ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA. Sirkka Liisa Purdy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA. Sirkka Liisa Purdy"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA Sirkka Liisa Purdy

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Heuristisen arviointimenetelmän kuvaus ja perustelut 3 3 Rovaniemen rautatieaseman ja käyttäjien kuvaus Rovaniemen rautatieaseman kuvaus Käyttäjien kuvaus 8 4 Rovaniemen aseman käytettävyysarvio Rovaniemen asemarakennukseen sisääntulo Lipunosto lipputoimistossa Asemalta poistuminen laiturille 14 Johtopäätös 15 Lähdeluettelo 18 2

3 1 JOHDANTO Käytettävyyskurssin harjoitustyönä tutkin ja arvioin Rovaniemen rautatieaseman käytettävyyttä. Käytettävyysarvioinnin kohteen valintaan on vaikuttanut erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on opiskeluni informaatioympäristöjen muotoilun parissa ja toinen on käyttökokemukseni ja oleskeluni asemalla junaa odottaessa. Informaatioympäristöjen opiskeluun kuuluu mm. erilaisten informatiivisten tilojen kriittinen tarkkailu ja parannusehdotusten miettiminen. Lisäksi opintoihin sisältyy tulevaisuuden ympäristöjen visioiden ideoiminen ja suunnittelu. Rautatieaseman käyttäjätietojen keruumenetelmäksi olen valinnut tutkijan omakohtaiset kokemukset eli arvioin asematilaa sen käyttäjänä. Kirjassa Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu todetaan, että jos suunnittelijan, tässä tapauksessa esseen kirjoittajan, kokemus on käytännössä sama kuin käyttäjän kokemus, voi suunnittelija luottaa myös omaan kokemukseensa ja esimerkiksi lähiliikenteen junamatkoilla voi hän tutkia miettimällä ja kirjaamalla omia kokemuksiaan havainnoimalla junia työmatkoillaan (Huotari et al., 2003, s. 17). Käyttämäni menetelmän arviointiin käytän heuristista analyysiä. Kokemusteni perustella laadin myös skenaarion, joka tässä tapauksessa sijoittuu kauaksi tulevaisuuteen ja on varmaankin kirjoittajan subjektiivinen näkemys ja unelma tulevaisuuden juna-asemasta. 3

4 2 HEURISTISEN ARVIOINTIMENETELMÄN KUVAUS JA PERUSTELUT Heuristinen arviointimenetelmä on nopea, helppo ja halpa tapa arvioida tuotteen käytettävyyttä. Menetelmää voidaan käyttää joko suunnitteluvaiheessa tai sillä voidaan arvioida valmiin tuotteen käytettävyyttä, mutta etupäässä se on suunnittelun apuvälineenä. Heuristisessa analyysissä pieni joukko ihmisiä tutkii tuotetta tai prototyyppiä arvioiden vastaako se tunnettuja käytettävyyden periaatteita. (Huotari et al., 2003, s. 69).Rovaniemen aseman käytettävyyteen perehdyin yksin, koska arviointijoukkoa en voinut näin nopealla aikataululla saada kokoon. Arvioinnin aikana käydään läpi seuraavia käytettävyysperiaatteita (Huotari et al., 2003, s. 69) : 1. Käytä yksinkertaista ja luonnollista vuoropuhelua. 2. Käytä käyttäjän omaa kieltä. 3. Minimoi käyttäjän muistitaakkaa. 4. Ole johdonmukainen 5.Anna käyttäjälle palautetta. Järjestelmän tulee kertoa käyttäjälle mitä se on tekemässä ja mihin käyttäjän käskyyn se on reagoimassa. 6. Anna selkeät poistumistiet. Käyttäjä ei halua tuntea joutuneensa loukkuun. Siksi järjestelmän tulee tarjota helppoja poistumisteitä. 7. Tarjoa oikopolkuja. Järjestelmässä tulee olla usein käytetyille toiminnoille oikotiet. 8, Käytä selkeitä ja havainnollisia virheilmoituksia 9. Vältä virhetilanteita 10. Tarjoa riittävä ja selkeä apu Heuristinen analyysi ei tarjoa systemaattista tapaa korjata löydettyjä ongelmia. Ne tarjoavat kuitenkin hyvät suunnittelun periaatteet korjauskierrosta varten ja siksi nämä periaatteet tulisikin muistaa aina suunnitteluvaiheessa. (Huotari et al., 2003, s. 70). 4

5 Tein tilan toimintoihin liittyvän koodin, joka kertoo tilassa tehtävät tyypillisimmät toimet Koodiin olen koonnut toiminnot oman käyttäytymiseni perusteella. Koska koko asematilan käytettävyyden tutkiminen harjoitustyön tavoitteisiin ja resursseihin nähden olisi ollut liian mittavaprojekti, olen kohdistanut huomioni vain joihinkin selkeästi käytettävyyden kannalta positiivisiin ja negatiivisiin seikkoihin. Havaintojeni pohjalta olen kirjoittanut skenaarion tai pikemminkin tulevaisuuskertomuksen, joka tässä tapauksessa ei sisällä tulevaisuustutkimusta vaan on enemmänkin vain fiktiivinne kertomus siitä, mitä kaikkialle levittäytyvä tekoäly verkostoituneena voi tarjota junanodottajalle. Pirkko Anttila (2005) kuvailee skenaariota käsikirjoituksena tulevaisuuteen, näyttämönä tuulevaisuuteen. Skenaario on hänen mielestään tulevaisuudenkuvien avulla esitetty kertomus. Se sisältää kuvaksen toimijoista, toiminnoista sekä kuvauksen päätöksenteon ja seurausten tapahtumaketjusta. Tämä tapahtumaketju johtaa nykyhetkestä skenaariolle valittuun päättävään tulevaisuudenkuvaan, joka voi olla ydinvisio, strateginen päämäärä tai opportunistinen tavoite. (Anttila, 2005, s. 397) Omaa skenaariotani voisin kuvata lähinnä toivetoimintamalliksi, mutta varmaankin sangen subjektiiviseksi, sillä tulevaisuusskenaariota ei ole testattu käyttäjillä eikä sitä ole muiden asiantuntijoiden kanssa arvioitu. 5

6 3 ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN JA KÄYTTÄJIEN KUVAUS Rautatieasema (eli juna-asema) on paikka, jossa junat pysähtyvät. Suurilla rautatieasemilla on paljon oheistoimintaa, eli kauppoja, lipunmyyntiä ja majoitusta. Pienemmillä asemilla on ehkä vain laituri. Suurten asemien välillä kulkevat pikajunat, InterCityt ja Pendolinot, kun pienempiä asemia palvelevat paikallisjunat. Rautatieasemien yhteydessä on usein myös bussiasema, tällaisia paikkoja kutsutaan matkakeskuksiksi.(http://fi.wikipedia.org/wiki/rautatieasema) 3.1 Rovaniemen rautatieaseman kuvaus Rovaniemen asema ei eroa millään lailla muista lähistöllä olevista rakennuksista. Lähemmäksi tultaessa erottuu sisään menoaukon yläpuolella kyltin, joka kertoo VR:n logon avulla (KUVA 1), että tämä rakennus on Rovaniemen rautatieasema ( KUVA 2). Asema on jaettu lipunostopisteeseen sekä odotustilaan. Sisään astuttaessa tullaan suoraan odotussaliin (KUVA 3). Lipunmyyntitoimisto on oikealla sisälle tultaessa. Vasemmalla puolella odotussalia on tavaroiden säilytyslokerikko. Myös kolikoilla toimiviin vessoihin pääsee siltä puolelta. Odotusaula on siisti ja valoisa, penkit vanhanaikaiset. Siellä on myös kioski, ilmaisjakelulehtiä, Hertzin vuokrauspiste, turisti-infolle teline, mainoksia, aikataulut, kello, Junamaatti (KUVA 4) sekä yleisöpuhelimia. Aulassa on pienet ilmoitustaulut, joissa kerrotaan lähtevien ja tulevien junien aikatauluja raidenumerot. Lipunostopisteessä on palvelutiski, yksi penkki ja vuoronumeroautomaatti. Matkustajalle asema tarjoaa tilansa ja edellä mainittujen palveluiden kautta seuraavia mahdollisia toimintakoodeja: odotustilan, sateen- ja kylmän suojan, tavaroiden säilyttämisen, lippujen ostamisen, WC:n ja puhelinten käytön, läpikulun sekä neuvonnan. Asemalla olevaa teknologiaa ovat puhelimet, Junamaatti, lipunvarausjärjestelmä, vuoronvarausautomatiikka (KUVA 4) ja kuulutukset. Informaatio asemalla kulkee 6

7 pääsääntöisesti asemalta ja sen henkilökunnalta matkustajalle. Informaatio välittyy ilmoitustaulun, kuulutusten, vuorojärjestelmän ja aikataulujen kautta sekä suoraan sosiaalisesti henkilökunnalta. KUVA 1 VR:n eli Valtion rautateiden virallinen liikemerkki (http://fi.wikipedia.org/wiki/kuva: Vr-logo.jpg). KUVA 2 Asemarakennus on varsinaisesti matala osa vasemmassa reunassa, oikeanpuoleinen siipi on ravintola omalla sisäänkäynnillä. 7

8 KUVA 3 Odotustilan penkit KUVA 4 Lipunostoautomaatti 3.2 Käyttäjien kuvaus Asemaa käyttävät henkilökunnan lisäksi kaikenikäiset ja -maalaiset matkustajat, jotka ovat tulossa tai lähdössä. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat henkilökunta, opiskelijat, reppumatkaajat, turistit, työn puolesta matkaavat, työikäiset ja seniorit. 8

9 Useimmiten matkustajat tulivat sisään asemalle pääovesta. Liikuntaesteiset matkustajat joutuvat kuitenkin kiertämään asemalle takakautta.. Tultuaan sisään he yleensä etsivät katseellaan opasteita, joita löytyykin ainakin kaksi: lipunmyyntitoimiston opaste katonrajasta ja vuoronumerotaulu. Tämän jälkeen he joko menivät lipunostopisteeseen, jäivät odotustilaan tai jatkoivat aseman läpi laitureille.. Tarkkailuaikoina kuitenkin suurin osa meni suoraan lipunostopisteeseen ja vain muutama kulki aseman läpi tai jäi odotusaulaan. Lipunostopisteessä ihmiset ottivat vuoronumerolapun automaatista. Lipunostopisteessä asioituaan (jonotus + tiski) he poistuivat joko parkki- tai laiturialueelle. Lipunostopisteessä oli jatkuvasti enemmän ihmisiä kuin odotushuoneessa, jossa parhaimmillaan oli minun lisäkseni kolme muuta odottamassa. Sosiaalinen käyttäytyminen viittasi siihen, että lipunostopistettä pidettiin enemmän odotushuoneena kuin aseman varsinaista odotustilaa: puhuminen oli vähäisempää lipunostopisteessä ja muutama kahden hengen seurue puhui ensin odotushuoneessa ja jatkoi sitten lipunostopisteeseen. Junamaattia käytettiin odotusaikana muutamia kertoja. Käyttäjinä oli noin vuotiaat henkilöt. Ulkomaalaisille matkustajille odotustilan käyttö tuntui luontevammalta: he istuivat penkeille ja jättivät odotustilaan matkatavaroita. Suomalaiset odottajat poistuivat mieluummin asematilasta. Suomalaiset "odottajat" mieluummin seisoivat kuin käyttivät penkkejä, vaikka he oleskelivatkin tilassa pidempään. Käyttäjien toimintakoodi voisi olla seuraavanlainen: Lähtiessä Rovaniemeltä Ostaa lipun Junamaatista Lipunmyynnistä Internetistä 9

10 Käyttää WC:tä Käyttää säilytyslokeroita Kävelee aseman läpi Saapuessa Rovaniemelle Käyttää WC:tä Kävelee aseman läpi 10

11 4 ROVANIEMEN ASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIO Asemarakennus on vanhahtava ja sijainti on kaupungin keskustaan nähden syrjäinen. Rakennus ja asematila ei sinänsä houkuttele asiakasta viipymään asemalla yhtään kauemmin kuin on pakko. Palvelut tähtäävät suoraan junaan siirtymiseen eivätkä houkuttele matkaajaa kuluttamaan aseman fyysistä ympäristöä, ei edes juuri kovia penkkejä. Asematilan käytettävyyttä voitaneen karrikoidusti kuvat niin, että jos on tarkoitus tulla asemalla sen vuoksi, että kulku odotustilan läpi lyhentää matkaa laiturille, niin silloin sen käytettävyys lienee kohtuullinen. Samoin käytettävyys on hyvä, jos tarkoituksena on odottaa junaa muutama minuutti lämpimässä kylmän ulkoilman sijasta. Muissa tapauksissa käytettävyydessä olisi huomattavasti parannettavaa. Kiinnitän huomioni vain muutamiin tapahtumiin, jotka huomasin tuottavan ongelmia käyttäjille ja muutamiin seikkoihin, jotka ovat käytettävyydeltään hyviä. Havaintojeni analysoimiseen käytän heuristista arviointimenetelmää ja tarkastelun kohteeksi valitsin asemarakennuksen sisääntulon, laiturille menon ja lipunoston. 4.1 Rovaniemen asemarakennukseen sisääntulo Rakennukseen saapuminen on merkitty selkeästi. Asiakkaalle ei jää epäselväksi mistä ovista pääsee aseman tiloihin. VR:n logo pääoven yläpuolella on asiakkaalle selvä viesti ja yleisesti hyväksytty, joten vuoropuhelu on selkeää ja käyttäjän ymmärtämä kieli on otettu huomioon eikä sisääntulossa ole mahdollista valita väärää ovea sillä, vaikka ovia on useita kaikista niistä pääsee odotustilaan. Etuoven edessä oleva portaikko on leveä, ja se mahdollistaa poistumisen helposti. Asemarakennuksen portaikon olemassaoloa voidaan tosin kritisoida johdonmukaisuutta miettien. Oletettavaahan on, että matkalle lähtijällä on matkatavarat mukanan ja portaissa niiden kuljettaminen on vaikeaa. Asemarakennuksen ovien avaaminen tapahtuu vetämällä ja niiden kädensijat antavat tarvittavan informaation niiden käyttöön. Pystyasennossa olevat kapeat kahvat saavat käyttäjän luontaisesti vetämään niistä eikä virheeseen ole mahdollisuutta (KUVA 5). 11

12 KUVA 5 Aseman ovessa on pystysuorakahva, joka neuvoo luontevasti vetämään ovea. Matkustajan saapuessa ulko-ovista sisään on vastassa välieteinen, joka ei millään tavalla helpota sisääntuloa suurten matkalaukkujen kanssa. Käyttäjä tuntee tässä kohden varmasti joutuneensa loukkuun, sillä selvittyään yhdistä ovista vastassa on ahdas tila ja uudet ovet. Saavuttuaan varsinaiseen odotustilaan virheen tekeminen käy helposti, sillä ensimmäisenä huomio kiinnittyy tiskiin, jonka kuvittelisi olevan lipunostotiski, mutta näin ei ole, sillä lähin tiski on autovuokraamon toimipiste. Varsinaiseen lipputoimistoon pääsee taas uusien ovien kautta ja käytettävyys on jälleen huono jo kolmannet ovet, jotka selkeästi vaikeuttavat liikkumista eivätkä ainakaan tuo apua käyttäjän toimintoihin. 4.2 Lipunosto lipputoimistossa Matkustajan saapuessa lipputoimistoon kolmien ovien kautta edessä oikealla on vuoronumero automaatti (KUVA 6). Automaatti on aika huomaamaton ja asiakas saattaa epähuomiossa sivuuttaa sen ja jättää ottamatta vuoronumeron. Virheen tekeminen on mahdollista, jolloin matkustaja saattaa menettää vuoronsa niille, jotka tietävät vuoronumerokäytännöstä. Lipunmyyntipisteitä on neljä, ja niiden toiminnassa olemisesta kertoo mielestäni selkeä informaatio - lippuluukun yläpuolella palaa valo silloin kun se on toiminnassa. 12

13 KUVA 6 Vuoronumero automaatti Lipunmyyjät ovat suojattuina kirkkaan fleksin takana, jonka alareunassa on aukko. Tällainen aukko saattaa käyttäjän luulemaan, että sen kautta on puhuttava virkailijalle, joten se ei edistä luontevaa vuoropuhelua eikä sen muotoilu siis ole johdonmukainen. Luukun kauttahan tapahtuu vain lippujen maksaminen ja saaminen. Jos käyttäjä maksaa lipun luotto- tai pankkikortilla, saa hän lipun lisäksi maksukuitin ja pankkikorttitositteen, jotka kaikki ovat saman kokoisia, samaa materiaalia ja huomattavasti toisiaan muistuttavia. Jos aikoo säilyttää vain matkalipun ja heittää muut tositteet pois, on oltava tarkkana, ettei vahingossa heitä pois matkalippua. Virheen teko on mahdollista ja eikä epähuomiossa poisviskattu matkalippu anna palautetta virheestä. Voisiko lipunvärityksellä vaikuttaa asiaan vaikkapa niin, että lippu olisi erivärinen kuin muut saadut tositteet. Vihreä lippu voisi kertoa luontevasti, että sillä pääsee jatkamaan matkaa (vrt. vihreä väri liikenne valoissa). Toki matkalipun koko voisi olla erilainen kuin muiden saatujen tositteiden vaikkapa niin, että varsinainen lippu olisi muita suurempi ja materiaaliltaan erottuva. Tällä lailla voitaisiin välttää sekaannuksia ja minimoida asiakkaan muistitaakkaa, ja käytäntö olisi johdonmukainen ohjaten käyttäjää kiinnittämään huomiota kooltaan ja väritykseltään erilaiseen lippuun. 13

14 4.3 Asemalta poistuminen laiturille Rovaniemen asemalta poistuminen raidepihalle on loogista ja johdonmukaista. Jos ja kun matkustaja haluaa mennä suoraan raidepihalle eli laiturille ilman, että hänen tarvitsee käydä ostamassa lippu lipputoimistosta, johdattaa odotustilan käyttävä hänet selvästi kohti laiturille vievää ovea. Astuttuaan sisään odotustilaan pääovesta johtaa vastakkaisella seinällä sijaitseville oville suora käytävä. Siinä ei ole esteitä välillä ja vastakkaisella seinällä sijaitsevat ikkunat avutuvat suoraan raidepihalle ja matkustaja näkee jo odotustilaan saapuessa junan asemalla tai tyhjät raiteet, jotka kertovat junien kulkevan siellä. Virhemahdollisuutta ei ole ja suora esteetön käytävä toimii johdonmukaisena oikotienä. (KUVA 7) KUVA 7 Odotusaulassa penkkien oikealla puolen on selkeä käytävä ratapihalle ja laitureille. 14

15 5 JOHTOPÄÄTÖS Rovaniemen asema ei varmastikaan ole kovin käyttäjäystävällinen. Jo sen arkkitehtoonin ikä ja muoto asetavat käyttörajoituksia. Rakennuksen ulkoinen habitus ei millään tavalla houkuttele sinne kävijöitä saati muuten oleskelemaan siellä. Toki voidaan pohtia mikä on asemarakennuksen käyttöfunktio ja, jos se kuten totesin on vain läpikulku paikka tai hetkellinen lämmittelypaikka, niin silloinhan se täyttää tehtävänsä. Selkeä suuntaus asemarakennusten suunnittelussa nykyään näyttäsi kuitenkin olevan ajatus matkakeskuksista, jolloin samaan rakennukseen suunnitellaan monia palveluja. Rakennuksissa saattaa olla niin juna- kuin linja-autoasema, sekä huomattava määrä muita palveluja aina kampaamosta kuntosalipalveluihin saakka. Nykyisissä matkakeskuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden viihtymiseen ja turvallisuuteen. Auton parkkeeraaminen tehdään helpoksi rakentamalla asemien yhteyteen vartioituja parkkihalleja, joten saapuminen ja lähteminen asemalla helpottuu. Odottaessa voi virkistäytyä kuntosalilla ja käydä parturissa siistimässä tukkansa. Uskon, että erilaisten elämysten tarjoaminen asiakkaille tulee lisääntymään ja sitä kautta asiakas, tässä tapauksessa matkustaja, pystyy kokemaan jo matkan alussa miellyttäviä elämyksiä ja virittäytyä positiivisesti matkalle oli se sitten vapaa-ajan matka tai työmatka. Voisiko palvelut kehittyä vaikkapa alla luetelluilla tavoilla: 1. Lisäpalveluita asemalle a. W-Lan odottavien asiakkaiden käyttöön b. Kahvio, joka loisi kahvin ja pullan tuoksulla kotoista ilmapiiriä c. Asemalle yhdistetty Rovaniemen info-piste, joka olisi paremmin esillä ja antaisi enemmän informaatiota kuin nykyinen d. Oheispalvelut, kuten hieroja, kampaamo ja/tai kuntosali e. Matkatavaroiden toimituspalvelu määränpäähän 2. Matkustajien järkevä tunnistamismekanismi a. Puhelinten, WC:n, säilytyslokeroiden, yms. maksaminen ilman rahaa tai korttia 15

16 b. Lipun ostaminen helpompaa ja nopeampaa 3. Visuaalinen uudistaminen a. Logon ja aseman ulkonäön uudistaminen b. Sisätilojen viihtymisen parantaminen: visuaalinen ilme eli värit ja sisustus, mukavammat penkit, viherkasvien lisääminen, taustamusiikki ja näyttelytila aseman historialle (virtuaalimatkailun mahdollisuus), valaistuksen muuttaminen rauhalliseksi 4. Vaihtoehtoinen helppo lipunosto: a. Internet-pääte aulaan b. Junamaatti paremmin esille englanninkielisine opastauluineen c. Kännykällä ostettava lippu? 5. Odotustilan tekeminen miellyttävämmäksi, jotta se houkuttelisi ihmisiä istumaan, oleskelemaan ja viihtymään. Ihannetilanteessa ihmiset voisivat tulla sinne, vaikkeivät olisikaan lähdössä mihinkään (vrt. Jyväskylän matkakeskus). 6. Helpompi navigaatio: a. Junan vaunujen sijainti paremmin näkyviin asemilla b. Raiteiden sijainti suhteessa asemaan paremmin näkyviin näyttöpääte odotusaulaan, joka näyttäisi minne pitää kulkea päätyäkseen oikean junan ja vaunun kohdalle esimerkiksi lipun tunnistenumeron avulla informaatio laiturista ja vaunun sijainnista voisi sijaita myös matkalipussa Ja voisiko tulevaisuuskertomus mennä vaikkapa näin: Mies saapuu asemalle ostaakseen lipun. Hänellä on vain yksi matkatavaralaukku. Sisääntulo on helppoa ovet aukeavat itsestään ja heti odotushallissa seinänäyttö kysyy minne hän haluaa matkustaa sekä milloin ja mitä palveluita hän haluaa junassa. Saatuaan vastauksen mieheltä, taulu ilmoittaa hänelle tiskin, jossa hänen tulisi asioida. Samalla se ilmoittaa odotusajan ja pyytää häntä aktivoimaan maksusuoritukset 16

17 sormenjäljellä asemalla tapahtuvien palvelujen maksamiseksi. Tämän jälkeen hänen ei tarvitse enää huolehtia mistään palvelujen/ tuotteiden maksamisesta asemalla. Mies kävelee istumaan ja tilaa kivennäisvettä penkin vieressä olevasta elintarvikeautomaatista. Lipunostoon on aikaa kaksi minuuttia ja pian ääni kutsuukin hänet virkailijan luokse. Tiskejä on useita, joten lattialle ilmestyy valonuoli, joka ohjaa hänet oikeaa paikkaan. Mies seuraa nuolta ja saapuu pian tiskille. Samaan aikaan saapuu samalle tiskille nainen eri suunnasta seuraten hänkin omaa nuoltaan. Nainen raahaa yhtä painavan näköistä matkalaukkua perässään ja toista kantolaukkua olallaan. Lähes törmäten toisiinsa he saapuvat tiskille. Heidän ilmoittamansa tarpeet ovat siis aivan samanlaiset: Helsinkiin, klassista musiikkia, punaviiniä ja kevyt salaatti-iltapala. Matkalukemiseksikin molemmat olivat valinneet jotakin John Irvingin kirjoittamaa. Molemmat joutuvat peräjälkeen kuittaamaan sormenjäljellään toivomuksensa tiskillä olevalta näytöltä. Virkailija kysyy haluavatko he matkatavarat toimitettavaksi junaan ja heille takaisin vasta perillä Helsingissä. Nainen haluaa päästä eroon painavista kantamuksistaan ja virkailija pyytääkin asettamaan laukut vieressä olevalle hihnalle. Kännykkä ilmoittaa junapalveluiden olevan ladattu ja virkailija toivottaa hyvää matkaa. He voivat nyt siirtyä junaan. Lattiassa oleva nuoli ohjaa heitä taas kerran, nyt oikeaan junaa, oikeaan vaunuun ja oikealle paikalle ketään muita ei ole samalla nuolisektorilla. Heillä on viereiset paikat (kuten arvata saattoi) ja lähes heti istuttuaan alkaa klassinen musiikki soida hiljaa ja viinitarjoilu käynnistyy. He katsahtavat toisiinsa ja molemmat tietävät, että heillä tulisi olemaan paljon yhteisiä keskustelun aiheita koko matkan ajaksi ja niinpä he säätävät musiikin hiljaiseksi lähes olemattomaksi taustaviihdykkeeksi Matka voi alkaa. 17

18 Lähdeluettelo Anttila, Pirkko, 2005, Ilmaisu, Teos, Tekemine ja Tutkiva toiminta, Hamina Huotari, P., Laitakari-Svärd, I., Laakko, J., Koskinen, I., 2003, Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu. Käyttäjätiedon keruu, mallittaminen ja arviointi, Saarijärvi Norman, Donald, 1991, Miten avata mahdottomia ovia? Tuotesuunnittelun sankarit, Jyväskylä 18

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Kenttäpalvelua Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Opinnäytetyö Aalto-Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Teollinen muotoilu Maria Jaatinen 18.4.2013 Kenttäpalvelua - Saapuvan

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN?

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? JOHDATUS KÄYTETTÄVYYTEEN Janne Kuntola Avania Consulting www.avania.fi MITÄ TÄMÄ OPAS OPETTAA? Usein kuulee tuotteita markkinoitavan sanalla helppokäyttöinen. Mutta mitä

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

VERSOT työryhmä AUTO- JA KULJETUSALA Materiaalin laatijan nimi / nimet: Materiaalin nimi: 1.3. Timo Hyvönen Kyösti Kangas Satu Kallio

VERSOT työryhmä AUTO- JA KULJETUSALA Materiaalin laatijan nimi / nimet: Materiaalin nimi: 1.3. Timo Hyvönen Kyösti Kangas Satu Kallio Materiaalin nimi: 1.3 Paikallisliikenne ja ExpressBus-liikenne. TEHTÄVÄTYYPIT Kenelle materiaali on tarkoitettu: VERSOT työryhmä AUTO- JA KULJETUSALA Materiaalin laatijan nimi / nimet: Timo Hyvönen Kyösti

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Julkaisija Museovirasto Toimittaja Mikko Teräsvirta PäätoimiTTaja Minna Karvonen Piirrokset Tiina Miettinen taitto Iris Krusius isbn 978-951-616-171-9

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla Tuomas Kyheröinen Helsingin matematiikkalukio Maantiede 20.11.2009 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun bussilinja Jokerin menestys on rikkonut kaikki ennusteet ja sen suosio kasvaa yhä. Tutkielmassa tutkin YTV:n

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA

KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Otto Miettinen KÄYTETTÄVYYS JA ESTEETTÖMYYS - SUUNNITTELULÄHTÖKOHTIEN VERTAILUA Kandidaatintyö Espoo 22.4.2008 Työn ohjaaja: DI Johanna

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto

Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta. Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Invalidiliitto Katse kotiin tietoa toimivasta asumisesta Toimittanut: Marika Nordlund Invalidiliiton esteettömyysprojekti 2008 Kansi ja piirrokset: Ari Niskanen

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti 15.6.2011 Ville Hirvonen Kansalliskirjasto Tavoitteet KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä halutaan arvioida sekä parantaa. Käytettävyystestejä

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot