Alueellisen varautumisen haasteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellisen varautumisen haasteet"

Transkriptio

1 Alueellisen varautumisen haasteet Yleissihteeri, ST Vesa Valtonen SPPL 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa

2 Aluehallinto turvallisuuden yhteistoiminnan tekijänä (2009)

3 Johtopäätöksiä ja pohdintaa (viiden vuoden takaa ) Laajan turvallisuuden koordinaatiossa vakavimmat puutteet ovat aluehallintotasolla Maakunta, kuntayhtymä, suurkunta paikallishallinnon ja keskushallinnon välissä on oltava koordinaatiota myös turvallisuusalalla - Vrt. 7 alaisen periaate käytännön johtamisen kannalta Turvallisuuden yhteensovittaminen aluetasolla edellyttää Yhteistä uhka-arviota ja turvallisuusfoorumien perustamista Toiminnallisten suorituskykyjen hallintaa edellyttää yhteistyötä, ei vain yhteistyöverkostoja

4 Tämän päivän haasteista Nykyrakenteisiin ajautuminen Aluejakojen erilaisuus Ohjauksen moninaisuus Omistajuus? - Koulutuskoordinaatio? Ulkoistaminen Erilaiset näkökulmat palveluihin ja toimintoihin: o Tilannekuva o Varautuminen o Valmius- ja turvallisuussuunnittelu o Viestintä

5 Nykyrakenteisiin ajautuminen 2000 luvulla ja aluejakojen erilaisuus Pelastustoimiuudistus 2004, Hätäkeskusuudistus 2006, Puolustusvoimien johtamis ja hallintojärjestelmän uudistus 2008, Puolustusvoimauudistus Poliisilaitosuudistus 2009, 2013 Kunta ja palvelurakenneuudistus (PARAS) 2005, 2013 Aluehallintouudistus

6 Ohjauksen moninaisuus Posion kunta Kirkkotie Posio Suunnitelmia riittää Turvallisuussuunnitelma 2008 Kunnanviraston turvallisuussuunnitelma 2011 Tietoturvapolitiikka 2010 Kunnan strategia 2009 Elinkeinostrategia 2011 Poikkeusolojen tiedotussuunnitelma 2008 Poikkeusolojen tiedotussuun Evakuointisuunnitelma 2008 Varautumisorganisaatio 2008 Liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Väestönsuojeluohje Vs-organisaation miehitys 2008 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunn. Hyvinvointikertomus 2011 Teknisen osaston valmiussuunnitelma 2008 Teknisen osaston suojelusuunnitelma Raivaus- ja rakentaminen poikkeusoloissa Vesihuollon erillissuunnitelma 2008 Sivistysosaston valmiussuunnitelma 2008 Koulun turvallisuussuunnitelma 2011 Aamu- ja iltapäivätoimin. toimintasuunn. Nuorten työpajan toimintasuunnitelma 2012 Kansalaisopiston kehittämissuunnitelma Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma VN:n lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Lapin aikuiskoulutustrategia Terveyskeskuksen pelastussuun Sosiaalitoimen varautumissuunnitelma 2008 Palvelukeskuksen turvallisuussuunn Terveydensuojelun valvontasuunnitelma 2010 Kemikaalivalvonnan suunnitelma 2008 Tuoteturvallisuuden valvontasuunnitelma 2008 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2008 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunn Tupakkalain mukainen valvontasuunnitelma Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma Ikäpoliittinen strategia Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työsuojelun toimintaohjelma Terveys 2015 kansanterveysohjelma Tomi Timonen

7 Kuka omistaa varautumisen, yhteistyön, kokonaisturvallisuuden? Keskushallintotasolla asia on varsin selvä (VNOS, YTS) ja jopa toimii niin Aluehallintotasolla vastuu on periaatteessa selvä, mutta käytännön monimutkaisuus ei toteudu nykyrakenteissa (VALMTK lähimpänä, mutta ei vastaa jatkuvaluontoiseen toimintaan) Paikallistasolla (kunnat) toimitaan siten, että selvitään arjesta ja mahdollisesti uhkaavimmista tilanteista yhteisen tavoitteen määrittely ja yhteistyöfoorumien hyödyntäminen, esimerkiksi koulutuksen koordinaatiossa

8 Palvelurakenteen muutokset jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen näkökulmasta Ulkoistamisen sopimustoiminta ja laadun hallinta varautumisen ja turvallisuustoiminnan haasteena

9 Tilannekuvapino ja johtamisen tasot Sot Siv Strat Op Takt Sensori? Keskushallinto Aluehallinto Paikallishallinto Sensori GIS GIS, Insinöörieverstiluutnantti Mika Hyytiäinen, 2004

10 tämän päivän ja huomisen mahdollisuuksiin Varautumisen harjoitukset Yhteistyö Erit. elinkeinoelämä ja järjestöt! liimana projektit, Arjen turvaa jne. Viestintä VIRVEn käyttö! Uudet alueet olemassa olevien maakunnallisten klustereiden hyödyntäminen o Yhteisen materiaalit o Tiedon jakaminen o Osaamisen jakaminen Kokonaisturvallisuus suomalaisen varautumisen mallina Turvallisuuskomiteatoiminnan monistaminen eri toimintatasoille

11 Mitä on tapahtunut sitten vuoden 2009? tahi sitten vuoden 1917? kohti kokonaisturvallisuutta Case kokonaisturvallisuus ja Turvallisuuskomitean sihteeristö

12 ...KOKONAISMAANPUOLUSTUS... KOKONAISTURVALLISUUS YETT

13 Kokonaisturvallisuuden perusteita 2010 luvulla 1 Hallbergin komitean mietintö Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010 Valtioneuvoston Periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012 Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta 2012

14 Kokonaisturvallisuus Suomalaisen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden periaatteella, joka tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Selonteko 2012

15 Turvallisuuskomitea ja valtioneuvoston varautumisen yhteistyöfoorumit Turvallisuuskomitea Valtioneuvoston avustaminen Kokonaisturvallisuuden varautumisen yhteensovittaminen Turvallisuuskomitean sihteeristö Turvallisuuskomitean avustaminen. Hallinnonalat, elinkeinoelämä ja järjestöt tukevat TK sihteeristöä sivutoimisilla sihteereillä. TK TKSIHT TK SIVUTOIMSIHT VALMSIHT VALMPÄÄLL Valmiuspäällikkökokous Hallinnonalansa valmiusasiat Kansliapäälliköiden avustaminen Häiriötilanteiden hallinta Valmiussihteerit Hallinnonalansa valmiusasiat ja valmiuspäälliköiden tukeminen. VS:t toimivat kiinteässä yhteistyössä TKsihteeristön kanssa ja valmistelevat kokonaisturvallisuuden asioita.

16 Turvallisuuskomitea tehtävät ja kokoonpano ( ) PEPÄÄLL Rannikko PV Pääjohtaja Nissinen Tulli VSI Hetemäki VM KP Virtanen TEM KP Lehikoinen OKM KP Sillanaukee STM Pysyvät asiantuntijat Poliisiylijohtaja Paatero Poliisihallitus Pelastus- Ylijohtaja Koskinen SM PÄÄLL Kaukanen RVL 1. Avustaa kokonaisturvallisuuden hallintaan tähtäävässä varautumisessa ja varautumisen yhteen sovittamisessa. 2. Seurata ja arvioida Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ympäristön ja yhteiskunnan muutosten vaikutuksia kokonaisturvallisuuden järjestelyihin. 3. Seurata hallinnon eri alojen ja tasojen toimia kokonaisturvallisuuteen liittyvien varautumisjärjestelyjen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 4. Sovittaa tarvittaessa yhteen laajoja ja tärkeitä varautumista koskevia asiakokonaisuuksia, kuten valtakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen sekä yhteistyömuotojen, toimintamallien, tutkimuksen ja harjoitustoiminnan kehittäminen. Avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä. kokonaisturvallisuuden alalla toimiva varautumisen yhteistoimintaelin ja tarvittaessa häiriötilanteissa asiantuntijaelin VSI Torstila UM VSI Heinonen VNK KP Räty PLM KP Tanner TPK TJ Kananen HVK KP Husu-Kallio MMM KP Astola OM KP Nerg SM KP Pursiainen LVM KP Pokka YM 16

17 Turvallisuuskomitean sihteeristö pääsihteeri Vesa Virtanen hallitusneuvos Matti Piispanen yleissihteeri Vesa Valtonen projektikoordinaattori (MCDC) Harri Roivainen erikoistutkija Antti Sillanpää sihteeri Jaana Hyytiä Sivutoimiset: neuvotteleva virkamies Merja Rapeli (samalla STM:n valmiussihteeri) erikoisasiantuntija Miikka Salonen (HVK, 60 % työpanoksesta) poliisitarkastaja Jari Pajunen (SM, 40 % työpanoksesta) valmiuskoordinaattori Marko Turunen (SM, 20 % työpanoksesta) tietoturvallisuusasiantuntija Aku Hilve (VM, 10 % työpanoksesta) turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Sami Hyytiäinen (Tulli) neuvotteleva virkamies Timo Kievari (LVM) Tiedottaja Eemeli Peltonen (PLM) korkeakouluharjoittelija, 3 kk kerrallaan 17

18 KOKONAISTURVALLISUUS Yhteensovittaminen yhteiset toiminnot Valtion johtaminen Kansain välinen toiminta Suomen puolustuskyky Sisäinen turvallisuus Talouden ja infrastruktuurin toimivuus Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky Henkinen kriisinkestävyys Ohjelmat Työturvallisuus Yhteiset palvelut Organisaatioturvallisuus Kyberturvallisuus Tilannekuvatoiminta

19 Turvallisuuskomitean tuotteet Yhteiskunta yhteistyötahot Häiriötilanteiden hallinnan tukeminen? Kansliapäälliköt VALTIONEUVOSTO SELKO PLM Valmiuspäälliköt Turvallisuuskomitean sihteeristö Valmiussihteerit VNK VNTike, viestintä järjestöt, elinkeinoelämä YTS Turvallisuuskomitea Kokoustoiminta VALHAharjoitukset Raportit, lausunnot Seminaarit www tieto & valistus HVK, SPR, Kokonaisturvallisuuden kehittäminen Strategiat, toimeenpano ohjelmat ja seuranta Toimintaympäristön seuranta ja analysointi Varautumisen ja turvallisuustoiminnan konseptit TUVE HVP STO

20 TUOTTEET? TKsihteeristö: parempaa, nopeaa ja läpinäkyvää valmistelua ammattitaidon kehittymistä Turvallisuuskomitea: Hallinnonaloja aidosti tukevia suosituksia Elinkeinoelämän ja järjestöjen parempi huomioiminen Viestinnän kehittäminen Turvallisuuden konseptien pitkäjänteinen kehittäminen VALHA13, Kyber TPO, Turvallisuustutkimuksen TPO, Kunta ja alueseminaari, tulossa tutkimusseminaari ja järjestöseminaari

21 Turvallisuuskomitean suositus Tavoite on kehittää ohjeistusta yhdenmukaiseksi, hyödyntää eri hallinnonalojen hyviä käytäntöjä ja poistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä sekä selventää näin alue ja kuntatason varautumiseen liittyvää ohjausta. Suositetaan kirjattavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan, että Turvallisuuskomiteassa valmistellaan varautumisen kehittämisohjelma, jonka pohjalta tarkastettaisiin valtakunnallisen varautumisen tehtävät ja toiminnan järjestelyt. Ohjelman painopiste olisi paikallisen ja aluetason varautumisen ohjaamisessa sekä tukemisessa. Tavoite on selkiyttää toimijoiden roolit ja vastuu sekä luoda kokonaisturvallisuuden konseptien kehittämisjärjestelmä, jolla varautumisen eri osa alueita (esim. tilannekuva, johtaminen, järjestöyhteistyö jne.) kehitetään ja seurataan pitkäjänteisesti

22 Kokonaisturvallisuuden konseptien pitkäjänteinen kehitys 1 v 5 v 10 v 22

23 Kiitos mielenkiinnosta!

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Komentajan kynästä: Merivoimat puolustusvoimauudistuksessa s. 6 Merivoimien tutkimus- ja koetoiminta puolustusvoimauudistuksessa s. 46 Teemana Merivoimat

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2013 Valtionhallinnon viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelma. Valtioneuvostotason toimintamalli

Turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelma. Valtioneuvostotason toimintamalli Turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelma Valtioneuvostotason toimintamalli Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2014 Turvallisuustutkimuksen toimeenpano-ohjelma Valtioneuvostotason toimintamalli

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet

alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet Turvalliseen huomiseen alueellisen ja paikallisen turvallisuusyhteistyön mahdollisuudet 10.12.2009 Kimmo Kohvakka toimitusjohtaja Turvalliseen huomiseen Ajatuksia johtamisesta Perpetual optimism is a force

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002 Helsinki 2002 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS)

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Viestiliikenne- ja tietoverkkoturvallisuus KYBERUHKAT

Viestiliikenne- ja tietoverkkoturvallisuus KYBERUHKAT Viestiliikenne- ja tietoverkkoturvallisuus KYBERUHKAT KYBER Kyber" sanaa käytetään lähes poikkeuksetta yhdyssanan etuliitteenä. Sanan merkityssisältö liittyy yleensä sähköisessä muodossa olevan informaation

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot