Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80"

Transkriptio

1 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi

2 Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin Riskit Sähkölaitteisto Käyttöoikeus Tarrat 5 3 Asennus 6 3. Kuorman purku/sisäänhaalaus Käsittely trukilla Käsittely nosturilla Pystytys Asennusperiaate Korkeuden sovittaminen GOLD-koneen vesilukon suhteen Liitäntä GOLD-koneeseen, COOL DX, koko Liitäntä GOLD-koneeseen, COOL DX, koko Liitäntä GOLD-koneeseen, COOL DX, koko Vapaasti seisova COOL DX Tuloilmasuodatin 2 6 Hälytykset 4 7 Huolto 5 7. Puhdistus Kylmäaineen käsittely Vuotuinen tarkastus Huolto 5 8 Vianetsintä ja vuodonetsintä 6 8. Vianetsintäkaavio Vuodonetsintä 6 9 Mitat 7 0 Tekniset tiedot 8 Sähkölaitteisto 9 2 Sisäinen kytkentäkaavio 2 2. COOL DX koko 80 tehoversio COOL DX koko 80 tehoversio 2, koot 2 ja 20 kaikki tehoversiot ja koko 30 tehoversio COOL DX koko 30 tehoversiot 2 ja 3, koko 40 kaikki tehoversiot ja koko 60 tehoversiot ja COOL DX koko 60 tehoversio 3 ja koko 80 tehoversio COOL DX koko 80 tehoversio COOL DX koko 80 tehoversio Käyttöönottopöytäkirja 27 4 Sähköliitäntä 3 4. Syöttöjännitteen kytkentä Tiedonsiirtokaapelin kytkentä 3 5 Käynnistys 4 5. Valmistelut Ennen ensimmäistä käynnistystä Käynnistys Paineanturi Vaihejärjestysvahti Toimenpiteet virheellisen vaihejärjestyksen yhteydessä 4 2 Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 . Yleiskuvaus.. Yleistä Jäähdytyskone COOL DX COOL DX -jäähdytyskone tuottaa mukavuusjäähdytystä ilmankäsittelyjärjestelmissä. Kaikki osat on jäähdytysteknisesti ja sähköisesti kytketty valmiiksi ja koottu yhteiseen koteloon. Sandwich-rakenteiset paneelit koostuvat galvanoiduista ulkolevyistä (0,7 mm), näkyvät osat on maalattu (NCS S2005-Y30R), sisälevy ( mm) on alumiinisinkkiä ja välieristys (50 mm) on polyuretaania. Jäähdytyspatteri ja lauhdutin on tehty kupariputkista ja profiloiduista alumiinilamelleista. Kotelo on lämpösinkittyä teräslevyä. Jäähdytyskone on koekäytetty ennen toimitusta. COOL DX jäähdytyskoneesta on saatavana 9 tehoversiota 7 eri kokoversiossa, jotka on sovitettu GOLD-kokoihin Kompressorit COOL DX jäähdytyskoneen kompressorit ovat scrollkompressoreita ja/tai rotaatiokompressoreita. Täysin suoratoiminen järjestelmä COOL DX:ssä on täysin suoratoiminen järjestelmä. Kylmällä puolella on suorahöyrystyspatteri höyrystyvää kylmäainetta varten. Lämpimällä puolella on lauhdutuspatteri. Kylmäaine COOL DX -koneessa on kaksi toisistaan erotettua kylmäainepiiriä. Kylmäaine on R40A. Kylmäainepiirit on täytetty toimitettaessa. Tällä kylmäaineella ei tiedetä tällä hetkellä olevan vaikutusta otsonikerrokseen. Tällä hetkellä ei myöskään ole tiedossa tulevia rajoituksia. Kylmäainemäärä Katso luku 0 Tekniset tiedot. Asennustarkastus Valtuutetun kylmälaiteyrityksen on tarkastettava laitteisto, jos jäähdytyskoneen kylmäainemäärä ylittää 3 kg. Asennustarkastus täytyy suorittaa kaikille COOL DX -malleille lukuun ottamatta kokoa 08, tehovaihtoehto. Ilmoitusvelvollisuus Laitteisto on ilmoitettava paikallisille viranomaisille, jos yhteenlaskettu kylmäainemäärä on yli 0 kg. Vuotuinen tarkastus Valtuutetun tarkastuslaitoksen on tarkastettava laitteisto vuosittain, jos jäähdytyskoneen kylmäainemäärä ylittää 3 kg. Vuosittainen tarkastus pitää suorittaa kaikille COOL DX-malleille lukuun ottamatta kokoa 08, tehovaihtoehto. laatujärjestelmä ISO 900 ja ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 400 Swegonilla on ISO 900 ja ISO 400-standardien mukainen laatu- ja ympäristösertifiointi. Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

4 .2 Toimintaperiaate FD2 IPL2 VET2 FD IPL VET Toiminto Jäähdytyskoneessa on kaksi kylmäainepiiriä. Piirit on erotettu toisistaan. Kummassakin piirissä on lamellityyppinen lauhdutin, lamellityyppinen höyrystin sekä kompressori. Kompressorit ovat eritehoisia, mikä mahdollistaa säädön kolmella portaalla. Kaasumuodossa oleva kylmäaine puristetaan kokoon 4 COND EVAP VSH M VSL HP BP-2 HP B- VSH2 B2- VSL2 COND Lauhdutin VSH Ylipainesuoja VSH2 Ylipainesuoja B- Korkeapaineanturi B2- Matalapaineanturi B-2 Korkeapaineanturi B2-2 Matalapaineanturi BP-2 Korkeapainepressostaatti, hälyttävä BP2-2 Korkeapainepressostaatti, hälyttävä M Kompressori M2 Kompressori M3 Kompressori (vain koko 80 tehoversio 3) VSL Matalapainesuoja VSL2 Matalapainesuoja EVAP Höyrystin VET Paisuntaventtiili termostaatilla VET2 Paisuntaventtiili termostaatilla IPL Tarkastuslasi, kylmäainepiiri IPL2 Tarkastuslasi, kylmäainepiiri 2 FD Suodatinkuivain FD2 Suodatinkuivain LP M2 HP HP LP BP2-2 B-2 M3 B2-2 kompressoreissa M ja M2 ja virtaa sitten lauhduttimeen COND, jossa poistoilma jäähdyttää sen ja se tiivistyy nestemuotoon. Nestemäinen kylmäaine virtaa paisuntaventtiilien VET ja VET2 läpi, jolloin paine ja lämpötila laskevat. Paisuntaventtiilien jälkeen kylmäaine virtaa höyrystimeen EVAP, jossa kylmäaine höyrystyy ja jäähdyttää ulkoilman. Höyrystimen EVAP jälkeen kaasumainen kylmäaine virtaa kompressorien imupuolelle ja puristetaan kokoon. Säätö Jäähdytystehoa säädetään kolmessa portaassa binäärisesti siten, että yksi tai kaksi kompressoria on käytössä. Kompressoreita ohjataan GOLD-koneesta käsin COOL DX koneeseen asennetun IQnomic Plus moduulin releiden kautta. Porras : Jäähdytystarpeen yhteydessä käynnistetään kompressori M. Porras 2: Jos tarve kasvaa, kompressori M2 käynnistyy samaan aikaan, kun kompressori M pysähtyy. Säädettävä viive (askelaika 300 sekuntia) varmistaa, että kompressori M2 ei käynnisty ennen kuin kompressori M antaa täyden tehon. Porras 3: Jos tarve edelleen kasvaa, kompressori M käynnistyy uudelleen kompressorin M2 käydessä. Kolmatta jäähdytysporrasta viivytetään säädetyllä viiveellä, lisäksi kompressorin M uudelleenkäynnistysviiveen (300 sekuntia) täytyy olla loppunut. Jäähdytystarpeen pienentyessä jäähdytystehoa alennetaan ilman viivettä. Kompressorin M uudelleenkäynnistysajan (300 sekuntia) täytyy olla päättynyt, jos sen pitää käynnistyä uudelleen portaaseen kun sitä on käytetty portaassa 3. Jos jokin kompressori on pysäytetty, uudelleenkäynnistysajan täytyy päättyä ennen kuin se voi käynnistyä uudelleen. Uudelleenkäynnistysaika lasketaan käynnistyksestä seuraavaan käynnistykseen. Matala-/korkeapaineanturi B/B2 mittaavat järjestelmän paineen, jotta ohjausjärjestelmä voi varmistaa, että se on asetettujen rajojen sisällä. Jos kylmäainepiirin paine laskee liian alhaiseksi tai jos lauhdutuspiirin paine nousee liian korkeaksi, kompressori pysäytetään ja teksti PAINEENRAJOITUS näkyy GOLDkoneen käsipäätteessä. Kun uudelleenkäynnistysaika on päättynyt, kompressori yrittää käynnistyä uudelleen. Jos paine edelleen nousee, korkeapainepressostaatit BP-2 tai BP2-2 tai laukeavat ja GOLD-kone sekä COOL DX jäähdytyskone pysähtyvät. Hälytykset 64 ja 65 näkyvät GOLD-koneen käsipäätteessä. Pressostaatit BP-2 ja BP2-2 palautetaan manuaalisesti painamalla pressostaatin päällä kumisuojuksen alla olevaa painiketta. Tämä voidaan tehdä kumisuojusta irrottamatta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

