OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014"

Transkriptio

1 POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS Venäjänkielisille maahanmuuttajille Toukokuu 2014 Irja Borisevich omakielinen neuvoja, Pointti-hanke Linnalan Setlementti ry

2 Johdanto Savonlinnan Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hankkeessa järjestettiin keväällä 2014 omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssi venäjänkielisille maahanmuuttajille. Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi Savonlinnassa järjestettiin keväällä Tässä raportissa esitellään vuosien 2011 ja 2014 omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennusten tausta, rakenne, käytännön toteutus, osallistujien taustatiedot sekä pohditaan hyviä käytäntöjä liittyen maahanmuuttajille suunnattujen samantyyppisten omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennusten järjestämiseen. Tausta Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus on osa Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hankkeen kehittämistyötä. Syksyllä 2010 Mikkelissä työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettiin Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan valmentajakoulutus. Kurssilla koulutettiin maahanmuuton kokeneita henkilöitä omakielisiksi työelämä- ja kotoutumisvalmentajiksi. Ammatillisien taitojen lisäksi valmentajien työtä auttaa oman kielen ja hyvän suomen kielen taitot sekä molempien maitten kulttuuri- ja palvelujärjestelytuntemus. Omakielisessä työelämä- ja kotoutumisvalmennuksessa valmentajan koulutuksen saanut henkilö antaa maahanmuuttajille heidän äidinkielellä ja kulttuurituntemuksella tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä, kulttuurista, palveluista ja niiden käyttämisestä. Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia hahmottamaan ja ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa, työelämää ja palvelujärjestelmää. Omalla äidinkielellä saatu yhteiskuntatieto mahdollistaa suomalaisen palvelujärjestelmän toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ennen suoman kielen taidon kehittämistä. Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan valmentajakoulutuksessa on tehty valmennusmateriaalit kahdelle ryhmälle, uusille maahanmuuttajille ja jo maassa asuviille maahanmuuttajille. Työelämä- ja kotoutumisvalmennus uusiille maahanmuuttajille 42 h Valmennus sisältää 16 osiota: Perustietoa Suomesta, Oikeus asua Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Asuminen Suomessa, Elämä ja kulttuuri Suomessa, Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe-elämä Suomessa, Suomalainen työelämä, Yhdenvertaisuus, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Suomen kielen oppiminen, Vapaa-aika, Liikenne Suomessa, Kaupunkikierros: mistä palvelut löytyvät tai muutamia tutustumiskäyntejä palveluihin. Työelämä- ja kotoutumisvalmennus Suomessa jo asuville maahanmuuttajille 35 h Valmennus sisältää 12 osiota: Perustietoa Suomesta, Oikeus asua Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Asuminen Suomessa, Elämä ja kulttuuri Suomessa, Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe-elämä Suomessa, Suomalainen työelämä, Yhdenvertaisuus, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Valinnainen osio. Materiaaleista saa tarvittaessa koota eri valmennuskokonaisuuksia. Keväällä 2014 Savonlinnassa järjestettiin 14 h kestävä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssi (ks. liite1). Työelämä- ja kotoutumisvalmennus Suomessa jo asuville maahanmuuttajille 14 h Valmennus sisältää 7 osiota: Asuminen Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Suomalainen työelämä, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Valinnainen osio. Valmennus toteutetaan pienryhmissä (3-10 henkilö/ryhmä). Omakielisessä valmennuksessa tutustutaan alueellisiin palveluihin, keskeisiin asiakirjoihin ja lomakkeisiin. 1

3 Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen toteuttajat Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi jo Suomessa asuviille mahanmuuttajille 35 h toteutettiin keväällä Valmennus järjestettiin Pointti-hankkeen ja Linnalan Setlementin yhteistyönä Ohjausja palvelupiste Navigaattorin tiloissa. Yhteensä kymmenen tapaamista iltapäivinä (35 t). Valmennuksen toteutumiseen osallistuivat: valmentajana Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan koulutuksen käynyt omakielinen neuvoja Irja Borisevich, suunnittelemassa projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen ja CVnettikoulutuksen toteutti hankkeen palveluohjaaja Evangelia Antzaka (Irja Borisevich toimi tulkkina). Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi jo Suomessa asuviille mahanmuuttajille 14 h toteutettiin keväällä Valmennus järjestettiin Pointti-hankkeen ja Linnalan Setlementin yhteistyönä Linnalan opistossa. Yhteensä seitsemän tapaamista iltapäivinä (14h). Valmennuksen toteutti omakielinen neuvoja Irja Borisevich, suunnitteluun osallistuivat Pointti-hankkeen projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen ja Linnalan Setlementin ry koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist. Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen käytännön toteutus Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen päätarkoituksena on ollut aktivoida maahanmuuttajia toimia itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa, tukea maahanmuuttajien omatoimisuutta. Keväällä 2011 pilottikurssi markkinoitiin Vkontakte- nettisivuston kautta ja jakamalla omakielisen neuvojan asiakkaille venäjänkielisiä paperitiedotteita (ks. liite 2). Valmennus oli järjestetty 10 kertaa 3,5 tuntia arkipäivien iltoina. Keväällä 2014 kurssi markkinoitiin kertailmoituksella Vkontakte sivustossa (ks. liite 3). Valmennus oli järjestetty 7 kertaa 1,5 tuntia arkipäivien iltoina. Valmennukset toteutuivat Microsoft PowerPoint esityksien avulla. Käytännönläheinen kokonaisuus sisältää paikallista tietoa palveluista ja elämästä. Valmentajan tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien tiedonhakutaitoja antamalla tärkeimpiä linkkejä, täyttämällä eri lomakkeita, tutustumalla tärkeimpiin asiakirjoihin ja näyttämällä miten käytännössä eri palveluissa toimii sähköinen asiointi. Työskentely pienryhmässä on auttanut maahanmuuttajia vapaasti esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluihin. Työelämävalmennuksen osiossa keskeinen tavoite on ollut parantaa maahanmuuttajien työnhakutaitoja ja motivoida hakemaan aktiivisesti töitä. Keväällä 2011 pilotissa Pointti-hankkeen palveluohjaaja Evangelia Antzaka esitteli omaa esittelyään CV-netissä. CV-netin esittelemisen tavoitteena oli mahanmuuttajien orientoiminen sähköiseen työnhakuun. Osallistujien taustatiedot Keväällä 2011 pilottikurssin tiettyihin osioihin osallistui yhteensä kuusi maahanmuuttajaa, kaksi miestä ja neljä naista. Niistä neljä oli asunut Suomessa alle 1 vuoden (kaksi muuttaneet Suomeen 1 kuukausi sitten), toinen asunut Suomessa 2 vuotta ja toinen 12 vuotta. Ryhmästä kaksi maahanmuuttaja kävi valmennuksen tapaamisissa joka kerran. Ryhmän keski-ikä oli 34 vuotta. Keväällä 2014 vkontakte- nettisivuston kautta valmennukseen ennakkoon ilmoittautui yhdeksän maahanmuuttajaa. Vielä neljä maahanmuuttaja osallistui eri valmennuksen osioihin ilman ilmoittautumista. Yhteensä eri kurssiosioihin osallistui kolmetoista henkilöä, 2 miestä ja 11 naista. Niistä alle vuoden Suomessa asuvia on 6 henkilöä, 1 2 vuotta Suomessa asuvia on 6 henkilöä ja 3 vuotta Suomessa asuva yksi henkilö. Valmennukseen osallistuneista 5 henkilöä ovat Pointti-hankkeen pitkäkestoisia asiakkaita ja 2 henkilöä, jotka eivät ennen ole käyttäneet Pointti-hankeen palveluja. Keskimääriin joka valmennustapaamiseen osallistui 7 maahanmuuttajaa. Ryhmän keski-ikä oli 45 vuotta. 2

4 Pohdintaa ja hyviä käytäntöjä Toukokuussa 2011 pilottikurssin jälkeen haastateltiin kahta valmennukseen osallistunutta maahanmuuttajaa (ks. liite 4). Palaute on ollut positiivista, valmentavien mielestä kaikki teemat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia. Ajattelimme, että paljo tiedämme Suomesta. Ilmeni, että emme tietäneet melkein mitään. Kolmen vuoden kuluttua he vieläkin muistavat mainita pilottikurssin hyödyistä. Kertovat että, jos eivät muistakaan tietystä asiasta tasan tarkkaa, heti tulee mieleen, että tästä asiasta oli puhetta, he osaavat hakea lisää tietoa ja käyttää tarvittavia palveluja. Neuvontapalvelujen käyttö selvästi väheni, jotkut pilottikurssiin osallistuneista käyttävät neuvontapalveluja poikkeuksellisen harvaa tai eivät enää käytä ollenkaan. Toukokuussa 2014 viimeisenä kurssipäivänä kerättiin palautetta asiakaskyselylomakkeella (ks. liite 5). Jokainen vastanneista oli sitä mieltä että sai erittäin paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Tällainen kurssi pitäisi ehdottomasti järjestää joka vuosi. Kyselystä tuli esiin se että 14 h kurssi oli lian lyhyt, ei riittänyt aikaa käsitellä teemojen yksityiskohtia ja suuri osa maahanmuuttajia kiinnostaneista teemoista jäivät valmennuksesta pois. Omakielistä työelämä- ja kotoutumisvalmennusta voidaan muokata erilaisille kohderyhmille heidän tarpeidensa mukaisesti. Maahanmuuttajat ovat taustaltaan erilaisia ja heidän elämäntilanteensa ovat vaihtelevia. Tällaisia eri ryhmiä voivat olla esimerkiksi kotiäidit, ikääntyvät maahanmuuttajat, työmuuttajat tai kansainväliset opiskelijat. Omakielisistä työelämä- ja kotoutumisvalmennuksista olisi jatkossakin hyötyä maahanmuuttajille. Valmennuksen jälkeen maahanmuuttajat tuntevat suomalaisen palvelujärjestelmän, osaavat toimia suomalaisessa yhteiskunnassa itsenäisesti ja neuvontapalveluitten tarve vähenee. LIITTEET (4) Liite 1: Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus Liite 2: ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssista (venäjän kielellä) Liite 3: КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista (venäjän kielellä) Liite 4: Haastattelu / Osallistujien vastausten koonti Liite 5: Asiakaskyselylomake Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista kevät

5 Liite 1: Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus 1. Perustietoa Suomesta yleistietoa historiaa lyhyesti poliittinen järjestelmä, demokratia ja kansalaisen asema Suomessa 2. Oikeus asua Suomessa maahanmuutto ja oleskeluluvat, kansalaisuus 3. Raha-asiat Suomessa pankkiasioiden hoitaminen, verotus ja vakuutukset 4. Asuminen Suomessa maaseutu/kaupunki asuinympäristönä asumismuodot ja mistä voi etsiä asuntoa vuokra-asuminen: vuokrasopimus ja sen irtisanominen, vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet taloyhtiöiden järjestyssäännöt ja j jätehuolto 5. Elämä ja kulttuuri Suomessa arvoja ja tapoja Suomessa keskeisiä juhlapäiviä 6. Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa suomalaisen palvelujärjestelmän keskeiset toimijat palveluissa asioinnin keskeisiä periaatteita: ajan varaus, jonotus, miten varautua asioiden hoitamiseen virastossa, virastojen aukiolo- ja asiointiajat, virallisten asioiden hoitaminen puhelimessa ja postitse, tulkin saamisen mahdollisuudet ja toimiminen tilanteessa, jossa on tulkki käytettävissä 7. Suomalainen sosiaaliturva, Kansaneläkelaitos Kela ja etuudet kuka on oikeutettu sosiaaliturvaan asioimisen käytännöt ja etuuksien maksamiseen periaatteet Kelan etuudet eri kohderyhmille: lapsiperheet, työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, sairaus- ja kuntoutusetuudet 8. Sosiaali- ja terveyspalvelut alueelliset toimijat ja palvelut sosiaalipalvelut kohderyhmittäin terveyspalvelut kriisitilanteet ja kriisipalvelut 9. Perhe-elämä Suomessa miehen, naisen ja lapsen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheessä kotoutuminen ja perheet 10. Suomalainen työelämä työmarkkinajärjestelmä työsopimus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työtodistus, työsuojelu työmuodot ja yrittäjyyden muodot Suomessa suomalainen työkulttuuri työnhaku: työhaun eri kanavat, työhaun eteneminen, työhaun asiakirjojen laatiminen ja työhaastatteluun valmistautuminen TE toimiston palvelut ja nettisivut: avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset 4

6 CV:n tekeminen sivuille CV-netti järjestelmään kohderyhmän valmiuksien mukaan 11. Yhdenvertaisuus yhdenvertaisuuslain keskeinen sisältö mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa esimerkiksi työelämässä miten toimitaan mahdollisessa syrjintätilanteessa 12. Suomalainen koulutusjärjestelmä koulutusjärjestelmän rakenne oppivelvollisuus ja peruskoulu, toiseen asteen koulutus, korkeakoulut ja niiden koulutus aikuiskoulutusmahdollisuudet ja maahanmuuttaja aikuiskoulutuksessa 13. Suomen kielen oppiminen suomen kielen oppimisen merkitys kotoutumisessa ja yhteiskunnan osallistumisessa kotoutumiskoulutus työvoimakoulutus ja omaehtoinen suomen kielen koulutus keskeisiä suomen kielen verkko-oppimisympäristöjä 14. Vapaa-aika vapaa-ajan ja harrastustoiminnan merkitys Suomessa kirjasto yhdistykset ja harrastustoiminta (liikunta, kulttuuri jne.) asuinalueella suomalainen luonto, luonnossa liikkuminen ja jokamiehen oikeudet 15. Liikenne Suomessa julkinen liikenne: paikallisliikenteen ja pitkän matkan liikenteen mahdollisuudet jalankulkijana ja pyöräilijänä Suomessa, henkilöautoilu: ajolupa Suomessa, sääolosuhteiden vaikutukset autoiluun, liikennevakuutus, parkkikiekko liikenneturvallisuus yleisesti 16. Kaupunkikierros: mistä palvelut löytyvät tai muutamia tutustumiskäyntejä palveluihin. 5

7 Liite 2: ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssista (venäjän kielellä) ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) Pointti - проект "Иммигранты вливайтесь в рабочую силу Южной Саво" приглашает Вас принять участие в подготовке иммигрантов на русском языке к жизни в финском обществе, целью которой является скорейшая адаптация в финское общество. Подготовительный курс познакомит Вас на русском языке с жизнью и обычаями, с деятельностью различных организаций Финляндии и научит Вас самостоятельно решать многие практические вопросы и возникающие проблемы. Примерные темы занятий: общие сведения о Финляндии, проживание в Финляндии, ведение финансовых дел, право жить в Финляндии, социальная защита в Финляндии, трудовая жизнь, финская система образования, услуги здравоохранения, и т. д. Занятия будут проводиться в ближайшее время в течение 10 будних дней во второй половине дня по 3,5 часа. Просим Вас до 1 апреля 2011г. сообщить по тел (понедельник с до 15.00) или по эл. почте о Вашем желании принять участие в обучении. Просим Вас также сообщить о нашем курсе заинтересованным друзьям. Занятия бесплатные. С уважением: консультант на русском языке Ирья Борисевич Дополнительная информация: тел (по понедельникам с до 15.00) Ирья Борисевич 6

8 Liite 3: КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista (venäjän kielellä) КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) ПРОЕКТ ПОЙНТТИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КУРСАХ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО. КУРСЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В НАРОДНОМ УЧИЛИЩЕ ЛИННАЛА (Sotilaspojankatu 7, Savonlinna) В КЛАССЕ D, С ПО ПО ЧЕТВЕРГАМ С ДО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОЗНАКОМЯТ ВАС С ЖИЗНЬЮ И ОБЫЧАЯМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНЛЯНДИИ, И ПОМОГУТ ВАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: ПРОЖИВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ, ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ДР. РЕГИСТРАЦИЯ ДО , КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО: личным сообщением вконтакте: Inforus Savonlinna эл. почта: тел Маркетта Парккинен или лично в Навигаторе (Olavinkatu 40 A, 2 kerros, Savonlinna) КУРСЫ БЕСПЛАТНЫЕ 7

9 Liite 4: Haastattelu / Osallistujien vastausten koonti Haastattelu Saimme paljon uutta tietoa, eniten etuuksista ja kulttuurista. Kulttuurissa eroja on niin paljon ja on erittäin tärkeä tietää niistä, että ihmiset ymmärtäisivät meitä. Teemoissa Asuminen ja Luonto ja ympäristö, Suomen koulutusjärjestelmä oli niin paljon tärkeätä infoa. Työelämä teema ja sen yhteydessä CV ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Olimme saaneet paljon tietoa siltä miten ja mistä haetaan informaatiota, paljon tärkeitä puhelin numeroja ja linkkejä. Nyt itsekin osaamme etsiä tietoa. Mitään negatiivista ei ollut, kaikki oli vaan positiivista. Kuuntelemassa me aina kysyttiin, jospa jotain oli epäselvää, ja saatiin vastaukset. Kurssilla auttoi vapaa keskustelumuoto. Hyvä olisi saada tietoa vielä vapa-ajan vietosta aikuisille ja lapsille. Itse etsimme infoa, mutta ei riitä kielitaitoa. Haluaisimme osallistua tähän teeman luentoon. Ajattelimme, että paljo tiedämme Suomesta. Ilmeni, että emme tietäneet melkein mitään. Vielä meitä kiinnostaisi Suomen ja erityisesti Savonlinnan ja tämän alueen historia. Kaikki teemat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia, mitään ei tarvitse ottaa pois. Hyvä olisi lisätä tietoa postipalveluista, emme osaa niitä käyttää ja meillä ei ole niistä infoa. Kurssin kesto 3 tuntia päivässä oli ihan sopiva. Yksi pikku tauko sen keskellä riittää. Enemmän taukoja emme tarvinneet, koska oli helppo kuunnella kun aina sai kysyä mitä tuli mieleen. Silti kurssi ei tuntunut vaikealta, vaikka olikin niin paljon uutta. Haluaisimme tutustua suomalaiseen ruoan valmistamiseen. Emme tiedä miten ja missä ruoissa käytetään valtava määrä ruokatavaraa, mitä löytyisi kaupan hyllyistä. Huono kun Petroskoin Konsulaatissa eivät anna mitään tietoa Savonlinnasta, tai muusta paikasta, mihin ihmiset haluavat muuttaa. Navigaattorista sain tietää sattumalta. Lapsi pihalla tutustui venäjänkieliseen naapuriin ja he neuvoivat Navigaattoriin, vaikka itse vaan kuulivat toisilta, että on olemassa maahanmuuttajille tarkoitettu palvelupiste

10 Liite 5: Asiakaskyselylomake Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista kevät 2014 TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUSKURSSI KEVÄT Saitko uutta tietoa? Oliko valmennuksesta hyötyä? 2. Mitkä valmennuksen teemat kiinnostivat eniten? 3. Mikä oli valmennuksessa negatiivista ja mikä positiivista? 4. Mistä vielä haluaisit saada tietoa? 5. Mitä muuta haluat sanoa? Kiitos palautteestasi! 9

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017

Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Polkuja yhteisöön -hankkeen uutiskirje 1/2017 Hanketyöntekijöiden tervehdys! Kevättervehdys Polkuja yhteisöön -hankkeesta! Hankeaikaa on mennyt yhdeksän kuukautta ja melkein saman verran on jäljellä ennen

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Oulussa 18.3.2010 Henni Ahvenlampi Helsingin kulttuurikeskus Infopankki-toimitus Mikä onkaan Infopankki? Infopankki on vuonna

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖNHAKU- JA TYÖELÄMÄTAITOJEN KEHITTYMINEN. Mistä minä saan työpaikan? -työnhakuvalmennus maahanmuuttajille.

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖNHAKU- JA TYÖELÄMÄTAITOJEN KEHITTYMINEN. Mistä minä saan työpaikan? -työnhakuvalmennus maahanmuuttajille. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke MAAHANMUUTTAJIEN TYÖNHAKU- JA TYÖELÄMÄTAITOJEN KEHITTYMINEN Mistä minä saan työpaikan? -työnhakuvalmennus maahanmuuttajille Huhtikuu 2014 Evangelia

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja:

Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja: Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy Sopimus 18-21-vuotiaan nuoren jälkiseurannasta 1. Sopijaosapuolet Nuoren nimi: HETU: Lukkarilan työntekijä: Kunnan sosiaalitoimen edustaja: 2. Sopimuksen alkaminen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE TERVETULOA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON ASIAKKAAKSI! Työ- ja elinkeinotoimistoa kutsutaan lyhenteellä TE-toimisto. TE-toimiston asiakkuuden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Kuudes Kerros

Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Kuudes Kerros Elinikäisten oppijoiden & osaajien sekä palveluntarjoajien tavoitteellinen kohtaamispaikka. Ilmiö & ongelma Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle parempikuntoisina kuin koskaan aiemmin. Myös muut aktiivisen

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

Aikuisten startti. Kuntouttava työtoiminta ryhmämuotoisena toimintana Siilinjärvellä

Aikuisten startti. Kuntouttava työtoiminta ryhmämuotoisena toimintana Siilinjärvellä Aikuisten startti Kuntouttava työtoiminta ryhmämuotoisena toimintana Siilinjärvellä Lähtökohtia: Kunnan vastuun kasvattaminen työllisyyden hoitamisessa (Kuntouttavan) työtoiminnan ohjaajien lisääminen

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät Seminaari 7

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät Seminaari 7 Syrjäyttääkö digitalisaatio? Päihdepäivät 6.6.2017 Seminaari 7 Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö Pitkänen ja Tourunen 2017 1 Digipalvelut Henkilökohtaista, yksityistä, anonyymiä, luottamuksellista

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa 5/17/2017 1

Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa 5/17/2017 1 Kurvi-projekti auttaa maahan muuttaneita nuoria ja suomalaista palvelujärjestelmää kohtaamaan toisensa 5/17/2017 1 Kurvi-projekti RAY:n tuella (nyk. STEA) Ensimmäinen hankekausi 2012-2015, toimintamallin

Lisätiedot

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen

Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Valmis viestintämalli monikieliseen kuntatiedotukseen Kuntamarkkinat 9.9.2015 Eija Kyllönen-Saarnio, päätoimittaja Helsingin kaupunki Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu

WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu 28.4.2017 Väestöliitto ry järjestö perustettiin 1941 tuottaa palveluita, tekee tutkimusta, vaikuttaa 34 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Näkökulmia Versoon Hankeikkuna 19.2.2013 Lapin yliopisto Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti

Lisätiedot

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin 5 op, kevät 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksikkö Mikkeli Lehtori Marja-Leena Koskinen Lehtori Sari Toijonen-Kunnari Taustaa oman

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Nutitilastot.fi Verkkokoulutus 17.12.2013

Nutitilastot.fi Verkkokoulutus 17.12.2013 Nutitilastot.fi Verkkokoulutus 17.12.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön tilastointiohjelma Miksi tilastoida? - Asiakasmäärät, kysytyimmät aihealueet, asiointitapa, ikäryhmät jne. - Apuna nuorten tiedontarpeita

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen 2009-2013 Kotostartti Kiintiöpakolaiset Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen Mahdollistaa nopean ja tehokkaan kotoutumisprosessin aloituksen Kotostartti Materiaali:

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Hyvä alku Hämeessä ESR

Hyvä alku Hämeessä ESR Hyvä alku Hämeessä ESR Hyviä käytäntöjä ja materiaaleja alkuvaiheen maahanmuuttajaopetukseen Projektipäällikkö Tiina Alhainen ja Projektisuunnittelija Katja Maetoloa Ammattiopisto Tavastia/ Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18. Esityslista

Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18. Esityslista Suomen kielen hallintoalue Neuvonpito 2014-02-18 Esityslista Ajankohtaista yhdistyksistä Lars Bryntesson, Lisa, Jukka, Lars, Anja, Sara, Terttu, Kyllikki, Ylva, Marie Ajankohtaista Sigtunan kunnassa Päivä

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot