1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi Leader-ohjelmakausi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

2 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä Hallinto ja kokoukset Viestintä ja yhteydenpito Hanke- ja rahoitusneuvonta Alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta Yhdistyksen oma hanketoiminta Koulutus Jäsenistö Ohjelmakauden arviointi Yhdistyksen viranomaistehtävä Seudullisen Yritys-Suomi palvelun koordinointi Talousarvio

3 2 1. Yleistä Rajupusu Leader ry on toiminut aktiivisesti maaseudun kehittämistyössä jo vuodesta 1996 alkaen. Yhdistys on toteuttanut menestyksekkäästi laatimaansa Leader-kehittämissuunnitelmaa rahoittamalla erilaisia maaseudun kehittämis- ja investointihankkeita. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluu Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava. Yhdistyksen tavoitteena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, edistää maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Rajupusu Leader ry: 1. osallistuu toiminta-alueensa maaseudun kehittämiseen paikallisena toimintaryhmänä 2. toimii yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa 3. laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia 4. järjestää jäsenkunnissaan koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia 5. toimii maaseudun kehittämisasioissa jäsentensä yhteistyöelimenä 6. tekee aloitteita eri viranomaisille 7. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 8. tekee selvityksiä maaseudun kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Leader-hanketoiminta Yhdistys toteuttaa laatimaansa paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa vuosille aktivoimalla alueen asukkaita, yrittäjiä ja yhdistystoimijoita kehittämistoimintaan, tarjoamalla hankeneuvontaa, myöntämällä Leader-avustusta paikallisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja toteuttamalla omia hankkeita. Lisäksi yhdistys osallistuu Leader-verkoston toimintaan ja Leadertoimintatavan kehittämiseen sekä toimii läheisessä yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa (ml. ELY-keskus ja Etelä-Savon muut Leader-yhdistykset). Yhdistyksen aktivointi-, tiedotus-, koulutus- ja hallintokustannukset katetaan toimintarahalla. Rajupusu Leader ry:n paikallista maaseudun kehittämisstrategiaa rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja toimialueen kuntien osuuksista. Hankerahoituksen lisäksi hankkeiden toteuttajat sijoittavat kehittämistoimintaan merkittävän summan omarahoitusta ja tekevät vastikkeetonta työtä hankkeen hyväksi (yleishyödylliset hankkeet). Leader-ohjelmakausi Ohjelmakauden aikana rahoitettujen hankkeiden viimeinen mahdollinen toteutuspäivä on , joten hanketoimijat voivat tehdä maksatuksia aina asti. Tämä tulee työllistämään toimiston henkilöstöä alkuvuoden osalta varsin paljon. Aktiivisella tiedotuksella ohjelmakauden sulkemistoimenpiteistä ja aikataulusta ja läheisellä yhteistyöllä sekä alueen hanketoimijoiden ja yrittäjien että Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa varmistetaan sujuva maksatusprosessi. Maksatustoimenpiteiden lisäksi alkuvuonna 2015 on kaikkien Leader-ryhmien tehtävä ohjelmakaudesta loppuraportti sekä teetätettävä arviointi ulkopuolisen arvioijan toimesta. Leader-ohjelmakausi

4 3 Vuonna 2015 ohjelmakauden toteutus käynnistyy ja hanketoimijat sekä yrittäjät voivat hakea rahoitusta. Uusi ohjelmakausi tuo mukanaan mm. uuden sähköisen Hyrrä-hakujärjestelmän, uuden lainsäädännön sekä muutoksia hankkeiden/yritystukien valintaprosessiin. Leader-ryhmän näkökulmasta tämä tarkoittaa hanketoimijoiden ja yrittäjien ohjeistamista sähköisen hakujärjestelmän, uusien lakien, asetusten ja säädösten osalta. Asiakasneuvonnan ja ohjelmakauden aktiivisen tiedottamisen lisäksi Rajupusu Leader ry:n henkilöstö valmistelee vuoden 2015 aikana yhdistyksen omia hankkeita (ml. teemahankkeet, kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet), joiden oletetaan toteutuvan vuonna 2016 alkaen. Rajupusu Leader ry:n strategia ohjelmakaudelle pureutuu vahvasti paikallisen elinkeinoelämän monipuoliseen kehittämiseen, maaseutuasumiseen ja vapaa-aikaan liittyvien mahdollisuuksien toteuttamiseen, matkailun edistämiseen sekä yhteisöllisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Kaikissa kehittämisteemoissa vaikuttavina ja arvioinneissa huomioon otettavina, horisontaalisina teemoina ovat 1) biotalous, 2) nuoret ja 3) alueiden välinen yhteistyö ja kansainvälisyys. Nämä yllä mainitut strategiset osa-alueet toimivat yhdistyksen omien hankkeiden lähtökohtina. Leader-viestintä- ja aktivointityö on käynnissä koko ajan huolimatta siitä, milloin rahoitushaku avautuu. Ohjelman toteuttamiseen liittyvät yksityiskohdat tiedotetaan välittömästi, kun ministeriö on antanut asiasta päätöksensä. Hakemusten vastaanotto ja päätöksenteko aloitetaan heti, kun siihen on keskushallinto antanut luvan. Itä-Suomen kalatalousohjelma Rajupusu Leader ry toimii hallinnoivana Leader-yhdistyksenä Itä-Suomen kalatalousohjelmassa, jota toteutetaan Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Kalatalousohjelma saa rahoituksen EKTR:stä eli Euroopan kalatalousrahastosta. Kalatalousohjelman hakuaika on todennäköisesti joulukuussa 2014, ja ohjelma käynnistynee maaliskuussa Kalatalousohjelman hankevetäjänä toimii Pekka Sahama ja rahoitettavat hankkeet valitsee Kalajaosto. Rahoitettavat hankkeet tuodaan tiedoksi Rajupusu Leader ry:n hallitukselle. Kalatalousryhmän aktivointi- ja tiedotustyötä jatketaan vuoden 2015 aikana normaaliin tapaan varmistaaksemme uuden ohjelmakauden aktiivisen käynnistymisen ilman viiveitä hanketoiminnassa. Uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista tiedotetaan välittömästi, kun kalatalousryhmien valinta ja kehittämisohjelman rahoitus selviävät. 2. Hallinto ja kokoukset Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa. Hallituksen kokoukset Yhdistyksen hallituksen kokoonpano noudattaa nk. kolmikantaperiaatetta. Toisin sanoen hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa tasapuolisesti alueen yhteisöjä ja yhdistyksiä, yksityistä sektoria sekä julkista sektoria. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksen esittelijänä ja sihteerinä toimii

5 toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontuu vuonna 2015 tarpeen mukaan, aikaisempina vuosina hallitus on kokoontunut keskimäärin 10 kertaa vuodessa. Rajupusu Leader ry:n hallitus ratkaisee toimintaryhmälle osoitetut rahoitushakemukset. Kuhunkin kokoukseen osoitettujen hakemusten tulee olla perillä kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta. Hallituksen alaiset jaostot Hallituksella on apunaan yhdistyksen henkilöstön lisäksi hallituksen nimeämä työjaosto, jossa on edustajat kaikista neljästä kunnasta. Työjaosto kokoontuu tarvittaessa ja valmistelee hallitukselle hankepäätösesityksiä hallituksen päätöksenteon pohjaksi sekä työstää muita hallituksen antamia toimeksiantoja tarpeen mukaan. Rajupusu Leader ry:n toimisto ja henkilöstö Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat perinteikkäässä Hildurin talossa Juvalla. Rajupusu Leader ry:n toimistoa pidetään avoinna arkisin pääsääntöisesti klo 9 15 välisenä aikana sekä muina aikoina tarpeen mukaan ennalta sovitusti. Yhdistyksen palveluksessa on kolme työntekijää: toiminnanjohtaja, toimistopäällikkö/hankeneuvoja sekä kalatalousaktivaattori. Toiminnanjohtaja vastaa pääasiassa hanketoiminnasta ja hallinnon toimivuudesta sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Toimiston toiminnasta vastaa toimistopäällikkö, joka on toiminut myös Rajupusu Leader yhdistyksen rahastonhoitajana. 3. Viestintä ja yhteydenpito Aktiivinen ja oikea-aikainen viestintä tulee olemaan suuressa roolissa vuonna 2015, kun ohjelmakauden viimeiset maksatukset ja loppuraportoinnit ovat ajankohtaisia ja toisaalta tiedottaminen ohjelmakauden käynnistyy. Yhdistys tulee käyttämään viestinnässään eri viestintäkanavia monipuolisesti, jotta viesti tavoittaa mahdollisimman kattavasti eri kohderyhmät. Henkilöstön toimesta tapahtuvan viestinnän lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsenten odotetaan viestivän omille sidosryhmilleen ajankohtaisista asioista. Sähköinen viestintä ja lehtijutut Uuden ohjelmakauden varsinaisen toiminnan käynnistyminen asettaa viestinnän avainasemaan vuonna Yhdistyksen julkinen nettisivusto, joka toimii yhdistyksen pääasiallisena viestintäkanavana, on päivityksen tarpeessa. Uudistetuille nettisivuille tullaan päivittämään alkuvuonna 2015 kaikki päivitetyt tiedot rahoituskauden juoksevista asioista (hakuajat, hallituksen kokoukset, hallituksen linjaukset, jne.). Lisäksi Leader-rahoituksen periaatteet, hakuohjeet, yhdistyksen valintakriteerit ja hakulomakkeet ovat jatkossakin saatavilla sähköisessä muodossa sivuston kautta. Rahoituspuollon saaneista hankkeista välitetään tieto paikallisiin tiedotusvälineisiin. Vastaavat tiedot ovat luettavissa myös yhdistyksen julkisilta nettisivuilta. Tarpeen mukaan julkaistaan lehdistötiedotteita. Facebook-sivut ja muu sosiaalinen viestintä Rajupusu Leader ry julkaisee aikaisempien vuosien tapaan yhdistyksen Facebook-seinällä kaikki ajankohtaiset asiat sekä julkaisee mahdollisuuksien mukaan esim. hyviä käytäntöjä, hankkeita ja muita ajankohtaisia uutisia. Rajupusu Leader ry:llä on käytössään oma Rajupusu Youtube-kanava, josta on katseltavissa ja ladattavissa aluetta esitteleviä videoita ja kuvamateriaalia. Youtube-kanavaa tullaan hyödyntämään tarpeen mukaan vuoden 2015 aikana. 4

6 5 Maaseutukuriiri - Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelmien viestintähanke Etelä-Savossa käynnistyi syksyllä 2012 alueen toimintaryhmien ja Ely-keskuksen yhteinen viestintähanke nimeltä Maaseutukuriiri. Hankkeeseen palkattiin ammattitaitoinen tiedottaja auttamaan ja tekemään maaseudun kehittämisohjelmien viestintää. Hanketta hallinnoi Veej Jakaja ry. Maaseutukuriiri jatkaa toimintaansa aikaisempien vuosien tapaan myös vuonna Rajupusu Leader ry tulee käyttämään Maaseutukuriirin viestintäkanavia ja -resursseja hyväkseen mahdollisimman kattavasti sekä yleisluonteisessa tiedottamisessa ja opastuksessa (esim. sähköinen hakujärjestelmä) että Rajupusu Leader ry:n omiin hanke-esittelyihin. Yhdistys tulee olemaan aktiivisesti mukana Maaseutukuriirin toteuttamassa tiedotuslehdessä 2015 aikaisempien vuosien tapaan. Kaikkia yhdistyksen tiedotuskanavia ja -toimintaa tullaan tarkastelemaan ja kehittämään yhteisen tiedotushankkeen resurssien puitteissa. Kasvokkain tapahtuva viestintä ja tiedottaminen Sähköisen ja painetun viestinnän lisäksi Rajupusu Leader ry:n henkilöstö liikkuu alueen toimijoiden parissa antaen hankekohtaista neuvontaa sekä viestii aktiivisesti mm. yhdistysten ja kuntien elinkeinotoimien järjestämissä tilaisuuksissa Leader-rahoituksesta mahdollisuuksien mukaan. 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta Yhdistyksen toimihenkilöt liikkuvat alueen toimijoiden parissa antaen hankekohtaista neuvontaa sekä kiertävät kertomassa Leader -toiminnasta ja erityisesti uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista mm. yhdistysten ja kuntien elinkeinotoimien järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikkien rahoitusasiakkaiden kanssa pyritään käymään keskusteluja jo ennen hakemusten jättämistä, viimeistään ennen hakemuksen hallituskäsittelyä. Hakemukset saatetaan mahdollisimman valmiiksi ennen ELYkeskuksen laillisuustarkastelua ja lopullisen päätöksen tekoa. Yritysten rahoitushakemuksiin liittyen pyritään tekemään yrityskäynti ennen asian hallituskäsittelyä. Yrityskäyntien ja keskustelujen avulla varmistetaan hankkeiden tukikelpoisuutta ja parannetaan tiedonkulkua rahoituksen ja Leader -toiminnan mahdollisuuksista. Yhteydenpito lisää usein myös uusien kehittämisideoiden määrää. Hankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen hakuvaiheessa neuvontaa annetaan siinä määrin kuin se on säädösten perusteella mahdollista. Samoin hankkeiden maksatusvaiheessa hakemusten tekemisessä neuvotaan siten, että ELY-keskukseen voidaan toimittaa mahdollisimman valmiit maksatushakemukset. Mikäli vuonna 2014 käynnistyy myös rahoituspäätösten teko, jatketaan aiemmin hyväksi käytännöksi osoittautuneita myönteisen rahoituspäätöksen saaneille pidettäviä päätöksenlukutilaisuuksia. Tilaisuuksien tarkoituksena on selventää määräaikoihin, kustannuksiin ja raportointeihin liittyviä asioita. Päätöksenlukutilaisuudet ovat saaneet tuensaajilta hyvän palautteen. 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistoiminta Yhdistys jatkaa alueiden ja muiden toimintaryhmien välisten yhteistyömuotojen kehittämistä. Kansainvälistä yhteistyötä jatketaan alkaneiden yhteistyöhankkeiden pohjalta. Aiempina vuosina toteutettujen esiselvitysten tuloksia hyödynnetään kansainvälisten suhteiden luomisessa ja ylläpidossa.

7 6 6. Yhdistyksen oma hanketoiminta Tarvittaessa yhdistys voi käynnistää ja toteuttaa myös uusia alueen maaseudun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 aikana yhdistys valmistelee teemahankkeita sekä muita omia hankkeita yhdistyksen kehittämisstrategiassa esille tulleiden tarpeiden mukaan. 7. Koulutus Rajupusu Leader ry:n henkilöstö osallistuu maaseutuviraston ja MMM:n ajankohtaistilaisuuksiin ja muihin koulutuksiin tarpeen mukaan. Ajankohtaistilaisuuksia on järjestetty perinteisesti 2 kertaa vuodessa sekä muita infotilaisuuksia useamman kerran vuodessa. Uuden ohjelmakauden alkukynnyksellä, vuonna 2015, osallistumisen arvoisia koulutustilaisuuksia järjestettäneen odottavasti hieman keskimääräistä enemmän. Vuonna 2014 järjestettiin ensimmäistä kertaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ja 3 toimintaryhmän yhteinen hallitusseminaari nimeltä Nokka nousuun. Tavoitteena on, että hallituksen jäsenille järjestetään vuosittain yksi hallitusseminaari (joko yhdistyksen omana tilaisuutena tai kaikki Etelä- Savon toimintaryhmät sekä ELY-keskuksen yhteisenä tilaisuutena), jossa mm. käsitellään hallitustyöskentelyssä esille tulevia ajankohtaisia asioita, keskustellaan hallitustyöskentelyn haasteista ja uusista muodoista sekä alueiden välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on, että jokainen hallituksen jäsen osallistuisi hallitusseminaariin. 8. Jäsenistö Yhdistyksen jäsenille lähetetään sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa jäsenkirje, jossa heidät kutsutaan yhdistyksen kevät- ja syyskokouksiin. Tulevina vuosina yhdistyksen jäsenasiaa tullaan tarkastelemaan lähemmin mm. jäsenmääräkehityksen ja jäsenyysetujen näkökulmasta. Harkittavaksi tulee esimerkiksi jäsenkampanjan toteuttaminen ja mahdollisten jäsenyysetujen rakentaminen (esim. uutiskirje). Vuonna 2015 jäsenyysasiaan ei perehdytä sen syvällisemmin jäsensuunnitelman tai toteutuksen puitteissa, vaan yhdistyksen henkilöstö kerää tietoa alustavasti muiden Leader-yhdistysten jäsenyyseduista mm. Leader-toimintaryhmien yhteistapaamisissa. 9. Ohjelmakauden arviointi Vuoden 2015 aikana toteutetaan ohjelmakauden arviointi ulkopuolisen arvioitsijan toimesta MMM:n ja Mavin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisvaltaisesti säännöllisesti hallituksen kokouksissa sekä yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Vuoden 2014 loppupuolella Mikkelin Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät Rajupusu Leaderille tyytyväisyyskyselyn ohjelmakauden hanketoimijoille lähetettäväksi sähköisesti. Kysely on ilmainen, ja siinä tiedustellaan hanketoimijoiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä hankkeiden hakuprosessista, maksatuksista ja Rajupusu Leaderilta saadusta neuvonnasta. Koska MAMK:n tekemä kysely on täysin kolmannen osapuolen tekemä kysely (Rajupusu Leader ry toimittaa ainoastaan yhteystiedot), kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää ulkopuolisessa arvioinnissa eikä uutta massakyselyä tarvitse näin ollen teettää hanketoimijoilla.

8 7 10. Yhdistyksen viranomaistehtävä Rajupusu Leader ry toimii viranomaisena rahoitustuki- ja maksatushakemuksia vastaanotettaessa. Tehtävä edellyttää diaarijärjestelmän ylläpitoa. Lisäksi yhdistys on vastuussa hakemusten täydentämisestä hallintolain 343/2003 edellyttämällä tavalla. Käytännössä yhdistyksen on huolehdittava että, hakija saa tiedon hakemuksen mahdollisista puutteista ja hakijalla on mahdollisuus täydentää hakemusta. 11. Seudullisen Yritys-Suomi -palvelun koordinointi Rajupusu Leader koordinoi seudullisia Yritys-Suomi-palveluja toiminta-alueellaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Koordinaattoriorganisaatio hoitaa mm. seuraavat tehtävät: - osallistuu maakunnan seudullisten yrityspalvelujen kehittämistoimintaan ja vastaa toimenpiteiden käynnistämisestä omalla alueellaan - osallistuu valtakunnallisiin seudullisten palvelujen kehittämiseksi järjestettyihin neuvotteluihin, koulutuksiin ja seminaareihin. Koordinaatio-organisaatio vastaa tiedon välittymisestä ja toimenpiteiden käynnistämisestä alueellaan. - valmistelee vuosittaisen toimintasuunnitelman ja vastaavat raportit toteutumasta. - vastaa verkoston sisäisen ja omaehtoisen kehittämistoiminnan aktivoinnista (mm. huolehtii tapaamisista ja kokouksista) - vastaa yhteydenpidosta valtakunnan ja maakunnan yhteispalvelua kehittäviin toimijoihin. 12. Talousarvio 2015 Kirjanpidon selite Yhteensä 2015 Tuotot ,00 Leader-toimintaraha ,00 kalatalousohjelman hallintoraha ,00 jäsenmaksutuotot 1 300,00 korkotuotot 300,00 Yritys-Suomi-koordinointi 7 053,00 Henkilöstökulut ,00 palkkakustannukset ,00 kokouspalkkiot ,00 tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus 300,00 työterveyshuolto 250,00 Muut henkilöstökulut ,00 kotimaan matkakulut ja päivärahat ,00 kokouskulut 5 000,00 ilmoituskulut 1 600,00 viestintäkulut 1 800,00 jäsenmaksukulut 700,00 Liikuntasetelit 800,00 muut kulut 1 500,00

9 8 Vieraat ostopalvelut 8 650,00 tilitoimistopalvelut 3 200,00 tilitoimistopalvelut 1 500,00 tilitoimistopalvelut 1 000,00 tilitoimistopalvelut 900,00 tilintarkastus 700,00 vakuutukset 150,00 muut ostopalvelut 1 200,00 Huoneistokulut ja vuokrat ,00 toimitilojen vuokrat 9 500,00 kopiokoneen vuokra 1 700,00 mahd. kokoustilojen vuokra 300,00 puhtaanapitopalvelut 2 000,00 Muut toimistokulut 7 400,00 toimistotarvikkeet 500,00 kuluvat käyttöesineet 800,00 kopiokoneen kulut 1 500,00 puhelin- ja internetkulut 2 700,00 rahaliikenteen kulut 400,00 postikulut 900,00 lehti- ja kirjakulut 600,00 Muut kustannukset 950,00 Ulkopuolinen arviointi ohjelmakaudelle ,00 Menot yhteensä ,00 Tulot-menot 27,00

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella 2014 20 Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa:

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot