Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien"

Transkriptio

1 Selvä Ratkaisu SAATE Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien vuosikokoukselle osoittama kirjelmä Suomen AAtoimiston siirtämisestä Pirkanmaalle Oheinen kirjelmä runsaine liitemateriaaleineen on postitettu kaikkiin Suomen AA kustannuksen kokousluettelosta löytyviin AA ryhmiin alkuvuodesta Selvän Ratkaisun toimitus pitää tärkeänä, että jokaisella suomalaisella AA jäsenellä on mahdollisuus tutustua tähän hengentuotteeseen, vaikkakin luultavasti eri syistä kuin kirjelmän laatijat ovat tarkoittaneet. Muutamia huomioita tästä dokumentista: Skannaus on melko heikkolaatuinen koska emme voineet käyttää tekstintunnistusta johtuen alkuperäisen dokumentin puutteista. Esim. sivuilla 7 9 esiintyvää Myllyhoitolehdestä peräisin olevaa artikkelia ei ole osattu tulostaa, ja jokaisen rivin lopusta puuttuu sana tai pari. Tällaisessa tilanteessa tekstintunnistus käy vaikeaksi. Koska alkuperäisessä dokumentissa rikotaan räikeästi nimettömyyttä, teimme ratkaisun poistaa tekstistä aivan kaikki sukunimet. Sukunimen puuttumisesta ei siis voi päätellä että kyse on AA:n jäsenestä. Jos joku sukunimi on näkyvissä, on kyse vahingosta. Selvän Ratkaisun toimitus Sober Solutions Pirate Publishing 2009

2 SUOMEN AA PALVELU JA VUOSIKOKOUS Tampere Pispalan AA ryhmä ja Nokian AA ryhmä ovat asiapalaverissaan käsitelleet jäljempänä mainitut Suomen AA:n kokonaisuutta koskevat asiat ja tehneet niistä yksimieliset päätökset seuraavasti: Päätös: Teemme aloitteen, että Tikkurilassa sijaitseva Suomen AA Toimisto siirretään Pirkanmaalle I Tampereelle niin nopeasti kun se on mahdollista. Perustelut: Siirtyvään Toimistoon valitaan Kolumbuksen kaltainen perinteitä kunnioittava ja toteuttava toimistonhoitaja. Pääkaupunki keskeisyys pois. Pirkanmaa on sijainniltaan keskeinen, sekä AA:n perinteitä kunnioittava ja toteuttava alue. Toimiston siirtyminen sisämaahan lisää kiinnostusta kustannuksen palvelutehtäviin, sekä palvelualttiutta ja kiinnostusta koko AA:n toimintaa kohtaan koko maassa. Kustannukset pienenevät huomattavasti, kuten toimitilan vuokrat, palkkatasot, ym. Voidaan jatkossa vapautuvia varoja siirtää esimerkiksi kirjallisuuden kustannuksiin ja tällä tavoin halventaa kirjallisuuden hintoja. Kirjanpito on ulkoistettava toimistolta. Nykykustannukset ovat suuruusluokkaa Euroa vuosi, kun kirjanpidon hoitaa ammattitoimisto kustannukset ovat tämänkokoisessa kirjanpidossa vuositasolla suuruusluokkaa Euroa kirjaustapa oikein valittuna. Vastuullinen toimisto kun hoitaa kirjanpidon niin se vapauttaa toimistomme henkilökunnan tarkempaan, virheettömämpään ja tehokkaampaan työskentelyyn koko AA:n hyväksi. Meillä AA:ssa ei ole Johtajia vaan uskottuja palvelijoita, jotka ovat vastuussa suoraan jäsenistölle. TÄMÄ ON MEIDÄN YKSIMEIUNEN KANTAMME ASIOIHIN, TÄMÄ KIRJE OSOrrETAAN SUORAAN SUOMEN AA:N KUSTANNUKSEllE, SUOMEN AA PALVELUllE JA TULEVAAN VUOSIKOKOUKSEEN. KUNNIOITTAEN PISPALAN AA RYHMÄ JA NOKIAN AA RYHMÄ Tekemamme päiitölcset perustuwjt perusteelliseen semtykseen miten Suomen AA:ta on luotsottu jo pitkaan. Toimiston hoittijina KolumbuksenJalkeen on toiminut sellaisia henkilölttljoilla on suoria kytkljksiij eri laitoksiin. Suomen AA:tajatkuvasti halutaan hlvuttamalla liittaa ja tai hyljdyntaa eri tavain laltolcsien toimintaa. Esim: myyllyhaito perustuu AA:han, AA on me/dan jatkoho/topaikka, ym, NAINHÄN EI OLE,SILLÄ SUOMEN AA on itseniiinen omtmlrainen yhteisö ei1ca ole kytkölcsissii mihinkaan ulkopuoliseen laitokseen tai yhteisöön. Sisnesmiehet tehköön bisnestaan rauhassa, mutta iilklj6n sekoittako siihen Suomen AA:ta ml/laän tallalla. Emme ole pahanteossa vaan ainoa tarkoituksemme on sailyttää AA sellaisena kun se on nama liuosikymmenet ollut. Ryhmat olkaa hyvatja käsitelkaä asiapalavereissanne, tamä tärlce6 oslo, AA:n tulevaisuuden kannalta ja tuokaa kantanne puolesta tai vastaan, tulevaan liuos/kokoukseen kiitos.

3 TIEDOITE JA SELVITYS AA:N 60 VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN TOIMISTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ AA-KUSTANNUKSEN, TOIMISTON, JA MUIDEN TOIMIOIDEN KANSSA, SEKÄ LIITTEET MIHIN SUOMEN AA ON MENOSSA, LUISUMASSA? Vuonna 2004 perustettiin Suomen AA:n 60 vuosijuhlatoimikunta, juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Amurin Veli-Matti. Puheenjohtaja valtuutettiin kokoamaan ja valitsemaan toimikunnan jäsenistöön tarvittava määrä toimijoita ja uskottuja palvelijoita joita valittiin 9 kappaletta, Raija kahvionpitäjä erosi alkumetreillä kun kokouksia ei pidettykään hänen omassa baarissaan Helsingissä. Hämeenlinnan Jallu vetäytyi lehdistötiedotus tehtävistä. Hänen toimensa ei perustunut tehtyihin päätöksiin "ei ulkopuolisia virtauksia", Kaikki muut juhlatoimikunnan jäsenet jatkoivat tehtävissään uskottuina palvelijoina, loppuun saakka. Järjestäytymiskokouksessa jaettiin tehtäväalueet ja valittiin toimihenkilöt, päätettiin selvitellä aikaisempien juhlien toimintatapoja ja poimia niistä kaikki hyödytlinen. Heti aluksi päätimme tehdä tästä juhlasta ka1khta osin perinteitä ja AA.n historiaa kunnioittavan juhlan, missä ei sallita mitään ulkopuolista virtausta pidettävässä AA.n 60v juhlassa, SIITÄ PIDETIIIN TINKIMÄnÖMÄSTI KIINNI JA SAIMME NAUnlA SELLAISESTA JUHLASTA, JOSSA OLI KÄSINKOSKETELTAVA HENKI LÄSNÄ. Mainitaan muutamia esimerkkejä miten yhteistyö joidenkin tahojen kanssa oli lähes sietämätöntä. Juhlanumero AA 60V RATKAISU lehti, toimikunnassa päätettiin, ei tehdä erillistä juh/akirjaa kuten 50 v juhlissa oli tehty WHln ~däön RATKAISUl.EHDEST:4 rt JUHLANUMERO 2000 kpl JOKA TOTEUTETAAN PERINTErrÄ KUNNIOITTAEN HUOM: EI :.~i;:fu!.änlaista PIILOMAINONTAA ULKOPUOLISISTA VIRTAUKSISTA. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana olin Ratkaisulehden päätoimittajaan lukuisia kertoja yhteydessä juhlanumeron sisällöstä, esitin, että toimitaan palvelun ja juhlatoimikunnan päätösten pohjalta ja laitetaan Paten historiikki, AA rakennekaavio, 12 askelta ja 12 perinnettä, tarinoiden osalta laitetaan sellaisia juttuja ja tarinoita joissa ei selvitellä mitään AA:n ulkopuolisista laitoshoidoista ja tai mistään muustakaan AA.n ulkopuolisesta virtauksesta vaan puhtaasta AA:sta, koska oli kysymys AA:n 60 V JUHLANUMEROSTA 2000 kpl. Päätoimittaja päätti kaikesta huolimatta kävellä tehtyjen putasten yfl ja laittai j\..ittui:;> i;-;;~c" kerrottiin hoitolaitoksista. Päätoimittaja sai kehotuksen poistaa kirjoitukset juhlanumerosta, hän ei kehotuksista huolimatta vieläkään poistanut kaikkia tarinoita juhlanumerosta. Tarina edelleen painetussa lehdessä oli tallella, joten poistimme sen kaikista juhlassa jaettavista kappa!eista, olimme uskottuja palvelijoita ja saaneet tehtäväksemme valvoa kirjoituksia puhtaasta AA:sta ja toimimme tehtyjen päätösten pohjalta. Muutakin vielä ilmeni, 12 askelta ei siinä julkaisussa ollut, sen sijaan oli kahteen kertaan 12 perinnettä, " perinteet kunniaan". Suomen AA painatti erillisen 50 v juhlalehtisen, tuolloin kustannuksen puheen johtajana toimi Hämeenlinnan Jallu ja oli vastuussa painatuksen sisällöstä. Kalliolan kahden sivun mainos oli juhlapainoksessamme. Siitä saimme syyn tarkkailla kirjoituksia 60 v juhlanumerossamme. :J;.

4 MUITA KUMMAJAISIA ALKOI SELVITÄ LISÄÄ JALLU OLI VALlITU lehdistö tiedotteen ym. aineiston laatijaksi, TIDOTTEITA JA MUUTA MA TERIAALlAHAN ALKOI TULLA KUN TURKIN HIASTA tottuneelta kirjoittajalta joka vuosikymmeniä oli sujuvasti vastaavanlaisia vääntänyt. Aineistossa havaittiin sellaisia piirteitä jotka ei mitenkään sopineet PERINTEITÄ KUNNIOITTAVAAN LOPPUTULOKSEEN. Jallu vetäytyijuhlatoimikunnasta. Jallun toimet herättivätsuuren mielenkiinnon miksi hän halusi toimia niin voimakkaasti hoitolaitosten mukana olemiseen jopa Suomen AA: 50vjuhlajulkaisussakin, aloimme tutkia asiaa perusteellisesti, tulokset selviää liitteissä. Hän oli kerännyt ympärilleen joukon AA laisia ja perusti erilaisia hoitolaitoksia ympäri Suomea. Se on oikein että olemme yritteliäitä mutta ei tungeta ja sekoiteta niitä Suomen AA:han. AA on itsenäinen omovarainen yhteisö joka ei ole sidoksissa mihinkään ulkopuoliseen. Mitä muuta AA:n kustannuksella. Jo vuosikymmeniä sitten alkoi tämä Suomen AA:n hyväksikäyttö yksityishenkilöiden liiketoiminnoissa ja sosiaalineuvoksen titteleiden haussa suosituskirjeissä ym mainitaan suuria saavutuksia Suamen AA:ssa. Suosituksen allekirjoittaja "jallu" toimi Suomen AA:n kustannuksen puheenjohtajana. Samoin mulitaman hengen porukka on perustanut yritysryppäitä katso "liitteet"joista aina on yritetty ja onnistuttukin soluttamaan henkilöitä Suomen AA:n johto tai tärkeisiin tehtäviin heti Kolumbuksen jälkeen. Viimeisimmät töriceydet: Toimiston hoitajana toiminut kalliisti opetettu Risto sai lähteä toimistonhoitojien tehtävistä kun ei ollut sovelias sapluunaan. Epämääräinen porukka oli eräänä päivänä rynnännyt toimistolle ja sanonut Ristolle toimistonhoitajalle ettii kentiiliä on niin kova paine sun tekemien virheiden takia lehtiemme palstoilla että sun on erottava!!!. Tapahtuneet virheet lehdissö olivat luokkaa joku vuasipåivä oli unohtunut Ym pilkkuvirheitä. Risto erosi. Tilalle volittiin vr toimiston hoitaja seuraaviin lehtiin ilmestyi suuri Bill W porukan ilmoitus ja homojen ja lesbojen ryhmien tapahtumat ruotsissa HUHHUH! KUULUUKO TÄLLAISET ILMOITUKSET MEIDÄN SUOMEN AA:N SISÄISIIN LEHTIIN?. UUSI TOIMISTONHOITAJA VALITTIIN TEHTÄVÄÄN Taas yksi samaa periaatetta noudatteleva "Iaitoshoitorenkaan" uranuurtaja. HANNU uusi toimistonhoitajamme. Hän on toiminut myllyhoidonja kal/ioldn johtotehtiivissii. NÄMÄ KERTOMAMME TOSIASIAT OVAT KARUA TODELLlSUUITA S/rrÄ, ETTÄ SÄILYYKiJ SUOMEN AA VIELÄ lapsillemme JA lapsiemme LAPSILLE SELLAISENA ArrONA PERINErrEISENÄ AUITAJANA KUN ME OLEMME SEN SAANEET..5.

5 Lehti Päätoimittaja xx osite Ref: AA 60 vuotta suomessa Arvoisa päätoimittaja Alkoholismi on vakava ongelma Suomessa. Se haittaa monin tavoin alkoholistin ja hänen lähintensä elämää. Alkoholista johtuvat sairaudet ovat merkittävä kustannuserä yhteiskunnalle, puhumattakaan siitä inhimillisestä tuskasta jota alkoholi aiheuttaa esimerkisi perheväkivaltana. Suomessa alkoholin suurkuluttajia arvioidaan olevan välillä eli kyseessä on n. 10 % väestöstä.. Tyypillisimmillään suurkuluttaja on työssä käyvä vuotias mies. Myös varsin yleinen piirre on, että he ovat käyneet läpi kertaalleen avioeron. Suurkuluttajista alkoholisteja, eli alkoholiriippuvaisia, heistä arvellaan olevan noin puolet. Tämän vakavan ongelman hoitamisessa AA, joka nyt siis Suomessa täyttää 60 vuotta, on yksi hyvä ja yhteiskunnan kannalta erinomainen vaihtoehto, koska se ei maksa yhteiskunnalle mitään. AA:ssa ei liioin ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja.. AA toimii omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiista kysymykseen, eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA ei pidä jäsenkortistoja tai osallistujien luetteloja. AA:n jäsenet esiintyvät julkisuudessa nimettöminä, eikä heidän kuviaan pidä julkaista AA:ta käsittelevien asioiden yhteydessä. Näin turvataan kaikille mahdollisuus osallistua AA:n toimintaan, onhan alkoholismi monesti sairaus joka tahraa uhrinsa. Toimintavuosiensa aikana AA on auttanut kymmeniä tuhansia alkoholisteja toipumaan. Suomen AA:lla on viikoittain yli 1200 suomenkielistä AA-kokousta eli palaveria noin 700 eri AA-ryhmässä. Niihin ovat tervetulleita kaikki alkoholistit ja myös sellaiset, jotka epäilevät olevansa alkoholisteja. AA:ssa ei ole tyypillistä johtohierarkiaa eikä johtajia. Kukin AA ryhmä on itsenäinen ja päättä itse omasta toiminnastaan. Onko mahdollista, että lehtenne tekisi AA:n 60 vuotis-juhliin liittyen jutun, jossa kerrottaisiin AA:n toiminnasta? Toivomme näin, jotta mahdollisemman monelle alkoholiongelman kanssa painivalle saataisiin oikeata tietoa AA:sta, sekä kynnys tulla yrittämään toipumista AA:n avulla mahdollisimman matalaksi. Olemme teihin yhteydessä lähitulevaisuudessa. Kunnioittavasti AA:n juhlatoimikunnan puolesta xx puh yy puh J-1.

6 Lehti Päätoimittaja xx osoite Asia: AA 60 vuotta Suomessa Arvoisa päätoimittaja Lähestymme teitä yhteistyön toivossa. Alkoholismi on vakava ongelma Suomessa. Yksilötasolla se haittaa monin tavoin alkoholismiin sairastuneen ja hänen läheistensä elämää. Yhteiskunnallisesti ongelman laajuus on todella huomattava. Menetettyjen työpäivien, alkoholisairauksien,jjlllmvnam JejtQjhpjdoo ~ perheväkivallan ja huostaanottojen vuoksi pelkästään Suomessa arviot alkoholin suurkuluttajien määrästä vaihtelevat välillä , eli kysymyksessä on n. 10% väestöstämme. Suurkuluttajista alkoholisteja arvellaan olevan noin puolet. Tarkkaa määrää kukaan ei pysty sanomaan. AA on lyhennys englanninkielisistä sanoistajyselwlics AMIMJl2us. AA syntyi Yhdysvalloissa v.1935 ja Suomen se saavutti v.1948, joten vietämme 60-vuotisjuhlavuotta. Nykyään toimintaa on kaikissa maanosissa yhteensä n. 180 maassa. Nimensä mukaisesti AA:n toiminnan kulmakivi on nimettömyys. Jokaisella apua alkoholismiinsa hakevalie suodaan siihen näin mahdollisuus täysineanmisti.: Tiedotusvälineissä emme esiinny omilla kasvoillamme ja nimillämme, koska haluamme tuoda esiin periaatteemme, emme henkilöitä. AA:ssa ei ole muita jäseneksi pääsyn vaatimuksia kuin halu lopettaa juominen. Emme ole sidoksissa mihinkään poliittisiin, aatteellisiin tai uskonnollisiin järjestöihin tai laitoksiin. Emme myöskään ota kantaa mihinkään kiistakysymyksiin tai muiden tahojen toimintaan. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja tarjota kaikille alkoholisteille sama mahdollisuus. _.- ---_._~-. -._ ~-.-_.- -".- '- -- -_:_'..'--.., '-.".--.- Alkoholismin hoitokentässä on.. 'DlU1ca1l8 UlCitftabgia,mjki-:flm!!lI!!ti hyvä... Oman käsityksemme mukaan kuitenkin parhaat tulokset syntyvät AA:n avulla. Varmasti suuri syy tähän on se, että jäsenistöömme hakeutuvat itse apua haluavat. Joka vuosi Suomessa yli 400 alkoholistia saavuttaa AA:n avulla yhden vuoden raittiuden. YhteiskUIUlan kannalta AA-liikkeen toiminta on merkityksellistä eritoten sen vuoksi, että sille ei koidu tästä hoidosta lainkaan kustannuksia. AA:n yksi tärkeimpiä periaatteita on, että se ei ota avustuksia miltään ulkopuoliselta taholta. AA toimii omien jäsentensä vapaaehtoisen tuen turvin. Kartoittaessamme aikakauslehtitaijontaamme poimimme sieltä muutaman, joiden linjaan voisi sopia juttu liittyen 6O-vuotiseen toimintaamme Suomessa. Edustamanne lehti kuuluu niiden joukkoon. Onko mahdollista, että lehtenne tekisi artikkelin AA:sta ja olisi näin mukana yhtenä merkittävänä lenkkinä 60-vuotisjuhlamme tiedotuskampanjassa? Tällä tavalla on mahdollisuus välittää tietoa ja toivoa monelle alkoholiongelman kanssa painivalle. Jos lehtijuttu pelastaa yhdenkin ihmishengen, ei sen arvoa voi millään mittarilla mitata. Juhlavuotemme päätapahtuma on Tampere-talossa pidettävä juhla. Myös sen yhteydessä on tiedotusvälineille suunnattu lehdistötilaisuus ennen juhlaa klo Pääjuhla alkaa klo Olette tervetullut myös juhlaan. Palaamme asiaan vielä kesällä ennen juhlaa. Mikäli olette kiinnostunut tekemään artikkelin toiminnastamme, toivomme teidän ottavan yhteyden allekirjoittaneislfu. AA-LIIKKEEN 60-VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN PUOLESTA Jari~ ~4 jari.h P F mail.com f:

7 AA-LlIKKEEN 50-VUOTISJUHLIEN TIEDOTTAMISSUUNNITELMA YLEISTÄ Tiedottamisen vastuuhenkilöinä toimivat Risto ja:jallu, Kaikki materiaali käydään yhteisesti läpi sovitun aikataulun puitteissa. Risto ja Jallu käyttävät tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä apunaan. TEHTÄVÄ TOTEUTUSAIKA TOTEUTUSTAPA TIEDOTTAMISSUUNNITELMA JA AIKATAULU YLEISTIEDOTE sn VKO 13-14/08 VKO 13/08 Jallu tehnyt. Suomen AA-toimislo lähettää KIRJE VALlKOIDUSTI AIKAKAUS LEHTIEN PÄÄTOIMITTAJILLE VKO 16-18/08 Erkin tekemää pohjaa muokkaamalla Jallu tekee. Erkki postittaa vko 27/08 KIRJE PAIKALLISRADION JA PAIKALLlSTELEVISION TOIMITUKSEEN VKO 18-20/08 -Muokattu versio. Jal!u tekee;'; ~ostittaa vko 27/08 KIRJE YLEN JA MTV:N TOIMITUKSEEN VKO 18-20/08 Muokattu versio. Jallu tekee ja postittaa vko 27/08 LEHDISTÖTILAISUUDEN INFO MATERIAALI VKO 20-22/08 :allu tekee tiedotusosuudesta tiivistelmän toimittajille. Tiivistelmä jaetaan käteen ennen tilaisuutta. YHTEYDENOTOT TOIMITUKSIIN VKO 32/08 SähköpostiiJallu LEHDISTÖTILAISUUS Tilaisuudessa mukana enintään kaksi AA:n jäsentä Jallun ja Riston lisäksi. LEHDISTÖKAHVITUS Lehdistötilaisuuden jälkeen. TAMPERE ~ RISTO ~

8 Myllyhoito-Iehti - Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 1/3 myllyhoito.fi etusivu palaute toimitus arkisto teksti! Etusivu. Henkilöt. Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa -- LI Etusivu Pääkirjoitus Ajankohtaista!li!l Artikkelit Jutut Henkilöt Kysy asiantuntijalta Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Myllyhoito tuli suomeen 2S vuotta sitten Toivo ~ "Kun on hyvä asia ja hyvä porukka, niin sitä menna vaikka sen kuuluisan harmaan kiven". Topi kertoo kuinka toi myll) tuliaisena Smithin klinikalta Thunder Baysta. Minnesota -malliin tutustuminen "Alkoholipoliittisella tutkimuslaitoksella oli väliaikaisena tutkijana se kuin Kai P & Hän lähti Suomesta ensin Ruotsiin, sitten Yhdys sieltä Kanadaan. Kanadasta hän kirjoitti ja kysyi minua asiantuntija haastattelututkimukseen. Sain Alkosta toimivapaata matkaa varten Myllyhoito tuli tuon Amerikan matkan kylkiäisenä. Thunder Bayssa! siellä oli AI-Anon -ryhmä myös suomenkielisille. Menin ryhmään ku kerroin omaa tarinaani. Kaverit ryhmässä sanoivat, että mene Smit Siellä on hyvä hoitopaikka, jonka johtaja antaa varmasti mielellään klinikalla ja siitä vierailusta kirjoitin sitten palattuani artikkelin: "My raitistaa juomareita Kanadassa". Artikkeli julkaistiin Alkoholikysymy Kun sitten ruvettiin Suomessa varsinaisesti klinikkaa perustamaan, että meillä on loppujen lopuksi aika vähän tietoa mitä se hoito oikei olisi käytävä uudelleen Amerikoissa. Esimies puolsi matkaani. Ajatt( hyvä puhua asiasta myös pääjohtaja Heikki K-,kanssa. Soitin r aamuna, niin hän sanoi, että sinä olet Topi myöhässä. Olen hyväksi Amerikkaan jo kolme päivää sitten. Kiertelin sen matkan aikana ne klinikat." Myllyhoito käynnistyy "Kun tulin takaisin Suomeen minulla oli täysi höyry päällä, että nyt klinikan käynnistystyö alkuun. Olli M 7 tuli sitten morjestama sinne A-tutkimuslaitokselle työhuoneeseeni. Hän oli lukenut artikke mieltä että pannaan klinikka vaan heti pystyyn. Marssin Pekka K.., että tämmöinen suunnitelma on. Pitäisi saada miljoona rahaa. Pekk heti, että tämä on nyt väärä aika. Alko oli juuri rahoittanut Töölön selviämisaseman ja hallintoneuvoston pöytäkirjaan oli merkitty, ett. vuoteen ei rahoiteta muita vastaavia hankkeita, ennen kuin nähdää Töölöön tulos. Kävimme vielä uudestaan Pekan luona. Hän löi jo lo~ :l

9 Myllyhoito-Iehti - Läpi hannaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 2/3 pöytään ja sanoi, että uskokaa nyt jo, että täältä ei hankkeeseen rc V/LL te 4AY6JI\11S red osoitti meille ovea. l-fo I 7;;1:\, J4 Mulla oli kaverina P ml ViljQ] Neuvottelimme ka hdestaan ja pä Alko on ainut paikka josta kesken vuotta voimme rahoitusta saada. mentävä porrasta ylemmäs ministeritasolle. Tiesimme, että valtiosi; Hiltunen on ensimmäinen pykälä, jonne tulee päästä. Eduskunnassi kävimme useita kertoja asiaamme esittelemässä, Kaisa R kerran, että Kaarina S"'on henkilö, jota valtiosihteeri kuuntelee hänelle. S~uli paikalle. Puhuttiin asia hänelle. 5_sanoi, et vie asiaa eteenpäin ja soittikin sitten jo samana iltana puoli kaksitoi kotiin, ja sanoi, että voitte tilata ajan. Vastaanotto on hyvä! Samaan aikaan tuli vielä lisävahvistusta. Olin ollut aiemmin yhteyd( pääministerin sihteeriin. Eräänä aamuna viisitoista yli kahdeksan pl heleä-ääninen tyttö sanoi, että: "Hyvää huomenta - Valtioneuvosto Hän tarkisti henkilölllsyyteni ja kysyi, että täällä on pääministeri Ka linjan päässä, otatteko puhelun vastaan 7 Että otanko? Pääministeri hän on nyt tätä asiaa jonkin verran selvittänyt. Asia on hyvä. Hän k asiaa henkilökohtaisesti ja hän on soittanut valtiosihteeri H...le, se sieltä järjesty. Olin varma, että nyt ovat kyllä pullat hyvin uunissa. Rahasummaah tiedetty. Tavoittelimme siinä miljoonaa markkaa. Meitä oli sitten ne A", Kalliolan rehtori Arvo H.r ja rahavarojen hoitaja Pert sekä minä valtiosihteeriä tapaamassa. En kerinnyt olla äänessä kuir puoliminuuttia, niin 1-&.sanoi, että riittää. K Ilä minä "uo ot tl annan teille kolme miljoonaa rahaa atte kaksi il'oanaa klini an) perust iseen'a mil'oona siihen seurantatutkimukseen Askel oli k tultiin sieltä pois. Kolme mi joonaa mar aa, reilusti enemmän kuin uskallettu toivoa, oli pussissa." Työelämän hoitoonohjausta "Työelämäkoulutuksen osalta oli alkuun semmoinen kipuvaihe. VOIS tämä myllyhoitoajatus oli kolme askelta edellä virallisesta ideologia~ Työnantajat eivät hyväksyneet. Ne pelkäsivät, että heille tulee Ilsäk Kirjoittivat jopa kirjeenkin, että tutkija ~ esittää sellaista ohjelr työpaikoilla, jota järjestöt eivät ole hyväksyneet. Vaadittiin jopa mll erottamistani. Alkon johtaja K. II k:utsui minut puhutteluun: oikein on?". "Pieni työtapaturma, ei tässä mitään" sanoin. K... lapun roskikseen. "Henkilöstöpolitiikasta päättää Alko"! fvlinllllahan ' työpaikkojen tuki takana. Lääkärit ja työterveyshoitajat sanoivat ka tämmöistä me tarvitaan. Pitää olla jämäkkä ote ja samalla oikellder Luulen, että työpaikkojen myönteinen palaute vaikutti myös päämir S"n kantaan. Kun klinikka Pellaksessa avattiin, olin jo Alkosta eläkkeellä ja minull vapaus käydä klinikalla. M. Olin alkuun noin puolivuotta Kalliolassa töi: etten puutu mihinkään. Löyhä/lä otteella vain katselin sivusta miter ajetaan sisään. 81 Olli oli siinä vaiheessa oikea mies. Hän sa innostumaan. Hän myös valikoi muut tekijät. Monet olivat sellaisia; poikia ja tilanteita kyllä riitti. Asiat olisi pitänyt sopia joskus vähän t etukäteen, mutta kun uutta homma perustetaan, niin ei siinä saa 01 byrokratiaa takana, vaan mahdollisimman paljon itsenäisyyttä. Kun on hyvä asia ja hyvä porukka niin sitä mennään läpi vaikka ser harmaan kiven." ~.

10 Myllyhoito-lehti - Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 3/3 Lue kokemuksia ensimmäisestä myllyhoitoleiristä Rokansalo tästä Toivo Ilmari P~ "Synnyin Mäntyharjun pitäjään, joka nykyisin on Pert pitäjä. Paikka on sama missä minulla nykyisin on kesämökki. ME yksitoista lasta. Asunto oli pieni, muutaman neliön torpparin mö Äiti, joka oli hyvin toimelias ihminen, sanoi että kansakoulun sac kotoa käydä, ennen kuin laitetaan ulos maailmalle. Kansakoulu ( neljä vuotta ja sitten oli jatkoluokat parivuotta. Jatkoluokat olivc kertaa viikossa, niihin sai mennä harkintansa mukaan. Olin pairr Parantalan talossa. Kun sitten kerran sanoin isännälie, että se ja olisi tänään ja minä voisin sinne mennä, niin isäntä sanoi, että e mennä. Sikoja osaat ruokkia hyvin. Siihen se sitten koulu jäi." Työura "Olin töissä tukkimetsässä, tukinajossa, renkinä ja niin edelleen muutamat vuodet aina Talvisotaan saakka. Kuljeskelin ympäri S oli nuori, ei ollut lainkaan huomenesta huolta, vaikkei ollut kuin taskussa. Jollain tapaa sitä pärjäili. Vuonna 1940 lähdin vapaaehtoisena sotaan. Siellä meni sitten n kymmenen kuukautta. Sodan jälkeen lähdin maailmalle ja tein k tilapäishommeleita. Etsin sellaista työpaikkaa missä olisi varma I eläke. Hain ja pääsin poliisikouluun Helsinkiin. Helsinkiin ei silloil asuntolupaa, mutta sillä tavalla sai, kun meni poliisikouluun. Siir lu pa automaattisesti. Poliisin työstä siirryin Alkoon Salmisaareen. Siihen aikaan oli ost tarkkailu käynnissä ja minä ajattelin, että sehän olisi pirun hienc pääsisi kynätöihin. Haastattelija sanoi, että tulkaa ensin taloon 'II töihin, niin sieltä pääsee sitten helpommin eteenpäin. Lopulta p~ haastattelukomennuksille ja siitä alkoi ura alkoholitutkimuksen ~ Juomatapatutkimuksesta se kohdallani alkoi. Haastattelut tehtiir ruokatunnilla. Siinä sain hyvän paikan nähdä työpaikan sisälle. C Alkossa koko pitkän työurani aina eläkkeelle pääsyyn asti, ensin varastomiehenä, sitten haastattelijana, tutkimussihteerinä ja lo~ tutkijana. Klaus ~järjesti tutkijan vakanssin ja ~ Pek hyväksyi." «Takaisin Seuraava> Myllyhoitoyhdistys ry II tekninen toteutus Kotimaa-yhtiöt/verkkopalvelut ~.

11 r'''' ~ 1; ~--.. L.!\'...' ~"7 ;:J:.J l'''~,~ ~ - ~~"'''-~'''-~ 1,. ; 1,II, y- 9 7-,...1,. ~ (',1.. V' //-1 I.!t h II 7 (~. J ", ".i. _I!!:JJ.::..-,.,1 s:-/ il q i~,s'< 1/ 1._~..~.~ ~....~~...~, '~... "..1 Herra Tasavallan Presidentti Me allekirjoittaneet yhteisöt, yhtiöt ja henkilöt esitämme kunnioittavasti, että Te, Herra Tasavallan Presidentti, myöntäisittemljo He~rikki A :!9Helsingistä hänen merkittävistä yhteiskunnallisista ansioistaan sosiaalineuvoksen... arvon. /~.

12 2 Esityksemme perusteluiksi esitämme seuraavaa: Viljo Henrikki A' 7 syntyi Hän toimi lasinpuhaltajan arvostetussa ammatissa ensin Riihimäen Lasi Oy:ssä ja sitten Airam Oy:ssä. Työtoverit valitsivat hänet vuonna 1973 Airam Oy:n päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi. Tässä tehtävässä hän toimi aina vuoteen 1981 asti. Tällöin hänet nimitettiin Airam Oy:n suojelupäälliköksi. Tästä tehtävästä hänet nimitettiin koko yli 2000 työntekijän suuryrityksen Airam Oy:n sosiaalipäälliköksi vuonna Vuonna 1988 hän siirtyi AA:n - Nimettömien Alkoholistien - Suomen toimiston hoitajaksi. Tässä.Suomen AA-liikkeen johtavan toimihenkilö!!..tehtävässä hän työskenteli _vuoteen 1990, jolloin Vilj 0 A, R1 b siirtyi sairauden takia eläkkeelle. Viljo A..on koko aikuiselämänsä ajan tehnyt arvokasta yhteiskunnallista työtä. Tämä pyyteetön työ on jatkunut yli 40 vuotta ja jatkuu edelleen. Ammattiyhdistysliikkeessä A3 1 toimi 14 vuoden ajan oman ammattiosastonsa puheenjohtajana. Hänet valittiin ammattiliittonsa - Lasi- ja Posliinityöväen Liiton - valtuustoon 12 vuodeksi. Samoin 12 vuotta hän toimi tärkeässä työehtosopimusneuvdttelijan tehtävässä. Viljo A (I1iiItn arvostusta ammattiyhdistysliikkeessä osoittaa myös hänen valintansa liittonsa edustajakokouksen puheenjohtajaksi. Jo nuorena A I 1 n yhteiskunnallinen aktiivisuus johti hänet myös kunnallisiin luottamustoimiin kotikaupungissaan Riihimäellä, jossa hän toimi sekä nuorisolautakunnassa että matkailulautakunnassa Osan ajasta hän toimi myös lautakuntien puheenjohtajana. Sosiaalinen työ, lähimmäisten auttaminen on ollut Viljo A7? IIn elämän keskeinen sisältö koko hänen elämänsä ajan. Toiminta niin sanotulla kolmannella sektorilla on ollut hänen keskeisin toimintakenttänsä. Ensin se oli työtä varsinaisen leipätyön ohella ja siitä asti kun hänet valittiin 1973 päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi, se oli hänen elämänsä pääsisältö. Viljo A' lla on lähes 30 vuoden ura päihdeongelmaisten auttajana. Jo Airamissa hän toimi hoitoonohjauksen yhdyshenkilönä, aikaansai Airam Oy:n hoitoonohjaussopimuksenja toimi luennoitsijana ja kouluttajana laajasti yrityskentässä myös Airamin ulkopuolella. J::I,

13 3 Nimettömien Alkoholistien piirissä Antosalolla on ollut erittäin keskeinen osuus jo vuosikymmenien ajan. Jo uvulla hän toimi Suomen AA:n piirissä kaikissa tärkeimmissä vastuutehtävissä. AA:n periaatteiden mukaan näissä toimissa voi olla vain tarkkaan rajatun toimikauden. Viljo A+ i1!i.nn työuran viimeinen varsinainen työtehtävä oli toimiminen Suomen AA-toimiston hoitajana A8 I.Ua on poikkeuksellisen suuret ansiot AA:n piirissä. AA:n nimettömyysperiaatteiden muk~, nämä eivät ole julkisia tietoja ja siten on vaikeaa tuoda esille hänen suurta merkitystään. f Valtava joukko ihmisiä on saanut päihdeongelmaansa apua ~ lta. Monet vaikeasti alkoholisoituneet henkilöt ovat voineet aloittaa uuden elämän hänen pyyteettömän apunsa avulla. Tätä työtä hän jatkaa edelleen.,,-"" _._---_...,-'"_. "_ _..., ---_ < ;:"" _.,- -." _.-----',.~-_.-... ~.~-,~---.." -_._:.~.~.~ ;~- ~._- j\. oli e~äs kes~ei~~st~ he~ilöist~ kun Suomeen t~otii~.~hdysvalloi.sta al~oholistien h~itoon ) Mmnesota-hOltomalh. Tama holtomalh on Suomessa rekisterolty MyllyhOldoksl. A. oh // ' keskeinen henkilö, kun uvun alussa perustettiin Kalliolan-klinikat,{f<;tka ottivat tämän hoitomuodon käyttöön. Klinikoiden ylläpitäjänä on Suomen vanhin setlementti. Kalliola, jonka hallituksen jäsen AQJ d' on ollut vuodesta 1985 lähtien ja edelleen. Siirryttyään 1990 sairaseläkkeelle Viljo A-.II on käyttänyt valtavasti aikaa sosiaaliseen työhön. Päihdeongelmaisten lisäksi kohteeksi ovat tulleet dementiaa sairastavat, psykiatriset potilaat ja kehitysvammaiset. Hän on ollut keskeinen henkilö, kun uvulla on luotu lähes koko Etelä-Suomeen kattava avohoitojärjestelmä. Tätä avohoitojärjestelmää on tarvittu kipeästi, kun viralliset yhteiskunnan laitokset ovat vähentäneet voimakkaasti laitoshoitopaikkoja. Viljo Af 7 on~telä-suomen Palvelukotiyhdistys ry:n perustajajäseijja hallituksen puheenjohtaja sen perustamisesta alkaen. -- Hän on Hoitokoti Kultarinne Oy:n hallituksen jäsen yhdistyksen perustamisesta 1996 lähtien. Hoitokoti Kuitarinne on Vantaan Tikkurilassa toimiva dementiapotilaille tarkoitettu hoitokoti. Hoitokoti Kultalampi Oy:n hallituksen puheenjohtaja hän on ollut yrityksen perustamisesta 1995 lähtien. Hoitokoti Kultalampi on Hyvinkäällä toimiva dementiapotilaille tarkoitettu hoitokoti. Koti-Huuna Oy:n hallituksen jäsen hän on ollut perustamisesta 1995 lähtien. Koti-Huuna on L.J.

14 _ 4 Hyvinkäällä toimiva kroonistuneille psykiatrisille potilaille tarkoitettu palvelukoti. Lisäksi Viljo A b on eläkkeellä ollessaan uhrannut runsaasti aikaansa vammaistyötä tekevien ihmisten henkisen hyvinvoinnin edistämiseen tekemällä vapaaehtoista työnohjaustoimintaa mm. seuraavissa yksityisissä palvelukodeissa: Palvelukoti Länsituuli, Espoo, Palvelukoti Kevättuuli, Espoo, Tyrvännön Palvelukoti, Hattula, Mierolan Palvelukoti, Hattula, Kuusimäen Palvelukoti, Lammi, Huunan Palvelukoti, Tervakoski, Pikku-Huunan Palvelukoti, Tervakoski, Koti-Huuna Oy, Hyvinkää. Edellä olevat tehtävät kuvaavat osaltaan sitä suurta tannokkuutta, jota Viljo A on osoittanut auttaessaan lähimmäisiään jo kymmenien vuosien ajan. Hänen työnsä on tuonut myös runsaasti tuloksia. Merkittävien tehtävien lisäksi Viljo AI 'lla on valtavat ansiot henkilökohtaisena "ihminen ihmiselle -auttajana" erityisesti päihdeongelmaisten parissa. Edellä esitetyillä perusteilla esitämme, että Te Herra Tasavallan Presidentti, soisitte sosiaalineuvoksen nimen ja arvon Viljo Henri~i AI ' F'le hänen ansiokkaan sosiaalisen toimintansa perusteella. Helsingissä 5. päivä huhtikuuta 1997 Hoitokoti Kultarinne Oy,!(y,-;). 'W'J"\ (. ~, 'Y"tl~Qf1.Q'L 1. ',. \.. ~.~-"~ ;~~ 'l.;~ Hannu Arl.,CQP.J. - - p..-a Palvelukoti Kevättuuli Oy /'~..;\-,,,,) ~ -~ -.'-,,' H'" ;\ :,..,.J' "- f, \..--,-~t/\:jj~ Jari lid Ari P' 313 Antti.jj.//;/1,.--.., /\. rt1_ t/.l~,,,,,,,~ _ u~ c.,.~/~ 6 -,- '-)-) ~ ~ /5.

15 5 Palvelukoti Länsituuli Oy --) -_.... \,~--" i1~:;ani ~'~2~ Antti p~ j$.alliolan Kannatusyhdistys ry /~. C. \:,w.-\ J ~_. Timo~ " toiminnanjohtaja,.myllyhoitoyhdistys ry I,.\ \ ' '-,,~..rn,~~ RistoK" puheenjohtaja toiminnanjohtaja,,\ kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti,~t;

16 LAUSUNTO VILJO A~ TOIMINNASTA KALLIOLAN SETLEMENTISSÄ Kalliola on vanhin maamme kolmestakymmenestä setlementistäja on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä. Kalliola toimii pääasiallisesti pääkauptrnkiseudulla, mutta sen toiminta tavoittaa kaikkialta maatamme tulevat asiakkaat. Kalliolan keskeisiä työmuotoja ovat päihdehoitotyö, kansalaisopistotoiminta, lapsi- ja nuorisokasvatustyö sekä eri-ikäisten harraste- ja kulttuuritoiminta. Kalliolassa työskentelee 60 kokopäivätoimista työntekijää ja 130 tuntityöntekijääja sen liikevaihto on vuositasolla n. 20 milj. mk. Viljo AQ nen toiminut Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja Kalliolan Vapaaopistonjohtokunnanjäsenenä vuodesta 1995 alusta alkaen. Viljo A It ZiikI panos myllyhoitotyönjuurruttamisessa suomalaiseen päihdehoitotyöhön on ollut merkittävä. Hän on ollut mukana käynnistämässä ja perustamassa Kalliolan klinikoiden Pellaksen ja Vantaian, myöhemmin Nurmijärven, lähinnä työelämästä hoitoonohjattujen päihdeongelmaisten sekä heidän läheistensä myllyhoitoyksikköjä. Hän on ollut perustamassa huumausaineiden käyttäjille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja Kalliolan klinikoiden Kiskon ja Kuvernöörintien hoitoyksikköjä. Ja Kalliolan päihdehoitotyön kehittäminen jatkuu edelleen. Viljo 1\ 3 hallituskaudella Kalliolan klinikoiden myllyhoitotyö on laajentunut laitoshoidosta avohoidon piiriin. Vuoden 1994 alusta Helsinkiin perustettiin myllyhoidollinen avohoitoklinikka ja vuoden 1997 alusta alkaen Kalliolan päihdetyön kehittämiskeskus. Kuluvana toimintavuonna Kiskon huumeklinikan hoitomalli siirretään osaksi Keravan nuorisovankilassa ja Tikkurilan työsiirtolassa vangeille annettavaa huumehoitotyötä. Vuoden 1997 keväällä käynnistetään Kiskon klinikan peruskorjaus- ja laajennusrakennushanke. Kaikessa tässä Kalliolan päihdehoitotyön kehittämisessä hallituksemme jäsenen Viljo Af I 1 rooli on ollut ja on edelleenkin merkittävä. Em. viitaten Kalliolan setlementti toivoo myönteistä ratkaisua hallituksemme jäsenelle Viljo Ae. He haettavalie sosiaalineuvoksen arvonimelle. Helsingissä ~.~,., \ T~~~'~'~ -:c_~ toiminnanjohtaja -Kalliolan Kannatusyhdistys ry. ~

17 STAKES SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TLiTKIMUS-jA KEHlTTÄMISKESKLJS Siltasaarenkatu 111. PL 220. OO'i31 Helsinki Puhellll (0')).,' relefax (O'J) " Dn:o 3347/06/97 Valtioneuvoston kanslia PL 275 c. ~; -,('"; " HELSINKI l I (1 '..,~; '-,2/ ~/c~ ('. ~... ~..._~~. Lähetteenne Dn:o 347/70/97 I~ "1 / I r-, L Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämistä Vilj 0 Henrikki A!. 37 Ille. l~1[/iii{!~ Pääjohtaja vajj:;jt4 J II.~ / Lakimies Harmu S" /' _" _".,".1":...-" /t.

18 SITOUMUS Mikäli Viljo Henrikki ~le myönnetään sosiaalineuvoksen nimi ja arvo, sitoudumme maksamaan päätöksestä johtuvan leimaveron. Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 1997 ~ It,).,()~ ~ Hannu p. Sk hnj~,~g-~ c~ lt~o ~~ 4~,-,- ~ L/ A A ~~J 1 RISTO K... KANSANEDUSTAJA OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI t~ KROUVARINTlE 9 r: laukkoko I EDUSKUNTA PUH ~ PUH fax fax Internet, rjslo.~.duskunto.fi X.400: G-risto; S"-"P-edulll':unto; A-moil".t; C-Il

19 , "- /".."".., j.. "/:~_: ;7:'::!. -_... ~... 1!tI()~:~MAAI" IAA"Ii\iHAlLlTI':~ ", I,:... 0 /. r LANssn KEl.".. SE'" I."YI ~-l AN.I)S. 1..-\1\....~"'" ~~-~~ ~:~=nu~,,,,,,-- -"".~ \.V.) "1 I I _","",--,-_,"._01'~~_..L.-"-'::'''_._...:...;:;...:.;..:.:._..:::r :::.:.:::..'=-:;;..;,. =.;:;::;..."...::.;.::..'--"i:...~~_---"_. _~." LAUSUNTO HAL Valtioneuvoston kanslia Viite: Lähete 347/70/97, SOSIAALINEUVOKSEN ARVONIMEN ESITTÄMINEN VILJO HENRIKKI A_LLE Asiakirjoihin perustuen lääninhallitus kunnioittaen esittää seuraavaa: Viljo A 7 1; on ty6skennellyt Airam Oy:ssä lasinpuhaltajana. Vuonna 1985 hänet nimitettiin yhtiön sosiaalipäälliköksi oltuaan ensin useamman vuoden työsuojeluvaltuutettuna. Sosiaalinen työ ja lähimmäisten auttaminen on ollut keskeistä A " J 1 elämässä. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus päihdeongelmaisten auttajana. Hän oli myös yksi keskeisiä vaikuttajia siihen, että Kalliola-klinikat perustettiin päihdeongelmaisten auttamiseksi 1980-luvun alussa. Lääninhallitus puoltaa arvonimen myöntämistä.,1 i ~ ~ -( -1'~ ~ ~.. ;7"... ;'.;;;~ L.' Maaherra Tuula 7.1 Sihteeri Marjo 81 II /f!'. Ratapihantie HELSINKI Puhelin. Telefon (09) Telekopio (09) Bangardsl'ägen HELSINGFORS XAOO, G etummi,s sukunllni :O kllvernel: Telefax PL HELSINKI OU=uIl1 :p. kllvernet: A =mailnet:c fi PB HELSINGFORS Internet, etummi.sukunimilajulh

20 HCN IAsuntola Villenpirtti Sivu 2/3,.,~ Thmisliheill:i hnolelljlitoa Mielenterveyskuntoutus Palveluasuminen Sosiaalinen kuntoutus '(Jg;j~Q1 ~ Berttas, Helsinki ~ Itä-Pakila, Helsinki ~ Pakila, Helsinki ~ Jokipato, Hyvinkää ~ Metsola, Hyvinkää ~ Pihkala, Hyvinkää ~ Tyrväntö, Hämeenlinna ~ Visamäki, Hämeenlinna ~ Huuna, Janakkala ~ Kaunisharju, Lahti ~ Kukkola, Oitti ~ Katrineberg, Vantaa ~ Kielokoto, Vantaa ~ Olkkala. Vihti ~ Asuntola-Villenpirtti, Vantaa Yhteystiedot ~ Kuvia ~ Vehkatien yksiköt, Vantaa (ennakkosivu) :-~~ Asuntola Villenpirtt0 Etusivu> Mielenterveyskuntoutus > Yksiköt> Asuntola Viilenpirtti, Vantaa Yleistä Villenpirtti on asunnottomille vantaalaisille tarkoitettu päihteetön asuntola. Villenpirtissä on 24 asuntolapaikkaa ja kaksi työntekijää. Asuntola Villenpirtti noudattaa majoitusasetusta. Asumis- tai majoitussopimus tehdään määräajaksi kerrallaan, koska asuntola on tarkoitettu tilapäiseen asumiseen. Asukasvalinta toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin' sosiaalitoimen kanssa illenpirtti tarjoaa puitteet valvottuun kodinomaiseen asumiseen. Asukkaat huolehtivat omasta arjestaan täysin omatoimisesti. Henkilökunta neuvoo ja ohjaa asukkaita pulmatilanteissa ja asioiden hoitamisessa. Sijainti Villenpirtti sijaitsee Vantaankoskella Kehä III:n tuntumassa. Lähin kauppa, pankkiautomaatti ja posti sijaitsevat alle kilometrin päässä. Bussiyhteydet eri puolille Vantaata ja Helsinkiin ovat hyvät. Juna-asema sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Tilat Villenpirtti on kaksikerroksinen kerrostalo, jossa ei ole hissiä. Huoneet asuntolassa ovat pääasiassa yhden hengen huoneita. Kaksi huoneistoista on kahdelle tai kolmelle henkilölle tarkoitettuja perhehuoneistoja. Ylimmässä kerroksessa ovat yhteistiloina olohuoneet ja keittiöt. J. :/1: htto://www.hcn.filmain.aspx?id=

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta.

Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. Häiriöttömyyden ja riskienhallinnan merkitys toimitusvarmuudelle, rakennusalan pk-yrityksen näkökulmasta. Ari Kammonen 10/2/2007 1 Ari Kammonen Rakennusmestari Noin 15v työmaiden johdossa Noin 8v ESRL:n

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Palveluasuminen Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Setlementti Ukonhattu ry Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä.

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE. TILASTOKESKUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut TILASTOKESKUS. Haastattelija:

ESS-KONTAKTILOMAKE. TILASTOKESKUS Haastattelu- ja tutkimuspalvelut TILASTOKESKUS. Haastattelija: TILASTOKESKUS 0..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Kieltäytynyt Ei puhelinta Siirretty toiselle

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten

ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten TILASTOKESKUS..00 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 000 TILASTOKESKUS ESS-KONTAKTILOMAKE tutustumista varten Haastattelija: Kohdehenkilö: Kohdenumero: Kohdehenkilön puhelinnumero:.. Ei puhelinta salainen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi

TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto. Yhdistyskoulutus Samu Nurmi TTER Teekkaritoiminnan edistämisrahasto Yhdistyskoulutus Samu Nurmi Rahastosta Perustettu 2006 Alkupääoma (noin 5 miljoonaa ) Teekkaritoiminnan edistämisyhdistykseltä TTEY:ltä (nykyinen Pyöreän tornin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla

Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Ratkaisuja alle 25- vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen Helsingissä asumiskokeilujen avulla Kiinnostaisiko oma yksiö palvelutalossa? facebook 19.11.2015 Haluatko Sinä olla mukana ainutlaatuisessa jutussa,

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot