ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA. Sirkka Liisa Purdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA. Sirkka Liisa Purdy"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA Sirkka Liisa Purdy

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Heuristisen arviointimenetelmän kuvaus ja perustelut 3 3 Rovaniemen rautatieaseman ja käyttäjien kuvaus Rovaniemen rautatieaseman kuvaus Käyttäjien kuvaus 8 4 Rovaniemen aseman käytettävyysarvio Rovaniemen asemarakennukseen sisääntulo Lipunosto lipputoimistossa Asemalta poistuminen laiturille 14 Johtopäätös 15 Lähdeluettelo 18 2

3 1 JOHDANTO Käytettävyyskurssin harjoitustyönä tutkin ja arvioin Rovaniemen rautatieaseman käytettävyyttä. Käytettävyysarvioinnin kohteen valintaan on vaikuttanut erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on opiskeluni informaatioympäristöjen muotoilun parissa ja toinen on käyttökokemukseni ja oleskeluni asemalla junaa odottaessa. Informaatioympäristöjen opiskeluun kuuluu mm. erilaisten informatiivisten tilojen kriittinen tarkkailu ja parannusehdotusten miettiminen. Lisäksi opintoihin sisältyy tulevaisuuden ympäristöjen visioiden ideoiminen ja suunnittelu. Rautatieaseman käyttäjätietojen keruumenetelmäksi olen valinnut tutkijan omakohtaiset kokemukset eli arvioin asematilaa sen käyttäjänä. Kirjassa Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu todetaan, että jos suunnittelijan, tässä tapauksessa esseen kirjoittajan, kokemus on käytännössä sama kuin käyttäjän kokemus, voi suunnittelija luottaa myös omaan kokemukseensa ja esimerkiksi lähiliikenteen junamatkoilla voi hän tutkia miettimällä ja kirjaamalla omia kokemuksiaan havainnoimalla junia työmatkoillaan (Huotari et al., 2003, s. 17). Käyttämäni menetelmän arviointiin käytän heuristista analyysiä. Kokemusteni perustella laadin myös skenaarion, joka tässä tapauksessa sijoittuu kauaksi tulevaisuuteen ja on varmaankin kirjoittajan subjektiivinen näkemys ja unelma tulevaisuuden juna-asemasta. 3

4 2 HEURISTISEN ARVIOINTIMENETELMÄN KUVAUS JA PERUSTELUT Heuristinen arviointimenetelmä on nopea, helppo ja halpa tapa arvioida tuotteen käytettävyyttä. Menetelmää voidaan käyttää joko suunnitteluvaiheessa tai sillä voidaan arvioida valmiin tuotteen käytettävyyttä, mutta etupäässä se on suunnittelun apuvälineenä. Heuristisessa analyysissä pieni joukko ihmisiä tutkii tuotetta tai prototyyppiä arvioiden vastaako se tunnettuja käytettävyyden periaatteita. (Huotari et al., 2003, s. 69).Rovaniemen aseman käytettävyyteen perehdyin yksin, koska arviointijoukkoa en voinut näin nopealla aikataululla saada kokoon. Arvioinnin aikana käydään läpi seuraavia käytettävyysperiaatteita (Huotari et al., 2003, s. 69) : 1. Käytä yksinkertaista ja luonnollista vuoropuhelua. 2. Käytä käyttäjän omaa kieltä. 3. Minimoi käyttäjän muistitaakkaa. 4. Ole johdonmukainen 5.Anna käyttäjälle palautetta. Järjestelmän tulee kertoa käyttäjälle mitä se on tekemässä ja mihin käyttäjän käskyyn se on reagoimassa. 6. Anna selkeät poistumistiet. Käyttäjä ei halua tuntea joutuneensa loukkuun. Siksi järjestelmän tulee tarjota helppoja poistumisteitä. 7. Tarjoa oikopolkuja. Järjestelmässä tulee olla usein käytetyille toiminnoille oikotiet. 8, Käytä selkeitä ja havainnollisia virheilmoituksia 9. Vältä virhetilanteita 10. Tarjoa riittävä ja selkeä apu Heuristinen analyysi ei tarjoa systemaattista tapaa korjata löydettyjä ongelmia. Ne tarjoavat kuitenkin hyvät suunnittelun periaatteet korjauskierrosta varten ja siksi nämä periaatteet tulisikin muistaa aina suunnitteluvaiheessa. (Huotari et al., 2003, s. 70). 4

5 Tein tilan toimintoihin liittyvän koodin, joka kertoo tilassa tehtävät tyypillisimmät toimet Koodiin olen koonnut toiminnot oman käyttäytymiseni perusteella. Koska koko asematilan käytettävyyden tutkiminen harjoitustyön tavoitteisiin ja resursseihin nähden olisi ollut liian mittavaprojekti, olen kohdistanut huomioni vain joihinkin selkeästi käytettävyyden kannalta positiivisiin ja negatiivisiin seikkoihin. Havaintojeni pohjalta olen kirjoittanut skenaarion tai pikemminkin tulevaisuuskertomuksen, joka tässä tapauksessa ei sisällä tulevaisuustutkimusta vaan on enemmänkin vain fiktiivinne kertomus siitä, mitä kaikkialle levittäytyvä tekoäly verkostoituneena voi tarjota junanodottajalle. Pirkko Anttila (2005) kuvailee skenaariota käsikirjoituksena tulevaisuuteen, näyttämönä tuulevaisuuteen. Skenaario on hänen mielestään tulevaisuudenkuvien avulla esitetty kertomus. Se sisältää kuvaksen toimijoista, toiminnoista sekä kuvauksen päätöksenteon ja seurausten tapahtumaketjusta. Tämä tapahtumaketju johtaa nykyhetkestä skenaariolle valittuun päättävään tulevaisuudenkuvaan, joka voi olla ydinvisio, strateginen päämäärä tai opportunistinen tavoite. (Anttila, 2005, s. 397) Omaa skenaariotani voisin kuvata lähinnä toivetoimintamalliksi, mutta varmaankin sangen subjektiiviseksi, sillä tulevaisuusskenaariota ei ole testattu käyttäjillä eikä sitä ole muiden asiantuntijoiden kanssa arvioitu. 5

6 3 ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN JA KÄYTTÄJIEN KUVAUS Rautatieasema (eli juna-asema) on paikka, jossa junat pysähtyvät. Suurilla rautatieasemilla on paljon oheistoimintaa, eli kauppoja, lipunmyyntiä ja majoitusta. Pienemmillä asemilla on ehkä vain laituri. Suurten asemien välillä kulkevat pikajunat, InterCityt ja Pendolinot, kun pienempiä asemia palvelevat paikallisjunat. Rautatieasemien yhteydessä on usein myös bussiasema, tällaisia paikkoja kutsutaan matkakeskuksiksi.(http://fi.wikipedia.org/wiki/rautatieasema) 3.1 Rovaniemen rautatieaseman kuvaus Rovaniemen asema ei eroa millään lailla muista lähistöllä olevista rakennuksista. Lähemmäksi tultaessa erottuu sisään menoaukon yläpuolella kyltin, joka kertoo VR:n logon avulla (KUVA 1), että tämä rakennus on Rovaniemen rautatieasema ( KUVA 2). Asema on jaettu lipunostopisteeseen sekä odotustilaan. Sisään astuttaessa tullaan suoraan odotussaliin (KUVA 3). Lipunmyyntitoimisto on oikealla sisälle tultaessa. Vasemmalla puolella odotussalia on tavaroiden säilytyslokerikko. Myös kolikoilla toimiviin vessoihin pääsee siltä puolelta. Odotusaula on siisti ja valoisa, penkit vanhanaikaiset. Siellä on myös kioski, ilmaisjakelulehtiä, Hertzin vuokrauspiste, turisti-infolle teline, mainoksia, aikataulut, kello, Junamaatti (KUVA 4) sekä yleisöpuhelimia. Aulassa on pienet ilmoitustaulut, joissa kerrotaan lähtevien ja tulevien junien aikatauluja raidenumerot. Lipunostopisteessä on palvelutiski, yksi penkki ja vuoronumeroautomaatti. Matkustajalle asema tarjoaa tilansa ja edellä mainittujen palveluiden kautta seuraavia mahdollisia toimintakoodeja: odotustilan, sateen- ja kylmän suojan, tavaroiden säilyttämisen, lippujen ostamisen, WC:n ja puhelinten käytön, läpikulun sekä neuvonnan. Asemalla olevaa teknologiaa ovat puhelimet, Junamaatti, lipunvarausjärjestelmä, vuoronvarausautomatiikka (KUVA 4) ja kuulutukset. Informaatio asemalla kulkee 6

7 pääsääntöisesti asemalta ja sen henkilökunnalta matkustajalle. Informaatio välittyy ilmoitustaulun, kuulutusten, vuorojärjestelmän ja aikataulujen kautta sekä suoraan sosiaalisesti henkilökunnalta. KUVA 1 VR:n eli Valtion rautateiden virallinen liikemerkki (http://fi.wikipedia.org/wiki/kuva: Vr-logo.jpg). KUVA 2 Asemarakennus on varsinaisesti matala osa vasemmassa reunassa, oikeanpuoleinen siipi on ravintola omalla sisäänkäynnillä. 7

8 KUVA 3 Odotustilan penkit KUVA 4 Lipunostoautomaatti 3.2 Käyttäjien kuvaus Asemaa käyttävät henkilökunnan lisäksi kaikenikäiset ja -maalaiset matkustajat, jotka ovat tulossa tai lähdössä. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat henkilökunta, opiskelijat, reppumatkaajat, turistit, työn puolesta matkaavat, työikäiset ja seniorit. 8

9 Useimmiten matkustajat tulivat sisään asemalle pääovesta. Liikuntaesteiset matkustajat joutuvat kuitenkin kiertämään asemalle takakautta.. Tultuaan sisään he yleensä etsivät katseellaan opasteita, joita löytyykin ainakin kaksi: lipunmyyntitoimiston opaste katonrajasta ja vuoronumerotaulu. Tämän jälkeen he joko menivät lipunostopisteeseen, jäivät odotustilaan tai jatkoivat aseman läpi laitureille.. Tarkkailuaikoina kuitenkin suurin osa meni suoraan lipunostopisteeseen ja vain muutama kulki aseman läpi tai jäi odotusaulaan. Lipunostopisteessä ihmiset ottivat vuoronumerolapun automaatista. Lipunostopisteessä asioituaan (jonotus + tiski) he poistuivat joko parkki- tai laiturialueelle. Lipunostopisteessä oli jatkuvasti enemmän ihmisiä kuin odotushuoneessa, jossa parhaimmillaan oli minun lisäkseni kolme muuta odottamassa. Sosiaalinen käyttäytyminen viittasi siihen, että lipunostopistettä pidettiin enemmän odotushuoneena kuin aseman varsinaista odotustilaa: puhuminen oli vähäisempää lipunostopisteessä ja muutama kahden hengen seurue puhui ensin odotushuoneessa ja jatkoi sitten lipunostopisteeseen. Junamaattia käytettiin odotusaikana muutamia kertoja. Käyttäjinä oli noin vuotiaat henkilöt. Ulkomaalaisille matkustajille odotustilan käyttö tuntui luontevammalta: he istuivat penkeille ja jättivät odotustilaan matkatavaroita. Suomalaiset odottajat poistuivat mieluummin asematilasta. Suomalaiset "odottajat" mieluummin seisoivat kuin käyttivät penkkejä, vaikka he oleskelivatkin tilassa pidempään. Käyttäjien toimintakoodi voisi olla seuraavanlainen: Lähtiessä Rovaniemeltä Ostaa lipun Junamaatista Lipunmyynnistä Internetistä 9

10 Käyttää WC:tä Käyttää säilytyslokeroita Kävelee aseman läpi Saapuessa Rovaniemelle Käyttää WC:tä Kävelee aseman läpi 10

11 4 ROVANIEMEN ASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIO Asemarakennus on vanhahtava ja sijainti on kaupungin keskustaan nähden syrjäinen. Rakennus ja asematila ei sinänsä houkuttele asiakasta viipymään asemalla yhtään kauemmin kuin on pakko. Palvelut tähtäävät suoraan junaan siirtymiseen eivätkä houkuttele matkaajaa kuluttamaan aseman fyysistä ympäristöä, ei edes juuri kovia penkkejä. Asematilan käytettävyyttä voitaneen karrikoidusti kuvat niin, että jos on tarkoitus tulla asemalla sen vuoksi, että kulku odotustilan läpi lyhentää matkaa laiturille, niin silloin sen käytettävyys lienee kohtuullinen. Samoin käytettävyys on hyvä, jos tarkoituksena on odottaa junaa muutama minuutti lämpimässä kylmän ulkoilman sijasta. Muissa tapauksissa käytettävyydessä olisi huomattavasti parannettavaa. Kiinnitän huomioni vain muutamiin tapahtumiin, jotka huomasin tuottavan ongelmia käyttäjille ja muutamiin seikkoihin, jotka ovat käytettävyydeltään hyviä. Havaintojeni analysoimiseen käytän heuristista arviointimenetelmää ja tarkastelun kohteeksi valitsin asemarakennuksen sisääntulon, laiturille menon ja lipunoston. 4.1 Rovaniemen asemarakennukseen sisääntulo Rakennukseen saapuminen on merkitty selkeästi. Asiakkaalle ei jää epäselväksi mistä ovista pääsee aseman tiloihin. VR:n logo pääoven yläpuolella on asiakkaalle selvä viesti ja yleisesti hyväksytty, joten vuoropuhelu on selkeää ja käyttäjän ymmärtämä kieli on otettu huomioon eikä sisääntulossa ole mahdollista valita väärää ovea sillä, vaikka ovia on useita kaikista niistä pääsee odotustilaan. Etuoven edessä oleva portaikko on leveä, ja se mahdollistaa poistumisen helposti. Asemarakennuksen portaikon olemassaoloa voidaan tosin kritisoida johdonmukaisuutta miettien. Oletettavaahan on, että matkalle lähtijällä on matkatavarat mukanan ja portaissa niiden kuljettaminen on vaikeaa. Asemarakennuksen ovien avaaminen tapahtuu vetämällä ja niiden kädensijat antavat tarvittavan informaation niiden käyttöön. Pystyasennossa olevat kapeat kahvat saavat käyttäjän luontaisesti vetämään niistä eikä virheeseen ole mahdollisuutta (KUVA 5). 11

12 KUVA 5 Aseman ovessa on pystysuorakahva, joka neuvoo luontevasti vetämään ovea. Matkustajan saapuessa ulko-ovista sisään on vastassa välieteinen, joka ei millään tavalla helpota sisääntuloa suurten matkalaukkujen kanssa. Käyttäjä tuntee tässä kohden varmasti joutuneensa loukkuun, sillä selvittyään yhdistä ovista vastassa on ahdas tila ja uudet ovet. Saavuttuaan varsinaiseen odotustilaan virheen tekeminen käy helposti, sillä ensimmäisenä huomio kiinnittyy tiskiin, jonka kuvittelisi olevan lipunostotiski, mutta näin ei ole, sillä lähin tiski on autovuokraamon toimipiste. Varsinaiseen lipputoimistoon pääsee taas uusien ovien kautta ja käytettävyys on jälleen huono jo kolmannet ovet, jotka selkeästi vaikeuttavat liikkumista eivätkä ainakaan tuo apua käyttäjän toimintoihin. 4.2 Lipunosto lipputoimistossa Matkustajan saapuessa lipputoimistoon kolmien ovien kautta edessä oikealla on vuoronumero automaatti (KUVA 6). Automaatti on aika huomaamaton ja asiakas saattaa epähuomiossa sivuuttaa sen ja jättää ottamatta vuoronumeron. Virheen tekeminen on mahdollista, jolloin matkustaja saattaa menettää vuoronsa niille, jotka tietävät vuoronumerokäytännöstä. Lipunmyyntipisteitä on neljä, ja niiden toiminnassa olemisesta kertoo mielestäni selkeä informaatio - lippuluukun yläpuolella palaa valo silloin kun se on toiminnassa. 12

13 KUVA 6 Vuoronumero automaatti Lipunmyyjät ovat suojattuina kirkkaan fleksin takana, jonka alareunassa on aukko. Tällainen aukko saattaa käyttäjän luulemaan, että sen kautta on puhuttava virkailijalle, joten se ei edistä luontevaa vuoropuhelua eikä sen muotoilu siis ole johdonmukainen. Luukun kauttahan tapahtuu vain lippujen maksaminen ja saaminen. Jos käyttäjä maksaa lipun luotto- tai pankkikortilla, saa hän lipun lisäksi maksukuitin ja pankkikorttitositteen, jotka kaikki ovat saman kokoisia, samaa materiaalia ja huomattavasti toisiaan muistuttavia. Jos aikoo säilyttää vain matkalipun ja heittää muut tositteet pois, on oltava tarkkana, ettei vahingossa heitä pois matkalippua. Virheen teko on mahdollista ja eikä epähuomiossa poisviskattu matkalippu anna palautetta virheestä. Voisiko lipunvärityksellä vaikuttaa asiaan vaikkapa niin, että lippu olisi erivärinen kuin muut saadut tositteet. Vihreä lippu voisi kertoa luontevasti, että sillä pääsee jatkamaan matkaa (vrt. vihreä väri liikenne valoissa). Toki matkalipun koko voisi olla erilainen kuin muiden saatujen tositteiden vaikkapa niin, että varsinainen lippu olisi muita suurempi ja materiaaliltaan erottuva. Tällä lailla voitaisiin välttää sekaannuksia ja minimoida asiakkaan muistitaakkaa, ja käytäntö olisi johdonmukainen ohjaten käyttäjää kiinnittämään huomiota kooltaan ja väritykseltään erilaiseen lippuun. 13

14 4.3 Asemalta poistuminen laiturille Rovaniemen asemalta poistuminen raidepihalle on loogista ja johdonmukaista. Jos ja kun matkustaja haluaa mennä suoraan raidepihalle eli laiturille ilman, että hänen tarvitsee käydä ostamassa lippu lipputoimistosta, johdattaa odotustilan käyttävä hänet selvästi kohti laiturille vievää ovea. Astuttuaan sisään odotustilaan pääovesta johtaa vastakkaisella seinällä sijaitseville oville suora käytävä. Siinä ei ole esteitä välillä ja vastakkaisella seinällä sijaitsevat ikkunat avutuvat suoraan raidepihalle ja matkustaja näkee jo odotustilaan saapuessa junan asemalla tai tyhjät raiteet, jotka kertovat junien kulkevan siellä. Virhemahdollisuutta ei ole ja suora esteetön käytävä toimii johdonmukaisena oikotienä. (KUVA 7) KUVA 7 Odotusaulassa penkkien oikealla puolen on selkeä käytävä ratapihalle ja laitureille. 14

15 5 JOHTOPÄÄTÖS Rovaniemen asema ei varmastikaan ole kovin käyttäjäystävällinen. Jo sen arkkitehtoonin ikä ja muoto asetavat käyttörajoituksia. Rakennuksen ulkoinen habitus ei millään tavalla houkuttele sinne kävijöitä saati muuten oleskelemaan siellä. Toki voidaan pohtia mikä on asemarakennuksen käyttöfunktio ja, jos se kuten totesin on vain läpikulku paikka tai hetkellinen lämmittelypaikka, niin silloinhan se täyttää tehtävänsä. Selkeä suuntaus asemarakennusten suunnittelussa nykyään näyttäsi kuitenkin olevan ajatus matkakeskuksista, jolloin samaan rakennukseen suunnitellaan monia palveluja. Rakennuksissa saattaa olla niin juna- kuin linja-autoasema, sekä huomattava määrä muita palveluja aina kampaamosta kuntosalipalveluihin saakka. Nykyisissä matkakeskuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden viihtymiseen ja turvallisuuteen. Auton parkkeeraaminen tehdään helpoksi rakentamalla asemien yhteyteen vartioituja parkkihalleja, joten saapuminen ja lähteminen asemalla helpottuu. Odottaessa voi virkistäytyä kuntosalilla ja käydä parturissa siistimässä tukkansa. Uskon, että erilaisten elämysten tarjoaminen asiakkaille tulee lisääntymään ja sitä kautta asiakas, tässä tapauksessa matkustaja, pystyy kokemaan jo matkan alussa miellyttäviä elämyksiä ja virittäytyä positiivisesti matkalle oli se sitten vapaa-ajan matka tai työmatka. Voisiko palvelut kehittyä vaikkapa alla luetelluilla tavoilla: 1. Lisäpalveluita asemalle a. W-Lan odottavien asiakkaiden käyttöön b. Kahvio, joka loisi kahvin ja pullan tuoksulla kotoista ilmapiiriä c. Asemalle yhdistetty Rovaniemen info-piste, joka olisi paremmin esillä ja antaisi enemmän informaatiota kuin nykyinen d. Oheispalvelut, kuten hieroja, kampaamo ja/tai kuntosali e. Matkatavaroiden toimituspalvelu määränpäähän 2. Matkustajien järkevä tunnistamismekanismi a. Puhelinten, WC:n, säilytyslokeroiden, yms. maksaminen ilman rahaa tai korttia 15

16 b. Lipun ostaminen helpompaa ja nopeampaa 3. Visuaalinen uudistaminen a. Logon ja aseman ulkonäön uudistaminen b. Sisätilojen viihtymisen parantaminen: visuaalinen ilme eli värit ja sisustus, mukavammat penkit, viherkasvien lisääminen, taustamusiikki ja näyttelytila aseman historialle (virtuaalimatkailun mahdollisuus), valaistuksen muuttaminen rauhalliseksi 4. Vaihtoehtoinen helppo lipunosto: a. Internet-pääte aulaan b. Junamaatti paremmin esille englanninkielisine opastauluineen c. Kännykällä ostettava lippu? 5. Odotustilan tekeminen miellyttävämmäksi, jotta se houkuttelisi ihmisiä istumaan, oleskelemaan ja viihtymään. Ihannetilanteessa ihmiset voisivat tulla sinne, vaikkeivät olisikaan lähdössä mihinkään (vrt. Jyväskylän matkakeskus). 6. Helpompi navigaatio: a. Junan vaunujen sijainti paremmin näkyviin asemilla b. Raiteiden sijainti suhteessa asemaan paremmin näkyviin näyttöpääte odotusaulaan, joka näyttäisi minne pitää kulkea päätyäkseen oikean junan ja vaunun kohdalle esimerkiksi lipun tunnistenumeron avulla informaatio laiturista ja vaunun sijainnista voisi sijaita myös matkalipussa Ja voisiko tulevaisuuskertomus mennä vaikkapa näin: Mies saapuu asemalle ostaakseen lipun. Hänellä on vain yksi matkatavaralaukku. Sisääntulo on helppoa ovet aukeavat itsestään ja heti odotushallissa seinänäyttö kysyy minne hän haluaa matkustaa sekä milloin ja mitä palveluita hän haluaa junassa. Saatuaan vastauksen mieheltä, taulu ilmoittaa hänelle tiskin, jossa hänen tulisi asioida. Samalla se ilmoittaa odotusajan ja pyytää häntä aktivoimaan maksusuoritukset 16

17 sormenjäljellä asemalla tapahtuvien palvelujen maksamiseksi. Tämän jälkeen hänen ei tarvitse enää huolehtia mistään palvelujen/ tuotteiden maksamisesta asemalla. Mies kävelee istumaan ja tilaa kivennäisvettä penkin vieressä olevasta elintarvikeautomaatista. Lipunostoon on aikaa kaksi minuuttia ja pian ääni kutsuukin hänet virkailijan luokse. Tiskejä on useita, joten lattialle ilmestyy valonuoli, joka ohjaa hänet oikeaa paikkaan. Mies seuraa nuolta ja saapuu pian tiskille. Samaan aikaan saapuu samalle tiskille nainen eri suunnasta seuraten hänkin omaa nuoltaan. Nainen raahaa yhtä painavan näköistä matkalaukkua perässään ja toista kantolaukkua olallaan. Lähes törmäten toisiinsa he saapuvat tiskille. Heidän ilmoittamansa tarpeet ovat siis aivan samanlaiset: Helsinkiin, klassista musiikkia, punaviiniä ja kevyt salaatti-iltapala. Matkalukemiseksikin molemmat olivat valinneet jotakin John Irvingin kirjoittamaa. Molemmat joutuvat peräjälkeen kuittaamaan sormenjäljellään toivomuksensa tiskillä olevalta näytöltä. Virkailija kysyy haluavatko he matkatavarat toimitettavaksi junaan ja heille takaisin vasta perillä Helsingissä. Nainen haluaa päästä eroon painavista kantamuksistaan ja virkailija pyytääkin asettamaan laukut vieressä olevalle hihnalle. Kännykkä ilmoittaa junapalveluiden olevan ladattu ja virkailija toivottaa hyvää matkaa. He voivat nyt siirtyä junaan. Lattiassa oleva nuoli ohjaa heitä taas kerran, nyt oikeaan junaa, oikeaan vaunuun ja oikealle paikalle ketään muita ei ole samalla nuolisektorilla. Heillä on viereiset paikat (kuten arvata saattoi) ja lähes heti istuttuaan alkaa klassinen musiikki soida hiljaa ja viinitarjoilu käynnistyy. He katsahtavat toisiinsa ja molemmat tietävät, että heillä tulisi olemaan paljon yhteisiä keskustelun aiheita koko matkan ajaksi ja niinpä he säätävät musiikin hiljaiseksi lähes olemattomaksi taustaviihdykkeeksi Matka voi alkaa. 17

18 Lähdeluettelo Anttila, Pirkko, 2005, Ilmaisu, Teos, Tekemine ja Tutkiva toiminta, Hamina Huotari, P., Laitakari-Svärd, I., Laakko, J., Koskinen, I., 2003, Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu. Käyttäjätiedon keruu, mallittaminen ja arviointi, Saarijärvi Norman, Donald, 1991, Miten avata mahdottomia ovia? Tuotesuunnittelun sankarit, Jyväskylä 18

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

AVUSTAMISPALVELU. Johdanto. Turun kaupungin bussiliikenne. Kulkeminen junalla. Annikki Karjalainen

AVUSTAMISPALVELU. Johdanto. Turun kaupungin bussiliikenne. Kulkeminen junalla. Annikki Karjalainen AVUSTAMISPALVELU Johdanto Annikki Karjalainen Turun kaupungin bussiliikenne Turun kaupungin joukkoliikennetoimiston tarkastaja Reijo Niemi Kulkeminen junalla Annikki Karjalainen AVUSTAMISPALVELU Johdanto

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi

Järvenpää-talo. Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen. www.laurea.fi Järvenpää-talo Kaaren Kytömaa Emma Heikkinen Marina Muñoz Thien Nguyen www.laurea.fi Opasteet ja Ulkotilat Ulkotilat Esteetön sisäänkäynti Pysäköinti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä 2 LI-paikkaa

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014 1 Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Mikael Aro 4.12.2014 2 VR Matkustajaliikenne tarjoaa kauko- ja lähiliikenteen matkustuspalveluita Kaukoliikenne Noin

Lisätiedot

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Renfen lippuautomaatti - näin ostamme lipun paikallisjunaan.

Renfen lippuautomaatti - näin ostamme lipun paikallisjunaan. Renfen lippuautomaatti - näin ostamme lipun paikallisjunaan. Vain pääasemilla on henkilökuntaa myymässä lippuja. Pienemmillä seisakkeilla - eli lähes kaikilla - lippu hankitaan automaatista. Tässä käsitellään

Lisätiedot

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin

Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen. Salla Palmi-Felin Iloa tuottava tila - Lahden pääkirjaston uudistaminen Salla Palmi-Felin 27.4.2017 Kirjastotalo rakennettu 1990: tila ei vastannut nykyisiä tarpeita mm. sähköjen suhteen. Lisäksi tavaraa ja kalusteita kertynyt

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

INNOVAATIOPROJEKTI PYÖRIEN KULJETUS JULKISISSA VÄLINEISSÄ MILLA LEHTONEN / CHRISTINA WARELIUS / OTSO LEPPÄNEN / JUHA TUOMOLA

INNOVAATIOPROJEKTI PYÖRIEN KULJETUS JULKISISSA VÄLINEISSÄ MILLA LEHTONEN / CHRISTINA WARELIUS / OTSO LEPPÄNEN / JUHA TUOMOLA MILLA LEHTONEN / CHRISTINA WARELIUS / OTSO LEPPÄNEN / JUHA TUOMOLA YLEISESTI pyörän kuljettamisesta julkisissa välineissä on tiedotettu todella huonosti perustuu pitkälti kuulopuheiden varaan tällä hetkellä

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ASUMISMUKAVUUDEN UUSI TASO KONE IDE300

ASUMISMUKAVUUDEN UUSI TASO KONE IDE300 ASUMISMUKAVUUDEN UUSI TASO KONE IDE300 Asumismukavuuden uusi taso Rakennuksen ulko-oven ja hissin toimintojen yhdistäminen 02 RAKENNUKSEN ULKO-OVEN JA HISSIN TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN Meistä jokainen toivoisi

Lisätiedot

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita.

Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Perusarkkitehtuurin ja vuorovaikutuksen mallintamisen perusteita. Arkkitehtuuriin vaikuttavat ympäristötekijät Jo kehittämisen alkuvaiheessa on tarpeellista hahmotella arkkitehtuurin perusratkaisu. Lähtökohdat

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015

Katse tulevaisuuteen. VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019. Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katse tulevaisuuteen VR:n kaukoliikenteen suuntaviivoja 2015-2019 Maisa Romanainen, VR, 16.12.2015 Katsaus tulevaisuuteemme VR:n tavoite on, että junamatkustaminen on kaukoliikenteen halutuin matkustusmuoto.

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset Liite 1: Asemakortit Sito Oy 9.9.2013 Lahti, Lahti käytössä (Lahti-Heinola-rataosa) Raiteita (joista sähköistetty) 5 (5) Matkustajapalvelut asemalla Odotustilat

Lisätiedot

Tourism Service Development Luotsi Projekti

Tourism Service Development Luotsi Projekti Tourism Service Development Luotsi Projekti Järvenpää-talon teatteri Julia Lindholm, Tina Tran, Elisa Vanajas, Tu Linh Do www.laurea.fi Sisältö Projektin esittely ja tavoitteet Tutkimustulokset 1. Markkinointi

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalut

Palvelumuotoilun työkalut Palvelumuotoilun työkalut Satu Miettinen Kuva: Reetta Kerola Palvelumuotoilu Palvelumuotoilussa on käyttäjäkeskeinen näkökulma. Se pyrkii takaamaan, että palvelut ovat hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toivottavia

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot www.vantaa.fi/liikunta Toiminnan järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 1 Sisällys Erillisaunavuorot ja perhesaunavuorot

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma

Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan aseman esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit Oy 1 Esteettömyystarkastelu ja toimenpideohjelma Pasilan asema 1. kerros Työryhmä: Sirpa Laitinen WSP LT-Konsultit

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

OHJEISTUSTA KONFERENSSIIN OSALLISTUVILLE

OHJEISTUSTA KONFERENSSIIN OSALLISTUVILLE VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Tukholmankatu 10, Helsinki OHJEISTUSTA KONFERENSSIIN OSALLISTUVILLE KULKUYHTEYDET JA

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta VAMPO-seminaari VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta Pia-Mari Sotavalta Palvelun kehityspäällikkö VR-Yhtymä Oy 3.6.2015 Matkustajien oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA Opettaja: Luokka: pvm: VAARA kuka / ketkä Riskin suuruus Mitä pitäisi tehdä riskin Keskuskeittiön parkkipaikka 3 2 6 Parkki /pysäkki 006 lapsia autojen seassa kouluun oppilasjättöjä varten tullessa koululaisten

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

- 0-100 numerot + euro, euroa, euron, sentti, senttiä + sataa + tuhat, tuhatta

- 0-100 numerot + euro, euroa, euron, sentti, senttiä + sataa + tuhat, tuhatta 3 Numeeriset taidot Ubah oppaana selittää tehtävät. Erityisesti 3.1.3.3 merkit täytyy selittää + jos opiskelija ei ymmärrä, voi katsoa muutaman ensimmäisen koneen tekemänä Äänet: - 0-100 numerot + euro,

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Ryhmässä Fuengirolaan. v v Hotelli Fuengirola Park v Lennot Helsingistä ja Oulusta v Ilmoittaudu

Ryhmässä Fuengirolaan. v v Hotelli Fuengirola Park v Lennot Helsingistä ja Oulusta v Ilmoittaudu Ryhmässä Fuengirolaan v 14. -28.04.2018 v Hotelli Fuengirola Park v Lennot Helsingistä ja Oulusta v Ilmoittaudu 30.11.2017 mennessä Mirja ; 0407635528 mirja.hanninen@hyvame.fi Tuomas ; 0400242686 tuomas.samuel@gmail.com

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

LO OTA HUPISAARET. ASEMAPIIRUSTUS 1:500 bruttoala: 1 445m tilavuus: 7 670m3 L O O T A 2/5 +5,7 5 TEATTERIAUKIO +7,0 +7,9 +6,1 P +5,5

LO OTA HUPISAARET. ASEMAPIIRUSTUS 1:500 bruttoala: 1 445m tilavuus: 7 670m3 L O O T A 2/5 +5,7 5 TEATTERIAUKIO +7,0 +7,9 +6,1 P +5,5 L O O T A / ajanmukaistaa Hupisaarten kesäteatterin nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi esitystaiteiden keskukseksi ja oululaisten kesäiseksi olohuoneeksi. Rakennus on kutsuva ja hyvin havaittavissa päälähestymisreitiltä

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA TURO-PROJEKTI TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA Potilaita hoidettiin enemmän/ pidempään vuoteessa. Tehtiin enemmän potilaan puolesta asioita. Apuvälineitä oli jonkin verran, mutta Niitä ei osattu

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Tee ja älä tee - Langattomien hälytinlaitteiden asennus

Tee ja älä tee - Langattomien hälytinlaitteiden asennus Tee ja älä tee - Langattomien hälytinlaitteiden asennus 26.2.2008 FSM Group Oy:n yritysesittely FSM Group Oy Luottamuksellinen 1 Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este:

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Narratiivinen haastattelu käytännössä. -ja mitä sen jälkeen?

Narratiivinen haastattelu käytännössä. -ja mitä sen jälkeen? Narratiivinen haastattelu käytännössä -ja mitä sen jälkeen? Aineiston keruu - ryhmäkeskustelu Ryhmän koko n. 5 henkilöä Tavoitteena mahdollisimman luonnolliset ryhmät esim. työporukat tai harrastusryhmät

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Finaalitehtävät Tehtävä 1, 24.4.2012 Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Tehtävänäsi on toteuttaa sinulle arvotuista leluista näyteikkunasomistus. Huolehdit myös asiakasinformaation tuottamisesta

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Las Palmas, Gran Canaria hieno yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa

Las Palmas, Gran Canaria hieno yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa Las Palmas, Gran Canaria hieno yhdistelmä kaupunki- ja rantalomaa Joulukuun pakkaset jäivät taakse, kun laskeuduin kuuden tunnin lentomatkan jälkeen Las Palmasin lentokentälle. Kenttäpalvelut toimivat

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Ideoita pihapeleihin taikasauva, aarrearkku ja kristallipallo avainsanoilla

Ideoita pihapeleihin taikasauva, aarrearkku ja kristallipallo avainsanoilla Ideoita pihapeleihin taikasauva, aarrearkku ja kristallipallo avainsanoilla Lähde: Amob ideointipalveri 2010 Saarijärven koulu Kirkonrotta / Rönttö / Kymmenen tikkua laudalla: piilossa olija voi nähdä

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 21.1.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI Arvioijan nimi: Päivämäärä ja kellonaika: Arvioitava tila: Sijainti tilassa: Vastaa kysymyksiin annetussa järjestyksessä! Antaessasi vastauksesi asteikkomuodossa,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYS OHJELMISSA KÄYTTÖLIITTYMÄ

KÄYTETTÄVYYS OHJELMISSA KÄYTTÖLIITTYMÄ KÄYTETTÄVYYS OHJELMISSA KÄYTTÖLIITTYMÄ TÄRKEÄÄ usein käyttäjän mielestä käyttöliittymä = sovellus kilpailuetu helppokäyttöinen käyttöliittymä -> nopea ja tuottava käyttäjä jos ensimmäinen kerta epäonnistuu,

Lisätiedot

Jos haluat viestittää ja toimia aktiivisesti internetissä, tarvitset sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen hankkiminen on maksutonta.

Jos haluat viestittää ja toimia aktiivisesti internetissä, tarvitset sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen hankkiminen on maksutonta. Sähköposti Jos haluat viestittää ja toimia aktiivisesti internetissä, tarvitset sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen hankkiminen on maksutonta. Sähköpostiosoitteen kautta voit lähettää viestejä sukulaisille,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Vesta Linnea ja aavelapsen arvoitus

Vesta Linnea ja aavelapsen arvoitus Tampereen Työväen Teatteri Vesta Linnea ja aavelapsen arvoitus Tietoa ja kuvia teatterissa toimimisesta Esitys alkaa klo 18.30 Ensimmäinen puoliaika kestää 1 tunnin Väliaika kestää 20 min. Toinen puoliaika

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Voimassa 1.7.2012 alkaen KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Taalainmaan liikenne Kuljetuspalvelu on osa Taalainmaan joukkoliikennettä Kuljetuspalvelu täydentää yleistä

Lisätiedot

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Kangasniemen esteettömyyskierros 9.10.2013 klo 9.00 Osallistujat: Lea Kömi, avustaja/omaishoitaja Pentti Laitinen,

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA Teksti Annika Hirvi Kuvat: GIA-kilpailu 2007 Julkisivu Riviera Maisonin myymälän ilme ulkoapäin on mahtava: talo talon sisällä, erittäin erikoinen ratkaisu.

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

DOG HELPPOA LIIKKUMISTA

DOG HELPPOA LIIKKUMISTA DOG 2014 HELPPOA LIIKKUMISTA Croozer korkealaatuinen, älykäs kuljetusratkaisu ulkoilua ja pyöräilyä harrastaville, jotka haluavat elää elämänsä spontaanisti ja yksinkertaisesti. Croozer-kärryillä voit

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot