Päästöoikeuden hintaan vaikuttavat tekijät Sari Siitonen Electrowatt-Ekono Management Consulting

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päästöoikeuden hintaan vaikuttavat tekijät Sari Siitonen Electrowatt-Ekono Management Consulting"

Transkriptio

1 Implementation of EU Emissions Trading in Estonia practical seminar on requirements at installation level December 7th, 2005 Päästöoikeuden hintaan vaikuttavat tekijät Sari Siitonen Electrowatt-Ekono Management Consulting 1

2 Sisältö 1. Päästöoikeuden hinnan muodostuminen 2. Päästöoikeuden hintakehitys 3. Päästöoikeuden hintaan vaikuttavat tekijät 2

3 Päästöoikeuden hinnan muodostumisen pitäisi noudattaa hyvin yksinkertaista mekanismia Periaatteessa päästöoikeuden hinnan tulisi muodostua pitkällä aikavälillä päästöoikeuksien kysynnän ja tarjonnan tasapainosta Päästöoikeudet [tco2] Päästöoikeuden hinta Päästöoikeuksien kokonaistarjonta Päästöoikeuksien kysyntä (päästöt) Hinta [ /tco2] 3

4 mutta todellisuudessa hinta on hyvin herkkä eri muuttujien suhteen 30 Hinta ( /tco2) Poliittiset tekijät Polttoaineiden hintasuhteet Sääolosuhteet Päästöoikeuden hinta on vaihdellut välillä 6-30 /t CO 2 päästökaupan alkamisen jälkeen Erityisesti hiilen ja maakaasun välinen hintaero vaikuttaa päästöoikeuden hintaan Lähde: Point Carbon, EUA

5 Päästöoikeuden hintaan vaikuttavat useat eri tekijät Ennen kutakin päästökauppakautta poliittiset linjaukset, kuten jaettavien päästöoikeuksien määrä Päästökauppakauden sisällä päästöjen kehittyminen eli päästöoikeuksien kysyntä talouskasvun, polttoaineiden hintasuhteiden ja Pohjoismaisen vesitilanteen vaikutus päästöihin käytettävissä olevat päästövähennyskeinot, niiden kustannukset ja toteuttamisaikataulut JI/CDM-hankkeista saatavat päästövähenemät päästöoikeuksien säästäminen ja lainaaminen eri vuosien välillä Päästökauppakauden alussa / lopussa eri maiden päästökaupparekisterien avaamisaikataulu uusille osallistujille varattujen päästöoikeuksien mahdollinen ylijäämä ja huutokauppaaminen päästökauppasektorin yrityksille kysynnän ja tarjonnan mahdollinen kohtaamattomuus vuoden 2007 lopussa 5

6 Latvia Jaettavien päästöoikeuksien määrä: 70 % päästöoikeuksista on allokoitu kuudelle maalle Miljoonaa EUA Saksa Italia Iso-Britannia Puola Espanja Ranska Alankomaat Tsekki Kreikka Belgia Suomi Portugali Tanska Itävalta Slovakia Unkari Ruotsi Irlanti Viro Liettua Slovenia Luxemburg Malta

7 Päästöjen kehittyminen: Useat EU15-maat ovat kaukana päästövähennystavoitteistaan Tanska Itävalta Espanja Suomi Italia Slovenia Irlanti Belgia Luxemburg Hollanti Saksa Portugali Kreikka Ranska Iso-Britannia Ruotsi Unkari Puola Tsekki Slovakia Viro Latvia Liettua Vuoden 2003 toteutuneet päästöt suhteessa taakankantotavoitteeseen Tavoitteen saavuttaminen näyttää vaikealta erityisesti Itävallassa Vaikka Espanjalla on ollut oikeus lisätä päästöjään, myös Espanja on selvästi jäljessä tavoitteestaan Vuonna 2003 huono vesivoimatilanne pohjoismaissa lisäsi Suomen ja Tanskan päästöjä Itä-Euroopan maissa päästöt ovat alle tavoitetason johtuen epäsuotuisasta talouskehityksestä 1990-luvulla -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 7

8 Päästöjen kehittyminen: Eri päästöskenaarioiden välillä on huomattavat erot 100,0 90,0 Trend-line Total Itävallan päästövähennystavoite kaudelle on haastava Milj. t CO2 eqv. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 BAU-scenario Total WM-scenario Total WAM-scenario Total Target WM-scenario Energy & Industry Trend-line Energy & Industry Allocation Allocation estimate (according to WM) Paineet päästöjen vähentämiseen kohdistuvat pääosin energiasektorille CDM/JI-hankkeista saatavat päästövähenemät saattavat auttaa tavoitteen saavuttamisessa ja mahdollistaa suuremman päästöoikeuksien allokoinnin päästökauppasektorille Kansainvälisen verkostomme avulla kerätty tieto 25 EUmaasta hyödyttää Asiakkaitamme 8

9 Useat eri tekijät vaikuttavat päästöoikeuksien kysyntään ja siten päästöoikeuden hintaan 60,0 Ajojärjestyksen muuttuminen Iso-Britannian sähkömarkkinoilla päästöoikeuden hinnalla /tco 2 seurauksena vuonna 2005 Maakaasun ja hiilen hintaero erityisesti Iso-Britanniassa on merkittävä päästöoikeuden hintaan vaikuttava tekijä 50,0 Öljylauhde ja kaasuturbiinit Talouskasvu lisää sähkönkulutusta ja päästöjä EUR/MWh 40,0 30,0 Hiililauhde Kaasu CHP ja hiililauhde Kaasukombit Kuivuus, kylmät talvet ja kuumat kesät lisäävät päästöjä 20,0 10,0 Vesivoima 0,0 Tuulivoima Ydinvoima TWh/a Pohjoismaissa kuivan ja märän vesivuoden välillä vesivoimantuotanto voi vaihdella TWh, ja vastaavasti pohjoismaiden CO 2 -päästöt voivat olla kuivana vuonna milj.tco 2 suuremmat kuin märkänä vuonna 9

10 Käytettävissä olevat päästövähennyskeinot: Energiasektorin merkitys on suuri Teollisuussektoreiden osuudet vuoden 2003 päästöistä Kalkki; 1% Muut sektorit; 4 % Metsä; 2% Öljynjalostus; 6 % Sementti; 7 % Metalli; 11 % Ensimmäisellä päästökauppajaksolla päästöjä voidaan vähentää lähinnä polttoainevalinnoilla Pitkällä tähtäimellä päästöoikeuden hinta kehittyy tarvittavien päästövähennyskeinojen kustannusten mukaisesti Energia; 69 % 10

11 Käytettävissä olevat päästövähennyskeinot: Euroopan sementtiteollisuuden päästövähennyspotentiaali CO 2 -päästövähennyspotentiaali per vuosi Euroopan sementtiteollisuudessa toisen päästökauppajakson loppuun mennessä CO2-päästöjen vähentämispotentiaali [kt CO2/a] %-yksikön vähennys klinkkerin osuudessa 10 %-yksikön vähennys klinkkerin osuudessa 5 %-yksikön vähennys klinkkerin osuudessa 10 %-yksikön vähennys klinkkerin osuudessa Päästöoikeuden hinta 10 EUR/ t CO2 Päästöoikeuden hinta 20 EUR/ t CO2 Klinkkeri/sementti -suhteen alennus Energiatehokkuuden parannus Jätteen käytön lisääminen 11

12 JI/CDM-hankkeista saatavat päästövähenemät: CER- ja ERU-kysyntä ylittää tarjonnan myyjän markkina MtCO2e Cumulative project credit supply, upper estimate Cumulative project credit supply, lower estimate Arvioitu ERU- ja CER kysyntä tällä hetkellä noin 1000 MtCO mennessä Tarjonta-arviot vaihtelevat välillä MtCO 2 Tarjonta reagoi kysyntään hitaasti Kysyntä ylittää tarjonnan; hinnat nousussa Yksityisen sektorin rooli ostajana kasvaa Kioto-kauteen liittyvät epävarmuudet ovat merkittävät 12

13 JI/CDM-hankkeista saatavat päästövähenemät: Epävarmuustekijöitä on olemassa, mm. poliittiset riskit Ei päästövähennystavoitteita 2012 jälkeen; Onko päästövähenemille kysyntää tämän jälkeen? Jotkut ostajat valmiita tekemään hankintasopimuksia myös 2012 jälkeisistä vuosista CDM hallintoneuvoston hidas ja byrokraattinen toiminta; Kehittyykö CDM EB:n toiminta? Tarjona Venäjältä ja Ukrainasta; Mikä on näiden maiden tuleva politiikka? Informaatiojärjestelmät vielä suurelta osin kehitteillä; Miten, milloin ja missä päästövähenemät voidaan rekisteröidä ja hyödyntää? Markkinoiden likviditeetti Kansalliset rajoitteet? Uudet päästökauppajärjestelmät ja uusi kysyntä Esim. Japani ja Kanada 13

14 Myös seuraavat tekijät vaikuttavat päästöoikeuden hintaan Päästökaupparekisterit eivät ole vielä käytössä seuraavissa maissa: Italia, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Unkari Uusille osallistujille on allokoitu EU:n alueella kolmen vuoden jaksolla päästöoikeuksia noin 240 Mt (NER, new entrant reserves), joista osa jäänee käyttämättä mikäli käyttämättä jääneet päästöoikeudet huutokaupataan päästökauppasektorille, päästöoikeuksien lisääntyneen tarjonnan myötä päästöoikeuden hinta laskee Päästöoikeuksia on mahdollista siirtää eri vuosien välillä päästökauppakauden sisällä vuoden 2007 lopussa päästöoikeuksien hinta saattaa nousta tai romahtaa riippuen siitä, ovatko useat toimijat jättäneet velvoitteensa täyttämisen viime hetkeen vai hankkineet varmuuden vuoksi ylimääräisiä päästöoikeuksia varastoon 14

15 Electrowatt-Ekonon EU ETS mallilla voidaan ennustaa päästöoikeuden hintaa ja arvioida eri tekijöiden hintavaikutuksia CO 2 MARKKINA Electrowatt-Ekono tarjoaa ennusteet polttoaineiden, sähkön ja päästöoikeuden hinnoille ottaen huomioon eri markkinoiden väliset vuorovaikutussuhteet SÄHKÖ- MARKKINAT POLTTOAINE- MARKKINAT Electrowatt-Ekono on kehittänyt Euroopan päästökauppamallin (EU25) EU ETS -mallin avulla voidaan arvioida päästöoikeuksien kysyntää ja tarjontaa sekä hintakehitystä vuoteen 2012 asti Malli perustuu todellisiin päästöihin ja mahdollisuuksiin vähentää päästöjä eri sektoreilla ja eri maissa (EU25) ottaen huomioon myös Euroopan polttoaine- ja sähkömarkkinoiden dynamiikan Kaikkien merkittävien muuttujien suhteen voidaan tehdä herkkyystarkasteluja 15

16 Kiitos! Sari Siitonen Electrowatt-Ekono Oy Tekniikantie 4 A Espoo

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Aihe hyväksytty osastoneuvostossa: 15.02.2005

Aihe hyväksytty osastoneuvostossa: 15.02.2005 Kauppatieteiden osasto Teknologiatutkimus HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN PÄÄSTÖOIKEUKSIEN MARKKINAT JA NIILLÄ TOIMIMINEN Aihe hyväksytty osastoneuvostossa: 15.02.2005 Työn tarkastajat: professori Kalevi Kyläheiko

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008 1 (6) KOMISSION ILMASTO- JA ENERGIAPAKETTI MERKITTÄVIMMÄT PÄÄKOHDAT Ehdotus päästökaupan muutosdirektiiviksi vuosille 2013 2020 Päästöoikeuksien maakohtaisesta taakanjaosta ja kansallisista päästöoikeuksien

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara

POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT. ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAISET SÄHKÖMARKKINAT ATS syysseminaari ja 40 vuotisjuhlat 13.10.2006 Toimialajohtaja, professori Mikko Kara POHJOISMAINEN SÄHKÖMARKKINA EDELLÄKÄVIJÄNÄ 3 SÄHKÖPÖRSSI OHJAA TEHOKKAASTI VOIMALAITOSTEN

Lisätiedot

KATSAUS FORTUMIIN JA SÄHKÖMARKKINOIHIN

KATSAUS FORTUMIIN JA SÄHKÖMARKKINOIHIN KATSAUS FORTUMIIN JA SÄHKÖMARKKINOIHIN Sähkömarkkinat herättävät usein keskustelua ja kysymyksiä. Me Fortumilla haluamme osaltamme edistää rakentavaa keskustelua aiheesta. Sähkömarkkinoita säätelevät monet

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta

Working Paper Kilpailu sähkömarkkinoilla: Sähkömarkkinoiden keskeiset piirteet ja toiminta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hirvonen,

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Miten velkakriisi päättyy?

Miten velkakriisi päättyy? Miten velkakriisi päättyy? Miten suojautua euron heikentymistä vastaan Meelis Atonen Tavex konserni, hallintoneuvoston jäsen, kultapuolen johtaja EU presidentti Herman van Rompuysanoi uskovansa, että euroaluetta

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa Minna Alhosalo Ari Karppinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta MAAHANMUUTTO RATKAISUNA EUROOPAN UNIONIN IKÄÄNTYMISONGELMAAN EU:hun kohdistuvaan maahanmuuttoon vaikuttavat tekijät Kansantaloustiede, Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa BoF Online 2007 No. 13 Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa Anssi Kohonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot