OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014"

Transkriptio

1 POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS Venäjänkielisille maahanmuuttajille Toukokuu 2014 Irja Borisevich omakielinen neuvoja, Pointti-hanke Linnalan Setlementti ry

2 Johdanto Savonlinnan Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hankkeessa järjestettiin keväällä 2014 omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssi venäjänkielisille maahanmuuttajille. Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi Savonlinnassa järjestettiin keväällä Tässä raportissa esitellään vuosien 2011 ja 2014 omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennusten tausta, rakenne, käytännön toteutus, osallistujien taustatiedot sekä pohditaan hyviä käytäntöjä liittyen maahanmuuttajille suunnattujen samantyyppisten omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennusten järjestämiseen. Tausta Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus on osa Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hankkeen kehittämistyötä. Syksyllä 2010 Mikkelissä työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettiin Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan valmentajakoulutus. Kurssilla koulutettiin maahanmuuton kokeneita henkilöitä omakielisiksi työelämä- ja kotoutumisvalmentajiksi. Ammatillisien taitojen lisäksi valmentajien työtä auttaa oman kielen ja hyvän suomen kielen taitot sekä molempien maitten kulttuuri- ja palvelujärjestelytuntemus. Omakielisessä työelämä- ja kotoutumisvalmennuksessa valmentajan koulutuksen saanut henkilö antaa maahanmuuttajille heidän äidinkielellä ja kulttuurituntemuksella tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä, kulttuurista, palveluista ja niiden käyttämisestä. Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia hahmottamaan ja ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa, työelämää ja palvelujärjestelmää. Omalla äidinkielellä saatu yhteiskuntatieto mahdollistaa suomalaisen palvelujärjestelmän toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ennen suoman kielen taidon kehittämistä. Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan valmentajakoulutuksessa on tehty valmennusmateriaalit kahdelle ryhmälle, uusille maahanmuuttajille ja jo maassa asuviille maahanmuuttajille. Työelämä- ja kotoutumisvalmennus uusiille maahanmuuttajille 42 h Valmennus sisältää 16 osiota: Perustietoa Suomesta, Oikeus asua Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Asuminen Suomessa, Elämä ja kulttuuri Suomessa, Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe-elämä Suomessa, Suomalainen työelämä, Yhdenvertaisuus, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Suomen kielen oppiminen, Vapaa-aika, Liikenne Suomessa, Kaupunkikierros: mistä palvelut löytyvät tai muutamia tutustumiskäyntejä palveluihin. Työelämä- ja kotoutumisvalmennus Suomessa jo asuville maahanmuuttajille 35 h Valmennus sisältää 12 osiota: Perustietoa Suomesta, Oikeus asua Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Asuminen Suomessa, Elämä ja kulttuuri Suomessa, Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe-elämä Suomessa, Suomalainen työelämä, Yhdenvertaisuus, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Valinnainen osio. Materiaaleista saa tarvittaessa koota eri valmennuskokonaisuuksia. Keväällä 2014 Savonlinnassa järjestettiin 14 h kestävä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssi (ks. liite1). Työelämä- ja kotoutumisvalmennus Suomessa jo asuville maahanmuuttajille 14 h Valmennus sisältää 7 osiota: Asuminen Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Suomalainen työelämä, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Valinnainen osio. Valmennus toteutetaan pienryhmissä (3-10 henkilö/ryhmä). Omakielisessä valmennuksessa tutustutaan alueellisiin palveluihin, keskeisiin asiakirjoihin ja lomakkeisiin. 1

3 Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen toteuttajat Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi jo Suomessa asuviille mahanmuuttajille 35 h toteutettiin keväällä Valmennus järjestettiin Pointti-hankkeen ja Linnalan Setlementin yhteistyönä Ohjausja palvelupiste Navigaattorin tiloissa. Yhteensä kymmenen tapaamista iltapäivinä (35 t). Valmennuksen toteutumiseen osallistuivat: valmentajana Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan koulutuksen käynyt omakielinen neuvoja Irja Borisevich, suunnittelemassa projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen ja CVnettikoulutuksen toteutti hankkeen palveluohjaaja Evangelia Antzaka (Irja Borisevich toimi tulkkina). Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi jo Suomessa asuviille mahanmuuttajille 14 h toteutettiin keväällä Valmennus järjestettiin Pointti-hankkeen ja Linnalan Setlementin yhteistyönä Linnalan opistossa. Yhteensä seitsemän tapaamista iltapäivinä (14h). Valmennuksen toteutti omakielinen neuvoja Irja Borisevich, suunnitteluun osallistuivat Pointti-hankkeen projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen ja Linnalan Setlementin ry koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist. Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen käytännön toteutus Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen päätarkoituksena on ollut aktivoida maahanmuuttajia toimia itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa, tukea maahanmuuttajien omatoimisuutta. Keväällä 2011 pilottikurssi markkinoitiin Vkontakte- nettisivuston kautta ja jakamalla omakielisen neuvojan asiakkaille venäjänkielisiä paperitiedotteita (ks. liite 2). Valmennus oli järjestetty 10 kertaa 3,5 tuntia arkipäivien iltoina. Keväällä 2014 kurssi markkinoitiin kertailmoituksella Vkontakte sivustossa (ks. liite 3). Valmennus oli järjestetty 7 kertaa 1,5 tuntia arkipäivien iltoina. Valmennukset toteutuivat Microsoft PowerPoint esityksien avulla. Käytännönläheinen kokonaisuus sisältää paikallista tietoa palveluista ja elämästä. Valmentajan tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien tiedonhakutaitoja antamalla tärkeimpiä linkkejä, täyttämällä eri lomakkeita, tutustumalla tärkeimpiin asiakirjoihin ja näyttämällä miten käytännössä eri palveluissa toimii sähköinen asiointi. Työskentely pienryhmässä on auttanut maahanmuuttajia vapaasti esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluihin. Työelämävalmennuksen osiossa keskeinen tavoite on ollut parantaa maahanmuuttajien työnhakutaitoja ja motivoida hakemaan aktiivisesti töitä. Keväällä 2011 pilotissa Pointti-hankkeen palveluohjaaja Evangelia Antzaka esitteli omaa esittelyään CV-netissä. CV-netin esittelemisen tavoitteena oli mahanmuuttajien orientoiminen sähköiseen työnhakuun. Osallistujien taustatiedot Keväällä 2011 pilottikurssin tiettyihin osioihin osallistui yhteensä kuusi maahanmuuttajaa, kaksi miestä ja neljä naista. Niistä neljä oli asunut Suomessa alle 1 vuoden (kaksi muuttaneet Suomeen 1 kuukausi sitten), toinen asunut Suomessa 2 vuotta ja toinen 12 vuotta. Ryhmästä kaksi maahanmuuttaja kävi valmennuksen tapaamisissa joka kerran. Ryhmän keski-ikä oli 34 vuotta. Keväällä 2014 vkontakte- nettisivuston kautta valmennukseen ennakkoon ilmoittautui yhdeksän maahanmuuttajaa. Vielä neljä maahanmuuttaja osallistui eri valmennuksen osioihin ilman ilmoittautumista. Yhteensä eri kurssiosioihin osallistui kolmetoista henkilöä, 2 miestä ja 11 naista. Niistä alle vuoden Suomessa asuvia on 6 henkilöä, 1 2 vuotta Suomessa asuvia on 6 henkilöä ja 3 vuotta Suomessa asuva yksi henkilö. Valmennukseen osallistuneista 5 henkilöä ovat Pointti-hankkeen pitkäkestoisia asiakkaita ja 2 henkilöä, jotka eivät ennen ole käyttäneet Pointti-hankeen palveluja. Keskimääriin joka valmennustapaamiseen osallistui 7 maahanmuuttajaa. Ryhmän keski-ikä oli 45 vuotta. 2

4 Pohdintaa ja hyviä käytäntöjä Toukokuussa 2011 pilottikurssin jälkeen haastateltiin kahta valmennukseen osallistunutta maahanmuuttajaa (ks. liite 4). Palaute on ollut positiivista, valmentavien mielestä kaikki teemat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia. Ajattelimme, että paljo tiedämme Suomesta. Ilmeni, että emme tietäneet melkein mitään. Kolmen vuoden kuluttua he vieläkin muistavat mainita pilottikurssin hyödyistä. Kertovat että, jos eivät muistakaan tietystä asiasta tasan tarkkaa, heti tulee mieleen, että tästä asiasta oli puhetta, he osaavat hakea lisää tietoa ja käyttää tarvittavia palveluja. Neuvontapalvelujen käyttö selvästi väheni, jotkut pilottikurssiin osallistuneista käyttävät neuvontapalveluja poikkeuksellisen harvaa tai eivät enää käytä ollenkaan. Toukokuussa 2014 viimeisenä kurssipäivänä kerättiin palautetta asiakaskyselylomakkeella (ks. liite 5). Jokainen vastanneista oli sitä mieltä että sai erittäin paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Tällainen kurssi pitäisi ehdottomasti järjestää joka vuosi. Kyselystä tuli esiin se että 14 h kurssi oli lian lyhyt, ei riittänyt aikaa käsitellä teemojen yksityiskohtia ja suuri osa maahanmuuttajia kiinnostaneista teemoista jäivät valmennuksesta pois. Omakielistä työelämä- ja kotoutumisvalmennusta voidaan muokata erilaisille kohderyhmille heidän tarpeidensa mukaisesti. Maahanmuuttajat ovat taustaltaan erilaisia ja heidän elämäntilanteensa ovat vaihtelevia. Tällaisia eri ryhmiä voivat olla esimerkiksi kotiäidit, ikääntyvät maahanmuuttajat, työmuuttajat tai kansainväliset opiskelijat. Omakielisistä työelämä- ja kotoutumisvalmennuksista olisi jatkossakin hyötyä maahanmuuttajille. Valmennuksen jälkeen maahanmuuttajat tuntevat suomalaisen palvelujärjestelmän, osaavat toimia suomalaisessa yhteiskunnassa itsenäisesti ja neuvontapalveluitten tarve vähenee. LIITTEET (4) Liite 1: Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus Liite 2: ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssista (venäjän kielellä) Liite 3: КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista (venäjän kielellä) Liite 4: Haastattelu / Osallistujien vastausten koonti Liite 5: Asiakaskyselylomake Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista kevät

5 Liite 1: Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus 1. Perustietoa Suomesta yleistietoa historiaa lyhyesti poliittinen järjestelmä, demokratia ja kansalaisen asema Suomessa 2. Oikeus asua Suomessa maahanmuutto ja oleskeluluvat, kansalaisuus 3. Raha-asiat Suomessa pankkiasioiden hoitaminen, verotus ja vakuutukset 4. Asuminen Suomessa maaseutu/kaupunki asuinympäristönä asumismuodot ja mistä voi etsiä asuntoa vuokra-asuminen: vuokrasopimus ja sen irtisanominen, vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet taloyhtiöiden järjestyssäännöt ja j jätehuolto 5. Elämä ja kulttuuri Suomessa arvoja ja tapoja Suomessa keskeisiä juhlapäiviä 6. Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa suomalaisen palvelujärjestelmän keskeiset toimijat palveluissa asioinnin keskeisiä periaatteita: ajan varaus, jonotus, miten varautua asioiden hoitamiseen virastossa, virastojen aukiolo- ja asiointiajat, virallisten asioiden hoitaminen puhelimessa ja postitse, tulkin saamisen mahdollisuudet ja toimiminen tilanteessa, jossa on tulkki käytettävissä 7. Suomalainen sosiaaliturva, Kansaneläkelaitos Kela ja etuudet kuka on oikeutettu sosiaaliturvaan asioimisen käytännöt ja etuuksien maksamiseen periaatteet Kelan etuudet eri kohderyhmille: lapsiperheet, työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, sairaus- ja kuntoutusetuudet 8. Sosiaali- ja terveyspalvelut alueelliset toimijat ja palvelut sosiaalipalvelut kohderyhmittäin terveyspalvelut kriisitilanteet ja kriisipalvelut 9. Perhe-elämä Suomessa miehen, naisen ja lapsen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheessä kotoutuminen ja perheet 10. Suomalainen työelämä työmarkkinajärjestelmä työsopimus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työtodistus, työsuojelu työmuodot ja yrittäjyyden muodot Suomessa suomalainen työkulttuuri työnhaku: työhaun eri kanavat, työhaun eteneminen, työhaun asiakirjojen laatiminen ja työhaastatteluun valmistautuminen TE toimiston palvelut ja nettisivut: avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset 4

6 CV:n tekeminen sivuille CV-netti järjestelmään kohderyhmän valmiuksien mukaan 11. Yhdenvertaisuus yhdenvertaisuuslain keskeinen sisältö mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa esimerkiksi työelämässä miten toimitaan mahdollisessa syrjintätilanteessa 12. Suomalainen koulutusjärjestelmä koulutusjärjestelmän rakenne oppivelvollisuus ja peruskoulu, toiseen asteen koulutus, korkeakoulut ja niiden koulutus aikuiskoulutusmahdollisuudet ja maahanmuuttaja aikuiskoulutuksessa 13. Suomen kielen oppiminen suomen kielen oppimisen merkitys kotoutumisessa ja yhteiskunnan osallistumisessa kotoutumiskoulutus työvoimakoulutus ja omaehtoinen suomen kielen koulutus keskeisiä suomen kielen verkko-oppimisympäristöjä 14. Vapaa-aika vapaa-ajan ja harrastustoiminnan merkitys Suomessa kirjasto yhdistykset ja harrastustoiminta (liikunta, kulttuuri jne.) asuinalueella suomalainen luonto, luonnossa liikkuminen ja jokamiehen oikeudet 15. Liikenne Suomessa julkinen liikenne: paikallisliikenteen ja pitkän matkan liikenteen mahdollisuudet jalankulkijana ja pyöräilijänä Suomessa, henkilöautoilu: ajolupa Suomessa, sääolosuhteiden vaikutukset autoiluun, liikennevakuutus, parkkikiekko liikenneturvallisuus yleisesti 16. Kaupunkikierros: mistä palvelut löytyvät tai muutamia tutustumiskäyntejä palveluihin. 5

7 Liite 2: ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssista (venäjän kielellä) ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) Pointti - проект "Иммигранты вливайтесь в рабочую силу Южной Саво" приглашает Вас принять участие в подготовке иммигрантов на русском языке к жизни в финском обществе, целью которой является скорейшая адаптация в финское общество. Подготовительный курс познакомит Вас на русском языке с жизнью и обычаями, с деятельностью различных организаций Финляндии и научит Вас самостоятельно решать многие практические вопросы и возникающие проблемы. Примерные темы занятий: общие сведения о Финляндии, проживание в Финляндии, ведение финансовых дел, право жить в Финляндии, социальная защита в Финляндии, трудовая жизнь, финская система образования, услуги здравоохранения, и т. д. Занятия будут проводиться в ближайшее время в течение 10 будних дней во второй половине дня по 3,5 часа. Просим Вас до 1 апреля 2011г. сообщить по тел (понедельник с до 15.00) или по эл. почте о Вашем желании принять участие в обучении. Просим Вас также сообщить о нашем курсе заинтересованным друзьям. Занятия бесплатные. С уважением: консультант на русском языке Ирья Борисевич Дополнительная информация: тел (по понедельникам с до 15.00) Ирья Борисевич 6

8 Liite 3: КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista (venäjän kielellä) КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) ПРОЕКТ ПОЙНТТИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КУРСАХ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО. КУРСЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В НАРОДНОМ УЧИЛИЩЕ ЛИННАЛА (Sotilaspojankatu 7, Savonlinna) В КЛАССЕ D, С ПО ПО ЧЕТВЕРГАМ С ДО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОЗНАКОМЯТ ВАС С ЖИЗНЬЮ И ОБЫЧАЯМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНЛЯНДИИ, И ПОМОГУТ ВАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: ПРОЖИВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ, ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ДР. РЕГИСТРАЦИЯ ДО , КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО: личным сообщением вконтакте: Inforus Savonlinna эл. почта: тел Маркетта Парккинен или лично в Навигаторе (Olavinkatu 40 A, 2 kerros, Savonlinna) КУРСЫ БЕСПЛАТНЫЕ 7

9 Liite 4: Haastattelu / Osallistujien vastausten koonti Haastattelu Saimme paljon uutta tietoa, eniten etuuksista ja kulttuurista. Kulttuurissa eroja on niin paljon ja on erittäin tärkeä tietää niistä, että ihmiset ymmärtäisivät meitä. Teemoissa Asuminen ja Luonto ja ympäristö, Suomen koulutusjärjestelmä oli niin paljon tärkeätä infoa. Työelämä teema ja sen yhteydessä CV ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Olimme saaneet paljon tietoa siltä miten ja mistä haetaan informaatiota, paljon tärkeitä puhelin numeroja ja linkkejä. Nyt itsekin osaamme etsiä tietoa. Mitään negatiivista ei ollut, kaikki oli vaan positiivista. Kuuntelemassa me aina kysyttiin, jospa jotain oli epäselvää, ja saatiin vastaukset. Kurssilla auttoi vapaa keskustelumuoto. Hyvä olisi saada tietoa vielä vapa-ajan vietosta aikuisille ja lapsille. Itse etsimme infoa, mutta ei riitä kielitaitoa. Haluaisimme osallistua tähän teeman luentoon. Ajattelimme, että paljo tiedämme Suomesta. Ilmeni, että emme tietäneet melkein mitään. Vielä meitä kiinnostaisi Suomen ja erityisesti Savonlinnan ja tämän alueen historia. Kaikki teemat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia, mitään ei tarvitse ottaa pois. Hyvä olisi lisätä tietoa postipalveluista, emme osaa niitä käyttää ja meillä ei ole niistä infoa. Kurssin kesto 3 tuntia päivässä oli ihan sopiva. Yksi pikku tauko sen keskellä riittää. Enemmän taukoja emme tarvinneet, koska oli helppo kuunnella kun aina sai kysyä mitä tuli mieleen. Silti kurssi ei tuntunut vaikealta, vaikka olikin niin paljon uutta. Haluaisimme tutustua suomalaiseen ruoan valmistamiseen. Emme tiedä miten ja missä ruoissa käytetään valtava määrä ruokatavaraa, mitä löytyisi kaupan hyllyistä. Huono kun Petroskoin Konsulaatissa eivät anna mitään tietoa Savonlinnasta, tai muusta paikasta, mihin ihmiset haluavat muuttaa. Navigaattorista sain tietää sattumalta. Lapsi pihalla tutustui venäjänkieliseen naapuriin ja he neuvoivat Navigaattoriin, vaikka itse vaan kuulivat toisilta, että on olemassa maahanmuuttajille tarkoitettu palvelupiste

10 Liite 5: Asiakaskyselylomake Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista kevät 2014 TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUSKURSSI KEVÄT Saitko uutta tietoa? Oliko valmennuksesta hyötyä? 2. Mitkä valmennuksen teemat kiinnostivat eniten? 3. Mikä oli valmennuksessa negatiivista ja mikä positiivista? 4. Mistä vielä haluaisit saada tietoa? 5. Mitä muuta haluat sanoa? Kiitos palautteestasi! 9

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti

Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Infopankin verkkopalvelu-uudistus Syvällisempää tietoa, käyttäjälähtöisesti Oulussa 18.3.2010 Henni Ahvenlampi Helsingin kulttuurikeskus Infopankki-toimitus Mikä onkaan Infopankki? Infopankki on vuonna

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ

TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ TIEDOTE HAASTATTELUSTA JA TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ Kiitos osallistumisestasi Kelan Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toista vaihetta (TK2) koskevaan arviointitutkimukseen kuluneen vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

Maahanmuuttaneiden poliittinen osallisuus

Maahanmuuttaneiden poliittinen osallisuus Maahanmuuttaneiden poliittinen osallisuus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.12.2016 Hanna Wass akatemiatutkija, yliopistonlehtori hanna.wass@helsinki.fi Esityksen rakenne tutkimuksen tausta keskeiset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Kumppanuushanke Verso

Kumppanuushanke Verso Näkökulmia Versoon Hankeikkuna 19.2.2013 Lapin yliopisto Kumppanuushanke Verso Rovaniemen kaupunki Rovalan Setlementti ry Euroopan Sosiaalirahasto, Suomen valtio, Rovaniemen kaupunki, Rovalan Setlementti

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena

Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Väliinputoamisesta yhdenvertaisuuteen aikuisten oppimisvaikeudet palvelujärjestelmän haasteena Tutkija, VTM Johanna Korkeamäki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 13.4.2011 Työryhmä 6 20.4.2011 1 Esityksen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Lappi kodiksi seminaari 5.10.2016 Jorma Pietiläinen Pudasjärven kuntasuunnitelma:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun 7.6.2016 Palvelut pitää tunnistaa ennen kuin ne voidaan kuvata Miten tunnistan palvelun? Palvelulla tarkoitetaan ei-materiaalisia, organisaatiossa määriteltyjä

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille

KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille KAMU - Kaveriohjausta maahanmuuttajille Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu - oppimisen arviointilomake sosionomiopiskelijoille Lomake täytetään vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (4. Harjoittelu) lopuksi

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Ajatuksia. kehittämisestä. ylioppilastutkinto.fi

Ajatuksia. kehittämisestä. ylioppilastutkinto.fi Ajatuksia ylioppilastutkinnon kehittämisestä ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Tehtävä ja tavoitteet 1) Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot