Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien"

Transkriptio

1 Selvä Ratkaisu SAATE Pispalan ja Nokian AA ryhmien Suomen AA Palvelulle ja AAryhmien vuosikokoukselle osoittama kirjelmä Suomen AAtoimiston siirtämisestä Pirkanmaalle Oheinen kirjelmä runsaine liitemateriaaleineen on postitettu kaikkiin Suomen AA kustannuksen kokousluettelosta löytyviin AA ryhmiin alkuvuodesta Selvän Ratkaisun toimitus pitää tärkeänä, että jokaisella suomalaisella AA jäsenellä on mahdollisuus tutustua tähän hengentuotteeseen, vaikkakin luultavasti eri syistä kuin kirjelmän laatijat ovat tarkoittaneet. Muutamia huomioita tästä dokumentista: Skannaus on melko heikkolaatuinen koska emme voineet käyttää tekstintunnistusta johtuen alkuperäisen dokumentin puutteista. Esim. sivuilla 7 9 esiintyvää Myllyhoitolehdestä peräisin olevaa artikkelia ei ole osattu tulostaa, ja jokaisen rivin lopusta puuttuu sana tai pari. Tällaisessa tilanteessa tekstintunnistus käy vaikeaksi. Koska alkuperäisessä dokumentissa rikotaan räikeästi nimettömyyttä, teimme ratkaisun poistaa tekstistä aivan kaikki sukunimet. Sukunimen puuttumisesta ei siis voi päätellä että kyse on AA:n jäsenestä. Jos joku sukunimi on näkyvissä, on kyse vahingosta. Selvän Ratkaisun toimitus Sober Solutions Pirate Publishing 2009

2 SUOMEN AA PALVELU JA VUOSIKOKOUS Tampere Pispalan AA ryhmä ja Nokian AA ryhmä ovat asiapalaverissaan käsitelleet jäljempänä mainitut Suomen AA:n kokonaisuutta koskevat asiat ja tehneet niistä yksimieliset päätökset seuraavasti: Päätös: Teemme aloitteen, että Tikkurilassa sijaitseva Suomen AA Toimisto siirretään Pirkanmaalle I Tampereelle niin nopeasti kun se on mahdollista. Perustelut: Siirtyvään Toimistoon valitaan Kolumbuksen kaltainen perinteitä kunnioittava ja toteuttava toimistonhoitaja. Pääkaupunki keskeisyys pois. Pirkanmaa on sijainniltaan keskeinen, sekä AA:n perinteitä kunnioittava ja toteuttava alue. Toimiston siirtyminen sisämaahan lisää kiinnostusta kustannuksen palvelutehtäviin, sekä palvelualttiutta ja kiinnostusta koko AA:n toimintaa kohtaan koko maassa. Kustannukset pienenevät huomattavasti, kuten toimitilan vuokrat, palkkatasot, ym. Voidaan jatkossa vapautuvia varoja siirtää esimerkiksi kirjallisuuden kustannuksiin ja tällä tavoin halventaa kirjallisuuden hintoja. Kirjanpito on ulkoistettava toimistolta. Nykykustannukset ovat suuruusluokkaa Euroa vuosi, kun kirjanpidon hoitaa ammattitoimisto kustannukset ovat tämänkokoisessa kirjanpidossa vuositasolla suuruusluokkaa Euroa kirjaustapa oikein valittuna. Vastuullinen toimisto kun hoitaa kirjanpidon niin se vapauttaa toimistomme henkilökunnan tarkempaan, virheettömämpään ja tehokkaampaan työskentelyyn koko AA:n hyväksi. Meillä AA:ssa ei ole Johtajia vaan uskottuja palvelijoita, jotka ovat vastuussa suoraan jäsenistölle. TÄMÄ ON MEIDÄN YKSIMEIUNEN KANTAMME ASIOIHIN, TÄMÄ KIRJE OSOrrETAAN SUORAAN SUOMEN AA:N KUSTANNUKSEllE, SUOMEN AA PALVELUllE JA TULEVAAN VUOSIKOKOUKSEEN. KUNNIOITTAEN PISPALAN AA RYHMÄ JA NOKIAN AA RYHMÄ Tekemamme päiitölcset perustuwjt perusteelliseen semtykseen miten Suomen AA:ta on luotsottu jo pitkaan. Toimiston hoittijina KolumbuksenJalkeen on toiminut sellaisia henkilölttljoilla on suoria kytkljksiij eri laitoksiin. Suomen AA:tajatkuvasti halutaan hlvuttamalla liittaa ja tai hyljdyntaa eri tavain laltolcsien toimintaa. Esim: myyllyhaito perustuu AA:han, AA on me/dan jatkoho/topaikka, ym, NAINHÄN EI OLE,SILLÄ SUOMEN AA on itseniiinen omtmlrainen yhteisö ei1ca ole kytkölcsissii mihinkaan ulkopuoliseen laitokseen tai yhteisöön. Sisnesmiehet tehköön bisnestaan rauhassa, mutta iilklj6n sekoittako siihen Suomen AA:ta ml/laän tallalla. Emme ole pahanteossa vaan ainoa tarkoituksemme on sailyttää AA sellaisena kun se on nama liuosikymmenet ollut. Ryhmat olkaa hyvatja käsitelkaä asiapalavereissanne, tamä tärlce6 oslo, AA:n tulevaisuuden kannalta ja tuokaa kantanne puolesta tai vastaan, tulevaan liuos/kokoukseen kiitos.

3 TIEDOITE JA SELVITYS AA:N 60 VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN TOIMISTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ AA-KUSTANNUKSEN, TOIMISTON, JA MUIDEN TOIMIOIDEN KANSSA, SEKÄ LIITTEET MIHIN SUOMEN AA ON MENOSSA, LUISUMASSA? Vuonna 2004 perustettiin Suomen AA:n 60 vuosijuhlatoimikunta, juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Amurin Veli-Matti. Puheenjohtaja valtuutettiin kokoamaan ja valitsemaan toimikunnan jäsenistöön tarvittava määrä toimijoita ja uskottuja palvelijoita joita valittiin 9 kappaletta, Raija kahvionpitäjä erosi alkumetreillä kun kokouksia ei pidettykään hänen omassa baarissaan Helsingissä. Hämeenlinnan Jallu vetäytyi lehdistötiedotus tehtävistä. Hänen toimensa ei perustunut tehtyihin päätöksiin "ei ulkopuolisia virtauksia", Kaikki muut juhlatoimikunnan jäsenet jatkoivat tehtävissään uskottuina palvelijoina, loppuun saakka. Järjestäytymiskokouksessa jaettiin tehtäväalueet ja valittiin toimihenkilöt, päätettiin selvitellä aikaisempien juhlien toimintatapoja ja poimia niistä kaikki hyödytlinen. Heti aluksi päätimme tehdä tästä juhlasta ka1khta osin perinteitä ja AA.n historiaa kunnioittavan juhlan, missä ei sallita mitään ulkopuolista virtausta pidettävässä AA.n 60v juhlassa, SIITÄ PIDETIIIN TINKIMÄnÖMÄSTI KIINNI JA SAIMME NAUnlA SELLAISESTA JUHLASTA, JOSSA OLI KÄSINKOSKETELTAVA HENKI LÄSNÄ. Mainitaan muutamia esimerkkejä miten yhteistyö joidenkin tahojen kanssa oli lähes sietämätöntä. Juhlanumero AA 60V RATKAISU lehti, toimikunnassa päätettiin, ei tehdä erillistä juh/akirjaa kuten 50 v juhlissa oli tehty WHln ~däön RATKAISUl.EHDEST:4 rt JUHLANUMERO 2000 kpl JOKA TOTEUTETAAN PERINTErrÄ KUNNIOITTAEN HUOM: EI :.~i;:fu!.änlaista PIILOMAINONTAA ULKOPUOLISISTA VIRTAUKSISTA. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana olin Ratkaisulehden päätoimittajaan lukuisia kertoja yhteydessä juhlanumeron sisällöstä, esitin, että toimitaan palvelun ja juhlatoimikunnan päätösten pohjalta ja laitetaan Paten historiikki, AA rakennekaavio, 12 askelta ja 12 perinnettä, tarinoiden osalta laitetaan sellaisia juttuja ja tarinoita joissa ei selvitellä mitään AA:n ulkopuolisista laitoshoidoista ja tai mistään muustakaan AA.n ulkopuolisesta virtauksesta vaan puhtaasta AA:sta, koska oli kysymys AA:n 60 V JUHLANUMEROSTA 2000 kpl. Päätoimittaja päätti kaikesta huolimatta kävellä tehtyjen putasten yfl ja laittai j\..ittui:;> i;-;;~c" kerrottiin hoitolaitoksista. Päätoimittaja sai kehotuksen poistaa kirjoitukset juhlanumerosta, hän ei kehotuksista huolimatta vieläkään poistanut kaikkia tarinoita juhlanumerosta. Tarina edelleen painetussa lehdessä oli tallella, joten poistimme sen kaikista juhlassa jaettavista kappa!eista, olimme uskottuja palvelijoita ja saaneet tehtäväksemme valvoa kirjoituksia puhtaasta AA:sta ja toimimme tehtyjen päätösten pohjalta. Muutakin vielä ilmeni, 12 askelta ei siinä julkaisussa ollut, sen sijaan oli kahteen kertaan 12 perinnettä, " perinteet kunniaan". Suomen AA painatti erillisen 50 v juhlalehtisen, tuolloin kustannuksen puheen johtajana toimi Hämeenlinnan Jallu ja oli vastuussa painatuksen sisällöstä. Kalliolan kahden sivun mainos oli juhlapainoksessamme. Siitä saimme syyn tarkkailla kirjoituksia 60 v juhlanumerossamme. :J;.

4 MUITA KUMMAJAISIA ALKOI SELVITÄ LISÄÄ JALLU OLI VALlITU lehdistö tiedotteen ym. aineiston laatijaksi, TIDOTTEITA JA MUUTA MA TERIAALlAHAN ALKOI TULLA KUN TURKIN HIASTA tottuneelta kirjoittajalta joka vuosikymmeniä oli sujuvasti vastaavanlaisia vääntänyt. Aineistossa havaittiin sellaisia piirteitä jotka ei mitenkään sopineet PERINTEITÄ KUNNIOITTAVAAN LOPPUTULOKSEEN. Jallu vetäytyijuhlatoimikunnasta. Jallun toimet herättivätsuuren mielenkiinnon miksi hän halusi toimia niin voimakkaasti hoitolaitosten mukana olemiseen jopa Suomen AA: 50vjuhlajulkaisussakin, aloimme tutkia asiaa perusteellisesti, tulokset selviää liitteissä. Hän oli kerännyt ympärilleen joukon AA laisia ja perusti erilaisia hoitolaitoksia ympäri Suomea. Se on oikein että olemme yritteliäitä mutta ei tungeta ja sekoiteta niitä Suomen AA:han. AA on itsenäinen omovarainen yhteisö joka ei ole sidoksissa mihinkään ulkopuoliseen. Mitä muuta AA:n kustannuksella. Jo vuosikymmeniä sitten alkoi tämä Suomen AA:n hyväksikäyttö yksityishenkilöiden liiketoiminnoissa ja sosiaalineuvoksen titteleiden haussa suosituskirjeissä ym mainitaan suuria saavutuksia Suamen AA:ssa. Suosituksen allekirjoittaja "jallu" toimi Suomen AA:n kustannuksen puheenjohtajana. Samoin mulitaman hengen porukka on perustanut yritysryppäitä katso "liitteet"joista aina on yritetty ja onnistuttukin soluttamaan henkilöitä Suomen AA:n johto tai tärkeisiin tehtäviin heti Kolumbuksen jälkeen. Viimeisimmät töriceydet: Toimiston hoitajana toiminut kalliisti opetettu Risto sai lähteä toimistonhoitojien tehtävistä kun ei ollut sovelias sapluunaan. Epämääräinen porukka oli eräänä päivänä rynnännyt toimistolle ja sanonut Ristolle toimistonhoitajalle ettii kentiiliä on niin kova paine sun tekemien virheiden takia lehtiemme palstoilla että sun on erottava!!!. Tapahtuneet virheet lehdissö olivat luokkaa joku vuasipåivä oli unohtunut Ym pilkkuvirheitä. Risto erosi. Tilalle volittiin vr toimiston hoitaja seuraaviin lehtiin ilmestyi suuri Bill W porukan ilmoitus ja homojen ja lesbojen ryhmien tapahtumat ruotsissa HUHHUH! KUULUUKO TÄLLAISET ILMOITUKSET MEIDÄN SUOMEN AA:N SISÄISIIN LEHTIIN?. UUSI TOIMISTONHOITAJA VALITTIIN TEHTÄVÄÄN Taas yksi samaa periaatetta noudatteleva "Iaitoshoitorenkaan" uranuurtaja. HANNU uusi toimistonhoitajamme. Hän on toiminut myllyhoidonja kal/ioldn johtotehtiivissii. NÄMÄ KERTOMAMME TOSIASIAT OVAT KARUA TODELLlSUUITA S/rrÄ, ETTÄ SÄILYYKiJ SUOMEN AA VIELÄ lapsillemme JA lapsiemme LAPSILLE SELLAISENA ArrONA PERINErrEISENÄ AUITAJANA KUN ME OLEMME SEN SAANEET..5.

5 Lehti Päätoimittaja xx osite Ref: AA 60 vuotta suomessa Arvoisa päätoimittaja Alkoholismi on vakava ongelma Suomessa. Se haittaa monin tavoin alkoholistin ja hänen lähintensä elämää. Alkoholista johtuvat sairaudet ovat merkittävä kustannuserä yhteiskunnalle, puhumattakaan siitä inhimillisestä tuskasta jota alkoholi aiheuttaa esimerkisi perheväkivaltana. Suomessa alkoholin suurkuluttajia arvioidaan olevan välillä eli kyseessä on n. 10 % väestöstä.. Tyypillisimmillään suurkuluttaja on työssä käyvä vuotias mies. Myös varsin yleinen piirre on, että he ovat käyneet läpi kertaalleen avioeron. Suurkuluttajista alkoholisteja, eli alkoholiriippuvaisia, heistä arvellaan olevan noin puolet. Tämän vakavan ongelman hoitamisessa AA, joka nyt siis Suomessa täyttää 60 vuotta, on yksi hyvä ja yhteiskunnan kannalta erinomainen vaihtoehto, koska se ei maksa yhteiskunnalle mitään. AA:ssa ei liioin ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja.. AA toimii omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole yhteydessä mihinkään aatteelliseen, uskonnolliseen tai poliittiseen suuntaukseen, järjestöön tai laitokseen. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiista kysymykseen, eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA ei pidä jäsenkortistoja tai osallistujien luetteloja. AA:n jäsenet esiintyvät julkisuudessa nimettöminä, eikä heidän kuviaan pidä julkaista AA:ta käsittelevien asioiden yhteydessä. Näin turvataan kaikille mahdollisuus osallistua AA:n toimintaan, onhan alkoholismi monesti sairaus joka tahraa uhrinsa. Toimintavuosiensa aikana AA on auttanut kymmeniä tuhansia alkoholisteja toipumaan. Suomen AA:lla on viikoittain yli 1200 suomenkielistä AA-kokousta eli palaveria noin 700 eri AA-ryhmässä. Niihin ovat tervetulleita kaikki alkoholistit ja myös sellaiset, jotka epäilevät olevansa alkoholisteja. AA:ssa ei ole tyypillistä johtohierarkiaa eikä johtajia. Kukin AA ryhmä on itsenäinen ja päättä itse omasta toiminnastaan. Onko mahdollista, että lehtenne tekisi AA:n 60 vuotis-juhliin liittyen jutun, jossa kerrottaisiin AA:n toiminnasta? Toivomme näin, jotta mahdollisemman monelle alkoholiongelman kanssa painivalle saataisiin oikeata tietoa AA:sta, sekä kynnys tulla yrittämään toipumista AA:n avulla mahdollisimman matalaksi. Olemme teihin yhteydessä lähitulevaisuudessa. Kunnioittavasti AA:n juhlatoimikunnan puolesta xx puh yy puh J-1.

6 Lehti Päätoimittaja xx osoite Asia: AA 60 vuotta Suomessa Arvoisa päätoimittaja Lähestymme teitä yhteistyön toivossa. Alkoholismi on vakava ongelma Suomessa. Yksilötasolla se haittaa monin tavoin alkoholismiin sairastuneen ja hänen läheistensä elämää. Yhteiskunnallisesti ongelman laajuus on todella huomattava. Menetettyjen työpäivien, alkoholisairauksien,jjlllmvnam JejtQjhpjdoo ~ perheväkivallan ja huostaanottojen vuoksi pelkästään Suomessa arviot alkoholin suurkuluttajien määrästä vaihtelevat välillä , eli kysymyksessä on n. 10% väestöstämme. Suurkuluttajista alkoholisteja arvellaan olevan noin puolet. Tarkkaa määrää kukaan ei pysty sanomaan. AA on lyhennys englanninkielisistä sanoistajyselwlics AMIMJl2us. AA syntyi Yhdysvalloissa v.1935 ja Suomen se saavutti v.1948, joten vietämme 60-vuotisjuhlavuotta. Nykyään toimintaa on kaikissa maanosissa yhteensä n. 180 maassa. Nimensä mukaisesti AA:n toiminnan kulmakivi on nimettömyys. Jokaisella apua alkoholismiinsa hakevalie suodaan siihen näin mahdollisuus täysineanmisti.: Tiedotusvälineissä emme esiinny omilla kasvoillamme ja nimillämme, koska haluamme tuoda esiin periaatteemme, emme henkilöitä. AA:ssa ei ole muita jäseneksi pääsyn vaatimuksia kuin halu lopettaa juominen. Emme ole sidoksissa mihinkään poliittisiin, aatteellisiin tai uskonnollisiin järjestöihin tai laitoksiin. Emme myöskään ota kantaa mihinkään kiistakysymyksiin tai muiden tahojen toimintaan. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja tarjota kaikille alkoholisteille sama mahdollisuus. _.- ---_._~-. -._ ~-.-_.- -".- '- -- -_:_'..'--.., '-.".--.- Alkoholismin hoitokentässä on.. 'DlU1ca1l8 UlCitftabgia,mjki-:flm!!lI!!ti hyvä... Oman käsityksemme mukaan kuitenkin parhaat tulokset syntyvät AA:n avulla. Varmasti suuri syy tähän on se, että jäsenistöömme hakeutuvat itse apua haluavat. Joka vuosi Suomessa yli 400 alkoholistia saavuttaa AA:n avulla yhden vuoden raittiuden. YhteiskUIUlan kannalta AA-liikkeen toiminta on merkityksellistä eritoten sen vuoksi, että sille ei koidu tästä hoidosta lainkaan kustannuksia. AA:n yksi tärkeimpiä periaatteita on, että se ei ota avustuksia miltään ulkopuoliselta taholta. AA toimii omien jäsentensä vapaaehtoisen tuen turvin. Kartoittaessamme aikakauslehtitaijontaamme poimimme sieltä muutaman, joiden linjaan voisi sopia juttu liittyen 6O-vuotiseen toimintaamme Suomessa. Edustamanne lehti kuuluu niiden joukkoon. Onko mahdollista, että lehtenne tekisi artikkelin AA:sta ja olisi näin mukana yhtenä merkittävänä lenkkinä 60-vuotisjuhlamme tiedotuskampanjassa? Tällä tavalla on mahdollisuus välittää tietoa ja toivoa monelle alkoholiongelman kanssa painivalle. Jos lehtijuttu pelastaa yhdenkin ihmishengen, ei sen arvoa voi millään mittarilla mitata. Juhlavuotemme päätapahtuma on Tampere-talossa pidettävä juhla. Myös sen yhteydessä on tiedotusvälineille suunnattu lehdistötilaisuus ennen juhlaa klo Pääjuhla alkaa klo Olette tervetullut myös juhlaan. Palaamme asiaan vielä kesällä ennen juhlaa. Mikäli olette kiinnostunut tekemään artikkelin toiminnastamme, toivomme teidän ottavan yhteyden allekirjoittaneislfu. AA-LIIKKEEN 60-VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN PUOLESTA Jari~ ~4 jari.h P F mail.com f:

7 AA-LlIKKEEN 50-VUOTISJUHLIEN TIEDOTTAMISSUUNNITELMA YLEISTÄ Tiedottamisen vastuuhenkilöinä toimivat Risto ja:jallu, Kaikki materiaali käydään yhteisesti läpi sovitun aikataulun puitteissa. Risto ja Jallu käyttävät tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä apunaan. TEHTÄVÄ TOTEUTUSAIKA TOTEUTUSTAPA TIEDOTTAMISSUUNNITELMA JA AIKATAULU YLEISTIEDOTE sn VKO 13-14/08 VKO 13/08 Jallu tehnyt. Suomen AA-toimislo lähettää KIRJE VALlKOIDUSTI AIKAKAUS LEHTIEN PÄÄTOIMITTAJILLE VKO 16-18/08 Erkin tekemää pohjaa muokkaamalla Jallu tekee. Erkki postittaa vko 27/08 KIRJE PAIKALLISRADION JA PAIKALLlSTELEVISION TOIMITUKSEEN VKO 18-20/08 -Muokattu versio. Jal!u tekee;'; ~ostittaa vko 27/08 KIRJE YLEN JA MTV:N TOIMITUKSEEN VKO 18-20/08 Muokattu versio. Jallu tekee ja postittaa vko 27/08 LEHDISTÖTILAISUUDEN INFO MATERIAALI VKO 20-22/08 :allu tekee tiedotusosuudesta tiivistelmän toimittajille. Tiivistelmä jaetaan käteen ennen tilaisuutta. YHTEYDENOTOT TOIMITUKSIIN VKO 32/08 SähköpostiiJallu LEHDISTÖTILAISUUS Tilaisuudessa mukana enintään kaksi AA:n jäsentä Jallun ja Riston lisäksi. LEHDISTÖKAHVITUS Lehdistötilaisuuden jälkeen. TAMPERE ~ RISTO ~

8 Myllyhoito-Iehti - Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 1/3 myllyhoito.fi etusivu palaute toimitus arkisto teksti! Etusivu. Henkilöt. Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa -- LI Etusivu Pääkirjoitus Ajankohtaista!li!l Artikkelit Jutut Henkilöt Kysy asiantuntijalta Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Myllyhoito tuli suomeen 2S vuotta sitten Toivo ~ "Kun on hyvä asia ja hyvä porukka, niin sitä menna vaikka sen kuuluisan harmaan kiven". Topi kertoo kuinka toi myll) tuliaisena Smithin klinikalta Thunder Baysta. Minnesota -malliin tutustuminen "Alkoholipoliittisella tutkimuslaitoksella oli väliaikaisena tutkijana se kuin Kai P & Hän lähti Suomesta ensin Ruotsiin, sitten Yhdys sieltä Kanadaan. Kanadasta hän kirjoitti ja kysyi minua asiantuntija haastattelututkimukseen. Sain Alkosta toimivapaata matkaa varten Myllyhoito tuli tuon Amerikan matkan kylkiäisenä. Thunder Bayssa! siellä oli AI-Anon -ryhmä myös suomenkielisille. Menin ryhmään ku kerroin omaa tarinaani. Kaverit ryhmässä sanoivat, että mene Smit Siellä on hyvä hoitopaikka, jonka johtaja antaa varmasti mielellään klinikalla ja siitä vierailusta kirjoitin sitten palattuani artikkelin: "My raitistaa juomareita Kanadassa". Artikkeli julkaistiin Alkoholikysymy Kun sitten ruvettiin Suomessa varsinaisesti klinikkaa perustamaan, että meillä on loppujen lopuksi aika vähän tietoa mitä se hoito oikei olisi käytävä uudelleen Amerikoissa. Esimies puolsi matkaani. Ajatt( hyvä puhua asiasta myös pääjohtaja Heikki K-,kanssa. Soitin r aamuna, niin hän sanoi, että sinä olet Topi myöhässä. Olen hyväksi Amerikkaan jo kolme päivää sitten. Kiertelin sen matkan aikana ne klinikat." Myllyhoito käynnistyy "Kun tulin takaisin Suomeen minulla oli täysi höyry päällä, että nyt klinikan käynnistystyö alkuun. Olli M 7 tuli sitten morjestama sinne A-tutkimuslaitokselle työhuoneeseeni. Hän oli lukenut artikke mieltä että pannaan klinikka vaan heti pystyyn. Marssin Pekka K.., että tämmöinen suunnitelma on. Pitäisi saada miljoona rahaa. Pekk heti, että tämä on nyt väärä aika. Alko oli juuri rahoittanut Töölön selviämisaseman ja hallintoneuvoston pöytäkirjaan oli merkitty, ett. vuoteen ei rahoiteta muita vastaavia hankkeita, ennen kuin nähdää Töölöön tulos. Kävimme vielä uudestaan Pekan luona. Hän löi jo lo~ :l

9 Myllyhoito-Iehti - Läpi hannaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 2/3 pöytään ja sanoi, että uskokaa nyt jo, että täältä ei hankkeeseen rc V/LL te 4AY6JI\11S red osoitti meille ovea. l-fo I 7;;1:\, J4 Mulla oli kaverina P ml ViljQ] Neuvottelimme ka hdestaan ja pä Alko on ainut paikka josta kesken vuotta voimme rahoitusta saada. mentävä porrasta ylemmäs ministeritasolle. Tiesimme, että valtiosi; Hiltunen on ensimmäinen pykälä, jonne tulee päästä. Eduskunnassi kävimme useita kertoja asiaamme esittelemässä, Kaisa R kerran, että Kaarina S"'on henkilö, jota valtiosihteeri kuuntelee hänelle. S~uli paikalle. Puhuttiin asia hänelle. 5_sanoi, et vie asiaa eteenpäin ja soittikin sitten jo samana iltana puoli kaksitoi kotiin, ja sanoi, että voitte tilata ajan. Vastaanotto on hyvä! Samaan aikaan tuli vielä lisävahvistusta. Olin ollut aiemmin yhteyd( pääministerin sihteeriin. Eräänä aamuna viisitoista yli kahdeksan pl heleä-ääninen tyttö sanoi, että: "Hyvää huomenta - Valtioneuvosto Hän tarkisti henkilölllsyyteni ja kysyi, että täällä on pääministeri Ka linjan päässä, otatteko puhelun vastaan 7 Että otanko? Pääministeri hän on nyt tätä asiaa jonkin verran selvittänyt. Asia on hyvä. Hän k asiaa henkilökohtaisesti ja hän on soittanut valtiosihteeri H...le, se sieltä järjesty. Olin varma, että nyt ovat kyllä pullat hyvin uunissa. Rahasummaah tiedetty. Tavoittelimme siinä miljoonaa markkaa. Meitä oli sitten ne A", Kalliolan rehtori Arvo H.r ja rahavarojen hoitaja Pert sekä minä valtiosihteeriä tapaamassa. En kerinnyt olla äänessä kuir puoliminuuttia, niin 1-&.sanoi, että riittää. K Ilä minä "uo ot tl annan teille kolme miljoonaa rahaa atte kaksi il'oanaa klini an) perust iseen'a mil'oona siihen seurantatutkimukseen Askel oli k tultiin sieltä pois. Kolme mi joonaa mar aa, reilusti enemmän kuin uskallettu toivoa, oli pussissa." Työelämän hoitoonohjausta "Työelämäkoulutuksen osalta oli alkuun semmoinen kipuvaihe. VOIS tämä myllyhoitoajatus oli kolme askelta edellä virallisesta ideologia~ Työnantajat eivät hyväksyneet. Ne pelkäsivät, että heille tulee Ilsäk Kirjoittivat jopa kirjeenkin, että tutkija ~ esittää sellaista ohjelr työpaikoilla, jota järjestöt eivät ole hyväksyneet. Vaadittiin jopa mll erottamistani. Alkon johtaja K. II k:utsui minut puhutteluun: oikein on?". "Pieni työtapaturma, ei tässä mitään" sanoin. K... lapun roskikseen. "Henkilöstöpolitiikasta päättää Alko"! fvlinllllahan ' työpaikkojen tuki takana. Lääkärit ja työterveyshoitajat sanoivat ka tämmöistä me tarvitaan. Pitää olla jämäkkä ote ja samalla oikellder Luulen, että työpaikkojen myönteinen palaute vaikutti myös päämir S"n kantaan. Kun klinikka Pellaksessa avattiin, olin jo Alkosta eläkkeellä ja minull vapaus käydä klinikalla. M. Olin alkuun noin puolivuotta Kalliolassa töi: etten puutu mihinkään. Löyhä/lä otteella vain katselin sivusta miter ajetaan sisään. 81 Olli oli siinä vaiheessa oikea mies. Hän sa innostumaan. Hän myös valikoi muut tekijät. Monet olivat sellaisia; poikia ja tilanteita kyllä riitti. Asiat olisi pitänyt sopia joskus vähän t etukäteen, mutta kun uutta homma perustetaan, niin ei siinä saa 01 byrokratiaa takana, vaan mahdollisimman paljon itsenäisyyttä. Kun on hyvä asia ja hyvä porukka niin sitä mennään läpi vaikka ser harmaan kiven." ~.

10 Myllyhoito-lehti - Läpi harmaan kiven-myllyhoidon käynnistyminen Suomessa Sivu 3/3 Lue kokemuksia ensimmäisestä myllyhoitoleiristä Rokansalo tästä Toivo Ilmari P~ "Synnyin Mäntyharjun pitäjään, joka nykyisin on Pert pitäjä. Paikka on sama missä minulla nykyisin on kesämökki. ME yksitoista lasta. Asunto oli pieni, muutaman neliön torpparin mö Äiti, joka oli hyvin toimelias ihminen, sanoi että kansakoulun sac kotoa käydä, ennen kuin laitetaan ulos maailmalle. Kansakoulu ( neljä vuotta ja sitten oli jatkoluokat parivuotta. Jatkoluokat olivc kertaa viikossa, niihin sai mennä harkintansa mukaan. Olin pairr Parantalan talossa. Kun sitten kerran sanoin isännälie, että se ja olisi tänään ja minä voisin sinne mennä, niin isäntä sanoi, että e mennä. Sikoja osaat ruokkia hyvin. Siihen se sitten koulu jäi." Työura "Olin töissä tukkimetsässä, tukinajossa, renkinä ja niin edelleen muutamat vuodet aina Talvisotaan saakka. Kuljeskelin ympäri S oli nuori, ei ollut lainkaan huomenesta huolta, vaikkei ollut kuin taskussa. Jollain tapaa sitä pärjäili. Vuonna 1940 lähdin vapaaehtoisena sotaan. Siellä meni sitten n kymmenen kuukautta. Sodan jälkeen lähdin maailmalle ja tein k tilapäishommeleita. Etsin sellaista työpaikkaa missä olisi varma I eläke. Hain ja pääsin poliisikouluun Helsinkiin. Helsinkiin ei silloil asuntolupaa, mutta sillä tavalla sai, kun meni poliisikouluun. Siir lu pa automaattisesti. Poliisin työstä siirryin Alkoon Salmisaareen. Siihen aikaan oli ost tarkkailu käynnissä ja minä ajattelin, että sehän olisi pirun hienc pääsisi kynätöihin. Haastattelija sanoi, että tulkaa ensin taloon 'II töihin, niin sieltä pääsee sitten helpommin eteenpäin. Lopulta p~ haastattelukomennuksille ja siitä alkoi ura alkoholitutkimuksen ~ Juomatapatutkimuksesta se kohdallani alkoi. Haastattelut tehtiir ruokatunnilla. Siinä sain hyvän paikan nähdä työpaikan sisälle. C Alkossa koko pitkän työurani aina eläkkeelle pääsyyn asti, ensin varastomiehenä, sitten haastattelijana, tutkimussihteerinä ja lo~ tutkijana. Klaus ~järjesti tutkijan vakanssin ja ~ Pek hyväksyi." «Takaisin Seuraava> Myllyhoitoyhdistys ry II tekninen toteutus Kotimaa-yhtiöt/verkkopalvelut ~.

11 r'''' ~ 1; ~--.. L.!\'...' ~"7 ;:J:.J l'''~,~ ~ - ~~"'''-~'''-~ 1,. ; 1,II, y- 9 7-,...1,. ~ (',1.. V' //-1 I.!t h II 7 (~. J ", ".i. _I!!:JJ.::..-,.,1 s:-/ il q i~,s'< 1/ 1._~..~.~ ~....~~...~, '~... "..1 Herra Tasavallan Presidentti Me allekirjoittaneet yhteisöt, yhtiöt ja henkilöt esitämme kunnioittavasti, että Te, Herra Tasavallan Presidentti, myöntäisittemljo He~rikki A :!9Helsingistä hänen merkittävistä yhteiskunnallisista ansioistaan sosiaalineuvoksen... arvon. /~.

12 2 Esityksemme perusteluiksi esitämme seuraavaa: Viljo Henrikki A' 7 syntyi Hän toimi lasinpuhaltajan arvostetussa ammatissa ensin Riihimäen Lasi Oy:ssä ja sitten Airam Oy:ssä. Työtoverit valitsivat hänet vuonna 1973 Airam Oy:n päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi. Tässä tehtävässä hän toimi aina vuoteen 1981 asti. Tällöin hänet nimitettiin Airam Oy:n suojelupäälliköksi. Tästä tehtävästä hänet nimitettiin koko yli 2000 työntekijän suuryrityksen Airam Oy:n sosiaalipäälliköksi vuonna Vuonna 1988 hän siirtyi AA:n - Nimettömien Alkoholistien - Suomen toimiston hoitajaksi. Tässä.Suomen AA-liikkeen johtavan toimihenkilö!!..tehtävässä hän työskenteli _vuoteen 1990, jolloin Vilj 0 A, R1 b siirtyi sairauden takia eläkkeelle. Viljo A..on koko aikuiselämänsä ajan tehnyt arvokasta yhteiskunnallista työtä. Tämä pyyteetön työ on jatkunut yli 40 vuotta ja jatkuu edelleen. Ammattiyhdistysliikkeessä A3 1 toimi 14 vuoden ajan oman ammattiosastonsa puheenjohtajana. Hänet valittiin ammattiliittonsa - Lasi- ja Posliinityöväen Liiton - valtuustoon 12 vuodeksi. Samoin 12 vuotta hän toimi tärkeässä työehtosopimusneuvdttelijan tehtävässä. Viljo A (I1iiItn arvostusta ammattiyhdistysliikkeessä osoittaa myös hänen valintansa liittonsa edustajakokouksen puheenjohtajaksi. Jo nuorena A I 1 n yhteiskunnallinen aktiivisuus johti hänet myös kunnallisiin luottamustoimiin kotikaupungissaan Riihimäellä, jossa hän toimi sekä nuorisolautakunnassa että matkailulautakunnassa Osan ajasta hän toimi myös lautakuntien puheenjohtajana. Sosiaalinen työ, lähimmäisten auttaminen on ollut Viljo A7? IIn elämän keskeinen sisältö koko hänen elämänsä ajan. Toiminta niin sanotulla kolmannella sektorilla on ollut hänen keskeisin toimintakenttänsä. Ensin se oli työtä varsinaisen leipätyön ohella ja siitä asti kun hänet valittiin 1973 päätoimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi, se oli hänen elämänsä pääsisältö. Viljo A' lla on lähes 30 vuoden ura päihdeongelmaisten auttajana. Jo Airamissa hän toimi hoitoonohjauksen yhdyshenkilönä, aikaansai Airam Oy:n hoitoonohjaussopimuksenja toimi luennoitsijana ja kouluttajana laajasti yrityskentässä myös Airamin ulkopuolella. J::I,

13 3 Nimettömien Alkoholistien piirissä Antosalolla on ollut erittäin keskeinen osuus jo vuosikymmenien ajan. Jo uvulla hän toimi Suomen AA:n piirissä kaikissa tärkeimmissä vastuutehtävissä. AA:n periaatteiden mukaan näissä toimissa voi olla vain tarkkaan rajatun toimikauden. Viljo A+ i1!i.nn työuran viimeinen varsinainen työtehtävä oli toimiminen Suomen AA-toimiston hoitajana A8 I.Ua on poikkeuksellisen suuret ansiot AA:n piirissä. AA:n nimettömyysperiaatteiden muk~, nämä eivät ole julkisia tietoja ja siten on vaikeaa tuoda esille hänen suurta merkitystään. f Valtava joukko ihmisiä on saanut päihdeongelmaansa apua ~ lta. Monet vaikeasti alkoholisoituneet henkilöt ovat voineet aloittaa uuden elämän hänen pyyteettömän apunsa avulla. Tätä työtä hän jatkaa edelleen.,,-"" _._---_...,-'"_. "_ _..., ---_ < ;:"" _.,- -." _.-----',.~-_.-... ~.~-,~---.." -_._:.~.~.~ ;~- ~._- j\. oli e~äs kes~ei~~st~ he~ilöist~ kun Suomeen t~otii~.~hdysvalloi.sta al~oholistien h~itoon ) Mmnesota-hOltomalh. Tama holtomalh on Suomessa rekisterolty MyllyhOldoksl. A. oh // ' keskeinen henkilö, kun uvun alussa perustettiin Kalliolan-klinikat,{f<;tka ottivat tämän hoitomuodon käyttöön. Klinikoiden ylläpitäjänä on Suomen vanhin setlementti. Kalliola, jonka hallituksen jäsen AQJ d' on ollut vuodesta 1985 lähtien ja edelleen. Siirryttyään 1990 sairaseläkkeelle Viljo A-.II on käyttänyt valtavasti aikaa sosiaaliseen työhön. Päihdeongelmaisten lisäksi kohteeksi ovat tulleet dementiaa sairastavat, psykiatriset potilaat ja kehitysvammaiset. Hän on ollut keskeinen henkilö, kun uvulla on luotu lähes koko Etelä-Suomeen kattava avohoitojärjestelmä. Tätä avohoitojärjestelmää on tarvittu kipeästi, kun viralliset yhteiskunnan laitokset ovat vähentäneet voimakkaasti laitoshoitopaikkoja. Viljo Af 7 on~telä-suomen Palvelukotiyhdistys ry:n perustajajäseijja hallituksen puheenjohtaja sen perustamisesta alkaen. -- Hän on Hoitokoti Kultarinne Oy:n hallituksen jäsen yhdistyksen perustamisesta 1996 lähtien. Hoitokoti Kuitarinne on Vantaan Tikkurilassa toimiva dementiapotilaille tarkoitettu hoitokoti. Hoitokoti Kultalampi Oy:n hallituksen puheenjohtaja hän on ollut yrityksen perustamisesta 1995 lähtien. Hoitokoti Kultalampi on Hyvinkäällä toimiva dementiapotilaille tarkoitettu hoitokoti. Koti-Huuna Oy:n hallituksen jäsen hän on ollut perustamisesta 1995 lähtien. Koti-Huuna on L.J.

14 _ 4 Hyvinkäällä toimiva kroonistuneille psykiatrisille potilaille tarkoitettu palvelukoti. Lisäksi Viljo A b on eläkkeellä ollessaan uhrannut runsaasti aikaansa vammaistyötä tekevien ihmisten henkisen hyvinvoinnin edistämiseen tekemällä vapaaehtoista työnohjaustoimintaa mm. seuraavissa yksityisissä palvelukodeissa: Palvelukoti Länsituuli, Espoo, Palvelukoti Kevättuuli, Espoo, Tyrvännön Palvelukoti, Hattula, Mierolan Palvelukoti, Hattula, Kuusimäen Palvelukoti, Lammi, Huunan Palvelukoti, Tervakoski, Pikku-Huunan Palvelukoti, Tervakoski, Koti-Huuna Oy, Hyvinkää. Edellä olevat tehtävät kuvaavat osaltaan sitä suurta tannokkuutta, jota Viljo A on osoittanut auttaessaan lähimmäisiään jo kymmenien vuosien ajan. Hänen työnsä on tuonut myös runsaasti tuloksia. Merkittävien tehtävien lisäksi Viljo AI 'lla on valtavat ansiot henkilökohtaisena "ihminen ihmiselle -auttajana" erityisesti päihdeongelmaisten parissa. Edellä esitetyillä perusteilla esitämme, että Te Herra Tasavallan Presidentti, soisitte sosiaalineuvoksen nimen ja arvon Viljo Henri~i AI ' F'le hänen ansiokkaan sosiaalisen toimintansa perusteella. Helsingissä 5. päivä huhtikuuta 1997 Hoitokoti Kultarinne Oy,!(y,-;). 'W'J"\ (. ~, 'Y"tl~Qf1.Q'L 1. ',. \.. ~.~-"~ ;~~ 'l.;~ Hannu Arl.,CQP.J. - - p..-a Palvelukoti Kevättuuli Oy /'~..;\-,,,,) ~ -~ -.'-,,' H'" ;\ :,..,.J' "- f, \..--,-~t/\:jj~ Jari lid Ari P' 313 Antti.jj.//;/1,.--.., /\. rt1_ t/.l~,,,,,,,~ _ u~ c.,.~/~ 6 -,- '-)-) ~ ~ /5.

15 5 Palvelukoti Länsituuli Oy --) -_.... \,~--" i1~:;ani ~'~2~ Antti p~ j$.alliolan Kannatusyhdistys ry /~. C. \:,w.-\ J ~_. Timo~ " toiminnanjohtaja,.myllyhoitoyhdistys ry I,.\ \ ' '-,,~..rn,~~ RistoK" puheenjohtaja toiminnanjohtaja,,\ kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti,~t;

16 LAUSUNTO VILJO A~ TOIMINNASTA KALLIOLAN SETLEMENTISSÄ Kalliola on vanhin maamme kolmestakymmenestä setlementistäja on Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä. Kalliola toimii pääasiallisesti pääkauptrnkiseudulla, mutta sen toiminta tavoittaa kaikkialta maatamme tulevat asiakkaat. Kalliolan keskeisiä työmuotoja ovat päihdehoitotyö, kansalaisopistotoiminta, lapsi- ja nuorisokasvatustyö sekä eri-ikäisten harraste- ja kulttuuritoiminta. Kalliolassa työskentelee 60 kokopäivätoimista työntekijää ja 130 tuntityöntekijääja sen liikevaihto on vuositasolla n. 20 milj. mk. Viljo AQ nen toiminut Kalliolan Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1985 alkaen ja Kalliolan Vapaaopistonjohtokunnanjäsenenä vuodesta 1995 alusta alkaen. Viljo A It ZiikI panos myllyhoitotyönjuurruttamisessa suomalaiseen päihdehoitotyöhön on ollut merkittävä. Hän on ollut mukana käynnistämässä ja perustamassa Kalliolan klinikoiden Pellaksen ja Vantaian, myöhemmin Nurmijärven, lähinnä työelämästä hoitoonohjattujen päihdeongelmaisten sekä heidän läheistensä myllyhoitoyksikköjä. Hän on ollut perustamassa huumausaineiden käyttäjille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja Kalliolan klinikoiden Kiskon ja Kuvernöörintien hoitoyksikköjä. Ja Kalliolan päihdehoitotyön kehittäminen jatkuu edelleen. Viljo 1\ 3 hallituskaudella Kalliolan klinikoiden myllyhoitotyö on laajentunut laitoshoidosta avohoidon piiriin. Vuoden 1994 alusta Helsinkiin perustettiin myllyhoidollinen avohoitoklinikka ja vuoden 1997 alusta alkaen Kalliolan päihdetyön kehittämiskeskus. Kuluvana toimintavuonna Kiskon huumeklinikan hoitomalli siirretään osaksi Keravan nuorisovankilassa ja Tikkurilan työsiirtolassa vangeille annettavaa huumehoitotyötä. Vuoden 1997 keväällä käynnistetään Kiskon klinikan peruskorjaus- ja laajennusrakennushanke. Kaikessa tässä Kalliolan päihdehoitotyön kehittämisessä hallituksemme jäsenen Viljo Af I 1 rooli on ollut ja on edelleenkin merkittävä. Em. viitaten Kalliolan setlementti toivoo myönteistä ratkaisua hallituksemme jäsenelle Viljo Ae. He haettavalie sosiaalineuvoksen arvonimelle. Helsingissä ~.~,., \ T~~~'~'~ -:c_~ toiminnanjohtaja -Kalliolan Kannatusyhdistys ry. ~

17 STAKES SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TLiTKIMUS-jA KEHlTTÄMISKESKLJS Siltasaarenkatu 111. PL 220. OO'i31 Helsinki Puhellll (0')).,' relefax (O'J) " Dn:o 3347/06/97 Valtioneuvoston kanslia PL 275 c. ~; -,('"; " HELSINKI l I (1 '..,~; '-,2/ ~/c~ ('. ~... ~..._~~. Lähetteenne Dn:o 347/70/97 I~ "1 / I r-, L Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ilmoittaa lausuntonaan puoltavansa sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämistä Vilj 0 Henrikki A!. 37 Ille. l~1[/iii{!~ Pääjohtaja vajj:;jt4 J II.~ / Lakimies Harmu S" /' _" _".,".1":...-" /t.

18 SITOUMUS Mikäli Viljo Henrikki ~le myönnetään sosiaalineuvoksen nimi ja arvo, sitoudumme maksamaan päätöksestä johtuvan leimaveron. Helsingissä 5. päivänä huhtikuuta 1997 ~ It,).,()~ ~ Hannu p. Sk hnj~,~g-~ c~ lt~o ~~ 4~,-,- ~ L/ A A ~~J 1 RISTO K... KANSANEDUSTAJA OIKEUSTIETEEN KANDIDAATTI t~ KROUVARINTlE 9 r: laukkoko I EDUSKUNTA PUH ~ PUH fax fax Internet, rjslo.~.duskunto.fi X.400: G-risto; S"-"P-edulll':unto; A-moil".t; C-Il

19 , "- /".."".., j.. "/:~_: ;7:'::!. -_... ~... 1!tI()~:~MAAI" IAA"Ii\iHAlLlTI':~ ", I,:... 0 /. r LANssn KEl.".. SE'" I."YI ~-l AN.I)S. 1..-\1\....~"'" ~~-~~ ~:~=nu~,,,,,,-- -"".~ \.V.) "1 I I _","",--,-_,"._01'~~_..L.-"-'::'''_._...:...;:;...:.;..:.:._..:::r :::.:.:::..'=-:;;..;,. =.;:;::;..."...::.;.::..'--"i:...~~_---"_. _~." LAUSUNTO HAL Valtioneuvoston kanslia Viite: Lähete 347/70/97, SOSIAALINEUVOKSEN ARVONIMEN ESITTÄMINEN VILJO HENRIKKI A_LLE Asiakirjoihin perustuen lääninhallitus kunnioittaen esittää seuraavaa: Viljo A 7 1; on ty6skennellyt Airam Oy:ssä lasinpuhaltajana. Vuonna 1985 hänet nimitettiin yhtiön sosiaalipäälliköksi oltuaan ensin useamman vuoden työsuojeluvaltuutettuna. Sosiaalinen työ ja lähimmäisten auttaminen on ollut keskeistä A " J 1 elämässä. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus päihdeongelmaisten auttajana. Hän oli myös yksi keskeisiä vaikuttajia siihen, että Kalliola-klinikat perustettiin päihdeongelmaisten auttamiseksi 1980-luvun alussa. Lääninhallitus puoltaa arvonimen myöntämistä.,1 i ~ ~ -( -1'~ ~ ~.. ;7"... ;'.;;;~ L.' Maaherra Tuula 7.1 Sihteeri Marjo 81 II /f!'. Ratapihantie HELSINKI Puhelin. Telefon (09) Telekopio (09) Bangardsl'ägen HELSINGFORS XAOO, G etummi,s sukunllni :O kllvernel: Telefax PL HELSINKI OU=uIl1 :p. kllvernet: A =mailnet:c fi PB HELSINGFORS Internet, etummi.sukunimilajulh

20 HCN IAsuntola Villenpirtti Sivu 2/3,.,~ Thmisliheill:i hnolelljlitoa Mielenterveyskuntoutus Palveluasuminen Sosiaalinen kuntoutus '(Jg;j~Q1 ~ Berttas, Helsinki ~ Itä-Pakila, Helsinki ~ Pakila, Helsinki ~ Jokipato, Hyvinkää ~ Metsola, Hyvinkää ~ Pihkala, Hyvinkää ~ Tyrväntö, Hämeenlinna ~ Visamäki, Hämeenlinna ~ Huuna, Janakkala ~ Kaunisharju, Lahti ~ Kukkola, Oitti ~ Katrineberg, Vantaa ~ Kielokoto, Vantaa ~ Olkkala. Vihti ~ Asuntola-Villenpirtti, Vantaa Yhteystiedot ~ Kuvia ~ Vehkatien yksiköt, Vantaa (ennakkosivu) :-~~ Asuntola Villenpirtt0 Etusivu> Mielenterveyskuntoutus > Yksiköt> Asuntola Viilenpirtti, Vantaa Yleistä Villenpirtti on asunnottomille vantaalaisille tarkoitettu päihteetön asuntola. Villenpirtissä on 24 asuntolapaikkaa ja kaksi työntekijää. Asuntola Villenpirtti noudattaa majoitusasetusta. Asumis- tai majoitussopimus tehdään määräajaksi kerrallaan, koska asuntola on tarkoitettu tilapäiseen asumiseen. Asukasvalinta toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin' sosiaalitoimen kanssa illenpirtti tarjoaa puitteet valvottuun kodinomaiseen asumiseen. Asukkaat huolehtivat omasta arjestaan täysin omatoimisesti. Henkilökunta neuvoo ja ohjaa asukkaita pulmatilanteissa ja asioiden hoitamisessa. Sijainti Villenpirtti sijaitsee Vantaankoskella Kehä III:n tuntumassa. Lähin kauppa, pankkiautomaatti ja posti sijaitsevat alle kilometrin päässä. Bussiyhteydet eri puolille Vantaata ja Helsinkiin ovat hyvät. Juna-asema sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Tilat Villenpirtti on kaksikerroksinen kerrostalo, jossa ei ole hissiä. Huoneet asuntolassa ovat pääasiassa yhden hengen huoneita. Kaksi huoneistoista on kahdelle tai kolmelle henkilölle tarkoitettuja perhehuoneistoja. Ylimmässä kerroksessa ovat yhteistiloina olohuoneet ja keittiöt. J. :/1: htto://www.hcn.filmain.aspx?id=

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. Tehokkuutemme yhteisönä ja kykymme olla hyödyllisiä muille järjestöille,

Lisätiedot

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015

SELVÄ N:ro6. Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 SELVÄ N:ro6 SUOMALAINEN AA - LEHTI ELOKUU 2015 Onneksi reikä ei ole meidän päässä paattia... Tuntuu siltä, että joskus meiltä AA-jäseniltä unohtuu yhteisen hyvinvoinnin periaate. Vapaaehtoisuuden nimissä

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 1 2011 Doula kulkee synnyttäjän vierellä 4 Anteeksiantoa voi käyttää väärinkin 8 Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista 14 Lyhytelokuva päihdeäidin

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2 2013

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2 2013 Palveluauto Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2 2013 Ihanaa kesää! Viittomakielen tulkki Nina Virtanen tekee tärkeää työtä kuulovammaisten parissa. Tulkki mahdollistaa itsenäisen elämän,

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista

Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Kansallinen senioriliitto ry 6.2014 TORSTAI 4.12.2014 JOULU, TERVEYS Bosborin salmi erottaa Euroopan ja Aasian s. 20 Riitta Uosukainen: Sosiaalinen media ei korvaa ihmisten tapaamista Seniorit vaelsivat

Lisätiedot

puolustautuu 5/13 Sirpa Jalkanen tutkii, kuinka elimistö 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina

puolustautuu 5/13 Sirpa Jalkanen tutkii, kuinka elimistö 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina S YÖ PÄ JÄ R J E S T Ö J E N A I K A K AU S L E H T I 5/13 10 Toimeentulo askarruttaa potilaita 12 Syöpähoidoista ei tingitä kovinakaan aikoina 26 Sairaus ja toivo sekä muita kirjoja 20 Sirpa Jalkanen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

TIEDOSSA BILETYSTÄ! Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006. Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21

TIEDOSSA BILETYSTÄ! Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006. Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21 Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21 Asukkaan ABC Kuinka menetellä? Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006 Tähtää maratonille! Rapeli-yhteisöstä APUA peliriippuvaisuuteen TIEDOSSA

Lisätiedot

Kyllä meillä oli hauskaa

Kyllä meillä oli hauskaa liiton sosiaalinen uudistuslehti 3/07 Kyllä meillä oli hauskaa Tässä numerossa: Tampere sai vammaisja esteettömyysasiamiehen Sivu 3 Kuljetuspalveluissa riittää korjattavaa mm. Helsingissä Sivu 4 Omaisetkin

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä

Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Sirpa Niskanen Päiväkeskus ja tukiasuminen palvelujen yhdistelmänä Huittisten päiväkeskus-tukiasuntoprojektin 2001 2003 loppuraportti A-klinikkasäätiön monistesarja nro 45 A-klinikkasäätiö 2004 1 Sirpa

Lisätiedot

Markku Leinonen. Rivitaloasuntoja - yhteisön tukea - toimintaa

Markku Leinonen. Rivitaloasuntoja - yhteisön tukea - toimintaa Markku Leinonen Rivitaloasuntoja - yhteisön tukea - toimintaa Kuiville Pyrkivien Tuki ry 1980-2011 Taitto ja kuvat: Erkki Arvaja Kansi: Tomi Montonen, Pohjanperän rivitalo talvisessa maisemassa. www.kuiville.fi

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot