Toimintasuunnitelma vuodelle Maan ystävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa

2 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa Tausta Tavoitteet Keinot Vuoden 2007 painopisteet Ilmastokampanja kestävää energia- ja liikennepolitiikkaa Autoton päivä Ilmari-ilmastotiedotushanke Ilmasto.org ilmastoviestintää verkossa JunttiAuto kampanja Lentomaksu kampanja Lumiukot ilmastonmuutosta vastaan VaihdaVirtaa kampanja Talouskampanja Alkuperäiskansayhteistyöprojekti Globalisaatio, ympäristö ja kehitys GMO Geenimuunnellut organismit Kotina maapallo globalisaatiotiedotushanke Kulutuskriittisyys Metsäryhmä Vaihtoehtoja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tiedotushanke Vesiryhmä Älä osta mitään päivä Muut ryhmät ja hankkeet Maan hiljaiset Maan ystävien lapset Maaseuturyhmä Yhteys Maahan Osallisuusprojekti Paikallisryhmät Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Pori Rovaniemi Tampere Turku Vaasa Kansainvälinen toiminta Toimistot ja hallinto Julkaisutoiminta...26 LIITTEET LIITE1. Maan ystävien arvot, unelma ja tehtävä...27 LIITE 2. Maan ystävien yhteistyöverkostoja...28

3 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa 1.1 Tausta Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Maan ystävät on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa, johon kuuluu ryhmiä noin 70 maasta kaikista maanosista. Maan ystävät toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta perustuu ihmisten vapaaehtoisuuteen, ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Maan ystävillä on Suomessa kymmenkunta paikallisryhmää Helsingistä Rovaniemelle. Maan ystävien toiminta perustuu paikallisryhmien lisäksi kampanjoihin, esimerkkeinä ilmasto-, talous-, metsä-, GMO- ja alkuperäiskansakampanja. Kampanjoiden lisäksi Maan ystävillä on hankkeita ja projekteja. Maan ystävien toiminta ulottuu ruohonjuuritasolta kabinetteihin. Toimintamme on laajaalaista ja vapaamuotoista. 1.2 Tavoitteet Maan ystävät on yhteiskunnallinen ympäristöjärjestö, joka etsii syitä seurausten takana ja pyrkii ratkomaan ongelmia niiden syntylähteillä. Maan ystävät toimii Suomessa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tavoitteenaan: muuttaa yhteiskuntaa demokraattisemmaksi ja ekologisesti kestävämmäksi sekä edistää talouden muuttamista paikallisemmaksi edistää yhteiskunnallista, taloudellista, poliittista ja sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa suojella maapalloa enemmältä pilaantumiselta ja korjata ihmisen ympäristölle aiheuttamia vahinkoja säilyttää maapallon ekologinen, kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus edistää ihmisten ja eläinten oikeuksia. 1.3 Keinot Maan ystävät toimii avoimesti ja ehdottoman väkivallattomasti. Vaikuttamiskeinojamme ovat esimerkiksi tiedottaminen, tempaukset, teemapäivät, keskustelutilaisuudet, mielenosoitukset, kouluvierailut, päättäjien tapaaminen, kansalaistottelemattomuus, katuteatteri, performanssit, ostoboikotit sekä www-sivujen julkaiseminen.. Toiminnan keinoina ovat myös kampanjat ja tapahtumat, tiedotus- ja julkaisutoiminta, koulutus,

4 tutkimustoiminta ja vetoomukset. Pyrimme omassa toiminnassamme tasa-arvoisuuteen ja hierarkioiden välttämiseen. Toimintamme on avointa, rauhanomaista ja väkivallatonta. Maan ystävät rakentaa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja kannustaa ihmisiä käyttämään vaikutusmahdollisuuksiaan. Maan ystävät suhtautuu myönteisesti ihmisten omaehtoiseen, rauhanomaiseen ja avoimeen kansalaistoimintaan ja -tottelemattomuuteen, joka tukee Maan ystävien kannattamia asioita ja arvoja. 2 Vuoden 2007 painopisteet Vuoden 2007 teemana Maan ystävissä on Maa tarvitsee ystäviä. Pyrimme tehokkaampaan, vaikuttavampaan, mutta yhä ihmisten osallistumiseen perustuvaan toimintaan. Tuemme vapaaehtoisten aktiiviemme vaikuttamistyötä ja osallistumista mm. erilaisiin seminaareihin, tapaamisiin ja kuulemisiin pyrkimällä palkkaamaan lisää työvoimaa. Teemme laajasti yhteistyötä eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Kehitämme verkkosivujamme ja verkkovaikuttamista mm. keskustelufoorumin avulla. Kiinnitämme huomiota erityisesti jäsenhankintaan. Vuonna 2007 Maan ystävät pyrkii laajentamaan toimintaansa ja ympäristöpoliittista vaikuttavuuttaan. Rohkaisemme ihmisiä kansalaisvaikuttamiseen ja vaadimme Suomelta ja EU:lta entistä kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa. Seuraamme aktiivisesti ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, erityisesti Kioton jälkeisen ilmastosopimuksen neuvottelujen etenemistä, ja IPCC:n neljännen arviointiraportin julkaisemista ja tuomme keskusteluun uusia avauksia. Osallistumme mm. Kestävän kehityksen toimikunnan ja Ilmastofoorumin toimintaan sekä Suomen sosiaalifoorumin 2007 järjestämiseen. Maan ystävien toiminnan erityisiä painopistealueita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, maailman talouden muuttaminen oikeudenmukaisemmaksi sekä elämäntavan muuttaminen kestävämmäksi. Maan ystävien kampanjat pureutuvat erityisesti näihin teemoihin. Maan ystävien kampanjoiden rooleja virtaviivaistetaan ja niiden viestintään panostetaan. Kampanjat kiinnittävät huomiota uusien ihmisten mukaan tulemisen ja osallistumisen helpottamiseen entisestäkin enemmän. Ilmastokampanja kokoaa yhteen ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikan teemoihin liittyvää toimintaa. Talouskampanjan teemoina ovat kulutuskritiikki ja vastuullinen talouspolitiikka. Vuoden 2007 aikana pyritään järjestämään kunkin kampanjan teema-alueita käsittelevä valtakunnallinen tapaaminen tai seminaari. Maan ystävien omien kampanjoiden lisäksi toimimme aktiivisesti järjestöjen yhteisissä hankkeissa. Maan ystävät toimii Suomen sosiaalifoorumi 2007 tilijärjestönä. Ympäristöjärjestöjen (Maan ystävät, Luonto-Liitto, Dodo) yhteistyönä Nuorten Akatemian kanssa toteuttama Ilmari-ilmastotiedotushanke jatkuu. Osallistumme myös globalisaatiosta kertovaan Kotina maapallo tiedotushankkeeseen yhdessä Attacin, Reilun kaupan puolesta ry:n, Kirkon ulkomaanavun Changemaker -verkoston sekä Nuorten Akatemian

5 kanssa. Siipiemme suojissa toimii ilmastonmuutoksesta kertovaa sivustoa ylläpitävä monen järjestön ihmisistä koostuva ryhmä, vihreää sähköä edistävä Vaihda Virtaa kampanja (http://www.vaihdavirtaa.net) sekä kaupunkimaastureita parodioiva JunttiAuto -kampanja (http://www.junttiauto.com). Monet paikallisryhmämme ovat aktiivisesti mukana Kepan koordinoimien Mahdollisuuksien torien järjestämisessä. Lisäksi Maan ystävät osallistuu ajankohtaisten tapahtumien järjestämiseen. Vuonna 2007 eri paikkakunnilla järjestetään toimintaa helmikuussa lumiukkojen toimintapäivänä ilmastonmuutosta vastaan, syyskuussa Autottomana päivänä ja marraskuussa kansainvälisenä ilmastotoimintapäivänä sekä Älä osta mitään päivänä. 3 Ilmastokampanja kestävää energia- ja liikennepolitiikkaa Ilmastokampanja on yksi Maan ystävien kattokampanjoista. Se kokoaa alleen ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikkaan liittyvää toimintaa. Ilmastokampanja toimii jo kymmenettä vuotta. Se on saavuttanut vakiintuneen ja arvostetun aseman pitkän kokemuksen ja osaamisen ansiosta. Ilmastokampanja on tuottanut aineistoa ja tiedottanut ilmastokysymyksistä, vaikuttanut ilmastopolitiikkaan Suomessa ja muualla, edistänyt uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä nostanut esiin ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Toiminta jatkuu näiden teemojen parissa myös vuonna Kampanja järjestää kaksi isoa ilmasto- ja paikallisryhmäaktiivien kokoontumista, yhden keväällä ja yhden syksyllä, aktivoidakseen ja suunnitellakseen ilmastotoimintaa valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Maan ystävät on ollut perustamassa Tulevaisuuden Voima -järjestöä eri järjestöjen ilmastotoiminnan kokoamiseksi. Kampanja tekee aktiivista yhteistyötä Tulevaisuuden Voiman ja muiden ilmastotoimintaa toteuttavien järjestöjen kanssa. Kansainvälisesti kampanja on tiiviissä yhteistyössä Euroopan Maan ystävien (Friends of the Earth Europe, FoEE) ilmastokampanjan kanssa. Ilmastokampanja on mukana kansainvälisessä järjestöverkostossa Climate Action Networkissa (CAN) ja jatkaa yhteistyötä Climate Youth Networkin (CYN) kanssa. Tiedotushankkeet Kampanja osallistuu ympäristöjärjestöjen Ilmari-ilmastotiedotushankkeen koordinointiin, kouluvierailujen toteuttamiseen ja materiaalien tuottamiseen. Hankkeeseen värvättyjä koulukiertäjiä pyritään innostamaan mukaan kampanjan toimintaan jatkossakin. Ilmarihankkeen painopisteenä lukuvuonna on myös ilmastoaiheisen kerhotoiminnan tukeminen ja nuorille suunnattujen ilmastotoimintaryhmien perustaminen. Hankkeessa pyritään aiempaa enemmän markkinoimaan nuorille myös netistä löytyviä ilmastovisaa ja ilmastopeliä (www.ilmasto.org/peli). Maan ystävien ilmastokampanja on vastuussa -ilmastosivuston ylläpidosta ja kehittämisestä. Sivustolta löytyy ilmastotietoa niin aloittelijalle kuin asiantuntijallekin, ja ajankohtaisten uutisten ja eri aloja koskevien puheenvuorojen on

6 todettu kiinnostavan kohderyhmää. Vuonna 2007 sivuja kehitetään edelleen yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja hankkeelle kootun tukiryhmän kanssa. IPCC:n neljännen arviointiraportin tiedot päivitetään myös ilmasto.orgiin. Ilmastovisa ja ilmastopeli pyrkivät houkuttelemaan entistä laajempaa ihmisjoukkoa ilmastotiedon pariin. Ilmastokampanja järjestää myös seminaareja ja keskustelutilaisuuksia esimerkiksi Suomen sosiaalifoorumissa. Kampanjan omille toimijoille pyritään järjestämään ilmasto- ja energia-aiheista koulutusta yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Katutason toiminta Hankkeiden lisäksi yksittäisten tempausten järjestäminen on keino puhutella ihmisiä ja myös saada ilmastonmuutokselle julkisuutta. Ilmastokampanja jatkaa vuonna 2007 näkyvien tempausten järjestämistä edellisten vuosien lumiukkotempauksen, ympäri Suomea kerättyjen kansalaisten ilmastolupausten ja eduskuntatalon edessä toteutettujen hiilidino- ja ilmastoviestitempausten tapaan. Alkuvuonna 2007 järjestetään odotetuksi laskiaistempaukseksi muodostunut lumiukkojen mielenosoitus ilmastonmuutosta vastaan. Paikallisryhmiä ja yksittäisiä ihmisiä Suomessa sekä ympäristöjärjestöjä muissa pohjoisissa maissa kehotetaan rakentamaan mieltään osoittavia lumiukkoja. Kampanja koordinoi ja tukee tapahtumia, tiedottaa niistä sekä tuottaa paikallista toimintaa tukevaa materiaalia, kuten esitteen, julisteen ja pinssejä. Kampanjalla on vetovastuu Autottoman päivän paikallistoiminnasta. Paikallisryhmille tarjotaan uusia toimintaideoita ja niiden toimintaa tuetaan kaikin tavoin. Kampanja hoitaa valtakunnallisen tiedottamisen ja materiaalien tuottamisen. Kampanja pyrkii osallistumaan kansainväliseen ilmastotoimintapäivään, joita on järjestetty edellisinä vuosina YK:n ilmastoneuvottelujen alla. Materiaalit Kampanjan tärkeimpiin materiaaleihin kuuluvat verkkosivut ja Niiden kehittämistä jatketaan. Kampanjan verkkosivuja kehitetään. Sivuille lisätään kampanjan toimintansa aikana tuottamaa materiaalia, kuten ilmastoaiheisia esitteitä, julisteita ja tekstejä. Kampanja tuottaa tyylikkäitä ilmastoaiheisia materiaaleja, kuten pinssejä, julisteita ja t- paitoja. Materiaaleja levitetään paikallisryhmien ja muiden kontaktien kautta sekä mahdollisesti myydään verkossa. Kampanjan esitettä uudistetaan ja painetaan lisää. Esite kertoo perusasiat ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista, torjumisesta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Se myös innostaa ihmisiä huomioimaan ilmastonmuutoksen omassa elämässään ja osallistumaan kampanjan toimintaan. Ilmastopolitiikka Ilmasto-oikeudenmukaisuudesta tulee yhä ajankohtaisempi aihe, kun keskustelu Kioton sopimuksen jälkeisestä ilmastopolitiikasta kiihtyy entisestään. Ilmasto-

7 oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan ilmastopolitiikan tulee olla sellaista, että sekä myöhemmin jaettavat päästöoikeudet että jo tuotetuista päästöistä kannettu vastuu ovat oikeudenmukaisessa suhteessa kaikkien ihmisten kesken riippumatta kansallisuudesta tai väestöryhmästä. Kampanja on ollut aiheen esilletuonnissa edelläkävijä, ja työtä jatketaan myös ensi vuonna. Kampanja osallistuu aktiivisesti ympäristöministeriön koolle kutsuman ilmastofoorumin työskentelyyn. Maan ystävien ilmastokampanja on aktiivisesti mukana Euroopan Maan ystävien ilmastokampanjan toiminnassa ja ohjausryhmässä. Myös vuonna 2007 osallistutaan kansainvälisiin ilmastotempauksiin. Ilmastokampanja jatkaa aktiivista tiedottamista ajankohtaisista tutkimustuloksista ja poliittisista päätöksistä. Ilmastokampanjan aktiivit osallistuvat seminaareihin ja muihin yleisötilaisuuksiin ja tapaavat päättäjiä. Ilmastokampanja pyrkii kannustamaan päättäjiä parempiin päätöksiin niin EU-, eduskunta- kuin kuntatasollakin. Energia Kampanjan siipien suojissa toimii Vaihda virtaa -hanke, joka ylläpitää vihreän sähkön hankinnassa tukevaa sivustoa. Osoitteessa kuka tahansa voi tutustua vihreään sähköön, vertailla hintoja sekä tilata esitäytetyn sähkösopimuksen. Kampanja vaikuttaa korkeakoulujen oppilaskuntiin, opiskelija-asuntosäätiöihin ja jatkossa myös muihin merkittäviin sähkönostajiin, jotta ne ostaisivat uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää sähköä. Kampanja osallistuu ydinvoiman vastaisen liikkeen suunnitteluun, toimintaan ja tempauksiin. Ydinvoimaloiden epäkohdista, ydinvoiman ongelmista ylipäätään, energiansäästöstä ja energiantuotannon vaihtoehdoista tiedotetaan. Tuomme esille myös ydinaseiden ja ydinvoiman tiiviin yhteyden toisiinsa. Liikenne Kampanja pyrkii tuomaan yhteen, koordinoimaan ja vahvistamaan paikallisryhmien liikennetoimintaa. Ilmastokampanjan alle siirtynyt Maan ystävien liikennekampanja on tuottanut tai välittänyt Maan ystävien paikallisryhmille monia suosittuja ja tehokkaita toimintaideoita, kuten Critical Mass -mielenosoitukset, Reclaim the Streets - katukarnevaalit, Street Party -kadunvaltaukset, kriittiset pyöräretket, parkkipaikkapiknikit sekä kävelijöiden ja pyöräilijöiden palkitsemisen ekologisen kulkutavan valitsemisesta. Näitä kaikkia jatketaan eri paikkakunnilla. Helposti toteutettavia ja innostavia konsepteja pyritään ideoimaan ja paikallisryhmiä tukemaan niiden toteuttamisessa. Yksi Maan ystävien ilmastokampanjan vastaavista keskittyy nimenomaan liikenneteemoihin. Osallistuminen syksyllä järjestettävään Autottomaan päivään on yksi vuoden kohokohdista. Jyväskylässä järjestetään Neste Rallien vaihtoehtotapahtuma perinteikkäine Pienajoineen. Maan ystävät ylläpitää JunttiAuto.com -sivustoa, joka vastamainosten keinoin kritisoi kaupunkimaastureita. Maan ystävät kampanjoi kestävämmän liikkumisen puolesta myös vaatimalla

8 lentoliikenteen epäreilun suosimisen loppua verotuksessa ja ilmastopolitiikassa. Ennen kun näin tapahtuu, voi lentomatkustaja maksaa vapaaehtoista lentomaksua osoitteen ohjeiden mukaan. Lentomaksurahat käytetään energiansäästöinvestointeihin joko itäeurooppalaisen tai aasialaisen kumppanin kanssa toteutettavan hankkeen kautta sekä ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen Suomessa ja EU:ssa. 3.1 Autoton päivä Kansainvälistä Autotonta päivää vietetään vuosittain syyskuun loppupuolella. Ihmiset ympäri maailmaa jättävät autonsa kotiin ja kulkevat ympäristöystävällisesti. Maan ystävien tavoitteena on, että jokainen päivä olisi Suomessa autoton. Mahdollisimman monella tulee olla mahdollisuus liikkua ja elää ilman autoa. Maan ystävillä on Autottomana päivänä 2007 toimintaa ympäri Suomea, yli 10 paikkakunnalla. Autottomana päivänä on aikaisempina vuosina mm. pidetty piknikkejä parkkiruuduissa, järjestetty pyörämielenosoituksia ja kadunvaltauksia sekä muilla tavoin valloitettu kaupunkia ihmisten ja hauskanpidon käyttöön. Autottomana päivänä 2007 jatketaan paikallisryhmien mielekkäimmiksi kokemien toimintamuotojen parissa, kehitetään teemapäivän viettoa edellisten vuosien kokemusten perusteella sekä luodaan toteutusmahdollisuuksia uusille ideoille. 3.2 Ilmari-ilmastotiedotushanke Ilmari- ilmastotiedotushankkeen tavoitteena on tehdä ilmastonmuutos tutuksi perusopetuksen yläluokilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanketta toteuttavat yhdessä Maan ystävät, Luonto-Liitto ja Dodo sekä Nuorten Akatemia. Vuosina Ilmari on saanut rahoituksensa KTM:n koordinoimasta ilmastonmuutoksen viestintäohjelmasta. Ilmari-ilmastotiedotushankkeessa koulutetut ilmastolähettiläät vierailevat yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kertomassa ja keskustelemassa ilmastonmuutoksesta. Lukuvuonna kouluvierailuja eri puolille Suomea on tekemässä yli 80 ilmastolähettilästä. Hankkeessa on tuotettu lähettiläiden vierailujen tueksi ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja torjumisesta kertova kalvosarja suomeksi ja ruotsiksi, kalvosarjaan taustamateriaalia sekä projekti-ideoita, joita voi hyödyntää esimerkiksi koulun ilmastovaikutuksien pohtimiseen, jos aiheeseen on käytettävissä enemmän aikaa. Hankkeessa on tuotettu myös Ilmastopeli, jota pelaamalla voi samalla tutustua suomeksi tai englanniksi ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ilmastovisa-pelissä voi testata ilmastotietämystään. Kouluvierailujen lisäksi hankkeessa yritetään lukuvuonna muodostaa Ilmarikerhoja eri puolille Suomea. Kerhot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia perehtyä ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökysymyksiin koulutunteja syvemmin. Hankkeen tavoitteena on keväällä 2007 toteuttaa kouluvierailuja eri puolilla Suomea ja tukea kouluvierailijoita ja paikallistoimintaa. Syyslukukaudella 2007 tavoitteena on taas kouluttaa 25 uutta ilmastolähettilästä, jatkokouluttaa 25 vanhaa ilmastolähettilästä,

9 päivittää lähettiläiden käytössä ja netissä jaossa oleva kalvosarja, projekti-ideat, esitteet ja taustamateriaali, ideoida tunneille käytettäviksi lisää pelejä ja leikkejä sekä tuottaa tukimateriaalia ilmastoaiheisen paikallistoiminnan aktivoinnin avuksi. Ilmastopelin (www.ilmasto.org/peli) avulla yritetään jatkossakin herätellä nuoria kiinnostumaan ilmastonmuutoksesta. 3.3 Ilmasto.org ilmastoviestintää verkossa Ilmastoviestintää verkossa on Maan ystävien, Dodon, Tekniikka Elämää Palvelemaan ry:n, WWF:n ja Luonto-Liiton yhteinen kampanja, jossa kehitetään ilmasto.org-verkkosivustoa. Hanke tarjoaa luotettavaa ja ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta suomen kielellä, ja ilmasto.org -sivusto on vakiinnuttanut asemansa laajimpana suomenkielisenä ilmastotiedon lähteenä verkossa. Ilmastosivuilta kävijä löytää ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä asioista, kuten ilmastopolitiikasta ja uusiutuvasta energiasta, kertovien tekstien lisäksi mm. nuorten suosiman Ilmastopelin, Ilmastovisan, Usein kysytyt kysymykset -palstan, asiantuntijapuheenvuoroja ja ilmastouutisia. Sivustolle tehtiin vuosina KTM:n hankerahoituksen turvin rakenneuudistus ja projektisihteeri päivitti sivuston. Vuonna 2007 ilmasto-sivujen ajantasaisuus pyritään säilyttämään. IPCC:n neljännen arviointiraportin tiedot päivitetään sivustolle. Yhteistyötä Ilmari-hankkeen kanssa esimerkiksi kerhotoiminnan osalta tiivistetään. 3.4 JunttiAuto kampanja Kaupunkimaasturit, raskaat ja isokokoiset muotiajoneuvot yleistyvät Suomessa kovaa vauhtia. Ne kuluttavat järjettömästi polttoainetta ja vievät tavallista enemmän tilaa kaupungeissa. Maan ystävien kaupunkimaastureita kritisoivaan ja parodioivaan JunttiAuto kampanjaan kuuluu verkkosivu JunttiAuto.com, neljä julistetta, tarroja sekä paikallistoimintaa. Kampanjan internetsivuja markkinoidaan ja materiaaleja levitetään aktiivisesti vuonna 2007 ja teemaa nostetaan esiin erityisesti Autottoman päivän yhteydessä. 3.5 Lentomaksu kampanja Maan ystävien tavoitteena on lopettaa lentämisen kohtuuton tukeminen, joka uhkaa ympäristöä ja ihmisten hyvinvointia. Lentoliikenteen hinnat tulee saattaa haittoja vastaavalle tasolle EU:ssa ja koko maailmassa. Maan ystävien lentomaksukampanja (www.lentomaksu.fi) tiedottaa mahdollisuudesta kompensoida lentämisen aiheuttamia haittoja maksamalla vapaaehtoista lentomaksua ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta. Lentomaksuvarat käytetään ilmastokampanjointiin ja niillä tuetaan muiden järjestöjen ilmasto- ja energiatoimintaa.

10 3.6 Lumiukot ilmastonmuutosta vastaan Laskiaistiistaina lumiukot ja -akat nousevat jälleen vastustamaan ilmaston lämpenemistä ja vaatimaan oikeuttaan olla olemassa. Lumiukkojen mielenosoitus on järjestetty vuosina 2006 ja Suomessa tempaukseen on osallistunut 17 paikkakuntaa, ja lumiukot ovat tempaisseet myös Bulgariassa, Norjassa, Ruotsissa, Sloveniassa, Unkarissa, Venäjällä ja Virossa. Mikkelistä alkunsa saaneella Maan ystävien tempauksella halutaan muistuttaa, että ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Ilmastonmuutos uhkaa paitsi Suomen lumisia talvia ja lumiukkoja, myös mahdollisuutta hyvään elämään tällä planeetalla. Maan ystävien kaupunkien näkyvillä paikoilla järjestämien tempausten lisäksi lumiukkotempaukseen voi osallistua vaikkapa rakentamalla laskiaistiistaina lumiukon kotipihalle ja laittamalla sille mielenosoituskyltin käteen. Lumiukkoja voi rakentaa myös esimerkiksi koulun tai päiväkodin pihaan. 3.7 VaihdaVirtaa kampanja VaihdaVirtaa-kampanja pyrkii edistämään uusiutuvista energialähteistä tuotetun vihreän sähkön käyttöä. Kampanja pitää yllä nettisivuja, joilla on tarjolla tietoa vihreästä sähköstä ja eri yhtiöiden vihreän sähkön hinnoista. Sivuilta voi myös tilata sopimuslomakkeen oman sähkösopimuksen vaihtamiseksi ja haastaa kaverinkin mukaan ilmastonmuutoksen torjuntatalkoisiin. Kampanjan tavoitteena on näkyä tapahtumissa ja vaikuttaa korkeakoulujen oppilaskuntiin, opiskelija-asuntosäätiöihin ja jatkossa myös muihin merkittäviin sähkönostajiin, jotta ne ostaisivat uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää sähköä. 4 Talouskampanja Maan ystävien talouskampanjan painopisteitä vuonna 2007 ovat kulutusmuodot ja vastuullinen politiikka. Tavoitteina ovat mm. kestävien kulutustottumusten yleistäminen, yhtiövallan kaventaminen, WTO:n toimivallan kaventaminen, YK:n kauppapoliittisen toimivallan ja demokraattisuuden vahvistaminen sekä paikallistason päätöksenteon ja paikallistalouksien edistäminen. Erityisesti esille nostettavia teemoja ovat kulutuskriittisyys, oikeudenmukainen kauppapolitiikka, globalisaation vaikutukset ja vaihtoehdot, paikallistaloudet, Suomen ja EU:n talousjärjestelmät ja -politiikka, alkuperäiskansat, vesi, kansainväliset metsäkysymykset sekä geenimuunnellut organismit. Talouskampanjan rakennetta, nimeä ja jäsentoimintaa pohditaan yhdessä Maan ystävien muiden kampanjoiden kanssa tammikuussa järjestettävässä yhteisessä

11 kampanjatapaamisessa. Talouskampanja pyrkii kehittämään toimintatapoja, jotka konkretisoivat kampanjan tavoitteet paikallisessa toiminnassa. Pyrkimyksenä on kehittää kampanjaa niin, että se tarjoaa toimintamahdollisuuksia monenlaisille toimijoille, ja on helpommin uusien aktiivien lähestyttävissä. 4.1 Alkuperäiskansayhteistyöprojekti Tämän yhteistyön toiminnot ja niissä tuotettava dokumentaatio tematisoivat alkuperäiskansojen, etenkin Intian adivasien elämän yhteyttä maahan, metsään ja paikallisuuteen ystävyytenä maan kanssa ja näihin liittyviä Pohjoisen elämäntavan, ekoyhteisöjen ym. mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Muilta osin suunniteltua toimintaa toteutetaan yhteistyössä mm. Siemenpuunsäätiön ja sen Intia-ryhmän, Vasudhaiva Kutumbakamin, SHALIN ry:n, saamelaisten MII ry:n, Ympäristö ja kehitys ry:n sekä Etnia ry:n kanssa. Alkuvuodesta ilmestyy Intiassa vuodenvaihteessa vierailleiden aktivistien raportteja adivasien metsäkyläyhteisöistä, heidän oikeuksistaan, elinehdoistaan ja maailmankuvastaan sekä ylikansallisten, eurooppalaisten ja suomalaisten yhtiöiden vaikutuksista adivasien elämään. Myös FoEI:n metsäyhteisöjä koskeva julkaisu ilmestynee vuoden alussa, ja siinä mahdollisesti artikkeli adivaseista. Myös Nairobissa järjestettävästä Maailman sosiaalifoorumista pyritään saamaan tietoa alkuperäiskansoja koskevista tapahtumista. Tammi-helmikuussa Katajamäen juurikulttuuriyhteisössä pidettävillä Ekolaiskottelupäivillä tutustutaan tähän työhön sekä myös muihin uusiin dokumenttivideoihin mm. alkuperäiskansoista ja kestävistä elämäntavoista. Päivien ohjelmassa on myös Hannu Hyvösen dokumentti Viimeinen joiku Saamenmaalla, joka kertoo saamelaisten ja valtaväestön metsäkonfliktista. Videodokumentoinnin kehittämisen lisäksi Ekolaiskottelupäivillä keskustellaan myös Maan ystävien Yhteys maahan -toiminnan kytkeytymisestä Viimeinen joiku Saamenmaalla -videon esittelykierrokseen - esimerkiksi valmistamalla jonkinlaista dialogista ongelmanratkaisuprosessia Lapin metsäsotaan liittyen. Mahdollisia yhteystahoja ovat sivistysjärjestöt. Maaliskuussa intialaisia kumppaneita vierailee Suomessa Siemenpuun tapahtumissa. Tässä yhteydessä järjestetään avoin tilaisuus siitä, mitä me pohjoisessa, ja aluksi erityisesti vaihtoehto-, ympäristö- ja elämäntapa-liikkeiden sekä ekoyhteisöjen piirissä, voisimme oppia adivasien metsäelämästä, maailmankuvasta ja heidän tavastaan ymmärtää ympäristö. Samalla keskustellaan myös aktivistivaihdon mahdollisuuksista niiden suomalaisten henkilöiden ja tahojen kanssa, joita tuo vaihto kiinnostaa. Myös Suomen sosiaalifoorumia ja Maailma kylässä festivaaleja pyritään hyödyntämään jatkotilaisuuksien järjestämisessä. Lisäksi tuotetaan nettisivuja, näyttelyitä, videoita ym. kartoitusta ja dokumentointia adivasikylistä. Kesällä ja syksyllä toteutettavia aktivistien Intian matkoja pyritään hyödyntämään aineiston saamiseksi adivasien maankäytöstä ja globalisaation vaikutuksista heidän alueellaan,

12 sekä adivasien luontosuhteesta. Loppukesästä Katajamäessä järjestetään mahdollisesti leiri "Alkuperäiskansat ja yhteys maahan ja metsään". Lisäksi Katajamäellä järjestetään vuoden kiertoon liittyviä juurikulttuuritapahtumia. Sieltä käsin ylläpidetään myös ns. Kestävän elämäntavan kiertokoulua, jonka nimissä järjestetään tapahtumia Yhteys maahan -teemasta Katajamäessä ja vastaavantapaisissa eko- ym. yhteisöissä eri puolilla maata. Loppusyksystä vuoden aikana toteutuneista toiminnoista, dokumentaatiosta ja kokemuksista järjestetään kokonaisvaltaisempi avoin esittelytilaisuus aiheenaan adivasien metsäelämä ja mitä voimme siitä oppia. 4.2 Globalisaatio, ympäristö ja kehitys Talouskampanjan puitteissa osallistutaan kauppa- ja kehityspoliittiseen keskusteluun eri politiikanlohkojen koherenssin, uusliberaalista politiikasta luopumisen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseksi. Näihin teemoihin liittyvät myös Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa käytävät neuvottelut sekä kauppariidat, kansainväliset rahoituslaitokset, EU:n kehitys, alueelliset talousjärjestelyt kuten esimerkiksi vireillä oleva EU-Intia -kauppasopimus, immateriaalioikeudet, sekä näiden yhteydet ympäristön tuhoutumiseen ja köyhdyttämiseen. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös tuomaan esiin globalisaation vaihtoehtoja, kuten paikallistalouteen ja paikallisdemokratiaan liittyviä ratkaisuja. Lisäksi ylläpidetään globalisaatio.net -sivustoa. 4.3 GMO Geenimuunnellut organismit Maan ystävien geenimuuntelukampanjan (GMO-kampanja) tarkoituksena on informoida kuluttajia ja herättää laajaa kansalaiskeskustelua geenimuuntelusta. GMO-kampanja pyrkii tuomaan ihmisten tietoisuuteen geenimuuntelun riskit verrattuna väitettyihin hyötyihin. GMO-kampanjan tarkoituksena on haastaa julkisuudessa esiintyvät virheelliset väitteet geenimanipuloinnista ja korvata nämä todellisella, huolellisiin tutkimuksiin perustuvalla tiedolla. Maan ystävien GMO-kampanja pyrkii myös tuomaan mm. poliittisille päättäjille, virkamiehille, oppilaitoksille ja yrittäjille tietoa geenimanipuloinnin väitetyistä hyödyistä suhteessa sen mukanaan tuomiin riskeihin. Riskien arvioinnissa GMO-kampanja ottaa huomioon myös kestävämmät vaihtoehdot geenimanipuloinnille ja pyrkii tiedottamaan näistä vaihtoehdoista. GMO-kampanjan tarkoituksena on myös vaatia gmo-kenttäkokeiden ja muiden kestämättömien gm-viljelykäytäntöjen lopettamista Suomessa. Edellä mainittuja päämääriä edistääkseen Maan ystävät on liittynyt Kansalaisten Bioturvayhdistyksen GMO-vapaa Suomi kampanjaan ja osallistuu siihen aktiivisesti. GMO-kampanjan toimintamuotoja ovat tiedottaminen kansainvälisen Maan ystävät verkoston (FOEI) geenimanipulointiin liittyvistä kybertoimintatempauksista Maan ystävien omilla sisäisillä sähköpostilistoilla, keskusteluihin osallistuminen foorumeilla ja yleisönosastoilla ja muissa vastaavissa paikoissa.

13 4.4 Kotina maapallo globalisaatiotiedotushanke Attacin, Reilun kaupan puolesta ry:n, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkoston ja Nuorten Akatemian kanssa toteutetaan globalisaatiosta kouluissa kertovaa Kotina maapallo tiedotushanketta, mikäli sille saadaan rahoitus. Hankkeessa kouluvierailijat kiertävät yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kertomassa globalisaatiosta. Hankkeessa päivitetään lähettiläiden ja opettajien käytössä olevaa opetusmateriaalia, joka käsittelee globalisaatiota ja sen vaikutuksia niin maailmanlaajuisesti kuin koululaisten omassa elinpiirissäkin. Hanke kouluttaa lisäksi uusia globalisaatiolähettiläitä ja tuottaa globalisaatioaiheisen nettipelin. 4.5 Kulutuskriittisyys Kulutuskriittinen toiminta kyseenalaistaa kuluttamiseen perustuvan kulttuurin ja tuo esille päivittäiseen kulutukseen liittyvien valintojen vaikutuksia. Se haastaa vaihtoehtojen etsimiseen ja materiaalisen kuluttamisen merkittävään vähentämiseen osana vastuullista kuluttajuutta. Toiminnassa huomioidaan erityisesti kuluttamisen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät ja ympäristökysymykset esimerkiksi ruuantuotannossa. Toiminta pyrkii herättämään keskustelua, tarjoamaan vaihtoehtoja ja edistämään vaihtoehtoisia kulutustapoja, kuten vaihtopiirejä ja paikallistalouksia. Kulutustottumuksiin vaikutetaan tiedottamalla, tapahtumia ja tempauksia järjestämällä ja niihin osallistumalla. Ryhmä osallistuu aktiivisesti Älä osta mitään -päivän järjestämiseen ja kuluttajaboikotteihin sekä tekee yhteistyötä muiden kulutuskriittisten järjestöjen kanssa. Ekologisen demokratian ja ekologisen velan käsitteitä tuodaan esille yhteistyössä esimerkiksi Siemenpuusäätiön kanssa. Toiminnan piirissä voidaan myös tehdä kulutusteemaisia kouluvierailuja. 4.6 Metsäryhmä Maan ystävien metsäryhmä keskittyy toiminnassaan kansainvälisiin metsäkysymyksiin ja suomalaisen metsäsektorin toiminnan seuraamiseen ja kritisointiin etelässä. Erityistä asiantuntemusta metsäryhmällä on trooppisen Aasian suurimmasta metsävaltiosta Indonesiasta. Metsäryhmä seuraa aktiivisesti suomalaisen metsäsektorin toimintaa myös vuonna Trooppisten ulkokalusteiden ja muiden puutuotteiden kauppa sekä bioenergia, erityisesti palmuöljyyn liittyvät kysymykset, ovat keskeinen osa toimintaa. 4.7 Vaihtoehtoja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi tiedotushanke

14 Tiedotushankkeen "Vaihtoehtoja vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi" myötä valmistuu huhtikuuhun 2007 mennessä julkaisu, jossa arvioidaan YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi esitettyjä politiikkasuosituksia ja tuodaan esiin vaihtoehtoisia tapoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Julkaisun yksi keskeinen teema on, että esimerkiksi nälän ja köyhyyden vähentämisessä on mahdollista nojata pienimuotoisempiin, paikallisempiin ja ekologisempiin ratkaisuihin. Huomiota kiinnitetään erityisesti Intian niemimaan kokemuksiin, ja suuri osa julkaisun kirjoittajista on intialaisia. Julkaisun julkistamisen yhteydessä pidetään ainakin yksi keskustelutilaisuus. 4.8 Vesiryhmä Vesiryhmän toiminta vuonna 2007 on sidoksissa siihen, missä määrin ryhmän toiminta saadaan muutetuksi kampanjaksi ja sitoutettua siihen toimijoita. Yleisesti vesiryhmän keskeinen vaikutusmuoto on ollut painettujen tiedotteiden ja seminaarien tuottamisen lisäksi hyvien suhteiden luominen yhtäältä muihin kansalaisjärjestöjen toimijoihin ja ammattiliittojen edustajiin, sekä toisaalta suhteiden luominen ja ylläpito valtionhallinnon edustajiin. Näitä toimintamuotoja jatketaan tulevana toimintavuonna. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa seuraavat toimintamuodot näyttävät toteutuvan: 1. Vesiryhmän tärkein järjestöllinen tehtävä toimintavuonna 2007 on muodostaa ryhmän toiminnasta määrätietoinen, hyvin organisoitu kampanja, jolla on sekä selvät toimintatavoitteet että kyky huomioida entisten teemojen lisäksi uusia tai huomiotta jääneitä veteen liittyviä keskeisiä ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia teemoja, unohtamatta vesiaspektia väkivaltaisten konfliktien osatekijänä tai konfliktien seurauksissa. 2. Vesiryhmä toteuttaa yhteistyössä Attac ry:n ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa Voima-lehden väliin maaliskuun alun numeroon 4-sivuisen lehden Virtuaalivesi nykypäivän kolonialismia vai vesikriisin ratkaisu? edellyttäen, että hankkeelle haettu tiedotustuki myönnetään. 3. YK:n yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaan Maailman vesipäivää (World Water Day, WWD) vietetään 22. päivänä maaliskuuta. Vuoden 2007 teema on Pärjääminen veden niukkuuden kanssa ( Coping with Water Scarcity ). YK toteuttaa päivän teeman ruoka- ja maatalousjärjestönsä FAO:n johdolla, mikä tulee vaikuttamaan päivän luonteeseen. MY:n vesiryhmä järjestää päivän yhteydessä tapahtumia, nostaa maaliskuussa esille muiden tapahtumien yhteydessä päivän teemoja ja rahoitusmahdollisuuksien puitteissa tuottaa tiedotteita teemoista. 4. Suomen sosiaalifoorumi järjestetään SSF:iin järjestetään joko itsenäinen veteen liittyvä tapahtuma tai veteen liittyviä teemoja nostetaan voimakkaasti esille muiden osioiden yhteydessä sen mukaan, mikä on verkottuvan yhteistyön kannalta

15 tarkoituksenmukaisempaa. 5. Vesiryhmän edustaja osallistuu Tampereella konferenssiin, jonka teemana on Past and Future Water, ja jonka järjestää International Water History Association (IWHA)[1] Vesiryhmä jatkaa osallistumistaan julkisen vesihuollon puolesta käytävään kampanjaan. Kampanja on aloitettu vuonna 2006 Transnational Instituten ja Corporate Europe Observatoryn toimesta ja siihen on osallistuttu muun muassa suomentamalla kirja Reclaiming Public Water Vettä kaikille oikeudenmukaisesti. Kirjan teemoihin liittyen järjestetään eri toimijoiden kanssa yhteisiä tilaisuuksia. 7. Loppuvuodesta vesiryhmä osallistuu muun muassa kouluissa järjestettäviin ilmastonmuutostapahtumiin yhdistäen ilmastomateriaaliin tietoutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista veteen ekosysteemien, maatalouden ja infrastruktuurien näkökulmasta. 4.9 Älä osta mitään päivä Älä osta mitään -päivää vietetään joka vuosi marraskuun viimeisenä perjantaina. Älä osta mitään -päivänä on tarkoitus viettää vuorokausi hankkimatta tavaraa ja käyttämättä rahaa. Teemapäivä haastaa ihmiset punnitsemaan jokapäiväisiä valintojaan, hallitsemaan ostoimpulssejaan ja muuttamaan käyttäytymistään pysyvästi ekologisemmaksi. Päivä on järjestetty jo monena vuonna järjestöjen välisenä yhteistyönä. Mukana ovat olleet mm. Maan ystävät, Luonto-Liitto, Natur och Miljö, Kuluttajat-Konsumenterna, Vasemmistonuoret sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto. Maan ystävät on aktiivisesti mukana teemapäivän järjestämisessä myös vuonna Muut ryhmät ja hankkeet Toimintasuunnitelmassa Maan ystävien siipien suojassa toimivista pienemmistä toimintaryhmistä ja hankkeista käytetään yhteistä nimitystä Muut ryhmät ja hankkeet. 5.1 Maan hiljaiset Maan hiljaiset edustaa Maan ystävien kulttuuritoimintaa. Vaikka siihen viitataan kulttuuriryhmänä, se ei ole varsinainen ryhmä tai kampanja, vaan ajatus siitä, että toiminta voi olla monimuotoista ja yllätyksellistä. Maan hiljaisten perusajatus on ideoiden ja tunnelmien havainnointi ja niiden muuttaminen toiminnaksi. Maan hiljaisten toiminta on luonteeltaan suunnittelematonta, luovaa ja spontaania. Toiminta muotoutuu siis täysin kiinnostuneiden ideoiden ja voimavarojen mukaan. Toiminta jatkuu vuonna 2007 esimerkiksi runojen ja hyvien uutisten muodossa. 1Ks.

16 5.2 Maan ystävien lapset Maan ystävien lapset perustettiin Maan ystävien kesäleirillä Vilppulassa vuonna Siitä lähtien ryhmä on kokoontunut säännöllisesti pääasiassa jäsentensä kotona. Ryhmän tarkoitus on toimia vertaisryhmänä aktivistivanhemmille ja heidän lapsilleen, jotka kasvaessaan mitä todennäköisimmin joutuvat pohtimaan perheen ja kulutusyhteiskunnan välistä arvoristiriitaa. Yhdessä toimiessaan ryhmä tukee myös vaihtoehtoista, luonnonmukaista ja kriittistä lastenkasvatusta ja kasvamista. MY-lapset tavoittelee ensi vuonna toimivampaa konseptia eri puolilta Suomea olevien jäsentensä yhdistämiseen. Kasvottainen tapaaminen ja erityisesti lasten keskinäinen vertaistuki alkaa tulla yhä tärkeämmäksi ryhmän lasten kasvettua taas mahdottomasti. Vuoden mittaan järjestämme ainakin muutamia suurempia tapaamisia, kuten aktivistiperheiden kesäleirin ja mahdollisesti kevät- ja syksytapaamiset. Lisäksi MY-lapset koettaa pysytellä MY:n muussa toiminnassa mukana osallistumalla sopiviin koko järjestön tilaisuuksiin, kuten väentapaamisiin. 5.3 Maaseuturyhmä Yhteys Maahan Kestävän elämäntavan kiertokoulu on toiminut porttina ekoyhteisöihin ja kestävistä elämäntavoista käytännössä kiinnostuneisiin ihmisiin. Se kokoontui vuodesta 1998 vuoteen 2003 viikonlopputapaamisiin eri teemoista kuukausittain, sen jälkeen harvemmin, 4-6 kertaa vuodessa. Lisäksi on järjestetty erityiskursseja teemoina takapihan taimitarhat, itsehoito, mehiläistenhoito ym. sekä käyty myös pitempiaikaisilla kiertokäynneillä Karjalan vanhoissa kylissä ja Virossa mielenkiintoisissa kohteissa. Vuonna 2007 jatketaan Kiertokoulun tapahtumia harvakseltaan vuoden mittaan ainakin seuraavista teemoista: alkutalvella ympäristö- ja alkuperäiskulttuuriteemojen dokumenttien ja niiden tekemisen arviointia ns. Ekolaiskottelupäivillä (Katajamäen yhteisössä), kevättalvella Kiertokoulun kehittämiseen liittyvä tapaaminen, toukokuussa villikasvien hapatukseen liittyviä kursseja, alkukesällä ns. Kasvukauden Pyhitys -tapahtuma, kesällä mahdollisesti työleiri orastavassa ns. "Ting-kylässä" Kettulanmäessä Rautavaaralla, syksymmällä sadonkorjuuseen, sienten hyödyntämisen ja säilöntään liittyviä tapaamisia, Kekri-juhlat ja mahdollisesti muitakin tapaamisia. Kiertokoulun toiminta tapahtuu yhteistyössä myös Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n (SKEY) kanssa. Kiertokoulutapaamisissa käytetään kiertävää sanaa puhekehrissä, tehdään talkootyötä kulloisenkin paikan (yleensä jokin ekoyhteisö) hyväksi, keskitytään johonkin teemaan alustuksien myötä, vietetään iltaa, venytellään jäseniä ja nautitaan yhdessäolosta ja elosta ihanissa paikoissa. Kiertokoulu on eräänlainen toimintamenetelmä, jossa lähestytään ihmisten "alkuperäisen" kaltaista yhdessä elämisen tapaa monimuotoisesti ja

17 leppoisasti. 5.4 Osallisuusprojekti Maan ystävät jatkaa kansalaisvaikuttamismahdollisuuksista kertovaa tiedotusprojektia yhdessä koulujen kanssa. Kouluvierailuilla järjestömme vierailijat tiedottavat kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksista ja kannustavat nuoria osallistumaan kansalaistoimintaan. Maan ystävät käynnisti syksyllä 2004 Sivustaseuraajista muutoksentekijöiksi -hankkeen Opetusministeriön tuella. Hankkeesta saadut kokemukset ovat olleet niin myönteisiä, että idealle yritetään pontevasti etsiä jatkorahoitusta. Tällä hetkellä Maan ystävillä olisi tarvetta kansalaistoiminnan tukemiseen myös koulujen ulkopuolella, esimerkiksi nuorille suunnattuja toimintaryhmiä perustamalla tai tukemalla olemassa olevaa ja luomalla uutta paikallistoimintaa. Nuorille suunnatun osallisuustoiminnan lisäksi haaveenamme on saada perustettua ikäihmisille suunnattu osallisuushanke. Eläkeikäisissä olisi suurta kansalaistoimintapotentiaalia, jos heille vain olisi tarjota sopivia osallistumisfoorumeita järjestöissä. Etsimme näiden tavoitteiden toteuttamiseen rahoitusta. 6 Paikallisryhmät 6.1 Helsinki 1 Yleistä Pääkaupunkiseudulla toimii kaksi Maan ystävien jäsenjärjestöä: Helsingin yliopiston Maan ystävät (Hymy) ja Helsingin seudun Maan ystävät ry (Myhki). Hymy on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsen. Ryhmät tekevät yhteistyötä käytännön toiminnan osalta. Seuraavassa Hymyllä tarkoitettaan sekä Helsingin yliopiston että Helsingin seudun Maan ystäviä. 2 Projektit, tempaukset ja muu toiminta Hymyn toiminta vuonna 2007 voidaan jakaa toiminnaksi 2.1 ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, 2.2 kestävän energiatuotannon ja -kulutuksen puolesta, 2.3 kestävän liikennepolitiikan edistämiseksi, 2.4 eettisemmän ja ekologisemman kulutuksen ja kuluttamattomuuden puolesta, 2.5 uusliberalistisen talouspolitiikan globalisaation epäkohtien korostamiseksi, 2.6 eläinten oikeuksien ja kestävämmän ruuantuotannon edistämiseksi sekä 2.7 muuksi toiminnaksi tavoitteidemme edistämiseksi. 2.1 Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen Hymy toimii myös vuonna 2007 aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Laskiaistiistaina Hymy osallistuu Maan ystävien ympäri Suomea järjestämään hauskaan ja ihmisiä aktivoivaan lumiukkotempaukseen. Tempauksessa rakennetaan

18 ilmastonmuutoksen kiihdyttämistä vastustavia ja sen torjumista vaativia kylttejä kantavia lumiukkoja ja jaetaan tietoa ilmastonmuutoksesta. Osallistumme tempaukseen järjestämällä sitä paikallisesti Helsingissä yhteistyössä muiden ympäristöjärjestöjen paikallisryhmien kanssa. Helsingissä lumiukkoja rakennetaan tempaukseen myös ennalta muusta kuin lumesta huonon sään varalta. Erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäisemistä ovat myös työ 2.2 kestävän energiatuotannon ja -kulutuksen sekä 2.3 kestävän liikennepolitiikan puolesta. Lisäksi toimimme yhteistyössä Maan ystävien valtakunnallisen ilmasto- ja liikennekampanjan kanssa. 2.2 Kestävämpi energiatuotanto ja -kulutus Pyrimme lisäämään kadunkulkijoiden tietoisuutta vihreästä sähköstä ja energiansäästöstä sekä toimimme ydinvoiman lisärakentamista ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastaan. Keskitymme tiedotukseen uusiutuvista energialähteistä ja mainostamme aktiivisesti 2.3 Kestävämpi liikennepolitiikka ja -toiminta Koska liikennekysymykset ovat erittäin ajankohtaisia Helsingissä Keskustatunnelin ja muiden mittavien väylähankkeiden vuoksi, liikennekysymykset säilyvät edelleen yhtenä Hymyn toiminnan keskeisimmistä painopisteistä. Toimimme ympäristön ja ihmisten elintilan kannalta kestävämmän liikennepolitiikan puolesta myös vuonna Toimimme tiivisti yhteistyössä keskustatunnelihanketta vastustavan Kenkää keskustatunnelille -liikkeen kanssa järjestämällä ainakin mielenosoituksia, seminaareja, julkaisutoimintaa sekä lobbausta. Keskustatunneli on jo vuosikymmeniä suunnitelmissa ollut autotunnelihanke, joka alittaisi Helsingin keskustan itä-länsi -suuntaisesti. Keskustatunnelin suunnittelu jäädytettiin luvun alussa, mutta se tuli jälleen ajankohtaiseksi Kaupunkisuunnitteluviraston aloitettua hankeen asemakaavoituksen keväällä Tunnelin arvioidaan maksavan vähintään 330 milj. ja se tulee lisäämään liikenteen määrää pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2007 herättelemme keskustelua myös pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tilasta ja ruuhkamaksujen saamisesta pääkaupunkiseudulle. Lisäksi toimimme pyöräilyolosuhteiden parantamisen sekä autottoman tilan puolesta. Tätä tavoitetta varten aiomme järjestää ainakin kaksi Critical Mass-kulkuetta ja lisäksi osallistumme Kriittisten pyöräretkien järjestämiseen. Kriittinen pyöräretki on pyöräilijöiden mielenosoitus, jossa pyöräillään autoteillä vaatien enemmän tilaa polkupyörille. Kritisoimme myös yleisesti vallalla olevaa näkemystä, jonka mukaan pyöräily nähdään ensisijaisesti liikunta- eikä liikennemuotona. Autottomana päivänä järjestämme ainakin parkkiruutupiknikin sekä Kriittisen pyöräretken. Kaupunkimaastureiden yleistyminen on huolestuttavaa kehitystä, joka lisää päästöjä sekä uhkaa liikenteen turvallisuutta. Vuonna 2007 toimimme näiden epäkohtien

19 esiintuomiseksi mm. osallistumalla Junttiauto.com -antimainoskampanjaan sekä jakamalla sakkolappuja kaupunkimaastureille. Pyrimme myös kirjoittamaan kannanottoja ja mielipidekirjoituksia erityisesti kaavoitus- ja liikennepoliittisiin kysymyksiin liittyen. 2.4 Kestävämpi kulutus ja kuluttamattomuus Kulutuskriittisyys läpäisee kaiken toimintamme. Toimimme ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän ja oikeudenmukaisemman kulutuksen puolesta ja puolustamme ihmisten oikeutta olla kuluttamatta. Myös vuonna 2007 järjestetään marraskuussa Älä Osta Mitään päivän tapahtuma, jonka toteuttamiseen ja suunnitteluun Hymy osallistuu. Älä Osta Mitään -päivänä ihmisiä kannustetaan irrottautumaan kuluttamisesta edes yhdeksi päiväksi ja pohtimaan kokonaisvaltaisesti omia kulutustottumuksiaan. Älä tee mitään -päivänä kritisoimme tehoyhteiskuntaa ja kieltäydymme kaikesta toiminnasta. 2.5 Uusliberalistisen talouden globalisaation kritiikki Vastustamme edelleen vuonna 2007 ihmisten tarpeista ja ympäristön kestokyvystä piittaamatonta ja yhtiövetoista taloudellista globalisaatiota. Tiedotamme sen epäkohdista ja vaihtoehdoista sekä järjestämme aiheesta seminaareja, lukupiirin ja toimintapäiviä tarpeen mukaan. 2.6 Eläinten oikeudet ja kestävämpi ruuantuotanto Jatkamme toimintaamme eläinten oikeuksien sekä kestävämmän ruuantuotannon puolesta. Edistämme kasvissyöntiä järjestämällä helsinkiläisten vegaani- ja eläinoikeusjärjestöjen kanssa kasviskekkerit -tapahtuman, jossa jaetaan ilmaista vegaanista ruokaa ohikulkijoille. Tempauksen päämääränä on hälventää epäluuloja kasvissyöntiä ja veganismia kohtaan. Julkaisemme lisäksi esitteen tehotuotannon ympäristövaikutuksista. Kannustamme yliopistoruokaloiden (Unicafe) hallitusta eettisesti kestävää ruoantuotantoa edistäviin valintoihin. 2.7 Muu toiminta Esittelemme järjestöämme pitämällä pöytää vuonna 2007 sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä, kuten Suomen sosiaalifoorumissa, Maailma kylässä -festivaaleilla ja Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan avajaiskarnevaaleissa, että kaduilla. Kokoustamme edelleen vuoden 2007 aikana viikoittain (lukuun ottamatta suurimpia juhlapyhiä ja mahdollista kesätaukoa), useimmiten kerhohuoneellamme. Lisäksi järjestämme Uusien illan sekä luonto- ja pyöräretkiä sekä uusien toimijoiden mukaan houkuttelemiseksi että vanhojen toimijoiden mukana pitämiseksi. Edistämme tasa-arvoa ja keskustelevaa demokratiaa aloittaen omasta ryhmästämme. Järjestämme salaliittoteorioita kriittisesti tarkastelevan tapahtuman, jossa myös tarkastellaan terrorisminvastaisen sodan oikeutuksen ongelmallisuutta.

20 3 Tiedotus ja yhteydenpito Tiedotuksen tavoitteena on tehdä järjestöämme ja sen toimintaa tunnetuksi, välittää tietoa ekologisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä saada ihmiset mukaan toimintaamme. Sisäisen tiedotuksemme tärkeimpiä välineitä on aktiivinen ja avoin "hymy-lista" joka on erityisesti tarkoitettu tiedottamiseen. Lisäksi meillä on sisäiseen keskusteluun tarkoitettu "hymy-aktiivit" -lista Tiedotamme hymy-listalla kaikista tapahtumistamme. Tärkeimmistä tapahtumista ja asioista tiedotamme myös valtakunnallisella my-listalla. Tapahtumista saa tietoa myös valtakunnallisesta Maan ystävien jäsentiedotteesta, joka julkaistaan mm. Maan ystävien www-sivuilla sekä sähköpostilistoilla. Myös www-sivumme (http://www.helsinki.fi/jarj/hymy/) toimivat tärkeänä osana tiedotustamme. Lisäksi tiedotamme tapahtumistamme myös Ylioppilaslehden järjestöpalstalla. Postitamme kerran vuodessa vuosikokouskutsun sekä jäsenkirjeen kaikille pääkaupunkiseudulla asuville maan ystäville. 6.2 Joensuu Vuonna 2007 Pohjois-Karjalan Maan ystävät (Kamu) toimii Joensuun ja lähikuntien asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Ilmastonmuutos ja maaseudun elävöittäminen ovat keskeisiä teemoja tulevassa toiminnassa. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi tempaukset, keskustelutilaisuudet, opintopiirit ja kurssit. Tempauksista järjestetään ainakin vuosittaiset Älä osta mitään -päivä, Autoton päivä ja lumiukkojen mielenosoitus ilmastonmuutosta vastaan. Kursseja ja muita tilaisuuksia järjestetään, kun kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita ilmenee. Kamu kokoontuu kesäaikaa lukuun ottamatta joka toinen viikko Nukketeatteritalolla, joka on vakiintunut kokouspaikaksi. Yhteistyötä muiden Joensuun seudun ympäristöjärjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa jatketaan sopivien teemojen yhteydessä. 6.3 Jyväskylä Jyväskylän Maan ystävien (Jymy) toiminta jatkuu vuonna 2007 monimuotoisena niin paikallisten kuin globaalien teemojen parissa. Olemme yksi Jyväskylän näkyvimpiä ja aktiivisimpia ympäristöjärjestöjä ja toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Jymy kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta säännöllisesti. Ryhmällä on käyttöoikeus paikallisten järjestöjen toimitilaan, Järjestökellariin, jonka tukitapahtumiin Jymy antaa työpanostaan. Jymy järjestää tempauksia, keskustelutilaisuuksia ja opintopiirejä ajankohtaisista aiheista. Jymy tuottaa ja sille tuotetaan esitteitä, julisteita, pinssejä, t-paitoja ja kangaskasseja

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kokonaisarvio

Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kestävän kehityksen kokonaisarvio Kuntasektorin näkemyksiä kestävän kehityksen tilasta ja tulevaisuudesta Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Tampereen tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Tampereen tulevaisuusfoorumi 9.2.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan!

Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Tule mukaan kumppaniksi Bioaikaan! Bioaika-tapahtumakiertue on koko metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen ytimen muodostaa pyörillä - ja biopolttoaineella -

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Pariisin ilmastosopimus. Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015

Pariisin ilmastosopimus. Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015 Pariisin ilmastosopimus Harri Laurikka, @paaneuvottelija 14.12.2015 Pariisin sopimus: oikeudellisesti sitova ratifioitava valtiosopimus kattava: vähintään 55 maata ja 55 % päästöistä sovelletaan 2020 jälkeen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle. Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö EU:n Kansalaisten Eurooppa ohjelma liikunta-alalle Mauri Uusilehto Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Ketkä voivat osallistua? Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan voivat osallistua kaikki Euroopan kansalaisuutta

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012

sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012 Erja Lehikoinen Joensuu 6.2.2012 Taustalla yhteinen eurooppalainen haaste taustalla väestönmuutosalueiden eurooppalainen

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot