yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri."

Transkriptio

1 yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

2 Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita Kannustavat maaseudun kehittämiseen Oma kehittämissuunnitelma, jota toteutetaan rahoittamalla hankkeita ja yritystukia Yhdistyksen palkattu henkilökunta neuvoo ja ohjaa Yhdistysten hallitus päättää mitkä/ketkä rahoitusta saavat Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

3 Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Rahoitus* (sis. yksityinen raha) Aisapari 10,4 milj. Kuusiokunnat 6,3 milj. Liiveri 9,8 milj. Suupohja 8,4 milj. YHTEENSÄ n. 35 milj. *Rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Samaa rahoitusta haettavissa myös ELYstä. Rahoitusta haettavissa v.2013 loppuun! Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

4 Yritystuet Toimintaedellytysten selvitysraha max.3000 kuluihin, tuki max. 90% Investointituki max.20 35% Kehittämistuki max.50% Käynnistystuki max.50% bruttopalkka, 1 v. Yritysryhmän kehittämistuki, max. 75% Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

5 Elinkeinolliset hankkeet Onko tälle hankemuodolle kysyntää? Paikallisia kehittämistarpeita? Yleistä yrittäjyyden, toimialan tmv. Edistämistä Esim. Green Care selvitys maakunnallinen menossa, Sedu Tuki 80-90% Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

6 Uusi ohjelmakausi valmistelu Leader maaseuturahoituksessa jatkuu selvityksessä monirahastoinen malli (EAKR; kaupunki Leader, ESR koulutushankkeet ja osallisuus) Hallintomalli tällä hetkellä selvityksen alla (Global Grant) Ryhmien toiminta-alueesta myös keskustelut käynnissä Terveiset valmisteluun? Yritystuet? Hankkeet? Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

7 Leader-rahoituksen haku, yritystuet Ota yhteyttä Liiveri toimistoon. Henkilöstö ohjaa suunnitelman teossa ja hakemuksen täytössä. Yritystukihakemus liitteineen Liiveriin, jossa se tulee vireille. Hankkeen voi aloittaa omalla riskillä. Liiverin yritystukijaosto valmistelee hanketta ja antaa siitä lausunnon Liiverin hallitukselle. Liiverin hallitus päättää rahoituksesta (tarkoituksenmu kaisuusharkinta). Kokoukset kerran kuukaudessa. ELY-keskus tarkistaa laillisuuden ja tekee virallisen päätöksen, joka lähetetään hakijalle. Liiketoiminnan suunnittelussa ja hankesuunnitelman teossa palvelevat ; Uusyrityskeskus, kunnan elinkeinotoimi, ELY-keskus tuotteistetut palvelut, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, tilitoimisto tmv. Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, Ilmajoki t (06) t t

8

9

10

11

12 1 Finnveran rahoitus yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen Seinäjoki

13 Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on vastikkeellista ja hinnoitellaan riskien mukaisesti Finnvera ei kilpaile pankkien kanssa, vaan jakaa riskiä

14 Finnveran rahoitustoiminta 3 Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset Suuryritykset Kotimaan rahoitus Lainat, takaukset, pääomasijoitukset Vientitakuut Korontasaus, jälleenrahoitus Suomen Vientiluotto Oy

15 Finnveran suhde Suomen valtioon 4 Finnveran asema julkisena rahoittajana perustuu erityisesti seuraaviin seikkoihin: valtio omistaa Finnveran koko osakekannan osa Finnveran myöntämästä rahoituksesta voi sisältää valtion maksamaa korko- tai takausprovisiotukea, joka tuki välitetään täysimääräisesti asiakkaille valtio kattaa osan Finnveran luotto- ja takaustappioista, mikä mahdollistaa suuremman riskinoton valtio vastaa viime kädessä suoraan Finnveran myöntämistä takauksista ja vientitakuista valtio myöntää takauksia Finnveran omaan varainhankintaan liittyen Finnveran on huomioitava kaikessa rahoitustoiminnassaan EU:n valtiontukisäännöstö

16 Kotimaan rahoitustoiminnan painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet 5 Yrityksen koko Yrityksen alkuvaihe Kasvuvaihe Kypsyysvaihe Kansainvälistyminen Omistusvaihdokset Taantuminen, toiminnan tervehdyttäminen ja uusi kasvu Aika Rahoituksen tarpeet ja rahoitusratkaisut vaihtelevat muutostilanteesta riippuen

17 Yrityksen perustaminen Pienlaina Finnvera-takaus Naisyrittäjälaina Investointi- ja Pientakaus käyttöpääomalaina Yrittäjälaina Kasvu ja kehittäminen Finnvera-takaus Kehittämislaina Investointi- ja Ympäristölaina käyttöpääomalaina Pääomalaina Suhdannerahoitus 6 Kansainvälistyminen Kansainvälistymislaina Kansainvälistymistakaus Investointitakuu UM:n lähialuehankeraha Omistusjärjestelyt Finnvera-takaus Investointi- ja käyttöpääomalaina Yrittäjälaina Pääomalaina Vienti Vientitakaus Luottoriskitakuu Ostajaluottotakuu Pankkiriskitakuu Vastatakuu Rahoitustakuu Remburssitakuu Vientisaatavatakuu

18 Toimialarajaukset 7 Finnveran rahoituksen ulkopuolelle jäävät Toimintalain ja valtiontukiohjeiden mukaisesti rakentamisen perustajaurakointi varsinainen maatalous (karjatalous ja peltoviljely) varsinainen metsätalous (metsänomistus) Hallituksen tekemien rahoituslinjausten mukaisesti rahoitus- ja vakuutusalalla toimivat yritykset (pl. omat tytäryhtiöt) kiinteistösijoittaminen ja vuokra-asuntojen rakentaminen tai saneeraus eettisesti sopimaton yritystoiminta sellaiset urheiluseurat ja yleishyödylliset yhteisöt, joiden liiketoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä

19 8 Rahoittajayhteistyön periaatteet Finnvera toimii tiiviissä ja tasapuolisessa yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa Toiminnan luonteeseen kuuluu kaupallisia rahoittajia suurempi riskinotto Finnvera ei myönnä jälkikäteen takauksia pankin tai muun rahoittajan jo olemassa oleville luotoille

20 Vakuuspolitiikan keskeiset linjaukset 9 Vakuustarpeiden arvioinnissa otetaan huomioon yrityksen muun rahoituksen sekä jatkorahoituksen vakuustarpeet Finnvera pyrkii yksinkertaisiin vakuusratkaisuihin Vakuudet pyritään lomittamaan muiden rahoittajien kanssa ja riskinjakotakauksiin käytetään yhteisiä vakuuksia Osakeyhtiölle myönnettävälle rahoitukselle vaaditaan yleensä omistajien rajattu omavelkainen takaus pienissä yhtiöissä enintään 20 t / henkilö isommissa yhtiöissä yleensä enintään 50 t / henkilö Konserniin kuluvalta yhtiöltä otetaan yleensä täysimääräinen omavelkainen erityistakaus Yrittäjän omistamaa ja omassa käytössä olevaa asuntoa ei käytetä vakuutena

21 Miten arvioimme rahoitettavaa yritystä? 10 Rahoituspäätöksiämme edeltää selvitys yrityksen mahdollisuuksista menestyä markkinoilla. Arvioimme yrityksen tavoitteita, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta sekä erityisesti paikallista kilpailutilannetta. Arvioimme myös yrityksen liiketoiminnan vaatiman kokonaisrahoituksen ja omarahoitusosuuden riittävyyttä. Edellytämme, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa ja yrittäjän henkilökohtainen talous on kunnossa

22 Liiketoimintasuunnitelma perusta yrityksen menestymiselle 11 Yrityksen perustamista suunnittelevan on hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma, jossa käydään läpi liikeidea, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja markkinat, kilpailevat tuotteet ja palvelut, taloudellinen suunnittelu, yritys ja työntekijät. Liiketoiminnan suunnittelu on perusta yrityksen menestymiselle. Hyvin valmisteltu yrityksen liiketoimintasuunnitelma nopeuttaa myös rahoittajien päätöksentekoa

23 Yritystutkimuksen keskeiset osa-alueet 12 Johtaminen Liiketoiminta ja toimiala Talous ja rahoitus Omistus ja yhtiörakenne Avainhenkilöt ja organisaatio Toimiala, tuotteet ja asiakkaat Markkinointi ja kilpailukyky Sisäiset prosessit Kannattavuus Rahoituksen riittävyys Rahoitusrakenne

24 Finnveran pienrahoitus

25 Pienlaina (1/2) 14 Käyttötarkoitus Pienyrityksen liiketoimintaan liittyviin investointi-, käyttöpääoma- tai kehittämistarpeisiin Toimialat Kaikki toimialat lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta sekä rakennusliiketoiminnan perustaja-urakointia. Lainan saaja Alkava tai toimiva enintään viisi henkilöä työllistävä pienyritys, jota yrittäjäomistaja johtaa päätoimisesti

26 Pienlaina 2 (2) 15 Lainan määrä Enintään euroa/yritys yhdessä tai useammassa erässä. Laina-aika Enintään 5 vuotta, joista kaksi vuotta voivat olla lyhennysvapaita. Hinnoittelu Korko EB6 + 1,75 % p.a. EAKR-tuen kanssa EB6 + 0,0 % p.a. (tukiaika saakka) Toimitusmaksu 1,25 % (vähintään 100 euroa). Erityispiirteitä Turvaa aloittavan tai toimivan pienyrityksen rahoituksen saantia, kun vakuuksia ei ole tai ne eivät riitä turvaamaan riittävää pankkirahoitusta

27 Naisyrittäjälaina (1/2) 16 Käyttötarkoitus Pienyrityksen liiketoimintaan liittyviin investointi-, käyttöpääoma- tai kehittämistarpeisiin Toimialat Kaikki toimialat lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta sekä rakennusliiketoiminnan perustaja-urakointia. Lainan saaja Alkava tai toimiva enintään viisi henkilöä työllistävä pienyritys, josta nainen/naiset omistavat yli puolet ja jota yksi naispuolisista omistajista johtaa päätoimisesti

28 17 Naisyrittäjälaina (2/2) Lainan määrä Enintään euroa/yritys yhdessä tai useammassa erässä. Laina-aika Enintään 5 vuotta, joista kaksi vuotta voivat olla lyhennysvapaita. Hinnoittelu Korko EB6 + 1,25 % p.a. EAKR-tuen kanssa korko EB6 0,5 % p.a.,tukiaika asti toimitusmaksu 1,25 % (vähintään 100 euroa) Erityispiirteitä Turvaa aloittavan tai toimivan pienyrityksen rahoitusta, kun vakuuksia ei ole tai ne eivät riitä turvaamaan riittävää pankkirahoitusta

29 Pienrahoitusesimerkki 1 18 tilitoimiston perustaminen: naisyrittäjällä alan koulutus ja 9 vuoden työkokemus alalta liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat laadittu uusyrityskeskuksen avulla työllistää yrittäjän lisäksi 2 henkilöä rahan tarve: koneet ja laitteet euro toiminnan aloittamiseen tarvittava käyttöpääoma euroa yhteensä euroa rahan lähteet: oma osuus (10 %) euroa Finnveran naisyrittäjälaina euroa yhteensä euroa

30 Pientakaus 1 (2) 19 Käyttötarkoitus Osittainen vakuus pankin myöntämälle luotolle. Pankin ja Finnveran yhteinen rahoitusmalli pienille pk-yrityksille. Vakuudet riskinjaolla. Kohdeyritys Alkava tai toimiva pk-yritys, joka työllistää enintään 49 henkilöä. Takauksen saaja Pankki. Takausosuus ja takauksen määrä Finnveran takausosuus on 60 %. Yhtä luotonsaajaa kohti pientakauksen määrä on enintään

31 Pientakaus 2 (2) 20 Taattavat instrumentit Velkakirjaluotto tai luotollinen tili. Hinnoittelu Toimitusmaksu 1,00 %, vähintään 100 euroa. Takausprovisio 1,75 %. Hyödyt eri osapuolille Yritys saa pitkäaikaiselle luotolle lisävakuutta. Rahoituksen kokonaishinta pysyy kohtuullisena. Luotonsaaja voi asioida koko prosessin ajan pankin kanssa. Pientakaus on pankille BIS

32 Pienrahoitusesimerkki 2 21 catering- ja kahvilayrityksen jatkorahoitus 2 vuotta toiminut catering- ja kahvilatoimintaa harjoittava osakeyhtiö molemmat omistajat työskentelevät yrityksessä; henkilökunta omistajat mukaan lukien yhteensä 6 yritys saanut Finnveralta euron pienlainan ja pankista euron luotollisen tilin yrityksen käynnistämiseen yrityksen toiminta lähtenyt hyvin käyntiin rahoitustarve liittyy uuteen investointiin: kahvilatilojen remontointi, uudet kalusteet, keittiökoneet ja kylmälaitteet yhteensä euroa rahoitus: tulorahoitus euroa, pankin pitkäaikainen laina euroa, jolle Finnveran 60 % pientakaus euroa syy pientakauksen hakemiseen: vakuudet eivät ilman Finnveraa pankille riittäviä; vakuutena käytetään omistajien omavelkaisia takauksia ja yrityskiinnitystä riskinjaolla Finnveran kanssa

33 Yrittäjälaina 1 (2) 22 Käyttötarkoitus Sijoitukset osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakkeiden ostoon. Avoimen- tai kommandiittiyhtiön yhtiöpanokseksi tai yhtiöosuuksien ostoon. Kohdeyrityksen on oltava PK-yritys. Toimialat Kaikki toimialat lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta sekä rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia. Lainan saaja Osakeyhtiön osakas, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies tai avoimen yhtiön yhtiömies, joka toimii päätoimisesti yrityksessä

34 23 Yrittäjälaina 2 (2) Lainan määrä Enintään euroa/luotonsaaja. Omarahoitusosuus vähintään 20 %. Laina-aika Enintään 10 vuotta, joista enintään 3 voi olla lyhennysvapaata. Korkotukiaika on 7 vuotta. Hinnoittelu Kansallisella korkotuella EB6 + 1,75 % p.a. tukiaika 7 v EAKR-korkotuella EB6 +0,0 % p.a. tukiaika saakka Toimitusmaksu 0,2 2,0 % (vähintään 100 euroa). Erityispiirteitä Laina on yrittäjän henkilökohtainen laina

35 Finnvera Oyj:n Seinäjoen aluekonttori palvelee Etelä-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä Onnistumisen mittarit: Uudet yritykset Uudet työpaikat Rahoituksen alueellinen jakautuminen Mahdollistetut kokonaishankkeet Viennin rahoitus

36 25 Kiitos! Sähköinen asiointi online.finnvera.fi Puhelinpalvelu

37 Kari Rintala Innovaatiot ja yritysrahoitus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

38 Yrittäjiksi haluavat, keksijät ja muut yrityksen perustajat Tutkijat ja korkeakouluissa, oppilaitoksissa syntyvät yritykset Yrityksistä spinnaavat uudet yritykset Yrityksen perustajat Aloittavan yrityksen erityispalvelut esim. Tuoteväylä Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset Kotimarkkinoille keskittyvät pkyritykset Erityisessä kasvu-, kehitys- tai muutosvaiheessa olevat Paikallisesti toimivat pienyritykset Suuryritykset Pienet kasvavat suuryritykset Foreign Investors TOP 50 Kaikille yrityksille tarjolla oleva neuvonta ja segmenttiriippumattomat julkiset yrityspalvelut joiden lisäksi kuvatuille asiakassegmenteille ja alasegmenteille kohdennettuja palvelukokonaisuuksia 2.

39 Mikä IY = Innovaatiot ja yritysrahoitus IY = YRtiimi + IKVtiimi ( henkilöä) IKV = KV + Keksintösäätiö + Tekes YR = MAKE + TEM + EAKR + energia Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

40 Henkilöt Ahonen Antti: asiantuntija, Tekesin palvelut, kiinteistöt ja rakentaminen Foudila Leena: asiantuntija, yritysrahoitus (TEM, pk) Huhtamäki Hilkka: asiantuntija, yritysrahoitus (TEM, pk) Ketomäki Riitta: asiantuntija, Tekesin palvelut, uudet asiakkaat, valmistelurahoitus, verkostot Kallio Jarmo: asiantuntija, yritysrahoitus (MaKe, mikro) Kivimäki Reijo: asiantuntija, yritysrahoitus (MaKe, mikro) Koski Juha: asiantuntija, yritysrahoitus (MaKe, mikro Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

41 Henkilöt Niemelä Hannamari: rahoitussihteeri (MaKe, TEM, EAKR) Rajamäki Tiina: asiantuntija, Tekesin palvelut, elintarvikkeet, kemia Rintala Kari: yksikön päällikkö, asiantuntija, Tekesin palvelut, tehoelektroniikka, sulautetut järjestelmät, sähkömekaniikka Saarenpää Tapani: innovaatioasiantuntija Saari Hannu: asiantuntija, Tekesin palvelut, metalli- ja kappaletavarateollisuus Vainionkulma Rainer: kansainvälistymisasiantuntija Sivula Tapio: kehittämisasiantuntija, ilmasto- ja energia Ujanen Pirkko-Liisa: johtajan sihteeri, kv-neuvonta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

42 Innovaatiot ja yritysrahoitus mikroyritykset => MaKe (Reijo, Jarmo, Juha) pk-yritykset => EAKR + TEM (Hilkka, Leena) energiatuet => TEM + MaKe (Tapio, Reijo) valmistelurahoitus (lähinnä Tekes-h) => (Riitta) Tekes-rahoitus => (Antti, Hannu, Tiina, Riitta) keksinnöt, innovaatioalkajat=> Tuoteväylä;Tekes (Tapani, Riitta) kansainvälistäminen (vienti) => tuotteet,verkostot (Rainer) puiteohjelmat => (Riitta) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

43 Innovaatiot ja yritysrahoitus yksikkö: yhteenveto rahoista (Etelä-Pohjanmaa) -kansallinen inv&kehittäminen -energiatuki -kyläkauppatuki -valmistelurahoitus -EAKR yritystuet -Tekes EAKR tl 2.1 -Tekes kans.tutkimusrahoitus -Tekes: Etelä-Pohjanmaa -Maaseudun kehittämisrahaston yritystuet -Keksintösäätiö -kv-tuet -Bryssel: puiteohjelmarahoitus -YHTEENSÄ Meur Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

44 Trendejä Resurssien väheneminen (substanssirahat, htv:t) ELY: painotus harvempiin asiakkaisiin face-to-face => ELYn kumppaniverkoston roolin kasvu Korkean arvonlisän kv-pk-yritykset: verkoston kanssa yhteistyössä seulottava esiin (ml. alkavat yritykset/hlöt) Muutostilanteet! Sähköinen näkyvyys (itsepalvelu), puhelinpalvelut, YritysSuomi-portaali Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

45 Yhteenvetoa Vaikka yritystukien leikkauksia on, rahoituspotentiaali on ok Pyrimme adaptoitumaan asiakkuusstrategiaan omassa suunnittelussamme Resurssipula => fokusointia, toimintatapojen muutoksia Energia, elintarvike, kasvuohjelma Iso juttu: sähköisten palvelujen kehitys innovaatioasiakkaat: Riitta + Tapani => infot! Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

46 Mitä on saatava aikaan Selkeyttä työnjakoon Kuitenkin mahdollisimman saumaton toiminta Tunnettava pääpiirtein toisten organisaatioiden palveluja ei kannata pyrkiä siihen, että osaisi kovin syvällisesti, koska siihen ei pysty kukaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

47 Yrityksen kehittämisavustus (TEM) Investointeihin Muihin kehittämistoimenpiteisiin - tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen - liiketoimintaosaamisen kehittämiseen - kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen Palkkamenoihin ja muihin toimintamenoihin Kyläkaupan investointeihin Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen Valmistelurahoitus pk-yrityksille tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun 1

48 Kehittämisavustus yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tukikokeilu päättyi TEM yritystukien sähköinen haku tuli voimaan alkaen 2

49 VN asetus (675/2007) 4 3 momentin mukaan valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten Valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita Uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä Kansainvälistymistä; tai Kehittämiseen liittyvää teknologisen tai muun osaamisen lisäämistä viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

50 Esimerkkejä käyttökohteista tuotekehityssuunnitelma tuotantomenetelmien kehittämistä koskeva suunnitelma muotoilua koskeva selvitys teknologiastrategia tai sitä koskeva selvitys tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys innovaation kaupallistaminen liiketoimintasuunnitelma johtamista, organisaatiota tai toiminnan suunnittelua koskeva selvitys viestintää tai markkinointia koskeva selvitys kansainvälistymiseen tähtäävä selvitys tai suunnitelma tutkimuspalvelujen ja tulosten hyödyntäminen yritykselle räätälöity edellisiin liittyvä valmennus muu edellisiin rinnastettava yritystoiminnan tai työyhteisön toiminnan kehittämistä merkittävästi edistävä selvitys Kansainvälisen t&k-projektin valmistelu (7. puiteohjelma, Eureka, CIP, NICe, muut kvpuitteet ja Tekesin rahoittamat kv-projektit) viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

51 Kenelle: Pk-yrityksille (ei tutkimustahoille eikä suuryrityksille). Yrityksen talouden oltava riittävän hyvällä tasolla myös varsinaisen hankkeen toteuttamiseen Paljonko: Enintäään euroa, 70 % hyväksyttävistä menoista Julkista, niin sanottua de minimis-tukea, jota voi saada yhteensä enintään euroa kolmen vuoden aikana Mihin: Tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavaan hankkeenomaiseen kehittämiseen Asiantuntijapalveluiden hankintaan, omiin palkkoihin ja matkoihin. Ensisijaisesti asiantuntijapalvelujen hankintaan, mutta perustelluista syistä myös omiin palkkoihin (edellyttää tuntikirjanpitoa!) Asiantuntijapalveluja myyvän tahon on oltava aidosti erillinen ja riippumaton avustuksen hakijasta. Hankittavista palveluista ja niiden kustannuksista on oltava riittävät tiedot päätöksen tekemistä varten. Jäljennökset hakemukseen liittyvistä tarjouksista tulee olla liitteenä. Ennen hakemista: On hyvä olla yhteydessä: rahoitusneuvoja Riitta Ketomäki, puh , Miten: Hakemus + hankesuunnitelma suorituspaikkakunnan ELY-keskukseen viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

52 Mihin rahoitusta myönnetään ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot asiantuntijapalveluja myyvän tahon on oltava aidosti erillinen ja riippumaton avustuksen hakijasta avustuksen myöntäjällä on oltava hankittavista palveluista ja niiden kustannuksista riittävät tiedot (tarjoukset hakemuksen liitteenä) Arvonlisäveron osuutta ei hyväksytä hankkeen menoksi. nykyisen henkilöstön palkkamenoja tunti- tai päiväkohtaisen työajanseurannan mukaisesti (ilman työnantajamaksuja, lomapalkkoja ja lomarahaa) matkamenot avainhenkilön palkkaamisesta aiheutuvat palkkamenot (ilman työnantajamaksuja) rajoitetulta ajalta viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

53 Keskustelua, kysymyksiä mitä uutta? kuka hoitaa? miten alkavien neuvonta hoidetaan? onko rahaa? mitä voidaan rahoittaa ja mitä ei? hankaluudet? jne Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

54 Yritystoiminnan tuet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Tuettavan investoinnin tai muun toimenpiteen on liityttävä sellaiseen yritystoimintaan, joka lisää ohjelma-alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tai parantaa elinkeinotoiminnan rakennetta heikentämättä kuitenkaan toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Jollei vuotuisen myöntövaltuuden rajoissa ole mahdollista myöntää tukea kaikille tukikelpoisille hakijoille, tukea on ensisijaisesti myönnettävä sellaiselle yritykselle, jonka toiminnan voidaan katsoa tehokkaimmin edistävän alueellista suunnitelmaa samoin kuin siinä ohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja elinkeinotoiminnan painopisteitä, jonka toteuttamiseen osoitetusta myöntövaltuudesta tuki on tarkoitus myöntää. Toimintaryhmälle jätettyä hakemusta arvioitaessa tulee lisäksi ottaa huomioon paikallisen suunnitelman toteuttaminen. Mikroyritystä suuremman muun yrityksen kuin maatalousyrityksen harjoittaessa maataloustuotteen ensiasteen jalostusta tai markkinointia toimintaa voidaan tukea vain, jos yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee kyseisestä toiminnasta. Maatalousyrityksen katsotaan laajentavan toimintaansa maatalouden ulkopuolelle, jos se ryhtyy maatilalla tai siltä käsin: Pitämään kaupan maataloustuotteita maatilalta käsin erillisestä myyntipisteestä. Tuottamaan palveluja. Valmistamaan muita tuotteita kuin maataloustuotteita. Tukea myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän hankearvion sekä yritysarvion perusteella. Yritystoiminnan tuet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Kenelle Alle kymmenen henkilöä työllistävä mikroyritys, joka sijaitsee maaseutumaisella alueella ja harjoittaa ohjelman tavoitteita tukevaa yritystoimintaa. Maatila, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Hakija voi olla luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Yhtiömuotoiselta yritykseltä edellytetään, että määräysvalta yhteisössä on yhdellä tai useammalla riittävän ammattitaitoisella, vuotiaalla henkilöllä. Alle 250 henkilöä työllistävä, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittava yritys voi saada tukea tuottavuuden lisäämiseen, laadun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen myös muilla kuin maaseutualueilla. Mihin kustannuksiin Investointituki Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen rakentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja laitteiden ostamiseen (myös käytetyt koneet) tai käyttöomaisuuden erilaisiin muutos- ja parannustöihin. Käynnistystuki Aloittava tai yritystoimintaansa laajentava yritys voi saada käynnistystukea ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen. Yrittäjän omaan palkkaan tukea ei myönnetä. Tukea myönnetään enintään kahden työntekijän palkkaukseen vuoden ajalle. Näin voidaan siis tukea enintään yhden tai kahden työntekijän yhden vuoden palkkausta tai neljän työntekijän puolen vuoden palkkausta. Kehittämistuki Kehittämistukea myönnetään asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka kehittää yrityksen liikkeenjohtoa, markkinointia, tuotteita tai muuten kehittää yrityksen toimintaa. Kehittämistukea voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista yrityksen toimintaedellytysten selvittämiseen. Yritysryhmän kehittämistukea myönnetään esim. yritysten yhteistä markkinointia, tuotteita tai yhteisiä tuoteperheitä kehittäviin hankkeisiin. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana tai hankkeen vetäjänä yritysryhmän kehittämishankkeessa voi toimia kehittämisyhteisö, esim. neuvontajärjestö, kunnallinen elinkeinoyhtiö, oppilaitos tai muu yrityksille kehittämispalveluita tarjoava organisaatio

55 Tukien hakeminen Tukea on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että jo hanketta koskevien sopimusten tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hanketta koskevan maksun suorittaminen katsotaan hankkeen aloittamiseksi. Hakemuslomake tulee toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. Paikallisten toimintaryhmien kehittämisohjelmista myönnettävien yritystukien hakemukset toimitetaan paikalliselle toimintaryhmälle. Hakulomakkeet Hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Sivulta löytyvät hakemuksen tarkat täyttöohjeet. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin. Asiantuntijat Jarmo Kallio, Reijo Kivimäki, Juha Koski, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL SEINÄJOKI Kuinka paljon Investointituki Tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja siitä, millä kansallisella tukialueella yrityksen kotipaikka sijaitsee. Maatilan muu yritystoiminta ja mikroyritykset, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä ja joiden liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. euroa, voivat saada tukea Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnissa enintään 25 % ja Seinäjoen seutukunnassa enintään 20 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Harvaan asutulla maaseudulla (ent. Lehtimäki, Soini, Ähtäri) tuki voi olla enintään 35 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Seinäjoen kaupungin keskusta-alueella tukea ei voida myöntää. Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta ja markkinointia harjoittavien yritysten tukitasot: Pienille yrityksille, jotka työllistävät alle 50 henkilöä ja joiden liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 milj. euroa, tuki voi olla Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnissa enintään 25 % ja Seinäjoen seutukunnassa enintään 20 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Keskisuurille yrityksille, jotka työllistävät alle 250 henkilöä ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa, tuki voi olla Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnissa enintään 15 % ja Seinäjoen seutukunnassa enintään 10 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista Käynnistystuki Tukea myönnetään enintään 50 % palkasta (ilman työnantajamaksuja). Käynnistystukea ei ole mahdollista saada puolta vuotta lyhyemmälle jaksolle eikä maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen. Kehittämistuki Tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuksista ja toimialasta riippuen enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Ennen yritystoiminnan aloittamista myönnettävän kehittämistuen määrä toimintaedellytysten selvittämiseen voi olla 90 % enintään euron palvelujen hankkimisesta. Yritysryhmähankkeessa tuen määrä voi olla enintään 75 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista

56

57

58 Yrityksen kehittämisavustus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Avustuksen hakeminen Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että jo hanketta koskevien sopimusten tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hanketta koskevan maksun suorittaminen katsotaan hankkeen aloittamiseksi. Hakemuslomake tulee toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. Hakulomakkeet Hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Sivulta löytyvät hakemuksen tarkat täyttöohjeet. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELYkeskuksen yritysasiantuntijoihin. Asiantuntijat Leena Foudila, puh Hilkka Huhtamäki, puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL SEINÄJOKI Kehittämisavustus investointeihin Kenelle Myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää maataloustuotteita jalostaville tai markkinoiville yrityksille eikä maa-, metsä- ja kalatalouteen (näille yrityksille on oma tukijärjestelmänsä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma). Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi hakijan tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat, EU-komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Mihin kustannuksiin Avustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Myös koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvat menot voidaan hyväksyä avustuksen piiriin korkeintaan kolmen vuoden ajalta. Avustusta ei voida myöntää autojen tai muun vastaavan kuljetuskaluston hankintaan. Avustusta myönnetään vain uutena hankittaviin koneisiin ja laitteisiin. Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin: - Aineelliset investoinnit kuten maa-alueet, rakennukset, koneet, laitteet ja kalusto. Valmiiden rakennusten hankintaa ei kuitenkaan rahoiteta. - Aineettomat investoinnit kuten teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien tai tietotaidon hankinta. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Kuinka paljon Avustuksen enimmäismäärä riippuu mm. yrityksen koosta ja sijainnista ja vaihtelee %:iin hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Pienillä yrityksillä, jotka työllistävät alle 50 henkeä ja joiden liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 milj. euroa, avustuksen enimmäismäärä Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnissa on 25 % ja Seinäjoen seutukunnassa 20 %. Harvaan asutulla maaseudulla (ent. Lehtimäki, Soini ja Ähtäri) mikroyritysten (alle 10 henkeä työllistävä, liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 milj. euroa) avustus voi kuitenkin olla tätä korkeampi (35 %). Keskisuurilla yrityksillä avustuksen enimmäismäärä Järviseudun, Kuusiokuntien ja Suupohjan seutukunnissa on 15 % ja Seinäjoen seutukunnassa 10 %

59 Yrityksen kehittämisavustus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan mm. yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä. Hyväksyttävät kustannukset vaihtelevat toimenpiteen mukaan. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen hakeminen Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että jo hanketta koskevien sopimusten tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hanketta koskevan maksun suorittaminen katsotaan hankkeen aloittamiseksi. Hakemuslomake tulee toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. Hakulomakkeet Hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Sivulta löytyvät hakemuksen tarkat täyttöohjeet. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin. Asiantuntijat Leena Foudila, puh Hilkka Huhtamäki, puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL SEINÄJOKI Kehittämisavustus tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen Kenelle Myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää maataloustuotteita jalostaville tai markkinoiville yrityksille eikä maa-, metsä- ja kalatalouteen (näille yrityksille on oma tukijärjestelmänsä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma). Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi hakijan tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat, EU-komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Mihin kustannuksiin Avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on yrityksen uusien tuotteiden ja/tai tuotantomenetelmien kehittäminen. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin, tarjous- tai tilauskohtaisesti tehtävien erikoistuotteiden kehittämiseen eikä keksintötoiminnan rahoittamiseen. Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin: - Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö: Esim. erilaiset hankkeeseen liittyvät konsultointi- ja asiantuntijapalvelut liittyen esim. tuotteen suunnitteluun, muotoiluun, testaamiseen tai suojaamiseen. - Palkkamenot: Palkkamenot (ilman työnantajamaksuja) on mahdollista hyväksyä siltä osin kuin ne kiinteästi liittyvät tuotteiden ja/tai tuotantomenetelmien kehittämiseen. Palkkamenojen hyväksyminen edellyttää erillistä työajan seurantaa. - Matkamenot: Hankkeeseen kiinteästi liittyvät matkamenot, joista tulee esittää matkasuunnitelma. - Kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuvat menot siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämiseen. - Raaka-aineet ja puolivalmisteet. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Kuinka paljon Avustuksen enimmäismäärä on 50 % hyväksytyistä kustannuksista

60 Yrityksen kehittämisavustus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan mm. yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä. Hyväksyttävät kustannukset vaihtelevat toimenpiteen mukaan. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen hakeminen Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että jo hanketta koskevien sopimusten tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hanketta koskevan maksun suorittaminen katsotaan hankkeen aloittamiseksi. Hakemuslomake tulee toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. Hakulomakkeet Hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Sivulta löytyvät hakemuksen tarkat täyttöohjeet. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin. Asiantuntijat Leena Foudila, puh Hilkka Huhtamäki, puh Kehittämisavustus liiketoimintaosaamisen kehittämiseen Kenelle Myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää maataloustuotteita jalostaville tai markkinoiville yrityksille eikä maa-, metsä- ja kalatalouteen (näille yrityksille on oma tukijärjestelmänsä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma). Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi hakijan tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat, EU-komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Avustusta voidaan myöntää myös kahden tai useamman yrityksen yhteisesti toteuttamaan hankkeeseen. Mihin kustannuksiin Avustuksen myöntämisen lähtökohtana on yrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen, kuten liikkeenjohtomenetelmien ja johtamisjärjestelmien kehittäminen, talouden suunnittelun ja seurannan kehittäminen, markkinointi- tai tuotteistamisvalmiuksien kehittäminen, yrityksen strategian kehittäminen tai muu niihin rinnastettava merkittävä kehittäminen. Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin: - Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö: Esim. erilaiset hankkeeseen liittyvät konsultointi- ja asiantuntijapalvelut. - Palkkamenot: Pääsääntöisesti hyväksytään vain hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisen uuden toimihenkilön (avainhenkilö) palkkauksesta aiheutuvat menot ilman työnantajamaksuja. Erityisestä syystä voidaan hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön palkkamenoja edellyttäen, että henkilön työpanos on hankkeen toteuttamisessa oleellinen. - Matkamenot: Hankkeeseen kiinteästi liittyvät matkamenot, joista tulee esittää matkasuunnitelma. Matkamenojen osalta on huomattava, että esim. myyntimatkat tai muut yrityksen juokseviin tai tavanomaisiin toimintoihin liittyvät matkat eivät ole hyväksyttäviä. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Kuinka paljon Avustuksen enimmäismäärä on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL SEINÄJOKI

61 Yrityksen kehittämisavustus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan mm. yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä. Hyväksyttävät kustannukset vaihtelevat toimenpiteen mukaan. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen hakeminen Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että jo hanketta koskevien sopimusten tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hanketta koskevan maksun suorittaminen katsotaan hankkeen aloittamiseksi. Hakemuslomake tulee toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. Hakulomakkeet Hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Sivulta löytyvät hakemuksen tarkat täyttöohjeet. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin. Asiantuntijat Leena Foudila, puh Hilkka Huhtamäki, puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL SEINÄJOKI Kehittämisavustus kansainvälistymiseen Kenelle Myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää maataloustuotteita jalostaville tai markkinoiville yrityksille eikä maa-, metsä- ja kalatalouteen (näille yrityksille on oma tukijärjestelmänsä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma). Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi hakijan tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat, EU-komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Avustusta voidaan myöntää myös kahden tai useamman yrityksen yhteisesti toteuttamaan hankkeeseen. Mihin kustannuksiin Avustuksen myöntämisen lähtökohtana on yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen. Varsinaiseen vientitoimintaan, vientimarkkinointiin ja niihin välittömästi liittyviin kustannuksiin avustusta ei voida myöntää. Ulkomaisiin messuosallistumisiin on kuitenkin mahdollista saada avustusta. Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin: - Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö: Esim. markkinatutkimukset, ulkopuolinen konsultointi ja ulkopuolisen konsultin toimesta toteutettu henkilöstön koulutus - Ulkomailla pidettävään näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvat kustannukset, joita voivat olla esim. messu- tai näyttelyosaston vuokraamisesta ja pystyttämisestä aiheutuvat menot, esittelijöiden matkamenot ja näyttelyesineiden meno-paluurahti sekä sellaisen markkinointiaineiston tuottaminen, joka liittyy kiinteästi kyseiseen messu- tai näyttelytapahtumaan (eivät kuitenkaan yleisesitteet). - Matkamenot: Esim. markkinatutkimusmatkat, joista on tulee esittää matkasuunnitelma. Matkamenojen osalta on huomattava, että myyntimatkat tai suoraan vientiin tai vientimarkkinointiin tai jakeluverkoston perustamiseen liittyvät matkat eivät ole hyväksyttäviä. - Palkkamenot: Yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen palkattavan uuden avainhenkilön palkkamenot (ilman työnantajamaksuja). Palkattava henkilö ei voi olla myynti- tai vientitoimintaa toteuttava henkilö, vaan esim. yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia kehittävä tai markkinakartoitusta tekevä henkilö. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Kuinka paljon Avustuksen enimmäismäärä on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista

62 Yrityksen kehittämisavustus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää myös valmistelurahoituksena hankkeisiin, joilla valmistellaan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys ja hankearvioinnin perusteella. Valmistelurahoitusta myönnetään tyypillisesti lyhytkestoisiin selvityksiin ja riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta ostettaviin palveluihin liittyen esim. tutkimusta ja tuotekehitystä, kansainvälistymistä, uuden liiketoiminnan käynnistämistä tai teknologisen tai muun osaamisen lisäämistä valmisteleviin toimenpiteisiin. Avustuksen hakeminen Avustusta on haettava ennen hankeen aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että jo hanketta koskevien sopimusten tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hanketta koskevan maksun suorittaminen katsotaan hankkeen aloittamiseksi. Hakemuslomake tulee toimittaa siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke toteutetaan. Hakulomakkeet Hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta kohdasta lomakkeet. Sivulta löytyvät hakemuksen tarkat täyttöohjeet. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen teknologia- ja yritysasiantuntijoihin. Asiantuntijat Riitta Ketomäki, puh Antti Ahonen, puh Tiina Rajamäki, puh Hannu Saari, puh Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Alvar Aallon katu 8, PL SEINÄJOKI Valmistelurahoitus Kenelle Myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille sekä myös liiketoimintaa harjoittaville säätiöille, yhdistyksille ja osuuskunnille. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi hakijan tulee täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat, EU-komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Mihin kustannuksiin Valmistelurahoitusta voi saada toimenpiteisiin, joissa on kyse tavanomaisesta toiminnasta poikkeavasta yrityksen liiketoiminnan tai sen jonkin osa-alueen, esim. kansainvälistymisen, hankkeenomaisesta kehittämisestä. Varsinaiseen vientitoimintaan, vientimarkkinointiin tai muihin yrityksen tavanomaisiin juoksevan toiminnan menoihin avustusta ei voida myöntää. Rahoitusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin: - Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot - Palkkamenot: Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä uuden avainhenkilön palkkaamisesta aiheutuvat palkkamenot (ilman työnantajamaksuja) rajoitetulta ajalta. Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön palkkamenoja edellyttäen, että henkilön työpanos on hankkeen toteuttamisessa oleellinen. - Matkamenot: Matkamenojen osalta on huomattava, että myyntimatkat tai suoraan vientiin tai vientimarkkinointiin tai jakeluverkoston perustamiseen liittyvät matkat eivät ole hyväksyttäviä. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen hankesuunnitelma. Kuinka paljon Rahoituksen enimmäismäärä on 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin kohdistuu muuta julkista rahoitusta, esim. Finnveran lainaa. Yrityksen kehittämisavustus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää myös valmistelurahoituksena hankkeisiin, jolla valmistellaan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritysja

63

64

65

66

67 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Osaamisen kehittämispalvelut pk-yrityksille

68 Osaamisen kehittämispalvelut pk-yrityksille ovat: pk-yrityksien johdon ja henkilöstön osaamista kehittäviä koulutus- ja konsultointipalveluita kilpailutettuja, laadukkaita asiantuntijapalveluita sisällöltään asiakkaan tarpeiden mukaan riittävästi räätälöitäviä toteutetaan ja subventoidaan kansallisin ja ESR-varoin

69 Osaamisen kehittämispalveluihin kuuluvat Pk-yritysten johdon ja avainhenkilöiden valmennusohjelmat Yrityskohtainen konsultointi (= ns. tuotteistetut asiantuntijapalvelut, muu konsultointi) Aloittavien yritysten koulutus ja konsultointi Yhteishankintakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Protek-ohjelma

70 Aloittavien yritysten kehittämispalvelut Yhteistyössä ELY-keskus/Uuusyrityskeskus/seutu- YPP:t/TE-toimistot Seutu -YPP:t ottavat vastuun aloittavien yritysten palveluista v Asiakasneuvonta Koulutukset Asiantuntijapalvelut aloittaville yrityksille

71 Pk-yritysten avainhenkilöiden valmennusohjelmat Pitkäkestoisia, n pv kestäviä,1-2 pv jaksoissa toteutettavia korkeatasoisia valmennusohjelmia mm. toimitusjohtajavalmennus, käynnissä myynnin ja markkinoinnin valmennus, käynnissä talouspäälliköiden valmennus, tuotannon vastuuhenkilöiden valmennus kasvuyrityksien valmennus, käynnissä viennin vastuuhenkilöiden valmennusohjelma pk-vientipäällikkö/ueat-ohjelma, käynnissä Go Global-kansainvälistymisohjelma ohjelmiin sisältyy valmennuksen lisäksi yrityskohtaista konsultointia -> kehitetään avainhenkilöä ja yritystä yhdessä

72 Tuotteistetut konsultointipalvelut pk-yrityksien kehittämiseen = konsultointityökaluja erilaisiin pk-yritysten kehittämis- ja osaamistarpeisiin yrityksen elinkaaren eri vaiheissa Valtakunnallisia palveluita, käytössä kaikissa ELY-keskuksissa Uudistustyö käynnistynyt Rakenne uudistuu

73 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ProStart Yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma yritystä käynnistettäessä Balanssi Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma yritykselle Kunto Liiketoiminnan nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus, kehittämissuunnitelma Tuotto+ Tuotannollisen yrityksen tuottavuuden kehittämisohjelman tekeminen easkel Yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen

74 Tuotteistetut asiantuntijapalvelut Myyntiteho Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma Viestinvaihto Sukupolven- tai omistajanvaihdoksen suunnitelma Globaali Kansainvälistymisen kehittämisohjelma LTS Liiketoimintasuunnitelman laadinta yritykselle TuoteStart Tuote- ja palveluideoiden kehittämis- ja kaupallistamismahdollisuuksien selvitys LISÄKONSULTOINTIPÄIVIÄ max 3 pv a 300 /pv

75 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pientuotteet pienyritysten ( alle 50 henkilöä) konsultointiin TalousApu 1-3, talouden ja rahoituksen kehittäminen SuunnitteluApu 1-3, tuotannon ja palveluiden kehittämisen suunnittelu, yrityksen johtaminen MuotoiluApu 1-3, yrityksen graafisen ilmeen kehittäminen ( ei nettisivujen tekeminen) MarkkinaApu 1-3, markkinoinnin kehittäminen LaatuApu 1-3, laatu- ja toimintajärjestelmien laadinta/päivitys SopimusApu 1-3, yrityksen laki- ja sopimusasioiden kehittäminen VaihdosApu 1-3, yrityksen omistajanvaihdoksen perusselvitys (ostaja/myyjä)

76 Pientuotteiden periaatteita yritystoimintaa aloittavalle henkilölle tai alle 50 henkilön yritykselle tapauksissa, joissa valtakunnallinen tuotteistettu asiantuntijapalvelu ei sovellu asiakkaan tarpeisiin tai on liian laaja haetaan normaalisti ELY-keskuksien sähköisen asiointijärjestelmän kautta myöntämistä koskevat TE-keskuksen www-sivuilla julkaistut ja voimassa olevat konsultoinnin linjaukset ja ehdot soveltuvin osin Asiakkaalta perittävä omavastuuosuus alkaen 300 /pv De minimis-tuen piiriin kuuluvia palveluita

77 Kehittämispalvelujen hinnat yritys- ja henkilöasiakkaille alkaen Tuote Konsultointipäivät (kpl) Hinta De minimis Maksimi De minimis yrityksille( ) maksimi ( ) laskun jälkeen ( ) Balanssi 2, easkel 3, Globaali Kunto 2, Myyntiteho 3, PK-LTS (2pv) PK-LTS (4pv) ProStart TuoteStart, esiselvitys Tuotto+ (3,5pv) 3, Tuotto + (5pv) Viestinvaihto Kehittämis- ja koulutuspalveluihin liittyvät, erikseen harkittavat lisäkonsultointipäivät 1-3 ( max5) päivää: 300 /pv ProStartin ja TuoteStartin (henkilöasiakas) lisäpäivät: 120 /pv Yrityskohtainen konsultointi, ns. erilliskonsultointipäivät 1-3 päivää 300 /pv

78 ProtekPro Etelä-Pohjanmaa Yritys- ja toimialakohtaisia palvelutarvekartoituksia Palvellaan erityisesti pieniä pk-yrityksiä Hoiva- ja sos. palvelualan yritykset Kehittämistarpeiden analysointia Toimenpiteiden suunnittelua, tarpeen mukaan kilpailutusta ja toteutusta Ohjataan muiden yrityspalveluiden piiriin tarpeen mukaan Toimitaan yhteistyössä TE-toimistojen ja sidosryhmien kanssa

79 Yhteystiedot Yrityskohtainen konsultointi (tuotteistetut asiantuntijapalvelut, pientuotteet) Kari Välimäki p Heikki Hurrila p Johdon ja avainhenkilöiden valmennusohjelmat Ulla Yli-Hakola p Protek Etelä-Pohjanmaa Heikki Hurrila p ja Eliisa Rissanen p Kansainvälistymisasiat Rainer Vainionkulma p Keksintö- ja innovaatioasiat Tapani Saarenpää, p Aloittavien yritysten konsultointi- ja koulutusasiat Eliisa Rissanen p Yhteishankintakoulutus Marjut Leppänen p Ammatillinen työvoimakoulutus Sirpa Puumala, p

80 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) tarjoavat pk-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin ja ongelmiin räätälöityjä kehittämisohjelmia seuraavasti: Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma Tavoite: varmistaa yrityksen rahoituksellinen tasapaino sekä alentaa yrityksen rahoituskustannuksia. Hinta: 550 Lisäkonsultointi: 300 /pv Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma Tavoite: tehostaa ja kehittää yritysten liiketoimintaa tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntämällä. Tuloksena yritys saa käytännönläheisen suunnitelman liiketoimintaan liittyvien tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseksi. Hinta: 600 Lisäkonsultointi: 300 /pv Kansainvälistymisen kehittämisohjelma Tavoite: selvittää ja arvioida yrityksen kansainvälistymisvalmiudet sekä laatia yritykselle kansainvälistymisen kehittämissuunnitelma. Hinta: 760 Lisäkonsultointi: 300 /pv Liiketoiminnan kehittämisohjelma Tavoite: selvittää yrityksen liiketoiminnan nykytila ja kehittämisen painopisteet sekä laatia yritykselle kehittämissuunnitelma, jolla varmistetaan liiketoiminnan parempi hallinta ja autetaan yritystä kilpailukyvyn parantamisessa sekä tarvittaessa liike toiminnan uudelleensuuntaamisessa. Hinta: 450 Lisäkonsultointi: 300 /pv Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma Tavoite: yrityksen ja markkinoiden nykytilan arvioinnin sekä lähiajan kehityksen ennakoinnin pohjalta suunnitellaan yrityksen markkinoinnin ja myynnin strategiat sekä laaditaan toimenpide ohjelma, jonka avulla yrityksen markkinointi- ja myyntiponnistelut suunnataan entistä osuvammin ja tehokkaammin. Hinta: 500 Lisäkonsultointi: 300 /pv

81 Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma Tavoite: laatia yritykselle kirjallinen liiketoimintasuunnitelma yrityksen liiketoiminnan ennakoinnin ja tulevaisuuden suunnittelun apuvälineeksi sekä antaa yrittäjälle/yritysjohdolle valmiudet liiketoimintasuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. Hinta: 350 /2 pv, 700 /4 pv Lisäkonsultointi: 300 /pv Yritysideoiden arviointi- ja kehittämisohjelma Tavoite: auttaa yrittäjäksi aikovaa arvioimaan yritysideansa elinkelpoisuus ja mahdollisuutensa ryhtyä yrittäjäksi. Hinta: Henkilöasiakas 100 Lisäkonsultointi: 120 /pv Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma Tavoite: auttaa eri kehitysvaiheissa ja eri toimialoilla toimivia pk-yrityksiä ja yksityishenkilöitä tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Hinta: Esiselvitys (1 pv) 100 Lisäkonsultointi: henkilöasiakas 120 /pv yritys 300 /pv Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma Tavoite: selvittää yrityksen tuottavuuden nykytila sekä kehittämismahdollisuudet ja laatia analyysin pohjalta yritykselle tuottavuuden kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on tuottavuuden jatkuva, pitkäjänteinen parantaminen johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Hinta: 600 /3,5 pv, 850 /5 pv Lisäkonsultointi: 300 /pv Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma Tavoite: auttaa sukupolvenvaihdostilanteessa olevia pk-yrityksiä valmistautumaan sukupolvenvaihdos- ja/tai omistajanvaihdosprosessiin sekä tekemään vaihdokseen liittyvät valinnat ja rat kaisut hallitusti. Hinta: 840 Lisäkonsultointi: 300 /pv Pk-yritysten kevennetty ympäristöjärjestelmä Tavoite: Tehostaa ja kehittää järjestelmällisesti yrityksen ympäristöasioiden hallintaa, erityisesti materiaali ja energiatehokkuutta. Hinta: 300 /pv, kesto: 3 8 pv Lisäpäivät: Asiantuntijapalveluihin voidaan liittää 1 5 päivää lisäkonsultointia. Tuotteistettujen asiannnnnn tunu ntijapalveluid en asiakashinnat ovat arvonlis''äverottom i a A J ja A sisältävät J de minimis A J tukea Euroopan komission määritelmän mukaan pienellä tai keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle 250 työntekijää, jonka liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 milj. euroa. Lisätietoja:

82 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tukena omistajanvaihdoksen suunnittelussa ELY-keskuksella on käytettävissä asiantuntijapalveluita pienten ja keskisuurten yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksien suunnitteluun. Palveluita toteutetaan asiantuntevien, kilpailutettujen ja hyväksyttyjen konsulttien toimesta. Palveluita osarahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa toteuttaa sukupolvenvaihdoksen suunnitellusti ja hallitusti. Palvelu helpottaa myös sukupolvenvaihdokseen liittyvien valintojen ja ratkaisujen tekemistä mukana olevien eri osapuolien intressit huomioonottaen. ViestinVaihto sisältää seuraavat osa-alueet: 1. Luopujan tilanteen selvittäminen 2. Yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen 3. Verotuksellisten ja juridisten kysymysten selvittäminen 4. Rahoitusmahdollisuudet eri luovutusvaihtoehdoissa 5. Toimenpidesuositukset ViestinVaihto -palvelun laajuus on 3 konsultointipäivää ja se maksaa yritykselle 840 ( alv 0 %). Asiantuntijapalvelua voidaan tarvittaessa jatkaa lisäkonsultoinnilla 1-3 pv, josta veloitetaan 300 päivältä. VaihdosApu VaihdosApu-konsultoinnissa suunnitellaan omistajanvaihdosta 1-3 konsulttipäivän laajuisena palveluna. Konsultoinnin sisältönä voi olla mm. - ostettavan/myytävän yrityksen arvon määritys ja siihen vaikuttavat tekijät - yrityskaupan eri vaihtoehtoiset toteuttamistavat ostajan/myyjän kannalta - yrityskaupan taloudelliset ja verotukselliset vaikutukset ostajalle/myyjälle VaihdosApu -palvelua voi hakea joko luopuva yritys/yrittäjä tai yrityksen ostamista suunnitteleva henkilö, mikäli hänellä on käytettävissään riittävät perustiedot myytävästä yrityksestä. Palvelua toteuttavat ELY -keskuksen kilpailuttamat asiantuntevat konsultit. Sitä haetaan samalla tavalla kuin ViestinVaihto -palvelua. Palveluita ei myönnetä pelkkiin yrityskauppoihin. Palvelun hinta on alle50 henkilön yritykselle 300 /pv. Suuremmille yrityksille sitä ei myönnetä. Ennen konsulttipalvelun hakemista tulee aina olla yhteydessä ELY -keskukseen ja varmistaa palvelun soveltuvuus ja laajuus. Palveluita haetaan sähköisesti ELY -keskuksen www-sivuilta ELY-keskuksen yhteyshenkilö omistajanvaihdospalveluissa on kehittämispäällikkö Kari Välimäki, puh ,

83 Hyväksytyt ViestinVaihto- ja VaihdosApu konsultit Etelä-Pohjanmaalla Raimo Kalliokoski, Tilintarkastustoimisto Kalliokoski, Kauhajoki puh Pentti Lahti, Ekonomitoimisto P Lahti, Kurikka ja Seinäjoki, puh Jouko Metsä-Ketelä, KPMG Oy, Seinäjoki puh Kari Rantala, PricewaterhouseCoopers, Seinäjoki puh Jouni Sivunen, KPMG Oy, Seinäjoki/Tampere puh Helena Takala, KPMG Oy,Seinäjoki puh Juhani Viitala, KMV Kehitys Oy, Kauhava puh Lisäksi käytettävissämme ovat kaikki valtakunnallisesti kilpailutetut Viestinvaihto-asiantuntijat, joiden nimet ja referenssit löytyvät osoitteesta Hakusanaksi Viestinvaihto.

84 Kehittämispalvelujen hinnat yritys- ja henkilöasiakkaille alkaen Tuote Konsultointipäivät (kpl) Hinta De minimis Maksimi De minimis yrityksille( ) maksimi ( ) laskun jälkeen ( ) Balanssi 2, easkel 3, Globaali Kunto 2, Myyntiteho 3, PK-LTS (2pv) PK-LTS (4pv) ProStart TuoteStart, esiselvitys Tuotto+ (3,5pv) 3, Tuotto + (5pv) Viestinvaihto Kehittämis- ja koulutuspalveluihin liittyvät, erikseen hankittavat lisäkonsultointipäivät (1-5 päivää): 300 /pv ( ) ProStartin ja TuoteStartin (henkilöasiakas) lisäpäivät: 120 /pv ( ) Euroopan komission hyväksymät pienten ja keskisuurten yritysten määritelmät: - Pienen yrityksen ja keskisuuren yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja yrityksen vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

85 PROTEK Ely-keskus Heikki Hurrila / Protek Etelä-Pohjanmaa ESR

86 Protek-kehittämisohjelma Valtakunnallinen ESR-ohjelma kaikissa ELYkeskuksissa Tavoitteena aktivoida ja toteuttaa pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistarpeista lähteviä henkilöstön kehittämistoimenpiteitä erityisesti pienemmissä pk-yrityksissä ja niiden muodostamissa verkostoissa Uusia yrityksiä ja verkostoja palveluiden piiriin

87 Protek Etelä-Pohjanmaa Projektipäällikkö Heikki Hurrila ja Kehittämisasiantuntija Eliisa Rissanen Yritys- ja toimialakohtaisia palvelutarvekartoituksia Palvellaan erityisesti pieniä pk-yrityksiä Kehittämistarpeiden analysointia Toimenpiteiden suunnittelua, tarpeen mukaan kilpailutusta ja toteutusta Ohjataan muiden yrityspalveluiden piiriin tarpeen mukaan Toimitaan yhteistyössä TE-toimistojen ja sidosryhmien kanssa Toimintamallien kehittäminen pysyvämpään henkilöstön kehittämistoimintaan alueella

88 PALVELUTARPEIDEN TUNNISTAMINEN JA OHJAUS TE-Toimistopalvelut Rekrytointi Yhteishankinta Ammatillinen koulutus Muut hankkeet ja palvelut ASIAKAS/ PALVELUT Kehittäminen ja rahoituspalvelut Konsultointi Päällikkökoulutukset Tuotteistetut palvelut TEKES / TYKE TYLA Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Protek Etelä-Pohjanmaa Heikki Hurrila

89 Asiakastarpeista > Asiakasratkaisuihin AVAUS, YRITYSKÄYNTI PALVELUTARPEIDEN TUNNISTAMINEN ANALYYSI KÄYNNISTÄMINEN PALVELU TOTEUTTAMINEN / SEURANTA TULOS SEURANTA JA JATKOTOIMET Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Protek Etelä-Pohjanmaa Heikki Hurrila

90 KV-yhteistyö TEMkonserni Etujärjestöt ml. yrittäjät PK-yritysten osaamisen kehittämispalvelut Henkilöstö (PROTEK) Yhteishankintakoulutus, muu osaamisen kehittäminen Liiketoiminta (APAKE) Työmarkkinaosapuolet Tuotteistetut asiantuntijapalvelut + pkyritysten avainhenkilöiden koulutus Ulkopuoliset hanketoimijat ELY-keskukset (TE-toimistot) Pk-yritykset

91 Yhteishankinta RekryKoulutus kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta TäsmäKoulutus yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin. MuutosKoulutus työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

92 YHTEISHANKINTAKOULUTUS Työt muuttuvat tekijät mukaan! Yrityksissä tapahtuu jatkuvasti pieniä tai suurempia muutoksia. Osa niistä on sellaisia teknologisia tai toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät niin yrittäjän kuin työntekijöidenkin osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Yrityksen ja henkilöstöntarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus edesauttaa työntekijöidensitoutumista yritykseen, innostaa jatkamaan työuraa pidempään ja monipuolistaa työntekijöiden ammattitaitoa. Jotta TäsmäKoulutus onnistuu, yrityksen johto ja henkilöstön on sitouduttava koulutuksen tavoitteisiin ja toteuttamiseen. Koulutusorganisaatiot, Protek, TE-toimisto osallistuu koulutuksen hankintaan suunnitteluun. ELY kilpailuttaa alalle soveltuvan koulutuspalveluntuottajan. Yritys tekee esityksen koulutukseen osallistuvista työntekijöistään. KEHITTÄMINEN JA KOULUTTAMINEN

93 1. Koulutuksen suunnittelu Yritys ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ja/tai ELy-keskukseen ja tekee työnantajan esityksen yhteishankintakoulutuksesta Yritys sekä työ- ja elinkeinohallinnon edustaja arvioivat yhdessä henkilöstön koulutustarpeet ja tekevät alustavan yrityskohtaisen koulutussuunnitelman. Sen tukena on hyvä olla yrityksen kehittämissuunnitelma. 2. Koulutuksen hankinta Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset kouluttajaehdokkailta julkisia hankintamenettelyjä noudattaen. Osapuolet valitsevat yhdessä kouluttajan. Koulutuksen toteutuksesta tehdään osapuolten kesken hankintasopimus. 3. Opiskelijoiden valinta Yritys tekee esityksen koulutukseen osallistuvista henkilöistä TE-toimistolle. 4. Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan aikataulujen, sisällön ja työssäoppimisen osalta asetettujen tavoitteiden ja hankintasopimuksen mukaisesti. 5. Seuranta ja arviointi Koulutuksen toteutusta seurataan ja arvioidaan yhteistyössä.

94 Mikro työnantaja työntekijää - vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 M Erityiskoulutus *) Työnantajan maksuosuus % 55 % 20 % Yleiskoulutus *) Työnantajan maksuosuus % Pieni- tai keskisuuri työnantaja työntekijää - vuosiliikevaihto enintään 50 M tai taseen loppusumma enintään 43 M 65 % 30 % Suuri työnantaja - vähintään 250 työntekijää - vuosiliikevaihto yli 50 M tai taseen loppusumma yli 43 M 75 % 40 %

95 Yhteystiedot Protek Etelä-Pohjanmaa Heikki Hurrila p ja Eliisa Rissanen p Yhteishankintakoulutus Marjut Leppänen p Ammatillinen työvoimakoulutus Sirpa Puumala, p

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012

Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran rahoituspalvelut Kauhava 13.12.2012 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoitukset Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus on

Lisätiedot

Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj

Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj Startia Yrittäjille seminaari 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Pk- ja kansainvälistymisrahoitus Finnveran rahoitus pk- ja kv-yrityksille vuonna 2012 Rahoitusta myönnetty 933 milj. euroa, josta vientitakuita 79,8 milj. euroa Rahoituskanta 3,2 mrd. euroa Josta vientitakuiden

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013

Finnveran rahoituspalvelut. Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnveran rahoituspalvelut Finnvera Oyj Oulun aluekonttori 9/2013 Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittajana Green Care Viva Etelä-Karjala, Joutseno Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014

Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014 Ajankohtaista Finnverasta Vesa Mäkinen 24.9.2014 Finnveran alueet ja toimipisteet 1.9.2014 Etelä-Suomi Helsinki Sisä-Suomi Jyväskylä, Tampere Lounais-Suomi Pori, Turku Kaakkois-Suomi Lahti, Lappeenranta,

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet kalatalousalalla

Finnveran rahoitusmahdollisuudet kalatalousalalla Finnveran rahoitusmahdollisuudet kalatalousalalla 6.11.2015 Jyrki Isotalo 1 [pvm] Mikä on Finnvera Oyj? Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille 1 Finnveran palvelut 2 Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa, jolla on kannattavuuden edellytykset Rahoitus

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela

Finnvera Oy 3.6.2014. aaj Teijo Kuusela Finnvera Oy 3.6.2014 aaj Teijo Kuusela Asialistalla Yleistä Finnverasta Avainluvut Liiketoiminta-alueet Rahoitusperiaatteita Omitusjärjestelyistä 3.6.2014 [Alatunniste] 2 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 21.3.2012 Vesa Mäkinen Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Oma Yritys 13. Matti Reijonen 19.03.2013

Oma Yritys 13. Matti Reijonen 19.03.2013 Oma Yritys 13 Matti Reijonen 19.03.2013 Finnveran rooli Tavoitteena rahoituksen keinoin edistää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa yritysten kansainvälistymistä ja vientiä valtion aluepoliittisten

Lisätiedot

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010

Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010 Finnveran rahoitusmahdollisuudet Vesa Mäkinen 14.10.2010 Finnvera Oyj 2 Yleistä Finnverasta Toimintaperiaatteet Rahoitusvolyymi, tulokset (vaikuttavuus) Tampereen aluekonttorin esittely Finnveran rahoitustuotteet

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen

Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta. Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera-rahoitus 21.1.2015 Leppävirta Rahoituspäällikkö Heidi Nousiainen Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi

Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti. Finnvera Oyj Anneli Soppi Grow, go global! Teollisuuden Survival Kit Kasvun ja kansainvälistymisen selviytymispaketti Finnvera Oyj Anneli Soppi Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana 1 Osaaminen, kulttuuri ja työllisyys Innovaatiot ja yritysrahoitus Maaseutu ja energia Ohjaus Liikennejärjestelmä Kunnossapito Rakentaminen Liikenteen palvelut Alueiden

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus

KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE. Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus KEHITTÄMIS- RAHOITUKSESTA PK-YRITYKSILLE Eija Pihlaja Pohjois-Savon ELY-keskus Yritystukirahoitus Pohjois-Savossa ohjelmakaudella 2007-2013 EAKR-rahoitus 21.6.2007-24.6.2014 yhteensä 100 497 720 euroa,

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen?

Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen? Mistä tukea pk-yrityksen kansainvälistymiseen? Enterprise Forum 2/2012 Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Innovaatiot

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211

SOTE-yritysten kasvu. Helsinki 2.4.2014. Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Helsinki 2.4.2014 Sari Maaranen, rahoituspäällikkö, Lahden aluekonttori p. 029 460 2211 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 1.4.2014 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera lyhyesti Finnveran rahoitus yrityskaupoissa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja

Yrittäjäpolvenvaihdos. Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja Yrittäjäpolvenvaihdos Merja Hautaniemi apulaisaluejohtaja 2 Finnvera edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä Rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen. lainoja, takauksia

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Kansainvälistymispalvelut Uudenmaan ELY-keskus, Henri Molander, Innovaatiot ja yritysrahoitus 4/1/11 1 Elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualue, Innovaatiot ja yritysrahoitus

Lisätiedot

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet Maaseudun yritystuet Yritystuet ja kehittämishanketyypit Yritystuet Hanketuet Kehittämistuki -toimintaedellytykset / aloitettava - yritysryhmähanke - muu kehittäminen Käynnistystuki Yleishyödyllinen kehittämishanke

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut. Matti Reijonen 07.10.2014

Finnveran rahoituspalvelut. Matti Reijonen 07.10.2014 Finnveran rahoituspalvelut Matti Reijonen 07.10.2014 Finnveran rooli Tavoitteena rahoituksen keinoin edistää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa yritysten kansainvälistymistä ja vientiä valtion

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta. Johanna Reinikainen 12.03.2015

Ajankohtaista Finnverasta. Johanna Reinikainen 12.03.2015 Ajankohtaista Finnverasta Johanna Reinikainen 12.03.2015 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera sijoittaa aloittaviin

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari

Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari Finnvera omistajanvaihdosten rahoittajana Omistajanvaihdosseminaari 7.10.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera

Lisätiedot

Rahoitusaamut. Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015

Rahoitusaamut. Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015 Rahoitusaamut Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Jari Vitikainen 23.9.2015 1 Esityksen sisältö 1. Rahoitusvaihtoehdot 2. Yrityksen kehittämispalvelut 3. Yritys-Suomi ja Team Finland

Lisätiedot

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta.

Seuraavissa kappaleissa 1-6 esitettävät rahoituslinjaukset koskevat yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista kehittämisavustusta. POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISLINJAUKSET YRITYSTUKIHANKKEISSA Yritystukien myöntämistä säätelevät valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (1336/2006) ja siihen

Lisätiedot

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAA 2007-2013 Tavoitteena: elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyttäminen ympäristön tilan parantaminen uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö MANNER-SUOMEN

Lisätiedot

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen

Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus. Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen Yritystuen myöntäminen Tukikelpoisuus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Reijo Martikainen 30.10.2015 TUKIKELPOISUUS Kehittämislain tavoitteet (1 ) 1) Elinkeinotoiminta monipuolistaa, uudistaa, lisätä

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille. Matti Reijonen 19.03.2014

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille. Matti Reijonen 19.03.2014 Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille Matti Reijonen 19.03.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle

Lisätiedot

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä

Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä Omistusjärjestelyjen rahoitus 9.11.2011 Satu Mäkelä 2 Yleistä Finnverasta Omistusjärjestelyjen yleisyys ja tavallisimmat ongelmat Mihin Finnvera kiinnittää huomiota omistusjärjestelyjä rahoittaessaan Esimerkkejä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Riihimäki 1.9.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maatilayritysten ja maaseudun pienyritysten yritysrahoitus Yrityksen investointituki Janakkala 2.3.2015 Kari Palvaila, rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Finnvera Technopolis 20.3.2015

Finnvera Technopolis 20.3.2015 Finnvera Technopolis 20.3.2015 Finnveran rahoitustoiminta Asiakkaat Paikalliset pienyritykset Kotimarkkinayritykset Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset Suuryritykset Pk-rahoitus Lainat, takaukset,

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa

Lähilämpöä Teiskossa. 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa Lähilämpöä Teiskossa 15.2.2012 Juha Hiitelä Metsäkeskus Pirkanmaa INVESTOINTITUET LÄMPÖKESKUKSIIN Maatilat Maatalouden investointituki Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maatiloille suunnattu

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 yritystuet Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Pääehdot yritykselle Maaseutumaisella alueella sijaitsevat pienet (alle 50 htv) - ja mikro-yritykset tai elintarvikkeiden

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015

Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Yritysrahoituksen iltapäivä, Leppävirta 21.1.2015 Faktaa Mansikasta Yhdistyksen johtavana ajatuksena toimia maaseutualueiden elinvoimaisuuden puolesta Yhdistyksen toimialue Sisä-Savo, Leppävirta, Varkauden

Lisätiedot