5 2 Turvallisuusohjeet 2. Turvakytkin/päävirtakytkin Turvakytkin sijaitsee jäähdytyskoneen tarkastuspuolella. Turvakytkintä ei saa käyttää jäähdytyskoneen käynnistykseen tai pysäytykseen. Varmista COOL DX koneen pysähtyminen pysäyttämällä ilmakäsittelykone tai pysäyttämällä jäähdytyskone käsipäätteellä, katso GOLDin käyttö- ja huolto-ohjeet. Kun tämä on tehty, virta voidaan katkaista turvakytkimellä. Turvakytkimen pitää olla pois päältä, jotta koneen tarkastusluukut voidaan avata. Huomaa Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. Varoitus Koneen tarkastusovia ei saa avata koneen käydessä. Ovet voivat avautua voimalla ja aiheuttaa tapaturman (Jotta koneen tarkastusluukut voidaan avata, COOL DX:n turvakytkimen pitää olla pois päältä). 2.3 Sähkölaitteisto Koneen sähkölaitteisto on tarkastusovien sisäpuolella erillisessä sähkökaapissa. 2.4 Käyttöoikeus Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kylmäainepiirin työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. Muut koneen huolto- ja korjaustyöt saa tehdä vain Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö. 2.2 Riskit Varoitus Tarkasta ennen töiden aloittamista, että jäähdytyskoneen jännite on katkaistu. 2.5 Tarrat Koneen oveen on kiinnitetty tyyppinumerokilpi, josta löytyvät tyyppimerkintä, sarjanumero, kylmäainemäärä ym. Tyyppimerkintä: COOL DX-aa-D-c-d-e-f-g GOLD-koko Varoitus Tehoversio Asiattomat eivät saa missään tapauksessa avata kylmäainepiirejä, koska piirissä in korkeassa paineessa olevaa kaasua. Kylmäaineen riskialueet Kylmäaineen riskialueet sijaitsevat periaatteessa jäähdytyskoneen sisällä. Toiminta vuotojen yhteydessä on selostettu luvussa 7.2. Kylmäaine on tyyppiä R 40A. Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

6 3 Asennus 3. Kuorman purku/sisäänhaalaus Huomaa Jäähdytyskone on aina kuljetettava vaaka-asennossa. 3.. Käsittely trukilla 3.2 Pystytys COOL DX jäähdytyskone sijoitetaan sopivalle paikalle. Turvakytkimen/päävirtakytkimen edessä pitää olla riittävästi tilaa käyttöä varten voimassa olevien sähkömääräysten mukaan. Kone voidaan sijoittaa seinää vasten, mutta taemman kompressorin huollon helpottamiseksi koneen takana tuli olla noin metri vapaata tilaa. Varoitus Korkea painopiste! Nosta jäähdytyskonetta varovasti Kuljetus nosturilla Aseta kaksi välitankoa jäähdytyskoneen yläpuolelle ja kaksi kuormalavan tai jäähdytyskoneen alle ja nosta kuormalavasta (tai jäähdytyskoneesta ellei kuormalavaa siirretä mukana). katso kuva. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

7 3.3 Asennusperiaate COOL DX-jäähdytyskone asennetaan GOLD-koneen ulkoja jäteilmasivua vasten. COOL DX voidaan asentaa erilliseksi. Jos näin on, COOL DX:stä täytyy tilata liitäntäpäädyt sisältävä versio. COOL DX jäähdytyskoneen koot ja tehoversiot on sovitettu GOLD-kokoihin Luettelo eri ilmankäsittelykoneisiin sovitettujen jäähdytyskoneiden tehoversioista on luvussa 0 Tekniset tiedot. COOL DX 08 Oikeakätinen Vasenkätinen COOL DX 2-80 Oikeakätinen Jäähdytyspatteri, alataso/gold puhaltimen sijoitus Jäähdytyspatteri, ylätaso/gold puhaltimen sijoitus 2 Vasenkätinen Jäähdytyspatteri, ylätaso/gold puhaltimen sijoitus Jäähdytyspatteri, alataso/gold puhaltimen sijoitus 2 Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

8 3.3. Korkeuden säätäminen GOLD-koneen vesilukon suhteen COOL DX koko 08 Yhdessä GOLD RX 08:n kanssa Rakenteensa vuoksi GOLD-kone on asennettava jalustalle tai jonkinlaiselle perustukselle, jotta tarkastusovet voidaan avata. Jalusta on saatavana lisävarusteena. Vastaavan jalustan saa lisävarusteena myös COOL DX:ään. Jalustojen korkeudet on sovitettu toisiinsa. Ne myös mahdollistavat vesilukon asentamisen alemmalle tasolle (oikeakätinen malli). Yhdessä GOLD PX 08:n kanssa Ilmankäsittelykone toimitetaan 80 mm korkealla perustuksella. Vastaavan jalustan saa lisävarusteena myös COOL DX:ään. Perustusten korkeudet on sovitettu toisiinsa. Ne myös mahdollistavat vesilukon asentamisen alemmalle tasolle (oikeakätinen malli). COOL DX, koko 2-40 GOLD-ilmankäsittelykone ja COOL DX-jäähdytyskone toimitetaan 00 mm korkealla pohjapalkilla. Koskee alatason jäähdytyspatteria: Jos käytetään vesilukkoa (lisävaruste), GOLD-konetta on nostettava vähintään 50 mm, jotta vesilukolle saadaan tilaa. Tämä voidaan tehdä lisävarusteena saatavien säädettävien tukijalkojen avulla. COOL DX, koko GOLD-ilmankäsittelykone ja COOL DX -jäähdytyskone toimitetaan 00 mm korkealla pohjapalkilla ja 00 mm korkeilla tukijaloilla. Tukijalat voidaan irrottaa tai jättää paikoilleen. Koskee alatason jäähdytyspatteria: Jos käytetään vesilukkoa (lisävaruste), GOLD-konetta ja COOL DX -jäähdytyskonetta on nostettava vähintään 50 mm pohjapalkin lisäksi, jotta vesilukolle saadaan tilaa. Tämä voidaan tehdä jättämällä tehtaalla asennetut tukijalat paikoilleen. Tukijalat voidaan myös irrottaa ja asentaa säädettävät tukijalat (lisävaruste). 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

9 3.3.2 Liittäminen GOLD-koneeseen, COOL DX koot 08-2 Tiivistelistat on asennettu tehtaalla. Jäähdytyskone liitetään suoraan koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla, esiasennetuilla niittimuttereilla ja kahdella lukolla, katso kuva. Jäähdytyskone kiinnitetään koneeseen koneen tarkastusluukun kautta. Puhallinpaketti tai suodatinkasetit on ehkä irrotettava lukkoihin käsiksi pääsyä varten. Lukko Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä tästä ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

10 3.3.3 Liittäminen GOLD-koneeseen, COOL DX koot Tiivistelistat on asennettu tehtaalla. Jäähdytyskone liitetään suoraan GOLD-koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla (4 kpl) ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Vaihtoehto Jos koneen takapuolella on tilaa, jäähdytyskone on helpoin kiinnittää ilmankäsittelykoneeseen takareunasta ulkopuolelta käsin, katso kaavio. Jäähdytyskoneen etureuna kiinnitetään GOLD-koneen tarkastusluukun kautta, katso kaavio 3. Vaihtoehto 2 Jäähdytyskone kiinnitetään GOLD-koneeseen takareunasta sisäpuolelta käsin, katso kaavio 2. Puhallinpaketti ja suodatinkasetit on ehkä irrotettava. Kiinnitys takareunassa Vaihtoehto, ulkopuolinen asennus Kaavio GOLD-kone, takapuoli Jäähdytyskoneen etureuna kiinnitetään GOLD-koneen tarkastusluukun kautta, katso kaavio 3. Peitekansi ja eristys poistetaan, jäähdytyskone kiinnitetään GOLD-koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Peitekansi ja eristys asennetaan paikalleen. Jäähdytyskone COOL DX, takapuoli Vaihtoehto 2, sisäpuolinen asennus Kaavio 2 Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä valmiiksi porattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Kiinnitys etureunasta Kaavio 3 Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä valmiiksi porattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. 0 Oikeus muutoksiin pidätetään.

11 3.3.4 Liittäminen GOLD-koneeseen, COOL DX koot Tiivistelistat on asennettu tehtaalla. Jäähdytyskone liitetään suoraan GOLD-koneeseen mukana toimitetuilla ruuveilla (4 kpl) ja esiasennetuilla niittimuttereilla, katso kuva. Suodatinkasetit on ehkä irrotettava. Jäähdytyskone COOL DX Kiinnitä valmiiksi porattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla ja esiasennetuilla niittimuttereilla. Oikeus muutoksiin pidätetään.

12 3.3.5 Vapaasti seisova COOL DX Valitse liitäntäpäädyllä varustettu versio. Asenna kanavat GOLD-koneen ja COOL DX koneen välille, katso luku 3.3 Asennusperiaate. GOLD-koneen ja COOL DX koneen välisestä etäisyydestä riippuen tiedonsiirtokaapeleita ja letkuja on ehkä jatkettava (ei sisälly toimitukseen). Jatkoliitin Sininen letku Valkoinen letku Välitason liittimet Paineanturi COOL DX GOLD Poistoilmapuhallin GOLD-koneen suodatinpainehäviön mittausletkut Tuloilmasuodatin GOLD-koneen tuloilmasuodatin irrotetaan ja siirretään COOL DX -jäähdytyskoneeseen. Letkut COOL DX:n tuloilmasuodattimen yli vallitsevan painehäviön mittaamiseen sisältyvät jäähdytyskoneen toimitukseen. Ne on liitetty COOL DX koneeseen tehtaalla. Ne on kuitenkin liitettävä GOLD-koneen suodatinletkuihin tuloilmasuodattimen painehäviömittausta varten. Vedä letkut COOL DX koneelta GOLD-koneen poistoilmapuhaltimen luo. Irrota suodatinpainehäviön mittausletkut GOLD-koneen välitason liittimistä. Sulje välitason liittimet vuotojen estämiseksi. HUOM! Älä irrota letkuja paineantureista. Paineanturien liittimet saattavat vaurioitua. Liitä COOL DX:stä tuleva sininen letku GOLD-koneen paineanturin siniseen letkuun mukana jatkoliittimillä. Tee sama valkoisille letkuille. Katso kaavio. HUOM! Muita versioita esiintyy, katso luku 3.3 Asennusperiaate. Kiinnitä letkut turvallisesti esim. nippusiteillä. 2 Oikeus muutoksiin pidätetään.

13 4 Sähköliitäntä Huomaa Kytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. 4. Jännitteensyötön kytkentä Syöttöjännitteen pitää olla 400 V, 4-johtiminen (koot 60-3, 80-2 ja 80-3) tai 5-johtiminen järjestelmä (muut koot). Syöttökaapelia mitoitettaessa on huomioitava ympäristön lämpötila ja asennustapa. Koot 08-40, 60-/2 Avaa tarkastusluukku sähkökaapin edessä. Avaa sähkökaapin ovi. Syöttökaapeli vedetään jäähdytyskoneen peitepaneeliin poratun reiän läpi (asenna mukana toimitettu läpivientikumi), kompressoritilan läpi ja sähkökaapin läpivientikumin läpi. Kiinnitä kaapeli turvallisesti Varmista, että kaapeli ei kosketa kompressoreita eikä muita osia, koska pinnat saattava olla kuumia tai värähdellä. 4.2 Tiedonsiirtokaapelin kytkentä CoolDX- ja GOLD-ohjauksien väliseen tiedonsiirtoon tarvitaan vain yksi tiedonsiirtokaapeli. Kaikki käyttötilatiedot ja muut tiedot saadaan GOLD-koneen käsipäätteen avulla. Tiedonsiirtokaapeli on kytketty COOL DX koneen sähkölaitteistoon ja vedetty COOL DX koneen ulkopuolelle, jossa se on kiinnitetty kiepille käärittynä. Vedä tiedonsiirtokaapeli COOL DX koneelta GOLD-koneen kytkentäkannen luo. Asennus GOLD Tiedonsiirtokaapelit kytketään ohjausyksikön väyläliitäntöihin, katso ympyröity alue kaaviossa. Syöttökaapeli kytketään sähkökaapissa olevaan turvakytkimeen, katso kaavio. Suojamaadoituksen liitin on turvakytkimen välittömässä läheisyydessä. Katso luku 0 Tekniset tiedot. Koot 60-3 ja 80 Irrota ulkopuolisen turvakytkimen kansi. Kytke syöttökaapeli turvakytkimeen, katso kaavio. Suojamaadoituksen liitin on turvakytkimen välittömässä läheisyydessä. Vedä kaapeli ohjausyksikön luo sähkörasian kytkentäkannen takasivulla olevan soikean kaapeliläpiviennin läpi. Katso luku 0 Tekniset tiedot. Turvakytkimen liitinrima. Kytke syöttökaapeli tähän Siirrä sivuun osa kaapeliläpiviennistä, jotta saat vedettyä tiedonsiirtokaapelin sen läpi. Kytke kaapeli johonkin ohjausyksikön väyläliittimistä. Asettele kaapeli sähkörasiaan ja sovita kaapeli läpivientiin. Asenna läpivienti paikalleen. Lämpötila-anturi ulkokompensointia, jäähdytysportaan estoa, jäähdytyksen tehostusta, kesäyöviilennystä, COOL DX mukavuusohjausta ja lämmityspatterin pumpun ohjausta varten on vakiovaruste. Tehdasasennetut kaapelit Oikeus muutoksiin pidätetään. 3

14 0 P 0 P FI.COOLDX.IN.D.5 5 Käynnistys 5..4 Vaihejärjestysvahti 5. Valmistelut 5.. Ennen ensimmäistä käynnistystä Jännitteensyötön pitää olla kytketty. GOLD-koneen tiedonsiirtokaapelin täytyy olla kytketty Internal EIA-485 -liitäntöihin. Tarkasta, että kaikki varokkeet ja moottorinsuojakytkimet ovat päällä. Tarkasta, että IQnomic Plus moduulin toimintovalitsin on luvussa 3. Käyttöönottopöytäkirja kuvatussa asennossa. GOLD-koneen ohjausjärjestelmässä on esiohjelmoitu tehdasasetus, jonka ansiosta jäähdytyskone on käyttövalmis perusasetusten määrityksen jälkeen. COOL DX toiminto täytyy aktivoida, katso käsipäätteen valikkojen käyttöohjeet GOLD käyttö- ja huolto-ohjeesta 5..2 Käynnistys Tarkasta, että IQnomic Plus moduulin merkkivalo L2 palaa (24 V syöttö) ja että merkkivalo L vilkkuu (tiedonsiirto). Tarkasta GOLD-koneen käsipäätteestä, että koneen jäähdytystoiminnon tila (käyttötilan alla) on automaattinen ja että jäähdytyksen säätötavaksi on asetettu COOL DX ekonomi tai COOL DX komfort. Mene GOLD-koneen käsipäätteen man. testi valikkoon, katso GOLD-koneen käyttö- ja huolto-ohje. Mene kohtaan COOL DX. Tarkastus: käynnistä yksi kompressori kerrallaan, jos jokin kompressori ei käynnisty, annetaan hälytys. COOL DX:ssä kompressorien pyörimissuunta on tärkeä, katso luku 5..4 Vaihejärjestysvahti. Aseta kompressorien tilaksi 0 (seis). Palaa päävalikkoon. COOL DX on nyt käyttövalmis ja käynnistyy jäähdytystarpeen ilmetessä Paineanturi Jäähdytyskoneessa on kaksi paineanturia kummassakin jäähdytyspiirissä, yksi matalapaineelle ja yksi korkeapaineelle. Jos jonkin piirin käyttöpaine on raja-arvojen ulkopuolella, kyseinen kompressori pysäytetään. Teksti COOL DX PAI- NEENRAJOITUS näkyy käsipäätteessä, kunnes paine on taas raja-arvojen sisällä. COOL DX on varustettu vaihejärjestysvahdilla kompressorien suojaamiseksi (ei koko 08 tehoversio ). Vaihejärjestysvahti on asennettu sähkökaappiin, katso kaavio. Virheellisen vaihejärjestyksen yhteydessä annetaan hälytys 7. COOL DX:n sähkölaitteisto L-L2-L3 Merkkivalon palaessa vaihejärjestys on oikein. Merkkivalon 2 palaessa jännite on kytketty Toimenpiteet virheellisen vaihejärjestyksen yhteydessä Varoitus Saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Pysäytä COOL DX valitsemalla PYSÄYTETTY valikossa ASE- TUKSET. Käännä COOL DX:n turvakytkin asentoon OFF. Katkaise COOL DX:n jännitteensyöttö. Huomaa Tarkasta mittaamalla, että COOL DX -jäähdytyskoneen jännitteensyöttö on katkaistu. 2 L-L2-L3 Kompressori saa käynnistyä uudelleenkäynnistysajan kuluttua. Paineanturin asetukset: Arvo Säätöalue Tehdasasetus Kompressori Pienpaineen rajoitus -0 bar 7 bar Pienpaineen hälytysraja -0 bar 3,5 bar Suurpaineen rajoitus bar 37 bar Suurpaineen hälytysraja bar 40 bar Kompressori 2 Pienpaineen rajoitus -0 bar 7 bar Pienpaineen hälytysraja -0 bar 3,5 bar Suurpaineen rajoitus bar 37 bar Suurpaineen hälytysraja bar 40 bar 4 Vaihda syöttökaapelin kahden vaihejohtimen paikat vaihejärjestyksen korjaamiseksi (pyörimissuunta). Kytke COOL DX:n jännitteensyöttö. Käännä COOL DX:n turvakytkin asentoon ON. Käynnistä COOL DX käynnistysohjeiden mukaan, katso luku Hälytykset Hälytysten kuvaukset löytyvät GOLD-koneen käyttö- ja huolto-ohjeista. Oikeus muutoksiin pidätetään.

15 7 huolto 7. Puhdistus Koneen sisäpinnat puhdistetaan tarvittaessa pölynimurilla ja kostealla liinalla. Puhdistustarve on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 7.2 Kylmäaineen käsittely Kylmäaine on tyyppiä R 40A. Kylmäainepiirit on täytetty toimitettaessa. Varoitus Asiattomat eivät saa missään tapauksessa avata kylmäainepiirejä, koska piirissä on korkeassa paineessa olevaa kaasua. Kylmäainepiirin työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. COOL DX on varustettu varoventtiilillä, joka suojaa ylipaineelta esim. tulipalon korkeassa lämpötilassa. Huomaa Kylmäaineen täyttö tulee tehdä kylmäainevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vältä suoraa ihokosketusta kylmäaineen ja voiteluöljyn kanssa. Käytä tiiviitä suojalaseja, suojakäsineitä sekä peittäviä työvaatteita. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta/pisteimusta. Jos kylmäainetta pääsee silmiin Huuhtele silmiä silmäsuihkulla (tai haalealla vedellä) 20 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin. Jos kylmäainetta pääsee iholle. Pese huolellisesti saippualla ja haalealla vedellä. Jäätymisvamman yhteydessä Hakeudu lääkäriin. Huomaa Kylmäainevuodon yhteydessä ota yhteys Swegoniin. Varoitus Jos kylmäainetta suihkuaa avotuleen tai se kuumenee voimakkaasti, muodostuu myrkyllisiä kaasuja. 7.3 Vuotuinen tarkastus Valtuutetun tarkastuslaitoksen on tarkastettava laitteisto vuosittain, jos jäähdytyskoneen kylmäainemäärä ylittää 3 kg, katso 0. Yleiset tekniset tiedot. Ilmoitusvelvollisuus Laitteisto on ilmoitettava paikallisille viranomaisille vain, jos yhteenlaskettu kylmäainemäärä on yli 0 kg. 7.4 Huolto Koneen huoltotöitä saavat tehdä vain Swegonin kouluttamat huoltoteknikot. Oikeus muutoksiin pidätetään. 5

16 8 vianetsintä ja vuodonetsintä 8. Vianetsintäkaavio Oire Mahdollinen syy Toimenpide Kompressori ei ole käynnissä Liian pieni jäähdytysteho Kompressori pysähtyy, koska matalapaineanturi mittaa liian alhaisen arvon Kompressori pysähtyy, koska korkeapaineanturi mittaa liian korkean arvon Höyrystin jäätyy. Jännite katkaistu. Väärä vaihejärjestys. Kompressori suojauspiiri lauennut. Viallinen kompressori. Jännite katkaistu. Väärä vaihejärjestys. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Termostaatti/säätölaitteisto väärin säädetty tai viallinen. Kylmäainevajaus. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Paisuntaventtiili viallinen. Matalapaineanturi viallinen. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Liian korkea poistoilman lämpötila. Korkeapaineanturi viallinen. Paisuntaventtiili väärin säädetty tai viallinen. Ei ilmavirtaa tai liian pieni ilmavirta lauhduttimen läpi. Tarkasta ohjaus-/turvakytkin. Tarkasta varokkeet. Tarkasta ja vaihda vaihejärjestys. Tarkasta, palauta tarvittaessa. Vaihda kompressori. Tarkasta ohjaus-/turvakytkin. Tarkasta varokkeet. Tarkasta ja vaihda vaihejärjestys. Tarkasta ilmavirta. Korjaa asetukset tai vaihda vialliset osat. Laitteistossa on vuoto. Korjaa ja täytä kylmäaine. Tarkasta ilmavirta. Tarkasta, vaihda. Tarkasta, vaihda. Tarkasta ilmavirta. Tarkasta poistoilmalämpötila. Tarkasta, vaihda. Tarkasta, vaihda tai säädä. Tarkasta ilmavirta. 8.2 Vuodonetsintä Ennakoivana huoltotoimenpiteenä laitteistolle tulee suorittaa vuodonetsintä vähintään kerran vuodessa. Vuodonetsinnästä tulee pitää pöytäkirjaa. Jäähdytyslaitteiston vuoto ilmenee ensisijaisesti jäähdytystehon heikentymisenä. Suuremman vuodon yhteydessä laitteisto lopettaa toimintansa. Jos epäilet kylmäainevuotoa, tarkasta kylmäaineen taso jäähdytyskoneen nesteputkessa olevasta tarkastuslasista. Jos tarkastuslasissa näkyy jatkuvasti paljon ilmakuplia ja jäähdytyskoneen teho on heikentynyt, kylmäainepiirissä on luultavasti vuoto. Muutama kupla käynnistyksen yhteydessä, käytössä alennetulla teholla tai normaalikäytössä ei välttämättä tarkoita kylmäainevajausta. Jos tarkastuslasissa näkyy ilmakuplia ja jäähdytyskoneen teho on heikentynyt, kutsu valtuutettu huoltoteknikko. HUOM! Kylmäainepiirin työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. 6 Oikeus muutoksiin pidätetään.

17 9 Mitat COOL DX 08 ) ) M Koko L B H M Kanavaliitäntä 2) Ø 400 2) Kanavaliitäntöjen sijainti, katso vastaava GOLD-kone 6 ) Liitäntäpääty vapaasti valittavissa. COOL DX 2 ) ) M Koko L B H K M Liitäntä 2) Ø 500 2) Kanavaliitäntöjen sijainti, katso vastaava GOLD-kone 6 50 K ) Liitäntäpääty vapaasti valittavissa. 50 COOL DX 20, 30, 40, 60, 80 ) ) M Koko L B H K M Kanavaliitäntä 2) x x x x x 000 2) Kanavaliitäntöjen sijainti, katso vastaava GOLD-kone 2 50 K ) Liitäntäpääty vapaasti valittavissa. 50 Koot 60 ja 80: Kone toimitetaan 00 mm korkeilla tukijaloilla. Tukijalat voidaan irrottaa tai jättää paikoilleen, kun kone on asennettu. Koneessa on paikat säädettäville tukijaloille. Oikeus muutoksiin pidätetään. 7

18 0 Tekniset tiedot Jäähdytyskone COOL DX COOL DX Koko Monet eri tekijät vaikuttavat siihen, mikä jäähdytyskoneen tehoversio vaaditaan. COOL DX on suunniteltu selviytymään erilaisista vaatimuksista. Tarkka mitoitus tehdään ProUnit-konevalintaohjelmalla. Tehoversio Nim. ilmavirta (m 3 /s) Min. ilmavirta (m 3 /s) Nim. jäähdytysteho ) (kw) Nim. tehontarve (kw) Kylmäaine (kg) Sähkösyöttö Paino ilman liitäntäpäätyä (kg) Paino/mahd. liitäntäpääty 3) (kg) Piiri Piiri ,55 0,22 9,8 2,39,29,33 3-vaihe, 400 V, 6 A ,70 0,3 3,9 4,33,29,33 3-vaihe, 400 V, 20 A ,85 0,35 5,4 3,95,52,80 3-vaihe, 400 V, 20 A ,05 0,4 20,9 6,53,52,80 3-vaihe, 400 V, 32 A , 0,45 5,4 4,06,8,80 3-vaihe, 400 V, 25 A 243 0/3 2,3 0,5 23,3 5,73 2,28 2,57 3-vaihe, 400 V, 32 A 283 0/3 3,6 0,6 3,0 9,5 2,5 2,80 3-vaihe, 400 V, 40 A 34 0/3 30,8 0,7 25,0 6,33,80 2,45 3-vaihe, 400 V, 32 A 322 /7 2 2,0 0,8 35,8 9,34 3,48 3,74 3-vaihe, 400 V, 32 A 374 /7 3 2,4,0 46,2 3,5 3,48 3,85 3-vaihe, 400 V, 50 A 44 /7 40 2,9, 38,6 8,40 3,34 4,5 3-vaihe, 400 V, 32 A 468 8/22 2 3,,3 48,4 2,3 3,40 4,72 3-vaihe, 400 V, 50 A 476 8/22 3 3,6,5 67,0 7,5 5,85 5,08 3-vaihe, 400 V, 63 A 529 8/ ,9 4, 5,0,5,6 2,0 56,2 66,7 97,5,8 7, 26,3 5,4 5,38 2) 6,60 6,03 6,30 2) 8, 3-vaihe, 400 V, 50 A 3-vaihe, 400 V, 63 A 3-vaihe, 400 V, 80 A ,2 6,0 7,0 2,0 2,4 2,8 67,0 96,5 34,0 3,3 24,8 36,4 6,60 2) 6,49 2) 9, ) Kun ulkolämpötila on 26 C, suht. kosteus 50 % RH (tehoversio ), 27 C 50 % RH (tehoversio 2) tai 28 C 50 % RH (tehoversio 3) ja poistoilman lämpötila 26 C. 2) Lähtötiedot. 3) Ensimmäinen paino koskee pientä liitäntäpäätyä, toinen suurta liitäntäpäätyä. COOL DX voidaan toimittaa ilman liitäntäpäätyjä tai enintään 2 pienellä ja 2 suurella liitäntäpäädyllä valitusta versiosta riippuen. 8, 2) 9,00 2),84 3-vaihe, 400 V, 50 A 3-vaihe, 400 V, 80 A 3-vaihe, 400 V, 0 A Mitoitus 8 Oikeus muutoksiin pidätetään.

19 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P 0 P P 0 P FI.COOLDX.IN.D.5 Sähkölaitteisto COOL DX:n sähkölaitteisto on tarkastusluukun sisäpuolella. Kaaviokuvaus, katso kuva. Koko 08, tehoversio Koko 08 tehoversio 2, koko 2, 20 kaikki tehoversiot ja koko 30 tehoversio 3 4 L-L2-L Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 2. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 4. Varokkeet kompressori Varokkeet kompressori. 6. Varoke. 7. Turvakytkin.. Vaihejärjestysvahti. 2. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 3. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 5. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Varokkeet kompressori. 7. Varoke. 8. Turvakytkin. Koko 30 tehoversiot 2 ja 3, koko 40 kaikki tehoversiot, koko 60 tehoversiot ja 2, koko 80 tehoversio Koko 60 tehoversio 3, koko 80 tehoversio L-L2-L L-L2-L Vaihejärjestysvahti. 2. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 3. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 5. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Moottorinsuojakatkaisin, kompressori. 7. Varoke. 8. Turvakytkin (ei koot 60-/2 ja 80-).. Muuntaja. 2. Varoke. 3. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille Vaihejärjestysvahti. 5. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 6. IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 7. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Moottorinsuojakatkaisin, kompressori. 9. Varokkeet kompressori. Oikeus muutoksiin pidätetään. 9

20 0 P 0 P FI.COOLDX.IN.D.5 Koko 80 tehoversio L-L2-L Muuntaja. 2. Kellokytkin. 3. Vaihejärjestysvahti. 4. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille. 5. Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille Kontaktori, jossa apukosketin kompressorille IQnomic Plus, ohjausyksikkö. 8. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori. 9. Moottorinsuojakatkaisin, kompressori Moottorinsuojakatkaisin, kompressori 3.. Varoke. 20 Oikeus muutoksiin pidätetään.

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Junkkari PUMPPUHAPOTIN

Junkkari PUMPPUHAPOTIN Junkkari PUMPPUHAPOTIN HP-5 HP-20 PUMP04SU KÄYTTÖOHJE- JA VARAOSALUETTELO 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 SIVU 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 Varoitusmerkki

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot