Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien"

Transkriptio

1 Selvä Ratkaisu SAATE Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien vuosikokoukselle osoittama kirjelmä Suomen AAtoimiston siirtämisestä Pirkanmaalle Oheinen kirjelmä runsaine liitemateriaaleineen on postitettu kaikkiin Suomen AA kustannuksen kokousluettelosta löytyviin AA ryhmiin alkuvuodesta Selvän Ratkaisun toimitus pitää tärkeänä, että jokaisella suomalaisella AA jäsenellä on mahdollisuus tutustua tähän hengentuotteeseen, vaikkakin luultavasti eri syistä kuin kirjelmän laatijat ovat tarkoittaneet. Muutamia huomioita tästä dokumentista: Skannaus on melko heikkolaatuinen koska emme voineet käyttää tekstintunnistusta johtuen alkuperäisen dokumentin puutteista. Esim. sivuilla 7 9 esiintyvää Myllyhoitolehdestä peräisin olevaa artikkelia ei ole osattu tulostaa, ja jokaisen rivin lopusta puuttuu sana tai pari. Tällaisessa tilanteessa tekstintunnistus käy vaikeaksi. Koska alkuperäisessä dokumentissa rikotaan räikeästi nimettömyyttä, teimme ratkaisun poistaa tekstistä aivan kaikki sukunimet. Sukunimen puuttumisesta ei siis voi päätellä että kyse on AA:n jäsenestä. Jos joku sukunimi on näkyvissä, on kyse vahingosta. Selvän Ratkaisun toimitus Sober Solutions Pirate Publishing 2009

2 SUOMEN AA PALVELU JA VUOSIKOKOUS Tampere Pispalan AA ryhmä ja Nokian AA ryhmä ovat asiapalaverissaan käsitelleet jäljempänä mainitut Suomen AA:n kokonaisuutta koskevat asiat ja tehneet niistä yksimieliset päätökset seuraavasti: Päätös: Teemme aloitteen, että Tikkurilassa sijaitseva Suomen AA Toimisto siirretään Pirkanmaalle I Tampereelle niin nopeasti kun se on mahdollista. Perustelut: Siirtyvään Toimistoon valitaan Kolumbuksen kaltainen perinteitä kunnioittava ja toteuttava toimistonhoitaja. Pääkaupunki keskeisyys pois. Pirkanmaa on sijainniltaan keskeinen, sekä AA:n perinteitä kunnioittava ja toteuttava alue. Toimiston siirtyminen sisämaahan lisää kiinnostusta kustannuksen palvelutehtäviin, sekä palvelualttiutta ja kiinnostusta koko AA:n toimintaa kohtaan koko maassa. Kustannukset pienenevät huomattavasti, kuten toimitilan vuokrat, palkkatasot, ym. Voidaan jatkossa vapautuvia varoja siirtää esimerkiksi kirjallisuuden kustannuksiin ja tällä tavoin halventaa kirjallisuuden hintoja. Kirjanpito on ulkoistettava toimistolta. Nykykustannukset ovat suuruusluokkaa Euroa vuosi, kun kirjanpidon hoitaa ammattitoimisto kustannukset ovat tämänkokoisessa kirjanpidossa vuositasolla suuruusluokkaa Euroa kirjaustapa oikein valittuna. Vastuullinen toimisto kun hoitaa kirjanpidon niin se vapauttaa toimistomme henkilökunnan tarkempaan, virheettömämpään ja tehokkaampaan työskentelyyn koko AA:n hyväksi. Meillä AA:ssa ei ole Johtajia vaan uskottuja palvelijoita, jotka ovat vastuussa suoraan jäsenistölle. TÄMÄ ON MEIDÄN YKSIMEIUNEN KANTAMME ASIOIHIN, TÄMÄ KIRJE OSOrrETAAN SUORAAN SUOMEN AA:N KUSTANNUKSEllE, SUOMEN AA PALVELUllE JA TULEVAAN VUOSIKOKOUKSEEN. KUNNIOITTAEN PISPALAN AA RYHMÄ JA NOKIAN AA RYHMÄ Tekemamme päiitölcset perustuwjt perusteelliseen semtykseen miten Suomen AA:ta on luotsottu jo pitkaan. Toimiston hoittijina KolumbuksenJalkeen on toiminut sellaisia henkilölttljoilla on suoria kytkljksiij eri laitoksiin. Suomen AA:tajatkuvasti halutaan hlvuttamalla liittaa ja tai hyljdyntaa eri tavain laltolcsien toimintaa. Esim: myyllyhaito perustuu AA:han, AA on me/dan jatkoho/topaikka, ym, NAINHÄN EI OLE,SILLÄ SUOMEN AA on itseniiinen omtmlrainen yhteisö ei1ca ole kytkölcsissii mihinkaan ulkopuoliseen laitokseen tai yhteisöön. Sisnesmiehet tehköön bisnestaan rauhassa, mutta iilklj6n sekoittako siihen Suomen AA:ta ml/laän tallalla. Emme ole pahanteossa vaan ainoa tarkoituksemme on sailyttää AA sellaisena kun se on nama liuosikymmenet ollut. Ryhmat olkaa hyvatja käsitelkaä asiapalavereissanne, tamä tärlce6 oslo, AA:n tulevaisuuden kannalta ja tuokaa kantanne puolesta tai vastaan, tulevaan liuos/kokoukseen kiitos.

3 TIEDOITE JA SELVITYS AA:N 60 VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN TOIMISTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ AA-KUSTANNUKSEN, TOIMISTON, JA MUIDEN TOIMIOIDEN KANSSA, SEKÄ LIITTEET MIHIN SUOMEN AA ON MENOSSA, LUISUMASSA? Vuonna 2004 perustettiin Suomen AA:n 60 vuosijuhlatoimikunta, juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Amurin Veli-Matti. Puheenjohtaja valtuutettiin kokoamaan ja valitsemaan toimikunnan jäsenistöön tarvittava määrä toimijoita ja uskottuja palvelijoita joita valittiin 9 kappaletta, Raija kahvionpitäjä erosi alkumetreillä kun kokouksia ei pidettykään hänen omassa baarissaan Helsingissä. Hämeenlinnan Jallu vetäytyi lehdistötiedotus tehtävistä. Hänen toimensa ei perustunut tehtyihin päätöksiin "ei ulkopuolisia virtauksia", Kaikki muut juhlatoimikunnan jäsenet jatkoivat tehtävissään uskottuina palvelijoina, loppuun saakka. Järjestäytymiskokouksessa jaettiin tehtäväalueet ja valittiin toimihenkilöt, päätettiin selvitellä aikaisempien juhlien toimintatapoja ja poimia niistä kaikki hyödytlinen. Heti aluksi päätimme tehdä tästä juhlasta ka1khta osin perinteitä ja AA.n historiaa kunnioittavan juhlan, missä ei sallita mitään ulkopuolista virtausta pidettävässä AA.n 60v juhlassa, SIITÄ PIDETIIIN TINKIMÄnÖMÄSTI KIINNI JA SAIMME NAUnlA SELLAISESTA JUHLASTA, JOSSA OLI KÄSINKOSKETELTAVA HENKI LÄSNÄ. Mainitaan muutamia esimerkkejä miten yhteistyö joidenkin tahojen kanssa oli lähes sietämätöntä. Juhlanumero AA 60V RATKAISU lehti, toimikunnassa päätettiin, ei tehdä erillistä juh/akirjaa kuten 50 v juhlissa oli tehty WHln ~däön RATKAISUl.EHDEST:4 rt JUHLANUMERO 2000 kpl JOKA TOTEUTETAAN PERINTErrÄ KUNNIOITTAEN HUOM: EI :.~i;:fu!.änlaista PIILOMAINONTAA ULKOPUOLISISTA VIRTAUKSISTA. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana olin Ratkaisulehden päätoimittajaan lukuisia kertoja yhteydessä juhlanumeron sisällöstä, esitin, että toimitaan palvelun ja juhlatoimikunnan päätösten pohjalta ja laitetaan Paten historiikki, AA rakennekaavio, 12 askelta ja 12 perinnettä, tarinoiden osalta laitetaan sellaisia juttuja ja tarinoita joissa ei selvitellä mitään AA:n ulkopuolisista laitoshoidoista ja tai mistään muustakaan AA.n ulkopuolisesta virtauksesta vaan puhtaasta AA:sta, koska oli kysymys AA:n 60 V JUHLANUMEROSTA 2000 kpl. Päätoimittaja päätti kaikesta huolimatta kävellä tehtyjen putasten yfl ja laittai j\..ittui:;> i;-;;~c" kerrottiin hoitolaitoksista. Päätoimittaja sai kehotuksen poistaa kirjoitukset juhlanumerosta, hän ei kehotuksista huolimatta vieläkään poistanut kaikkia tarinoita juhlanumerosta. Tarina edelleen painetussa lehdessä oli tallella, joten poistimme sen kaikista juhlassa jaettavista kappa!eista, olimme uskottuja palvelijoita ja saaneet tehtäväksemme valvoa kirjoituksia puhtaasta AA:sta ja toimimme tehtyjen päätösten pohjalta. Muutakin vielä ilmeni, 12 askelta ei siinä julkaisussa ollut, sen sijaan oli kahteen kertaan 12 perinnettä, " perinteet kunniaan". Suomen AA painatti erillisen 50 v juhlalehtisen, tuolloin kustannuksen puheen johtajana toimi Hämeenlinnan Jallu ja oli vastuussa painatuksen sisällöstä. Kalliolan kahden sivun mainos oli juhlapainoksessamme. Siitä saimme syyn tarkkailla kirjoituksia 60 v juhlanumerossamme. :J;.

4 MUITA KUMMAJAISIA ALKOI SELVITÄ LISÄÄ JALLU OLI VALlITU lehdistö tiedotteen ym. aineiston laatijaksi, TIDOTTEITA JA MUUTA MA TERIAALlAHAN ALKOI TULLA KUN TURKIN HIASTA tottuneelta kirjoittajalta joka vuosikymmeniä oli sujuvasti vastaavanlaisia vääntänyt. Aineistossa havaittiin sellaisia piirteitä jotka ei mitenkään sopineet PERINTEITÄ KUNNIOITTAVAAN LOPPUTULOKSEEN. Jallu vetäytyijuhlatoimikunnasta. Jallun toimet herättivätsuuren mielenkiinnon miksi hän halusi toimia niin voimakkaasti hoitolaitosten mukana olemiseen jopa Suomen AA: 50vjuhlajulkaisussakin, aloimme tutkia asiaa perusteellisesti, tulokset selviää liitteissä. Hän oli kerännyt ympärilleen joukon AA laisia ja perusti erilaisia hoitolaitoksia ympäri Suomea. Se on oikein että olemme yritteliäitä mutta ei tungeta ja sekoiteta niitä Suomen AA:han. AA on itsenäinen omovarainen yhteisö joka ei ole sidoksissa mihinkään ulkopuoliseen. Mitä muuta AA:n kustannuksella. Jo vuosikymmeniä sitten alkoi tämä Suomen AA:n hyväksikäyttö yksityishenkilöiden liiketoiminnoissa ja sosiaalineuvoksen titteleiden haussa suosituskirjeissä ym mainitaan suuria saavutuksia Suamen AA:ssa. Suosituksen allekirjoittaja "jallu" toimi Suomen AA:n kustannuksen puheenjohtajana. Samoin mulitaman hengen porukka on perustanut yritysryppäitä katso "liitteet"joista aina on yritetty ja onnistuttukin soluttamaan henkilöitä Suomen AA:n johto tai tärkeisiin tehtäviin heti Kolumbuksen jälkeen. Viimeisimmät töriceydet: Toimiston hoitajana toiminut kalliisti opetettu Risto sai lähteä toimistonhoitojien tehtävistä kun ei ollut sovelias sapluunaan. Epämääräinen porukka oli eräänä päivänä rynnännyt toimistolle ja sanonut Ristolle toimistonhoitajalle ettii kentiiliä on niin kova paine sun tekemien virheiden takia lehtiemme palstoilla että sun on erottava!!!. Tapahtuneet virheet lehdissö olivat luokkaa joku vuasipåivä oli unohtunut Ym pilkkuvirheitä. Risto erosi. Tilalle volittiin vr toimiston hoitaja seuraaviin lehtiin ilmestyi suuri Bill W porukan ilmoitus ja homojen ja lesbojen ryhmien tapahtumat ruotsissa HUHHUH! KUULUUKO TÄLLAISET ILMOITUKSET MEIDÄN SUOMEN AA:N SISÄISIIN LEHTIIN?. UUSI TOIMISTONHOITAJA VALITTIIN TEHTÄVÄÄN Taas yksi samaa periaatetta noudatteleva "Iaitoshoitorenkaan" uranuurtaja. HANNU uusi toimistonhoitajamme. Hän on toiminut myllyhoidonja kal/ioldn johtotehtiivissii. NÄMÄ KERTOMAMME TOSIASIAT OVAT KARUA TODELLlSUUITA S/rrÄ, ETTÄ SÄILYYKiJ SUOMEN AA VIELÄ lapsillemme JA lapsiemme LAPSILLE SELLAISENA ArrONA PERINErrEISENÄ AUITAJANA KUN ME OLEMME SEN SAANEET..5.

5 Lehti Päätoimittaja xx osite Ref: AA 60 vuotta suomessa Arvoisa päätoimittaja Alkoholismi on vakava ongelma Suomessa. Se haittaa monin tavoin alkoholistin ja hänen lähintensä elämää. Alkoholista johtuvat sairaudet ovat merkittävä kustannuserä yhteiskunnalle, puhumattakaan siitä inhimillisestä tuskasta jota alkoholi aiheuttaa esimerkisi perheväkivaltana. Suomessa alkoholin suurkuluttajia arvioidaan olevan välillä eli kyseessä on n. 10 % väestöstä.. Tyypillisimmillään suurkuluttaja on työssä käyvä vuotias mies. Myös varsin yleinen piirre on, että he ovat käyneet läpi kertaalleen avioeron. Suurkuluttajista alkoholisteja, eli alkoholiriippuvaisia, heistä arvellaan olevan noin puolet. Tämän vakavan ongelman hoitamisessa AA, joka nyt siis Suomessa täyttää 60 vuotta, on yksi hyvä ja yhteiskunnan kannalta erinomainen vaihtoehto, koska se ei maksa yhteiskunnalle mitään. AA:ssa ei liioin ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja.. AA toimii omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiista kysymykseen, eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA ei pidä jäsenkortistoja tai osallistujien luetteloja. AA:n jäsenet esiintyvät julkisuudessa nimettöminä, eikä heidän kuviaan pidä julkaista AA:ta käsittelevien asioiden yhteydessä. Näin turvataan kaikille mahdollisuus osallistua AA:n toimintaan, onhan alkoholismi monesti sairaus joka tahraa uhrinsa. Toimintavuosiensa aikana AA on auttanut kymmeniä tuhansia alkoholisteja toipumaan. Suomen AA:lla on viikoittain yli 1200 suomenkielistä AA-kokousta eli palaveria noin 700 eri AA-ryhmässä. Niihin ovat tervetulleita kaikki alkoholistit ja myös sellaiset, jotka epäilevät olevansa alkoholisteja. AA:ssa ei ole tyypillistä johtohierarkiaa eikä johtajia. Kukin AA ryhmä on itsenäinen ja päättä itse omasta toiminnastaan. Onko mahdollista, että lehtenne tekisi AA:n 60 vuotis-juhliin liittyen jutun, jossa kerrottaisiin AA:n toiminnasta? Toivomme näin, jotta mahdollisemman monelle alkoholiongelman kanssa painivalle saataisiin oikeata tietoa AA:sta, sekä kynnys tulla yrittämään toipumista AA:n avulla mahdollisimman matalaksi. Olemme teihin yhteydessä lähitulevaisuudessa. Kunnioittavasti AA:n juhlatoimikunnan puolesta xx puh yy puh J-1.

6 Lehti Päätoimittaja xx osoite Asia: AA 60 vuotta Suomessa Arvoisa päätoimittaja Lähestymme teitä yhteistyön toivossa. Alkoholismi on vakava ongelma Suomessa. Yksilötasolla se haittaa monin tavoin alkoholismiin sairastuneen ja hänen läheistensä elämää. Yhteiskunnallisesti ongelman laajuus on todella huomattava. Menetettyjen työpäivien, alkoholisairauksien,jjlllmvnam JejtQjhpjdoo ~ perheväkivallan ja huostaanottojen vuoksi pelkästään Suomessa arviot alkoholin suurkuluttajien määrästä vaihtelevat välillä , eli kysymyksessä on n. 10% väestöstämme. Suurkuluttajista alkoholisteja arvellaan olevan noin puolet. Tarkkaa määrää kukaan ei pysty sanomaan. AA on lyhennys englanninkielisistä sanoistajyselwlics AMIMJl2us. AA syntyi Yhdysvalloissa v.1935 ja Suomen se saavutti v.1948, joten vietämme 60-vuotisjuhlavuotta. Nykyään toimintaa on kaikissa maanosissa yhteensä n. 180 maassa. Nimensä mukaisesti AA:n toiminnan kulmakivi on nimettömyys. Jokaisella apua alkoholismiinsa hakevalie suodaan siihen näin mahdollisuus täysineanmisti.: Tiedotusvälineissä emme esiinny omilla kasvoillamme ja nimillämme, koska haluamme tuoda esiin periaatteemme, emme henkilöitä. AA:ssa ei ole muita jäseneksi pääsyn vaatimuksia kuin halu lopettaa juominen. Emme ole sidoksissa mihinkään poliittisiin, aatteellisiin tai uskonnollisiin järjestöihin tai laitoksiin. Emme myöskään ota kantaa mihinkään kiistakysymyksiin tai muiden tahojen toimintaan. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja tarjota kaikille alkoholisteille sama mahdollisuus. _.- ---_._~-. -._ ~-.-_.- -".- '- -- -_:_'..'--.., '-.".--.- Alkoholismin hoitokentässä on.. 'DlU1ca1l8 UlCitftabgia,mjki-:flm!!lI!!ti hyvä... Oman käsityksemme mukaan kuitenkin parhaat tulokset syntyvät AA:n avulla. Varmasti suuri syy tähän on se, että jäsenistöömme hakeutuvat itse apua haluavat. Joka vuosi Suomessa yli 400 alkoholistia saavuttaa AA:n avulla yhden vuoden raittiuden. YhteiskUIUlan kannalta AA-liikkeen toiminta on merkityksellistä eritoten sen vuoksi, että sille ei koidu tästä hoidosta lainkaan kustannuksia. AA:n yksi tärkeimpiä periaatteita on, että se ei ota avustuksia miltään ulkopuoliselta taholta. AA toimii omien jäsentensä vapaaehtoisen tuen turvin. Kartoittaessamme aikakauslehtitaijontaamme poimimme sieltä muutaman, joiden linjaan voisi sopia juttu liittyen 6O-vuotiseen toimintaamme Suomessa. Edustamanne lehti kuuluu niiden joukkoon. Onko mahdollista, että lehtenne tekisi artikkelin AA:sta ja olisi näin mukana yhtenä merkittävänä lenkkinä 60-vuotisjuhlamme tiedotuskampanjassa? Tällä tavalla on mahdollisuus välittää tietoa ja toivoa monelle alkoholiongelman kanssa painivalle. Jos lehtijuttu pelastaa yhdenkin ihmishengen, ei sen arvoa voi millään mittarilla mitata. Juhlavuotemme päätapahtuma on Tampere-talossa pidettävä juhla. Myös sen yhteydessä on tiedotusvälineille suunnattu lehdistötilaisuus ennen juhlaa klo Pääjuhla alkaa klo Olette tervetullut myös juhlaan. Palaamme asiaan vielä kesällä ennen juhlaa. Mikäli olette kiinnostunut tekemään artikkelin toiminnastamme, toivomme teidän ottavan yhteyden allekirjoittaneislfu. AA-LIIKKEEN 60-VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN PUOLESTA Jari~ ~4 jari.h P F mail.com f:

7 AA-LlIKKEEN 50-VUOTISJUHLIEN TIEDOTTAMISSUUNNITELMA YLEISTÄ Tiedottamisen vastuuhenkilöinä toimivat Risto ja:jallu, Kaikki materiaali käydään yhteisesti läpi sovitun aikataulun puitteissa. Risto ja Jallu käyttävät tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä apunaan. TEHTÄVÄ TOTEUTUSAIKA TOTEUTUSTAPA TIEDOTTAMISSUUNNITELMA JA AIKATAULU YLEISTIEDOTE sn VKO 13-14/08 VKO 13/08 Jallu tehnyt. Suomen AA-toimislo lähettää KIRJE VALlKOIDUSTI AIKAKAUS LEHTIEN PÄÄTOIMITTAJILLE VKO 16-18/08 Erkin tekemää pohjaa muokkaamalla Jallu tekee. Erkki postittaa vko 27/08 KIRJE PAIKALLISRADION JA PAIKALLlSTELEVISION TOIMITUKSEEN VKO 18-20/08 -Muokattu versio. Jal!u tekee;'; ~ostittaa vko 27/08 KIRJE YLEN JA MTV:N TOIMITUKSEEN VKO 18-20/08 Muokattu versio. Jallu tekee ja postittaa vko 27/08 LEHDISTÖTILAISUUDEN INFO MATERIAALI VKO 20-22/08 :allu tekee tiedotusosuudesta tiivistelmän toimittajille. Tiivistelmä jaetaan käteen ennen tilaisuutta. YHTEYDENOTOT TOIMITUKSIIN VKO 32/08 SähköpostiiJallu LEHDISTÖTILAISUUS Tilaisuudessa mukana enintään kaksi AA:n jäsentä Jallun ja Riston lisäksi. LEHDISTÖKAHVITUS Lehdistötilaisuuden jälkeen. TAMPERE ~ RISTO ~

8 Myllyhoito-Iehti - Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 1/3 myllyhoito.fi etusivu palaute toimitus arkisto teksti! Etusivu. Henkilöt. Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa -- LI Etusivu Pääkirjoitus Ajankohtaista!li!l Artikkelit Jutut Henkilöt Kysy asiantuntijalta Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Myllyhoito tuli suomeen 2S vuotta sitten Toivo ~ "Kun on hyvä asia ja hyvä porukka, niin sitä menna vaikka sen kuuluisan harmaan kiven". Topi kertoo kuinka toi myll) tuliaisena Smithin klinikalta Thunder Baysta. Minnesota -malliin tutustuminen "Alkoholipoliittisella tutkimuslaitoksella oli väliaikaisena tutkijana se kuin Kai P & Hän lähti Suomesta ensin Ruotsiin, sitten Yhdys sieltä Kanadaan. Kanadasta hän kirjoitti ja kysyi minua asiantuntija haastattelututkimukseen. Sain Alkosta toimivapaata matkaa varten Myllyhoito tuli tuon Amerikan matkan kylkiäisenä. Thunder Bayssa! siellä oli AI-Anon -ryhmä myös suomenkielisille. Menin ryhmään ku kerroin omaa tarinaani. Kaverit ryhmässä sanoivat, että mene Smit Siellä on hyvä hoitopaikka, jonka johtaja antaa varmasti mielellään klinikalla ja siitä vierailusta kirjoitin sitten palattuani artikkelin: "My raitistaa juomareita Kanadassa". Artikkeli julkaistiin Alkoholikysymy Kun sitten ruvettiin Suomessa varsinaisesti klinikkaa perustamaan, että meillä on loppujen lopuksi aika vähän tietoa mitä se hoito oikei olisi käytävä uudelleen Amerikoissa. Esimies puolsi matkaani. Ajatt( hyvä puhua asiasta myös pääjohtaja Heikki K-,kanssa. Soitin r aamuna, niin hän sanoi, että sinä olet Topi myöhässä. Olen hyväksi Amerikkaan jo kolme päivää sitten. Kiertelin sen matkan aikana ne klinikat." Myllyhoito käynnistyy "Kun tulin takaisin Suomeen minulla oli täysi höyry päällä, että nyt klinikan käynnistystyö alkuun. Olli M 7 tuli sitten morjestama sinne A-tutkimuslaitokselle työhuoneeseeni. Hän oli lukenut artikke mieltä että pannaan klinikka vaan heti pystyyn. Marssin Pekka K.., että tämmöinen suunnitelma on. Pitäisi saada miljoona rahaa. Pekk heti, että tämä on nyt väärä aika. Alko oli juuri rahoittanut Töölön selviämisaseman ja hallintoneuvoston pöytäkirjaan oli merkitty, ett. vuoteen ei rahoiteta muita vastaavia hankkeita, ennen kuin nähdää Töölöön tulos. Kävimme vielä uudestaan Pekan luona. Hän löi jo lo~ :l

9 Myllyhoito-Iehti - Läpi hannaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 2/3 pöytään ja sanoi, että uskokaa nyt jo, että täältä ei hankkeeseen rc V/LL te 4AY6JI\11S red osoitti meille ovea. l-fo I 7;;1:\, J4 Mulla oli kaverina P ml ViljQ] Neuvottelimme ka hdestaan ja pä Alko on ainut paikka josta kesken vuotta voimme rahoitusta saada. mentävä porrasta ylemmäs ministeritasolle. Tiesimme, että valtiosi; Hiltunen on ensimmäinen pykälä, jonne tulee päästä. Eduskunnassi kävimme useita kertoja asiaamme esittelemässä, Kaisa R kerran, että Kaarina S"'on henkilö, jota valtiosihteeri kuuntelee hänelle. S~uli paikalle. Puhuttiin asia hänelle. 5_sanoi, et vie asiaa eteenpäin ja soittikin sitten jo samana iltana puoli kaksitoi kotiin, ja sanoi, että voitte tilata ajan. Vastaanotto on hyvä! Samaan aikaan tuli vielä lisävahvistusta. Olin ollut aiemmin yhteyd( pääministerin sihteeriin. Eräänä aamuna viisitoista yli kahdeksan pl heleä-ääninen tyttö sanoi, että: "Hyvää huomenta - Valtioneuvosto Hän tarkisti henkilölllsyyteni ja kysyi, että täällä on pääministeri Ka linjan päässä, otatteko puhelun vastaan 7 Että otanko? Pääministeri hän on nyt tätä asiaa jonkin verran selvittänyt. Asia on hyvä. Hän k asiaa henkilökohtaisesti ja hän on soittanut valtiosihteeri H...le, se sieltä järjesty. Olin varma, että nyt ovat kyllä pullat hyvin uunissa. Rahasummaah tiedetty. Tavoittelimme siinä miljoonaa markkaa. Meitä oli sitten ne A", Kalliolan rehtori Arvo H.r ja rahavarojen hoitaja Pert sekä minä valtiosihteeriä tapaamassa. En kerinnyt olla äänessä kuir puoliminuuttia, niin 1-&.sanoi, että riittää. K Ilä minä "uo ot tl annan teille kolme miljoonaa rahaa atte kaksi il'oanaa klini an) perust iseen'a mil'oona siihen seurantatutkimukseen Askel oli k tultiin sieltä pois. Kolme mi joonaa mar aa, reilusti enemmän kuin uskallettu toivoa, oli pussissa." Työelämän hoitoonohjausta "Työelämäkoulutuksen osalta oli alkuun semmoinen kipuvaihe. VOIS tämä myllyhoitoajatus oli kolme askelta edellä virallisesta ideologia~ Työnantajat eivät hyväksyneet. Ne pelkäsivät, että heille tulee Ilsäk Kirjoittivat jopa kirjeenkin, että tutkija ~ esittää sellaista ohjelr työpaikoilla, jota järjestöt eivät ole hyväksyneet. Vaadittiin jopa mll erottamistani. Alkon johtaja K. II k:utsui minut puhutteluun: oikein on?". "Pieni työtapaturma, ei tässä mitään" sanoin. K... lapun roskikseen. "Henkilöstöpolitiikasta päättää Alko"! fvlinllllahan ' työpaikkojen tuki takana. Lääkärit ja työterveyshoitajat sanoivat ka tämmöistä me tarvitaan. Pitää olla jämäkkä ote ja samalla oikellder Luulen, että työpaikkojen myönteinen palaute vaikutti myös päämir S"n kantaan. Kun klinikka Pellaksessa avattiin, olin jo Alkosta eläkkeellä ja minull vapaus käydä klinikalla. M. Olin alkuun noin puolivuotta Kalliolassa töi: etten puutu mihinkään. Löyhä/lä otteella vain katselin sivusta miter ajetaan sisään. 81 Olli oli siinä vaiheessa oikea mies. Hän sa innostumaan. Hän myös valikoi muut tekijät. Monet olivat sellaisia; poikia ja tilanteita kyllä riitti. Asiat olisi pitänyt sopia joskus vähän t etukäteen, mutta kun uutta homma perustetaan, niin ei siinä saa 01 byrokratiaa takana, vaan mahdollisimman paljon itsenäisyyttä. Kun on hyvä asia ja hyvä porukka niin sitä mennään läpi vaikka ser harmaan kiven." ~.

10 Myllyhoito-lehti - Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 3/3 Lue kokemuksia ensimmäisestä myllyhoitoleiristä Rokansalo tästä Toivo Ilmari P~ "Synnyin Mäntyharjun pitäjään, joka nykyisin on Pert pitäjä. Paikka on sama missä minulla nykyisin on kesämökki. ME yksitoista lasta. Asunto oli pieni, muutaman neliön torpparin mö Äiti, joka oli hyvin toimelias ihminen, sanoi että kansakoulun sac kotoa käydä, ennen kuin laitetaan ulos maailmalle. Kansakoulu ( neljä vuotta ja sitten oli jatkoluokat parivuotta. Jatkoluokat olivc kertaa viikossa, niihin sai mennä harkintansa mukaan. Olin pairr Parantalan talossa. Kun sitten kerran sanoin isännälie, että se ja olisi tänään ja minä voisin sinne mennä, niin isäntä sanoi, että e mennä. Sikoja osaat ruokkia hyvin. Siihen se sitten koulu jäi." Työura "Olin töissä tukkimetsässä, tukinajossa, renkinä ja niin edelleen muutamat vuodet aina Talvisotaan saakka. Kuljeskelin ympäri S oli nuori, ei ollut lainkaan huomenesta huolta, vaikkei ollut kuin taskussa. Jollain tapaa sitä pärjäili. Vuonna 1940 lähdin vapaaehtoisena sotaan. Siellä meni sitten n kymmenen kuukautta. Sodan jälkeen lähdin maailmalle ja tein k tilapäishommeleita. Etsin sellaista työpaikkaa missä olisi varma I eläke. Hain ja pääsin poliisikouluun Helsinkiin. Helsinkiin ei silloil asuntolupaa, mutta sillä tavalla sai, kun meni poliisikouluun. Siir lu pa automaattisesti. Poliisin työstä siirryin Alkoon Salmisaareen. Siihen aikaan oli ost tarkkailu käynnissä ja minä ajattelin, että sehän olisi pirun hienc pääsisi kynätöihin. Haastattelija sanoi, että tulkaa ensin taloon 'II töihin, niin sieltä pääsee sitten helpommin eteenpäin. Lopulta p~ haastattelukomennuksille ja siitä alkoi ura alkoholitutkimuksen ~ Juomatapatutkimuksesta se kohdallani alkoi. Haastattelut tehtiir ruokatunnilla. Siinä sain hyvän paikan nähdä työpaikan sisälle. C Alkossa koko pitkän työurani aina eläkkeelle pääsyyn asti, ensin varastomiehenä, sitten haastattelijana, tutkimussihteerinä ja lo~ tutkijana. Klaus ~järjesti tutkijan vakanssin ja ~ Pek hyväksyi." «Takaisin Seuraava> Myllyhoitoyhdistys ry II tekninen toteutus Kotimaa-yhtiöt/verkkopalvelut ~.

11 r'''' ~ 1; ~--.. L.!\'...' ~"7 ;:J:.J l'''~,~ ~ - ~~"'''-~'''-~ 1,. ; 1,II, y- 9 7-,...1,. ~ (',1.. V' //-1 I.!t h II 7 (~. J ", ".i. _I!!:JJ.::..-,.,1 s:-/ il q i~,s'< 1/ 1._~..~.~ ~....~~...~, '~... "..1 Herra Tasavallan Presidentti Me allekirjoittaneet yhteisöt, yhtiöt ja henkilöt esitämme kunnioittavasti, että Te, Herra Tasavallan Presidentti, myöntäisittemljo He~rikki A :!9Helsingistä hänen merkittävistä yhteiskunnallisista ansioistaan sosiaalineuvoksen... arvon. /~.

12 2 Esityksemme perusteluiksi esitämme seuraavaa: Viljo Henrikki A' 7 syntyi Hän toimi lasinpuhaltajan arvostetussa ammatissa ensin Riihimäen Lasi Oy:ssä ja sitten Airam Oy:ssä. Työtoverit valitsivat hänet vuonna 1973 Airam Oy:n päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi. Tässä tehtävässä hän toimi aina vuoteen 1981 asti. Tällöin hänet nimitettiin Airam Oy:n suojelupäälliköksi. Tästä tehtävästä hänet nimitettiin koko yli 2000 työntekijän suuryrityksen Airam Oy:n sosiaalipäälliköksi vuonna Vuonna 1988 hän siirtyi AA:n - Nimettömien Alkoholistien - Suomen toimiston hoitajaksi. Tässä.Suomen AA-liikkeen johtavan toimihenkilö!!..tehtävässä hän työskenteli _vuoteen 1990, jolloin Vilj 0 A, R1 b siirtyi sairauden takia eläkkeelle. Viljo A..on koko aikuiselämänsä ajan tehnyt arvokasta yhteiskunnallista työtä. Tämä pyyteetön työ on jatkunut yli 40 vuotta ja jatkuu edelleen. Ammattiyhdistysliikkeessä A3 1 toimi 14 vuoden ajan oman ammattiosastonsa puheenjohtajana. Hänet valittiin ammattiliittonsa - Lasi- ja Posliinityöväen Liiton - valtuustoon 12 vuodeksi. Samoin 12 vuotta hän toimi tärkeässä työehtosopimusneuvdttelijan tehtävässä. Viljo A (I1iiItn arvostusta ammattiyhdistysliikkeessä osoittaa myös hänen valintansa liittonsa edustajakokouksen puheenjohtajaksi. Jo nuorena A I 1 n yhteiskunnallinen aktiivisuus johti hänet myös kunnallisiin luottamustoimiin kotikaupungissaan Riihimäellä, jossa hän toimi sekä nuorisolautakunnassa että matkailulautakunnassa Osan ajasta hän toimi myös lautakuntien puheenjohtajana. Sosiaalinen työ, lähimmäisten auttaminen on ollut Viljo A7? IIn elämän keskeinen sisältö koko hänen elämänsä ajan. Toiminta niin sanotulla kolmannella sektorilla on ollut hänen keskeisin toimintakenttänsä. Ensin se oli työtä varsinaisen leipätyön ohella ja siitä asti kun hänet valittiin 1973 päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi, se oli hänen elämänsä pääsisältö. Viljo A' lla on lähes 30 vuoden ura päihdeongelmaisten auttajana. Jo Airamissa hän toimi hoitoonohjauksen yhdyshenkilönä, aikaansai Airam Oy:n hoitoonohjaussopimuksenja toimi luennoitsijana ja kouluttajana laajasti yrityskentässä myös Airamin ulkopuolella. J::I,

13 3 Nimettömien Alkoholistien piirissä Antosalolla on ollut erittäin keskeinen osuus jo vuosikymmenien ajan. Jo uvulla hän toimi Suomen AA:n piirissä kaikissa tärkeimmissä vastuutehtävissä. AA:n periaatteiden mukaan näissä toimissa voi olla vain tarkkaan rajatun toimikauden. Viljo A+ i1!i.nn työuran viimeinen varsinainen työtehtävä oli toimiminen Suomen AA-toimiston hoitajana A8 I.Ua on poikkeuksellisen suuret ansiot AA:n piirissä. AA:n nimettömyysperiaatteiden muk~, nämä eivät ole julkisia tietoja ja siten on vaikeaa tuoda esille hänen suurta merkitystään. f Valtava joukko ihmisiä on saanut päihdeongelmaansa apua ~ lta. Monet vaikeasti alkoholisoituneet henkilöt ovat voineet aloittaa uuden elämän hänen pyyteettömän apunsa avulla. Tätä työtä hän jatkaa edelleen.,,-"" _._---_...,-'"_. "_ _..., ---_ < ;:"" _.,- -." _.-----',.~-_.-... ~.~-,~---.." -_._:.~.~.~ ;~- ~._- j\. oli e~äs kes~ei~~st~ he~ilöist~ kun Suomeen t~otii~.~hdysvalloi.sta al~oholistien h~itoon ) Mmnesota-hOltomalh. Tama holtomalh on Suomessa rekisterolty MyllyhOldoksl. A. oh // ' keskeinen henkilö, kun uvun alussa perustettiin Kalliolan-klinikat,{f<;tka ottivat tämän hoitomuodon käyttöön. Klinikoiden ylläpitäjänä on Suomen vanhin setlementti. Kalliola, jonka hallituksen jäsen AQJ d' on ollut vuodesta 1985 lähtien ja edelleen. Siirryttyään 1990 sairaseläkkeelle Viljo A-.II on käyttänyt valtavasti aikaa sosiaaliseen työhön. Päihdeongelmaisten lisäksi kohteeksi ovat tulleet dementiaa sairastavat, psykiatriset potilaat ja kehitysvammaiset. Hän on ollut keskeinen henkilö, kun uvulla on luotu lähes koko Etelä-Suomeen kattava avohoitojärjestelmä. Tätä avohoitojärjestelmää on tarvittu kipeästi, kun viralliset yhteiskunnan laitokset ovat vähentäneet voimakkaasti laitoshoitopaikkoja. Viljo Af 7 on~telä-suomen Palvelukotiyhdistys ry:n perustajajäseijja hallituksen puheenjohtaja sen perustamisesta alkaen. -- Hän on Hoitokoti Kultarinne Oy:n hallituksen jäsen yhdistyksen perustamisesta 1996 lähtien. Hoitokoti Kuitarinne on Vantaan Tikkurilassa toimiva dementiapotilaille tarkoitettu hoitokoti. Hoitokoti Kultalampi Oy:n hallituksen puheenjohtaja hän on ollut yrityksen perustamisesta 1995 lähtien. Hoitokoti Kultalampi on Hyvinkäällä toimiva dementiapotilaille tarkoitettu hoitokoti. Koti-Huuna Oy:n hallituksen jäsen hän on ollut perustamisesta 1995 lähtien. Koti-Huuna on L.J.

14 _ 4 Hyvinkäällä toimiva kroonistuneille psykiatrisille potilaille tarkoitettu palvelukoti. Lisäksi Viljo A b on eläkkeellä ollessaan uhrannut runsaasti aikaansa vammaistyötä tekevien ihmisten henkisen hyvinvoinnin edistämiseen tekemällä vapaaehtoista työnohjaustoimintaa mm. seuraavissa yksityisissä palvelukodeissa: Palvelukoti Länsituuli, Espoo, Palvelukoti Kevättuuli, Espoo, Tyrvännön Palvelukoti, Hattula, Mierolan Palvelukoti, Hattula, Kuusimäen Palvelukoti, Lammi, Huunan Palvelukoti, Tervakoski, Pikku-Huunan Palvelukoti, Tervakoski, Koti-Huuna Oy, Hyvinkää. Edellä olevat tehtävät kuvaavat osaltaan sitä suurta tannokkuutta, jota Viljo A on osoittanut auttaessaan lähimmäisiään jo kymmenien vuosien ajan. Hänen työnsä on tuonut myös runsaasti tuloksia. Merkittävien tehtävien lisäksi Viljo AI 'lla on valtavat ansiot henkilökohtaisena "ihminen ihmiselle -auttajana" erityisesti päihdeongelmaisten parissa. Edellä esitetyillä perusteilla esitämme, että Te Herra Tasavallan Presidentti, soisitte sosiaalineuvoksen nimen ja arvon Viljo Henri~i AI ' F'le hänen ansiokkaan sosiaalisen toimintansa perusteella. Helsingissä 5. päivä huhtikuuta 1997 Hoitokoti Kultarinne Oy,!(y,-;). 'W'J"\ (. ~, 'Y"tl~Qf1.Q'L 1. ',. \.. ~.~-"~ ;~~ 'l.;~ Hannu Arl.,CQP.J. - - p..-a Palvelukoti Kevättuuli Oy /'~..;\-,,,,) ~ -~ -.'-,,' H'" ;\ :,..,.J' "- f, \..--,-~t/\:jj~ Jari lid Ari P' 313 Antti.jj.//;/1,.--.., /\. rt1_ t/.l~,,,,,,,~ _ u~ c.,.~/~ 6 -,- '-)-) ~ ~ /5.

15 5 Palvelukoti Länsituuli Oy --) -_.... \,~--" i1~:;ani ~'~2~ Antti p~ j$.alliolan Kannatusyhdistys ry /~. C. \:,w.-\ J ~_. Timo~ " toiminnanjohtaja,.myllyhoitoyhdistys ry I,.\ \ ' '-,,~..rn,~~ RistoK" puheenjohtaja toiminnanjohtaja,,\ kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti,~t;

16 LAUSUNTO VILJO A~ TOIMINNASTA KALLIOLAN SETLEMENTISSÄ Kalliola on vanhin maamme kolmestakymmenestä setlementistäja on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä. Kalliola toimii pääasiallisesti pääkauptrnkiseudulla, mutta sen toiminta tavoittaa kaikkialta maatamme tulevat asiakkaat. Kalliolan keskeisiä työmuotoja ovat päihdehoitotyö, kansalaisopistotoiminta, lapsi- ja nuorisokasvatustyö sekä eri-ikäisten harraste- ja kulttuuritoiminta. Kalliolassa työskentelee 60 kokopäivätoimista työntekijää ja 130 tuntityöntekijääja sen liikevaihto on vuositasolla n. 20 milj. mk. Viljo AQ nen toiminut Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja Kalliolan Vapaaopistonjohtokunnanjäsenenä vuodesta 1995 alusta alkaen. Viljo A It ZiikI panos myllyhoitotyönjuurruttamisessa suomalaiseen päihdehoitotyöhön on ollut merkittävä. Hän on ollut mukana käynnistämässä ja perustamassa Kalliolan klinikoiden Pellaksen ja Vantaian, myöhemmin Nurmijärven, lähinnä työelämästä hoitoonohjattujen päihdeongelmaisten sekä heidän läheistensä myllyhoitoyksikköjä. Hän on ollut perustamassa huumausaineiden käyttäjille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja Kalliolan klinikoiden Kiskon ja Kuvernöörintien hoitoyksikköjä. Ja Kalliolan päihdehoitotyön kehittäminen jatkuu edelleen. Viljo 1\ 3 hallituskaudella Kalliolan klinikoiden myllyhoitotyö on laajentunut laitoshoidosta avohoidon piiriin. Vuoden 1994 alusta Helsinkiin perustettiin myllyhoidollinen avohoitoklinikka ja vuoden 1997 alusta alkaen Kalliolan päihdetyön kehittämiskeskus. Kuluvana toimintavuonna Kiskon huumeklinikan hoitomalli siirretään osaksi Keravan nuorisovankilassa ja Tikkurilan työsiirtolassa vangeille annettavaa huumehoitotyötä. Vuoden 1997 keväällä käynnistetään Kiskon klinikan peruskorjaus- ja laajennusrakennushanke. Kaikessa tässä Kalliolan päihdehoitotyön kehittämisessä hallituksemme jäsenen Viljo Af I 1 rooli on ollut ja on edelleenkin merkittävä. Em. viitaten Kalliolan setlementti toivoo myönteistä ratkaisua hallituksemme jäsenelle Viljo Ae. He haettavalie sosiaalineuvoksen arvonimelle. Helsingissä ~.~,., \ T~~~'~'~ -:c_~ toiminnanjohtaja -Kalliolan Kannatusyhdistys ry. ~

17 STAKES SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TLiTKIMUS-jA KEHlTTÄMISKESKLJS Siltasaarenkatu 111. PL 220. OO'i31 Helsinki Puhellll (0')).,' relefax (O'J) " Dn:o 3347/06/97 Valtioneuvoston kanslia PL 275 c. ~; -,('"; " HELSINKI l I (1 '..,~; '-,2/ ~/c~ ('. ~... ~..._~~. Lähetteenne Dn:o 347/70/97 I~ "1 / I r-, L Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämistä Vilj 0 Henrikki A!. 37 Ille. l~1[/iii{!~ Pääjohtaja vajj:;jt4 J II.~ / Lakimies Harmu S" /' _" _".,".1":...-" /t.

18 SITOUMUS Mikäli Viljo Henrikki ~le myönnetään sosiaalineuvoksen nimi ja arvo, sitoudumme maksamaan päätöksestä johtuvan leimaveron. Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 1997 ~ It,).,()~ ~ Hannu p. Sk hnj~,~g-~ c~ lt~o ~~ 4~,-,- ~ L/ A A ~~J 1 RISTO K... KANSANEDUSTAJA OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI t~ KROUVARINTlE 9 r: laukkoko I EDUSKUNTA PUH ~ PUH fax fax Internet, rjslo.~.duskunto.fi X.400: G-risto; S"-"P-edulll':unto; A-moil".t; C-Il

19 , "- /".."".., j.. "/:~_: ;7:'::!. -_... ~... 1!tI()~:~MAAI" IAA"Ii\iHAlLlTI':~ ", I,:... 0 /. r LANssn KEl.".. SE'" I."YI ~-l AN.I)S. 1..-\1\....~"'" ~~-~~ ~:~=nu~,,,,,,-- -"".~ \.V.) "1 I I _","",--,-_,"._01'~~_..L.-"-'::'''_._...:...;:;...:.;..:.:._..:::r :::.:.:::..'=-:;;..;,. =.;:;::;..."...::.;.::..'--"i:...~~_---"_. _~." LAUSUNTO HAL Valtioneuvoston kanslia Viite: Lähete 347/70/97, SOSIAALINEUVOKSEN ARVONIMEN ESITTÄMINEN VILJO HENRIKKI A_LLE Asiakirjoihin perustuen lääninhallitus kunnioittaen esittää seuraavaa: Viljo A 7 1; on ty6skennellyt Airam Oy:ssä lasinpuhaltajana. Vuonna 1985 hänet nimitettiin yhtiön sosiaalipäälliköksi oltuaan ensin useamman vuoden työsuojeluvaltuutettuna. Sosiaalinen työ ja lähimmäisten auttaminen on ollut keskeistä A " J 1 elämässä. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus päihdeongelmaisten auttajana. Hän oli myös yksi keskeisiä vaikuttajia siihen, että Kalliola-klinikat perustettiin päihdeongelmaisten auttamiseksi 1980-luvun alussa. Lääninhallitus puoltaa arvonimen myöntämistä.,1 i ~ ~ -( -1'~ ~ ~.. ;7"... ;'.;;;~ L.' Maaherra Tuula 7.1 Sihteeri Marjo 81 II /f!'. Ratapihantie HELSINKI Puhelin. Telefon (09) Telekopio (09) Bangardsl'ägen HELSINGFORS XAOO, G etummi,s sukunllni :O kllvernel: Telefax PL HELSINKI OU=uIl1 :p. kllvernet: A =mailnet:c fi PB HELSINGFORS Internet, etummi.sukunimilajulh

20 HCN IAsuntola Villenpirtti Sivu 2/3,.,~ Thmisliheill:i hnolelljlitoa Mielenterveyskuntoutus Palveluasuminen Sosiaalinen kuntoutus '(Jg;j~Q1 ~ Berttas, Helsinki ~ Itä-Pakila, Helsinki ~ Pakila, Helsinki ~ Jokipato, Hyvinkää ~ Metsola, Hyvinkää ~ Pihkala, Hyvinkää ~ Tyrväntö, Hämeenlinna ~ Visamäki, Hämeenlinna ~ Huuna, Janakkala ~ Kaunisharju, Lahti ~ Kukkola, Oitti ~ Katrineberg, Vantaa ~ Kielokoto, Vantaa ~ Olkkala. Vihti ~ Asuntola-Villenpirtti, Vantaa Yhteystiedot ~ Kuvia ~ Vehkatien yksiköt, Vantaa (ennakkosivu) :-~~ Asuntola Villenpirtt0 Etusivu> Mielenterveyskuntoutus > Yksiköt> Asuntola Viilenpirtti, Vantaa Yleistä Villenpirtti on asunnottomille vantaalaisille tarkoitettu päihteetön asuntola. Villenpirtissä on 24 asuntolapaikkaa ja kaksi työntekijää. Asuntola Villenpirtti noudattaa majoitusasetusta. Asumis- tai majoitussopimus tehdään määräajaksi kerrallaan, koska asuntola on tarkoitettu tilapäiseen asumiseen. Asukasvalinta toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin' sosiaalitoimen kanssa illenpirtti tarjoaa puitteet valvottuun kodinomaiseen asumiseen. Asukkaat huolehtivat omasta arjestaan täysin omatoimisesti. Henkilökunta neuvoo ja ohjaa asukkaita pulmatilanteissa ja asioiden hoitamisessa. Sijainti Villenpirtti sijaitsee Vantaankoskella Kehä III:n tuntumassa. Lähin kauppa, pankkiautomaatti ja posti sijaitsevat alle kilometrin päässä. Bussiyhteydet eri puolille Vantaata ja Helsinkiin ovat hyvät. Juna-asema sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Tilat Villenpirtti on kaksikerroksinen kerrostalo, jossa ei ole hissiä. Huoneet asuntolassa ovat pääasiassa yhden hengen huoneita. Kaksi huoneistoista on kahdelle tai kolmelle henkilölle tarkoitettuja perhehuoneistoja. Ylimmässä kerroksessa ovat yhteistiloina olohuoneet ja keittiöt. J. :/1: htto://www.hcn.filmain.aspx?id=

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalisen ympärist. Ohjaaja Kari-Pekka Rauhala - Nokian kaupunki 18.10.2011

Sosiaalisen ympärist. Ohjaaja Kari-Pekka Rauhala - Nokian kaupunki 18.10.2011 Itsensä hoitaminen päihdeongelman p suhteen koko elämän n kestävä prosessi. Sosiaalisen ympärist ristön muututtava vähemmv hemmän päihteitä suosivaksi. Lääkäri saattaa antaa diagnoosin sairauden luonteesta,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA

PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA PERHEINTERVENTIOIDEN SOVELTAMINEN LASTEN JA NUORTEN VASTAANOTOLLA Mielenterveyskeskus Lasten ja nuorten vastaanotto 0-20 v. lasten ja nuorten tunne-el elämään, käyttäytymiseen ytymiseen ja kehitykseen

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017

Minun elämäni. Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, 2017 Minun elämäni Kirjoita 10 lausetta sinun elämästäsi. Voit laittaa myös kuvan. :) SANNA JANUARY 11, Nid Minä olen syntynyt Buriramissa Thaimaassa. Minun perheeni oli iskä äiskä 2 veljeä ja 2 siskoa. Minun

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti

Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Lyhytaikaisen keskusteluhoidon ja neuvontatyön perusteet 4.11.2015 Pori Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Myönnä, että alkoholi on sinulle ongelma. Myönnä, ettet selviä siitä itse vaan tarvitset hoitoa.

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF

MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF MAAHANMUUTTOVIRASTON TURVAPAIKKAPUHUTTELU ERF Tämä esite on Edustajana turvapaikkamenettelyssä -julkaisun kuvaliite. Pakolaisneuvonta ry Kuvat: Teemu Kuusimurto Taitto ja paino: AT-Julkaisutoimisto Oy,

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina

TERVETULOA VOIMANPESÄÄN. Miian tarina TERVETULOA VOIMANPESÄÄN Miian tarina Ajattelin, että tää on viimeinen ovi, jonka avaan. Oon hakenut apua jo niin monesta paikasta tuntuu, että kukaan ei osaa auttaa. Sossu sanoi, että mun kannattais mennä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT

NÄKÖISLEHTI. Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ. Mielenkiintoiset SUORALINKIT NÄKÖISLEHTI Esittelemme tekemiämme LEHTIÄ JA KIRJOJA KUVASARJA NÄKÖISLEHDESSÄ VIDEO NÄKÖISLEHDESSÄ Mielenkiintoiset SUORALINKIT MATKAKOHDE: BURG ELZ Kerpenin lähellä MUISTOJEN SPA VALMIS PAINETTAVAKSI!

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen.

Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. 6. SAIRAANA 6.1 Dialogit SAIRAANA Yöllä Fan nukkuu huonosti. Hänellä on nenä tukossa ja häntä palelee. Aamulla hän etsii kuumemittarin ja mittaa kuumeen. Lasse: Huomenta! Millainen olo sulla on? Huomenta,

Lisätiedot

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko?

Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Miten työnantaja voi tunnistaa ongelman vai voiko? Juuri tänään Kohtaa sairaus nimeltä alkoholismi Riippuvuussairauden käsite Sairauden eteneminen ihmisen käytöksenä Tunnistamisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SAUNASEURA 26.5.2014 1/6 HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SaunaMafialaisten vierailu ja tutustuminen jäsenemme Arin tiluksiin ja saunoihin. AIKA: La 24. - Su 25.5.2014 PAIKKA: Korpilahti Kaksin

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.

OSA 1 SISÄINEN VOIMA. Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. OSA 1 SISÄINEN VOIMA Oma mieli on ihmisen vallassa ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden. Marcus Aurelius HERÄÄT TUNTEESEEN, ETTÄ TEHTÄVÄÄ ON LIIKAA. Et jaksa uskoa omiin

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero

Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt. Yhdistysrekisterinumero Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt Yhdistysrekisterinumero 138.725 Sääntömuutos rek. 17.5.2017 Myllyhoitoyhdistys ry:n säännöt 2(6) Nimi: Myllyhoitoyhdistys ry Kotipaikka: Helsinki Osoite: Oksasenkatu 10

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

12.11.2008 Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy

12.11.2008 Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy Ikääntyneiden asuminen ja arki 12.11.2008 Kristiina Hautakangas Medivire Hoiva Oy Hilma mummon unelma On mukavaa, kun heräsin aamulla omassa kauniissa huoneessa, ei tullut kiire ja söin rauhassa hyvän

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta.

Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. Ari Kammonen 10/2/2007 1 Ari Kammonen Rakennusmestari Noin 15v työmaiden johdossa Noin 8v ESRL:n

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Kohtaamisen silta vapaaehtoistoimintaa Espoossa Tarkoitus Kohtaamisen Silta tapahtuman tarkoituksena on tarjota vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus ryhtyä vapaaehtoiseksi ja kiittää jo

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan

Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo. Hyvän asian puolesta. Auta Meitä Auttamaan Bewe Sport Koululuistelu ja -kaukalopallo Hyvän asian puolesta Auta Meitä Auttamaan Koululaisliikunta on tärkeää? Miksi me haluamme tehdä tätä: Yhteiskunnallinen vastuu koululaisten hyvinvoinnista Liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sääntökokoelma B 16 XII 2003 Ykn 15.12.2003 Mitätöi lehden VII - 98 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä Päihteiden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavaa terveydellistä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009 AA- alkoholistien oma-apuryhmä Juha Kemppinen 2009 AA:n 12 askelta: 1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaala. Hyvä omainen

Seinäjoen keskussairaala. Hyvä omainen Hyvä omainen 2 (8) Sisällys Johdanto... 3 Vainajan säilytys... 4 Vainajan omaisuus... 4 Hautauslupa ja ruumiinavaus... 4 Vainajan noutaminen... 5 Perhe-eläke... 5 Vakuutukset... 5 Perunkirjoitus... 6 Hautajaisjärjestelyt...

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu

Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu Minkälaisia merkityksiä työntekijät antavat palvelulle palveluprosessissa? Tarja Korpela HM, Sh, HO Lahden ammattikorkeakoulu Tarja.korpela@lamk.fi Palvelu on noussut strategisella tasolla kriittiseksi

Lisätiedot

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä

Märsky 29.10.2012. Heikki Pajunen Novetos Oy. Luomme menestystarinoita yhdessä Märsky 29.10.2012 Heikki Pajunen Novetos Oy Luomme menestystarinoita yhdessä Aamun ajatus By Positiivarit: Maanantai 29.10.2012 AAMUN AJATUS Elämä on 10-prosenttisesti sitä miten elää ja 90-prosenttisesti

Lisätiedot

Käsitelty versio: Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta

Käsitelty versio: Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin sukulaisten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta</field> Julkaistu versio: Otsikko: Pääministerin enojen, serkkujen ja lasten omistamalla yrityksellä noin puolen miljoonan euron tilaus Terrafamesta Alaotsikko: Terrafamen kaivokselle tilauksen saanut

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot