Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry Toimintakertomus YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija, jonka tavoitteena on edistää ympäristökasvatusta ja sen osaamista sekä vakiinnuttaa ympäristökasvatuksen asemaa Varsinais-Suomessa. Haavi on Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n ensimmäinen aluetason jäsenyhdistys. Haavin tarkoituksena on edistää paikallista lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatustoimintaa sekä lisätä ympäristökasvattajien välistä yhteistyötä ja keskustelua. Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten ympäristötietämystä Varsinais-Suomessa mm. luonto- ja ympäristökoulutoiminnan kautta. Haavi pyrkii osaltaan vaikuttamaan ympäristökasvatuksen aseman vahvistamiseen Varsinais-Suomessa. Haavin toiminta jakaantuu kasvattajien ympäristökasvatustoiminnan tukemiseen ja osaamisen lisäämiseen, tiedotus- ja julkaisutoimintaan, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ympäristökasvatuksen puolesta ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa ja erilaisissa hankkeissa. Vuonna 2013 Haavi järjesti tapaamisia, koulutuksia ja tapahtumia ympäristökasvattajille, teki työtä alueellisen ympäristökasvatusyhteistyön edistämiseksi sekä teki toimintaansa tunnetuksi useissa tapahtumissa. Yhdistyksen toimintatapa Haavin hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valittiin syyskokouksessa Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa. Haavi toimi Valonian yhteydessä Vanhalla Suurtorilla. Hallitus 2013 Lotta Hagman, puheenjohtaja Susanna Auvinen Ulla Haapanen, varapuheenjohtaja Jaana Itälä-Laine, taloudenhoitaja Pirkko Koskela Marjukka Kulmala Nina Puistovaara Raija Salmi Jonna Vesterinen Varajäsenet Hanna Raivikko Sinikka Rautio Sanna-Mari Rivasto Lisäksi Haavin sihteerin tehtäviä hoiti Pirjo Rinne Valoniasta. Sihteeri hoiti myös kirjanpidon. Haavi osallistui Varsinais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan kehittämiseen Valonian yhteistyökumppanina.

2 Haavin toimintaa suunniteltiin vuonna 2012 käyttöön otetun vuosikellon avulla. Tämän työkalun avulla hallituksen toimintaa kehitettiin ja vastuidenjakoa selkeytettiin. Lisäksi Haavilla oli erilaisia työryhmiä valmistelemassa asioita. Työryhmät olivat Luontokoulujen kehittämistyöryhmä, Koulutusryhmä, Yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmä sekä Jäsenhankinta- ja viestintäryhmä. Vuoden 2013 lopussa Haavilla oli 72 varsinaista jäsentä, joista yhteisöjäseniä olivat Ammattiopisto Livia, luonto- ja ympäristöala, Emmi-koti, Kaarinan Agenda21 toimikunta, Metsähallitus / Lounais-Suomen puistoalue, Paasikivi-opisto, Saaristomeren luontokoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Haavin kannatusjäseniä olivat: Oy Harkka-Yhtiöt Ab, MW-Lämpötekniikka, Valonia ja Det Norske Veritas OY/AB. 2. KASVATTAJIEN YMPÄRISTÖKASVATUSTOIMINNAN TUKEMINEN Haavi tuki ympäristökasvattajia 1) luomalla ja kehittämällä verkostoja sekä 2) kartuttamalla kasvattajien ympäristökasvatustietoja ja -taitoja. Tapahtumat ja tapaamiset esitellään Liitteessä 1. Varsinais-Suomen Pyöreä Pöytä Haavi oli mukana vuonna 2007 käynnistyneessä ympäristökasvatusta tekevien järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyöverkostossa Varsinais-Suomen Pyöreässä Pöydässä. Pyöreän Pöydän yhteistyön tavoitteena on lisätä maakunnan järjestökentän yhteistoimintaa ympäristökasvatuksen saralla. Pyöreä Pöytä kokoaa samanhenkiset toimijat yhteen, yhdistää heidän voimavarojaan sekä ehkäisee päällekkäistä toimintaa. Pyöreä pöytä toimii vaikuttajana ja tiedonvälityskanavana. Pyöreän Pöydän yhteistyön kautta saadaan joukkovoimaa kannanottoihin ja muuhun vaikuttamiseen ympäristökasvatuksen puolesta. Vuonna 2013 Pyöreän Pöydän toimintaa koordinoi Valonia. Haavi oli mukana Pyöreän Pöydän kesäkuussa järjestämässä ViherVillitys koko perheen kesätapahtumassa Ruissalossa. Pyöreä Pöytä kokoontui vuoden 2013 aikana kerran. Vuonna 2013 Pyöreässä Pöydässä olivat mukana mm. Haavi, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais- Suomen piiri / Isä-hanke, Metsähallitus, Metsämörriohjaajat, Maailmankoulu / Rauhankasvatusinstituutti, Turun 4H-yhdistys ry, Turun Seudun Jätehuolto Oy, Turun Yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea: Hybrid Parks -hanke, UFF ry Kestävän kehityksen diplomi-hanke, Varsinais-Suomen Martat ja Varsinais- Suomen käsi- ja taideteollisuus ry. Ympäristökasvatuskoulutukset ja retket Haavi järjesti erityisesti yläkoulujen ja lukion opettajille suunnatun koulutuksen Lähellä kaupungissa - aineistosta yhdessä Turun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa Turussa. Virpi Hirvensalo toimi kouluttajana. Osallistujia oli 9. Haavi järjesti lokakuussa elämyksellisen luontoretken Voimaa metsästä Kuhankuonolla, Kurjenrahkan kansallispuistossa. Päiväretki tehtiin Savojärven ympäri polkua ja pitkospuita pitkin. Ohjaajana toimi Lotta Hagman. Osallistujia oli 8. Jäsentapaamiset ja tapahtumat Haavi auki! -tapaamisen teemana oli Seikkailu Ruissalossa, jonka Novian yhteisöpedagogiopiskelijat järjestivät osana opintojaan Ruissalon Saaronniemessä. Mukaan oli kutsuttu myös Daisy Ladies - maahanmuuttajanaisten toimintakeskuksen väkeä. Tilaisuudessa oli 14 osallistujaa. Kevätkokouksen yhteydessä tutustuttiin Abo Vetus & Ars Nova -museon Sateenkaaren päässä - näyttelyyn. Aarteista kertovaan näyttelyyn tutustuttiin opastetulla kierros ja sen jälkeen siirryttiin Valoniaan kokoustamaan. Tilaisuudessa oli 8 osallistujaa. Haavi jatkoi ympäristökasvatuksen te tojen järjestämistä. Te lat ovat ympäristökasvatuksen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa muutaman alustuksen pohjalta käydään keskustelua ympäristökasva-

3 tukseen liittyvistä teemoista. Marraskuussa Tähdet tutuksi -te lassa tutustuttiin tähtiin ja muihin taivaan valoilmiöihin sekä opetuskäyttöön soveltuviin välineisiin ja menetelmiin. Opettaja Sakari Ekko kertoi tähtitaivaan ihmeistä sekä niistä välineistä, joita hän on kehittänyt opetuskäyttöön. Te lan päätteeksi oli Haavin syyskokous. Tapahtumassa oli osallistujia 10. Kesäkuussa 2013 Haavi osallistui ViherVillitys koko perheen kesätapahtuman järjestämiseen Pyöreän Pöydän toimijoiden kanssa Ruissalossa Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan piha-alueella Turussa. Haavin pisteessä teemana oli Luonnon aarreaitta ja kierrätysoivalluksia, jossa kierrätysmateriaaleista askartelua, luontoaiheisen kollaasin tekoa ja luontokävely erityisryhmälle. Lisäksi ohjelmassa oli mm. pirtanauhan kutomista, kaupunkisuunnittelua, marttailua, luonnonväreillä maalaamista, ekosysteemipalveluita, tuulivoimaa, ruokajätteen vähentämisvinkkejä, ulkoleikkejä ja hyönteishotellin rakentamista. Vuonna 2013 koulutusten, tapahtumien ja retkien järjestämiseen etsittiin yhteistyökumppaneita kasvatusja ympäristöalan oppilaitoksista ja opiskelijoista. Opiskelijat voivat järjestää koulutuksia ja retkiä osana opintojaan ja saada vastineeksi opintopisteitä. Yhteistyötä tehtiin Yrkeshögskolan Novian yhteisöpedagogiopiskelijoiden sekä ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelevien kanssa. 3. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA Haavi tiedotti toiminnastaan ja ajankohtaisista ympäristökasvatuksen asioista jäsenilleen sekä Varsinais- Suomen ympäristökasvatusverkostolle omien verkkosivujensa ja Valonian Verkko-sähköpostilistan välityksellä. Ulkoista viestintää olivat myös tiedotteet sekä yhteydenpito oppilaitoksiin, hallintoon ja järjestöihin. Vain jäsenille suuntautuvaan tiedottamiseen perustettiin vuoden 2013 lopulla oma Haavi-jäsen - sähköpostilista. Nettisivut ja esittelymateriaali Haavin vuonna 2012 uudistettuja internetsivuja (www.haavi.org) kehitettiin edelleen vuonna Haavilla oli käytössä myös vuonna 2012 tehty esite. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin myös Valonian verkkosivuilla (www.valonia.fi) ja kuukausitiedotteessa. Jäsentiedote ja Ympäristökasvatus-lehti Haavin jäsenille lähetettiin kaksi jäsentiedotetta: ensimmäinen maaliskuussa ja toinen lokakuussa. Lisäksi jäsenet saivat Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Ympäristökasvatuslehden ja neljä verkkolehteä. Lehdistö- ja muut tiedotteet on lueteltu liitteessä 1. Haavi välitti tietoa päiväkotien ja oppilaitosten Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmasta. 4. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Vuonna 2013 Haavin yhteiskunnallinen vaikuttaminen kohdistui alueelliseen ympäristökasvatusyhteistyöhön ja Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivän järjestämiseen. Alueelliseen ympäristökasvatuksen yhteistyöhön osallistuminen Haavi osallistui aktiivisesti Lounais-Suomen (Satakunta ja Varsinais-Suomi) ympäristökasvatusyhteistyön sateenvarjoryhmään. Ryhmän keskeisenä tehtävänä on lisätä ympäristökasvatuksen tunnettavuutta paikallisella tasolla ja miettiä uusia resursseja ympäristökasvatuksen toteuttamiselle. Syyskuussa Sateenvarjoryhmä järjesti Voimaa lähiympäristöstä -tempauksen, jossa haastettiin erilaisia tahoja ja henkilöitä kertomaan lähiympäristön merkityksestä itselleen sosiaalisen median kautta ja järjestämään tempauksia ja tapahtumia kyseisellä viikolla.

4 Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivä Haavi oli mukana Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivässä Turussa, jonka Valonia järjesti yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian ja Turun NMKY:n kanssa. Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivä keskittyi ulkona oppimiseen ja seikkailukasvatukseen toiminnallisin menetelmin. Päivän päätteeksi tutustuttiin kaupunkiviljelyyn ja mehiläistenhoitoon kaupungissa ja samalla perustettiin Brinkkalan pihalle laatikkoviljelmä. Iltaosuus järjestettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen mehiläistenhoitajien, Turun Kirjakahvilan ja Varsinais-Suomen Viro-keskuksen kanssa. Lisäksi Haavi osallistui Jyväskylän luontokoulun puolesta vaikuttamiseen ja teki syyskuussa 2013 lausunnon Jyväskylän kaupungille luontokoulun lakkauttamista vastaan. Luontokoulu jätettiin pois kaupungin säästöohjelmasta ja se sai jatkaa. 5. YHTEISTYÖ Haavi tekee yhteistyötä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran, Valonian sekä alueen luontokoulujen ja muiden ympäristökasvatuksen toimijoiden kanssa. Yhdistyksiin suuntautuva ympäristökasvatushanke PAKKI työkaluja yhdistysten ympäristötyöhön Haavi oli yhteistyökumppanina Valonian koordinoimassa kestävässä yhdistyksiin sekä lapsiin ja nuoriin suuntautuvassa PAKKI työkaluja yhdistysten ympäristötyöhön -hankkeessa. Hankkeessa tuetaan paikallisyhdistyksiä niiden ympäristökasvatustoiminnassa ja yhdistysten välisessä yhteistyössä. Hanke tarjosi yhdistyksille apua kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen sekä materiaaleja ympäristökasvatukseen ja koordinoi Pyöreän pöydän toimintaa. Lisäksi suunnattiin toimintaa siten, että yhdistysten toiminta kiinnostaisi nuoria. Vuonna 2013 julkaistiin Tapahtuma kestävän kehityksen keinoin opas yhdistyksille, jossa esimerkkitapauksena oli ViherVillitys-perhetapahtuma. Alueellinen luontokouluyhteistyö / verkosto Varsinais-Suomessa luonto- ja ympäristökoulutoiminta ei vieläkään tavoita kaikkia alueen kouluja. Tammenterhon luontokoulun ja opastuskeskuksen siirtoa Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan tiloihin suunnitellaan. Valonian kiertävä luonto- ja ympäristökoulu toimii vain tilauksesta. Alueen luontokoulutoimintaa kehitetään verkostoksi, jossa yhdistyvät luontokoulujen pysyvät toimipisteet ja kiertävä luontokouluopettaja -toiminta. Haavi on ollut mukana verkoston kehittämisessä yhdessä alueen kuntien ja Valonian kanssa. Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen yhteistyö Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ei järjestänyt valtakunnallista ympäristökasvatusverkostojen tapaamista keväällä Itämeritalon luomupiiri Haavi hoiti Itämeritalon luomupiiriä, keräsi tilaukset ja maksut, tilitti ne eteenpäin ja jakeli tuotteet Itämeritalon tiloissa. Luomupiirin maksut kulkivat Haavin pankkitilin kautta. Tilaajina luomupiirissä oli Itämeritalon ja Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston henkilökuntaa, Haavin jäseniä ja heidän tuttaviaan. Luomupiirin jäsenet maksoivat pankkipalvelumaksun suuruisen lisämaksun (0,50 euroa) maksaessaan luomumaksun suoraan Haavin tilille, mutta ei käteisellä maksaessa. 6. TALOUS Haavin tärkeimmät tulonlähteet vuonna 2013 olivat jäsenmaksut sekä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran avustus. Merkittävimmän menoerän muodosti osallistuminen PAKKI-hankkeeseen. Tilikauden tulos oli 1962,92 ylijäämäinen.

5 LIITE 1 TAPAHTUMAT, TAPAAMISET JA TIEDOTTEET 2013 TAPAHTUMAT JA TAPAAMISET 2013 Päivä Tapahtuma osall Haavi auki! -tapahtuma; Seikkailu Ruissalossa Turussa Haavin kevätkokous ja Sateenkaaren päässä -näyttely Aboa Vetus & Ars Nova -museossa (kokous Valoniassa) Lähellä kaupungissa -työpaja Turun yliopiston maantieteen laitoksen tiloissa Turussa Varsinais-Suomen ympäristökasvatuspäivä Turussa (yhteistyössä Valonian, Novian yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja Turun NMKY:n kanssa) ViherVillitys koko perheen kesätapahtuma Ruissalossa, kasvitieteellisen puutarhan pihalla (yhteistyössä Pyöreän Pöydän toimijoiden kanssa) Voimaa metsästä -luontoretken Kuhankuonolla, Kurjenrahkan kansallispuistossa Tähdet tutuksi -te ta ja Haavin syyskokous Turussa 10 TIEDOTTEET JA LAUSUNNOT Seikkailu Ruissalossa Haavin jäsenille 7.3. Jäsentiedote 1/ Haavin kevätkokouksessa kurkistetaan sateenkaaren päähän Tutustu kaupunkiympäristöön työpajassa Turussa Luontokoulun lakkautus olisi iso virhe (kannanotto Jyväskylän kaupungille) Voimaa metsästä -retki Kuhankuonolla Tähdet tutuksi ja Haavin syyskokous Jäsentiedote 2/ Tähdet tutuksi -illassa nautittiin upeista kuvista ja valittiin hallitukseen jäsenet

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ

Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry. Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry Toimintakertomus 2010 1. YLEISTÄ Haavi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu alueellinen toimija, jonka tavoitteena

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous

MUISTIO 23.3.2012. Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous MUISTIO 23.3.2012 Muistio Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 2. kokous Aika 1.3.2012 klo 9.00 12.17 Paikka Suomen ympäristöopisto SYKLI, neuvotteluhuone Karhu Läsnä: Harmaja

Lisätiedot

Maaliskuun parhaat tapahtumat

Maaliskuun parhaat tapahtumat Maaliskuun parhaat tapahtumat - Perustietoa biokaasusta -tilaisuus kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille Loimaalla 4.3. Infotilaisuudessa käsitellään muun muassa biokaasuun liittyvää lainsäädäntöä

Lisätiedot

Marraskuun parhaat tapahtumat

Marraskuun parhaat tapahtumat Marraskuun parhaat tapahtumat - Ympäristökasvatuksen materiaalit ja työkalut ovat esittelyssä teemaillassa 6.11. Tapaamisen ohjelmassa on esittelypisteitä, työpajoja ja vinkkejä kasvatustyöhön sekä ympäristökasvatusyhdistys

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Energianeuvontaa Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turussa 1. 3.2. Valonian energianeuvonta antaa vinkkejä lämmitysjärjestelmän valintaan sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1

SUOMEN LADUN KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SUOMEN LADUN VUOSI 2013 KERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1 SISÄLTÖ 3 Puheenjohtajalta 5 Suomen Ladun vuosi 2013 7 Suomen Latu kouluttaa 9 Aikuisliikunta 15 Valtakunnalliset tapahtumat 17 Lasten ja perheiden toiminta

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo sivu n:o 1. Yleistä 2 2. Keskustoimisto 3 3. Tiedotus ja koulutus 3 4. Aseidenriisunta ja asevalvonta 6 5. Rauhanrakentaminen, rauhanvälitys ja kriisinhallinta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013 Vahvistettu kevätkokouksessa 26.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1.1.2013 31.12.2013

Toimintakertomus 2013 Vahvistettu kevätkokouksessa 26.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1.1.2013 31.12.2013 Toimintakertomus 2013 Vahvistettu kevätkokouksessa 26.4.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1.1.2013 31.12.2013 Kestovaippayhdistys ry (myöh. yhdistys) perustettiin 17.3.2004 Helsingissä. Vuonna 2013 alkoi yhdistyksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot