TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIK- KÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIK- KÖ"

Transkriptio

1 Kuntien välinen sopimus yhteistoiminnasta TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIK- KÖ 1. OSAPUOLET Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Tämä sopimus on kuntalain (365/1995) 76 :ssä tarkoitettu sopimus kuntien välisestä yhteistoiminannasta. Tällä sopimuksella perustetaan sopimuskuntien yhteinen yksityisen päivähoidon kehittämisyksikkö, joka toimii Tampereen kaupungin lasten nuorten palvelujen tilaaryhmän organisaatiossa Tampereella. Yksikköön keskitetään vaiheittain lukien sopimuskuntien yksityisen päivähoidon lakisääteinen ohus- valvontatyö sopimuksen liitteen 1 mukaisesti sekä kuntien keskenään sopimat yksityisen päivähoidon kehittämistehtävät. Ensivaiheessa kehittämisyksikön toiminta rakentuu seudullisen yksityisen päivähoidon koordinaattorin työn sekä yksityisen päivähoidon portaalin sähköisten palveluiden kautta. 3. YHTEISTOIMINNAN TAVOITTEET JA YLEISET PERIAATTEET Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarat ylittävää yhteistyötä yksityisen päivähoidon ohus- valvontatyössä päivähoitolain, -asetuksen valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä muiden päivähoitotoimintaa ohavia lakien määräysten mukaisesti sekä kehittää koordinoida seudun yksityistä päivähoitoa siten, että yksityisen päivähoidon palvelutaso on lakisääteistä, laadukasta palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti.

2 4. TOIMINNAN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN Yksikköön rekrytoidaan seudullinen yksityisen päivähoidon koordinaattori, jonka tehtävänä on edistää toiminalle asetettu tavoitteita tasapuolisesti sopimuskuntien alueella. Koordinaattorin palkkauksesta aiheutuvat kustannukset etaan sopimuskuntien kesken seudun 0-6-vuotiaat ikäryhmän suhteellisen osuuden mukaisesti. Jako perustuu edellisen vuoden viimeisen päivän tilastointiin. Tarkemmin eritelty vuosikustannus on sopimuksen liitteenä 2. Ikäryhmä 0-6-vuotiaat Tampereen kaupunkiseudulla Suhteellinen osuus Kangasala ,2 % Lempäälä ,9 % Nokia ,7 % Orivesi 690 2,4 % Pirkkala ,1 % Tampere ,5 % Vesilahti 485 1,7 % Ylöjärvi ,6 % Kaupunkiseutu yhteensä Tampereen kaupunki järjestää kirnpidon siten, että sopimuksen kohteena olevan toiminnan kustannusten seuranta on läpinäkyvää. Kuntakohtaisten ohus- valvontakäyntimäärien seuranta toteutetaan sähköisen tietojärjestelmän avulla. 5. OHJAUSRYHMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien päivähoidon työryhmä toimii yksityisen päivähoidon kehittämisyksikön ohusryhmänä. Ohusryhmän puheenjohtana toimii Tampereen kaupungin nimeämä edusta. Ohusryhmässä käsitellään yksityisenpäivähoidon kehittämisyksikön sopimuskuntakohtaiset tiedot, kuten asiakasmäärien kehitys sekä toiminnan taloudelliset vaikutukset. Lisäksi ohusryhmässä käsitellään toimintaan kohdistuvat vuosittaiset talousarviot -suunnitelmat. Ohusryhmä valvoo osaltaan yksityisen päivähoidon kriteerien noudattamista vastaa osaltaan siitä, että yksityisen päivähoidon palvelu kehitetään tasa-arvoisella oikeudenmukaisella tavalla. Ohusryhmä päättää osaltaan tulevan toiminnan suuntaviivoista sekä toiminnalle asetettavista tavoitteista tekee kuntajohtakokoukselle seutuhallitukselle esityksiä yksityisen päivähoidon seudullisesta kehittämisestä.

3 6. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA IRTISANOMINEN Sopimus astuu voimaan , se on voimassa kaksi (2) vuotta. Sopimus voidaan irtisanoa kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä irtisanominen astuu voimaan seuraavan vuoden 1. päivänä. Irtisanominen tulee toimittaa kirllisesti kaikille sopimuskunnille. Yksittäisen sopimuskunnan irtisanoessa tämän sopimuksen sopimus on kuitenkin voimassa muita sopimuskuntia koskien sitovasti paitsi, jos sopimuksen irtisanona on Tampereen kaupunki. Mikäli Tampereen kaupunki irtisanoo sopimuksen, katsotaan koko sopimus purkautuneeksi. 7. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopikuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. 8. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on laadittu kahdeksan (8) alkuperäistä kappaletta, yksi jokaiselle sopimusosapuolelle.

4 9. ALLEKIRJOITUKSET Kangasalla / 2010 Kangasalan kunnanhallitus Lempäälässä / 2010 Lempäälän kunnanhallitus Nokialla / 2010 Nokian kaupunginhallitus Orivedellä / 2010 Oriveden kaupunginhallitus Pirkkalassa / 2010 Pirkkalan kunnanhallitus Tampereella / 2010 Tampereen kaupunginhallitus Vesilahdessa / 2010 Vesilahden kunnanhallitus Ylöjärvellä / 2010 Ylöjärven kaupunginhallitus Jukka Mäkelä kunnanjohta Olli Viitasaari kunnanjohta Tapani Mattila kaupunginjohta Juha Kuusisto kaupunginjohta Helena Rissanen pormestari Timo P. Nieminen pormestari Erkki Paloniemi kunnanjohta Pentti Sivunen kaupunginjohta Leena Pajukoski Sivistystoimenjohta Raimo Nieminen Sosiaali- terveysjohta Timo Toivonen hallintojohta Markku Valkamo sivistystoimenjohta Kari Virta Perusturvajohta

5 Palvelun Palvelun tuotta tuotta Kunta Kunta Sopimuksen liite 1 YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISYKSIKKÖ - VAIHEITTAINEN RAKENTUMI- NEN Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus Tuoteryhmät: Yritysneuvonta Yritysneuvonta Tuoteryhmät: Ohus Ohus valvonta valvonta Markkinointi, tiedotus Liiketoimintaosaaminen Kilpailutusosaaminen Neuvonta, ohus hyväksyntä Valvonta -valvonta- ohusasiakir -yksikkökäynnit Seuranta -dokumentointi Pedagoginen Pedagoginen tuki tuki ohus ohus Koulutus Erityisen tuen konsultaatio Täydennyskoulutus Erityisen tuen konsultaatio Hankinta Hankinta kilpailutus kilpailutus Rekrytointi- Rekrytointi- siisvälitys siisvälitys Kunnan oma hankinta tai kuntien yhteishankinta Palvelumääritykset laatuvaatimukset Hankintapäätös Tutkimusportaali Tutkimusportaali Sähköinen asiointi / portaali Perhe Perhe Pkt PALVELUT KUNNALLE Kehittämisyksikkö toteuttaa lakisääteistä yksityisen päivähoidon ohusta valvontaa. Kehittämisyksikön toiminta tekee valvonnasta suunnitelmallisen, systemaattisen yhdenvertaisen kaupunkiseudulle. Eri viranomaisten kanssa, kuten ympäristövalvonnan aluepelastuslaitoksen kanssa tehtävä valvontayhteistyön linukset yhtenäistetään kaupunkiseudun kunnissa. Yrittäjille annetaan perustietoa päivähoitoyrittämisen aloittamisesta, toteuttamisesta toiminnan arvioinnista. Lisäksi annetaan sekä henkilökohtaista että sähköistä ohusta neuvontaa päivähoitopalveluiden laadukkaasta toteuttamisesta. Kehittämisyksikkö vastaa kunnan velvoitteesta ylläpitää tiedottaa yksityisen päivähoitotoiminnan keskeisistä lakisääteisistä muutoksista. Lisäksi kehittämisyksikkö järjestää erityisen tuen konsultaatiopalvelut yksityiseen päivähoitoon lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan käynnistämisen kannalta on olennaista, että kuntien yhteisen valvonta- ohusasiakirn laatiminen aloitetaan vuoden 2010 aikana. Lähtökohta yksikön toiminnalle on, että kehittämisyksikön seudun kunnille suunnattujen palvelujen tuotanto rakentuu kehittämisyksikön kuntien välisten palvelutuotantosopimusten kautta. Toiminta edellyttää palvelukokonaisuuksien tuotteistamista.

6 Sähköiset palvelut ovat kunnan yksityisen päivähoidon ohuksen valvonnan näkökulmasta tärkeä toimintaväline. Valvontaan liittyvä lainsäädäntö asiakirt mahdollistavat ankohtaisen tiedon ylläpidon yksityiseen palvelun tuottaan verkossa. Kunnan päivähoidon palveluohuksen kokonaisuus tehostuu, kun käytettävissä on myös tieto yksityisistä päivähoitopaikoista. Lisääntyvä yksityinen päivähoitopalvelu edellyttää hankinta- kilpailutusosaamista. Yhteistyössä kuntien kanssa laaditaan yhteiset hankinta-asiakirt (palvelumääritykset laatuvaatimukset). Hankintapäätökset, sopimukset täytäntöönpano tehdään joko kunnissa tai delegoidaan hankintojen päätösvalta kehittämiskeskukselle. Hankinnan kilpailutuksen yhteistoiminnalla saadaan aikaan kustannustehokkuutta. Kaupunkiseudun yhtenäiset yksityisen päivähoidon hankinta- kilpailutusasiakirt laaditaan vuoden 2011 aikana. Lisäksi yhteiset yksityisen päivähoidon laatukriteerit ovat tavoitteena vuonna Toiminnan pitkän aikavälin tavoitteen on: määritellä yhteiset yksityisen päivähoidon laatukriteerit toiminnan kilpailuttamisen tueksi. erilaisten toimintaa ohavien rekisteritietojen saaminen yhteisestä sivustosta. rakentaa sähköisen asioinnin yhteyteen tutkimusportaali. PALVELUT PERHEILLE Päivähoidon asiakasperheille luodaan sähköiset palvelut, joissa on tietoa päivähoidon yksityisistä tuottajista, perheen mahdollisuudesta hakeutua yksityisen päivähoidon palvelun piiriin sekä kunnan valvontavelvollisuudesta. Sähköinen asiointi edellyttää osittain vahvaa tunnistautumista mutta tarjoaa myös avoimia sivusto kuntalaisten käyttöön. Sähköisen palvelut toimivat yhtenä yksityisen päivähoidon markkinointikanavana seudullisesti. Sähköiset palvelut Avoin struktuuri Avoin struktuuri Palvelun Palvelun tuotta tuotta päivähoitoyrittäjyydestä päivähoitoyrittäjyydestä -Markkinointikanava -Markkinointikanava - Tietopankki - Tietopankki päivähoidon päivähoidon säädöksistä säädöksistä -Keskustelukanava -Keskustelukanava -Rekisteritietojen -Rekisteritietojen päivitys päivitys -Viranomaiselle -Viranomaiselle lähetettävät lähetettävät lomakkeet lomakkeet Kunta Kunta palvelun palvelun tuottajista tuottajista valvonnasta valvonnasta ohuksesta ohuksesta laadunhallinnasta laadunhallinnasta - Tietoa vapaista - Tietoa vapaista päivähoitopaikoista päivähoitopaikoista -Rekisteri palvelun -Rekisteri palvelun tuottajista tuottajista -Seurantatiedot -Seurantatiedot valvontavalvonta ohuskäynneistä ohuskäynneistä Perhe Perhe yksityisestä yksityisestä päivähoidosta päivähoidosta hakemisesta hakemisesta Kelan Kelan tuista tuista hoitomaksuista hoitomaksuista vapaista vapaista päivähoitopaikoista päivähoitopaikoista -Sähköinen -Sähköinen hakeminen hakeminen -Varhaiskasvatus- -Varhaiskasvatus esiopetussuunnitelma esiopetussuunnitelma -Viranomaiselle -Viranomaiselle lähetettävät lähetettävät lomakkeet lomakkeet Muut Muut yhteistyökumppanit yhteistyökumppanit yksityisestä yksityisestä päivähoidosta päivähoidosta Tunnistautuminen

7 Sähköisen palvelun kautta perheille annetaan tietoa kaupunkiseudun yksityisestä päivähoidosta sen eri toimintamuodoista. Lisäksi tarjotaan tietoa yksityiseen hoitoon liittyvistä lakisääteisistä tukimuodoista sekä kuntakohtaisista yksityisen päivähoidon kuntalisistä. Sähköinen palvelu mahdollistaa perheille yhteydenoton yksityiseen palvelutuottaan. Tavoitteena on, että edellä kuvatun sähköisen mallin kehittämistyö käynnistyy kevään 2010 aikana. Ensisiisesti rakennetaan yhteinen kaupunkiseudun yksityisen päivähoidon palveluiden sivusto perheiden yksityisten palveluiden tuottajien näkökulmasta. Keväällä 2010 käynnistyvä työ edellyttää yhteistyötä KuntaIT-hankkeen toimijoiden yksityisten palvelutuottajien kanssa kaupunkiseudun yhteisen sivuston rakentamisessa. Toiminnan aloittaminen edellyttää erillisiä resursse. Pitkän aikavälin tavoitteena on: että asiakasperheet saavat tiedon sekä kunnallisista että yksityisistä päivähoitopalveluista yhteisestä sivustosta että hakeminen yksityiseen päivähoitoon toteutuu sähköisesti että vanhemmat voivat tunnistautumisen kautta saada tietoa lapsensa varhaiskasvatus- esiopetussuunnitelmista täyttää lomakkeita eri viranomaistahoille PALVELUT YRITTÄJÄLLE Tampereen kaupunkiseudun päivähoidon yrittäjille on tarjolla yritysneuvontaa. Pirkanmaalla yritysneuvonta on vakiintunutta toimintaa. Tavoitteena on, että olemassa olevat yritysneuvonnan palvelut, Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredeassa Pirkanmaan TE-keskuksen Ensimetrissä, vastaavat tkossa päivähoidon yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittämisestä. Tällä hetkellä yksityisen päiväkotitoiminnan keskeisin haaste on asetuksen mukaisten toimitilojen vähäisyys. Kehitysyhtiö Tredeassa perusteilla olevan toimitila- tonttipörssin odotetaan osaltaan tuovan tähän tilanteeseen helpotusta. Yksityisen päivähoidon markkinointi tiedottaminen kehittyy sähköisen sivuston perustamisen jälkeen osana kehittämiskeskuksen toimintaa. Yksityisen palvelutuottan pedagoginen tuki ohus perustuu koulutuksen vahvistamiseen. Pirkanmaalla järjestetään ammatillista tutkintoon tähtäävää perus- täydennyskoulutusta sekä erikoistumisopinto hyvinvointialan yrittäjille sellaisiksi aikoville. Pedagoginen tuki toteutuu erityisesti erityisen tuen konsultaationa yksityisille päivähoidon tuottajille, josta kunnan tulee vastata lain mukaisesti. Palvelun tuottajille sähköinen asiointi antaa tietoa voimassa olevista päivähoidon toteuttamisen periaatteista sekä toimintaa ohavista säädöksistä uudistuksista. Sähköisten palveluiden kautta tuetaan ohtaan yrittäjyyttä. Yrittäjät saavat tietoa laa-alaisesti muista yrittäjistä toimivat vuorovaikutuksessa eri verkostoissa. Yksityisen päivähoidon toimintaa ylläpitäville tukipalveluille, kuten siisrekrytoinnille ateriapalveluille, luodaan kanava sähköisissä palveluissa. Yksityinen palvelun tuotta voi markkinoida omia palveluitaan laa-alaisesti verkostossa. Kunnallisten palveluiden järjestämisessä toimii sähköinen palvelu rekrytointiin siisvälitykseen. Tavoitteena on että yksityisen palvelun tuottalle järjestetään vastaavat palvelut tulevaisuudessa.

8 Tavoitteena on, että osana sähköisten sivustojen kehittämistä rakennetaan yksityisille palvelun tuottajille markkinointi- tiedotussivut. Sivuston kautta rakennetaan yhteydet sekä Tredeaan että Ensimetriin. Erityisen tuen konsultaatiopyynnöt järjestetään sähköisen palvelimen kautta. Tavoitteena on, että työ käynnistyy vuonna Pitkän aikavälin tavoitteena on: ylläpitää yksityisen yrittäjän palveluun liittyviä rekistereitä tunnistautumisen kautta rakentaa koulutuskokonaisuuksia yksityisille päivähoidon palvelutuottajille vastata lakisääteisen ankohtaisen tiedon saamisesta että kehittämiskeskukseen syntyy yksityisille palvelutuottajille tarkoitettu henkilöstövuokrauspalvelu

9 Vuosikustannus - yksityisen päivähoidon seudullinen koordinaattori LIITE 2 palkka 2 816,31 kokemuslisä 10% 10 % 281,63 yhteensä 3 097,94 kuukausia ,29 sivukulut 21,60 % 8 029,86 lomarahat 5,50 % 2 044,64 henkilöstömenot yhteensä ,80 toimintakuluihin 25 % ,45 Kaikki yhteensä ,25 Koordinaattorin palkkauksesta aiheutuvat kustannukset etaan sopimuskuntien kesken seudun 0-6-vuotiaat ikäryhmän suhteellisen osuuden mukaisesti. Jako perustuu edellisen vuoden viimeisen päivän tilastointiin. Ikäryhmä 0-6-vuotiaat Tampereen kaupunkiseudulla Suhteellinen osuus Kunnan osuus kustannuksista Kangasala ,2 % 6 014,41 Lempäälä ,9 % 4 686,02 Nokia ,7 % 6 344,47 Orivesi 690 2,4 % 1 405,81 Pirkkala ,1 % 3 585,83 Tampere ,5 % ,27 Vesilahti 485 1,7 % 988,14 Ylöjärvi ,6 % 6 825, ,25

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN OSTOPALVELUSOPIMUS 2015 1 (5) Tämän sopimuksen perustana on Lempäälän kunnanvaltuuston päätös 24.11.2010 Elinkeinotoimen toiminnan ja organisaation kehittämisestä sekä kunnanhallituksen 10.01.2011 hyväksymä

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot