Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla? 30.9.2014"

Transkriptio

1 Palvelurakennemuutos ja talous selviääkö kunta kunnialla? Oskari Auvinen Kunnanjohtaja Kangasalan kunta

2 Sisältö 1. Perustietoja Kangasalta 2. Talous tasapainoon tunnuslukujen kertomaa 3. Rakenteelliset ratkaisut verkkoja, palvelurakennetta, uusia toimintatapoja 4. Kohti huomista

3 KANGASALAN KUNTA PERUSTAMISVUOSI 1865 / 2005 / 2011 ASUKASLUKU Sahalahti -liitos Kuhmalahti -liitos /2014 ennakkotieto, väestörek.keskus Ennuste 2015 (tilastokeskus, ) Ennuste TULOVEROPROSENTTI ,50 TYÖTTÖMYYSASTE 1/ ,9 Keskiarvo v ,2 PINTA-ALA, km² 870,85 josta vesistöjä 24 % järviä 411 kpl joista yli 1 ha:n 150 kpl vesistöjen rantaviivan pituus 799 km VÄESTÖTIHEYS, asukasta/maa-km² 45,8 TAAJAMA-ASTE 83,8 ETÄISYYDET Tampereelle Helsinkiin Turkuun Jyväskylään Tampere-Pirkkalan lentokentälle 18 km 170 km 170 km 150 km 35 km

4

5 KANGASALAN TALOUSLUKUJA KANGASALAN KUNTA Tilinpäätös 2013 Vuosikate/poistot -% 129,58 Vuosikate, euroa/asukas 534 Asukasluku, (Väestörekisterikeskus) Investointien tulorahoitus, % 61,5 Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa 45,2 Kertynyt yli/alijäämä /asukas 1490,22 Omavaraisuusaste, % 53,5 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 48,0 Lainat /asukas Lainakanta milj. euroa 63,7

6 2. Talous tasapainoon tunnuslukujen kertomaa

7 Euroa Toimintakulut vuosittain verotulot vuosittain Valtionosuudet vuosittain

8 INVESTOINNIT V

9 VUOSIKATE/INVESTOINNIT v

10

11

12

13 Palveluverkon sopeuttamisen perusteita

14 3. Rakenteelliset ratkaisut palveluverkkoja, palvelurakennetta, uusia toimintatapoja

15 Kangasalan palveluverkon kehittämissuunnitelma

16 Lähtökohdat ja tavoitteet Kunnanjohtaja asetti työryhmän 7/2013 palveluverkon kehittämis- ja tiivistämissuunnitelman päivittämiseen Tehtävänä tarkastella palveluverkkoa kaikkien kunnan palvelutoimintojen osalta erityisesti huomio taloudellisiin näkökohtiin Ei enää yksi päätettävä asiakirja, vaan jokainen toimielin vastaa vuosittain omasta osuudestaan talousarviovalmistelun yhteydessä

17 lähtökohtia ja tavoitteita Väestönkasvun ja -vähenemisen tuomat palvelutarpeet alueittain, väestöennusteet Kuntastrategian arvot yhteisöllisyys, avoimuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus (s.8) Reunaehtona seudun rakennesuunnitelma (s. 4) Energiatehokkuuden sitoumukset (s. 6) Omistajastrategiasta korjausvelka><inv. (s.9) Paljon muita hyväksyttyjä ohjelmia (s. 10) Kuntatalouden kehitysnäkymät (s. 10)

18 Yleiset kehittämislinjaukset ja kehittämistä ohjaavat periaatteet Kestävämpiä linjauksia toimielimille heidän tehdessään esityksiä omalta alueeltaan Perustuvat kuntastrategiaan: mm. - Painopiste ennaltaehkäiseviin palveluihin - Väestöennusteet tunnistetaan - Nuorten elämänhallinta - Paikalliskulttuuri ym. vapaa-ajan toiminta - Keskustaan panostetaan - Kulujen kasvu hallittua ja investoinnit oikea-aikaisia - Tehokas palveluverkko ja kiinteistöjen tehokas käyttö Jako seudullisiin-, kuntakeskus- ja lähipalveluihin

19

20 KANGASALAN JA PÄLKÄNEEN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

21 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ Vanhuspalvelulain 5 mukaan suunnitelmassa pitää olla arvio nykytilasta, palvelujen riittävyydestä ja laadusta sekä tarpeista tavoitteet toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, arvio voimavaroista, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

22 VÄESTÖENNUSTE Kangasalla 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä kasvaa 600 hengellä vuoteen 2020 mennessä,1400 hengellä vuoteen 2025 mennessä ja 2000 hengellä vuoteen 2030 mennessä Pälkäneellä 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä kasvaa 100 hengellä vuoteen 2020 mennessä,300 hengellä vuoteen 2025 mennessä ja 450 hengellä vuoteen 2030 mennessä

23

24 Tavoite Toimenpide Ikääntyneillä on mahdollisuus liikkua kodin ulkopuolella Kehitetään puistoja kaiken ikäisille, esim. liikuntapuistotyyppisesti. Kehitetään esteettömiä kävely- ja polkupyöräreittejä. Lisätään korkeita penkkejä kävelyreittien varrelle. Palveluliikenne turvaa vanhusten asioinnin kodin ulkopuolella Vanhusten asunnot ovat esteettömiä ja turvallisia Lisätään palvelu- ja asiointiliikennettä tarvittaessa. Parannetaan tiedotusta palvelulinjan käyttömahdollisuuksista. Tiedotetaan valtion hissiavustuksista. Tiedotetaan peruskorjausavustuksista ja neuvotaan asuntojen peruskorjausasioissa. Huomioidaan asukashuoneiden, käytävien, yhteistilojen ja piha-alueiden esteettömyys ja turvallisuus. Annetaan neuvontaa ja ohjausta vanhusten asuntojen muutostöissä ja ARA-hakemusten teossa.

25 Tavoite Toimenpide Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset palvelut Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen. Luodaan vanhusten palveluohjauksen toimintamalli. Kriteerit ohjaavat toimintaa. Ne tarkistetaan määräajoin. Valinnanmahdollisuuksia lisätään. Mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön laajennetaan. RAI-arviointien hyödyntäminen palvelua suunniteltaessa. Jokaisessa työyksikössä on RAI-avainosaaja. Kehitetään palvelurakennetta valtakunnallisten linjausten mukaisesti Laajennetaan kotiin annettavien palvelujen valikoimaa. Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan piirissä enintään 8 % 75-vuotta täyttäneistä. Muutetaan vanhusten laitospaikat tehostetuksi palveluasumiseksi Kangasalla erillisen suunnitelman mukaisesti. Pälkäneen Harjutuulen laitospaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi vuoteen 2020 mennessä.

26 Laitoshoidon lakkautus: Kangasalan vanhainkodit Rekola-koto ja Pentorinne esitetään korvattavaksi kokonaan uusilla tehostetun asumisen yksiköillä. Rekola-koto esitetään lakkautettavaksi vuonna 2018 ja Pentorinne vuonna tehostetun palveluasumisen rakennuttajaksi yleishyödyllinen rakentaja, jolla on mahdollisuus hakea ARA-avustuksia. Rakentaminen ei ole kunnan investointi, vaan normaalia vuokratalorakentamista, johon asukkaat tulevat vuokrasuhteeseen Pälkäneellä Harjutuulen muutos laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuonna 2020 (vrt. Kukkiakoto)

27 Perustelut Kangasalan vanhainkotien lakkautukselle: - vanhuspalvelulain mukainen muutos - laki sallii laitoshoidon vain poikkeustapauksissa, ei kuitenkaan asetettu ajallista takarajaa - asukkaiden itsenäisyys ja yksityisyys pitää taata - laitoshoito on kunnalle käyttökustannuksiltaan kallis toimintatapa, ja peruskorjaukset kunnan rahoitettavia - jatkuva korjaustarve, mittavat peruskorjaukset edessä, 10 lähivuoden peruskorjausten kustannusarvio reilut 10 milj.euroa

28 Pienikin kevennys palvelurakenteessa vaikuttaa: tässä esimerkissä kasvu on 20 % pienempi vuosi Nykyinen palvelurakenne 10 % 75 vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa Kevennetty palvelurakenne 8 % 75 vuotta täyttäneistä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Vuosikustannusten kasvu yhteensä vuoteen 2021 mennessä euroa euroa

29 Kehitä johtamista kokonaisvaltaisesti

30 Tee avauksia joiden vaikutukset hyvinkin kaukana Rakenna talousorientoituneita menetelmiä, tuotteista ja kilpailuta Kehitä aitoa asiakaslähtöisyyttä, panosta viestintään Tee verkostoitumissuunnitelmat Kehitä johtajuutta, kannusta koulutukseen, trimmaa ohjausjärjestelmät Luo ja ylläpidä innovoinnin kulttuuria, salli kokeilu ja virheet Henkilöstö mukaan, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmat Palveluketjut kuntoon, yhteistyötä oikeasti, muuta organisaatiot, tietojohda

31 4. Kohti huomista selviääkö kunta kunnialla

32 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Uusien ratkaisujen hakemisen kokonaisuus riittävän monipuoliseksi Katse rakenteisiin, palveluverkkoihin, uusiin palvelumalleihin ja hyvään johtajuuteen On haettava pysyvästi tuottavuutta ja tehokkuutta tuovia toimintatapamuutoksia

33 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Nyt ratkaisua keskitytään hakemaan ensisijaisesti rakenteista, vaikka kyse on paljolti myös yhteiskunnan tarjoamien palvelujen määrän ja yhteiskunnan kantokyvyn suhteesta. Hallinnollisissa ratkaisussa on kuntien kokonaistalous huomioiden tarjolla vain 3-5 % ratkaisupotentiaali. Kuntien palveluvelvoitteiden uudelleen arvioimisessa on tarjolla 80 % ratkaisupotentiaali. Keskeinen kysymys on, missä kulkee yksilön ja yhteiskunnan välisen vastuun raja.

34 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Suuruuden ekonomia ei kaikkea ratkaise Positiivisella, toinen toistaan sparraavalla reilulla kilvoittelullakin on sijansa Kannusteita tarvitaan, kapitaatiomalli ei ole toimiva ratkaisu

35 Näkemyksiä vaikuttavista toimintatavoista Ratkaisut on haettava rakentavasti ja yhteistyössä Virkamiesten, luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja asiantuntijoiden aito yhteistyö on välttämätöntä Vuorovaikutustaidot ja viestintä korostuvat

36 Palveluverkon sopeuttamisen perusteita

37

38 Kiitos! p

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016

KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016 Dnro 1500/05.00/2014 KANNANOTTO VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISEKSI SALOSSA VUOSINA 2014-2016 21.5.2014 Väestön ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten arviomiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Vanhusväestön

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot