Uudenkirkon kirkot ja seurakunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkirkon kirkot ja seurakunnat"

Transkriptio

1 "Uudenkirkon kirkot ja seurakunnat"-kirjoitus on hieman korjattu versio esitelmästä, joka on pidetty mm. Terijoella, hotelli Gelioksen auditoriossa Uudenkirkon kirkon vihkimisen 200- vuotismuistotilaisuudessa. Alkuperäinen versio päivätty Tämä versio päivätty Paimion Kalevan Perttalassa Kirjoittaja ei näe estettä, että kirjoitelmaa käytetään Uudenkirkon pitäjän seurakuntien ja kirkkojen historian esittelynä. Kirjoittaja ei vastaa lähdeaineistossa mahdollisesti olleista asiavirheistä. Lähdeaineiston oikeellisuuden tarkastaminen eri arkistoista on maallikolle liian iso ja aikaa vievä asia. Tietolähteitä ei ole erikseen lueteltu, koska en enää välttämättä muista mistä olen asioita muistiinpanoihini merkinnyt. Kuvat tekstiin on lisännyt Taisto Kakko Uudenkirkon kirkot ja seurakunnat 1 Teemme aikamatkan Suomenlahden rannikon entisen emäpitäjän, Uudenkirkon seurakunnan ja sen kirkkojen, sekä pitäjässä toimineen ortodoksisen seurakunnan ja sen kirkkojen vaiheisiin. Viipurin itäpuolelta luovutetun Karjalan vanhimpana seurakuntana tunnetaan Pähkinäsaaren rauhan asiakirjoissa 1323 kirkkopitäjänä ja kihlakuntana mainittu Äyräpää, jonka kirkko oli omistettu Pyhälle Ristille. Tämän mukaan seutu tunnettiin myös Pyhän Ristin seurakuntana, jonka nimenä 1352 laaditussa kuninkaallisten pitäjien luettelossa on Muolaa. Muolaa-nimi tuli järvestä, jonka rannalle Pyhän Ristin kirkko oli rakennettu. Luovutetun Karjalan nuorin seurakunta, 1926 toimintansa aloittanut Äyräpää on toinen asia. Uusi seurakunta sijaitsi entisen Suur-Äyräpään alueella ja historiallinen nimi haluttiin näin ottaa esille. Samaa pyrkimystä oli vuoden 1926 alusta voimaan tulleessa rovastikuntajaon uudistuksessa, jolloin Muolaan rovastikunnan, johon Uusikirkkokin kuului, nimeksi tuli Äyräpään rovastikunta. 2 Muolaasta 1445 itsenäisiksi kirkkopitäjiksi muotoutuneet Uusikirkko ja Kivennapa kuuluivat luovutetun Karjalan vanhimpiin seurakuntiin. Mainittuna vuotena Uusikirkko mainitaan ensi kerran Äyräpään kirkkoherran, Henrik Makelanderin testamentissa. Muolaan emäpitäjän lisäksi näitä vanhempia olivat Viipuri, jonka dokumentoitu historia alkaa 1293 tehdystä, niin sanotusta kolmannesta ristiretkestä, sekä 1415 itsenäisenä seurakuntana mainittu Jääski.

2 Uudenkirkon seurakunnan perustamisen aikoihin sen alueella, Kaukjärven kylässä, sijaitsi ennestään Pyhän Birgitan kappelikirkko, jolla ei ollut omaa papistoa. Uudenkirkon pitäjän vanhin kirkkopaikka oli siis Kaukjärven kylässä, joka 1362 on luovutettu rälssiksi Vaxjön piispanistuimelle. Pyhä Birgitta, joka kuoli Roomassa , on kansantarun mukaan omistanut Kaukjärven kylän, sekä osan sittemmin Uuteenkirkkoon kuulunutta aluetta. Tästä syystä kylään rakennettiin hänen nimeään kantanut kirkko. Eräät seikat viittaavat siihen, että keskiajalla toimeliaiksi tunnetut matkapapit, kerjäläismunkit, mielellään vierailivat kirkossa. Viipuri kaksine luostareineen oli verraten lähellä ja munkkien tiedetään muutenkin kierrelleen maata saarnaamassa ja toimittamassa jumalanpalveluksia hyvinkin vaatimattomissa olosuhteissa. 3 Kaukjärven kirkon jumalanpalvelukset olivat pitkään roomalaiskatolisia. Uudenkirkon seurakunnan perustaminenkin on tapahtunut katolisena aikana. Uskonpuhdistuksen vaikutus alkoi Suomessa 1500-luvun alkukymmeninä. Vasta Upsalan kokouksessa 1593 omaksuttiin kirkon tunnustukseksi Augsburgin tunnustus ja mainitussa kokouksessa Ruotsi-Suomen kirkko esittäytyi luterilaiseksi. Uudenkirkon alueella oli näin jo ennestään kirkko, kun uudenkirkon seurakunnan perustamisen jälkeen rakennettiin toinen, eli uusi kirkko sille alueelle, missä Uudenkirkon viimeinenkin kirkko sijaitsi, voidaan tämän ajatella antaneen aiheen Uudenkirkon pitäjän kaunissointuiselle nimelle. Kaukjärven jumalanpalveluselämä siirtyi Uudenkirkon papiston vastuulle, ja 1619 tapahtuneen Kuolemajärven kappeliseurakunnan perustamisen jälkeen toiminnasta vastasi Kuolemajärven pappi. Vähitellen kappelin merkitys väheni ja se määrättiin 1781 hävitettäväksi. Kaukjärvelle ei rakennettu tämän jälkeen luterilaista kirkkoa. Piritan kappeli kirkkoineen painui vähitellen unhon yöhön Pyhän Birgitan kirkon 400-vuotisen historiansa aikana osakseen saama kunnioitus siirtyi tavallaan Kuolemajärven kappelin kirkolle, joka vihittiin Pyhän Birgitan tyttären, Pyhän Katariinan nimikoksi. Pyhän Birgitan kirkon ehtoollisvälineet, kalkki ja öylättilautanen, luovutettiin Kuolemajärven kirkolle. 4 Tehtaanpatruuna Juhana Thorwöst perusti 1687 Uudenkirkon pitäjään Juvanruukin teollisuusyhteisön, jolla oli oma pappi, kirkko ja hautausmaa. Juvanruukin tarina päättyi venäläisten 1704 suorittamaan totaaliseen hävittämiseen. Juvanruukin alue, sekä Kyrönniemi, jossa Mikael Agricola kuoli 1557, kuuluivat Uudenkirkon pitäjään Kuolemajärven seurakunnan itsenäistymiseen, vuoteen 1863 asti. Uudenkirkon alue pieneni vielä 1923, jolloin Kanneljärven

3 seurakunta aloitti toimintansa ( itsenäistyi 1925 ), sekä Tyrisevän kylä liitettiin Terijokeen. 5 Uudenkirkon seurakunnan kirkkorakennuksista on vanhin maininta vuodelta 1586, jolloin venäläiset polttivat sen ja veivät molemmat kellot mennessään. Vuoden 1626 käräjillä Uudenkirkon kirkon on todettu olleen huonokuntoisen. Kolmas valmistui 1652, neljäs Viides on viimeinen, vanhimpien elossa olevien uusikirkkolaisten muistama, monumentaalinen puukirko erillisine kellotapuleineen, kirkko, jonka rakentamiseen käytetyt järeät hongat vedettiin kirkkomäelle yleisillä talkoilla Makulan ja Kuolemajärven väliseltä kankaalta. Tunnettu savitaipalelainen kirkonrakentaja, Matti Salonen rakensi kirkon vesikattoon 1400 ruplan maksusta. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä myös Matti Salosen isä, Juhana Salonen on ollut mukana johtamassa rakennustyötä. Uudenkirkon kirkon yhtäläisyys Juhana Salosen rakentamien Lappeen kirkon, ja varsinkin 1920 palaneen Valkealan kirkon kanssa on silmiinpistävä. Salosen suunnittelema, vuosina olemassa ollut Inkerin Venjoen kirkko oli kattoristiään myöten Uudenkirkon kirkon lähes identtinen toisinto. Lappeen kirkko rakennettu 1794 Venjoen kirkko rakennettu 1803

4 Valkealan kirkko vuodelta Kirkko paloi 1920.

5 Uudenkirkon kirkko rakennettiin Se jouduttiin polttamaan Uudenkirkon kirkko rakennettiin Rakentamiseen käytettyjen, kyläseppien takomien naulojen mainitaan tulleen kalliiksi. Harjannostajaisten yhteydessä työmiehille tarjoiltiin viinaa viiden ja puolen ruplan arvosta. Viipurin kirkkoherra Jaakob Schroeder toimitti kirkon vihkimisen heinäkuun 21. päivänä 1807, ja nimesi sen määräyksen mukaisesti Pyhän Johanneksen nimikoksi. Kirkon vihkimisen 200 -vuotismuisto huomioitiin uuskirkkolaisten kesäretken yhteydessä Terijoella, Hotelli Gelioksen auditoriossa pidetyssä tilaisuudessa.

6 6 Uudenkirkon kirkko kuului itäsuomalaisten, keskeisesti korostettujen, kekomaisten kaksoisristikirkkojen, eli kahtamoisten ryhmään. Päävolyymin tyypissä muodostaa mahtava, pyramidikattoinen keskuskuutio, jonka huipulla on yksi, tai useimmiten, kuten Uudellakirkollakin, kaksinivelinen torni. Kuutioon yhtyvät seiniltään saman korkuiset, toisinaan tasalevyiset, toisinaan, kuten Uudellakirkollakin, ulkopäätyjä kohti kapenevat ristivarret. Runkohuoneessa on 20 nurkkaa, kun ristivarsien päätyihin yleensä, kuten Uudellakirkollakin, liittyvät eteiset, sekä kuorisakaraan liittyvä sakaristo lasketaan mukaan, nurkkia on 36. Uudenkirkon kirkko Ristivarsien aumatut katot ulottuvat yleensä suunnilleen keskikuution pyramidikaton lappeiden korkeuden puoliväliin. Uudenkirkon kirkko oli niin sanottu peruskahtamoinen, jossa ikkunat olivat kahdessa kerroksessa ja kattorakenteet tuettu siten, että keskikuution alueella ei ollut kannatinpylväitä. Luovutetussa Karjalassa myös Kirvun ja Kivennavan kirkot säilyivät peruskahtamoisina loppuun asti. Lappeen kirkko Lappeenrannan keskustassa on nykyisen Suomen ainoa peruskahtamoinen. Sisätilan katteena oli monitaitteinen lautaholvaus siten, että kirkon keskiosassa oli portaittain kolmena vyöhykkeenä lakea kohti kaareutunut kupolimuodostelma. Keskikuution huipulla olleen tornin ikkunat eivät olleet yhteydessä kirkkosaliin. Kaikkien peruskahtamoisten sisäkaton rakenne on saman tyyppinen. 7 Uudenkirkon kirkon alkuperäinen asu punamullattuine pystyvuorauksineen, valkeine ikkunan kehyslautoineen ja tervattuine paanukattoineen säilyi vuoteen 1896, jolloin katon materiaaliksi vaihdettiin pelti. Uudellakirkolla suunniteltiin ja lukujen vaihteessa kokonaan uuden kirkon rakentamista, rakennusrahastoakin jo kerättiin. Uuden kirkon rakentamisesta päätettiin luopua pidetyssä kirkonkokouksessa. Olemassa oleva kirkko oli rakenteiltaan vankka, joten päätös sen perusteellisesta korjaamisesta oli yksimielinen. Suunnitelmiin kuuluivat mm. lämmityslaitteiden eli kamiinoiden hankkiminen kirkkoon ja sakaristoon, seinien vuoraaminen ponttilaudoituksella ulko- ja sisäpuolelta, laajempien lehtereiden rakentaminen, ikkunoiden, ovien ja penkkien uusiminen, sekä täydellinen ulko- ja sisämaalaus. Kirkonkokouksessa, joka pidettiin , oltiin tyytyväisiä lääninarkkitehti Ivar Aminoffin laatimaan kustannusarvioon, joka oli yhteensä markkaa. Korjauspiirustusten laatimisesta Aminoffille maksettiin 800 markan palkkio. Tarjousten perusteella peruskorjauksen urakointi annettiin

7 kauppias M. Kuntulle markan hinnalla. Hinta nousi 800 markalla erinäisten lisätöiden vuoksi. Ilmeni, että seinissä on lahoja hirsiä, jotka pitää vaihtaa ja eteisiä päätettiin korottaa neljällä hirsikerroksella. Korjaustyössä arkkitehdin piirustuksia noudatettiin tarkasti. Uusitut lehterit jatkuivat kuoria lukuunottamatta yhtenäisesti kirkkosalin ympäri. Uusimisen yhteydessä alakerroksen kuusiruutuiset ikkunat jäivät muodoltaan täysin entiselleen, sitä vastoin yläkerroksen neliruutuiset ikkunat laajennettiin huomattavasti alaikkunoita suuremmiksi ja varustettiin ala-ikkunoiden tyylistä poikkeavilla, moniruutuisilla, koristeellisilla puitteilla. Kirkkosalin alkuperäinen asu Vuoden 1903 korjauksen jälkeen Kirkon korjaaminen toteutettiin 1903 toukokuun 15 päivän ja lokakuun 11 päivän välisenä aikana. Kirkon ristikeskukseen ostettiin uusi, entistä suurempi kruunu. Kirkko oli nyt kauniissa, juhlallisessa asussa ja kunnianarvoisa temppeli sai toimia uuskirkkolaisten kotikirkkona loppuun asti. 8 B.A. Thulèn rakentamat, 15 äänikertaiset urut oli hankittu 1888, ne laajennettiin 1912 Kangasalan urkutehtaan toimesta 28 äänikertaisiksi. Kauppias Edvard Kunttu ilmoitti pidetyssä kirkonkokouksessa antavansa Kirkkojärvellä omistamastaan sähkölaitoksesta ilmaiseksi virtaa kirkon valaisemiseksi ja urkujen käyttövoimaksi. Seurakunta otti tarjouksen vastaan ja toimet kirkon sähköistämiseksi aloitettiin välittömästi. Urkujen polkijaakaan ei enää tarvittu.

8 Vuonna 1925 aloitettiin varojen kerääminen uusia korjauksia ja sisämaalausta varten, 1934 toteutetun korjauksen suunnitteli arkkitehti Harry Röneholm. Sisämaalauksen lisäksi mm. urkuparvea laajennettiin ja saarnatuoli varustettiin kaikukatoksella. Uudistetun kirkon käyttöönottojuhla oli syyskuun yhdeksäntenä. Kirkon käytäville hankittiin 1936 matot. Kirkon alttari tauluineen ja pylväineen oli poikkeuksellisen komea. Alttarirakennelma täytti kuoripäädyn lähes kokonaan. Rakennelman sivuille jäivät vain kapeat käytävät, joiden kautta päästiin rakennelman takana, katseilta suojassa olleelle sakariston ovelle. Kolme korinttilaistyylistä, Pietarissa teetettyä pylvästä saksalaisen, ehkä Pietarissa eläneen Müllerin maalaaman, kookkaan, Kristusta Getsemanessa esittäneen alttaritaulun kummallakin puolella kannatti temppelin päätyä muistuttanutta otsikkoa. Saman Müllerin käsialaa olivat myös katossa olleet maalaukset. Müller suoritti 1811 vastaavanlaista koristemaalausta Kivennavan kirkossa. Kivennavan ja Uudenkirkon maalaukset olivat saman tyyppisiä ja siltä pohjalta ajatellaan, että Müller on myös Uudenkirkon maalausten tekijä. Uudenkirkon alttaritaulua ei pidetty taiteellisesti erityisen tasokkaana, jonka vuoksi luvun alkupuolella suunniteltiin taiteellisesti korketasoisemman maalauksen hankkimista. Asia jäi toteutumattomaksi suunnitelmaksi. 9 Uudenkirkon ja Kivennavan kirkkojen maalauskoristelu oli alueelle ja aikakaudelle sikäli poikkeuksellista, että seinä- ja kattopintoihin oli maalattu kertovia aiheita. Uudenkirkon kirkkosalin vaaleiksi maalatuissa, hirsipintaisissa seinissä ollut tiilikuviointi jäi vuoden 1903 suurkorjauksessa vuorauksen alle. Samassa korjauksessa alttarilaitteen marmoroiduksi väritetyt pylväät siveltiin yksivärisiksi. Kirkkosalin etuosassa, vastapäätä saarnatuolia, pääovelta katsoen oikealla puolella oli erittäin kookas, kipsinen, vasemmassa kädessään avointa kirjaa pitävä ja oikean kätensä tervehdykseen kohottanut, Lutheria esittänyt patsas, jonka oli valmistanut ja 1863 lahjoittanut paroni Clot von Jürgensburg Halilasta. Arvostettu kuvanveistäjä oli mm. keisari Nikolai I:n hyvä ystävä.

9 Uuskirkkolainen Joonas Peippo runoili 1949 kotikirkostaan: " Uusikirkko, sun kirkkos ol` kaunis, vaik` puinen. Kuvat kattohon maalattu muinen. Lutterkuva, saarnatuoli ja alttarin pylväät, ne kaik`ol`niin kauniit ja ylväät". 10 Uudenkirkon kirkossa oli 1600 istumapaikkaa. Kirkossa käytiin ahkerasti. Valtakunnallisen tilaston mukaan 1936 kirkossakäyntiaktiivisuudessa oli yhdestoista sija. Kesällä keskimäärin 1000 ja talvella 600 sanankuulijaa tilaisuutta kohti. Kirkkorakennuksen huipulla ollut, kahdella poikkipuulla varustettu risti oli mukaelma niin sanotusta patriarkan rististä. Tämä kattoristimuoto on erittäin harvinainen, ainoana esimerkkinä aikaisemmin mainittu Venjoen vanha kirkko. Kirkon lähellä oli erillinen, E. Lohrmanin suunnittelema, 1857 valmistunut kaksinivelinen, kaunismuotoinen kellotapuli, jonka alakerros oli kivestä ja kellokammio huippuineen puusta.tapulin kivistä alakerrosta käytettiin paarihuoneena ja hautausmaan työvälinevarastona. Tapulissa oli kaksi kirkonkelloa, joita soitettiin kläppäämällä, eli lyömällä kieltä kellon laitaan. Kellojen ääni on tallennettu nauhalle. 11 Uudenkirkon hautausmaan vanhin osa oli kirkon ympärillä, uudemmat osat sen jatkona. Viimeisin laajennus tehtiin Hautausmaalaajennuksen vihkimisen, sekä samana päivänä suoritetun kirkon uusintavihkimisen toimitti piispan sairaudesta johtuen Muolaan kirkkoherra, lääninrovasti Artturi Saarnio Hautausmaita ympäröineen kiviaidan pituus oli noin 900 metriä. Kirkonmäki oli kohtauspaikka, hautausmaalla tavattiin tuttuja. Varsinkin nuorempien kohdalla mieleisen seuran tapaaminen saattoi jättää kirkkoon menon sivuasiaksi. Etenkin vanhempina aikoina iloinen yhdessäolo kirkon ulkopuolella jumalanpalveluksen aikana koettiin häiritseväksi. 12 Uudenkirkon seurakunnan toisena kirkkona oli Halilan kirkko. Seurakunta osti 1925 tarpeettomaksi jääneen ortodoksikirkon ja korjautti sen lähinnä Halilan parantolan tarpeita palvelevaksi, luterilaiseksi kirkoksi, johon mahtui 200 henkeä. Korjauksen jälkeenkin kirkon ulkomuodossa oli selkeästi ortodoksikirkon leima. Kirkkojen lisäksi Mesterjärvellä oli Nuorten Kristillisen liiton rukoushuone, lestadiolaisten rukoushuone oli Kaukjärvellä. Evankeliumiyhdistyksen Neuvolan rukoushuone rakennettiin Kirkonkelloineen se oli kuin kyläkirkko. Seurakuntataloa ei ollut. Halilan kirkko v. 2003

10 Kirkkoherran pappila oli kirkosta kolmen kilometrin päässä. Aumakattoisessa talossa oli 10 huonetta. Kappalaisen kirkkomatka oli kilometrin pituinen. Aumakattoisessa kappalaisen pappilassa oli 7 huonetta. Pappiloiden huonelukuun sisältyvät keittiöt ja virastohuoneet. 13 Seurakunnan 62 kylästä 18 oli Suomenlahden rantakyliä. Vuoden 1935 loppiaisena Inosta tuli suruviesti, 8 kalastajaa ajautui talvimyrskyssä jäälautalla avomerelle ja menehtyi Suomenlahden hyisiin aaltoihin. Yhden kalastajan jäätynyt

11 ruumis ajautui rantaan Virolahdella. Kadonneet siunattiin vuoden 1936 kesällä mereen. 14 Viimeisenä rauhan vuosikymmenenä Uudenkirkon seurakunnan asioista tiedotettiin rannikkopitäjien ilmoitus- ja uutislehtenä toimineessa Rannan Sanomissa, joka ilmestyi tiistaisin ja perjantaisin vuosina Uudenkirkon kirkonkirjat alkoivat vuodesta 1725 ja rippikirjat Pitäjän kokonaisväkiluku 1939 oli , seurakunnan jäsenmäärä , pitäjän pinta-ala oli 604 neliökilometriä. Talvisodan syttyessä Uudenkirkon seurakunnan kirkkoherrana toimi rovasti Eevertti Pärnänen, hän toimi vuosina myös Äyräpään rovastikunnan lääninrovastina. Kappalaisena toimi silloinen pastori Topi Vapalahti, hänestä tuli myöhemmin Joutsenon kirkkoherra. Kanttorina ja urkurina toimi Antti Kuisma, sekä suntiona Nikodemus Laitinen. 15 Autonomian aikana Uudellekirkolle tuli varsinkin Pietarista venäläisiä sekä kesävieraiksi, että pysyviksi asukkaiksi. Heitä varten rakennettiin useita kirkkoja, sekä perustettiin 1854 ortodoksinen seurakunta, johon yhdistettiin vuosina toiminut Halilan seurakunta. Mustamäki muodosti vuosina Uudenkirkon kanssa Mustamäen-Uudenkirkon seurakunnan. Vuodesta 1930 Mustamäki kuului Uudenkirkon seurakuntaan. Uudenkirkon ortodoksisen seurakunnan piiriin kuuluivat Uudenkirkon, Kanneljärven ja Kuolemajärven pitäjien alueet. Seurakunnan jäsenistö koostui etupäässä venäläisperäisestä

12 väestöstä, eikä jäsenmäärä ylittänyt 1.000:nnen rajaa. Papistolla oli hyvin vähän yhteydenpitoa luterilaisen papiston kanssa. Seurakunnan keskuspaikkana oli vuosina Kaukjärvi, jonne valmistui Kellolan tilalle pieni, puinen Pyhien Innokentioksen ja Nikolaoksen muistolle omistettu kirkko, jota laajennettiin Laajennettu kirkko vihittiin Pyhän Innokentioksen muistolle. Kirkon tornissa oli 7 kelloa, yhteipainoltaan 1475 kg. Pyhän Innokentiuksen kirkko, Kaukjärvi 16 Ortodoksien kirkollisen keskuksen siirryttyä 1913 Uudenkirkon kirkonkylään, eli Kirkkojärvelle, Kaukjärven kirkko jäi sivukirkoksi. Kirkkojärvelle rakennettu, puinen Kristuksen Kirkastuksen kirkko valmistui Botska-aiheineen se edusti vanhaa, moskovalaista "térem" tyyliä, jota Venäjälläkin alettiin harrastaa erityisesti luvun alussa. Alttariesineiden yhteispaino oli 5 kg 700 g. Kellotornin 7 kelloa, yhteispainoltaan kg, oli valettu 1912 Jaroslavissa. Kristuksen kirkastumisen kirkko, Uusikirkko

13 Mustamäen puinen Kristuksen Kirkastuksen kirkko valmistui 1913, sen 8 kelloa, yhteispainoltaan kg, oli valettu 1913 Venäjällä. Kristuksen kirkastumisen kirkko, Mustamäki 17 Neitsyt Marian "Kaikkien Surevien Ilo" nimisen ikonin muistolle pyhitetty, valkeaksi rapattu Vammelsuun kirkko oli rakennettu Venäläinen kirjailija Jevgeni Kartavtsev rakennutti Vammelsuun kirkon vaimonsa, vuosina eläneen kirjailija Maria Kartavtsevin muistolle. Emmi Mikkolan laatiman historiikin mukaan Maria Kartavtsev haudattiin kallioon hakattuun hautakammioon, jonka päälle valmistunut, taitelija Lese`nin suunnittelema muistomerkki paljastettiin samana päivänä, kun kirkko vihittiin.

14 Muistomerkki mereen viettävällä rinteellä oli palvonnan kohde: Alituiseen ulkona istuva nainen, pronssiin valettuna ja realistisen luonnollisena, kädet polvien ympäri kiedottuina, pieni, kesy karhu seuranaan. Venäläiskirjailija Maria Kartavtsev siinä herkeämättä tähysi merelle, odottaen huvittelun haluista miestään kotiin. Väliin kesti kauankin, ennen kuin valkeat purjeet ilmestyivät Suomenlahdelle, suuntanaan Vammelsuun komea huvila. Kartavtsevien avioliitosta on sepitetty monenlaisia tarinoita, totuus avioliitosta on, että se oli poikkeuksellisen onnellinen. Eugen suorastaan palvoi Mariaa. Rakkauden haudan patsaan jalustaan oli hakattu teksti:" Liian vähän arvostin ja hellin sinua elämäsi aikana, rakas Marjuska, sitä vastoin kuolemasi jälkeen pidän pyhänä täyttää tahtosi, neuvosi ja toiveesi. Koko sydämestäni Sinun Eugenij. Hänen teoksensa: Aikaiset myrskyt, Taiteilija, Naisen elämä, Mitisjevan tunnustus, Päiväkirja ym.". 18 Vaimonsa kuoltua vaikeaan sairauteen katuva puoliso rakennutti hänen muistolleen muistomerkin ja kirkon, jonka ainoa, puolipallon muotoinen kookas, kullanhohtoinen kupoli säteili auringossa, kuin aavistuksena ylösnousemuksen aamusta. Rakkauden haudan kirkkonakin tunnettu pyhäkkö on ainoa Suomeen rakennettu, muinaisvenäläistä, novgorodilais-pihkovalaista tyyliä edustanut kirkko. Ikonostaasi oli poikkeuksellisen korkea, siinä oli viisi päällekkäistä ikoniriviä. Tavallisesti on kaksi, harvemmin kolme ikoniriviä. Kirkossa olleet kaksi mosaiikki-ikonia olivat Suomen ortodoksisen kirkkokunnan ainoat. Kirkon viisi kelloa oli ammuttu rikki jo ennen sotia. Rakkauden hauta ja kirkko kuuluivat luovutetun Karjalan suosituimpiin käyntikohteisiin. Ortodoksisen seurakunnan päähautausmaa oli Kaukjärvellä. Vammelsuun kirkon kehämuurin sisäpuolella oli pieni hautausmaa. 19 Suomen itsenäistyttyä lakkautettiin vuosina toiminut Halilan Pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko. Tiilirakenteinen kirkko myytiin 1925 Uudenkirkon luterilaiselle seurakunnalle. Inon rakennettu, puinen Tihvinäläinen Jumalanäidin ikonin kirkko jäi tarpeettomaksi ja tuhoutui sotien aikana. Kanneljärven puinen Pyhän Kolminaisuuden kirkko oli rakennettu 1906, se siirrettiin 1921 Kyyrölän Kangaspellon kylään, jossa se tunnettiin Neitsyt

15 Marian Kasanilaisen ikonin kirkkona. Kunttilan 1882 rakennettu, puinen Pietarin ja Paavalin kirkko purettiin luvun puolivälissä. Lounatjoen rakennettu, puinen Serafim Sarovilaisen kirkko myytiin ja siirrettiin 1921 Tiurilan seurakunnan kirkoksi Hiitolaan, sielläkin se tunnettiin Serafim Sarovilaisen kirkkona. Ortodoksiset rukoushuoneet eli Tsasounat olivat Inossa, Kanneljärvellä, Kunttilassa ja Lounatjoella Uudenkirkon ja Kaukjärven ortodoksikirkot paloivat talvisodan aikana. Jatkosodan aikana Mustamäen kirkko paloi ja Rakkauden Haudan kirkko jauhautui raunioiksi, myös kirkon luona ollut Rakkauden Haudan muistomerkki vaurioitui pahoin. Kirkkojen esineistöä saatiin evakuoiduksi vähäinen määrä. Sodan tuhoilta säästyneen Mustamäen pappilan siirtäminen tuhoutuneen Kirkkojärven kirkon kivijalalle ortodoksiseksi rukoushuoneeksi jäi toteutumattomaksi suunnitelmaksi. Seurakunta oli koko sotien ajan evakkoseurakuntana, sen toimintaa ei käynnistetty karjalaisten lyhyenä "kotona olon" aikana. 20 Lounatjoella toimi Metodistien lastenkoti. Uudenkirkon pitäjässä toimi roomalaiskatolinen, " Meren tähti Stella Maris " niminen tyttöjen sisäoppilaitos, joka oli Ala-Itävallassa syntyneen, puolalaisperäisen äiti Ursula Ledochowskan perustama. Hirsinen koulurakennus, johon sisältyneen kappelin osoitti torni risteineen, rakennettiin Oppilaitoksen toiminta alkoi Talvisodan alkaessa luterilaisesta kirkosta saatiin evakuoitua alttarivaatteet, messukasukat ja kirkkohopeat, jotka pataljoonan pastori lähetti suuressa laatikossa Viipurin tuomiokapituliin. Laatikon pelastuminen oli täpärällä, se löydettiin vuoden 1940 maaliskuussa komendantinviraston portaikosta, vain vähän ennen Viipurin menetystä. Laatikko lähetettiin Kiikkaan, joka oli uusikirkkolaisten silloinen pääsijoituspaikka. Seurakunnan arkisto lähetettiin Vaasaan niin tarkkaan, että rovastille jäi vain sinikantinen muistiinpanovihko. Isien kirkkoa ei voitu ottaa mukaan, se olisi tarjonnut viholliselle suojapaikan, ainoaksi ratkaisuksi jäi kirkon polttaminen. Ratkaisu ei ollut helppo. Uuskirkkolaisia 132 vuotta palvelleen Herran huoneen viimeisenä tehtävänä oli toimia Terijoelle sijoitetun Jääkäripataljoona I:n viestijoukkueen radioaseman sijoituspaikkana. Sodan ankarien lakien vaatimana kirkko sytytettiin tuleen , kamiinoiden lähellä olleissa halkolaatikoissa oli tuohisia koivuhalkoja, joista saatiin ainekset ainakin viiteen penkkien päihin ja ovien pieliin sijoitettuun sytytyspesäkkeeseen. Kirkko, sekä tapuli kelloineen tuhoutuivat perusteellisesti.

16 Uudenkirkon kirkon rauniot kesällä Suomalaiset jättivät nuo rakkaat kunnaat koko kirkonkylän hulmutessa tulisena soihtuna. Rakennukset poltettiin mahdollisimman tarkkaan, ettei viholliselle olisi jäänyt suojaa talven pakkasilta. 22 Jatkosodan vuosina siviiliväestöä alkoi palata Uudellekirkolle vuoden 1942 keväästä alkaen. Lyhyenä "kotona olon" aikana, vuoteen 1944 mennessä pitäjään ehti palata noin henkeä. "Kotona olon" ajan Uudenkirkon seurakunta toimi niin sanottuna siirtoseurakuntana, jolla ei ollut normaalin ajan hallintojärjestelmää. uudenkirkon tavoin useissa muissakin Karjalan seurakunnissa oli tärkeimpänä hallintoelimenä kirkkohoitokunta. Tuomiokapituli määräsi kirkkohoitokunnan puheenjohtajaksi kirkkoherran, jäseniksi toisen papin, jos oli kaksi, tai useampi pappinen seurakunta, sekä kolme maallikkoa. Jumalanpalveluspaikoista olivat säilyneet Halilan kirkko ja Neuvolan rukoushuone, molemmat pappilat olivat palaneet. Väliaikaiseksi kirkoksi saatiin armeijalta entinen Suojeluskunnan harjoitustalo, jonka noin 150 neliön sali sisustettiin kirkoksi, jonne hankittu urkuharmoni jäi kesällä 1944 sinne. Keväällä 1943 aloitettiin arkkitehti Toivo Paatelan suunnitteleman, lautarakenteisen seurakuntatalon rakentaminen, urakoitsijana toimi rakennusmestari Tahvo Paakki Uudeltakirkolta. Taloon kuulunut papin asunto ennätettiin saada valmiiksi. 23 Kotiseudulla rakennettiin toiveikkain mielin, kohtalo määräsi toisin. Lauantaina tuli uusi, todellinen äkkilähtö. Idän käyrä miekka näytti voimansa, venäläisten suurhyökkäys vyöryi yli. Sunnuntaiksi, 11.6., suunniteltu jumalanpalvelus ja rippikoulun konfirmaatio jäivät pitämättä. Kirkkoherranvirasto poistui 9.6. Perjantaina koko Uudenkirkon alue oli venäläisten hallussa.

17 Uudenkirkon pitäjä tuli näin lopullisesti menetetyksi ja väestö lyötyä hajalle, uuden pääsijoituspaikan muodostuessa Salon seudulle. Uusille sijoille asettumisesta muistuttaa uusikirkkolaisten Salon Olavinpuistoon 1985 pystyttämä muistomerkki "Siirtynyt kulmakivi". Muutoinkin uusikirkkolaiset ovat vaalineet yhteyksiään uusilla asuinsijoillaan. Kotiseutujulkaisuja on ilmestynyt lukuisa määrä. Turussa pidetyt Uudenkirkon seurakunnan 500-vuotisjuhlat aloittivat vuosittain toistuvien pitäjäjuhlien sarjan. 24 Karjalan tultua 1947 Pariisin rauhanehtojen mukaan lopullisesti menetetyksi, alueensa menettäneillä Karjalan seurakunnilla ei ollut reaalisia toimintaedellytyksiä. Annettiin laki siirtoseurakuntien lakkauttamisesta, sen mukaan niiden toiminnan tuli päättyä vuoden 1949 loppuun mennessä. Siirtoseurakuntien valtakunnallinen päätösjumalanpalvelus pidettiin Mikkelin tuomiokirkossa Tapaninpäivänä 1949, tilaisuus radioitiin valtakunnan verkossa. Siirtolaisten pääsijoituspaikoilla järjestettiin lisäksi paikallisia menetetyn kotiseurakunnan päätösjuhlia. Viimeisinä vuosina, kuukausittain toimitettu "Uudenkirkon seurakunnan seurakuntaviesti", jonka tilaajamäärä parhaimmillaan ylitti kappaleen rajan, oli odotettu yhdysside. 25 Lakkauttamiseen mennessä huomattava osa siirtokarjalaisista oli liittynyt uusien seurakuntiensa jäseniksi, lakkauttamisen yhteydessä loputkin. Lakkautushetkellä Uudenkirkon seurakunnan kirjoissa oli henkeä. Lakkaustusjuhla järjestettiin Perniössä Pärnäsen siirryttyä 1941 Janakkalan kirkkoherraksi Uudenkirkon seurakunnalla ei ollut enää vakinaista kirkkoherraa, tehtävää hoitivat virkaa toimittavat viranhaltijat. Kirkkohoitokuntien alaisten, niin sanottujen siirtoseurakuntien avautuvia virkoja ei julistettu haettaviksi, eikä niihin otettu enää vakinaisia viranhaltijoita. Joitakin kauempana rajasta olleita luovutetun Karjalan

18 seurakuntia ennätettiin lyhyen "kotona olon" aikana palauttaa normaaliin hallintojärjestelmään, niissä avoimien virkojen suhteen meneteltiin normaalin käytännön mukaisesti. Uudeltakirkolta evakuoiduiksi saatu seurakunnan omaisuus on luovutettu uuskirkkolaisten pääsijoituspaikkojen seurakunnille. Siirtoseurakuntien toiminta lakkasi virallisesti alkaen. 26 Neuvostoliiton hajottua luvun alussa, käynnit entisellä kotiseudulla ovat helpottuneet. Nykyisellä Uudellakirkolla ovat vanhoina kirkollisina muistoina nähtävillä Halilan kirkko, joka vuodesta 1993 on ollut toimiva kirkko. Kellotapulin kivinen alaosa, sekä tarkoitukseensa vihitty " Rauhan viita", sankarihautausmaan muistoalue. Sankarihautoihin, eri puolille Suomea on saatettu 436 uuskirkkolaista sankarivainajaa, joista vain osa on kotiseudun mullassa. Kellotapulin kivinen alaosa Luovutetun Karjalan ja sen kirkkomaiden ollessa suljettua aluetta, siirtokarjalaiset kunnioittivat kotiseudun mullassa lepäävien rakkaittensa muistoa " Karjalaan jääneiden vainajien" muistomerkeillä, joita luvulla ja vielä luvun alkupuolellakin pystytettiin lähes jokaiselle suomalaiselle kirkkopihalle. Uudenkirkon vanha hautausmaa toimii venäläisten hautausmaana. Kaukjärven ja Vammelsuun ortodoksiset hautausmaat ovat hävinneet, luonto peittää ihmisten jäljet. Uuskirkkolaisten ja koko Karjalan heimon kohtalontie on osa yhteistä historiaamme. Vaelteleminen luovutetun Karjalan kunnailla, sotatoimien ja siirtokarjalaisten evakkoon lähdön maisemissa opettaa ymmärtämään, kuinka raskaat koettelemukset sotavuodet kokeneet ikäluokat ovat joutuneet kestämään. Oi Herra, käy sä siunaamaan Nää rannat rakkaan synnyinmaan, Suo aina rauha suloinen Ja estä sota verinen. V:

19

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita

Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kiinteistöjen vaiheita Teksti: Kaisa Ikola Kuvat: Timo Hautamäki Julkaisija: Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta / Matkailutyöryhmä 2008 [] ESIPUHE Tämän julkaisun tarkoitus on

Lisätiedot

Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7

Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7 aamun koitto Ortodoksinen aikakauslehti 2 29. 3. 2012 7 Kristus nousi kuolleista totisesti nousi! Aamun koitto Ortodoksinen aikakauslehti nyt Huhtikuu 2012 4-5 Kohtuullisesti Jyväskylässä. Seurakunnan

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 5 6/2013

Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 5 6/2013 Inkeriläisten kesäjuhlat Ikiaikaisia luostareita matkakertomus Inkeriläiset Kuka kukin on Viron inkeriläisten kesäjuhlat Haapsalussa kokouskutsu ja

Lisätiedot

HAVUHUUPON SUKUKIRJA

HAVUHUUPON SUKUKIRJA HAVUHUUPON SUKUKIRJA eli sukuselvitys joutsalaisesta Mäkinen -Wasenius suvusta Seppo Tamminen 1 Tämä sukukirja on riisuttu e-versio Havuhuupon painetusta sukukirjasta, josta on poistettu kaikki kaaviot

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta Kuvassa vas. Salomon Inkinen Yläkirjolasta.20.5.1870-19.8.1940 puoliso Anna

Lisätiedot

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla

Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla Mäntsälän kylien kotiseutupolut kartalla ~ ~ 22 ~ ~ Sisällysluettelo 1 Mäntsälä Seuran esipuhe...4 Miten ja miksi?...5 Symbolien selitykset...5 Kirkonkylän polut: Kulttuurin kehto...6 Keskellä keskustaa...10

Lisätiedot

TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 27.5.2005. rin tiistaiseuran puheenjohtaja, ja hän kuuluu jo neljättä kautta Tampereen

TAMPEREEN, TURUN JA HÄMEENLINNAN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT / 27.5.2005. rin tiistaiseuran puheenjohtaja, ja hän kuuluu jo neljättä kautta Tampereen Ortodoksinen seurakuntalehti Jumalanpalvelukset ja tapahtumat s. 8 23 3 2005 Tässä numerossa: 5 Vanhoillisuudessakin on mahdollisuus 6 Työ päätökseen Pyhässä synodissa 7 Monitaituri Jaakko Olkinuora 18

Lisätiedot

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva Aika matka Aika matka on parin kilometrin pituinen ympäristöpolku, joka kertoo sinulle 12 tarinaa Ran- tasalmen geologisesta ja kulttuurihistoriasta 1800 miljoonan vuoden takaisista ajoista nykypäiviin.

Lisätiedot

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa

Tuure Liski. Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Tuure Liski Lakkarinpalle - elämää Valkjärven Mannilassa Pohja 1982 1 Oi ranta elämää ihanampi, oi meri! minä onnekas pian kotitienoilla astelen taas! Oi päivän kirkkautta! näillä main minä ennen aina

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2007

KOTISEUTUJULKAISU 2007 6 KOTISEUTUJULKAISU 2007 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2007 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen Kirja- ja Paperikauppa Oy:n 100 v. historiikki, Antti Laiho...3 Puhelin 100 vuotta

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 10 * 2004 * 10. vuosikerta Vilhelmiina ja Vilhelm Inkisen perhe v. 1920 Kuolemajärven Karjalaisten kylästä. Vanhempien kera kuvassa ovat lapset vas. Tyyne, Väinö äidin

Lisätiedot

1 Rautatieasema. Vuonna 1905 rakennettiin asemalta Koskelan

1 Rautatieasema. Vuonna 1905 rakennettiin asemalta Koskelan - - Oulunkylä on yksi Helsingin perinteikkäimmistä kaupunginosista: olihan se itsenäinen kunta ennen Helsingin suurta alueliitosta 1946. Vanhan huvilayhdyskunnan omaleimaista tunnelmaa on vieläkin jäljellä

Lisätiedot

ESPOON KESKUS. Keskusta Kiltakallio Suvela Tuomarila Suna. KESKUSTA noin 4 km ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT. versio 11.7.2005

ESPOON KESKUS. Keskusta Kiltakallio Suvela Tuomarila Suna. KESKUSTA noin 4 km ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT. versio 11.7.2005 ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT Yhteistyössä [logot] Espoon kaupunki www.espoo.fi Uudenmaan liitto www.uudenmaanliitto.fi Suomen Kotiseutuliitto www.suomenkotiseutulitto.fi Espoon kaupunginosayhdistysten liitto

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 3/2014 Suomen suurin harrastajakäytössä oleva kaukoputki on Ursan havaintokeskuksessa Artjärvellä. Kaukoputki on 91 cm Astrofox. Kuva Hannu Hongisto

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Tampereen Koivisto-seura ry. Jouluna 2008

Tampereen Koivisto-seura ry. Jouluna 2008 Tampereen Koivisto-seura ry Jouluna 2008 Tampereen Koiv isto -seura kiittää m ennees tä vuodesta ja toivottaa RAUHAISAA JOULUA JA TOIVORIKASTA UUTTA VUOTTA 2 Veljeni sotaveteraan i Irja Kaarin Harju Taas

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008 M E R J A K I H L A R I M O N O N E N TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 1 2012 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET Näkymät luontopolulta Knaapinkoskelta ja museolta. Kuvat Juha Vuorela.

Lisätiedot

Pyhäjärven kuulumisia

Pyhäjärven kuulumisia Maanantaina 25. huhtikuuta 2005 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 4 50. vuosikerta Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sanomat 19. 4. 1941 Pyhäjärven kuulumisia kirjeiden ja haastattelujen

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Varuskuntapolku Teksti Heikki Simola 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Tuusula on tunnettu Tuusulanjärven ja Rantatien korkeakulttuurin kultakauden taiteilijoistaan. Tuusulan pitäjän identiteetti nojaa

Lisätiedot

Syyskuu 2008 Nro 4 (157) Uusi kirkkovuosi

Syyskuu 2008 Nro 4 (157) Uusi kirkkovuosi 1 Oulun ortodoksisen hiippakunnan seurakuntien tiedotuslehti Syyskuu 2008 Nro 4 (157) Uusi kirkkovuosi Tässä numerossa: Keväjärven kotakappeli Inarissa vihittiin 29.8.2008 pyhien Boriksen ja Glebin muistoksi.

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Maanantai 16. elokuuta 2010 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 8 55. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Enkkuan koulupiiriläisiltä stipendin

Lisätiedot

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011

Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 JOUKKOKIRJE Vuoksenranta-seuran jäsenlehti N:o 29 2011 Maija Jantunen kotipaikkansa Pientalon raunioilla yhdessä Henri Jantusen ja Ritva Jantusen kanssa. Takana näkymää Jantselan navetan raunioiden päältä

Lisätiedot

VALAMON YSTÄVÄT RY:N LEHTI NUMERO

VALAMON YSTÄVÄT RY:N LEHTI NUMERO Valamon Ystävä VALAMON YSTÄVÄT RY:N LEHTI NUMERO 82 15.6.2011 VALAMON YSTÄVÄT RY TOIMISTO Unioninkatu 39 A 6, 4. kerros. 00170 Helsinki. Puh. (09) 135 5715 Toimisto avoinna: ke 15.00-16.30 Kesätauko 1.6.-15.8.

Lisätiedot

Jyrki Lohi. Väinö Hämäläinen Taidemaalarin elämä

Jyrki Lohi. Väinö Hämäläinen Taidemaalarin elämä 1 Jyrki Lohi Väinö Hämäläinen Taidemaalarin elämä Taideteosvalokuvat Harri Silander Kirjan taitto ja ulkoasu Markus Itkonen Kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005 Kirjaa saa SKS:n kirjakaupasta

Lisätiedot

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori

1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa. 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ OSTAMASSA 11 Vilkas kauppatori WÄHÄLASTEN UUSIKAUPUNKI - OPETTAJAN MATERIAALI SISÄLLYSLUETTELO 1. ONKO TUO ISÄN LAIVA? 2 Purjelaivat kuljettivat kauppatavaraa ympäri maailmaa 2. LÖYSIN KYMMENEN PENNIÄ! 8 Kaupunginlahti 3. MARKKINA-ÄIJÄÄ

Lisätiedot

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA

KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA 168 KUNNALLISEN TOIMINNAN AIKA Kunnan perustaminen ja kunnankokousten aika Vuonna 1865 annetulla asetuksella perustettiin maahamme maalaiskunnat. Niiden toimipiiriin määrättiin huoltotoimi ja terveydenhoito,

Lisätiedot