ECDC: tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECDC: tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan asiantuntija"

Transkriptio

1 EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA -VALVONTAKESKUS ECDC: tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan asiantuntija

2 Vuonna 2005 perustettu Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on EU:n virasto, jonka tehtävänä on vahvistaa Euroopan kykyä torjua tartuntatauteja. Keskus sijaitsee Tukholmassa. ECDC:n toimeksiantona on todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja ja tiedottaa niistä. Lisäksi keskus tukee ja auttaa Euroopan unionin maita valmiuden ja torjuntatoiminnan koordinoinnissa. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, 2011 ISBN doi: /40307

3 ECDC: tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan asiantuntija Sisältö ECDC auttaa pelastamaan ihmishenkiä Seuranta ja vasteen tuki valmiina tarvittaessa Valvonta tietojen kokoaminen ja analysointi Tieteellinen neuvonta näyttöä toimien tueksi Kansanterveyden voimavara ja viestintä kuuntelemme ja reagoimme ECDC:n tautikohtaiset ohjelmat Tartuntataudit merkittävimpiä uhkia Miten sinä voit osallistua Keskeisiä tietoja hallinnosta Yhteistoimintakumppanit

4 Kansanterveyden ammattilaisina ECDC:n henkilöstön tehtävänä on turvata ihmisten terveys ja parantaa sitä. Pyrimme parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, sillä mielestämme kansanterveys on tärkeä asia. Marc Sprenger, ECDC:n johtaja 2

5 ECDC auttaa pelastamaan ihmishenkiä Tartuntataudit ovat ominta alaamme. Meidän on oltava valppaita ja tehokkaita, sillä toimillamme on suuri merkitys. Euroopan maissa ymmärretään, että Euroopan vahva ja luotettava puolustuslinja edellyttää jatkuvaa valvontaa ja riskien arviointia, sillä tartuntataudit eivät tunne rajoja. Tieteellistä työtä tehdään läheisessä yhteistyössä kaikkien Euroopan maiden terveysministerien, kansallisten kansanterveyslaitosten ja kansanterveysalan tutkijoiden, asiantuntijoiden ja lääkäreiden kanssa, joihin ollaan yhteydessä päivittäin. Vaihdamme tietoja, teemme tutkimuksia sekä annamme opastusta ja teknistä tukea. Euroopan suojaamista tartuntataudeilta ei ole jätetty sattuman varaan. ECDC:n toiminta kansanterveysalalla perustuu hyvin koordinoituihin hälytys- ja torjuntajärjestelmiin, riippumattomaan ja tinkimättömään tieteelliseen näyttöön ja tutkimukseen, valmiuteen tarttua toimeen nopeasti ja päättäväisesti sekä viestinnän asiantuntemukseen, jolloin pystymme välittämään luotettavaa tietoa nopeasti sitä tarvitseville. Työmme on hyvin erityisluontoista. Eikä vain siksi, että työskentelemme tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan eturintamassa Euroopassa, vaan myös ryhmämme erityisen innostuksen, monimuotoisuuden ja korkean ammattitaidon vuoksi. ECDC on ainutlaatuinen yksikkö. Olemme ylpeitä siitä, että saamme toimia Euroopan kansanterveyteen erikoistuneiden asiantuntijoiden, tutkijoiden, mikrobiologien ja epidemiologien valtavan, yli henkilön muodostaman verkoston ytimessä. ECDC:n lisäksi nämä tahot tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa myös muiden kumppanien, kuten WHO:n, kanssa. Pyrimme tekemään lujasti töitä toimiemme hiomiseksi huippuunsa, jotta voimme olla Euroopan luottamuksen ja tuen arvoisia. Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa tarkemmin siitä, mitä me teemme, miten toimimme ja millaista apua voimme tarjota. Marc Sprenger, ECDC:n johtaja Kaikkien ECDC:n toimien, niin keskuksessa kuin kentälläkin, tarkoituksena on tukea ja vahvistaa näitä tärkeitä kansanterveyden turvaamiseen liittyviä tehtäviä, ja niillä pyritään tuottamaan lisäarvoa maajohtoiselle torjuntatoiminnalle erityisesti rahoitusvaikeuksien yhteydessä, mikä auttaa osaltaan pelastamaan ihmishenkiä. ECDC on tieteellinen ja tekninen virasto, ei poliittinen elin. Tehtävänämme on antaa Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja terveydenhuollon kansallisille päätöksentekijöille neuvoja ja näyttöön perustuvaa tietoa terveyden turvaamiseksi tehtävien päätösten ja toimien tueksi. 3

6 Seuranta ja vasteen tuki valmiina tarvittaessa ECDC:n henkilöstö kokoontuu päivittäin seuraamaan epidemiatietoja Joka aamu ECDC:n asiantuntijat kokoontuvat hätätilannekeskuksessa (EOC), EU:n varhaisvaroitusjärjestelmän keskuspaikassa. Varhaisvaroitusjärjestelmä on Euroopan komission suojattu viestintäjärjestelmä Euroopan terveysviranomaisten ja muiden tärkeiden toimijoiden välillä. Päivittäisessä tapaamisessa ECDC:n henkilöstö tarkistaa yön aikana saadut uutiset ja päivittyneet tiedot tartuntatautiepidemioista Euroopassa ja muualla maailmassa käy läpi mahdollisia uusia tartuntatautiepidemioita, joista on merkkejä tiedotusvälineissä tai eri maiden epidemiologeilta ja terveysviranomaisilta saaduissa raporteissa, ja tutkii näitä tietoja arvioi nopeasti mahdollisten uusien uhkien todennäköisen merkityksen tarkistaa maista saadut tietopyynnöt kartoittaa parhaillaan meneillään olevien, tiedossa olevien tartuntatautien leviämisen ehkäisyyn tähtäävien toimien etenemisen jakaa tietoja, kokemuksia ja tieteellisiä neuvoja jäsenvaltioiden ja Euroopan komission kanssa. Tapaamisen jälkeen tärkeät tiedot ja neuvot välitetään terveydenhuollon toimijoille ja kansalaisille. Viraston perustamisesta vuodesta 2005 lähtien ECDC:n hätätilanteita varten laadittuja valmius- ja torjuntajärjestelmiä on kehitetty ja parannettu jatkuvasti EU:n jäsenvaltioiden ja ulkopuolisten riippumattomien asiantuntijoiden avulla. Hallintoelimet ovat tarkistaneet järjestelmiä, joita on lisäksi testattu globaaleissa ja alueellisissa simulaatioharjoituksissa ja käytetty tosielämän tilanteissa. Kriisi- 4

7 tilanteisiin valmistautuminen on yhtä tärkeää kuin torjuntatoiminta tositilanteessa. ECDC panostaa voimakkaasti jäsenvaltioille antamaansa apuun, jotta valtiot voivat kehittää omia hätätilannekeskuksiaan ja kansallisia valmiuksiaan. Epidemioita koskeva tiedonhankinta tilanteen kartoittamista ennakkovaroitusten varalle ECDC:n tärkeimpiä vahvuuksia ovat valmius tunnistaa tartuntatautien uhkat ja nopea toiminta uhkatilanteissa. ECDC on kehittänyt suojatun web-pohjaisen viestintäjärjestelmän (EPIS) tartuntatautiepidemioita koskevien teknisten tietojen ja ennakkovaroitusten kansainvälistä vaihtoa varten. Eri tautialueilla työskentelevät epidemiologit ja mikrobiologit voivat EPIS-järjestelmän avulla varoittaa muissa maissa toimivia kollegoitaan hälyttävistä tapauksista sekä vaihtaa näkemyksiä ja tieteellisiä analyysejä reaaliaikaisen foorumin välityksellä. 5

8 Ruoan välityksellä leviävät taudit ECDC on tukenut ja auttanut toteuttamaan monia kansainvälisiä tutkimuksia ruoan välityksellä leviävien tautien esiintymistä, jotka on löydetty ruoan ja veden välityksellä leviävien tautien ja zoonoosien valvontaverkoston välityksellä. Yhteistoiminnan ansiosta tieto siirtyy nopeasti ja tehokkaasti esimerkiksi jäsenvaltioiden terveysviranomaisten ja elintarvikeviranomaisten sekä EU:n tason avaintoimijoiden, kuten elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ja Euroopan komission, välillä. Saastuneet elintarvikkeet on voitu poistaa nopeasti jäsenvaltioiden markkinoilta, mikä on lisännyt kuluttajien turvaa kaikkialla Euroopassa. 6

9 Muuttoliike ja tartuntataudit Muuttoliike ja terveys ovat olleet tärkeitä kysymyksiä EU:ssa viime vuosina. EU:n poliittinen sitoutuminen asiaan näkyy maahanmuuttajien terveyspalvelut varmistavissa poliittisissa välineissä sekä Euroopan komission kansanterveysalan toimintaohjelmassa ( ) ja yhteisön toisessa terveysalan toimintaohjelmassa ( ). Jälkimmäinen ohjelma sisältää hankkeita, jotka liittyvät terveyteen liittyvään eriarvoisuuteen, maahanmuuttajien terveydentilaan ja tartuntatautitaakkaan sekä paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuollon järjestämismalleihin. ECDC on myös useiden vuosien ajan käyttänyt voimavaroja lisätäkseen tietoa muuttoliikkeen ja kansanterveyden välisistä suhteista. Maahanmuuttajien terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvistä tarpeista huolehtimiseksi voidaan kuitenkin tehdä vielä enemmän. ECDC on tulevina vuosina sitoutunut parantamaan tartuntatautien seurantaa ja valvontaa, jotta ehkäisy- ja torjuntaohjelmat mukautuvat maahanmuutossa ja tartuntatautien epidemiologiassa tapahtuviin muutoksiin ja terveydenhuoltopalvelut kykenevät vastaamaan maahanmuuttajaväestön erityistarpeisiin. Ihmiset liikkuvat yhä enemmän Henkilöstö on hyvin innostunutta! He edustavat hyvin koko alueen monimuotoisuutta, ja mielestäni heissä henkilöityy Euroopan unionin jalo perusidea, rauhanomainen yhteistyö. Andrea Ammon, varajohtaja 7

10 Valvonta tietojen kokoaminen ja analysointi ECDC:n ydintoimintaa on tartuntatautien valvonta: merkityksellisen tieteellisen ja teknisen tiedon kerääminen, arviointi, analysointi ja jakaminen. Työssä käytetään EU:n seurantajärjestelmää (TESSy). TESSy-järjestelmästä Euroopan maat saavat tartuntataudeista tieteellistä näyttöä, joka auttaa maita kohdistamaan toimensa paremmin. Valvonnasta vastaavat kaikki jäsenvaltiot yhteistyössä monien tietokantojen ylläpitoon osallistuvien asiantuntijoiden ja kansanterveyslaitosten kanssa. EU-lainsäädäntö edellyttää, että kaikki maat ilmoittavat ECDC:lle järjestelmällisesti seurantatiedot sovituista 49 tartuntataudista sekä raportoivat epidemioista, jotka saattavat levitä muihin EU-maihin. Tietokanta sisältää tietoja monista aiemmin erillisistä tautikohtaisista tietojen valvontaverkostoista. Tämä keskitetty tiedonlähde on helpottanut Euroopan tartuntatautitietojen hyödyntämistä. Euroopassa. Lukujen avulla voidaan tarkastella, mitä on tapahtunut tai tapahtumassa. Niitä voidaan käyttää tulevien kehityssuuntien ja politiikkavaihtoehtojen tunnistamiseen. ECDC kokoaa ja analysoi epidemiologista tietoa ja tuottaa raportteja, joista saadaan sekä kuva EU:n yleistilanteesta että arvokasta ja merkittävää vertailutietoa yksittäisistä jäsenvaltioista. TESSy: tiedon kultakaivos TESSy on erittäin joustava, integroitu ja vuorovaikutteinen järjestelmä, jossa voidaan tehdä tiedon erityishakuja ja kansainvälisiä vertailuja. Valittuja tuloksia voidaan tarkastella erilaisina näkyminä tai ladata eri muodoissa, kuten taulukkoina, kaavioina ja karttoina. ECDC julkaisee epidemiologisen vuosiraportin Euroopan tartuntataudeista (Annual Epidemiological Report), joka sisältää vertailukelpoisia lukuja tartuntatautien tilanteesta 8

11 < 1 1 to < 3 3 to < 5 5 Missing or excluded data Andorra Liechtenstein Luxembourg Malta Monaco San Marino Diseases West Pneumocystis pneumonia Candidiasis, oesophageal Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonary Kaposi s sarcoma Toxoplasmosis of brain Wasting syndrome due to HIV CMV disease (other than liver, spleen, or nodes) Progressive multifocal leukoencephalopathy Opportunistic infection(s), not specified Centre Wasting syndrome due to HIV Mycobacterium tuberculosis Pneumocystis pneumonia Candidiasis, oesophageal Encephalopathy, HIV-related Toxoplasmosis of brain Kaposi s sarcoma Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonary Candidiasis of bronchi, trachea, or lungs Pneumonia, recurrent in an adult or an adolescent Opportunistic infection(s), not specified East Mycobacterium tuberculosis Candidiasis, oesophageal Wasting syndrome due to HIV Mycobacterium tuberculosis, extrapulmonary Encephalopathy, HIV-related Pneumocystis pneumonia 2005 Candidiasis of bronchi, trachea, or lungs Pneumonia, recurrent in an adult or an adolescent Mycobacterium, other species or unidentified species Toxoplasmosis of brain Opportunistic infection(s), not specified East non-adjusted East adjusted EU/EEA non-adjusted EU/EEA adjusted Total WHO European Region non-adjusted Total WHO European Region adjusted Men Women Total Children N % N % N % N % TESSy, Euroopan keskitetty tartuntatautien tietojärjestelmä Tessy Number of AIDS diagnosed Valvontaverkostot Kunkin jäsenvaltion erikoistuneet kansanterveyden asiantuntijat lähettävät TESSy-järjestelmään seuraavien seurantaverkostojen tiedot ECDC:n arvioitavaksi ja analysoitavaksi: influenssan eurooppalainen valvontaverkosto (European Influenza terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden eurooppalainen verkosto Surveillance Network) (European Healthcare-associated Infections Network) ruoan ja veden välityksellä leviävien tautien ja zoonoosien legioonalaistaudin eurooppalainen seurantaverkosto (European eurooppalainen valvontaverkosto (European Food- and Waterborne Legionnaires Disease Surveillance Network) Disease and Zoonoses Surveillance Network) kurkkumädän eurooppalainen valvontaverkosto (European Diphtheria sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden eurooppalainen Surveillance Network) valvontaverkosto (European Sexually Transmitted Infections mikrobilääkekulutuksen eurooppalainen seurantaverkosto (European Surveillance Network) Antimicrobial Consumption Surveillance Network) invasiivisten bakteeri-infektioiden eurooppalainen valvontaverkosto rokotteilla ehkäistävien tautien eurooppalainen seurantaverkosto (European Invasive Bacterial Disease Surveillance Network) (European Vaccine Preventable Diseases Surveillance Network) HIV:n ja aidsin eurooppalainen valvontaverkosto (European HIV/AIDS Creutzfeld-Jacobin taudin eurooppalainen seurantaverkosto (European Surveillance Network) Creutzfeld-Jacob Disease Surveillance Network) tuberkuloosin eurooppalainen valvontaverkosto (European hepatiitti B:n ja C:n eurooppalainen seurantaverkosto, vuodesta 2012 Tuberculosis Surveillance Network) (European Hepatitis B/C Surveillance Network) mikrobilääkeresistenssin eurooppalainen seurantaverkosto (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) 9

12 Tieteellinen neuvonta näyttöä toimien tueksi ECDC antaa päätöksentekijöiden ja julkisen terveydenhuollon toimijoiden päätösten tueksi tarvittavaa tieteellistä neuvontaa ja opastusta. ECDC:n erikoistuneet tutkijat ja epidemiologit arvioivat riskejä Euroopan komission tai jäsenvaltion pyynnöstä. Heidän tehtävänsä vaihtelevat kirjallisuuskatsauksien teettämisestä ja tilastollisista analyyseistä ulkopuolisten asiantuntijoiden tieteellisten lausuntojen keräämiseen. Virallisen tieteellisen neuvonnan ja opastuksen kehittämiseksi ECDC asettaa tilapäisiä tiedepaneeleja, joiden laatimasta alustavasta lausunnosta neuvotellaan, ennen kuin se tarkistetaan ja hyväksytään ECDC:n neuvoa-antavan ryhmän kokouksessa. Riippumattomat lausunnot ECDC:n neuvonta ja opastus on ehdottoman riippumatonta ja vapaata kaupallisten tai muiden etujen vaikutuksesta. Henkilöstön ja asiantuntijoiden mahdolliset eturistiriidat arvioidaan huolellisesti. Tämän periaatteen rikkomattomuutta ECDC valvoo tarkasti. 10

13 ECDC:llä on viralliset sopimukset kansallisten vertailulaboratorioiden kanssa Kansanterveysalan mikrobiologia salapoliisityötä taudinaiheuttajien parissa Tartuntatautien valvonta edellyttää laboratoriotutkimuksia ja taudinaiheuttajien tunnistamista. Omien laboratorioiden käyttämisen sijaan ECDC on tehnyt sopimukset EU:n jäsenvaltioiden tärkeimpien kansanterveyslaitosten kansallisten vertailulaboratorioiden kanssa. ECDC auttaa kehittämään tehokkaasti toimivaa kansanterveysalan mikrobiologiajärjestelmää, joka pystyy toimittamaan oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa yksittäisissä maissa ja Euroopan tasolla tapahtuvaa tartuntatautien ehkäisemistä ja valvontaa varten. Laboratorioiden kanssa tehdään sopimukset eurooppalaisten seurantatoimien tukemisesta ja ammattilaisten kouluttamisesta. ECDC opastaa vertailulaboratorioita kansanterveysalan mikrobiologian toiminnoissa, pyrkii yhdenmukaistamaan standardeja ja valvoo laatua. 11

14 Esimerkkejä laboratorioille annetuista tutkimustehtävistä Mikä on paras tapa käyttää uutta papilloomavirusrokotetta kohdunkaulan syövän torjunnassa? Q-kuumetta on havaittu vuohissa Alankomaissa. Millainen uhka se on ihmisten terveydelle? Miten usein luovutettu sperma on testattava virustautien varalta? Jos syntyy uusi pandemia, pitäisikö EU:n ostaa rokotteet kaikkia maita varten kustannustehokkuuden vuoksi ja kuinka paljon rokotetta kukin maa tarvitsisi? Miten torjutaan ihmisen verenvuotokuumeen (Junin-viruksen) uhka elinsiirteissä? Voiko Haitin koleraepidemia olla uhka Euroopan kansalaisille? Flunssaviruksia nielussa, piirroskuva 12

15 Kausi-influenssaa koskevien ohjeiden laatiminen Uutta kausi-influenssaa koskevia ohjeita laadittaessa ECDC tekee ensin oman riskinarviointinsa ja tarkastelee kansallisten viranomaisten ensivaiheen raportteja kehityssuuntien, tartuntamallien, vakavuuden, riskiryhmien ja vaikutusten tunnistamiseksi. Löydökset, analyysit ja toimintaohjeehdotus annetaan tämän jälkeen ECDC:n neuvoa antavan ryhmän jäsenten ja muiden ulkoisten asiantuntijoiden tarkistettavaksi. Kauden edetessä influenssan vakavuutta valvotaan tarkasti. Jos näyttää siltä, että kausi-influenssasta tulee tavallista vakavampi, ECDC varoittaa jäsenvaltioiden viranomaisia sekä kansanterveysalan yhteisöä ja tiedottaa asiasta väestölle. ECDC:n koordinoimilla kenttätutkimuksilla vahvistettujen virologisten analyysien avulla arvioidaan rokotteen sopivuutta tietyn kausi-influenssan varalle. Näin voitiin esimerkiksi vahvistaa, että vuoden 2010 kausi-influenssan rokote suojasi kauden influenssaviruksia vastaan. ECDC:n VENICE-verkosto (Vaccine European New Integrated Collaboration Effort) seuraa myös rokotteen käyttöä kansallisella tasolla. Euroopan lääkeviraston (EMA) pyynnöstä rokotteen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä selvitettiin kahdella ECDC:n koordinoimalla kansainvälisellä riippumattomalla tieteellisellä selvityksellä. Kaikkien Uusinta tietoa jaetaan influenssasta näiden toimien tavoitteena on kehittää toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä sekä yleistä valmistautumista ja torjuntatoimia koskevia ohjeita, jotka välitetään asianosaisille ammattilaisille, päätöksentekijöille ja väestölle. Mitä teemme, jos emme löydä asiantuntijaa, joka ei ole jäävi? Jatkamme etsintää! Johan Giesecke, johtava tutkija 13

16 Kansanterveyden voimavara ja viestintä kuuntelemme ja reagoimme Tukea jäsenvaltioiden valmiuksien vahvistamiseen Ajan myötä olemme oppineet, että hyvän kansanterveysjärjestelmän rakentaminen tartuntatautien hallitsemiseksi vaatii paljon aikaa ja työtä. Järjestelmät ovat haavoittuvia, ja toimivuuden varmistamiseksi niitä on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti. Olemme oppineet myös sen, että tässä tehtävässä epäonnistuminen voi aiheuttaa nopeasti kehittyviä laajoja epidemioita, joiden hallinta on vaikeaa ja kallista. Tehokkaiden kansanterveysjärjestelmien ylläpitäminen on siksi järkevä sijoitus tulevaisuuteen. ECDC tukee jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä rakentaa ja ylläpitää vahvoja tartuntatautien valvontajärjestelmiä arvioimalla kansanterveysjärjestelmien valmiuksia ja tarpeita ja tarjoamalla monipuolisia pitkäaikaisia koulutusohjelmia ja asiantuntijoiden jatkuvaa koulutusta. ECDC:n työ perustuu tartuntatautien ehkäisystä ja valvonnasta hankittuun tietoon ja osaamiseen sekä Euroopan kansanterveysjärjestelmien rakenteen tuntemukseen. Tältä pohjalta ECDC toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja jakaa näyttöön perustuvaa tietoa tehokkaista ja kustannustehokkaista toimenpiteistä. Varmistamme, että tieto välitetään sitä tarvitseville Tärkeä osa ECDC:n työtä on tieteellisiä havaintoja koskevan tiedon levittäminen sekä kokemusten jakaminen siitä, miten tieto toimitetaan tehokkaasti eri kohderyhmille, kuten päätöksentekijöille, tutkijoille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle. Jäsenvaltiot pyytävät ECDC:ltä neuvoja riski- ja kriisiviestinnästä riippumatta siitä, onko kyseessä akuutti uhka vai esimerkiksi endeemisen taudin leviämisen torjunta. Viestintä kehittyy jatkuvasti. Esimerkiksi uusien vuorovaikutteisten medioiden välityksellä monet ihmiset kykenevät saamaan 14

17 terveyteen liittyvää tietoa, mutta toisaalta monilla ei ole tarvittavaa uutta teknologiaa saatavilla tai kiinnostusta käyttää sitä. Tällaisiin uusiin viestintätarpeisiin ja -haasteisiin vastatakseen ECDC toimii seuraavasti: käyttää näyttöön perustuvaa terveysviestintää valitsee sopivimmat viestintämenetelmät eri kohderyhmiä varten kerää ja levittää hyviä käytäntöjä ja uusia keksintöjä tutkii uuden median mahdollisuuksia. ECDC:n julkaisut ECDC tuottaa eri tartuntatauteja koskevia julkaisuja, kuten Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe (epidemiologinen vuosiraportti tartuntataudeista Euroopassa) ja Annual Threat Report (vuosiraportti EU:n alueella seurattavista uhkista), sekä teknisiä raportteja ja ohjeita. Tieteelliset julkaisut on tarkoitettu asiantuntijoille, ja ne ovat englanninkielisiä. Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut laaditaan EU:n 23 virallisella kielellä sekä islanniksi ja norjaksi. Eurosurveillance Tämä sähköinen tieteellinen viikkolehti on tartuntatautien alan johtavia julkaisuja Euroopassa. Se on avoimesti verkossa saatava, kirjoittajille maksuton julkaisu. Nopeasti ajankohtaisia asioita esille tuova lehti oli ensimmäinen vertaisarvioinnin piirissä oleva tiedejulkaisu, jossa julkaistiin alustava analyysi pandemian aiheuttaneen A-viruksen H1N1-genomista. Verkkosivut ECDC:n verkkosivuilla on uutisia, päivityksiä ja yksityiskohtaisia tietoja valvonnasta, tutkimusraporteista, koulutuksesta ja muusta toiminnasta sekä linkkejä kansallisten ja EU:n valvontaelinten sivustoille. 15

18 16 Eri puolilla Eurooppaa vietetään vuotuista Euroopan antibioottipäivää

19 Kansallisten kampanjoiden tuki Euroopan antibioottipäivä Euroopan antibioottipäivä on ECDC:n aloitteesta syntynyt hanke. Päivää vietetään vuosittain 18. marraskuuta, ja kyseisellä viikolla järjestetään antibioottien harkittua käyttöä edistäviä kansallisia kampanjoita. Antibioottiresistenssiä pidetään yhtenä kansanterveysalan suurimmista uhkista Euroopassa. Antibioottien harkitulla käytöllä voidaan ehkäistä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrän lisääntymistä. Ensimmäinen Euroopan antibioottipäivä järjestettiin vuonna 2008, ja kampanja on suunnattu erityisesti suurelle yleisölle, perusterveydenhuollon lääkäreille ja lääkkeitä sairaaloissa määrääville lääkäreille ja hoitajille. Tietopaketit ECDC:n viestinnän tietopaketit on tarkoitettu kansallisille kansanterveysviranomaisille auttamaan tiettyjen tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan tunnetuksi tekemisessä. Tietopakettien avainviestejä ja sisältöä voidaan muokata kansallisten tai paikallisten terveysviestintäkampanjoiden tarpeisiin. Kampanjajulisteita voidaan muokata paikallisten tarpeiden mukaisiksi On tärkeää välittää eteenpäin viestiä siitä, että Euroopan kansalaiset eivät ole turvassa tietyiltä tartuntataudeilta pelkästään onnellisen sattuman ansiosta. Tämä saavutus on vaatinut kovaa työtä, ja tilanne voi muuttua, jos tämä työ jää tekemättä. Karl Ekdahl, kansanterveyden voimavara- ja viestintäyksikön päällikkö 17

20 ECDC:n tautikohtaiset ohjelmat Hyttyset voivat levittää malariaa ja denguekuumetta EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet luovuttamaan toisilleen eri tartuntatauteja koskevaa tietoa. ECDC:n ohjelmilla tuetaan erityisten EU-käytäntöjen kehittämistä ja toteuttamista, valvontaa ja arviointia. Toiminta-alueet ja taudit ovat seuraavat: Mikrobilääkeresistenssi ja hoitoon liittyvät infektiot Antibioottien käyttö, antibioottiresistenssi ja erityyppiset sairaalainfektiot ja muissa hoitolaitoksissa tarttuvat infektiot. Rokotteilla ehkäistävät taudit ja invasiiviset bakteeri-infektiot Rokotusasiat ja rokotteilla ehkäistävät taudit, kuten kurkkumätä, Haemophilus influenzae (tyyppi b) -bakteerin aiheuttamat taudit, tuhkarokko, meningokokin aiheuttamat taudit, sikotauti, hinkuyskä, pneumokokki-infektiot, poliomyeliitti, vesikauhu, rotavirusinfektiot, vihurirokko, jäykkäkouristus, ihmisen papilloomavirusinfektiot ja vesirokko. Tuberkuloosi Tuberkuloosi ja lääkeresistenssi sekä tuberkuloosin ja HIV:n yhteisinfektio. 18

21 Ehkäisy on avainasemassa Tartuntojen leviämistä voidaan rajoittaa yksinkertaisten hygieniatoimenpiteiden avulla Influenssa Kausi-influenssa, pandeeminen influenssa ja lintuinfluenssa. Ohjelma kattaa myös influenssarokotuksiin liittyvät asiat, viruslääkkeet ja resistenssin viruslääkkeille. Ruoan ja veden välityksellä leviävät taudit ja zoonoosit Eläimistä ihmisiin tarttuvat sairaudet (zoonoottiset taudit), kuten botulismi, bruselloosi, kampylobakterioosi, legioonalaistauti, Creutzfeldt-Jakobin tauti ja muut TSE-sairaudet, kryptosporidioosi, ekinokokkoosi, giardiaasi, hepatiitti A, hepatiitti E, Escherichia coli -infektio, listerioosi, norovirusinfektio, salmonelloosi, punatauti, toksoplasmoosi, trikinelloosi ja yersinioosi. Uudet ja vektorivälitteiset taudit Hyönteisten ja muiden organismien (vektorien) välittämät taudit, matkailuun liittyvät taudit sekä uudet tai mahdollisesti uudelleen ilmaantuvat taudit: chikungunya, denguekuume, hantavirusinfektiot, Lymen tauti (borrelioosi), malaria, rutto, Q-kuume, vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä (SARS), isorokko, puutiaisaivotulehdus, jänisrutto, viruksen aiheuttamat verenvuotokuumeet, Länsi-Niilin kuume ja keltakuume. HIV, sukupuoliteitse tarttuvat taudit ja muut veren kautta tarttuvat taudit Klamydia, tippuri, kuppa, hepatiitti B, hepatiitti C ja HIV/aids. 19

22 Tartuntataudit merkittävimpiä uhkia Mikrobilääkeresistenssi ja sairaalainfektiot Antibiooteille vastustuskykyisistä bakteereista johtuvista infektioista on tullut mittava ja nopeasti kasvava ongelma etenkin sairaaloissa. Koska näitä bakteereja on vaikea nujertaa, infektioiden vuoksi sairaus pitkittyy ja sairaalahoidon tarve pitenee, ja infektioihin liittyy myös kohonnut menehtymisen riski. HIV/aids Euroopan noin HIV-positiivisesta noin 30 % ei tiedä kantavansa virusta. Tästä syystä nämä henkilöt eivät saa hoitoa ja saattavat tietämättään levittää HIV:tä muihin, kuten puolisoihinsa tai syntymättömiin lapsiinsa. Tuberkuloosi Tuberkuloositapausten määrä kasvaa heikossa asemassa olevissa väestöryhmissä, kuten maahanmuuttajien ja HIVpositiivisten keskuudessa. Monin paikoin Euroopassa esiintyy lääkeresistenttiä tuberkuloosia, jonka hoito on erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Influenssa Joka talvi sadattuhannet ihmiset EU:ssa sairastuvat vakavasti kausi-influenssaan. Useita tuhansia kuolee tavanomaisen influenssakauden aikana, usein tarpeettomasti, sillä riskiryhmiä varten on olemassa tehokkaita rokotteita. 20

23 Ilmastonmuutos Ilmastonmuutos saattaa tuoda Eurooppaan uusia tartuntatauteja, kun esimerkiksi vektorivälitteisten tautien (hantavirus, Länsi-Niilin virus, puutiaisaivokuume, Lymen tauti, malaria ja denguekuume) levinneisyysalueet muuttuvat. Puutteellinen rokotuskattavuus Joidenkin maiden puutteellisen rokotuskattavuuden vuoksi esimerkiksi tuhkarokko ei ole täysin hallinnassa ja sitä on alkanut esiintyä uudelleen. Jos rokotuskattavuus edelleen laskee, vaarana on, että Euroopasta jo hävitettyjä tauteja, kuten poliota, alkaa jälleen ilmaantua. 21

24 Miten sinä voit osallistua Koulutus EU:n kansanterveyslaitosten ammattilaisten asiantuntemuksen tueksi annettava koulutus on keskeisellä sijalla ECDC:n työssä. ECDC kouluttaa myös kouluttajia, laatii koulutusmateriaalia ja tukee koulutusohjelmia yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa, ja pyrkii siten vahvistamaan kansanterveystyön henkilöstön osaamista jäsenvaltioissa. Koulutusten aiheina ovat olleet esimerkiksi rokottamisen epidemiologiset näkökohdat, aikasarja-analyysit, kuvailevat menetelmät ja johdanto mallintamiseen ja ennustamiseen sekä epidemiatutkimuksen hallinnolliset, epidemiologiset ja mikrobiologiset näkökohdat yhdistävä koulutus. Samaan aikaan ECDC ja kumppanuusvirastot järjestävät kenttämikrobiologian koulutusohjelman (European Public Health Microbiology Training Programme, EUPHEM), joka on niin ikään kaksivuotinen Euroopan koulutuslaboratorioissa järjestettävä koulutus. ECDC edistää myös maiden välistä keskinäistä tukea reaaliaikaisen tietojenvaihdon ja kumppanuusohjelmien sekä laboratorioiden yhteiskäytön ja käytäntöjen jakamisen kautta. ECDC:n koordinoima Euroopan kenttäepidemiologian koulutusohjelma (European Programme for Intervention Epidemiology Training, EPIET) on kaksivuotinen koulutus, joka tarjoaa käytännön kokemusta tartuntatautien seurantaan ja valvontaan liittyvästä kenttäepidemiologiasta. 22

25 ECDC käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita ECDC kutsuu tieteellisiin paneeleihinsa, työryhmiinsä ja toimintaansa avustamaan myös ulkopuolisia asiantuntijatutkijoita. Laajentaakseen asiantuntijaresurssejaan ECDC on perustanut erityisen asiantuntijoiden luettelon (Candidate Expert Directory), johon voivat hakeutua sellaiset asiantuntijat, joilla on sopiva asiantuntemus ja tieteellinen pätevyys. Lisäksi ECDC järjestää tarjouspyyntöjä ja ehdotuspyyntöjä tiettyjen erityistehtävien hoitamista varten myönnettävistä avustuksista. Koulutamme epidemiologeja samaan tapaan kuin ennen koulutettiin kirkkojen rakentajia työ opeteltiin käytännössä ja vasta sitten saatettiin liittyä ammattikuntaan. Näin mekin toimimme. Eräässäkin hankkeessa on mukana yliopistojen ja kansanterveyslaitosten 50 korkeasti koulutettua henkilöä, jotka tarvitsevat käytännön kokemusta. Sijoitamme heidät oman maansa ulkopuolelle, jäsenvaltioiden kustantamana, oppimaan käytännön työtä tekemällä. Kansanterveyden temppeli ei ole vielä täydessä loistossaan, mutta rakennamme sen perustuksia ja toivomme, etteivät ne koskaan murene. Denis Coulombier, seurannan ja vasteen tuen yksikön päällikkö 23

26 ECDC:n johtaja ja hallintoneuvoston jäsenet Keskeisiä tietoja hallinnosta Riippumattomana EU:n erillisvirastona ECDC on vastuussa hallintoneuvostolle, jonka jäsenet ovat jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission nimittämiä. Hallintoneuvosto nimittää johtajan vastaamaan keskuksen johtamisesta ja hallinnasta. Se myös valvoo, että keskus täyttää tavoitteensa ja tehtävänsä perustamisasetuksen mukaisesti. Hallintoneuvosto hyväksyy ECDC:n työohjelman ja talousarvion sekä valvoo niiden toteutusta. Se hyväksyy myös vuosikertomuksen ja tilit eli toimii kaiken kaikkiaan keskuksen hallinnollisena elimenä. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa. Neuvoa-antava ryhmä avustaa keskuksen johtajaa ECDC:n tieteellisen työn laatuun liittyvissä asioissa. Se koostuu kansallisten kansanterveyslaitosten ja alan virastojen kokeneista edustajista, jotka jäsenvaltiot nimittävät heidän tieteellisen pätevyytensä perusteella, sekä Euroopan komission kansanterveysalan virkamiehistä. Tiedeyhdistykset ja kansalaisjärjestöt Euroopasta voivat myös lähettää tarkkailijoita neuvoa-antavaan ryhmään. ECDC:n johtaja kutsuu Maailman terveysjärjestön (WHO) edustajan mukaan kokouksiin tieteellisen työn synergian varmistamiseksi. Sen lisäksi, että ryhmä antaa neuvoja ECDC:lle, se toimii tiedonvaihdon kanavana ja terveysasioita koskevan tietämyksen kokoajana jäsenvaltioiden välillä. Neuvoaantava ryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 24

27 ECDC:n toimivaltaiset elimet ovat toimielimiä tai tieteellisiä elimiä, jotka tarjoavat riippumatonta tieteellistä ja teknistä neuvontaa tai käytännön työn toimintavalmiuksia. Ne ovat jäsenvaltioiden hallitusten nimittämiä. Toimivaltaiset elimet tarjoavat ECDC:lle tukea, ja ECDC tekee niiden kanssa yhteistyötä kaikissa tehtävissään, varsinkin tieteellisten lausuntojen valmistelussa, tieteellisen ja teknisen tuen tarjoamisessa, tietojen keräämisessä, uusien terveysuhkien määrittämisessä ja julkisten tiedotuskampanjoiden valmistelussa. Toiminnassa: toukokuusta 2005 Viraston toimipaikka: Tukholma, Ruotsi Johtaja: Marc Sprenger Jäsenvaltiot: EU-27 sekä kolme muuta ETA-maata Perustamisasetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. huhtikuuta 2004 antama asetus (EY) N:o 851/2004 tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta Talousarvio: 56 miljoonaa euroa vuonna 2010 Henkilöstö:

28 Yhteistoimintakumppanit ECDC tukee EU:ta ja sen jäsenvaltioita aktiivisesti kaikissa pyrkimyksissä parantaa tartuntatautien ehkäisyä ja valvontaa. Tarjoamme neuvontaa ja tieteellistä näyttöä tärkeimmille EU-kumppaneille, etenkin Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja EU:n puheenjohtajavaltioille, EU:n tason toimien tukemiseksi. Annamme myös opastusta ja pyydettäessä käytännön apua kansallisille kumppaneillemme jäsenvaltioissa. EU:n jäsenvaltioiden lisäksi ECDC toimii yhteistyössä ETAmaiden Islannin, Liechtensteinin ja Norjan kanssa. Keskus on alkanut tehdä yhteistyötä myös EU:n ehdokasvaltioiden (Kroatian, Montenegron, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Turkin) kanssa samoin kuin mahdollisten hakijavaltioiden ja Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden kanssa. ECDC tekee tiivistä yhteistyötä WHO:n ja muiden merkittävien maailmanlaajuisten yhteistyökumppaneiden, kuten Yhdysvaltain, Kiinan ja Kanadan tartuntatautien valvontaviranomaisten kanssa. ECDC toimii aktiivisessa yhteistyössä myös kansalaisjärjestöjen kanssa. Euroopan unioni (EU) 27 jäsenvaltiota ETA/Efta Islanti, Liechtenstein, Norja EU:n ehdokasvaltiot Kroatia, Islanti, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki Mahdolliset ehdokasvaltiot Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 nojalla, Serbia Euroopan naapuruuspolitiikka Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Moldova, Marokko, Libanon, Libya, palestiinalaishallinto, Syyria, Tunisia, Ukraina, Valko-Venäjä 26

29 27

30 Kaikki kuvat ECDC, paitsi: Tobias Hofsäss, etukannen vasen puoli Istockphoto, etukannen oikea puoli, sivut 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 26 Reporters, sivu 8 Science Picture Library, sivut 12, 20 Jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Tämän julkaisun tekijänoikeussuojan alaisia valokuvia ei saa käyttää muihin kuin tähän julkaisuun liittyviin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuksien haltijan kirjallista lupaa. 28

31 MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA? Maksuttomat julkaisut: EU Bookshopista ( Euroopan unionin edustustoista tai lähetystöistä. Yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta tai ne saa lähettämällä faksin numeroon Maksulliset julkaisut: EU Bookshopista ( Maksulliset tilaukset (esimerkiksi EUVL:n vuosikerta, tuomioistuinten oikeustapauskokoelmat): Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta (

32 TQ FI-C Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) Postiosoite: ECDC, SE Tukholma, Ruotsi Käyntiosoite: Tomtebodavägen 11A, Solna, Ruotsi Puhelin: Faksi: Euroopan unionin virasto Tämä esite on saatavissa seuraavilla kielillä: bulgariaksi, englanniksi, espanjaksi, hollanniksi, iiriksi, italiaksi, kreikaksi, latviaksi, liettuaksi, maltaksi, portugaliksi, puolaksi, ranskaksi, romaniaksi, ruotsiksi, saksaksi, slovakiksi, sloveeniksi, suomeksi, tanskaksi, tšekiksi, unkariksi, viroksi, islanniksi ja norjaksi. ISBN

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

Johtajan vuosikertomus Lyhyt yhteenveto.

Johtajan vuosikertomus Lyhyt yhteenveto. Johtajan vuosikertomus Lyhyt yhteenveto 2008 www.ecdc.europa.eu Valokuvat ECDC Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, 2009 ISBN 978-92-9193-189-7 doi:10.2900/24358 Jäljentäminen on sallittua edellyttäen,

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. heinäkuuta 2009 (OR. en) 11946/09 EUROPOL 49

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 24. heinäkuuta 2009 (OR. en) 11946/09 EUROPOL 49 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 24. heinäkuuta 2009 (OR. en) 11946/09 EUROPOL 49 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI luettelon määrittämiseksi kolmansista valtioista ja organisaatioista,

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Osapuolten ilmoitusten perusteella laadituissa taulukoissa eritellään seuraavaa:

Osapuolten ilmoitusten perusteella laadituissa taulukoissa eritellään seuraavaa: C 73/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 9.3.2017 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisesta ja mainitun

Lisätiedot

Terveydensuojelu Euroopassa: tulevaisuuden näkymät

Terveydensuojelu Euroopassa: tulevaisuuden näkymät Terveydensuojelu Euroopassa: tulevaisuuden näkymät ECDC:n tavoitteet ja toimintalinjat 2007 2013 www.ecdc.europa.eu Valokuvalähteet Kaikki valokuvat ECDC, paitsi: Etukansi stockbyte, s. 2; CDC. Courtesy

Lisätiedot

ECDC SEURANTA. Epidemiologinen vuosiraportti 2011. Hengityselininfektiot. Tiivistelmä

ECDC SEURANTA. Epidemiologinen vuosiraportti 2011. Hengityselininfektiot. Tiivistelmä ECDC SEURANTA Epidemiologinen vuosiraportti 2011 Tiivistelmä Tässä raportissa analysoidaan EU:n 27 jäsenvaltion ja kolmen ETA-/EFTA-maan vuodelta 2009 ilmoittamia seurantatietoja sekä vuonna 2010 havaittuja

Lisätiedot

Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi?

Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi? Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi? Tartuntatautikurssi 6.4.2017 Tartuntatautilääkäri Mari Kinnunen 6.4.2017 1 WHO pyrkii hävittämään tuhkarokon Euroopasta WHO:n tavoitteena on ollut hävittää

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI. Epidemiologinen vuosiraportti 2012. Hengityselininfektiot. Tiivistelmä

SEURANTARAPORTTI. Epidemiologinen vuosiraportti 2012. Hengityselininfektiot. Tiivistelmä SEURANTARAPORTTI Epidemiologinen vuosiraportti 2012 Tiivistelmä Tässä raportissa analysoidaan EU:n 27 jäsenvaltion ja kolmen ETA-/EFTA-maan vuodelta 2010 ilmoittamia seurantatietoja sekä vuonna 2011 havaittuja

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 7.9.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 7.9.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 272 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1910 Esityslistan asia TJA/18 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

Alueellinen IPBES-raportti Euroopan ja Keski-Aasian biodiversiteetista ja ekosysteemipalveluista

Alueellinen IPBES-raportti Euroopan ja Keski-Aasian biodiversiteetista ja ekosysteemipalveluista Alueellinen IPBES-raportti Euroopan ja Keski-Aasian biodiversiteetista ja ekosysteemipalveluista Tiina Nieminen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus Eurooppa ja Keski-Aasia - raportti Kriittisen tiedon tarkasteluun

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

ECDC:n toiminnan tavoite: Eurooppa ilman tauteja

ECDC:n toiminnan tavoite: Eurooppa ilman tauteja EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA -VALVONTAKESKUS ECDC:n toiminnan tavoite: Eurooppa ilman tauteja www.ecdc.europa.eu Valokuvalähteet Kaikki valokuvat ECDC, paitsi: Etukansi, keskellä; s. 2; CDC. Courtesy of

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto Euroopan unionin neuvosto MISTÄ SAAN TIETOA EUROOPPA- NEUVOSTOSTA JA NEUVOSTOSTA? Mikä ero on Eurooppa-neuvostolla ja Euroopan unionin neuvostolla? Miten pääsen vierailulle näihin

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Raportin mukaan opettajien alkupalkat eivät houkuttele alalle

Raportin mukaan opettajien alkupalkat eivät houkuttele alalle EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Raportin mukaan opettajien alkupalkat eivät houkuttele alalle Bryssel 4. lokakuuta 2011 Aloittelevien opettajien bruttoperuspalkat ovat lähes kaikissa Euroopan maissa

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE)

6960/16 VVP/isk DGC 2A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16. Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. huhtikuuta 2016 (OR. en) 6960/16 Toimielinten välinen asia: 2016/0051 (NLE) AELE 13 EEE 10 N 15 ISL 10 FL 12 MI 140 PECHE 73 UD 56 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 22/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 26.1.2018 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/128, annettu 25 päivänä tammikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täytäntöön

Lisätiedot

Twinning ja TAIEX Sisäasiainministeriön hallinnonalan oppilaitosten seminaari 27.9.2013

Twinning ja TAIEX Sisäasiainministeriön hallinnonalan oppilaitosten seminaari 27.9.2013 Twinning ja TAIEX Sisäasiainministeriön hallinnonalan oppilaitosten seminaari Twinnning tiimi /2013 1 Esityksen sisältö Twinning pähkinänkuoressa Suomen Twinning-menestys TAIEXin mahdollisuudet Twinnning

Lisätiedot

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista 25.4.2018 Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Virukset tuontimarjoissa

Virukset tuontimarjoissa Virukset tuontimarjoissa -tilastotietoa EU:sta ja rajavalvonnasta Elina Vatunen Mikrobiologi Tullilaboratorio 2.2.2016 Elina Vatunen 1 Tullilaboratorion tehtävät Tullilaitos vastaa elintarvikelain (2006/23

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO 7.6.2008 C 141/27 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT KOMISSIO Ehdotuspyyntö 2008 Kulttuuriohjelma (2007 2013) Ohjelmatoimien toteutus: monivuotiset yhteistyöhankkeet, yhteistyötoimet, erityistoimet

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja 1995-2017 Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut

Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Erasmus+ Kansalaisten Eurooppa Luova Eurooppa Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Kansainvälistymispalvelut Miksi hanke? Työkalu Lisäresurssi Sidos- ja kohderyhmien sitouttaminen Organisaation ja henkilöstön

Lisätiedot

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä

Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma selkokielellä Youth in Action Euroopan unionin Youth in Action yhteistä toimintaa nuorille Haluatko matkustaa tapaamaan muita nuoria toiseen maahan?

Lisätiedot

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO

(Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO 22.5.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 168 A/1 V (Ilmoitukset) HALLINNOLLISET MENETTELYT EUROOPAN KOMISSIO Ilmoitus avoinna olevasta johtajan tehtävästä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa

Lisätiedot

ja kokoontunut 36 artiklan komitea pani asiakirjan merkille.

ja kokoontunut 36 artiklan komitea pani asiakirjan merkille. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2009 (02.06) (OR. en) 10232/1/09 REV 1 ENFOPOL 148 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Miten taudit tarttuvat? Tartuntatiet

Miten taudit tarttuvat? Tartuntatiet Miten taudit tarttuvat? Tartuntatiet 9.5.2019 Janne Laine Infektiolääkäri Tartuntatiet Kosketustartunta Pisaratartunta Ilmatartunta Veritartunta Elintarvikevälitteinen tartunta Vektorin välityksellä tapahtuva

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa

Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Suomen Sovittelufoorumi ry KARTOITUS 1(8) Kartoitus sovittelun tilanteesta Euroopassa ja muissa Helsingissä keväällä 2006 toteutuneeseen konferenssiin osallistuneissa maissa Timo Pehrman Teuri Brunila

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskus Euroopan ympäristökeskus Euroopan ympäristökeskus Tehtävä Euroopan ympäristökeskus on Euroopan unionin elin, jonka tehtävänä on tuottaa luotettavaa ja riippumatonta ympäristötietoa. Ympäristökeskus on

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOUUTISET Nro 1 / Tuberkuloosi

VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOUUTISET Nro 1 / Tuberkuloosi VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön INFEKTIOUUTISET Nro 1 / 2017 EPIDEMIOLOGINEN KATSAUS 1.1.16 28.2.2017 (THL, tartuntatautirekisteri) 2016 2017-01 2017-02 2017-03 2017 Tuberkuloosi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 17.9.2008 TYÖASIAKIRJA EY:n osallistumisesta Euroopan audiovisuaalisen observatorion toimintaan Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Esittelijä:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2016 (OR. en) 13322/16 AGRILEG 151 VETER 98 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047122/02

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma

Youth in Action. Euroopan unionin. nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action on matka eurooppalaisuuteen ja omaan itseesi. Haluatko hankkia kansainvälisiä kokemuksia, vaikuttaa omaan elinympäristöösi, saada

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 14.12.2016 2016/2175(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Giovanni La Via (PE592.295v02-00) Vastuuvapaus 2015:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹

VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹ Henkilökunta ohje/ Taulukko Varotoimi ja eristyssuositukset infektiosairauksissa ¹ VAROTOIMI- JA ERISTYSSUOSITUKSET INFEKTIOSAIRAUKSISSA¹ Absessi: - runsaasti erittävä http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/6303/10027/

Lisätiedot

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn Rokotteet ovat lääkkeitä. ROKOTE AKTIVOI ELIMISTÖN OMAN PUOLUSTUKSEN TAUTIA VASTAAN Nykyisin on saatavilla rokote yli neljänkymmenen ihmisillä esiintyvän taudin

Lisätiedot

Perustietoa IMIstä 1. IMI-TIETOA JA -APUA PERUSTIETOA IMISTÄ... 2

Perustietoa IMIstä 1. IMI-TIETOA JA -APUA PERUSTIETOA IMISTÄ... 2 Perustietoa IMIstä 1. IMI-TIETOA JA -APUA... 2 2. PERUSTIETOA IMISTÄ... 2 2.1. MIKÄ IMI ON?... 2 2.2. MITEN IMI TOIMII?... 3 2.3. YLI KIELIMUURIN... 3 2.4. IMIN TOIMIJAT... 4 2.4.1. TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET...

Lisätiedot