Akavalainen yrittäjyys Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalainen yrittäjyys 29.10.2008 Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Akavalainen yrittäjyys Oulun yliopisto Mats Nyman Elinkeinopoliittinen asiamies yritystä Suomessa Enemmän kuin koskaan aikaisemmin ( kpl vuonna 1994) uutta yritystä v. 2007, +12 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus yrityskannasta on n. 99,8 prosenttia. Alle 10 hengen yrityksiä oli 93 %, joista pääosa työllistää alle 2 henkilöä. Yksinyrittäjät 2/3 yrittäjistä, kpl Naisyrittäjiä , eli 1/3 kaikista yrittäjistä maahanmuuttajien yritystä jotka työllistävät henkilöä. Suurimmat alat: Palveluala ( ), Kauppa (47.000) ja Teollisuus (27.000) Uusista työpaikoista 80% syntyy p&k-yrityksissä Kasvuyrityksiä on Suomessa liian vähän. Kasvuhakuisten yritysten määrä 6 % - Muissa Pohjoismaissa 15 % tai Euroopan maissa 11 %. Suomalaiset kasvuyritykset lähtökohtaisesti suurempia jo aloittaessaan. Kasvuyritykset syntyneet yritys- ja omistusjärjestelyjen kautta vanhoista yrityksistä. Ongelmana riskirahoituksen puute. Kasvuhalukkuuden tulisi olla voimakkaampaa. TEM 2008

2 Yrittäjän Akava Tavoitteena, että jokainen korkeasti koulutettu menestyy työelämässä. Kasvavia yrittäjyyden aloja; liike-elämän palvelut, hyvinvointipalvelut. Työvoimapula julkisella sektorilla > lisää ammatinharjoittajia. Suomessa yritystä, joista yksinyrittäjiä, joista huomattava osa lähentelee eläkeikää. Haasteena turvata olemassa olevaa työpaikkaa. > Akateeminen jatkajapörssi? Yrittäjäura varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle Korkeasti koulutettujen yritysten toimintaympäristöä, toimeentulon edellytyksiä sekä rahoitus- ja neuvontapalveluita tulee määrätietoisesti vahvistaa. AKAVALAISET YRITTÄJYYDEN YDINTAVOITTEET Sosiaaliturva Korkeasti koulutetun pienyrittäjän sosiaaliturva on saatettava palkansaajan sosiaaliturvan tasolle. Samalla uusiin yrittäjyyden muotoihin on vastattava muun muassa sosiaaliturvaa kehittämällä. Koulutus Korkeakouluopiskelijoiden tulee saada jo opintovaiheessa tietoa oman alansa työllistymisvaihtoehdoista, ja heitä tulee perehdyttää yrittämisen mahdollisuuksiin alalla kuin alalla. Myös korkeasti koulutettujen yrittäjien täydennyskoulutukseen on panostettava. Verotus Arvonlisä- ja muissa yritysverotuskysymyksissä on otettava huomioon erityisesti korkeasti koulutettujen pienyrittäjien toimeentulomahdollisuudet. Julkisen sektorin rooli Julkisen sektorin on luotava aktiivisesti markkinoita korkeasti koulutetulle yrittäjyydelle. Julkisia yrityspalveluja on uudistettava vastaamaan erityisesti korkeasti koulutettujen pienyritysten tarpeita. Samalla julkisen sektorin lisääntyvässä ostopalvelutoiminnassa on otettava tasavertaisesti huomioon palveluja tuottavan korkeasti koulutetun yrittäjän asema. Pientyönantajan velvoitteet Pientyönantajien työoikeudellista osaamista on tuettava ja seurattava kolmikantaisesti. Kasvu ja kansainvälistyminen Korkeasti koulutettujen, tietointensiivisten yritysten innovaatiotoimintaa, liiketoimintaosaamista, kasvua ja kansainvälistymistä on määrätietoisesti edistettävä.

3 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta AKAVAssa Jäsenjärjestöt AKAVAn hallitus AYJ - Akavan sis. yrittäjätoiminta Elinkeinopoliittinen toimikunta - laaja elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys JSJ - julkisen sektorin ostopalvelutoiminta AYJ: ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaosto JSJ: julkisen sektorin jaosto Mats Nyman, elinkeinopoliittinen asiamies Jaana Meklin, lakimies Akavan jäsenmäärän kehitys 1000 jäsentä

4 Yrittäjien osuus Suomen työllisestä työvoimasta koulutusasteen mukaan , % Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste,5 15,5 15,2 14,8 14,3 14,0 13,6 13,0 12,8 12,9 12,7 12,6 12,9 12,1 8,7 7,8 Y r i t t ä j i e n o s u u s k a i k i s t a t y ö l l i s i s t ä Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimukset; Copyright: Paasio, K - Pukkinen T. 2006, Oma päivitys Akavassa ammatinharjoittajaa ja yrittäjää 20 % 4 % 50 % 16 % 10 % Eri alojen lääkärit Muu sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteellinen ala Tekniikka ja luonnontieteet Maa- ja metsä- sekä ympäristöala

5 Akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat toimialoittain 2006 Yhteensä YHteensä Päätoimiset: Sivutoimiset: Osuus työssä olevista % Naisten osuus yrittäjistä/amm.- harjoittajista % 5% 45% Eri Eri alojen alojen lääkärit Päätoimiset Sivutoimiset % 47% Tekniikka Tekniikka ja luonnon ja luonnontieteet % 18% Yhteiskuntatieteelli Yhteiskuntatieteellinen ala % 38% Muu sosiaali- ja ter ja terveysala % 78% Maa- Maa-, ja metsä- metsä- sekä ja ympäristöala % 39% Lähteet: AKAVAn jäsenjärjestöjen ilmoitukset sekä Korkeastikoulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen - selvitys AKAVA jäsenistöstä Akavalaisten itsensä työllistäminen yrittäjänä, ammatinharjoittajana tms., % Ikä Alin korkeaaste K o u l u t u s a s t e Alempi Ylempi korkeakouluaste korkeakouluaste Tutkijakoulutus Kaikki Miehet Naiset Alle yli 50 Kyselyhetkellä tai aiemmin uransa aikana jollakin tavoin työllistänyt itsensä* On tällä hetkellä palkansaaja-asemassa, mutta aiemmin urallaan työllistänyt itsensä päätoimisesti On tällä hetkellä palkansaaja-asemassa, mutta aiemmin urallaan työllistänyt itsensä sivutoimisesti Kyselyhetkellä jollakin tapaa työllistää itsensä Itsensä työllistäminen viikolla 43 vuonna 2006, % Päätoiminen yrittäjä 1,5 2,2 0,8 0,6 1,4 2,5 0,4 1,2 1,8 1,3 Päätoiminen ammatinharjoittaja 1,2 0,6 1,8 1,6 0,7 1,7 1,6 0,3 1,8 0,0 Sivutoiminen yrittäjä 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1,8 1,1 1,2 1,4 4,1 Sivutoiminen ammatinharjoittaja 1,8 2,1 1,6 1,0 2,0 2,1 4,0 0,6 2,2 2,9 Teki töitä toimeksiantoina eri työn teettäjille 0,9 1,2 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 0,7 2,2 *) Pää- tai sivutoimisena yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina

6 Akavalaisten ammatinharjoittajaksi / yrittäjäksi ryhtymisen kannusteet 2006, % Luonteva askel Luonteva urakehitykselle askel 36 Lisätulot Lisätulot palkkatyön palkkatyön ohella 33 Houkutteleva liiketoimintamahdollisuus Havaitsin houkuttele 23 Tyytymättömyys Tyytymättömyys senhetkiseen työhön Tarjoutui Tarjoutui mahdollisuus (esim. perheyrityksen jatkaminen) Ei muuta Ei työllistymiskeinoa muuta Epävarma työsuhde Työsuhde päättymässä 8 8 Työnantajan Työnantajan ehdotus ehdotus jatkaa työtä itsenäisenä yrittäjänä 2 Lähde: Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen; Selvitys AKAVAn jäsenistössä Mihin korkeasti koulutettujen yrittäjyydessä tulee panostaa Akavalaisten yrittäjien/ammatinharjoittajien näkemykset 2006, % Sosiaaliturvan Sosiaaliturvan parantaminen Verotuksen Verotuksen keventäminen Yrittäjäkoulutus osaksi kaikkea Yrittäjäkoulutus korkeakoulutusta osa Työssä jaksamisen Työssä jaksamisen edistäminen Yrittämistä koskevan lainsäädännön Yrittämistä parantaminen koskevan Pientyönantajan työnantajavelvollisuuksien hallinnan Pientyönantajan edistäminen työn Neuvotteluaseman vahvistaminen ulkoistetuissa Neuvotteluaseman ostopalveluissa vah Julkisten neuvontapalveluiden Julkisten laadun parantaminen neuvontapa Naisten yrittäjyyden Korkeasti edistäminen koulutettu Arvonlisäverotuksen Arvonlisäverotuksen selkeyttäminen Aseman vahvistamien Aseman vahvistamien EU:n tasolla Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen Rahoitusmahdollisuuk alkuvaiheessa Kasvuhaluisen koulutetun yrittäjyyden rahoitusmahd. Kasvuhaluisen parantaminen koulut Pää- ja sivutoimisen Pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden määritelmän yhtenäistäminen eri viranomaisilla Osuus vastaajista, % Lähde: Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen; Selvitys AKAVAn jäsenistössä

7 Oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi, % Kaikki Mies Nainen Ikäryhmä Alle 35-v v. Yli 50-v Kyllä Olen harkinnut En En osaa sanoa Olen pää- / sivutoiminen yrittäjä / ammatinharjoittaja AKAVAn järjestötutkimus, marraskuu 2006 Miten aiotaan ryhtyä yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi Kaikki Yhteensä Mies Nainen Ikäryhmä Yli 50-v v. Alle 35-v Työnantaja Yksityinen Julkinen Päätoimisena Sivutoimisena Ei osaa sanoa AKAVAn järjestötutkimis, marraskuu 2006

8 Miksi yrittäjyys ei ole sinulle mahdollinen? Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä Epävarma perusturva Pelko taloudellisesta epäonnistumisesta Joutuu ottamaan liian suuria riskejä Puuttuu hyvä yritysidea Heikko työsuhdeturva Vapaa-aikaa ei jää riittävästi Oman työn myymisen vaikeus En ole yrityshenkinen Joutuu tekemään liikaa töitä Joutuu toimimaan liian yksin Yritykseen liittyvä byrokratia Yrittäjällä ei ole työkavereita Osaaminen on jatkuvalla koetuksella Koulutukseni/koulutusalani ei sovellu yrittämiseen En tiedä kuinka yritys perustetaan käytännössä Osaamisalallani ei ole töitä uusille yrittäjille AKAVAn järjestötutkimus, marraskuu 2006 Kaikki Mies Nainen Korkeasti koulutettu yrittäjä; mielipiteitä ja asenteita yrittäjyydestä Sampo Pankin yrittäjätutkimus 2007 Akavan talouspoliittinen yksikkö 2008

9 Yrityksen henkilöstö, omistusosuus ja liikevaihto, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Henkilöstön määrä, % Omistusosuus, % Liikevaihto vuodessa, % 1 henkilö % 51-99% Alle 50 (000 euroa) % % yli % yli % % % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Yksin yrittäjien liikevaihto vuodessa, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (975) Alle 50 (000 euroa) yli % % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto

10 Yrityksen tulevaisuus kolmen vuoden aikana, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Tavoitteena kasvattaa yritystä Tavoitteena voimakkaasti kasvatta Tavoitteena kasvattaa Tavoitteena kasvatta yritystä jonkin verran Yritys sopivan kokoinen, tavoitteena Yritys on sopivan ko pitää toiminta nykyisellä tasolla Yritys tulee pienenemään Yritys tulee pienene lähivuosina % Sukupolven vaihdos: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 3 % 97 % 100 % Muu yrittäjä 5 % 95 % 100 % Yrityksen tai osuuden myyminen: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 11 % 89 % 100 % Muu yrittäjä 12 % 88 % 100 % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Yksin yrittäjien tulevaisuus kolmen vuoden aikana, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (975) Tavoitteena kasvattaa Tavoitteena kasvatta yritystä voimakkaasti Tavoitteena kasvattaa yritystä Tavoitteena jonkin kasvatta verran Yritys sopivan kokoinen, tavoitteena Yritys on pitää sopivan toiminta ko nykyisellä tasolla Yritys Yritys tulee tulee pienenemään pienene lähivuosina % Sukupolven vaihdos: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 0,2 % 99,8 % 100 % Muu yrittäjä 2 % 98 % 100 % Yrityksen tai osuuden myyminen: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 5 % 95 % 100 % Muu yrittäjä 7 % 93 % 100 % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto

11 Palkansaajien suhtautuminen yrittäjäksi ryhtymiseen, % Korkeasti koulutettu (1006) Muu palkansaaja (1583) Harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä harkinnut yritt. ryh Voisi harkita voisi yrittäjäksi harkita ryhtymistä yritt Tuskin tulee harkitsemaan tuskin yrittäjäksi tulee ryhtymistä harkits Täysin täysin varma varma ettei koskaan ettei k harkitse yrittäjäksi ryhtymistä 7 14 Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto % Yrittäjien ja palkansaajien tyytyväisyys työhön liittyviin asioihin sekä arviot siitä, mihin suuntaan ne tulevat muuttumaan 5 vuoden aikana Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Työn Työn haastavuus Muu yrittäjä (2262) Korkeasti koulutettu palkansaaja (1006) 1 2 +/-/ =Ei lainkaan tyytyväinen = Erittäin tyytyväinen 3,7 3,6 Muu palkansaaja (1583) 4,3 4,2 Muutosarvio 5 v:n aikana*) Työn Työn sisältö 3,7 3,6 4,2 4, Asema Asema työelämässä 3,5 3,4 4,0 4, Työkaverit 4,0 4,0 4,0 4, Tekemäni työn arvostus 3,2 3,4 3,7 3, Urakehitys 3,0 3,2 3,7 3, Työssä Työssä jaksaminen 3,5 3,4 3,4 3, Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto *) Jos yli 50 muuttuu parempaan suuntaan; jos alle 50 muuttuu huonompaan suuntaan

12 Yrittäjien ja palkansaajien kokemat tunteet työssään jatkuvasti tai päivittäin, % (Vastaajilla mahdollisuus valita jatkuvasti, päivittäin, viikoittain, kuukausittain, silloin tällöi tai ei koskaan) Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Korkeasti koulutettu palkansaaja (1006) Muu palkansaaja (1583) Itsenäisyys Itsenäisyys Vapaus Hyödyllisyys Onnellisuus Palkitsevuus Ylpeys Arvostus Menestys Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Alustava liiketoimintasuunnitelma LIIKEIDEA Mitä myyn? Kenelle myyn? Miten myyn? OSAAMINEN Mikä työkokemus ja koulutus minulla ovat? Onko minulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä? Mitä ominaisuuksia tarvitsen lisää? TUOTE/PALVELU Mikä on tuotteeni / tarjoamani palvelu? Mitä etua tai hyötyä siitä on asiakkaalle? Vastaako tuotteeni tai palveluni laatu pyytämääni hintaa? ASIAKKAAT/ MARKKINAT Ketkä ovat asiakkaani ja kohderyhmäni? Kuinka paljon asiakkaita on? Missä asiakkaat sijaitsevat? Ketkä ovat pahimmat kilpailijani? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? OMA YRITYKSENI Yrityksen toimitilat ja sijainti? Mitä tuotantovälineitä tarvitsen? Tarvitsenko työvoimaa? Mmainosvälineitä ja myynninedistämistoimenpiteitä? Vakuutukset? KIRJANPITO JA TALOUDEN SUUNNITTELU Miten aion hoitaa kirjanpidon? Miten aion järjestää rahoituksen?

13 Yrittäjyyteen liittyviä linkkejä Neuvonta Sosiaaliturva Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa Ammatinharjoittajan ja yrittäjän työttömyysturva Eläkkeeseen ja eläkevakuuttamiseen liittyvää tietoa Verotus Verohallitus Veronmaksajien keskusliitto Kirjanpito Pientyönantajien maksupalvelu Tilitoimistot Kilpailulainsäädäntö, patentit Kilpailuoikeudellinen tietopaketti Patentti- ja rekisterioikeus Yrittäjyys Akavan jäsenjärjestöissä Useassa AKAVAn jäsenjärjestössä on varsin aktiivista ammatinharjoittaja- ja yrittäjätoimintaa, ja niissä toimii oman alan yrittäjien edunvalvontaa hoitava yrittäjävaliokunta. Osassa erityisille yrityssivuille pääsemiseksi vaaditaan salasana, jonka saavat vain kyseisen järjestön jäsenet. - Agronomiliitto (Asiantuntijapörssi sieltä yrittäjät) - Akavan Erityisalat - Insinööriliitto - Suomen arkkitehtiliitto SAFA - Suomen ekonomiliitto SEFE - Suomen eläinlääkäriliitto - Suomen hammaslääkäriliitto - Suomen lakimiesliitto - Suomen lääkäriliitto - Suomen psykologiliitto - Suomen puheterapeuttiliitto - Tekniikan akateemisten liitto TEK

14

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Yrittäjyysbarometri mittaa yrittäjyyden ilmapiiriä Suomessa Kohderyhminä olivat tällä kertaa uusyrittäjät (1600 alle 5 vuotta yrittäjänä toiminutta vastaajaa) ja suuri yleisö

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen. Selvitys AKAVAn jäsenistössä

Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen. Selvitys AKAVAn jäsenistössä Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen Selvitys AKAVAn jäsenistössä 1 ISBN 952-5628-02-07 Painopaikka: Suomen Graafiset Palvelut 2006 Kannen kuvat: Lehtikuva Oy Julkistettu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Nuorten työasenteet, muutoksessa vai ei?

Nuorten työasenteet, muutoksessa vai ei? Nuorten työasenteet, muutoksessa vai ei? Mistä työlle tekijöitä -seminaari Outokumpu 1.11. Terhi-Anna Wilska Turun kauppakorkeakoulu Nuorten työasenteiden mittaaminen Nuorisobarometreissa Vuodesta 1994

Lisätiedot

Millaisia osaajia työelämä tarvitsee?

Millaisia osaajia työelämä tarvitsee? Millaisia osaajia työelämä tarvitsee? Tulevaisuuden moniosaaja -koulutus 5.10.2016 Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät Monipuoliset palvelut jäsenille Neuvonta Koulutus Viestintä Verkostot Jäsenedut

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 1 Tältä yrittäjyys näyttää tänään 2 Yritysten henkilöstö eri kokoluokkien yrityksissä

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin

Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin Miten yliopisto-opiskelu tuottaa työyhteisövalmiuksia? Ida Mielityinen asiantuntija, koulutuspolitiikka Suvi Pulkkinen varapuheenjohtaja, Akavan opiskelijat

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuoli 1 / 20. UKKO.fi käyttäjäkysely kesä Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuoli Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 Mies Nainen Mies Nainen 65,78% 148 34,22% 77 Yhteensä 225 1 / 20 Q2 Ikä vuosina Vastattuja: 225 Ohitettuja: 0 65+ 17% (38) 51-64 83% (187) alle 20 21-30 31-40

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus IV Ohjaamo-päivät 16. 17.3.2016, Vantaa Nuorten tukeminen kannattaa aina tilastoista arkikokemuksiin Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläk.), Tilastokeskus 6100000

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT

KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Noora Järnefelt Tutkimus tutuksi 15.4.2011 KOULUTUS JA PITEMMÄT TYÖURAT Tuoko koulutus lisää työvuosia? Miksi koulutetut pysyvät työelämässä ä ä pitempään? Miten eläkejärjestelmä

Lisätiedot

NEUVOTTELUJEN SUJUMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI MARRASKUU 2014 N=960

NEUVOTTELUJEN SUJUMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI MARRASKUU 2014 N=960 NEUVOTTELUJEN SUJUMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI MARRASKUU 01 N=960 YHTEENVETOA Lähes neljännes SAK:laisista luottamushenkilöistä kertoo, että neuvottelutoiminta työpaikalla

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070

PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 PÄIHDEOHJELMAT SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HELMIKUU 2014 N= 1070 YHTEENVETOA SAK:laisilla työpaikoilla on paljon päihdeongelmia. Päihdeohjelmat/toimintamallit sekä puuttuminen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2017 Agronomiliitto 5 964 Akavan Erityisalat 26 581 Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 1 519 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 739 Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 753 DIFF

Lisätiedot

Köyhyyden notkelmat. Pieksämäki Pekka Myrskylä

Köyhyyden notkelmat. Pieksämäki Pekka Myrskylä Köyhyyden notkelmat Pieksämäki 9-10.12.2015 Pekka Myrskylä Yritän seuraavassa määritellä vuoden 2013 työssäkäyntitilaston ja tulonjaon kokonaistilaston avulla niitä ihmisryhmiä, jotka maassamme elävät

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjyys. Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus

Yrittäjyys. Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus Yrittäjyys Yrittäjyys Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan niin omassa yrityksessä työskenneltäessä kuin työntekijänä toisen

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Kaupan näkymät

Kaupan näkymät Kaupan näkymät 2017 2018 Joitakin poimintoja ennusteesta Koko materiaali on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia ja tilastoja -osiosta. Vuosi 2016: liikevaihto Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Jakamistalous muuttaa työtä mutta miten?

Jakamistalous muuttaa työtä mutta miten? Palkansaajat jakamistaloudessa seminaari Jakamistalous muuttaa työtä mutta miten? Anne Kovalainen, professori, Turun yliopisto SWiPE tutkimushankkeen johtaja Suomen Akatemia Jakamistalous? Keikkatalous?

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot