Käymäläseura Huussi ry. - Global Dry Toilet Association of Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käymäläseura Huussi ry. - Global Dry Toilet Association of Finland"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 YLEISTÄ Tampereella vuonna 2002 perustettu Käymäläseura Huussi ry. (KSH) on valtakunnallinen ekologista sanitaatiota edistävä kansalaisjärjestö. Yhdistys edistää kuivakäymälöiden käyttöä, ravinnekierron toteutumista ja niihin liittyvää tutkimusta. Tätä kokonaisuutta kutsutaan myös DTteknologiaksi. Saavuttaakseen tavoitteensa yhdistys tiedottaa, vaikuttaa yhteiskunnallisesti muun muassa antamalla lausuntoja ja kannanottoja, järjestää koulutuksia, seminaareja ja neuvontaa. Tämän lisäksi yhdistys kerää hankkeiden avulla kokemuksia ja tekee selvityksiä, esitteitä ja oppaita. KSH toteuttaa kansainvälisiä hankkeita, joissa tavoitteena on kohottaa kohdealueiden terveydellistä tilannetta kiinnittämällä huomiota käymälöihin ja käymälätuotteen käsittelyyn sekä erityisesti ravinteiden kierrätykseen rakennuttamalla käymälöitä ja antamalla koulutusta. Yhdistyksen jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Jäseniin pidetään yhteyttä postitse ja sähköpostitse, ja sen lisäksi yhdistyksellä on omat nettisivut ja englanninkieliset -sivut. Molemmilla sivustoilla julkaistaan yhdistyksen tapahtumien lisäksi omia tutkimuksia, luentoja jne. sekä välitetään tietoa muiden tutkimuksista, tapahtumista jne. Yritysjäsenet voivat halutessaan saada yhdistyksen www-sivuille omat yhteystietonsa. Yhdistyksen toimintaa ohjaavan strategian työstäminen ja uusiminen aloitettiin vuonna 2011 ja strategiaa on seurattu alkaen vuodesta Pohjatyöksi toteutettiin muun muassa jäsenkysely, jolla selvitettiin jäsenten mielipiteitä yhdistyksen tilasta ja suunnasta. Strategian keskeisinä kohtina todettiin tuolloin: osaamisen kerääminen ja ylläpitäminen, jäsenten palveleminen, vaikuttaminen ja toiminnan varmistaminen. Julkisuutta ja myönteistä palautetta sekä erilaisia tunnustuspalkintoja on tullut runsaasti, mikä kannustaa jatkamaan ja kehittämään yhdistystä kansalliseksi ja kansainväliseksi asiantuntijaorganisaatioksi. Strategia on laadittu vuosille ja sitä katselmoidaan vuosittain sekä hallituksen että jäsenten vuosikokouksen toimesta. Vuonna 2013 KPMG:n suorittaman toiminnantarkastuksen tiimoilta syntyneiden ehdotusten perusteella on kehitetty hallinnon käytäntöjä, ja kehittämisprosessia jatketaan edelleen. HALLINTO Yhdistyksen toiminnasta vastaa sille valittu hallitus, jonka jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus toimii vapaaehtoispohjalla. Myös hallintoa on tähän asti hoidettu paljolti talkootyönä, mutta tavoitteena on, että hallintoa ja päivittäisten tehtävien hoitoa varten voitaisiin palkata vakituista henkilökuntaa, tai mahdollisesti maksaa aktiivisille hallituksen jäsenille palkkiota. Toimintavuoden tavoitteena on, että toimistoa hoitamassa on vähintään osa-aikainen palkkaa saava työntekijä tai harjoittelija hanketyöntekijöiden lisäksi. Vuoden 2013 alussa vuokrattiin lisää toimisto- ja kokoustilaa, koska toimisto kävi ahtaaksi kokousten pitämiseen. Tällä hetkellä on käytössä kaksi erillistä toimistohuonetta Kauppakadulla. Vuonna 2010 vuokrattiin Tampereen minivarastoilta varastotilaa, jossa nyt säilytetään muun muassa esitteet sekä vanhempi kirjanpitoaineisto. Toimistossa säilytetään edelleen osa hankkeiden ja hallinnon viimeaikaisesta materiaalista. Toimistolla on työpiste viidelle työntekijälle/harjoittelijalle. Kauppakatu 11 C, 2.krs. 1

2 Yhdistys jatkaa jäsenyyttään KEPA:n jäsenenä ja Suomen vesifoorumi ry:n jäsenenä (FWF) sekä Metallialan standardisoimisliitossa (METSTA). Lisäksi jäsenyyttä jatketaan ulkomaisissa yhteisöissä; WTO, WTA, End Water Poverty ja SuSanA. Yhdistyksellä on edustaja Kepan hallituksessa, FWF:n kehitysmaatyöryhmässä sekä Kansainvälisen ISO standardisointiliiton TC224/WG8 standardityöryhmässä ja viemäröintikomiteassa K615. TC224/WG8 ryhmän työstämä standardi on Guidelines for the management of basic on-site wastewater services, vapaasti suomennettuna ohjeistus kotitalouksien matalan teknologian/perustason hajautettujen jätevesijärjestelmien hallintaan. TIEDOTUSTOIMINTA Yhdistyksen järjestää sekä vuosikokousten yhteydessä että erikseen seminaareja, jossa ajankohtaisten luentojen lisäksi on myös muuta toimintaa, kuten kuivakäymälänäyttely. OmaMökki -messut Helsingissä ovat vapaa-ajan asumisen päätapahtuma Suomessa. Yhdistyksellä on ollut joka vuosi oma osasto messuilla, joissa on pidetty myös tietoiskuja. Vuodesta 2009 yhdistys on järjestänyt messuille Huussikorttelin yhdessä jäsenyritysten kanssa, ja näin toimitaan myös vuonna Messuilla ja muissa tapahtumissa jaetaan kertynyttä opas- ja tiedotusmateriaalia sekä järjestetään tietoiskuja ja neuvotaan kuivakäymäläasioista messukävijöitä. Messuyhteistyötä pyritään laajentamaan myös muille alan messuille. Kuivakäymäläkohteita, vähintään siirreltävän tapahtumakäymälän (mobiilikäymälän) muodossa, pyritään saamaan asunto- ja loma-asuntomessualueille. Mobiilikäymälähanketta edistetään myös muissa tapahtumissa. Kuivike-lehden seitsemäs numero valmistuu keväällä 2014 siten, että se on saatavissa OmaMökki2014 -messuilla. Lehden toimitustyö ostetaan ulkopuolelta. Perinteinen yhdistysesite painetaan suomeksi ja englanniksi, mahdollisuuksien mukaan vihdoin myös ruotsiksi. Suomalaiset kuivakäymälät -esite on myös syytä päivittää. Selvitetään mahdollisuuksia julkaista uusia oppaita ja kirjallisuutta. Viimeksi julkaistu Huussi muuttaa sisälle -kirja valmistui vuoden 2011 alussa. Kirjassa käsitellään sisälle rakennettavia kuivakäymälöitä, niiden asennus-, huolto- ja hoitotoimenpiteitä sekä asenteita ja ennakkoluuloja. Kirjaa myydään edelleen messuilla ja muissa tapahtumissa, ja se on myös tilattavissa toimistolta ja netissä. Vuoden 2012 Kuivakäymäläkonferenssin pohjalta tehtiin julkaisu kehitysyhteistyöhankkeista suomenkielellä. Artikkelikokoelma julkaistiin ulkoasiainministeriön tuella alkuvuodesta 2013, ja sitä jaetaan yhdistyksen muun materiaalin ohella. Jäsen- ja kummipostia samoin kuin sähköistä huussipostia yhteistyökumppaneille kehitetään edelleen. Nettisivut päivitettiin vuonna 2013 ja ne saivat täysin uuden ilmeen. Yhdistyksen Facebook-sivujen ylläpitoa jatketaan sekä suomen- että englanninkielisenä, ja yhdistys löytyy myös Twitteristä ja LinkedInistä. Vasta käynnistettyä uutiskirje-tyyppistä sähköistä tiedotetta jaetaan toimintavuonna yritysjäsenille, sidosryhmille sekä ulkomaisille kummiyrityksille ja - organisaatioille, joita markkinoidaan mukaan toimintaan. Internet-sivuille aletaan kerätä referenssiluetteloa sekä mediaseurantaa myös yleisölle nähtäväksi. Kauppakatu 11 C, 2.krs. 2

3 Laajat viestintätoimet keskitetään vuoden aikana kolmeen ajankohtaan: Maailman vesipäivään (22.3.), maailman ympäristöpäivään (5.6.) sekä maailman käymäläpäivään (19.11.). Ympäristöpäivänä jaetaan perinteisesti Kultainen talikko Vuoden huussiteosta ja yhdistyksen syysvuosikokous pidetään maailman käymäläpäivänä. Muita tapahtumia järjestetään pitkin vuotta. Toimintavuoden keväällä järjestetään Suomi-päivä - tyyppinen seminaari Tampereella, mahdollisesti myös Jyväskylässä. Lisäksi järjestetään suosittu jätevesi-ilta Tampereen lisäksi muissa kaupungeissa, kuten Helsingissä ja kysynnän mukaan mahdollisesti muualla maassa. Myös opastuskierroksia ja retkiä järjestetään jatkossakin. Poliittinen vaikuttaminen jatkuu muun muassa lausuntojen ja kannanottojen muodossa. Sen lisäksi järjestetään kansanedustajatapaaminen muiden järjestöjen kanssa aiheena mahdollisesti sanitaatio ja resurssitehokkuus, vienninedistäminen, jätevesiasetus sekä kehitysyhteistyökysymykset. Työ virtsan lannoitekäytön edistämiseksi jatkuu aktiivisena. Tiedotustoimintaa seurataan yhä tarkemmin: mediaseurantaa jatketaan ja tiedotuskanavia käytetään järjestelmällisesti. Viestintäsuunnitelmat tehdään joka hankkeelle ja niitä seurataan säännöllisesti. Markkinoilla olevien sisäkuivakäymälöiden ulkoasusta ja malleista on saatu palautetta ja tarkoitus on järjestää yhdessä esimerkiksi Aalto-yliopiston kanssa design-suunnittelukilpailu. Voittajamallit yritetään saada esille sopiville messuille tai näyttelyyn vuonna Alan yrityksiä houkutellaan mukaan kilpailuun sponsoreiksi/yhteistyökumppaneiksi. Koulutuksia ja seminaareja eri kohderyhmille pyritään järjestämään yhteistyössä muiden tahojen kanssa resurssien puitteissa. Tavoitteena on toimia kouluttajana vähintään 15 tilaisuudessa vuoden 2014 aikana. Koulutuksen tarpeita ja aiheita selvennetään ja pyritään kohdentamaan niitä tarvitseville sidosryhmille. Koulutusta pyritään järjestämään niin Suomessa kuin kehitysmaissakin toimiville tahoille. Vuonna 2014 kansainvälinen standardointiryhmä (TC224/WG8) on kutsuttu Suomeen Metstan toimesta pitämään kokousta kesäkuussa. KSH:n työryhmän edustaja sekä yhdistyksen puheenjohtaja/muu hallituksen jäsen/työntekijä pääsevät myös mukaan asiantuntijoiksi ryhmän työskentelyyn. Työryhmän jäsenille järjestetään vierailu/ekskursio Ravintola Patakukkoon katsomaan ravintolan kuivakäymälöitä. VUODEN HUUSSITEKO-PALKINTO Suomen Turusta 2002 ansiokkaalla tavalla aloitettua käytäntöä jatketaan. Maailman ympäristöpäivänä 5.6. jaetaan ansioituneelle kuivakäymälätekniikan edistäjälle tai tutkijalle tunnustuksena kultainen talikko. Palkinnon valitsee yhdistyksen hallitus ehdotusten pohjalta. HANKKEET Valtaosa yhdistyksen liikevaihdosta muodostuu hankkeiden kautta. Ominaista hankkeille on ollut, että KSH on vetäjänä ja silloin myös taloudellinen vastuu on ollut yhdistyksellä. Hankkeiden omavastuiden kerääminen on työlästä, ja siksi tavoitteena on olla mukana myös muiden vetämissä hankkeissa. Kauppakatu 11 C, 2.krs. 3

4 Vuonna 2013 KSH haki ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestöksi. Hakemus on vielä käsittelyvaiheessa, mutta toteutuessaan tarkoittaisi kehitysyhteistyöhanketoiminnan siirtymistä ohjelmamuotoiseksi myös omavastuuosuus kasvaisi 15 prosenttiin. Niin hanke- kuin ohjelmamuotoisessa toiminnassa on suunniteltu toiminnot, jotka toteutetaan vuonna 2014 alkaen käytössä olevan rahoituksen turvin. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyörahoituksella toteutettavat hankkeet päättyvät vuoden 2013 lopussa. Uusia hankkeita on haettu Sambiaan (Lusaka, Monze, Livingstone), Swazimaahan ja Tansaniaan. Lisäksi yhteistyöhankkeita ja asiantuntijapalvelun tarjoamista pyritään kehittämään edelleen. Myös uusia hankkeita lähdetään suunnittelemaan Ruandaan ja Etiopiaan. Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustuella rahoitettu Ekologinen Sanitaatio Kansalaisjärjestöjen Osaamiseksi (ESKO) -hanke on toiminut vuoden 2013 puolivälistä alkaen. Hankkeelle haetaan jatkoa niin VGK-hankkeena kuin ohjelmaan sisällytettynä. Toteutus riippuu toteutuneesta rahoitusmuodosta. ESKO-toimintaan pyritään ekologisen sanitaation lisäksi lisäämään vesihuoltoaspekti yhteistyössä Suomen ympäristöopisto SYKLIn kanssa. Vastaavaa toimintaa pyritään edistämään myös kotimaan jätevesineuvonnan osalta. Kehitysyhteistyöhankkeissa toimii ainakin yksi työntekijä, ja VGK-hankkeessa toinen. Ulkoasiainministeriön kumppanuusohjelman toteutuessa kehy-puolella toimisi ainakin kaksi työntekijää. Suomessa tavoitteena on jatkaa jo rakennettujen mallikohteiden seurantaa ja niistä tiedottamista sekä selkeyttää edelleen käymäläjätteen käsittelyn ohjeistamista. Vuoden 2012 loppupuolella alkanutta Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahaston rahoittamaa neuvontahanketta Pirkanmaalla jatketaan vuoden 2013 loppuun, ja sille haetaan jatkoa mahdollisuuksien mukaan toukokuulle Myös kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin valmistelut aloitetaan vuonna DT2015- konferenssi järjestetään elokuussa Konferenssia varten palkataan yksi vähintään osa-aikainen työntekijä vuonna Toimintavuonna 2014 uusien hankkeiden valmistelu jatkuu, ja uusia sekä vanhoja yhteistyökuvioita kehitetään edelleen. Uusien hankkeiden lisäksi edistetään koulutusta ja asiantuntijapalveluiden tarjontaa. VARAINHANKINTA Yhdistyksen hallinnon talouden perusta muodostuu jäsenmaksuista sekä ympäristöministeriön että muiden yhteisöjen toiminta-avustuksista. Messuosastoilla saadaan yhdistyksen tuotteita myyntiin ja myös korvausta osaston järjestämisestä. Myös tuotteiden ja kirjallisuuden verkkokauppaa jatketaan. Verkkokauppa uusittiin vuonna 2013 nettisivujen uudistuksen yhteydessä, mikä tuo uusia mahdollisuuksia verkkomyynnin kehittämiselle. Uusia verkkokauppatuotteita etsitään verkkomyynnin kasvattamiseksi (liikelahjat, pienlahjatavara). Tuloja haetaan myös hankkeiden johtamisesta, seminaareista, koulutuksesta ja huussikummeudesta. Uutena varainhankintamuotona jatketaan Aidventures Ltd:n Oma Kapua -varainhankintakonseptin käyttöä kehitysyhteistyöhankkeiden varainhankinnassa. Tavoitteena on saada kohtuullinen Kauppakatu 11 C, 2.krs. 4

5 kassatilanne pysymään vakaana. Tukirahoitusta haetaan erilaisia tutkimus- ja muita hankkeita varten säätiöiltä. Myös yritysyhteistyötä pyritään kehittämään ja uusia avustuskanavia tutkitaan. Hankekohtaisia varainhankintasuunnitelmia työstetään edelleen ja seurantaa kehitetään. JÄSENET Jäseniä pyritään aktivoimaan entistä enemmän. Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen ja alan toiminnasta aktiivisemmin ja jäseniä pyritään osallistamaan yhdistyksen toimintaan. Koulutusta lisätään siten, että huussineuvojakoulutusta laajennetaan. Koulutukset ovat avoimia myös ei-jäsenille ja niiden avulla pyritään osallistamaan myös uusia, esimerkiksi opiskelijoita, mukaan toimintaan ja jäseniksi. Monipuolisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tullaan lisäämään resurssien mukaan. Korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tiedotetaan aktiivisemmin jäsenyydestä ja yhdistyksestä. Yritysjäsenille kehitetään uusia jäsenetuja ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhdessä yhdistyksen kanssa. Myös vientiä etenkin kehitysmaihin tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyövaihtoehtoja kartoitetaan ja kehitetään aktiivisesti. Niin yritys- kuin henkilöjäsentenkin määrä pyritään pitämään vakaana ja nousujohteisena. Syksyllä 2013 henkilöjäseniä oli 403, yritys- ja yhteisöjäseniä oli yhteensä 31; yhteensä siis 434 jäsentä. Tavoitteena on nostaa jäsenmäärää 500 jäseneen toimintavuoden 2014 aikana. LAATU JA YMPÄRISTÖ Yhdistyksen strategian yhtenä painopisteenä on toiminnan laadun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen. Laatukriteerit otetaan käyttöön hankkeissa ja muussa toiminnassa. Toimintaa ammattimaistetaan monelta osin ja strategian toteuttaminen on osa tätä työtä. Vuonna 2013 päivitettiin talousohjesääntö ja aiemmin laaditut harjoittelijoiden perehdyttämisopas sekä henkilöstöohjeistus otetaan selkeämmin osaksi toimintaa. Konferenssi- ja messutoimintaohjeet on otettu käyttöön vuonna 2013, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan toimintavuonna Toiminnan ja talouden seuranta on systemaattista ja sähköinen laskutus osa toimintaa sekä yhteistyö tilitoimiston kanssa kiinteää. Hallituksen toimenkuvat otetaan selkeämmin käyttöön ja hallitukseen valitaan entistä enemmän asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita, joilla on aikaa ja intressejä osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksellä on yksinkertaiset ympäristöohjeet toimistotyöhön, lisäksi ympäristöystävällisyyteen ohjaa julkisia kulkuneuvoja suosiva matkustusohje ja muutoinkin käytännön työssä pyritään ympäristöjärjestönä minimoimaan ympäristöön kohdistuva rasitus ja esimerkiksi yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa pyritään tarjoamaan luomu- ja/tai lähiruokaa. Kauppakatu 11 C, 2.krs. 5

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot