ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutettu Voimaan I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 7 :n mukaan yksilöasioiden jaosto tekee yksilöä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille tai laissa ei ole muuta säädetty. Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 5 :n mukaan viranhaltijan päätösvallan käyttämisestä sosiaalihuollon antamisessa ja järjestämisessä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä määrätään lautakunnan päätöksellä. 2 Päätösvallan käyttäminen Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. Asianomaisen palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta päättää, milloin muut kuin 1. momentissa tarkoitetut viranhaltijat käyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa. Kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä voi päättää tämän delegointisäännön mukaisesti viranhaltija, joka täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa säädetyt kelpoisuusehdot (SHL 10, 12 ). Asianomaisen palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta voi erityisestä syystä päättää, ettei viranhaltijalla ole oikeutta päätösvallan käyttämiseen. Jos samaan yksilöhuoltoon liittyvään asiaan sisältyy samanaikaisesti eri tasojen päätettäviä asioita, asiasta päättää ylintä päätöksentekotasoa edustava viranhaltija. Jos useammalla viranhaltijalla on samansisältöinen päätösvalta, tulosyksikön johtaja tai palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta päättää kuka viranhaltija on oikeutettu päätösvallan käyttämiseen.

2 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) Lastensuojelulaissa (417/2007) kunnan johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädettyä päätösvaltaa käyttävät perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön johtaja, lastensuojelupalvelujen päällikkö, lastensuojelupalvelujen avopalvelupäällikkö ja lasten erityispalvelujen päällikkö. 3 Estyneenä olo Palvelualueen päällikön estyneenä hänen päätösvaltaansa käyttää tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Muun viranhaltijan ollessa estyneenä käyttää hänen päätösvaltaansa palvelualueen päällikön määräämä viranhaltija. 4 Muistutukseen vastaaminen Tulosyksikön johtaja, palvelualueen päällikkö, apulaisylilääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalvelupäällikkö tai mielenterveys- ja päihdepalvelujen erityispalvelupäällikkö antavat vastauksen vastuualueensa toimintaa koskevaan muistutukseen. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 23 ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 10 ). II PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUPALVELUT 5 Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen avopalvelupäällikkö Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen avopalvelupäällikkö päättää Lastensuojelu 1) kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38a ) 2) lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamisesta (LSL 43 1 mom.) 3) lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa asiaan osallisten kuuleminen on jätetty suorittamatta LSL 42 :n 3 momentissa mainituista syistä. 4) lapsen sijoittamisesta huostaanotettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 5) lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 2 mom.) 6) huostassapidon lopettamisesta (LSL 47 1 mom.) 7) luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lapselle suoritettavasta tutkimuksesta (LSL 28 1 mom.)

3 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 8) erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 ) 9) kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan muuttamisesta (LSL 43 3 mom.) 10) yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 11) yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (LSL ) 12) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL ) 13) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 14) sijoituksesta laitoshoitoon jälkihuoltona Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen avopalvelupäällikkö voi määrätä alaisensa johtavan sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 luetelluissa asioissa. Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen avopalvelupäällikkö voi määrätä sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä kohdassa 9 mainitussa asiassa. Espoon lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen avopalvelupäällikkö käyttää Kauniaisten viranhaltijoiden päätösvaltaa yllä kohtien 1-14 osalta Kauniaisten kaupungin johtavan viranhaltijan estyneenä ollessa. 6 Johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35-37b ) 2) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 3) lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 4) lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 1 mom.) 5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteiss ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 6) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 7) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 8) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 9) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75-76a ) 10) lastensuojelusta perittävästä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä 11) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL )

4 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 7 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä päättää 1) avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35-37b ) 2) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 3) lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 4) lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 1 mom.) 5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 6) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 7) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 8) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 9) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75-76a ) 10) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 11) lastensuojelusta perittävästä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä 12) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 8 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 1) avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL 35-37b ) 2) lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ja 37 3 mom.) 3) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 4) kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 1 mom.) 5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 6) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsenvanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 7) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 8) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 9) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 10) palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä (LSL 26 ) 11) viestin tai lähetyksen luovuttamatta lapselle (LSL 67 3 mom.) 12) seitsemän vuorokautta pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69 3 mom.)

5 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 13) erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 ) 14) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 9 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) asiakassuunnitelman mukaisista avohuollon tukitoimien antamisesta 2) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) LASTEN ERITYISPALVELUT 10 Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lasten erityispalvelujen päällikkö Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lasten erityispalvelujen päällikkö päättää sijaishuollossa olevan lapsen 1) sijoittamisesta huostaanotettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 2) huostassapidon lopettamisesta (LSL 47 1 mom.) 3) luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lapselle suoritettavasta tutkimuksesta (LSL 28 1 mom.) 4) erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 ) 5) kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan muuttamisesta (LSL 43 3 mom.) 6) yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 7) yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (LSL ) 8) yhteydenpidon rajoittamisen poistamisesta (LSL ) 9) olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille (LSL 62 2 mom. ja 63 ) Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lasten erityispalvelujen päällikkö voi määrätä alaisensa johtavan sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kohdissa luetelluissa asioissa. Perhehoito 11 Johtava sosiaalityöntekijä Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä päättää sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen 1) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 2) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 ) 3) olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoituksen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 )

6 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 4) sijoituksesta perhehoitoon jälkihuoltona (LSL 76 ) 5) perhehoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 6) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 12 Sosiaalityöntekijä tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Perhehoidon sosiaalityöntekijä tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen 1) asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten ja muiden tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) perhehoitoa koskevan toimeksiantosopimuksen tekemisestä yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 3) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 ) 4) olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 5) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 6) yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta, joka koskee yksityisesti sijoitetun lapsen pitämistä kodissa (LSL 81 ) 7) perhehoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 8) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) Laitoshoidon yksikkö 13 Johtavan sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 2) yhteydenpidon rajoittamisen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 ) 3) olinpaikasta ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 3 mom. ja 63 ) 4) laitoshoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 5) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 14 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 1) asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten ja muiden tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL )

7 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 3) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 4) olinpaikasta ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 3 mom. ja 63 ) 5) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 6) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 7) laitoshoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 8) viestin tai lähetyksen luovuttamatta lapselle (LSL 67 4 mom.) 9) seitsemän vuorokautta pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69 3 mom.) 10) erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 ) 11) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) Jälkihuolto 15 Johtava sosiaalityöntekijä Jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä päättää alle 21-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle 1) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75-76a ) 2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 3) toimeentulotuen antamisesta kun kysymyksessä on olennainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja normeista 4) tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella (PäihdeL 12 ) 5) asukkaiden ottamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa oleviin nuorten tukiasuntoihin 6) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 7) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 8) jälkihuollosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 9) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 16 Sosiaalityöntekijä Jälkihuollon sosiaalityöntekijä päättää alle 21-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle 1) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL 75-76a ) 2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 3) ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 4) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvän sosiaalisen tilanteen selvittämisestä

8 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 5) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä 6) mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 7) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 8) jälkihuollosta perittävistä maksuista, niiden tarkistamisesta tai perimättä 9) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi 10) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 17 Etuuskäsittelijä Etuuskäsittelijä päättää alle 21-vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle 1) toimeentulotuen antamisesta ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan ja tuen takaisinperinnästä 2) perustoimeentulotuen antamisesta 3) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 4) jälkihuollosta perittävien maksujen alentamisesta tai perimättä Lastensuojelulaitokset 18 Lastensuojelulaitoksen johtaja Lastensuojelulaitoksen johtaja päättää 1) lastensuojelulaitokseen sijoitetun huostaan otetun lapsen enintään 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 2) tekemänsä yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL 62 ja 63 ) 3) aineen tai esineen haltuunotosta, mikäli haltuun otettua ainetta tai esinettä ei palauteta lapselle (LSL 65 ) 4) henkilönkatsastuksesta (LSL 66 ) 5) omaisuuden ja lähetyksen tarkastamisesta (LSL 67 ) 6) enintään seitsemän vuorokautta kestävästä liikkumavapauden rajoittamisesta (LSL 69 ) 7) eristämisestä, eristämisen jatkamisesta ja lopettamisesta (LSL 70 ) 8) antaa LSL 68 :ssä tarkoitetun selvityksen laitoksessa tapahtuneesta kiinnipitämisestä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 9) ilmoittaa viipymättä lapsen eristämisestä laitoksessa tai eristämisen jatkamisesta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle (LSL 70 5 mom.) Laitoksen johtaja voi määrätä alaisensa hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7 luetelluissa asioissa.

9 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) Perheasioiden yksikkö 19 Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai perheasioiden yksikön päällikkö Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai perheasioiden yksikön päällikkö päättää 1) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 2) tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 3) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä 4) isyyden selvittämisen keskeyttämisestä 5) puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta 6) adoptiolausuntojen antamisesta 7) lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai perimättä 8) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi 9) valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen toteuttamisesta 10) turvakotiasumisesta ja turva-asumisesta 20 Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä päättää 1) tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 2) adoptiolausuntojen antamisesta 21 Lastenvalvoja Lastenvalvoja päättää 1) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä 2) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 3) adoptiolausuntojen antamisesta 22 Lastenvalvoja-perintäasiantuntija Lastenvalvoja-perintäasiantuntija päättää 1) lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 2) lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai perimättä 3) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi

10 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 23 Elatusapusihteeri Elatusapusihteeri päättää 1) lastensuojelusta perittävistä maksuista, niiden tarkastamisesta tai perimättä 24 Tapaamispaikkatoiminnan vastaava ohjaaja Tapaamispaikkatoiminnan vastaava ohjaaja päättää 1) valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen toteuttamisesta 25 Omatilan vastaava ohjaaja Omatilan vastaava ohjaaja päättää 1) turvakotiasumisesta ja turva-asumisesta 26 Omatilan ohjaaja Omatilan ohjaaja päättää 1) turvakotiasumisesta ja turva-asumisesta TERVEYDENHOITO JA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ 27 Johtava perheohjaaja Johtava perheohjaaja päättää 1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta 2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta 3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta 4) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 28 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta 2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta 3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta 4) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL )

11 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö 29 Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä kun kysymyksessä on olennainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja normeista 3) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 4) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 5) asumispalvelujen antamisesta, ellei tässä delegointisäännössä ole toisin määrätty 6) tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella (PäihdeL 12 ) 7) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta 8) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 9) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 2) 10) vuokravakuuden myöntämisestä 11) kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä 12) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 13) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen palvelun myöntämisestä 14) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen työtoimintarahan antamisesta 15) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 30 Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä päättää 1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 2) esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan välityksellä 3) välitysvarojen maksamisesta 4) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 5) päihdehoitoon ja -kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 6) päihdehoitoa ja -kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 7) asumispalvelujen antamisesta, ellei tässä delegointisäännössä ole toisin määrätty 8) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta 9) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 10) vuokravakuuden myöntämisestä

12 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 11) kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä 12) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 13) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen palvelun myöntämisestä 14) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen työtoimintarahan antamisesta 15) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 31 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen antamisesta sekä tuen takaisinperinnästä 2) vuokravakuuden myöntämisestä 3) kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä 4) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 5) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen palvelun myöntämisestä 6) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen työtoimintarahan antamisesta 7) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 32 Toimistosihteeri/etuuskäsittelijä (asiakastyötä tekevä) Toimistosihteeri/etuuskäsittelijä päättävät 1) perustoimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 2) täydentävän toimeentulotuen antamisesta tulosyksikön johtajan määrittelemissä rajoissa sekä tuen takaisinperinnästä 3) toimeentulotuen antamisesta ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan edellä 1 ja 2 kohdassa mainitut rajoitukset huomioon ottaen sekä tuen takaisinperinnästä 4) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 5) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta 6) vuokravakuuden myöntämisestä 7) kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä 8) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 9) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen palvelun myöntämisestä 10) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen työtoimintarahan antamisesta 11) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL )

13 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut 33 Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri Johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja toimistosihteerin päätösvallasta on soveltuvin osin voimassa mitä aikuisten sosiaalipalvelujen johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän, etuuskäsittelijän ja toimistosihteerin päätösvallasta on määrätty. Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät vailla huoltajaa Suomeen saapuneelle lapselle määrättävän edustajan hakemisesta (Laki maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisestä 1386/2010 ja laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 742/2011) Johtava sosiaalityöntekijä ja maahanmuuttajatyön koordinaattori päättää lisäksi asukkaiden ottamisesta pakolaisille tarkoitettuihin Y-säätiön asuntoihin. Työllisyyspalvelut 34 Palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja Palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät 1) kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä 2) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 3) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen palvelun myöntämisestä 4) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen työtoimintarahan antamisesta 5) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 35 Työpäällikkö, työhönvalmentaja, sosiaaliohjaaja, ohjaaja, vastaava työnjohtaja Työpäällikkö, työhönvalmentaja, sosiaaliohjaaja, ohjaaja, vastaava työnjohtaja päättävät 1) työkeskustyöntekijän ottamisesta työkeskukseen tai ostopalveluna järjestettävään työkeskus- ja työtoimintapaikkaan 2) työrajoitteisen ottamisesta työkokeiluun 3) kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä 4) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 5) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen palvelun myöntämisestä 6) sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e mukaisen työtoimintarahan antamisesta 7) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL )

14 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) Talous- ja velkaneuvonta 36 Talousneuvoja ja johtava talous- ja velkaneuvoja Talousneuvoja ja johtava talous- ja velkaneuvoja päättävät 1) sosiaalisen luoton myöntämisestä 2) vapaakuukausien myöntämisestä ja maksuohjelman muuttamisesta 37 Johtava talous- ja velkaneuvoja Johtava talous- ja velkaneuvoja päättää 1) sosiaalisen luoton eräännyttämisilmoituksen tekemisestä 2) luottosopimuksen irtisanomisesta 3) sosiaalisen luoton takaisinperinnästä luopumisesta 4) helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä sosiaalisen luoton takaisinmaksusta Sosiaali- ja kriisipäivystys 38 Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä, joka täyttää sosiaalityöntekijän ammatilliset kelpoisuusehdot, päättää virka-ajan ulkopuolella tehtävästä 1) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 2) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 3) lapsen olinpaikan ilmoittamatta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa 4) kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom.) 5) avohuollon tukitoimena tehtävästä lapsen sijoituksesta (LSL 37 ) Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys käyttää Kauniaisten viranhaltijoiden päätösvaltaa yllä kohtien 1-4 osalta ostopalvelusopimuksessa erikseen sovittuina aikoina. VAMMAISTEN PALVELUT 39 Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättää 1) omaishoidon tuen myöntämisestä alle 50 -vuotiaille sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 2) vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä 3) vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä

15 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 4) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista, niiden tarkistamisesta tai perimättä, ellei tässä delegointisäännössä ole toisin määrätty 5) tukihenkilöstä, tilapäisestä hoidosta ja päivätoiminnasta 6) palvelusetelin antamisesta 7) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) 40 Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä 2) erityishuolto-ohjelman mukaiseen perhehoidon järjestämiseen käytettävien kotien hyväksymisestä sekä toimeksiantosopimuksen tekemisestä 41 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) omaishoidon tuen myöntämisestä alle 50 -vuotiaille sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 2) vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä 3) sosiaalipalvelusta perittävästä maksusta 4) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL ) III TERVEYSPALVELUT Mielenterveys- ja päihdepalvelut 42 Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä Palvelupäällikkö, asiakasohjauksen palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättää 1) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettäviin mielenterveys- ja/tai päihdepalveluihin 2) sijoittamisesta kaupungin omiin asumispalveluihin 3) palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä 4) vieroitushoidon ja kuntouttavan laitoshoidon asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä 5) asukkaiden valitsemisesta kaupungin omiin tukiasuntoihin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen yhteisen asunnottomien asioita koskevan SAS-työskentelyn esityksen pohjalta 6) sosiaalihuoltolain mukaisista sosiaalipalveluista (SHL )

16 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 43 Etuuskäsittelijä Edellä 36 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden lisäksi myös etuuskäsittelijä voi päättää palveluasumisesta perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä. 44 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö tai palvelupäällikkö päättää maksusitoumuksen antamisesta mielenterveys- tai päihdepalveluihin. 45 Palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies Palvelupäällikkö tai oman toimintayksikön palveluesimies päättää omana toimintana toteutetussa vastaanottokodissa, vieroitushoidossa tai tukiasumisessa perittävästä asiakasmaksusta, sen alentamisesta tai perimättä. IV VANHUSTEN PALVELUT Seniorineuvonta ja palveluohjaus 46 Asiakasohjauksen päällikkö, palvelupäällikkö, kotihoidon aluevastaava, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät, kotihoidon ohjaaja Asiakasohjauksen päällikkö, palvelupäällikkö, kotihoidon aluevastaava, palveluesimies, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijät, kotihoidon ohjaaja päättävät 1) vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan myönnettävistä tukipalveluista ja päivätoiminnasta 2) muusta kotihoidon antamisesta 3) omaishoidontuen tuen myöntämisestä yli 50-vuotiaille sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 4) sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä 5) palvelusetelin antamisesta 6) ympärivuorokautisesta sosiaalihuoltolain mukaisesta asumispalvelusta ja palvelutaloasumisesta 7) sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon antamisesta Pitkäaikaishoito 47 Asumispalvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö päättää 1) yksityisen ympärivuorokautisen vanhusten asumispalvelun piiriin kuuluvien osalta hoitokustannusten korvaamisesta.

17 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 48 Aluepäällikkö Kaupungin omana toimintana järjestettävistä vanhusten ympärivuorokautisista asumispalveluista vastaava aluepäällikkö päättää 1) asiakkaalle myönnettävästä taloudellisesta tuesta asiakasmaksuosuuteen V ESIKUNTA 49 Erityissuunnittelija tai palvelupäällikkö Erityissuunnittelija tai palvelupäällikkö päättää 1) pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 2) kaupungin omana toimintana järjestettävästä vanhusten ympärivuorokautisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 3) lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 4) eläkkeiden ja muiden etuuksien hakemisesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle laitoshoitomaksun korvaukseksi 5) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 2) 6) jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta sekä turvapalvelusta perittävästä maksusta 7) kotihoidosta ja tukipalvelusta perittävän maksun alentamisesta ja perimättä 8) jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävästä maksusta 9) lapsiperheiden kotipalvelusta ja tukipalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 10) vammaispalveluista perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 11) perittäväksi siirrettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä 12) asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen seurauksena tai aiheettomasti perittyjen asiakasmaksujen palauttamisesta asiakkaalle 13) edellä mainittujen lisäksi myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä ellei näitä koskeva päätöksenteko ole delegointisäännössä erikseen määrätty toisen toimivaltaan kuuluvaksi 50 Toimistosihteeri Toimistosihteeri päättää 1) jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta ja turvapalvelusta perittävästä maksusta 2) jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävästä maksusta 3) pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävästä maksusta

18 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen (18) 4) kaupungin omana toimintana järjestettävästä vanhusten ympärivuorokautisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta 5) vuokravakuuden myöntämisestä 51 Perintäasiamies Perintäasiamies päättää 1) perittäväksi siirrettyjen toimeentulotuen, lastensuojelumaksujen ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä. 2) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 2)

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä 1 (17) Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilö- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa koskeva sääntö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunta 13.3.2018 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.4.2018 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen 04.06.2014 Sivu 1 / 1 2457/00.01.01/2014 56 terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Vilkki, puh. 050 544 6737

Lisätiedot

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty:

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Voimassa 1.5.2018 1 Tausta ja tarkoitus Hallintosäännön 42 :n mukaan Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 09.06.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 67 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Liite PTL 2 / 28.1.2016 156/05.00.00/2013 Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä

Lisätiedot

1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista

1. viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain perusteella annettavista päätöksistä ja todistuksista Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.8.2018 85 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialaan yksilöön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (22) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija PERUSTURVAN YHTEISET Tutkimusluvista päättäminen Laajemmista tutkimusluvista päättää hyvinvointilautakunta. Opinnäytetyöhön liittyvistä tutkimusluvista päättää Palveluseteliyrittäjien hyväksyminen lautakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI 1 (23) HELSINGIN KAUPUNGIN N VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset ajalle 2.29.7.2018 (kesäajan sijaiset): Vt. perusturvajohtaja, sijaisena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta Yhtymähallituksen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 14.2.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 1.6.2017 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Liite nro 3 Hallitus 14.12.2018 KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.1.2019 lukien Hallitus 14.12.2018, 157 Hallitus 11.1.2019, 10 2 1. Toimintasäännön

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 42 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ

KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Liite nro 2 Hallitus 11.3.2019 KYMSOTE TOIMINTASÄÄNTÖ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.1.2019 lukien Hallitus 14.12.2018, 157 Hallitus 11.1.2019, 10 Hallitus 1.2.2019,

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla:

Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys toimivallan määräaikaisesta siirtämisestä perusturvan toimialalla: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Kesäajan sijaisuuksista

Lisätiedot

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely

P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija. HPhallinto. päällikkö. PTJ TJ PAP HY HP P1 P2 P3 Tarkempi määrittely RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN PERUSTURVA 28.11.2018 PTJperusturva jaosto TJtoimiala johtaja PAPpalvelualue päällikkö HYhallinto ylilääkäri HPhallinto päällikkö P1 = Palveluesimies tai vastaava johtava viranhaltija

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.2.2017 24, liite 9 Korvaa 17.5.2016 64 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Perusturvajohtaja,

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta Ehdot us perust urvalaut akunnalle 21.12.2017 CaseM KIRDno-2017-733 Muutosehdotukset perusturvalautakunnan päätökseen toimivaltansa siirrosta Voimassa oleva Perusturvan toimiala Muutosehdotukset Perusturvan

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5. Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.2017 77 Voimaantulo 1.6.2017 Lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (hyväksytty sotelassa )

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (hyväksytty sotelassa ) Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 15.8.2018 alkaen (hyväksytty sotelassa 14.8.2018) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 1.6.2017 alkaen Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 20.9.2017 alkaen (Päivitetty Sotela 19.9.2017) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Voimassa 1.6.2017 alkaen Hyväksytty: 31.5.2017 Perusturvan toimiala Perusturvajohtaja, sijaisena toimintakyvyn tukipalveluiden

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21.6.2016 101 Voimaantulo 1.7.2016, paitsi koti- ja vanhuspalvelujen palveluneuvojan tehtävien

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen:

Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Muutosehdotukset perusturvalautakunnan toimivaltansa edelleen siirtämisestä tekemään päätökseen: Ennen muutoksia: Muutosehdotukset (joulun ja vuodenvaihteen sekä joidenkin kevään lomapäivien sijaiset):

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI voimassa 1.4.2016 alkaen HYVÄKSYTTY: Hyvinvointilautakunta 27.2.2014 30 Hyvinvointilautakunta 24.4.2014 43 Hyvinvointilautakunta 18.12.2014

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

aikuisten asumispalvelut - palveluesimies kotiin annettavat palvelut palveluesimies terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja

aikuisten asumispalvelut - palveluesimies kotiin annettavat palvelut palveluesimies terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveystoimen delegointipäätös Hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskevan toimivallan delegointi Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 16.8.2019 113 Voimassa 1.9.2019 alkaen 1 Delegointipäätöksen

Lisätiedot

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja Hyvinvointitoimialan johtosääntö 1 Toimiala 2 Lautakunnan yksilöjaosto 3 Yksilöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta 4 Hyvinvointitoimialan johto ja tulosalueet Hyvinvointitoimialalla monijäsenisenä toimielimenä

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus 17.2.2017 1 Henkilöstöasiat Sote-keskuksen vakinaisen henkilöstön valinta, virkavaalin vahvistaminen Ympäristöterveydenhuollon ja palkkauksesta henkilöstön päättäminen.

Lisätiedot

Hallintosääntö ja johtosäännöt/perusturvatoimialan johtosääntö alkaen (Ppk Oiva) KV KH lauta

Hallintosääntö ja johtosäännöt/perusturvatoimialan johtosääntö alkaen (Ppk Oiva) KV KH lauta 1 Delegointi toteutetaan periaatteella, että ylempi viranhaltija voi aina käyttää päätösvaltaa YHTEISET ASIAT Sosiaalihuoltolaki 6 Ohjauksen ja neuvonnan antaminen 12 Välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO

Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO 1 Loimaan kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelukeskus RATKAISUVALLAN DELEGOINTILUETTELO KUKA MITÄ KOSKA KENELLE Perusturvalautakunta a) Päättää omalla vastuu- 28.2.2017 Vastuualueiden esimiehet alueellaan

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 1 LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 36 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 104, muutoksia 9 :ään Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot