YKSIN VAI YHESSÄ? - Järjestöpäivä Palaute

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSIN VAI YHESSÄ? - Järjestöpäivä 30.11.2013 Palaute"

Transkriptio

1 YKSIN VAI YHESSÄ? Järjestöpäivä Palaute 1. Yleisarvio järjestöpäivän onnistumisesta kokonaisuutena Yhteensä Keskiarvo Kouluarvosana ,48 2. Mistä saitte tietoa tapahtumasta? Sähköpostitse Facebookista Netistä Lehtiilmoituksesta Tuttavalta Muuten, miten? Avoimet vastaukset: Muuten, miten? Olin järjestelytyöryhmässä. työnantajan kautta Monterin työntekijältä Olin jo keväällä mukana. Hankkeen työntekijöiltä palaverissa Koulun sivuilta

2 3. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Jokseenk Jokseenk Täysin Täysin in in samaa samaa Yhteensä Keskiarvo erimieltä erimieltä mieltä mieltä Alueelle tarvitaan samankaltaisia tilaisuuksia ,76 lisää Tilaisuudesta oli hyötyä ,56 Tilaisuudessa syntyi aitoa vuoropuhelua ,56 yhteistyöstä Tilaisuus oli hyvä verkostoitumisen ,48 mahdollisuus Odotukseni tilaisuutta kohtaan täyttyivät ,4 Ohjelmasisältö oli tilaisuuteen sopiva ,4 Aamupäivän toteutus oli toimiva ,04 Iltapäivän työskentelytapa oli toimiva ,48 Yhteensä ,46 4. Olisitko toivonut jotain tehtävän toisin; mitä?, miten? Vastaajien määrä: 17 kylmä tila, iltapäivä jäi hiukan hämäräksi, mikä oli tarkoitus olisi voinut ehkä pohjkustaa parenmin, lähdin kesken pois, koska valokuvaajia oli runsaasti ja se jotenkin häiritsi. Aamun asiantuntijat olisivat voineet jäädä "haastateltaviksi" ainakin lounaan ajaksi. Luumäkeläisenä odotin tapaavani muitakin alueen edustajia. Etenkin kun meidänkin alueen järjestöt tuntuvat toimivan isoisän ajan sääntöjen ja toiminta tapojen pohjalta. Vein tietoa jo kunnan päättäjille, jospa kevään tapahtumaan muitakin mukana. Alun vieraiden olisi ehkä ollut hyvä olla mukana kiertämässä ja kertomassa omia kokemuksiiaan iltapäivän teema ryhmissä. Aamupäivän alustukset olivat hyviä ja olisi ollut hyvä jos nämä henkilöt olisivat olleet mukana myös iltapäivän tapahtumassa. Kun kielten kannat aukenivat ja tuli esiin kysymyksiä niin heiltä olisi ollut mukava kysyä asioita. Myös Mikkelin kaverilta olisi ollut mukava kysyä kun heidän toimintansa oli täysin omarahoitteista, että miten ovat onnistuneet. Vierailevat tähdet olisivat voineet olla pitempään paikalla, sillä heiltä olisi ollut paljonkin kysyttävää. Savonlinnan miehen "kohtalo" harmitti Etukäteistieto luennoitsijoista, nythän näin ei ollut EN Tarve yhdistysten yhteistyölle oli ilmeinen. Olisin toivonut vähän ponnekkaampaa lupausta, että kutsumme vielä teidät yhteen (vaikkapa perustamaan "yhdistysten yhdistystä"), nyt jäi vähän epävarmaksi, tapahtuuko mitään. Tai sitten olisi voitu valita esim. työryhmä, joka olisi pohtinut/selvittänyt asiaa ennen yhteenkutsumista ja/tai joku nimetty yhteyshenkilö. Osallistujistakin olisi tällainen varmasti löytynyt, ellette itse halua ottaa koppia. Tämä ei varsinaisesti ole teidän tehtävänne, mutta koska teidän järjestämässänne tilaisuudessa syntyy tällainen idea, pitäisi olla valmis viemään asiaa eteenpäin. Ehkä osllistujen olis pitänyt jotenkin ryhmittyä selkeämmin "alansa mukaan" Aamupäivän haastatteluihin olisimme kaivanneet enemmän aikaa, jotta aiheeseen olisi voinut syventyä vielä enemmän. Päivän ohjelma oli hyvin rakennettu ja se oli osallistava. Iltapäivän ryhmäkeskustelut myös toimi hyvin. Toisin tehtäväksi olisin toivonut että jatkotyöstäminen olisi jo mietitty ja jollain työryhmällä päätetty, miten tästä

3 edetään. Eli jäi vähän epävarma kuva, miten tästä edetään vain jääkö sanojenhelinäksi. Kaipasin parempaa edustusta Eksotelta, koska Eksotella on suunnitteilla vertaisohjaajien koulutusta ja rekrytoimista sekä tarkoitus kehittää vapaaehtoistyön jalkautumisesta esim. hyvinvointiasemille. Savonlinnan sovelluksesta olisin kuullut mielelläni enemmän. Iltapäivällä työryhmät ja teemat menivät vähän sekaisin, kun siirtyminen oli jokaisen itsensä varassa. Ihmisillä oli joillakin halu viedä oma, tärkeäksi koettu asia ryhmästä toiseen, vaikka se teemallisesti olisikin kuulunut tiettyyn teemaryhmään. Teemat sekoittuivat sitten keskenään. Tosin niissä käsitellyt asiat ovat niin lähellä toisiaan, että sekoittumista tapahtuu muutenkin väistämättä keskustelun kulkiessa eteenpäin. Ehkä jonkinlainen tiiviimpi ryhmäjako ja vaihto kellon kilahtaessa, jolloin olisi ensin katsottu, mitä edelliset teki, ja jatkettu sitten siitä, olisi voinut pitää teemat tiiviimmin erillään. Olisi ollut kiva keskustella aamupäivän alustuksen pitäjien kanssa. Aamupäivän palaverin osanottajat olisivat voineet olla pidempään, kun lämpeni niin olisi tullut kysymyksiä myöhemmin. Hyvä kokonaisuus Järjestöorganisoinnissa Aidon yhteistyön parantamisessa Viranomaiset järjestöt 5. Minkälaisissa asioissa yhdistyksenne tarvitsisi tukea, koulutusta tai jotain muuta; mitä? Vastaajien määrä: 13 yhteiset tapahtumat ja niiden järjestäminen Nettijärjestelmien (porttaalien?!) hyödyntämisissä. Hankerahoitusasioissa. En toimi tällä hetkellä minkään yhdistyksen parissa. Kunnan (työllistämis yksikön) puolesta etsin uusia väyliä, saada vapaaehtoisia toimintaan mukaan. Meidän kunnan yhdistyksissä pitkälti toimii samat ihmiset, joka yhdistyksessä ja ovat jo aika iäkkäitä. Meillä on monen alan ammattilaisia yhdistyksessä, joten ei tarvetta. Tilakysymys on aina kokoonnuttaessa ja tapahtumia järjestettäessä ongelmana. Verkottuminen ja tilaisuuksien järjestäminen yhdessä auttaisi varmaan monia yhdistyksiä markkinoimaan toimintaansa. YHTEISTYÖSTÄ VIRAOMAIS. JÄRJESTÖ VAPAAEHTOISTOIMINTA Itse tarvitsen tietoa ja taitoja mm. tietokoneen käyttämisessä. Tarvitaan joukkovoimaa mm. tapahtumien järjestämiseen. Suunnitelmaa,miten saada jäsenet aktiivisemmaksi. Verkostoitumiseen ja yhteisiin hankkeisiin osallistumista Tilakysymys. Verkostoituminen esim. tapahtumien osalta. Verkostoitumista Järjestöorganisoinnissa Aidon yhteistyön parantamisessa Viranomaiset järjestöt

4 6. Mitä mielestäsi pitäisi tehdä, että päästään sanoista tekoihin? Ideoita jatkoa ajatellen? Vastaajien määrä: 19 uusi foorumi pystyyn, sovittava käytännössä kuka mitäkin hoitaa ettei jää vain puheeksi. Ottaa yksi askel (esim netin hyödyntäminen yhdistysten toiminnan koordinoimiseksi) ja kutsua joukko (lähinnä puheenjohtajat / sihteerit) vastaavanlaiseen tilaisuuteen. Hanketyöryhmä työstää hankehakemuksen valmiiksi. Yhdistystaloasiaan nimetään vetäjä. Maakunnan yhdistysten yhteinen yhdistys perustetaan ja tähän tehtävään nimetään vetäjä. Tämä tapahtuma oli ihan toimiva ja minulle avartava kokemus. Tosin kuulin useammaltakin taholta, että kutsuja oli outo... ei ihmiset tulleet.. Kevään kutsun käydessä huolehdin, että kunnassa tieto kulkee yhdistyksiin paremmin. Perustaa paikallinen/alueellinen yhdistysten kattojärjestö koordinoimaan asioita yhteistyötahojen kanssa, koska miltään muulta taholta tuskin tähän resurssia irtoaa. Uusi kokoontuminen ja mukaan jo konkreettiaia asioita esim. se Armilan koulun kohtalon selvittäminen alustavasti. Vierailu Jyväskyläään tai Mikkeliin olisi varmaan hyvä jatkosuunnitelmien kannalta. Ja samalla matkalla päästäisiin taas verkottumaan ja tutustumaan toisiimme. Täytyy vastuuttaa tietyt henkilöt ja laittaa toimeksi retki Jyväskylään ja laaja tiedots siitä Katse kääntyy Socomin suuntaan! yhdistysten yhdistyksen perustaminen selvitettävä kaupungin kanssa yhteisen tilan saamisesta Ehkei kannata haukata liian suurta palaa kerrallaan, voisi edetä vaikka yhdistyrypäs kerrallaan tarpeiden mukaan Aktiivinen ote päivän esille nostamiin asioihin: yhdistyskoordinaattori, yhdistystalo/tila KOKOONTUA YHTEEN JA JUYTELLA SEKÄ SOPIA EteläKarjalan yhdistysten pitäisi yhdistyä (joko yhdistysten yhdistykseksi tai jonkinlaiseksi järjestöjen neuvottelukunnaksi kuten PKarjalassa). Järkevintä olisi kenties perustaa työryhmä (esim. 5 hlö), joka tätä asiaa selvittelisi ensin alustavasti (selvittäisi meille sopivat toteuttamisvaihtoehdot ja mahdollisuudet, kustannukset yms.). Jos halutaan yhteistyötä maakuntaliiton kanssa, pitäisi olla yhteydessä sinne (esim. Anu Talka). Vasta kun yhdistys tai vastaava on perustettu, kannattaa ruveta miettimään yhdistysten taloa. Tavataan uudestaan ennen kuin into hiipuu ja muut työt vievät ajan. Se yhteinen järjestötalo pitäisi saada! Kumpa tietäisin taitaa vaatia asenteiden muutosta. Lisää kokoontumisia ja kontakteja, avointa mieltä ja innovatiivisia ideoita. Kokoontumisia tulisi olla riittävän usein, jotta innostus asioiden työstämiseen pysyy yllä. Tutustumismatka Jyväskylään olisi hyvä ajatus. Matkalla voimme verkostoitua ja tutustua lisää toisiimme sekä saada Jyväskylästä arvokasta tietoa, miten he olivat käynnistäneet toiminnan ja miten vetovastuu / työnjako oli hoidettu toiminnan käynnistämiseksi. Mietityttää kattojärjestön ja järjestökoordinaattorin työtehtävän perustaminen. Vai onko jo Eksoten tasolla tai kaupungin taholla jo mietittynä? Jokaisen ihmisen asenne ratkaiseen: jos on halua tehdä yhdessä, pitää ryhytä tekemään eikä vaan päivitellä ja toivota jonkun muun tekevän tai kaupungin antavan ilmaista rahaa, jota ei kuitenkaan ole olemassa. Raha on aina jonkun eli siis meidän veromaksajien rahaa eikä sillä ratkaista asioita. Olen erittäin paljon samaa mieltä sen nuoren mihen kanssa, joka totesi, että pitää vaan katsoa mihin käytettävissä olevat varat antavat mahdollisuuden ja sitten ryhtyä toimeen. Retki Jyväskylään voi olla ihan hyvä idea. Yhteinen tila. Koordinaattori Saada mukaan laaja (haluavat) toimintaan ja perustaa "kattojärjestö" joka koordinoi toimintaa. Edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista hankkeeseen. Yhteistä maaperää muokata asennevapaaksi

5 7. Jäikö jotain sanomatta päivän aikana, haluatko vielä mainita jotain? Risuja ja ruusuja päivästä tms. Vastaajien määrä: 16 opiskelijoille 10 e hintainen keittolounas oli kyllä aika kallis (olen YAMKopiskelija) Ei varmaan tullut tarpeeksi kiitettyä KIITOS! Järjestötyö tulee juuri tätä kautta pikku hiljaa esiin. Tällaisia tilaisuuksia tarvitaan 34 kertaa vyuodessa. Tulen jatkossakin! Mielestäni veditte ohjelman hienosti, ihan kunnon ruusupuskan ansaitsette. Olitte saaneet mukaan mielenkiintoisia esimerkki tapauksia. Risun voisin ojentaa itselleni kun en tajunnut villapaitaa mukaan ottaa, aulassa oli nääs pirhanan kylmä. Mielestäni kattavasti asiaa käsiteltiin näin ensimmäisen kokoontumisen tiimoilta. Kiitos kun järkkäsitte tämän tapahtuman, tarvitsemme tällasia tilaisuuksia. mediaan(vartti esim.) tietoa näistä yhdistysten yhteisistä asioista ja ajatuksista yheisen yhdistyksen perustmisesta ja toimitila haaveista Ruusuja ylipäätään täsät tilaisuudesta ja mahdollisuus kokoontus Saimian uusissa tiloissa Risut savonlinnalaisen unhtamisesta Tuntui kummalta, että Savonlinnan esiintyjä ohitettiin, vaikka kaikkien tuli ilmoittautua tullessaan. Tulisi korvata asia jotenkin esim. matkakulut tms. KIITOS HYVÄ TILAISUUS Olen todella pahoillani, ettei meiltä Lappeenrannan Mielenterveysseurasta ollut suurempaa osallistujaporukkaa! Korjataan seuraavalla kerralla. Hyvää Uutta Vuotta! Risuja tuli Savonlinnnan edustajan unohtamisesta. Miksei hänen osuuttaan voinut hoitaa lopussa kun asia tuli esille? Oltaisiin voitu nipistää ruokatunnista. Päivä kuitenkin loppui aikaisemmin. Todella harmitti hänen puolesta, herra vaikutti hyvin loukkaantuneelta. Asia jollain lailla latisti päivää. Kiitos järjestäjille! Jatkoa odotellen! Hyväntuulinen päivä, kiitos! Hyvä kokonaisuus Kiitos kovasti. Ja Miehikkälä Virolahti alueelle vastaavia tilaisuuksia

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet...

Pääkirjoitus...3. 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4. Parisalsaa Turun illassa...9. Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3 45-vuotisjuhlavuoden huumaa...4 Parisalsaa Turun illassa...9 Arvoisat VSTKY:n nykyiset ja tulevat jäsenet... 11 Poutapilveä ja paikallisia sadekuuroja...13 VSTKY:n toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Kouvola-talo Paja-kabinetti 4.4.2014 klo 9.00 11.30

YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Kouvola-talo Paja-kabinetti 4.4.2014 klo 9.00 11.30 YHDISTYKSET 2020-LUVUN TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ keskustelutilaisuudet Kouvola-talo Paja-kabinetti 4.4.2014 klo 9.00 11.30 klo 9.00 klo 9.10 9.40 klo 9.40 10.00 klo 10.00 11.00 klo 11.00 11.30 Kahvit ja tervetuloa!

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot