ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA. Sirkka Liisa Purdy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA. Sirkka Liisa Purdy"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIOINTIA Sirkka Liisa Purdy

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Heuristisen arviointimenetelmän kuvaus ja perustelut 3 3 Rovaniemen rautatieaseman ja käyttäjien kuvaus Rovaniemen rautatieaseman kuvaus Käyttäjien kuvaus 8 4 Rovaniemen aseman käytettävyysarvio Rovaniemen asemarakennukseen sisääntulo Lipunosto lipputoimistossa Asemalta poistuminen laiturille 14 Johtopäätös 15 Lähdeluettelo 18 2

3 1 JOHDANTO Käytettävyyskurssin harjoitustyönä tutkin ja arvioin Rovaniemen rautatieaseman käytettävyyttä. Käytettävyysarvioinnin kohteen valintaan on vaikuttanut erityisesti kaksi seikkaa, joista toinen on opiskeluni informaatioympäristöjen muotoilun parissa ja toinen on käyttökokemukseni ja oleskeluni asemalla junaa odottaessa. Informaatioympäristöjen opiskeluun kuuluu mm. erilaisten informatiivisten tilojen kriittinen tarkkailu ja parannusehdotusten miettiminen. Lisäksi opintoihin sisältyy tulevaisuuden ympäristöjen visioiden ideoiminen ja suunnittelu. Rautatieaseman käyttäjätietojen keruumenetelmäksi olen valinnut tutkijan omakohtaiset kokemukset eli arvioin asematilaa sen käyttäjänä. Kirjassa Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu todetaan, että jos suunnittelijan, tässä tapauksessa esseen kirjoittajan, kokemus on käytännössä sama kuin käyttäjän kokemus, voi suunnittelija luottaa myös omaan kokemukseensa ja esimerkiksi lähiliikenteen junamatkoilla voi hän tutkia miettimällä ja kirjaamalla omia kokemuksiaan havainnoimalla junia työmatkoillaan (Huotari et al., 2003, s. 17). Käyttämäni menetelmän arviointiin käytän heuristista analyysiä. Kokemusteni perustella laadin myös skenaarion, joka tässä tapauksessa sijoittuu kauaksi tulevaisuuteen ja on varmaankin kirjoittajan subjektiivinen näkemys ja unelma tulevaisuuden juna-asemasta. 3

4 2 HEURISTISEN ARVIOINTIMENETELMÄN KUVAUS JA PERUSTELUT Heuristinen arviointimenetelmä on nopea, helppo ja halpa tapa arvioida tuotteen käytettävyyttä. Menetelmää voidaan käyttää joko suunnitteluvaiheessa tai sillä voidaan arvioida valmiin tuotteen käytettävyyttä, mutta etupäässä se on suunnittelun apuvälineenä. Heuristisessa analyysissä pieni joukko ihmisiä tutkii tuotetta tai prototyyppiä arvioiden vastaako se tunnettuja käytettävyyden periaatteita. (Huotari et al., 2003, s. 69).Rovaniemen aseman käytettävyyteen perehdyin yksin, koska arviointijoukkoa en voinut näin nopealla aikataululla saada kokoon. Arvioinnin aikana käydään läpi seuraavia käytettävyysperiaatteita (Huotari et al., 2003, s. 69) : 1. Käytä yksinkertaista ja luonnollista vuoropuhelua. 2. Käytä käyttäjän omaa kieltä. 3. Minimoi käyttäjän muistitaakkaa. 4. Ole johdonmukainen 5.Anna käyttäjälle palautetta. Järjestelmän tulee kertoa käyttäjälle mitä se on tekemässä ja mihin käyttäjän käskyyn se on reagoimassa. 6. Anna selkeät poistumistiet. Käyttäjä ei halua tuntea joutuneensa loukkuun. Siksi järjestelmän tulee tarjota helppoja poistumisteitä. 7. Tarjoa oikopolkuja. Järjestelmässä tulee olla usein käytetyille toiminnoille oikotiet. 8, Käytä selkeitä ja havainnollisia virheilmoituksia 9. Vältä virhetilanteita 10. Tarjoa riittävä ja selkeä apu Heuristinen analyysi ei tarjoa systemaattista tapaa korjata löydettyjä ongelmia. Ne tarjoavat kuitenkin hyvät suunnittelun periaatteet korjauskierrosta varten ja siksi nämä periaatteet tulisikin muistaa aina suunnitteluvaiheessa. (Huotari et al., 2003, s. 70). 4

5 Tein tilan toimintoihin liittyvän koodin, joka kertoo tilassa tehtävät tyypillisimmät toimet Koodiin olen koonnut toiminnot oman käyttäytymiseni perusteella. Koska koko asematilan käytettävyyden tutkiminen harjoitustyön tavoitteisiin ja resursseihin nähden olisi ollut liian mittavaprojekti, olen kohdistanut huomioni vain joihinkin selkeästi käytettävyyden kannalta positiivisiin ja negatiivisiin seikkoihin. Havaintojeni pohjalta olen kirjoittanut skenaarion tai pikemminkin tulevaisuuskertomuksen, joka tässä tapauksessa ei sisällä tulevaisuustutkimusta vaan on enemmänkin vain fiktiivinne kertomus siitä, mitä kaikkialle levittäytyvä tekoäly verkostoituneena voi tarjota junanodottajalle. Pirkko Anttila (2005) kuvailee skenaariota käsikirjoituksena tulevaisuuteen, näyttämönä tuulevaisuuteen. Skenaario on hänen mielestään tulevaisuudenkuvien avulla esitetty kertomus. Se sisältää kuvaksen toimijoista, toiminnoista sekä kuvauksen päätöksenteon ja seurausten tapahtumaketjusta. Tämä tapahtumaketju johtaa nykyhetkestä skenaariolle valittuun päättävään tulevaisuudenkuvaan, joka voi olla ydinvisio, strateginen päämäärä tai opportunistinen tavoite. (Anttila, 2005, s. 397) Omaa skenaariotani voisin kuvata lähinnä toivetoimintamalliksi, mutta varmaankin sangen subjektiiviseksi, sillä tulevaisuusskenaariota ei ole testattu käyttäjillä eikä sitä ole muiden asiantuntijoiden kanssa arvioitu. 5

6 3 ROVANIEMEN RAUTATIEASEMAN JA KÄYTTÄJIEN KUVAUS Rautatieasema (eli juna-asema) on paikka, jossa junat pysähtyvät. Suurilla rautatieasemilla on paljon oheistoimintaa, eli kauppoja, lipunmyyntiä ja majoitusta. Pienemmillä asemilla on ehkä vain laituri. Suurten asemien välillä kulkevat pikajunat, InterCityt ja Pendolinot, kun pienempiä asemia palvelevat paikallisjunat. Rautatieasemien yhteydessä on usein myös bussiasema, tällaisia paikkoja kutsutaan matkakeskuksiksi.(http://fi.wikipedia.org/wiki/rautatieasema) 3.1 Rovaniemen rautatieaseman kuvaus Rovaniemen asema ei eroa millään lailla muista lähistöllä olevista rakennuksista. Lähemmäksi tultaessa erottuu sisään menoaukon yläpuolella kyltin, joka kertoo VR:n logon avulla (KUVA 1), että tämä rakennus on Rovaniemen rautatieasema ( KUVA 2). Asema on jaettu lipunostopisteeseen sekä odotustilaan. Sisään astuttaessa tullaan suoraan odotussaliin (KUVA 3). Lipunmyyntitoimisto on oikealla sisälle tultaessa. Vasemmalla puolella odotussalia on tavaroiden säilytyslokerikko. Myös kolikoilla toimiviin vessoihin pääsee siltä puolelta. Odotusaula on siisti ja valoisa, penkit vanhanaikaiset. Siellä on myös kioski, ilmaisjakelulehtiä, Hertzin vuokrauspiste, turisti-infolle teline, mainoksia, aikataulut, kello, Junamaatti (KUVA 4) sekä yleisöpuhelimia. Aulassa on pienet ilmoitustaulut, joissa kerrotaan lähtevien ja tulevien junien aikatauluja raidenumerot. Lipunostopisteessä on palvelutiski, yksi penkki ja vuoronumeroautomaatti. Matkustajalle asema tarjoaa tilansa ja edellä mainittujen palveluiden kautta seuraavia mahdollisia toimintakoodeja: odotustilan, sateen- ja kylmän suojan, tavaroiden säilyttämisen, lippujen ostamisen, WC:n ja puhelinten käytön, läpikulun sekä neuvonnan. Asemalla olevaa teknologiaa ovat puhelimet, Junamaatti, lipunvarausjärjestelmä, vuoronvarausautomatiikka (KUVA 4) ja kuulutukset. Informaatio asemalla kulkee 6

7 pääsääntöisesti asemalta ja sen henkilökunnalta matkustajalle. Informaatio välittyy ilmoitustaulun, kuulutusten, vuorojärjestelmän ja aikataulujen kautta sekä suoraan sosiaalisesti henkilökunnalta. KUVA 1 VR:n eli Valtion rautateiden virallinen liikemerkki (http://fi.wikipedia.org/wiki/kuva: Vr-logo.jpg). KUVA 2 Asemarakennus on varsinaisesti matala osa vasemmassa reunassa, oikeanpuoleinen siipi on ravintola omalla sisäänkäynnillä. 7

8 KUVA 3 Odotustilan penkit KUVA 4 Lipunostoautomaatti 3.2 Käyttäjien kuvaus Asemaa käyttävät henkilökunnan lisäksi kaikenikäiset ja -maalaiset matkustajat, jotka ovat tulossa tai lähdössä. Suurimmat käyttäjäryhmät ovat henkilökunta, opiskelijat, reppumatkaajat, turistit, työn puolesta matkaavat, työikäiset ja seniorit. 8

9 Useimmiten matkustajat tulivat sisään asemalle pääovesta. Liikuntaesteiset matkustajat joutuvat kuitenkin kiertämään asemalle takakautta.. Tultuaan sisään he yleensä etsivät katseellaan opasteita, joita löytyykin ainakin kaksi: lipunmyyntitoimiston opaste katonrajasta ja vuoronumerotaulu. Tämän jälkeen he joko menivät lipunostopisteeseen, jäivät odotustilaan tai jatkoivat aseman läpi laitureille.. Tarkkailuaikoina kuitenkin suurin osa meni suoraan lipunostopisteeseen ja vain muutama kulki aseman läpi tai jäi odotusaulaan. Lipunostopisteessä ihmiset ottivat vuoronumerolapun automaatista. Lipunostopisteessä asioituaan (jonotus + tiski) he poistuivat joko parkki- tai laiturialueelle. Lipunostopisteessä oli jatkuvasti enemmän ihmisiä kuin odotushuoneessa, jossa parhaimmillaan oli minun lisäkseni kolme muuta odottamassa. Sosiaalinen käyttäytyminen viittasi siihen, että lipunostopistettä pidettiin enemmän odotushuoneena kuin aseman varsinaista odotustilaa: puhuminen oli vähäisempää lipunostopisteessä ja muutama kahden hengen seurue puhui ensin odotushuoneessa ja jatkoi sitten lipunostopisteeseen. Junamaattia käytettiin odotusaikana muutamia kertoja. Käyttäjinä oli noin vuotiaat henkilöt. Ulkomaalaisille matkustajille odotustilan käyttö tuntui luontevammalta: he istuivat penkeille ja jättivät odotustilaan matkatavaroita. Suomalaiset odottajat poistuivat mieluummin asematilasta. Suomalaiset "odottajat" mieluummin seisoivat kuin käyttivät penkkejä, vaikka he oleskelivatkin tilassa pidempään. Käyttäjien toimintakoodi voisi olla seuraavanlainen: Lähtiessä Rovaniemeltä Ostaa lipun Junamaatista Lipunmyynnistä Internetistä 9

10 Käyttää WC:tä Käyttää säilytyslokeroita Kävelee aseman läpi Saapuessa Rovaniemelle Käyttää WC:tä Kävelee aseman läpi 10

11 4 ROVANIEMEN ASEMAN KÄYTETTÄVYYSARVIO Asemarakennus on vanhahtava ja sijainti on kaupungin keskustaan nähden syrjäinen. Rakennus ja asematila ei sinänsä houkuttele asiakasta viipymään asemalla yhtään kauemmin kuin on pakko. Palvelut tähtäävät suoraan junaan siirtymiseen eivätkä houkuttele matkaajaa kuluttamaan aseman fyysistä ympäristöä, ei edes juuri kovia penkkejä. Asematilan käytettävyyttä voitaneen karrikoidusti kuvat niin, että jos on tarkoitus tulla asemalla sen vuoksi, että kulku odotustilan läpi lyhentää matkaa laiturille, niin silloin sen käytettävyys lienee kohtuullinen. Samoin käytettävyys on hyvä, jos tarkoituksena on odottaa junaa muutama minuutti lämpimässä kylmän ulkoilman sijasta. Muissa tapauksissa käytettävyydessä olisi huomattavasti parannettavaa. Kiinnitän huomioni vain muutamiin tapahtumiin, jotka huomasin tuottavan ongelmia käyttäjille ja muutamiin seikkoihin, jotka ovat käytettävyydeltään hyviä. Havaintojeni analysoimiseen käytän heuristista arviointimenetelmää ja tarkastelun kohteeksi valitsin asemarakennuksen sisääntulon, laiturille menon ja lipunoston. 4.1 Rovaniemen asemarakennukseen sisääntulo Rakennukseen saapuminen on merkitty selkeästi. Asiakkaalle ei jää epäselväksi mistä ovista pääsee aseman tiloihin. VR:n logo pääoven yläpuolella on asiakkaalle selvä viesti ja yleisesti hyväksytty, joten vuoropuhelu on selkeää ja käyttäjän ymmärtämä kieli on otettu huomioon eikä sisääntulossa ole mahdollista valita väärää ovea sillä, vaikka ovia on useita kaikista niistä pääsee odotustilaan. Etuoven edessä oleva portaikko on leveä, ja se mahdollistaa poistumisen helposti. Asemarakennuksen portaikon olemassaoloa voidaan tosin kritisoida johdonmukaisuutta miettien. Oletettavaahan on, että matkalle lähtijällä on matkatavarat mukanan ja portaissa niiden kuljettaminen on vaikeaa. Asemarakennuksen ovien avaaminen tapahtuu vetämällä ja niiden kädensijat antavat tarvittavan informaation niiden käyttöön. Pystyasennossa olevat kapeat kahvat saavat käyttäjän luontaisesti vetämään niistä eikä virheeseen ole mahdollisuutta (KUVA 5). 11

12 KUVA 5 Aseman ovessa on pystysuorakahva, joka neuvoo luontevasti vetämään ovea. Matkustajan saapuessa ulko-ovista sisään on vastassa välieteinen, joka ei millään tavalla helpota sisääntuloa suurten matkalaukkujen kanssa. Käyttäjä tuntee tässä kohden varmasti joutuneensa loukkuun, sillä selvittyään yhdistä ovista vastassa on ahdas tila ja uudet ovet. Saavuttuaan varsinaiseen odotustilaan virheen tekeminen käy helposti, sillä ensimmäisenä huomio kiinnittyy tiskiin, jonka kuvittelisi olevan lipunostotiski, mutta näin ei ole, sillä lähin tiski on autovuokraamon toimipiste. Varsinaiseen lipputoimistoon pääsee taas uusien ovien kautta ja käytettävyys on jälleen huono jo kolmannet ovet, jotka selkeästi vaikeuttavat liikkumista eivätkä ainakaan tuo apua käyttäjän toimintoihin. 4.2 Lipunosto lipputoimistossa Matkustajan saapuessa lipputoimistoon kolmien ovien kautta edessä oikealla on vuoronumero automaatti (KUVA 6). Automaatti on aika huomaamaton ja asiakas saattaa epähuomiossa sivuuttaa sen ja jättää ottamatta vuoronumeron. Virheen tekeminen on mahdollista, jolloin matkustaja saattaa menettää vuoronsa niille, jotka tietävät vuoronumerokäytännöstä. Lipunmyyntipisteitä on neljä, ja niiden toiminnassa olemisesta kertoo mielestäni selkeä informaatio - lippuluukun yläpuolella palaa valo silloin kun se on toiminnassa. 12

13 KUVA 6 Vuoronumero automaatti Lipunmyyjät ovat suojattuina kirkkaan fleksin takana, jonka alareunassa on aukko. Tällainen aukko saattaa käyttäjän luulemaan, että sen kautta on puhuttava virkailijalle, joten se ei edistä luontevaa vuoropuhelua eikä sen muotoilu siis ole johdonmukainen. Luukun kauttahan tapahtuu vain lippujen maksaminen ja saaminen. Jos käyttäjä maksaa lipun luotto- tai pankkikortilla, saa hän lipun lisäksi maksukuitin ja pankkikorttitositteen, jotka kaikki ovat saman kokoisia, samaa materiaalia ja huomattavasti toisiaan muistuttavia. Jos aikoo säilyttää vain matkalipun ja heittää muut tositteet pois, on oltava tarkkana, ettei vahingossa heitä pois matkalippua. Virheen teko on mahdollista ja eikä epähuomiossa poisviskattu matkalippu anna palautetta virheestä. Voisiko lipunvärityksellä vaikuttaa asiaan vaikkapa niin, että lippu olisi erivärinen kuin muut saadut tositteet. Vihreä lippu voisi kertoa luontevasti, että sillä pääsee jatkamaan matkaa (vrt. vihreä väri liikenne valoissa). Toki matkalipun koko voisi olla erilainen kuin muiden saatujen tositteiden vaikkapa niin, että varsinainen lippu olisi muita suurempi ja materiaaliltaan erottuva. Tällä lailla voitaisiin välttää sekaannuksia ja minimoida asiakkaan muistitaakkaa, ja käytäntö olisi johdonmukainen ohjaten käyttäjää kiinnittämään huomiota kooltaan ja väritykseltään erilaiseen lippuun. 13

14 4.3 Asemalta poistuminen laiturille Rovaniemen asemalta poistuminen raidepihalle on loogista ja johdonmukaista. Jos ja kun matkustaja haluaa mennä suoraan raidepihalle eli laiturille ilman, että hänen tarvitsee käydä ostamassa lippu lipputoimistosta, johdattaa odotustilan käyttävä hänet selvästi kohti laiturille vievää ovea. Astuttuaan sisään odotustilaan pääovesta johtaa vastakkaisella seinällä sijaitseville oville suora käytävä. Siinä ei ole esteitä välillä ja vastakkaisella seinällä sijaitsevat ikkunat avutuvat suoraan raidepihalle ja matkustaja näkee jo odotustilaan saapuessa junan asemalla tai tyhjät raiteet, jotka kertovat junien kulkevan siellä. Virhemahdollisuutta ei ole ja suora esteetön käytävä toimii johdonmukaisena oikotienä. (KUVA 7) KUVA 7 Odotusaulassa penkkien oikealla puolen on selkeä käytävä ratapihalle ja laitureille. 14

15 5 JOHTOPÄÄTÖS Rovaniemen asema ei varmastikaan ole kovin käyttäjäystävällinen. Jo sen arkkitehtoonin ikä ja muoto asetavat käyttörajoituksia. Rakennuksen ulkoinen habitus ei millään tavalla houkuttele sinne kävijöitä saati muuten oleskelemaan siellä. Toki voidaan pohtia mikä on asemarakennuksen käyttöfunktio ja, jos se kuten totesin on vain läpikulku paikka tai hetkellinen lämmittelypaikka, niin silloinhan se täyttää tehtävänsä. Selkeä suuntaus asemarakennusten suunnittelussa nykyään näyttäsi kuitenkin olevan ajatus matkakeskuksista, jolloin samaan rakennukseen suunnitellaan monia palveluja. Rakennuksissa saattaa olla niin juna- kuin linja-autoasema, sekä huomattava määrä muita palveluja aina kampaamosta kuntosalipalveluihin saakka. Nykyisissä matkakeskuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden viihtymiseen ja turvallisuuteen. Auton parkkeeraaminen tehdään helpoksi rakentamalla asemien yhteyteen vartioituja parkkihalleja, joten saapuminen ja lähteminen asemalla helpottuu. Odottaessa voi virkistäytyä kuntosalilla ja käydä parturissa siistimässä tukkansa. Uskon, että erilaisten elämysten tarjoaminen asiakkaille tulee lisääntymään ja sitä kautta asiakas, tässä tapauksessa matkustaja, pystyy kokemaan jo matkan alussa miellyttäviä elämyksiä ja virittäytyä positiivisesti matkalle oli se sitten vapaa-ajan matka tai työmatka. Voisiko palvelut kehittyä vaikkapa alla luetelluilla tavoilla: 1. Lisäpalveluita asemalle a. W-Lan odottavien asiakkaiden käyttöön b. Kahvio, joka loisi kahvin ja pullan tuoksulla kotoista ilmapiiriä c. Asemalle yhdistetty Rovaniemen info-piste, joka olisi paremmin esillä ja antaisi enemmän informaatiota kuin nykyinen d. Oheispalvelut, kuten hieroja, kampaamo ja/tai kuntosali e. Matkatavaroiden toimituspalvelu määränpäähän 2. Matkustajien järkevä tunnistamismekanismi a. Puhelinten, WC:n, säilytyslokeroiden, yms. maksaminen ilman rahaa tai korttia 15

16 b. Lipun ostaminen helpompaa ja nopeampaa 3. Visuaalinen uudistaminen a. Logon ja aseman ulkonäön uudistaminen b. Sisätilojen viihtymisen parantaminen: visuaalinen ilme eli värit ja sisustus, mukavammat penkit, viherkasvien lisääminen, taustamusiikki ja näyttelytila aseman historialle (virtuaalimatkailun mahdollisuus), valaistuksen muuttaminen rauhalliseksi 4. Vaihtoehtoinen helppo lipunosto: a. Internet-pääte aulaan b. Junamaatti paremmin esille englanninkielisine opastauluineen c. Kännykällä ostettava lippu? 5. Odotustilan tekeminen miellyttävämmäksi, jotta se houkuttelisi ihmisiä istumaan, oleskelemaan ja viihtymään. Ihannetilanteessa ihmiset voisivat tulla sinne, vaikkeivät olisikaan lähdössä mihinkään (vrt. Jyväskylän matkakeskus). 6. Helpompi navigaatio: a. Junan vaunujen sijainti paremmin näkyviin asemilla b. Raiteiden sijainti suhteessa asemaan paremmin näkyviin näyttöpääte odotusaulaan, joka näyttäisi minne pitää kulkea päätyäkseen oikean junan ja vaunun kohdalle esimerkiksi lipun tunnistenumeron avulla informaatio laiturista ja vaunun sijainnista voisi sijaita myös matkalipussa Ja voisiko tulevaisuuskertomus mennä vaikkapa näin: Mies saapuu asemalle ostaakseen lipun. Hänellä on vain yksi matkatavaralaukku. Sisääntulo on helppoa ovet aukeavat itsestään ja heti odotushallissa seinänäyttö kysyy minne hän haluaa matkustaa sekä milloin ja mitä palveluita hän haluaa junassa. Saatuaan vastauksen mieheltä, taulu ilmoittaa hänelle tiskin, jossa hänen tulisi asioida. Samalla se ilmoittaa odotusajan ja pyytää häntä aktivoimaan maksusuoritukset 16

17 sormenjäljellä asemalla tapahtuvien palvelujen maksamiseksi. Tämän jälkeen hänen ei tarvitse enää huolehtia mistään palvelujen/ tuotteiden maksamisesta asemalla. Mies kävelee istumaan ja tilaa kivennäisvettä penkin vieressä olevasta elintarvikeautomaatista. Lipunostoon on aikaa kaksi minuuttia ja pian ääni kutsuukin hänet virkailijan luokse. Tiskejä on useita, joten lattialle ilmestyy valonuoli, joka ohjaa hänet oikeaa paikkaan. Mies seuraa nuolta ja saapuu pian tiskille. Samaan aikaan saapuu samalle tiskille nainen eri suunnasta seuraten hänkin omaa nuoltaan. Nainen raahaa yhtä painavan näköistä matkalaukkua perässään ja toista kantolaukkua olallaan. Lähes törmäten toisiinsa he saapuvat tiskille. Heidän ilmoittamansa tarpeet ovat siis aivan samanlaiset: Helsinkiin, klassista musiikkia, punaviiniä ja kevyt salaatti-iltapala. Matkalukemiseksikin molemmat olivat valinneet jotakin John Irvingin kirjoittamaa. Molemmat joutuvat peräjälkeen kuittaamaan sormenjäljellään toivomuksensa tiskillä olevalta näytöltä. Virkailija kysyy haluavatko he matkatavarat toimitettavaksi junaan ja heille takaisin vasta perillä Helsingissä. Nainen haluaa päästä eroon painavista kantamuksistaan ja virkailija pyytääkin asettamaan laukut vieressä olevalle hihnalle. Kännykkä ilmoittaa junapalveluiden olevan ladattu ja virkailija toivottaa hyvää matkaa. He voivat nyt siirtyä junaan. Lattiassa oleva nuoli ohjaa heitä taas kerran, nyt oikeaan junaa, oikeaan vaunuun ja oikealle paikalle ketään muita ei ole samalla nuolisektorilla. Heillä on viereiset paikat (kuten arvata saattoi) ja lähes heti istuttuaan alkaa klassinen musiikki soida hiljaa ja viinitarjoilu käynnistyy. He katsahtavat toisiinsa ja molemmat tietävät, että heillä tulisi olemaan paljon yhteisiä keskustelun aiheita koko matkan ajaksi ja niinpä he säätävät musiikin hiljaiseksi lähes olemattomaksi taustaviihdykkeeksi Matka voi alkaa. 17

18 Lähdeluettelo Anttila, Pirkko, 2005, Ilmaisu, Teos, Tekemine ja Tutkiva toiminta, Hamina Huotari, P., Laitakari-Svärd, I., Laakko, J., Koskinen, I., 2003, Käyttäjäkeskeinen tuotesuunnittelu. Käyttäjätiedon keruu, mallittaminen ja arviointi, Saarijärvi Norman, Donald, 1991, Miten avata mahdottomia ovia? Tuotesuunnittelun sankarit, Jyväskylä 18

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA

VALVOJAN TEHTÄVIÄ LISÄKSI YÖLLÄ VALVOJA MAJOITUSVALVONTA VALVOJAN TEHTÄVIÄ - Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito - Neuvonta ja opastus; Kysymykset voivat käsitellä lähes mitä tahansa, mutta niihin ei saa vastata mitä tahansa. Perehdy

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi

PALVELUMUOTOILUN METODIT. Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi PALVELUMUOTOILUN METODIT Mauri Härkönen Ville-Eemeli Junnila Miikka Laakso Mari Pohjanvesi KULTTUURILAUTAKUNTA KIRJASTON INTERNETSIVUT ASIAKAS ITSEPALVELULAINAUS KIRJASTON HENKILÖKUNTA PALAUTUSAUTOMAATTI

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa

Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Tee ja älä tee Langattomien hälytinlaitteiden asennuksessa Langaton teknologia - yleiskatsaus Minimoi RF-esteiden määrä kohteessa Este: mikä tahansa joka heikentää/estää RF signaalin kulkua Lähetin 2 estettä

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta VAMPO-seminaari VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta Pia-Mari Sotavalta Palvelun kehityspäällikkö VR-Yhtymä Oy 3.6.2015 Matkustajien oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Opetustapahtuman vastuuopettaja tai virkailija pääsee muokkaamaan opetustapahtuman tietoja. Tämä ohje neuvoo miten

Lisätiedot

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA

TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA TANSKASSA TYÖSSÄ OPPIMASSA Tammikuun lopulla Aalborgin lentokentälle laskeutui kone, josta astui ulos kaksi aikuisopiston lähihoitajaopiskelijaa. Jännittyneenä ja mielenkiinnolla he odottivat, mitä seuraavan

Lisätiedot

Vesta Linnea ja aavelapsen arvoitus

Vesta Linnea ja aavelapsen arvoitus Tampereen Työväen Teatteri Vesta Linnea ja aavelapsen arvoitus Tietoa ja kuvia teatterissa toimimisesta Esitys alkaa klo 18.30 Ensimmäinen puoliaika kestää 1 tunnin Väliaika kestää 20 min. Toinen puoliaika

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Hyvä tietää. Rostock Helsinki. Tallink Superfast Helsinki Rostock

Hyvä tietää. Rostock Helsinki. Tallink Superfast Helsinki Rostock Tallink Superfast Helsinki Rostock Rostock Helsinki Hyvä tietää YLEISTÄ: Passi/viisumi: Jokaisen Saksaan matkustavan on oman turvallisuutensa takia pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved.

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved. Hyvän palvelun muotoilutoimisto 1 TEKES LIIKKUMINEN PALVELUINA 27.5.2014 Käyttäjäprofiilit palveluiden luomisen pohjana Case: Helsingin risteilymatkustajien profilointiprojekti Mikko Koivisto, johtava

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti

JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti JahtiJakt Prestige Taljajousi Asennettu ja peruskohdistettu setti Ostamasi taljajousisetti on lähes käyttövalmis. Jouseen on tehty valmiiksi seuraavat työvaiheet: 1. Taljajousen camit on säädetty ja ajoitettu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016)

Crawford Superior 42. Optimaaliset ratkaisut. Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 Optimaaliset ratkaisut Crawford Superior 42, malli Style, väri valkoinen (RAL 9016) Crawford Superior 42 - Kauko-ohjattavaa laatua Hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras ratkaisu

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta?

Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? Miksi metsänomistaja myisi energiapuuta? BIOSERV hanke Metsätutkimuslaitos 1 Energiapuukaupan toimintaympäristö metsänomistajan näkökulmasta, tilannekuvaus v1.0 luontojärjestöt energiateollisuus metsäteollisuus

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Päästä oikeat ihmiset sisään!

Päästä oikeat ihmiset sisään! Päästä oikeat ihmiset sisään! Huolettoman turvallinen Habo Tribe Habo on johtava helojen valmistaja, mutta yritys on lähtöisin pienestä yhdyskunnasta, jossa läheisyys ja yhdessäolo ovat itsestään selvä

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari 28.12.2014 RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen K-1 Punainen reitti on hieman pidempi, mutta lähtö seuraavalle rastille on sujuvampi Sininen reitti on hieman

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Kenguru 2011 Ecolier (4. ja 5. luokka)

Kenguru 2011 Ecolier (4. ja 5. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Yhteiskäyttöpyörät -palvelupajat

Yhteiskäyttöpyörät -palvelupajat Julkinen puoli mahdollistajana (esim. lainsäädäntö, kaupunki antaa toimilupia jne.) Markkinat Käyttäjät päättävät 1 Markkinat Onko pyöriä joka asemalla? Vai keskittyvätkö palautukset yhteen paikkaan? Pyörien

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA

PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA PIENTÄ LUKSUSTA VUOKATTI SUITES - HUONEISTOSSA Julkaistu: 29.3.2016, http://www.lumipallo.fi/rinnepesue/2016/03/29/pienta-luksusta-vuokatti-suites-huoneistossa/ Vuoden 2015 Skiexpossa voitimme neljän vuorokauden

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Kuule - luonnollisesti

Kuule - luonnollisesti Kuule - luonnollisesti Täydellisen tasapainoinen ääni Kuvittele, millaista olisi pystyä seuraamaan keskusteluja. Kuulla kaikki ympäristön äänet. Siirtyä mukavasti hiljaisesta paikasta meluisaan. Kuulla

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2013 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744.

tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744. Taide-Laakson näyttelytila Lääkärinkatu 8, P-porras (rakennus 4), ovella lukee isolla teksti INFO, jalankulkijoille käynti myös Urheilukatu 52:a vastapäätä Laakson sairaala vietti 75-vuotisjuhlaansa 10.6.2004.

Lisätiedot

Joulunäytöksen lipunmyynti. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry.

Joulunäytöksen lipunmyynti. Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry. Joulunäytöksen lipunmyynti Voimistelu- ja urheiluseura Elise ry. Tehtävät, aikataulut ja resurssit Lipunmyyntiin tulee valita yksi vastuuhenkilö koko viikonlopun ajaksi Kutsuvieraille varataan B katsomon

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot