Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80"

Transkriptio

1 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi

2 Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin Riskit Sähkölaitteisto Käyttöoikeus Tarrat 5 3 Asennus 6 3. Kuorman purku/sisäänhaalaus Käsittely trukilla Käsittely nosturilla Pystytys Asennusperiaate Korkeuden sovittaminen GOLD-koneen vesilukon suhteen Liitäntä GOLD-koneeseen, COOL DX, koko Liitäntä GOLD-koneeseen, COOL DX, koko Liitäntä GOLD-koneeseen, COOL DX, koko Vapaasti seisova COOL DX Tuloilmasuodatin 2 6 Hälytykset 4 7 Huolto 5 7. Puhdistus Kylmäaineen käsittely Vuotuinen tarkastus Huolto 5 8 Vianetsintä ja vuodonetsintä 6 8. Vianetsintäkaavio Vuodonetsintä 6 9 Mitat 7 0 Tekniset tiedot 8 Sähkölaitteisto 9 2 Sisäinen kytkentäkaavio 2 2. COOL DX koko 80 tehoversio COOL DX koko 80 tehoversio 2, koot 2 ja 20 kaikki tehoversiot ja koko 30 tehoversio COOL DX koko 30 tehoversiot 2 ja 3, koko 40 kaikki tehoversiot ja koko 60 tehoversiot ja COOL DX koko 60 tehoversio 3 ja koko 80 tehoversio COOL DX koko 80 tehoversio COOL DX koko 80 tehoversio Käyttöönottopöytäkirja 27 4 Sähköliitäntä 3 4. Syöttöjännitteen kytkentä Tiedonsiirtokaapelin kytkentä 3 5 Käynnistys 4 5. Valmistelut Ennen ensimmäistä käynnistystä Käynnistys Paineanturi Vaihejärjestysvahti Toimenpiteet virheellisen vaihejärjestyksen yhteydessä 4 2 Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 . Yleiskuvaus.. Yleistä Jäähdytyskone COOL DX COOL DX -jäähdytyskone tuottaa mukavuusjäähdytystä ilmankäsittelyjärjestelmissä. Kaikki osat on jäähdytysteknisesti ja sähköisesti kytketty valmiiksi ja koottu yhteiseen koteloon. Sandwich-rakenteiset paneelit koostuvat galvanoiduista ulkolevyistä (0,7 mm), näkyvät osat on maalattu (NCS S2005-Y30R), sisälevy ( mm) on alumiinisinkkiä ja välieristys (50 mm) on polyuretaania. Jäähdytyspatteri ja lauhdutin on tehty kupariputkista ja profiloiduista alumiinilamelleista. Kotelo on lämpösinkittyä teräslevyä. Jäähdytyskone on koekäytetty ennen toimitusta. COOL DX jäähdytyskoneesta on saatavana 9 tehoversiota 7 eri kokoversiossa, jotka on sovitettu GOLD-kokoihin Kompressorit COOL DX jäähdytyskoneen kompressorit ovat scrollkompressoreita ja/tai rotaatiokompressoreita. Täysin suoratoiminen järjestelmä COOL DX:ssä on täysin suoratoiminen järjestelmä. Kylmällä puolella on suorahöyrystyspatteri höyrystyvää kylmäainetta varten. Lämpimällä puolella on lauhdutuspatteri. Kylmäaine COOL DX -koneessa on kaksi toisistaan erotettua kylmäainepiiriä. Kylmäaine on R40A. Kylmäainepiirit on täytetty toimitettaessa. Tällä kylmäaineella ei tiedetä tällä hetkellä olevan vaikutusta otsonikerrokseen. Tällä hetkellä ei myöskään ole tiedossa tulevia rajoituksia. Kylmäainemäärä Katso luku 0 Tekniset tiedot. Asennustarkastus Valtuutetun kylmälaiteyrityksen on tarkastettava laitteisto, jos jäähdytyskoneen kylmäainemäärä ylittää 3 kg. Asennustarkastus täytyy suorittaa kaikille COOL DX -malleille lukuun ottamatta kokoa 08, tehovaihtoehto. Ilmoitusvelvollisuus Laitteisto on ilmoitettava paikallisille viranomaisille, jos yhteenlaskettu kylmäainemäärä on yli 0 kg. Vuotuinen tarkastus Valtuutetun tarkastuslaitoksen on tarkastettava laitteisto vuosittain, jos jäähdytyskoneen kylmäainemäärä ylittää 3 kg. Vuosittainen tarkastus pitää suorittaa kaikille COOL DX-malleille lukuun ottamatta kokoa 08, tehovaihtoehto. laatujärjestelmä ISO 900 ja ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 400 Swegonilla on ISO 900 ja ISO 400-standardien mukainen laatu- ja ympäristösertifiointi. Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

4 .2 Toimintaperiaate FD2 IPL2 VET2 FD IPL VET Toiminto Jäähdytyskoneessa on kaksi kylmäainepiiriä. Piirit on erotettu toisistaan. Kummassakin piirissä on lamellityyppinen lauhdutin, lamellityyppinen höyrystin sekä kompressori. Kompressorit ovat eritehoisia, mikä mahdollistaa säädön kolmella portaalla. Kaasumuodossa oleva kylmäaine puristetaan kokoon 4 COND EVAP VSH M VSL HP BP-2 HP B- VSH2 B2- VSL2 COND Lauhdutin VSH Ylipainesuoja VSH2 Ylipainesuoja B- Korkeapaineanturi B2- Matalapaineanturi B-2 Korkeapaineanturi B2-2 Matalapaineanturi BP-2 Korkeapainepressostaatti, hälyttävä BP2-2 Korkeapainepressostaatti, hälyttävä M Kompressori M2 Kompressori M3 Kompressori (vain koko 80 tehoversio 3) VSL Matalapainesuoja VSL2 Matalapainesuoja EVAP Höyrystin VET Paisuntaventtiili termostaatilla VET2 Paisuntaventtiili termostaatilla IPL Tarkastuslasi, kylmäainepiiri IPL2 Tarkastuslasi, kylmäainepiiri 2 FD Suodatinkuivain FD2 Suodatinkuivain LP M2 HP HP LP BP2-2 B-2 M3 B2-2 kompressoreissa M ja M2 ja virtaa sitten lauhduttimeen COND, jossa poistoilma jäähdyttää sen ja se tiivistyy nestemuotoon. Nestemäinen kylmäaine virtaa paisuntaventtiilien VET ja VET2 läpi, jolloin paine ja lämpötila laskevat. Paisuntaventtiilien jälkeen kylmäaine virtaa höyrystimeen EVAP, jossa kylmäaine höyrystyy ja jäähdyttää ulkoilman. Höyrystimen EVAP jälkeen kaasumainen kylmäaine virtaa kompressorien imupuolelle ja puristetaan kokoon. Säätö Jäähdytystehoa säädetään kolmessa portaassa binäärisesti siten, että yksi tai kaksi kompressoria on käytössä. Kompressoreita ohjataan GOLD-koneesta käsin COOL DX koneeseen asennetun IQnomic Plus moduulin releiden kautta. Porras : Jäähdytystarpeen yhteydessä käynnistetään kompressori M. Porras 2: Jos tarve kasvaa, kompressori M2 käynnistyy samaan aikaan, kun kompressori M pysähtyy. Säädettävä viive (askelaika 300 sekuntia) varmistaa, että kompressori M2 ei käynnisty ennen kuin kompressori M antaa täyden tehon. Porras 3: Jos tarve edelleen kasvaa, kompressori M käynnistyy uudelleen kompressorin M2 käydessä. Kolmatta jäähdytysporrasta viivytetään säädetyllä viiveellä, lisäksi kompressorin M uudelleenkäynnistysviiveen (300 sekuntia) täytyy olla loppunut. Jäähdytystarpeen pienentyessä jäähdytystehoa alennetaan ilman viivettä. Kompressorin M uudelleenkäynnistysajan (300 sekuntia) täytyy olla päättynyt, jos sen pitää käynnistyä uudelleen portaaseen kun sitä on käytetty portaassa 3. Jos jokin kompressori on pysäytetty, uudelleenkäynnistysajan täytyy päättyä ennen kuin se voi käynnistyä uudelleen. Uudelleenkäynnistysaika lasketaan käynnistyksestä seuraavaan käynnistykseen. Matala-/korkeapaineanturi B/B2 mittaavat järjestelmän paineen, jotta ohjausjärjestelmä voi varmistaa, että se on asetettujen rajojen sisällä. Jos kylmäainepiirin paine laskee liian alhaiseksi tai jos lauhdutuspiirin paine nousee liian korkeaksi, kompressori pysäytetään ja teksti PAINEENRAJOITUS näkyy GOLDkoneen käsipäätteessä. Kun uudelleenkäynnistysaika on päättynyt, kompressori yrittää käynnistyä uudelleen. Jos paine edelleen nousee, korkeapainepressostaatit BP-2 tai BP2-2 tai laukeavat ja GOLD-kone sekä COOL DX jäähdytyskone pysähtyvät. Hälytykset 64 ja 65 näkyvät GOLD-koneen käsipäätteessä. Pressostaatit BP-2 ja BP2-2 palautetaan manuaalisesti painamalla pressostaatin päällä kumisuojuksen alla olevaa painiketta. Tämä voidaan tehdä kumisuojusta irrottamatta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

5 2 Turvallisuusohjeet 2. Turvakytkin/päävirtakytkin Turvakytkin sijaitsee jäähdytyskoneen tarkastuspuolella. Turvakytkintä ei saa käyttää jäähdytyskoneen käynnistykseen tai pysäytykseen. Varmista COOL DX koneen pysähtyminen pysäyttämällä ilmakäsittelykone tai pysäyttämällä jäähdytyskone käsipäätteellä, katso GOLDin käyttö- ja huolto-ohjeet. Kun tämä on tehty, virta voidaan katkaista turvakytkimellä. Turvakytkimen pitää olla pois päältä, jotta koneen tarkastusluukut voidaan avata. Huomaa Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. Varoitus Koneen tarkastusovia ei saa avata koneen käydessä. Ovet voivat avautua voimalla ja aiheuttaa tapaturman (Jotta koneen tarkastusluukut voidaan avata, COOL DX:n turvakytkimen pitää olla pois päältä). 2.3 Sähkölaitteisto Koneen sähkölaitteisto on tarkastusovien sisäpuolella erillisessä sähkökaapissa. 2.4 Käyttöoikeus Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kylmäainepiirin työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. Muut koneen huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö. 2.2 Riskit Varoitus Tarkasta ennen töiden aloittamista, että jäähdytyskoneen jännite on katkaistu. 2.5 Tarrat Koneen oveen on kiinnitetty tyyppinumerokilpi, josta löytyvät tyyppimerkintä, sarjanumero, kylmäainemäärä ym. Tyyppimerkintä: COOL DX-aa-D-c-d-e-f-g GOLD-koko Varoitus Tehoversio Asiattomat eivät saa missään tapauksessa avata kylmäainepiirejä, koska piirissä in korkeassa paineessa olevaa kaasua. Kylmäaineen riskialueet Kylmäaineen riskialueet sijaitsevat periaatteessa jäähdytyskoneen sisällä. Toiminta vuotojen yhteydessä on selostettu luvussa 7.2. Kylmäaine on tyyppiä R 40A. Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

6 3 Asennus 3. Kuorman purku/sisäänhaalaus Huomaa Jäähdytyskone on aina kuljetettava vaaka-asennossa. 3.. Käsittely trukilla 3.2 Pystytys COOL DX jäähdytyskone sijoitetaan sopivalle paikalle. Turvakytkimen/päävirtakytkimen edessä pitää olla riittävästi tilaa käyttöä varten voimassa olevien sähkömääräysten mukaan. Kone voidaan sijoittaa seinää vasten, mutta taemman kompressorin huollon helpottamiseksi koneen takana tuli olla noin metri vapaata tilaa. Varoitus Korkea painopiste! Nosta jäähdytyskonetta varovasti Kuljetus nosturilla Aseta kaksi välitankoa jäähdytyskoneen yläpuolelle ja kaksi kuormalavan tai jäähdytyskoneen alle ja nosta kuormalavasta (tai jäähdytyskoneesta ellei kuormalavaa siirretä mukana). katso kuva. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

7 3.3 Asennusperiaate COOL DX-jäähdytyskone asennetaan GOLD-koneen ulkoja jäteilmasivua vasten. COOL DX voidaan asentaa erilliseksi. Jos näin on, COOL DX:stä täytyy tilata liitäntäpäädyt sisältävä versio. COOL DX jäähdytyskoneen koot ja tehoversiot on sovitettu GOLD-kokoihin Luettelo eri ilmankäsittelykoneisiin sovitettujen jäähdytyskoneiden tehoversioista on luvussa 0 Tekniset tiedot. COOL DX 08 Oikeakätinen Vasenkätinen COOL DX 2-80 Oikeakätinen Jäähdytyspatteri, alataso/gold puhaltimen sijoitus Jäähdytyspatteri, ylätaso/gold puhaltimen sijoitus 2 Vasenkätinen Jäähdytyspatteri, ylätaso/gold puhaltimen sijoitus Jäähdytyspatteri, alataso/gold puhaltimen sijoitus 2 Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

8 3.3. Korkeuden säätäminen GOLD-koneen vesilukon suhteen COOL DX koko 08 Yhdessä GOLD RX 08:n kanssa Rakenteensa vuoksi GOLD-kone on asennettava jalustalle tai jonkinlaiselle perustukselle, jotta tarkastusovet voidaan avata. Jalusta on saatavana lisävarusteena. Vastaavan jalustan saa lisävarusteena myös COOL DX:ään. Jalustojen korkeudet on sovitettu toisiinsa. Ne myös mahdollistavat vesilukon asentamisen alemmalle tasolle (oikeakätinen malli). Yhdessä GOLD PX 08:n kanssa Ilmankäsittelykone toimitetaan 80 mm korkealla perustuksella. Vastaavan jalustan saa lisävarusteena myös COOL DX:ään. Perustusten korkeudet on sovitettu toisiinsa. Ne myös mahdollistavat vesilukon asentamisen alemmalle tasolle (oikeakätinen malli). COOL DX, koko 2-40 GOLD-ilmankäsittelykone ja COOL DX-jäähdytyskone toimitetaan 00 mm korkealla pohjapalkilla. Koskee alatason jäähdytyspatteria: Jos käytetään vesilukkoa (lisävaruste), GOLD-konetta on nostettava vähintään 50 mm, jotta vesilukolle saadaan tilaa. Tämä voidaan tehdä lisävarusteena saatavien säädettävien tukijalkojen avulla. COOL DX, koko GOLD-ilmankäsittelykone ja COOL DX -jäähdytyskone toimitetaan 00 mm korkealla pohjapalkilla ja 00 mm korkeilla tukijaloilla. Tukijalat voidaan irrottaa tai jättää paikoilleen. Koskee alatason jäähdytyspatteria: Jos käytetään vesilukkoa (lisävaruste), GOLD-konetta ja COOL DX -jäähdytyskonetta on nostettava vähintään 50 mm pohjapalkin lisäksi, jotta vesilukolle saadaan tilaa. Tämä voidaan tehdä jättämällä tehtaalla asennetut tukijalat paikoilleen. Tukijalat voidaan myös irrottaa ja asentaa säädettävät tukijalat (lisävaruste). 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

9 3.3.2 Liittäminen GOLD-koneeseen, COOL DX koot 08-2 Tiivistelistat on asennettu tehtaalla. Jäähdytyskone liitetään suoraan koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla, esiasennetuilla niittimuttereilla ja kahdella lukolla, katso kuva. Jäähdytyskone kiinnitetään koneeseen koneen tarkastusluukun kautta. Puhallinpaketti tai suodatinkasetit on ehkä irrotettava lukkoihin käsiksi pääsyä varten. Lukko Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä tästä ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

10 3.3.3 Liittäminen GOLD-koneeseen, COOL DX koot Tiivistelistat on asennettu tehtaalla. Jäähdytyskone liitetään suoraan GOLD-koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla (4 kpl) ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Vaihtoehto Jos koneen takapuolella on tilaa, jäähdytyskone on helpoin kiinnittää ilmankäsittelykoneeseen takareunasta ulkopuolelta käsin, katso kaavio. Jäähdytyskoneen etureuna kiinnitetään GOLD-koneen tarkastusluukun kautta, katso kaavio 3. Vaihtoehto 2 Jäähdytyskone kiinnitetään GOLD-koneeseen takareunasta sisäpuolelta käsin, katso kaavio 2. Puhallinpaketti ja suodatinkasetit on ehkä irrotettava. Kiinnitys takareunassa Vaihtoehto, ulkopuolinen asennus Kaavio GOLD-kone, takapuoli Jäähdytyskoneen etureuna kiinnitetään GOLD-koneen tarkastusluukun kautta, katso kaavio 3. Peitekansi ja eristys poistetaan, jäähdytyskone kiinnitetään GOLD-koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Peitekansi ja eristys asennetaan paikalleen. Jäähdytyskone COOL DX, takapuoli Vaihtoehto 2, sisäpuolinen asennus Kaavio 2 Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä valmiiksi porattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Kiinnitys etureunasta Kaavio 3 Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä valmiiksi porattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. 0 Oikeus muutoksiin pidätetään.

11 3.3.4 Liittäminen GOLD-koneeseen, COOL DX koot Tiivistelistat on asennettu tehtaalla. Jäähdytyskone liitetään suoraan GOLD-koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla (4 kpl) ja esiasennetuilla niittimuttereilla, katso kuva. Suodatinkasetit on ehkä irrotettava. Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä valmiiksi porattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Oikeus muutoksiin pidätetään.

12 3.3.5 Vapaasti seisova COOL DX Valitse liitäntäpäädyllä varustettu versio. Asenna kanavat GOLD-koneen ja COOL DX koneen välille, katso luku 3.3 Asennusperiaate. GOLD-koneen ja COOL DX koneen välisestä etäisyydestä riippuen tiedonsiirtokaapeleita ja letkuja on ehkä jatkettava (ei sisälly toimitukseen). Jatkoliitin Sininen letku Valkoinen letku Välitason liittimet Paineanturi COOL DX GOLD Poistoilmapuhallin GOLD-koneen suodatinpainehäviön mittausletkut Tuloilmasuodatin GOLD-koneen tuloilmasuodatin irrotetaan ja siirretään COOL DX -jäähdytyskoneeseen. Letkut COOL DX:n tuloilmasuodattimen yli vallitsevan painehäviön mittaamiseen sisältyvät jäähdytyskoneen toimitukseen. Ne on liitetty COOL DX koneeseen tehtaalla. Ne on kuitenkin liitettävä GOLD-koneen suodatinletkuihin tuloilmasuodattimen painehäviömittausta varten. Vedä letkut COOL DX koneelta GOLD-koneen poistoilmapuhaltimen luo. Irrota suodatinpainehäviön mittausletkut GOLD-koneen välitason liittimistä. Sulje välitason liittimet vuotojen estämiseksi. HUOM! Älä irrota letkuja paineantureista. Paineanturien liittimet saattavat vaurioitua. Liitä COOL DX:stä tuleva sininen letku GOLD-koneen paineanturin siniseen letkuun mukana jatkoliittimillä. Tee sama valkoisille letkuille. Katso kaavio. HUOM! Muita versioita esiintyy, katso luku 3.3 Asennusperiaate. Kiinnitä letkut turvallisesti esim. nippusiteillä. 2 Oikeus muutoksiin pidätetään.

13 4 Sähköliitäntä Huomaa Kytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. 4. Jännitteensyötön kytkentä Syöttöjännitteen pitää olla 400 V, 4-johtiminen (koot 60-3, 80-2 ja 80-3) tai 5-johtiminen järjestelmä (muut koot). Syöttökaapelia mitoitettaessa on huomioitava ympäristön lämpötila ja asennustapa. Koot 08-40, 60-/2 Avaa tarkastusluukku sähkökaapin edessä. Avaa sähkökaapin ovi. Syöttökaapeli vedetään jäähdytyskoneen peitepaneeliin poratun reiän läpi (asenna mukana toimitettu läpivientikumi), kompressoritilan läpi ja sähkökaapin läpivientikumin läpi. Kiinnitä kaapeli turvallisesti Varmista, että kaapeli ei kosketa kompressoreita eikä muita osia, koska pinnat saattava olla kuumia tai värähdellä. 4.2 Tiedonsiirtokaapelin kytkentä CoolDX- ja GOLD-ohjauksien väliseen tiedonsiirtoon tarvitaan vain yksi tiedonsiirtokaapeli. Kaikki käyttötilatiedot ja muut tiedot saadaan GOLD-koneen käsipäätteen avulla. Tiedonsiirtokaapeli on kytketty COOL DX koneen sähkölaitteistoon ja vedetty COOL DX koneen ulkopuolelle, jossa se on kiinnitetty kiepille käärittynä. Vedä tiedonsiirtokaapeli COOL DX koneelta GOLD-koneen kytkentäkannen luo. Asennus GOLD Tiedonsiirtokaapelit kytketään ohjausyksikön väyläliitäntöihin, katso ympyröity alue kaaviossa. Syöttökaapeli kytketään sähkökaapissa olevaan turvakytkimeen, katso kaavio. Suojamaadoituksen liitin on turvakytkimen välittömässä läheisyydessä. Katso luku 0 Tekniset tiedot. Koot 60-3 ja 80 Irrota ulkopuolisen turvakytkimen kansi. Kytke syöttökaapeli turvakytkimeen, katso kaavio. Suojamaadoituksen liitin on turvakytkimen välittömässä läheisyydessä. Vedä kaapeli ohjausyksikön luo sähkörasian kytkentäkannen takasivulla olevan soikean kaapeliläpiviennin läpi. Katso luku 0 Tekniset tiedot. Turvakytkimen liitinrima. Kytke syöttökaapeli tähän Siirrä sivuun osa kaapeliläpiviennistä, jotta saat vedettyä tiedonsiirtokaapelin sen läpi. Kytke kaapeli johonkin ohjausyksikön väyläliittimistä. Asettele kaapeli sähkörasiaan ja sovita kaapeli läpivientiin. Asenna läpivienti paikalleen. Lämpötila-anturi ulkokompensointia, jäähdytysportaan estoa, jäähdytyksen tehostusta, kesäyöviilennystä, COOL DX mukavuusohjausta ja lämmityspatterin pumpun ohjausta varten on vakiovaruste. Tehdasasennetut kaapelit Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

14 0 P 0 P FI.COOLDX.IN.D.5 5 Käynnistys 5..4 Vaihejärjestysvahti 5. Valmistelut 5.. Ennen ensimmäistä käynnistystä Jännitteensyötön pitää olla kytketty. GOLD-koneen tiedonsiirtokaapelin täytyy olla kytketty Internal EIA-485 -liitäntöihin. Tarkasta, että kaikki varokkeet ja moottorinsuojakytkimet ovat päällä. Tarkasta, että IQnomic Plus moduulin toimintovalitsin on luvussa 3. Käyttöönottopöytäkirja kuvatussa asennossa. GOLD-koneen ohjausjärjestelmässä on esiohjelmoitu tehdasasetus, jonka ansiosta jäähdytyskone on käyttövalmis perusasetusten määrityksen jälkeen. COOL DX toiminto täytyy aktivoida, katso käsipäätteen valikkojen käyttöohjeet GOLD käyttö- ja huolto-ohjeesta 5..2 Käynnistys Tarkasta, että IQnomic Plus moduulin merkkivalo L2 palaa (24 V syöttö) ja että merkkivalo L vilkkuu (tiedonsiirto). Tarkasta GOLD-koneen käsipäätteestä, että koneen jäähdytystoiminnon tila (käyttötilan alla) on automaattinen ja että jäähdytyksen säätötavaksi on asetettu COOL DX ekonomi tai COOL DX komfort. Mene GOLD-koneen käsipäätteen man. testi valikkoon, katso GOLD-koneen käyttö- ja huolto-ohje. Mene kohtaan COOL DX. Tarkastus: käynnistä yksi kompressori kerrallaan, jos jokin kompressori ei käynnisty, annetaan hälytys. COOL DX:ssä kompressorien pyörimissuunta on tärkeä, katso luku 5..4 Vaihejärjestysvahti. Aseta kompressorien tilaksi 0 (seis). Palaa päävalikkoon. COOL DX on nyt käyttövalmis ja käynnistyy jäähdytystarpeen ilmetessä Paineanturi Jäähdytyskoneessa on kaksi paineanturia kummassakin jäähdytyspiirissä, yksi matalapaineelle ja yksi korkeapaineelle. Jos jonkin piirin käyttöpaine on raja-arvojen ulkopuolella, kyseinen kompressori pysäytetään. Teksti COOL DX PAI- NEENRAJOITUS näkyy käsipäätteessä, kunnes paine on taas raja-arvojen sisällä. COOL DX on varustettu vaihejärjestysvahdilla kompressorien suojaamiseksi (ei koko 08 tehoversio ). Vaihejärjestysvahti on asennettu sähkökaappiin, katso kaavio. Virheellisen vaihejärjestyksen yhteydessä annetaan hälytys 7. COOL DX:n sähkölaitteisto L-L2-L3 Merkkivalon palaessa vaihejärjestys on oikein. Merkkivalon 2 palaessa jännite on kytketty Toimenpiteet virheellisen vaihejärjestyksen yhteydessä Varoitus Saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Pysäytä COOL DX valitsemalla PYSÄYTETTY valikossa ASE- TUKSET. Käännä COOL DX:n turvakytkin asentoon OFF. Katkaise COOL DX:n jännitteensyöttö. Huomaa Tarkasta mittaamalla, että COOL DX -jäähdytyskoneen jännitteensyöttö on katkaistu. 2 L-L2-L3 Kompressori saa käynnistyä uudelleenkäynnistysajan kuluttua. Paineanturin asetukset: Arvo Säätöalue Tehdasasetus Kompressori Pienpaineen rajoitus -0 bar 7 bar Pienpaineen hälytysraja -0 bar 3,5 bar Suurpaineen rajoitus bar 37 bar Suurpaineen hälytysraja bar 40 bar Kompressori 2 Pienpaineen rajoitus -0 bar 7 bar Pienpaineen hälytysraja -0 bar 3,5 bar Suurpaineen rajoitus bar 37 bar Suurpaineen hälytysraja bar 40 bar 4 Vaihda syöttökaapelin kahden vaihejohtimen paikat vaihejärjestyksen korjaamiseksi (pyörimissuunta). Kytke COOL DX:n jännitteensyöttö. Käännä COOL DX:n turvakytkin asentoon ON. Käynnistä COOL DX käynnistysohjeiden mukaan, katso luku Hälytykset Hälytysten kuvaukset löytyvät GOLD-koneen käyttö- ja huolto-ohjeista. Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 7 huolto 7. Puhdistus Koneen sisäpinnat puhdistetaan tarvittaessa pölynimurilla ja kostealla liinalla. Puhdistustarve on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 7.2 Kylmäaineen käsittely Kylmäaine on tyyppiä R 40A. Kylmäainepiirit on täytetty toimitettaessa. Varoitus Asiattomat eivät saa missään tapauksessa avata kylmäainepiirejä, koska piirissä on korkeassa paineessa olevaa kaasua. Kylmäainepiirin työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. COOL DX on varustettu varoventtiilillä, joka suojaa ylipaineelta esim. tulipalon korkeassa lämpötilassa. Huomaa Kylmäaineen täyttö tulee tehdä kylmäainevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vältä suoraa ihokosketusta kylmäaineen ja voiteluöljyn kanssa. Käytä tiiviitä suojalaseja, suojakäsineitä sekä peittäviä työvaatteita. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta/pisteimusta. Jos kylmäainetta pääsee silmiin Huuhtele silmiä silmäsuihkulla (tai haalealla vedellä) 20 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin. Jos kylmäainetta pääsee iholle. Pese huolellisesti saippualla ja haalealla vedellä. Jäätymisvamman yhteydessä Hakeudu lääkäriin. Huomaa Kylmäainevuodon yhteydessä ota yhteys Swegoniin. Varoitus Jos kylmäainetta suihkuaa avotuleen tai se kuumenee voimakkaasti, muodostuu myrkyllisiä kaasuja. 7.3 Vuotuinen tarkastus Valtuutetun tarkastuslaitoksen on tarkastettava laitteisto vuosittain, jos jäähdytyskoneen kylmäainemäärä ylittää 3 kg, katso 0. Yleiset tekniset tiedot. Ilmoitusvelvollisuus Laitteisto on ilmoitettava paikallisille viranomaisille vain, jos yhteenlaskettu kylmäainemäärä on yli 0 kg. 7.4 Huolto Koneen huoltotöitä saavat tehdä vain Swegonin kouluttamat huoltoteknikot. Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

16 8 vianetsintä ja vuodonetsintä 8. Vianetsintäkaavio Oire Mahdollinen syy Toimenpide Kompressori ei ole käynnissä Liian pieni jäähdytysteho Kompressori pysähtyy, koska matalapaineanturi mittaa liian alhaisen arvon Kompressori pysähtyy, koska korkeapaineanturi mittaa liian korkean arvon Höyrystin jäätyy. Jännite katkaistu. Väärä vaihejärjestys. Kompressori suojauspiiri lauennut. Viallinen kompressori. Jännite katkaistu. Väärä vaihejärjestys. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Termostaatti/säätölaitteisto väärin säädetty tai viallinen. Kylmäainevajaus. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Paisuntaventtiili viallinen. Matalapaineanturi viallinen. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Liian korkea poistoilman lämpötila. Korkeapaineanturi viallinen. Paisuntaventtiili väärin säädetty tai viallinen. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Tarkasta ohjaus-/turvakytkin. Tarkasta varokkeet. Tarkasta ja vaihda vaihejärjestys. Tarkasta, palauta tarvittaessa. Vaihda kompressori. Tarkasta ohjaus-/turvakytkin. Tarkasta varokkeet. Tarkasta ja vaihda vaihejärjestys. Tarkasta ilmavirta. Korjaa asetukset tai vaihda vialliset osat. Laitteistossa on vuoto. Korjaa ja täytä kylmäaine. Tarkasta ilmavirta. Tarkasta, vaihda. Tarkasta, vaihda. Tarkasta ilmavirta. Tarkasta poistoilmalämpötila. Tarkasta, vaihda. Tarkasta, vaihda tai säädä. Tarkasta ilmavirta. 8.2 Vuodonetsintä Ennakoivana huoltotoimenpiteenä laitteistolle tulee suorittaa vuodonetsintä vähintään kerran vuodessa. Vuodonetsinnästä tulee pitää pöytäkirjaa. Jäähdytyslaitteiston vuoto ilmenee ensisijaisesti jäähdytystehon heikentymisenä. Suuremman vuodon yhteydessä laitteisto lopettaa toimintansa. Jos epäilet kylmäainevuotoa, tarkasta kylmäaineen taso jäähdytyskoneen nesteputkessa olevasta tarkastuslasista. Jos tarkastuslasissa näkyy jatkuvasti paljon ilmakuplia ja jäähdytyskoneen teho on heikentynyt, kylmäainepiirissä on luultavasti vuoto. Muutama kupla käynnistyksen yhteydessä, käytössä alennetulla teholla tai normaalikäytössä ei välttämättä tarkoita kylmäainevajausta. Jos tarkastuslasissa näkyy ilmakuplia ja jäähdytyskoneen teho on heikentynyt, kutsu valtuutettu huoltoteknikko. HUOM! Kylmäainepiirin työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

17 9 Mitat COOL DX 08 ) ) M Koko L B H M Kanavaliitäntä 2) Ø 400 2) Kanavaliitäntöjen sijainti, katso vastaava GOLD-kone 6 ) Liitäntäpääty vapaasti valittavissa. COOL DX 2 ) ) M Koko L B H K M Liitäntä 2) Ø 500 2) Kanavaliitäntöjen sijainti, katso vastaava GOLD-kone 6 50 K ) Liitäntäpääty vapaasti valittavissa. 50 COOL DX 20, 30, 40, 60, 80 ) ) M Koko L B H K M Kanavaliitäntä 2) x x x x x 000 2) Kanavaliitäntöjen sijainti, katso vastaava GOLD-kone 2 50 K ) Liitäntäpääty vapaasti valittavissa. 50 Koot 60 ja 80: Kone toimitetaan 00 mm korkeilla tukijaloilla. Tukijalat voidaan irrottaa tai jättää paikoilleen, kun kone on asennettu. Koneessa on paikat säädettäville tukijaloille. Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

18 0 Tekniset tiedot Jäähdytyskone COOL DX COOL DX Koko Monet eri tekijät vaikuttavat siihen, mikä jäähdytyskoneen tehoversio vaaditaan. COOL DX on suunniteltu selviytymään erilaisista vaatimuksista. Tarkka mitoitus tehdään ProUnit-konevalintaohjelmalla. Tehoversio Nim. ilmavirta (m 3 /s) Min. ilmavirta (m 3 /s) Nim. jäähdytysteho ) (kw) Nim. tehontarve (kw) Kylmäaine (kg) Sähkösyöttö Paino ilman liitäntäpäätyä (kg) Paino/mahd. liitäntäpääty 3) (kg) Piiri Piiri ,55 0,22 9,8 2,39,29,33 3-vaihe, 400 V, 6 A ,70 0,3 3,9 4,33,29,33 3-vaihe, 400 V, 20 A ,85 0,35 5,4 3,95,52,80 3-vaihe, 400 V, 20 A ,05 0,4 20,9 6,53,52,80 3-vaihe, 400 V, 32 A , 0,45 5,4 4,06,8,80 3-vaihe, 400 V, 25 A 243 0/3 2,3 0,5 23,3 5,73 2,28 2,57 3-vaihe, 400 V, 32 A 283 0/3 3,6 0,6 3,0 9,5 2,5 2,80 3-vaihe, 400 V, 40 A 34 0/3 30,8 0,7 25,0 6,33,80 2,45 3-vaihe, 400 V, 32 A 322 /7 2 2,0 0,8 35,8 9,34 3,48 3,74 3-vaihe, 400 V, 32 A 374 /7 3 2,4,0 46,2 3,5 3,48 3,85 3-vaihe, 400 V, 50 A 44 /7 40 2,9, 38,6 8,40 3,34 4,5 3-vaihe, 400 V, 32 A 468 8/22 2 3,,3 48,4 2,3 3,40 4,72 3-vaihe, 400 V, 50 A 476 8/22 3 3,6,5 67,0 7,5 5,85 5,08 3-vaihe, 400 V, 63 A 529 8/ ,9 4, 5,0,5,6 2,0 56,2 66,7 97,5,8 7, 26,3 5,4 5,38 2) 6,60 6,03 6,30 2) 8, 3-vaihe, 400 V, 50 A 3-vaihe, 400 V, 63 A 3-vaihe, 400 V, 80 A ,2 6,0 7,0 2,0 2,4 2,8 67,0 96,5 34,0 3,3 24,8 36,4 6,60 2) 6,49 2) 9, ) Kun ulkolämpötila on 26 C, suht. kosteus 50 % RH (tehoversio ), 27 C 50 % RH (tehoversio 2) tai 28 C 50 % RH (tehoversio 3) ja poistoilman lämpötila 26 C. 2) Lähtötiedot. 3) Ensimmäinen paino koskee pientä liitäntäpäätyä, toinen suurta liitäntäpäätyä. COOL DX voidaan toimittaa ilman liitäntäpäätyjä tai enintään 2 pienellä ja 2 suurella liitäntäpäädyllä valitusta versiosta riippuen. 8, 2) 9,00 2),84 3-vaihe, 400 V, 50 A 3-vaihe, 400 V, 80 A 3-vaihe, 400 V, 0 A Mitoitus 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

19 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P P 0 P FI.COOLDX.IN.D.5 Sähkölaitteisto COOL DX:n sähkölaitteisto on tarkastusluukun sisäpuolella. Kaaviokuvaus, katso kuva. Koko 08, tehoversio Koko 08 tehoversio 2, koko 2, 20 kaikki tehoversiot ja koko 30 tehoversio 3 4 L-L2-L Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 2. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 4. Varokkeet kompressori Varokkeet kompressori. 6. Varoke. 7. Turvakytkin.. Vaihejärjestysvahti. 2. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 3. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 5. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Varokkeet kompressori. 7. Varoke. 8. Turvakytkin. Koko 30 tehoversiot 2 ja 3, koko 40 kaikki tehoversiot, koko 60 tehoversiot ja 2, koko 80 tehoversio Koko 60 tehoversio 3, koko 80 tehoversio L-L2-L L-L2-L Vaihejärjestysvahti. 2. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 3. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 5. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Moottorinsuojakatkaisin, kompressori. 7. Varoke. 8. Turvakytkin (ei koot 60-/2 ja 80-).. Muuntaja. 2. Varoke. 3. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille Vaihejärjestysvahti. 5. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 6. IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 7. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Moottorinsuojakatkaisin, kompressori. 9. Varokkeet kompressori. Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

20 0 P 0 P FI.COOLDX.IN.D.5 Koko 80 tehoversio L-L2-L Muuntaja. 2. Kellokytkin. 3. Vaihejärjestysvahti. 4. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 5. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 8. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori. 9. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Moottorinsuojakatkaisin, kompressori 3.. Varoke. 20 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Jäähdytyskone COOL DX versio F, COOL DX Top versio E Asennus- ja huolto-ohje Koko 05-80

Jäähdytyskone COOL DX versio F, COOL DX Top versio E Asennus- ja huolto-ohje Koko 05-80 FI.COOLDX.IN.F.5089 Jäähdytyskone COOL DX versio F, COOL DX Top versio E Asennus- ja huolto-ohje Koko 05-80 COOL DX COOL DX Top Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi FI.COOLDX.IN.F.5089 SISÄLLYSLUETTELO.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino PX, levylämmönsiirrin, koko 04 Ilmavirta, m 3 /h SFPv.5.0.5 Käytettävissä oleva kokonaispaineenkorotus, Pa 3 4 4 Poistoilmapuhallin 85 L w,tot 70dB 75 Tuloilmapuhallin 85 3 L w,tot 70dB 75 Ilmavirta, m

Lisätiedot

TBBR/TCBR kiertoilmaosa asennusohje GOLD-koot 12-80

TBBR/TCBR kiertoilmaosa asennusohje GOLD-koot 12-80 TBBR/TCBR kiertoilmaosa asennusohje GOLD-koot 12-80 1. Yleistä Kiertoilmaosaa käytetään kahdessa käyttötapauksessa. 1. Huoneilman kierrätykseen ilman ulkoilman lisäystä. Käytetään jaksottaisen yölämmityksen

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino Tämän asiakirjan käyrästöt ja taulukot on tarkoitettu ohjeellisiksi. Tarkka mitoitus tehdään ProUnitkonevalintaohjelmalla. Sisällysluettelo Mitoituksen edellytykset... 5 RX, yksikkökone pyörivällä lämmönsiirtimellä...

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Kanavatarvikkeiden asennus GOLD/COMPACT

Kanavatarvikkeiden asennus GOLD/COMPACT Kanavatarvikkeiden asennus GOL/COMPACT 1. Kanavatarvikkeiden asennus 1,1 Yleistä Tässä ohjeessa selostetaan kanavatarvikkeiden kanavistoon. Tarkemmat tiedo hoidosta, kytkennöistä, putkistojen vedoista

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Yleistä Optista savutunnistinta TBLZ-1-72-a käytetään savukaasujen mittaukseen ilmanvaihtokanavista. Se koostuu

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI

BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI

GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon

Lisätiedot

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI

PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Joustava, helposti muutettava hajotuskuvio Irrotetava ja puhdistettava pelti Helppo säätö, kiinteä mittausliitäntä Irrotettava suutinlevy Käytetään liitäntälaatikon

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Nilan VPM 120 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm /s 110...380 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Mitat L x S x H mm 1.975 x 675 x 990 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203

SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203 a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot