PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA"

Transkriptio

1 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 3 Poikkeamishakemus Aurejärven kylän kiinteistölle Tytönranta 7 4 Poikkeamishakemus Vuorijärven kylän kiinteistölle Rantamaja 10 5 Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Lylyharjun alueelle 13 6 Tonttien markkinointi ja myynti huutokaupalla 15 7 Talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon 17 8 Perusopetuksen ja lukion täyttöluvat 18 9 Kirjastonhoitajan viran muuttaminen toimeksi ja täyttölupa Lausunto sosiaali ja terveysvaliokunnalle / Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 11 Lausunto liikenne ja viestintäministeriölle / Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille Lausunto Hämeenlinnan hallinto oikeudelle valitukseen koskien poikkeamishakemusta Heittolan kylän kiinteistölle Laurikka 13 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin Keskusvaalilautakunnan täydentäminen Nuorisovaltuuston edustus kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa puhe ja läsnäolo oikeudella 16 Yhteenveto kaupungin toimintaa koskevista kuntalais ja valtuustoaloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet vuodelta Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettavista asioista päättäminen Saapuneet päätökset 39

2 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ilmoitusasiat 40

3 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00 19:40 PAIKKA Sähköinen kokous (Kuntalaki 99 ) Teams sovelluksella Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lamminmäki Ari puheenjohtaja Myllymäki Klaus 1. varapuheenjohtaja Tuominen Juha 2. varapuheenjohtaja Ristamäki Tapio 3. varapuheenjohtaja Ala Kauhaluoma Hilkka jäsen Kallioniemi Marja jäsen Santoo Anne jäsen Läsnä :t 5 (osin) 19, klo :40 Talonen Seppälä Susanne jäsen Turunen Kauko jäsen Runsas Pertti varajäsen Männikkö Jaana valtuuston puh.johtaja Mustajärvi Juha valtuuston 1. varapuh.johtaja Läsnä :t 4 19, klo :40 Ojennus Reijo valtuuston 2. varapuh.johtaja Viitasalo Pasi valtuuston 3. Esteellinen 3 varapuh.johtaja Pihlajamäki Antero valtuuston 4. varapuh.johtaja MUU Heiniluoma Jari kaupunginjohtaja Hirsimäki Erkki kehitysjohtaja Niiranen Maria pöytäkirjanpitäjä Alppi Jenni sivistysjohtaja Kyösti Jarmo tekninen johtaja Niiranen Taina terveys ja hyvinvointijohtaja POISSA Myllyniemi Kimmo jäsen

4 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Lamminmäki Maria Niiranen KÄSITELLYT ASIAT :t 1 19 PÖYTÄKIRJAN TAR KAS TUS Parkanossa Hilkka Ala Kauhaluoma Klaus Myllymäki PÖYTÄKIRJA YLEI SESTI NÄHTÄVÄNÄ Yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen lähtien. Kaupunginvirastossa klo

5 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden toteaminen KHALL Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan, että kokous pidetään Kuntalain (410/2015) 99 :n ja hallintosäännön 126 :n mukaisena sähköisenä kokouksena ja että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö ja ääniyhteydessä Teams sovelluksen kautta. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että 1. varapuheenjohtaja Klaus Myllymäki, kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma sekä pöytäkirjanpitäjä Maria Niiranen ovat läsnä kaupungintalolla kokoushuoneessa neljä. Muut kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouksessa Teams yhteyden kautta pöytäkirjan kansilehdelle merkityn mukaisesti. Kokoushuoneesta on Teams yhteyden kautta näkö ja ääniyhteys kaikkien läsnäolevien jäsenten kesken.

6 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KHALL Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kaupunginhallituksen jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Hilkka Ala Kauhaluoma ja Klaus Myllymäki. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja kuitataan tarkastetuksi sähköpostin välityksellä. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Ala Kauhaluoma ja Klaus Myllymäki.

7 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Poikkeamishakemus Aurejärven kylän kiinteistölle Tytönranta 988/ /2020 RAKYMP Rakennuspaikka -ja sen sijainti: Rakennuspaikka sijaitsee Aurejärven rannalla kaavoittamattomalla alueella. Kiinteistötunnus * * * * * * *. Rakennuspaikan omistaa * * * * * * * * * * * * * * Esitetty toimenpide ja perustelut: Hakija haluaa sijoittaa tontille puuliiterin 10 m2 ja kodan n. 8 m2. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Rakennuspaikka on kaavoittamatonta ranta aluetta ja kiinteistön pinta alan 2847 m2 mukaan rakennusoikeutta on tämän kokoisella kiinteistöllä yhteensä 125 m2 lämmintä tilaa ja kylmää varastotilaa 30 m2 sekä katosta 30 m2. Muun rakennuksen kuin saunarakennuksen tulee sijaita vähintään 25 metrin päässä rannasta. Rakentamistilanne: Kiinteistöllä on rakennettua kerrosalaa vapaa ajanrakennus 121 m2. Rakennusoikeutta on jäljellä riittävästi kodan ja puuvaraston rakentamiseen. Naapurin kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapurit, joilla ei ole huomauttamista asiaan. Poikkeamisen edellytykset: Kiinteistöllä on rakennusoikeutta riittävästi jäljellä rakennelmien rakentamiseen. Kysymyksessä on kaavoittamaton ranta alue, jolloin rakennusoikeuden ja rakennuksien sijoittelussa noudatetaan Parkanon kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita. Rakennusjärjestyksen määräysten mukaan muun kuin saunarakennuksen etäisyyden rannasta tulee olla vähintään 25 metriä. Kysymyksessä on kapeahko rakennuspaikka, joka leveimmältä kohdin on noin 44 metriä ja kapeimmalta kohdalta 9 metriä. Rakennuspaikka on kapeampi eteläpäästään. Puuvarasto on poikkeuslupahakemuksen liitteenä olevassa asemapiirustuksessa sijoitettu 17 metrin päähän rannasta ja 12 metrin päähän vapaa ajanrakennuksesta. Grillikodan sijoituspaikka on 9 metrin päässä rannasta ja 24,5 metrin päässä puuvarastosta. Grillikota on suhteellisen lähellä rantaa, koska rakennuspaikka kapenee grillikodan suuntaan. Mikäli grillikotaa siirrettäisiin noin 20 metriä vapaa ajanrakennusta kohden, niin etäisyyttä rantaan saataisiin noin 15 metriä. Poikkeusluvan hyväksyminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Strategisten vaikutusten arviointi:

8 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Strategisten vaikutusten arviointi: Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen Asumisviihtyvyys ja osallisuus Hyvät palvelut Merkittävyys Sanallinen arviointi: asteikolla 1-5: Ranta alueet säilyvät häiriintymättöminä. Oheisaineistona: Asemapiirros Sijaintikartta Valmistelija: Raisa Karinsalo Manninen Ehdotus: Rakennus ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin, ehdolla että grillikotaa siirretään lähemmäksi vapaa ajan rakennusta, jolloin etäisyys rantaan on n. 15m. Poikkeuslupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kaupunginhallituksen poikkeamispäätös. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Liitteenä nro 1 / Asemapiirros Oheisaineistona sijaintikartta. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää suostua poikkeamiseen. Poikkeamisen ehtona on, että grillikotaa siirretään lähemmäksi vapaa ajan rakennusta, jolloin etäisyys rantaan on n. 15 m. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että poikkeuslupaa vastaavarakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kaupunginhallituksen poikkeamispäätös. Myönteisen päätöksen hinta on Parkanon kaupunginrakennusvalvontataksan 11.2 kohdan mukaan 500 e.

9 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti. Antopäivä Merkitään, että kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Pasi Viitasalo poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyysperuste: hallintolaki kohta; palvelussuhde ja toimeksiantosuhdejäävi. Jakelu Pirkanmaan ELY keskus Rakennustarkastaja Lupasihteeri Tiedonhallintasihteeri Hakija

10 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Poikkeamishakemus Vuorijärven kylän kiinteistölle Rantamaja 1022/ /2021 RAKYMP Rakennuspaikka -ja sen sijainti: Rakennuspaikka sijaitsee Vuorijärven kaavoittamattomalla ranta alueella. Kiinteistönumero * * * * * * *. Kiinteistön omistaa * * * * * * * * * * * * * * * * * * Esitetty toimenpide ja perustelut: Hakija haluaa laajentaa olemassa olevaa vapaa ajanrakennusta noin 23,7 m2 verran. Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne: Rakennuspaikka 2800 m2 sijaitsee kaavoittamattomalla ranta alueella, jolloin rakennusoikeuden ja rakennusten sijoittelun suhteen noudatetaan Parkanon kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita.rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikalla voi olla yksi vapaa ajanrakennus, sauna ja talousrakennus, yhteensä 125 m2 lämmintä kerrosalaa ja lisäksi 30 m2 kylmää varastotilaa sekä 30 m2 katosta. Ranta alueelle rakentaminen vaatii pääsääntöisesti rantakaavan tai rantayleiskaavan. Ilman poikkeuslupaa on sallittu olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä). Rakentamistilanne: Rakennuspaikalla on rakennusrekisterin mukaan kaksi erillistä vapaa ajanrakennusta 44 m2 sekä 30 m2. Hakijan tarkoituksena on laajentaa 44 m2 vapaa ajanrakennusta 23,7 m2. Tuleva kerrosala on 67,7 m2. Naapurin kuuleminen: Naapureilla ei ole huomauttamista rakentamiseen. Naapureina on kuultu kiinteistöt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. Poikkeamisen edellytykset: Rakennusvalvonnan rekisterin mukaan kiinteistön rakennettu kerrosala on yhteensä 74 m2. Parkanon rakennusjärjestyksen mukaan alle 5000 m2 kaavoittamattomalla kiinteistöllä rakennusoikeutta on 125 m2 (vapaa ajanrakennus, sauna ja talousrakennus), 30 m2 kylmää varastotilaa sekä 30 m2 katosta. Rakennusjärjestyksen mukaiset etäisyydet täyttyvät rannasta sekä kiinteistön rajoista. Laajennus ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle, alueiden muulle käytölle eikä

11 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus maisema arvoille.rakennusjärjestyksen mukaan rantakiinteistöllä voi olla yksi vapaa ajanrakennus, yksi sauna ja yksi talousrakennus. Nyt kiinteistöllä on kaksi vapaa ajanrakennusta. Tilanne tulee saattaa rakennusjärjestyksen ohjeen mukaiseksi poikkeuslupamenettelyssä eli lähempänä rantaa oleva vapaa ajanrakennus tulee muuttaa saunarakennukseksi. Valmistelija: Raisa Karinsalo Manninen Ehdotus: Rakennus ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeuslupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kaupunginhallituksen poikkeamispäätös. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Liitteenä nro 2 / Asemapiirros Oheisaineistona sijaintikartta. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää suostua poikkeamiseen. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että poikkeuslupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kaupunginhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kaupunginhallituksen poikkeamispäätös. Myönteisen päätöksen hinta on Parkanon kaupungin rakennusvalvontataksan 11.3 kohdan mukaan 600 e. Hyväksyttiin yksimielisesti. Antopäivä Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juha Mustajärvi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aluksi klo Jakelu Pirkanmaan ELY keskus

12 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennus ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja Lupasihteeri Tiedonhallintasihteeri Hakija

13 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen Lylyharjun alueelle 1029/ /2021 KHALL Parkanon alueella on kehitteillä useita tuulivoimahankkeita, joista osa ulottuu myös naapurikuntien alueelle (Ikaalinen, Kihniö, Kurikka). Ensimmäisenä kaavoitusvaiheeseen on edennyt Ilmattaren hanke "Lylyharju". Ilmatar Lylyharju Oy esittää Parkanon kaupungille saapuneessa kaavoitusaloitteessa oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laatimista Parkanon kaupungin koillisrajalle, Hoseuksen kylän itäpuolelle. Ilmatar Lylyharju Oy on Kihniön kuntaan rekisteröity yritys, joka on Ilmatar Energy Oy:n ( Ilmatar ) täysin omistama tytäryhtiö. Ilmatar on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan n MW uutta tuulivoimatuotantokapasiteettia Suomeen. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys ja kuluttaja asiakkailleen. Ilmatar suunnittelee Lylyharjun alueelle yhteensä maksimissaan 16 voimalan tuulivoimapuistoa. Näistä voimalapaikoista maksimissaan neljä sijoittuisi Parkanoon tämän kaavoitusaloitteen mukaiselle alueelle ja loput sijoittuisivat Kihniöön (7 kpl) ja Kurikkaan (5 kpl). Tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut. Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla. Ilmatar esittää, että kolmen kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja YVA menettely suoritetaan samanaikaisesti. Elinvoimatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa kaavoituksen aloittamista. Strategisten vaikutusten arviointi: Strategisten vaikutusten arviointi: Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen Asumisviihtyvyys ja osallisuus Merkittävyys Sanallinen arviointi: asteikolla 1-5: 5 Parantaa merkittävästi elinvoiman ja elinkeinojen kehittämistä Parkanon alueella. 2 Ei heikennä merkittävästi asumisviihtyvyyttä. Osallisuus turvataan riittävän monella kuulemisella prosessin aikana. Hyvät palvelut 4 Turvaa hyvien palveluiden saatavuuden tulevaisuudessa,

14 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus koska tulevaisuudessa merkittävä osa sähköntuotannosta on tuulioimalla tuotettua. Liitteenä nro 3 / Ilmatar Lylyharju Oy:n kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Oheisaineistona karttaote tuulivoima alueista Parkanossa. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ilmatar Lylyharju Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan aloittamisesta ja kustannusjaosta liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että jäsen Anne Santoo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Jakelu Ilmatar Lylyharju Oy Tekninen johtaja Maankäyttöpäällikkö Paikkatietokäsittelijä Toimistosihteeri / tekninen

15 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tonttien markkinointi ja myynti huutokaupalla 1044/ /2021 KHALL Tonttikauppaa tehdään kunnissa yleisesti myös huutokaupan kautta ja Parkanossa olisi myös hyvä kokeilla vastaavaa myyntitapaa. Tontit, joita huutokaupalla myydään, on syytä valita ensisijaisesti sellaisilta alueilta, joissa kauppoja ei ole vielä tehty. Myyntiasia tulee päättää kaupunginvaltuustossa, koska varsinaista lähtöhintaa ei ole tarpeellista määrittää. Kaupunki viime kädessä aina päättää hyväksyykö tarjouksen vai ei. Muut kaupan ehdot (mm. rakentamisvelvoite) tulee myös päättää ennakkoon. Elinvoimatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja puoltaa tonttien markkinointia ja myyntiä myös huutokaupan kautta. Strategisten vaikutusten arviointi: Strategisten Merkittävyys Sanallinen arviointi: vaikutusten arviointi: asteikolla 1-5: Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen 4 Monipuolistaa tonttien tarjontaa ja kysyntää. Asumisviihtyvyys ja osallisuus 3 Myynnissä olevat tontit ovat paremmin esillä. Myös vaikutusmahdollisuudet tulevaan tonttitarjontaan paremmat tätä kautta. Hyvät palvelut Liitteenä nro 4 / Huutokaupalla myytävien tonttien myyntiehdot Oheisaineistona karttaotteet huutokaupalla myyntiin tulevista tonteista Kurkiluomantien varrella olevat 2 tonttia Villenpolun varrella olevat tontit (Artolanranta) 5 tonttia Viljakan alueen tontit 3 tonttia Yleiskartta huudettavista tonteista. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Parkanon kaupunki tulee jatkossa käyttämään myös huutokauppaa tonttien markkinoinnissa ja myynnissä normaalin varausmenettyn ohella liitteenä olevien myyntiehtojen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Jakelu Kaupunginvaltuusto

17 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Talousarviomuutokset vuoden 2020 talousarvioon 576/ /2019 KHALL Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntatasolla nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus). Yhteistoiminta alueen perusturvalautakunnan osalta erikseen sitovina määrärahoina Parkanon ja Kihniön sote palvelut. Investointien sitova taso on hankekohtainen vähintään euron hankkeiden osalta ja irtaimiston osalta euroa. Pienten investointihankkeiden sitova määräraha määräytyy omaisuusryhmittäin. Vähintään euron hankinta katsotaan investointimenoksi ja sitä pienemmät hankinnat käyttötalouden menoksi. Kaupunginvaltuusto on talousarviovuoden 2020 aikana hyväksynyt talousarviomuutoksia erinäisillä päätöksillä. Tässä vaiheessa tiedossa olevat talousarviomuutokset on kerätty ja loput mahdolliset esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Suurin muutos on valtionosuuksien osalta, jotka toteutuivat noin 1,9 milj. euroa talousarviota paremmin. Verotulojen osalta päädyttiin myös lopulta talousarviota noin 100 tuhatta euroa parempaan lopputulokseen. Muut talousarviomuutokset on listattu liitteeseen kootusti. Oheisaineistona esitettävät muutokset vuoden 2020 talousarvioon. Valmistelija: kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki. Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset talousarviomuutokset siltä osin kuin niitä ei ole vielä hyväksytty ja samalla tiedoksi lautakuntatason toimintakatteiden toteumat. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

18 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Perusopetuksen ja lukion täyttöluvat 1008/ /2021 SIVLK Parkanon kaupungin talousarvion täytäntöönpano ohjeiden mukaisesti virka ja työsuhteiden täyttämiseen tulee pyytää aina kaupunginhallitukselta täyttölupa, kun kyseessä on vakinainen virka tai työsuhde. Parkanon kaupungin sivistystoimessa on tullut avoimeksi kuvataiteen lehtorin sekä englannin kielen lehtorin virat. Kuvataiteen lehtorin virka on ainoa Parkanossa ja lehtori toimii sekä perusopetuksen, että lukion opettajana. Oppilasmäärän vähentyessä tulevaisuudessa virka voidaan täyttää tuntiopettajuutena. Englannin kielen lehtorin avoimeksi tullut virka on kohdentunut vuosiluokkien englannin opetukseen. Tulevaisuudessa oppilasmäärän laskun myötä englannin kielen lehtorin tehtävään on kelpoisuusvaatimuksissa syytä yhdistää myös ruotsin kielen opetus ja täyttää virka sekä perusopetuksen että lukion yhteisenä virkana. Molempiin virkoihin on varattu määrärahat vuodelle Valmistelija: sivistysjohtaja Jenni Alppi Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta täyttölupaa: 1. Yhteiskoulun ja lukion kuvataiteen tuntiopettajan virkaan sekä 2. Perusopetuksen ja lukion englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaan Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää seuraavat täyttöluvat: 1. Yhteiskoulun ja lukion kuvataiteen tuntiopettajan virka sekä 2. Perusopetuksen ja lukion englannin ja ruotsin kielen lehtorin virka. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sivistysjohtaja

19 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Johtava rehtori Toimistosihteeri / sivistys Henkilöstösihteeri

20 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kirjastonhoitajan viran muuttaminen toimeksi ja täyttölupa 1008/ /2021 SIVLK Parkanon kirjastossa kirjastonjohtajalla sekä kirjastonhoitajalla on ollut virka. Kevään aikana kirjastonhoitaja eläköityy ja jatkossa toimenkuvassa ei ole sellaisia tehtäviä, jotka edellyttäisivät virkaa. Tehtävä voi jatkossa olla kirjastonhoitajan toimi. Hallintosäännön 42 mukaisesti virkojen muuttamisesta toimeksi päättää kaupunginhallitus. Kirjastonhoitajan toimenkuva on painottunut kouluyhteistyöhön ja muuhun lasten ja nuorten parissa tehtävään kirjastotyöhön. Myös yleinen asiakaspalvelu, tapahtuminen suunnittelu ja toteutus ja kirjastotoiminnan kehittäminen yhdessä muun henkilöstön kanssa ovat kirjastonhoitajan tehtäviä. Hän myös sijaistaa kirjastonjohtajaa tarvittaessa. Tulevina vuosina kirjaston henkilöstöstä eläköityy useita henkilötä, joten Parkanon kirjaston toimintaan perehtymisen, toiminnan jatkuvuuden ja palvelutason säilyttämisen kannalta tehtävän täyttäminen on erittäin tärkeää. Strategisten vaikutusten arviointi: Strategisten Merkittävyys Sanallinen arviointi: vaikutusten arviointi: asteikolla 1-5: Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen Asumisviihtyvyys ja osallisuus Hyvät palvelut 4 Palveluiden säilyttäminen nykyisellään, edellyttää toimen täyttämistä edelleen. Valmistelija: sivistysjohtaja Jenni Alppi Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle kirjastonhoitajan viran muuttamista toimeksi ja anoo kaupunginhallitukselta täyttölupaa kirjastonhoitajan toimeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL

21 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. että kirjastonhoitajan virka muutetaan toimeksi sekä 2. myöntää täyttöluvan kirjastonhoitajan toimeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Sivistysjohtaja Kirjastonjohtaja Toimistosihteeri / sivistys Henkilöstösihteeri

22 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto sosiaali ja terveysvaliokunnalle / Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 1043/ /2021 KHALL Pääministeri Marinin hallitus antoi esityksen eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason, hyvinvointialueiden, perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita ovat laki hyvinvointialueesta, laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä, laki sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimenjärjestämisestä Uudellamaalla sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, hyvinvointialueiden rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, hyvinvointialueen henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Sosiaali ja terveysvaliokunta pyytää Parkanon kaupungilta saapuneella sähköpostilla asiantuntijalausuntoa edellä mainitusta hallituksen esityksestä maanantaina klo mennessä. Oheisaineistona lausuntoluonnos. Valmistelija: terveys ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen Kaup.johtajan ehdotus: Parkanon kaupunginhallitus antaa hallituksen esityksestä pyydettynä lausuntonaan liitteenä olevan asiantuntijalausunnon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Jakelu Sosiaali ja terveysvaliokunta

23 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto liikenne ja viestintäministeriölle / Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille / /2021 KHALL Parlamentaarinen ohjausryhmä on hyväksynyt vuoden 2020 syksyllä 12 vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen. Liikenne ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja tästä Liikenne 12 luonnoksesta suunnitelmaksi vuosille sekä sen vaikutusten arvioinnista, johon sisältyy viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi. Lausuntojen määräaika on mennessä Valtioneuvoston lausuntopalveluun, linkki. Valtakunnallinen liikennejärjestelmä hankeikkunassa, linkki. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan. Liikenneministerin mukaan tavoitteena on ollut, että parannamme tehokkuutta, saavutettavuutta ja kestävyyttä koko maassa. Niin yritykset kuin kansalaiset voivat ennakoida entistä paremmin liikennepalveluiden tarjontaa. Parempi suunnittelu auttaa myös hyödyntämään EU rahoitusta väylien kehittämiseen. Tarkoituksena Liikenne 12 suunnitelmaluonnoksessa on, että liikenneverkon kunnosta huolehditaan entistä paremmin ja korjausvelka painuu laskuun. Kehitystarpeita on tarkoitus tunnistaa kautta maan, ja niihin vastataan suunnitelmaa toteutettaessa. Suunnitelmaluonnokseen sisältyy toimenpiteitä muun muassa matkaketjujen ja joukkoliikenteen kehittämiseksi. Lisäksi liikennejärjestelmää kehitetään panostamalla tiedon ja digitalisaation hyödyntämiseen. Suunnitelmaluonnos sisältää myös linjauksia siitä, miten liikenneasioita käsitellään jatkossa esimerkiksi valtion ja kaupunkiseutujen välisissä sopimuksissa. Perusväylänpidon rahoitus nostettaisiin suunnitelmaluonnoksen mukaan 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen. Kehittämisinvestointien rahoitus olisi noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Valtio suuntaisi suunnitelmaluonnoksen mukaan väyläverkon kehittämiseen ensimmäisellä 12 vuotisella suunnittelukaudella yhteensä noin 6,1 miljardia euroa, josta uusiin kehittämishankkeisiin olisi käytettävissä noin 3,35 miljardia euroa. Kehittämisrahoituksesta maanteiden osuus olisi 44 prosenttia, rataverkon 52 prosenttia ja vesiväylien 4 prosenttia. Sekä valtion liikenneverkon että muun liikenneverkon kehittämiseen kohdistuvat tarpeet on suunnitelmaluonnoksen valmistelun yhteydessä koottu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään, miten väyläverkkoa kehitetään ja rahoitusta kohdennetaan. Eduskunta päättää valtion

24 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus rahoituksesta vuotuisten talousarvioiden yhteydessä. Valtioneuvosto antaa lausuntokierroksen jälkeen ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman selontekona eduskunnalle keväällä Väylävirasto laatii valtakunnallisen liikennejärjestelmä suunnitelman ja liikenneverkon strategisen tilannekuvan perusteella valtion väyläverkkoja koskevan investointiohjelman seuraavaksi 6 8 vuodeksi. Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa laadittava investointiohjelma on tietoon perustuva näkemys väyläverkon kehittämishankkeiden toteuttamisesta, ja sitä hyödynnetään talousarvioesitysten valmistelussa. Parkanon kaupunki kiinnittää huomiota siihen, että liikenneväyliä on tarkasteltava verkostona, siten että niin tieverkosto kuin rataverkostokin tarjoaa nykyistä sujuvammat yhteydet niin henkilöliikenteelle kuin tavarakuljetuksiin paikallistasolta maakuntakeskuksiin, pääkaupunkiseudulle sekä vientisatamiin ja ulkomaan junakuljetuksiin. Kiireellisimpiin parannuskohteisiin kuuluvat Valtatie 3 tason nostaminen Suomen vientiteollisuuden ja henkilöliikenteen keskeisimpiin väyliin kuuluvien vaatimusten tasolle sekä kakkosraiteen rakentaminen Suomen pääjunaradalle Tampere Parkano Seinäjoki välille. Oheisaineistona lausuntoluonnos Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausunnon Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan täydentämään lausuntoa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Liikenne ja viestintäministeriö

25 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Lausunto Hämeenlinnan hallinto oikeudelle valitukseen koskien poikkeamishakemusta Heittolan kylän kiinteistölle Laurikka 940/ /2020 KHALL Kaupunginhallitus on päätöksellään myöntänyt poikkeamishakemuksen mukaisen poikkeamisluvan Heittolan kylän kiinteistölle Laurikka. Päätöksellä on myönnetty luvan hakijalle poikkeamislupa omakotitalon 150 m2 ja talousrakennuksen 30 m2 rakentamiselle noin 30 metrin päähän rantaviivasta. Kaupunginhallituksen päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto oikeuteen Hämeenlinnan hallinto oikeus pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa valituksen johdosta. Valituksessa vaaditaan Parkanon kaupunginhallituksen poikkeamishakemuksen myönteisen päätöksen kumoamista. Poikkeusluvasta tehdyssä valituksessa valittaja vetoaa mm. rakennettavaksi aiotun asuinrakennuksen ja talousrakennuksen sijoituspaikkaan ja mahdolliseen tulvariskiin, jonka Parkanonjärvi rakennuksille aiheuttaa. Parkanon kaupungin mukaan Parkanonjärven vedenkorkeuksien havainnointikauden tulosten perusteella ylin vedenkorkeus on jäänyt alle rakennuspaikan tämänhetkisen korkeuden. Rakennuspaikan alin suositeltava rakentamiskorkeus määritellään Ympäristöhallinnon ohjeiden mukaisesti suunnittelutarveratkaisussa, joka on haettava ennen varsinaisen rakennusluvan myöntämistä. Tällä tavoin varmistetaan, että rakentamisessa ei ole tulvariskiä. Valituksessa on esitetty huoli myös vesistön ja ympäristön pilaantumisesta rakennettavan kiinteistön jätevesien aiheuttaman kuormituksen vuoksi. Kiinteistön pohjoisosassa noin 300 metrin päässä rakennuspaikasta kulkee kaupungin vesi ja viemärilinja, johon kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä. Kiinteistön pohjoisosa sijaitsee kunnallisella toiminta alueella, jolloin liittyminen on pakollista. Koska alue on tarkoitus asemakaavoittaa lähivuosina, on luontevaa, että uudet rakennuspaikat liittyvät kunnalliseen vesi ja viemäriverkostoon. Näin ympäristön kuormitus ei tältä osin lisäänny. Tämä asia tullaan käsittelemään suunnittelutarveratkaisussa, joka on haettava ennen rakennuslupaa. Parkanon kaupungin mukaan rakennuspaikka täyttää maankäyttö ja rakennuslain 137 :n mukaiset erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Nämä kyseisessä pykälässä mainitut erityiset edellytykset ovat; 1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämi selle; 2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvalli suuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon tai kulttuuriympäristön arvo jen säilyttämistä eikä

26 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus virkistystarpeiden turvaamista. Yllä mainitut kohdat toteutuessaan vastaavat valituksessa esitettyihin kysymyksiin kiinteistön viemäröinnistä, rakennuksen sijainnista ja virkistysalueeksi muodostuneesta rannan osasta sekä kulkuyhteydestä. Poikkeusluvassa sen sijaan on selvitetty emätilatarkastelun avulla, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu on toteutunut. Oheisaineistona Hämeenlinnan hallinto oikeuden lausuntopyyntö ja Parkanon kaupungin lausunto. Valmistelija: tekninen johtaja Jarmo Kyösti, kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto oikeudelle oheisaineiston mukaisen lausunnon valitukseen koskien Heittolan kylän kiinteistölle Laurikka myönnetyä poikkeamislupaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Hämeenlinnan hallinto oikeus

27 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin 942/ /2020 KHALL Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla (keskiviikosta lauantaihin). Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaalilain 15 :n mukaan vaalilautakunnat on asetettava hyvissä ajoin ennen vaaleja. Kuntavaaleissa sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. Vaalilain 16 :n mukaan vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouksissa, viranhaltijaesittelystä, menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä kunnan taloudesta.

28 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Oheisaineistona vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpano. Valmistelija: kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus pyytää seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen mennessä neuvottelutulosta seuraavista valinnoista: 1. Parkanon äänestysalueen vaalilautakunta puheenjohtaja varapuheenjohtaja kolme muuta jäsentä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan 1. Vaalitoimikunta puheenjohtaja varapuheenjohtaja yksi muu jäsen vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten: 1. Parkanon äänestysalueen vaalilautakunnan ja valitsee siihen

29 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus puheenjohtajan varapuheenjohtajan kolme muuta jäsentä vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan 1. Vaalitoimikunnan ja valitsee siihen puheenjohtajan varapuheenjohtajan yhden muun jäsenen vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus valitsi vaalilautakuntaan jäsenet seuraavaksi: Puheenjohtaja Anne Talonen Levula Varapuheenjohtaja Sami Koivisto Jäsen Väinö Järvenmäki Jäsen Seija Niemensivu Jäsen Markku Kymäläinen 1. varajäsen Vesa Raiskio 2. varajäsen Sari Peltomaa 3. varajäsen Kaarina Leponiemi 4. varajäsen Anna Liisa Lepistö 5. varajäsen Marianna Sammi 6. varajäsen Hannu Salonen Kaupunginhallitus valitsi vaalitoimikuntaan jäsenet seuravasti: Puheenjohtaja Vuokko Kuusiluoma Varapuheenjohtaja Sirpa Viljamaa Jäsen Oiva Oksanen 1. varajäsen Merja Martiskainen 2. varajäsen Anna Liisa Lepistö 3. varajäsen Paula Oksanen 4. varajäsen Mikko Kivioja 5. varajäsen Sami Siro Jakelu Valitut

30 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Keskusvaalilautakunnan täydentäminen 1/ /2018 KHALL Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla (keskiviikosta lauantaihin). Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Vaalilain (714/1998) 13 :n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilain 13 :n mukaan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Myöskään henkilöt, joiden läheinen on kuntavaaleissa ehdokkaana, eivät voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn. Kuntavaaleissa ehdolla oleva henkilö ei siis voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen. Tässä vaiheessa kaksi keskusvaalilautakunnan jäsentä on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä kuntavaalien vuoksi. Keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta päättää kaupunginvaltuusto. Vaalilain 14 :n mukaan jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. Oheisaineistona keskusvaalilautakunnan nykyinen kokoonpano. Valmistelija: kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää eroa pyytäneille keskusvaalilautakunnan jäsenille eron keskusvaalilautakunnasta 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan eronneiden jäsenten tilalle uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

31 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Jakelu Kaupunginvaltuusto

32 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Nuorisovaltuusto Kaupunginhallitus Nuorisovaltuuston edustus kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa puhe ja läsnäolo oikeudella 1/ /2018 NVALT Parkanon nuorisovaltuuston edustajia on perinteisesti toiminut aikaisemmilla kausilla eri toimielimissä puhe ja läsnäolo oikeudella. Parkanon nuorisovaltuustosta nimetään halukkaita edustajia seuraavaksi kaudeksi eri toimielimiin. Valmistelija: Nuoriso ja vapaa ajanohjaaja Ehdotus: Nuorisovaltuusto päättää edustajansa puhe ja läsnäolo oikeudella valitsemiinsa lautakuntiin/toimielimiin. Päätetiin seuraavasti: Kaupunginhallitukseen osoittivat halukkuutensa Kerttu Alppi ja Mirella Liesjärvi. Nuorisovaltuusto päätti valita heidät edustajikseen yksimielisesti. Kaupunginvaltuustoon osoittivat halukkuutensa Elias Piilola ja Eaton Sanchez. Nuorisovaltuusto päätti valita heidät edustajikseen yksimielisesti. Tekniseen lautakuntaan osoitti halukkuutensa Anastasia Drugovskaya ja Eaton Sanchez. Nuorisovaltuusto päätti valita heidät edustajikseen yksimielisesti. Perusturvalautakuntaan halukkuutensa osoitti Ulla Kärkölä. Nuorisovaltuusto päätti valita hänet edustajakseen yksimielisesti. KHALL Parkanon kaupungin hallintosäännön 13 :n mukaan kaupungissa on nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Kuntalain 26 :n 2. momentin mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Kaupungin hallintosäännön 96 :n mukaan nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo ja puheoikeus. Kuntalain 101 :n mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Parkanon

33 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Nuorisovaltuusto Kaupunginhallitus hallintosäännön 135 :n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo ja puheoikeudesta. Kaupungin muiden toimielinten kokoukset ovat käytännössä suljettuja kokouksia, joissa kuullaan asiantuntijoita tarpeen mukaan. Parkanossa nuorisovaltuusto on toimikausittain nimennyt läsnäolo ja puheoikeutetut edustajat ja mahdolliset varaedustajat kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, perusturvalautakuntaan ja rakennus ja ympäristölautakuntaan. Käytäntö on todettu toimivaksi ja sitä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Nuorisovaltuuston keskuudestaan nimeämällä edustajalla on ollut läsnäolo ja puheoikeus toimielinten kokouksissa. Nuorisovaltuuston toimintakaudeksi on aikaisemmin vahvistettu Nuorisovaltuusto on käsitellyt toimikautta kokouksessaan ja päättänyt, että toimikausi on jatkossa Kaupunginhallitus vahvistaa nuorisovaltuuston toimikaudeksi seuraavan kokoonpanon: Elias Piilola (puheenjohtaja) Eaton Sanchez (varapuheenjohtaja) Anastasia Drugovskaya (sihteeri) Kerttu Alppi (jäsen) Mirella Liesjärvi (jäsen) Ulla Kärkölä (jäsen) Riikka Kärkölä (jäsen) Nuorisovaltuusto on valinnut keskuudestaan edustajiksi kaupunginhallitukseen Kerttu Alpin ja Mirella Liesjärven ja kaupunginvaltuustoon Elias Piilolan ja Eaton Sanchezin toimintakaudeksi Kaup.johtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. vahvistaa nuorisovaltuuston toimikaudeksi jatkossa vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpanon toimikaudeksi edellä esitetysti 3. myöntää läsnäolo ja puheoikeuden kaupunginhallituksen kokouksiin nuorisovaltuuston edustajille Kerttu Alpille ja Mirella Liesjärvelle nuorisovaltuuston toimintakaudeksi Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää nuorisovaltuuston edustajille Elias Piilolalle ja Eaton Sanchezille puhe ja läsnäolooikeuden valtuuston kokouksiin nuorisovaltuuston toimintakaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti.

34 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Nuorisovaltuusto Kaupunginhallitus Jakelu Kaupunginvaltuusto Nuorisovaltuusto

35 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Yhteenveto kaupungin toimintaa koskevista kuntalais ja valtuustoaloitteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet vuodelta / /2021 KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Parkanon kaupungin hallintosäännön 153 :ssä säädetään kuntalaisaloitteen käsittelystä. 153 :n mukaan aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Hallintosäännön 153 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, aloite on kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta otettava toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi. Parkanon kaupungin hallintosäännön 122 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Luettelo valtuustoaloitteista: Parkanon Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite koskien osoitekartaston ajantasalle saattamista (736/ /2020). Aloite on käsitelty teknisessä lautakunnassa, uusi osoitekartta valmistunut keväällä Kaupunginvaltuusto on todennut aloitteen loppuun käsitellyksi. Parkanon Sinisten valtuustoryhmän aloite koskien suolistosyöpäseulontojen aloittamista (737/ /2020). Aloite on käsitelty perusturvalautakunnassa, joka on todennut, että Parkanossa odotetaan sosiaali ja ter veys mi nis te riön 2022 päättyvässä selvityksessä mukana olevien kuntien (noin 45 % Suomen väestöpohjasta) kokemukset toiminnan vai kut ta vuu des ta ja kustannuksista ennen kuin Parkanossa aloitetaan suolistosyöpien seulonta. Kaupunginvaltuusto on todennut aloitteen loppuun käsitellyksi.

36 PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Parkanon Keskustan valtuustoryhmän aloite palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi (938/ /2020). Aloite on käsitelty toimialoittain rakennus ja ympäristölautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, perusturvalautakunnassa, sivistyslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Aloite etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Eri valtuustoryhmien jäsenten aloite Pienyrittäjien ja järjestöjen talo (939/ /2020). Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen teknisen toimialan valmisteltavaksi. Aloite on vireillä. Parkanon Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite Osallistava budjetointi (974/ /2020). Aloite on käsitelty kaupunginhallituksessa : Kaupunginhallitus päätti, että osallistuvaa budjetointia kokeillaan ensi valtuustokaudella ottamalla valtuustokauden jokaisena vuotena erikseen päätettävä määräraha kunkin vuoden talousarvioon. Tarkempi valmistelu käytettävästä mallista, rahamäärästä, laajuudesta ja muista yksityiskohdista päätetään taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä. Aloite etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Luettelo kuntalaisaloitteista: Kuntalaisaloite / Parkanon kotiseutulehtien digitalisoiminen (715/ /2020). Sivistyslautakunta on vastannut aloitteeseen kokouksessaan Kuntalaisaloite / Vuorohoidon tarjoaminen 1 2 luokkalaisille syksystä 2020 lähtien (750/ /2020). Sivistyslautakunta on vastannut aloitteeseen kokouksessaan Kuntalaisaloite / esitys Pahkalan alueen kevyenliikenteen väylien rakentamisesta (764/ /2020). Tekninen lautakunta on vastannut aloitteeseen kokouksessaan Kuntalaisaloite / Tarhakadun kunnostaminen (779/ /2020). Tekninen lautakunta on vastannut aloitteeseen kokouksessaan Kuntalaisaloite / Saunarakennuksen purkaminen Viinikanjoen rannalla (869/ /2020). Elinvoimatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan , asia on vireillä. Kuntalaisaloite / Koirien uinti ja virkistysalue vt 23. Rännärin sillan lähellä (887/ /2020). Aloitteiseen ei ole vielä annettu vastausta. Kuntalaisaloite / Viinikanrinteen taloyhtiöiden alapuolisen rinteen siistiminen (888/ /2020). Tekninen lautakunta on vastannut aloitteeseen kokouksessaan Kuntalaisaloite / Hidaste Ylikoskenkadulle (930/ /2020). Tekninen lautakunta on vastannut aloitteeseen kokouksessaan

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 3/2016 39 Kaavoitustoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 18:00-18:24 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Kaupunginhallitus 386 07.11.2016 Kaupunginhallitus 56 06.02.2017 Kaupunginhallitus 83 13.02.2017 Kaupunginhallitus 104 27.02.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valitseminen vuoden 2017 kuntavaaleihin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Keskiviikkona 30.5.2018 klo18.00-20.48 Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Marja Jalli Varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Kaupunginhallitus 56 20.02.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen toimitettavia eduskuntavaaleja varten Kaupunginhallitus 19 28.01.2019 Kaupunginhallitus 28 11.02.2019 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valitseminen 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja varten KH 28.01.2019 19 Valmistelija: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Liite /ympltk

Liite /ympltk RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 25 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2018 ASIA HAKIJA Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylitys Suomenselän Jauhemaalaus Oy Eeliksentie 6 34870 Visuvesi Kunta

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen 101/00.00.00/2017 KH 23.01.2017 21 Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on

Lisätiedot

Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ):

Khall Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Kunnanhallitus 60 28.02.2017 KUNTAVAALIT 9.4.2017 441/0/06/062/2016 Khall 28.02.2017 60 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kuntaliitto lähettänyt kuntiin19.10.2016 yleiskirjeen 12/2016

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 23 23.01.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 796/00.00.00.00/2015 Kunnanhallitus 23.01.2017 23 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), maanantaina 4.3.2019 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Sisällysluettelo KEL, :00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KEL, :00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KEL, 18:00, Esityslista 1-3 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1-1 Esityslistan hyväksyminen... 2 11 Vuonna 2019 järjestettävien vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Kaarinassa...

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta Kunnanhallitus 11 30.01.2017 Kunnanhallitus 30 27.02.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta 188/00.00.01/2017 Kunnanhallitus 30.01.2017 11 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 23/2018 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä 28.11.2018 Kokoustiedot Aika Maanantaina 03.12.2018 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnantalon kokoushuone 260 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Keskusvaalilautakunta

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/ (10) Keskusvaalilautakunta Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 17:12-18:39 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman -kokoustila Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 7/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 7/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ke 26.6.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 63 19.02.2018 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 63 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 170 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen Kaupunginhallitus 21 23.01.2017 Kaupunginhallitus 56 20.02.2017 Kaupunginhallitus 85 06.03.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä ennakkoäänestystoimitsijoiden valitseminen KH 23.01.2017

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 Ympäristölautakunta Sivut 55- KOKOUSAIKA Torstai 6.7.2017 klo.16.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 57 19.02.2018 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 57 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 162 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli

528 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen vaalia koskevan valituksen johdosta. Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli Tampere Ote pöytäkirjasta 48/2017 1 (7) Kaupunginhallitus, 528, 11.09.2017 Kaupunginhallitus, 279, 15.05.2017 Kaupunginhallitus, 358, 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto, 152, 12.06.2017 528 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 258 n vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002995 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 657 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002978 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 12.04.2017 keskiviikko klo 16:00-17:45 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 58 19.02.2018 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 58 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 164 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 208 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 53 19.02.2018 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 53 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 163 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2018 1 Kokousaika 19.3.2018 kello 18.00 18.20 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 48 Perusturvalautakunta 13.05.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 50 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 51 27 JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa kuuta 2018 päivänä Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa

Lisätiedot

KARHUOJAN ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVE- RATKAISU

KARHUOJAN ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVE- RATKAISU KARHUOJAN ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVE- RATKAISU Päätös, raportti 12.3.2018 Nähtävillä 20.3.-18.4.2018 Hyväksytty 8.5.2018 Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelu Kaavoitus 1. Johdanto Karhuojan

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Kunnanhallitus 07.01.2019 AIKA 7.1.2019 klo 18.30-19.32 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 18/ (10) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 18/ (10) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 18/2017 1 (10) Kunnanhallituksen kokous Aika ma 13.11.2017 klo 15.00 Paikka kunnantalon valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 61 19.02.2018 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 61 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 168 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Kunnanhallitus 12.12.2016 ( 240): Lopen kunnassa on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen. Vaalilain (714/1998) 15 :n mukaan:

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 656 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002989 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.1.2017 klo 16.00-17.45 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 277 Kaupunginhallitus 31.08.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 194 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 279 195 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 280 196 EROPYYNTÖ

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika 19.06.2017, klo 17:32-17:43 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivistyslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 63 Sivistyslautakunta 19.09.2017 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 65 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 66 43 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 77 Kuntavaalien vaaliviranomaiset

Kunnanhallituksen kokous Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 77 Kuntavaalien vaaliviranomaiset Kunnanhallituksen kokous 76 Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 77 Kuntavaalien vaaliviranomaiset Muonion kunta Esityslista/ 4/2017 108 Kunnanhallituksen kokous Aika pe klo 9.00 9.50 Paikka kunnantalon

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 6/ Sosiaalilautakunta

Muonion kunta Esityslista 6/ Sosiaalilautakunta Muonion kunta Esityslista 6/2019 1 Sosiaalilautakunnan kokous Aika ti 28.5.2019 klo 16.00 Paikka Valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Elina Niemelä-Muotka

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot