KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS

2 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat Tampereen yliopisto Puh tai Fax Internet: Julkaisu Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. Opas on painettu Euroopan unionin Erasmus-ohjelman tuella. Toimittanut: Noora Maja Kansi: Elina Vartiainen Juvenes Yliopistopaino Tampere 2012

3 Sisällys Miksi harjoitteluun ulkomaille? 4 Erasmus-harjoittelu on osa Erasmus-ohjelmaa 5 Mitä Erasmus-harjoittelu tarjoaa sinulle? 6 Miten hakeudun Erasmus-harjoitteluun? 7 Erasmus-harjoitteluapuraha 8 Opintotuki ulkomailla opiskelua ja harjoittelua varten 10 Harjoittelupaikka 11 Harjoittelun kesto ja työaika 11 Harjoittelusopimus eli Training Agreement 12 Harjoittelupaikan haku 13 Vakuutukset 14 Muistilista Erasmus-harjoitteluun lähtevälle 15 Lopuksi 21

4 Miksi harjoitteluun ulkomaille? Yliopisto-opiskelijalle työharjoittelu on olennainen osa opintoja. Harjoittelussa pääset soveltamaan akateemista tietotaitoasi käytännön työelämässä ja kartuttamaan oman alan työkokemusta. Yleisten työelämätaitojen kehittyminen on myös tärkeä harjoittelun anti. Usein harjoittelu ohjaa suuntautumistasi opinnoissasi ja tulevaisuuden uralla. Sinulle kirkastuu, mitkä ovat sinun vahvuuksiasi työelämässä ja millaiset olosuhteet vallitsevat toivealallasi. Eri tutkinto-ohjelmissa on erilaisia käytäntöjä harjoitteluille. Osaan tutkinnoista kuuluu pakollinen harjoittelu, osassa se on vapaaehtoinen. Selvitä, millaiset vaatimukset harjoittelulle on omassa tutkinto-ohjelmassasi ja miten saat hyväksiluettua harjoittelusi opintoihin. Jokaisessa yksikössä on harjoitteluyhdyshenkilö, johon voit olla yhteydessä. Harjoitteluyhteyshenkilöt löydät Ura- ja rekrytointipalvelujen sivuilta: -> Opiskelijalle ja työnhakijalle ->Työharjoittelu -> Harjoitteluyhdyshenkilöt yksiköissä Ulkomailla suoritettu harjoittelu antaa sinulle uudenlaisia ulottuvuuksia tämän päivän työelämään, jossa kansainvälisillä yhteyksillä ja kansainvälisellä toimintakyvyllä on yhä merkittävämpi rooli. Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskuksen CIMOn tutkimusten mukaan suomalaiset työnantajat arvostavat ulkomailta saatua työkokemusta. Lisäksi monessa työpaikassa edellytetään nykyään vähintään hyvää englannin taitoa. Myös ruotsin kielen taitoa pidetään erittäin tärkeänä. Harvinaisemman kielen osaamisella voit puolestaan profiloitua ja erottua muista hakijoista. On kuitenkin hyvä muistaa, että ulkomailla työskentely ei ole automaattinen valttikortti, vaan olennaisinta on pystyä osoittamaan, millaista tietoa ja taitoa ulkomailla työskentely on sinulle antanut. Ulkomailla suoritettu harjoittelu edellyttää opiskelijalta Suomessa suorittavaan harjoitteluun verrattuna entistäkin itsenäisempää otetta, omatoimisuutta ja joustavuutta. Työkulttuuri ja -käytännöt voivat poiketa merkittävästi suomalaisesta työkulttuurista. Lisäksi olet mahdollisesti työpaikan ainoa ulkomaalainen henkilö tai ainakin ainoa suomalainen toisin kuin esimerkiksi opiskelijavaihdossa. Tässä uudessa tilanteessa sinulta vaaditaan avointa mieltä, sopeutumis- ja mukautumiskykyä sekä herkkyyttä havaita kulttuurienvälisiä eroja. Pääset soveltamaan kielitaitoasi monipuolisesti ja opit työelämän vaatimuksien edellyttämää kielenkäyttöä vieraalla kielellä. 4

5 Ulkomailla luoduista kontakteista voi olla arvaamatonta hyötyä myöhemmin urallasi. Työskennellessäsi ulkomailla tarkastelet myös kotimaata ja suomalaista työkulttuuria uudenlaisesta näkökulmasta. Yhdentyneessä Euroopassa työvoima ja palvelut liikkuvat vapaasti. Samalla Suomen työmarkkinat ovat osa EU:n työmarkkinoita. Harjoittelu toisessa Euroopan maassa valmentaa sinua myös mahdolliselle kansainväliselle uralle. Erasmus-harjoittelu on osa Erasmus-ohjelmaa Erasmus-harjoittelijavaihto kuuluu Erasmus-ohjelmaan, joka puolestaan on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (Lifelong Learning Programme ). Sen kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus-ohjelma perustettiin jo vuonna 1987 ja vuonna 2012 on ohjelman 25-vuotisjuhlavuosi. Ohjelmakauden pyrkimyksenä on opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa. Korkeakouluille Erasmus-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden rahoittaa intensiivikursseja, korkeakoulujen yhteistyöhankkeita, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöhankkeita sekä temaattisia verkostoja. Korkeakoulujen henkilökunnalla on puolestaan mahdollisuus lähteä ohjelman kautta opettajavaihtoon tai muulle henkilökunnalle suunnatulle vaihtojaksolle ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun. Myös muun henkilökunnan vaihtojaksot ulkomaisiin yrityksiin ovat mahdollisia. Erasmus-ohjelmaan osallistuvat maat: EU:n jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro ja ETA-maat: Islanti, Norja, Liechtenstein ja Sveitsi sekä: Kroatia ja Turkki 5

6 Opiskelijalle Erasmus-ohjelma antaa tilaisuuden osallistua opiskelijavaihtoon ulkomaisessa korkeakoulussa ja Erasmus-harjoitteluun ohjelmaan osallistuvan maan yrityksessä tai organisaatiossa. Kaikkien alojen tutkinto-opiskelijat voivat kansalaisuudesta riippumatta osallistua Erasmus-apurahalla tuettuun 3-12 kuukauden opiskeluvaihto- tai harjoittelujaksoon EU:n jäsenvaltioissa, ETA-maissa (Islanti, Norja, Liechtenstein ja Sveitsi) sekä Kroatiassa ja Turkissa. Lue lisää Erasmus-opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista Erasmusopiskelijan peruskirjasta, joka on luettavissa seuraavassa osoitteessa: Taloudellinen tuki Erasmus-yhteistyöhön haetaan yliopiston yhteisellä hakemuksella Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselta CIMOlta, joka hallinnoi Erasmus-ohjelmaa Suomessa. CIMOn jakama ohjelman rahoitus tulee Euroopan komissiolta. Mitä Erasmus-harjoittelu tarjoaa sinulle? Haluatko kansainvälisyyden näkyvän ansioluettelossasi? Suuntaatko kansainväliselle uralle? Erasmus-harjoittelijavaihto-ohjelma antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa tutkintoon kuuluvan vapaaehtoisen tai pakollisen työharjoittelu Euroopassa rahallisesti tuettuna itse valitsemassasi paikassa. Erasmus-harjoitteluapuraha mahdollistaa harjoittelun toteutumisen, vaikka työnantaja ei maksaisikaan harjoittelun ajalta palkkaa. Harjoittelupaikan valinnassa saat vapauden toteuttaa omia toiveitasi ja voit hakea harjoittelupaikkaa haluamastasi kohdemaasta, tulevaisuuden toivealaltasi ja tehtävistä, joihin tähtäät urallasi. Syksyllä 2012 alkaviin uusiin tutkinto-ohjelmiin sisältyy kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa esimerkiksi kotikansainvälistymällä ja suorittamalla vieraskielisiä opintojaksoja tai lähtemällä vaihtoopiskelijaksi tai harjoitteluun ulkomaille. Vakiintunut ja rahallisesti tuettu Erasmus-harjoittelijavaihto on erinomainen vaihtoehto toteuttaa kansainvälistymisjakso. Erasmus-harjoitteluohjelmassa käytössäsi on valmis harjoittelusopimus (Training Agreement), jonka avulla voit sopia harjoittelun ajankohdasta, tehtävistä, tavoitteista sekä hyväksilukemisesta tutkintoon. Harjoittelusopimukseen sisältyy Quality Commitment liite, jossa määritellään sopimusosapuolten roolit. Näin oma asemasi Erasmusharjoittelijana turvataan. Erasmus-harjoittelu on osa tunnettua Eras- 6

7 mus-ohjelmaa, jonka työnantajatkin tuntevat. Erasmus-harjoittelijat kuuluvat yliopiston tapaturmavakuutuksen piiriin, kun on kyse palkattomasta Erasmus-harjoittelusta. Lisäksi Erasmus-koordinaattori Noora Maja on harjoittelusi aikana tukihenkilö, johon voit olla aina yhteydessä, mikäli eteesi tulee ongelmatilanne. Erasmus-koordinaattori välittää Erasmus-harjoitteluapurahan saajille harjoittelupaikkatarjouksia. Yliopiston Ura- ja rekrytointipalvelut tarjoavat Erasmus-harjoittelijoille neuvontapalveluita, työnhaun koulutuksia ja uraohjausta sekä välittävät työ- ja harjoittelupaikkoja. Kappaleesta Harjoittelupaikan haku löydät lisää tietoa harjoittelupaikan hausta. Miten hakeudun Erasmus-harjoitteluun? Erasmus-harjoittelijavaihtoon voivat lähteä vähintään vuoden opiskelleet Tampereen yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijat kansalaisuudesta riippumatta. Erasmus-harjoitteluapurahan hakuaikoja on kaksi: huhti-toukokuussa on haettavana apurahoja syyslukukauden aikana toteutettavaan Erasmus-harjoitteluun ja loka-marraskuussa kevätlukukauden aikana toteutettavaan harjoitteluun. Mikäli rahoitusta on jäljellä, tammi-helmikuussa järjestetään vielä apurahojen täydennyshaku kevään ja kesän aikana (syyskuun loppuun mennessä) toteutuviin harjoitteluihin. Apurahaa haetaan kansainvälisten asioiden toimiston kautta. Erasmus-harjoitteluapurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on hyvä mainita seuraavat seikat: mille ajankohdalle apurahaa haet millaista harjoittelupaikkaa aiot hakea ja mistä miten hyötyisit harjoittelusta opintojen ja tulevan työuran kannalta aiotko hakea/oletko jo hakenut/saanut harjoittelutukea muualta harjoittelua varten tänä lukuvuonna voitko sisällyttää harjoittelun tutkintoosi oletko jo suorittanut harjoittelua omaan tutkintoosi onko sinulla aiempia kokemuksia ulkomailla työskentelystä/ opiskelusta millainen kielitaito sinulla on 7

8 Hakemukseen liitetään opintosuoritusote (epävirallinen maksuton ote NettiOpsusta) sekä Europassi-ansioluettelo. Hakemus kirjoitetaan suomen tai englannin kielellä. Europassi-ansioluettelo on osa Europassi-asiakirjojen portfoliota, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ja työntekijöitä osoittamaan osaamisensa Euroopassa. Asiakirjat ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Europassiansioluettelomalli on saatavana 27 eri kielellä. Voit käyttää Europassi-ansioluetteloa apurahan myöntämisen jälkeen kohdemaan kielellä harjoittelupaikkaa hakiessasi. Apurahaa haettaessa harjoittelupaikan ei tarvitse vielä olla tiedossa. Voit hakea apurahaa, kun suunnittelet harjoittelua Euroopassa. Ennen apurahan hakemista on hyvä selvittää yksiköstäsi, miten pystyt sijoittamaan harjoittelun tutkintoosi ja samaan siitä opintopisteitä. Apurahan myöntämisen jälkeen sinun tulee ryhtyä aktiivisesti etsimään harjoittelupaikkaa. Tässä tukenasi ovat sekä Erasmus-koordinaattori että yliopiston Ura- ja rekrytointipalvelut. Mikäli olet jo löytänyt toisesta Euroopan maasta harjoittelupaikan, joka täyttää Erasmus-harjoittelun kriteerit, voit luonnollisesti hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa harjoittelua varten. Tällöin on hyvä ottaa huomioon apurahojen hakuajat, jotta apuraha ehditään myöntää ja maksaa jo ennen harjoittelusi alkua. Erasmus-harjoitteluapuraha Erasmus-harjoitteluapuraha on Tampereen yliopistossa porrastettu harjoittelun keston mukaan. Apurahoja myönnetään 3 6 kuukautta kestävään harjoitteluun. Lukuvuonna apurahoja myönnetään seuraavasti: Kesto (kk) yht. (euroa) 1. erä 2. erä

9 Bulgariaan, Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Romaniaan ja Viroon Erasmus-harjoitteluapurahat ovat: Kesto (kk) yht. (euroa) 1. erä 2. erä Apurahan ensimmäinen erä maksetaan ennen harjoitteluun lähtöä apurahasopimuksen ja harjoittelusopimuksen solmimisen jälkeen. Apuraha maksetaan yliopiston palkanlaskennan kautta. Apurahan saa tilille n. kuukauden kuluttua sopimusten palauttamisesta. Sopimukset palautetaan alkuperäisinä Erasmus-koordinaattori Noora Majalle A110, päätalo, vastaanottoajat: ma-ti ja ke-to ). Harjoittelu- ja apurahasopimukset kannattaa solmia hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, jotta harjoittelun alkaessa apuraha on ehtinyt tulla tilille ja harjoittelun hyväksiluku on selvää. Apurahan toinen erä on 200 euroa kokonaisapurahasta. Se maksetaan harjoitteluraportin (vapaamuotoinen kirjallinen raportti sekä kyselylomake) sekä harjoittelutodistuksen palauttamisen jälkeen. Harjoitteluraportista on erilliset kirjoitusohjeet kansainvälisten asioiden toimiston verkkosivuilla, Erasmus-harjoittelijan oppaan yhteydessä osoitteessa: pdf Harjoittelutodistus vastaa tavallista työtodistusta, ja siitä voi lähettää joko skannatun kappaleen tai tulla näyttämään alkuperäisen kappaleen kansainvälisten asioiden toimistoon Noora Majalle (A110, päätalo, vastaanottoajat: ma-ti ja ke-to ) tai Erasmus-assistentille (A110, päätalo, vastaanottoajat: ma-pe & 12-15). Harjoittelutodistuksen pohjana voit käyttää myös Transcript of Work-lomaketta, joka löytyy kv-asioiden nettisivuilta kohdasta lomakkeet. Erasmus-harjoittelu voi myös olla palkallinen. Tällöin pätee tuloraja 750 /kk. Mikäli saat palkkaa 750 kuussa tai vähemmän, saat edelleen Erasmus-harjoitteluapurahan. Kannattaa myös kysyä mahdollisista luontaiseduista (sopimuksessa: contribution in kind), esimerkiksi asunnosta, kaupungin bussilipusta, ruokalipukkeista jne. Erasmus-harjoitteluun ei saa käyttää samanaikaista rahoitusta useasta eri EU:n tai CIMOn hallinnoimasta ohjelmasta. Myöskään oman 9

10 yksikön harjoittelutukea ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti Erasmus-harjoitteluapurahan kanssa. Erasmus-harjoittelun tulee sisältyä suorittamaasi tutkintoon, eli sinun tulee saada harjoittelusta opintopisteitä joko tutkinto-ohjelmasi pakollisiin tai vapaavalintaisiin opintoihin. Näin ollen voit hakea harjoittelun ajaksi myös opintotukea. Erasmus-harjoitteluun lähtevälle opiskelijalle voidaan myöntää lisätukea, mikäli hänellä on fyysisiä tai psyykkisiä erityistarpeita. Tällöin tulee olla yhteydessä Erasmus-koordinaattori Noora Majaan (yhteystiedot yllä), jotta lisäkustannuksiin voidaan hakea apurahaa esteetöntä liikkumista varten. Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon lähtevän opiskelijan on mahdollista hakea lisätukea, mikäli opiskelijalla on vaihtoon mukaan lähteviä alaikäisiä huollettavia (perheellisyysapuraha). Lisätietoa apurahoista saat kansainvälisten asioiden sivustolta. Opintotuki ulkomailla opiskelua ja harjoittelua varten Mikäli päätät hakea opintotukea Erasmus-harjoittelun ajaksi, lue Ulkomaille lähtevän opintotuki -tiedote, jonka saat kv. asioista (Noora Maja, A110) tai opintotukitoimiston ulkopuolelta. Opintotukietuudet lukuvuonna : Opintoraha 298 /kk Asumislisä 210 /kk alhaisemman vuokratason maissa (Slovakia, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Viro, Bulgaria, Romania ja Slovenia) alhaisempi asumislisä Lainantakaus 600 /kk Opintotukea ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun haetaan Tampereen yliopiston opintotukitoimistosta opintotuen muutosilmoituksella (OTm-lomake). Opintotuki edellyttää myös harjoittelun ajalta 5 opintopistettä per tukikuukausi. Opintotukiasioista saat tarkempaa tietoa opintotukitoimistosta ( päätalon huoneet A 108 ja A 109). 10

11 Harjoittelupaikka Erasmus-harjoittelupaikan tulee sijaita yhdessä ohjelmaan osallistuvassa maassa, joihin kuuluvat EU:n jäsenvaltiot, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein ja Sveitsi) sekä Kroatia ja Turkki. Harjoittelupaikaksi soveltuvat kaikenlaiset yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritykset, pois lukien seuraavat: EU-organisaatiot EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot Suomen diplomaattiset edustustot, suurlähetystöt, konsulaatit ja Suomen edustustot kansainvälisissä organisaatioissa Harjoittelun voi suorittaa myös suomalaisessa yrityksessä, jos yritys sijaitsee jossakin yllä mainituista maista. Myös korkeakoulut ovat mahdollisia harjoittelupaikkoja. Mikäli harjoittelupaikka on omaa kotimaata edustava organisaatio ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset), harjoittelusopimuksessa on sovittava miten Erasmus-harjoittelun monikulttuurisuus toteutuu. Harjoittelun kesto ja työaika Erasmus-harjoittelun tulee kestää vähintään kolme kuukautta ja sen tulee päättyä viimeistään Mikäli harjoittelu on alkanut ennen 1.6., sen on poikkeuksellisesti mahdollista jatkua asti. Harjoittelu voi alkaa heti, kun harjoittelupaikka on löytynyt ja harjoittelu- ja apurahasopimukset solmittu. Harjoittelu voi keskeytyä yrityksen/organisaation loman ajaksi, mutta loma-aikaa ei kuitenkaan lasketa harjoittelun minimikeston täyttymiseen. Harjoittelun tulee olla täyspäiväistä (min. 120h/kk). 11

12 Harjoittelusopimus eli Training Agreement Erasmus-harjoittelusopimuksen eli Training Agreementin allekirjoittavat opiskelijan lisäksi yksikön edustaja ja harjoittelupaikan tarjoaja. Se tulee Erasmus-harjoitteluapurahasopimuksen liitteeksi, jolla Erasmus-harjoitteluapuraha maksetaan. Harjoittelusopimuksessa sovitaan mm. työajasta, työtehtävistä, harjoittelun ohjaajasta, yksikön yhdyshenkilöstä, palkasta, mahdollisista muista etuuksista ja harjoittelun arvioinnista. Harjoittelusopimukseen merkitään myös harjoittelusta saatava opintopistemäärä, sopimuksen 2. sivu, kohta: the sending institution. Erasmus-harjoitteluyhdyshenkilö neuvoo sinua harjoittelun sisällyttämisessä opintoihisi, jos et ole siitä jo sopinut. Yksikkösi Erasmus-harjoitteluyhdyshenkilö on yksikön kv-yhdyshenkilö. Lista kv-yhdyshenkilöistä löytyy osoitteesta: fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/yhdyshenkilot.html Myös yksikön yleinen harjoitteluyhdyshenkilö voi neuvoa harjoittelun sisällyttämisessä tutkintoon: Huomaathan, että Training Agreement tulisi tehdä kolmena kappaleena, jotta jokaiselle osapuolelle jää oma kappaleensa sopimuksesta. Harjoittelusopimuksen voi solmia myös faksitse tai lähettämällä sopimuksen skannattuna sähköpostin liitetiedostona. Harjoittelusopimukseen sisältyy Quality Commitment -liite, joka määrittelee eri osapuolten, harjoittelijan, harjoitteluorganisaation ja yliopiston roolit ja niihin liittyvät tehtävät. Apurahasopimuksen liitteenä on puolestaan Erasmus-opiskelijan peruskirja, joka sen sijaan määrittelee Erasmus-opiskelijan ja -harjoittelijan oikeudet ja velvollisuudet. Se on luettavissa osoitteessa: embeds/cimowwwstructure/14376_liite_v_ab_3._erasmus_student_charter_suomi.pdf Näihin dokumentteihin voit vedota, mikäli tunnet oikeuksiasi poljettavan. Harjoittelusopimuksen lisäksi on suositeltavaa solmia lisäksi maan konventioiden mukainen työsopimus. Eures-palvelusta saat tietoa siitä, millaisia työsopimuksia kussakin EU-maassa solmitaan ja mitä ne sisältävät. Katso tarkempaa tietoa osoitteesta: eures/ -> valitse kieli FI -> Eläminen ja työskentely 12

13 Harjoittelupaikan haku Harjoittelupaikan etsimiseen on erilaisia kanavia, niin kuin työnhaussa yleensäkin. Voit hakea harjoittelupaikkaa vastaamalla harjoittelupaikkailmoitukseen. Se ei ole kuitenkaan ainoa keino, vaan kannattaa myös käyttää hyväksi olemassa olevia kontakteja. Voit pyytää vinkkejä oman yksikkösi henkilökunnalta. Yksikön kontakteista on apua erityisesti silloin, jos olet kiinnostunut suorittamaan harjoittelun tutkimusapulaisena tai vastaavissa tehtävissä toisessa yliopistossa tai tutkimusorganisaatiossa. Lisäksi voit ottaa suoraan yhteyttä kiinnostaviin organisaatioihin. Aiempina vuosina Erasmus-harjoittelussa olleiden raporteista saat arvokkaita vinkkejä sopivista harjoittelupaikoista. Raportit löytyvät verkosta osoitteesta opiskelu_ulkomailla/matkakertomukset/ Ura- ja rekrytointipalvelujen Työnhaun oppaassa on kuvattu koko työnhaun prosessi, joka auttaa sinua miettimään, mitä harjoittelulta haluat ja mitkä ovat omat vahvuutesi, sekä valmentaa sinua harjoittelupaikan hakuun: tyonhakijalle/tyonhakuopas.html Aarresaari Akateemiset rekrytointipalvelut -sivuilta löydät kansainvälisen työnhaun oppaan, jossa on otettu huomioon kansainväliseen työnhakuun liittyvät erityispiirteet. Alla on linkkejä harjoittelupaikkasivustoille ja vinkkejä harjoittelupaikan etsimiseen eri maista. Ura- ja rekrytointipalveluiden Workit.netti Enimmäkseen ilmoituksia työpaikoista Suomessa, mutta joukossa on myös harjoittelupaikkatarjouksia ulkomailla. Ura- ja rekrytointipalveluiden Harjoittelupaikat.netti Etupäässä valtionhallinnon harjoittelupaikkoja, joihin voi käyttää yksikön harjoittelutukea, mutta joukossa on myös ulkomaisia harjoittelupaikkoja. Aarresaaren jobboard Työ- ja harjoittelupaikkoja sekä Suomessa että ulkomailla. 13

14 Aarresaaren vinkit työhakuportaaleista kv-työnhakuun Runsaasti linkkejä maakohtaisiin työnhakuportaaleihin Euroopassa ja muualla maailmassa. Eures eli Eurooppalainen työnhakuportaali Eures on EU:n ja ETA-maiden julkisten työvoimapalveluiden yhteistyöverkko, jonka kautta voit hakea työpaikkailmoituksia eri EUja ETA-maissa. Sivustolta löytyy myös paljon maakohtaista tietoa eri EU- ja ETA-maihin muuttamisesta ja listat EU- ja ETA-maiden julkisista työnvälityspalveluista. Työ- ja elinkeinotoimiston linkit maakohtaisiin oppaisiin työnhausta Euroopassa: CIMOn maatieto.netin kautta maakohtaiset työnhakupalvelut Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskuksessa eli CIMOssa on koottu erityisesti kansainvälistä harjoittelua varten maakohtaiset tietopaketit, joista löytyy myös linkkejä työpaikkasivustoihin. CIMOn lista kansainvälisistä organisaatioista: Vakuutukset Erasmus-apurahaan ei liity vakuutusturvaa. Sen sijaan Erasmus-harjoittelusopimuksessa velvoitetaan työnantajaa vakuuttamaan opiskelija harjoittelun ajaksi. Tällä viitataan vastuuvakuutukseen, joka kattaa kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot työn aikana. Sillä ei viitata matkavakuutukseen, jonka solmiminen on joka tapauksessa suositeltavaa. Ota myös selvää, kattaako matkavakuutuksesi irtaimistosi myös ulkomailla. 14

15 Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat sairastuessasi tarpeellisen hoidon kaikissa EU- ja ETA-maissa. Sairaanhoitokortti on maksuton. Saat sen täyttämällä KELAn lomakkeen SV193, asioimalla KELAn verkkopalvelussa tai soittamalla KELAan numeroon (arkisin 8 18). Ks. -> Kela-kortti -> eurooppalainen sairaanhoitokortti. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa KELAn wwwsivuilta. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltija saa toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä oleskellessaan lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon. Kukin maa antaa sairaanhoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti. Saat vastaavat sairaanhoitopalvelut samoin omavastuukustannuksin ja menettelyin kuin maan omat kansalaiset. Huomaa, että Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla ei saa korvausta sairastumisen tai onnettomuuden takia poikkeuksellisesta kuljetuksesta Pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen. Asianmukainen matkavakuutus korvaa tällaisia kustannuksia samoin kuin lisämaksuja ja omavastuuosuuksia hoidosta. Tarkista lisäksi, mitä muuta kohdemaassasi saattaa tarvita sairastumisen/tapaturman varalle. Lisätietoja saat Kelasta ja internetistä (linkit: Kela-kortti -> Eurooppalainen sairaanhoitokortti). Tampereen yliopisto on solminut vakuutusyhtiö IFin kanssa sopimuksen opiskelijoiden tutkintoon kuuluvien harjoitteluiden tapaturmavakuutuksesta. Kyseinen tapaturmavakuutus kattaa harjoittelussa työaikana tai työmatkalla tapahtuneet harjoittelijaan itseensä kohdistuneet tapaturmat. Mikäli tapaturma osuu sinun kohdallesi Erasmusharjoittelun aikana, olethan heti yhteydessä kansainvälisten asioiden Erasmus-koordinaattori Noora Majaan Muistilista Erasmus-harjoitteluun lähtevälle Ennen lähtöä Seuraavassa on koottuna tärkeimmät yleiset asiat, jotka sinun tulisi muistaa Erasmus-harjoitteluun lähtiessäsi. Lue muistilista huolellisesti läpi. Passi Tarkista, että passisi on voimassa koko kohdemaassa oleskelusi ajan. EU- ja ETA-maissa EU-kansalaiset voivat rekisteröidä oleske- 15

16 lunsa kolmen kuukauden kuluessa perillä kohdemaassa. Kroatiaan, Sveitsiin ja Turkkiin menevien tulee hakea oleskelulupaa etukäteen ko. maiden konsulaatista. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa toisessa Pohjoismaassa. Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, oleskelulupavaatimukset tulee tarkistaa tapauskohtaisesti kansalaisuutesi ja vaihdon kohdemaan perusteella. Pääsääntöisesti kolmannen maan kansalaisen tulee aina hakea vaihtojaksoa varten erillinen oleskelulupa kohdemaan lähimmästä konsulaatista. Ainoastaan toiseen Schengenin sopimuksen maahan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi menevä kolmannen maan kansalainen voi oleskella kohdemaassa Suomeen myönnetyllä oleskeluluvalla. Luvan saamiseen saattaa mennä aikaa parikin kuukautta, joten hae sitä ajoissa. Työlupa Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisesti EUkansalaiset voivat työskennellä toisessa EU-maassa ilman työlupaa. Pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus asua ja/tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa ilman työ- ja oleskelulupaa. Mikäli sen sijaan suunnittelet Erasmus-harjoittelua Kroatiassa, Sveitsissä tai Turkissa, selvitä työlupaan liittyvät asiat hyvissä ajoin. Työsuhdeasiat Hyviä maakohtaisia tietolähteitä ovat CIMOn julkaisemat maaoppaat, joissa kerrotaan erityisesti ulkomailla harjoitteluun liittyvistä asioista (verotus- ja työsuhdeasiat). Oppaat löytyvät osoitteesta: Lisäksi Eures-palvelusta löytyy hyvin tietoa työsuhdeasioista: -> Eläminen ja työskentely Työ- ja elinkeinotoimiston maakohtaisista oppaista saat myös hyvää tietoa verotuksesta ja lupamenettelyistä eri Euroopan maissa: Kannattaa selvittää, mikä kohdemaassasi on tavallinen työaika, miten lomat määräytyvät ja millaisia oikeuksia sinulla on harjoittelijana. Kansainvälinen opiskelijakortti (ISIC) Kansainvälisen opiskelijakortin eli ISIC-kortin saat Kilroy Travelsista 12 eurolla. Korttia näyttämällä saat lennot opiskelijahintaan. Siitä voi olla hyötyä myös kohdemaasi nuorten/opiskelijoiden matkatoimistossa tai muuten Euroopassa liikkuessasi. Joissain maissa saatat esimerkiksi saada alennusta junalipuista esittäessäsi ISIC-kortin. 16

17 Myös monilla retkeilymajoilla on edullisempia hintoja ISIC-kortin haltijoille. Kortti on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin sitä on haettu. Jos kuitenkin hankit kortin syyskuussa tai myöhemmin, on se voimassa seuraavan vuoden loppuun. Lue lisää kortista: travels.kilroy.fi -> Muut tuotteet/ -> Opiskelija- ja nuorisokortit Raha-asiat Ota selvää omasta pankistasi, mikä on edullisin ja kätevin tapa siirtää rahaa kohdemaahan. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi euromaksut, VISA, VISA Electron tai muu EMV-sirulla varustettu euroalueen maksukortti, jolla kortinhaltija voi maksaa ostoksia ja palveluita sekä nostaa rahaa käteisautomaatista koko yhtenäisellä euroalueella. Huomaa, että opintotuki ja Erasmus-harjoitteluapuraha maksetaan suomalaiselle tilillesi. Kysy omasta pankistasi jo etukäteen kaikki sellaiset tiedot, joita saatat tarvita rahasiirtoja ulkomaiseen pankkiin tehdessäsi (esim. pankin SWIFT-koodi ja IBAN-muotoinen tilinumerosi sekä maksun käsittelyaika). Ennen matkaan lähtöä kirjaa ylös kaikkien mahdollisten luotto- ja pankkikorttiesi numerot ja säilytä niitä erillään korteista ja rahoista. Jos esimerkiksi kadotat lompakkosi, tämä varotoimenpide helpottaa huomattavasti asiointia eri viranomaisten kanssa. Matkakertomukset ja harjoitteluraportit Lue kansainvälisten asioiden www-sivuilta matkakertomustietokannasta aiemmin samassa maassa harjoittelussa tai opiskelijavaihdossa olleiden kokemuksia. Matkakertomuksista saat viimeisintä tietoa kokemuksista kyseisessä maassa. Ilmoittautuminen Tampereen yliopistoon Ilmoittaudu Tampereen yliopistoon joko läsnä- tai poissolevaksi opiskelijaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuessasi maksat Tamyn jäsenmaksun ja saat lukuvuositarran opiskelijakorttiin. Saat mm. VR:n alennukset ja pääset YTHS:n vastaanotoille. Voit ilmoittautua läsnäolevaksi myös vain yhden lukukauden ajaksi. Muista täyttää ilmoittautumislomakkeen osio, jossa kysytään ulkomailla opiskelusta ja harjoittelusta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa ulkomailla opiskelusta NettiOpsussa. Näin varmistat Tampereen yliopiston sähköpostiosoitteesi käyttöoikeuden myös ulkomailla oleskelusi aikana. Muista myös ilmoittaa Aktuaarinkansliaan voimassa oleva osoitteesi. Maastamuuttoilmoitus maistraattiin ja Kelaan Ilmoituksen maistraattiin teet postista saatavalla lomakkeella tai postin verkkosivuilla: Voit myös kääntää postisi ulkomaille tekemällä väliaikaisen osoitteen- 17

18 muutosilmoituksen. Palvelu on maksullinen. Huomaa, että edelleenlähetys ulkomaille koskee ainoastaan tavallisia 1. ja 2. luokan kirjeitä. Palatessasi sinun on muistettava tehdä ilmoitus paluustasi! Myös Kelaan tulisi tehdä aina tilapäisestäkin ulkomailla asumisesta maastamuuttoilmoitus. Ilmoituksen voit tehdä KELAn sivuilla: -> maasta- ja maahanmuutto -> muutto ulkomaille. Mikäli haet opintotukea ulkomaille, ilmoitus ulkomaille muuttamisesta menee opintotukitoimistosta Kelaan. Asunto Selvitä harjoitteluorganisaation yhdyshenkilöltä, onko organisaation mahdollista avustaa asuntojärjestelyiden hoitamisessa. Useimmiten olet itse vastuussa asunnon hankkimisesta! Jos hankit asunnon itse, voit käyttää hyödyksesi Euroopan komission tukemaa CasaSwap-palvelua, jonka kautta voit etsiä asuntoa ja vuokrata oman asuntosi vaihtoon tulevalle opiskelijalle. Mieti tarkkaan, mitä kannattaa ottaa mukaan. Alussa voit tarvita paljon käteistä rahaa esimerkiksi asunnon takuumaksuun yms. Selvitä jo etukäteen sähkövirran voimakkuus ja jännite sekä pistokkeen tyyppi kohdemaassasi. Voit näin jo etukäteen varautua ostamalla adaptereita erilaisia sähkölaitteita varten (esim. kännykkä, hiustenkuivaaja). Erasmus Student Network Erasmus Student Network (ESN) on opiskelijaorganisaatio, joka ajaa vaihto-opiskelijoiden etuja ja järjestää erilaisia tapahtumia vaihto-opiskelijoille. ESN perustettiin vuonna 1990 ja nykyään se on edustettuna 36 maassa ja yli 300 eri oppilaitoksessa. Voit mennä mukaan ESN:n toimintaan myös Erasmus-harjoittelijana kohdemaassasi. Tarkista ESN:n sivuilta, toimiiko kohdekaupungissasi paikallinen ESN: Perillä Kaupungin asukkaaksi ilmoittautuminen Saat kansainvälisistä asioista todistuksen Erasmus-harjoittelusta, jota voit käyttää kaupungin asukkaaksi ilmoittautuessasi sekä rekisteröidessäsi oleskelusi maassa ulkomaalaisviranomaisten/poliisin luona. 18

19 Ota selvää sairaanhoitopalveluista Missä on lähin lääkäri? Mistä saat tarvittaessa ensiapua? Kuinka toimia matkavakuutuksen ja Eurooppalaisen sairaanhoitokortin kanssa? Selvitä nämä asiat heti alkuun. Siitä on hyötyä, jos onnettomuus osuu kohdallesi. Hätänumero on kaikissa EU-maissa 112. Oleskeluoikeus Pääsääntö on, että EU-kansalaiset rekisteröivät oleskelunsa EU:n jäsenvaltioissa ja ETA-maissa perillä kohdemaassa. Se on tehtävä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Kroatian, Sveitsin ja Turkin osalta oleskelulupa-asiat on tarkistettava maan edustustosta hyvissä ajoin ennen harjoitteluun lähtöä. Pohjoismaissa sen sijaan pätee sääntö, että pohjoismaisen kansalaisen tulee olla rekisteröityneenä vain yhdessä Pohjoismaassa, mikäli oleskelu kestää alle vuoden. Jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, oleskelulupavaatimukset tulee tarkistaa tapauskohtaisesti kansalaisuutesi ja vaihdon kohdemaan perusteella. Raha-asiat Voit hoitaa raha-asioitasi joko avaamalla pankkitilin kohdemaassa tai voit huolehtia raha-asioistasi siten, että jätät ns. avoimen valtakirjan kotimaassa jollekin sellaiselle henkilölle, joka voi tarvittaessa olla yhteydessä pankkiisi. Nettipankin avulla myös suomalaisen pankkitilin käyttäminen kohdemaassa onnistuu. Verotus Mikäli harjoittelusi on palkallinen, ota selvää kohdemaan verotuksesta. Pohjoismaiden osalta saat tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston palvelusta EU-maiden verotusasioista löydät tietoa Eures-palvelusta: ec.europa.eu/ Perehdy myös Suomen verohallinnon ohjeisiin verotuksesta: www. vero.fi -> vero-ohjeet -> Tietoja ulkomailla työskentelyn verotuksesta. Pääsääntö on, että ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevan palkka verotetaan kohdemaassa. Kyseisestä palkasta on kuitenkin annettava veroilmoitus myös Suomeen. Jos tulo verotetaan Suomessa, kaksinkertainen verotus poistetaan. Jos työskentelee sen sijaan ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa ja oleskelu ulkomailla kestää enintään 6 kuukautta, palkka verotetaan Suomessa normaaliin tapaan, eikä työntekovaltiolla ole yleensä verotusoikeutta. 19

20 Palatessasi Tarkista tietosi ja tee tarvittaessa muutokset yhteystietoihisi ja Erasmus-harjoittelua koskeviin tietoihin NettiOpsussa. Tee rekisteriviranomaisille ja Kelaan muuttoilmoitus, että asut taas Suomessa. Palauta kansainvälisten asioiden toimistoon todistus harjoittelustasi, josta käy ilmi harjoittelusi tarkat alkamis- ja päättymispäivämäärät. Tämä todistus voi olla perinteinen työtodistus tai voit käyttää pohjana Transcript of Work-lomaketta, joka löytyy kv-asioiden nettisivuilta kohdasta Lomakkeet. Palattuasi kirjoita matkakertomus seuraavia lähtijöitä varten ja palauta se NettiOpsussa. Kirjauduttuasi NettiOpsuun peruspalvelutunnuksella valitse vasemmasta palkista linkki Vaihdot, välilehti Ulkomailla opiskelu ja sitten Matkakertomus -> Luo. Mikäli vaihto- tai harjoittelujaksosi puuttuu NettiOpsusta, lisää vaihtojaksosi ensin välilehdellä Ilmoita vaihto. Näin olet osaltasi auttamassa seuraavia Erasmus-harjoitteluun lähteviä opiskelijoita. Erilliset ohjeet Erasmus-harjoitteluraportin kirjoittamiseen löydät osoitteesta: erasmus-harjoittelu/erasmus-harjoittelun_raportointiohjeet.pdf. Muista myös täyttää vaihtojaksoasi koskeva arviointilomake, jonka täyttämiseen saat erillisen kutsun sähköpostitse. Erasmus-harjoitteluapurahan toinen erä maksetaan harjoittelutodistuksen ja harjoitteluraportin palauttamisen jälkeen. Huolehdi harjoittelun hyväksilukemisesta. Ota yhteyttä yksikön edustajaan, jonka kanssa sovit harjoittelun hyväksilukemisesta, ja palauta tarvittava raportti ja todistus. 20

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa?

Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? Haluaisitko työskennellä toisessa EU/ETA-maassa? 6. Asettuminen uuteen maahan 5. Muuttajan muistilista 4. Testit ja haastattelu 3. Hakemuksen tekeminen 2. Käytännön kysymyksiä 1. Tietoa työskentelystä

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock

Suomeen työhön. te-palvelut.fi. Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille. Anton Ivanov/Shutterstock Suomeen työhön Opas Suomesta kiinnostuneille työntekijöille ja yrittäjille Anton Ivanov/Shutterstock te-palvelut.fi Työ- ja elinkeinoministeriö, 11/2014 Taitto: Edita Publishing Oy Paino: Edita Prima Oy

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS

OPISKELIJA TUUTORIN OPAS OPISKELIJA TUUTORIN OPAS Inka Hiltunen (toim.), Maria Sipilä & Päivi Saari Opiskelijatuutorin opas Sisällys TERVETULOA OPISKELIJATUUTORIKSI 7 ROTKON TUUTORI 8 OPISKELIJATUUTOROINNIN TARKOITUS 9 OPINTOJAKSON

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

ITSENÄISTYMIS- KANSIO. Euroopan Unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen

ITSENÄISTYMIS- KANSIO. Euroopan Unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen ITSENÄISTYMIS- KANSIO Euroopan Unionin Pakolaisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen ITSENÄISTYMISKANSION SYNTYSANAT Pitelet käsissäsi ITSENÄISTYMISKANSIOTA. Kansio on toteutettu osana Suuntaviittoja

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Töihin CERNiin opas Käytännön vinkkejä CERNiin siirtymiseen Silja Ta

Töihin CERNiin opas Käytännön vinkkejä CERNiin siirtymiseen Silja Ta Töihin CERNiin opas Käytännön vinkkejä CERNiin siirtymiseen Silja Takala Tekes, Tieteen suurhankkeiden teollisuusaktivointiprojekti 10 Talvi 2012 2 Sisällysluettelo CERNIN ESITTELY... 5 TULEVAT DEADLINET...

Lisätiedot

Opas maahanmuuttajille HÄMEENLINNA

Opas maahanmuuttajille HÄMEENLINNA Opas maahanmuuttajille HÄMEENLINNA 1 Tässä oppaassa kerrotaan Hämeenlinnan palveluista ja opastetaan maahanmuuttajia Suomeen muuton alkuvaiheen osalta. Oppaassa on rekisteröitymiseen, asumiseen, kielikoulutukseen

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN...

LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI...8 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE...3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN...4 Kansaneläke...4 Työeläke...4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN...5 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen...5 Eläkkeiden maksatus

Lisätiedot

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN...

LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 REKISTERÖITYMINEN SUOMESSA ASUVAKSI... 9 ASUMINEN... SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE... 3 SUOMEN ELÄKKEIDEN HAKEMINEN... 4 Kansaneläke... 4 Työeläke... 5 ELÄKKEIDEN MAKSATTAMINEN SUOMEEN... 6 Eläkkeiden maksatus Euroopan Unionin maista Suomeen... 6 Eläkkeiden

Lisätiedot