Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Vuoden 2013 tilinpäätös Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnan saatavatilanne Kunnanjohtajan vuosiloma Poikkeamishakemus Toni Raikunen Asunnon vuokraaminen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8/2014 sivu 151 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Halonen Jouni Peltoniemi Helena Karpeeki Teuvo Ahola Merja Karvonen Tuovi Puheenjohtaja Jäsen Varajäsen (Ahvenainen Jouni) Varajäsen (Ahola Merja) Varajäsen (Pääkkö Mervi) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Harju Irja Posti Hannu Pääkkö Mervi Kilpelä Reijo Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen, vpj Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Todettiin. :t Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuovi Karvonen ja Merja Ahola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tuovi Karvonen Aika ja paikka Savukoski, Merja Ahola Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus Pöydälle oli jaettu lisäasioina :t 88 ja 89, päätösesitys liitteineen pykälään 85 sekä pykälän 86 uusi liite. Puheenjohtaja tiedusteli käsitelläänkö lisäasiat kokouksessa. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa lisäasiat käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kuultiin kokouksen alussa rakennusmestari Jarmo Ahtisen selvitys hakepolttoaineen nykyisen toimitussopimuksen purkamisesta ja käydystä hakkeen tarjouskilpailusta sekä teknisen toimiston saatavista. Pidettiin tauko klo

4 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 82 Valtiovarainministeriö: 1. Asiakaspalvelu 2014 hankkeen tiedote 4/2014 Pohjola: 2. Ilmoitus luoton takaajalle Savukosken vanhustenkotiyhdistys ry:n luoton marginaalin nostosta Saapuneet pöytäkirjakopiot, muistiot: 3. Lapin liiton hallituksen pöytäkirjat ja Sodankylän kunnan perusturvalautakunnan päätös lääkäripäivystyksen siirtämisestä Rovaniemelle 5. Muistio ryhmäperhepäiväkodilla 9.4. pidetystä päiväkotitilojen tarkastuksesta 6. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Sosiaalilautakunnan ( ) talousarvion 2014 toteumatilanne Opetus- ja kulttuuriministeriö: 8. Päätös perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämisestä Lapin ELY-keskus: 9. Vastaus aloitteeseen Arajärven vedenpinnan nostamiseksi pohjapadolla BDO Audiator Oy 10. Ilmoitus vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta Tukes: 11. Päätös malminetsintäluvan myöntämisestä Sodankylän Malminetsintä Oy:lle nimellä Kelujärvi Kiinteistönluovutusilmoitukset: 12. Savukosken kunnassa Rääseikkö niminen tila RN:o 9:11 (Moilanen Mauri / Alatalo Antti) Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

5 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Khall 83 Liite Tarkastuslautakunta on jättänyt kunnanvaltuustolle arviointikertomuksensa vuodelta Kertomus liitteenä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta lautakunta toteaa, että tavoitteet on saavutettu. Lämpölaitoksen kustannusseurantaan tulee kiinnittää lisääntyvää huomiota ja lämpölaitoksen talouden tervehdyttämistä tulee jatkaa. Hinnoittelua ja tuotantoa tulee kehittää laitoksen talouden kehittämiseksi. Lämpölaitoksen alijäämä tilikaudelta oli ,36 euroa ja taseen kertynyt alijäämä on ,61 euroa. Lautakunta toteaa, että henkilöstömenojen kustannusten kohdentaminen tulee selvittää työajan seurannalla, ja lautakunta esittää kulukorttijärjestelmän käyttöönoton selvittämistä. Teknisen toimen osalta lautakunta toteaa, että kaikki toimenpiteet, joita konsulttitoimisto on esittänyt ja jotka kunnanhallitus on hyväksynyt, tulee toteuttaa ja niiden vaikutuksia tulee seurata. Teknisen toimen töiden ja asioitten hoito tulee saada tarkoituksenmukaiseksi ja taloudelliseksi viipymättä. Hyvän hallintotavan mukaan talousarvion muutokset tulee käsitellä tilikauden aikana eikä jälkikäteen kuten on tehty haettaessa määrärahan ylitysoikeuksia teknisen lautakunnan osalta ja sosiaalilautakunnan osalta Taloudellisten tavoitteiden osalta lautakunta toteaa, että talousarvio on toteutunut suunniteltua selvästi parempana. Toimintakulut alittivat arvion euroa ja valtionosuudet toteutuivat euroa arvioitua suurempana. Tilikaudesta tuli kuitenkin euroa alijäämäinen, mutta suunta on parempaan päin, sillä edellisvuonna alijäämä oli euroa. Merkittävin määrärahojen ylitys tapahtui rakennus- ja teknisen lautakunnan tilatoimessa euroa eli 8,2 %. Toimintakate (käyttömenojen ja tulojen erotus) laski vuoden aikana euroa eli 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat euroa eli 5,3 %. Tuloveroprosenttia nostettiin 0,5 prosenttiyksiköllä eli 20,75 %:iin. Lainakanta on noin 3,4 milj. euroa (ed. vuosi 2,861 milj. euroa) eli asukaskohtainen velkamäärä on euroa/as (ed. vuosi e/as). lainaa koko konsernissa on yhteensä noin 4,506 milj. euroa eli euroa/as (ed. vuosi euroa/as../..

6 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 Khall 83./.. Tarkastuslautakunta toteaa yhteenvetonaan, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat oleellisin osin toteutuneet. Kunnalla on kuitenkin edelleen suuria haasteita toimintojen ja talouden sopeuttamisessa väestön vähenemisestä ja ikärakenteen muutoksista johtuen. Erityistä huomiota tulee lautakunnan mukaan kiinnittää elinkeinotoimintojen kehittämiseen ja toteutettujen projektien tulosten hyödyntämiseen. Tarkastuslautakunta suosittelee tutkimaan eri lautakuntien toiminnan ja investointien yhteydessä EU-tukimahdollisuudet. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Teknisen toimen tulee paneutua erityisesti lämpölaitoksen toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen, jotta jatkuvista alijäämistä päästään eroon. Lämpölaitoksen vaatimaa työaika tulee selvittää niin, että laitoksen vaatima työaika voidaan todeta mahdollisimman tarkasti. Lämpölaitoksen taloudellisuutta on kaikin keinoin parannettava ja tehtävä tarvittavat parannusesitykset kunnanhallitukselle. Määrärahojen seurantaa tulee hallintokunnissa tehostaa siten, että ylitysoikeudet voidaan käsitellä talousarviovuoden aikana. Hallitus korostaa, että vaikka talouden suunta on parempaan päin, on hallintokunnissa ja kunnan toiminnoissa vältettävä kaikkia ylimääräisiä kustannuksia, uusia menoesityksiä on siirrettävä ja säästöjen aikaan saamista on haettava jatkuvasti. Samoin on tulopuolta pyrittävä lisäämään. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

7 Kunnanhallitus VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Khall 84 Kunnanhallitus Liite Taloussihteeri Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta, annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saatettava se valtuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet. Liitteenä tilinpäätös vuodelta Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumasta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomukseen tulee lisäksi esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Vuoden 2013 tilinpäätös on laadittu kuntalain säädösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Kunnan tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi. Kunnan käyttötalouden nettomenot vähenivät edellisvuodesta 4,7 prosenttia. Kunnan vuosikate oli euroa ja edellisvuodesta ( euroa) se parani huomattavasti. Vuosikate oli 8 euroa/asukas. Verotuloja kertyi yhteensä 3,5 milj. euroa, 0,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kunnan tulovero laski hieman yli 5 prosenttia, mutta osuus yhteisöveron tuotosta nousi 19,6 prosenttia. Peruspalvelujen sekä muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet kasvoivat 10 prosenttia. Vuonna 2012 kunta oli verotulotasauksen maksaja liki eurolla, vuonna 2013 kunta sai verotulotasausta yli euroa. Kunta sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa, edellisvuonna euroa. Verorahoituksen (valtionosuudet ja verotulot) kasvu oli yhteensä euroa eli 5,3 prosenttia. Nettoinvestoinnit olivat noin euroa. Sau-Sarvi III:n rivitalon kaksi asuntoa peruskorjattiin ja lämpölaitokselle tehtiin korjausinvestointeja. Lainakanta kasvoi euroa ja rahavarat euroa. Vuoden lopussa lainaa oli yhteensä 3,4 milj. euroa eli euroa asukasta kohden../..

8 Kunnanhallitus VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Khall 60./.. Savukosken konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin viisi asuntoosakeyhtiötä sekä kuusi kuntayhtymää. Konsernin omavaraisuusaste oli 19,2 prosenttia ja lainakanta 4,5 milj. euroa eli euroa/asukas. Talousarvion toteutumisvertailu Toimintakate toteutui 91,6 prosenttia arvioidusta. Käyttötalousmenojen säästö talousarvioon verrattuna oli euroa. Suurin talousarviosäästö, euroa oli terveydenhuollon menoissa, jotka vähenivät edellisvuodesta 8,9 prosenttia. Kunnanhallituksen nettomenot pienenivät 7,6 prosenttia johtuen terveydenhuoltomenojen, erityisesti erikoissairaanhoidon menojen pienenemisestä. Maaseututoimi siirtyi osaksi vuoden alussa toimintansa aloittanutta Itä- Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta. Maaseutulautakunnan nettomenot kasvoivat euroa eli 15,1 prosenttia. Sosiaalilautakunnan nettomenot kasvoivat euroa eli 2,6 prosenttia. Sivistyslautakunnan nettomenot pienenivät euroa eli 0,5 prosenttia. Opetustoimen nettomenot kasvoivat euroa, 1,1 prosenttia. Teknisen lautakunnan nettomenot pienenivät euroa eli 22,1 prosenttia, menot pienenivät euroa ja tulot kasvoivat euroa. Tulojen kasvu koostuu lämpö- ja vesilaitoksen myyntitulojen kasvusta. Lämpölaitoksen tulonodotukset eivät kuitenkaan täyttyneet, vaan tulos jäi euroa odotettua huonommaksi. Edellisvuodesta se huononi yli puolella. Talousarvion poikkeamat Menot Tulot Keskusvaalilautakunta Vaalit 1 129,87 Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut ,09 (6 675,24) Päivähoito ( ,11) ,68 Vanhus- ja vammaispalvelut 7 135,22 (28 943,23) Ravintohuolto ( ,50) ,45 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto (-6 701,05) ,54 Tilatoimi ,19 (2 893,14) Lämpölaitos ,32./..

9 Kunnanhallitus VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Khall 60./.. Kunnanvaltuusto on käsitellyt ja hyväksynyt kokouksessaan teknisen lautakunnan ja sosiaalilautakunnan talousarvion ylitysoikeudet. Edellisiltä vuosilta kertynyttä alijäämää on yhteensä euroa, ja tilikauden alijäämä on euroa, joten taseen kertynyt alijäämä vuoden lopussa oli euroa. Koska talousarviossa 2014 ja taloussuunnitelmissa vuosille ei taseen kertynyttä alijäämää saada katettua, on kunnan laadittava erillinen toimenpideohjelma. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt heinäkuussa 2013 toimenpideohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi. Toimenpideohjelman toimia on osin toteutettu ja osin viety eteenpäin, mutta toimet ovat vielä kesken. Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan toimenpideohjelman toteutumisen ja hyväksyi uuden ajantasaisen toimenpideohjelman suunnitelmakaudelle Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyy virastolla tehtävät tarpeelliset teknisluonteiset virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja selvitti tilinpäätöstä, jonka jälkeen kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja päätti antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi virastolla tehtävät tarpeelliset teknisluonteiset virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn Khall 84 Kunnanhallitus Tilintarkastaja Petteri Pasula on tarkastanut kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Liitteenä tarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja tilinpäätös. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta../..

10 Kunnanhallitus VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Khall 84./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus - merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 tilinpäätöksen - saattaa tarkastuslautakunnan esityksen tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus HAKEPOLTTOAINEEN TOIMITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN Khall 85 Kunnanhallitus Liite Rakennusmestari Savukosken Lämpölaitokselle haketta toimittavan Pohjois-Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy:n kanssa neuvoteltiin Rovaniemellä nykyisen sopimuksen purkamisesta. Liitteenä on neuvottelun tuloksena syntynyt sopimus. Hakkeen toimittaminen loppuu , jonka jälkeen kunta voi hankkia hakepolttoainetta vapaasti. Uudesta hakkeen tai hakerangan hankinnasta tulee pyytää tarjouksia. Kunnalla on myös omissa metsissä tarvetta hoitaa harvennustyöt, joista saadaan energiapuuta kuivumaan tulevaan käyttöön. Kunnalla on vaihtoehtoina hakkeen hankinnan suhteen ostaa valmista haketta, hakerankaa tai tuoretta energiapuuta. Lisäksi tulee kilpailuttaa haketus sekä hakkeen ja rankojen kuljettaminen tienvarsilta lämpölaitokselle. Lämpölaitoksella voidaan laajentaa puuterminaalia, jotta sinne sopii tarvittaessa suurempi määrä rankoja. Metsähallitus on alustavasti ilmoittanut olevansa mukana tarjoamassa energiapuusta hakkeeksi sopivaa puupolttoainetta Lämpölaitoksellemme. Yksityisiltä metsänomistajilta voidaan hankkia haketta ja rankoja suoraan sekä myös paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kautta.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy:n välisen polttoaineen toimitussopimuksen purkamisen alkaen. Tekniselle toimistolle annetaan tehtäväksi käynnistää heti tarjouspyynnön valmistelu hakkeen hankinnasta. Samoin tulee selvittää kunnan omista metsistä mahdollisesti saatavan energiapuun hankinta ja siihen liittyvät kilpailutukset. Kunnanhallitus: Käytiin keskustelua voimassa olevan toimitussopimuksen purkamisesta. Keskustelun kuluessa Raimo Haapakoski esitti, ettei sopimusta pureta. Pidettiin tauko klo Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Raimo Haapakoski veti esityksensä pois /..

12 Kunnanhallitus HAKEPOLTTOAINEEN TOIMITUSSOPIMUKSEN PURKAMINEN Khall 85./.. Hakkeen hankinnasta saakka (n. 1,5 v.) on pyydetty tarjouksia kahdeksalta eri toimittajalta liitteenä olevalla tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen tulee kokoukseen selvittämään hakepolttoaineen hankintaan liittyviä asioita. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan ja Pohjois- Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy:n välisen polttoaineen toimitussopimuksen purkamisen alkaen. Kunnanhallitus hyväksyy järjestetyn tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisimman Metsähallituksen päivätyn tarjouksen rankapolttopuun toimittamisesta Savukosken lämpölaitokselle 30,80 /m 3 hintaan. Virasto oikeutetaan tekemään ja allekirjoittamaan polttoaineen toimitussopimus Metsähallituksen kanssa sekä sopimaan puun toimituksiin liittyvistä tarjouspyynnön mukaisista yksityiskohdista. Kunnanhallitus: Teknisen toimiston päällikkö Jarmo Ahtinen kertoi hakepolttoaineen nykyisen toimitussopimuksen purkamisesta ja käydystä hakkeen hankinnan tarjouskilpailusta. Puheenjohtaja Jouni Halonen esitti, että kunnan omista metsistä hakattaisiin hakepuuta. Hakkuusta ja korjauksesta tulee järjestää tarjouskilpailu paikallisten motoyrittäjien kanssa. Lisäksi puheenjohtaja esitti selvityksen käynnistämisen lämpö- ja vesilaitoksen yhtiöittämiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin tehdyin lisäyksin

13 Kunnanhallitus KUNNAN SAATAVATILANNE Khall 86 Liite Taloussihteeri Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hallintokunnat huolehtivat tulojensa kantamisesta ajoissa ja oikean suuruisina. Toimistot hoitavat maksujen perinnän sopimuksen tai muun maksuperusteen mukaan. Mikäli perintä ei johda tulokseen viimeistään kahden laskutuskerran jälkeen, käynnistetään jatkoperintä Intrum Justitia Oy:n kautta tai muulla tavalla (esim. veden toimituksen katkaisu, kuittaus). Hallintokunnat tiedottavat saatavat ja niiden perintätilanteen kunnanhallitukselle puolivuosittain. Taloustoimistossa on hoidettu perintää yhteistyössä Intrumin kanssa. Kahdessa häätötoimessa sosiaalitoimi on puuttunut perintään ja keskeyttänyt häädön häätöpäivää edeltävänä päivänä. Perintä on kuitenkin aiheuttanut kustannuksia ja siihen on uhrattu turhaan useita työtunteja. Perintää hoitavat viranhaltijat toivovat talousarvio-ohjeeseen kunnanhallitukselta uusia ohjeita turhien töiden ja kustannusten välttämiseksi. Samalla esitetään poistettavaksi saatavista vuokrarästejä vuosilta yhteensä 4 518,12 euroa. Kunnan erääntyneet saatavat reskontran mukaan ovat yhteensä euroa. Lokakuun 2013 lopussa saatavia oli yhteensä euroa. Liitteenä selvitys kunnan eri hallintokuntien saatavatilanteesta sekä saatavien ikäjakauma. Kokouksessa selvitetään tarkemmin hallintokuntien saatavia ja niiden perintätoimenpiteitä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus kuulee toimistopäälliköiden selvityksen saatavien perinnästä ja niihin liittyvistä ongelmista. Kokouksessa käydään läpi saatavat ja päätetään toimenpiteistä kunkin velallisen kohdalla. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja selvitti eri velallisten saatavia ja niiden perintätoimia. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti poistaa saatavista vuokrarästejä esitetyn mukaisesti. Muilta osin perintätoimia jatketaan

14 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 87 Kunnanjohtajalla on kertynyt vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta päivää. Edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta on pitämättä 6 päivää. Kunnanjohtaja anoo vuosiloman seuraavasti: päivää päivää päivää yhteensä 26 päivää, lomakauden ulkopuolelle jää 18 päivää. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajan loman anomuksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin

15 Kunnanhallitus POIKKEAMISHAKEMUS TONI RAIKUNEN Khall 88 Rakennusmestari Toni Raikunen hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa vapaa-ajan asunnon, saunan ja varaston omistamalleen Lisä-Marttila RN:o 71 -tilalle Martin kylään Värriöjoen rannalle. Tilan pinta-ala on 19,32 hehtaaria ja rantaviivan pituus Värriöjokeen on 330 metriä. Tila sijaitsee Värriöjoen etelärannalla Martin kylästä 20 km koilliseen Honkamukan kohdalla. Vapaa-ajanasunto sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 44 metrin ja sauna 19 metrin etäisyydelle Värriöjoen rannasta. Vapaa-ajanasunnon kerrosala on 24 m 2, saunan 18 m 2 ja varaston 10 m 2. Rajanaapureita kuullaan kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Naapureiden kuulemiset toimitetaan Lapin ELY-keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää puoltaa Toni Raikusen poikkeamishakemusta saada rakentaa vapaa-ajanasunto, sauna ja varasto Lisä-Marttilan -tilalle Savukosken kunnan Martin kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Rakentaminen tehdään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot