OL -KR2. -KR3. -KR4. -KR5. -KR7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OL -KR2. -KR3. -KR4. -KR5. -KR7."

Transkriptio

1 Työ raportti Matalan lämpötilan rakomineraalit Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteissä OL -KR2. -KR3. -KR4. -KR5. -KR7. ~KRB ja -KR 1 0 Aulis Kärki Tapio Lahdenperä Tammikuu 2002 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 .. r _:,"'" \/7~"'-...:1... _;;_. f"c"v-v~ r.~ (c ~~;~~tg~ Työ r a p o r t t i Matalan lämpötilan rakomineraalit Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteissä Ol-KR2, -KR3, -KR4, -KR5, -KR7, -KRB ja -KR1 0 Aulis Kärki Tapio Lahdenperä Tammikuu 2002

3 Oulu TEKIJÄ ORGANISAATIO: Kivitieto Oy Teknologiantie OULU TILAAJA: Posiva Oy Töölönkatu Helsinki TILAUSNUMERO: 9528/01/LIW TILAAJAN YHDYSHENKILÖT: FM Liisa Wikström Posiva Oy KONSULTIN YHDYSHENKILÖ: FT Aulis Kärki Kivitieto Oy TYÖRAPORTTI MATALAN LÄMPÖTILAN RAKOMINERAALIT EURAJOEN OLKILUODON KAIRAUSNÄ YTTEISSÄ OL-KR2, -KR3, -KR4, -KR5, - KR7, -KR8 JA -KR10 Tarkastettu ja hyväksytty Olkiluodossa cz~ ;_1_ 200ft CWOv~~ Liisa Wikström Posiva Oy Oulussa (}lu~ Aulis Kärki Kivitieto Oy

4 Työ r a p o r t t i Matalan lämpötilan rakomineraalit Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteissä OL -KR2, -KR3, -KR4, -KR5, -KR7, -KRB ja -KR 1 0 Aulis Kärki Tapio Lahdenperä Kivitieto Oy Tammikuu 2002 Karttaoikeudet: Maanmittauslaitos lupa nro 41/MYY/02 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 MATALAN LÄMPÖTILAN RAKOMINERAALIT EURAJOEN OLKILUODON KAIRAUSNÄ YTTEISSÄ OL-KR2, -KR3, -KR4, -KR5, -KR7, -KR8 JA -KR10 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa kuvataan Olkiluodon tutkimusalueen kairausnäytteissä OL-KR2, OL KR3, OL-KR4, OL-KR5, OL-KR7, OL-KR8 ja OL-KR10 esiintyvien matalan lämpötilan fraktuurimineraalien ominaispiirteet numeroarvoja ja kirjainlyhenteitä sisältävinä taulukoina, jotka on muunnettu alunperin sanallisesti esitetyistä kuvauksista. Rakomineraalit on identifioitu alkuperäisessä tutkimuksessa silmämääräisesti ja tarvittaessa identifiointi on varmennettu käyttäen stereomikroskooppia ja röntgendiffraktometria. Tyypillisimpinä rakomineraalifaaseina ovat kalsiitti, rautakiisut ( magneettikiisu ja rikkikiisu) sekä savimineraalit (illiittijakaoliniitti sekä harvoin montmorilloniittija vermikuliitti), joita esiintyy yleisesti kaikilla syvyystasoilla Olkiluodon kallioperän fraktuureissa. Näiden lisäksi on tehty muutamia havaintoja analsiimista, laumontiitista, palygorskiitista ja kvartsista. Kalsiittikiteytymät ovat paksuudeltaan tyypillisesti 0,1-1 mm ja 3 mm paksummat katteet ovat erittäin harvinaisia. Rikkikiisua esiintyy kairausnäytteessä kaikilla syvyyksillä. Se esiintyy omamuotoisina pieninä rakeina ja kalvomaisina silauksina tai hyvin ohuina laikkuina. Rakomineraalina harvinaisempi magneettikiisu esiintyy tyypillisesti grafiitin yhteydessä. Kaoliniittia tavataan löyhänä, jauhomaisena massana tai tiiviimpänä, valkoisena katteena. Illiitti esiintyy vihertävänä, läpikuultavana ja saippuamaisena massana sekä harmaana tai vihertävänä multamaisena muunnoksena yhdessä kalsiitin ja joskus myös montmorilloniitin kanssa. Grafiittihaarniskapintoja tavataan kaikissa näytteissä satunnaisesti. Kvartsiutuneista rakopinnoista on tehty myös havaintoja useilta eri syvyystasoilta. Avainsanat Paleoproterotsoinen, kallio, kiillegneissi, migmatiitti, granitoidi, matala lämpötila, rakomineraali, ydinjätehuolto.

6 EURAJOKI, OLKILUOTO, LOW TEMPERATURE FRACTURE MINERALS IN DRILL CORE SAMPLES OL-KR2, -KR3, -KR4, -KR5, -KR7, -KR8 AND -KRlO ABSTRACT This report represents the features of low temperature fracture minerals in drill cores OL KR2, OL-KR3, OL-KR4, OL-KR5, OL-KR7, OL-KR8 ja OL-KRlO from the Olkiluoto site as numeric tables converted from original, verbal descriptions. The fracture minerals were originally mapped and identified with the naked eye and, if necessary, confirmed by stereo microscopy and -ray diffractometry. Calcite, Fe sulphides (pyrrhotite and pyri te) and clay minerals (illite, montmorillonite, kaolinite and vermiculite) form the most typical fracture mineral phases throughout the drill cores, with analcime, laumontite, palygorskite and quartz to be found less frequently. Pyri te occurs in small idiomorphic grains and in thin covers and patches, and is encountered at all depths along the cores. Pyrrhotite is detected less often and it usually occurs together with graphite. Kaolinite fracture fillings are loose powdered masses or dense, white coverings, while illite occurs in a green, transparent, soap-like mass or in a grey to green, loose clay variety together with montmorillonite. Graphite slickensides are found in several depth zones and quartz is detected in numerous fractures of different depths. Keywords: Palaeoproterozoic, bedrock, mica gneiss, migmatite, granitoid, low temperature, fracture mineral, nuclear waste management.

7 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tutkilnusalue Työn tavoite Tutkilnusalueen geologiset yleispiirteet ja kivilajit Rakomineraalifaasit Suoritetun muunnostyön menettelytavat KAIRAUSNÄ YTE OL-KR KAIRAUSNÄ YTE OL-KR KAIRAUSNÄYTE OL-KR KAIRAUSNÄYTE OL-KR KAIRAUSNÄ YTE OL-KR KAIRAUSNÄ YTE OL-KR KAIRAUSNÄYTE OL-KR YHTEENVETO Lähdeluettelo Liite 1 Rakomineraalitaulukoissa käytetyt lyhenteet Liite 2. Kairausnäytteen OL-KR2 rakomineraalit Liite 3. Kairausnäytteen OL-KR3 rakomineraalit 65 Liite 4. Kairausnäytteen OL-KR4 rakomineraalit Liite 4. Kairausnäytteen OL-KR5 rakomineraalit 112 Liite 5. Kairausnäytteen OL-KR7 rakomineraalit 130 Liite 6. Kairausnäytteen OL-KR8 rakomineraalit 141 Liite 7. Kairausnäytteen OL-KR10 rakomineraalit

8 3 1 JOHDANTO Fortum Power and Heat Oy ja Teollisuuden Voima Oy varautuvat voimalaitostensa ydinjätehuollossa käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen Suomen kallioperään. Posiva Oy huolehtii tähän liittyvistä tutkimuksista. Yksityiskohtaisia sijoituspaikkatutkimuksia on tehty vuosina Eurajoen Olkiluodon, Kuhmon Romuvaaran ja Äänekosken Kivetyn alueilla ja vuosina Loviisan Hästholmenin alueella. Tässä raportissa esitetään Olkiluodon tutkimuskohteeseen vuosina kairattujen reikien OL KR2, -KR3, -KR4, -KR5, -KR7, -KR8 ja -KR10 rakomineraalitutkimusten sanallisten kuvausten tulokset (Gehör et al. 1996) muutettuna numeerisiksi ja sovittuja lyhenteitä sisältäviksi taulukoiksi. 1.1 Tutkimusalue Olkiluodon tutkimusalue sijoittuu Eurajoen kunnan länsiosaan, Olkiluodon saarelle. Tutkimusalue on pinta-alaltaan n. 7 km 2 :n laajuinenja geologisesti se sijoittuu paleoproterotsooisista granitoideista ja paragneisseistä koostuvaan migmatiittiseen gneissiympäristöön (kuva 1-1 ). Alueelle on tehty 14 syvää kallionäytekairausreikää, joiden sijaintipisteet ja tutkimusalueen geologiset yleispiirteet on esitetty kuvassa Työn tavoite Tämän työn tavoitteena on ollut muuntaa Olkiluodon kairausnäytteiden OL-KR2, -KR3, -KR4, -KR5, -KR7, -KR8 ja -KR10 rakomineraalikartoitusten alkuperäiset, sanalliset kuvaukset (Gehör et al. 1996) taulukkomuotoisiksi rakomineraalifaaseja, niiden esiintymispaikkoja, - tyyppejä sekä katteiden peittopinta-aloja ja paksuuksia kuvaaviksi tallenteiksi käyttäen sovittu ja, liitteessä 1 esitettyjä lyhenteitä ja koodeja. Toisena tavoitteena on ollut tuottaa yleisimpien rakomineraalifaasien esiintymispaikkoja esittävät diagrammit työn kohteena olleista kairausnäytteistä.

9 4 Kairanreikien sijainnit (KR1-KR14) KKJ1 (Projektio: Gauss-Kruger) Saanlo & Rlekkola Oy/HM SELITYKSET: KR1 Kairanreikä ja sen ts:'" maanplntaprojektio Tonaliittiffonaliittigneissi Graniitti Metadiabaasi Kiillegneissi Suonigneissi Amfiboliitti Kuva 1-1. Olkiluodon alueen kallioperä sekä kairanreikien lähtöpisteet 1.3 Tutkimusalueen geologiset yleispiirteet ja kivilajit Olkiluodon tutkimusalue sijoittuu Etelä-Suomen migmatiittivyöhykkeen länsiosaan. Kallioperä muodostuu erityyppisistä epiklastisista ja vulkaanisperäisistä svekofennialaisista liuskeista ja gneisseistä sekä niitä leikkaavista tai migmatisoivista syn- ja postorogeenisista granitoideista (Simonen 1980aja b, Paulamäki & Paananen 2001). Liuskeetja metavulkaniitit ovat tyypillisesti 1,93-1,85 Ga ikäisiä. Granitoidien iät vaihtelevat välillä 1,9 Gaja 1,77 Ga (Vaasjoki 1977, Vaasjoki & Huhma 1992). Anorogeenisia, Ma ikäisiä rapakivimassiiveja (Vorma 1976) sekä nuorempia ns. postjotunisia, n. 1,25 Ga ikäisiä oliviinidiabaaseja tavataan myös tutkimusalueen lähistössä (Suominen 1991). Kiillegneissimigmatiitit ja enemmän migmatiittiset suonigneissit muodostavat valtaosan Olkiluodon saaren kallioperästä (Paulamäki 1989, Anttila et al. 1992, Saksa et al. 1993). Tonaliiteiksi ja granodioriiteiksi kutsuttuja osin syväkivimäisiä, osin gneissimäisiä

10 5 kivilajeja tavataan muutamassa itä-länsisuuntaisessa, m leveässä vyöhykkeessä. Karkearakeisia graniitteja tavataan tutkimusalueen keskiosassa sekä muutamissa pienemmissä massiiveissa eri puolilla saarta. Koillinen-lounassuuntainen diabaasijuoni tavataan saaren keski osassa. Tutkimusalueen geologiset yleispiirteet (Paulamäki 1989 ja Anttila et al. 1992) on esitetty kuvassa Rakomineraalifaasit Rakomineraalien alkuperäinen kartoitus ja tunnistaminen on tehty silmämääräisesti ja tarvittaessa havainnot on varmennettu stereomikroskoopilla ja röntgendiffraktometrilla (Gehör et al. 1996). Tutkituissa kairausnäytteissä tavatut merkittävimmät rakomineraalifaasit ovat karbonaattimineraaleja (kalsiittija dolomiitti), rautakiisuja sekä savimineraaleja. Olkiluodon alueen kairausnäytteissä tavatut tyypilliset rakomineraalit sekä niiden kemialliset kaavat ovat: Kaisiitti Rautakiisut: Kvartsi Albiitti Grafiitti CaC0 3 magneettikiisu Fe 1 _xs rikkikiisu FeS 2 illiitti (K,Ca,Mg)Alz(Si 3 Al0 10 )0H 2 montmorilloniitti(na,ca) 0./Al,Mg) 2 Si (0H) 2.nH 2 0 kaoliniitti Al 2 Si (0H) 4 smektiitti (ryhmä savimineraaleja) Si0 2 (Na,K)A1Si c Edellisten lisäksi raoissa on tavattu satunnaisesti gismondiittia CaA1 2 Si0 8 *4H 2 0, laumontiittia Ca(Al 2 Si )*4H 2 0, nakriittia Al 2 Si (0H) 4, palygorskiittia MgA1Si (0H), lyijyhohdetta (PbS) sekä sinkkivälkettä (Zn,Fe)S sekä muutamia harvinaisia mineraalifaaseja. 1.5 Suoritetun muunnostyön menettelytavat Työn tavoitteena on ollut muuntaa alkuperäisessä tutkimusraportissa (Gehör et al.1996) esitetyt sanalliset rakomineraalikartoitustulokset numeerisiksi tietoaineistoiksi. Kaikilta osin tämä ei ole voinut tapahtua pelkkänä muunnos- tai kirjaustyönä, koska alkuperäisissä rakomineraalikartoitustuloksissa ei ole aina kuvattu kaikkia vaadittuja muuttujia, esim. mineraalikatteiden paksuuksia ja peitto-osuuksia systemaattisesti numeerisina eikä kaikkia rakomineraalien esiintymistyyliä kuvaavia seikkoja löydy jokaisen raon kuvauksesta.

11 6 Tällaisissa tapauksissa on jouduttu tekemään tulkintoja ja arvioita mahdollisimman oikean muunnostavan löytämiseksi. Merkitykseltään näin syntyvät eroavaisuudet todellisiin mittaarvoihin voidaan kuitenkin arvioida verrattain vähäisiksi. Rakomineraalifaasien nimien kirjaaminen lyhenteitä käyttäen ei ole tuottanut ongelmia, sillä tunnistetut faasit on kirjattu yksiselitteisesti alkuperäiseen sanalliseen kuvaukseen. Nyt tehdyssä muunnoksessa alkuperäiset nimet on voitu koodata tulostaulukoihin yksinkertaisesti liitteessä!esitettyjä nimilyhenteitä käyttäen. Rakopinnan tai raontäytteen tyypit on kuvattu samoin lähes poikkeuksetta riittävällä tarkkuudella alkuperäisessä kuvaustekstissä. Raon asento on määritetty alkuperäisissä kartoituksissa poikkeamana kairaussuunnasta eli kairausvektorin ja rakotason välisenä suuntakulmana, joka on ilmoitettu asteina. Alkuperäinen mittaustulos on siirretty suoraan numeeriseen tulosaineistoon. Rakomineraalien esiintymistyypin kuvaus on osittain aivan yksiselitteinen, sillä sanallinen kuvaus sisältää suurelta osin samoja termejä, jotka on esitetty lyhenteineen liitteessä 1. Epätavallisimmat esiintymistyypit on kuvattu sanallisesti aina sillä tarkkuudella, että kartoitustuloksen koodaamisessa ei ole ollut ongelmia. Kaikkiin sanallisesti tallennettuihin havaintoihin esiintymistyyppikuvausta ei kuitenkaan ole liitetty. Muunnoksessa on lähdetty siitä perusolettamuksesta, että tyyppikuvauksen puuttuminen tarkoittaa esiintymistyypin olevan tavanomainen ja hyvin yleinen. Tällaisissa tapauksissa esiintymistyypin arvioinnissa on otettu huomioon mahdollinen mineraalikatteen paksuutta ja pinta-alaasuutta kuvaava termi sekä muu yleinen kuvaus. Karbonaattien osalta yleisimmät esiintymistyypit ovat tasainen kate (Tk) ja laikku (Lk), joita on käytetty karbonaattikatteiden tyyppikuvauksen puuttuessa alkuperäisestä kuvauksesta. Tasaisiksi katteiksi on arvioitu kaikki suuren pinta-alan kattavat raontäytteet, ja muut, pienemmän pinta-alaosuuden peittävät katteet on luokiteltu laikuiksi. Kiisumineraalit esiintyvät useimmin silauksina tai pieninä laikkuina, ja näitä kuvaavia tyyppilyhenteitä, Sija Lk, on käytetty, mikäli yksityiskohtaisempi esiintymistyypin kuvaus puuttuu. Rikkikiisu esiintyy usein myös omamuotoisina rakeina, mutta sellainen esiintymistapa on kirjattu poikkeuksetta jo alkuperäiseen kuvaustekstiin. Savimineraalien yleisin esiintymistyyppi on tasainen kate (Tk), jota koodia on käytetty sellaisissa tapauksissa, joissa esiintymistyypin kuvaus puuttuu täydellisesti alkuperäisestä kuvaustekstistä. llliitti voi esiintyä myös vahamaisena (Va), jota termiä on käytetty kuvaamaan kaikkia saippuamaiseen tai vastaavaan esiintymisasuun viittaavia esiintymisasuja. Muut savimineraalit esiintyvät usein myös jauhemaisina,ja sitä vastaavaa lyhennettä (Ja) on käytetty kuvaamaan kaikkia pulverimaisia tai muita vastaavia esiintymistyyppej ä.

12 7 Mineraalikatteen pinta-alaosuutta ei ole aina liitetty alkuperäiseen kuvaukseen numeerisena, vaan se on jouduttu usein tulkitsemaan kuvaustekstikokonaisuudesta. Paksut katteet peittävät poikkeuksetta myös suuren osan rakoseinämän pinta-alasta, joten mineraalikatteen paksuutta on voitu näin käyttää hyväksi pinta-alaosuuden arvioinnissa. Piste- ja pesäkemäisyydet sekä muut vastaavat esiintymistyypit viittaavat puolestaan pieneen peittoosuuteen. Muunnostyössä on tämänkin muuttujan osalta lähdetty siitä perusolettamuksesta, että tavallisimmat, %:n peitto-osuudet on jätetty helpoimmin pois kuvaustekstistä. Poikkeuksellisen kattavat ja toisaalta pienialaiset katteet on sitä vastoin kuvattu jollain tavoin alkuperäisessä tekstissä. Peitto-osuustermin puuttumisen on tämän takia oletettu merkitsevän noin 50 %:n peittopinta-alaa. Omamuotoiset rikkikiisurakeet kattavat tavallisesti vain hyvin pienen osan rakoseinämän alasta ja kiisulaikkujen peittoala on harvoin yli 5 %, mikä on myös otettu huomioon muunnoksessa. Mineraalikatteiden paksuuksien osalta puolta millimetriä paksummat karbonaatti- ja savimineraalikatteet ovat harvinaisia ja puolta millimetriä paksummat kiisukatteet erittäin harvinaisia. Tämän takia kaikkien yli 0,5 mm paksujen katteiden voidaan olettaa tulleen kuvatuksi numeerisesti jo sanalliseen kuvaustekstiin. Samoin alle 0,1 mm paksut, silmämääräisesti tuskin erottuvat katteet ovat siinä määrin poikkeuksellisia, että ne ovat löydettävissä jollain tavoin, esimerkiksi terminä "hilsemäinen" tai "tuskin erottuva" alkuperäisessä kuvauksessa. Epäsystemaattisimmin kuvattuja ovat jälleen tavanomaisimmat, 0,1-0,5 mm:n katepaksuudet. Numeerisen kuvauksen puuttuessa onkin käytetty 0,1 mm:n paksuuslukua, jos kuvauksessa on viitattu ohueen, mutta selvästi erottuvaan katteeseen ja vastaavasti 0,5 mm:n paksuuslukua, jos alkuperäisessä kuvauksessa on kerrottu katteen olevan verrattain vahva, mutta paksuutta ei ole kuvattu tarkemmin.

13 2 KAIRAUSNÄVTE OL-KR2 9 Kairanreikä OL-KR2 sijoittuu tutkimusalueen koillisosaan (kuva 1-1). Kairanreiän lähtösuunta on 359,3, lähtökaltevuus 76,2 ja kokonaispituus 1051,89 m. Kairanreiän vedenjohtavuusarvot on esitetty Rouhiaisen ( 1986a) raportissa ja rakoluvut Suomen Malmi Oy:n (1989a) ja Raution (1995a) raportissa. Hallitsevina kivilajeina kairausnäytteessä ovat erilaiset migmaattiset kiillegneissit, tonaliiteiksi kutsutut pilsteiset gneissit ja erilaiset granitoidiset juonikivilajit (Lindberg & Paananen 1991, Gehör et al. 1996). Tässä raportissa kuvataan vuonna 1989 kairatun, 503,65 m pitkän reiän (Suomen Malmi Oy 1989a) sekä vuonna ,89 m:in mittaiseksi jatketun reiän (Rautio 1995a) näytteiden rakomineraalikartoitusten tulokset muunnettuna taulukaksi Gehörin ja muiden (1986) raportissa esitetyistä sanallisista kuvauksista. Kairausnäytteestä OL-KR2 on tehty kaikkiaan 1268 rakomineraalihavaintoa. Tutkituista raoista on tavattu kalsiittia, rikkikiisuaja satunnaisesti magneettikiisua sekä savimineraaliryhmän mineraaleja; kaoliniittia, illiittiä ja montmorilloniittia sekä vermikuliittia. Muutamissa raoissa on tavattu lisäksi palygorskiittia, analsiimiaja laumontiittia. Haamiskapinnat ovat olleet useimmiten kloriitti-ja toisinaan myös grafiittikatteisia. Osasta rakoja on tavattu lisäksi kvartsikatteita. Rakomineraalien esiintymissyvyydet on esitetty kuvassa 2-1 ja tarkempi kuvaus liitteessä 2. Kairausnäytteessä kalsiittia, rikkikiisua ja savimineraaleja, lähinnä kaoliniittia ja illiittiä esiintyy kaikissa sellaisissa jaksoissa, joissa rakoja yleensäkin esiintyy. Grafiittihaamiskapintoja tavataan harvakseltaan, mutta niiden esiintyminen on keskimääräistä runsaampaa kairausnäytteen alkupäässä, kairauspituusvälillä m sekä loppupäässä, pituusvälillä m. Grafiittihaarniskat ovat osittain magneettikiisulaikkujen pinnoittamia. Kuvasta 2-1 on nähtävissä, että yleisimpiä rakomineraaleja, kalsiittia, Fe-sulfideja, kaoliniittia ja muita savimineraaleja esiintyy varsin kattavasti koko kairausnäytteen pituudelta. Aivan yhtenäistä ja monotonista rakomineraalien esiintyminen ei kuitenkaan ole, ja näyte on jaoteltu erilaisten rakomineraaliseurueiden karakterisoimiksi alajaksoiksi (Gehör et al. 1986).

14 0 10 RKO VJK KB KI SV GR SY f f 100 F= ---rp= ~ 1 t~ 1 ~.1= 1~ -.-_ 1 Eii& mml 1...! r t ---~ _-_ _ _ _ _ _ 1 ~ ~~~~--_j~~~ ~ j i! ~_J~ 1 j ~ f.. : : : : : : : : ~---.. rp... 1 : : : : : : : : :.~r l i IJr & ~~ ~--~ l ; l... t t l F= ~\~~~~--- -~~~ = ' 1,..... ~-,~ r f... :. l i i 1... :-.... : 1...! ~ ! RKO = rakoluku (kpl/m) VJK = vedenjohtavuus (log, m/s) KB = karbonaatti KI = rautakiisu SV = savimineraali GR = grafiitti SY = syöpymä Kiillegneissimigmatiitti Graniitti/pe gmatii tti Tonaliitti Grafiittipitoinen liuske Kataklastiitti Kuva 2-1. Kairausnäytteen OL KR2 rakomineraalit

15 3 KAIRAUSNÄVTE OL-KR3 11 Kairanreikä OL-KR3 sijaitsee tutkimusalueen länsiosassa (kuva 1-1). Kairanreiän lähtösuunta on 306,0 ja lähtökaltevuus 67,5 (Suomen Malmi Oy 1989b ). Kairausnäytteessä hallitsevina kivilajeina esiintyvät erilaiset kiillegneissit ja graniitit (Lindberg & Paananen 1991). Kairanreiän vedenjohtavuusarvot on esitetty Rouhiaisen ( 1996a) raportissa ja rakoluvut Suomen Malmi Oy:n ( 1989b) raportissa. Tässä raportissa kuvataan vuonna 1989 tehdyn reiän (Suomen Malmi Oy 1989a) kairauksessa saadun näytteen rakomineraalikartoitusten tulokset muunnettuna taulukoksi sanallisista lähtöaineistoista (Gehör et al. 1986). Kairausnäytteestä OL-KR3 on tehty kaikkiaan 785 rakomineraalihavaintoa. Raontäytemineraaleina on tavattu kalsiittia, rautasulfideja; rikkikiisua sekä satunnaisesti magneettikiisua, savimineraaliryhmän mineraaleja; kaoliniittia, illiittiä sekä satunnaisesti montmorilloniittiaja vermikuliittia (Gehör et al. 1986). Grafiittia on tavattu muutamista kairauspituusvälin m raoista. Kloriittihaamiskapinnat ovat yleisiä kaikilla syvyystasoilla., illiitti ja kaoliniitti ovat rakomineraaliseurueissa läsnä vaihtelevassa määrin ja ne ovat yleisiä lähes koko kairausnäytteen pituudella, mutta syvyysvälillä m niiden esiintyminen on kuitenkin satunnaista. Kvartsiutumista on tavattu kairauspituudella 384m ja syöpymiä pituudella 157 m sekä 255 m. Rakomineraalien esiintymissyvyydet ilmenevät kuvasta 3-1 sekä liitteestä 3. Kuvan 3-1 mukaisesti rikkonaisten ja parhaiten vettä johtavien jaksojen raoissa on tavallisimmin kalsiitista, Fe-sulfideista, kaoliniitista ja savimineraaleista koostuvia täytteitä. Tavallisimpien rakomineraalien ja grafiitin esiintymisessä on kuitenkin katkoksia, joiden perusteella kairausnäyte on jaettu erilaisten rakomineraaliseurueiden luonnehtimiksi alajaksoiksi (Gehör et al. 1996).

16 ~ _--~ 12 RKO VJK KB KI SV GR SY!!! t d ~ 1 1 ~ f--l : h i i t ~ 1 1 p p 1-' 1 1. : ~ !" ; ; ~ -., 1 1 : ~ ~ 1 1. ] i m p ::s i ~ : Y:/Y} ! vv0/y._ ~ '/\.! 1 h. 1 ; ~ 1 1. i p ~._ 1!. ~ i ~ ~ ~! J' RKO = rakoluku (kpl/m) /IY:;!)... '-L,_ 1 1 VJK = vedenjohtavuus (log, m/s) KB = karbonaatti ~.. :::::::J ;. ::::::J - ::::1 K:~ : ==::J Lr!! KI = rautakiisu ---- L f===l SV = savimineraali : GR = grafiitti SY = syöpymä JVVJ\ - ~ Kiillegneissimigmatiiti. ~ Graniitti/pegmatiitti :::J Kuva 3-1. Kairausnäytteen OL-. KR3 rakomineraalit...,- AAAA ;

17 4 KAIRAUSNÄVTE OL-KR4 13 Kairanreikä OL-KR4 sijoittuu tutkimusalueen keskiosaan (kuva 1-1). Kairauksen lähtösuunta on oo ja lähtökaltevuus 77,0. Tässä raportissa kuvataan reiän ensimmäisen vaiheen kairauksessa vuonna 1990 kairauspituudelle 503,20 m (Suomen Malmi Oy, 1990a) ja jatkokairauksessa vuonna 1995 pituudelle 901,58 m (Rautio 1995b) tehdystä reiästä saadun näytteen rakomineraalikartoitusten tulokset muunnettuna taulukoksi alkuperäisistä, sanallisista kartoituskuvauksista (Gehör et al. 1996). Diagrammeissa käytetyt rakoluvut ovat peräisin Suomen Malmi Oy:n (1990a) ja Raution (1995b) raporteista. Kairausnäytteestä OL-KR4 on tehty yhteensä 867 rakomineraalihavaintoa (Gehör et al. 1996). Raontäytemineraaleina on tavattu kalsiittia, rikkikiisua ja joskus myös magneettikiisua sekä saviminermineraaleja, kaoliniittia ja illiittiä. Satunnaisesti on tavattu myös vermikuliittia ja hydrobiotiittia. Rakomineraalien esiintymissyvyydet on esitetty kuvassa 4-1 ja ykityiskohtaisempi kuvaus liitteessä 4. Kairausnäytteen alkupäästä, pituusväliltä m on tehty poikkeuksellisen runsaasti grafiittihavaintoja mutta sitä syvemmältä grafiittihavainnot ovat satunnaisia. Yhdestä raosta on tavattu laumontiittia ja haarniskapinnat ovat useimmiten kloriittisia. illiitti ja kaoliniitti ovat rakomineraaliseurueissa läsnä vaihtelevassa määrin ja satunnaisin määräsuhtein. Pituusvälillä m on kaoliniitti savimineraalitäytteissä illiittiä yleisempi, kun taas väleillä mja m illiitti on mukana lähes joka raossa vaihtelevan paksuisena katteena. Kairauspituudelta 790 m alkaen illiitti on selvästi yleisin ja useimmin esiintyvä savimineraali. Kalsiittirakojen täytepaksuus on vain 12 raossa 1 mm tai sitä suurempi, ja tavallisimmin se muodostaa 0,1-0,2 mm vahvoja katteita. Rakopintojen kiisulaikut ovat korkeintaan 2 cm:n läpimittaisia ja katepaksuudet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alle 0,5 mm. Rakopinnat ovat useassa kohdin kvartsiutuneita kairauspituusväleillä m, mja 620 m. Kuvan 4-1 mukaisesti rikkonaisten jaksojen raoissa on pääasiassa kalsiitista, Fe-sulfideista, kaoliniitista ja illiitistä koostuvia täytteitä, mutta kalsiittia, rautakiisuja sekä savimineraaleja on kaikkia yhtä aikaa läsnä vai 35 raossa. Näistä puolessa on savimineraalina illiitti ja puolessa kaoliniitti.

18 RKO VJK KB KI sv GR SY : : - <!" ~ ~! :;: - " i : i = ~ :. ; 100 ~ 1. 1 r 1 i 1 : 200 ~...:.~ c.c.:_:_:_::_:_:_: 1 1. ~. c:::::::_. r.::.:..:c_==.:. :-c :-:-:-:-::-. ~~ ::o~ ~ ~-~ =..----' 1 r---' : : i ~... /vvv\.. ; : : -- ' 1!! 1<;</x !!!" , i 1 1 r-----' : 1 1 -~- h =-~ p. : 1 t7 1!! :o.~ RKO = rakoluku (kpl/m) 1---I t 600 VJK = vedenjohtavuus (log, m/s)! KB = karbonaatti.: ::::: 1= KI = rautakiisu SV = savimineraali GR = grafiitti 1 1 SY = syöpymä - II] "-"-::-:::::: i Kiillegneissimigmatiitti y lliitij D =:==:==:==:==:;. 1 K vartsiitti/ gneissi ;\/\,\.. : 1. &:. 1(<,~<> ' Granii tti/pegmatiitti xxxx i Kataklastiitti k{~... m Kuva 4-1. Kairausnäytteen 0 L- i!._ 1 1 KR 4 rakomineraalit!

19 5 KAIRAUSNÄ VTE OL-KR5 15 Kairanreikä OL-KR5 sijaitsee Olkiluodon tutkimusalueen luoteisosassa (kuva 1-1 ). Kairauksen lähtösuunta on 340,0 ja lähtökaltevuus 65,0. Kiillegneissimigmatiitit ja tonaliittiset kivilajit ovat hallitsevia koko kairausnäytteessä (Lindberg & Paananen 1991 ). Tässä raportissa kuvataan vuonna 1990 kairatuo reiän (Suomen Malmi Oy 1990b) rakomineraalikartoitusten sanallisesti kuvatut tulokset (Gehör et al. 1996) muunnettuna numeroarvoja sisältäväksi taulukoksi. Kairauksessa talteen otettu näyte on 518 m pitkä ja siitä on tehty kaikkiaan 620 rakomineraalihavaintoa. Raontäytteinä on tavattu kalsiittia, rautasulfideja; rikkikiisua ja satunnaisesti magneettikiisua sekä savimineraaliryhmän mineraaleja; kaaliniittiaja illiittiä (Gehör et al. 1996). Grafiittia on tavattu vain muutamasta raosta. Kuvassa 5-1 esitetyt rakolukudiagrammit perustuvat Suomen Malmi Oy:n ( 1990b) ja vedenjohtavuuskuvaaja Rouhiaisen ( 1996a) esittämään lähtöaineistoon. Savimineraalien muodostamien raontäytteiden vahvuudet ovat vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yli 0,5 mm ja kalsiittikatteet ovat tyypillisesti vielä sitäkin ohuempia. Kiisusilausten ja -laikkujen läpimitat ovat alle 2 cm ja katevahvuudet tavallisimmin korkeintaan 0, 1 mm:n luokkaa. Rakopinnat ovat useassa kohdin kvartsiutuneet etenkin kairauspituusväleillä m ja m. Rakomineraalien esiintymissyvyydet ilmenevät kuvasta 5-1 ja yksityiskohtaisempi kuvaus liitteestä 5. Kalsiitin, Fe-sulfidien ja kaoliniitin tai muiden savimineraalien esiintyminen on yleistä tässäkin näytteessä kaikissa runsaasti rakoja sisältävissä ja suhteellisen hyvin vettä johtavissa tai johtaneissa vyöhykkeissä. Tältä osin näyte ei kuitenkaan ole täysin monotoninen, ja yleisimpien rakomineraalien sekä grafiitin esiintymisen pohjalta se on jaettu kairauspituusväleittäin erilaisten rakomineraaliseurueiden hallitsemiksi jaksoiksi (Gehör et al. 1986).

20 16 RKO VJK KB KI SV GR SY ; i i lr" p "" ~ 1 i VVV\v.._ f---j 1 b!! ! : p.. : 1: : 1: IE"Ioo""---~~f--~~--j~~~~~~~~~ i ;! \)'}\!\.~ ----~~ ~~ ~ 300 -t--~ --~t t-~--~ ~ ;1,1'1'1;1;1;1,5 1 1 ~~~\~ 11 \~A~-~~~~-----~~-~ - '--~~~~~~ p ~~~~---r----r-----~----~ j \1\1\ ~ t====~-~--~--~~~=l i ; : ; 1-1. RKO = rakoluku (kpl/m) VJK = vedenjohtavuus (log, m/s) KB = karbonaatti KI = rautakiisu SV = savimineraali GR = grafiitti SY = syöpymä ~ ITIJ]J] ~ Kiillegneissi Tonaliitti Graniitti/pegmatiitti Kuva 5-l. Kairausnäytteen 0 L KR5 rakomineraalit

21 6 KAIRAUSNÄVTE OL-KR7 17 Kairanreikä OL-KR7 sijaitsee Olkiluodon tutkimusalueen keskiosassa (kuva 1-1). Kairauksen lähtösuunta on 45,0, lähtökaltevuus 70,0, ja talteen otetun kairausnäytteen pituus vuonna 1994 kairatun reiän osalta on 301 m (Jokinen 1994). Reikä sijoittuu pääosin kiillegneissimigmatiiteista ja suonigneisseistä koostuvaan kallioperään (Gehör et al. 1996) ja alkaa läheltä tonaliitiksi nimetyn kivilajiyksikön kontaktia. Tässä raportissa esitetään alunperin sanallisesti kuvatut rakomineraalikartoitustulokset (Gehör et al. 1996) muunnettuna lyhenteitä ja numeerisia arvoja sisältäviksi taulukoiksi. Kairausnäytteen rakoluvut ovat peräisin Jokisen (1994) raportista, ja vedenjohtavuusarvot on esitetty Rouhiaisen ( 1996a) raportissa. Kuvassa 6-1 on esitetty lisäksi reiän jatkokairauksessa vuonna 2000 (Rautio 2000) 811 m:n pituudelle jatketusta reiästä saadun näytteen rakomineraalikartoituksen tulokset (Gehör et al ). Kairausnäytteestä on tehty kaikkiaan 391 rakomineraalihavaintoa. Raoista on tavattu kalsiittia, rikkikiisua sekä savimineraaliryhmään kuuluvia mineraalifaaseja; kaoliniittia ja illiittiä. Zeoliittia on tavattu vain yhdestä raosta. Kloriittiset haarniskapinnat ovat näytteessä myös varsin yleisiä. Rakomineraalien esiintymissyvyydet ilmenevät kuvasta 6-1 sekä liitteestä 6. illiitti ja kaoliniitti ovat rakomineraaliseurueissa läsnä vaihtelevassa määrin. Kaoliniitti on illiittiä yleisempi, lukuun ottamatta muutamia rikkikiisua runsaasti sisältäviä jaksoja kairauspituusväleillä m ja m, joissa illiitti on yleisempi ja usein ainoana esiintyvä savimineraali. Savimineraalikatteiden keskiarvopaksuus on vain 0,2 mm ja 1 mm:n vahvuisia katteita on tavattu vain kahdesta raosta. Kalsiittitäytteiden paksuus on suurimmillaan 5 mm, mutta yli 1 mm paksuja katteita on tavattu vain 5 raosta. Rakojen reunoja pinnoittavilla kiisusilauksilla on vahvuutta keskimäärin 0,2 mm ja kiisulaikut ovat läpimitaltaan alle 3 cm:n mittaisia. K vartsiutuneita rakopintoja on tavattu kairauspituuksilla 142 mja 172m. Kuvan 6-1 mukaisesti rikkonaisten ja vettä hyvin johtavien jaksojen raoissa on kalsiitista, Fe-sulfideista ja kaoliniitista tai muista savimineraaleista koostuvia täytteitä. Kalsiittirautakiisu-savimineraaliseurue on yleisin tämän näytteen rakomineraaliseurueista (Gehör et al. 1996), mutta kaikkia mainittuja faaseja on yhtä aikaa läsnä 33 raossa. Näistä puolessa on savimineraalifaasina illiitti ja puolessa kaoliniitti.

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen Ol-KR 1 matalan lämpötilan rakomineraalit

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen Ol-KR 1 matalan lämpötilan rakomineraalit Työ r a p o r t t i 2 0 0 1-3 6 Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen Ol-KR 1 matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Teuvo Määttä Olavi Taikina-aho Lokakuu 2001 POSIVA OY Töölönkatu 4,

Lisätiedot

Eurajoen Olki!uodon kaitausnäytteen OL -KR 11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Eurajoen Olki!uodon kaitausnäytteen OL -KR 11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ raportti 20002 7 Eurajoen Olki!uodon kaitausnäytteen OL KR petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki..Juhani Paakkola Olavi Taikinaaho Toukokuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu

1 1. Johdanto Säteilyturvakeskus tilasi (tilaus no. 69/410/95) Geologian tutkimuskeskukselta Palmotin luonnonanalogiaprojektia koskevan tu GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset Y 30 / 97 / 2 Työraportti 2-97 PALMOTUN TUTKIMUSALUEEN KAIRANREIKIEN R304, R323, R332, R334, R335, R337, R340, R343, R348, R356, R373 JA R385

Lisätiedot

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS t I. RAUTABUUKPI OY TUTKIMUS Jakelu t! RO mal i OU mal RV/Juopperi - 1 RAt i - RA ttu (2) G6K Laatija Tilaaja K ~einänen/aa A Hiltunen S e 1 v-i t y s n:o 1412.41 KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN

Lisätiedot

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi

Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Etelä-Suomen yksikkö C/KA 33/09/01 3.7.2009 Espoo Paadenmäen kalliokiviainesselvitykset Paavo Härmä ja Heikki Nurmi Geologian tutkimuskeskus Etelä-Suomen yksikkö Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteiden OL -KR6. OL -KR7 ja OL -KR 12 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteiden OL -KR6. OL -KR7 ja OL -KR 12 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ r a p o r t t i 2 0 0 1-3 8 Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteiden OL -KR6. OL -KR7 ja OL -KR 12 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Teuvo Määttä Olavi Taikina-aho

Lisätiedot

2. Tutkimusalueen sijainti ja yleispiirteet Alueella aikaisemmin tehdyt tutkimukset Selostus tehdyistä jatkotutkimuksista...

2. Tutkimusalueen sijainti ja yleispiirteet Alueella aikaisemmin tehdyt tutkimukset Selostus tehdyistä jatkotutkimuksista... Y30/80/1 Martti Salmi, Jan Mitrega TYÖRAPORTT KALLOPOHJAVESTUTKMUKSSTA NKOON KOPPARNÄSSSA G-1,4-1 Sisältö Sivu 1. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet... 1 2. Tutkimusalueen sijainti ja yleispiirteet... 3

Lisätiedot

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953

M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen. Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 M/17/Yt 53/1 Ylitornio V. Yletyinen Ylitornion Kivilompolon malmitutkimukset kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita molybdeenihohdelohkareita,

Lisätiedot

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus

Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Työraportti 99-12 Romuvaaran, Kivetyn, Olkiluodon ja Hästholmenin kairausnäytteiden core discing -kartoitus Nina Sacklen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953

Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953 M/17/Yt-53/2 Ylitornio V. Yletyinen Alustava selostus malmitutkimuksista Ylitornion Kivilompolossa kesällä 1953 Vuonna 1952 suoritetut malmitutkimukset Ylitornion Kivilompolossa, jossa oli tavattu useita

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

Alueen geologisen kartoituksen ja lohkaretutkimukset suoritti allekirjoittanut apunaan yo. Risto Valjakka.

Alueen geologisen kartoituksen ja lohkaretutkimukset suoritti allekirjoittanut apunaan yo. Risto Valjakka. 1 M/17/Yt-52/1 Ylitornio Veijo Yletyinen Allekirjoittanut suoritti osaston johtajan toimesta kansannäytteiden No 1208 A. P. Leminen ja No 1244 M. Hautala, tarkastuksen. Tällöin ilmeni, että molemmat molybdeenihohdepitoiset

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työraportti 9740 Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HHKR 1, HHKR2 ja HHKR3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Olavi Taikinaaho Kivitieto Oy ''oulukuu 1997 POSVA

Lisätiedot

L Grundströmilta saatu kairausnayte Vs-144/ m (pintahie no. T 606) on tarkastettu malmimikroskooppisesti.

L Grundströmilta saatu kairausnayte Vs-144/ m (pintahie no. T 606) on tarkastettu malmimikroskooppisesti. NAYTE VRS-144/107.30 m. MALMIMIKROSKOOPPISET HAVAINNOT. L Grundströmilta 18.1.1980 saatu kairausnayte Vs-144/ 107.30 m (pintahie no. T 606) on tarkastettu malmimikroskooppisesti. Näyte on peräisin Karankalahden

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.

-3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0. -3- JOHDANTO Saarijärven kunnassa sijaitseva valtaus PIKKULA 1 (kuva 2), kaiv.rek. n:o 3271/1, KTM n:o453/460/81, tehty 7.l0.-8l,peruttiin 10.12.1984 Valtausalueelta etsittiin lohkareviuhkan lohkareiden

Lisätiedot

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002

Kairanreikien Ol-KR 10 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 2002 Työraportti 22-4 Kairanreikien Ol-KR 1 ja Ol-KR7 puhdistustyöt furajoen Olkiluodossa vuonna 22 Tauno Rautio Joulukuu 22 POSIVA OY FIN-2716 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 379 Työraportti

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

Radioaktiiviset tutkimukset Kuusamossa 1957.

Radioaktiiviset tutkimukset Kuusamossa 1957. M 17/Ks-57/1/60 KUUSAMO Ylikitkajärvi R. Lauerma 25.11.1960 Radioaktiiviset tutkimukset Kuusamossa 1957. Talvella 1956-57 suoritettiin geologisessa tutkimuslaitoksessa radiometrisiä tutkimuksia mahdollisten

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

;UC, Y. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3212 06/-86/2/10 Jyväskylä mlk Riuttamäki, Karhujärvi Ossi Ikävalko 27.5.1986

;UC, Y. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3212 06/-86/2/10 Jyväskylä mlk Riuttamäki, Karhujärvi Ossi Ikävalko 27.5.1986 ;UC, Y GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3212 6/-86/2/1 Jyväskylä lk Riuttaäki, Karhujärvi Ossi Ikävalko 27.5.1986 Jyväskylän lk :n Riuttaäen ypäristön arseenikiisuineralisaatioiden tutkiuksista 1981-1983

Lisätiedot

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987.

eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto J Lehtimäki 16.12.1987 Työraportti Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987. Jomalan kylän pohjoispuolella tavataan paikoin

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1

. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1 Työraportti 2001-04. Kairanreiän HH-KR3 puhdistustyö Loviisan Hästholmenilla vuonna 200 1 Tauno R.autio Helmikuu 2001 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta 9 0 K MALMINETSINTA JAPPILA, SYVANSI Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta Sulfidifaasin koostumus Tutkittavana oli viisi seulottua moreeninaytettä Jappilan Syvänsin malmimineralisaation

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HH-KR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HH-KR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ raportti 2 0003 6 Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HHKR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki.Juhani Paakkola Olavi Taikinaaho Elokuu 2000 POSIVA OY Töölönkatu

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Kuhmon Romuvaaran kairausnäytteen RO-KR 11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Kuhmon Romuvaaran kairausnäytteen RO-KR 11 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työraportti-97-9 Kuhmon Romuvaaran kairausnäytteen RO-KR petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Aulis Kärki, Seppo Gehör, Seppo Suoperä, Olavi Taikina-aho Kivitieto Oy Heinäkuu 997 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2001

Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2001 Työraportti 21-24 Syväkairaus OL -KR 14 Eurajoen Olkiluodossa vuonna 21 Risto Niinimäki Heinäkuu 21 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 Työ raportti 21-24

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

vs/me ja teollisuusministerion energiaosaston GEOLOGINEN TUTKIMUSLAI'I'OS Ydinjatteiden sijoitust.utkimusten projektiryhma Tiedonanto 19 Veli Suominen

vs/me ja teollisuusministerion energiaosaston GEOLOGINEN TUTKIMUSLAI'I'OS Ydinjatteiden sijoitust.utkimusten projektiryhma Tiedonanto 19 Veli Suominen GEOLOGINEN TUTKIMUSLAI'I'OS Ydinjatteiden sijoitust.utkimusten projektiryhma Tiedonanto 19 Veli Suominen LOVIISAN HXSTHOLMENIN FLAPAKIVEN PETROGRAFIA JA RAONTAYTE- MINERAALIT KALLIONAYTEE:AIRAUKSIEN Y1

Lisätiedot

v. tyinen 18 1rrfi ja yhteytta si~~e haittaa Tengelion joes8a oleva huonokuntoinen 56/1 ista"

v. tyinen 18 1rrfi ja yhteytta si~~e haittaa Tengelion joes8a oleva huonokuntoinen 56/1 ista 56/1 v. tyinen ista" Aiheen malmitutkimuksiin Ylitornion Kivilompolossa sai geologinen tutldmuslaitos rakennusmestari Ao Lemisen ja herra Mo Hautalan lahettamista molybdeenihohdepitoisista naytteista"

Lisätiedot

1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN

1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN MAA VESI ILMA MAANPEITE ELOLLINEN LUONTO RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 1. RAKENTAMISEEN SOVELTUVAT ALUEET 2. RAKENTAMINEN VOIDAAN SOVITTAA ALUEELLE 3. RAKENTAMINEN VAARANTAA ALUEEN MAISEMAKUVAN JA YMPÄRISTÖN 4.

Lisätiedot

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi-

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi- Outokumpu Oy. r Portlos.: Helilnkl, kblmlnk. 16 Sllhk-: Kumpi. Helsinki Talon 1141 -- Puh.: vaihda 10510 ' Rikastamomme hpazirikasteen lyijypitoisuus on vaihdellut 1 ' * suurissa puitteissa, n. 2,506 $.

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Suomen geoenergiavarannot. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Suomen geoenergiavarannot Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Mitä geoenergia on? Geoenergialla tarkoitetaan yleisellä tasolla kaikkea maaja kallioperästä sekä vesistöistä saatavaa

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/1834/-91/2/10 Enontekiö Ruossakero Au Jorma Isomaa 11.03.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-88. Tutkimusalueet sijaitsevat

Lisätiedot

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45

SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER AB Pörssitiedote 2017-31-07 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Tukholma klo 8:45 SOTKAMO SILVER: KORKEITA HOPEA- JA KULTAPITOISUUKSIA HOPEAKAIVOKSEN TÄYDENNYSKAIRAUKSESSA Sotkamo Hopeakaivoksella

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen OL -KR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen OL -KR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit ~ Työ ra po rtti97 09 Eurajoen Olkiluodon kairausnäytteen OL KR9 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör, Aulis Kärki, Seppo Suoperä, Olavi Taikinaaho Kivitieto Oy Heinäkuu 997 POS.IVA

Lisätiedot

Nayte 2 (586263/2): pyrrotiitti, sink:v,iv;.ilke, pyriit.ti, lyi jyhohde, kup~rikiisu, falertsi ja magnetiitti.

Nayte 2 (586263/2): pyrrotiitti, sink:v,iv;.ilke, pyriit.ti, lyi jyhohde, kup~rikiisu, falertsi ja magnetiitti. OUTOKUMPU C)y OXM'T: stti (K Vi itanen) saadut slkiytteet MS/Attu/ naytteet 1-3 on tutkittu mikroskooppisesti. OKMT: sts saadut naytteiden analyysitiedot on annettu taulukossai. 1.2 mm:n seulan lapaisseena

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

Kivetyn syväkallion yksityiskohtainen rakotietokanta

Kivetyn syväkallion yksityiskohtainen rakotietokanta Työraportti 9 7-33 Kivetyn syväkallion yksityiskohtainen rakotietokanta Pirjo e II ä, Tuija änninen, Sonja Voipio, enry Ahokas, Eero eikkinen Fintact Oy Joulukuu 997 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FI-00 00 ELSIKI,

Lisätiedot

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia

Montsoniittia. Vulkaniittia. Kiillegneissiä. Granodiorittia 46 10.3. Leivonmäki Leivonmäen kallioperä koostuu syväkivistä (graniittiset kivet, gabro) ja pintakivistä (vulkaniitit, kiillegneissi). Graniittia on louhittu murskeeksi. Leivomäen puolella esiintyvää

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Ydinjätteiden sijoitustutkimusten projektiryhmä

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Ydinjätteiden sijoitustutkimusten projektiryhmä Y30/83/2 GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Ydinjätteiden sijoitustutkimusten projektiryhmä Työraportti G - 1.2.1-2 Antero Lindberg MINERAALIEN SORPTIO-OMINAISUUKSIEN GEOLOGINEN TARKASTELU - VERKKOSILIKAATIT Selostus

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3241/-03/1/10 SUONENJOKI Kärpänlampi, Saarinen Koskee 3241, 3242 30.12.2003 Mäkinen Jari Raportti Suonenjoen kunnassa kohteissa Kärpänlampi ja Saarinen suoritetuista

Lisätiedot

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek. M 06/3312/-83/1/10 Keitele Kangasjärvi Jarmo Nikander 31.10.1983 KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.n :o 3535/1) 2

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn kairausnäytteiden KI-KR 12 ja KI-KR 13 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Aänekosken Kivetyn kairausnäytteiden KI-KR 12 ja KI-KR 13 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ raportti 9 8-35 II Aänekosken Kivetyn kairausnäytteiden KI-KR 2 ja KI-KR 3 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Olli Taikina-aho Heinäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus

Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus Työ r a p o r t t i 2 0 0 1-3 2 Olkiluodon kalliomalli, täydennetty ja tarkennettu kuvaus V. 2001/1 Tiina Vaittinen, Pauli Saksa, Jorma Nummela, Jorma Palmen, Pirjo Hellä, Henry Ahokas Fintact Oy Jukka

Lisätiedot

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti

TALLENNETTU GTK. Roi mlk 6/Vinsa. Täydennysraportti OKME Roi mlk 6/Vinsa 001/2633/PR/71 Täydennysraportti TALLENNETTU 1 6. 09. 2010 GTK Tämä raportti on yhteenveto kaikista niistä töistä, joita Vinsan kohteessa on tehty 15. 12. 1967 päivätyn tutkimusraportin

Lisätiedot

Gravimetriset tutkimukset Eurajoella ja Olkiluodossa vuonna 2000

Gravimetriset tutkimukset Eurajoella ja Olkiluodossa vuonna 2000 Työ raportti 2001-0 5 Gravimetriset tutkimukset Eurajoella ja Olkiluodossa vuonna 2000 Seppo Elo Helmikuu 2001 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00100 HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

GeoSatakunta hanke 01.07.-31.12.2007

GeoSatakunta hanke 01.07.-31.12.2007 Raportti P 34.4/2007/100 GeoSatakunta hanke 01.07.-31.12.2007 Kallioperän rakennegeologiset tutkimukset Satakunnassa - Väliraportti Marit Wennerström, Matti Pajunen ja Pekka Wasenius Espoo 21.12.2007 Siirros-

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR7 ja HH-KRB petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR7 ja HH-KRB petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ r a p o r t t i 9 9-5 2 Loviisan Hästholmenin kairausnäytteiden HH-KR7 ja HH-KRB petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Juhani Paakkola Olavi Taikina-aho Syyskuu 999

Lisätiedot

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI

SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI, KESKI-SUOMI GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Timo Ahtola Olli Sarapää 02.10.2000 Raportti M89/2000/2 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4577 SUOMENSELÄN TEOLLISUUSMINERAALIPROJEKTI 1999-2000 KAUDEN 2000 VÄLIRAPORTTI,

Lisätiedot

OUTOKUMPU. ;.,,, r 4 x 4 i ALE 0 K MALMINETSINTK RAPORTTI NAYTE 10-JH/ /78. KOBALTIITIN JA ARSEENIKIISUN KOKOOMUS

OUTOKUMPU. ;.,,, r 4 x 4 i ALE 0 K MALMINETSINTK RAPORTTI NAYTE 10-JH/ /78. KOBALTIITIN JA ARSEENIKIISUN KOKOOMUS OUTOKUMPU $2 OY 0 K MALMINETSINTK RAPORTTI NAYTE 10-JH/2431 04/78. KOBALTIITIN JA ARSEENIKIISUN KOKOOMUS --:?--!.: p 3 Qk ;.,,, r 4 x 4 i ALE Näytteen 10-~~/2'431 04/78 (pintahie no C282) mikroskooppisessa

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/2732/-84/1/87 Kittilä Palovaara Kari Pääkkönen LIUSKEKIVITUTKIMUKSET PALOVAARAN ALUEELLA KITTILÄSSÄ VUONNA 1984 YHTEENVETO Palovaaran liuskekiviesiintymän pääkivilajeina ovat

Lisätiedot

Tarkempien maaritysten tekemiseksi on t'eetetty 5 kpl ohuthieita ( ks. nayteluettelo ). Paakivilajimuodostumassa ( TR-GRDR ) tavataan yleisesti

Tarkempien maaritysten tekemiseksi on t'eetetty 5 kpl ohuthieita ( ks. nayteluettelo ). Paakivilajimuodostumassa ( TR-GRDR ) tavataan yleisesti OUTOKUMPU Oy Malrninetsinta Kari ~ikas/mm~ 15.8.1977 1(2) Kenttatoiden tarkoituksena oli Puumalan Luukkhlansaaren Mo- Cu -aiheen malminetsinnallisen arvon selvittaminen. Aihe sijaitsee n. 15 km Puumalan

Lisätiedot

Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000

Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2000 Työ raportti 2-31 Reiän OL -KR7 jatkokairaus Eurajoen Olkiluodossa vuonna 2 Tauno Rautio Heinäkuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 3719 TEKIJÄ ORGANISAATIO:

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/4522/-84/1/60 Kuusamo Kouvervaara Kari Pääkkönen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEILLA RIIHIVAARA 1 JA 2, KAIV.REK. N:O 3202 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719

WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 6142/06 1 (8) WSP TutkimusKORTES Oy Heikkiläntie 7 D 00210 HELSINKI Puh. 0424 9696 1 05.09.2006 Fax 09-7740 7719 OHUTHIETUTKIMUS Yleistiedot näytteistä Tutkimukset WSP TutkimusKORTES Oy on ottanut kohteesta

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HH-KR4 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit

Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HH-KR4 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Työ raportti 98-30 Loviisan Hästholmenin kairausnäytteen HH-KR4 petrologia ja matalan lämpötilan rakomineraalit Seppo Gehör Aulis Kärki Olli Taikina-aho Kesäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN-00 00 HELSINKI

Lisätiedot

Olkiluodon hauraiden siirrosrakenteiden mallinnus. Seppo Paulamäki Geologian tutkimuskeskus

Olkiluodon hauraiden siirrosrakenteiden mallinnus. Seppo Paulamäki Geologian tutkimuskeskus Olkiluodon hauraiden siirrosrakenteiden mallinnus Seppo Paulamäki Geologian tutkimuskeskus 1 Rakohavainnot Noin 16000 havaintoa paljastumilta ja tutkimuskaivannoista Noin 68000 havaintoa 57 kairanreiästä

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset. Työraportti G - 3.1-1. Veikko Hakkarainen OLKILUODON JA SEN YMPARISTON GEOLOGINEN SELVITYS

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset. Työraportti G - 3.1-1. Veikko Hakkarainen OLKILUODON JA SEN YMPARISTON GEOLOGINEN SELVITYS Y30/84/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydinjätteiden sijoitustutkimukset Työraportti G - 3.1-1 Veikko Hakkarainen OLKILUODON JA SEN YMPARISTON GEOLOGINEN SELVITYS Työraportti kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot