KUNNANHALLITUS 7/2022. Aika: Maanantai klo Paikka: Kisatien koulu, luokka 152

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 7/2022. Aika: Maanantai klo Paikka: Kisatien koulu, luokka 152"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 7/2022 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Maanantai klo Paikka: Kisatien koulu, luokka 152 Läsnä: Huuskonen Sari, pj. Paavola Kaarlo, 1. vpj Nyman Teuvo, 2. vpj Kiviranta Oili Vähäsöyrinki Arto Pohlman Marko Pietilä Ulla Niskakoski Mervi, valtuuston pj. Kinnunen Mikko, valtuuston 1. vpj. Suontakanen Anja, valtuuston 2. vpj Silvast Marjut, kunnanjohtaja Ahmaoja Marianne, vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Haikola Piia, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Sisällys 1. TALOUS- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 2. KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA OSAKEKAUPPA 3. SOPIMUS KURAATTORIPALVELUISTA REISJÄRVEN KRISTILLISEN OPISTON KANSSA 4. TYÖYHTEISÖKOULUTUKSEN HANKE 5. KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 6. SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 7. ILMOITUSASIAT 8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUS- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN KHALL 5 Reisjärven kunnanvaltuusto on muuttanut kehitys- ja talouspäälli kön virkanimikkeen talous- ja henkilöstöjohtajan viraksi. Valtuuston päätöksellä talous- ja henkilöstöjohtajan virka on täytettynä väliaikaisesti. Mikäli valtuusto kokouksessaan kumoaa kehitys- ja talouspäällikön virkavalintaa koskevan päätöksensä ja kunnanhallitus myöntää täyttöluvan, talous- ja henkilöstöjohtajan virka tulee täytettäväksi. Viranhaltijalain (304/2003) 4 mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Kunnan voimaan tulleen hallintosäännön 40 mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävää valtuusto, viran julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 41 mukaan valtuusto valitsee toimialajohtajat ja 20 mukaan hallintotoimen toimialaa johtaa talous- ja henkilöstöjohtaja. Näin olleen talous- ja henkilöstöjohtajan viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Viranhaltijalain 6 mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus, jonka virkaan valittavan tulee täyttää. Lisäksi haussa on mahdollista määrittää muita vaatimuksia ja ominaisuuksia, joita virkaan valittavalta edellytetään ja toivotaan. Hallintosäännön 39 mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos siitä ei ole päätetty virkaa perustettaessa tai muutoin laissa säädetty. Valtuusto on virkanimikemuutoksen yhteydessä määrittänyt talous- ja henkilöstöjohtajan päävastuualueiksi kunnan talouden ja henkilöstöasioiden hoidon ja johtamisen sekä kelpoisuusehdoksi korkeakoulututkinnon sekä riittävän kokemuksen vaativista talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Kunnanhallituksen päätöksellä talous- ja henkilöstöjohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena ja hallintosäännön 28 mukaisesti kuuluu kunnan johtoryhmään. Muutoin ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä 27 :ssä. Rekrytointia varten on syytä nimetä työryhmä, jolle annetaan oikeus niin harkitessaan käyttää asiantuntijapalveluja hakuprosessissa ja siihen liittyen myös soveltuvuusarvioinnissa. Työryhmä toteuttaa talous- ja henkilöstöjohtajan rekrytointiprosessin ja valitsee siinä käytettävät rekrytointikanavat. Oheismateriaali Hakuilmoitus Valmistelija: kunnanjohtaja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUS- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että talous- ja henkilöstöjohtajan 1. virka julistetaan julkisesti haettavaksi 2. virka täytetään toistaiseksi 3. viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa 4. viran hakuilmoitukseksi hyväksytään liitteenä oleva luonnos 5. viran valintaprosessia toteuttamaan valitaan työryhmä ja nimetään sille puheenjohtaja. Työryhmä voi tarvittaessa stilisoida hakuilmoitusta ja valitsee käytettävät rekrytointikanavat. Työryhmä voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sekä hakumenettelyssä että soveltuvuusarvioinnissa työryhmän harkinnan mukaan. Tämän päätöksen täytäntöönpano edellyttää, että valtuusto kumoaa kehitys- ja talouspäällikön valintapäätöksensä Päätös: Hyväksyttiin. Kunnanhallitus valitsi viran valintaprosessiin työryhmän. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Sari Huuskonen Mervi Niskakoski Timo Kemppainen Teuvo Nyman Ulla Pietilä kunnanjohtaja Marjut Silvast Mervi Niskakoski nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi. KHALL Reisjärven kunnanvaltuusto kumosi kehitys- ja talouspäällikön valin tapäätöksensä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 21/0390/2, mukaisesti. Talous- ja henkilöstöjohtajan rekrytointi aloitettiin tehtävään valitun työryhmän toimesta yhteistyössä MPS-Yhtiöiden kanssa. Määräaikaan mennessä klo talous- ja henkilöstöjohtajan virkaan tuli neljä hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät koulutusvaatimukselle asetetun kelpoisuusehdon. Muiden kriteerien osalta hakijoiden kesken oli vaihtelua. Kattavimmin hakukriteerit täytti Marianne Ahmaoja, jonka työryhmä kutsui pidettyyn haastatteluun ja edelleen henkilöarviointiin. Rekrytointityöryhmä kokoontui viisi kertaa. Työryhmässä asiantuntijana toimi MPS Yhtiöistä Riikka Vaaraniemi, joka myös veti haastattelutilaisuuden ja toteutti henkilöarvioinnin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUS- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Virkavalinta perustuu hakuilmoituksessa esitettyihin viran kelpoisuusvaatimuksiin ja muihin viran menestyksellisen hoitamisen edellytyksiin sekä haastattelun ja henkilöarvioinnin tuloksista johdettuun kokonaisarviointiin. Henkilöarvioinnin yhteenveto esitellään kokouksessa. Valintaprosessia toteuttanut työryhmä esittää yksimielisesti talous- ja henkilöstöjohtajan virkaan Marianne Ahmaojan valintaa. Oheismateriaali a) Hakuilmoitus b) Hakemukset c) Hakijoiden ansiovertailu Valmistelija: Kunnanjohtaja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1) toteaa kaikkien neljän hakijan täyttävän viran koulutusvaatimukselle asetetun kelpoisuusehdon ja muiden edellytysten osalta ansiovertailun mukaisesti, 2) suorittaa talous- ja henkilöstöjohtajan virkavaalin hakemusten, ansiovertailun, haastattelun, henkilöarvioinnin ja kokonaisarvioinnin perusteella kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävästä ja tehtävään soveltuvimmasta henkilöstä, 3) suorittaa talous- ja henkilöstöjohtajan virkavaalin ehdollisena siten, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNTIEN HETAPALVELUT OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA OSAKEKAUPPA KHALL Reisjärven kunta on vuodesta 2010 ulkoistanut talous- ja henkilöstöhallinnon pal velut Ppky Selänteelle, tulosyksikkö Selmaan. Selänne kuitenkin lakkaa nykymuotoisena vuoden 2023 alusta lukien sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle. Reisjärven kunnan tulee kehittää palvelujensa tuottamista vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Valtuuston iltakoulussa on keskusteltu erilaisista vaihtoehdoista. Tämän pohjalta erilaisia palvelun hankintatapoja kustannuksineen on kartoitettu. Kartoituksen tulokset ovat oheismateriaalina. Kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hankkia Reisjärven kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut In- House -palveluna alkaen. In House-periaatteella palveluita voivat tarjota esimerkiksi uusi, perustettava pienempi Selänne ja Kuntien Hetapalvelut Oy. Hetapalvelut on voittoa tavoittelematon kuntien ja kaupunkien omistama henkilöstö- ja taloushallintoon keskittynyt osakeyhtiö. Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakkeet maksavat 200 euroa kappale ja niitä tulee ostaa viisi omistusosuuden saamiseksi. Omistajat hyväksyvät myös osakassopimuksen. Oheismateriaali - Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakassopimus - Kuntien Hetapalvelut Oy:n yhtiöjärjestys Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja ja kunnanjohtaja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kuntien Hetapalvelut Oy:n osakassopimuksen ja hankkii viisi Kuntien Hetapalvelut Oy:n osaketta 200 euron kappalehintaan. Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus SOPIMUS KURAATTORIPALVELUISTA REISJÄRVEN KRISTILLISEN OPISTON KANSSA KHALL Opiskelijahuoltolain (1287/2013) 3 :n ja oppivelvollisuuslain (1214/2020) momentin perusteella jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada oppilasja opiskelijahuoltoa lain määrittelemällä tavalla. Opiskelijahuoltolain 9 :n ja opetushallituksen määräyksen OPH mukaisesti oppilaitoksen sijaintikunta vastaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista tutkintokoulutusta ja valmentavaa koulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Vastuu siirtyy hyvinvointialueelle, niiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa. Reisjärvellä kunnan omien oppilaitosten lisäksi edellä mainittujen palvelujen piirissä olevia opiskelijoita koulutetaan kristillisellä opistolla. Opisto järjestää itsenäisesti kuraattoripalvelut opiskelijoilleen. Opiston edustajien kanssa on neuvoteltu kuraattoripalvelujen tuottamisesta aiheutuvien kulujen korvaamisesta sopimukseen perustuen. Kyseessä on työpanoksen siirrosta aiheutuvien kulujen korvaaminen. Kustannusten pohjana on kunnan koulukuraattorin kuukausipalkka sivukuluineen. Korvauksen perusteeksi on otettu opiskelijahuoltoon oikeutettujen opiskelijoiden keskimääräinen määrä lain muutoksen jälkeen ennen kuin järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Kustannuksista korvataan siis näiden opiskelijoiden määrää vastaava osuus, noin 6540 euroa/lukuvuosi. Sopimuksen kestoaika on Sopimuksen mukaan kunta korvaa Reisjärven kristilliselle opistolle kuraattoripalvelut opiston lukuvuoden mukaan niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat oikeutettuja lain perusteella kyseiseen palveluun. Kunta laskuttaa nämä kulut opiskelijoiden kotikunnilta Reisjärven kristilliseltä opistolta saamansa selvityksen perusteella. Opiskelijoiden henkilötietoja ei ole tarkoitus luovuttaa kunnalle, vaan kuntakohtaiset palvelunkäyttäjämäärät ovat riittävät. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa tammi-helmikuussa, kuluvana vuonna kuitenkin mahdollisimman pian sopimuksen solmimisen jälkeen. Oheismateriaali Sopimus Reisjärven kunnan ja Reisjärven kristillisen opiston välillä kuraattoripalvelujen kustannusten korvaamiseksi. Valmistelija: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Reisjärven kunnan ja Reisjärven Kristillisen Kansanopistoyhdistys ry:n (Reisjärven kristillinen opisto) välisen sopimuksen kuraattoripalveluista ja niiden korvaamisesta ajalla Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus TYÖYHTEISÖKOULUTUKSEN HANKE KHALL Vaasan kaupunki on hakenut työsuojelurahastolta (TSR) hankerahaa johdon, esihenkilöiden ja henkilökunnan fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Hanke on alustavasti saanut myöntävän vastauksen ja nyt hankkeeseen haetaan muita osallistujia. Hankkeen rahoitus koostuu TSR:n osuudesta (50 %) ja kunnan omavastuuosuudesta (50 %). Hankkeen on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2022 ja jatkua kuukautta. Tällöin myös kustannukset jakautuvat kahdelle vuodelle, vuosille 2022 ja Reisjärven kunnan hankkeen suuruudeksi on kaavailtu maksimissaan euroa, mikä tarkoittaa kunnan omavastuuosuuden osalta euroa kahdelle vuodelle jaettuna. Jokainen osallistuva kunta voi määritellä omat painopistealueensa hankkeen sisältöön. Reisjärven kunnan osalta keskiössä olisivat sekä suuret muutokset, hyvinvointialueen aloittamisesta johtuvat muutokset palvelujen tuottamisessa sekä kunnan tehtävissä, lomituspalveluiden siirtyminen Toholammin yksikköön ja TEpalvelujen siirtyminen kuntien vastuulle 2024 vuoden alussa, että kunnan työhyvinvointikyselyssä esille noussut tarve kehittää henkilöstön voimavaroja kohdata muutoksia ja esihenkilöiden taitoja ja jaksamista johtaa jatkuvasti tulevia muutoksia. Näihin muutoksiin liittyvät myös digitalisaation jatkuvasti laajeneva osuus osana työskentelyä ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvat muutokset. Kunnan talouden tasapainottamisohjelmaan (valt ) on hyväksytty määrärahaa yhteensä euroa henkilöstön muutostukeen. Määrärahaa voidaan käyttää esitetyn hankkeen omarahoitusosuuteen vuosina Mikäli hankkeeseen päätetään lähteä mukaan, rahoituksen osuus katetaan hallinnon henkilöstöhallinnon osuudesta ja vyörytetään mahdollisesti muille toimialoille koulutukseen osallistumisen suhteessa. Vastaavana toteuttajana ja kouluttajana hankkeessa toimii Valmennustrio Oy. Liite Työyhteisökoulutuksen hankkeen esittely Valmistelija: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Työyhteisökoulutuksen hankkeeseen esihenkilöiden ja henkilökunnan fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT KHALL Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT KHALL Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, lomituspalvelupäällikön, lomatoimenjohtajan ja teknisen johtajan viranhaltijapäätökset Kunnanjohtaja Marjut Silvast Yleispäätökset Henkilöstöpäätökset Poissaolopäätökset Hankintapäätökset :t :t :t :t Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja Yleispäätökset :t Henkilöstöpäätökset :t Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola Yleispäätökset Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist Yleispäätökset Tekninen johtaja Ville Repo Hankintapäätökset Henkilöstöpäätökset Rakennusmestari Jari Vuori Hankintapäätökset :t :t :t :t :t Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset. Päätös: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

10 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

11 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus MUUT MAHDOLLISET ASIAT KHALL Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2022 pöytäkirjanpitäjä

12 KHALL x, LIITE x Fasilitointi ja vuorovaikutustaidot hybridiajan johtamisessa, TSR hankkeen esittely Jaana Turunen, Valmennustrio Oy

13 Valmennustrio Oy Valmennustrio Oy on perustettu 07/2016. Valmennustrio tarjoaa monipuolisia kehittämisohjelmia ja valmennuksia työyhteisöjen kehittämiseen. Autamme lisäämään henkilöstön, johdon ja esimiesten välistä vuorovaikutusta ja yhtenäistämään toimintakulttuuria sekä kehittämään johtamista. Yhdessä parannamme toimintatapoja, tiimityöskentelyä ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Olemme erikoistuneet Kehittämishankkeisiin, joilla on selkeä vaikuttavuus tuottavuuteen ja kilpailukyvyn parantumiseen Johdon, esimiesten ja koko työyhteisön valmennuksiin Muutosjohtamiseen ja muutoksentukihankkeisiin Coachauksiin ja työnohjauksiin Tutkimuksiin, mittauksiin ja niistä saatavien tulosten analysointiin Yhteystietomme Valmennustrio Oy Liekkikuja 9, Vaasa Y-tunnus: Toimipisteemme Oulu, Helsinki, Vaasa

14 Aiheet TSR hankkeen esittely Referenssit 3

15 Hankkeesta Tavoitteena on johdon, esihenkilöiden ja henkilökunnan fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Hankkeeseen haetaan TSR rahoitusta rahoitusosuus 50 % ja omavastuuosuus 50 %. Mukaan otetaan 4-6 organisaatiota Alustavasti hankkeen rahoitus on saanut jo vihreän valon Vaasan kaupunki on jo mukana hankkeessa Hankkeen on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2022, rahoitushakemukset tehdään 03-06/2022 aikana Hankkeen pituus on kk 4

16 Miksi hanke on tarpeellinen Digi- ja hybridiaika haastaa Uudet tavat osallistaa henkilöstöä etä- ja/tai lähijohtaminen Etäjohtamisessa fasilitointitaitojen merkitys korostuu Organisaatiossa alkamassa muutosprosessi tai muutos on parhaillaan menossa à fasilitointitaidot merkittävässä roolissa muutoksen johtamisessa Haasteita saada henkilökunta työskentelemään kohti tavoitteita ja tekemään niiden mukaisia ratkaisuja arjen työssä Työhyvinvoinnin lisääminen; arvostava vuorovaikutus, kuuntelutaidot, luottamuksen lisääminen fasilitointitaitoja taidokkaasti käyttäen 5

17 Miksi hanke on tarpeellinen Ratkaisukeskeisen toiminnan lisääminen; henkilöstön osallistaminen Johtamistaitojen ja esihenkilötoiminnan kehittäminen esim. johtoryhmätyöskentely ja kehityskeskustelut Palaverikäytäntöjen kehittäminen Haastavien tilanteiden käsittelyyn työkaluja; fasilitointitaidot tiimin kanssa työskentelyssä sekä yksilön ohjaamisessa nähdään tärkeänä Työyhteisötaitojen lisääminen Imagon ja hyvän työnantajakuvan parantaminen; vetoja pitovoimaisuuden lisääminen 6

18 Hankkeen aikana koulutetaan organisaatioon sisäisiä valmentajia eli fasilitoija, esimerkkejä aiheista Sisäisen valmentajan monenlaiset roolit Sisäisen asiakassuhteen aloittaminen ja luottamuksen rakentaminen Mihin voin fasilitoijana vaikuttaa, mitkä asiat kannattaa hyväksyä? Miten motivoida muutokseen? Osallistavat fasilitointimenetelmät Ryhmädynamiikan tunnistaminen ja huomioiminen Innostavan, oppimista tukevan ryhmäkeskustelun virittäminen Keskustelun tasapuolisuudesta huolehtiminen ja ajanhallinta Fasilitoijan viestintä- ja vuorovaikutustaidot Selkeä ja vakuuttava esiintyminen Ihmisten kohtaamisen ja läsnäolon taito Aktiivinen kuunteleminen Ristiriitojen kohtaaminen ja sovitteleva työote Ongelmista yhteisiin tavoitteisiin ratkaisukeskeisyyden edistäminen Napakka tilannejohtajuus puolueeton keskustelunohjaaminen Tunteiden kohtaaminen ja rakentava käsittely Minä fasilitoijana ammatti-identiteetin vahvistaminen Keskeneräisyyden hyväksyminen ja jatkuva oppiminen Työnilon, luovuuden ja oman työhyvinvoinnin vaalimien 7

19 Hankkeeseen voivat osallistua Johto ja päälliköt Esihenkilöt Tiimivastaavat Kehittämistehtävissä toimivat Pilottitiimejä henkilöstöstä 8

20 Esimerkkejä hankkeen työpajoista Työpajat eli laboratoriot Valitut fasilitoijat eli sisäiset valmentajat (koulutetaan) Ohjausryhmän laboratoriot Pilottitiimien laboratoriot uudet fasilitoijat harjoittelevat fasiltointia Mahdolliset esihenkilöiden yksilövalmennukset Esihenkilöiden yhteiset laboratoriot Muutostyöryhmien laboratoriot Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden yhteiset laboratoriot x 4 (2 x 1 pv live ja 2 x 3 h webinaari) 9

21 Kustannuksista Hankkeen kokonaishinta Jos hankkeen kokonaishinta on , omavastuu on Valmennustrio kirjoittaa hakemuksen 85 /h (arvio h) Hankkeen kustannukset jakautuvat vuosille 2022 ja 2023 TSR maksueriä on neljä, hankkeen alkaessa maksavat ensimmäisen erän Valmennustrio laskuttaa TSR:n kanssa samassa aikataulussa 10

22 Hankkeen menetelmiä: hanke pohjautuu kokemukselliseen ja kokeilevaan oppimiseen Fasilitointi ja toiminnalliset menetelmät Tarinalliset menetelmät Ratkaisukeskeiset menetelmät Coachingin menetelmät Positiivisen johtamisen menetelmät Taidelähtöiset menetelmät (kuvataide, teatteri-ilmaisu, musiikki ym.) Reflektointi (itsereflektio, arviointikeskustelut) Erätauko menetelmä (dialoginen menetelmä tasavertaistavaa keskustelua hakeva menetelmä) VOIMAKEHÄ -menetelmä, laajan vahvuusnäkemyksen hyödyntäminen vahvuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä 11

23 Referenssit

24 Valmennustrion hankkeita Onnistunut muutos HYKS Akuutti ja Helsinki päivystystoimintojen integrointi HYKS Investointi ja hankintatiimi Lempäälän kunta Imatran kaupunki Kouvolan kaupunki Vaasan kaupunki Coronaria, Posion yksikkö Inarin kunta Iin kunta Muutosagenttihanke Kauhajoen kaupunki Lapinjärven kunta Helsingin kaupunki Askolan kunta Bittium Oyj HUS synnytys- ja naistentautien yksikkö Caritas Iin kunta Espoon kaupunki Itseohjautuvat tiimit - hanke Oulun kaupunki Kirkon palvelukeskus Sotkamon kunta 14 14

25 Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Itseohjautuvuudesta tehokkuutta Oulun kaupungin kotihoidossa ja suun terveydenhuollossa Palvelutarpeiden kasvu ja sen tuomat muutostarpeet tuovat haasteita kotihoidossa ja suun terveydenhuollon organisaatiossa. Tässä onnistumisen tueksi halutaan perustaa itseohjautuvuusakatemia koko henkilöstölle, tuoda systemaattinen kehittämisen prosessi osaksi toimintaa sekä ottaa käyttöön valmentavan esimiestoiminnan tavoitteita tukeva itsereflektoinnin työkalu Qridi. Hankkeen tavoitteena on, että itseohjautuvuus akatemian avulla syntyy laaja näkemys kahden eri toimijan välille työstä ja työntekemisen tavoista sekä saadaan käyntiin yhteinen linja itseohjautuvalle toimintakulttuurille Oulun kaupungissa. Hankkeessa luodaan itseohjautuvuuden malli, mutta opetellaan toimimaan myös yhdessä ohjautuvammin. Hankkeen keskeisinä tuloksina on henkilöstön vaihtuvuuden pienentyminen, työtyytyväisyyden- ja kykyisyyden lisääntyminen, esimiestoiminnan kehittyminen sekä työnantajakuvan parantuminen. Lisätiedot: Jari Partanen, henkilöstöpäällikkö, puh , jari.partanen(at)ouka.fi 14

26 Kirkon keskusrahasto, Kirkon palvelukeskus Kohti työyhteisön itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtajuutta Kirkon palvelukeskuksessa Korona-ajan etätyön tekemisen ja etäjohtamisen haasteet toivat esille tarpeet lisätä ja kehittää itseohjautuvuutta ja valmentavaa esimiestoimintaa. Uudella tavalla toimimiseen haluttiin luoda systemaattinen kehittämisohjelma sekä ottaa käyttöön valmentavan esimiestoiminnan tavoitteita tukeva itsereflektoinnin työkalu Qridi. Hankkeen tavoitteena on, että esihenkilöt saavat paremmat valmiudet johtaa hajautettuja tiimejä ja työntekijöitä, jotka työskentelevät sekä etänä että läsnä. Johto ja esihenkilöt oppivat ymmärtämään oman roolinsa itseohjautuvassa organisaatiossa sekä edellytykset itseohjautuvan organisaation luomiselle. Hankkeen avulla saadaan koko työyhteisöön selkeät ja yhdenmukaiset käytänteet etä- ja lähijohtamiseen sekä itseohjautuvaan työyhteisöön. Henkilökunta saa työkaluja tiimin yhteisöllisyyden rakentamiseen hybridimallissa sekä ymmärrystä mitkä oman toiminnan tekijät vaikuttavat itseohjautuvassa toimintamallissa. Hankkeen keskeisinä tuloksina tavoitellaan vaihtuvuuden pienentymistä, työtyytyväisyyden lisääntymistä sekä esimiestoiminnan kehittymistä. Kehittämishankkeen aikana tehdään verkostoyhteistyötä hankkeessa, jossa ovat mukana Kirkon palvelukeskuksen lisäksi Oulun kaupunki, Kemin kaupunki, Sotkamon kunta ja Oulun keskuspesula. Lisätiedot: Marika Tauriainen, , marika.tauriainen(at)evl.fi 15

27 Kauhajoen kaupunki Kauhajoen kaupunki onnistui luomaan uuden hyvinvointipalveluiden organisaation, kehittämään johtamista ja parantamaan työhyvinvointia Valmennustrio Oy:n kehittämishankkeen tuella. Valmennustrion muutosagenttimalli auttoi hyvinvointipalveluiden henkilökuntaa sopeutumaan muutoksiin. Malli tuotti lähes kahdensadantuhannen euron säästöt ja vähensi muutoksista perinteisesti aiheutuvia haittoja. Organisaatiomuutos on tiettävästi ainutlaatuinen Suomessa. Hankkeessa ovat olleet mukana valmentajat Jonna Jantunen ja Jaana Turunen. Referenssitarina: Yhteyshenkilö: Hyvinvointijohtaja Eija Liikamaa,

28 Espoon kaupunki, kotihoito Muutosagentti uusi tapa johtaa muutoksia esimiesten ja henkilöstön edustajan vahvalla tuella Tausta ja tavoitteet Tulokset Espoon kotihoidossa esimiesten johtamistaidoissa on suurta vaihtelevuutta. Työ on kuormittunut ja näkyy osin työuupumuksena. Henkilöstön itseohjautuvuuden ja valmentavien esimiestaitojen kautta haetaan rakenteellista ja kulttuurillista muutosta helpottamaan tilannetta. Iin kunnan Kiinteistönhoitopalvelut ovat siirtymässä Ateria- ja tilapalveluliikelaitoksesta osaksi Kiinteistö- ja ympäristöteknisiä palveluita. Hankkeella haluttiin tukea sen muutoksen toteuttamista ja lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Molemmissa organisaatioissa hankkeen avulla lähdettiin hakemaan valmentavien esimiestaitojen kautta yhteistyön, vuorovaikutustaitojen, myönteisen asenteen sekä tunneilmaston kehittymistä. Tavoitteena oli toteuttaa molemmille organisaatioille toteutetaan tiimien itseohjautuvuutta ja valmentavia esimiestaitoja lisäävä kehittämisohjelma. Esimiesten tietoisuus omasta ja tiimin työhyvinvoinnin merkityksestä ja keinoista kasvoi, mikä mahdollisti työkykyjohtamisen taitojen ja prosessin kehittymisen. Tiimin toiminnassa ja valmentavassa johtajuudessa kehittyi mm. ratkaisukeskeisyys, yhteisten päämäärien ja tavoitteiden rakentaminen, palaverikäytännöt, vuorovaikutustaidot sekä yhteistyötaidot. Esimiehet ovat saaneet monia työkaluja kyseisiin aihealueisiin, joita he voivat hyödyntää omassa esimiestyössään yhdessä tiimin kanssa, sekä myös omaan reflektointiin ja sitä kautta kehittyä valmentavassa johtajuudessa. Lisätiedot: Merja Takamäki, työyhteisövalmentaja, Valmennustrio, puh , merja.takamaki(at)valmennustrio.fi 17 17

29 Lisätiedot: Jaana Turunen, , Kiitos. Iloa ja voimaa kevääseenj

30

REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2018. Kisatien koulu. 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2018. Kisatien koulu. 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2018 KOKOUSAIKA Torstai 6.9.2018 klo 18.00-20.25 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Liite n:o Kisatien koulu Asia 43 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo 18.00

Maanantai klo 18.00 REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus ja koulutuslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7 /2018 KOKOUSAIKA Maanantai 17.9.2018 klo 18.00 Kisatien koulu Sivunro KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana

Lisätiedot

37 Poikkeaminen lähikouluperiaatteesta / ei julkinen. 40 Lastentarhanopettajan viran haku- ja valintaprosessi

37 Poikkeaminen lähikouluperiaatteesta / ei julkinen. 40 Lastentarhanopettajan viran haku- ja valintaprosessi REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2018 KOKOUSAIKA Maanantai 6.8.2018 klo 18.00-19.52 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Liite n:o Kisatien koulu Asia 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus on edellä myöntänyt eron kunnanjohtaja Tytti Määtälle ja virka on siten tullut avoimeksi.

Kunnanhallitus on edellä myöntänyt eron kunnanjohtaja Tytti Määtälle ja virka on siten tullut avoimeksi. Kunnanhallitus 9 09.01.2018 Kunnanhallitus 40 23.01.2018 Kunnanhallitus 45 06.02.2018 Kunnanvaltuusto 11 15.02.2018 Kunnanjohtajan viran aukijulistaminen/viran täyttäminen 31.10.2017 254 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 466/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 466/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (1) Tarkastuslautakunta 46 17.4.2018 129 Asianro 466/01.01.01.01/2018 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 17.4.2018 46 Koulutus-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 466/ /2018

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 466/ /2018 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2018 1 (1) Tarkastuslautakunta 46 17.4.2018 Kaupunginhallitus 129 23.4.2018 35 Asianro 466/01.01.01.01/2018 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen Päätöshistoria Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (7) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 16:00-16:45 Paikka Kaupungintalo, kabinetti, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Sisällys KUNNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA EROKORVAUKSEN MAKSAMINEN... 3 KUNNANHALLITUS 12/2019

Sisällys KUNNANJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN JA EROKORVAUKSEN MAKSAMINEN... 3 KUNNANHALLITUS 12/2019 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 12/2019 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Keskiviikko 18.9.2019 klo 18.54 19.15 Paikka: Kisatien koulu Läsnä: Tilli Jouni, pj. Vedenpää Antti, 1. vpj. Parkkila Katri, 2. vpj.

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 16/2018. Aika: torstai klo Paikka: Kisatien koulu, luokkahuone 152

Sisällys KUNNANHALLITUS 16/2018. Aika: torstai klo Paikka: Kisatien koulu, luokkahuone 152 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 16/2018 ASIALISTA Aika: torstai 4.10.2018 klo 17.00 18.03 Paikka: Kisatien koulu, luokkahuone 152 Läsnä: Tilli Jouni, pj. Vedenpää Antti, 1. vpj. Parkkila Katri, 2. vpj.

Lisätiedot

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai 15.6.2015 klo 12.00. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 15.6.2015 klo 12.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Sisällys VALTUUSTO 5/2018. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: LIITE 1

Sisällys VALTUUSTO 5/2018. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: LIITE 1 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 5/2018 ASIALISTA Aika: Tiistai 21.8.2018 klo 18.00 18.15 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: LIITE 1 Potila Raija, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Silvast Marjut,

Lisätiedot

Esityslista. Kunnanhallitus KIVIJÄRVEN KUNTA. Kokousnumero 6 / 2018 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

Esityslista. Kunnanhallitus KIVIJÄRVEN KUNTA. Kokousnumero 6 / 2018 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall) Esityslista Kokousnumero 6 / 2018 Aika Maanantai 14.05.2018 klo 18.30 - Paikka Kokoushuone 1 (khall) Henkilötiedot on poistettu kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 14.05.2018

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2019. Kisatien koulu. 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2019. Kisatien koulu. 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus ja koulutuslautakunta KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2019 KOKOUSAIKA Tiistai 5.2.2019 klo 18.00 19.11 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o Liite n:o Kisatien koulu Asia 14 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/

Sivistyslautakunta 6/ SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Sivistyslautakunta 6/2015 60 62 Aika Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen

Lisätiedot

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanhallitus 159 20.06.2016 Kunnanhallitus 191 22.08.2016 Kunnanhallitus 198 31.08.2016 Talousjohtajan viran kelpoisuusehtojen ja hakuilmoituksen hyväksyminen/talousjohtajan VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 20.06.2016

Lisätiedot

Koululautakunta. Maanantai 30.6.2014 klo 18.30. Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Koululautakunta. Maanantai 30.6.2014 klo 18.30. Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 30.6.2014 klo 18.30 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 4/2016. Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 4/2016 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: 15.3.2016 klo 18.00-19.34 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Muhonen Kirsi, 2. vpja

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 240

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 240 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2018 237 Kunnanhallitus 25.06.2018 AIKA 25.6.2018 klo 19.10-19.19 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys

VALTUUSTO 3/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 3/2012 ASIALISTA Aika: Torstai 23.8.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali pöytäkirjantarkastajat: Kauko Mäntypuro ja Pauli Niemi yleisesti nähtävillä: tiistai

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo REISJÄRVEN KUNTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 /2018 KOKOUSAIKA Maanantai 25.6.2018 klo 18.00-19.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kisatien koulu Sivunro (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Paikka ja aika Keskuskoululla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Keskuskoululla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 18.12.2017 Kokousaika 18.12.2017 klo 19.00- Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS 6/2014. Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS 6/2014. Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 6/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai 27.5.2014 klo 18.45 19.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä Eila, j Kinnunen Irma,

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 71

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 71 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 6/2019 68 Sivistyslautakunta 02.07.2019 AIKA 2.7.2019 klo 18.00 PAIKKA Kirjaston kokoushuone, Huhtatie 7 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 20 / 2018 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 20 / 2018 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 20 / 2018 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 17.joulukuu 2018 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 156 Luvan myöntäminen kiinteistöhoitajan toimen täyttämiseen... 260 157 Työsuojelupäällikön

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Maanantai klo Kunnanvirasto, kokoushuone 2

Maanantai klo Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Koululautakunta Maanantai 16.11.2015 klo 19.00 Kunnanvirasto, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sisällys KEHITYS-JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 2 KUNNANHALLITUS 2/2018

Sisällys KEHITYS-JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 2 KUNNANHALLITUS 2/2018 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 2/2018 ASIALISTA Aika: Maanantai 22.1.2018 klo 16.00 16.30 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Tilli Jouni, pj. Vedenpää Antti, 1. vpj. Parkkila Katri, 2. vpj. Hirvinen

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 71

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 71 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019 68 Sivistyslautakunta 02.07.2019 AIKA 2.7.2019 klo 18.03-19.48 PAIKKA Kirjaston kokoushuone, Huhtatie 7 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Päätös: Johtokunta hyväksyi yksimielisesti elinkeinojohtajan ehdotuksen.

Päätös: Johtokunta hyväksyi yksimielisesti elinkeinojohtajan ehdotuksen. Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Valtuusto 23 12.09.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 63 19.09.2016 Elinkeinot & kehitys

Lisätiedot

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 3/2019

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 3/2019 REISJÄRVEN KUNTA KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 3/2019 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 12.3.2019 klo 18.10 20.55 Paikka: Kisatien koulu, luokkahuone 152 Läsnä: Kiviranta Oili, pj x Kemppainen Timo,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kunnanhallitus 07.01.2019 AIKA 7.1.2019 klo 18.30-19.32 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Koska tehtäväjärjestelyjä ei voi enää jatkaa, tulee käynnistää teknisen johtajan viran täyttöprosessi.

Koska tehtäväjärjestelyjä ei voi enää jatkaa, tulee käynnistää teknisen johtajan viran täyttöprosessi. Kaupunginhallitus 255 29.08.2017 Kaupunginhallitus 319 09.10.2017 Kaupunginhallitus 341 24.10.2017 Teknisen johtajan virka 1405/03.05/2017, 1029/03.05/2016 KH 29.08.2017 255 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksen luokanopettajan viran (0170) täyttäminen alkaen / Aatu Asikainen, Pirtin koulu

Perusopetuksen luokanopettajan viran (0170) täyttäminen alkaen / Aatu Asikainen, Pirtin koulu Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Aatu Asikainen Henkilöstöasiat 28 / 2019 Perusopetuksen luokanopettajan viran (0170) täyttäminen 1.8.2019 alkaen / Aatu Asikainen, Pirtin koulu Selostus ja perustelu

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 8 22.01.2018 Kunnanhallitus 51 19.03.2018 Kunnanhallitus 87 16.04.2018 Perusopetuksen rehtorin virka Kh 22.01.2018 8 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 2 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 5 KUNNANHALLITUS 11/2016

Sisällys KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 2 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN... 5 KUNNANHALLITUS 11/2016 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 11/2016 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 29.6.2016 klo 19.30 19.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muhonen Kirsi, 2. vpja Järvelä Eila, j Mäntypuro

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 Palvelukeskus-liikelaitoksen jk

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 Palvelukeskus-liikelaitoksen jk Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika 15:00-16:56 Kokouspaikka Elimäenkatu 15, 00510 HKI Läsnä Jäsenet Toijonen, Karita Larsson, Tiina Sillantaka, Nina Suoranta, Anu Vapaasalo, Samuli puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitus 95 02.03.2015 Kunnanhallitus 151 20.04.2015 Kunnanhallitus 158 27.04.2015 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1921/01.01.01.01/2015 KHAL 02.03.2015 95 Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY Kunnanhallitus 311 11.11.2014 Kunnanhallitus 314 17.11.2014 Kunnanhallitus 329 01.12.2014 Kunnanvaltuusto 64 15.12.2014 Kunnanhallitus 41 26.01.2015 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA

Lisätiedot

417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta 8/2018

417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta 8/2018 417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2018 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 8/2018 Kokousaika 18.10.2018 klo 18.10-18.27 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Paikka ja aika Keskuskoululla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Keskuskoululla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 18.12.2017 Kokousaika 18.12.2017 klo 19.00-21.06 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 119 11.9.2017 Kuntayhtymän hallitus 141 11 459/00.01.01.01/2016 Uuden toimintajärjestelmän mukaiset virkajärjestelyt historia

Lisätiedot

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanhallitus 159 20.06.2016 Kunnanhallitus 191 22.08.2016 Kunnanhallitus 198 31.08.2016 Kunnanhallitus 220 19.09.2016 Kunnanvaltuusto 37 03.10.2016 Talousjohtajan viran täyttäminen/ktm, FT Henri Ruotsalainen

Lisätiedot

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki -3, KH 9.11.2015 18:30 Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 9.11.2015 Esityslista 25/2015 -2, KH 9.11.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 9.11.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 18.05.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 85 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 23 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikko 20.9.2017 klo 17.45 17.49 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 20.09.2016 Sivu 1 / 1 2751/2016 01.01.01 107 Pitkäaikaishoitopäällikön tehtävän (vakanssinumero 333739) vakinainen täyttäminen Vanhusten palvelujen tulosyksikössä, työavain 2-298-16 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

maanantai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

maanantai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Teknisen johtajan Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 9.10.2017 klo 15.30 16.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Hallintojohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 35 03.02.2015 Kunnanhallitus 70 10.03.2015 Kunnanhallitus 109 12.05.2015 Kunnanvaltuusto 28 20.05.2015 Kunnanhallitus 143 23.06.2015 Hallintojohtajan viran täyttäminen 268/01.01.04/2014

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 7/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ke 26.6.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallintosäännön 41 :n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto.

Hallintosäännön 41 :n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanhallitus 201 03.07.2017 Kunnanhallitus 219 21.08.2017 Kunnanhallitus 271 30.10.2017 Kunnanhallitus 305 11.12.2017 Kunnanjohtajan viran täyttömenettely (ohm. 193) Khall 03.07.2017 201 Lumijoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 2/ 1 (6) 09.03. n kokous Aika torstai 9.3. klo 20.05. Talouspäällikön haastattelut 18.15 alkaen, johon osallistuivat kirkkoneuvoston ja valtuuston et. Paikka Laurentius-sali

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 17.05.2017 Sivu 1 / 1 5435/2016 01.01.01 101 Oikaisuvaatimus peruskoulun luokanopettajan virkojen vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1256-16) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2018 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2018 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2018 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15. tammikuuta 2018 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 15 Kaavamuutos kiinteistöllä Kesäranta 576-404-3-130 ja Kesäranta II 576-404-3-158...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2018 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2018 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2018 Aika Maanantai 07.05.2018 klo 18.30-20.30 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 07.05.2018 klo 18.30-20.30 Kokoushuone 1 (khall) Nro 5 / 2018

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Kausala Kunnantalo klo 9-15.

Kausala Kunnantalo klo 9-15. Iitin kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Iitti-tiimi 16.01.2014 Aika Torstai 16.01.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuohe Saapuvilla Salonen Jarkko Saarikko Sami Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja sivistyslautakunnan suomenkielinen koulutusjaosto LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 AIKA 28.05.2019 klo 18:28-18:50 PAIKKA Sivistys- ja hyvinvointikeskus, Karlskronabulevardi 8, 07900 LOVIISA LÄSNÄ Laiho Pasi puheenjohtaja Nevalainen Sofia Sokka-Tuomala

Lisätiedot

Kosken Tl koululautakunta

Kosken Tl koululautakunta Kosken Tl koululautakunta 21.6.2011 61 Pöytäkirja 6 /2011 KOULULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistai 21.6.2011 klo 17.20-19.15 Paikka: Marttilan Kylämäen Hevostila, Hallintie 31, Marttila Läsnä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta KOKOUSKUTSU KARVIAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 8/2018

417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta KOKOUSKUTSU KARVIAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 8/2018 417 KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2018 1 KOKOUSKUTSU KARVIAN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 8/2018 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: 18.10.2018 klo 18.00 Karvian kunnantalo Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely

Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 662/00.02.02/2018 110 Teknisen lautakunnan otto-oikeusmenettely Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.6.2018: Raision kaupunginhallitus on päättänyt 21.5.2018 118 päätösten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain ) 17.02.2016 Sivu 1 / 1 69/2016 01.01.01 26 Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisluokanopettajan valinnasta (työavain 3-1299-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Virpi Leino, puh.

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanhallitus 58 20.03.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lisätiedot