Kokouspäivämäärä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivämäärä 30.3.2015"

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SELVITYS OSTOPALVELUISTA VUODELTA 2014 JA SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUIDEN RAPORTTI 1-2KK / 2015 SEKÄ PYYNTÖ PALVELUIDEN RAPORTOINNISTA / 266 Talousjohtaja Tero Mäkiranta : Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille on annettu selvityspyyntö sairaanhoidon ostopalveluista: SELVITYSPYYNTÖ ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUISTA Satakunnan sairaanhoitopiirin ostopalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ovat kasvaneet vuonna 2014 räjähdysmäisesti. Oman kustannusseurantamme mukaan VSSHP:n laskutus ajalla tammielokuu 2014 (suoriteperusteisesti hoidot ajalla tammi-heinäkuu) on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna peräti 43,5 %, mikä on rahassa noin 5,2 Me. Jäsenkuntammekin ovat kiinnittäneet kustannuskasvuun huomiota, ja olemme etsineet kasvun syitä mm. tarkastelemalla omaa lähetekäytäntöämme, potilaan valinnanvapautta sekä kuntien suoraostojen siirtymistä SATSHP:n läpilaskutukseksi vuoden 2014 alusta lukien. Selvittelyjen tuloksena löytyy perusteita osalle kasvusta, mutta ne selittävät karkeasti arvioiden alle puolet toteutuneesta kustannuskasvusta. Satakunnan sairaanhoitopiiri kirjaa ostopalvelukustannukset tilaavalle erikoisalalle, joten esim. pääosa VSSHP:n tuottamista neurokirurgian palveluista kirjautuu SATSHP:ssä neurologian erikoisalan ostopalveluihin. Tämä hankaloittaa raporttiemme keskinäistä vertailua, ja edellyttää tarkempaa selvittelyä piiriemme välillä. Pyydämme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä selvitystä Satakunnan sairaanhoitopiirin ostamista erikoissairaanhoidon palveluista vuonna 2014, ja erityisesti selvitystä suorite- ja potilasmääristä sekä kustannusten kasvusta sekä näihin johtaneista syistä. Pyydämme selvitystä ajalta 1-8 kk/2013 ja 1-8 kk 2014 eriteltynä seuraavasti: Satakunnan sairaanhoitopiirin lähetteillä hoitoon ohjattujen potilaiden lukumäärä-, suorite- ja kustannustiedot; mikäli mahdollista potilaan valinnanvapauteen liittyvät näistä erikseen raportoituna Muiden organisaatioiden lähetteillä hoitoon ohjattujen potilaiden lukumäärä-, suorite- ja kustannustiedot; mikäli mahdollista eriteltynä potilaan valinnanvapauteen ja kuntien ja VSSHP:n välisiin sopimuksiin/käytäntöihin. Tiedot erikoisaloittain sekä eriteltynä sairaaloittain (aluesairaalat erikseen)

2 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE Pyydämme toimittamaan tammikuun 2015 kuluessa vastaavat tiedot/raportit koko vuodelta 2014 sekä vertailuvuodelta Pyydämme toimittamaan selvityksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään perjantaihin mennessä. Satakunnan sairaanhoitopiirin yhteyshenkilönä lisätietojen ym. osalta toimii talousjohtaja Tero Mäkiranta; p tai Porissa Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja Tero Mäkiranta talousjohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä on saatu vastine selvityspyyntöön Viite: Selvityspyyntö erikoissairaanhoidon ostopalveluista VASTINE SELVITYSPYYNTÖÖN ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUISTA Satakunnan sairaanhoitopiiri on pyytänyt saapuneella kirjeellä selvitystä Satakunnan sairaanhoitopiirin ostamista erikoissairaanhoidon palveluista vuonna 2014, ja erityisesti selvitystä suorite ja potilasmääristä sekä kustannusten kasvusta sekä näihin johtaneista syistä. Selvitystä on pyydetty ajalta 1-8 kk/2013 ja 1-8 kk/ Vastineena selvityspyyntöön toteamme seuraavaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin toteutunut laskutus on kirjanpitomme mukaan ollut tammi-elokuussa 2014 yhteensä ,56 euroa. Vastaavasti vuonna 2013 tammi-elokuussa laskutus oli ,57 euroa. Erikoisalakohtainen erittely tapahtumista on liitteenä 1. Vuonna 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettiin Tyksin hoitolinjaorganisaatiomuutos sekä sen mukaiset kirjausmuutokset sekä käyttöönotettiin uusi laskutusjärjestelmä. Tämän johdosta vuoden 2013 laskutuksissa oli ajallisia poikkeavuuksia normaalista laskutusaikataulusta eri kuukausina. Poikkeavuudet jatkuivat lokakuulle saakka. Alkuvuoden vertailutiedot kuluvan vuoden laskutukseen sisältävät em. syystä johtuneita eroja. Toteutuneiden hoitojen tapahtumapäivämäärien perusteella tarkasteltuna tammi-elokuussa suoritekustannukset olivat vuonna 2013 yht euroa, josta on laskutettu ko. kausilla euroa. Vastaavasti vuonna 2014 tammi-elokuussa suoritekustannukset olivat euroa, josta laskutettiin ko. kausilla euroa. Vuoden 2014 tilannetta voidaan pitää normaalina laskutuskausien katkoista johtuvana viiveenä.

3 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE Vuonna 2014 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri muutti myös laskutuskäytäntöään Satakunnan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen tiedoksiannon mukaisesti. Tammi-elokuussa 2013 Vsshp tuotti suoraan Satakunnan alueen kunnille palveluja eurolla, mitä vastaavan toiminnan laskutus on em. muutoksen johdosta kohdistettu vuonna 2014 Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tilivuoden toiminta hinnoitellaan talousarvion mukaisesti omakustannushintaan. Vuodelle 2014 toteutetut hintamuutokset olivat keskimäärin 6 %. Vuoden 2013 laskutus tarkastelujaksolta hintakorjattuna vertailukelpoiseksi on ( %) + ( %) eli euroa. Kuluvan vuoden aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koko toiminnan volyymit ovat toteutumassa suunniteltua suurempina ja lisäksi tuoterakenne on toteutumassa suunniteltua vaativampana. Tulokehitys on tämän johdosta ylittämässä talousarvion, minkä seurauksena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti yhteensä 16,8 milj. euron hintakorjauksesta, joka huomioiden vuoden 2014 oikaistu vertailutieto Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutuksessa on tarkasteluajalla n euroa. Vuoden 2013 poikkeavat aikataulut, laskutustapamuutos, vuosihinnoittelu ja vuodelle 2014 toteutettava hintojen korjaus huomioiden, laskutuksen muutos edellisestä vuodesta on euroa eli 7,7 %. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on tilastojensa mukaisesti hoitanut tammi-elokuussa 2014 yhteensä eri henkilötunnuksen omaavaa Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntaa kotikuntaan pitävää henkilöä edellä kuvatusta aineistosta tarkasteltuna. Vastaavasti eri potilaita vuonna 2013 oli eli hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut tarkasteluajalla 37,5 %. Päivystyksenä hoidettujen potilaiden määrä oli tammi-elokuussa 2013 yht ja kuluvana vuonna eli päivystyspotilaiden määrä on kasvanut 26,2 %. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on vuoden 2013 hoitolinjaorganisaation ja T sairaalan laajennusvaiheen käyttöönoton mahdollistamana panostanut vahvasti potilaiden hoitoon avohoidon toimenpitein. Lisäksi potilaiden sairaalassaoloaikaa on määrätietoisesti pyritty vähentämään. Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö selvitysjaksolla jakaantuu avohoitoon ja vuodeosastohoitoon ja muodostuu eri henkilömääristä liitteen 2 mukaisesti. Suoritteista voidaan todeta seuraavaa. Satakunnan sairaanhoitopiirille tuotettujen hoitojaksojen määrä on kasvanut 16,5 % samaan aikaan, kun hoitopäivien määrä on kasvanut 6,6 %. Keskimääräinen hoitojakson pituus oli 4,6 päivää vuonna 2013 ja 4,2 päivää vuonna Hoitoaikojen lyhentymissuuntaus näkyy Vsshp;n vuodeosastohoidoissa yleisestikin vuonna Avohoidossa käyntimäärä oli vuonna ja vuonna 2014 eli kasvua on 47,8 %. Huomattava kuitenkin on, että vuonna 2014 on siirtynyt aiemmin kunnilta suoraan laskutettu toiminta sairaanhoitopiirin laskutukseen ja tästä syystä suoriteluvut eivät ole vertailukelpoisia.

4 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE Palvelujen käytöstä 87,9 % kohdistuu Turun yliopistollisen keskussairaalan palveluihin, 7,2 % Loimaan aluesairaalaan, 1,3 % Vakka- Suomen sairaalaan, 2,8 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen ja vajaan prosentin kokonaisuudesta muodostavat Salon aluesairaala, Turunmaan sairaalan liikelaitos sekä Psykiatrian tulosalue. Sairaalakohtainen erikoisalaerittely suoritteen tapahtumapäivämäärän mukaisesti eriteltynä on liitteenä 3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ei ole mahdollista raportoida suoritteita ja kustannuksia lähetekohtaisesti kohdistaen. Tällaista hoitokokonaisuuskäsitettä ei ole kattavasti käytössä. Lisäksi edellä kuvatun Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntia koskevan laskutusmuutoksen ja kuntien poistuneiden erillissopimuskäytäntöjen takia hoitoonottoperusteiden kirjaamista on muutettu laskutuksen ohjaamiseksi pyydetyllä tavalla. Vertailuanalyysiä potilasvirran perusteella on näin ollen mahdotonta tehdä. Kokonaisuutena laskutuksen määrän vertailukelpoinen kasvu, 1,1 milj. euroa, johtuu hoidettujen potilaiden määrän kasvusta. Tämän lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutusta nostaa laskutustapamuutos 1,5 milj. euroa. Muilta osin poikkeamat johtuvat aikataulullisista eroista, jotka tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Arja Pesonen talousjohtaja Liite 1: Erikoisalakohtaiset suoritteet ja eurot tammi-elokuussa 2013/2014 Liite 2: Potilasmäärät ja erikoisalakohtainen erittely Vsshp yhteensä tapahtumapäivämäärien perusteella Liite 3: Sairaala- ja erikoisalakohtainen erittely tapahtumapäivämäärien perusteella. VSSHP:n vastineessa mainitut liitteet 1-3 ovat esityslistan liitteenä ilman numeroa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tammi-elokuun 2014 osavuosikatsauksen mukaan sairaanhoitopiirille on kertynyt 28,5 Me ylijäämä, joka johtuu pääosin ennakoitua suurempana toteutuneesta kuntalaskutuksesta. VSSHP hallitus on päättänyt / 125 alentaa palveluhintoja siten, että hinnanalennuksen tulosvaikutus on 16,8 milj. euroa, jolloin ennusteen mukaan alennuksesta 15,4 milj. kohdentuu jäsenkunnille ja 1,4 milj. ulkokunnille. VSSHP:stä saadun ennakkotiedon mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirin osuus palautuksesta on noin 3 %, joka on rahassa n. 0,5 Me. Tarkemmat laskelmat valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Sairaanhoitopiiri on pyytänyt selvitystä myös koko vuodesta Hyvitykset tullaan ohjaamaan jäsenkunnille viimeistään vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä.

5 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE TM Johtoryhmä käsitteli asiaa eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. LIITTEET NUMEROTTA Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä saadun em. selvityksen erikoissairaanhoidon ostopalveluista ajalta 1-8 kk/2014 merkitä tiedoksi em. ennakkotiedon VSSHP:n vuoden 2014 palveluhintojen tulevasta hyvityksestä. Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen / 50 Talousjohtaja Tero Mäkiranta : Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on toimittanut selvityksen vuoden 2014 sairaanhoidon ostopalveluista: SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSTOPALVELUT VUONNA 2014 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on tuottanut Satakunnan sairaanhoitopiirin pyynnöstä selvityksen Satakunnan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä tammi-elokuulta Toimitamme oheisena vastaavat tiedot koskien koko vuotta Satakunnan sairaanhoitopiirin toteutunut laskutus on kirjanpitomme mukaan ollut vuonna 2014 yhteensä ,35 euroa. Vastaavasti vuonna 2013 laskutus oli ,68 euroa. Erikoisalakohtainen erittely tapahtumista on liitteenä 1. Vuonna 2014 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri muutti laskutuskäytäntöään Satakunnan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen tiedoksiannon mukaisesti. Vuonna 2014 Vsshp tuotti suoraan Satakunnan alueen kunnille palveluja ,61 eurolla, mitä vastaavan toiminnan laskutus on em. muutoksen johdosta kohdistettu vuonna 2014 Satakunnan sairaanhoitopiirille. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on tilastojensa mukaisesti hoitanut vuonna 2014 yhteensä eri henkilötunnuksen omaavaa Satakun-

6 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE nan sairaanhoitopiirin jäsenkuntaa kotikuntaan pitävää henkilöä edellä kuvatusta aineistosta tarkasteltuna. Vastaavasti eri potilaita vuonna 2013 oli eli hoidettujen eri potilaiden määrä on kasvanut tarkasteluajalla 32,2 %. Päivystyksenä hoidettujen potilaiden määrä oli vuonna 2013 yht ja vuonna 2014 vastaavasti eli päivystyspotilaiden määrä on kasvanut 22,5 %. Päivystyksenä hoitoon tulleiden potilaiden kustannukset vuonna 2013 olivat , kun ne vuonna 2014 oli vastaavasti euroa. Palvelujen käytöstä 87,6 % kohdistuu Turun yliopistollisen keskussairaalan palveluihin, 7,3 % Loimaan aluesairaalaan, 1,1 % Vakka- Suomen sairaalaan, 2,7 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen ja noin prosentin kokonaisuudesta muodostavat Salon aluesairaala, Turunmaan sairaalan liikelaitos sekä Psykiatrian tulosalue. Sairaalakohtainen erikoisalaerittely suoritteen tapahtumapäivämäärän mukaisesti eriteltynä on liitteenä 3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ei ole mahdollista raportoida suoritteita ja kustannuksia lähetekohtaisesti kohdistaen. Tällaista hoitokokonaisuuskäsitettä ei ole kattavasti käytössä. Lisäksi edellä kuvatun Satakunnan sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntia koskevan laskutusmuutoksen ja kuntien poistuneiden erillissopimuskäytäntöjen takia hoitoonottoperusteiden kirjaamista on muutettu laskutuksen ohjaamiseksi pyydetyllä tavalla. Vertailuanalyysiä potilasvirran perusteella on näin ollen mahdotonta tehdä. Edellä kuvattu vuoden 2014 kokonaislaskutus, ,35 euroa on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskuttamien palvelujen summa, joiden laskun päiväys on ajalla Mikäli summa ei vastaa Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelujen ostoja Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiriltä vuonna 2014, on laskujen kohdentamisessa eri tilikausille eroja sairaanhoitopiirien välillä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Arja Pesonen talousjohtaja Liite 1: Erikoisalakohtaiset suoritteet ja eurot tammi-elokuussa 2013/2014 Liite 2: Potilasmäärät ja erikoisalakohtainen erittely Vsshp yhteensä tapahtumapäivämäärien perusteella Liite 3: Sairaala- ja erikoisalakohtainen erittely tapahtumapäivämäärien perusteella Sairaanhoidon ostopalveluraportti 1-2 kk /2015 Talousjohtaja Tero Mäkiranta : Esityslistan liitteenä on raportti Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ostopalveluista ajalta tammi-helmikuu Raportti sisältää tammi-helmikuulle kirjatut laskut, ja käytännössä pitää sisällään tam-

7 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE mikuussa annetut hoidot, eli kyseessä on yhden kuukauden ostoja koskeva raportti. Raportin mukaan sairaanhoidon ostopalvelut ovat kasvaneet yhteensä n. 1,2 Me eli 34,8 %. Suurin yksittäinen kasvu liittyy lastentautien ja lastenneurologian ostoihin +0,7 Me sekä ns. ulkopuolisiin ostoihin +0,8 Me, joita ei ollut vielä eriteltynä tammi-helmikuussa Raportit eivät ole täysin vertailukelpoisia raportointiin liittyvien eroavaisuuksien välillä eri vuosina, ja lisäksi lukuihin liittyy alkuvuonna korostetusti ajalliseen jaksotukseen liittyviä eroavaisuuksia. On kuitenkin selvää, että ostopalveluiden yhteismäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, ja raportin mukaan kasvu on prosentuaalisesti ja euromääräisenä huomattava. Koska VSSHP on SATSHP:lle merkittävin sairaanhoidon ostopalvelun tuottaja, VSSHP:n tammikuun ostopalveluja on selvitetty tarkemmalla tasolla. Ostopalvelujärjestelmästä on poimittu tammikuussa 2014 ja 2015 annetut hoidot, ja verrattu tammikuun kustannuksia keskenään. Vuonna 2014 tammikuussa annetut hoidot olivat yhteensä e ja vuonna 2015 yhteensä e. Kasvua on peräti 0,96 Me eli 47,5 %. Muutoksen syiden selvittäminen on edelleen mahdotonta tai hankalaa, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ei ole mahdollista raportoida suoritteita ja kustannuksia lähetekohtaisesti kohdistaen. Asiasta on keskusteltu useita kertoja mm. Erva johtoryhmässä, jossa pidetyn kokouksen muistiossa todetaan seuraavaa: Keskustelua käytiin kahdesta näkökulmasta: hakeutuuko Länsirannikon alueen potilaita Länsirannikon ulkopuolisiin sairaanhoitopiireihin hoidettavaksi, ja toisaalta siitä toteutuuko potilaan vapaa liikkuvuus Länsirannikon sisällä piirien välillä. Kumpaankin näkökulmaan liittyy raportoinnilliset haasteet; luotettavaa tietoa potilaan valinnanvapauteen liittyvään liikkumiseen ei ole helposti saatavissa. Ahti Pisto esitti kirjattavaksi seuraavaa: SATSHP edellyttää, että VSSHP raportoi SATSHP:lle vuodesta 2015 lähtien ostopalveluista siten, että ostopalvelukustannukset eritellään seuraavasti: - Annetuista hoidoista erityistason hoitojen osuus -Potilaan valinnanvapauteen perustuvat; SATSHP:n lähetteellä annetut hoidot - Potilaan valinnanvapauteen perustuvat; terveyskeskusten lähetteellä annetut hoidot -Potilaan valinnanvapauteen perustuvat; yksityisten lääkärien lähetteellä annetut hoidot

8 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE Olli-Pekka Lehtonen ja Arja Pesonen totesivat, että VSSHP on antanut pyydettäessä tietoja SATSHP:lle ja antaa tietoja myös jatkossa. Ahtin vaatimukseen liittyy kuitenkin raportoinnillisia haasteita; em. tietoja ei tällä hetkellä ole mahdollista saada tietojärjestelmistä suoraan. Kaikkine piirien yhteinen näkemys on, että potilaan valinnanvapauteen liittyvää potilaiden liikkumista ja sen seurauksena syntyviä kustannuksia halutaan ja on syytä jatkossa seurata. Tämänhetkisen raportoinnin haasteet tiedostetaan ja tavoitellaan raportoinnin kehittämistä jatkossa. SATSHP:n lisäksi Vaasan sairaanhoitopiiri on edellyttänyt käydyissä keskusteluissa VSSHP:ltä vastaavankaltaista raportointia. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. TM LIITTEET NUMEROTTA LIITE NRO 1 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi VSSHP:n ostopalveluja vuodelta 2014 ilmaisevat selvitykset, jotka ovat liitteenä ilman numeroa merkitä tiedoksi sairaanhoidon ostopalveluita koskevan raportin ajalta 1-2 kk /2015, joka on liitteenä ilman numeroa, sekä sairaanhoidon ostopalveluita VSSHP:stä koskevan em. selvityksen todeta ja esittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille vakavan huolensa Satakunnan sairaanhoitopiirin ostopalveluiden määrän ja kustannusten jatkuvasta kasvusta myös vuonna 2015 pyytää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä toteuttamaan mahdollisimman pian ja viimeistään lukien VSSHP:n Satakunnan sairaanhoitopiirille tuottamien palveluiden laskutuksen raportointia lähettäjittäin niin, että laskujen kuukausiraportoinnista selviävät seuraavat seikat lähetekohtaisesti annetuista hoidoista ja tehdyistä tutkimuksista: - Satakunnan sairaanhoitopiirin antamiin lähetteisiin perustuvat hoidot/selvitykset myös ns. erityistason hoitojen/selvitysten osuus - potilaan ns. valinnanvapauteen perustuvat; Satakunnan sairaanhoitopiirin lähetteeseen perustuvat hoidot/selvitykset

9 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä PÖYTÄKIRJANOTE - potilaan ns. valinnanvapauteen perustuvat; Satakunnan terveyskeskusten lähetteisiin perustuvat hoidot/selvitykset - potilaan ns. valinnanvapauteen perustuvat; yksityisten lääkärien, lääkäriasemien ja työterveyshuollon lähetteisiin perustuvat hoidot/selvitykset Päätös Täytäntöönpano Lisätiedot yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. pöytäkirjanote + liiteasiakirjat - VSSHP / hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja - jäsenkunnat - sairaanhoitopiirin johtoryhmä - tilintarkastaja ja reviisori sekä sisäinen tarkastaja - Vaasan sairaanhoitopiiri / sairaanhoitopiirin johtaja ja johtajaylilääkäri talousjohtaja Tero Mäkiranta puhelin , Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa Liisa Kotka pöytäkirjanpitäjä

10 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Kpl. määrät Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoisaloittain vertailu aikaisemman vuoden vastaavaan ajanjaksoon Avohoitokäynnit Hoitopäivät Hoitojaksot Muutos % Muutos % Muutos % 10 SISÄTAUDIT , , ,4 10E ENDOKRINOLOGIA , , ,0 10G GASTROENTEROLOGIA , , ,0 10H HEMATOLOGIA , , ,5 10I INFEKTIOSAIRAUDET , , ,3 10K KARDIOLOGIA , , ,5 10M NEFROLOGIA , , ,0 10R REUMATOLOGIA , , ,0 11 ANEST. JA TEHOHOITO , , ,0 20 KIRURGIA , , ,6 20G GASTROENTEROLOGIA , , ,0 20J KÄSIKIRURGIA , , ,5 20L LASTENKIRURGIA , , ,1 20O ORTOPEDIA , , ,3 20P PLASTIIKKAKIRURGIA , , ,0 20R SYDÄN- JA RINTAE.KIR , , ,0 20U UROLOGIA , , ,3 20V VERISUONIKIRURGIA , , ,4 20Y YLEISKIRURGIA , , ,0 20Z TRAUMATOLOGIA , , ,0 25 NEUROKIRURGIA , , ,6 30 NAISTENT. JA SYNN , , ,1 30Q PERINATOLOGIA , , ,9 30S SÄDEHOITO , , ,9 40 LASTENTAUDIT , , ,8 40A ALLERGOLOGIA 0 3 0, , ,0 40D NEONATOLOGIA , , ,4 40H HEMATOLOGIA , , ,3 40I INFEKTIOSAIRAUDET 0 0 0, , ,0 42 LASTENKIRURGIA 0 0 0, , ,0 42Y LAST. JA NUORT. KIR , , ,0 50 SILMÄTAUDIT , , ,4 55 KORVA-, NENÄ- JA KUR , , ,4 55B AUDIOLOGIA , , ,0 Kausi: Ajopvm SE10009 Sivu 1 / 4

11 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoisaloittain vertailu aikaisemman vuoden vastaavaan ajanjaksoon 57 FONIATRIA , , ,0 58 SUUSAIRAUDET , , ,0 60 IHOTAUDIT , , ,0 65 SYÖPÄTAUDIT , , ,5 70 PSYKIATRIA , , ,0 74 NUORISOPSYKIATRIA , , ,0 75 LASTENPSYKIATRIA , , ,0 77 NEUROLOGIA , , ,1 78 LASTENNEUROLOGIA , , ,0 79S , , ,0 80 KEUHKOSAIRAUDET , , ,0 90 ANESTESIOLOGIA 0 0 0, , ,0 94 PERINNÖLLISYYSLÄÄKET , , ,0 95 TYÖLÄÄKETIEDE 0 1 0, , ,0 96 FYSIATRIA , , ,0 98 YLEISLÄÄKETIEDE , , ,0 99 AKUUTTILÄÄKETIEDE , , ,6 99H HENGITYSHALVAUS 0 0 0, , ,0 99K KUNTOUTUS 0 0 0, , ,0 99P PÄIVYSTYS 0 0 0, , ,0 99V , , , , , ,0 Yhteensä: , , ,2 Kausi: Ajopvm SE10009 Sivu 2 / 4

12 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoisaloittain vertailu aikaisemman vuoden vastaavaan ajanjaksoon Kausi: Ajopvm Eurot Avohoitokäynnit Hoitopäivät Yhteensä Muutos % Muutos % Muutos % 10 SISÄTAUDIT , ,97 115, , ,20 20, , ,17 52,4 10E ENDOKRINOLOGIA , ,02 77, , ,50 9, , ,52 67,8 10G GASTROENTEROLOGIA , ,16 81, ,52 719,00-97, , ,16-5,7 10H HEMATOLOGIA , ,65 47, , ,77 30, , ,42 33,7 10I INFEKTIOSAIRAUDET , ,64 34, , ,33 141, , ,97 114,4 10K KARDIOLOGIA , ,40 99, , ,03-24, , ,43-19,4 10M NEFROLOGIA , ,46 13, , ,34 204, , ,80 29,8 10R REUMATOLOGIA , ,12 23,8 0, ,94 0, , ,06 111,3 11 ANEST. JA TEHOHOITO , ,55 98,6 0,00 0,00 0, , ,55 98,6 20 KIRURGIA , ,28 96, , ,24 48, , ,52 73,8 20G GASTROENTEROLOGIA , ,96 161, , ,36 62, , ,32 81,9 20J KÄSIKIRURGIA , ,85 126, , ,96 100, , ,81 121,9 20L LASTENKIRURGIA , ,78 64, , ,20 53, , ,98 54,4 20O ORTOPEDIA , ,81 159, , ,96 108, , ,77 122,0 20P PLASTIIKKAKIRURGIA , ,65 90, , ,86 136, , ,51 121,3 20R SYDÄN- JA RINTAE.KIR 50, , , , ,10 52, , ,62 52,3 20U UROLOGIA , ,08 145, , ,53 95, , ,61 103,0 20V VERISUONIKIRURGIA , ,27 51, , ,38-63, , ,65-56,6 20Y YLEISKIRURGIA 2 148, ,50 235,1 0,00 0,00 0, , ,50 235,1 20Z TRAUMATOLOGIA 399,77 0,00-100,0 0,00 895,70 0,0 399,77 895,70 124,1 25 NEUROKIRURGIA , ,75 45, , ,87 50, , ,62 49,7 30 NAISTENT. JA SYNN , ,38-15, , ,78-70, , ,16-58,6 30Q PERINATOLOGIA , ,07 451, , ,90 194, , ,97 228,3 30S SÄDEHOITO , ,04 254, , ,55 145, , ,59 161,2 40 LASTENTAUDIT , ,37 24, , ,95-3, , ,32 9,5 40A ALLERGOLOGIA 0,00 510,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 510,00 0,0 40D NEONATOLOGIA , ,20 71, , ,40-10, , ,60-9,3 40H HEMATOLOGIA , ,88-25, , ,90-67, , ,78-54,9 40I INFEKTIOSAIRAUDET 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,0 0, ,00 0,0 42 LASTENKIRURGIA 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100, ,00 0,00-100,0 42Y LAST. JA NUORT. KIR ,06 0,00-100, ,29 0,00-100, ,35 0,00-100,0 50 SILMÄTAUDIT , ,95 28, , ,85 101, , ,80 73,9 55 KORVA-, NENÄ- JA KUR , ,69 23, , ,94 0, , ,63 7,0 55B AUDIOLOGIA , ,68 42,2 0,00 0,00 0, , ,68 42,2 57 FONIATRIA , ,39 177,1 0,00 0,00 0, , ,39 177,1 SE10009 Sivu 3 / 4

13 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoisaloittain vertailu aikaisemman vuoden vastaavaan ajanjaksoon Kausi: Ajopvm SUUSAIRAUDET , ,23 102, , ,70 63, , ,93 91,3 60 IHOTAUDIT , ,83 107, , , , , ,23 227,2 65 SYÖPÄTAUDIT , ,60 38, , ,61 17, , ,21 30,7 70 PSYKIATRIA , ,22 207, , ,80-54, , ,02-3,7 74 NUORISOPSYKIATRIA , ,48 73,5 0,00 0,00 0, , ,48 73,5 75 LASTENPSYKIATRIA , ,85-38, ,62 0,00-100, , ,85-43,2 77 NEUROLOGIA , ,66 126, , ,12 13, , ,78 38,4 78 LASTENNEUROLOGIA , ,36 50, , ,20 211, , ,56 89,8 79S 1 419,87 0,00-100,0 0,00 0,00 0, ,87 0,00-100,0 80 KEUHKOSAIRAUDET , ,89 50, , ,54-52, , ,43-8,2 90 ANESTESIOLOGIA 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 94 PERINNÖLLISYYSLÄÄKET , ,02 119,3 0,00 0,00 0, , ,02 119,3 95 TYÖLÄÄKETIEDE 0, ,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,0 96 FYSIATRIA , ,69 70,8 0,00 0,00 0, , ,69 70,8 98 YLEISLÄÄKETIEDE , ,72-65, ,78 0,00-100, , ,72-74,8 99 AKUUTTILÄÄKETIEDE , ,05-39, , ,77-81, , ,82-41,9 99H HENGITYSHALVAUS 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 99K KUNTOUTUS 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 99P PÄIVYSTYS 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 99V 1 148,04 0,00-100,0 0,00 0,00 0, ,04 0,00-100, ,44 0,00-100,0 0,00 0,00 0, ,44 0,00-100,0 Yhteensä: , ,67 43, , ,68 22, , ,35 27,5 SE10009 Sivu 4 / 4

14 Liite 2: Potilasmäärät ja erikoisalakohtainen erittely Vsshp yhteensä tapahtumapäivämäärien perusteella eriteltynä Hetuja laskutuksessa - VSSHP Sairaala Muutos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ,23% Hetuja laskutuksessa - laskuttava sairaala Sairaala Muutos 1 TYKS ,26% 50 Loimaan aluesairaala ,04% F Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ,85% 70 TYKS Vakka-Suomen sairaala ,27% P Psykiatrian tulosalue ,86% 20 Salon aluesairaala ,50% 4 Turunmaan sairaala ,50% S TYKS-SAPA Liikelaitos ,00% Laskuttava sairaala: VSSHP Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur 10 SISÄTAUDIT ANEST. JA TEHOHOITO KIRURGIA NEUROKIRURGIA NAISTENT. JA SYNN LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KUR FONIATRIA SUUSAIRAUDET IHOTAUDIT SYÖPÄTAUDIT PSYKIATRIA NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA NEUROLOGIA LASTENNEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET PERINNÖLLISYYSLÄÄKET TYÖLÄÄKETIEDE FYSIATRIA YLEISLÄÄKETIEDE AKUUTTILÄÄKETIEDE Yhteensä

15 Liite 3: Sairaala- ja erikoisalakohtainen erittely tapahtumapäivämäärien perusteella Laskuttava sairaala: 1 TYKS Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT ANEST. JA TEHOHOITO KIRURGIA NEUROKIRURGIA NAISTENT. JA SYNN LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KUR FONIATRIA SUUSAIRAUDET IHOTAUDIT SYÖPÄTAUDIT NEUROLOGIA LASTENNEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET PERINNÖLLISYYSLÄÄKET TYÖLÄÄKETIEDE FYSIATRIA AKUUTTILÄÄKETIEDE Yhteensä Laskutus_eur Laskuttava sairaala: 20 Salon aluesairaala Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA NAISTENT. JA SYNN LASTENTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KUR PSYKIATRIA NEUROLOGIA LASTENNEUROLOGIA Laskutus_eur Yhteensä

16 Laskuttava sairaala: 4 Turunmaan sairaala Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT PSYKIATRIA NUORISOPSYKIATRIA KEUHKOSAIRAUDET Yhteensä Laskutus_eur Laskuttava sairaala: 50 Loimaan aluesairaala Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA NAISTENT. JA SYNN LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KUR SYÖPÄTAUDIT NEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET FYSIATRIA Yhteensä Laskutus_eur Laskuttava sairaala: 70 TYKS Vakka-Suomen sairaala Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA NAISTENT. JA SYNN LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KUR SYÖPÄTAUDIT Laskutus_eur

17 70 PSYKIATRIA NEUROLOGIA KEUHKOSAIRAUDET FYSIATRIA YLEISLÄÄKETIEDE AKUUTTILÄÄKETIEDE Yhteensä Laskuttava sairaala: F Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA NEUROLOGIA YLEISLÄÄKETIEDE AKUUTTILÄÄKETIEDE Yhteensä Laskutus_eur Laskuttava sairaala: P Psykiatrian tulosalue Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm 10 SISÄTAUDIT ANEST. JA TEHOHOITO KIRURGIA NEUROKIRURGIA NAISTENT. JA SYNN LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KUR IHOTAUDIT SYÖPÄTAUDIT PSYKIATRIA NUORISOPSYKIATRIA LASTENPSYKIATRIA Laskutus_eur Yhteensä

18 Laskuttava sairaala: S TYKS-SAPA Liikelaitos 2013 Erikoisala Hetu_lkm Tuotepäätös_lkm Laskutus_eur 94 PERINNÖLLISYYSLÄÄKET Yhteensä 1 788

19 OSTOPALVELUT TAMMI-HELMI muutos% Lastentaudit+lastenneurologia Naistentaudit ja synnytykset F9010 NALA ERITYISTASON OSTOT F9009 NALA ULKOPUOLISET OSTOT NALA YHT Fysiatria ,0 Ihotaudit ,9 Keuhkosairaudet ,5 Lastentaudit+lastenneurologia ,0 Neurologia ,9 Sisätaudit+reumataudit ,9 Syöpätaudit ,8 K6010 KONS ERITYISTASON OSTOT ,0 K6009 KONS ULKOPUOLISET OSTOT KONS YHT ,6 Kirurgia ,5 Hammas-, suu- ja leukasairaudet ,8 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ,5 Silmätaudit ,7 Naistentaudit ,0 L8010 OPER ERITYISTASON OSTOT ,3 L8009 OPER ULKOPUOLISET OSTOT OPER YHT ,1 Psykiatria ,7 Nuorisopsykiatria Lastenpsykiatria ,5 P5010 PSY ERITYISTASON OSTOT ,9 P5009 PSY ULKOPUOLISET OSTOT PSYKIATRIA YHT ,8 ERITYISTASON OSTOT YHTEENSÄ ,4 ULKOPUOLISET OSTOT YHTEENSÄ KAIKKI OSTOPALVELUT YHTEENSÄ ,8

20 (Avohoitokäynti, vuodeosastohoito ja DRG-hoitojakso) Tammi-helmikuu 2015 tallennetut laskut PALV.TUOTTAJA ERIKOISALA 2015 YHT F9009 nala LAPIN KESKUSSAIRAALA Naistentaudit RAS Naistentaudit Lastentaudit Tays Naistentaudit TYKS Naistentaudit Lastentaudit NALA YHT K6009 konservatiivinen ETELÄ-POHJANMAAN SHP Sisätaudit 4316 Lastentaudit Neurologia Ihotaudit 134 Fysiatria 4450 HUS Neurologia Sisätaudit HÄMEEN-KYRÖN KUNTA Sisätaudit KANTA-HÄMEEN SHP Sisätaudit KESKI-POHJANMAAN SHP Reumatologia POHJOIS-KARJALAN SHP Neurologia Pohjois-Pohjanmaan shp Sisätaudit RAS Fysiatria 6580 Iho- js sukupuolitaudit 3435 Lastentaudit Sisätaudit POHJOIS-SAVON SHP Neurologia TAYS Sisätaudit Reumataudit Lastentaudit Onkologia 1312 Iho- ja sukupuolitaudit 1502 Keuhkosairaudet Fysiatria 220 Neurologia TYKS Sisätaudit Fysiatria 670 Reumatologia 1896 Lastentaudit Iho- js sukupuolitaudit 244 Onkologia Neurologia Lastenneurologia Keuhkosairaudet

21 Vaasan shp Sisätaudit KONS YHT L8009 Operatiivinen Etelä-Karjalan sos. Ja terv.piiri Kirurgia ETELÄ-POHJANMAAN SHP Kirurgia Suusairaudet Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 658 Naistentaudit 658 HUS Kirurgia Silmätaudit 253 Naistentaudit 253 Jämsän seudun th ky Kirurgia KANTA-HÄMEEN SHP Kirurgia Pohjois-Pohjanmaan shp Naistentaudit RAS Kirurgia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 9110 Naistentaudit Tampereen kaupunki Kirurgia TAYS Kirurgia Naistentaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit 145 Suusairaudet Varkauden kaupunki Silmätaudit TYKS Kirurgia Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit Naistentaudit Suusairaudet OPER YHT P5009 Psykiatrinen ETELÄ-POHJANMAAN SHP Psykiatria Tampereen yliopistollinen Psykiatria 1650 Nuorisopsykiatria 1650 TYKS Psykiatria 528 Nuorisopsykiatria 294 Lastenpsykiatria PSY YHT 4533 KAIKKI YHTEENSÄ

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 1) Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (30.4, 31.8. ja 31.12.) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja 2) Hoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 1.12.2018 Sairaanhoitopiirin nimi: PHSHP Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Heinolan tk 90615

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 507 456 45 6 1,2 23 10 SISÄTAUDIT 108 103 2 3 2,8 12 10E Endokrinologia 21 21 0 0 0,0 16 10G Gastroterologia 137 133 4 0 0,0 27 10H Hematologia 14 13

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT 410 396 13 1 0,2 19 10 SISÄTAUDIT 61 56 4 1 1,6 20 10E Endokrinologia 23 23 0 0 0,0 6 10G Gastroterologia 102 100 2 0 0,0 26 10H Hematologia 11 11 0 0 0,0 15

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta

Kokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 7.4.2017 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2018 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Leena Setälä Leena Setälä sairaanhoitopiirin johtaja

Leena Setälä Leena Setälä sairaanhoitopiirin johtaja VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 9.4.2018 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2019 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 16.3.2015 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila Koulutusuudistusten infotilaisuus, ke 12.12.2018 Mikä? Konsortiotyönä kehitetty sähköisen

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel %

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Avohoitokäynnit

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 155 154 1 - - 10 Sisätaudit 129 128 1 0-23 10K Kardiologia 26 26 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT

HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT HY LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA DOSENTUURIT 1.4.2011 A B D E F G H alkoholisairaudet allmänmedicin ammatti-ihotaudit andrologia anestesiologia anestesiologia ja tehohoito anestesiologia ja tehohoitolääketiede

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta (2013) Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 Esityksessä käsitellään Auditoinnin taustaa Auditointimenetelmää

Lisätiedot

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Työvoima, koulutus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä 3 Biomedicum, Helsinki 14.5.2013 Hannu Halila LKT, naistentautien erikoislääkäri varatoiminnanjohtaja, Suomen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot