Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset"

Transkriptio

1 Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset Tutkimusraportti Projekti

2 Tilaaja Porvoon Kaupunki Toimitilajohto Tekniikankaari 1 A Porvoo Yhteyshenkilö Pekka Koskimies Tutkimuksen tekijä WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki Puh Y-tunnus: Yhteyshenkilö Mika Matikka WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, Helsinki Puhelin Y-tunnus

3 Tutkimusraportti 3/ Sisällysluettelo 1. Tutkimuskohde Yleistiedot Tutkimuksen tausta ja tehtävä Tutkimuksen sisältö G-siiven lisätutkimukset Sisäilman olosuhteet VOC-mittaukset Sisäilman epäpuhtaudet Muut havainnot Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

4 Tutkimusraportti 4/ Tutkimuskohde 1.1. Yleistiedot Kohde: Linnajoen koulu Edelfeltin Bulevardi Porvoo 1.2. Tutkimuksen tausta ja tehtävä Tämä tutkimus tehdään täydentävänä tutkimuksena aikaisemman sisäilmatutkimuksen (WSP Finland Oy, ) ja kohteen sisäilmakorjausten laadun varmistamiseksi. Täydentäviä tutkimuksia tehtiin G-siiven luokkiin G1, G3, G5 ja G Tutkimuksen sisältö Kaikissa tiloissa (G1, G3, G5, G8) tehdään aistinvaraista havainnointia. Aistinvaraisten havaintojen lisäksi tehdään seuraavat tutkimukset: Mineraalikuitujen laskeumanäytteet 4kpl tiloista G1 ja G3 Sisäilman olosuhteiden seurantamittaukset tiloista G1 ja G3 Pintapyyhintäpölynäytteet ja pölyn koostumuksen analysointi tiloista G1 ja G3 VOC-sisäilmanäytteet kaikista tutkimuksen tiloista VOC pintaemissionäyte luokista G5 ja G8 mattopinnoitteen päältä FLEC-menetelmällä 2. G-siiven lisätutkimukset 2.1. Sisäilman olosuhteet Sisäilman olosuhteiden seurantamittaukset Sisäilman kosteutta, lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuuksia mitattiin tiloista G1 ja G3. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus Hiilidioksidipitoisuudet olivat hyvällä tasolla kaikissa mitatuissa tiloissa. Hiilidioksidipitoisuuden raja-arvo on Asumisterveysasetuksessa määritelty 1550 ppm, kun ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta ei mitata. Korkein mitattu arvo oli alle 1000 ppm, joka ei ylitä toimenpiderajaa. Sisäilman lämpötila ja kosteus Sisäilman lämpötilat olivat viitearvojen mukaiset kaikissa mitatuissa tiloissa (Asumisterveysasetuksen STMa 545/2015 toimenpiderajat ovat lämmityskaudella +18 C +26 C). Lämpötilat olivat kaikissa tiloissa rajojen sisällä mittausten aikana. Sisäilman suhteellinen kosteus lämmityskauden ulkopuolella vaihtelee ulkona vallitsevien olosuhteiden mukaan. Sisäilman tavoitteellinen suhteellinen kosteus tulisi olla %:n välillä. Sisäilma on seurantamittausten perusteella ajoittain hyvin kuivaa. Mittauksissa havaittiin jopa alle 10% suhteellisia kosteuksia. Mittauksissa suhteellinen kosteus vaihteli välillä 8% 35%, jotka ovat verrattain alhaisia lukemia. Tämä johtuu talviaikaisesta ulkoilman pienestä kosteuspitoisuudesta. Kuiva sisäilma voi aiheuttaa ärsytysoireita tilan käyttäjille. Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

5 Tutkimusraportti 5/ Paine-eron seurantamittaukset Suomen rakennusmääräyskokoelman osan D2 mukaan rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Lisäksi sisätila ei saisi olla liian ylipaineinen, jotta vältetään kosteuden siirtyminen konvektiovirtauksella rakenteisiin. Paine-eroa mitattiin ulkovaipan yli tiloista G1 ja G3. Paine-eron seurantamittauksista havaittiin, että molemmat tilat olivat 24. ja 26.3 huomattavan ylipaineiset. Tämä voi johtua ilmanvaihdon virhesäädöstä. Tämän jälkeen tilanne kuitenkin normalisoitui ja lopun mittausajan paine-ero pysyi hyvällä tasolla. Kuva 1Tilan G3 paine-eromittausten tulokset Toimenpide-ehdotus: Paine-eron kahden päivän suurten heittojen syyn selvittäminen ilmanvaihtojärjestelmän säädöistä VOC-mittaukset VOC-sisäilmanäytteet Sisäilman VOC-yhdisteiden pitoisuuksien määrittämistä varten kerättiin ilmanäytteet kaikista tutkituista tiloista. Ilmanäytteet kerättiin tilojen keskialueelta, noin 1 metrin korkeudelta. Ilmanäytteillä pyritään selvittämään sisäilman mahdollisia VOC-päästöjä. Ilmanäytteet kerättiin Tenax TA adsorbenttiputkiin. Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

6 Tutkimusraportti 6/ Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa. Tulokset ovat kokonaisuudessaan liitteenä 1. Tuloksien tulkinta tehdään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (8/2016) osan III mukaan. Raja-arvot eri yhdisteille ovat seuraavat: TXIB: 10 μg/m 3 2-etyyli-1-heksanoli: 10 μg/m 3 Naftaleeni: 10 μg/m 3 Styreeni: 40 μg/m 3 TVOC-kokonaispitoisuus: 400 μg/m 3 Lisäksi jos muun yksittäisen yhdisteen pitoisuus ylittää 50 μg/m 3, tulee yhdisteen haitallisuus ja lähde selvittää. Tulokset on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukko 1 Tilan G1 sisäilmanäytteen tulokset Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

7 Tutkimusraportti 7/ Taulukko 2Tilan G3 sisäilmanäytteen tulokset Taulukko 3 Tilan G5 sisäilmanäytteen tulokset Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

8 Tutkimusraportti 8/ Taulukko 4 Tilan G8 sisäilmanäytteen tulokset Sisäilman VOC-pitoisuudet ja -yhdisteet ovat näytteiden perusteella tavanomaisia VOC-Pintaemissionäytteet (FLEC) Näytteenottotyö suoritetaan standardin NT Build 484 mukaisesti. Standardista poiketen tilavuusvirtana käytetään 200 ml/min ja ulostulovirtaus on säädetty yli 20 % sisääntuloilman virtauksesta, Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Näytteenoton mittausepävarmuutta ei ole erikseen määritetty. Rakenteesta mitattu 2-etyyli-1-heksanolin vertailuarvo PVC-pinnoitteella 6-8 kuukautta pinnoitteen asennuksesta on <5-30 µg/m 2 h. Lattiarakenteen arviointiin 3 vrk pinnoitteen ja sen alla olevan liiman poiston jälkeen tulee käyttää tuotetietoja. (Järnström, H Muovimattopinnoitteisen lattiarakenteen VOC-emissiot sisäongelmatapauksissa, VTT Publications 571) FLEC-näytteenotossa analysoidaan kaksi samaan aikaan kerättyä näyteputkea, joista on alla ilmoitettu aina suurempi pitoisuus. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa. Analyysi on kokonaisuudessaan liitteenä 2. Tulokset on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukko 5 Tilan G5 pintaemissionäytteen tulokset Taulukko 6 Tilan G8 pintaemissionäytteen tulokset Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

9 Tutkimusraportti 9/ Tuloksista ei havaittu merkkejä epätavallisista pitoisuksista Sisäilman epäpuhtaudet Pölyt ja mineraalivillakuidut Mineraalivillakuitujen lähteet: Tiloissa ei havaittu silmämääräisesti mineraalivillakuitujen lähteitä rakenteissa tai pintamateriaaleissa. Mineraalivillakuitujen laskeumanäytteet: Sisäilman mineraalivillakuitujen esiintymistä tutkittiin yhteensä 4 kpl näytteillä. Kuitulaskentaraportti on kokonaisuutena raportin liitteenä 3. Laskeumanäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet ovat esitetty taulukossa 7. Asumisterveysasetuksen (STMa 545/2015) viitearvo mineraalivillakuitujen laskeumanäytteille on 0,2 kpl/cm 2. Laskeumanäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet ylittävät viitearvon luokasta G3 kerätystä näytteessä WLJ 6. Pintapölyt Tutkimuksissa havaittiin yläpölyjä tilojen G1 ja G3 kaappien päällä. Kuva 2 Kaappien päällä havaittiin pölyä Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

10 Tutkimusraportti 10/ Sisäilman ja tilan puhtautta tutkittiin keräämällä tilan pinnoilta pintapyyhintänäyte, josta analysoitiin pölyn koostumus. Pintapyyhintänäytteitä kerättiin luokista G1 ja G3. Pölyn koostumuksen tulokset ovat taulukossa 7. Koko laboratorioanalyysi on liitteessä 3. Taulukko 7 Laskeumanäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet Pölyn koostumuksen analyysi ei ole määrällinen analyysi (tulos ei ota kantaa varsinaisen pölynäytteen määrään), mutta pölyhiukkasten keskinäistä määrää on arvioitu silmämääräisesti käyttäen kolmiportaista asteikkoa (runsaasti/jonkin verran/niukasti). Toimenpide-ehdotus: Tilojen yläpölyt siivotaan. Ilmanvaihtojärjestelmän mahdolliset kuitulähteet tutkitaan laskeumanäytteen kuitupitoisuuden selvittämiseksi Muut havainnot Korjatuissa tiloissa G1 ja G3 oli tutkimushetkellä käytössä ilmanpuhdistuslaitteet. Ilmanpuhdistimien käytön lopettamista suositellaan. Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

11 Tutkimusraportti 11/ Kuva 3 Ilmanpuhdistin luokassa G1 Helsingissä WSP Finland Oy Tarkastanut Juuso Kieksi Rakennesuunnittelija, DI Mika Matikka, Liiketoimintajohtaja, RI Projekti Linnajoen koulu G-siiven sisäilmatekniset lisätutkimukset

12 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (6) WSP Finland Oy Juuso Kieksi Heikkiläntie 7 D HELSINKI VOC-analyysi ilmanäytteestä Näytteen kerääjät: Juuso Kieksi Analyysin kuvaus: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MS, Tulopvm.: Käsittelijä(t): Sari Snell, Susanna Viitasaari Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty Tenax TA- tai Tenax TA-Carbograph 5TD-adsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NISTmassaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 1-40 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvivalenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 9-59 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 vrk:n passiiviselle näytteelle. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

13 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (6) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Linnajoen koulu Mittauskohde: VOC1: G5 Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: : :35 Ilmamäärä: 5,15 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 0,7 µg/m³ 1-Butanoli 0,8 µg/m³ Etanoli 1) 5 µg/m³ 1-Propanoli 2) 2 µg/m³ MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 3 µg/m³ ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 1-Metoksi-2-propanoli 1 µg/m³ ALDEHYDIT n-butanaali 3) 0,9 µg/m³ Bentsaldehydi 1 µg/m³ Dekanaali 2 µg/m³ Nonanaali 3 µg/m³ Oktanaali 0,9 µg/m³ Pentanaali 0,7 µg/m³ KETONIT Asetoni 4) 32 µg/m³ ESTERIT JA LAKTONIT Texanol 5) 2 µg/m³ PIIYHDISTEET Dekametyylisyklopentasiloksaani 18 µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 40 µg/m³ 1) TVOC-alueen ulkopuolella. 2) TVOC-alueen ulkopuolella. 3) TVOC-alueen ulkopuolella. 4) TVOC-alueen ulkopuolella. 5) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

14 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (6) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Linnajoen koulu Mittauskohde: VOC2: G8 Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: : :20 Ilmamäärä: 5,15 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Limoneeni 1 µg/m³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 0,4 µg/m³ Etanoli 1) 4 µg/m³ 1-Propanoli 2) 2 µg/m³ MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 2 µg/m³ ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 1-Metoksi-2-propanoli 0,5 µg/m³ ALDEHYDIT Bentsaldehydi 0,6 µg/m³ Dekanaali 2 µg/m³ Nonanaali 2 µg/m³ KETONIT Asetoni 3) 4 µg/m³ ESTERIT JA LAKTONIT Etyylilaktaatti** 1 µg/m³ Texanol 4) 2 µg/m³ PIIYHDISTEET Dekametyylisyklopentasiloksaani 3 µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 20 µg/m³ 1) TVOC-alueen ulkopuolella. 2) TVOC-alueen ulkopuolella. 3) TVOC-alueen ulkopuolella. 4) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

15 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (6) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Linnajoen koulu Mittauskohde: VOC3: G3 Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: : :30 Ilmamäärä: 5,15 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Limoneeni 0,6 µg/m³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1 µg/m³ 1-Butanoli 0,6 µg/m³ Etanoli 1) 4 µg/m³ MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 5 µg/m³ ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 1-Metoksi-2-propanoli 0,6 µg/m³ ALDEHYDIT Bentsaldehydi 1 µg/m³ Dekanaali 3 µg/m³ Nonanaali 3 µg/m³ Oktanaali 0,9 µg/m³ Pentanaali 0,5 µg/m³ KETONIT Asetoni 2) 6 µg/m³ ESTERIT JA LAKTONIT Texanol 3) 5 µg/m³ PIIYHDISTEET Dekametyylisyklopentasiloksaani 7 µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 30 µg/m³ 1) TVOC-alueen ulkopuolella. 2) TVOC-alueen ulkopuolella. 3) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

16 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (6) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Linnajoen koulu Mittauskohde: VOC4: G1 Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: : :25 Ilmamäärä: 5,15 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET Limoneeni 2 µg/m³ YKSIARVOISET ALKOHOLIT Bentsyylialkoholi 1 µg/m³ 1-Butanoli 0,8 µg/m³ Etanoli 1) 11 µg/m³ 1-Propanoli 2) 2 µg/m³ 2-Propanoli 3) 2 µg/m³ MONIARVOISET ALKOHOLIT 1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 6 µg/m³ ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT 1-Metoksi-2-propanoli 0,8 µg/m³ ALDEHYDIT Bentsaldehydi 0,9 µg/m³ Dekanaali 2 µg/m³ Nonanaali 3 µg/m³ Oktanaali 0,7 µg/m³ KETONIT Asetoni 4) 4 µg/m³ HAPOT Etikkahappo 5) 10 µg/m³ ESTERIT JA LAKTONIT Etyylilaktaatti** 2 µg/m³ Texanol 6) 8 µg/m³ PIIYHDISTEET Dekametyylisyklopentasiloksaani 5 µg/m³ HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 30 µg/m³ 1) TVOC-alueen ulkopuolella. 2) TVOC-alueen ulkopuolella. 3) TVOC-alueen ulkopuolella. 4) TVOC-alueen ulkopuolella. 5) TVOC-alueen ulkopuolella. 6) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

17 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (6) Tulosten tarkastelu Näyte on kerätty Tenax TA-Carbograph 5TD-adsorptioputkeen. Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOC-pitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi kuin TVOC. Näytteestä ilmoitetaan yhdisteen omalla vasteella lasketun pitoisuuden lisäksi pitoisuus tolueeniekvivalenttina niille yhdisteille, joiden pitoisuus tolueeniekvivalenttina määritettynä on lähellä tai ylittää ns. asumisterveysasetuksen [1] toimenpiderajan. [1] Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristölaboratoriot Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Susanna Viitasaari laboratorioanalyytikko Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

18 ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) WSP Finland Oy Juuso Kieksi Heikkiläntie 7 D HELSINKI VOC-analyysi FLEC-näytteestä Näytteen kerääjät: Juuso Kieksi Analyysin kuvaus: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissio; ATD-GC-MS, Tulopvm.: Käsittelijä(t): Sari Snell, Susanna Viitasaari Analysointimenetelmä Näytteet on kerätty FLEC-menetelmällä Tenax TA- tai Tenax TA-Carbograph 5TDadsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla. Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) tolueeniekvivalenttina. Kokonaisemissio on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n- heksadekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien. Yksittäisten yhdisteiden emissiot on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden avulla tai tolueeniekvivalenttina. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 1-20 kpl tai niin monta, että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty. Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaisemissio tolueeniekvivalenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä emissioita, mikäli emissiot ovat tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Tulokset (µg/m²h) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään. Analyysimenetelmän mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on 9-59 % yhdisteestä riippuen, keskimäärin 19 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittua suurempia, ja niiden emissiomääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen, ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli noin 1 µg/m²h 2 dm³:n näytteelle, jos FLECkammion läpi johdettu ilmavirta on 200 cm³/min. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

19 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Linnajoen koulu Mittauskohde: G8 Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 1,50 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö ALDEHYDIT Nonanaali 2 µg/m²h KETONIT Asetoni 1) 2 µg/m²h HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <20 µg/m²h 1) TVOC-alueen ulkopuolella. CK Näyte/keräin: Mittauspaikka: Linnajoen koulu Mittauskohde: G5 Analysointipvm.: /SMA Näytteenottoaika: Ilmamäärä: 1,50 dm³ Yhdiste Tulos Yksikkö ALDEHYDIT Dekanaali 2 µg/m²h HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) <20 µg/m²h Tulosten tarkastelu Näytteet on kerätty Tenax TA-Carbograph 5TD-adsorptioputkeen. Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina ja tunnistettu käyttäen Wileyn tai NISTin massaspektritietokantaa. Näiden aineiden pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia. ISO standardin mukaan TVOC-pitoisuus määritetään tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa olla suurempi kuin TVOC. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

20 TYÖTERVEYSLAITOS ANALYYSIVASTAUS Tilaus: (3) Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, SFS-EN ISO/IEC Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Työympäristölaboratoriot Hanna Hovi asiantuntija Helsinki Susanna Viitasaari laboratorioanalyytikko Helsinki Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen luvan perusteella. Työterveyslaitos PL 40, TYÖTERVEYSLAITOS, puh , Y-tunnus ,

21 19803/PÖLY+KUITU/18 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (3) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh WSP Finland Oy Juuso Kieksi PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI + MINERAALIKUITULASKENTA Kohde Näytteenottopäivä Linnajoen koulu (Juuso Kieksi) Raportointipäivämäärä Laskeuma-aika Analyysimenetelmät 14 vrk Pölynäytteet tutkittiin Tescan Vega3 pyyhkäisyelektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (SEM-EDS). Elektronimikroskooppitutkimuksessa käytetään pientä, mutta mahdollisimman tasalaatuista osaa näytteestä. Geeliteippinäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet laskettiin Nikon 50i polarisaatiomikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Tulokset Tutkimuksen tarkoitus on todeta pölynäytteen koostumus. Tutkimus ei ole määrällinen analyysi (tulos ei ota kantaa varsinaisen pölynäytteen määrään), mutta elektronimikroskooppinäytteessä pölyhiukkasten keskinäistä määrää on arvioitu silmämääräisesti käyttäen kolmiportaista asteikkoa (runsaasti/jonkin verran/niukasti). Näytteen koostuessa lähes kokonaan tietystä hiukkasryhmästä, ilmoitetaan se sanalla pääosin. Teollisten mineraalikuitujen määrää ei suhteuteta muun pölyn määrään, vaan on esitetty seuraavasti: ei havaittu, yksittäisiä, jonkin verran, runsaasti.* Kun kuituja on havaittu jonkin verran tai runsaasti, kuitulähde voi olla olemassa. (*Jos näytteen geeliteipistä on tehty mineraalikuitulaskenta, on kuitua/cm 2 esitetty arvion sijaan.) Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. Pölyhiukkasten keskimääräinen partikkelikoko (µm) on ilmoitettu hiukkastyypin perässä. Analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät pienhiukkastyypit niiltä osin kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisesta huonepölystä. Tavanomainen huonepöly koostuu pääosin orgaanisista hiukkasista kuten tekstiili- ja paperikuiduista, hilse-, ruoka- ja kasvipölystä. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

22 19803/PÖLY+KUITU/18 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (3) Näyte Näytteenottopaikka Pölynkoostumus WLJ5 Luokka G3 Näyte sisältää pääosin orgaanista pölyä, mutta lisäksi: o Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä (pääosin silikaatit, vähän suoloja, < 25 µm) sekä kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 µm) o Niukasti kipsiä (CaSO 4) (< 5 µm) sekä metallipölyä/metallien oksideja (Fe, < 5 µm) o Niukasti itiöt/siitepölyt (ei lajimääritystä) o Teolliset mineraalikuidut - lasivilla, kivivilla - takaosa 0,21 kpl/cm 2** - etuosa 0,14 kpl/cm 2 WLJ6 Luokka G1 Näyte sisältää pääosin orgaanista pölyä, mutta lisäksi: o Jonkin verran mineraali-/kiviainespölyä (silikaatit, < 25 µm) o Niukasti kalkkipohjaista (CaO/CO) pölyä (< 10 µm) sekä kipsiä (CaSO 4) (< 5 µm) o Niukasti itiöt/siitepölyt (ei lajimääritystä) o Teolliset mineraalikuidut - kivivilla - ulkoseinän puoli 0,14 kpl/cm 2 - käytävän puoli 0,14 kpl/cm 2 ** Viitearvon 0,2 kpl/cm 2 ylittävät pitoisuudet kahden viikon laskeumanäytteille ovat kohonneita (STM 2015: Asumisterveysasetus). WSP FINLAND OY Elisa Kyllönen tutkija, FM Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

23 19803/PÖLY+KUITU/18 TUTKIMUSRAPORTTI 3 (3) Kuva 1. Elektronimikroskooppikuva näytteestä WLJ 6, 200-kertainen suurennos. Pöly koostuu kuvan mukaisesti pääosin orgaanisesta materiaalista, jonka joukossa paikoin silikaattipohjaisia hiukkasia. Kivivilla osoitettu punaisella nuolella. Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document property name. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Heikkiläntie HELSINKI Puhelin Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Y-tunnus

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7

SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: Sivu 1 / 7 RAPORTTI SISÄLLYS: Sivu 1 / 7 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Havaintoja kohteessa... 3 4. Luokan 27 pintakosteusmittaukset ja havaintoja... 3 5. TVOC mittaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS

TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS TUTKIMUSSELOSTUS VIIALAN KESKUSKOULU LATTIAPÄÄLLYSTEIDEN VAURIOITUMISEN SELVITYS Sisällys Tutkimusselostus 2 (17) 1 Yleistiedot... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tekijät... 3 1.4 Tehtävä...

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 20.6.2017 Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 20.6.2017 PROJEKTI Höyrynsulkumuovin olemassaolon selvitys TILAAJA Helsingin kaupunki, kiinteistöviraston tilakeskus KOHDE Arabian peruskoulu, Berliininkatu

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 246518 20.02.2014 1 (4) Vahanen Tampere Oy Pasi Wahlfors Tampellan Esplanadi 2 33100 TAMPERE VOC-analyysi ilmanäytteestä Asiakasviite: KPS3180/1 Näytteen kerääjät: Pasi Wahlfors

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Luumäen hyvinvointiasema Aikuissosiaalityöosasto Marttilantie Luumäki

Sisäilmastoselvitys Luumäen hyvinvointiasema Aikuissosiaalityöosasto Marttilantie Luumäki Marttilantie 28 54500 Luumäki 21.2.2018 2 (19) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 5 3 Yhteenveto... 6 4 Toimenpide-ehdotukset... 8 5 Ilmanvaihtojärjestelmä... 9 6 Sisäilmamittaukset...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, VANTAA SISÄILMATUTKIMUS MIKKOLAN KOULU, LYYRA LYYRANPOLKU 2, 01480 VANTAA RAPORTTI Nro: 11061 Sivu 1 / 11 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, MIKKOLAN KOULU, LYYRA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 1.2. 17.3.2011 JOKINIEMEN ALA-ASTE, LUOKKA 2.24 VALKOISENLÄHTEENTIE 51, 01370 VANTAA Sivu 1 / 12 SISÄLLYS: SISÄILMATUTKIMUS, JOKINIEMEN ALA-ASTE 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Päähavainnot

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET

TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET TUTKIMUSSELOSTUS MERITUULEN KOULU LATTIAPÄÄLLYSTEEN EMISSIOMITTAUKSET JA MERKKIAINE- KOKEET VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo Tutkimusselostus Lattiapäällysteen emissiomittaukset

Lisätiedot

Polygon Finland Oy Jussilankatu Lahti

Polygon Finland Oy Jussilankatu Lahti Sivu: 1 (15) Näytteenottoraportti TILAAJA KOHDE AJANKOHTA 3.2.2018 Kärkölän kunta Jukka Koponen p. 044-770 2227 jukka.koponen@karkola.fi Vuokkoharjun Päiväkoti Kouluntie 18 16600 Järvelä Läsnäolijat Nimi

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

MUISTIO Taulukko 1. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista. Tutkimus Menetelmä/laitteet Ajankohta

MUISTIO Taulukko 1. Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista. Tutkimus Menetelmä/laitteet Ajankohta MUISTIO 28.1.2019 Tilaaja Leila Hietala Kotkan kaupunki Kohde T4033-08 Otsolan koulu Hiidenkirnuntie 2, 48770 Kotka KEITTIÖN JA RUOKASALIN SISÄILMATUTKIMUS Keittiön ja ruokasalin tiloissa suoritettiin

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

Osittainen kuntotutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Osittainen kuntotutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Osittainen kuntotutkimus Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Lausunto 2 (10) 28.11.2014 Yleistä Kohde Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 Vantaa Tilaaja Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen

Lisätiedot

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 2019 Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 12.4.2019 1 Sisällys Sisällys... 1 1.TAUSTATIETOA TUTKIMUKSESTA... 2 1.1 Tutkimuskohde... 2 1.2 Tilaaja... 2 1.3 Vastaava tutkija...

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki

1 Johdanto. 2 Tutkimusmenetelmä. 1.1 Tehtävä. 1.2 Materiaali. Kati Alakoski Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja Helsinki Tutkimusselostus 1 (4) Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 29.5.2013 Kati Alakoski SaintGobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 00381 Helsinki Weber.floor 4712 haittaaineiden läpäisevyystutkimus

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA 2010- LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA P a l v eluja h u o misen menestykseen! SISÄILMASTOSEMINAARI 2019 HELENA JÄRNSTRÖM RISTO

Lisätiedot

Sisäilmamittaus. Luumäen hyvinvointiasema. Marttilantie Luumäki. Aikuissosiaalityön tilat

Sisäilmamittaus. Luumäen hyvinvointiasema. Marttilantie Luumäki. Aikuissosiaalityön tilat Aikuissosiaalityön tilat Marttilantie 28 54500 Luumäki Työnro 2645 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 2 Perustiedot kohteesta... 3 3 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset... 4 4 Ilma VOC-analyysi... 5 4.1

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

Tutkimusraportti WO VOC-näytteenotto. Koukkarinkadun päiväkoti, Koukkarinkatu 3, Turku

Tutkimusraportti WO VOC-näytteenotto. Koukkarinkadun päiväkoti, Koukkarinkatu 3, Turku Tutkimusraportti WO-00742591 5.3.2019 -näytteenotto Koukkarinkadun päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku -NÄYTTEENOTTO 5.3.2019 Koukkarinkadun päiväkoti 2 (5) WO-00742591 Tutkimuksen tilaaja Turun kaupunki

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA

SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, NUORISOTILA LAUSUNTO Nro: 14085 Sivu 1 / 16 SISÄILMASELVITYKSIÄ, MIKKOLAN KOULU, LYYRA, NUORISOTILA 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 3 3. Päähavainnot

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

K I T T I L Ä N K U N T A

K I T T I L Ä N K U N T A . j. 3 1. S. z o i 2 k ai K I T T I L Ä N K U N T A Nro 142 Sivu 1 (3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 3.5.212 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 991 Kittilä T

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Asumisterveysasetuksen soveltamisohje kemialliset epäpuhtaudet Helena Järnström, FT VTT Expert Services Oy, Tuotepäällikkö Sisäilmanäytteenotto Ilmanäyte otetaan oleskeluvyöhykkeeltä noin 1,1 metrin korkeudelta.

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo

Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo Koulumestarin koulu ja päiväkoti, Muuralanpiha 3, Espoo Sisäilmatutkimus Tutkimusraportti Projekti 311266 7.2.2019 Asiakas Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151

Tutkimusraportti. Puolalanmäen lukio. Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet. Aurakatu 11 20100 Turku 30.10.2013 -------- Projekti 5151 Tutkimusraportti Lisätutkimukset, PAH-ilmanäytteet Puolalanmäen lukio Aurakatu 11 20100 Turku -------- 30.10.2013 Projekti 5151 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Lähtökohta ja tavoite... 2 2 Suoritetut

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA

SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA SISÄILMAONGELMIEN SELVITYSRAPORTTI Raikukujan palvelutalo, Talo A Raikukuja 14 01620 VANTAA Suomen Sisäilmakeskus Oy Joensuu Kuopio Lahti Espoo Puh. 0207 402 540 www.sisailmakeskus.fi Raikukujan palvelutalo,

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 23.6.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku

Tutkimusraportti WO VOC-ilmanäytteenotto. Lausteen koulu Raadinkatu Turku Tutkimusraportti WO-00739697 6.3.2019 VOC-ilmanäytteenotto Lausteen koulu Raadinkatu 7 20750 Turku VOC-ILMANÄYTTEENOTTO 6.3.2019 Lausteen koulu 2 (6) WO-00739697 Tutkimuksen tilaaja Turun kaupunki Soile

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (6) Insinööritoimisto Levola Oy Tomi Levola Pihlajaranta 10 28400 ULVILA PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Sauvon Koulu Näytteen kerääjät: Tomi Levola Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

Jatkotutkimusraportti

Jatkotutkimusraportti Jatkotutkimusraportti Sivu: 1 (3) Työnumero: 500180 Raportti laadittu: 28.11.2018 Päivitys: 18.1.2019 Asiakas Kohde ja osoite Yhteyshenkilö Keravan kaupunki Kaupunkitekniikan toimiala Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

Polygon Finland Oy Jussilankatu Lahti

Polygon Finland Oy Jussilankatu Lahti Sivu: 1 (10) Näytteenottoraportti TILAAJA KOHDE AJANKOHTA 26.2.2018 Kärkölän kunta Jukka Koponen p. 044-770 2227 jukka.koponen@karkola.fi Kärkölän yhtenäiskoulu Opintie 2 16600 Järvelä Läsnäolijat Nimi

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Metsolan koulu Allintie KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Metsolan koulu Allintie 9 48220 KOTKA Työ nro T10067 Kotka 20.1.2012 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184 562 E-MAIL

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio

Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio 1 (13) Tehtaanpuiston yläaste ja Vuosaaren lukio TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 3.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKRRakennuttaja 2 (13) HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS

HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Projekti 304977 HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS 13.6.2013 HIIDENKIVEN PERUSKOULU KOSTEUS- JA VOC-TUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS Kotikallio Väyryläntie 9 Toukokuu 2015

KUNTOTUTKIMUS Kotikallio Väyryläntie 9 Toukokuu 2015 KUNTOTUTKIMUS Väyryläntie 9 Toukokuu 2015 2 KUNTO- TUTKIMUS 4.6.2015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 1.1. Tutkimuksen taustaa, tavoite ja rajaus 3 2. TEHDYT HAVAINNOT, MITTAUKSET JA TULOKSET 4 2.1. Alapohjarakenteet

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Huutjärven koulu Huutjärventie HUUTJÄRVI, Pyhtää

VÄLIRAPORTTI. Huutjärven koulu Huutjärventie HUUTJÄRVI, Pyhtää VÄLIRAPORTTI Huutjärven koulu Huutjärventie 56 49210 HUUTJÄRVI, Pyhtää Työ nro T16058 Kotka 13.10.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KYLMÄKOSKEN KIRKONKYLÄN KOULU. Kuntotutkimus

AKAAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KYLMÄKOSKEN KIRKONKYLÄN KOULU. Kuntotutkimus AKAAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KYLMÄKOSKEN KIRKONKYLÄN KOULU Kuntotutkimus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.6.2017 P32609 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuntotutkimus 1 (27) Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

PÖLY US7 US3 US4 US1 US2 US6 AP2 AP3 US8 US5. Liite 1: Pohjapiirustus. Pohjapiirustus Jupperin koulu. 80-luvulla valmistunut osa. 1.

PÖLY US7 US3 US4 US1 US2 US6 AP2 AP3 US8 US5. Liite 1: Pohjapiirustus. Pohjapiirustus Jupperin koulu. 80-luvulla valmistunut osa. 1. Liite 1: Pohjapiirustus Pohjapiirustus Jupperin koulu 80-luvulla valmistunut osa 1. kerros 98RH%/21 C 74RH%/21 C 80-luvulla valmistunut osa Vanha ulkoseinä PÖLY N 61RH%/19 C US7 82RH%/19 C Vanha ulkoseinä

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837

Selite. Raunio. Rantaviiva 1837 0 15 60 m Selite Raunio Rantaviiva 1837 Liite 1 Näytteenoton painnusavio PAH 1/2 PAH 1/4 PAH 1/3 PAH 2/5 PAH 2/6 PAH Ilmanäyte 3 (yläpohjasta) PAH 3/4 PAH 3/3 PAH 3/5 PAH 3/1

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA

Kotkan kaupunki. Pihkoon päiväkoti Aartapolku KOTKA Kotkan kaupunki Pihkoon päiväkoti Aartapolku 41 48410 KOTKA SISÄILMATUTKIMUKSET VOC-mittaus WSP Proko Oy WSP Proko Oy TIIVISTELMÄ Sisäilmatutkimukset VOC-mittaukset ja pintakosteuskartoitus, ilmanliikkeet

Lisätiedot

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2908719 13.3.2019 Tilastovertailu 2908719 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2019 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (7) Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy Esa Rämänen Åbackantie 18 64320 DAGSMARK PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Kauhajoen kaupunki / Räimiskä Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

Jatkotutkimusraportti

Jatkotutkimusraportti Jatkotutkimusraportti Päiväys 3.5.2018 Projekti Harjurinteen koulukeskus Jatkotutkimukset Tilaaja Loviisan kaupunki/tilapalvelut Kohde Harjurinteen koulukeskus Ratakatu 1 07900 Loviisa Raportti 1/21 Harjurinteen

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016 1 (4) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS Prodeco Oy 2016 LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Terveyskeskus PBM Oy 30.3.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 96910 ROVANIEMI tel. 016-364 902 E-mail: etunimi.sukunimi@pbm.fi Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 21.3.2019 22500344 051 Elisa Vene Tilakeskus -liikelaitos Espoon kaupunki Kohde Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien rakennus, Sepontie 4, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS JA PAINESUHTEIDEN

Lisätiedot

SISÄILMA- JA RAKENNETEKNISIÄ TUTKIMUKSIA

SISÄILMA- JA RAKENNETEKNISIÄ TUTKIMUKSIA 22705476 HOVIRINNAN KOULUN SIIRTOKELPOISET RAKENNUKSET C, E JA F Sweco Rakennetekniikka Oy R003 Johanna Mäkelä Sisältö 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 KOHDE JA SIJAINTI... 3 1.2 HANKKEEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia

Sisäilmatutkimukseen sisältyi kahden viikon seurantamittauksina toteutettuja olosuhdemittauksia Tutkimusselostus Virkkalan päiväkoti 5.6.2019 1/11 Virkkalan päiväkoti Sisäilmatutkimus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Virkkalan päiväkoti Lähdehaankuja 6 08700 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan

Lisätiedot

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy

Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin. Laura Salo Sitowise Oy Maalauksen vaikutus puulaudan sisäilmaemissioihin Laura Salo Sitowise Oy Sisäilmastoseminaari 218 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Suuri osa sisäilman kemiallisista epäpuhtauksista on peräisin rakennusmateriaaleista

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset

Lisätiedot