta, lapsiperheistä yli puolet ja eläkeläisistä joka viides aikoo sisustaa kotiaan. Asuntoremonttia suunnitteli 8 prosenttia talouksista. Lapsiperheiden (7 %) suunnitelmissa se oli selvästi useammin kuin yksinasuvilla (8 %). Kodinkoneita aikoi hankkia joka neljäs talous. Hankinta-aikomukset vähenevät iän myötä. Alle -vuotiaiden talouksista joka kolmas mutta yli 6-vuotiaiden talouksista vain joka kymmenes aikoi hankkia kodinkoneita puolen vuoden sisällä. Viihde-elektroniikkaa aikoi hankkia kolme kymmenestä taloudesta. Hankinta-aikomuksia oli eniten opiskelijatalouksissa (6 %). Yli -vuotiaista samaa suunnitteli noin joka kymmenes. % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin Asunnon korjaus Kodin sisustus Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu 99 % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin Muu kulkuväline Harrastusvälineet Loma-asunto Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Viihde-elektr. Kodinkoneet Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu

7 Säästäminen (kuviot, sivut ) Säästämisen edullisuutta arvioitaessa joudutaan arvioimaan eri sijoituskohteiden edullisuutta. Pankkitalletusten reaalikorot ovat laskeneet eivätkä houkuta sijoittajia entiseen tapaan. Viime aikoina kuluttajat ovatkin kiinnostuneet arvopaperisäästämisestä. Säästämisen edullisuutta mittaava saldoluku on noussut vuoden verran ja oli tämän vuoden toisella neljänneksellä +. Noin 7 prosenttia kotitalouksista (,6 milj. taloutta) ilmoitti todennäköisesti säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Säästämiseen voi olla useita syitä. Tavallisin syy on pahan päivän varalle säästäminen ( 8 taloutta). Lomanviettoa ( 7 taloutta) tai velan hoitoa (78 taloutta) varten säästetään myös yleisesti. Kestokulutushyödykkeitä varten säästää 7, vanhuuden varalle 6 ja asuntoon etukäteen 7 taloutta. Rahat aiotaan useimmiten sijoittaa pankkitilille ( taloutta). Muut sijoitusmuodot ja talouksien määrät olivat: pörssiosakkeet, obligaatiot tai muut joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot tai muut arvopaperit, säästövakuutukset, kiinteä omaisuus 9, asunto-osake, vapaa-ajan asunto taide- ja arvoesineet ja muu sijoitusmuoto 6 taloutta. Kotitalouksilta kysytään myös niiden rahatilannetta. Tämän vuoden toisella neljänneksellä kotitaloudet kuvasivat rahatilannettaan seuraavasti: talous velkaantuu :, %, kulutukseen joudutaan käyttämään säästöjä :, %," rahat riittävät nipin napin": 9 %, talous pystyy säästämään hieman : 7, % ja talous pystyy säästämään paljon : 6,6 % kotitalouksista. Luotonotto (kuviot, sivut ) Arviot lainanoton edullisuudesta seurailevat lainakorkojen muutoksia. Kaksi kolmesta piti ajankohtaa otollisena lainanotolle. Lainanoton edullisuutta mittaava saldoluku on laskenut vuoden verran ja oli toisella neljänneksellä + 6. Toisella neljänneksellä, prosenttia kotitalouksista (8 taloutta) aikoi ottaa lainaa seuraavien kuukauden aikana. Opiskelijoista prosenttia aikoi ottaa lainaa. Luottoa voidaan ottaa yhteen tai useampaan tarkoitukseen. Toisella neljänneksellä luottoa aiottiin ottaa eri tarkoituksiin seuraavasti: kestokulutustavarat, asunto-osake 6, kiinteä omaisuus, opinnot 6, arvopaperit,7 ja muu käyttötarkoitus 8 prosenttia lainan ottoa suunnittelevista talouksista. % kotitalouksista, jotka aikovat säästää. nelj nelj Vanhuuden varalle 8 6 Mihin tarkoitukseen kotitaloudet säästävät? 6 Pahan päivän varalle 8 76 Velan hoitoa varten 9 69 Lomaa varten 7 Kestokul. hyöd. Säästöjen sijoituskohteet Asuntoon etukäteen % kotitalouksista, jotka aikovat säästää. nelj. 7 Mihin kotitaloudet aikovat ottaa lainaa?. nelj.. nelj. Pankkitilille Pörssiosakkeet Obligaatiot Sijoitusrahastot Säästövakuutukset 8 Kiinteään omaisuuteen Asuntoosakk Muusta syystä Muuhun kohteeseen Kiinteään omaisuuteen 8 6 Kestokulutushyöd. Asuntoosakkeisiin Opintoihin Arvopapereihin Muihin kohteisiin 7

8 Tutkimusmenetelmä Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Ensimmäinen kuluttajabarometritutkimus tehtiin marraskuussa 987. Vuoteen 99 asti se tehtiin kaksi kertaa vuodessa toukoja marraskuussa. Vuonna 99 tutkimuskerrat nostettiin neljään. Tutkimuskuukaudet olivat helmi-, touko-, elo- ja marraskuu. Lokakuusta 99 alkaen tiedot on kerätty EU:n komission toimeksiannosta joka kuukausi. Kuluttajabarometrin kysymykset ovat aina olleet suurimmaksi osaksi vertailukelpoiset vastaavien kansainvälisten tutkimusten kanssa. Lokakuussa 99 keskeisimmät kysymykset yhdenmukaistettiin EU-maiden harmonisoidun kuluttajasurveyn kysymyksen kanssa. Tämä aiheutti pieniä muutoksia kuluttajabarometrin tietosisältöön. EU-kysymysten lisäksi nykyinen kuluttajabarometri sisältää parikymmentä Suomen omaa kysymystä, jotka ovat olleet mukana alusta lähtien. Tietojen keruu Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 999 asti Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa paneelia. Samalle henkilölle esitettiin kysymykset kolme kertaa puolen vuoden välein ja kohdehenkilöistä oli joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekivät haastattelut (puhelimitse) eri puolilla Suomea. Tammikuusta alkaen kuluttajabarometrin kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva henkilöotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokeskuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimusalueena on edelleen koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 7-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. Edellä kuvatulla tiedonkeruumenetelmän muutoksella on jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin vastausjakaumiin. Maakunnittainen neljännesvuositarkastelu on tehty ottamalla tutkimukseen mukaan huhti-, touko ja kesäkuun haastatteluaineisto. Kuluttajabarometrin netto-otoskoko oli vuoden toisella neljänneksellä 6 77 henkilöä. Vastauksia saatiin 878, joten tutkimuksen nettokato oli,8 prosenttia. Itä-Uudenmaan, Keski-n, n ja n luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän takia yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Luottamusindikaattori Kuluttajien luottamusindikaattori saadaan Euroopan Unionin alueella sovellettavan laskentatavan mukaisesti seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Suomen taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen Oma taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Oma taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen Ajankohdan edullisuus suurempiin hankintoihin. Saldoluvut lasketaan yhteen ja jaetaan viidellä. Saldolukujen ja kuluttajien luottamusindikaattorin arvoalue on (, ). Saldoluku Tutkimuksesta laadituissa kuvioissa viitataan saldolukuihin. Laskentaperiaate on seuraava: Haastateltavilta kysytään: Millainen on mielestänne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen? Vastausvaihtoehdot on esitetty oheisessa taulukossa. Kunkin vastausvaihtoehdon prosenttiosuus kerrotaan sen painokertoimella. Tulojen summana saadaan saldoluku. Esimerkkinä kuvio, sivu 9: Suomen taloudellinen tilanne nyt verrattuna kuukautta sitten,. neljännes. Vastaus %-osuus Paino-kerroin Tulo Paljon parempi,7,7 Jonkin verran parempi 7,,,6 Samanlainen,6 Jonkinverran huonompi 6,,, Paljon huonompi,9,9, Yhteensä, = saldoluku Käytetty aluejako Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Muu Etelä-: Muu Etelä-Suomen lääni Länsi-: Länsi-Suomen lääni ja Itä-: Itä-Suomen lääni Pohjois-: Oulun lääni, Lapin lääni 8

9 . Suomen taloudellinen tilanne Nyt verrattuna kuukautta sitten Paljon parempi Hiukan parempi Samanlainen Hiukan huonompi Paljon huonompi,6,7,7 6,,7,9,, 8, 7,,,6. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous parantunut - Talous huonontunut Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 7,,,,,,7,,,8,7 9,6 9, 8, 8, 8, 8, 7,7 6,,8,6 9

10 . Suomen taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon parempi,7 Hiukan parempi, 8, Samanlainen 9, 8, Hiukan huonompi 8,6, Paljon huonompi,7,,,. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous paranee Talous huononee Series Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-, 6,9 6,7 7,9,,,,, 9,7,9,6,6,,,,,9,8,

11 . Työttömien määrä kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon enemmän,6,8 Hiukan enemmän 9,, Yhtä paljon,8 9,9 Hiukan vähemmän,8, Paljon vähemmän,,7,8,7. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Työttömiä enemmän Työttömiä vähemmän Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski- - -, -, -, -9,6-8, -7, -7, -6,9-6,7-6 -,8 -, -,8 -,8 -, -,8 -, - -, -, -,7 - -

12 . Elinkustannukset Nyt verrattuna kuukautta sitten Hyvin paljon korkeammat,7,6 Jonkin verran korkeammat,, Vähän korkeammat, 7, Samalla tasolla, 8, Alemmat,7,9,,8. nelj.. nelj Inflaatioarvio (arvio hintojen muutoksesta vuoden takaisesta %),,,, -, -, , -,,,,7,,,,6,6,,,,,8,8,,6 Vuosineljännes ja inflaatioprosentti Inflaatioarvio maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski-,,,9,8,8,8,6,6,6,6,,,,,,,,

13 . Kuluttajahinnat Muutos seuraavien kuukauden aikana Nousevat nopeammin kuin nyt Nousevat samaa vauhtia kuin nyt Nousevat hitaammin kuin nyt Pysyvät nykyisellä tasolla Laskevat hieman nykyisestä tasosta, 6,, 6,8 9,,6,,,,8,,. nelj.. nelj Inflaatioennuste (ennuste hintojen muutoksesta vuosi eteenpäin %),,,, 98 99,9,,,,,8,,8,,9,7,,,6,,,6,7 Inflaatioennuste maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski- Vuosineljännes ja inflaatioprosentti,9,8,8,8,7,7,7,7,6,,,,,,,,,,

14 6. Oman talouden tilanne Nyt verrattuna kuukautta sitten Paljon parempi,,9 Hiukan parempi,7,7 Samanlainen 8, 7,9 Hiukan huonompi,, Paljon huonompi,6,9,,. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous parantunut - Talous huonontunut Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Varsinais- Keski- -, -,6,,7, 9, 9, 9, 8,7 8, 7,7 7, 6,7 6,,,,,,9,8 -

15 7. Oman talouden tilanne kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon parempi Hiukan parempi Samanlainen Hiukan huonompi Paljon huonompi,, 7,9 8,,9,,,6,8, 6, 6,. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous paranee - Talous huononee Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Keski- Varsinais-,9,6,9,7,,9,8,7,7,, 9, 9, 9, 9, 9, 8,8 8, 7, 7, 6,

16 8. Ajankohdan edullisuus Suurempiin hankintoihin Edullinen, 9,7 Epäedullinen Ei kumpaakaan,7 8,,,, 6,9. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Ostaminen edullista - Ostaminen epäedullista Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-,7, 8, 6,,8,7,,7,,6,,,,9,8,,9, 9,7 6, 6

17 9. Aikooko talous hankkia omistusasunnon Seuraavien kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,9,,6,, Ei 9,6 9,7,,. nelj.. nelj Aikomukset mittausajankohdasta toiseen, % kotitalouksista aikoo ostaa asunnon 8, 6,,,, ,6,7,8,8,9,, 6,,9 Vuosineljännes ja aikomusprosentti Asunnon ostoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-,6, 7, 6,8 6,8 6, 6,,9,9,,,,8,,,9,,, 8,

18 . Aikooko talous hankkia henkilöauton Seuraavien 6 kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,,9,6,8,9 Ei 8,7 8,,6,9. nelj.. nelj Aikomukset mittausajankohdasta toiseen % kotitalouksista aikoo ostaa henkilöauton , 7, 8, 8, 9, 8, 7,8,8 9,7 Vuosineljännes ja aikomusprosentti Auton ostoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski-,8,6,6 7, 8, 7,9,,,8,7,,,,, 9,7 9, 9, 9, 9, 8,

19 . Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä maakunnittain Seuraavien 6 kuukauden aikana,. neljännes ASUNNON KORJAUS KODIN SISUSTUS VIIHDE-ELEKTRONIIKKA KODINKONEET kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht,9, 8,,,8 9,7,7,,6,6,,,6, 9,6,7, 7, 7,7, 7,9 Varsinais-,,7 7,,, 6,7,,9,, 7, 6,7,6 7,7 8,,,,8, 6,, 7,6,, 8,, 9,8 6,8,,,,,7 9, 9,,8,,,8 6,, 6,, 7, 9, 8,7,8, 7 8,7,7,7 9,9,6,6,8, 7,,,, 9, 9,6,7 8,9,6,,8 8,,,6 8, 9,,,, 8, 9,6,9,7 8,6 7,6 7,6,,7,,,,8,,,8 8,7 7,9 6,6,6, 7,,8 9,,,7 6,8 6,7 8,7,8 9,8,,6 6 Keski-,9,7,6,,, 6,, 6,6,7,9,6,6 7,,7,,,, 8,7, 8,6 8,6 6,6,,,,6,,, 9,7,7 Keski-,,7,8,8 6,7 6,,,9 9,,9,, 7, 9,,6, 8,,9 9,, 7,, 9, 7, 8,,8,,,6,,8,9,9 6,8,,, 9, 8, 7,9,7 9,7 8,6,9,, 8,6,9, 8,6,8 7, 8, ,8,8,,7 7,9 9,,,,,9 KULKUVÄLINE, EI AUTO HARRASTUSVÄLINEET KOTIMAAN LOMA ULKOMAAN LOMA kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht 9,9 6, 6,,,6 7,, 6,,,,8 9, 7, 6,9,8 7,, 6,, 67, 8,,7 9,8 Varsinais-, 7, 7, 9 6,,,,7 6,8 7,, 9,8 6,8,7 9, 7,,,9,,8,9,,9, 8,, 9,,, 6,9,,,6,9 9,, 9,8 7, 7,,,9 7, 7,,8 9,,7,9,6 9,8,8,6 8,,, 9,, 6,,9 9,, 9,6,6 9,,,,,,6 9,8, 8, 6,,,,,8,8, 6,6 7,6,7, 7, 7,7,7, 6,6 9,7,, 9, 6, 6, 7,6 7,7,7, 6, 9,,,9, 6,,,,7 7,6 6, 7,9,7 9,6 Keski-, 7,, 7,,, 6,7 7,9,9, 6,6 7,7,7,,9 9,, 6,, 7,6 9,8 7, 9, 6,8 9,9 6, 6, 7, 9, 6, 7,,7, Keski- 8,,,7 8,7 7,, 8,,8 8,8,6, 6,6 9,,6 6,7 9, 7,9, 7,,8,8 8,,6,,, 7,6, 6,7 8 7,, 8,,6,8, 8,,, 6,8 7,,,,6,, 9,7,7,,,6,,8, 8,, 9,8, 6,8 6,8,6 7,6,6,6 9

20 . Millainen ajankohta on Säästämisen kannalta Erittäin hyvä 6,7 6,9 Melko hyvä,, Melko huono 9,7 9,8 Erittäin huono 8,6 7,,7,9. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Hyvä aika säästää - - Huono aika säästää Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- - -,6 -,,6, 6,,9,,,,,6, 9,7 9,7 9, 8,9 7, 6,9 6,9,

21 . Kuinka todennäköisesti talous säästää Seuraavien kuukauden aikana Hyvin todennäköisesti säästää 9,, Melko todennäköisesti säästää 7,, Melko todennäköisesti ei säästä Hyvin todennäköisesti ei säästä,7,8,,,,7. nelj.. nelj Säästämisaikomus ajankohdasta toiseen Vuosineljännes ja aikomusprosentti Säästämisaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 76,9 7, 7, 7, 7, 7,8 7, 69,9 69, 69, 68,9 68,8 67,6 67, 67, 66,6 6, 6,7 6,9 8,6 8,

22 . Millainen ajankohta on Luotonoton kannalta Erittäin hyvä,, Melko hyvä 6, 6,8 Melko huono 9,8 6,6 Erittäin huono,,,8,. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Hyvä aika ottaa luottoa - - Huono aika ottaa luottoa Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Varsinais- Keski- - -,7 8,6 8, 8, 7,6 7, 6, 6,,6,,,6,,,, 9,,,,

23 . Aikooko talous ottaa luottoa Seuraavien kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,9, 9, 8, 6,6, Ei,7,8. nelj.. nelj. 77, 8, Luoton ottoaikomus ajankohdasta toiseen Vuosineljännes ja aikomusprosentti Luoton ottoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 6, 6,6,,,9,8,,,9,7,,,6,,,7, 9,8 9, 9, 9,

24 Postitus lkkirje PMM Sopimus / Tulot ja kulutus : Inkomst och konsumtion Income and Consumption Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (9) 7 9 ISSN 78-8 = Tulot ja kulutus ISSN Tuotenro B

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 21 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 29 Pohjois- 11 1,3 9,6

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, marraskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-11/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri. Konsumentbarometern Consumer Survey. 2000, heinäkuu juli July

Kuluttajabarometri. Konsumentbarometern Consumer Survey. 2000, heinäkuu juli July SVT Tulot ja kulutus 2000:22 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri Konsumentbarometern Consumer Survey 2000, heinäkuu juli July Lisätietoja Förfrågningar Inquiries: Pertti Kangassalo,

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni kesäkuussa Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, heinäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 5,0, kun se kesäkuussa oli 8,1 ja toukokuussa 5,0. Heinäkuussa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, heinäkuu Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö

9.5.2007. Säästäminen ja luotonkäyttö 9.. Kevät Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit LUOTONOTTO. Nykyiset luottomuodot.

Lisätiedot

30.5.2007. Nuorisotutkimus

30.5.2007. Nuorisotutkimus .. Kevät 9.. Toukokuu Sisältö Sivu JOHDANTO KIINNOSTUS PANKKI- JA TALOUSASIOIHIN. Pankki- ja talousasioiden seuraamisen säännöllisyys. Pankki- ja talousasioiden tärkeys RAHANKÄYTTÖ. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus

4.6.2009. Nuorten rahankäyttötutkimus .. Nuorten rahankäyttötutkimus Kevät Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO PANKKI- JA TALOUSASIOIDEN SEURAAMINEN JA TUNTEMISEN TÄRKEYS RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, KOHTEET JA ASUNNON RAHOITTAMINEN. Rahankäyttösuunnitelmat.

Lisätiedot

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö

5.5.2009. Säästäminen ja luotonkäyttö ..009 Säästäminen ja luotonkäyttö Kevät 009 Toukokuu 009 Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen

Lisätiedot

Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014

Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014 Questionnaire of the Consumer Survey in Finland, September 2014 Kuluttajabarometrin haastattelulomake, syyskuu 2014 INTRO: [Aloita puhelu positiivisesti ja rauhallisesti siten, että haastateltava ehtii

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014. Tekstiraportti Kevät 2014

SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT 2014. Tekstiraportti Kevät 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät.. SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA OSAKEMARKKINAT: TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU Kansantaloustiede, pro gradu - tutkielma Maaliskuu 2003 Laatija: Heikki Nupponen Ohjaaja:

Lisätiedot

30.6.2009. Senioritutkimus

30.6.2009. Senioritutkimus .. Senioritutkimus Kesäkuu Kesäkuu Sisältö Sivu JOHDANTO SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN. Nykyiset säästämis- ja sijoituskohteet. Säästö- ja sijoitusaikeet. Säästö- ja sijoituskohteen valintakriteerit TALOUDEN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 81 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Vesa Muttilainen

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutus 2012

Kotitalouksien kulutus 2012 Tulot ja kulutus 1 Kotitalouksien kulutus Opiskelijatalouksien kulutusmenot pienenivät vuodesta vuoteen Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat reaalisesti, prosenttia

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2009

Kotitalouksien varallisuus 2009 Tulot ja kulutus 2011 Kotitalouksien varallisuus 2009 Velkaantuminen kasvatti hieman varallisuuseroja Kotitalouksilla oli bruttovarallisuutta vuonna 2009 keskimäärin 192 000 euroa ja nettovarallisuutta

Lisätiedot

Tietoaika 3 UUDEN TALOUDEN LUMO HÄLVENEE

Tietoaika 3 UUDEN TALOUDEN LUMO HÄLVENEE Tietoaika 3/2001 s. 6 9 Kun voitot pienenevät, karsitaan kustannuksia kun voitot kasvavat, lisätään tuotantoa ja työllisyyttä. Tämä syklisyys ei sammu euroaikanakaan, mutta vanhoja lääkkeitä ei mahdollisiin

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu 2012

Suomalaisten matkailu 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Suomalaisten matkailu 2012 Suomalaisten matkailu ulkomaille kasvoi vuonna 2012 Vuonna 2012 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Kasvua oli

Lisätiedot

Suomen taloudellisessa kehityksessä vallitsi

Suomen taloudellisessa kehityksessä vallitsi HYVINVOINTIKATSAUS / VARALLISUUSTUTKIMUS 998 Varallisuustutkimus 998 Tilastokeskuksen neljännen varallisuustutkimuksen tiedot kuvaavat kotitalousvarallisuutta vuonna 998. Aikaisemmat vastaavanlaiset tutkimukset

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

Anne Tolman, Juhani Heinilä. Uusien mobiilipalveluiden arvoprofiiliperustainen kysyntä kotikontekstissa

Anne Tolman, Juhani Heinilä. Uusien mobiilipalveluiden arvoprofiiliperustainen kysyntä kotikontekstissa Anne Tolman, Juhani Heinilä Uusien mobiilipalveluiden arvoprofiiliperustainen kysyntä kotikontekstissa Abstract The publication presents an approach to demand for mobile services within home context. At

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Pienituloisuus Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012 Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Velkaantumistilasto 2012 Velkaantumisasteet Asuntovelat kasvoivat 4,7 prosenttia vuonna 2012 Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 180 prosenttia vuosituloistaan

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 01 Suomalaisten matkailu Kesä 01 (1.5. 1.8.01) Suomalaisten matkailu kotimaassa lisääntyi touko elokuussa 01 Korjattu.10.01 klo 10.0. Tämä julkaisu korvaa.10.01 klo 9.00 julkaistun

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot