OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS. Venäjänkielisille maahanmuuttajille. Toukokuu 2014"

Transkriptio

1 POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke OMAKIELINEN TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUS Venäjänkielisille maahanmuuttajille Toukokuu 2014 Irja Borisevich omakielinen neuvoja, Pointti-hanke Linnalan Setlementti ry

2 Johdanto Savonlinnan Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hankkeessa järjestettiin keväällä 2014 omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssi venäjänkielisille maahanmuuttajille. Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi Savonlinnassa järjestettiin keväällä Tässä raportissa esitellään vuosien 2011 ja 2014 omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennusten tausta, rakenne, käytännön toteutus, osallistujien taustatiedot sekä pohditaan hyviä käytäntöjä liittyen maahanmuuttajille suunnattujen samantyyppisten omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennusten järjestämiseen. Tausta Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus on osa Pointti - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hankkeen kehittämistyötä. Syksyllä 2010 Mikkelissä työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettiin Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan valmentajakoulutus. Kurssilla koulutettiin maahanmuuton kokeneita henkilöitä omakielisiksi työelämä- ja kotoutumisvalmentajiksi. Ammatillisien taitojen lisäksi valmentajien työtä auttaa oman kielen ja hyvän suomen kielen taitot sekä molempien maitten kulttuuri- ja palvelujärjestelytuntemus. Omakielisessä työelämä- ja kotoutumisvalmennuksessa valmentajan koulutuksen saanut henkilö antaa maahanmuuttajille heidän äidinkielellä ja kulttuurituntemuksella tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä, kulttuurista, palveluista ja niiden käyttämisestä. Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia hahmottamaan ja ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa, työelämää ja palvelujärjestelmää. Omalla äidinkielellä saatu yhteiskuntatieto mahdollistaa suomalaisen palvelujärjestelmän toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ennen suoman kielen taidon kehittämistä. Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan valmentajakoulutuksessa on tehty valmennusmateriaalit kahdelle ryhmälle, uusille maahanmuuttajille ja jo maassa asuviille maahanmuuttajille. Työelämä- ja kotoutumisvalmennus uusiille maahanmuuttajille 42 h Valmennus sisältää 16 osiota: Perustietoa Suomesta, Oikeus asua Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Asuminen Suomessa, Elämä ja kulttuuri Suomessa, Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe-elämä Suomessa, Suomalainen työelämä, Yhdenvertaisuus, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Suomen kielen oppiminen, Vapaa-aika, Liikenne Suomessa, Kaupunkikierros: mistä palvelut löytyvät tai muutamia tutustumiskäyntejä palveluihin. Työelämä- ja kotoutumisvalmennus Suomessa jo asuville maahanmuuttajille 35 h Valmennus sisältää 12 osiota: Perustietoa Suomesta, Oikeus asua Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Asuminen Suomessa, Elämä ja kulttuuri Suomessa, Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe-elämä Suomessa, Suomalainen työelämä, Yhdenvertaisuus, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Valinnainen osio. Materiaaleista saa tarvittaessa koota eri valmennuskokonaisuuksia. Keväällä 2014 Savonlinnassa järjestettiin 14 h kestävä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssi (ks. liite1). Työelämä- ja kotoutumisvalmennus Suomessa jo asuville maahanmuuttajille 14 h Valmennus sisältää 7 osiota: Asuminen Suomessa, Raha-asiat Suomessa, Suomalainen sosiaaliturva: Kela ja etuudet, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Suomalainen työelämä, Suomalainen koulutusjärjestelmä, Valinnainen osio. Valmennus toteutetaan pienryhmissä (3-10 henkilö/ryhmä). Omakielisessä valmennuksessa tutustutaan alueellisiin palveluihin, keskeisiin asiakirjoihin ja lomakkeisiin. 1

3 Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen toteuttajat Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi jo Suomessa asuviille mahanmuuttajille 35 h toteutettiin keväällä Valmennus järjestettiin Pointti-hankkeen ja Linnalan Setlementin yhteistyönä Ohjausja palvelupiste Navigaattorin tiloissa. Yhteensä kymmenen tapaamista iltapäivinä (35 t). Valmennuksen toteutumiseen osallistuivat: valmentajana Orientaatio suomalaiseen yhteiskuntaan koulutuksen käynyt omakielinen neuvoja Irja Borisevich, suunnittelemassa projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen ja CVnettikoulutuksen toteutti hankkeen palveluohjaaja Evangelia Antzaka (Irja Borisevich toimi tulkkina). Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssi jo Suomessa asuviille mahanmuuttajille 14 h toteutettiin keväällä Valmennus järjestettiin Pointti-hankkeen ja Linnalan Setlementin yhteistyönä Linnalan opistossa. Yhteensä seitsemän tapaamista iltapäivinä (14h). Valmennuksen toteutti omakielinen neuvoja Irja Borisevich, suunnitteluun osallistuivat Pointti-hankkeen projektiasiantuntija Anna-Kristiina Mikkonen ja Linnalan Setlementin ry koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist. Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen käytännön toteutus Omakielisen työelämä- ja kotoutumisvalmennuksen päätarkoituksena on ollut aktivoida maahanmuuttajia toimia itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa, tukea maahanmuuttajien omatoimisuutta. Keväällä 2011 pilottikurssi markkinoitiin Vkontakte- nettisivuston kautta ja jakamalla omakielisen neuvojan asiakkaille venäjänkielisiä paperitiedotteita (ks. liite 2). Valmennus oli järjestetty 10 kertaa 3,5 tuntia arkipäivien iltoina. Keväällä 2014 kurssi markkinoitiin kertailmoituksella Vkontakte sivustossa (ks. liite 3). Valmennus oli järjestetty 7 kertaa 1,5 tuntia arkipäivien iltoina. Valmennukset toteutuivat Microsoft PowerPoint esityksien avulla. Käytännönläheinen kokonaisuus sisältää paikallista tietoa palveluista ja elämästä. Valmentajan tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien tiedonhakutaitoja antamalla tärkeimpiä linkkejä, täyttämällä eri lomakkeita, tutustumalla tärkeimpiin asiakirjoihin ja näyttämällä miten käytännössä eri palveluissa toimii sähköinen asiointi. Työskentely pienryhmässä on auttanut maahanmuuttajia vapaasti esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluihin. Työelämävalmennuksen osiossa keskeinen tavoite on ollut parantaa maahanmuuttajien työnhakutaitoja ja motivoida hakemaan aktiivisesti töitä. Keväällä 2011 pilotissa Pointti-hankkeen palveluohjaaja Evangelia Antzaka esitteli omaa esittelyään CV-netissä. CV-netin esittelemisen tavoitteena oli mahanmuuttajien orientoiminen sähköiseen työnhakuun. Osallistujien taustatiedot Keväällä 2011 pilottikurssin tiettyihin osioihin osallistui yhteensä kuusi maahanmuuttajaa, kaksi miestä ja neljä naista. Niistä neljä oli asunut Suomessa alle 1 vuoden (kaksi muuttaneet Suomeen 1 kuukausi sitten), toinen asunut Suomessa 2 vuotta ja toinen 12 vuotta. Ryhmästä kaksi maahanmuuttaja kävi valmennuksen tapaamisissa joka kerran. Ryhmän keski-ikä oli 34 vuotta. Keväällä 2014 vkontakte- nettisivuston kautta valmennukseen ennakkoon ilmoittautui yhdeksän maahanmuuttajaa. Vielä neljä maahanmuuttaja osallistui eri valmennuksen osioihin ilman ilmoittautumista. Yhteensä eri kurssiosioihin osallistui kolmetoista henkilöä, 2 miestä ja 11 naista. Niistä alle vuoden Suomessa asuvia on 6 henkilöä, 1 2 vuotta Suomessa asuvia on 6 henkilöä ja 3 vuotta Suomessa asuva yksi henkilö. Valmennukseen osallistuneista 5 henkilöä ovat Pointti-hankkeen pitkäkestoisia asiakkaita ja 2 henkilöä, jotka eivät ennen ole käyttäneet Pointti-hankeen palveluja. Keskimääriin joka valmennustapaamiseen osallistui 7 maahanmuuttajaa. Ryhmän keski-ikä oli 45 vuotta. 2

4 Pohdintaa ja hyviä käytäntöjä Toukokuussa 2011 pilottikurssin jälkeen haastateltiin kahta valmennukseen osallistunutta maahanmuuttajaa (ks. liite 4). Palaute on ollut positiivista, valmentavien mielestä kaikki teemat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia. Ajattelimme, että paljo tiedämme Suomesta. Ilmeni, että emme tietäneet melkein mitään. Kolmen vuoden kuluttua he vieläkin muistavat mainita pilottikurssin hyödyistä. Kertovat että, jos eivät muistakaan tietystä asiasta tasan tarkkaa, heti tulee mieleen, että tästä asiasta oli puhetta, he osaavat hakea lisää tietoa ja käyttää tarvittavia palveluja. Neuvontapalvelujen käyttö selvästi väheni, jotkut pilottikurssiin osallistuneista käyttävät neuvontapalveluja poikkeuksellisen harvaa tai eivät enää käytä ollenkaan. Toukokuussa 2014 viimeisenä kurssipäivänä kerättiin palautetta asiakaskyselylomakkeella (ks. liite 5). Jokainen vastanneista oli sitä mieltä että sai erittäin paljon mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Tällainen kurssi pitäisi ehdottomasti järjestää joka vuosi. Kyselystä tuli esiin se että 14 h kurssi oli lian lyhyt, ei riittänyt aikaa käsitellä teemojen yksityiskohtia ja suuri osa maahanmuuttajia kiinnostaneista teemoista jäivät valmennuksesta pois. Omakielistä työelämä- ja kotoutumisvalmennusta voidaan muokata erilaisille kohderyhmille heidän tarpeidensa mukaisesti. Maahanmuuttajat ovat taustaltaan erilaisia ja heidän elämäntilanteensa ovat vaihtelevia. Tällaisia eri ryhmiä voivat olla esimerkiksi kotiäidit, ikääntyvät maahanmuuttajat, työmuuttajat tai kansainväliset opiskelijat. Omakielisistä työelämä- ja kotoutumisvalmennuksista olisi jatkossakin hyötyä maahanmuuttajille. Valmennuksen jälkeen maahanmuuttajat tuntevat suomalaisen palvelujärjestelmän, osaavat toimia suomalaisessa yhteiskunnassa itsenäisesti ja neuvontapalveluitten tarve vähenee. LIITTEET (4) Liite 1: Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus Liite 2: ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssista (venäjän kielellä) Liite 3: КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista (venäjän kielellä) Liite 4: Haastattelu / Osallistujien vastausten koonti Liite 5: Asiakaskyselylomake Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista kevät

5 Liite 1: Omakielinen työelämä- ja kotoutumisvalmennus 1. Perustietoa Suomesta yleistietoa historiaa lyhyesti poliittinen järjestelmä, demokratia ja kansalaisen asema Suomessa 2. Oikeus asua Suomessa maahanmuutto ja oleskeluluvat, kansalaisuus 3. Raha-asiat Suomessa pankkiasioiden hoitaminen, verotus ja vakuutukset 4. Asuminen Suomessa maaseutu/kaupunki asuinympäristönä asumismuodot ja mistä voi etsiä asuntoa vuokra-asuminen: vuokrasopimus ja sen irtisanominen, vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet taloyhtiöiden järjestyssäännöt ja j jätehuolto 5. Elämä ja kulttuuri Suomessa arvoja ja tapoja Suomessa keskeisiä juhlapäiviä 6. Suomalainen palvelujärjestelmä ja asiakkaana arjessa suomalaisen palvelujärjestelmän keskeiset toimijat palveluissa asioinnin keskeisiä periaatteita: ajan varaus, jonotus, miten varautua asioiden hoitamiseen virastossa, virastojen aukiolo- ja asiointiajat, virallisten asioiden hoitaminen puhelimessa ja postitse, tulkin saamisen mahdollisuudet ja toimiminen tilanteessa, jossa on tulkki käytettävissä 7. Suomalainen sosiaaliturva, Kansaneläkelaitos Kela ja etuudet kuka on oikeutettu sosiaaliturvaan asioimisen käytännöt ja etuuksien maksamiseen periaatteet Kelan etuudet eri kohderyhmille: lapsiperheet, työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, sairaus- ja kuntoutusetuudet 8. Sosiaali- ja terveyspalvelut alueelliset toimijat ja palvelut sosiaalipalvelut kohderyhmittäin terveyspalvelut kriisitilanteet ja kriisipalvelut 9. Perhe-elämä Suomessa miehen, naisen ja lapsen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheessä kotoutuminen ja perheet 10. Suomalainen työelämä työmarkkinajärjestelmä työsopimus, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työtodistus, työsuojelu työmuodot ja yrittäjyyden muodot Suomessa suomalainen työkulttuuri työnhaku: työhaun eri kanavat, työhaun eteneminen, työhaun asiakirjojen laatiminen ja työhaastatteluun valmistautuminen TE toimiston palvelut ja nettisivut: avoimet työpaikat ja työvoimakoulutukset 4

6 CV:n tekeminen sivuille CV-netti järjestelmään kohderyhmän valmiuksien mukaan 11. Yhdenvertaisuus yhdenvertaisuuslain keskeinen sisältö mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa esimerkiksi työelämässä miten toimitaan mahdollisessa syrjintätilanteessa 12. Suomalainen koulutusjärjestelmä koulutusjärjestelmän rakenne oppivelvollisuus ja peruskoulu, toiseen asteen koulutus, korkeakoulut ja niiden koulutus aikuiskoulutusmahdollisuudet ja maahanmuuttaja aikuiskoulutuksessa 13. Suomen kielen oppiminen suomen kielen oppimisen merkitys kotoutumisessa ja yhteiskunnan osallistumisessa kotoutumiskoulutus työvoimakoulutus ja omaehtoinen suomen kielen koulutus keskeisiä suomen kielen verkko-oppimisympäristöjä 14. Vapaa-aika vapaa-ajan ja harrastustoiminnan merkitys Suomessa kirjasto yhdistykset ja harrastustoiminta (liikunta, kulttuuri jne.) asuinalueella suomalainen luonto, luonnossa liikkuminen ja jokamiehen oikeudet 15. Liikenne Suomessa julkinen liikenne: paikallisliikenteen ja pitkän matkan liikenteen mahdollisuudet jalankulkijana ja pyöräilijänä Suomessa, henkilöautoilu: ajolupa Suomessa, sääolosuhteiden vaikutukset autoiluun, liikennevakuutus, parkkikiekko liikenneturvallisuus yleisesti 16. Kaupunkikierros: mistä palvelut löytyvät tai muutamia tutustumiskäyntejä palveluihin. 5

7 Liite 2: ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuspilottikurssista (venäjän kielellä) ПОДГОТОВКА ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) Pointti - проект "Иммигранты вливайтесь в рабочую силу Южной Саво" приглашает Вас принять участие в подготовке иммигрантов на русском языке к жизни в финском обществе, целью которой является скорейшая адаптация в финское общество. Подготовительный курс познакомит Вас на русском языке с жизнью и обычаями, с деятельностью различных организаций Финляндии и научит Вас самостоятельно решать многие практические вопросы и возникающие проблемы. Примерные темы занятий: общие сведения о Финляндии, проживание в Финляндии, ведение финансовых дел, право жить в Финляндии, социальная защита в Финляндии, трудовая жизнь, финская система образования, услуги здравоохранения, и т. д. Занятия будут проводиться в ближайшее время в течение 10 будних дней во второй половине дня по 3,5 часа. Просим Вас до 1 апреля 2011г. сообщить по тел (понедельник с до 15.00) или по эл. почте о Вашем желании принять участие в обучении. Просим Вас также сообщить о нашем курсе заинтересованным друзьям. Занятия бесплатные. С уважением: консультант на русском языке Ирья Борисевич Дополнительная информация: тел (по понедельникам с до 15.00) Ирья Борисевич 6

8 Liite 3: КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) / tiedote Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista (venäjän kielellä) КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ИММИГРАНТОВ К ЖИЗНИ В ФИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) ПРОЕКТ ПОЙНТТИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КУРСАХ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО. КУРСЫ БУДУТ ПРОХОДИТЬ В НАРОДНОМ УЧИЛИЩЕ ЛИННАЛА (Sotilaspojankatu 7, Savonlinna) В КЛАССЕ D, С ПО ПО ЧЕТВЕРГАМ С ДО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОЗНАКОМЯТ ВАС С ЖИЗНЬЮ И ОБЫЧАЯМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНЛЯНДИИ, И ПОМОГУТ ВАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ: ПРОЖИВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ, ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, УСЛУГИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ДР. РЕГИСТРАЦИЯ ДО , КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО: личным сообщением вконтакте: Inforus Savonlinna эл. почта: тел Маркетта Парккинен или лично в Навигаторе (Olavinkatu 40 A, 2 kerros, Savonlinna) КУРСЫ БЕСПЛАТНЫЕ 7

9 Liite 4: Haastattelu / Osallistujien vastausten koonti Haastattelu Saimme paljon uutta tietoa, eniten etuuksista ja kulttuurista. Kulttuurissa eroja on niin paljon ja on erittäin tärkeä tietää niistä, että ihmiset ymmärtäisivät meitä. Teemoissa Asuminen ja Luonto ja ympäristö, Suomen koulutusjärjestelmä oli niin paljon tärkeätä infoa. Työelämä teema ja sen yhteydessä CV ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Olimme saaneet paljon tietoa siltä miten ja mistä haetaan informaatiota, paljon tärkeitä puhelin numeroja ja linkkejä. Nyt itsekin osaamme etsiä tietoa. Mitään negatiivista ei ollut, kaikki oli vaan positiivista. Kuuntelemassa me aina kysyttiin, jospa jotain oli epäselvää, ja saatiin vastaukset. Kurssilla auttoi vapaa keskustelumuoto. Hyvä olisi saada tietoa vielä vapa-ajan vietosta aikuisille ja lapsille. Itse etsimme infoa, mutta ei riitä kielitaitoa. Haluaisimme osallistua tähän teeman luentoon. Ajattelimme, että paljo tiedämme Suomesta. Ilmeni, että emme tietäneet melkein mitään. Vielä meitä kiinnostaisi Suomen ja erityisesti Savonlinnan ja tämän alueen historia. Kaikki teemat olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia, mitään ei tarvitse ottaa pois. Hyvä olisi lisätä tietoa postipalveluista, emme osaa niitä käyttää ja meillä ei ole niistä infoa. Kurssin kesto 3 tuntia päivässä oli ihan sopiva. Yksi pikku tauko sen keskellä riittää. Enemmän taukoja emme tarvinneet, koska oli helppo kuunnella kun aina sai kysyä mitä tuli mieleen. Silti kurssi ei tuntunut vaikealta, vaikka olikin niin paljon uutta. Haluaisimme tutustua suomalaiseen ruoan valmistamiseen. Emme tiedä miten ja missä ruoissa käytetään valtava määrä ruokatavaraa, mitä löytyisi kaupan hyllyistä. Huono kun Petroskoin Konsulaatissa eivät anna mitään tietoa Savonlinnasta, tai muusta paikasta, mihin ihmiset haluavat muuttaa. Navigaattorista sain tietää sattumalta. Lapsi pihalla tutustui venäjänkieliseen naapuriin ja he neuvoivat Navigaattoriin, vaikka itse vaan kuulivat toisilta, että on olemassa maahanmuuttajille tarkoitettu palvelupiste

10 Liite 5: Asiakaskyselylomake Omakielisestä työelämä- ja kotoutumisvalmennuskurssista kevät 2014 TYÖELÄMÄ- JA KOTOUTUMISVALMENNUSKURSSI KEVÄT Saitko uutta tietoa? Oliko valmennuksesta hyötyä? 2. Mitkä valmennuksen teemat kiinnostivat eniten? 3. Mikä oli valmennuksessa negatiivista ja mikä positiivista? 4. Mistä vielä haluaisit saada tietoa? 5. Mitä muuta haluat sanoa? Kiitos palautteestasi! 9

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

TERVETULOA SAVONLINNAAN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA SAVONLINNAAN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA SAVONLINNAAN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa -hanke Tämä opas on tarkoitettu Savonlinnassa asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja,

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 MAAHANMUUTTO- JA MONIKULTTUURISUUSTYÖ 300 00 NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI 301 00 Naiset kokevat osallisuutta 302 00 Maahanmuuttajanaisten

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA

IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA IKÄÄNTYVIEN MAAHANMUUTTAJIEN TILANNE- JA PALVELUTARVESELVITYS HELSINGISSÄ Eila Sainio Diak Etelä Helsinki DIAKONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Sturenkatu 2 puhelin 040 5090283 www.helsinki.diak.fi Diak Etelä,

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot