Kuluttajabarometri maakunnittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajabarometri maakunnittain"

Transkriptio

1 SVT Tulot ja kulutus : Kuluttajabarometri maakunnittain,. neljännes Lisätietoja: Pellervo Marja-aho Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala Kuluttajien luottamusindikaattori Vuosineljännes ja indikaattorin pisteluku - Helsinki.7. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Sisällys Sivu Katsaus Tutkimusmenetelmä 8 Kuviot. Suomen taloudellinen tilanne nyt vs. kk sitten 9. Suomen taloudellinen tilanne kk kuluttua vs. nyt. Työttömien määrä kk kuluttua nykyhetkeen verrattuna. Elinkustannukset nyt verrattuna kk sitten. Kuluttajahinnat kk kuluttua vs. nyt 6. Oman talouden tilanne nyt verrattuna kk sitten 7. Oman talouden tilanne kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen 8. Ajankohdan edullisuus suurempiin hankintoihin 6 9. Aikooko talous hankkia omistusasunnon seuraavien kk aikana 7. Aikooko talous hankkia henkilöauton seuraavien 6 kk aikana 8. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä seuraavien 6 kk aikana, maakunnittain 9. Millainen ajankohta on säästämisen kannalta. Miten todennäköisesti talous säästää seuraavien kk aikana. Millainen ajankohta on luotonoton kannalta. Aikooko talous ottaa luottoa seuraavien kk aikana

3 Katsaus Vuoden toisen neljänneksen tulokset perustuvat kotitalouksien haastatteluihin viikoilla, 8 9 ja vuonna. Suomen talouskehitys Mennyt vuosi (kuvio, sivu 9) Kuviosta käy ilmi miten kuluttajat ovat arvioineet Suomen talouskehitystä. Mittarina käytetään kuluttajien vastauksista johdettua saldolukua. Saldoluvun laskentaperiaate on esitetty sivulla 8. Vuoden 998 syksyllä kuluttajien arviot alkoivat heikentyä.. neljänneksellä 999 saldoluvun arvo oli laskenut +:een. Kesällä -99 kuluttajien arviot paranivat. Saldoluku on sen jälkeen liikkunut enimmäkseen +:n ja +:n välillä. Kuluvan vuoden. neljänneksellä pisteluku oli +. Puolet vastaajista arvioi maan talouden parantuneen edellisten kuukauden aikana. Neljä kymmenestä arvioi sen pysyneen ennallaan. Seitsemän sadasta arvioi sen huonontuneen. Eri alueista tyytyväisimpiä olivat Uudenmaan maakunnan asukkaat. Maatalousyrittäjät pitävät talouskehitystä heikompana kuin yrittäjät tai toimihenkilöt. Tuleva vuosi (kuvio, sivu ) Kuluttajien arviot maan tulevasta taloudesta heikkenivät nopeasti vuoden 998 syksyllä. Keväästä -99 lähtien arviot ovat parantuneet. Vuoden toisella neljänneksellä pisteluku oli +. Runsas kolmannes vastaajista ennusti maan talouden paranevan ja yksi kymmenestä huononevan seuraavan vuoden aikana. Joka toinen arvioi talouden olevan vuoden kuluttua ennallaan. Luottavaisimpia talouden tulevaan kehitykseen oltiin ssa. Pessimistisimmät löytyvät Itä-uudeltamaalta. Ikäryhmistä tyytyväisimpiä ovat 9-vuotiaat Alueittaiset arviot Suomen talouskehityksestä edellisten kk aikana, 8, kotitalouksien arviot saldolukuna,,,,, 9, 9, 7,8. neljännes Kotitalouksien talous heikkeni lamavuosina. Sitä kesti haastattelujen mukaan vuoden 9 puoliväliin asti. Kesästä 9 alkaen kotitaloudet ovat arvioineet taloutensa jatkuvasti parantuneen. Vuoden toisella neljänneksellä osoittimen arvo oli +8. Runsas neljännes katsoi taloutensa parantuneen edellisten kuukauden aikana. Kuusi kymmenestä arvioi sen pysyneen ennallaan ja viisitoista sadasta huonontuneen. Eri alueista tyytyväisimpiä olivat Uudenmaan ja Keski-n maakuntien asukkaat. laiset ja laiset katsoivat taloutensa heikentyneen. Alle -vuotiaat katsoivat taloutensa parantuneen, tätä vanhemmat sen pysyneen ennallaan tai hieman heikenneen. Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Alueittaiset ennusteet Suomen talouskehityksestä seuraavien kk aikana 7, kotitalouksien arviot saldolukuna,7,7,9,9,,,, Muu Etelä-. neljännes Pääkaupunkiseutu Länsi-. neljännes Itä-, Pohjois- Oman talouden kehitys Mennyt vuosi (kuvio 6, sivu ) - - Alueittaiset arviot oman talouden kehityksestä edellisten kk aikana,8, 8, 7,7 6,8. neljännes kotitalouksien arviot saldolukuna Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi- 9,, 7, 6,9 8,. neljännes Itä- Pohjois-

4 Tuleva vuosi (kuvio 7, sivu ) Kuluttajat ovat olleet omien talousnäkymiensä suhteen toiveikkaita jo kuutisen vuotta. Toisella neljänneksellä talousodotuksia mittaava saldoluku oli +. Kolme kymmenestä arvioi taloutensa paranevan ja yksi kymmenestä huononevan. Kuusi kymmenestä uskoi taloutensa olevan vuoden kuluttua ennallaan. Luottavaisimpia olivat Lapin ja Uudenmaan asukkaat. Alueittaiset ennusteet oman talouden kehityksestä seuraavien kk aikana kotitalouksien arviot saldolukuna,,9,,6,,, 9, 8,6, Ostamisen edullisuus (kuvio 8, sivu6) Ostamisen edullisuutta mittaavan osoittimen arvo oli toisella neljänneksellä +6. Edullisimpana ajankohtaa pidettiin lla. n ja Itä-Uudenmaan maakuntien asukkaat eivät pitäneet ajankohtaa erityisen otollisena suurempiin hankintoihin neljännes Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Kuluttajien luottamusindikaattori (etukansi) Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan edellä käsiteltyjen osoittimien aritmeettisena keskiarvona. Laskentaperiaate esitetään sivulla 8. Toisella neljänneksellä luottamusindikaattorin arvo oli +,. Mielialat olivat Uudellamaalla ja Keski-lla muita alueita paremmat. Itä-Uudenmaan mielialat olivat alueista selvästi heikoimmat. Väestöryhmistä luottavaisimpia olivat palkansaajat ja vähiten luottavaisia työttömät ja eläkeläiset. Alueittaiset arviot ostamisen edullisuudesta kotitalouksien arviot saldolukuna 8, 7, 7,, 7, 6,7 6,7,,7, -. neljännes - Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais- 6,7 6,,,9,,,,,,9,,,9,7,7,,,8,6, 6, - Kuluttajien luottamusindikaattori suuralueittain, 7, 7, 6,,,8,,9,9,9. neljännes - Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois-

5 Työttömyys (kuvio, sivu) Toisella neljänneksellä vähän alle puolet vastaajista arvioi työttömyyden vähenevän seuraavien kuukauden aikana. Työttömyyden kasvua povasi runsas kymmenes. Työttömyysodotuksia mittaavan osoittimen arvo oli 7. Kuluttajahinnat Työttömyysodotukset alueittain. neljännes. neljännes Mennyt vuosi (kuvio, sivu) Kuluttajabarometri mittaa myös miten suomalaiset seuraavat kuluttajahintojen tai elinkustannusten muutoksia. Kuluttajia pyydetään arvioimaan kuinka monta prosenttia kuluttajahinnat ovat muuttuneet viimeisten kuukauden aikana. Hintojen vuosimuutokseksi arvioitiin toisella neljänneksellä +,6 prosenttia. Tilastokeskuksen mittaama kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli samana aikana +,8 prosenttia , -8, -,8-7,6 Muu Etelä- -,8 -, - -, -,7 -, Pääkaupunkiseutu Länsi- Itä- Pohjois- Tuleva vuosi (kuvio, sivu ) Kuluttajia pyydetään myös arvioimaan kuinka monta prosenttia hinnat tulevat seuraavien kuukauden aikana muuttumaan. Hintojen muutokseksi seuraavien kuukauden aikana ennustettiin toisella neljänneksellä +,7 prosenttia. Asunnon ostoaikeet Lähde: TK, Kuluttajabarometri % KOTITALOUKSISTA AIKOO OSTAA ASUNNON VUODEN SISÄLLÄ Kaikki kotitaloudet aikuistaloudet lapsitaloudet 8 8 Ostoaikomukset 6 6 Ostoaikomukset koskevat seuraavaa puolta vuotta. Poikkeuksena omistusasunto, jonka osalta suunnittelujakso on kuukautta. Huhtikuusta 998 lähtien asunnon ostoa koskeva kysymys muuttui siten, että kuukauden kysymys esitetään haastattelussa tarkennuksena pitemmän suunnittelujakson ( kk) kysymykselle. Muutoksella saattaa olla vaikutusta vastausjakaumiin Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Omistusasunto (kuvio 9, sivu7) Asuntokaupan vilkkaina vuosina 98-luvun lopulla asunnon ostoa suunnitteli joka kymmenes kotitalous. Tämän jälkeen ostoaikeet laskivat muutaman vuoden ajan. Vuoden 99 lopulta lähtien ostoaikeet alkoivat pikkuhiljaa nousta. Vuoden 999 jälkipuoliskolla ne laskivat hieman mutta nousivat kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Toisella neljänneksellä uudella haastattelutavalla tehdyn kyselyn mukaan,9 prosenttia vastaajista aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Eri ikäisistä --vuotiailla on eniten asunnon ostoaikeita,, prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ostoa suunnittelee yksi talous kymmenestä, ssa yksi talous sadasta. Barometri selvittää myös asunnon hankinnan rahoitustapoja. Tärkeimmät rahoitustavat ja niiden osuudet olivat: pankkilaina 9 %, nykyisen asunnon myyntitulo 7 % ja omat säästöt 6 %. Henkilöauto (kuvio, sivu 8) Huhtikuussa 998 auton hankintaa koskeva kysymys muuttui siten, että 6 kuukauden kysymys esitetään haastattelussa tarkennuksena pitemmän suunnittelujakson ( kk) kysymykselle. Muutoksella saattaa olla vaikutusta vastausjakaumiin. 9,7 prosenttia talouksista suunnitteli toisella neljänneksellä ostavansa tai vaihtavansa henkilöauton puolen vuoden sisällä. Tämän mukaan kotitaloudet ostaisivat puolessa vuodessa noin henkilöautoa. Näistä uusia autoja olisi ja käytettyjä autoja noin 7 kappaletta. Lapsiperheillä oli muita enemmän ostoaikeita, %. Yksinasuvilla osuus oli 7 prosenttia ja muilla talouksilla prosenttia. Neljä kymmenestä aikoi rahoittaa autonsa oston pääasiassa nykyisen auton myyntitulolla, kolme kymmenestä säästöillään. prosenttia aikoi turvautua osamaksukauppaan ja yhtä moni aikoi käyttää pankkilainaa.

6 Lomamatkat ja vapaa-aika % kotitalouksista suunnitteli toisella neljänneksellä tekevänsä ulkomaan lomamatkan puolen vuoden sisällä. Muita useammin ulkomaan lomamatkaa suunnittelivat ruuhka-suomen asukkaat. Kärjessä on, 6 %. Vähiten matkoja suunniteltiin ssa, %. Kotimaan lomamatkaa puolen vuoden sisällä suunnitteli 6 prosenttia kotitalouksista. Muita enemmän näitä suunnitelmia oli pohjoisessa asuvilla. Kotimaan lomalle aikovia oli eniten Keski-lla, 8 prosenttia. Vähiten kotimaan lomamatkoja suunniteltiin lla, 8 prosenttia. Muun kulkuvälineen kuin auton aikoi hankkia 6 % ja kalliita harrastus- ja urheiluvälineitä 7 % kotitalouksista. Vapaa-ajan asunnon hankintaa suunnitteli kolme kotitaloutta sadasta. Ostoaikomuksia oli muita enemmän lapsiperheillä % kotitalouksista aikoo tehdä lomamatkan 6 kk sisällä Kotimaan loma Ulkomaan loma Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Koti, asuminen Kodin sisustamista seuraavan puolen vuoden sisällä suunnitteli % kotitalouksista. Kodin sisustaminen on erityisen ajankohtaista kun nuori siirtyy omaan talouteen tai kun perheeseen syntyy lapsia. Opiskelijoiden talouksista kaksi kolmesta, lapsiperheistä yli puolet ja eläkeläisistä joka viides aikoo sisustaa kotiaan. Asuntoremonttia suunnitteli 8 prosenttia talouksista. Lapsiperheiden (7 %) suunnitelmissa se oli selvästi useammin kuin yksinasuvilla (8 %). Kodinkoneita aikoi hankkia joka neljäs talous. Hankinta-aikomukset vähenevät iän myötä. Alle -vuotiaiden talouksista joka kolmas mutta yli 6-vuotiaiden talouksista vain joka kymmenes aikoi hankkia kodinkoneita puolen vuoden sisällä. Viihde-elektroniikkaa aikoi hankkia kolme kymmenestä taloudesta. Hankinta-aikomuksia oli eniten opiskelijatalouksissa (6 %). Yli -vuotiaista samaa suunnitteli noin joka kymmenes. % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin Asunnon korjaus Kodin sisustus Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu 99 % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin Muu kulkuväline Harrastusvälineet Loma-asunto Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Viihde-elektr. Kodinkoneet Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu

7 Säästäminen (kuviot, sivut ) Säästämisen edullisuutta arvioitaessa joudutaan arvioimaan eri sijoituskohteiden edullisuutta. Pankkitalletusten reaalikorot ovat laskeneet eivätkä houkuta sijoittajia entiseen tapaan. Viime aikoina kuluttajat ovatkin kiinnostuneet arvopaperisäästämisestä. Säästämisen edullisuutta mittaava saldoluku on noussut vuoden verran ja oli tämän vuoden toisella neljänneksellä +. Noin 7 prosenttia kotitalouksista (,6 milj. taloutta) ilmoitti todennäköisesti säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Säästämiseen voi olla useita syitä. Tavallisin syy on pahan päivän varalle säästäminen ( 8 taloutta). Lomanviettoa ( 7 taloutta) tai velan hoitoa (78 taloutta) varten säästetään myös yleisesti. Kestokulutushyödykkeitä varten säästää 7, vanhuuden varalle 6 ja asuntoon etukäteen 7 taloutta. Rahat aiotaan useimmiten sijoittaa pankkitilille ( taloutta). Muut sijoitusmuodot ja talouksien määrät olivat: pörssiosakkeet, obligaatiot tai muut joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot tai muut arvopaperit, säästövakuutukset, kiinteä omaisuus 9, asunto-osake, vapaa-ajan asunto taide- ja arvoesineet ja muu sijoitusmuoto 6 taloutta. Kotitalouksilta kysytään myös niiden rahatilannetta. Tämän vuoden toisella neljänneksellä kotitaloudet kuvasivat rahatilannettaan seuraavasti: talous velkaantuu :, %, kulutukseen joudutaan käyttämään säästöjä :, %," rahat riittävät nipin napin": 9 %, talous pystyy säästämään hieman : 7, % ja talous pystyy säästämään paljon : 6,6 % kotitalouksista. Luotonotto (kuviot, sivut ) Arviot lainanoton edullisuudesta seurailevat lainakorkojen muutoksia. Kaksi kolmesta piti ajankohtaa otollisena lainanotolle. Lainanoton edullisuutta mittaava saldoluku on laskenut vuoden verran ja oli toisella neljänneksellä + 6. Toisella neljänneksellä, prosenttia kotitalouksista (8 taloutta) aikoi ottaa lainaa seuraavien kuukauden aikana. Opiskelijoista prosenttia aikoi ottaa lainaa. Luottoa voidaan ottaa yhteen tai useampaan tarkoitukseen. Toisella neljänneksellä luottoa aiottiin ottaa eri tarkoituksiin seuraavasti: kestokulutustavarat, asunto-osake 6, kiinteä omaisuus, opinnot 6, arvopaperit,7 ja muu käyttötarkoitus 8 prosenttia lainan ottoa suunnittelevista talouksista. % kotitalouksista, jotka aikovat säästää. nelj nelj Vanhuuden varalle 8 6 Mihin tarkoitukseen kotitaloudet säästävät? 6 Pahan päivän varalle 8 76 Velan hoitoa varten 9 69 Lomaa varten 7 Kestokul. hyöd. Säästöjen sijoituskohteet Asuntoon etukäteen % kotitalouksista, jotka aikovat säästää. nelj. 7 Mihin kotitaloudet aikovat ottaa lainaa?. nelj.. nelj. Pankkitilille Pörssiosakkeet Obligaatiot Sijoitusrahastot Säästövakuutukset 8 Kiinteään omaisuuteen Asuntoosakk Muusta syystä Muuhun kohteeseen Kiinteään omaisuuteen 8 6 Kestokulutushyöd. Asuntoosakkeisiin Opintoihin Arvopapereihin Muihin kohteisiin 7

8 Tutkimusmenetelmä Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Ensimmäinen kuluttajabarometritutkimus tehtiin marraskuussa 987. Vuoteen 99 asti se tehtiin kaksi kertaa vuodessa toukoja marraskuussa. Vuonna 99 tutkimuskerrat nostettiin neljään. Tutkimuskuukaudet olivat helmi-, touko-, elo- ja marraskuu. Lokakuusta 99 alkaen tiedot on kerätty EU:n komission toimeksiannosta joka kuukausi. Kuluttajabarometrin kysymykset ovat aina olleet suurimmaksi osaksi vertailukelpoiset vastaavien kansainvälisten tutkimusten kanssa. Lokakuussa 99 keskeisimmät kysymykset yhdenmukaistettiin EU-maiden harmonisoidun kuluttajasurveyn kysymyksen kanssa. Tämä aiheutti pieniä muutoksia kuluttajabarometrin tietosisältöön. EU-kysymysten lisäksi nykyinen kuluttajabarometri sisältää parikymmentä Suomen omaa kysymystä, jotka ovat olleet mukana alusta lähtien. Tietojen keruu Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 999 asti Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa paneelia. Samalle henkilölle esitettiin kysymykset kolme kertaa puolen vuoden välein ja kohdehenkilöistä oli joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekivät haastattelut (puhelimitse) eri puolilla Suomea. Tammikuusta alkaen kuluttajabarometrin kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva henkilöotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokeskuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimusalueena on edelleen koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 7-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. Edellä kuvatulla tiedonkeruumenetelmän muutoksella on jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin vastausjakaumiin. Maakunnittainen neljännesvuositarkastelu on tehty ottamalla tutkimukseen mukaan huhti-, touko ja kesäkuun haastatteluaineisto. Kuluttajabarometrin netto-otoskoko oli vuoden toisella neljänneksellä 6 77 henkilöä. Vastauksia saatiin 878, joten tutkimuksen nettokato oli,8 prosenttia. Itä-Uudenmaan, Keski-n, n ja n luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän takia yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Luottamusindikaattori Kuluttajien luottamusindikaattori saadaan Euroopan Unionin alueella sovellettavan laskentatavan mukaisesti seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Suomen taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen Oma taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Oma taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen Ajankohdan edullisuus suurempiin hankintoihin. Saldoluvut lasketaan yhteen ja jaetaan viidellä. Saldolukujen ja kuluttajien luottamusindikaattorin arvoalue on (, ). Saldoluku Tutkimuksesta laadituissa kuvioissa viitataan saldolukuihin. Laskentaperiaate on seuraava: Haastateltavilta kysytään: Millainen on mielestänne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen? Vastausvaihtoehdot on esitetty oheisessa taulukossa. Kunkin vastausvaihtoehdon prosenttiosuus kerrotaan sen painokertoimella. Tulojen summana saadaan saldoluku. Esimerkkinä kuvio, sivu 9: Suomen taloudellinen tilanne nyt verrattuna kuukautta sitten,. neljännes. Vastaus %-osuus Paino-kerroin Tulo Paljon parempi,7,7 Jonkin verran parempi 7,,,6 Samanlainen,6 Jonkinverran huonompi 6,,, Paljon huonompi,9,9, Yhteensä, = saldoluku Käytetty aluejako Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Muu Etelä-: Muu Etelä-Suomen lääni Länsi-: Länsi-Suomen lääni ja Itä-: Itä-Suomen lääni Pohjois-: Oulun lääni, Lapin lääni 8

9 . Suomen taloudellinen tilanne Nyt verrattuna kuukautta sitten Paljon parempi Hiukan parempi Samanlainen Hiukan huonompi Paljon huonompi,6,7,7 6,,7,9,, 8, 7,,,6. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous parantunut - Talous huonontunut Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 7,,,,,,7,,,8,7 9,6 9, 8, 8, 8, 8, 7,7 6,,8,6 9

10 . Suomen taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon parempi,7 Hiukan parempi, 8, Samanlainen 9, 8, Hiukan huonompi 8,6, Paljon huonompi,7,,,. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous paranee Talous huononee Series Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-, 6,9 6,7 7,9,,,,, 9,7,9,6,6,,,,,9,8,

11 . Työttömien määrä kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon enemmän,6,8 Hiukan enemmän 9,, Yhtä paljon,8 9,9 Hiukan vähemmän,8, Paljon vähemmän,,7,8,7. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Työttömiä enemmän Työttömiä vähemmän Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski- - -, -, -, -9,6-8, -7, -7, -6,9-6,7-6 -,8 -, -,8 -,8 -, -,8 -, - -, -, -,7 - -

12 . Elinkustannukset Nyt verrattuna kuukautta sitten Hyvin paljon korkeammat,7,6 Jonkin verran korkeammat,, Vähän korkeammat, 7, Samalla tasolla, 8, Alemmat,7,9,,8. nelj.. nelj Inflaatioarvio (arvio hintojen muutoksesta vuoden takaisesta %),,,, -, -, , -,,,,7,,,,6,6,,,,,8,8,,6 Vuosineljännes ja inflaatioprosentti Inflaatioarvio maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski-,,,9,8,8,8,6,6,6,6,,,,,,,,

13 . Kuluttajahinnat Muutos seuraavien kuukauden aikana Nousevat nopeammin kuin nyt Nousevat samaa vauhtia kuin nyt Nousevat hitaammin kuin nyt Pysyvät nykyisellä tasolla Laskevat hieman nykyisestä tasosta, 6,, 6,8 9,,6,,,,8,,. nelj.. nelj Inflaatioennuste (ennuste hintojen muutoksesta vuosi eteenpäin %),,,, 98 99,9,,,,,8,,8,,9,7,,,6,,,6,7 Inflaatioennuste maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski- Vuosineljännes ja inflaatioprosentti,9,8,8,8,7,7,7,7,6,,,,,,,,,,

14 6. Oman talouden tilanne Nyt verrattuna kuukautta sitten Paljon parempi,,9 Hiukan parempi,7,7 Samanlainen 8, 7,9 Hiukan huonompi,, Paljon huonompi,6,9,,. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous parantunut - Talous huonontunut Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Varsinais- Keski- -, -,6,,7, 9, 9, 9, 8,7 8, 7,7 7, 6,7 6,,,,,,9,8 -

15 7. Oman talouden tilanne kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon parempi Hiukan parempi Samanlainen Hiukan huonompi Paljon huonompi,, 7,9 8,,9,,,6,8, 6, 6,. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous paranee - Talous huononee Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Keski- Varsinais-,9,6,9,7,,9,8,7,7,, 9, 9, 9, 9, 9, 8,8 8, 7, 7, 6,

16 8. Ajankohdan edullisuus Suurempiin hankintoihin Edullinen, 9,7 Epäedullinen Ei kumpaakaan,7 8,,,, 6,9. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Ostaminen edullista - Ostaminen epäedullista Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-,7, 8, 6,,8,7,,7,,6,,,,9,8,,9, 9,7 6, 6

17 9. Aikooko talous hankkia omistusasunnon Seuraavien kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,9,,6,, Ei 9,6 9,7,,. nelj.. nelj Aikomukset mittausajankohdasta toiseen, % kotitalouksista aikoo ostaa asunnon 8, 6,,,, ,6,7,8,8,9,, 6,,9 Vuosineljännes ja aikomusprosentti Asunnon ostoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-,6, 7, 6,8 6,8 6, 6,,9,9,,,,8,,,9,,, 8,

18 . Aikooko talous hankkia henkilöauton Seuraavien 6 kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,,9,6,8,9 Ei 8,7 8,,6,9. nelj.. nelj Aikomukset mittausajankohdasta toiseen % kotitalouksista aikoo ostaa henkilöauton , 7, 8, 8, 9, 8, 7,8,8 9,7 Vuosineljännes ja aikomusprosentti Auton ostoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski-,8,6,6 7, 8, 7,9,,,8,7,,,,, 9,7 9, 9, 9, 9, 8,

19 . Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä maakunnittain Seuraavien 6 kuukauden aikana,. neljännes ASUNNON KORJAUS KODIN SISUSTUS VIIHDE-ELEKTRONIIKKA KODINKONEET kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht,9, 8,,,8 9,7,7,,6,6,,,6, 9,6,7, 7, 7,7, 7,9 Varsinais-,,7 7,,, 6,7,,9,, 7, 6,7,6 7,7 8,,,,8, 6,, 7,6,, 8,, 9,8 6,8,,,,,7 9, 9,,8,,,8 6,, 6,, 7, 9, 8,7,8, 7 8,7,7,7 9,9,6,6,8, 7,,,, 9, 9,6,7 8,9,6,,8 8,,,6 8, 9,,,, 8, 9,6,9,7 8,6 7,6 7,6,,7,,,,8,,,8 8,7 7,9 6,6,6, 7,,8 9,,,7 6,8 6,7 8,7,8 9,8,,6 6 Keski-,9,7,6,,, 6,, 6,6,7,9,6,6 7,,7,,,, 8,7, 8,6 8,6 6,6,,,,6,,, 9,7,7 Keski-,,7,8,8 6,7 6,,,9 9,,9,, 7, 9,,6, 8,,9 9,, 7,, 9, 7, 8,,8,,,6,,8,9,9 6,8,,, 9, 8, 7,9,7 9,7 8,6,9,, 8,6,9, 8,6,8 7, 8, ,8,8,,7 7,9 9,,,,,9 KULKUVÄLINE, EI AUTO HARRASTUSVÄLINEET KOTIMAAN LOMA ULKOMAAN LOMA kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht 9,9 6, 6,,,6 7,, 6,,,,8 9, 7, 6,9,8 7,, 6,, 67, 8,,7 9,8 Varsinais-, 7, 7, 9 6,,,,7 6,8 7,, 9,8 6,8,7 9, 7,,,9,,8,9,,9, 8,, 9,,, 6,9,,,6,9 9,, 9,8 7, 7,,,9 7, 7,,8 9,,7,9,6 9,8,8,6 8,,, 9,, 6,,9 9,, 9,6,6 9,,,,,,6 9,8, 8, 6,,,,,8,8, 6,6 7,6,7, 7, 7,7,7, 6,6 9,7,, 9, 6, 6, 7,6 7,7,7, 6, 9,,,9, 6,,,,7 7,6 6, 7,9,7 9,6 Keski-, 7,, 7,,, 6,7 7,9,9, 6,6 7,7,7,,9 9,, 6,, 7,6 9,8 7, 9, 6,8 9,9 6, 6, 7, 9, 6, 7,,7, Keski- 8,,,7 8,7 7,, 8,,8 8,8,6, 6,6 9,,6 6,7 9, 7,9, 7,,8,8 8,,6,,, 7,6, 6,7 8 7,, 8,,6,8, 8,,, 6,8 7,,,,6,, 9,7,7,,,6,,8, 8,, 9,8, 6,8 6,8,6 7,6,6,6 9

20 . Millainen ajankohta on Säästämisen kannalta Erittäin hyvä 6,7 6,9 Melko hyvä,, Melko huono 9,7 9,8 Erittäin huono 8,6 7,,7,9. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Hyvä aika säästää - - Huono aika säästää Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- - -,6 -,,6, 6,,9,,,,,6, 9,7 9,7 9, 8,9 7, 6,9 6,9,

21 . Kuinka todennäköisesti talous säästää Seuraavien kuukauden aikana Hyvin todennäköisesti säästää 9,, Melko todennäköisesti säästää 7,, Melko todennäköisesti ei säästä Hyvin todennäköisesti ei säästä,7,8,,,,7. nelj.. nelj Säästämisaikomus ajankohdasta toiseen Vuosineljännes ja aikomusprosentti Säästämisaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 76,9 7, 7, 7, 7, 7,8 7, 69,9 69, 69, 68,9 68,8 67,6 67, 67, 66,6 6, 6,7 6,9 8,6 8,

22 . Millainen ajankohta on Luotonoton kannalta Erittäin hyvä,, Melko hyvä 6, 6,8 Melko huono 9,8 6,6 Erittäin huono,,,8,. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Hyvä aika ottaa luottoa - - Huono aika ottaa luottoa Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Varsinais- Keski- - -,7 8,6 8, 8, 7,6 7, 6, 6,,6,,,6,,,, 9,,,,

23 . Aikooko talous ottaa luottoa Seuraavien kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,9, 9, 8, 6,6, Ei,7,8. nelj.. nelj. 77, 8, Luoton ottoaikomus ajankohdasta toiseen Vuosineljännes ja aikomusprosentti Luoton ottoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 6, 6,6,,,9,8,,,9,7,,,6,,,7, 9,8 9, 9, 9,

24 Postitus lkkirje PMM Sopimus / Tulot ja kulutus : Inkomst och konsumtion Income and Consumption Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (9) 7 9 ISSN 78-8 = Tulot ja kulutus ISSN Tuotenro B

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 11 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 1, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 1 Keski- Pohjois- Itä- Etelä-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 2. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 29 Etelä- Itä- Pohjois-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 000 ja odotukset vuodelle 001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 1. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 1. neljännes 29-4,1-4,1-4,2-4,8-4,9-5,3-5,3-5,3-5,8-5,9-6,6-3,1-3,3

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 21 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 21, 2. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 21 Etelä- 14,3 14,2 13,4

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, maaliskuu Suunnitellut ensisijaiset rahoitusmuodot asunnon ostoaikeissa, maaliskuu 2014 ja 2004

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, elokuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, lokakuu 35 30 25 20 15 10 Työllisten arviot työttömyyden uhasta omalla kohdallaan 3/2004-10/2013

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, huhtikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, marraskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kulutusindikaattorit. Lokakuu 2016

Kulutusindikaattorit. Lokakuu 2016 Kulutusindikaattorit Lokakuu 2016 Kulutusindikaattorit Kulutusindikaattorit on koottu Tilastokeskuksen Kuluttajabarometria varten keräämistä tiedoista. Indikaattorit kuvaavat joidenkin kaupan alaa koskevien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri 2016, toukokuu Kuluttajien luottamus vahvinta vuoteen Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,5,

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013

Työttömyyden kehityksestä maalis Vuodet ja 2013 Työttömyyden kehityksestä maalis 2013 Vuodet 2007-2012 ja 2013 Työttömyyden kehitys 17 työttömyys % 15 13 11 9 7 työttömyys % vertaillen 07-08-09-10 -11-12-13 20 15 10 5 0 työttömyys % 07 työtömyys % 08

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Kuluttajakysely 2009

Kuluttajakysely 2009 Kuluttajakysely 2009 - Ostospaikan valinta ja käsitys itsestä kuluttajana Viikot 47-52 Kuluttajakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Kuluttajakysely 2009 Innolink

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit

Kaupan indikaattorit Kaupan indikaattorit Toukokuu 11 Vähittäiskaupan ja teknisen kaupan luottamusindeksit Luottamusindeksit kaupan alalla Toukokuu 11 Tukkukaupan indeksit. Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa):

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Joulukauppa 2010 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1.

10.4.9.1. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomakkeen sisältö Sama kuin yhdeksän kuukauden haastattelu - katso lisätiedot osasta 10.4.8.1. 10.4.9. Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake (tiedot kerätty alunperin 9 kk:n ensisijaisen huoltajan haastattelulomakkeella Ensisijaisen huoltajan haastattelun päivityslomake on suunniteltu

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu

Suomalaisten matkailu Liikenne ja matkailu 2010 Suomalaisten matkailu 2010, helmikuu Vapaa-ajanmatkat helmikuussa 2010 Suomalaiset tekivät helmikuussa yhteensä 410 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoja,

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Indeksit: muodostus ja käyttö Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Sisältö 1. Indeksin määritelmä ja esimerkkejä 2. Erilaisia indeksejä, Tilastokeskuksen tuottamat

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Energia 2014 Kivihiilen kulutus 2014, 2 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Asuminen 2012 Kiinteistöjen hinnat 2012, 3. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä koko maassa

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö

Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella. Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö Nuorisotyöttömyydestä ja nuorista työelämän ulkopuolella Pekka Myrskylä Tilastokeskuksen ent. kehittämispäällikkö 16.09.2016 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot