Kuluttajabarometri maakunnittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajabarometri maakunnittain"

Transkriptio

1 SVT Tulot ja kulutus : Kuluttajabarometri maakunnittain,. neljännes Lisätietoja: Pellervo Marja-aho Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala Kuluttajien luottamusindikaattori Vuosineljännes ja indikaattorin pisteluku - Helsinki.7. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Sisällys Sivu Katsaus Tutkimusmenetelmä 8 Kuviot. Suomen taloudellinen tilanne nyt vs. kk sitten 9. Suomen taloudellinen tilanne kk kuluttua vs. nyt. Työttömien määrä kk kuluttua nykyhetkeen verrattuna. Elinkustannukset nyt verrattuna kk sitten. Kuluttajahinnat kk kuluttua vs. nyt 6. Oman talouden tilanne nyt verrattuna kk sitten 7. Oman talouden tilanne kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen 8. Ajankohdan edullisuus suurempiin hankintoihin 6 9. Aikooko talous hankkia omistusasunnon seuraavien kk aikana 7. Aikooko talous hankkia henkilöauton seuraavien 6 kk aikana 8. Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä seuraavien 6 kk aikana, maakunnittain 9. Millainen ajankohta on säästämisen kannalta. Miten todennäköisesti talous säästää seuraavien kk aikana. Millainen ajankohta on luotonoton kannalta. Aikooko talous ottaa luottoa seuraavien kk aikana

3 Katsaus Vuoden toisen neljänneksen tulokset perustuvat kotitalouksien haastatteluihin viikoilla, 8 9 ja vuonna. Suomen talouskehitys Mennyt vuosi (kuvio, sivu 9) Kuviosta käy ilmi miten kuluttajat ovat arvioineet Suomen talouskehitystä. Mittarina käytetään kuluttajien vastauksista johdettua saldolukua. Saldoluvun laskentaperiaate on esitetty sivulla 8. Vuoden 998 syksyllä kuluttajien arviot alkoivat heikentyä.. neljänneksellä 999 saldoluvun arvo oli laskenut +:een. Kesällä -99 kuluttajien arviot paranivat. Saldoluku on sen jälkeen liikkunut enimmäkseen +:n ja +:n välillä. Kuluvan vuoden. neljänneksellä pisteluku oli +. Puolet vastaajista arvioi maan talouden parantuneen edellisten kuukauden aikana. Neljä kymmenestä arvioi sen pysyneen ennallaan. Seitsemän sadasta arvioi sen huonontuneen. Eri alueista tyytyväisimpiä olivat Uudenmaan maakunnan asukkaat. Maatalousyrittäjät pitävät talouskehitystä heikompana kuin yrittäjät tai toimihenkilöt. Tuleva vuosi (kuvio, sivu ) Kuluttajien arviot maan tulevasta taloudesta heikkenivät nopeasti vuoden 998 syksyllä. Keväästä -99 lähtien arviot ovat parantuneet. Vuoden toisella neljänneksellä pisteluku oli +. Runsas kolmannes vastaajista ennusti maan talouden paranevan ja yksi kymmenestä huononevan seuraavan vuoden aikana. Joka toinen arvioi talouden olevan vuoden kuluttua ennallaan. Luottavaisimpia talouden tulevaan kehitykseen oltiin ssa. Pessimistisimmät löytyvät Itä-uudeltamaalta. Ikäryhmistä tyytyväisimpiä ovat 9-vuotiaat Alueittaiset arviot Suomen talouskehityksestä edellisten kk aikana, 8, kotitalouksien arviot saldolukuna,,,,, 9, 9, 7,8. neljännes Kotitalouksien talous heikkeni lamavuosina. Sitä kesti haastattelujen mukaan vuoden 9 puoliväliin asti. Kesästä 9 alkaen kotitaloudet ovat arvioineet taloutensa jatkuvasti parantuneen. Vuoden toisella neljänneksellä osoittimen arvo oli +8. Runsas neljännes katsoi taloutensa parantuneen edellisten kuukauden aikana. Kuusi kymmenestä arvioi sen pysyneen ennallaan ja viisitoista sadasta huonontuneen. Eri alueista tyytyväisimpiä olivat Uudenmaan ja Keski-n maakuntien asukkaat. laiset ja laiset katsoivat taloutensa heikentyneen. Alle -vuotiaat katsoivat taloutensa parantuneen, tätä vanhemmat sen pysyneen ennallaan tai hieman heikenneen. Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Alueittaiset ennusteet Suomen talouskehityksestä seuraavien kk aikana 7, kotitalouksien arviot saldolukuna,7,7,9,9,,,, Muu Etelä-. neljännes Pääkaupunkiseutu Länsi-. neljännes Itä-, Pohjois- Oman talouden kehitys Mennyt vuosi (kuvio 6, sivu ) - - Alueittaiset arviot oman talouden kehityksestä edellisten kk aikana,8, 8, 7,7 6,8. neljännes kotitalouksien arviot saldolukuna Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi- 9,, 7, 6,9 8,. neljännes Itä- Pohjois-

4 Tuleva vuosi (kuvio 7, sivu ) Kuluttajat ovat olleet omien talousnäkymiensä suhteen toiveikkaita jo kuutisen vuotta. Toisella neljänneksellä talousodotuksia mittaava saldoluku oli +. Kolme kymmenestä arvioi taloutensa paranevan ja yksi kymmenestä huononevan. Kuusi kymmenestä uskoi taloutensa olevan vuoden kuluttua ennallaan. Luottavaisimpia olivat Lapin ja Uudenmaan asukkaat. Alueittaiset ennusteet oman talouden kehityksestä seuraavien kk aikana kotitalouksien arviot saldolukuna,,9,,6,,, 9, 8,6, Ostamisen edullisuus (kuvio 8, sivu6) Ostamisen edullisuutta mittaavan osoittimen arvo oli toisella neljänneksellä +6. Edullisimpana ajankohtaa pidettiin lla. n ja Itä-Uudenmaan maakuntien asukkaat eivät pitäneet ajankohtaa erityisen otollisena suurempiin hankintoihin neljännes Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Kuluttajien luottamusindikaattori (etukansi) Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan edellä käsiteltyjen osoittimien aritmeettisena keskiarvona. Laskentaperiaate esitetään sivulla 8. Toisella neljänneksellä luottamusindikaattorin arvo oli +,. Mielialat olivat Uudellamaalla ja Keski-lla muita alueita paremmat. Itä-Uudenmaan mielialat olivat alueista selvästi heikoimmat. Väestöryhmistä luottavaisimpia olivat palkansaajat ja vähiten luottavaisia työttömät ja eläkeläiset. Alueittaiset arviot ostamisen edullisuudesta kotitalouksien arviot saldolukuna 8, 7, 7,, 7, 6,7 6,7,,7, -. neljännes - Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois- Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais- 6,7 6,,,9,,,,,,9,,,9,7,7,,,8,6, 6, - Kuluttajien luottamusindikaattori suuralueittain, 7, 7, 6,,,8,,9,9,9. neljännes - Pääkaupunkiseutu Muu Etelä- Länsi-. neljännes Itä- Pohjois-

5 Työttömyys (kuvio, sivu) Toisella neljänneksellä vähän alle puolet vastaajista arvioi työttömyyden vähenevän seuraavien kuukauden aikana. Työttömyyden kasvua povasi runsas kymmenes. Työttömyysodotuksia mittaavan osoittimen arvo oli 7. Kuluttajahinnat Työttömyysodotukset alueittain. neljännes. neljännes Mennyt vuosi (kuvio, sivu) Kuluttajabarometri mittaa myös miten suomalaiset seuraavat kuluttajahintojen tai elinkustannusten muutoksia. Kuluttajia pyydetään arvioimaan kuinka monta prosenttia kuluttajahinnat ovat muuttuneet viimeisten kuukauden aikana. Hintojen vuosimuutokseksi arvioitiin toisella neljänneksellä +,6 prosenttia. Tilastokeskuksen mittaama kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli samana aikana +,8 prosenttia , -8, -,8-7,6 Muu Etelä- -,8 -, - -, -,7 -, Pääkaupunkiseutu Länsi- Itä- Pohjois- Tuleva vuosi (kuvio, sivu ) Kuluttajia pyydetään myös arvioimaan kuinka monta prosenttia hinnat tulevat seuraavien kuukauden aikana muuttumaan. Hintojen muutokseksi seuraavien kuukauden aikana ennustettiin toisella neljänneksellä +,7 prosenttia. Asunnon ostoaikeet Lähde: TK, Kuluttajabarometri % KOTITALOUKSISTA AIKOO OSTAA ASUNNON VUODEN SISÄLLÄ Kaikki kotitaloudet aikuistaloudet lapsitaloudet 8 8 Ostoaikomukset 6 6 Ostoaikomukset koskevat seuraavaa puolta vuotta. Poikkeuksena omistusasunto, jonka osalta suunnittelujakso on kuukautta. Huhtikuusta 998 lähtien asunnon ostoa koskeva kysymys muuttui siten, että kuukauden kysymys esitetään haastattelussa tarkennuksena pitemmän suunnittelujakson ( kk) kysymykselle. Muutoksella saattaa olla vaikutusta vastausjakaumiin Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Omistusasunto (kuvio 9, sivu7) Asuntokaupan vilkkaina vuosina 98-luvun lopulla asunnon ostoa suunnitteli joka kymmenes kotitalous. Tämän jälkeen ostoaikeet laskivat muutaman vuoden ajan. Vuoden 99 lopulta lähtien ostoaikeet alkoivat pikkuhiljaa nousta. Vuoden 999 jälkipuoliskolla ne laskivat hieman mutta nousivat kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Toisella neljänneksellä uudella haastattelutavalla tehdyn kyselyn mukaan,9 prosenttia vastaajista aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Eri ikäisistä --vuotiailla on eniten asunnon ostoaikeita,, prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ostoa suunnittelee yksi talous kymmenestä, ssa yksi talous sadasta. Barometri selvittää myös asunnon hankinnan rahoitustapoja. Tärkeimmät rahoitustavat ja niiden osuudet olivat: pankkilaina 9 %, nykyisen asunnon myyntitulo 7 % ja omat säästöt 6 %. Henkilöauto (kuvio, sivu 8) Huhtikuussa 998 auton hankintaa koskeva kysymys muuttui siten, että 6 kuukauden kysymys esitetään haastattelussa tarkennuksena pitemmän suunnittelujakson ( kk) kysymykselle. Muutoksella saattaa olla vaikutusta vastausjakaumiin. 9,7 prosenttia talouksista suunnitteli toisella neljänneksellä ostavansa tai vaihtavansa henkilöauton puolen vuoden sisällä. Tämän mukaan kotitaloudet ostaisivat puolessa vuodessa noin henkilöautoa. Näistä uusia autoja olisi ja käytettyjä autoja noin 7 kappaletta. Lapsiperheillä oli muita enemmän ostoaikeita, %. Yksinasuvilla osuus oli 7 prosenttia ja muilla talouksilla prosenttia. Neljä kymmenestä aikoi rahoittaa autonsa oston pääasiassa nykyisen auton myyntitulolla, kolme kymmenestä säästöillään. prosenttia aikoi turvautua osamaksukauppaan ja yhtä moni aikoi käyttää pankkilainaa.

6 Lomamatkat ja vapaa-aika % kotitalouksista suunnitteli toisella neljänneksellä tekevänsä ulkomaan lomamatkan puolen vuoden sisällä. Muita useammin ulkomaan lomamatkaa suunnittelivat ruuhka-suomen asukkaat. Kärjessä on, 6 %. Vähiten matkoja suunniteltiin ssa, %. Kotimaan lomamatkaa puolen vuoden sisällä suunnitteli 6 prosenttia kotitalouksista. Muita enemmän näitä suunnitelmia oli pohjoisessa asuvilla. Kotimaan lomalle aikovia oli eniten Keski-lla, 8 prosenttia. Vähiten kotimaan lomamatkoja suunniteltiin lla, 8 prosenttia. Muun kulkuvälineen kuin auton aikoi hankkia 6 % ja kalliita harrastus- ja urheiluvälineitä 7 % kotitalouksista. Vapaa-ajan asunnon hankintaa suunnitteli kolme kotitaloutta sadasta. Ostoaikomuksia oli muita enemmän lapsiperheillä % kotitalouksista aikoo tehdä lomamatkan 6 kk sisällä Kotimaan loma Ulkomaan loma Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Koti, asuminen Kodin sisustamista seuraavan puolen vuoden sisällä suunnitteli % kotitalouksista. Kodin sisustaminen on erityisen ajankohtaista kun nuori siirtyy omaan talouteen tai kun perheeseen syntyy lapsia. Opiskelijoiden talouksista kaksi kolmesta, lapsiperheistä yli puolet ja eläkeläisistä joka viides aikoo sisustaa kotiaan. Asuntoremonttia suunnitteli 8 prosenttia talouksista. Lapsiperheiden (7 %) suunnitelmissa se oli selvästi useammin kuin yksinasuvilla (8 %). Kodinkoneita aikoi hankkia joka neljäs talous. Hankinta-aikomukset vähenevät iän myötä. Alle -vuotiaiden talouksista joka kolmas mutta yli 6-vuotiaiden talouksista vain joka kymmenes aikoi hankkia kodinkoneita puolen vuoden sisällä. Viihde-elektroniikkaa aikoi hankkia kolme kymmenestä taloudesta. Hankinta-aikomuksia oli eniten opiskelijatalouksissa (6 %). Yli -vuotiaista samaa suunnitteli noin joka kymmenes. % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin Asunnon korjaus Kodin sisustus Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu 99 % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin % kotitalouksista aikoo käyttää rahaa seuraaviin menokohteisiin Muu kulkuväline Harrastusvälineet Loma-asunto Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu Viihde-elektr. Kodinkoneet Huom! = helmikuu = toukokuu = elokuu = marraskuu

7 Säästäminen (kuviot, sivut ) Säästämisen edullisuutta arvioitaessa joudutaan arvioimaan eri sijoituskohteiden edullisuutta. Pankkitalletusten reaalikorot ovat laskeneet eivätkä houkuta sijoittajia entiseen tapaan. Viime aikoina kuluttajat ovatkin kiinnostuneet arvopaperisäästämisestä. Säästämisen edullisuutta mittaava saldoluku on noussut vuoden verran ja oli tämän vuoden toisella neljänneksellä +. Noin 7 prosenttia kotitalouksista (,6 milj. taloutta) ilmoitti todennäköisesti säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Säästämiseen voi olla useita syitä. Tavallisin syy on pahan päivän varalle säästäminen ( 8 taloutta). Lomanviettoa ( 7 taloutta) tai velan hoitoa (78 taloutta) varten säästetään myös yleisesti. Kestokulutushyödykkeitä varten säästää 7, vanhuuden varalle 6 ja asuntoon etukäteen 7 taloutta. Rahat aiotaan useimmiten sijoittaa pankkitilille ( taloutta). Muut sijoitusmuodot ja talouksien määrät olivat: pörssiosakkeet, obligaatiot tai muut joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot tai muut arvopaperit, säästövakuutukset, kiinteä omaisuus 9, asunto-osake, vapaa-ajan asunto taide- ja arvoesineet ja muu sijoitusmuoto 6 taloutta. Kotitalouksilta kysytään myös niiden rahatilannetta. Tämän vuoden toisella neljänneksellä kotitaloudet kuvasivat rahatilannettaan seuraavasti: talous velkaantuu :, %, kulutukseen joudutaan käyttämään säästöjä :, %," rahat riittävät nipin napin": 9 %, talous pystyy säästämään hieman : 7, % ja talous pystyy säästämään paljon : 6,6 % kotitalouksista. Luotonotto (kuviot, sivut ) Arviot lainanoton edullisuudesta seurailevat lainakorkojen muutoksia. Kaksi kolmesta piti ajankohtaa otollisena lainanotolle. Lainanoton edullisuutta mittaava saldoluku on laskenut vuoden verran ja oli toisella neljänneksellä + 6. Toisella neljänneksellä, prosenttia kotitalouksista (8 taloutta) aikoi ottaa lainaa seuraavien kuukauden aikana. Opiskelijoista prosenttia aikoi ottaa lainaa. Luottoa voidaan ottaa yhteen tai useampaan tarkoitukseen. Toisella neljänneksellä luottoa aiottiin ottaa eri tarkoituksiin seuraavasti: kestokulutustavarat, asunto-osake 6, kiinteä omaisuus, opinnot 6, arvopaperit,7 ja muu käyttötarkoitus 8 prosenttia lainan ottoa suunnittelevista talouksista. % kotitalouksista, jotka aikovat säästää. nelj nelj Vanhuuden varalle 8 6 Mihin tarkoitukseen kotitaloudet säästävät? 6 Pahan päivän varalle 8 76 Velan hoitoa varten 9 69 Lomaa varten 7 Kestokul. hyöd. Säästöjen sijoituskohteet Asuntoon etukäteen % kotitalouksista, jotka aikovat säästää. nelj. 7 Mihin kotitaloudet aikovat ottaa lainaa?. nelj.. nelj. Pankkitilille Pörssiosakkeet Obligaatiot Sijoitusrahastot Säästövakuutukset 8 Kiinteään omaisuuteen Asuntoosakk Muusta syystä Muuhun kohteeseen Kiinteään omaisuuteen 8 6 Kestokulutushyöd. Asuntoosakkeisiin Opintoihin Arvopapereihin Muihin kohteisiin 7

8 Tutkimusmenetelmä Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Ensimmäinen kuluttajabarometritutkimus tehtiin marraskuussa 987. Vuoteen 99 asti se tehtiin kaksi kertaa vuodessa toukoja marraskuussa. Vuonna 99 tutkimuskerrat nostettiin neljään. Tutkimuskuukaudet olivat helmi-, touko-, elo- ja marraskuu. Lokakuusta 99 alkaen tiedot on kerätty EU:n komission toimeksiannosta joka kuukausi. Kuluttajabarometrin kysymykset ovat aina olleet suurimmaksi osaksi vertailukelpoiset vastaavien kansainvälisten tutkimusten kanssa. Lokakuussa 99 keskeisimmät kysymykset yhdenmukaistettiin EU-maiden harmonisoidun kuluttajasurveyn kysymyksen kanssa. Tämä aiheutti pieniä muutoksia kuluttajabarometrin tietosisältöön. EU-kysymysten lisäksi nykyinen kuluttajabarometri sisältää parikymmentä Suomen omaa kysymystä, jotka ovat olleet mukana alusta lähtien. Tietojen keruu Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 999 asti Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa paneelia. Samalle henkilölle esitettiin kysymykset kolme kertaa puolen vuoden välein ja kohdehenkilöistä oli joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekivät haastattelut (puhelimitse) eri puolilla Suomea. Tammikuusta alkaen kuluttajabarometrin kohteena on kuukausittain kokonaan vaihtuva henkilöotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokeskuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimusalueena on edelleen koko maa. Vastaajat edustavat Suomen 7-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. Edellä kuvatulla tiedonkeruumenetelmän muutoksella on jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin vastausjakaumiin. Maakunnittainen neljännesvuositarkastelu on tehty ottamalla tutkimukseen mukaan huhti-, touko ja kesäkuun haastatteluaineisto. Kuluttajabarometrin netto-otoskoko oli vuoden toisella neljänneksellä 6 77 henkilöä. Vastauksia saatiin 878, joten tutkimuksen nettokato oli,8 prosenttia. Itä-Uudenmaan, Keski-n, n ja n luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän takia yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Luottamusindikaattori Kuluttajien luottamusindikaattori saadaan Euroopan Unionin alueella sovellettavan laskentatavan mukaisesti seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Suomen taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen Oma taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Oma taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen Ajankohdan edullisuus suurempiin hankintoihin. Saldoluvut lasketaan yhteen ja jaetaan viidellä. Saldolukujen ja kuluttajien luottamusindikaattorin arvoalue on (, ). Saldoluku Tutkimuksesta laadituissa kuvioissa viitataan saldolukuihin. Laskentaperiaate on seuraava: Haastateltavilta kysytään: Millainen on mielestänne Suomen taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen? Vastausvaihtoehdot on esitetty oheisessa taulukossa. Kunkin vastausvaihtoehdon prosenttiosuus kerrotaan sen painokertoimella. Tulojen summana saadaan saldoluku. Esimerkkinä kuvio, sivu 9: Suomen taloudellinen tilanne nyt verrattuna kuukautta sitten,. neljännes. Vastaus %-osuus Paino-kerroin Tulo Paljon parempi,7,7 Jonkin verran parempi 7,,,6 Samanlainen,6 Jonkinverran huonompi 6,,, Paljon huonompi,9,9, Yhteensä, = saldoluku Käytetty aluejako Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Muu Etelä-: Muu Etelä-Suomen lääni Länsi-: Länsi-Suomen lääni ja Itä-: Itä-Suomen lääni Pohjois-: Oulun lääni, Lapin lääni 8

9 . Suomen taloudellinen tilanne Nyt verrattuna kuukautta sitten Paljon parempi Hiukan parempi Samanlainen Hiukan huonompi Paljon huonompi,6,7,7 6,,7,9,, 8, 7,,,6. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous parantunut - Talous huonontunut Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 7,,,,,,7,,,8,7 9,6 9, 8, 8, 8, 8, 7,7 6,,8,6 9

10 . Suomen taloudellinen tilanne kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon parempi,7 Hiukan parempi, 8, Samanlainen 9, 8, Hiukan huonompi 8,6, Paljon huonompi,7,,,. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous paranee Talous huononee Series Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-, 6,9 6,7 7,9,,,,, 9,7,9,6,6,,,,,9,8,

11 . Työttömien määrä kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon enemmän,6,8 Hiukan enemmän 9,, Yhtä paljon,8 9,9 Hiukan vähemmän,8, Paljon vähemmän,,7,8,7. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Työttömiä enemmän Työttömiä vähemmän Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski- - -, -, -, -9,6-8, -7, -7, -6,9-6,7-6 -,8 -, -,8 -,8 -, -,8 -, - -, -, -,7 - -

12 . Elinkustannukset Nyt verrattuna kuukautta sitten Hyvin paljon korkeammat,7,6 Jonkin verran korkeammat,, Vähän korkeammat, 7, Samalla tasolla, 8, Alemmat,7,9,,8. nelj.. nelj Inflaatioarvio (arvio hintojen muutoksesta vuoden takaisesta %),,,, -, -, , -,,,,7,,,,6,6,,,,,8,8,,6 Vuosineljännes ja inflaatioprosentti Inflaatioarvio maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski-,,,9,8,8,8,6,6,6,6,,,,,,,,

13 . Kuluttajahinnat Muutos seuraavien kuukauden aikana Nousevat nopeammin kuin nyt Nousevat samaa vauhtia kuin nyt Nousevat hitaammin kuin nyt Pysyvät nykyisellä tasolla Laskevat hieman nykyisestä tasosta, 6,, 6,8 9,,6,,,,8,,. nelj.. nelj Inflaatioennuste (ennuste hintojen muutoksesta vuosi eteenpäin %),,,, 98 99,9,,,,,8,,8,,9,7,,,6,,,6,7 Inflaatioennuste maakunnittain,. neljännes Varsinais- Keski- Keski- Vuosineljännes ja inflaatioprosentti,9,8,8,8,7,7,7,7,6,,,,,,,,,,

14 6. Oman talouden tilanne Nyt verrattuna kuukautta sitten Paljon parempi,,9 Hiukan parempi,7,7 Samanlainen 8, 7,9 Hiukan huonompi,, Paljon huonompi,6,9,,. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous parantunut - Talous huonontunut Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Varsinais- Keski- -, -,6,,7, 9, 9, 9, 8,7 8, 7,7 7, 6,7 6,,,,,,9,8 -

15 7. Oman talouden tilanne kuukauden kuluttua verrattuna nykyhetkeen Paljon parempi Hiukan parempi Samanlainen Hiukan huonompi Paljon huonompi,, 7,9 8,,9,,,6,8, 6, 6,. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Talous paranee - Talous huononee Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Keski- Varsinais-,9,6,9,7,,9,8,7,7,, 9, 9, 9, 9, 9, 8,8 8, 7, 7, 6,

16 8. Ajankohdan edullisuus Suurempiin hankintoihin Edullinen, 9,7 Epäedullinen Ei kumpaakaan,7 8,,,, 6,9. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Ostaminen edullista - Ostaminen epäedullista Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-,7, 8, 6,,8,7,,7,,6,,,,9,8,,9, 9,7 6, 6

17 9. Aikooko talous hankkia omistusasunnon Seuraavien kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,9,,6,, Ei 9,6 9,7,,. nelj.. nelj Aikomukset mittausajankohdasta toiseen, % kotitalouksista aikoo ostaa asunnon 8, 6,,,, ,6,7,8,8,9,, 6,,9 Vuosineljännes ja aikomusprosentti Asunnon ostoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Keski- Varsinais-,6, 7, 6,8 6,8 6, 6,,9,9,,,,8,,,9,,, 8,

18 . Aikooko talous hankkia henkilöauton Seuraavien 6 kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,,9,6,8,9 Ei 8,7 8,,6,9. nelj.. nelj Aikomukset mittausajankohdasta toiseen % kotitalouksista aikoo ostaa henkilöauton , 7, 8, 8, 9, 8, 7,8,8 9,7 Vuosineljännes ja aikomusprosentti Auton ostoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski-,8,6,6 7, 8, 7,9,,,8,7,,,,, 9,7 9, 9, 9, 9, 8,

19 . Ostoaikomukset eräissä kulutusryhmissä maakunnittain Seuraavien 6 kuukauden aikana,. neljännes ASUNNON KORJAUS KODIN SISUSTUS VIIHDE-ELEKTRONIIKKA KODINKONEET kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht,9, 8,,,8 9,7,7,,6,6,,,6, 9,6,7, 7, 7,7, 7,9 Varsinais-,,7 7,,, 6,7,,9,, 7, 6,7,6 7,7 8,,,,8, 6,, 7,6,, 8,, 9,8 6,8,,,,,7 9, 9,,8,,,8 6,, 6,, 7, 9, 8,7,8, 7 8,7,7,7 9,9,6,6,8, 7,,,, 9, 9,6,7 8,9,6,,8 8,,,6 8, 9,,,, 8, 9,6,9,7 8,6 7,6 7,6,,7,,,,8,,,8 8,7 7,9 6,6,6, 7,,8 9,,,7 6,8 6,7 8,7,8 9,8,,6 6 Keski-,9,7,6,,, 6,, 6,6,7,9,6,6 7,,7,,,, 8,7, 8,6 8,6 6,6,,,,6,,, 9,7,7 Keski-,,7,8,8 6,7 6,,,9 9,,9,, 7, 9,,6, 8,,9 9,, 7,, 9, 7, 8,,8,,,6,,8,9,9 6,8,,, 9, 8, 7,9,7 9,7 8,6,9,, 8,6,9, 8,6,8 7, 8, ,8,8,,7 7,9 9,,,,,9 KULKUVÄLINE, EI AUTO HARRASTUSVÄLINEET KOTIMAAN LOMA ULKOMAAN LOMA kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht kyllä ehkä yht 9,9 6, 6,,,6 7,, 6,,,,8 9, 7, 6,9,8 7,, 6,, 67, 8,,7 9,8 Varsinais-, 7, 7, 9 6,,,,7 6,8 7,, 9,8 6,8,7 9, 7,,,9,,8,9,,9, 8,, 9,,, 6,9,,,6,9 9,, 9,8 7, 7,,,9 7, 7,,8 9,,7,9,6 9,8,8,6 8,,, 9,, 6,,9 9,, 9,6,6 9,,,,,,6 9,8, 8, 6,,,,,8,8, 6,6 7,6,7, 7, 7,7,7, 6,6 9,7,, 9, 6, 6, 7,6 7,7,7, 6, 9,,,9, 6,,,,7 7,6 6, 7,9,7 9,6 Keski-, 7,, 7,,, 6,7 7,9,9, 6,6 7,7,7,,9 9,, 6,, 7,6 9,8 7, 9, 6,8 9,9 6, 6, 7, 9, 6, 7,,7, Keski- 8,,,7 8,7 7,, 8,,8 8,8,6, 6,6 9,,6 6,7 9, 7,9, 7,,8,8 8,,6,,, 7,6, 6,7 8 7,, 8,,6,8, 8,,, 6,8 7,,,,6,, 9,7,7,,,6,,8, 8,, 9,8, 6,8 6,8,6 7,6,6,6 9

20 . Millainen ajankohta on Säästämisen kannalta Erittäin hyvä 6,7 6,9 Melko hyvä,, Melko huono 9,7 9,8 Erittäin huono 8,6 7,,7,9. nelj.. nelj. Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Hyvä aika säästää - - Huono aika säästää Vuosineljännes ja saldoluku Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- - -,6 -,,6, 6,,9,,,,,6, 9,7 9,7 9, 8,9 7, 6,9 6,9,

21 . Kuinka todennäköisesti talous säästää Seuraavien kuukauden aikana Hyvin todennäköisesti säästää 9,, Melko todennäköisesti säästää 7,, Melko todennäköisesti ei säästä Hyvin todennäköisesti ei säästä,7,8,,,,7. nelj.. nelj Säästämisaikomus ajankohdasta toiseen Vuosineljännes ja aikomusprosentti Säästämisaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 76,9 7, 7, 7, 7, 7,8 7, 69,9 69, 69, 68,9 68,8 67,6 67, 67, 66,6 6, 6,7 6,9 8,6 8,

22 . Millainen ajankohta on Luotonoton kannalta Erittäin hyvä,, Melko hyvä 6, 6,8 Melko huono 9,8 6,6 Erittäin huono,,,8,. nelj.. nelj Saldolukuna mittausajankohdasta toiseen Hyvä aika ottaa luottoa - - Huono aika ottaa luottoa Saldoluvut maakunnittain,. neljännes Vuosineljännes ja saldoluku Keski- Varsinais- Keski- - -,7 8,6 8, 8, 7,6 7, 6, 6,,6,,,6,,,, 9,,,,

23 . Aikooko talous ottaa luottoa Seuraavien kuukauden aikana Kyllä, varmasti Mahdollisesti Luultavasti ei,9, 9, 8, 6,6, Ei,7,8. nelj.. nelj. 77, 8, Luoton ottoaikomus ajankohdasta toiseen Vuosineljännes ja aikomusprosentti Luoton ottoaikomukset maakunnittain,. neljännes Keski- Varsinais- Keski- 6, 6,6,,,9,8,,,9,7,,,6,,,7, 9,8 9, 9, 9,

24 Postitus lkkirje PMM Sopimus / Tulot ja kulutus : Inkomst och konsumtion Income and Consumption Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (9) 7 9 ISSN 78-8 = Tulot ja kulutus ISSN Tuotenro B

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 11 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 1, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 1 Keski- Pohjois- Itä- Etelä-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 2. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 29 Etelä- Itä- Pohjois-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 29 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 28, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 28 Pohjois- Etelä- 12 9,1

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 2 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 2, 3. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2 Itä- Pohjois- Keski- Etelä-

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, syyskuu Kuluttajien luottamusindikaattori ja BKT:n vuosimuutos neljännesvuosittain 1995-2011 24

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, maaliskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-3/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 21 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 29, 4. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 29 Pohjois- 11 1,3 9,6

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI HELSINKI

VAALIPUNTARI HELSINKI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI TAMPERE

VAALIPUNTARI TAMPERE VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, syyskuu Kuluttajien arviot ajankohdan otollisuudesta säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2009 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2009, kesäkuu Kulutuksen vähentyminen taantuman vaikutuksesta eri sosioekonomisissa ryhmissä, kesäkuu

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 2009 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 3. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2009 Helsinki 22.10.2009

Lisätiedot

Kuluttajabarometri maakunnittain

Kuluttajabarometri maakunnittain Tulot ja kulutus 2010 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 1. neljännes Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 1. neljännes 2010 Helsinki 22.4.2010

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, kesäkuu Helsinki 30.6.2015.5.2012.5.2012 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, heinäkuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, maaliskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI

VAALIPUNTARI KOKO SUOMI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2015 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2015, helmikuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 000 ja odotukset vuodelle 001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ

VAALIPUNTARI JYVÄSKYLÄ VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 97 00 ja odotukset vuodelle 01 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri on kuukausittainen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, helmikuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa helmikuussa 2012 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, helmikuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa helmikuussa 2013 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Kuluttajabarometri. Pertti Kangassalo yliaktuaari. pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598

Kuluttajabarometri. Pertti Kangassalo yliaktuaari. pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598 Pertti Kangassalo yliaktuaari pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3598 Mikä on kuluttajabarometri?! Puhelinhaastattelututkimus, kvalitatiivinen survey! Kuluttajien taloudelliset mielialat,

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, elokuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, marraskuu 10 5 0 Kuluttajien luottamusindikaattori: EU ja euroalue 1/2000-11/2012* EU-27 Euroalue

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri: taulukot 2016, lokakuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2.3.2011

Kaupan näkymät 2.3.2011 Kaupan näkymät 2.3.2011 Kuluttajabarometri: Miltä kuluttajien ostoaikomukset näyttävät? Pellervo Marja-aho suunnittelija pellervo.marja-aho@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3349 Mikä on kuluttajabarometri?

Lisätiedot

Kuluttajabarometri, kotitalouksien näkemys talouden muutoksista

Kuluttajabarometri, kotitalouksien näkemys talouden muutoksista Tilastokeskus-päivä 3.9.29 Kuluttajabarometri, kotitalouksien näkemys talouden muutoksista yliaktuaari pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi p. (9) 1734 3598 Kuluttajabarometri! Puhelinhaastattelututkimus!

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2015

PANKKIBAROMETRI II/2015 PANKKIBAROMETRI II/2015 15.6.2015 1 Pankkibarometri II/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2016 Kuluttajabarometri 2016, toukokuu Kuluttajien luottamus vahvinta vuoteen Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 12,5,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011

Toimintaympäristön seuranta ja alueelliset kuluttajakuvat. Pekka Myrskylä 24.11.2011 ja alueelliset kuluttajakuvat Pekka Myrskylä Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan

Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, toukokuu Kuluttajien luottamus heikentynyt - omaan talouteen uskotaan Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,4, kun se huhtikuussa oli 17,8

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2014

PANKKIBAROMETRI III/2014 PANKKIBAROMETRI III/2014 17.9.2014 1 Pankkibarometri III/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2011 Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni kesäkuussa Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa

Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, heinäkuu Kuluttajien luottamuksen lasku jatkui heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 6,9, kun se kesäkuussa oli 10,8 ja toukokuussa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2014

PANKKIBAROMETRI II/2014 PANKKIBAROMETRI II/2014 16.6.2014 1 Pankkibarometri II/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011 Pankkibarometri IV/2011 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2014

PANKKIBAROMETRI IV/2014 PANKKIBAROMETRI IV/2014 17.12.2014 1 Pankkibarometri IV/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen

Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, toukokuu Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen Kuluttajien luottamus talouteen koheni edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa

Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, maaliskuu Kuluttajien luottamus keskimääräisellä tasolla maaliskuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 11,2, kun se helmikuussa oli 10,6

Lisätiedot

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, huhtikuu Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta elpymässä Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman huhtikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori Tulot ja kulutus 2013 Kuluttajabarometri 2013, heinäkuu Kuluttajien luottamus heikkeni heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 5,0, kun se kesäkuussa oli 8,1 ja toukokuussa 5,0. Heinäkuussa

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen vahvempi kuin vuosi sitten

Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen vahvempi kuin vuosi sitten Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri 2015, syyskuu Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen vahvempi kuin vuosi sitten Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 4,2, kun se elokuussa oli 8,3

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010

Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 24.11. 2010 Sampo Pankin Sijoittajatutkimus 2010 Sampo Pankin TNS Gallupilla teettämän Sijoittajatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat hyvin turvallisuushakuisia sijoittajia, jotka haluavat mieluiten säästää

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa Tulot ja kulutus 2012 Kuluttajabarometri 2012, heinäkuu Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen heinäkuussa Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa nollassa (0,1), kun se oli kesäkuussa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

ryhmät Suomessa Jarmo Partanen

ryhmät Suomessa Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttaja- ryhmät Suomessa Jarmo Partanen 2010 Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2015

PANKKIBAROMETRI III/2015 PANKKIBAROMETRI III/2015 16.9.2015 1 Pankkibarometri III/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kuluttajakysely 2009

Kuluttajakysely 2009 Kuluttajakysely 2009 - Ostospaikan valinta ja käsitys itsestä kuluttajana Viikot 47-52 Kuluttajakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Kuluttajakysely 2009 Innolink

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat nousivat tammi maaliskuussa 0,6 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat tammi maaliskuussa 0,6 prosenttia Asuminen 2012 Kiinteistöjen hinnat 2012, 1. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat nousivat tammi maaliskuussa 0,6 prosenttia Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä koko

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot