oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen"

Transkriptio

1 048 NÄKÖKULMA Peruste # tietä oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen alexis j. passadakis & matthias schmelzer

2 12 tietä oikeuden mukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 049 1) tavoitteemme: maailmanlaajuiset ja konkreettiset sosiaaliset oikeudet Mihin pyrimme kritisoidessamme talouskasvua ja miksi meidän mielestämme juuri nyt on välttämätöntä luonnostella suuntaviivoja talouskasvun purkamiselle 1? Tavoitteena on ulottaa sosiaaliset oikeudet koskemaan koko maapalloa, jotta kaikkien olisi mahdollista elää hyvä elämä. Ehdotamme oikeudenmukaista negatiivisen kasvun talousjärjestelmää, joka ei perustu vain abstrakteihin tavoitteisiin, ihmiskunnan eloonjäämiseen tai luonnon pelastamiseen, joita niin monet kasvukriitikot tarjoavat. Tällainen näkökulma voi peittää näköpiiristä yksilöiden ja ryhmien konkreettiset sosiaaliset oikeudet. Pyrimme kohtaamaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vaatimukset sekä tässä ja nyt että tulevaisuudessa. Nykytilanne muistuttaa aikaa, jolloin maanomistaja-aristokraatit ajoivat englantilaiset maanviljelijät yhteisiltä mailta. Sosiaalisia ulottuvuuksia ei voida erottaa ekologisista kysymyksistä vaikka näin onkin usein menneisyydessä tehty. Juuri kokemallamme ajanjaksolla monikansalliset yhtiöt ovat kaapanneet haltuunsa yhä enemmän ja enemmän luonnonresursseja ja maailmanlaajuinen ekologinen kriisi on eskaloitunut (tarkoittaen ilmastonmuutosta, öljyntuotannon huippua, biodiversitee- tin laskua, maan saastumista jne.) uhaten miljardien ihmisten elämää. Kaiken tämän jälkeen globaali oikeudenmukaisuus voi tarkoittaa vain sosio-ekologista oikeudenmukaisuutta. Tärkeä merkkipaalu tällä matkalla on oikeudenmukainen, talouden supistamiseen tähtäävä järjestelmä. SOSIAALISIA ULOTTUVUUKSIA EI VOIDA EROTTAA EKOLOGISISTA KYSYMYKSISTÄ VAIKKA NÄIN ONKIN USEIN MENNEISYYDESSÄ TEHTY. 2) luonnonvarat ovat rajalliset, mutta luonto on vastustuskykyinen Jatkuva talouskasvu rajallisten luonnonvarojen planeetalla on mahdoton yhtälö. Uusklassiset taloustieteilijät jättävät luonnon ja sen vastustuskyvyn tarkastelunsa ulkopuolelle. Materia, tila ja aika, jotka me muut ymmärrämme todellisuuden rakennuspalikoiksi, eivät esiinny heidän teorioissaan. Luonto on olemassa vain resurssien lähteenä, ja luonnonvarat voidaan ehtyessään paikata pääomainvestoinneilla. Todellisuudessa tuotanto ja sen edellytysten jatkaminen kytkeytyy perustavalla tavalla 1 Suom. huom. Engl. degrowth (saks. Postwachstum, ransk. décroissance ) voidaan suomentaa monella tavalla. Yleisimmin käytetään käsitteitä talouden supistaminen tai kutistaminen, talouslasku, negatiivinen talouskasvu ja kasvun purkaminen.

3 050 Peruste # TÄMÄ ASIA ON SELVÄ: MEIDÄN KÄSITYKSEMME TALOUSLASKUSTA EI TARKOITA TALOUKSIEN SUPISTAMISTA VALLITSEVIEN TALOUDELLISTEN JA SOSIAALISTEN RAKENTEIDEN JA RESURSSIENJAON PUITTEISSA. TÄMÄ JOHTAISI MASSIIVISIIN SOSIAALITURVAN LEIKKAUKSIIN, KÖYHYYTEEN JA MUIHIN KAPITALISTISEN JÄRJESTELMÄN KRIISIN OIREISIIN, JOITA JO OLEMME KOKENEET. luontoon: planeetta tarjoaa puhdasta ilmaa, maanviljelysalaa ja raaka-aineita, jotka jalostetaan jatkokäyttöön. Luonnonresurssit ovat rajalliset, eikä niitä voi loputtomasti korvata pääomalla. On tietenkin mahdollista laskea menetykset, jotka syntyvät keinotekoisten pölytyslaitteiden käytöstä kalifornialaisessa hedelmätarhassa, mutta kun mehiläisiä ei enää ole, edessä on vakava ongelma. Maailmanlaajuinen ekologinen kriisi asettaa talouskasvulle rajat ulkoapäin, vakavina esimerkkeinä tästä mainittakoon ilmastonmuutos sekä öljyntuotannon piakkoin saavutettava huippu. Öljyhuippu (jonka ennustetaan tapahtuvan vuosien 2005 ja 2020 välillä) on erityisen uhkaava tapahtuma. Sen taustalla on fossiilisten energialähteiden keskittyminen tietyille alueille sekä kapitalistiseen talouskasvuun perustuva järjestelmä. Miten reagoida tähän tilanteeseen? Joko kaoottisesti ja väkivaltaisesti, tai demokraattisen suunnittelun ja yhteistyön keinoin. Äärimmäiset ja kuolonuhreja vaativat sääilmiöt sekä resurssisodat heittävät synkkiä varjoja tulevaisuuden ylle. Nämä ilmiöt eivät luo otollisia olosuhteita kamppailulle sosiaalisten oikeuksien puolesta. 3) irtikytkentä ei ole mahdollinen Olemme todistaneet viime vuosina kestävän ja vihreän kasvun käsitteiden sekä vihreän New Dealin ja muiden vihreän kapitalismin muotojen uudelleennousua. Ajatushautomot kehittelevät uusia käsitteitä, joiden avulla poliitikot yrittävät saada enemmistön taakseen. Näille ohjelmallisille lähestymistavoille on yhteistä usko siihen, että taloudellinen kasvu voidaan käsitteenä erottaa resurssien käytöstä ja luonnontuhoista. Niiden käsityksen mukaan teknologiset innovaatiot, uusiutuvat energianlähteet, resurssitehokkuuden lisääminen tuotannossa ja vihreän palvelusektorin yhteiskunta nämä materiasta irrotetun talouskasvun ylistetyt päämäärät mahdollistavat BKT:n kasvun jatkumisen samaan aikaan, kun käytetään yhä vähemmän ja vähemmän fossiilista energiaa ja muita rajallisia luonnonresursseja. Näiden käsitteiden irrottaminen toisistaan siihen äärimmäiseen pisteeseen asti, kuin olisi välttämätöntä, on harha. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen pohjoisen kehittyneissä teollisissa yhteiskunnissa ja samanaikainen talouskasvun ylläpitäminen edellyttäisi sellaista resurssien käytön tehokkuuden kasvua ja teknologista kehitystä, mikä ei ole teknisesti ja poliittisesti mahdollista. Tämä pätee myös tapaan, jolla taloutemme toimii, innovaatioiden

4 12 tietä oikeuden mukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 051 määrän laskevaan suuntaukseen sekä aiemmin epäonnistuneisiin yrityksiin erottaa talouskasvu sen materiaalisesta perustasta. 2 Siksi ekologisesta kriisistä yli pääseminen ei ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Sen sijaan rikkaiden maiden talouden supistaminen järkevämmälle tasolle on välttämätöntä myös siksi, että köyhemmille alueille on annettava mahdollisuus kehittymiseen ja kasvuun keskipitkällä aikavälillä. 4) heidän taantumansa ei tarkoita meidän talouslaskuamme! 3...kuului ranskalaisten iskulause talouskriisin nostattamissa protesteissa vuonna Tämä asia on selvä: meidän käsityksemme talouslaskusta ei tarkoita talouksien supistamista vallitsevien taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden ja resurssienjaon puitteissa. Tämä johtaisi massiivisiin sosiaaliturvan leikkauksiin, köyhyyteen ja muihin kapitalistisen järjestelmän kriisin oireisiin, joita jo olemme kokeneet. Talouden kutistaminen jo olemassa olevien ja kasvusta riippuvaisten rakenteiden vallitessa tarkoittaa, että tuottavuuden kasvua ei voida tasapainottaa talouskasvulla, minkä vuoksi työttömyys kasvaa nopeasti. Kysyntä laskee, kriisi voimistuu ja lamaa seuraa deflaatio 4. Samaan aikaan verotulot laskevat, sosiaaliturvajärjestelmä joutuu kasvavan paineen alle ja velka räjäh- tää käsiin. Nämä johtavat vaaralliseen taantuman ja köyhtymisen noidankehään. Talouskasvusta riippuvaisessa kapitalismissa se tarkoittaa seuraavaa: talouden supistaminen = lama = sosiaalinen kriisi. 5)...eikä etujen leikkaaminen tarkoita talouden kutistamista! Siirtyminen oikeudenmukaiseen supistuvan talouden järjestelmään edellyttää uudenlaisen kieliopin keksimistä taloudelle: kieliopin, jonka avulla sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja hyvä elämä tulisivat mahdollisiksi ihmisille ympäri maailmaa. Tämä johtaisi vähitellen BKT:n pienenemiseen. Silti keskittyminen ainoastaan talouden supistamiseen on liian yksinkertaistavaa ja jopa vaarallista ajattelua. Tämän todistavat uusliberaalit ja konservatiiviset, tai uusfeodalistiset, kasvukriitikot erityisesti Saksassa. Heidän ekologisesti suuntautuneet argumenttinsa yhtyvät taantumukselliseen kuoroon, jossa lauletaan: Olemme eläneet yli varojemme tai Meidän on kiristettävä vöitä. Näin kasvun kritiikki muutetaan puolustuspuheeksi sosiaalietuuksien ja -palveluiden leikkauksille. 5 Solidaarisuuteen perustuva talouden supistaminen sen sijaan tähtää demokraattisesti neuvoteltuihin tuotannon ja kulutuksen vähennyksiin taaten sosiaaliset oikeudet kaikille, myös globaalilla tasolla, nyt ja tulevaisuudessa. 2 Vrt. Sustainable Development Commission (2009), Prosperity without growth?, commission.org.uk/ pages/redefining-prosperity.html; ja NEF (2010), Growth Isn t Possible, growth-isnt-possible. 3 Ransk. Leur récession n est pas notre décroissance! 4 Suom. huom. yleisen hintatason lasku. 5 Vrt. Ks. myös Zac Goldsmith: The Constant Economy. Goldsmith on konservatiivien edustaja Britannian parlamentin alahuoneessa.

5 052 Peruste # VAIKKA SOSIAALITURVAN LEIKKAUKSIEN VASTUSTAMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ, VIIMEKSI MAINITUT PUTOAVAT SIIHEN AJATTELUN SUDENKUOPPAAN, ETTÄ SOSIAALISET ONGELMAT VOITAISIIN RATKAISTA TALOUSKASVULLA. 6) ei ole olemassa hyvää talouskasvua, vain hyvää elämää! Kun puhutaan talouden supistamisesta, tavoitteena ei ole hahmotella abstraktia ja utopistista yhteiskunnan mallia, joka seuraisi kapitalismia. Sen sijaan haluamme kiinnittää huomiota usein sivuutettuun sosioekonomiseen ja ekologiseen dynamiikkaan sekä muotoilla uutta suuntaa vapautukseen liittyville strategioille. Hallitukset ja monikansalliset yhtiöt vastustavat tätä, samoin kuin esimerkiksi monet eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen byrokraatit, jotka vastustavat talouskriisiä iskulauseella Ei leikkauksia, enemmän kasvua. Vaikka sosiaaliturvan leikkauksien vastustaminen on välttämätöntä, viimeksi mainitut putoavat siihen ajattelun sudenkuoppaan, että sosiaaliset ongelmat voitaisiin ratkaista talouskasvulla. Jo vuosikymmenten ajan talouskehitys on ollut teollistuneissa maissa laskusuunnassa, mikä liittyy paitsi kasvun rajojen saavuttamiseen (raaka-aineiden hinnannousuun, ilmastonmuutokseen jne.) myös kapitalistisen kehityksen sisäisiin rajoitteisiin (kuten kysynnän suhteellisen kyllääntymispisteen saavuttamiseen). Talouskasvu ei ole pystynyt enää pitkään aikaan vähentämään tarpeeksi tehokkaasti rakenteellista työttömyyttä eikä julkinen hyvinvointi ole lisääntynyt sen avulla. Vuorovesi ei nosta kaikkia veneitä maalle. 6 Myös öljyhuipun saavuttaminen asettaa vakavan haasteen perinteisen vasemmiston edustajille, jotka kannattavat talouskasvua. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaan talouskasvun järjestelmään ovat kuuluneet kiinteänä osana paitsi sodat, joita raaka-aineiden saannin turvaamiseksi on käyty, myös katastrofaalisia seurauksia aiheuttanut syvänmeren öljynporaus ja miljoonat pakolaiset. Talouskasvu toimii maailmanlaajuisia sosiaalisia oikeuksia vastaan. Hyvä elämä kaikille on mahdotonta toteuttaa tällaisessa järjestelmässä. Ainoastaan abstrakti vaihdon arvo kasvaa ja vain harvoilla on mahdollisuus arvonlisäykseen. 7) hyvästi, keynes huomenta keynes ja keynesin tuolle puolen... Keynesiläinen politiikka epäonnistui luvuilla, kun se ei pystynyt enää tyydyttämään vaatimuksia pääomavoitoille. Lyhyesti sanottuna: keynesiläinen talouskasvun malli saavutti rajansa. Vastaus tähän oli uusliberaali vastavallankumous, kuten mallin kehittäjä Milton Friedman ilmiötä kutsui. Nyt uusliberaali finanssikapitalismiin 6 Tämä sanonta on peräisin John F. Kennedyltä, jonka mukaan talouskasvu parantaa köyhimpien tulotasoa. Ks. esim. Kansainvälisen valuuttarahaston entisen pääsihteerin Rodrigo de Raton puhe: A Rising Tide Lifts All Boats: How Europe, by Promoting Growth, Can Help Itself and Help the World, ja NEF:in raportti (2006), Growth Isn t Working,

6 12 tietä oikeuden mukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 053 Anna Löfström, Nimetön, 2011, 30 x 30 cm, akvarelli ja sumi-muste paperille. perustuva talouskasvun malli on kriisissä. Keynesiläisyyden epäonnistuminen erityisesti globaalissa mielessä sekä selkeät merkit ekologisten rajojen saavuttamisesta eivät puolla uutta ekokeynesiläistä talouskasvun ohjelmaa, joka korvaisi uusliberaalin finanssikapitalismin. Monia emansipatorisen vasemmiston käsitteitä, jopa keynesiläisyyttä, voi pitää yhä tärkeinä, erityisesti sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja riiston vähentämiseen liittyviä teorioita: radikaalia resurssien uusjakoa, työpäivien lyhentämistä, talousdemokratiaa sekä pääomien ja investointien hallintaa. On välttämätöntä miettiä uusia käsitteitä ja ideoita, jotka vievät meitä eteenpäin, kuten yhteisresurssien hallintaa, vallitsevan globalisaatiokehityksen kääntämistä, työn uusia muotoja, ruoantuotannon omavaraisuutta 7 ja ener- 7 Ks.

7 054 Peruste # JOS HALUTAAN ESTÄÄ TILANNE, JOSSA SUURTA OSAA YHTEISKUNNASTA UHKAA KÖYHTYMINEN JA SYRJÄYTYMINEN, ON LYHENNETTÄVÄ KAIKKIEN TYÖAIKAA. giademokratiaa. Kaikki nämä käsitteet liittyvät talouteen, joka ei kasva, vaan kutistuu, kunnes se on vakaalla pohjalla. Siksi on tärkeää löytää uudelleen Keynes taloudellisen stagnaation teoreetikkona, joka luonnosteli työnteon ja taloudellisten voittojen kohtalonyhteydestä vapautunutta yhteiskuntaa. Meidän on pystyttävä katsomaan myös keynesiläisyyden jälkeiseen tulevaisuuteen, jotta voimme joskus päätyä oikeudenmukaiseen talouslaskun malliin. 8) vähennä tuotantoa, lyhennä työpäiviä, jaa varallisuutta uudelleen, säätele investointeja Talouden supistaminen tarkoittaa vapautumista vääränlaisesta ja pinnallisesta jakopolitiikasta, joka perustui muka kaikkia osapuolia hyödyttävään logiikkaan, sekä harhakuvasta, jonka mukaan varallisuutta voitaisiin jakaa uudelleen vasta, kun talous kasvaa. Varallisuus ei valu alaspäin, vaan talouskasvu itse asiassa lisää alikehitystä ja saa varallisuuden jakautumaan yhteiskunnassa yhä epätasaisemmin, vaikka resursseja riittäisi kaikille. Varallisuutta pitäisi jakaa tasa-arvoisemmin sen sijaan, että sitä yritetään vain lisätä. Tämä onnistuu vain, jos otetaan käyttöön sekä minimi- että maksimipalkka, kuten ranskalainen talouslaskun liike vaatii. Talouslaskun periaate tarkoittaa myös hyvästejä harhakuvalle kasvuun perustuvasta täystyöllisyyden yhteiskunnasta. Kasvuluvut eivät ole enää pitkään aikaan riittäneet työllistämään kaikkia niitä, jotka ovat tuottavuuden kasvaessa ja tuotteiden arvon laskiessa niiden muututtua päivittäistavaraksi (engl. commodisation) joutuneet ulos työmarkkinoilta. Jos halutaan estää tilanne, jossa suurta osaa yhteiskunnasta uhkaa köyhtyminen ja syrjäytyminen, on lyhennettävä kaikkien työaikaa. Palkkatyössä vietetyn tuntimäärän leikkaaminen on välttämätöntä myös siksi, että BKT:ta saadaan pitkällä aikavälillä pienennettyä. 20 tuntia riittää ainakin aluksi! 8 Äläkä unohda: palkkatyön tuolla puolen on elämää, kuten feministiset taloustieteilijät aina painottavat. Itse asiassa siellä tehdään suuri osa yhteiskunnan säilymiselle tarpeellisesta työstä. Myös tämä työ täytyy jakaa kaikille. Työtuntien vähentäminen on kuin laittaisi kapuloita talouskasvun rattaisiin, mikä luo välttämätöntä toimintavapautta. Mutta tämä ei vielä riitä. Yritysten mielestä tarvitaan lisäksi tuotannon massiivista järkiperäistämistä, mikä liittyy niiden pakkoon tehdä voittoa ja kasvaa markkinoilla. Rahataloudesta irrotetut uudenlaiset vaihdon muodot, kuten oikeudenmukainen solidaarisuuteen perustuva talous sekä yhteisresurssien jalostaminen ja hallinta, ovat ratkaisevassa asemassa. Samaan aikaan on välttämätöntä puuttua nykyiseen finanssikapitalismiin, kontrol- 8 Ks.

8 12 tietä oikeuden mukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 055 loida sijoituksia demokraattisella tavalla ja kääntää kehitys päälaelleen pois fossiilisilta korkean tuoton sektoreilta palvelutalouteen, käyttöarvoon perustuviin ruohonjuuritason palveluihin ja sosiaalis-ekologiseen uudelleenjärjestelyyn. Sen sijaan että hoidamme (julkista) velkaa, meidän pitäisi ponnistella velkojen anteeksiantamisen puolesta. Unohdetaan velat! 9 9) kapitalismin tuolla puolen Ne jotka todella haluavat pyrkiä seuraavaan vaiheeseen talouskasvun kritiikin jälkeen ja supistaa taloutta, kohtaavat valtavia haasteita. Kyseessä on perustavaa laatua oleva muutos, joka koskettaa yhteiskuntamme juuria. Tarvitsemme sekä uskottavia teknokraattisia, talouden supistamista kuvaavia käsitteitä että esimerkkiprojekteja solidaarisuuteen perustuvasta talousjärjestelmästä. Nämäkään eivät riitä, jos kapitalismin varallisuuden kasautumista edistävä prosessi jatkuu. Talouskasvua ajaa pääoman sokea itsensä toteuttaminen: rahaa investoidaan tuotantoon, jotta voidaan ansaita lisää rahaa, mikä edellyttää tuotannon arvon kasvua. Talouden supistaminen tarkoittaa, että vähennetään pääoman mahdollisuuksia arvouttaa itseään, jolloin finanssimarkkinoiden paisuttamia kuvitteellisia varallisuusvaateita ei voida toteuttaa. Jotta oikeudenmukainen ja ekologinen talouslaskun järjestelmä (pääomakannan supistaminen) olisi mahdollista toteuttaa, monia tuotannon aloja on suljettava, ensimmäisenä fossiilisiin energianlähteisiin nojaava tuotantosektori. Tämä tarkoittaa pääoman tuhoamista. Jos globaalit sosiaaliset oikeudet halutaan toteuttaa, tätä keskeistä talouspoliittista ja valtaan liittyvää kysymystä ei voida ohittaa. Uusliberaali globalisaatioprojekti on kasvattanut ylikansallisen aktiivisen pääoman valtaa suunnattomasti vahvistamalla markkinaliberalismia (WTO, IMF), lisäämällä yksityistämistä, poistamalla sääntelyä ja hyökkäämällä sosiaalipolitiikkaa vastaan. Nyt kannattaisi miettiä, millaisilla yhteiskunnallisilla ryhmillä on kykyä ja halua perustaa oikeudenmukainen talouden supistamisen järjestelmä ja purkaa tuotteistaminen ja rahataloudellinen mittaminen. 10) hyvä elämä perinteisen ja modernin ajan jälkeen TYÖTUNTIEN VÄHENTÄMINEN ON KUIN LAITTAISI KAPULOITA TALOUSKASVUN RATTAISIIN, MIKÄ LUO VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TOIMINTAVAPAUTTA. Ikuisen talouskasvun käsite, joka perustuu ideaan homo economicuksesta, liittyy keskeisellä tavalla modernin aatteeseen. On aika hylätä tämä käsite tässä ja nyt. Tässä hyvät uutiset: Emme koskaan olleetkaan moderneja!, kuten Bruno Latour keksi, ja Donna Haraway vahvisti myöhemmin. 10 Emme ole myöskään dromomaaneja (nopeusfa- 9 Ks Ks. Bruno Latour (2008), We Have Never Been Modern. Attempt at a Symmetrical Anthropology, Harvard University Press; ja Donna Haraway (1991), Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, Routledge, New York.

9 056 Peruste # MAAILMAN TALOUSKRIISIN AIHEUTTAMA POIKKEUSTILA JA PANKKIEN MASSIIVISET PELASTUSPAKETIT OVAT JOHDATTANEET MEIDÄT POSTDEMOKRATIAN AIKA- KAUDELLE. TALOUSKRIISIN SOSIAALISET VAIKUTUKSET SEKÄ BIOKRIISIN SOSIAALISET SEURAUKSET LISÄÄVÄT PAINETTA, JOKA DEMOKRAATTISIIN RAKENTEISIIN JO KOHDISTUU. naatikkoja), kuten ranskalainen urbaanikulttuurin tutkija Paul Virilio väitti. 11 Mutta vaikka haluamme hylätä kasvun hyvästi, hyvästi! on meidän edelleen puolustettava ihmisoikeuksien ja demokratian käsitteitä, modernin ajan vapaustaistelun hedelmiä. Talouden supistaminen ei tarkoita, että hylkäisimme kehityksen mahdollisuuden sen sijaan kehityksen käsite on vapautettava tavaran haalimisen ja talouskasvun ideasta. Talouslasku ei tarkoita paluuta perinteiseen yhteiskuntamalliin, kivikaudelle, tai siirtymistä kaikki-onsallittua-ajattelun hallitsemaan postmodernismiin. Talouslaskun idea suhtautuu vakavasti postkoloniaaliseen tilanteeseen ja moninapaiseen maailmanjärjestelmään, jonka hiljattain teollistuneiden maiden nousu on luonut. Siksi siinä painotetaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon käsitteitä. Utopia konkreettisesta hyvästä elämästä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ilman talouskasvua tarkoittaa uutta päämäärää, joka menee perinteisen ja modernin yhteiskunnan tuolle puolen. Oikeudenmukaisen talouslaskun malli avaa uusia mahdollisuuksia, jotka ohittavat nykyhetkeä dominoivat taloudelliset käsitteet ja imperatiivit. Kyseessä on mielikuvituksen vapautuminen sekä talouskasvuun, kehitykseen, palkkatyöhön, tehokkuuteen ja BKT:hen liityvien fetisististen käsitteiden demystifikaatio. Jatkamme matkaa avoimin mielin. Kuten zapatistit sanovat, preguntando caminamos (suom. kävelemme ja esitämme kysymyksiä). 11) postdemokratian tilalle yhteisöjenvälisyys Uusliberaalit ovat hyökänneet demokratiaa vastaan ja 80-luvuilta asti vakavin seurauksin. Maailman talouskriisin aiheuttama poikkeustila ja pankkien massiiviset pelastuspaketit ovat johdattaneet meidät postdemokratian aikakaudelle. Talouskriisin sosiaaliset vaikutukset sekä biokriisin sosiaaliset seuraukset lisäävät painetta, joka demokraattisiin rakenteisiin jo kohdistuu. Siksi oikeudenmukainen talouslaskun malli tarvitsee uudenlaisia demokraattisia instituutioita sekä paikallisen ja kansallisen tason demokratian uudelleenluomista. Eurooppalainen demokratia ja globaali demokratia ovat vielä kaukaisia päämääriä. Siksi tuotannon tavoitteet on järjesteltävä uudelleen deglobalisaation mallin mukaisesti ja luotava sekä paikalliselle, kansalliselle että globaalille tasolle uudet demokraattiset 11 Paul Virilio (1986), Speed and Politics: An Essay on Dromology, Autonomedia.

10 12 tietä oikeuden mukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen 057 käytännöt. 12 Näihin kuuluu finanssimarkkinoiden, erityisesti investointien, kontrolli. Emme saa juuttua lokalisaation lyhyen tähtäyksen tavoitteisiin, emmekä rasistisiin ja nurkkakuntaisiin näkemyksiin koskien siirtolaisten liikkumista ja maapallon väestönkasvua ennustettuun yhdeksään miljardiin. Näiden sijaan meidän on keksittävä demokraattisia, yhteisöjenvälisiä toimintamalleja. 12) epäkasvun horisontti Kamppailu hyvinvointiyhteiskunnan hajottamisen politiikkaa vastaan tulee vaikuttamaan kriisin toiseen vaiheeseen, joka alkoi euroalueelta. Puolustustaistelu leikkauksia vastaan jatkuu. Vielä ei ole merkkejä vastaprojektista, joka näyttäisi suuntaa tulevaisuudelle (uusliberaalin, finanssimarkkinoiden ajaman) kapitalismin jälkeen. Tarvitsemme uuden horisontin, minne kohdistaa katseemme ja keskittää ponnistelumme. Yksi suunnannäyttäjä on (solidaarisuuteen perustuva) talouslaskun yhteiskunta. Uusliberalismia vastustavat, vaihtoehtoisen globalisaation tai globaalin oikeudenmukaisuuden liikkeet (jotka koostuvat ammattiliitoista, poliittisista ryhmistä, verkostoista ja organisaatioista) olivat tärkeässä roolissa, kun 1990-lukua hallinneen uusliberalismin ajan jälkeen alettiin pohtia uudelleen sosiaalisia kysymyksiä. Noin vuosina alkoi uusi aika, jota symboloi Balin ilmastokokouksessa perustettu Climate Justice Now! -verkosto. Näihin aikoihin järjestettiin myös ensimmäinen Degrowth-konferenssi Pariisissa ja kaikista tärkeimpänä, maailman alkuperäiskansojen liikkeet kokoontuivat Brasilian Belemissä Maailman sosiaalifoorumissa 13, mikä tarkoitti paitsi kriittisen poliittisen ekologian palauttamista keskusteluun, myös ympäristö- ja ilmasto-oikeuden syntyä. Meidän mielestämme on välttämätöntä, että ekologisesta oikeudenmukaisuudesta tehdään keskeinen osa globaalin oikeudenmukaisuuden liikkeen mahdollista toista aaltoa. Talouden supistaminen liittää yhteen sosiaaliset ja ekologiset (resurssien jakoon liittyvät) kysymykset. Siinä yhdistyvät myös talouden mikro- ja makrotason käytännöt - yhteisöjenvälisyys paikallisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Oikeudenmukainen talouden supistamisen malli luo pohjan vastaliikkeelle, joka johtaa meidät uuteen suuntaan. Alexis J. Passadakis on poliittisen taloustieteen tutkija, joka toimii aktiivisesti Saksan Attacissa sekä ilmastooikeudenmukaisuusliikkeessä. Matthias Schmelzer on historian, filosofian ja politiikan tutkija, joka valmistelee väitöskirjaa talouskasvuparadigman hegemoniasta. Hän toimii aktiivisesti Saksan Attacissa. Artikkeli on julkaistu Postwachstum.netverkkosivuilla heinäkuussa Alkuperäinen teksti saksankielinen, englannista kääntänyt Niina Oisalo. 12 Walden Bello (2002), Deglobalisation: Ideas for a new world economy, Zed Books. 13 Ks.

Timo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www.degrowth.fi

Timo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www.degrowth.fi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, TAF-seminaari Tekniikan Opettajat TOP ry 28.1.2011 Timo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www.degrowth.fi 1. Talouskasvu,

Lisätiedot

TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014

TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014 Antti Kasvio, vanhempi tutkija TULEVA TYÖELÄMÄ Alustus seminaarissa Haasteet kovenevat millaista kuntoutusta työikäisille? Paasitorni 30.9. 2014 Ennakoinnin vaikea tehtävä Aiempia säännönmukaisuuksia talouskasvu

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö

Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka. Liisa Häikiö Ilmastonmuutos ja hyvinvointi: Länsimaisen arkielämän politiikka Liisa Häikiö Idea: Ongelman määrittely: mistä on kysymys? Miten ongelma on mahdollista ratkaista? Hyvinvointi: Mitä se on? Sosiaalipolitiikka:

Lisätiedot

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Luennon sisältö Kertaus: Moderni raha ja rahatalous Toimintamotiivit rahataloudessa miksi kerrytämme rahavarallisuutta?

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ

YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ YMPÄRISTÖSSÄ ON TYÖTÄ Juhlaseminaari 17.11.2009 eduskunta Jarna Pasanen Maan ystävät ry SDP:n ympäristöohjelma 1969: Luonnon käytön, hoidon ja suojelun suunnittelua estävät meillä ennen kaikkea perustuslain

Lisätiedot

Antti Kasvio Vallitsevan kasvumallin kestämättömyys onko työkeskeinen sosiaalipolitiikka tullut tiensä päähän?

Antti Kasvio Vallitsevan kasvumallin kestämättömyys onko työkeskeinen sosiaalipolitiikka tullut tiensä päähän? Antti Kasvio Vallitsevan kasvumallin kestämättömyys onko työkeskeinen sosiaalipolitiikka tullut tiensä päähän? Puheenvuoro Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kestävän kehityksen työpolitiikka seminaarissa

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen

MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous GLOBALISAATIO KESKINÄISRIIPPUVUUS. Liisa Laakso. finanssimarkkinoiden vapautuminen MAAILMANPOLITIIKKA Globaali poliittinen talous Liisa Laakso GLOBALISAATIO finanssimarkkinoiden vapautuminen o USA:n pankkikriisi o uusliberalismi (Washingtonin konsensus) uusliberalismi (Washingtonin konsensus)

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Uusi työ haastamassa taloutta Tulevaisuuden isoja linjoja

Uusi työ haastamassa taloutta Tulevaisuuden isoja linjoja Uusi työ haastamassa taloutta Tulevaisuuden isoja linjoja K-E Michelsen 31.10.2014 3.11.2014 1 Miksi Suomesta loppuu työ? 1. Suomi on kulkenut historiallisen kehityskaaren, jossa työn ja yhteiskuntarakenteen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Rahatalous kriisissä. Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011

Rahatalous kriisissä. Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011 Rahatalous kriisissä Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011 YleisAetoa Luennoitsija tavoitecavissa osoiceesta lauri.holappa@helsinki.fi Luennot Aistaisin kello 18.30 20.00

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

Katsaus maailman tulevaisuuteen

Katsaus maailman tulevaisuuteen Katsaus maailman tulevaisuuteen Katsaus tulevaisuuteen Tulevaisuudentutkimus tiedonalana Miltä tulevaisuus näyttää Silmäys nykyisyyteen Ikuisuuden perspektiivi Tulevaisuudentutkimus tiedonalana Tulevaisuudentutkimus

Lisätiedot

Kiertotalouden ja ekotehostamisen haasteet ja mahdollisuudet. Green Key -te tapäivä Toiminnanjohtaja Leo Stranius

Kiertotalouden ja ekotehostamisen haasteet ja mahdollisuudet. Green Key -te tapäivä Toiminnanjohtaja Leo Stranius Kiertotalouden ja ekotehostamisen haasteet ja mahdollisuudet Green Key -teemailtapäivä 24.10.2017 Toiminnanjohtaja Leo Stranius Leo Stranius, HM Luonto-Liiton / Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Ympäristöasiantuntija

Lisätiedot

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen

Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Kestävä hyvinvointi ja sen edistäminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 21.4.2017 ESITYS VALIOKUNNASSA Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto marja.vaarama@uef.fi Marja Vaarama 20.4.2017 1 Kestävä

Lisätiedot

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet

Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Antti Kasvio Työterveyslaitos Työelämän muutos ja innovaatioyhteiskunnan osaamistarpeet Suomalainen koulutus 2030 foorumi 19.11. 2009 Jäsennystä Kaksi peruslähestymistapaa tulevaisuutta koskevassa keskustelussa

Lisätiedot

Julkiset alijäämät ovat yksityisiä ylijäämiä. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 11.11.2014

Julkiset alijäämät ovat yksityisiä ylijäämiä. Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 11.11.2014 Julkiset alijäämät ovat yksityisiä ylijäämiä Lauri Holappa Helsingin työväenopisto Rahatalous haltuun 11.11.2014 Luennon sisältö Sektoritaseiden perusteet Julkisen sektorin rahoitustase talouden ohjauskeinona

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu 12.4.2017 Asmo Kalpala Vastuullisuus on sydämen sivistystä, tietoa ja tahtoa tuottaa hyvää. Kysymys: Oletteko valinneet kaupalliset opinnot vaikuttaaksenne maailmaan?

Lisätiedot

Matkalla mallimaaksi? - Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Matkalla mallimaaksi? - Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Matkalla mallimaaksi? - Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 28.11.2014 Sauli Rouhinen 18.12.2014 1 Väittelijä väittää Sauli Rouhinen 18.12.2014 2 Sauli

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla

Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Kriisin uhkien vähentäminen rahoitusmarkkinasäätelyn avulla Tieteiden yö Rahamuseo 10.1.2013 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Rahoituskriisit - uhka vai mahdollisuus? Miksi rahoitusjärjestelmä joutuu

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Kotitalous talousmuotona ja kulutuksen areenana kurssi,hy, Kotitalousopettajan koulutus, Vuokko Jarva ja Sakari Ylönen,KOTITAKUVJ1s.

Kotitalous talousmuotona ja kulutuksen areenana kurssi,hy, Kotitalousopettajan koulutus, Vuokko Jarva ja Sakari Ylönen,KOTITAKUVJ1s. Kotitaloustutkimuksen monitieteinen ylipopistoverkosto Kotitalous talousmuotona ja kulutuksen areenana kurssi s.2005 Tuottajat: Vuokko Jarva, HY, Kotitaloustiede, ja Sakari Ylönen, JOY, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter)

Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) Kestävän kehityksen peruskirja (engl. Earth Charter) on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. Elämme maapallon

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä

Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys ajatuksia ja keskustelun herättelyä Vähähiilisyys Vähähiilinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu, ja jossa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Talouskasvu vakaan yhteiskuntakehityksen edellytys? -seminaari 11.3.2011 Pekka Ylä-Anttila ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH

Lisätiedot

Miten estetään finanssikriisit tulevaisuudessa?

Miten estetään finanssikriisit tulevaisuudessa? Miten estetään finanssikriisit tulevaisuudessa? Heikki Koskenkylä Valtiot. Tri, yrittäjä Suomen sosiaalifoorumi 20.4.2013 Arbis, Dagmarinkatu 3 Vapaus Valita Toisin Yhdistys Sisällys 1. Tausta ja johtopäätös

Lisätiedot

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015

Globaalin talouden murros. Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros Leena Mörttinen 22.1.2015 Globaalin talouden murros: kolme näkökulmaa 1. Teollisuuden murros: uudet teknologiat sekä tuhoavat että luovat uutta 2. Politiikan murros: poliittiset

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu?

Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? Onko päästötön energiantuotanto kilpailuetu? ClimBus päätösseminaari Finlandia-talo, 9.6.2009 Timo Karttinen Kehitysjohtaja, Fortum Oyj 1 Rakenne Kilpailuedusta ja päästöttömyydestä Energiantarpeesta ja

Lisätiedot

Yritysvastuun politiikkaa

Yritysvastuun politiikkaa Yritysvastuun politiikkaa KTT, Dosentti, Jukka Mäkinen, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu 15.6. Yllättävät yritysvastuut Osa 1: Tilannekuvaa Patruunan paluu? Liberaalidemokratia kriisissä? Yhteiskuntaelämän

Lisätiedot

Ajatuksia sivistyksen suunnasta Sivistyksen sivuhuoneessa. Peter Johnson

Ajatuksia sivistyksen suunnasta Sivistyksen sivuhuoneessa. Peter Johnson Ajatuksia sivistyksen suunnasta Sivistyksen sivuhuoneessa Peter Johnson 29.1.2016 Sivistyksen aika Sivistys on parin vuosisadan aikana taipunut moneen muotoon. Se on tavattoman dynaaminen ja monimuotoinen

Lisätiedot

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka. Briitta Koskiaho Kumppanuuspäivä 2017 Helsinki

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka. Briitta Koskiaho Kumppanuuspäivä 2017 Helsinki Kumppanuuden sosiaalipolitiikka Briitta Koskiaho 18.10.2017 Kumppanuuspäivä 2017 Helsinki Kysyn: Mitä tapahtuu makrotasolla maailmassa? Mitä tapahtuu Suomessa? Mikä on kansalaisyhteiskunnan asema nyt?

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

RIITTÄÄKÖ DIGITAALISESSA TALOUDESSA TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA?

RIITTÄÄKÖ DIGITAALISESSA TALOUDESSA TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA? RIITTÄÄKÖ DIGITAALISESSA TALOUDESSA TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA? Ville-Veikko Pulkka ville-veikko.pulkka@helsinki.fi 09/05/2017 1 ALUSTUKSEN SISÄLTÖ 1) vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot 2) maltillinen skenaario

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä

GLOBALISAATIO A R K - C T U L E V A I S U U D E N S U U N N I T T E L U R Y H M Ä GLOBALISAATIO ARK-C5005 TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU RYHMÄ 1 1.3.2017 GLOBALISAATIO "maapalloistuminen tai maailmanlaajuistuminen" ihmisten ja alueiden jatkuvaa maailmanlaajuista yhtenäistymistä kansainvälisen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö

Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena. Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Kestävyys tuotteiden suunnittelun ja teknologian haasteena Antero Honkasalo Ympäristöministeriö Ekologinen jalanjälki Ekosysteempipalvelut ovat vakavasti uhattuna Erilaiset arviot päätyvät aina samaan

Lisätiedot

Siksi nyt on tärkeää. On mahdollista että: TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS. Työ muuttuu mutta sitä on runsaasti ja palkkatyötä riittää kaikille.

Siksi nyt on tärkeää. On mahdollista että: TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS. Työ muuttuu mutta sitä on runsaasti ja palkkatyötä riittää kaikille. TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS Työn maailma on tuntemattoman äärellä: automatisaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaaliset alustat muokkaavat eri aloja teollisuudesta hoivaan ja tietotyöhön. Todennäköisesti

Lisätiedot

VOIKO VELKA SYTYTTÄÄ VALLAN KUMOUKSEN?

VOIKO VELKA SYTYTTÄÄ VALLAN KUMOUKSEN? 014 Peruste #1 2013 VOIKO VELKA SYTYTTÄÄ VALLAN KUMOUKSEN? Ajatus 99 prosentista 1 onnistui tekemään jotain, missä kukaan ei ole suuren laman jälkeen Yhdysvalloissa onnistunut: herättämään henkiin yhteiskuntaluokan

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa?

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa? TALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 1.6.2017 1. Kerro lyhyesti (korkeintaan kolmella lauseella ja kaavoja tarvittaessa apuna käyttäen), mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: (a) moraalikato (moral hazard) (b)

Lisätiedot

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille?

Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Miten luodaan kestävän kehityksen hyvinvointia kaikille? Maailman Alzheimer -päivän muistiseminaari 20.9.2013 Seminaarin teema: Välitä Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu KESTÄVÄ

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

Venäjän biotalouden kehitys ja ilmastonmuutos

Venäjän biotalouden kehitys ja ilmastonmuutos Venäjän biotalouden kehitys ja ilmastonmuutos Lauri Hetemäki Apulaisjohtaja, Euroopan metsäinstituutti & Professori, Itä-Suomen yliopisto Venäjän talous ja öljyn hinta naimisissa Venäjän BKT (reaalinen)

Lisätiedot

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat

EU:n energia- ja ilmastopolitiikka EK:n kannat EU:n energia- ja ilmastopolitiikka 2030 EK:n kannat Lähtökohdat Globaali toimintaympäristö on muuttunut 5 vuodessa rajusti; EU:n nykyisiä 2020-tavoitteita ei voi kopioida uudelle kaudelle. Vuoteen 2030

Lisätiedot

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät

Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Venäjän ja Itä-Euroopan taloudelliset näkymät Pekka Sutela 04.04. 2008 www.bof.fi/bofit SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Venäjä Maailman noin 10. suurin talous; suurempi kuin Korea, Intia

Lisätiedot

Talouspolitiikka ja työllisyys euron oloissa. Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE Vapaus valita toisin -seminaari

Talouspolitiikka ja työllisyys euron oloissa. Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE Vapaus valita toisin -seminaari Talouspolitiikka ja työllisyys euron oloissa Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE Vapaus valita toisin -seminaari 9.5.2017 Esityksen sisältö Kaksi talousteoreettista näkemystä työllisyyteen, työttömyyteen

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Onko Pikettyn kuvaama kehitys nähtävissä Suomessa? Matti Tuomala 10.12.2014

Onko Pikettyn kuvaama kehitys nähtävissä Suomessa? Matti Tuomala 10.12.2014 Onko Pikettyn kuvaama kehitys nähtävissä Suomessa? Matti Tuomala 10.12.2014 Piketty(2014):kahlitsematon kapitalismi johtaa vääjäämättömästi taloudellisten erojen kasvuun Piketty (2014) esittää teorian

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä

Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä Maailmaa pelastamassa kestävän kehityksen oppia joka opelle Jani Siirilä 13.2.2016 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Jani Siirilä www.helsinki.fi 15.2.2016 1 Näkökulmia kestävän kehityksen käsitteeseen

Lisätiedot

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 1 Sayn laki modernissa uusklassisessa talousteoriassa Sayn laki: tarjonta luo oman kysyntänsä Moderni versio:

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Kasvuedellytyksiä ja julkista taloutta tulee edelleen vahvistaa

Kasvuedellytyksiä ja julkista taloutta tulee edelleen vahvistaa Suomen Pankki Kasvuedellytyksiä ja julkista taloutta tulee edelleen vahvistaa Tiedotustilaisuus 1 Euroalueen rahapolitiikka jatkuu taloutta tukevana ja hintakehitystä kiihdyttävänä 2 Euroalueen kasvu-

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

& siihen liittyvät työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset

& siihen liittyvät työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset Antti Kasvio: Työelämän muutokset & siihen liittyvät työssä jaksamisen ja jatkamisen kysymykset Esitys Punk-hankkeen seminaarissa 21.1.2010 Miten työ on nykyään muuttumassa? Perinteinen modernisaatioteoreettinen

Lisätiedot

Suomen uuden ilmasto- ja energiastrategian tarkastelua

Suomen uuden ilmasto- ja energiastrategian tarkastelua TuTu-Hesan Ilmastonmuutos-teemailta 10.2.2009 Suomen uuden ilmasto- ja energiastrategian tarkastelua Suomen ympäristökeskus Tausta Valtioneuvosto antoi uuden ilmasto- ja energiastrategian Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2017 Harjoitus 5 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi 1. Maan julkisen sektorin budjettialijäämä G-T on 5 % BKT:sta, BKT:n reaalinen kasvu on 5% ja reaalikorko on 3%. a)

Lisätiedot

Muutospolkuja tulevaisuuteen

Muutospolkuja tulevaisuuteen Muutospolkuja tulevaisuuteen Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus, SYKE Helsingin seudun ilmastoseminaari 2013: Ilmastonkestävä kaupunki 13.2.2013 1 Sisältö Millaisessa maailmassa toimimme?

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää?

Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää? Suomen täyttäessä 100-vuotta maailma on epävarmuuden tilassa. Miltä huominen pohjolassa näyttää? Reaktiomme seuraavaan kolmeen trendiin määrittelee pohjoismaisen mallin suunnan. TYÖN JA TOIMEENTULON ARVOITUS

Lisätiedot

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet

Globaali keskinäisriippuvuus kasvavat jännitteet Globaali keskinäisriippuvuus ja kasvavat jännitteet kaiken Megatrendit 2016 KENELLÄ ON VISIO? Millaista yhteiskuntaa rakennamme teknologian avulla? "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana

Lisätiedot

Osallisuuden olot, tilat ja suhteet

Osallisuuden olot, tilat ja suhteet Osallisuuden olot, tilat ja suhteet Anna-Maria Isola, Mariitta Vaara & Sokra-koordinaatio 26.09.2016 Osallisuuden olot Ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään

Lisätiedot

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Heikki Patomäki Maailmanpolitiikan professori Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, HY Mikä on demokratian edistämisen päämäärä

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen. 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus haaste myös ammatilliseen koulutukseen 21.11.2012 Annika Lindblom Ympäristöministeriö Kestävä kehitys on yhteiskuntapolitiikkaa Ekologinen kestävyys;

Lisätiedot