Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W."

Transkriptio

1 FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotiili CFS-BL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0270" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkotiili CFS-BL 2. Aiottu Käyttötarkoitus: Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-13/0099 ( ) Kaapeliläpiviennit Kaapelit, kaapeliniput, kaapelihyllyt, kaapelikanavat Käyttötarkoituksen on täytettävä ETA-13/0099- standardin sisältö 3. Valmistaja: HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 1 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG nro ja ETAG nro Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-13/0099 ( ) Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: OIB Itävallan rakennustekninen instituutti Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: MPA Braunschweig, nro Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot: Oleellinen ominaisuus Reaktio paloon Palonkestävyys Vaaralliset aineet Äänenvaimennus Lämpöominaisuudet Sähköominaisuudet Kestävyys ja käyttökelpoisuus Muuta Ilmoitettu suoritustaso / yhdenmukaistettu tekninen eritelmä Luokka E standardin EN mukaisesti Palonkestävyys ja käyttötarkoitus standardin EN mukaisia. Katso liite Katso liite Testattu standardien EN ISO 140-3, EN ISO ja EN ISO mukaisesti. Katso liite Testattu standardin EN mukaisesti. Katso liite Testattu standardin DIN IEC (VDE 0303 osa 30): ) mukaisesti. Katso liite Y 1, EOTA:n teknisen raportin mukaisesti - TR024 Ei sovellu / Ei määritettyä suoritustasoa Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Martin Althof Laatupäällikkö Liiketoimintayksikkö, kemikaalit Hilti Corporation Schaan, Maaliskuu 2016 DoP_fi_03-00_ _Hilti CFS 0761-CPD-0270

2 2.5 Vaaralliset aineet Valmistajan ilmoituksen mukaan tuote-eritelmää on verrattu Euroopan komission julkaisemaan vaarallisten aineiden luetteloon ja on varmistettu, ettei se sisällä tällaisia aineita sallittuja rajoja ylittäviä määriä. Kirjallinen ilmoitus on tässä yhteydessä ETA-haltijan lähettämä. Huomaa: tämän ETA:n sisältämiin vaarallisiin aineisiin liittyvien erityisehtojen ohella voi olla muita sen piiriin kuuluviin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia (esim. muutettu eurooppalainen lainsäädäntö ja kansalliset lait, määräykset ja hallinnolliset säännökset). EU:n rakennustuotedirektiivin ehtojen täyttämiseksi näitä vaatimuksia täytyy noudattaa myös, kun ja missä ne pätevät. 2.9 Ilmaääneneristys EN ISO 140-3:n mukaisen äänenvaimennuksen testiraportit sisältyvät. Akustiikkatestit on suoritettu joustavaan seinään. Molemmat puolet on kiinnitetty käyttäen kahta kipsilevykerrosta 15,8 mm (5/8 ). Kipsilevyjen välinen rako täytettiin 100 mm:n mineraalivillaeristeellä. Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin sulkutiivisteenä. Seinien akustiset ominaisuudet on mitattu ennen kuin 588 x 288 mm aukko toteutettiin. Yksinumeroinen luokitus määritetään seuraavasti: R w (C; C tr ) = 51 (1; -4). R w : painotettu äänenvaimennusindeksi (spektrisovitustermeillä C ja C tr ) 2.10 Lämpöominaisuudet Hiltin palokatkotiili CFS-BL testattiin standardin EN mukaisesti. Lämmönjohtavuus λ = 0,089 W/mK ja lämmönvastus R = 0,563 m 2 K/W Sähköominaisuudet Sähköinen ominaisvastus (standardin DIN IEC (VDE 0303 osa 30): mukaisesti): Keskiarvo: CFS-BL: 2.17E+9 cm (± 0,5) Sähköinen pintavastus (standardin DIN IEC (VDE 0303 osa 30): mukaisesti): Keskiarvo: CFS-BL: 49,6E+9 cm (± 10 )

3 LIITE 2 HILTIN PALOKATKOTIILEN CFS-BL, HILTIN PALOKATKOMASSAN CFS-FIL JA HILTIN PALOKATKOKÄÄREEN CSF-P BA SARJAKOMPONENTEISTA VALMISTETTUJEN LÄPIVIENTITIIVISTEIDEN PALONKESTÄVYYSLUOKITUS 2.1 Yleistietoa Seinä-/lattiarakenteet a) Joustava seinä: Seinän paksuuden täytyy olla vähintään 100 mm ja kattaa puu- tai teräspalkit rivissä molemmilta puolilta sekä vähintään 2 kerrosta 12,5 mm paksua levyä standardin EN 520 tyypin F mukaisesti. Teräspalkkirakenteissa verhousten välistä tilaa ei tarvitse täyttää kokonaan eristysmateriaalilla varsinkaan tiivisteen lähellä. Tästä huolimatta seinä on asennettava vaatimuksien mukaisesti. Puisten pystytukien vähimmäisvälin on oltava 100 mm sauman ja pystytuen välissä. Pystytuen ja tiivisteen välinen aukko on täytettävä vähintään 100 mm eristeellä (luokan A1 tai A2 eriste) standardin EN mukaisesti. b) Jäykkä seinä: Seinän vähimmäispaksuuden täytyy olla 100 mm, sen tulee kattaa betoni, kevytbetoni ja muuraus ja tiheyden on oltava vähintään 600 kg/m 3. c) Jäykkä lattia: Lattian vähimmäispaksuus on 150 mm, mukaan lukien betoni tai kevytbetoni, jonka tiheys on vähintään 600 kg/m 3. Seinien/lattioiden täytyy olla EN standardin mukaisesti luokiteltuja vaadittavan palonkestävyysajan verran tai täyttää asiaankuuluvat Eurocode-vaatimukset. Kyseinen ETA ei kata tuotteen käyttöä läpivientitiivisteenä kerroslevyrakenteissa.

4 2.1.2 Aukon kehystys/listoitus Läpivientitiivisteen syvyys on aina 200 mm seinän tai lattian paksuudesta riippumatta. Jos seinien tai lattioiden paksuus on alle 200 mm, aukon kehystystä tai listoitusta on käytettävä. Aukon kehystys: kotelon kehys, 200 mm syvä pystysuunnassa seinän/lattian pintaan, valmistettu kipsi- tai kalsiumsilikaattilevyistä, joiden paksuus on vähintään 12,5 mm ja jotka on keskistetty seinään (kuva 1a, d) / asennettu tasaisesti lattian alapintaan. Listoitus: leveydeltään vähintään 100 mm (w A, kuva 1e) kipsi- tai kalsiumsilikaattilistat asennetaan aukon ympärille, kerroksia on vaadittu määrä kehyksen luomiseksi lattian yläpuolelle tai kahden samankorkuisen kehyksen luomiseksi seinän molemmille puolille (kuva 1b, c, e). Läpivientitiiviste asennetaan seinissä keskitetysti (kuva 1a, b) ja lattioissa tasaisesti lattian alapintaan nähden (kuva 1c). v b C p e Kuva 1: aukon kehystys / listoitus ja tiivisteen sijainti seinissä/lattioissa A Hiltin palokatkotuote t E Rakenne-elementin paksuus E Rakenne-elementti w Tiivisteen leveys (jäykkä tai joustava seinärakenne, lattia) h Tiivisteen korkeus E1 Tukikehys w A Kehyksen leveys t A Tiivisteen paksuus

5 2.1.3 Läpivientitiivisteiden tyypit Läpivientitiivistetyyppi: massa a) Palvelut ilman kaapelitukia (korit, tikapuut, levyt) läpivientitiivisteessä Palvelujen ja Hiltin palokatkotiilien CFS- BL (A) väliset aukot täytetään Hiltin palokatkomassalla CFS-FIL (A 1a ), syvyys 20 mm. b) Palvelut kaapelitukiin (korit, tikapuut, levyt) läpivientitiivisteessä Palvelujen ja Hiltin palokatkotiilien CFS- BL (A) väliset aukot täytetään Hiltin palokatkomassalla CFS-FIL (A 1b ), tiivisteen koko syvyydeltä (200 mm). Kuva 2: tiivistetyyppi A 1a Kuva 3: tiivistetyyppi A1b Läpivientitiivistetyyppi: kääre 1x (A2a) a) Palvelut ilman kaapelitukia (korit, tikapuut, levyt) läpivientitiivisteessä Palvelujen ja Hiltin palokatkotiilien CFS- BL (A) väliset aukot täytetään Hiltin palokatkomassalla CFS-FIL (A 1a ), syvyys 20 mm. Yksi kerros Hiltin palokatkokäärettä CFS- P BA (A 2a ) kääritään palvelujen tai palveluryhmien ympärille. A 2a A 2a Kuva 4: massa (A1a) sekä 1 kerros käärettä

6 b) Palvelut kaapelitukiin (korit, tikapuut, levyt) läpivientitiivisteessä Palvelujen ja Hiltin palokatkotiilien CFS- BL (A) väliset aukot täytetään Hiltin palokatkomassalla CFS-FIL, syvyys 20 mm. Palvelut peitetään lisäksi yhdellä kerroksella Hiltin palokatkokäärettä CFS- P BA (A 2a ) palvelujen reunoja pitkin. Kuva 5: massa (A1b) sekä 1 kerros käärettä (A2a), tukilevy Hiltin palokatkokääre CFS-P BA tulee asentaa verkko ulko-/yläpuolella Lattia-asennuksissa Hiltin palokatkokääre CFS-P BA vaaditaan vain yläpuolelle. Palokatkokääre tulee asettaa vähintään 20 mm limittäin joko päälle tai sivulle

7 Läpivientitiivisteen tyyppi: kääre 2 (A 2b ) tiilet, massa ja 2 kerrosta palokatkokäärettä a) Palvelut ilman kaapelitukia (korit, tikapuut, levyt) läpivientitiivisteessä Palvelujen ja Hiltin palokatkotiilien CFS- BL (A) väliset aukot täytetään Hiltin palokatkomassalla CFS-FIL (A 1a ), syvyys 20 mm. A 2b Kaksi kerrosta Hiltin palokatkokäärettä CFS-P BA (A 2b ) kääritään palvelujen tai palveluryhmien ympärille. A 2b b) Palvelut kaapelitukiin (korit, tikapuut, levyt) läpivientitiivisteessä Palvelujen ja Hiltin palokatkotiilien CFS- BL (A) väliset aukot täytetään Hiltin palokatkomassalla CFS-FIL (A 1b ), tiivisteen koko syvyydeltä (200 mm). Palvelut peitetään lisäksi yhdellä kerroksella Hiltin palokatkokäärettä CFS- P BA (A 2a ) palvelujen reunoja pitkin. Toinen kerros Hiltin palokatkokäärettä CFS-P BA (A 2b ) asetetaan ensimmäisen kerroksen päälle ja kääritään sitten ympärille, kaapelituet (A 2b ) mukaan lukien. Kuva 6: massa (A 1a ) sekä 2 kerrosta käärettä (A 2b ) Kuva 7: massa (A 1b ) sekä 2 kerrosta käärettä (A 2b ) Hiltin palokatkokääre CFS-P BA tulee asentaa verkko ulko-/yläpuolella Lattia-asennuksissa Hiltin palokatkokääre CFS-P BA vaaditaan vain yläpuolelle. Palokatkokääre tulee asettaa vähintään 20 mm limittäin joko päälle tai sivulle

8 2.1.4 Etäisyyssääntö Etäisyydet koskevat seinä- ja lattia-asennuksia. Vähimmäisetäisyydet yksikössä mm (katso kuva): s 1 = 0 (kaapelien/kaapelitukien ja pystysuuntaisen tiivisteen reunan välinen etäisyys) s 2 = 0 (kaapelitukien välinen etäisyys) s 3 = 0 (kaapelien ja tiivisteen yläreunan välinen etäisyys) s 4 = 0 (kaapelitukien ja tiivisteen alareunan välinen etäisyys) s 5 = 50 (kaapelien ja yläpuolisten kaapelitukien välinen etäisyys) s 20,21,22 = 0 Ø 16 mm s 20 = 0 Ø>16 mm (putkien välinen etäisyys) s 21,22 = 20 Ø>16 mm (putkien ja muiden palvelujen tai tiivisteen reunan välinen etäisyys) Kuva 8

9 2.2 Joustavat seinät tai jäykät seinät standardin mukaisesti - seinän vähimmäispaksuus 100 mm Sulkutiiviste (ei palveluita) * Maksimitiivistekoko: 1000 x 1000 mm Rakennetiedot (katso symbolit ja lyhenteet liitteestä 4.1): Hiltin palokatkotiilet CFS-BL (A), joiden paksuus on t A 200 mm, keskitetään seinän (E) paksuudesta riippumatta; aukon kehystys tai listoitus (E1) standardin mukaan. Kuva 9: umpitiiviste EI 120 * Jos palveluita lisätään myöhemmin umpitiivisteeseen, vain alla olevissa taulukoissa luetellut palvelut voidaan lisätä, jotka ovat vaaditun luokituksen mukaisia Läpivientipalvelut seinä 100 mm Maksimitiivistekoko: 1000 x 1000 mm Palveluja on tuettava 250 mm päässä seinän molemmilla puolilla Lyhenne A, A 1, A 2,.. Kuvaus Palokatkotuotteet: A: Tiili A 1 : Massa A 2 : Kääre C, C 1, C 2,.. Läpivientipalvelut E, E 1, E 2, Rakenne-elementit t E Rakenne-elementin paksuus Kuva 10: seinän läpivienti a) Kaapelit Hiltin palokatkotiilet CFS-BL (A), paksuus t A 200 mm, Keskistetty seinän paksuuden (E) mukaan; Aukon kehystys tai listoitus (E1) standardin mukaisesti. Tiivisteen läpi menevät läpivientipalvelut C 2, C 3 tukilevyllä tai sitä ilman Katso kuva 10 Rakennetiedot Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: Massa A 1a ( a) Kääre 2x, A 2a ( a) Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Massa A 1b ( b) Kääre 2x, A 2b ( b)

10 Kaikki kaapelityypit, joita käytetään nykyään ja yleisesti eurooppalaisissa rakennuskäytänteissä (esim. virta-, ohjaus-, signaali-, tietoliikenne-, data-, optiset kuitukaapelit), kaapelituilla tai niitä ilman: Läpivientitiivisteen tyyppi: Täysin vaipallinen kaapeli: Massa Massa + 2x Kääre Ø 80 mm Sidottu kaapelinippu EI 90 Ø 100 mm; Ø yksittäinen kaapeli 21 mm Vaipattomat kaapelit (johdot) Ø 24 mm EI 60 EI b) Pienet johtoputket ja putket Katso kuva 10 Palvelut C 1 Rakennetiedot Tiivistetyyppi tukilevyllä tai sitä ilman Massa A 1a ( a) Ø 16 mm, seinän paksuus 1 mm, lineaarinen asennus kaapeleilla tai niitä ilman, kaapelituilla tai niitä ilman, vähimmäisetäisyys toisiinsa = 0 mm Muovikanavat ja -putket Metallikanavat ja -putket Massa EI 120 U/U EI 120 C/U

11 c) Kanavat Katso kuva 10 Palvelut C 1 Jäykkien kanavien seinän paksuus: PO: 1,55-2,30 mm PVC: 1,90-2,80 mm Joustavat kanavat Jäykät kanavat Nippu jäykkiä tai joustavia putkijohtoja, Ø yksittäisissä kanavissa 20 mm kaapelilla Rakennetiedot Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: Massa A 1a ( a) ilman kaapelia kaapelilla tai sitä ilman kaapelilla tai sitä ilman PO: polyolefiini (PE, PP, PPE, PPO,...); PVC: polyvinyylikloridi Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Massa A 1b ( b) Halkaisija [mm] PO PVC Massa EI 120 U/U d) Aaltojohdot (koaksiaalinen) Katso kuva 10 Palvelut C 1 Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: Massa A 1a ( a) Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Massa A 1b ( b) Lisäsuojaus: 0,7 mm paksu Hiltin palokatkopäällyste CFS-CT, 150 mm:n pituudelta läpivientitiivisteen pinnasta seinän molemmilla puolilla. Massa Aaltojohdot (koaksiaalinen): 27,8 mm Ø 59,9 mm RFS Cellflex LCF JA Ø 27,8 mm RFS Cellflex LCF J Ø 59,9 mm RFS Helifex HCA JFNA Ø 28,0 mm RFS Helifex HCA 158J Ø 59,9 mm RFS Radialflex RLKW Ø 28,5 mm RFS Radialflex RLKU JFLA Ø 48,2 mm EI 120-U/C

12 2.3 Joustavat seinät tai jäykät seinät standardin mukaisesti, seinän vähimmäispaksuus 130 mm Maksimitiivistekoko: 1000 x 1000 mm Palveluja on tuettava 250 mm päässä seinän molemmilla puolilla Läpivientipalvelut (yksittäinen, useampi tai sekalaiset): Kaapelit Rakennetiedot Katso kuva 10 Palvelut C 1 Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: Massa A 1a ( a) Kääre 1x, A 2a ( a) Kääre 2x, A 2b ( a) Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Massa A 1b ( b) Kääre 1x, A 2a ( b) Kääre 2x, A 2b ( b) Kaikki kaapelityypit, joita käytetään nykyään ja yleisesti eurooppalaisissa rakennuskäytänteissä (esim. virta-, ohjaus-, signaali-, tietoliikenne-, data-, optiset kuitukaapelit), kaapelituilla tai niitä ilman: Läpivientitiivisteen tyyppi: Täysin vaipallinen kaapeli: Massa Massa + 1x Kääre Massa + 2x Kääre Ø 50 mm EI 120 EI Ø 80 mm EI 90 Sidottu kaapelinippu Ø 100 mm; Ø yksittäinen kaapeli 21 mm EI 120 EI 120 EI 120 Vaipattomat kaapelit (johdot) Ø 24 mm EI 60 EI 90

13 2.4 Jäykkä lattia standardin mukaan, lattian vähimmäispaksuus 150 mm Sulkutiiviste (ei palveluita) * Tiivisteen maksimikoko on 1000 x 700 mm tai pinta-ala cm 2 - katso myös kaavio Hiltin palokatkotiilet CFS-BL (A), joiden pituus on t A 200 mm ja jotka ovat tasaisesti lattian alapintaan (E); aukon kehystys tai listoitus (E1) standardin mukaisesti; katso lyhenteet kuvasta 1 tai liitteensä 4.1. Ylimääräinen tukirakenne suuriin lävistämättömiin tiivisteisiin: vähintään 30 mm:n levyinen metallinauha, jonka paksuus on 2 mm kohdassa w 1 (500 mm). L Kuva 11: umpitiiviste lattiassa ilman tukirakennetta (w 2 x l) : 1000 x 700 mm, EI 60 tukirakenteella (w 2 x l): 1000 x 700 mm (tuki w 1 ) tai tuki 500 mm välein katso pinta-alan kaavio ilman tukirakennetta (w 1 x l): 500 x 700 mm EI 120 * Jos palveluita lisätään myöhemmin umpitiivisteeseen, vain alla olevissa taulukoissa luetellut palvelut voidaan lisätä, jotka ovat vaaditun luokituksen mukaisia Läpivientipalvelut lattia-asennus mm Tiivisteen maksimikoko umpitiivisteenä. Palveluja on tuettava 250 mm päässä lattian molemmilla puolilla Lyhenne A, A 1, A 2,.. Kuvaus Palokatkotuotteet: A: Tiili A 1 : Massa A 2 : Kääre

14 C, C 1, C 2,.. Läpivientipalvelut E, E 1, E 2, Rakenne-elementit t E Rakenne-elementin paksuus Kuva 12: läpivienti lattiassa a) Kaapelit Rakennetiedot Hiltin palokatkotiilet CFS-BL (A), paksuus t A Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: 200 mm, tasaisesti lattian alapintaan (E); Massa A 1a ( a) Aukon kehystys tai listoitus (E1) standardin mukaisesti. Kääre 2x, A 2b ( a) Kääre asennetaan vain lattian yläpuolelle. Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Tiivisteen läpi menevät läpivientipalvelut Massa A 1b ( b) C 2, C 3,C 4 tukilevyllä tai sitä ilman Kääre 2x, A 2b ( b) Kaikki kaapelityypit, joita käytetään nykyään ja yleisesti eurooppalaisissa rakennuskäytänteissä (esim. virta-, ohjaus-, signaali-, tietoliikenne-, data-, optiset kuitukaapelit), kaapelituilla tai niitä ilman: Läpivientitiivisteen tyyppi: Massa Massa + Täysin laipallinen kaapeli: 2x Kääre Ø 80 mm Sidottu kaapelinippu Ø 100 mm; Ø yksittäinen kaapeli 21 mm EI 90 Vaipattomat kaapelit (johdot) EI 120 Ø 17 mm Vaipattomat kaapelit (johdot) Ø 24 mm EI b) Pienet johtoputket ja putket Katso kuva 12 Palvelut C 1 Rakennetiedot Tiivistetyyppi tukilevyllä tai sitä ilman Massa A 1a ( a) Ø 16 mm, seinän paksuus 1 mm, lineaarinen asennus kaapeleilla tai niitä ilman, kaapelituilla tai niitä ilman, vähimmäisetäisyys toisiinsa = 0 mm Muovikanavat ja -putket Metallikanavat ja -putket Massa EI 120 U/U EI 120 C/U c) Kanavat Rakennetiedot

15 Katso kuva 12 Palvelut C 1 Jäykkien kanavien seinän paksuus: PO: 1,55-2,30 mm PVC: 1,90-2,80 mm Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: Massa A 1a ( a) Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Massa A 1b ( b) Halkaisija [mm] PO PVC Massa Joustavat kanavat kaapelilla ilman kaapelia Jäykät kanavat kaapelilla tai sitä ilman EI 120 U/U Nippu jäykkiä tai joustavia putkijohtoja, Ø yksittäisissä kanavissa 20 mm kaapelilla tai sitä ilman 100 PO: polyolefiini (PE, PP, PPE, PPO,...); PVC: polyvinyylikloridi

16 2.4.2.d) Aaltojohdot (koaksiaalinen) Katso kuva 12 Palvelut C 1 Läpiviennit ilman tukilevyä - tiivistetyyppi: Massa A 1a ( a) Tukilevyn palvelut - tiivistetyyppi: Massa A 1b ( b) Lisäsuojaus: 0,7 mm paksu Hiltin palokatkopäällyste CFS-CT, 150 mm:n pituudelta läpivientitiivisteen pinnasta lattian yläpuolella. Massa Aaltojohdot (koaksiaalinen): 27,8 mm Ø 59,9 mm RFS Cellflex LCF JA Ø 27,8 mm RFS Cellflex LCF J Ø 59,9 mm RFS Helifex HCA JFNA Ø 28,0 mm RFS Helifex HCA 158J Ø 59,9 mm RFS Radialflex RLKW Ø 28,5 mm RFS Radialflex RLKU JFLA Ø 48,2 mm EI 120-U/C

17 2.5 Hiltin palokatkotiilen CFS-BL ja Hiltin palokatkotuotteiden yhdistelmä Hilti palokatkotiili CFS-BL voidaan yhdistää muihin Hiltin palokatkotuotteisiin. Kun palvelut menevät ainoastaan sellaisen alueen läpi, jossa käytetään lisätuotteita, tämän tuotteen ETA-määritystä tulee noudattaa Hiltin palokatkotiili CP 657-EN Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hiltin palokatkotulppa CFS- PL Ø 110 muovilaipassa Osittain Hiltin palokatkotiilellä CFS-BL täytetyt läpiviennit voidaan viimeistellä Hiltin palokatkotiilellä CP 657-EN (CP 657-EN: ETA- 11/0238) tai päinvastoin. a) Hiltin palokatkovaahtoa CFS-F FX käytetään alueilla, joissa ei ole palveluja aukon täytteenä läpiviennin ylätilassa, jossa muutoin Hiltin palokatkotiili CFS-BL on leikattava läpiviennin viimeistelemiseksi. Läpiviennin luokitus on umpitiiviste EI120, tiivisteen syvyys 200 mm. b) Palveluläpiviennit vaahtotiivisteessä vaahtoalueen maksimikoko 400 x 400 mm: Hiltin palokatkotiilet CFS-BL asennetaan läpivientiin osittain, esimerkiksi alaosaan, yksin tai kehys luodaan käyttämällä tuotetta CFS-BL. Kyseinen kehys voidaan rakentaa myös vaahdon levittämisen jälkeen vaahtotiivisteen ympärille. Aukon tai tiilikehyksen läpi menevät palvelut tiivistetään Hiltin palokatkovaahdolla CFS-F FX standardin ETA 10/0109 mukaisesti Etäisyyssääntöjä sovelletaan standardin ETA 10/0109 mukaisesti aukon kehykseen tai määritettyihin palveluihin. Tiilikehystä pidetään aukon kehyksenä. Hiltin palokatkotulppaa CFS-PL Ø 110 voidaan käyttää seinä- tai lattialäpiviennissä, joka tiivistetään Hiltin palokatkotiileillä CFS-BL. Tulppa tulee asettaa PVC-putkilaippaan (putken seinämän paksuus: 2-6 mm), joka on 200 mm pitkä ja asennettu tasaisesti tiilitiivisteeseen. Etäisyydet muihin palveluihin tai reunoihin ovat vähintään 50 mm. Laippa suljetaan Hiltin palokatkotulpalla CFS-PL Ø 110 molemmilta puolilta. Tulppatiivisteen läpi menevät läpiviennit on luokiteltu Hiltin palokatkotulpan CFS-PL ETA-13/0125 dokumentaation mukaan.

18 LIITE 3 TUOTTEEN JA LISÄTUOTTEEN(-TUOTTEIDEN) ASENNUS

19 LIITE 4 LYHENTEET JA VIITEDOKUMENTIT 4.1 Piirroksissa käytettävät lyhenteet Lyhenne Kuvaus Lyhenne Kuvaus A, A 1, A 2,.. Palokatkotuotteet t A Läpivientitiivisteen paksuus C, C 1, C 2,.. Läpivientipalvelut t E Rakenne-elementin paksuus E, E 1, E 2, Rakenne-elementit (seinä, lattia) h Läpivientitiivisteen korkeus/pituus w W 1 Seinän läpiviennin maksimikoko Lattian läpiviennin maksimikoko ilman tukia s 1, s 2, s n Etäisyydet W 2 Lattian läpiviennin maksimikoko tuilla

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotulppa CFS-PL Nro Hilti CFS "0761-CPD-0271" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 35/211 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin laajeneva palokatkomassa CFS-IS Nro Hilti CFS "761-CPD-173" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS Hilti. Ole tuottoisampi. Lisää kestävyyttä. EN SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin palokatkokaapelilevy

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0178" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin kaapeliläpivientijärjestelmä CFS-T Nro Hilti CFS 1139-CPD-0499/13 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkotyyny CFS-CU Nro Hilti CFS "1121-CPD-EA0001" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkomansetti CFS-C Nro Hilti CFS "0843-CPD-0101" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR Nro Hilti CFS "0761-CPD-0174" 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153. Painos 08/2011. Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA N o 11/0153 Painos 08/2011 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 04/2011 sivu 1 Hilti Palokatkokaulus

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Nro Hilti CFS "0843-CPD-0100" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti-palokatkovaahto

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotiili KIT: Hilti Palokatkotiili CFS-BL. Hilti palokatkotiivistemassa CFS-FIL. Hilti muovautuva palokatkomatto CFS-P BA

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotiili KIT: Hilti Palokatkotiili CFS-BL. Hilti palokatkotiivistemassa CFS-FIL. Hilti muovautuva palokatkomatto CFS-P BA Tekninen ohje Hilti Palokatkotiili Kit Hilti Palokatkotiili KIT: Hilti Palokatkotiili CFS-BL Hilti palokatkotiivistemassa CFS-FIL Hilti muovautuva palokatkomatto CFS-P BA Eurooppalainen tekninen arviointi

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704

Tekninen ohje. Hilti Kaapelimansetti CFS-CC. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Tekninen ohje Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA nro 13 / 0704 Issue 10 / 2013 Hilti Kaapelimansetti CFS-CC Sovellukset Kaapeli- ja kaapelinippuläpiviennit lattiarakenteissa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus

Tekninen ohje. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153. Painos 09/2013. Hilti Palokatkokaulus Tekninen ohje Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N o 11/0153 Painos 09/2013 Hilti Palokatkokaulus CFS-SL Painos 09/2013 sivu 1 Palokatkokaulus

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011

HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Tekninen ohje I Julkaisu 04 / Julkaisu 04 / 2011 HILTI PALOKATKOTYYNY CFS-CU Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Tekninen ohje I Julkaisu 04 / 2011 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU

Tekninen ohje. Hilti CFS-CU Palokatkotyyny. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213. Julkaisu 04 / 2011. Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Tekninen ohje Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Hilti CFS-CU Palokatkotyyny Eurooppalainen tekninen arviointi ETA N 08/0213 Julkaisu 04 / 2011 Hilti Palokatkotyyny CFS-CU Julkaisu 04/2011 sivu 1 Hilti palokatkotyyny

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti-palokatkolevytiiviste

Lisätiedot

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm:

- tavalliset joustavat seinät 100 mm: - tavalliset joustavat katot 150 mm: Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--sealpad (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect Seal pad -palokatko 2. Aiottu käyttötarkoitus muovisten pistorasianpohjien palokatko läpivientien

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HKD (osa 6)_0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin lyöntiankkuri HKD 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOKIEKKO

HILTI PALOKATKOKIEKKO HILTI PALOKATKOKIEKKO CFS-D 25 Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 16/0050 Passive Fire Iovation of the year 2016 WINNER Hilti with the Firestop Collar Endless Hilti-palokatkokiekko CFS-D 25 Numero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HST_HST3_0432-CPR-00242-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin metallin kiila-ankkuri HST, HST-R, HST-HCR, HST3 ja HST3-R 2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset: Tuote Metalliankkurit

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET

PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET PROTECTA FR BOARD ASENNUSOHJEET SISÄLLYS Kaapelit ja kourut kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2 kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 2-3 Kupariputket kipsi-, kivi- tai betoniseinässä s. 3 Alupex-putket

Lisätiedot

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081

HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 HILTI PALOKATKO- KAULUS CFS-SL GA Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA N 17/0081 PALOKATKOKAULUS CFS-SL GA KÄYTTÖKOHTEET Kaapeli- ja kaapelinippuläpivientien tiivistämiseen Sopii pieniin ja keskisuuriin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PALOKITTI

ASENNUSOHJE PALOKITTI ASENNUSOHJE PALOKITTI Würth Palokitti on muokattava palokatkotuote kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistämiseen, sekä seinä että lattiarakenteissa. Ominaisuudet: Muokattava punainen kitti, toimitetaan

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX

Tekninen ohje. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 10 / 109. Numero 04 / 2014. Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Tekninen ohje Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-nro 0 / 09 Numero 04 / 04 Hilti-palokatkovaahto CFS-F FX Numero 04 / 04 sivu Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--wrap (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Wrap + Wrap-'n-roll rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen sulkeminen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkon upotuslaite CFS-CID Nro Hilti CFS "0843-CPR-0293" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS EU-määräyksen 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin palokatkomansetti CFS-C P Nro Hilti CFS "0843-CPD-0102" 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hiltin

Lisätiedot

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957

FIRESAFE FT Acrylic CE 0957 Sivu 1/14 TUOTEKUVAUS on lämpölaajeneva, yksikomponenttinen, akryylipohjainen palokatkomassa läpivienteihin ja saumoihin. laajenee tilavuudeltaan kaksi kertaa, kun lämpötila on noin 180ºC. KÄYTTÖKOHTEET

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is

Tekninen ohje. Hilti palokatkomassa CFS-IS. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406. Painos 02 / 2011. Hilti palokatkomassacfs-is Tekninen ohje Hilti palokatkomassacfs-is Hilti palokatkomassa CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Painos 02 / 2011 Hilti palokatkomassa CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS

HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS HILTI PALOKATKOVAAHTO CFS-IS Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0406 Tekninen ohje I Painos 02/2011 Hilti palokatkovaahto CFS-IS Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkovaahto CFS-IS Vesipohjainen palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14

SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro Hilti HIT-HY 200-A Harjateräs_1343-CPR-M500-5/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HIT-HY 200-A -injektointijärjestelmä jälkiasennettujen harjateräksien liitoksiin

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR-+15/0630-akryyli (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect Acrylic -paloakryyli rakenteissa olevien (liikunta)saumojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotulppa Kit: Hilti Palokatkotulppa CFS-PL Hilti tiivistemassa CFS-FIL Hilti muovattava palokatkomatto CFS-P BA

Tekninen ohje. Hilti Palokatkotulppa Kit: Hilti Palokatkotulppa CFS-PL Hilti tiivistemassa CFS-FIL Hilti muovattava palokatkomatto CFS-P BA Tekninen ohje Hilti Palokatkotulppa kit Hilti Palokatkotulppa Kit: Hilti Palokatkotulppa CFS-PL Hilti tiivistemassa CFS-FIL Hilti muovattava palokatkomatto CFS-P BA Eurooppalainen tekninen arviointi ETA

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Suoritustasoilmoitus DoP-07/0291-KI-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: KI-10 Kuvassa on esimerkillinen tuote kyseisestä tuoteryhmästä 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): yleistyyppi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--collar (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyyppien yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect FMU (teräs) + FMI (ruostumaton teräs) rakenteissa olevien putkiläpivientiaukkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B

Tekninen ohje. Hilti Palokatkokääre CFS-B. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä. ETA nro 10 / 0212. Painos 09 / 2010. Hilti Palokatkokääre CFS-B Tekninen ohje Hilti Palokatkokääre CFS-B Hilti Palokatkokääre CFS-B Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10 / 0212 Painos 09 / 2010 Hilti Palokatkokääre CFS-B painos 09/2010 sivu 1 Palokatkokääre CFS-B

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Takakartioankkuri Hilti HDA 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti 0432-CPR-00242-02 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Metallin kiila-ankkuri Hilti 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HVU, jossa HAS- ja HIS-elementit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend.

45% 45% 35% Jahre. Jahre. years. years. Jahre. years. Jahre 01.10.2006 01.10.2006. Schallschutz. Dampfdichtigkeit. in. Wärmedämmend. Tekninen CFS-F FX Palokatkovaahto ohje Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 CFS-F FX Palokatkovaahto 06/2010 Painos 06 / 2010 1 CFS-F FX Palokatkovaahto Palokatkovaahto

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1(4) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.24 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste MH-150 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 3. Käyttökohteet MH-200 MH-250

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No CPD FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 1020-CPD-090-030097 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX PLUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K

ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K Tekninen tuoteseloste ja asennusohje ZZ-FIRE FOAM 2K NE muut markkinointinimet: SafeSeal FSA FOAM 2K 2-komponenttinen palokatkovaahto Tuoteseloste Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava Punainen FSAFOAM2K

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 23.9.2008. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM144/6221/2007 1 (6) Annettu: 23.9.2008 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoPnro Hilti HITHY 200A 1343CPRM50010/07.14 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiojärjestelmä Hilti HITHY 200A 2. Tyyppi, erä tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPR-0914 - FI (Versio 2) To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/spit/dop_spit_archives/dop_fi_archives.zip 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje

HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405. Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje HILTI PALOKATKONAUHA CFS-W SG CFS-W EL Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0405 Hilti Palokatkonauha CFS-W Painos 02/2011 sivue 1 Painos 02 / 2011 I Tekninen ohje Palokatkonauha CFS-W SG Palonarkojen

Lisätiedot

PALOKATKO. Zapp-Zimmermann palokatkotuotteilla teet edullisen palokatkon vaivattomasti.

PALOKATKO. Zapp-Zimmermann palokatkotuotteilla teet edullisen palokatkon vaivattomasti. PALOKATKO Zapp-Zimmermann palokatkotuotteilla teet edullisen palokatkon vaivattomasti. Kun paloväliseinien läpi joudutaan viemään erilaista talotekniikkaa, nykyaikainen ja helppo ratkaisu on Zapp-Zimmermann.

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 315110303 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101

Tekninen opas. Hilti palokatkomassa CFS-M RG. Euroopan tekninen hyväksyntä ETA N o 12/0101 Tekninen opas Hilti palokatkomassa FS-M RG Hilti palokatkomassa FS-M RG uroopan tekninen hyväksyntä TA N o 12/0101 Julkaisu 05 / 2012 Hilti palokatkomassa FS-M RG Julkaisu 05/2012 sivu 1 Hilti palokatkomassa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille

Palokatkoratkaisut Geberit putkille. Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP. Numero 09 / 2014. Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Palokatkoratkaisut Geberit putkille Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Geberit Mepla Geberit Silent-db20 Geberit Silent-PP Numero 09 / 2014 Hilti palokatkoratkaisut Geberit putkille Numero 09/ 2014

Lisätiedot

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B

Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Tekninen ohje Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Hilti Palokatkopinnoite CFS-CT Pinnoitettu palokatkolevy CFS-CT B Eurooppalainen tekninen arviointi ETA Nro 11 / 0429 Numero 09 / 2013 Hilti Palokatkopinnoite

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto

Tekninen. ohje. Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX. European Technical Approval ETA No 10 / 109. Hilti CFS-F FX Palokatkovaahto Tekninen ohje Hilti Palokatkovaahto CFS-F FX European Technical Approval ETA No 10 / 109 Painos 06 / 2010 Sivu 1 Palokatkovaahto CFS-F FX Bauchemie Piktos_neu.ai Bauchemie Piktos_neu.ai 01.10.2006 01.10.2006

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää

VV B. Rakennuskemia Oy Kerkkolankatu 17, Hyvinkää Tytan B1 Paloakryyli Komposiittiputket massiiviseinässä VV1.1 07072016B Paloluokka EI60 Tytan B1 Paloakryyli ETA 15/0037 Betoniseinä min. 150mm, Kannakointi 350mm Komposiittiputki maks. 75mm, Mineraalivilla

Lisätiedot

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm

- tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--coat (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste Firetect PA-pinnoite 2. Aiottu käyttötarkoitus rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen saumojen

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL

Tekninen ohje. Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa. European Technical Approval ETA No 10/ 0291. Hilti Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Tekninen ohje Hilti CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Painos 12/20 Painos 12 / 20 sivu 1 Silikoinipohjainen palokatkomassa CFS-S SIL Elastinen palokatkomassa, joka

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002

SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro HSL-3_B-1109-CPR-0002 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Hilti HSL-3 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote Metalliankkurit betonikäyttöön Käyttötarkoitus Kiinnitykseen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

Cetap-tarkastusluukku

Cetap-tarkastusluukku 1 (5) Myönnetty Laajennus Voimassa 17.3.2016 5.5.2017 16.3.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C

Tekninen ohje. Hilti Palokatkomansetti CFS-C. Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403. Painos 02 / 2011. Hilti Palokatkomansetti CFS-C Tekninen ohje Hilti Palokatkomansetti CFS-C Hilti Palokatkomansetti CFS-C Eurooppalainen tyyppihyväksyntä ETA nro 10/0403 Painos 02 / 2011 Hilti Palokatkomansetti CFS-C Painos 02/2011 sivu 1 Palokatkomansetti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sikadur. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Declaration of Performance Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 27.05.2013 Tunniste nro. 02 04 02 03 001 0 000119 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -32 Normal 02 04 02

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1.

PALOKATKOSUUNNITELMA. Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt. 1.1. PALOKATKOSUUNNITELMA Suunitelman laatija: Yritys: Osoite: Puhelin: Päiväys: 1. akennuskohde ja yhteyshenkilöt 1.1. akennuskohde Nimi: Sijainti: Osoite: Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N

SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N Declaration of Performance Refurbishment Suorityutasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 07 03 02 003 0 000002 Versio nro. 01 EN 1504-4 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -Combiflex CF N 02 07

Lisätiedot

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET

JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS TULISTOP PRO+ PALOKATKOTUOTESARJAN CE HYVÄKSYTYT TUOTTEET JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120 2- komponenttinen palokatkovaahto läpivienteihin ETA- hyväksyntäraportti soveltuvuudesta: ETA - 11/0206 (Etag

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

TFJO TFJO U" " MBUUJB TFJO

TFJO TFJO U  MBUUJB TFJO Tekninen ohje Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL CFS-S SIL silikonipalokatkomassa European Technical Approval ETA No / 0291 Silikonipalokatkomassa CFS-S SIL Painos 12/20 Painos 12 / 20 1 Silikonipalokatkomassa

Lisätiedot

OHJEVÄHITTÄISHINNAT. voimassa 1.2.2015 alkaen

OHJEVÄHITTÄISHINNAT. voimassa 1.2.2015 alkaen SEWATEK OY OHJEVÄHITTÄISHINNAT voimassa 1.2.2015 alkaen OV-HINNASTO 1.2.2015 Tämä hinnasto pitää sisällään Sewatek Oy:n tuotevalikoiman ohjevähittäishinnat. Hinnasto astuu voimaan 1.2.2015 ja korvaa 1.9.2013

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI]

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ESSVE ESSD (self-drilling) fastening screws ESSVE ESST (self-tapping) fastening screws Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): The fastening screws are intended

Lisätiedot

RAKENNUSTEN PASSIIVINEN PALOTURVALLISUUS

RAKENNUSTEN PASSIIVINEN PALOTURVALLISUUS RAKENNUSTEN PASSIIVINEN PALOTURVALLISUUS tulipalotilanteessa aktivoituvat PALOKATKOT ETA / CE HYVÄKSYTYT PALOKATKOTUOTERATKAISUT AMMATTIRAKENTAMISEEN KOKONAISVALTAINEN PALVELUKONSEPTI Palokatkotuoteratkaisut

Lisätiedot

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi Palokatkot Asennusmenetelmät PeO Palokatkomiehet.fi Oikein asennetun palokatkon tulee täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset sekä sen tulee kestää suunniteltu käyttöikä (huolto- ja kunnossapito).

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26

SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26 1(3) SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro.26 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste EH-250P kulma 2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään merkintä, jonka

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O

Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O 1 / 5 Suoritustasoilmoitus rakennustuotteelle StoPox HVP O Tuotetyypin tunniste PROD0177 StoPox HVP O Käyttötarkoitus EN 1504-2: Pintasuojaustuote - Pinnoite suojaus aineiden sisään tunkeutumista vastaan

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot