Oikeusnotaarin koulutusohjelman opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusnotaarin koulutusohjelman opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Oikeusnotaarin koulutusohjelman opetussuunnitelma Sisällys Vastaavuustaulukko... 3 Koulutusohjelma...13 Yleisopinnot...16 Orientointi ja HOPS...16 Opiskelijan digitaidot...18 How U learn How U Learn How U Learn Kieliopinnot...23 Äidinkieli...24 Kypsyysnäyte ONtutkinnossa...24 Toinen kotimainen...26 Vieras kieli...26 Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet...26 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet...29 ONlopputyöseminaari...31 Työelämäopinnot...33 Työharjoittelu...34 Temaattiset kokonaisuudet ONtutkinnossa...36 Julkisoikeus (20 op)...37 Valtiosääntöoikeus...38 European Union Law... Error! Bookmark not defined. Yleinen hallintooikeus...42 Principles of International Law...44 Julkisoikeus, loppukuulustelu...46 Yksityisoikeus I (30 op)...47 Sopimusoikeus...48 Yleinen velvoiteoikeus...50

2 Esineoikeus...52 Perhe ja jäämistöoikeus...54 Insolvenssioikeus...56 Yksityisoikeus I, kokoava loppukuulustelu...60 Yksityisoikeus II (20 op)...61 EU:n sisämarkkinaoikeus...62 Competition and Market Law...64 Immateriaalioikeus...66 Kuluttajaoikeus...68 Työoikeus...70 Kansainvälinen yksityisoikeus...73 Yksityisoikeus II, loppukuulustelu...74 Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö (30 op)...75 Rikosoikeus...77 Prosessioikeus...79 Hallintomenettely ja hallintoprosessioikeus...82 Ympäristöoikeus...84 Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö, loppukuulustelu...86 Talous, yhteiskunta ja oikeus (25 op)...87 Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka...88 Yhteisö, arvopaperimarkkina ja tilinpäätösoikeus...90 Verooikeus...92 Talous, yhteiskunta ja oikeus, loppukuulustelu...95 Oikeuden yleistieteet (10 op)...96 Oikeushistoria...97 Oikeusteoria...99 Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottava opintokokonaisuus Johdatus oikeustieteeseen Opintojakso 2 Ilmoitetaan myöhemmin Opintojakso 3 Ilmoitetaan myöhemmin Opintojakso 4 Ilmoitetaan myöhemmin

3 Vastaavuustaulukko Vastaavuustaulukko oikeusnotaarin koulutusohjelmassa aloittaville, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai uuteen koulutusohjelmaan siirtyville Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa , sen jälkeen tehdyt muutokset punaisella Opetussuunnitelma Tutkintovaatimukset Kursiivilla merkitty vahvistamaton, Yleisiä huomioita Temaattisen kokonaisuuden laajuus voi poiketa tutkintorakenteessa ilmoitetusta johtuen opiskelijan aiemmista opinnoista. Temaattinen kokonaisuus koostetaan suoritettujen opintojen laajuuden mukaiseksi. Koostamista pyydetään verkkolomakkeella. Koostamista voi pyytää, kun kaikki temaattisen kokonaisuuden opinnot on suoritettu. Koostamisen jälkeen kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja ei voi enää korottaa. Koostamista tulee pyytää ennen tutkintotodistuspyynnön jättöä. Temaattisten kokonaisuuksien koostaminen kokonaisuuden valmistuttua selkeyttää opintojesi kokonaiskuvaa. Koostamislomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista. Jos opintopistemäärissä on tapahtunut muutoksia, puuttuvat opintopisteet tehdään valinnaisilla opinnoilla niin, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op saavutetaan. Yleisopinnot Vastaava opintojakso tai siirtymäohje ON125 Orientointi ja HOPS 1op ON101 Orientointi Orientaatiojakso DIGIA: Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2op DIGIB: Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1op ON120 HOPS DIGI000/DIGI400 Opiskelijan digitaidot: orientaatio (A) ja syventävät taidot (B) Kieli ja viestintäopinnot HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma (1 op valinnaisiin opintoihin) TVTajokortti (korvaa sekä A ja Bosuudet) 3

4 KKPUVVU1OP Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen KKAKTE2OP Akateemiset tekstitaidot (suomi) tai KKAKSK2SP Akademiskt skrivande (svenska) ON150 Äidinkieli: Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen Suomenkielinen kirjallinen viestintä tai Vetenskapligt skrivande för jurister (svenska) Puheviestintä/ tai Äidinkielen puheviestintä / tai Äidinkielen suullinen viestintä (1 op valinnaisiin opintoihin) Poistunut tutkintovaatimuksista ON160 Oikeuskieli Oikeuskieli/ tai Juridisk svenska ON330 Kypsyysnäyte ON330 Kypsyysnäyte 6698 Tekstitaidon näyte ONmaturiteetti Toinen kotimainen kieli 3 op Toinen kotimainen kieli 3 op Toinen kotimainen kieli: suullinen ja kirjallinen taito (mahdolliset ylimääräiset opintopisteet valinnaisiin opintoihin) Vieras kieli 4 op Vieras kieli 4 op Vieras kieli 5 op: 99501Oik Englanti CEFR B2 jos suoritettu 5 op, niin 1 op valinnaisiin opintoihin; jos suoritettu vain kaksi op (esim Oik 2 op) tulee opiskelijan suorittaa 2 op kieliopintoja (esim. täydentäviä englannin B2tason tutkintoon kuuluvia) ja muut vieraat kielet CEFR B1 35 op Perusopinnot ON130 Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op ON110 Oikeudellisen ajattelun perusteet 5 op TAI ON111 Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 9 op Pakolliset aineopinnot Oikeudellisen ajattelun perusteet (1 op lisää valinnaisia opintoja suoritettavaksi) ONJ2000 Julkisoikeus 20 op ONJ200 Julkisoikeus 15 op Siirtyjillä kokonaisuuden opintopistelaajuus saattaa poiketa vaaditusta riippuen aikaisemmista suorituksista. Ks. tarkemmin alla. Kokonaisuus koostetaan suoritettujen opintopisteiden mukaisena. ONJ220 Valtiosääntöoikeus 5 op ONJ210 Valtiosääntöoikeus 5 op Valtiosääntöoikeus 5 op ONJ220K Valtiosääntöoikeuden välikuulustelu 3 op ONJ210K Valtiosääntöoikeuden välikuulustelu 2 op 20026A Valtiosääntöoikeuden perusteita 2 op, luentokurssi 4

5 ONJ220A Valtiosääntöoikeuden pienryhmät 2 op GGL303 European Union Law 5op/ONJ222 Public European Law 5 op ONJ210A Valtiosääntöoikeuden luennot ja pienryhmät 2 op JA ONJ210T Valtiosääntöoikeuden loppukuulustelu 1 op ONJ212 Julkinen eurooppaoikeus 3 op ONJ212K Julkisen eurooppaoikeuden välikuulustelu 1 op 20026T Valtiosääntöoikeuden kirjatentti 3 op Eurooppaoikeus: ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja ONJ212 3 op + ONP210 3 op. ONJ212 koostetaan mukaan julkisoikeuden temaattiseen kokonaisuuteen. jos suoritettu 20017A Eurooppaoikeuden luentosarja 1 op / Föreläsningserie i europarätt 1 op, suoritettavaksi jää julkisen eurooppaoikeuden luennot ja osuus harjoitustapauksista sekä loppukuulustelusta A Eurooppaoikeuden luentosarja 1 op ONJ224 Yleinen hallintooikeus 4op ONJ214 Yleinen hallintooikeus 3 op A Hallintooikeuden perusteet Hallintooikeus: jos suoritettu, ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja ONJ214 3 op + ONR214 7 op. ONJ214 koostetaan mukaan julkisoikeuden temaattiseen kokonaisuuteen. jos suoritettu 2 op luentokurssi (200280AK), suorita ONJ214 opintojakson osuus julkisoikeuden temaattisen kokonaisuuden loppukuulustelusta ONJ226 Principles of International Law 5op ONJ216 Kansainvälisen oikeuden perusteet 4 op Kansainvälinen oikeus: Principles of Public International Law ONJ200X Loppukuulustelu 1op 5

6 ONY2000 Yksityisoikeus I 30 op ONY200 Yksityisoikeus I 30 op Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op ei korvaa mitään opintojaksoa, mutta voidaan lisätä valinnaisiin opintoihin. ONY220 Sopimusoikeus 6 op ONY210 Sopimusoikeus 6 op A Velvoiteoikeus: Sopimusoikeus ONY222 Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus ja vahingonkorvausoikeus 6op ONY212 Yleinen velvoiteoikeus ja vakuutus ja vahingonkorvausoikeus 6 op B Yleinen velvoiteoikeus ja C Vakuutus ja vahingonkorvausoikeus jos suoritettu vain B, suorita C vakuutus ja vahingonkorvauksen kirjallisuuskuulustelussa jos suoritettu vain C, suorita B yleisen velvoiteoikeuden kirjallisuuskuulustelussa Jos velvoiteoikeuden op kokonaisuus suoritettu, jaetaan sitä uuden koulutusohjelman opintojaksoihin vain, jos opiskelija korottaa siihen kuuluvan opintosuorituksen arvosanaa uusilla suoritustavoilla ONY226 Perhe ja jäämistöoikeus 6 op ONY214 Perhe ja jäämistöoikeus 6 op Perhe ja jäämistöoikeus ONY224 Esineoikeus 6 op ONY216 Esineoikeus 7 op Esineoikeus jos suoritettu 20014A pakollinen peruskurssi 1 op, niin suoritettavaksi jää välikuulustelu ja loppukuulustelu Jos sinulla on ollut suorittamatta enää Dosio, sinun tulee tehdä vielä Dosio. Jos suoritat jälkeen A tai Bosiota ensimmäisen kerran, sinun ei tarvitse enää suorittaa Dosiota. 6

7 ONY228 Insolvenssioikeus 5 op ONY200X Loppukuulustelu 1 op ONP2000 Yksityisoikeus II 20 op ONP220 EU:n sisämarkkinaoikeus 3 op ONP221/IBL311 Competition and Market Law 3 op ONY218 Insolvenssioikeus 5 op ONP200 Yksityisoikeus II 20 op ONP210 EU:n sisämarkkinaoikeus ja markkinaoikeus 6 op Insolvenssioikeus jos olet suorittanut A pienryhmäkurssin vapauttaa se ensimmäisestä luentokerrasta ja ensimmäisestä pienryhmäkerrasta sekä niihin liittyvästä kurssikirjallisuudesta ja kysymyksestä välikuulustelussa kurssikirjallisuudesta: Insolvenssioikeusteoksesta pääjaksosta III Ulosottooikeus, pääjaksosta V Yksityishenkilön velkajärjestely sekä pääjakson VI luvusta 2 Kansainvälinen ulosotto Eurooppaoikeus 6 op korvaa opintojakson ONP210:n EU:n sisämarkkinaoikeuden osuuden, 20017A luentosarja 1 op korvaa osan julkisoikeuden osuudessa. Ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja ONJ212 3 op + ONP210 3 op. ONP210 koostetaan mukaan Yksityisoikeus II:n temaattiseen kokonaisuuteen A Markkinaoikeus 2, 5 op korvaa opintojakson ON P210:n markkinaoikeuden osuuden. Jos suoritettuna Kauppaoikeus 15 op, ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja. ONP210 koostetaan mukaan Yksityisoikeus II:n temaattiseen kokonaisuuteen. 7

8 ONP222 Immateriaalioikeus 3op ONP223 Kuluttajaoikeus 2 op ONP212 Immateriaali ja kuluttajaoikeus 5 op 20012B Immateriaalioikeus 2,5 op 20012C Kuluttajaoikeus 2,5 op Jos olet suorittanut B tai Cosion, voit suorittaa puuttuvan osallistumalla soveltuvin osin opintojakson ONP212 opetukseen ja kuulusteluihin. Jos suoritettuna Kauppaoikeus 15 op, ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja. ONP212 koostetaan mukaan Yksityisoikeus II:n temaattiseen kokonaisuuteen. ONP224 Työoikeus 5 op ONP214 Työoikeus I 3op Työoikeus ONP216 Työoikeus II 3 op jos sinulla on suoritettuna jokin työoikeuden AC osioista voit suorittaa tai korottaa osioita vanhojen tutkintovaatimusten mukaisilla kirjatenteillä työoikeuden tenttipäivinä saakka. Tämän jälkeen kokonainen korvaa edelleen ONP224 opintojakson, mutta vanhat osasuoritukset eivät korvaa uuden tutkintorakenteen osia, vaan tulee työoikeus suorittaa kokonaan voimassaolevan tutkintorakenteen mukaan. ONP226 Kansainvälinen yksityisoikeus 3 op ONP218 Kansainvälinen yksityisoikeus 3 op Kansainvälinen yksityisoikeus ONP200X Loppukuulustelu 1op ONR2000 Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö 30 op ONR200 Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö 30 op 8

9 ONR220 Rikosoikeus 9 op ONR210 Rikosoikeus 10 op Rikosoikeuden pakolliset aineopinnot 11 op (1 op valinnaisiin opintoihin) jos olet suorittanut yhden tai useamman osion, voit suorittaa puuttuvan tai puuttuvat, kuten vastaava osa suoritetaan opintojaksolla ONR210. Ennen lukuvuotta suoritettuja 1,5 op:n laajuisia osasuorituksia voi hyödyntää sellaisenaan. ONR222 Prosessioikeus 7 op ONR224 Hallintomenettely ja hallintoprosessioikeus 7 op ONR226 Ympäristöoikeus 6 op ONR212 Prosessioikeus, konfliktinhallinta ja riidanratkaisu 7 op ONR214 Hallintomenettely ja hallintoprosessioikeus 7op ONR216 Ympäristöoikeus 6 op Prosessioikeus luentosarjan A ja/tai B suorittaminen vapauttaa ONR212K prosessioikeuden välikuulustelussa yhdestä itse valittavasta kysymyksestä B Hallintomenettely ja hallintoprosessioikeus Hallintooikeus: jos suoritettu ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja ONJ214 3 op + ONR214 7 op. ONR214 koostetaan mukaan tähän temaattiseen kokonaisuuteen. jos suoritettu 2 op luentokurssi (200280BK), korvaa se opintojakson välikuulustelun Ympäristöoikeus ONR200X Loppukuulustelu 1 op ONT2000 Talous, yhteiskunta ja oikeus 25 op ONT200 Talous, yhteiskunta ja oikeus 25 op Jos suoritettuna Kauppaoikeus 15 op siirtyjillä kokonaisuuden opintopistelaajuus saattaa poiketa vaaditusta riippuen aikaisemmista suorituksista. Ks. tarkemmin alla. Kokonaisuus koostetaan suoritettujen opintopisteiden 9

10 ONT220 Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka 5 op ONT210 Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka 5 op mukaisena uuden tutkintorakenteen mukaisesti siten, että opintosuoritukset muunnetaan sitä vastaaviksi. ei korvaavuuksia ONT222 Yhteisö, arvopaperimarkkina ja tilinpäätösoikeus 9 op ONT214 Yhtiö, arvopaperimarkkina ja tilinpäätösoikeus 10 op 20012D Yhteisö, arvopaperimarkkina ja tilinpäätösoikeus ja 20012E Tilinpäätösoikeuden pienryhmäopetus, yhteensä 5,5 opintopistettä Jos suoritettuna Kauppaoikeus 15 op, ilmoita temaattisen kokonaisuuden koostamispyynnössä, että sinulla on vanhamuotoinen suoritus, jolloin se muunnetaan vastaamaan uusia opintojaksoja. ONT214 koostetaan mukaan Talous, yhteiskunta ja oikeus temaattiseen kokonaisuuteen. ONT224 Verooikeus 9 op ONT216 Verooikeus 10 op Finanssioikeus Jos suoritettu vain A suorita koko opintojakso ON T216, jolloin A jää rekisteriin ylimääräiseksi suoritukseksi. Vaihtoehtoisesti voit jättää kansainvälisen verotuksen pienryhmät suorittamatta ja A luetaan korvaavaksi suoritukseksi B korvaa sekä ONT216A Henkilöverotuksen, perintöja lahjaverotuksen sekä verotusmenettelyn välikuulustelun 2 op että ONT216B Yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen välikuulustelun 2 op BK korvaa ONT216D Yritysverotuksen pienryhmät 2 op. Vanha 1 op suoritus muunnetaan uuden järjestelmän mukaiseksi 2 op suoritukseksi pyydettäessä. Pyynnön voi esittää Kristiina Äimälle BT korvaa sekä ONT216A Henkilöverotuksen, perintö ja lahjaverotuksen sekä verotusmenettelyn välikuulustelun 2 op että ONT216B Yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen välikuulustelun 2op. 10

11 200290C korvaa ONT216C Kansainvälisen ja EUverooikeuden välikuulustelun 2 op. Suoritettavaksi jää pienryhmätehtävät, ellei korvaa niitä jo suoritetulla A:lla. ONT200X Loppukuulustelu 2 op ONO2000 Oikeuden yleistieteet 10 op ONO220 Oikeushistoria 5 op ONO222 Oikeusteoria 5 op Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op ja ONlopputyöseminaari 6 op Poistunut tutkintovaatimuksista Poistunut tutkintovaatimuksista ONO200 Oikeuden yleistieteet 10 op ONO210 Oikeuden yleistieteet ONO212 Oikeushistoria 5 op ONO214 Oikeusteoria 5 op Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 9 op ja ONlopputyöseminaari 6 op ON310 Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot 2op ON320 Oikeudellinen argumentaatio ja tutkimusetiikka (työelämäopinnot) 2op Oikeushistoria ja Oikeusteoria (1 op valinnaisiin opintoihin) Jos olet suorittanut Oikeushistorian osuuden tai osasuorituksia, voit: joko suorittaa oikeuden yleistieteistä puuttuvan 5 op Oikeusteorian osuuden tenttimällä oppiaineen tenttipäivinä tai suorittaa koko ONO210 ja jo suoritetut osat oikeushistoriasta voi käyttää oikeusnotaarin tutkinnon valinnaisiin Jos olet suorittanut Oikeusteorian osuuden tai osasuorituksia, voit: joko suorittaa oikeuden yleistieteistä puuttuvan Oikeushistorian osuuden tenttimällä oppiaineen tenttipäivinä tai suorittaa koko ONO210 ja jo suoritetut osat oikeusteoriasta voi käyttää oikeusnotaarin tutkinnon valinnaisiin Tieteellisen kirjallisen työn ja tiedonhankinnan perustaidot ei korvaavuutta, mutta jos suoritettuna TKPseminaari 5 op ja ONlopputyö 10 op, ei tätä vaadita opiskelijalta. ON300 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5op ON300 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op eri tunnisteita Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op ON8xxT 6 op ON8xxT 6 op 10 op:n lopputyö korvaa ON320 2 op ja 2 op valinnaisiin 11

12 Työelämäopinnot ON500 Tuomioistuinharjoittelu ON502 Työharjoittelu, urasuunnittelu ja ammatillinen verkostoituminen 510 op Tuomioistuinharjoittelu Työharjoittelu, urasuunnittelu ja ammatillinen verkostoituminen 310 op Valinnaiset opinnot Valinnaisia opintoja voivat olla mitkä tahansa yliopistoopinnot. Valinnaisia opintoja tulee suorittaa niin paljon, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 180 op. Tarkka valinnaisten opintojen määrä vaihtelee riippuen aikaisemmin suoritettujen pakollisten opintojen laajuuksista. Oikeusnotaarin tutkintoon sisällytetyt valinnaiset opinnot eivät ole käytettävissä osana oikeustieteen maisterin tutkintoa, mistä syystä vähimmäislaajuuden merkittävästi ylittäviä (tutkinnon enimmäislaajuus 200 op) ei suositella sisällytettävän ONtutkintoon. 12

13 Koulutusohjelma Koulutusohjelman tiedot Oikeusnotaari Koulutusohjelman nimi Oikeusnotaarin koulutusohjelma Utbildningsprogrammet för rättsnotarie Bachelor s Programme in Law 2. Myönnettävä tutkintonimike sekä tutkinnon tuottamat pätevyydet (kompetenssit) Oikeusnotaarin tutkinto (ON). Tutkinnon voi suorittaa myös kaksikielisenä. 3. Tutkinnon taso (alempi, ylempi, tohtori/ tutkintojen viitekehyksen taso) Alempi korkeakoulututkinto / EQFtaso Ohjelmakohtaiset valintakriteerit Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päättämät koulutusohjelmakohtaiset valintakriteerit. 5. Ohjelmakohtaiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen menettelyt Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan RP 496/2017. Tarkemmat AHOTkäytännöt on päätetty oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien yhteisissä AHOTlinjauksissa (vahvistettu opintoasiaintoimikunnassa ) TKPseminaaria ei voi hyväksilukea. Orientointia ei hyväksilukea. Lopputyötä ei voi hyväksilukea. Tai HOPS (jos enää rekisteröidään SISUn vuoksi). Muualla tehtyä työharjoittelua ei voi hyväksilukea. Työharjoittelun AHOTointikäytännöt, mikä on hyväksyttävää. 6. Ohjelman profiili Oikeustieteellinen koulutus antaa laajat mahdollisuudet toimia monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, ymmärtää syvällisesti yhteiskunnallisia asioita ja ratkaista konflikteja. Oikeusnotaarin koulutusohjelma on profiililtaan ammattisuuntautunut. 7. Keskeisimmät oppimistulokset/ koulutuksen tavoite Oikeustieteen notaarin koulutusohjelman suoritettuasi sinulla on eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden ja yleisten oppien hyvä tuntemus ja ymmärrät oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja sen sisäiset yhteydet osaat itsenäisesti hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä osaat tunnistaa oikeudelliset ongelmat ja ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla sekä itsenäisesti että yhteistyössä sinulle on syntynyt käsitys oikeustieteestä tieteenalana ja sen suhteista läheisiin tieteenaloihin 13

14 olet saavuttanut tieteellisen ajattelun perustaidot ja sinulla on keskeisten oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus sinulla on molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä taito osaat sekä kirjallisen että suullisen oikeudellisen argumentoinnin perusteet ja sinulla on hyvä esiintymistaito osaat työskennellä ryhmässä ja sinulla on ammatissa tarvittavat vuorovaikutus, neuvottelu ja verkostoitumistaidot kykenet toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä käytät sujuvasti digitaalista teknologiaa ja osaat toimia alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä sinulla on käsitys oikeuden asiantuntijan roolista ja vastuusta yhteiskunnassa ja kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien tunnistat oman ammattiosaamisesi tason ja sinulla on kyky kehittää osaamistasi edelleen sinulla on juristin ammatissa tarvittava kyky suunnitella omaa toimintaa sekä organisoida ammatillista yhteistyötä 8. Valmistuneiden työnkuvat ja sektorit (esimerkkejä) Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisterin tutkinto ovat yleistutkintoja, jotka antavat pätevyyden paitsi oikeushallinnon tehtäviin, myös moniin asiantuntijatehtäviin ja johtotehtäviin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Oikeustieteen opinnot avaavat tien erilaisiin ammattitehtäviin. 9. Jatkoopintovaihtoehdot/mahdollisuudet Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa oikeustieteen maisteriohjelmaan ilman erillistä valintaa. 10. Työelämäjakso / Pakollinen tai vapaaehtoinen työharjoittelu Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun osana tutkintoa. Ensisijainen suoritusmuoto on työharjoittelu oikeustieteen alan itse hankitussa työharjoittelupaikassa, tuetussa työharjoittelussa tai ohjatussa työharjoittelujaksossa. Toissijaisesti työharjoittelu on mahdollista korvata työelämärelevanssia sisältävällä käytännön taitojen opintojaksolla. 11. Kansainvälistymisjakso Opiskelija voi lähteä opiskelijavaihtoon suorittaessaan oikeusnotaarin tutkintoa, mutta tyypillisemmin vaihtoon lähdetään maisteriopintojen aikana. 12. Koulutusohjelman rakenne 14

15 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi OIKEUSNOTAARIN TUTKINTORAKENNE ALKAEN TEMAATTISET KOKONAISUUDET SYYSLUKUKAUSI KEVÄTLUKUKAUSI Perus, yleis ja kieliopinnot, työelämäopinnot, seminaarit, valinnaiset opinnot TALOUS, YHTEISKUNTA JA OIKEUS 25 op ONT220 Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka 5 op** ONT222 Yhteisö, arvopaperimarkkina ja tilinpäätösoikeus 9 op ONT224 Verooikeus 9 op ONT200X Loppukuulustelu 2 op OIKEUDEN YLEISTIETEET 10 op ONO220 Oikeushistoria 5 op ONO222 Oikeusteoria 5 op Kesän aikana ON502 Työharjoittelu 5 op** Kevätlukukausi ON8xxT ONlopputyöseminaari 6 op Valinnaisia opintoja 10 op Kieliopintoja* (vieras kieli 4 op) YKSITYISOIKEUS II (20 op) ONP220 EU:n sisämarkkinaoikeus 3 op ONP221 Competition and Market Law 3 op ONP222 Immateriaalioikeus 3 op ONP223 Kuluttajaoikeus 2 op ONP224 Työoikeus 5 op ONP226 Kansainvälinen yksityisoikeus 3 op ONP200X Loppukuulustelu 1 op RIKOS, PROSESSI, HALLINTO, YMPÄRISTÖ 30 op ONR220 Rikosoikeus 9 op ONR222 Prosessioikeus 7 op** ONR224 Hallintomenettely ja hallintoprosessioikeus 7 op ONR226 Ympäristöoikeus 6 op ONR200X Loppukuulustelu 1 op Syyslukukausi ON300 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet seminaariosuus 5 op Koko lukuvuosi Kieliopintoja* (vieras kieli 4 op) HowULearnkysely 2 JULKISOIKEUS (20 op) ONJ220 Valtiosääntöoikeus 5 op GGL303 European Union Law 5 op ONJ224 Yleinen hallintooikeus 4 op ONJ226 Principles of International Law 5 op ONJ200X Loppukuulustelu 1 op YKSITYISOIKEUS I (30 op) ONY220 Sopimusoikeus 6 op ONY222 Yleinen velvoiteoikeus 6 op ONY224 Esineoikeus 6 op ONY226 Perhe ja jäämistöoikeus 6 op ONY228 Insolvenssioikeus 5 op ONY200X Loppukuulustelu 1 op Syyslukukausi ON125 Orientointi ja HOPS 1 op DIGI000 Opiskelijan digitaidot 3 op, osat A+B Kieliopintoja*(äidinkieli 2+1 op + 2. kotim. 3 op) Koko lukuvuosi ON130 Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 5 op** Kevätlukukausi ON300 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet seminaarin aloitustapaaminen HowULearnkyselyt 01 * = Kieliopinnot: äidinkieli 3 op (KKAKTE2OP Akateemiset tekstitaidot 2 op ja KKPUVU1OP Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 1 op), toinen kotimainen kieli 3 op (KKRUOIK Toisen kotimaisen suullinen taito, ruotsi 2 op ja KKRUKIRJ Toisen kotimaisen kirjallinen taito, ruotsi 1 op) ja vieras kieli 4 op (jos englanti, KKENOIK 4 op) ** = Työelämäopinnot 10 op: ON502 Työharjoittelu 5 op + Tuomioistuinharjoittelu 1 op (sis. prosessioikeuteen) + 2 op kurssista Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja 2 op kurssista Talous, yrittäjyys, oikeus ja etiikka. Oikeusnotaarin tutkinto on mahdollista suorittaa kaksikielisenä (suomiruotsi/ruotsisuomi). Tutkintokieliä ovat kotimaiset kielet, suomi ja ruotsi. Kaksikielisessä tutkinnossa opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä kummallakin kotimaisella kielellä siten, että opetuskieli ja opintosuorituksen kieli on pääsääntöisesti sama. Tutkintoon sisältyy Kielikeskuksen järjestämä kurssi Johdatus kaksikielisiin opintoihin (2 op). Opintoihin sisältyy myös kielitukikursseja sekä hyväksytysti suoritettu eurooppalaisen viitekehyksen CEFR:n taitotasoasteikon C1tason kielitesti toisessa tutkintokielessä, joka ei ole tutkinnon pääkieli. Kaksikielisen oikeusnotaarin tutkinnon suorittanut saa tutkintotodistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä. Kaksikieliseen tutkintoon on haettava pääsääntöisesti opintojen alussa, mutta viimeistään kolmannen lukukauden loppuun (31.12.) mennessä. 13. Arviointikäytännöt ja opintojen suoritustavat Opintojaksokohtaisesti yleinen asteikko 05 tai hyväksyttyhylätty. Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa opintojaksojen toteutus ja suoritustavat määritetään opintojaksokohtaisesti tässä opetussuunnitelmassa sekä vuosittain opetusohjelmassa. Koulutusohjelmassa käytössä olevia suoritustapoja ovat: luennot, pienryhmät, seminaari, essee, erilaiset harjoitustehtävät, luentopäiväkirja, salikuulustelu (sisältäen myös kuulustelut, joissa käytetään lakikirjaa ja/tai muuta materiaalia), sähköinen salikuulustelu, Examinariumkuulustelu, Moodlekuulustelu. 14. Valmistumiskäytännöt ja kriteerit Yliopiston yhteisten käytäntöjen mukaisesti: 15

16 15. Opiskelun pää tai sivutoimisuus sekä mahdollinen etäopiskelu Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi päätoimisesti opiskellen, sillä opinnot etenevät tietyssä järjestyksessä. Opinnot edellyttävät opetukseen osallistumista, osa on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. 16. Läsnäolo opinnoissa Tiedekuntaneuvoston hyväksymä pakollista läsnäoloa vaativaa opetusta koskeva linjaus tarkoittaa, että opetuksessa (pienryhmissä) on 75 % läsnäolovelvollisuus. 75 % läsnäolovaatimus on opintojaksokohtainen. 25 % poissaoloista ei teetetä korvaavaa tehtävää. Jos poissaoloja on enemmän kuin 25 % läsnäolovelvoitteisen opetuksen (pienryhmäopetus) tuntimäärästä, opiskelija ei voi saada tätä koskevaa suoritusmerkintää. Poikkeustapauksissa voidaan joustaa kohtuussyistä ja teettää poissaolon korvaava tehtävä Jos pienryhmäkertojen lukumäärä ei mahdollista 25 % poissaoloa, on mahdollista olla yksi opetuskerta pois, jos opintojaksolla on vain kaksi tai kolme purkukertaa. Opintojaksolla voidaan antaa poikkeuksia sääntöön, mutta niiden tulee olla mukana opetussuunnitelmatekstissä. Ilmoittautumisen yhteydessä varasijalle jääneen opiskelijan kannattaa mennä ensimmäiseen tapaamiseen, jossa voi olla jaossa peruutuspaikkoja. 17. Opiskelijapalautteen keräämisen ja käsittelyn käytännöt Kokonaisuuskohtaiset palautteet ja HowULearnkyselyt. 18. Koulutusohjelman johtaja Professori Sakari Melander asti, sen jälkeen yliopistonlehtori Jaana Norio. Yleisopinnot Orientointi ja HOPS 1. Opintojakson nimi Orientointi ja HOPS 2. Opintojakson tunniste (koodi) ON Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Oikeusnotaarin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon yleisopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi suorittaa opintojaksoa. 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso 6. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon yleisopintoihin. 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe Opintojakso suoritetaan ensimmäisen syksyn alussa orientointiviikolla. 16

17 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella I periodi. 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 1 opintopiste. 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Koulutusohjelman johtaja, yliopistonlehtori Jaana Norio 9. Opintojakson osaamistavoitteet Jakson aikana opiskelija saa yleiskuvan yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä. Tavoitteena on edesauttaa opiskelun menestyksekästä aloittamista esittelemällä mm. opiskeltavien tutkintojen rakenteet, yliopiston tarjoamia palveluita, opiskelijan oikeusturvan takeita sekä työkaluja opintojen suunnitteluun. Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opintojen ja oppimisen suunnittelun työkalu, jonka tavoitteena on toimia akateemisen asiantuntijaksi kasvamisen välineenä opintojen alusta aina valmistumiseen saakka. 10. Opintojakson toteutus Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso suoritetaan osallistumalla orientoivan kurssin ohjelmaan, tekemällä kurssitehtävä orientoinnin vuosittaisella Moodlealustalla ja laatimalla henkilökohtainen opintosuunnitelma. Orientointikurssilla on tiedekunnan yleisten määräysten mukainen läsnäolovelvoite. Orientoinnin suoritettuaan opiskelija on saanut yleiskuvan yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä. Opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman sähköistä järjestelmää käyttäen ja ilmoittautunut syyslukukauden kursseille. 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Suositellaan kurssin DIGIA Opiskelijan digitaidot: orientaatio / DIGIA: Studentens digitalkompentens: orientering suorittamista ennen orientointia. 12. Suositeltavat valinnaiset opinnot Ei suositeltavia valinnaisia opintoja. 13. Opintojakson sisältö Orientoinnissa käsitellään seuraavia asioista: Helsingin yliopisto ja oikeustieteellinen tiedekunta opetus ja opiskelijaympäristönä; Helsingin yliopiston tarjoamat palvelut opiskelijalle; tiedekunnan tutkinnot ja opinnot; tuutorointi; tiedekuntaan tutustuminen; henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus Oppimateriaali on saatavilla kurssin Moodlealustalta. 17

18 15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät Opetus koostuu infotilaisuuksista, tieteenalaa koskevista paneeleista ja ohjaavan opettajan tapaamisesta. 16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko Arviointi asteikolla hyväksyttyhylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatioviikon ohjelmaan ja kurssitehtävään vastaamista. 17. Opetuskieli Opetuskielinä kotimaiset kielet suomi ja ruotsi. Suorituskieli määräytyy orientoinnin kurssitehtävän mukaan. Opiskelijan digitaidot 1. Opintojakson nimi Opiskelijan digitaidot 2. Opintojakson tunniste (koodi) DIGIA Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2op DIGIB Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1op 3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Opintojakso on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso 6. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon yleisopintoihin. 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe A: orientaatiojaksolla tai I, viimeistään II periodin aikana ensimmäisenä opintovuonna. B: ensimmäisen opintovuoden loppuun mennessä. 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella Syys ja kevätlukukaudella. 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 3 op 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Opetusteknologiapalvelut. 9. Opintojakson osaamistavoitteet A: Tietokoneen käytön perusteet, Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö, tiedonhankinta, tietoturva ja tietosuoja. B: Opiskelija osaa valita oikean työvälineen tehtävää varten ja hallitsee kyseisen työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä. 18

19 10. Opintojakso toteutus Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeessa 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Osa A tai vastaava opintojakso muissa koulutusohjelmissa ennen osaa B. 12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 13. Opintojakson sisältö A: Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita B: Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin. 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus A: B: Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko HyväksyttyHylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä. 17. Opetuskieli Kotimaiset kielet suomi ja ruotsi How U learn 0 1. Opintojakson nimi HowULearnkysely HUL0 2. Opintojakson tunniste (koodi) ONHUL0 3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Oikeusnotaarin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon perusopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) 19

20 Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso 6. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon yleisopintoihin. 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe Ensimmäinen vuosi 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella Ensimmäisen opintovuoden syyslukukausi, opetusperiodi 1 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 0 op 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Anne HaaralaMuhonen 9. Opintojakson osaamistavoitteet HowULearnkyselyn tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelutaitojen kehittämistä ja antaa henkilökohtaista palautetta opiskelijalle opiskelun tueksi. 10. Opintojakso toteutus HowULearnkysely toteutetaan verkkokyselynä Helsingin yliopiston Unihowjärjestelmällä. 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 13. Opintojakson sisältö HowULearn on Helsingin yliopiston käytössä oleva tutkimuspohjainen oppimista ja opetusta tukeva kysely, joka palvelee koko yliopistoa; opiskelijoita, opettajia ja koulutusohjelmia. Opiskelijat vastaavat HowULearnkyselyssä kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat yliopistooppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Palautteessa opiskelija saa tietoa ja yksilöllistä palautetta tavastaan opiskella ja miten koulutusohjelman saman opintovaiheen opiskelijat olivat vastanneet kyselyn eri osaalueisiin. Palaute sisältää tutkimukseen perustuvia kehittämisvinkkejä opiskelun tueksi. Opiskelija saa kirjallista palautetta eri oppimisen ja opiskelun ulottuvuuksista, joita ovat muun muassa: suunnitelmallinen opiskelu, pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu, yksittäisiä tietoja painottava opiskelu, usko omiin kykyihisi pärjätä opinnoissa ja opiskeluuupumus. 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko Hyväksytty/täydennettävä 17. Opetuskieli 20

21 Kotimaiset kielet suomi ja ruotsi How U Learn 1 1. Opintojakson nimi HowULearnkysely HUL1 2. Opintojakson tunniste (koodi) ONHUL1 3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Oikeusnotaarin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon perusopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso 6. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon yleisopintoihin. 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe Ensimmäinen vuosi 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella Ensimmäisen opintovuoden kevätlukukausi, opetusperiodi 1 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 0 op 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Anne HaaralaMuhonen 9. Opintojakson osaamistavoitteet HowULearnkyselyn tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelutaitojen kehittämistä ja antaa henkilökohtaista palautetta opiskelijalle opiskelun tueksi. 10. Opintojakso toteutus HowULearnkysely toteutetaan verkkokyselynä Helsingin yliopiston Unihowjärjestelmällä. 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 13. Opintojakson sisältö 21

22 HowULearn on Helsingin yliopiston käytössä oleva tutkimuspohjainen oppimista ja opetusta tukeva kysely, joka palvelee koko yliopistoa; opiskelijoita, opettajia ja koulutusohjelmia. Opiskelijat vastaavat HowULearnkyselyssä kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat yliopistooppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Palautteessa opiskelija saa tietoa ja yksilöllistä palautetta tavastaan opiskella ja miten koulutusohjelman saman opintovaiheen opiskelijat olivat vastanneet kyselyn eri osaalueisiin. Palaute sisältää tutkimukseen perustuvia kehittämisvinkkejä opiskelun tueksi. Opiskelija saa kirjallista palautetta eri oppimisen ja opiskelun ulottuvuuksista, joita ovat muun muassa: suunnitelmallinen opiskelu, pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu, yksittäisiä tietoja painottava opiskelu, usko omiin kykyihisi pärjätä opinnoissa ja opiskeluuupumus. 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko Hyväksytty/täydennettävä 17. Opetuskieli Kotimaiset kielet suomi ja ruotsi How U Learn 2 1. Opintojakson nimi HowULearnkysely HUL2 2. Opintojakson tunniste (koodi) ONHUL2 3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Oikeusnotaarin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon perusopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso 6. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon yleisopintoihin. 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe Toinen vuosi 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella Toisen opintovuoden kevätlukukausi, opetusperiodi 4 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 0 op 22

23 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Anne HaaralaMuhonen 9. Opintojakson osaamistavoitteet HowULearnkyselyn tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelutaitojen kehittämistä ja antaa henkilökohtaista palautetta opiskelijalle opiskelun tueksi. 10. Opintojakso toteutus HowULearnkysely toteutetaan verkkokyselynä Helsingin yliopiston Unihowjärjestelmällä. 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 13. Opintojakson sisältö HowULearn on Helsingin yliopiston käytössä oleva tutkimuspohjainen oppimista ja opetusta tukeva kysely, joka palvelee koko yliopistoa; opiskelijoita, opettajia ja koulutusohjelmia. Opiskelijat vastaavat HowULearnkyselyssä kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat yliopistooppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Palautteessa opiskelija saa tietoa ja yksilöllistä palautetta tavastaan opiskella ja miten koulutusohjelman saman opintovaiheen opiskelijat olivat vastanneet kyselyn eri osaalueisiin. Palaute sisältää tutkimukseen perustuvia kehittämisvinkkejä opiskelun tueksi. Opiskelija saa kirjallista palautetta eri oppimisen ja opiskelun ulottuvuuksista, joita ovat muun muassa: suunnitelmallinen opiskelu, pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu, yksittäisiä tietoja painottava opiskelu, usko omiin kykyihisi pärjätä opinnoissa ja opiskeluuupumus. 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko Hyväksytty/täydennettävä 17. Opetuskieli Kotimaiset kielet suomi ja ruotsi Kieliopinnot Oikeusnotaarin koulutusohjelman kieliopinnot (10 op) muodostuvat äidinkielen opinnoista (3 op), toisen kotimaisen opinnoista (3 op) ja vieraan kielen opinnoista (4 op). Äidinkielen opinnot: Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 1 op ja Akateemiset tekstitaidot 2 op. Äidinkielen opintojen suoritusajankohta on ensimmäinen vuosi. 23

24 Toisen kotimaisen opinnot: Toisen kotimaisen suullinen taito 2 op ja toisen kotimaisen kirjallinen taito 1 op. Toisen kotimaisen kielen opintojen suoritusajankohta on toinen vuosi. Vieraan kielen opinnot: englanti (CEFR B2) tai muu kieli (CEFR B1) 4 op. Vieraan kielen opintojen suoritusajankohta on toinen vuosi. Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, suorittaa seuraavat kieliopinnot: kirjoitus ja suullisen viestinnän taidot äidinkielellä 3 op kirjoitus ja suullisen viestinnän taidot toisella kotimaisella kielellä 3 op kirjoitus ja suullisen viestinnän taidot vieraalla kielellä 4 op Vieraan kielen taitotason on oltava englannissa CEFR B2 ja muissa kielissä CEFR B1. Vieraan kielen opinnot voi suorittaa Kielikeskuksen opetustarjonnan mukaisesti. Vieraan kielen opinnot 4 op tulee suorittaa samassa kielessä kokonaisuudessaan. Opiskelijan tulee osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 :n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Nämä vaatimukset koskevat myös niitä opiskelijoita, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Poikkeuksena: Peruskoulun taikka lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa suorittanut saa hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Kieliopinnot voi korvata asetuksen 423/2003 mukaisesti tai Kielikeskuksen opetussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Äidinkieli Ks yläsivu Kieliopinnot. Kypsyysnäyte ONtutkinnossa 1. Opintojakson nimi Kypsyysnäyte 2. Opintojakson tunniste (koodi) ON Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Pakollinen. 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe Kypsyysnäyte hyväksytään ja rekisteröidään vasta tutkielman hyväksymisen jälkeen. 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella 24

25 ONloppuseminaarin yhteydessä. 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 0 op. 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Kypsyysnäytteen hyväksyy ONkoulutusohjelman opettaja, esimerkiksi tutkielman ohjaaja, joka hallitsee kielen, jolla kypsyysnäyte on kirjoitettu. 9. Opintojakson osaamistavoitteet Osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kielitaitolain 6 :n 1 momentin mukainen erinomainen taito. 10. Opintojakso toteutus Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvä kypsyysnäyte on suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu tutkielman alaan liittyvä tieteellinen teksti, esimerkiksi tutkielman tiivistelmä, työn ohjaaja hyväksyy ja ilmoittaa rekisteröitäväksi. Kypsyysnäyte hyväksytään ja rekisteröidään vasta tutkielman hyväksymisen jälkeen. Jos ONlopputyö on hyväksytty ennen , kypsyysnäytteenä toimii hyväksytyn ONlopputyön osa tai tiivistelmä. Kypsyysnäyte toimitetaan tarkastettavaksi lopputyön ohjaajalle lopputyön palauttamisen yhteydessä. Lisäohjeita saat ONlopputyöseminaarissa ohjaajalta. Jos ONlopputyösi ohjaaja ei ole enää Helsingin yliopiston palveluksessa, olethan yhteydessä ONkoulutusohjelman johtajaan Jaana Norioon. 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen Äidinkieli: kirjoitus ja suullisen viestinnän taidot (3 op). 12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 13. Opintojakson sisältö 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 16. Arviointimenetelmät ja kriteerit sekä arvosteluasteikko HyväksyttyHylätty. 17. Opetuskieli Koulusivistyksensä suomeksi tai ruotsiksi saanut opiskelija suorittaa kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyskielensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 25

26 Toinen kotimainen Ks. yläsivu Kieliopinnot. Vieras kieli Englanti B2 tai muu kieli B1 Ks. yläsivu Kieliopinnot. Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 1. Opintojakson nimi Oikeudellisen ajattelun ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2. Opintojakson tunniste ON Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus Oikeusnotaarin koulutusohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin tutkinnon perusopintoihin ja on pakollinen kaikille oikeusnotaarin tutkintoa suorittaville. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille 4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(eqf) tasot 6,7,8) Alempi korkeakoulututkinto/eqftaso 6. Perusopinnot. 5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe Ensimmäinen vuosi 6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella Ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi ja kevätlukukausi, IIV periodi. 7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 5 op. 8. Opintojaksosta vastaava opettaja Sakari Melander 9. Opintojakson osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa ja ymmärtää oikeustieteellisen tiedeyhteisön merkityksen, oikeudellisen ajattelun erityispiirteitä sekä osaa argumentoida oikeudellisissa ongelmanratkaisutilanteissa erisuuntaista oikeudellista argumentaatiota toteuttaen. Opiskelija on tutustunut oikeuslähde ja laintulkintaoppeja koskevaan oikeustieteellisen keskusteluun ja hänellä on valmiudet soveltaa mainittuja oppeja koskevia näkemyksiä aineopinnoissa. Lisäksi opiskelijalla on perustaidot tieteellisessä kirjoittamisessa sekä tutkimusetiikassa. Opiskelija osaa myös suhtautua kriittisesti oppimaansa. 26

27 10. Opintojakson toteutus Aloitusluennot 12 h. 2. Intensiiviset pienryhmäharjoitukset syys ja kevätlukukaudella 6 x 4 h. 3. Pienryhmäharjoituksissa edellytettävät yksilö ja ryhmätyöt. 4. Oppimispäiväkirjan tiivistelmä. Oman oikeudellisen ajattelun kehittyminen. Riviväli 1,5 Rimes new roman 12 pt, normaalit marginaalit, 3 sivua. Kaikki opintojakson osallistujat osallistuvat 12 tunnin aloitusluennoille, jotka toimivat jatkumona orientaatiojaksolle. Luennot käsittelevät oikeuden historiallisia, teoreettisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä oikeustiedettä ja oikeustieteellistä tiedeyhteisöä ja sen merkitystä. Luennoitsijat ovat Sakari Melander, Heikki Pihlajamäki, Ari Hirvonen ja Ida Koivisto. Aloitusluentojen jälkeen opiskelijat toimivat ohjaavan opettajan ja kahden syventävien opintojen projektiopiskelijan kanssa pienryhmissä, joissa toteutetaan joko yksilö tai ryhmätyönä tehtäviä ja harjoituksia opintojakson teemoihin kuuluvista asioista. Pienryhmätapaamisten ja tehtävien aiheina ovat seuraavat: Oikeustiede ja oikeustieteellinen tiedeyhteisö Kirjallisuus: Ari Hirvonen, Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan, s Kirja saatavana osoitteessa Heikki Pihlajamäki, Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan. Forum Iuris 2004, s (Luku 8. Epilogi: Modernin oikeuden synty 1800luvulla). Jan M. Smits, What Is Legal Doctrine. On The Aims and Methods of LegalDogmatic Research. Teoksessa Rob van Gestel (ed), Rethinking Legal Scholarship. A Transnational Dialogue. Cambridge University Press 2017, s Kirja saatavana Helsingin yliopiston kirjaston eaineistoista. Ida Koivisto Anni Tuomela, Lainoppineita vai oikeustieteilijöitä? Näkökulmia perustutkinnon metodiopetuksen kehittämiseen Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Oikeus 3/2012, s Artikkeli saatavana mm. Edliexpalvelusta. Ilkka Niiniluoto, Porthania 50 vuotta. Teoksessa Ilkka Niiniluoto. Dynaaminen sivistysyliopisto. Sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta Gaudeamus 2011, s Työskentelytapa: Opiskelijat perehtyvät kaikkiin edellä mainittuihin kirjoituksiin. Opiskelijat jaetaan kolmeen ryhmään siten, että yksi ryhmä alustaa kohdassa 2, 3 ja 4 mainitusta kirjoituksesta. Alustusten pohjalta käydään keskustelua kirjoitusten käsittelemistä teemoista. Kohdassa 1 ja 5 mainitut kirjoitukset toimivat alustusten sekä oppimispäiväkirjojen valmistelua tukevina kirjoituksina. Oikeuslähdeoppi Kirjallisuus: Visa Kurki, Haluatko juristiksi? 4. p. Kauppakamari 2019, s Juha Karhu, Perusoikeudet ja oikeuslähdeoppi. Lakimies 5/2003, s >> korvataan ehkä, mietitään jotain muuta tilalle Pekka Timonen, Tutkijan ja tuomarin oikeuslähdeoppi: oikeuslähdeopin eräiden lähtökohtien tarkastelua. Lakimies 5/1989, s

28 Työskentelytapa: Opiskelijat perehtyvät kaikkiin edellä mainittuihin kirjoituksiin. Opiskelijat jaetaan kolmeen ryhmään. Kukin ryhmä alustaa yhdestä edellä mainitusta kirjoituksesta. Alustusten pohjalta käydään keskustelua kirjoitusten käsittelemistä teemoista. Oikeudellinen argumentaatio Oikeudellisen argumentaation jäsentelyn eri tavat. Toteutustapa: Kukin opettajatutor valitsee kaksi oikeustapausta, joista toinen on selkeä ja toinen haasteellisempi. Opiskelijat perehtyvät näihin oikeustapauksiin etukäteen. Oikeustapauksia käsitellään purkukerralla keskittyen niissä toteutetun oikeudellisen argumentaation analysointiin. Taustalukemista: KKO 2003:107 (ään.) ja sitä koskeva Martin Scheininin oikeustapauskommentti Lakimieslehden numerossa 3/2004, s Phoebe C. Ellisworth, Legal Reasoning. Teoksessa K. J. Holyoak and R. G. Morrison Jr (eds), The Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. Cambridge University Press, s Saatavana osoitteessa Tutkimusetiikka ON320 materiaali ja kurssilla jo olevat tutkimusetiikkaa koskevat kysymykset Toteutus: opiskelijat pohtivat pareittain edellä mainittuja kysymyksiä. Purku ryhmäkohtaisessa keskustelussa. Keskustelussa käsitellään myös alla mainittuun kirjallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kirjallisuus: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta Saatavana osoitteessa Ari Hirvonen, Eettisesti hyvä tutkimus. Teoksessa Jaana Hallamaa Veikko Launis Salla Lötjönen Irma Sorvali, Etiikkaa ihmistieteille. Suomalaisen kirjallisuuden seura 2006, s Markku Helin, Oikeustiede ja tutkimusetiikka. Lakimies 6/2015, s Oikeustieteen lukeminen Käsiteltävät aiheet ja tehtävät / kirjallisuus Oikeuskirjallisuus ja sen muodot sekä viittaaminen oikeustieteessä Visa Kurki, Haluatko juristiksi? 4. p. Kauppakamari 2019, s Kimmo Nuotio, Oikeustiede ja viittaamisen etiikka. Niin & Näin 2/2005, s Saatavana osoitteessa Tehtävä: Opiskelijat perehtyvät edellä mainittuun oheiskirjallisuuteen sekä opetutorkohtaisesti valittavaan etukäteisaineistoon, jossa mukana oikeustieteen oppikirja, yleisesitys, pykäläkommentaari, oikeustapauskommentti, tutkimusartikkeli sekä tutkimusmonografia. Oikeustietee(lline)n kirjoittaminen 28

Vastaavuustaulukko siirtyjille

Vastaavuustaulukko siirtyjille Vastaavuustaulukko siirtyjille Vastaavuustaulukko oikeusnotaarin koulutusohjelmassa 1.8.2017 aloittaville, joilla on aikaisempia opintosuorituksia tai uuteen koulutusohjelmaan siirtyville Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Oikeusnotaarin opetussuunnitelmat , tiedekuntaneuvosto täydennykset ja korjaukset

Oikeusnotaarin opetussuunnitelmat , tiedekuntaneuvosto täydennykset ja korjaukset Vastaavuustaulukko ON-koulutusohjelma Täydennykset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 22.5.2018 Tutkintovaatimukset 2016 2017 Vanhan tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa korvaava uusi opetussuunnitelma

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO

OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO OIKEUSNOTAARIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeusnotaarin tutkinnon (180 op) suorittanut henkilö: - tuntee oikeudellista kulttuuria sekä oikeushistorian ja - teorian perusteita - tuntee kansallisen oikeusjärjestyksen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN OPETUS LUKUVUONNA

HALLINTO-OIKEUDEN OPETUS LUKUVUONNA HALLINTO-OIKEUDEN OPETUS LUKUVUONNA 2018-2019 Yleinen hallinto-oikeus: professori Olli Mäenpää, apulaisprofessori Ida Koivisto Hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeus: professori Leena Halila Syyslukukausi

Lisätiedot

Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila

Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna 2017-2018 Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila Syyslukukausi 2017, ensimmäisen vuoden opiskelijat Suoritus osana Julkisoikeuden temaattista kokonaisuutta

Lisätiedot

Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila

Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna 2017-2018 Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila Syyslukukausi 2017, ensimmäisen vuoden opiskelijat Suoritus osana Julkisoikeuden temaattista kokonaisuutta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

SIIRTYMÄAIKAINFO. Oikeustieteellinen tiedekunta. To Oikeustieteellinen tiedekunta

SIIRTYMÄAIKAINFO. Oikeustieteellinen tiedekunta. To Oikeustieteellinen tiedekunta SIIRTYMÄAIKAINFO To 22.8.2019 Siirtymäaikainfo 22.8.2019 / Porthanian opiskelijapalvelut 24/05/2019 1 SIIRTYMÄAIKA 1.8.2016 tai sitä ennen aloittaneilla opiskelijoilla on siirtymäaika 1.8.2017-31.7.2020.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta PAKOLLISET AINEOPINNOT ERI OIKEUSTIETEELLISTEN KOULUTUSYKSIKÖIDEN TUTKINTOTODISTUKSISSA Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaarin tutkinnon pakollisten aineopintojen opintokokonaisuudet:

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 18.8.2018 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville)

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville) 1 2 3 4 5 6 GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville) Tutkintovaatimukset 2016-2017 ISOPYÖRÄ Opetussuunnitelma 2017-2020 Vastaava opettaja tai yksikkö Henkilö, jolta

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu

Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu Tieto- ja palvelujohtamisen erikoistumisalue opintojen suunnittelu 2019-2020 Tästä löydät ohjeita opintojen ajoittamiseen ja suunnitteluun kandidaattiopintojen 2. ja 3. lukuvuodelle. Tutkinnon suorittamiseksi

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma ssa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Ohjelma yhdistää kolmen oppiaineen opintoja, ja se

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2015 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Helsingin yliopisto Oodi Sivu 1/6 Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia 1. Opiskelija on suorittanut HY:ssa monta matematiikan kurssia pääaineessaan ja on siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, jossa

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019

Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019 Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019 SISÄLLYS SANASTO... 2 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN KANDIDAATTIOHJELMA... 2 OPINTOJEN SUUNNITTELU... 3 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA OPH 501 2018 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2018 S I S Ä L T Ö OSAAMISEN TUNNISTAMISEN

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 5.9.-10.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 11.9.-19.9.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Tekniikan alan kieliopinnot

Tekniikan alan kieliopinnot Tekniikan alan kieliopinnot 29.8.2019 HANNA SNELLMAN / OPINTOASIAT KIELIKESKUS Kielikeskus Linginno KIELTEN OPETUSTA KAIKILLE AKATEEMISILLE YKSIKÖILLE suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Oikeustieteiden laitos Oikeusnotaarin tutkinto 180 op, 3 vuotta

Oikeustieteiden laitos Oikeusnotaarin tutkinto 180 op, 3 vuotta Oikeustieteiden laitos 2018 2021 Oikeusnotaarin tutkinto 180 op, 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op 5311015

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot