-2, KH :00

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KH :00"

Transkriptio

1 -2, KH :00 Kokouskutsu Maanantaina 19. kesäkuuta 2017 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Pentti Silvennoinen Lars Björklund, I varapuheenjohtaja Helinä Sipinen Kurt Hellstrand, II varapuheenjohtaja Mikael Snellman Märta-Lisa Westman Monica Grankulla-Häggblom Owe Sjölund Sebastian Holmgård Anders Sandlin Conny Englund Marika Kjellman Maria Lunabba Jaana Silander Brita Brännbacka-Brunell Ulla Hellén Vesa Suvanto Kari Koskela Mervi Rantala Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Muut läsnäolijat Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Milla Kallioinen, kaupunginsihteeri Anne Ekstrand, kaupunginlakimies Anna-Maja Henriksson, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jacob Storbjörk, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Annica Haldin, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Jarmo Ittonen, kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 190, KH :00 KOKOUSKUTSUN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 191, KH :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Kaupunginsihteeri: Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa maanantaina 26. kesäkuuta Kaupunginhallitus valitsee Ulla Hellénin ja Anders Sandlinin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 192, KH :00 ILMOITUSASIAT Dnro 438/2017 Tekninen lautakunta on myöntänyt Ove Rönningille poikkeusluvan uuden saunarakennuksen rakentamiselle kiinteistössä Varvsboda Varvetissa, Vestersundin kylässä, kaupunginosassa 402, Pietarsaari. Ympäristösuojelulain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen nro 63/2017/1. Hakija: Ab Ekorosk Oy Asia: Ympäristönsuojelulain 119 :n mukainen ilmoitus, joka koskee koeluonteista biojätteen seulomista Ab Ekorosk Oy:n jätteenkäsittelykeskuksessa Pirilön teollisuusalueella, Pietarsaari on nähtävillä valitusaikana Pietarsaaren kaupungintalolla (Strengberginkatu 1) sekä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella. on lisäksi luettavissa osoitteessa Asiakirjat ovat nähtävissä kaupunginkansliassa. Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

5 193, KH :00 CFV: 26/2017 ASIOIDEN OTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVIKSI Kaupunginjohtajan päätökset: Liite 193 Kaupunginsihteeri: Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi lautakunnan jo ratkaiseman asian. Hallitus voi, eräin poikkeuksin, kumota lautakunnan päätöksen tai palauttaa asian uuteen käsittelyyn. Kun oikeutta käytetään, on katsottava, että päätös on tehty, kun pöytäkirja on tarkastettu. Oikeutta on käytettävä sinä aikana, jona oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Pietarsaaren hallintosäännön 45 :n mukaan lautakunnan tai johtokunnan on ilmoitettava kaupunginhallitukselle viimeistään neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäviksi. Pietarsaaren kaupunki, Luodon kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki ja Pedersören kunta ovat sopineet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksistä alueen yhteistoimintasopimuksessa, ettei isäntäkunnan (Pietarsaaren kaupungin) hallitus käytä sillä olevaa oikeutta, ylemmän toimielimen ominaisuudessa, ottaakseen käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa asioita, joista yhteinen lautakunta tai sen jaostot ovat tehneet päätöksen. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa päätösten laillisuuden valvonta sitä vaatii. Sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa sekä osoitteessa Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan mihinkään edellä mainitussa liitteessä oleviin virkamiespäätöksiin eikä myöskään ota päätettäväkseen yhtään asiaa, joista sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat tehneet päätökset.

6 194, KH :00 CFV: 492/2017 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Kh Kaupunginsihteeri: Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön kokouksessaan Hallintosäännön 77 kuuluu seuraavasti: Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hallintosäännön 77 tulee muuttaa seuraavaan muotoon: Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuustossa on kolme (3) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön 77 :n muutettavaksi seuraavaan muotoon: Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuustossa on kolme (3) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv

7 194, KH :00 CFV: 492/2017 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön 77 :n muutettavaksi seuraavaan muotoon: Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Valtuustossa on kolme (3) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginkanslialle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

8 195, KH :00 CFV: 396/2017 VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA VUOSINA TOIMITETTAVIA SUHTEELLISIA VAALEJA VARTEN Kh Kaupunginsihteeri: Vaalilautakuntaan kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa noudatetaan samoja määräyksiä kuin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä vaalilautakuntaan vuosiksi kaupunginvaltuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten, ja että valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä vaalilautakuntaan vuosiksi kaupunginvaltuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten, ja että valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta kaupunginvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Peter Boström Patrik Hellström Helinä Sipinen Ulla Hellén Jarmo Ittonen henkilökohtaiset varajäsenet Owe Sjölund Pentti Silvennoinen Anna-Maija Lyyra Mervi Rantala Vuokko Piippolainen

9 195, KH :00 CFV: 396/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Jarmo Ittosen ja Peter Boströmin varapuheenjohtajaksi. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa valituille kaupunginvaltuuston päätöksestä.

10 196, KH :00 CFV: 397/2017 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ I,II JA III VARAPUHEEN- JOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI Kh Kaupunginsihteeri: Kaupungin hallintosäännön 77 :n mukaan kaupunginvaltuustossa on kolme (3) varapuheenjohtajaa. Valtuusto valitsee kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vuosille Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä I, II ja III varapuheenjohtajan vuosille Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta puheenjohtajaksi Anna-Maja Henrikssonin, I varapuheenjohtajaksi Jacob Storbjörkin, II varapuheenjohtaksi Annica Haldinin ja III varapuheenjohtajaksi Jarmo Ittosen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Suomen kuntaliitolle ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

11 197, KH :00 CFV: 398/2017 KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMI- KAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallitukseen kuuluu 11 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta. Kaupunginhallituksen jäsenten tulee olla valtuuston jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 11 varsinaista jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi , ja että se valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallitukseen 11 varsinaista jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi , ja että se valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta kaupunginhallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström Pentti Silvennoinen Owe Sjölund Sebastian Holmgård Anders Sandlin Conny Englund Märta-Lisa Westman Monica Grankulla-Häggblom Marika Kjellman Maria Lunabba Jaana Silander Brita Brännbacka-Brunell Ulla Hellén Vesa Suvanto Lars Björklund Helinä Sipinen Kari Koskela Mervi Rantala

12 197, KH :00 CFV: 398/2017 Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Kurt Hellstrand Mikael Snellman Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Peter Boströmin, I varapuheenjohtajaksi Lars Björklundin ja II varapuheenjohtajaksi Kurt Hellstrandin. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Suomen kuntaliitolle ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

13 198, KH :00 CFV: 399/2017 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu 5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 5. Jäsenet, joista valtuusto määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisiksi varajäseniksi ja he tulevat vuoroon valintajärjestyksessä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 7 varajäsentä keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee näiden keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 7 varajäsentä keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee näiden keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Michael Östman Maria A. Nygård Jukka-Pekka Korva Daniel Tunér Eija Pitkäjärvi varajäsenet Seija Östman Leena Isosomppi Jyrki Jouppi Raine Ahopelto Kristina Saari Jaakko Koskela

14 198, KH :00 CFV: 399/2017 Hannu Ahonen Sture Nyholm Erkki Salmu Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Michael Östmanin ja varapuheenjohtajaksi Maria Nygårdin. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä valituille ja keskusvaalilautakunnan sihteeristölle.

15 199, KH :00 CFV: 400/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMI- KAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Hallintosäännön 10 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 5 muuta jäsentä sekä 7 henkilökohtaista varajäsentä ottaen huomioon, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuuston jäseniä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudeksi tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 5 muuta jäsentä sekä 7 henkilökohtaista varajäsentä ottaen huomioon, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuuston jäseniä. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta tarkastuslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Kaj Nyman Bengt Ekman Bjarne Kull Kirsi Seppälä Diana Söderbacka Minna Luomala Seija Östman henkilökohtaiset varajäsenet Agneta Ström-Hakala Kristina Saari Sauli Teppo Esa Ahonen Seppo Kangas Eija Yli-Saari-Salminen Veikko Kuusela

16 199, KH :00 CFV: 400/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Kaj Nymanin ja varapuheenjohtajaksi Bjarne Kull in. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä valituille.

17 200, KH :00 CFV: 403/2017 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Kaupunginvaltuusto valitsee yhdeksän (9) jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä ympäristö- ja rakennuslautakuntaan. Kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä ympäristö- ja rakennuslautakuntaan toimikaudeksi , sekä että kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä ympäristö- ja rakennuslautakuntaan toimikaudeksi , sekä että kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Pontus Blomqvist Trey Howard Bodil Eklund Marja Eriksson Anna-Maija Lyyra Bjarne Kull May Nyman Sauli Isokoski Matts Aspvik henkilökohtaiset varajäsenet Sixten Fagernäs Sixten Rönn Hannele Teir Christel Sandell Eija Yli-Saari-Salminen Nicklas Gustafsson Terhi Leivo-Holmqvist Mauri Korkeamäki Nanna Sundfors

18 200, KH :00 CFV: 403/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Bjarne Kull in ja varapuheenjohtajaksi Pontus Blomqvistin. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä ympäristönsuojelutoimistolle, rakennusvalvontatoimistolle ja valituille.

19 201, KH :00 CFV: 409/2017 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMI- KAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Kaupunginvaltuusto valitsee 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä tekniseen lautakuntaan. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi ,sekä että kaupunginvaltuusto valitsee näiden keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi ,sekä että kaupunginvaltuusto valitsee näiden keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta teknisen lautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Christer Tonberg Maria Lunabba Kristina Lundström-Björk Denise Björn-Lindell Eero Luomala Simon Holmstedt Mervi Rantala Jarmo Ittonen Anders H Byggmästar henkilökohtaiset varajäsenet Jan-Peter Sandelin Conny Englund Bodil Eklund Pontus Blomqvist Charlotte Snellman Marina Johansson-Sundqvist Markku Pukkinen Mauri Korkeamäki Diana Söderbacka

20 201, KH :00 CFV: 409/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Christer Tonbergin ja varapuheenjohtajaksi Simon Holmstedtin. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä tekniselle palvelukeskukselle ja valituille.

21 202, KH :00 CFV: 411/2017 PIETARSAAREN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARA- JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Liikelaitoksen johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka kaupunginvaltuusto valitsee. Kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan puheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi , sekä että kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi , sekä että kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Pietarsaaren Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Johan Karjaluoto Hannele Teir Kiti Lindén Sixten Rönn Ann-Sofi Storbjörk Markku Pukkinen Harri Kaltiala henkilökohtaiset varajäsenet Trey Howard Kristina Lundström-Björk Maria Lunabba Mattias Granroth Kari Viinikka May Nyman Esa Ahonen

22 202, KH :00 CFV: 411/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Johan Karjaluodon ja varapuheenjohtajaksi Ann-Sofi Storbjörkin. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren Vesi -liikelaitokselle ja valituille.

23 203, KH :00 CFV: 407/2017 PIETARSAAREN RUOTSINKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNNAN JÄ- SENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä, joista Luodon kunnanvaltuusto valitsee kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee valittujen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Pietarsaaren ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Marika Kjellman Aykut Saka Christel Sandell Nicklas Gustafsson Karl-Johan Holmqvist henkilökohtaiset varajäsenet Pontus Blomqvist Kristina Saari Erik Nyberg Kari Viinikka Lisen Sundqvist

24 203, KH :00 CFV: 407/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Marika Kjellmanin ja varapuheenjohtajaksi Nicklas Gustafssonin. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren ruotsinkieliselle työväenopistolle ja valituille.

25 204, KH :00 CFV: 408/2017 PIETARSAAREN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNNAN JÄ- SENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Johtokuntaan kuuluu (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee näiden keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee näiden keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Marita Salmu Esa Koskela Mervi Soini Thomas Melarti Marina Luomala henkilökohtaiset varajäsenet Erkki Salmu Sari Klemola Hanna Palovuori Vesa Suvanto Heli Kivistö Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Thomas Melartin ja varapuheenjohtajaksi Mervi Soinin.

26 204, KH :00 CFV: 408/2017 Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren suomenkieliselle työväenopistolle ja valituille.

27 205, KH :00 CFV: 404/2017 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SEN JAOSTOJEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren hallintosäännön 11 :n mukaan sivistyslautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä kuuden tulee edustaa ruotsinkielistä ja viiden suomenkielistä kieliryhmää. Lautakunnan puheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen. Sivistyslautakunta jakautuu ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen jaostoon siten, että lautakunnan jäsenet kuuluvat joko suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen jaostoon kieliryhmänsä mukaan. Kaupunginvaltuusto valitsee lisäksi lautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon yhden lisäjäsenen ja suomenkieliseen jaostoon kaksi lisäjäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaoston puheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuuston varsinainen jäsen. Lautakunnan alaisuudessa on kulttuurijaosto, johon kuuluu kirjasto-, museo- ja kulttuuritoiminta, ja liikuntajaosto. Niissä kussakin on seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet siten, että puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen ovat sivistyslautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Kaupungin uuden hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että kulttuuri- ja liikuntajaostojen jäsenet valitaan tässä vaiheessa kahdeksi vuodeksi Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto: - valitsee sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yksitoista (11) henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi ja varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan - valitsee ruotsinkieliseen jaostoon yhden (1) lisäjäsenen ja yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen sekä suomenkieliseen jaostoon kaksi (2) lisäjäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä - määrää sivistyslautakunnan muut jäsenet sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäseniksi ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäseniksi kieliryhmänsä mukaan sekä valitsee asianomaisen kieliryhmän jäsenten keskuudesta sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan - valitsee seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä sivistyslautakunnan kulttuurijaostoon toimikaudeksi ja varsi-

28 205, KH :00 CFV: 404/2017 naisten jäsenten keskuudesta kulttuurijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan - valitsee seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä sivistyslautakunnan liikuntajaostoon toimikaudeksi ja varsinaisten jäsenten keskuudesta liikuntalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto: - valitsee sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yksitoista (11) henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi ja varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan - valitsee ruotsinkieliseen jaostoon yhden (1) lisäjäsenen ja yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen sekä suomenkieliseen jaostoon kaksi (2) lisäjäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä - määrää sivistyslautakunnan muut jäsenet sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäseniksi ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäseniksi kieliryhmänsä mukaan sekä valitsee asianomaisen kieliryhmän jäsenten keskuudesta sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan - valitsee seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä sivistyslautakunnan kulttuurijaostoon toimikaudeksi ja varsinaisten jäsenten keskuudesta kulttuurijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan - valitsee seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä sivistyslautakunnan liikuntajaostoon toimikaudeksi ja varsinaisten jäsenten keskuudesta liikuntalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta sivistyslautakunnan, ruotsinkielisen ja suomenkielisen jaoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi sekä kulttuurijaoston ja liikuntajaoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: Sivistyslautakunta

29 205, KH :00 CFV: 404/2017 jäsenet Sebastian Holmgård Conny Englund Kim Yli-Pelkola Alexandra Back Brita Brännbacka-Brunell Kiti Lindén Ulrika Rönnback Hans Vikman Terhi Leivo-Holmqvist Timo Itälehto Pirkko Rantanen henkilökohtaiset varajäsenet Trey Howard Jan-Peter Sandelin Erik Nyberg Cecilia Löfholm Charlotte Snellman Denise Björn-Lindell Maria A Nygård Markku Pukkinen Mervi Rantala Harri Kaltiala Martti Vähäkangas Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Brita Brännbacka-Brunellin ja varapuheenjohtajaksi Ulrika Rönnbackin. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto jäsenet Alexandra Back Brita Brännbacka-Brunell Kiti Lindén Sebastian Holmgård Conny Englund Ulrika Rönnback Karl-Johan Holmqvist henkilökohtaiset varajäsenet Cecilia Löfholm Charlotte Snellman Erik Nyberg Trey Howard Denise Björn-Lindell Jacob Storbjörk Lisen Sundqvist Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti jaoston puheenjohtajaksi Conny Englundin ja varapuheenjohtajaksi Ulrika Rönnbackin. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto jäsenet Terhi Leivo-Holmqvist Hans Vikman Kim Yli-Pelkola Pirkko Rantanen Timo Itälehto Tuomo Palojärvi Anni Teerikangas henkilökohtaiset varajäsenet Mervi Rantala Markku Pukkinen Sanna Melarti Martti Vähäkangas Harri Kaltiala Helinä Sipinen Juha Konttila Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti jaoston puheenjohtajaksi Timo Itälehdon ja varapuheenjohtajaksi Terhi Leivo-Holmqvistin. Sivistyslautakunnan kulttuurijaosto

30 205, KH :00 CFV: 404/2017 jäsenet Sebastian Holmgård Erik Nyberg Ida-Marie Jungell Kristina Saari Kenneth Huumarsalo Maria A. Nygård Sauli Isokoski henkilökohtaiset varajäsenet Aykut Saka Christer Tonberg Gunni-May Granholm Marja Eriksson Hans Vikman Marina Johansson-Sundqvist Tauno Markkula Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti jaoston puheenjohtajaksi Sebastian Holmgårdin ja varapuheenjohtajaksi Sauli Isokosken. Sivistyslautakunnan liikuntajaosto jäsenet henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola Trey Howard Emil Isopahkala Aykut Saka Monica Grankulla-Häggblom Charlotte Snellman Ida-Marie Jungell Cecilia Löfholm Jaakko Koskela Vesa Suvanto Yvonne Druveus Marina Johansson-Sundqvist Teija Löfholm Timo Leino Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti jaoston puheenjohtajaksi Kim Yli-Pelkolan ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Koskelan. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä päivähoito- ja koulutusvirastolle sekä valituille henkilöille.

31 206, KH :00 CFV: 406/2017 PIETARSAAREN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren seudun musiikkiopiston johtokuntaan valitsee kaupunginvaltuusto viisi (5) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valittujen viiden varsinaisen jäsenen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja yhteistoimintakunnat valitsevat kukin johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi oppilaitoksen henkilöstö valitsee johtokuntaan yhden henkilöstöedustajan sekä tälle yhden varajäsenen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi sekä 5 varsinaisen jäsenen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Pietarsaaren seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi sekä 5 varsinaisen jäsenen keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Pietarsaaren seudun musiikkiopiston johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet henkilökohtaiset varajäsenet Monica Grankulla-Häggblom Christer Tonberg Mattias Granroth Gunni-May Granholm Charlotte Snellman Ingemo Pörn Robin Käldström Kenneth Huumarsalo Heli Kivistö Kirsi Seppälä

32 206, KH :00 CFV: 406/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Monika Grankulla-Häggblomin ja varapuheenjohtajaksi Heli Kivistön. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren seudun musiikkiopistolle ja valituille.

33 207, KH :00 CFV: 414/2017 KIINTEISTÖNMUODOSTAMISTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan on jokaiseen kuntaan valittava vähintään kuusi uskottua miestä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kiinteistönmuodostamistoimituksia varten 6 uskottua miestä toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee kiinteistönmuodostamistoimituksia varten 6 uskottua miestä toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta kiinteistönmuodostamistoimituksia varten seuraavat uskotut miehet vuosiksi : Sixten Fagernäs Bjarne Häggblom Jaana Silander Kent Allen Ulla Hellén Timo Leino. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pohjanmaan maanmittaustoimistolle ja valituille.

34 208, KH :00 CFV: 415/2017 POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Oikeusministeriön lautamiesten määrästä tekemän päätöksen mukaan Pietarsaaren kaupunki valitsee viisi (5) lautamiestä Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee viisi lautamiestä Pohjanmaan käräjäoikeuteen toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee viisi lautamiestä Pohjanmaan käräjäoikeuteen toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehiksi vuosiksi seuraavat: Bertil Klingenberg Cecilia Löfholm Jan-Peter Sandelin Ann-Sofi Storbjörk Hannu Ahonen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä käräjäoikeudelle ja valituille.

35 209, KH :00 CFV: 413/2017 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN POLIISIPIIRIN VALTUUSKUNNAN JÄ- SENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisipiirin valtuuskuntaan kuuluu 17 jäsentä, 17 henkilökohtaista varajäsentä ja yksi poliisipäällikkö. Pietarsaari valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisipiirin valtuuskuntaan toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisipiirin valtuuskuntaan toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisipiirin valtuuskunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Bengt Ekman Nicklas Gustafsson henkilökohtaiset varajäsenet Marja Eriksson Rui Rocha. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä poliisilaitokselle ja valituille.

36 210, KH :00 CFV: 416/2017 VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 3 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 3 jäsentä ja 3 henkilökohtaista varajäsentä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Annica Haldin Marcus Suojoki Bengt Kronqvist henkilökohtaiset varajäsenet Mona Vikström Märta-Lisa Westman Lars Björklund. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle ja valituille.

37 211, KH :00 CFV: 417/2017 KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä Kårkullan kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä Kårkullan kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Kårkullan kuntayhtymän valtuuston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Kaj Nyman Yvonne Druveus henkilökohtaiset varajäsenet Christel Granholm-Hagen Dan-Anders Wentus. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Kårkullan kuntayhtymälle ja valituille.

38 212, KH :00 CFV: 420/2017 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN KUNTAYHTYMÄVALTUUSTON JÄ- SENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kuntayhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kuntayhtymävaltuustoon toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kuntayhtymävaltuuston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Hanna Palovuori Pentti Silvennoinen Kim Yli-Pelkola Ahti Lehtonen Jarmo Ittonen henkilökohtaiset varajäsenet Kristiina Hellstrand Juha Konttila Märta-Lisa Westman Sauli Teppo Kirsi Seppälä. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja valituille.

39 213, KH :00 CFV: 418/2017 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Eija Vähäsöyrinki Jaakko Koskela henkilökohtaiset varajäsenet Tuomo Syri Terhi Leivo-Holmqvist. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle ja valituille.

40 214, KH :00 CFV: 402/2017 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimuksen 2 :n mukaan pelastuslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä ja 11 varajäsentä, jotka Kokkolan kaupunginvaltuusto asettaa. Jäsenet ja varajäsenet valitaan jokaiselta toiminta-alueelta; Pietarsaaren toimintaalueelta, johon kuuluvat Pietarsaari ja Luoto, valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä Keski- Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakuntaan toimikaudeksi Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakuntaan toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Sixten Fagernäs Kristina Lundström-Björk Kari Koskela henkilökohtaiset varajäsenet Sixten Rönn Maria Lunabba Ann-Sofi Storbjörk. Kh

41 214, KH :00 CFV: 402/2017 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Kokkolan kaupungille ja valituille.

42 215, KH :00 CFV: 405/2017 JUNGMANIN KOULUN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Jungmanin koulun johtokuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntaan kuusi (6) jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen ja yhteistoimintakunnat valitsevat kukin johtokuntaan yhden (1) jäsenen ja yhden (1) henkilökohtaisen varajäsenen. Pietarsaaren kaupungin valitsemista kuudesta (6) jäsenestä yksi (1) edustaa opettajakuntaa ja yksi (1) muuta henkilökuntaa. Nämä jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan koulun ehdottamista henkilöistä. Ehdokkaat asetetaan kokouksessa, jonka rehtori on kutsunut koolle. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Jungmanin koulun johtokuntaan 6 jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Valituista yhden on oltava opettajaedustaja ja yhden muun henkilöstön edustaja. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee Jungmanin koulun johtokuntaan 6 jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Valituista yhden on oltava opettajaedustaja ja yhden muun henkilöstön edustaja. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta Jungmanin koulun johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Gunni-May Granholm Erik Nyberg Alexandra Back Viktor Nieminen henkilökohtaiset varajäsenet Christel Granholm-Hagen Mattias Granroth Trey Howard Annika Stenvik

43 215, KH :00 CFV: 405/2017 Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi Alexandra Backin ja varapuheenjohtajaksi Viktor Niemisen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä päivähoito- ja koulutusvirastolle, Jungmanin koululle ja valituille.

44 216, KH :00 CFV: 394/2017 POHJANMAAN LIITTO: KUTSU EDUSTAJAINKOKOUKSEEN SEKÄ EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALINTA Kh Kokouskutsu: Liite 183 Kaupunginsihteeri: Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeen. Pohjanmaan liiton voimassa olevan perussopimuksen mukaan Pietarsaaren kaupungin asukasluku oikeuttaa neljään (4) edustuspaikkaan. Kunnan edustajien lukumäärä määräytyy edustajainkokousta edeltävissä kuntavaaleissa käytetyn kunnan asukasluvun mukaan. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajainkokous pidetään 16. elokuuta 2017 klo 10 Mustasaaren kulttuuritalossa. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee neljä edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 16. elokuuta Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kokouskutsu: Liite 59 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee neljä edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 16. elokuuta Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta seuraavat edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 16. elokuuta 2017: edustajat henkilökohtaiset varaedustajat

45 216, KH :00 CFV: 394/2017 Peter Boström Anna-Maja Henriksson Owe Sjölund Jacob Storbjörk Annica Haldin Anders Sandlin Märta-Lista Westman Lars Björklund. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pohjanmaan liitolle ja valituille.

46 217, KH :00 TV: 441/2017 ÅDÖN KALASATAMA; URAKOITSIJAN VALINTA JA MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄ- MINEN TL Asemapiirros: Liite 100 A Pohjakuva, julkisivut, leikkaus: Liite 100 B Valmistelu: Isännöitsijä Sauli Tupeli Tilahallinto on pyytänyt tarjouksen Ådön kalasataman pihaalueen peruskorjauksesta, lastauslaiturin korjauksesta sekä varaston ja vieraslaiturin rakentamisesta. Tarjousasiakirjat ovat Pietarsaaren kaupungin Tilahallinnossa. Ådön kalasataman toiminta käsittää kalasataman ja sille kuuluvat toiminnat, kalanjalostuksen (Strandis) sekä pienvenesataman. Olemassa oleva piha-alue on erittäin huonossa kunnossa. Asfaltissa on routavaurioita ja alue on huonosti pohjustettu. Kalanperkuutila on liian pieni ja puhdistettuja verkkoja säilytetään sopimattomissa tiloissa (Terveystarkastus on huomauttanut asiasta). ELY-keskus on varannut määrärahoja kalastuksen edistämiseen. Tarkastuksessa tarkastajat suhtautuivat positiivisesti investointiin, jolla parannetaan kalastuksen edellytyksiä Ådön kalasatamassa. Kalasatama, jossa on sille kuuluvia toimintoja, on oikeutettu ELY-keskuksen myöntämään tukeen, enintään 80 %, jälkirahoitteisena. Työt, joita ELY-keskuksen tuki koskee, ovat: * piha-alueen perustustyöt ja asfaltointi (liite) * lastauslaiturin korjaus sekä nostokurjen uusiminen * uusi varastorakennus (liite) ELY-keskuksen tuki ei koske on vieraslaiturin töitä. Yllä mainittuja töitä varten on pyydetty tarjoukset ja tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä 4 kpl: Jake-Bygg Ab Tallqvist Oy B.I. Klemets Ab Sjöbloms Gräv Oy Kokonaiskustannus kaikista töistä: Edullisin tarjous Lisätyöt ja odottamattomat kustannukset ~3 % Suunnittelu YHTEENSÄ:

47 217, KH :00 TV: 441/2017 ELY-keskuksen myöntämä tuki Pietarsaaren kaupungin osuus Pietarsaaren kaupungin Tilahallinnon budjetissa ei ole varattu määrärahoja projektille. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan tälle Ådön kalasataman hankkeelle. Tekninen lautakunta päättää valita Jake-Byggin urakoitsijaksi hankkeeseen edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle määrärahan. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Asemapiirros: Liite 137 A Pohjakuva, julkisivut, leikkaus: Liite 137 B Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää :n lisämäärärahan Ådön kalasatamahankkeelle. Ely-keskuksen myöntämä tuki on 80 % ja maksetaan kokonaisuudessaan jälkikäteen. Kaupungin osuudeksi jää korkeintaan Rahoitetaan lainalla. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Merkittiin, että Owe Sjölund poistui esteellisyyden vuoksi käsiteltäessä asiaa 137. Syy: esteellinen työn kautta. Kv Asemapiirros: Liite 60 A Pohjakuva, julkisivut, leikkaus:

48 217, KH :00 TV: 441/2017 Liite 60 B Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää :n lisämäärärahan Ådön kalasatamahankkeelle. Ely-keskuksen myöntämä tuki on 80 % ja maksetaan kokonaisuudessaan jälkikäteen. Kaupungin osuudeksi jää korkeintaan Rahoitetaan lainalla. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä tekniselle palvelukeskukselle ja rahatoimistolle.

49 218, KH :00 CFV: 106/2015 JAKOBSTADS TORGPARKERING AB PIETARSAAREN TORIPYSÄKÖINTI OY Kh yhtiöjärjestykseksi: Liite 71 yhtiönmuodostamisesta, luonnos osakassopimuksesta ja powerpoint-esitys ovat nähtävissä kokouksessa. Kaupunginlakimies: Kim Mäenpää, perustettavan toripysäköintiyhtiön puolesta, on lähettänyt ehdotuksen osakeyhtiön Jakobstads Torgparkering Ab Pietarsaaren Toripysäköinti Oy muodostamisesta. Ehdotuksen mukaan yhtiöllä olisi neljä osakkeenomistajaa, joista kaupunki omistaisi yhden, jonka osuus yhtiöstä on 35 prosenttia. Osakepääoma olisi euroa jaettuna osakkeeseen 30 euron nimellisarvoon, jolloin kaupungin osuus osakepääomasta olisi euroa. Osakepääomaa ehdotetaan myöhemmässä vaiheessa korotettavaksi osakassopimuksessa vahvistettuun enimmäismäärään. Loput rakentamisesta rahoitettaisiin autopaikkojen myymisellä ja lainan ottamisella. Toripysäköinti rakennettaisiin kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin n. 200 paikkaa yhteensä 350 autopaikasta. Tässä vaiheessa ehdotetaan, että kaupunki ottaa kantaa siihen, meneekö kaupunki mukaan yhtiöön. Mikäli kaupungilla on 35 prosentin omistusosuus, yhtiöstä tulee kaupungin osakkuusyhtiö ja se sisältyy kaupunkikonserniin. Kaupungin edun mukaista on, että pysäköintilaitos rakennetaan palvelemaan kaupunkilaisia ja kaikkia kaupunkiin saapuvia autoilijoita, mutta kaupungilla ei ole omaa tarvetta pysäköintilaitoksesta eikä sen tule ottaa liian suurta taloudellista riskiä pysäköintilaitoksen rakentamisessa. Sen vuoksi 15 prosentin omistusosuus lienee tässä vaiheessa sopiva. Kaupungin osuus yhtiönmuodostamisen osakepääomasta olisi tällöin euroa. Talousarviovaroja ei ole varattu tätä tarkoitusta varten, joten summa otetaan kaupunginhallituksen investointimäärärahoista, jotka kaupunginvaltuuston on myönnettävä. Kaupunki ottaa myöhemmässä vaiheessa kantaa osakassopimukseen ja rakentamisen rahoittamiseen. Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää: - osallistua Jakobstads Torgparkering Ab Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n muodostamiseen merkitsemällä osaketta euron arvosta ja - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää euron investointimäärärahan tarkoitusta varten.

50 218, KH :00 CFV: 106/2015 Kaupunginhallitus: Eero Luomala ehdotti, että ehdotus hylätään. Kari Koskela kannatti Luomalan ehdotusta. Asiasta äänestettiin. Valmistelun ehdotusta kannatti kahdeksan henkilöä (Boström, Forsman, Sjölund, Lunabba, Holmgård, Hellén, Helsing ja Ittonen). Ehdotuksen hylkäystä kannatti kaksi henkilöä (Luomala ja Koskela). Kaupunginhallitus päätti äänin 8-2: - osallistua Jakobstads Torgparkering Ab Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n muodostamiseen merkitsemällä osaketta euron arvosta ja - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää euron investointimäärärahan tarkoitusta varten. Merkittiin, että Tua Mäenpää poistui esteellisyyden vuoksi käsiteltäessä asiaa 71. Esteellisyyden syy: sukulaisuussuhde yhtiön omistajien kanssa. Kv yhtiöjärjestykseksi: Liite 12 Kaupunginhallitus ehdottaa: - ett kaupunginvaltuusto myöntää euron investointimäärärahan Jakobstads Torgparkering Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n osakkeen merkitsemistä varten euron arvosta. Kaupunginvaltuusto: Eero Luomala ehdotti, että kaupunginhallituksen ehdotus hylätään. Valtuutettu Marita Salmu kannatti ehdotusta. Äänestys suoritettiin seuraavasti: kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Eero Luomalan ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 34 JAA-ääntä ja 8 EIääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle ja Kim Mäenpäälle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

51 218, KH :00 CFV: 106/2015 Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Dnro 289/2015 Kh Sopimus yhtiön perustamisesta: Liite 172 A Yhtiöjärjestys: Liite 172 B Osakassopimus (luottamuksellinen liite). Perustelu: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24, kohdat 17 ja 20: Liite 172 C Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että kaupunki osallistuu muodostettavaan yhtiöön 15 prosentin osuudella ja merkitsee osaketta, joiden nimellisarvo on 30 osaketta kohden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tätä tarkoitusta varten euron määrärahan. Yhtiöltä on nyt saapunut ehdotus yhtiöjärjestykseksi, osakassopimukseksi ja sopimukseksi yhtiön perustamisesta. Ehdotuksen mukaan yhtiössä olisi viisi osakasta, joista kaupunki olisi yksi 15 %:n osuudella yhtiöstä. Muiden osapuolten omistamat osuudet ilmenevät yhtiön perustamissopimuksesta ja osakassopimuksesta. Osakepääoma olisi euroa jaettuna osakkeeseen, joiden nimellisarvo on 30 euroa, jolloin kaupungin osuus osakepääomasta olisi juuri euroa. Osapuolet ovat velvollisia osallistumaan Yhtiön järjestämiin anteihin suhteessa osapuolten omistusoikeuteen Yhtiössä. Velvollisuus osallistua anteihin päättyy Yhtiön osakepääoman ja mahdollisen vapaan oman pääoman rahaston saavuttaessa yhteensä miljoona euroa. Osakkaat sitoutuvat lisäksi antamaan yhtiölle tarvittaessa pääomalainan, jonka suuruus on korkeintaan miljoona euroa. Osapuolet eivät ole velvollisia antamaan Yhtiölle takauksia tai vakuuksia. Yhtiön tarvitessa lisärahoitusta, tämä rahoitus järjestetään normaalein ehdoin ja Yhtiön omia vakuuksia vastaan. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 varsinaista jäsentä. Yhtiön perustamissopimuksessa ehdotetaan hallitukseen kuusi jäsentä. Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja sopimuksen yhtiön perustamisesta.

52 218, KH :00 CFV: 106/2015 Kaupunginhallitus päättää lisäksi ehdottaa henkilöä osakeyhtiön hallituksen jäseneksi. Kaupunginhallitus: Eero Luomala ehdotti Kari Koskelan kannattamana, että kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus hylätään. Asiasta äänestettiin seuraavasti. Valmistelun ehdotuksen puolesta äänestivät Boström, Hellén, Ittonen, Vikström, Holmgård, Lunabba, Sjölund, Helsing ja Hellstrand. Luomalan ehdotusta kannattivat Luomala ja Koskela. Äänin 9-2 päätettiin hyväksyä kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus. Kaupunginhallitus valitsi Kenneth Holmgårdin perustettavan yhtiön hallituksen jäseneksi kaupungin edustajaksi. Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren Toripysäköinti Oy on yhtiökokouksessaan päättänyt, että omaa pääomaa korotetaan osakassopimuksen ehtojen mukaisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi osakassopimuksen aiemmassa kokouksessaan keväällä. Omaa pääomaa korotetaan :lla, ja summasta kukin suorittaa maksun oman omistusosuutensa suhteessa. Pietarsaaren kaupunki on mukana yhtiössä 15 %:n omistusosuudella. Tämä tekee yhteensä :n summan, ja pääomasijoitus tehdään kahdessa erässä siten, että 50 % maksetaan vuonna 2015 ja 50 % vuonna Talousarviovaroja ei ole varattu tätä tarkoitusta varten, joten summa otetaan kaupunginhallituksen investointimäärärahoista, jotka kaupunginvaltuuston on myönnettävä. Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää :n investointimäärärahan kaupunginhallitukselle. Varat otetaan kassavaroista. Kaupunginhallitus: Eero Luomala ehdotti, että kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus on hylättävä. Kari Koskela kannatti ehdotusta. Asiasta äänestettiin. Äänestyksen tulos 6-2. Ittonen, Kull, Hellén, Vikström, Lunabba ja Boström kannattivat kaupunginjohtajan sijaisen ehdotusta. Luomala ja Koskela kannattivat ehdotuksen hylkäämistä.

53 218, KH :00 CFV: 106/2015 Kaupunginhallitus päättää täten esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää :n investointimäärärahan kaupunginhallitukselle. Merkittiin, että Tua Mäenpää, Kenneth Holmgård ja Owe Sjölund poistuivat asian käsittelyn ajaksi esteellisinä. Syyt: Tua Mäenpää: sukulaisuussuhde Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n enemmistöomistajien kanssa. Kenneth Holmgård: Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n hallituksen jäsen. Owe Sjölund: intressijäävi työnantajan kautta. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää :n investointimäärärahan kaupunginhallitukselle. Kaupunginvaltuusto: Eero Luomala esitti, että kaupunginhallituksen ehdotus on hylättävä. Helinä Sipinen ja Kari Koskela kannattivat ehdotusta. Äänestys: kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät KYLLÄ ja Eero Luomalan ehdotusta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: kyllä 32 ääntä ja ei 9 ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Kh Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ilmoittaa Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle ja rahatoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Helinä Sipisen valitus: Liite 10 A Pietarsaaren kaupungin vastine:

54 218, KH :00 CFV: 106/2015 Liite 10 B Kaupunginsihteeri: Helinä Sipinen on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Sipisen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska osakassopimusta ei ole hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaupunginsihteeri on laatinut asiassa vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle. Vastineessa kiistetään Sipisen käsitys siitä, että kaupunginvaltuuston päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen asiassa, ja esittää Vaasan hallinto-oikeudelle, että Helinä Sipisen valitus tulee hylätä perusteettomana. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Merkittiin, että Kenneth Holmgård oli poistunut käsiteltäessä asiaa 10 esteellisyyden vuoksi. Syy: Pietarsaaren toriparkki Oy:n hallituksen jäsen. Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren Toripysäköinti Oy on hallituksen kokouksessa päättänyt, että osakkaat antavat yhtiölle pääomalainan osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksen 3.1. mukaan Osapuolet ovat velvollisia osallistumaan Yhtiön järjestämiin anteihin suhteessa osapuolten omistusosuuteen Yhtiössä. Velvollisuus osallistua anteihin päättyy Yhtiön osakepääoman ja mahdollisen vapaan oman pääoman rahaston saavuttaessa yhteensä miljoona euroa. Osakkaat sitoutuvat lisäksi antamaan yhtiölle tarvittaessa pääomalainan, jonka suuruus on korkeintaan miljoona euroa. Pääomalainan määrä on kokonaisuudessaan , josta Pietarsaaren kaupungin osuus on omistuksen mukaisessa suhteessa 15 % eli Tarkoitusta varten ei ole varattu määrärahoja talousarviossa, joten kaupunginvaltuuston on myönnettävä lisämääräraha tarkoitusta varten. Pietarsaaren Toripysäköinti Oy kutsuu osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo Pietarsaaressa.

55 218, KH :00 CFV: 106/2015 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan kaupunginhallitukselle käytettäväksi pääomalainaa varten Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle. Rahoitetaan lainalla. Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan neuvottelemaan kaupungin osallistumisesta vaiheeseen II. Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen klo Pietarsaaressa. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Eero Luomala ehdotti, että :n pääomalainan myöntäminen hylätään, koska minkäänlaista takaisinmaksusuunnitelmaa ei ole esitetty. Kari Koskela kannatti ehdotusta. Asiassa äänestettiin. Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Luomalan ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos 9-2 kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta (Peter Boström, Mona Vikström, Owe Sjölund, Maria Lunabba, Marcus Suojoki, Ulla Hellén, Bjarne Kull, Kurt Hellstrand ja Jarmo Ittonen). Hylkäämisen puolesta äänestivät Eero Luomala ja Kari Koskela. Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin osallistumaan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kh Osakassopimus (luottamuksellinen liite). Perustelu: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24, kohdat 17 ja 20: Liite 245 Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren Toripysäköinti Oy on kesän 2016 aikana päätynyt ratkaisuun, että toripysäköinnin vaihe 2 alkaa mahdollisimman nopeasti. Toripysäköinti Oy:n hallitus ehdottaa, että osakkaat hyväksyisivät osakassopimukseen muutoksen koskien osakassopimuksen kohtaa 3.1. Yhtiön rahoitus. Ehdotuksen mukaan kohta 3.1. Yhtiön rahoitus kuuluu seuraavasti:

56 218, KH :00 CFV: 106/2015 Osapuolet ovat velvollisia osallistumaan Yhtiön järjestämiin anteihin suhteessa osapuolten omistusosuuteen Yhtiössä. Velvollisuus osallistua anteihin päättyy Yhtiön osakepääoman ja mahdollisen vapaan oman pääoman rahaston saavuttaessa yhteensä miljoona euroa. Osakkaat sitoutuvat lisäksi antamaan yhtiölle tarvittaessa pääomalainan, jonka suuruus on korkeintaan neljä (4) miljoonaa euroa. Tästä lainasta yksi miljoona kohdistuu hankkeen II-vaiheen rakentamiseen. Muilta osin uuden osakassopimuksen sisältö on sama kuin kaupunginhallituksen hyväksymä osakassopimus. Pietarsaaren Toripysäköinti Oy on yhtiökokouksessaan hyväksynyt, että tässä vaiheessa omistajat rahoittavat projektia kolmen miljoonan euron pääomalainalla, ja tästä Pietarsaaren kaupungin osuus on 15 % eli Myöhemmässä vaiheessa tulee maksettavaksi vielä uuden osakassopimuksen mukainen neljäs miljoona eli lisää. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n uuden osakassopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupunginhallituksen hyväksymän :n pääomalainan, ja että kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisäksi :n pääomalainan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle tässä vaiheessa. Yhteensä pääomalainan tarve ja Pietarsaaren kaupungin osuus tässä vaiheessa on siis Rahoitetaan lainalla. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Eero Luomala ehdotti, että :n pääomalainan myöntäminen hylätään. Lisäksi Luomala ehdotti, että kaupunginhallitus hylkää uuden ehdotetun osakassopimuksen. Kari Koskela kannatti ehdotusta. Asiassa äänestettiin. Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Luomalan ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos 8-2 kaupunginjohtajan ehdotuksen puolesta (Peter Boström, Mona Vikström, Owe Sjölund, Maria Lunabba, Marcus Suojoki, Ulla Hellén, Ulrika Rönnback ja Jarmo Ittonen). Hylkäämisen puolesta äänestivät Eero Luomala ja Kari Koskela. Kaupunginhallitus päätti siten kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaan. Merkittiin, että Tua Mäenpää ja Kenneth Holmgård poistuivat esteellisyyden vuoksi. Syyt : Tua Mäenpäällä on sukulaisuussuhde urakoitsijan kanssa ja Kenneth Holmgård on Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n hallituksen jäsen.

57 218, KH :00 CFV: 106/2015 Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupunginhallituksen hyväksymän :n pääomalainan, ja että kaupunginvaltuusto päättää myöntää lisäksi :n pääomalainan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle tässä vaiheessa. Yhteensä pääomalainan tarve ja Pietarsaaren kaupungin osuus tässä vaiheessa on siis Rahoitetaan lainalla. Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana Eero Luomala ehdotti, että kaupunginhallituksen ehdotus hylätään. Helinä Sipinen, Eero Luomala, Kari Koskela ja Anna-Maija Lyyra kannattivat ehdotusta. Asiassa äänestettiin. Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Luomalan ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 31 Jaa-ääntä ja 11 Ei-ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle ja rahatoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n yhtiökokous päätti , että Osakkaat aikaistavat jäljellä olevan 1 miljoonan euron pääomalainan maksamista. Osakaskohtaiset maksut ovat omistusten suhteessa. Lainasta annetaan samanlainen velkakirja kuin aikaisemmistakin pääomalainojen maksueristä. Pietarsaaren kaupungin osuus on eli 15 %. Lisäksi Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n yhtiökokous on ehdollisesti päättänyt, että osakkaiden yhtiölle maksaman pääomalainan kokonaismäärää nostetaan 4 miljoonasta

58 218, KH :00 CFV: 106/2015 eurosta 4.45 miljoonaan euroon. Pietarsaaren kaupungin osuus tästä korotuksesta olisi eli 15 %. Tämä laina on omistajien pääomalainaa sillä ehdolla, että lopullinen päätös tehdään 2-vaiheeseen liittyvän kokonaisrahoituksen yhteydessä. Tämä pääomalainakorotus vaatii osakassopimuksen muutoksen. Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se myöntää osakassopimuksen mukaisen :n suuruisen pääomalainan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle. Rahoitetaan lainalla. Kaupunginhallitus päättää lisäksi ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se ehdollisesti hyväksyy :n myöntämisen pääomalainana Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle. Ehtona on, että nykyistä osakassopimusta muutetaan ennen maksun suorittamista vastaamaan muuttunutta pääomalainan kokonaismäärää. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Eero Luomala ehdotti, että kaupunginjohtajan sijaisen ehdotus hylätään. Kari Koskela kannatti ehdotusta. Äänestys suoritettiin seuraavasti: kaupunginjohtajan sijaisen ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Eero Luomalan ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Ittonen, Vikström, Sjölund, Lunabba, Holmgård, Hellstrand ja Boström) ja 4 EI-ääntä (Luomala, Koskela, Kull ja Hellén). Kaupunginhallitus päätti siten kaupunginjohtajan sijaisen ehdotuksen mukaan. Merkittiin, että Kristina Stenman poistui esteellisyyden vuoksi käsiteltäessä asiaa 143. Syy: Kristina Stenman on Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n hallituksen jäsen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää osakassopimuksen mukaisen :n suuruisen pääomalainan Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle. Rahoitetaan lainalla. - että kaupunginvaltuusto ehdollisesti hyväksyy :n myöntämisen pääomalainana Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle. Ehtona on, että nykyistä osakassopimusta muutetaan ennen maksun suorittamista vastaamaan muuttunutta pääomalainan kokonaismäärää. Kaupunginvaltuusto:

59 218, KH :00 CFV: 106/2015 Valtuutettu Eero Luomala ehdotti, että kaupunginhallituksen ehdotus tulee hylätä. Valtuutettu Mervi Rantala ja Helinä Sipinen kannattivat ehdotusta. Asiassa äänestettiin. Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Luomalan ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 31 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti täten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Merkittiin, että Kristina Stenman oli poistunut esteellisenä käsiteltäessä 61 :n asiaa. Syy: Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:n hallituksen jäsen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren Toripysäköinti Oy:lle ja rahatoimistolle.

60 219, KH :00 TV: 83/2017 ASEMAKAAVA, JOKA MUODOSTAA KATU-, LIIKENNE- JA VIRKISTYSALUEITA KAAVOITTAMATTOMILLE MAA-ALUEILLE PIETARSAAREN KIRKON- KYLÄSSÄ 401 JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLE KORTTELIA 6 (VARIKKOALUE) PIETARSAAREN KAUPUNINGOSASSA 38, TA- PANINNIEMI TL Asemakaavakartta: Liite 19 A: Kaavaselostus: Liite 19 B: Valmistelu: Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa, Kaavoitusosasto on laatinut Tapaninniemen kaupunginosaa koskevan kaavaehdotuksen, jonka tarkoitus on järjestää uuden kulkuyhteyden Ohikulkutieltä takakautta suoraan Tapaninniemen varikkoalueelle. Tapaninniemen pientaloasutus vastaisuudessa välttyy varikon raskaan kaluston läpikulun aiheuttamilta haitoilta. Liito-oravien esiintyminen suunnittelualueella on kartoitettu ja uuden kadun liittymästä Ohikulkutiehen on laadittu aluevaraussuunnitelma kaavoituksen tueksi. Uusi katuyhteys Ohikulkutieltä palvelee tässä vaiheessa ainoastaan kaupungin varikkoa jolloin se voidaan rakentaa melko vaatimattomalla mitoituksella. Asemakaavassa katualue ja sen liittymä Ohikulkutiehen on kuitenkin jo valmiiksi mitoitettu niin, että sen avulla voi myöhemmin asemakaavoittaa uusia alueita Tapaninniemen, Otsolahden ja Oinaansaaren välimaastossa. Kaavaehdotus asetettaneen julkisesti nähtäville ja siitä pyydettäneen lausunnot. Asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta asettaa Tapaninniemen kaupunginosaa 38 sekä kaavoittamattomia maa-alueita Kirkonkylässä koskevan ehdotuksen asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi nähtäville lailla säädetyksi ajaksi ja pyytää siitä lausunnot mennessä seuraavilta: -pelastusjohtaja -terveysvalvonta, -ympäristö- ja rakennuslautakunta, -Pietarsaaren Vesi -energialaitos Herrfors -Pedersören kunta -Pohjanmaan liitto ja -Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Tekninen johtaja:

61 219, KH :00 TV: 83/2017 Tekninen lautakunta päättää asemakaava-arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. TL Lausunnot ja muistutukset: Lausunnot: Liite 82 A Asemakaavakartta: Liite 82 B Täydennetty asemakaavaselostus: Liite 82 C Valmistelu: Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa, Tapaninniemen varikkoaluetta koskeva asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan ja ehdotuksesta on pyydetty 8 lausuntoa. Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty muistutuksia ehdotusta vastaan. Ehdotuksesta on saatu kaikki pyydetyt lausunnot. Pelastusjohtajan, Terveysvalvonnan, Ympäristö- ja rakennuslautakunnan, Pietarsaaren Veden, Energialaitos Herrforsin, Pedersören kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnot ovat kaikki joko myönteisiä tai niissä ei ole huomauttamista. Pohjanmaan liitto kyseenalaistaa tapaa, jolla asemakaavaehdotus käsittelee kaava-alueen liito-oravakysymystä. Kaavamuutoksessa lähivirkistysalueeksi (VL-1) osoitettu metsikkö tulisi lausunnon mukaan osoittaa ennemminkin luonnonsuojelualuetta (S-1) kuvaavalla merkinnällä. Lausunto viittaa tässä yhteydessä Ympäristöministeriön antamaan ohjeistukseen ( , dnro YM1/501/2017) ja esittää, että ohjeistuksen toteutuminen tulisi tarkistaa vähintäänkin Elykeskuksen Y-vastuu alueen kanssa. Vastine: Pietarsaaren kaupunki ei ole arkaillut käyttää luonnonsuojelualueen kaavamerkintää S-1 silloin kun se on ollut perusteltua, kuten esimerkiksi Itänummen asemakaavoissa (Kråkholmanjärvi) ja Lammassaaren kaavaehdotuksessa. Tässä tapauksessa luonnon-suojelualueen kaavamerkintää S-1 ei ole perusteltu, eivätkä Ympäristöministeriön ohjeet sitä edel-

62 219, KH :00 TV: 83/2017 lytä. Tapaninniemessä ja Pietarsaaressa yleensä on liitooravan esiintymisalue osoitettu tilanteen mukaan joko virkistysalueeksi VL-1 tai suojaviheralueeksi EV-1, ja aina varustettuna täsmentävällä lisämääräyksellä, josta ilmenee alueen merkitys liito-oravalle ja tapa jolla esiintymisalueen elinympäristö tulee hoitaa. Tapaninniemen kaavaehdotuksessa on noudatettu hyväksi havaittua tapaa. Pohjanmaan liitto kiinnittää huomiota myös siihen, että asemakaavaehdotus luo uuden liittymän Ohikulkutiehen (seututie 749). Tarpeetonta liittymistä yleiseen tiehen tulisi välttää niin kauan kun tie toimii ohikulkutienä. Pietarsaaren ohikulkutien osalta tulisi ensin ratkaista isompi tulevaisuuskuva eli halutaanko, että tie toimii jatkossakin ohikulkutienä eli yleisenä tienä, jolla nopeustaso on korkeampi ja liittymätiheys harvempi, vai halutaanko, että tie on osa kaupunkirakennetta, jolloin tie lakkaa ohikulkutienä ollen osa kaupungin katuverkkoa, ja jolloin maankäyttöä voidaan liitää tiiviimmin ja lähemmäksi katuverkkoa? Vastine: Pietarsaaren kaupungin kannalta tavoitteet ovat selvät: Ohikulkutie on merkitty seututienä maakuntakaavaan ja Pietarsaaren kaupunki haluaa, että se säilyy seututienä. Pietarsaaren kaupunki kehittää kaupunkialueensa maankäyttöä, ja mikäli tämä luo kehittämistarpeita kaupunginalueella kulkeville valtiollisille teille, niin neuvottelussa liikenneviraston kanssa selvitetään minkälaisia liittymä- tai liikenneratkaisuja on kyseisen seututien tai kantatien osalta mahdollista rakentaa. Pohjanmaan liitto katsoo edelleen, että kaavaselostus on kirjoitettu turhan kevyesti asemakaavan vaikutusten ja ympäristön häiriötekijöiden osalta. Selostuksen liitteenä olevassa Tilavaraussuunnitelmassa vaikutuksia on arvioitu paremmin, mutta tiedot ei ole tuotu kaavaselostukseen eikä niihin ole myöskään viitattu. Vastine: Kaupunki katsoo, että kaavaselostuksesta liitteineen saa oikean kuvan asemakaavaehdotuksen toteutuksen vaikutuksista ja siitä, miten asemakaava poistaa tai vähentää alueella esiintyviä häiriötekijöitä. Pohjanmaan liitto on oikeassa siinä, että asemakaavaselostus on syytä täydentää viittauksilla Tilavaraussuunnitelmassa mainittuihin tietoihin. Pohjanmaan liiton lausunto kaiken kaikkiaan: Pitkän lausuntonsa lopussa Pohjanmaan liitto toteaa, että asemakaavaehdotus on Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 mukainen. Ehdotuksen osalta tulee tarkistaa ainakin, että se on ympäristölain mukainen, (jolla lausuja tarkoittanee Luonnonsuojelulakia) ja toteuttaa Ympäristöministeriön antamaa nykyistä ohjeistusta. Vastine: Pohjanmaan liiton lausunnosta ilmenee huolestuneisuutta siitä, onko asemakaavaehdotus luonnonsuojelun ja

63 219, KH :00 TV: 83/2017 maantieliikenteen kannalta lain- ja tarkoituksenmukainen ja että antaako kaavaselostus oikean kuvan kaavaehdotuksen toteutuksen vaikutuksista. Kyse on asioista jotka kaikki ovat Maankäyttö ja Rakennuslain nojalla alueellisen ELYkeskuksen tarkassa ohjauksessa, seurannassa ja valvonnassa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on Tapaninniemen asemakaavaehdotuksesta lausunut, että asemakaavahankkeesta on oltu yhteydessä ELY-keskukseen liikennejärjestelyiden, kaavaan liittyvien luonto- ja PIMA-selvitysten ja kaavamerkintöjen ja määräysten osalta. ELY-keskus katsoi, että asemakaava vastaa sille asettavia vaatimuksia eikä siitä ollut huomautettavaa hankkeen suhteen. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot eivät antaneet aihetta tarkistaa kaavaehdotuksen sisältöä. Kaavoitusosasto on katsonut kuitenkin hyödylliseksi täydentää kaavaselostusta asemakaavan vaikutusten osalta mm. Pohjanmaan liiton tarkoittamilla viittauksilla liitteissä oleviin tietoihin. Tapaninniemen varikkoaluetta koskeva asemakaavaehdotus on nyt valmis jatkokäsittelyyn. Asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tämä veisi kaavaehdotuksen täydennettyine selostuksineen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asemakaava-arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Asemakaavakartta: Liite 121 A Täydennetty asemakaavaselostus: Liite 121 B Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy kaavaehdotuksen täydennettyine selostuksineen Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti.

64 219, KH :00 TV: 83/2017 Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Asemakaavakartta: Liite 62 A Täydennetty asemakaavaselostus: Liite 62 B Kaupunginhallitus ehdottaa - että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen täydennettyine selostuksineen Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus kuuluttaa kaupunginvaltuuston päätöksen sekä ilmoittaa päätöksestä tekniselle palvelukeskukselle ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

65 220, KH :00 JV: 34/2017 PIETARSAAREN VESI: ANOMUS VUODEN 2016 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEEN IN- VESTOINTIMÄÄRÄRAHAN OSAN SIIRTÄMINEN VUODELLE 2017 PVJ Kaupunginvaltuuston Pietarsaaren Vedelle vahvistama vuoden 2016 investointikatto/-määräraha oli yhteensä euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä euroa ja rahoitusosuudet euroa, joten nettomenot olivat euroa. Määrärahasta on tällä hetkellä käyttämättä runsaat euroa. Kun kaikki kustannukset ovat kirjattu jää meidän laskelmien mukaan todennäköisesti noin euroa käyttämättä. Syynä olivat aikatauluhankaluudet Dynadischankkeen ja seudullinen vesijohto- ja viemärihankkeen kanssa. Esitämme tämän vuoksi vuoden 2016 investointimäärärahan käyttämättä jääneen osan, eli euroa, siirrettäväksi vuodelle Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Pietarsaaren Vesi saa käyttää euroa, vuoden 2016 käyttämättä jääneestä investointimäärärahastaan siirtomäärärahana seudullisen vesijohto- ja viemärihankkeen ja Alhedan puhdistamon kunnostus- ja tehostamishankkeen toteuttamiseen. Pietarsaaren Veden johtokunta: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren Veden investointimäärärahasta jäi vuonna 2016 käyttämättä euroa. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Pietarsaaren Vesi saa käyttää euroa, vuoden 2016 käyttämättä jääneestä investointimäärärahastaanvuoden 2017 aikana seudullisen vesijohto- ja viemärihankkeen ja Alhedan puhdistamon kunnostus- ja tehostamishankkeen toteuttamiseen. Kv

66 220, KH :00 JV: 34/2017 Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväksi edellyttäen, että kaupunginhallitus on hyväksynyt asian kokouksessaan. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle: - että Liikelaitos Pietarsaaren Vesi saa käyttää euroa, vuoden 2016 käyttämättä jääneestä investointimäärärahastaanvuoden 2017 aikana seudullisen vesijohto- ja viemärihankkeen ja Alhedan puhdistamon kunnostus- ja tehostamishankkeen toteuttamiseen. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren Vedelle ja rahatoimistolle.

67 221, KH :00 CFV: 485/2017 PIETARSAAREN SATAMA OY: TAKAUSANOMUS Kh Takausanomus: Liite 155 Kaupunginsihteeri: Kaupungin kokonaan omistama Pietarsaaren Satama Oy anoo kaupungilta takausanomusta kahdelle lainalle. Lainasumma on yhteensä euroa ( ja ), ja liitteenä olevasta takausanomuksesta käy ilmi lainojen käyttötarkoitus. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Pietarsaaren Satama Oy:n kahdelle lainalle ( ja ), joiden suuruus on yhteensä 1,15 miljoonaa euroa. Kv Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväksi edellyttäen, että kaupunginhallitus on hyväksynyt asian kokouksessaan. Takausanomus: Liite 64 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Pietarsaaren Satama Oy:n kahdelle lainalle ( ja ), joiden suuruus on yhteensä 1,15 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Pietarsaaren Satama Oy:lle ja rahatoimistolle.

68 222, KH :00 CFV: 464/2017 ASPEGRENIN PUUTARHA Kh Aspegrenin puutarhasäätiön perustivat vuonna 2007 Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Pedersören kunta, Luodon kunta ja Pohjanmaan liitto. Säätiön tavoitteena on hallita ja kehittää Pietarsaaren Rosenlundissa sijaitsevaa Aspegrenin puutarhaa sekä herättää kiinnostusta puutarhaa, maanviljelyä, ympäristöä, käsityötä, historiaa ja kotiseututyötä kohtaan sekä edistää niiden kiinnostavuutta. Aspegrenin puutarhasäätiön harjoittama toiminta voidaan jakaa puutarhatoimintaan sekä ravintola- ja kokouspalveluihin. Puutarhatoimintaan osallistuu myös Aspegrenin puutarhayhdistys ry., johon kuuluu n. 170 jäsentä. Yhdistys tarjoaa vapaaajantoimintaa jäsenilleen, vaikka jäsenet osallistuvatkin joihinkin talkoisiin ja muihin puutarhassa tehtäviin töihin. Kesällä 2016 Teater Jacob järjesti kesäteatteria puutarhan alueella. Myös Pedersörenejdens hembygdsmuseum kuuluu Rosenlundin kokonaisuuteen. Vuodesta 2016 Rosenlundin toiminta on selvästi lisääntynyt, ja ravintolaa ja kokouspalveluita on käytetty ahkerasti. Säätiön ravintola tarjoilee lounasta kevät- ja kesäkuukausien aikana. Ravintolan toiminta on kannattavaa ja toiminta osoittaa positiivista tulosta. Näin ollen säätiöllä on mahdollisuus parantaa taloudellista tilannettaan. Sen sijaan puutarhan hoitaminen maksaa noin euroa vuodessa ja sillä ei käytännössä ole tuottoja. Kaupunki myönsi vuonna 2016 ylimääräisen avustuksen, euroa ja vuoden 2017 talousarviossa on euron avustus. Puutarha on tärkeä osa säätiön hallinnoimaa kokonaisuutta ja sillä on vuosittain monia kävijöitä. Puutarha ja pappila ovat Pietarsaaren tärkeimpiä matkailukohteita ja myös kansallisesti tunnettuja. Sen vuoksi on tärkeää sekä kaupungin että seudun kannalta, että säätiön tavoitteet täyttyvät siten, että puutarha pidetään kunnossa. Puutarhanhoidosta vastaa kokoaikainen puutarhuri, apunaan kausipuutarhuri ja useita kausipuutarhatyöntekijöitä. Kaupungin, Ab Alerte Oy:n ja Aspegrenin puutarhasäätiön edustajista koostuva työryhmä on laatinut ehdotuksen, jonka mukaan puutarhan hoitaminen siirrettäisiin kaupungin vastuulle ja tekninen lautakunta ostaisi palvelun Alertelta. Alerte palkkaisi puutarhurin. Jotkin työt hoidettaisiin tuolloin kaupunginpuutarhan johdolla, esim. istukkaiden kasvatus. Alerte voi tarvittaessa vuokrata puutarhan hoitamiseen tarvittavia tiloja esim. työkaluja varten puutarhassa sijaitsevan ansarin tiloista.

69 222, KH :00 CFV: 464/2017 Kaupunginhallitus päättää - että kaupunki tekee sopimuksen Aspegrenin puutarhasäätiön kanssa siten, että kaupunki ottaa vastuulleen puutarhan hoitamisen. Sopimukseen sisältyy vakituisen henkilöstön siirtäminen Ab Alerte Oy:lle. Tekninen lautakunta tekee sopimuksen Alerten kanssa puutarhan hoitamisesta. - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan Rosenlundin puutarhan hoitamiseksi vuonna 2017 ja että toiminta siirretään kaupungille Vuonna 2018 määräraha sisältyy teknisen lautakunnan viheralueiden hoitamiseen tarkoitettuun määrärahaan. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana Ulla Hellén ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään, että Aspegrenin puutarhasäätiön tulee esittää kaupungin aiemmin myöntämän lainan takaisinmaksusuunnitelma mennessä. Jarmo Ittonen ja Owe Sjölund kannattivat ehdotusta, ja kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä lisäyksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää tekniselle lautakunnalle euron lisämäärärahan Rosenlundin puutarhan hoitamiseksi vuonna 2017 ja että toiminta siirretään kaupungille Vuonna 2018 määräraha sisältyy teknisen lautakunnan viheralueiden hoitamiseen tarkoitettuun määrärahaan. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Merkittiin, että Pentti Silvennoinen ja Marika Kjellman olivat poistuneita esteellisyyden takia käsiteltäessä 66 :n asiaa. Syyt: Pentti Silvennoinen on puutarhasäätiön hallituksen puheenjohtaja ja Marika Kjellman on puutarhasäätiön toiminnanjohtaja. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Aspegrenin puutarhasäätiölle, tekniselle palvelukeskukselle ja rahatoimistolle.

70 223, KH :00 TV: 390/2017 UPM: ALHEDASSA SIJAISEVIEN MAA-ALUEIDEN MYYNTI KAUPUNGILLE TL Yleiskaava: Liite 106 A Maanomistus: Liite 106 B Kauppakirja: Liite 106 C Kartta: Liite 106 D Valmistelu: Kaupungingeodeetti Anders Blomqvist, puh Kaupunki on aikaisempien maakauppojen kautta luovuttanut kaksi määräalaa kiinteistöstä Pinonäs UPM:lle; Poliisiaseman tontti M615 vuonna 2004 sekä Alhedan ranta M624 (Wisaforestille) vuonna Ranta-alue oli silloin jo vuodesta 1959 lähtien ollut edeltäjän Wilh. Schauman Oy:n hallinnassa, mutta tietyt osa-alueet ovat jääneet käyttämättä. UPM ei enää suunnittele toimintansa laajentamista ranta-alueeseen, mutta haluaa pidättää tontteja neljälle vanhalle rakennukselle. Rannassa sijaitseva telakka on maaliskuussa 2017 myyty Steelprop Finland Ab Oy nimiselle yhtiölle. Kaupunki on käynyt keskusteluja UPM:n kanssa. Ensimmäinen päämäärä oli alueen eteläosan hankkiminen, jossa ehdotus uudeksi asemakaavaksi on nyt nähtävillä. Kaavaehdotuksen mukaan aluetta käytettäisiin ensisijaisesti veneiden huoltoa ja säilytystä varten. Määräala M615 sijaitsee alueella, jossa uusi asemakaava on hyväksytty vuonna Alue muodostuu osittain voimalaitosrakennusten korttelialueesta (EN) ja osittain katualueesta. Voimalaitostontti on muilta osin kaupungin omistuksessa. Määräala M624 sijaitsee alueella, jossa ei ole toistaiseksi asemakaavaa. Vuonna 2008 hyväksytyn yleiskaavan mukaan Alhedan rannan eteläosa on palvelujen aluetta (P), ja pohjoisosa on palvelujen ja tuotannon aluetta (PT). Osa rantaalueesta, joka pysyy UPM:llä, on merkitty arvokkaana kaupunkialueena. Osapuolet ovat alustavasti sopineet noin 6,3 ha suuruisesta alueesta, jonka kauppahinta on euroa. Tämä perustuu seuraaviin yksikköhintoihin: Voimalaitoksen tontin osa, asemakaavan mukaan, 11,00 /m 2 Osa katualueesta (Alholmantie), kaavamuutos, 1,50 /m 2 Vanha asunto- ja teollisuustontti rannassa, ilman asemakaavaa, 9,15 /m 2 Vesialue tontin edustalla, ilman asemakaavaa, 1,50 /m 2

71 223, KH :00 TV: 390/2017 Raakamaa, rakentamaton, sijaitsee rannassa, 5,00 /m 2 UPM vastaa kolmen olemassa olevan rakennuksen sekä suojaaidan purkamisesta. Alueelle jää varastorakennus, joka kuuluu Pietarsaaren Meripelastusseura ry:lle. Rannassa sijaitsee laituri ja pojuja yhteensä 27 venepaikalle. Sovittuun kauppahintaan sisältyisi euron korvaus laitoksesta. Tätä maakauppa ei voida toteuttaa mittausosastolle vuosittain maanhankintaa varten annetun määrärahan puitteissa, vaan se edellyttää, että erillinen hankintamääräraha myönnettäisiin tätä tarkoitusta varten. Kaupungingeodeetin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että tämä ehdottaisi kaupunginvaltuustolle, että: - Kaupunginvaltuusto myöntäisi erillisen euron hankintamäärärahan Alhedassa sijaitsevan alueen ostamista varten, sekä että: - Kaupunginvaltuusto hyväksyy koko noin 0,35 ha suuruisen määräalan M615 ostamisen sekä 5,95 ha suuruisen määräalan ostaminen määräalasta M624 UPM-Kymmene Oyj:ltä euron yhteenlasketusta kauppahinnasta. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää kaupungingeodeetin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Yleiskaava: Liite 187 A Maanomistus: Liite 187 B Kauppakirja: Liite 187 C Kartta: Liite 187 D Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että

72 223, KH :00 TV: 390/ kaupunginvaltuusto myöntää erillisen euron hankintamäärärahan Alhedassa sijaitsevan alueen ostamista varten, sekä että - kaupunginvaltuusto hyväksyy koko noin 0,35 ha suuruisen määräalan M615 ostamisen sekä 5,95 ha suuruisen määräalan ostaminen määräalasta M624 UPM-Kymmene Oyj:ltä euron yhteenlasketusta kauppahinnasta. Rahoitetaan lainalla. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Yleiskaava: Liite 67 A Maanomistus: Liite 67 B Kauppakirja: Liite 67 C Kartta: Liite 67 D Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto myöntää erillisen euron hankintamäärärahan Alhedassa sijaitsevan alueen ostamista varten, sekä - että kaupunginvaltuusto hyväksyy koko noin 0,35 ha suuruisen määräalan M615 ostamisen sekä 5,95 ha suuruisen määräalan ostaminen määräalasta M624 UPM-Kymmene Oyj:ltä euron yhteenlasketusta kauppahinnasta. Rahoitetaan lainalla. Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana Annica Haldin ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavan ponsiesityksen: Hyväksyessään tämän esityksen kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto toteaa, että Alhedan alue on merkittävä kaupungin teollisuudelle, erityisesti Alholmalla, ja että kaupungin tulee kaavoituksessa ja maankäytössä hakea ratkaisuja, jotka tukevat teollisuustuotannon ylläpitämistä ja kehittämistä Alholman alueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponsiehdotuksen yksimielisesti.

73 223, KH :00 TV: 390/2017 Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä UPM Oyj:lle ja rahatoimistolle ja lähettää asian tekniselle palvelukeskukselle toimeenpanoa varten.

74 224, KH :00 CFV: 500/2017 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS YHTIÖN PERUSTA- MINEN Kh Yhtiöjärjestys: Liite 187 A Perustamissopimus: Liite 187 B Kaupunginsihteeri: Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä Hallituksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille alkaen sekä säätää maakuntien rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudesta kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä, uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä. Lakiluonnosten mukaan maakunta organisoituu viranomaisorganisaatioon, liikelaitoksiin ja yhtiöihin. Lisäksi maakunnilla on seuraavat valtakunnalliset palvelukeskukset (yhtiöitä): 1) toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus, 2) talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus ja 3) tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT-palvelukeskus). Käytännössä uusi maakunta muodostaa maakuntakonsernin. Maakuntakonsernin tukipalvelut taas muodostetaan tukipalveluyhtiöihin, jotka voivat olla yhteisiä peruskuntien kanssa (ns. in-house toimintana). Uudistus on tällä hetkellä esivalmisteluvaiheessa, jonka aikana tehdään palvelutoiminnan ja organisoitumisen yleislinjauksia. Pohjanmaan liiton hallitus on asettanut väliaikaisen valmistelutoimielimen, jonka tehtävänä on yhteen sovittaa valmistelutyötä. Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimitettiin 18 henkilöä, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta. Valmistelutoimielin johtaa alkaen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Lakiluonnokset valinnanvapaudesta sekä maakunta- ja sotelaista löytyvät alueuudistus.fi -sivustolta. Tietoa Pohjanmaa maakunnan valmistelutyöstä löytyy 2019.osterbotten.fi sivustolta. Hallituksen esityksen (maakuntauudistus) vaikutukset tukipalveluihin

75 224, KH :00 CFV: 500/2017 Tukipalveluista on säädetty maakuntalain 16 luvussa. Lisäksi tukipalveluista on määräykset voimaanpanolaissa. Hallituksen esityksen mukaan valtio, kunnat ja kuntayhtymät ovat uudistaneet ja tehostaneet tukipalvelujen tuotantoaan vastaavasti kuin yksityissektorilla perustamalla erilaisia yhtiö-, liikelaitos- tai virastomuotoisia palvelukeskuksia. Kehityksestä huolimatta merkittävä osa tukipalveluista tehdään edelleen omana hajautettuna tuotantona. Yleisesti palvelukeskusrakenteilla on saavutettu noin 20 % palvelutuotannon tehostuminen hajautettuihin malleihin verrattuna. Voimaanpanolain 3 luvussa on säädökset henkilöstön asemasta (myös tukipalveluhenkilöstö). Tukipalveluiksi katsotaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talousja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja röntgenpalvelut. Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta, toimialasta riippumatta, ehdotetaan, että henkilö siirtyy maakunnan tai maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten palvelukseen, mikäli henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin tai pelastustoimeen. Maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten (toimitilat, talous- ja henkilöstöhallinto sekä ICT) perustamisella maakuntien käyttöön tuotettaisiin nykyaikaiset ja tehokkaat tukipalvelut, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen ja tiedolla johtamisen, sekä teknologian hyödyntämisen ja automatisaation lisäämisen kautta tehokkuuden parantamisen. Maakunnat määrittäisivät tukipalvelutarpeensa ja ostaisivat nämä palvelut palvelukeskuksilta, mikä kasvattaisi palvelukeskusmallin hyödyntämistä nykytilaan verrattuna. Palvelukeskukset tarjoaisivat tukipalveluja pääosin vain maakuntien sille toiminnalle, joka ei kuulu valinnanvapauden piiriin. Palvelukeskukset sekä tuottaisivat palveluja itse että hyödyntäisivät ostopalveluja. Palvelukeskuksille siirrettäisiin suoraan tai maakuntien kautta palvelutuotannon edellyttämä tukipalveluhenkilöstö sekä tarvittava omaisuus (ml. osakeomistukset), tietojärjestelmät ja ostopalvelusopimukset. Toimintaa rakennettaisiin siis olemassa olevalle pohjalle päällekkäisiä investointeja välttäen. Maakunnat ohjaisivat palvelukeskusten toimintaa ja strategiaa omistuksensa kautta. Palvelukeskukset olisivat organisaatiomuodoltaan osakeyhtiöitä. Tällä varmistettaisiin hinnoittelun kustannusvastaavuus sekä toimielinten vastuullisuus. Palvelukeskus hankkisi rahoituksen toimintaansa palvelumaksuilla maakuntien organisaatioilta. Maakuntien omistajaohjaus luo tarpeen prosessien tehostamiselle ja aidon intressin huolehtia palveluhintojen kilpailukykyisyydestä.

76 224, KH :00 CFV: 500/2017 Maakuntalain 16 luvussa on säädökset myös kuntien ja maakuntien välisestä yhteistyöstä. Kunnilla ja maakunnilla on mahdollisuus perustaa yhteisiä asiantuntija- ja tukipalveluja tuottavia yksiköitä. Tällaiset yhteiset yksiköt ovat osakeyhtiöitä. Jo nyt on olemassa lukuisia palvelukeskuksia niin kunnissa ja kuntayhtymissä kuin sairaanhoitopiireissä ja valtionhallinnossakin. Tällaisia kuntien ja valtion omistamia yksiköitä ovat esimerkiksi KL-Kuntahankinnat Oy ja Hansel Oy. Julkisia hankintoja koskevan direktiivin mukaan julkinen hallinto voi tietyin edellytyksin perustaa in-house palveluyksiköitä ja tuottaa omistajilleen välttämättömiä palvelukokonaisuuksia ilman kilpailutusta. Julkiset palvelut ovat verovaroin rahoitettuja ja on siten perusteltua mahdollistaa yhteiset palveluyksiköt eri julkisen sektorin palvelukeskuksille. Yhteisten yksiköiden perustaminen olisi vapaaehtoista ja perustuisi toiminnallisiin synergioihin. In-house asemaan liittyy edellytyksenä sekä omistajuus ja että toimintaa ohjataan yhtä kiinteästi kuin omiakin toimintayksiöitä ohjataan. Yhteisen yksikön (osakeyhtiön) perustamisessa sovelletaan liikkeenluovutusperiaatetta. Maakuntalaissa on kuvattu toimenpiteet mikäli uudelleenorganisoinnit toimeenpannaan vasta Henkilö voi siirtyä liikkeenluovutusperiaatteella kunnasta suoraan maakuntaan tai yhtiöön. Mikäli yhtiöt perustetaan vasta maakuntien toiminnan jo alettua, siirtyy henkilö ensin maakuntaan ja sieltä yhtiön palvelukseen. Edellä mainittu tarkoittaa, että maakuntien väliaikaishallinnon ja kuntien välillä on selvitettävä kyseisten tehtävien tarkat henkilötyövuodet hyvissä ajoin ennen Valmisteluyhteistyö Tukipalveluiden organisoimista on käsitelty maakunnan Hallintopalvelut, talous, tilat ja sopimukset -teemaryhmässä ja Asiaa on myös selostettu maakunnan muutoksen johtoryhmässä Yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu viikolla 16. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitelty lainsäädännön lähtökohtia muutostyölle, muutosten vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä esitystä toimintojen yhtiöittämisestä. Esitys yhtiöittämisestä on käsitelty yhteistoimintaneuvottelussa Vaasan kaupunginvaltuusto ja Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus ovat käsitelleet yhtiöittämisesitystä toukokuun aikana, ja Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt esityksen yhtiön perustamisesta ja myös henkilöstön siirtymisestä yhtiön palvelukseen alkaen. Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee asiaa Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valtiovarainministeriö on maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harjun toimesta julkaissut talous- ja henkilös-

77 224, KH :00 CFV: 500/2017 töhallinnon organisoimisen ohjeistuksen valmistelijoille. Ohjeistuksen mukaan maakunnat järjestävät oman talous- ja henkilöstöhallintonsa ja valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (TAHE-yhtiö) vastaa niiden palvelujen tuottamisesta. Maakunnat omistavat TAHE-yhtiön. TAHE-yhtiö vuorostaan omistaa yhdessä kuntien ja kuntatoimijoiden kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien palvelutuotannon maakunnallisia TAHE -yhtiöitä (MAKU TAHE) siten, että TAHE-yhtiö voi hankkia näiltä palveluja maakuntien käyttöön. MAKU TAHE -yhtiöt vastaavat siis alueillaan operatiivisesta palvelutuotannosta. MAKU TAHE-yhtiöt palvelevat maakuntia ja kuntia in house -periaatteella. Yhtiöt toimivat hajautetulla mallilla lähellä asiakkaita ja henkilöt jatkavat työskentelyä niissä maakunnissa, joissa ovat nytkin. Ohjeistuksen mukaan maakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin MAKU TAHE-yhtiöiden valitsemiseksi tai perustamiseksi, jolta maakunnat tulevat ostamaan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelunsa. Valinnassa suositellaan hyödyntämään jo olemassa olevia palvelukeskuksia (nykyiset in house-yhtiöt ja liikelaitokset) sekä suosimaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen. Tämä tukee pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamista. Maakuntien toimijat siirtävät tukipalveluita tuottavaa henkilöstöä kyseiseen MAKU TAHE -yhtiöön mikäli mahdollista ja järkevää. Vaasan kaupungin, Vaasan sairaanhoitopiirin, Mustasaaren kunnan ja Pietarsaaren kaupungin välillä on käyty yhteistyöneuvotteluita muutoksesta jo pidemmän aikaa. Lisäksi maakunnan teemaryhmän kautta on informoitu muita kuntia ja toimijoita valtakunnallisen muutostyön etenemisestä. Koska Pohjanmaan maakunnan alueella ei ole toimivaa tukipalveluyhtiötä (tukipalvelut on hoidettu omana toimintana kuntaorganisaatioissa) yhteistyössä on päädytty esittämään yhteisen tukipalveluyhtiön (MAKU TAHE-yhtiö) perustamista. Tavoitteena on yhtiö, jonka omistajina on maakunnan kunnat ja kuntayhtymät Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Pohjanmaan liitto. Yhtiön toiminta käynnistetään tuottamalla tukipalvelut Vaasan kaupungille ja Vaasan sairaanhoitopiirille, sekä mahdollisesti muille kunnille. Tavoitteen mukaisesti nykyinen talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella perustettavalle yhtiölle kuntayhtymien osakeomistus siirtyy TAHE-yhtiölle ja valmisteluohjeistuksen mukaisesti uuden Pohjanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan nyt perustettavan yhtiön kautta. Myöhemmässä vaiheessa yhtiön palvelutuotanto voidaan laajentaa myös muille kunnille. Perustamisvaiheessa osakeomistus jakautuisi maakunnan kuntien ja kuntayhtymien kesken perustamissopimuksessa luetus-

78 224, KH :00 CFV: 500/2017 sa suhteessa. Mikäli kunta jättäytyy pois yhtiöstä, muiden osakkaiden omistusosuudet kasvavat vastaavasti. Pietarsaaren kaupungin osalta yhtiön perustaminen tarkoittaisi sitä, että kaupunki merkitsee osakkeita 9100 eurolla millä kaupunki saa 9,1 %:n omistusosuuden yhtiöstä. Tämä omistusosuus takaa varsinaisen hallituspaikan yhtiön hallituksessa. Tarkoituksena on, että Pietarsaaren kaupunki on mukana yhtiössä alusta alkaen eli lukien. Pietarsaaren lähtökohtana on, että yhtiön palveluja tuotetaan myös Pietarsaaressa, niin että työpaikat pysyvät kaupungissa. Pietarsaaren kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirron aikatauluista ja laajuudesta päätetään syksyn aikana. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto - hyväksyy, että Pietarsaaren kaupunki menee mukaan perustettavaan osakeyhtiöön alkaen ja merkitsee osakkeita 9100 eurolla, mikä antaa 9,1 %:n omistusosuuden osakeyhtiössä - hyväksyy liitteenä olevat yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. - toteaa, että Pietarsaaren kaupungin lähtökohtana on että perustettavalla yhtiöllä on toimipaikka/toimintoja myös Pietarsaaressa. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Yhtiöjärjestys: Liite 68 A Perustamissopimus: Liite 68 B Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto: - hyväksyy, että Pietarsaaren kaupunki menee mukaan perustettavaan osakeyhtiöön alkaen ja merkitsee osakkeita 9100 eurolla, mikä antaa 9,1 %:n omistusosuuden osakeyhtiössä - hyväksyy liitteenä olevat yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen - toteaa, että Pietarsaaren kaupungin lähtökohtana on että perustettavalla yhtiöllä on toimipaikka/toimintoja myös Pietarsaaressa. Kaupunginvaltuusto:

79 224, KH :00 CFV: 500/2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Vaasan kaupungille ja rahatoimistolle. Valmistelu: kaupunginjohtaja Kristina Stenman Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta johtuva toimintojen siirto maakunnan tukipalvelu-yhtiöön tulee nykyisen lakiesityksen mukaan ajankohtaiseksi viimeistään lukien. Kaupungilla ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa mahdollisuutta siirtää toimintaa ja henkilöstöä yhtiön aloittaessa toimintansa Uuteen yhtiöön voidaan myös siirtää tukipalveluhenkilöstöä kaupungin muista toiminnoista, mikä käytännössä tarkoittaisi kaupungin talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden toiminnansiirtoa. Siirrettävillä taloushallintopalveluilla tarkoitetaan seuraavia: Ostolaskut ja ostoreskontra Myyntilaskutus, myyntireskontra ja perintä Kirjanpito ja tilinpäätös och bokslut Konsernitilinpäätös Siirrettävillä henkilöstöhallintopalveluilla tarkoitetaan seuraavia: Palkanlasku o Palkkojen ja palkkioiden laskeminen ja maksaminen o Kela-korvausten ja tapaturmavakuutusmaksujen käsittely o Tiliöinnit, tilastot ja vuosiraportointi viranomaisille o Perusraportointi o Palkka- ja virkatodistukset o Asiakaspalvelu ja perustiedotus Työsuhteiden käsittely (ohjelma) Toiminnansiirto koskee yhteensä n. 25 henkilöä. Siirron jälkeen kaupunki vastaisi edelleen seuraavista taloustoiminnoista: Budjetointi ja talousarvion suunnittelu Seuranta ja ennakointi Rahoituspalvelut Kustannuslaskelma ja tuki Raportointi johdolle Muut tukipalvelut

80 224, KH :00 CFV: 500/2017 Siirron jälkeen kaupunki vastaisi edelleen seuraavista henkilöstötoiminnoista: Rekrytointi Henkilöstöhallinto: kelpoisuus, osaaminen ja täydennyskoulutus Henkilöstöraportointi Muut asiantuntijapalvelut Työsuojelu ja työhyvinvointi Talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen toimintojen siirto tarkoittaa seuraavaa: Kaupunki voi olla mukana vaikuttamassa prosesseissa ja päätöksissä vastaperustetussa yhtiössä alusta alkaen. Palkanlaskennan ja kirjanpidon henkilöstöä kohdellaan samanarvoisesti, riippumatta siitä työskenteleekö henkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollossa vai esim. sivistys- tai teknisellä toimialalla. Siirron myötä kaupungin sijaisten ja varahenkilöiden tarve vähenee. Hyvä ennakointi tapahtuvan siirron myötä johtaa siihen, että prosessit ovat jo juurrutettuja ja valmisteltuja tapahtuvaa maakuntauudistusta varten. Osaaminen pysyy tiimissä. Yhtiön toimintoja voidaan tehostaa järjestelmän vaihdosten ja eläköitymisten kautta. Yhtiön toiminnat voivat saada benchmarkingin kautta paremmat ja tehokkaammat prosessit. Toiminnan siirrolla säilytetään mahdollisuus hoitaa (suurta) osaa maakunnan ja maakunnan yhtiön palveluista Pietarsaaresta käsin. On kuitenkin huomioitava, että palvelujen kustannukset eivät lyhyellä aikavälillä tule halvemmiksi, myöskään talous- ja HRjärjestelmien uudistuksen/hankintojen tarve ei häviä kaupungin osalta. Tarve säilyy, kuitenkin huomattavasti pienemmässä määrin, ja yhtiössä investointikustannukset voidaan jakaa suuremmalle kokonaisuudelle. Huomionarvoista on, että yhtiön johto keskitetään Vaasaan, vaikka kaupunki edellyttää, että yhtiöllä on myös toimintapiste Pietarsaaressa. Voi olla olemassa riski, että yhtiö (yli)priorisoi maakunnalle osoitettavia palveluja, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja että kaupunki vuorostaan ei saa riittävää palvelua. Tämä riski voidaan kuitenkin estää kaupungin aktiivisella osallistumisella yhtiön rakennusvaiheessa, jolloin myös palveluja suunnitellaan. Kaupunginhallitus päättää: 1. aloittaa hankkeen selvittääkseen talous- ja henkilöstöhallintotoimintojen siirtoa Pohjanmaan maakunnan tukipalveluyhtiöön lukien siten, että kaupunginhallitus voi ottaa kantaa siirtoon syyskuussa 2019.

81 224, KH :00 CFV: 500/ antaa kaupunginjohtajalle tehtäväksi nimittää hankeorganisaation ajalle

82 225, KH :00 CFV: 561/2017 ALERTE AB OY: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Alerte Oy:n yhtiökokous pidetään klo 9.00 kaupungintalolla. Kaupunginhallitus päättää valita yhtiökokousedustajan Alerte Oy:n yhtiökokoukseen.

83 226, KH :00 CFV: 506/2017 PIETARSAAREN SATAMA OY: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Pietarsaaren Satama Oy pitää yhtiökokouksen klo 9.00 kaupungintalolla. Kaupunginhallitus päättää valita yhtiökokousedustajan Pietarsaaren Satama Oy:n yhtiökokoukseen.

84 227, KH :00 CFV: 512/2017 KPEDU: KUNTARAHOITUSHAKEMUS MIX-HANKETTA VARTEN Kpedun hakemus: Liite 227 Kaupunginsihteeri: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (Kpedu) on ollut huolissaan Pietarsaarelaisista ammatillisessa koulutuksessa mukanaolevista nuorista, jotka eivät suorita opintojaan loppuun Kokkolan yksikössä. Opintojaan suorittamatta jättävät nuoret ovat suuressa syrjäytymisvaarassa. Pietarsaaren kaupungin kannalta on hyvin tärkeää, että opiskelijat suorittavat ammatilliset opintonsa loppuun. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on päätetty tukea käynnistettävällä MIX-hankkeella, johon liittyy toimintaa Kokkolan lisäksi myös Pietarsaaressa. Hankkeessa keskitytään aluksi niihin opiskelijoihin joiden olisi jo pitänyt valmistua. Pietarsaaren osalta viisi opiskelijaa aloittaisi heti elokuussa 2017 ja keskimäärin n. 10 opiskelijaa osallistuisi hankkeen Pietarsaaren toimenpiteisiin (non-stop periaatteella) Kesto: Hankkeen toteutusaika on Rahoitus: Hankkeen kokonaisrahoitus on Hanke on ESR-hanke, josta rahoituspäätös tulossa 6/2017. ESRhankkeet voivat tehdä aluerajat ylittävää yhteistyötä. Kpedun mukaan rahoittaja on nähnyt Pietarsaaren osallistumisen ja yhteistyön myönteisenä. Rahoitusosuus, joka koskisi Pietarsaaren kaupunkia Työ- ja koulutusvalmentaja: Vuosi Yht: Kokonaiskulut Kuntaraha Hankkeessa on useita erilaisia toimenpiteitä. Pietarsaaren kuntarahan osalta toimenpiteenä on Kokkotyö-säätiön Retron alaisuuteen perustettava metallialan työpaja, jossa pajaohjaajan henkilöstöresurssikulut ovat kuntarahan kohteena hänen toimiessa työ- ja koulutus-valmentajana. Kpedun toimesta pajalla käy metallialan opettaja. Lisäksi Dialoog-tutkimuspalvelut tuottaa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Lisäksi Etelänummen oma 9-luokkalaisten JOPO-toiminta voi omalta osaltaan toimia mahdollisena "esivaiheena" nyt aloitettavalle toiminnalle. Etelänummen koulu ja MIX-hanke voivat hyödyntää toistensa kokemuksia toiminnassaan syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden auttamisessa.

85 227, KH :00 CFV: 512/2017 Kaupunginhallitus päättää, että Pietarsaaren kaupunki osallistuu Mix-hankkeeseen. Pietarsaaren kaupungin rahoitusosuudet ovat seuraavat: Vuonna , vuonna ja vuonna Vuoden 2017 osuus rahoitetaan kaupunginhallituksen käyttömäärärahoista, ja vuosien 2018 ja 2019 osuudet otetaan mukaan talousarvioon.

86 227, KH :00 / :s bilaga: Liite 227, kh

87 227, KH :00 / :s bilaga: Liite 227, kh

88 227, KH :00 / :s bilaga: Liite 227, kh

89 227, KH :00 / :s bilaga: Liite 227, kh

90 228, KH :00 CFV: 530/2017 PIETARSAAREN SEUDUN KUNNALLISEN YHTEISTYÖLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA VUOSIKSI Kaupunginsihteeri: Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan johtosäännön mukaisesti Pietarsaaren kaupunki valitsee lautakuntaan suomenkielisen jäsenen, elleivät valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja ole suomenkielisiä. Kaupunginhallitus päätti valita Ulla Hellénin jäseneksi ja Helinä Sipisen varajäseneksi. Kaupunginhallitus päätti valita Helinä Sipisen jäseneksi ja Ulla Hellénin varajäseneksi. Kaupunginhallitus päätti valita Ulla Hellénin jäseneksi ja Maria Salmun varajäseneksi. Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus valitsee suomenkielisen jäsenen ja varajäsenen Pietarsaaren seudun kunnalliseen yhteistyölautakuntaan toimikaudeksi

91 229, KH :00 CFV: 532/2017 KAUPUNGIN KOKO ALUEEN YLEISKAAVATYÖRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet: Peter Boström Maria Lunabba Richard Sjölund Jarmo Ittonen Marita Salmu tekninen johtaja, puheenjohtaja kaupunginjohtaja Milla Kallioinen Pia Vähäkangas Pekka Elomaa Elinor Slotte Jan Levander Ben Griep, tekninen sihteeri. Kaupunginhallitus valitsee kaupungin koko alueen yleiskaavatyöryhmän jäsenet seuraavasti: viisi luottamushenkilöä, sekä Rune Hagström, puheenjohtaja Kristina Stenman Milla Kallioinen Pia-Maria Sjöström Pekka Elomaa Elinor Slotte Jan Levander Ben Griep, tekninen sihteeri.

92 230, KH :00 CFV: 496/2017 EDUSTAJIEN VALINTA SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN SYKSYLLÄ 2017 Kaupunginsihteeri: Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur - kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Kuntalain 60 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat kuhunkin kokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajansa. Kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen edustajan kutakin alkavaa neljäätuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden, laskettuna vaalivuotta edeltävän vuodenalun väkimäärän mukaan. Kaupunginhallitus päättää valita 3 edustajaa yhtymäkokoukseen.

93 231, KH :00 SOCHV: 508/2017 KOIVURINTEEN PALVELUKOTI, PERUSKORJAUS Sotel Valmistelu: vanhushuollon päällikkö ja ylihoitaja Koivurinteen palvelukoti on 63-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Koivurinteen kokonaisuuteen kuuluvat muistisairaille tarkoitettu Aurinkorinteen asumisyksikkö, jossa on yhteensä 27 paikkaa jaettuna kolmeen osastoon, 9 paikkaa/osasto, sekä Koivurinteellä olevat osastot. Koivurinteellä on psykogeriatrisille asiakkaille tarkoitettu 15-paikkainen Ida & Emil -osasto sekä osasto 2, jossa on ns. tavallista tehostettua palveluasumista, yht. 23 paikkaa. Lisäksi Koivurinteellä on 5-paikkainen osasto 4, jota käytetään nyt osasto 3:n väistötilana. Osasto 3:n toiminta siirrettiin vuonna 2016 elementtirakennuksiin sisäilmaongelmien vuoksi. Vanha osasto puretaan ja tilalle rakennetaan uusi osasto, joka valmistuu loppuvuodesta Koivurinteellä on tehty viime vuosina useita muita peruskorjauksia. Esimerkiksi keittiö on peruskorjattu ja muutettu jakelukeittiöksi ja sosiaaliset tilat on peruskorjattu. Parhaillaan korjataan kattoa Aurinkorinteen puolella, jossa kattoikkunat ovat vuotaneet. Peruskorjaukset ovat parantaneet Koivurinteen tilojen käyttöedellytyksiä merkittävästi sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Osasto 3:n peruskorjauksen valmistumisen jälkeen tulisi Koivurinteen peruskorjausta jatkaa korjaamalla Ida & Emil -osasto sekä osastot 2 ja 4. Koivurinteen palvelukoti on ainut ikääntyville tarkoitettu kunnallinen tehostetun palveluasumisen yksikkö Pietarsaaressa. Sitä tarvitaan vastaisuudessakin, kun laitoshoitoa on vähennetty ja geriatrian osastot on muutettu perusterveydenhuollon yksiköiksi. Koivurinteen peruskorjauksen tarve johtuu suurimmalta osin tilojen huonosta kunnosta. Samalla peruskorjauksen yhteydessä on mahdollista tehdä muutoksia, jotta tilat vastaavat paremmin nykyvaatimuksia. Nyt käytössä olevia elementtirakennuksia voidaan vuokrata enintään viideksi vuodeksi. Niitä voitaisiin mahdollisesti käyttää myös muiden osastojen väistötiloina peruskorjauksen aikana. Suurin kustannus elementtirakennuksista tulee niiden siirroista. Vanhushuollon päällikkö: Ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle varautumista Koivurinteen peruskorjaukseen tulevien vuosien talousarvioissa. Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja:

94 231, KH :00 SOCHV: 508/2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää Pietarsaaren kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle varautumista Koivurinteen peruskorjaukseen tulevien vuosien talousarvioissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus päättää lähettää asian talousarviovalmisteluun.

95 232, KH :00 CFV: 544/2017 PIETARSAAREN ORKESTERIRAHASTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet: Sauli Isokoski Bertil Hällis Sven-Erik Friberg Märta-Lisa Westman Anne Ekstrand Brita Brännbacka-Brunell. Kaupunginhallitus valitsee kuusi jäsentä Pietarsaaren Orkesterirahaston johtokuntaan.

96 233, KH :00 CFV: 507/2017 PIETARSAAREN VANHUSNEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI Vanhusneuvoston ehdotus uudeksi kokoonpanoksi: Liite 233 Kaupunginhallitus päättää - valita vanhusneuvoston esityksestä jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti - valita yhden kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä kaupunginhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon.

97 233, KH :00 / :s bilaga: Liite 233, kh

98 233, KH :00 / :s bilaga: Liite 233, kh

99 233, KH :00 / :s bilaga: Liite 233, kh

100 234, KH :00 CFV: 550/2017 RISKIENHALLINTATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet: Jonny Wallsten, puheenjohtaja Anne Ekstrand Rune Hagström Birgitta Blomqvist Petra Rosenqvist, tekninen sihteeri Kaupunginhallitus valitsee riskienhallintatoimikunnan jäsenet seuraavasti: Jonny Wallsten, puheenjohtaja Anne Ekstrand Rune Hagström Fredrik Ollus Petra Rosenqvist, tekninen sihteeri.

101 235, KH :00 CFV: 540/2017 KIINTEISTÖTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet: Rune Hagström, puheenjohtaja Jan Levander Tove Jansson Milla Kallioinen Pia Vähäkangas Guy Björklund Tarja Kujala, tekninen sihteeri Kaupunginhallitus valitsee kiinteistötoimikunnan jäsenet seuraavasti: Rune Hagström, puheenjohtaja Jan Levander Tove Jansson Milla Kallioinen Carola Sundqvist Tarja Kujala, tekninen sihteeri.

102 236, KH :00 CFV: 531/2017 TASA-ARVOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet Kristina Lundström-Björk Karl-Johan Holmqvist Eija Vähäsöyrinki Ulrika Rönnback Kurt Hellstrand (varajäsen): Harald Wester Marina Luomala Pentti Silvennoinen Kari Koskela Marianne Surma-aho. Carola Sundqvist, sihteeri Kaupunginhallitus valitsee tasa-arvotoimikuntaan viisi jäsentä - joista yhden kokoon kutsujaksi - ja näille viisi henkilökohtaista varajäsentä. Carola Sundqvist valitaan sihteeriksi.

103 237, KH :00 CFV: 560/2017 VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Vammaisyhdistysten vuosiksi ehdottamat jäsenet: Liite 237 Kaupunginhallitus hyväksyy vammaisyhdistysten liitteen mukaisen ehdotuksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi sekä valitsee vammaisneuvostoon kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää valita Maire Paavolan vammaisneuvoston sihteeriksi vuosiksi

104 237, KH :00 / :s bilaga: Liite 237, kh

105 237, KH :00 / :s bilaga: Liite 237, kh

106 237, KH :00 / :s bilaga: Liite 237, kh

107 238, KH :00 CFV: 546/2017 ÄHTÄVÄNJOEN RAHASTON JOHTORYHMÄN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet: Elinor Slotte (varsinainen jäsen) ja Markku Kaksonen (varajäsen). Kaupunginhallitus valitsee Elinor Slotten Ähtävänjoen rahaston johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Andreas Svarvarin vuosiksi

108 239, KH :00 CFV: 541/2017 ÄHTÄVÄN, PURMON, KRUUNUPYYN JA KOVJOEN JOKIEN VALTUUSKUNNAN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI Edelliset jäsenet: Markku Kaksonen ja Elinor Slotte, varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee edustajaksi Ähtävän, Purmon, Kruunupyyn ja Kovjoen jokien valtuuskuntaan Andreas Svarvarin ja hänen varaedustajakseen Elinor Slotten.

109 240, KH :00 TV: 915/2016 ASEMAKAAVAN MUUTOS KASKINIEMEN KAUPUNGINOSASSA, KORTTELISSA 33, PUROTIE 13 TL Asemakaavakartta: Liite 196 A Kaavaselostus: Liite 196 B Valmistelu: Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa, Arkkitehti Oy Arkitekt Ab Rajaniemi on laatinut yhteistyössä kaavoitusosaston kanssa ehdotuksen asemakaavan muutokseksi koskien korttelin 33 laajentamista ja korttelin rakennusoikeuden lisäämistä. Purotie 13:n kiinteistö sijaitsee Kaskiniemen kaupunginosan korttelin 33 tontilla 1. Rakennuksen omistajan tavoitteena on kaksinkertaistaa kerrosala nykyisestä noin k-m 2 :stä. Kaavatyön ja siihen liittyvien selvitysten on tutkittu, millä edellytyksillä osoitteessa Purotie 13 (Bäckvägen 13) sijaitseva liikerakennus on mahdollista laajentaa. Kaavamuutos on tullut vireille 31.8 ja ehdotus asemakaavan muutokseksi on valmistunut ja asetettaneen julkisesti nähtäville ja siitä pyydettäneen lausunnot. Asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta asettaa Kaskiniemen kaupunginosan 32 korttelin 33 asemakaavan muutokseksi nähtäville säädetyksi ajaksi ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta: - pelastusjohtaja - terveysvalvonta, - ympäristö- ja rakennuslautakunta, - Pietarsaaren Vesi - energialaitos Oy Herrfors Ab - Pohjanmaan liitto ja - Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Vt. tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asemakaava-arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. TL

110 240, KH :00 TV: 915/2016 Asemakaavakartta: Liite 94 A Kaavaselostus: Liite 94 B Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot: Liite 94 C: Valmistelu: Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa, Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan ja ehdotuksesta on pyydetty lausunnot. Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty muistutuksia ehdotusta vastaan. Ehdotuksesta on saatu kaikki pyydetyt lausunnot. Kaavaehdotuksen sisällön suhteen lausunnot eivät sisällä kovin merkittäviä huomautuksia. ELY-keskuksen mielestä kaavaa tulisi tarkentaa suojaviheralueen istuttamista tai puuston säilyttämistä koskevin määräyksin. Lisäksi ELY-keskuksen mukaan kaavassa voitaisiin ottaa tarkemmin kantaa hulevesien käsittelyyn ja imeyttämiseen. Suojaviheralueen istuttamista tai puuston säilyttämistä koskevia määräyksiä on tarkennettu. Kaavaselostukseen on lisätty hulevesien käsittelyä koskevia periaatteita. Pohjanmaan liiton mukaan suunnittelualueen sijoittuminen maakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle on kuvattu selostuksessa virheellisesti. Liiton tulkinnan mukaan suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen alueen rajauksen ulkopuolelle. Samalla liitto muistuttaa, että keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle saa Pietarsaaressa rakentaa enintään k-m 2 :n vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän. Liitto muistuttaa myös, että maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa siten, että vähittäiskaupan suuryksiköllä tullaan tarkoittamaan ainoastaan yli k-m 2 :n suuruisia myymälöitä. Asemakaavan muutos on jäänyt odottamaan voimaan tulevaa maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jonka jälkeen esitetty asemakaavan muutoksessa esitetty rakennusoikeus on kiistatta lainmukainen. Lausunnot ja vastineet on toimitettu ELY-keskukseen ja on yhteisesti todettu, ettei ole tarvetta viranomaisneuvottelulle lausuntojen ja vastineiden johdosta. Kaavaehdotukseen tehdyt korjaukset eivät laadultaan ole sellaisia olennaisia muutoksia, että kaavaehdotus olisi asetettava uudestaan nähtäville (MRA 32 ).

111 240, KH :00 TV: 915/2016 Kaavoitusosasto katsoo, että korjattu asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen on nyt valmis jatkokäsittelyyn. Asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tämä veisi lausuntojen johdosta korjatun ja täydennetyn kaavaehdotuksen selostuksineen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asemakaava-arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Asemakaavakartta: Liite 151 A Kaavaselostus: Liite 151 B Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot: Liite 151 C Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy lausuntojen johdosta korjatun ja täydennetyn kaavaehdotuksen selostuksineen Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Asemakaavakartta: Liite 71 A Kaavaselostus: Liite 71 B Kaupunginhallitus ehdottaa:

112 240, KH :00 TV: 915/ että kaupunginvaltuusto hyväksyy lausuntojen johdosta korjatun ja täydennetyn kaavaehdotuksen selostuksineen Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus kuuluttaa kaupunginvaltuuston päätöksen sekä ilmoittaa päätöksestä tekniselle palvelukeskukselle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

113 241, KH :00 CFV: 401/2017 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALIN- TA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Pietarsaari, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy ja Luoto allekirjoittivat kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan puitesopimuksen. Sopijakunnat ovat sopineet, että Pietarsaaren kaupunki on isäntäkunta ja toimii 16-jäsenisen ja 16-varajäsenisen sosiaalija terveyslautakunnan hallintoyksikkönä. Lautakunnan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä valitaan Pietarsaaresta, 4 jäsentä ja 4 varajäsentä Pedersörestä ja 3 jäsentä ja 3 varajäsentä Uudestakaarlepyystä ja samoin Luodosta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät sopijakuntien kesken, kuitenkin siten, että isäntäkunnalla on aina joko puheenjohtajuus tai varapuheenjohtajuus. Pietarsaaren kaupunki on hoitanut puheenjohtajuutta vuoden 2015 alusta valtuustokauden loppuun asti, ja Pietarsaaren kaupungilla olisi nyt varapuheenjohtajan paikka kaksi vuotta eteenpäin valtuustokauden 2017 alusta alkaen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi sekä lautakunnan varapuheenjohtajan samaksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi sekä lautakunnan varapuheenjohtajan samaksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat:

114 241, KH :00 CFV: 401/2017 jäsenet Annica Haldin Marcus Suojoki Märta-Lisa Westman Simon Holmstedt Mervi Rantala Lisen Sundqvist varajäsenet Daniel Tunér Mona Vikstörm Stefan Storholm Bjarne Strengell Ulla Hellén Teija Löfholm Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan varapuheenjohtajaksi Annica Haldinin. Kh Kaupunginhallitus tiedottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja valittuja henkilöitä kaupunginvaltuuston päätöksestä.

115 242, KH :00 CFV: 412/2017 JÄTELAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI Kh Kaupunginsihteeri: Jäteasioita käsittelevän lautakunnan johtosääntö, 2 : "Lautakunnan kokoonpano Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee jäteasioita käsittelevään lautakuntaan kaksi (2) jäsentä ja muut osapuolena olevat kaupungit ja kunnat kukin yhden jäsenen. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan sekä muiden kunnanhallitusten ehdotuksesta varapuheenjohtajan." Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee jätelautakuntaan kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee yhden jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee jätelautakuntaan kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi sekä että kaupunginvaltuusto valitsee yhden jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti ryhmäpuheenjohtajien ehdotuksesta jätelautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi seuraavat: jäsenet Johan Karjaluoto Annika Stenvik varajäsenet Maria Lunabba Thomas Melarti Kaupunginvaltuusto valitsi samoin yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Johan Karjaluodon. Kh

116 242, KH :00 CFV: 412/2017 Kaupunginhallitus tiedottaa jätelautakuntaa ja valittuja henkilöitä kaupunginvaltuuston päätöksestä.

117 243, KH :00 PB: 279/2017 VUODEN 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Hj Liite A Henkilöstöjohtaja: Vuoden 2016 henkilöstöraportti on laadittu kaupungin henkilöstötoimistossa yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston hallinnon kanssa. Henkilöstöraportissa havainnollistetaan koko kaupunki työnantajana, eli siihen sisältyy myös sosiaali- ja terveydenhuolto. Raportilla pyritään esittämään havainnollisesti kaupungin työntekijät tilastomuodossa ja tekemään yleisarvioita tekstimuodossa. Raportti voi toimia suunnittelun ja päätöksenteon pohja-aineistona. Yhteistoimintaryhmä keskusteli ja hyväksyi ehdotuksen vuoden 2016 henkilöstöraportiksi kokouksessaan Henkilöstöjaosto hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2016 henkilöstöraportin, joka samalla jätetään kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyä varten. Henkilöstöjaosto hyväksyi henkilöstöraportin lisäyksellä, että kohtaan 4.2. tehdään erittely koskien Tyhy-toiminnan osanottajamäärää. Kh Henkilöstöraportti: Liite 119 Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2016 henkilöstöraportin. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Henkilöstöraportti: Liite 75

118 243, KH :00 PB: 279/2017 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2016 henkilöstöraportin. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus tiedottaa henkilöstötoimistoa kaupunginvaltuuston päätöksestä.

119 244, KH :00 CFV: 493/2017 RAHATOIMISTO: LYHYTAIKAISEN LUOTON OTTAMISEN ENIMMÄISMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN Kh Valmistelu: kaupunginkamreeri Jonny Wallsten, puh Vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly uusia talousarviolainoja. Maksuvalmiutta säädellään vuodesta 2016 lukien sen sijaan lyhytaikaisilla luotoilla eli kuntatodistuksilla, jotka olivat 10,5 milj. euroa vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kassavarat olivat ainoastaan 1,3 milj. euroa tilinpäätösajankohtana. Koko lainakanta oli 43,7 milj. euroa Vuonna 2017 pitkäaikaisia lainoja tullaan lyhentämään 8,3 milj. euroa. Investointitalousarvio on 11,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto vahvistaa lyhytaikaisten luottojen ottamisen enimmäismäärät. Enimmäismäärä on tällä hetkellä 32 milj. euroa. Lyhytaikaisen maksuvalmiuden varmistamiseksi ehdotetaan, että lyhytaikaisten luottojen ottamisen enimmäismäärää nostetaan 40 milj. euroon. Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista pitkäaikaisista talousarviolainoista vuoden 2018 talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää lyhytaikaisten luottojen ottamisen enimmäismäärän nostamisesta 40 milj. euroon. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto päättää lyhytaikaisten luottojen ottamisen enimmäismäärän nostamisesta 40 milj. euroon. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

120 244, KH :00 CFV: 493/2017 Kh Kaupunginhallitus tiedottaa rahatoimistoa kaupunginvaltuuston päätöksestä.

121 245, KH :00 CFV: 260/2017 KAUPUNGIN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS TKK Kaupunginkamreeri tiedottaa vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Valmistelua täydennetään kokouksessa. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsee tässä vaiheessa asian tiedoksi ja päättää tulevista kokousajankohdista. Kaupunginhallitus: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi ja päätti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 3.5. klo Kh Tilinpäätös 2016 (osa 1 ja 2): Liite 109 A ja B (erilliset liitteet) Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä omalta osaltaan Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa sen, - ehdottaa, että vuoden 2016 alijäämä, joka on ,91 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille, - toimittaa Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen tilintarkastukseen, - valtuuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset tekniset korjaukset tilinpäätökseen, sekä - esittää Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen valmistuttua. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä omalta osaltaan Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen, - ehdottaa, että vuoden 2016 alijäämä, joka on ,91 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille,

122 245, KH :00 CFV: 260/ toimittaa Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen tilintarkastukseen, - hyväksyä konsernitilinpäätökseen tehdyt tekniset korjaukset, - ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta ,00 :n ylityksen myönnettyihin määrärahoihin, sekä - esittää Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen valmistuttua. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Merkittiin, että pykälän 159 osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Tilinpäätös 2016 (osa 1 ja 2): Liite 76 A ja B Tarkastuslautakunnan arviointikertomus: Liite 76 C Tarkastuskertomus: Liite 76 D Tarkastuslautakunta ehdottaa edellä mainittuihin asiakirjoihin, liitteisiin A - D, viitaten, että kaupunginvaltuusto: - hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta ,00 :n ylityksen myönnettyihin määrärahoihin - hyväksyy Pietarsaaren kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen siten, että vuoden 2016 alijäämä, joka on ,91 euroa, siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille - myöntää kaupunginhallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudesta. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa tarkastuslautakunnalle, tilintarkastajille sekä rahatoimistolle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

123 245, KH :00 CFV: 260/2017

124 246, KH :00 CFV: 395/2017 VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYKSET JA VUOSIEN TALOUS- SUUNNITELMA TKK Keskustelu vuoden 2018 talousarviokehyksistä ja vuosien taloussuunnitelmasta aloitettiin vuosien taloussuunnitelman pohjalta. Tulevan taloussuunnitelmakauden aikana julkisessa taloudessa toteutetaan suuria uudistuksia, joiden seurauksena ovat alhaisemmat verotulot, mikä edellyttää kaupunkia tarkastamaan tulo- ja kustannusrakennettaan. Talousarviokehysten käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. TKK Talousarvion 2018 kehysehdotus: Liite 11 Valmistelu: kaupunginkamreeri Jonny Wallsten, puh Kaupungilla on korkeat asukaskohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja osittain epätarkoituksenmukainen rakenne vanhushuollossa. Sivistystoimessa päiväkoti- ja kouluverkkoa on tarkistettava kiinteistöjen parempaa hyödyntämisastetta sekä tarkoituksenmukaista henkilöstösuunnittelua ajatellen, sekä tulevaisuuden investointien mahdollistamiseksi. Vuoden 2018 talousarviokehykset perustuvat seuraaviin olettamuksiin: Lisäykset verrattuna talousarvioon 2017: Henkilöstökustannukset 0,0 % Palvelujen ostot 0,0 % Tarvikkeet 0,0 % Sisäiset vuokrat 0,0 % Myyntituotot 0,0 % Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin seuraavista lisäyksistä talousarviokehyksiin: 1,2 milj. euroa määrärahalisäystä vuodelle 2018 ja

125 246, KH :00 CFV: 395/2017 1,1 milj. euroa vuodelle 2019 sekä 0,8 milj. euroa vuodelle 2020 kunnallisteknisen osaston käyttötalouteen. Tätä on huomioitu kehysehdotuksessa. Edellisen mukaan tehdyn kustannusten tarkistamisen jälkeen vahvistetaan tehostamisvaatimus, joka on yhteensä 1,0 milj. euroa. Tehostamisvaatimus jaetaan lautakuntatasolle. Sosiaali- ja terveysviraston talousarviokehys on kuitenkin samalla tasolla kuin talousarvio Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset (tuhat euroa): Valtionosuudet kehysehdotuksessa 2018 perustuvat Kuntaliiton arvioon. Kunnallisverokanta on korkeintaan 21,25 % vuosina Kiinteistöveroon ehdotetaan muutoksia seuraavasti: - Yleinen kiinteistövero 1,05 -> 1,15 % - Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,45 -> 0,50 % - Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,05 -> 1,15 % - Rakentamattoman tontin kiinteistövero 3,00 -> 4,00 % Verotuotot perustuvat Kuntaliiton ennusteeseen. Korkokustannukset lasketaan 2,0 %:n keskikoron mukaan vuosina Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti. Investoinnit Nettoinvestoinnit ovat taloussuunnitelman mukaan 13,3 milj. euroa 2018 ja 11,9 milj. euroa investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

126 246, KH :00 CFV: 395/2017 Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle että kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvion kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2018 sekä, että - vuoden 2018 nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,3 milj. euroa plus rahoitus Kielikylpykoulun tilojen rakentamista varten. Talousarviokehysehdotukseen sisältyy kiinteistöveron korotus, minkä arvioidaan lisäävän kiinteistöverosta saatavia tuottoja 0,5 milj. eurolla. investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto antaa kaupunginjohtajalle ja kaupunginkamreerille tehtäväksi laatia toimenpidesuunnitelma kiinteistön- ja henkilöstönkäytön tehostamiseksi sivistystoimessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien kehittämiseksi, erityisesti Pietarsaaren vanhushuollossa. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. Kh Talousarvion 2018 kehysehdotus: Liite 185 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvion kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2018 sekä, että - vuoden 2018 nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,3 milj. euroa plus rahoitus Kielikylpykoulun tilojen rakentamista varten. investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti:

127 246, KH :00 CFV: 395/2017 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvion kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2018 sekä, että - vuoden 2018 nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,3 milj. euroa. - lisäksi kaupunginhallitus päättää pyytää lautakunnilta esityksiä toimintojen tehostamiseksi mennessä. - lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää aikaisempien päätösten mukaisesti, että yksi ruotsinkielinen koulu ja yksi suomenkielinen koulu lakkautetaan vuonna lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy, että lasten päivähoidon osalta rakennetaan yksi iso yksikkö ja lakkautetaan 3-4 yksikköä vuonna investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Talousarvion 2018 kehysehdotus: Liite 77 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvion kehysehdotuksen: - lautakunnittain nettotasolla tuloslaskelma 2018 sekä, että - vuoden 2018 nettoinvestointien summa tulee olemaan korkeintaan 8,3 milj. euroa. - lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää aikaisempien päätösten mukaisesti, että yksi ruotsinkielinen koulu ja yksi suomenkielinen koulu lakkautetaan vuonna lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy, että lasten päivähoidon osalta rakennetaan yksi iso yksikkö ja lakkautetaan 3-4 yksikköä vuonna investoinneista tehdään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Keskustelun aikana RKP:n valtuustoryhmä ehdotti, että päätösehdotuksen viimeinen ranskalainen viiva, joka nyt on seuraava:

128 246, KH :00 CFV: 395/2017 lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy, että lasten päivähoidon osalta rakennetaan yksi iso yksikkö ja lakkautetaan 3-4 yksikköä vuonna muutetaan seuraavaan muotoon: kaupunginvaltuusto hyväksyy, että lasten päivähoidon suuren yksikön tarve selvitetään ja että 3-4 yksikköä suljetaan vuonna RKP:n valtuustoryhmän ehdotusta kannattivat SDP:n valtuustoryhmä, KD:n valtuustoryhmä, Vasemmiston valtuustoryhmä ja Keskustan valtuustoryhmä. Keskustelun aikana varavaltuutettu Marita Salmu ehdotti valtuutettu Mervi Rantalan kannattamana, että päätöstä suuren päivähoitoyksikön rakentamisesta ja pienten yksiköiden lakkauttamisesta lykätään kunnes vaikutusarviot on tehty. Nämä kaksi ehdotusta ovat vastakkaisia ja hallintosäännön mukaisesti ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Asiassa äänestettiin seuraavasti: RKP:n valtuustoryhmän ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Salmun ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 36 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä ja 1 tyhjä ääni. Seuraavaksi asetetaan vastakkain RKP:n valtuustoryhmän ehdotus ja kaupunginhallituksen pohjaehdotus. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä RKP:n ehdotuksen eli päätösehdotuksen viimeinen ranskalainen viiva muutetaan muotoon: kaupunginvaltuusto hyväksyy, että lasten päivähoidon suuren yksikön tarve selvitetään ja että 3-4 yksikköä lakkautetaan vuonna Keskustelun aikana valtuutettu Mervi Rantala ehdotti päätösehdotukseen seuraavaa lisäystä kohtaan lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää aikaisempien päätösten mukaisesti, että yksi ruotsinkielinen koulu ja yksi suomenkielinen koulu lakkautetaan. Kaupunginvaltuustolle annetaan arviointiselvitys koulujen lakkautusvaikutuksista: - Kustannustehokkuus - Vaikutukset lapsiin ja perheisiin - Suomenkielisten 6-luokkalaisten siirtäminen Etelänummelle vuonna 2018 ta kannattivat valtuutetut Helinä Sipinen ja Eero Luomala. Asiassa äänestettiin seuraavasti: kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Rantalan ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 37 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan.

129 246, KH :00 CFV: 395/2017 Keskustelun aikana valtuutettu Helinä Sipinen ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää lisätä sosiaali- ja terveysviraston määrärahoja euroa vanhuspalvelun osalta, ja että sosiaali- ja terveyslautakunta valmistelee varsinaista talousarviota varten ikääntyvän väestön hyvinvointiohjelmaan perustuvan arvion vuosien vanhuspalvelujen henkilöstöresurssitarpeista. Valtuutettu Mervi Rantala kannatti ehdotusta. Asiassa äänestettiin seuraavasti: kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Sipisen ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 36 JAA-ääntä ja 6 EIääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Keskustelun aikana valtuutettu Mervi Rantala ehdotti, että vuoden 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnan kehysehdotukseen lisätään euron lisämääräraha lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja riippuvuushoitoihin. Määräraha tulee käyttää henkilöstöresursseihin kahden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseksi. Valtuutettu Marita Salmu kannatti ehdotusta. Asiassa äänestettiin seuraavasti: Kaupunginhallituksen ehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Rantalan ehdotuksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 36 JAA-ääntä ja 6 EIääntä. Kaupunginvaltuusto päätti siten kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan. Kh Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle sekä talous-, kehittämis- ja konsernijaostolle kaupunginvaltuuston päätöksestä.

130 247, KH :00 CFV: 589/2017 VALTUUTETTU HELINÄ SIPINEN YM.: ALOITE KULJETUSPALVELUIHIN LIITTY- VÄSTÄ SAATTAJAPALVELUSTA Kv Aloite: Liite 78 Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti työjärjestyksensä mukaisesti lähettää asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh Aloite: Liite 247 Kaupunginsihteeri: Aloitteen mukaan Pietarsaaressa ei ole järjestetty vammaispalvelulain tarkoittamaa saattajapalvelua. Saattajapalvelu helpottaisi monen vaikeavammaisen henkilön asiointikäyntejä. Aloitteen allekirjoittaneet esittävät, että Pietarsaaren kaupunginhallitus selvittää millä tavoin ja millä aikataululla lakisääteinen, asiakkaalle maksuton saattajapalvelu voidaan Pietarsaaressa järjestää. Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta sosiaali- ja terveysviraston vammaishuollon lausuntoa. Lausunto on toimitettava kaupunginhallitukselle viimeistään

131 247, KH :00 / :s bilaga: Liite 247, kh

Stadsfullmäktiges presidium /Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto Anna-Maja Henriksson Jacob Storbjörk Annica Haldin Jarmo Ittonen

Stadsfullmäktiges presidium /Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto Anna-Maja Henriksson Jacob Storbjörk Annica Haldin Jarmo Ittonen 1 Stadsfullmäktiges presidium /Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto 2017-2019 SFP SDP SFP VF Anna-Maja Henriksson Jacob Storbjörk Annica Haldin Jarmo Ittonen STADSSTYRELSEN - KAUPUNGINHALLITUS 2017-2019

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2018-05-02 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 2. toukokuuta 2018 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2017-08-30 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 30.8.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, KV :00

-2, KV :00 -, KV 07-06-05 8:00 Kokoustiedot Aika 5.6.07 klo 8.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Aspvik, Matts Kull, Bjarne Björklund, Lars Lunabba, Maria Boström, Peter Luomala, Eero

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2018-11-19 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 19. marraskuuta 2018 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja

Lisätiedot

Järj. Ehdokas Nimi Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro

Järj. Ehdokas Nimi Ryhmä Äänet Vertausluku Nro nro Tiedoksi ilmoitetaan, että Pietarsaaren keskusvaalilautakunta on vahvistanut Pietarsaaren kaupunginvaltuuston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2017-2021 seuraavasti: Järj. Ehdokas Nimi Ryhmä Äänet Vertausluku

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-09-13 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 13.9.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-12-05 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 5.12.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :00

-2, SIV-LJ :00 -2, SIV-LJ 2017-11-28 18:00 Kokouskutsu Tiistaina 28.11.2017 klo 18.00, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola, puheenjohtaja Trey Howard Jaakko

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :00

-2, SIV-LJ :00 -2, SIV-LJ 2018-01-17 18:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 17.1.2018 klo 18.00, Rettig Sport Center Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola, puheenjohtaja Trey Howard Jaakko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

-2, KV 2015-11-16 18:00

-2, KV 2015-11-16 18:00 -2, KV 205--6 8:00 Kokoustiedot Aika 6..205 klo 8.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Luomala, Eero Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää,

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-05-31 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 31.5.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :00

-2, SIV-LJ :00 -2, SIV-LJ 2017-08-31 18:00 Kokouskutsu Torstaina 31.8.2017 ja 7.9.2017 klo 18.00, Urhlutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola, puheenjohtaja Trey

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2018-09-26 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 26.9.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-03-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.3.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, TL :00

-2, TL :00 -2, TL 2017-05-30 12:00 Kokouskutsu Tiistai 30.5.2017 klo 12.00, ravintola Pavis, isompi kabinetti, Paviksentie 2 Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Johan Karjaluoto, puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 2015-09-01 16:00

-2, KH 2015-09-01 16:00 -2, KH 2015-09-01 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 1.9.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika 22.1.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-03-08 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :30

-2, SIV-LJ :30 -2, SIV-LJ 2017-03-09 17:30 Kokouskutsu Torstaina 9.3.2017 klo 17.30, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Christer Tonberg, puheenjohtaja Pia Nyman Jaakko

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-01-28 16:00

-2, SIVL 2015-01-28 16:00 -2, SIVL 2015-01-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.1.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2016-03-02 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 2.3.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Tarkastuslautakunta 10/2018

PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Tarkastuslautakunta 10/2018 PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Maanantaina 28.5.2018 klo 15.00 18.40 Paikka Jäsenet Selecta, Kaupungintalo Varsinaiset jäsenet Bjarne Kull, puheenjohtaja Kaj Nyman, klo 16.30 18.40, puheenjohtajana

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

-2, KH 2016-05-09 16:00

-2, KH 2016-05-09 16:00 -2, KH 2016-05-09 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 9. toukokuuta 2016 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä.

Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kokouksen päätökset ja päättää seuraavista toimenpiteistä. Kaupunginhallitus 273 19.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kaupunginhallitus 19.06.2017 273 Kuntalain 39 pykälän nojalla kaupunginhallitus toteaa, että koska valtuuston 12.6.2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 258 n vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002995 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Siun sote neuvottelukunta

Siun sote neuvottelukunta Siun sote neuvottelukunta VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN 12.6.2017 liite nro 38 / 1 Siun sote neuvottelukunnassa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2016-03-23 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 23.3.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula

Lisätiedot

-2, KH :30

-2, KH :30 -2, KH 2016-12-30 11:30 Kokouskutsu Perjantaina 30. joulukuuta 2016 klo 11.30, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

Timo Itälehto, puheenjohtaja Terhi Leivo-Holmqvist, varapuheenjohtaja Hans Vikman Kim Yli-Pelkola Pirkko Rantanen Tuomo Palojärvi Anni Teerikangas

Timo Itälehto, puheenjohtaja Terhi Leivo-Holmqvist, varapuheenjohtaja Hans Vikman Kim Yli-Pelkola Pirkko Rantanen Tuomo Palojärvi Anni Teerikangas KOKOUSKUTSU Keskiviikkona 7.2.2019 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Varsinaiset jäsenet Timo Itälehto, puheenjohtaja Terhi Leivo-Holmqvist,

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUEEN PÖYTÄKIRJA 1/04 KUNTAYHTYMÄ. Kuntayhtymäkokous Pietarsaaren sairaalan Malmin yksikön luentosali

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUEEN PÖYTÄKIRJA 1/04 KUNTAYHTYMÄ. Kuntayhtymäkokous Pietarsaaren sairaalan Malmin yksikön luentosali Kuntayhtymäkokous 21.9.2004 1 _ Kokousaika tiistai 21. syyskuuta, kl. 09.00-10.40 Kokouspaikka Päättäjät Pietarsaaren sairaalan Malmin yksikön luentosali Muut osanottajat Asp Karin Kuisma Kimmo joht. lääkäri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (11) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (11) 15 Kuntalain 17 :ssä tarkoitetut vaalit HEL 2012-016953 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi 2013-2016 liitteen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019 Kirkkovaltuusto Aika 15.1.2019 kello 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Aitto-oja Piia Marttinen Kari Eerola Pirkko Mustalahti Satu Eriksson Niko Mylly Joona Hakala Pentti Mäkelä

Lisätiedot

-2, KV 2014-12-22 18:00

-2, KV 2014-12-22 18:00 -2, KV 2014-12-22 18:00 Kokoustiedot Aika 22.12.2014 kl. 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSKUTSU Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään seurakuntakeskuksen pikkusalissa, Kirkkokatu 17, tiistaina 15. tammikuuta 2019 kello 18.00. Kokouksen

Lisätiedot

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI

STADEN JAKOBSTAD PIETARSAAREN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Keskiviikkona 23.1.2019 klo 17.00, kokoushuone Saima Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Brita Brännbacka-Brunell, puheenjohtaja Ulrika Rönnback, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / (7) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2019

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / (7) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2019 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2019 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2019 Aika Keskiviikko 9.1.2019 kello 18.00 19.08 Paikka Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Anttila Hannele

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-06-13 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 13.6.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2018-02-15 16:00 Kokouskutsu Torstaina 15.2.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Bogdanoff Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi Marja, sihteeri. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi Marja, sihteeri. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 17.1.2019 1 Kokousaika: Torstaina 17.1.2019 klo 18:00 18:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 1 7 Puheenjohtaja: Keskinen Tuure :t 1-3 Kivilä Jorma :t 4-7

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, Kiuruvesi

Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, Kiuruvesi Esityslista/pöytäkirja 1/2019 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet Maanantai 7.1.2019 klo 18-19.01 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Ranuan seurakunta Pöytäkirja KV 1/2019 nettiversio 1. Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 sali

Ranuan seurakunta Pöytäkirja KV 1/2019 nettiversio 1. Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 sali Ranuan seurakunta Pöytäkirja KV 1/2019 nettiversio 1 Pappilantie 11 D 1 97700 Ranua 22.1.2019 KIRKKOVALTUUSTO Aika maanantai 21.1.2019 klo 18 Paikka Läsnä Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 sali

Lisätiedot

KAARINA PAIMIO PARAINEN Alho Niina Lahti Tapani Järnström Sammy Hannula Laura Mäkinen Hanna Penttinen Kari Iljin Mirta Tuomola Mika Sonntag Christel

KAARINA PAIMIO PARAINEN Alho Niina Lahti Tapani Järnström Sammy Hannula Laura Mäkinen Hanna Penttinen Kari Iljin Mirta Tuomola Mika Sonntag Christel PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 17.00 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2017 Koulurakennuksen auditorio

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 24 huhtikuuta 2019 klo Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, KARJAA

Aika Keskiviikko 24 huhtikuuta 2019 klo Västra Nylands folkhögskola, Pumppulahti 3, KARJAA KÄÄNNÖS PÖYTÄKIRJA Yhtymäkokous 24.4.2019 Aika Keskiviikko 24 huhtikuuta 2019 klo 17.02 17.21 Paikka, Pumppulahti 3, 10300 KARJAA Jäsenkunta Osuudet Päätöksentekijät Espoo 1 X Mia Westerlund Kauniainen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 129 11.9.2017 7 334/00.00.01.00.00/2017 Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1/8 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1/8 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1/8 KOKOUSAIKA 9.1.2019 klo 18-18.48 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Ulla Maija Puhakka Sirkka Konttinen puheenjohtaja 1-6 :t puheenjohtaja 7-12 :t Liisa

Lisätiedot

-2, SIV-KJ :00

-2, SIV-KJ :00 -2, SIV-KJ 2017-11-16 17:00 Kokouskutsu Torstaina 16.11.2017 klo 17.00, Herckules kabinetti, Kaupunginkirjasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Sebastian Holmgård, puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 18/00.00.01/2013 19 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta Raision kaupunginhallituksen johtosäännön 9 :n mukaan kaupunginhallituksen

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 7.1.2019 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT JA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT Asia no. 1 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. joulukuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 47 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali... 104 48 Hämeen poliisilaitoksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, Hankasalmi

Seurakuntatalo, Pappilantie 4, Hankasalmi HANKASALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1/11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 16.1.2019 klo 18.00 18.50 Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 4, 41520 Hankasalmi Osallistujat Gustafsson Arto, jäsen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2018-11-14 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 14.11.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21.6.2017 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Suhteellisten

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Jäsenten valinta kuntayhtymien valtuustoihin ajalle / uuden varajäsenten valinta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustoon

Jäsenten valinta kuntayhtymien valtuustoihin ajalle / uuden varajäsenten valinta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän valtuustoon Kaupunginhallitus 9 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 9 05.06.2017 Kaupunginhallitus 13 21.08.2017 Kaupunginvaltuusto 4 28.08.2017 Jäsenten valinta kuntayhtymien valtuustoihin ajalle 1.6.2017-31.5.2021 / uuden

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot