Toimintasuunnitelma vuodelle Maan ystävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa

2 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa Tausta Tavoitteet Keinot Vuoden 2007 painopisteet Ilmastokampanja kestävää energia- ja liikennepolitiikkaa Autoton päivä Ilmari-ilmastotiedotushanke Ilmasto.org ilmastoviestintää verkossa JunttiAuto kampanja Lentomaksu kampanja Lumiukot ilmastonmuutosta vastaan VaihdaVirtaa kampanja Talouskampanja Alkuperäiskansayhteistyöprojekti Globalisaatio, ympäristö ja kehitys GMO Geenimuunnellut organismit Kotina maapallo globalisaatiotiedotushanke Kulutuskriittisyys Metsäryhmä Vaihtoehtoja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tiedotushanke Vesiryhmä Älä osta mitään päivä Muut ryhmät ja hankkeet Maan hiljaiset Maan ystävien lapset Maaseuturyhmä Yhteys Maahan Osallisuusprojekti Paikallisryhmät Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Rovaniemi Tampere Turku Vaasa Kansainvälinen toiminta Toimistot ja hallinto Julkaisutoiminta...26 LIITTEET LIITE1. Maan ystävien arvot, unelma ja tehtävä...27 LIITE 2. Maan ystävien yhteistyöverkostoja...28

3 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa 1.1 Tausta Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 70 maasta kaikista maanosista. Maan ystävät toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta perustuu ihmisten vapaaehtoisuuteen, ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Maan ystävillä on Suomessa kymmenkunta paikallisryhmää Helsingistä Rovaniemelle. Maan ystävien toiminta perustuu paikallisryhmien lisäksi kampanjoihin, esimerkkeinä ilmasto-, talous-, metsä-, GMO- ja alkuperäiskansakampanja. Kampanjoiden lisäksi Maan ystävillä on hankkeita ja projekteja. Maan ystävien toiminta ulottuu ruohonjuuritasolta kabinetteihin. Toimintamme on laajaalaista ja vapaamuotoista. 1.2 Tavoitteet Maan ystävät on yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, joka etsii syitä seurausten takana ja pyrkii ratkomaan ongelmia niiden syntylähteillä. Maan ystävät toimii Suomessa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tavoitteenaan: muuttaa yhteiskuntaa demokraattisemmaksi ja ekologisesti kestävämmäksi sekä edistää talouden muuttamista paikallisemmaksi edistää yhteiskunnallista, taloudellista, poliittista ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa suojella maapalloa enemmältä pilaantumiselta ja korjata ihmisen ympäristölle aiheuttamia vahinkoja säilyttää maapallon ekologinen, kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus edistää ihmisten ja eläinten oikeuksia. 1.3 Keinot Maan ystävät toimii avoimesti ja ehdottoman väkivallattomasti. Vaikuttamiskeinojamme ovat esimerkiksi tiedottaminen, tempaukset, teemapäivät, keskustelutilaisuudet, mielenosoitukset, kouluvierailut, päättäjien tapaaminen, kansalaistottelemattomuus, katuteatteri, performanssit, ostoboikotit sekä www-sivujen julkaiseminen.. Toiminnan keinoina ovat myös kampanjat ja tapahtumat, tiedotus- ja julkaisutoiminta, koulutus,

4 tutkimustoiminta ja vetoomukset. Pyrimme omassa toiminnassamme tasa-arvoisuuteen ja hierarkioiden välttämiseen. Toimintamme on avointa, rauhanomaista ja väkivallatonta. Maan ystävät rakentaa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja kannustaa ihmisiä käyttämään vaikutusmahdollisuuksiaan. Maan ystävät suhtautuu myönteisesti ihmisten omaehtoiseen, rauhanomaiseen ja avoimeen kansalaistoimintaan ja -tottelemattomuuteen, joka tukee Maan ystävien kannattamia asioita ja arvoja. 2 Vuoden 2007 painopisteet Vuoden 2007 teemana Maan ystävissä on Maa tarvitsee ystäviä. Pyrimme tehokkaampaan, vaikuttavampaan, mutta yhä ihmisten osallistumiseen perustuvaan toimintaan. Tuemme vapaaehtoisten aktiiviemme vaikuttamistyötä ja osallistumista mm. erilaisiin seminaareihin, tapaamisiin ja kuulemisiin pyrkimällä palkkaamaan lisää työvoimaa. Teemme laajasti yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Kehitämme verkkosivujamme ja verkkovaikuttamista mm. keskustelufoorumin avulla. Kiinnitämme huomiota erityisesti jäsenhankintaan. Vuonna 2007 Maan ystävät pyrkii laajentamaan toimintaansa ja ympäristöpoliittista vaikuttavuuttaan. Rohkaisemme ihmisiä kansalaisvaikuttamiseen ja vaadimme Suomelta ja EU:lta entistä kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa. Seuraamme aktiivisesti ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, erityisesti Kioton jälkeisen ilmastosopimuksen neuvottelujen etenemistä, ja IPCC:n neljännen arviointiraportin julkaisemista ja tuomme keskusteluun uusia avauksia. Osallistumme mm. Kestävän kehityksen toimikunnan ja Ilmastofoorumin toimintaan sekä Suomen sosiaalifoorumin 2007 järjestämiseen. Maan ystävien toiminnan erityisiä painopistealueita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, maailman talouden muuttaminen oikeudenmukaisemmaksi sekä elämäntavan muuttaminen kestävämmäksi. Maan ystävien kampanjat pureutuvat erityisesti näihin teemoihin. Maan ystävien kampanjoiden rooleja virtaviivaistetaan ja niiden viestintään panostetaan. Kampanjat kiinnittävät huomiota uusien ihmisten mukaan tulemisen ja osallistumisen helpottamiseen entisestäkin enemmän. Ilmastokampanja kokoaa yhteen ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikan teemoihin liittyvää toimintaa. Talouskampanjan teemoina ovat kulutuskritiikki ja vastuullinen talouspolitiikka. Vuoden 2007 aikana pyritään järjestämään kunkin kampanjan teema-alueita käsittelevä valtakunnallinen tapaaminen tai seminaari. Maan ystävien omien kampanjoiden lisäksi toimimme aktiivisesti järjestöjen yhteisissä hankkeissa. Maan ystävät toimii Suomen sosiaalifoorumi 2007 tilijärjestönä. Ympäristöjärjestöjen (Maan ystävät, Luonto-Liitto, Dodo) yhteistyönä Nuorten Akatemian kanssa toteuttama Ilmari-ilmastotiedotushanke jatkuu. Osallistumme myös globalisaatiosta kertovaan Kotina maapallo tiedotushankkeeseen yhdessä Attacin, Reilun kaupan puolesta ry:n, Kirkon ulkomaanavun Changemaker -verkoston sekä Nuorten Akatemian

5 kanssa. Siipiemme suojissa toimii ilmastonmuutoksesta kertovaa sivustoa ylläpitävä monen järjestön ihmisistä koostuva ryhmä, vihreää sähköä edistävä Vaihda Virtaa kampanja (http://www.vaihdavirtaa.net) sekä kaupunkimaastureita parodioiva JunttiAuto -kampanja (http://www.junttiauto.com). Monet paikallisryhmämme ovat aktiivisesti mukana Kepan koordinoimien Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Lisäksi Maan ystävät osallistuu ajankohtaisten tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2007 eri paikkakunnilla järjestetään toimintaa helmikuussa lumiukkojen toimintapäivänä ilmastonmuutosta vastaan, syyskuussa Autottomana päivänä ja marraskuussa kansainvälisenä ilmastotoimintapäivänä sekä Älä osta mitään päivänä. 3 Ilmastokampanja kestävää energia- ja liikennepolitiikkaa Ilmastokampanja on yksi Maan ystävien kattokampanjoista. Se kokoaa alleen ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikkaan liittyvää toimintaa. Ilmastokampanja toimii jo kymmenettä vuotta. Se on saavuttanut vakiintuneen ja arvostetun aseman pitkän kokemuksen ja osaamisen ansiosta. Ilmastokampanja on tuottanut aineistoa ja tiedottanut ilmastokysymyksistä, vaikuttanut ilmastopolitiikkaan Suomessa ja muualla, edistänyt uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä nostanut esiin ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Toiminta jatkuu näiden teemojen parissa myös vuonna Kampanja järjestää kaksi isoa ilmasto- ja paikallisryhmäaktiivien kokoontumista, yhden keväällä ja yhden syksyllä, aktivoidakseen ja suunnitellakseen ilmastotoimintaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Maan ystävät on ollut perustamassa Tulevaisuuden Voima -järjestöä eri järjestöjen ilmastotoiminnan kokoamiseksi. Kampanja tekee aktiivista yhteistyötä Tulevaisuuden Voiman ja muiden ilmastotoimintaa toteuttavien järjestöjen kanssa. Kansainvälisesti kampanja on tiiviissä yhteistyössä Euroopan Maan ystävien (Friends of the Earth Europe, FoEE) ilmastokampanjan kanssa. Ilmastokampanja on mukana kansainvälisessä järjestöverkostossa Climate Action Networkissa (CAN) ja jatkaa yhteistyötä Climate Youth Networkin (CYN) kanssa. Tiedotushankkeet Kampanja osallistuu ympäristöjärjestöjen Ilmari-ilmastotiedotushankkeen koordinointiin, kouluvierailujen toteuttamiseen ja materiaalien tuottamiseen. Hankkeeseen värvättyjä koulukiertäjiä pyritään innostamaan mukaan kampanjan toimintaan jatkossakin. Ilmarihankkeen painopisteenä lukuvuonna on myös ilmastoaiheisen kerhotoiminnan tukeminen ja nuorille suunnattujen ilmastotoimintaryhmien perustaminen. Hankkeessa pyritään aiempaa enemmän markkinoimaan nuorille myös netistä löytyviä ilmastovisaa ja ilmastopeliä (www.ilmasto.org/peli). Maan ystävien ilmastokampanja on vastuussa -ilmastosivuston ylläpidosta ja kehittämisestä. Sivustolta löytyy ilmastotietoa niin aloittelijalle kuin asiantuntijallekin, ja ajankohtaisten uutisten ja eri aloja koskevien puheenvuorojen on

6 todettu kiinnostavan kohderyhmää. Vuonna 2007 sivuja kehitetään edelleen yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja hankkeelle kootun tukiryhmän kanssa. IPCC:n neljännen arviointiraportin tiedot päivitetään myös ilmasto.orgiin. Ilmastovisa ja ilmastopeli pyrkivät houkuttelemaan entistä laajempaa ihmisjoukkoa ilmastotiedon pariin. Ilmastokampanja järjestää myös seminaareja ja keskustelutilaisuuksia esimerkiksi Suomen sosiaalifoorumissa. Kampanjan omille toimijoille pyritään järjestämään ilmasto- ja energia-aiheista koulutusta yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Katutason toiminta Hankkeiden lisäksi yksittäisten tempausten järjestäminen on keino puhutella ihmisiä ja myös saada ilmastonmuutokselle julkisuutta. Ilmastokampanja jatkaa vuonna 2007 näkyvien tempausten järjestämistä edellisten vuosien lumiukkotempauksen, ympäri Suomea kerättyjen kansalaisten ilmastolupausten ja eduskuntatalon edessä toteutettujen hiilidino- ja ilmastoviestitempausten tapaan. Alkuvuonna 2007 järjestetään odotetuksi laskiaistempaukseksi muodostunut lumiukkojen mielenosoitus ilmastonmuutosta vastaan. Paikallisryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä Suomessa sekä ympäristöjärjestöjä muissa pohjoisissa maissa kehotetaan rakentamaan mieltään osoittavia lumiukkoja. Kampanja koordinoi ja tukee tapahtumia, tiedottaa niistä sekä tuottaa paikallista toimintaa tukevaa materiaalia, kuten esitteen, julisteen ja pinssejä. Kampanjalla on vetovastuu Autottoman päivän paikallistoiminnasta. Paikallisryhmille tarjotaan uusia toimintaideoita ja niiden toimintaa tuetaan kaikin tavoin. Kampanja hoitaa valtakunnallisen tiedottamisen ja materiaalien tuottamisen. Kampanja pyrkii osallistumaan kansainväliseen ilmastotoimintapäivään, joita on järjestetty edellisinä vuosina YK:n ilmastoneuvottelujen alla. Materiaalit Kampanjan tärkeimpiin materiaaleihin kuuluvat verkkosivut ja Niiden kehittämistä jatketaan. Kampanjan verkkosivuja kehitetään. Sivuille lisätään kampanjan toimintansa aikana tuottamaa materiaalia, kuten ilmastoaiheisia esitteitä, julisteita ja tekstejä. Kampanja tuottaa tyylikkäitä ilmastoaiheisia materiaaleja, kuten pinssejä, julisteita ja t- paitoja. Materiaaleja levitetään paikallisryhmien ja muiden kontaktien kautta sekä mahdollisesti myydään verkossa. Kampanjan esitettä uudistetaan ja painetaan lisää. Esite kertoo perusasiat ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista, torjumisesta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Se myös innostaa ihmisiä huomioimaan ilmastonmuutoksen omassa elämässään ja osallistumaan kampanjan toimintaan. Ilmastopolitiikka Ilmasto-oikeudenmukaisuudesta tulee yhä ajankohtaisempi aihe, kun keskustelu Kioton sopimuksen jälkeisestä ilmastopolitiikasta kiihtyy entisestään. Ilmasto-

7 oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan ilmastopolitiikan tulee olla sellaista, että sekä myöhemmin jaettavat päästöoikeudet että jo tuotetuista päästöistä kannettu vastuu ovat oikeudenmukaisessa suhteessa kaikkien ihmisten kesken riippumatta kansallisuudesta tai väestöryhmästä. Kampanja on ollut aiheen esilletuonnissa edelläkävijä, ja työtä jatketaan myös ensi vuonna. Kampanja osallistuu aktiivisesti ympäristöministeriön koolle kutsuman ilmastofoorumin työskentelyyn. Maan ystävien ilmastokampanja on aktiivisesti mukana Euroopan Maan ystävien ilmastokampanjan toiminnassa ja ohjausryhmässä. Myös vuonna 2007 osallistutaan kansainvälisiin ilmastotempauksiin. Ilmastokampanja jatkaa aktiivista tiedottamista ajankohtaisista tutkimustuloksista ja poliittisista päätöksistä. Ilmastokampanjan aktiivit osallistuvat seminaareihin ja muihin yleisötilaisuuksiin ja tapaavat päättäjiä. Ilmastokampanja pyrkii kannustamaan päättäjiä parempiin päätöksiin niin EU-, eduskunta- kuin kuntatasollakin. Energia Kampanjan siipien suojissa toimii Vaihda virtaa -hanke, joka ylläpitää vihreän sähkön hankinnassa tukevaa sivustoa. Osoitteessa kuka tahansa voi tutustua vihreään sähköön, vertailla hintoja sekä tilata esitäytetyn sähkösopimuksen. Kampanja vaikuttaa korkeakoulujen oppilaskuntiin, opiskelija-asuntosäätiöihin ja jatkossa myös muihin merkittäviin sähkönostajiin, jotta ne ostaisivat uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää sähköä. Kampanja osallistuu ydinvoiman vastaisen liikkeen suunnitteluun, toimintaan ja tempauksiin. Ydinvoimaloiden epäkohdista, ydinvoiman ongelmista ylipäätään, energiansäästöstä ja energiantuotannon vaihtoehdoista tiedotetaan. Tuomme esille myös ydinaseiden ja ydinvoiman tiiviin yhteyden toisiinsa. Liikenne Kampanja pyrkii tuomaan yhteen, koordinoimaan ja vahvistamaan paikallisryhmien liikennetoimintaa. Ilmastokampanjan alle siirtynyt Maan ystävien liikennekampanja on tuottanut tai välittänyt Maan ystävien paikallisryhmille monia suosittuja ja tehokkaita toimintaideoita, kuten Critical Mass -mielenosoitukset, Reclaim the Streets - katukarnevaalit, Street Party -kadunvaltaukset, kriittiset pyöräretket, parkkipaikkapiknikit sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden palkitsemisen ekologisen kulkutavan valitsemisesta. Näitä kaikkia jatketaan eri paikkakunnilla. Helposti toteutettavia ja innostavia konsepteja pyritään ideoimaan ja paikallisryhmiä tukemaan niiden toteuttamisessa. Yksi Maan ystävien ilmastokampanjan vastaavista keskittyy nimenomaan liikenneteemoihin. Osallistuminen syksyllä järjestettävään Autottomaan päivään on yksi vuoden kohokohdista. Jyväskylässä järjestetään Neste Rallien vaihtoehtotapahtuma perinteikkäine Pienajoineen. Maan ystävät ylläpitää JunttiAuto.com -sivustoa, joka vastamainosten keinoin kritisoi kaupunkimaastureita. Maan ystävät kampanjoi kestävämmän liikkumisen puolesta myös vaatimalla

8 lentoliikenteen epäreilun suosimisen loppua verotuksessa ja ilmastopolitiikassa. Ennen kun näin tapahtuu, voi lentomatkustaja maksaa vapaaehtoista lentomaksua osoitteen ohjeiden mukaan. Lentomaksurahat käytetään energiansäästöinvestointeihin joko itäeurooppalaisen tai aasialaisen kumppanin kanssa toteutettavan hankkeen kautta sekä ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen Suomessa ja EU:ssa. 3.1 Autoton päivä Kansainvälistä Autotonta päivää vietetään vuosittain syyskuun loppupuolella. Ihmiset ympäri maailmaa jättävät autonsa kotiin ja kulkevat ympäristöystävällisesti. Maan ystävien tavoitteena on, että jokainen päivä olisi Suomessa autoton. Mahdollisimman monella tulee olla mahdollisuus liikkua ja elää ilman autoa. Maan ystävillä on Autottomana päivänä 2007 toimintaa ympäri Suomea, yli 10 paikkakunnalla. Autottomana päivänä on aikaisempina vuosina mm. pidetty piknikkejä parkkiruuduissa, järjestetty pyörämielenosoituksia ja kadunvaltauksia sekä muilla tavoin valloitettu kaupunkia ihmisten ja hauskanpidon käyttöön. Autottomana päivänä 2007 jatketaan paikallisryhmien mielekkäimmiksi kokemien toimintamuotojen parissa, kehitetään teemapäivän viettoa edellisten vuosien kokemusten perusteella sekä luodaan toteutusmahdollisuuksia uusille ideoille. 3.2 Ilmari-ilmastotiedotushanke Ilmari- ilmastotiedotushankkeen tavoitteena on tehdä ilmastonmuutos tutuksi perusopetuksen yläluokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanketta toteuttavat yhdessä Maan ystävät, Luonto-Liitto ja Dodo sekä Nuorten Akatemia. Vuosina Ilmari on saanut rahoituksensa KTM:n koordinoimasta ilmastonmuutoksen viestintäohjelmasta. Ilmari-ilmastotiedotushankkeessa koulutetut ilmastolähettiläät vierailevat yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kertomassa ja keskustelemassa ilmastonmuutoksesta. Lukuvuonna kouluvierailuja eri puolille Suomea on tekemässä yli 80 ilmastolähettilästä. Hankkeessa on tuotettu lähettiläiden vierailujen tueksi ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja torjumisesta kertova kalvosarja suomeksi ja ruotsiksi, kalvosarjaan taustamateriaalia sekä projekti-ideoita, joita voi hyödyntää esimerkiksi koulun ilmastovaikutuksien pohtimiseen, jos aiheeseen on käytettävissä enemmän aikaa. Hankkeessa on tuotettu myös Ilmastopeli, jota pelaamalla voi samalla tutustua suomeksi tai englanniksi ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ilmastovisa-pelissä voi testata ilmastotietämystään. Kouluvierailujen lisäksi hankkeessa yritetään lukuvuonna muodostaa Ilmarikerhoja eri puolille Suomea. Kerhot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia perehtyä ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökysymyksiin koulutunteja syvemmin. Hankkeen tavoitteena on keväällä 2007 toteuttaa kouluvierailuja eri puolilla Suomea ja tukea kouluvierailijoita ja paikallistoimintaa. Syyslukukaudella 2007 tavoitteena on taas kouluttaa 25 uutta ilmastolähettilästä, jatkokouluttaa 25 vanhaa ilmastolähettilästä,

9 päivittää lähettiläiden käytössä ja netissä jaossa oleva kalvosarja, projekti-ideat, esitteet ja taustamateriaali, ideoida tunneille käytettäviksi lisää pelejä ja leikkejä sekä tuottaa tukimateriaalia ilmastoaiheisen paikallistoiminnan aktivoinnin avuksi. Ilmastopelin (www.ilmasto.org/peli) avulla yritetään jatkossakin herätellä nuoria kiinnostumaan ilmastonmuutoksesta. 3.3 Ilmasto.org ilmastoviestintää verkossa Ilmastoviestintää verkossa on Maan ystävien, Dodon, Tekniikka Elämää Palvelemaan ry:n, WWF:n ja Luonto-Liiton yhteinen kampanja, jossa kehitetään ilmasto.org-verkkosivustoa. Hanke tarjoaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta suomen kielellä, ja ilmasto.org -sivusto on vakiinnuttanut asemansa laajimpana suomenkielisenä ilmastotiedon lähteenä verkossa. Ilmastosivuilta kävijä löytää ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä asioista, kuten ilmastopolitiikasta ja uusiutuvasta energiasta, kertovien tekstien lisäksi mm. nuorten suosiman Ilmastopelin, Ilmastovisan, Usein kysytyt kysymykset -palstan, asiantuntijapuheenvuoroja ja ilmastouutisia. Sivustolle tehtiin vuosina KTM:n hankerahoituksen turvin rakenneuudistus ja projektisihteeri päivitti sivuston. Vuonna 2007 ilmasto-sivujen ajantasaisuus pyritään säilyttämään. IPCC:n neljännen arviointiraportin tiedot päivitetään sivustolle. Yhteistyötä Ilmari-hankkeen kanssa esimerkiksi kerhotoiminnan osalta tiivistetään. 3.4 JunttiAuto kampanja Kaupunkimaasturit, raskaat ja isokokoiset muotiajoneuvot yleistyvät Suomessa kovaa vauhtia. Ne kuluttavat järjettömästi polttoainetta ja vievät tavallista enemmän tilaa kaupungeissa. Maan ystävien kaupunkimaastureita kritisoivaan ja parodioivaan JunttiAuto kampanjaan kuuluu verkkosivu JunttiAuto.com, neljä julistetta, tarroja sekä paikallistoimintaa. Kampanjan internetsivuja markkinoidaan ja materiaaleja levitetään aktiivisesti vuonna 2007 ja teemaa nostetaan esiin erityisesti Autottoman päivän yhteydessä. 3.5 Lentomaksu kampanja Maan ystävien tavoitteena on lopettaa lentämisen kohtuuton tukeminen, joka uhkaa ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia. Lentoliikenteen hinnat tulee saattaa haittoja vastaavalle tasolle EU:ssa ja koko maailmassa. Maan ystävien lentomaksukampanja (www.lentomaksu.fi) tiedottaa mahdollisuudesta kompensoida lentämisen aiheuttamia haittoja maksamalla vapaaehtoista lentomaksua ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta. Lentomaksuvarat käytetään ilmastokampanjointiin ja niillä tuetaan muiden järjestöjen ilmasto- ja energiatoimintaa.

10 3.6 Lumiukot ilmastonmuutosta vastaan Laskiaistiistaina lumiukot ja -akat nousevat jälleen vastustamaan ilmaston lämpenemistä ja vaatimaan oikeuttaan olla olemassa. Lumiukkojen mielenosoitus on järjestetty vuosina 2006 ja Suomessa tempaukseen on osallistunut 17 paikkakuntaa, ja lumiukot ovat tempaisseet myös Bulgariassa, Norjassa, Ruotsissa, Sloveniassa, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa. Mikkelistä alkunsa saaneella Maan ystävien tempauksella halutaan muistuttaa, että ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Ilmastonmuutos uhkaa paitsi Suomen lumisia talvia ja lumiukkoja, myös mahdollisuutta hyvään elämään tällä planeetalla. Maan ystävien kaupunkien näkyvillä paikoilla järjestämien tempausten lisäksi lumiukkotempaukseen voi osallistua vaikkapa rakentamalla laskiaistiistaina lumiukon kotipihalle ja laittamalla sille mielenosoituskyltin käteen. Lumiukkoja voi rakentaa myös esimerkiksi koulun tai päiväkodin pihaan. 3.7 VaihdaVirtaa kampanja VaihdaVirtaa-kampanja pyrkii edistämään uusiutuvista energialähteistä tuotetun vihreän sähkön käyttöä. Kampanja pitää yllä nettisivuja, joilla on tarjolla tietoa vihreästä sähköstä ja eri yhtiöiden vihreän sähkön hinnoista. Sivuilta voi myös tilata sopimuslomakkeen oman sähkösopimuksen vaihtamiseksi ja haastaa kaverinkin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntatalkoisiin. Kampanjan tavoitteena on näkyä tapahtumissa ja vaikuttaa korkeakoulujen oppilaskuntiin, opiskelija-asuntosäätiöihin ja jatkossa myös muihin merkittäviin sähkönostajiin, jotta ne ostaisivat uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää sähköä. 4 Talouskampanja Maan ystävien talouskampanjan painopisteitä vuonna 2007 ovat kulutusmuodot ja vastuullinen politiikka. Tavoitteina ovat mm. kestävien kulutustottumusten yleistäminen, yhtiövallan kaventaminen, WTO:n toimivallan kaventaminen, YK:n kauppapoliittisen toimivallan ja demokraattisuuden vahvistaminen sekä paikallistason päätöksenteon ja paikallistalouksien edistäminen. Erityisesti esille nostettavia teemoja ovat kulutuskriittisyys, oikeudenmukainen kauppapolitiikka, globalisaation vaikutukset ja vaihtoehdot, paikallistaloudet, Suomen ja EU:n talousjärjestelmät ja -politiikka, alkuperäiskansat, vesi, kansainväliset metsäkysymykset sekä geenimuunnellut organismit. Talouskampanjan rakennetta, nimeä ja jäsentoimintaa pohditaan yhdessä Maan ystävien muiden kampanjoiden kanssa tammikuussa järjestettävässä yhteisessä

11 kampanjatapaamisessa. Talouskampanja pyrkii kehittämään toimintatapoja, jotka konkretisoivat kampanjan tavoitteet paikallisessa toiminnassa. Pyrkimyksenä on kehittää kampanjaa niin, että se tarjoaa toimintamahdollisuuksia monenlaisille toimijoille, ja on helpommin uusien aktiivien lähestyttävissä. 4.1 Alkuperäiskansayhteistyöprojekti Tämän yhteistyön toiminnot ja niissä tuotettava dokumentaatio tematisoivat alkuperäiskansojen, etenkin Intian adivasien elämän yhteyttä maahan, metsään ja paikallisuuteen ystävyytenä maan kanssa ja näihin liittyviä Pohjoisen elämäntavan, ekoyhteisöjen ym. mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Muilta osin suunniteltua toimintaa toteutetaan yhteistyössä mm. Siemenpuunsäätiön ja sen Intia-ryhmän, Vasudhaiva Kutumbakamin, SHALIN ry:n, saamelaisten MII ry:n, Ympäristö ja kehitys ry:n sekä Etnia ry:n kanssa. Alkuvuodesta ilmestyy Intiassa vuodenvaihteessa vierailleiden aktivistien raportteja adivasien metsäkyläyhteisöistä, heidän oikeuksistaan, elinehdoistaan ja maailmankuvastaan sekä ylikansallisten, eurooppalaisten ja suomalaisten yhtiöiden vaikutuksista adivasien elämään. Myös FoEI:n metsäyhteisöjä koskeva julkaisu ilmestynee vuoden alussa, ja siinä mahdollisesti artikkeli adivaseista. Myös Nairobissa järjestettävästä Maailman sosiaalifoorumista pyritään saamaan tietoa alkuperäiskansoja koskevista tapahtumista. Tammi-helmikuussa Katajamäen juurikulttuuriyhteisössä pidettävillä Ekolaiskottelupäivillä tutustutaan tähän työhön sekä myös muihin uusiin dokumenttivideoihin mm. alkuperäiskansoista ja kestävistä elämäntavoista. Päivien ohjelmassa on myös Hannu Hyvösen dokumentti Viimeinen joiku Saamenmaalla, joka kertoo saamelaisten ja valtaväestön metsäkonfliktista. Videodokumentoinnin kehittämisen lisäksi Ekolaiskottelupäivillä keskustellaan myös Maan ystävien Yhteys maahan -toiminnan kytkeytymisestä Viimeinen joiku Saamenmaalla -videon esittelykierrokseen - esimerkiksi valmistamalla jonkinlaista dialogista ongelmanratkaisuprosessia Lapin metsäsotaan liittyen. Mahdollisia yhteystahoja ovat sivistysjärjestöt. Maaliskuussa intialaisia kumppaneita vierailee Suomessa Siemenpuun tapahtumissa. Tässä yhteydessä järjestetään avoin tilaisuus siitä, mitä me pohjoisessa, ja aluksi erityisesti vaihtoehto-, ympäristö- ja elämäntapa-liikkeiden sekä ekoyhteisöjen piirissä, voisimme oppia adivasien metsäelämästä, maailmankuvasta ja heidän tavastaan ymmärtää ympäristö. Samalla keskustellaan myös aktivistivaihdon mahdollisuuksista niiden suomalaisten henkilöiden ja tahojen kanssa, joita tuo vaihto kiinnostaa. Myös Suomen sosiaalifoorumia ja Maailma kylässä festivaaleja pyritään hyödyntämään jatkotilaisuuksien järjestämisessä. Lisäksi tuotetaan nettisivuja, näyttelyitä, videoita ym. kartoitusta ja dokumentointia adivasikylistä. Kesällä ja syksyllä toteutettavia aktivistien Intian matkoja pyritään hyödyntämään aineiston saamiseksi adivasien maankäytöstä ja globalisaation vaikutuksista heidän alueellaan,

12 sekä adivasien luontosuhteesta. Loppukesästä Katajamäessä järjestetään mahdollisesti leiri "Alkuperäiskansat ja yhteys maahan ja metsään". Lisäksi Katajamäellä järjestetään vuoden kiertoon liittyviä juurikulttuuritapahtumia. Sieltä käsin ylläpidetään myös ns. Kestävän elämäntavan kiertokoulua, jonka nimissä järjestetään tapahtumia Yhteys maahan -teemasta Katajamäessä ja vastaavantapaisissa eko- ym. yhteisöissä eri puolilla maata. Loppusyksystä vuoden aikana toteutuneista toiminnoista, dokumentaatiosta ja kokemuksista järjestetään kokonaisvaltaisempi avoin esittelytilaisuus aiheenaan adivasien metsäelämä ja mitä voimme siitä oppia. 4.2 Globalisaatio, ympäristö ja kehitys Talouskampanjan puitteissa osallistutaan kauppa- ja kehityspoliittiseen keskusteluun eri politiikanlohkojen koherenssin, uusliberaalista politiikasta luopumisen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseksi. Näihin teemoihin liittyvät myös Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa käytävät neuvottelut sekä kauppariidat, kansainväliset rahoituslaitokset, EU:n kehitys, alueelliset talousjärjestelyt kuten esimerkiksi vireillä oleva EU-Intia -kauppasopimus, immateriaalioikeudet, sekä näiden yhteydet ympäristön tuhoutumiseen ja köyhdyttämiseen. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös tuomaan esiin globalisaation vaihtoehtoja, kuten paikallistalouteen ja paikallisdemokratiaan liittyviä ratkaisuja. Lisäksi ylläpidetään globalisaatio.net -sivustoa. 4.3 GMO Geenimuunnellut organismit Maan ystävien geenimuuntelukampanjan (GMO-kampanja) tarkoituksena on informoida kuluttajia ja herättää laajaa kansalaiskeskustelua geenimuuntelusta. GMO-kampanja pyrkii tuomaan ihmisten tietoisuuteen geenimuuntelun riskit verrattuna väitettyihin hyötyihin. GMO-kampanjan tarkoituksena on haastaa julkisuudessa esiintyvät virheelliset väitteet geenimanipuloinnista ja korvata nämä todellisella, huolellisiin tutkimuksiin perustuvalla tiedolla. Maan ystävien GMO-kampanja pyrkii myös tuomaan mm. poliittisille päättäjille, virkamiehille, oppilaitoksille ja yrittäjille tietoa geenimanipuloinnin väitetyistä hyödyistä suhteessa sen mukanaan tuomiin riskeihin. Riskien arvioinnissa GMO-kampanja ottaa huomioon myös kestävämmät vaihtoehdot geenimanipuloinnille ja pyrkii tiedottamaan näistä vaihtoehdoista. GMO-kampanjan tarkoituksena on myös vaatia gmo-kenttäkokeiden ja muiden kestämättömien gm-viljelykäytäntöjen lopettamista Suomessa. Edellä mainittuja päämääriä edistääkseen Maan ystävät on liittynyt Kansalaisten Bioturvayhdistyksen GMO-vapaa Suomi kampanjaan ja osallistuu siihen aktiivisesti. GMO-kampanjan toimintamuotoja ovat tiedottaminen kansainvälisen Maan ystävät verkoston (FOEI) geenimanipulointiin liittyvistä kybertoimintatempauksista Maan ystävien omilla sisäisillä sähköpostilistoilla, keskusteluihin osallistuminen foorumeilla ja yleisönosastoilla ja muissa vastaavissa paikoissa.

13 4.4 Kotina maapallo globalisaatiotiedotushanke Attacin, Reilun kaupan puolesta ry:n, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkoston ja Nuorten Akatemian kanssa toteutetaan globalisaatiosta kouluissa kertovaa Kotina maapallo tiedotushanketta, mikäli sille saadaan rahoitus. Hankkeessa kouluvierailijat kiertävät yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa globalisaatiosta. Hankkeessa päivitetään lähettiläiden ja opettajien käytössä olevaa opetusmateriaalia, joka käsittelee globalisaatiota ja sen vaikutuksia niin maailmanlaajuisesti kuin koululaisten omassa elinpiirissäkin. Hanke kouluttaa lisäksi uusia globalisaatiolähettiläitä ja tuottaa globalisaatioaiheisen nettipelin. 4.5 Kulutuskriittisyys Kulutuskriittinen toiminta kyseenalaistaa kuluttamiseen perustuvan kulttuurin ja tuo esille päivittäiseen kulutukseen liittyvien valintojen vaikutuksia. Se haastaa vaihtoehtojen etsimiseen ja materiaalisen kuluttamisen merkittävään vähentämiseen osana vastuullista kuluttajuutta. Toiminnassa huomioidaan erityisesti kuluttamisen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät ja ympäristökysymykset esimerkiksi ruuantuotannossa. Toiminta pyrkii herättämään keskustelua, tarjoamaan vaihtoehtoja ja edistämään vaihtoehtoisia kulutustapoja, kuten vaihtopiirejä ja paikallistalouksia. Kulutustottumuksiin vaikutetaan tiedottamalla, tapahtumia ja tempauksia järjestämällä ja niihin osallistumalla. Ryhmä osallistuu aktiivisesti Älä osta mitään -päivän järjestämiseen ja kuluttajaboikotteihin sekä tekee yhteistyötä muiden kulutuskriittisten järjestöjen kanssa. Ekologisen demokratian ja ekologisen velan käsitteitä tuodaan esille yhteistyössä esimerkiksi Siemenpuusäätiön kanssa. Toiminnan piirissä voidaan myös tehdä kulutusteemaisia kouluvierailuja. 4.6 Metsäryhmä Maan ystävien metsäryhmä keskittyy toiminnassaan kansainvälisiin metsäkysymyksiin ja suomalaisen metsäsektorin toiminnan seuraamiseen ja kritisointiin etelässä. Erityistä asiantuntemusta metsäryhmällä on trooppisen Aasian suurimmasta metsävaltiosta Indonesiasta. Metsäryhmä seuraa aktiivisesti suomalaisen metsäsektorin toimintaa myös vuonna Trooppisten ulkokalusteiden ja muiden puutuotteiden kauppa sekä bioenergia, erityisesti palmuöljyyn liittyvät kysymykset, ovat keskeinen osa toimintaa. 4.7 Vaihtoehtoja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tiedotushanke

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille 1 Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Toimittaja: Mari Kettunen Kirjoittajat: Mimma Jäntti, Tytti Matsinen,

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot