Akavalainen yrittäjyys Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalainen yrittäjyys 29.10.2008 Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Akavalainen yrittäjyys Oulun yliopisto Mats Nyman Elinkeinopoliittinen asiamies yritystä Suomessa Enemmän kuin koskaan aikaisemmin ( kpl vuonna 1994) uutta yritystä v. 2007, +12 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus yrityskannasta on n. 99,8 prosenttia. Alle 10 hengen yrityksiä oli 93 %, joista pääosa työllistää alle 2 henkilöä. Yksinyrittäjät 2/3 yrittäjistä, kpl Naisyrittäjiä , eli 1/3 kaikista yrittäjistä maahanmuuttajien yritystä jotka työllistävät henkilöä. Suurimmat alat: Palveluala ( ), Kauppa (47.000) ja Teollisuus (27.000) Uusista työpaikoista 80% syntyy p&k-yrityksissä Kasvuyrityksiä on Suomessa liian vähän. Kasvuhakuisten yritysten määrä 6 % - Muissa Pohjoismaissa 15 % tai Euroopan maissa 11 %. Suomalaiset kasvuyritykset lähtökohtaisesti suurempia jo aloittaessaan. Kasvuyritykset syntyneet yritys- ja omistusjärjestelyjen kautta vanhoista yrityksistä. Ongelmana riskirahoituksen puute. Kasvuhalukkuuden tulisi olla voimakkaampaa. TEM 2008

2 Yrittäjän Akava Tavoitteena, että jokainen korkeasti koulutettu menestyy työelämässä. Kasvavia yrittäjyyden aloja; liike-elämän palvelut, hyvinvointipalvelut. Työvoimapula julkisella sektorilla > lisää ammatinharjoittajia. Suomessa yritystä, joista yksinyrittäjiä, joista huomattava osa lähentelee eläkeikää. Haasteena turvata olemassa olevaa työpaikkaa. > Akateeminen jatkajapörssi? Yrittäjäura varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle Korkeasti koulutettujen yritysten toimintaympäristöä, toimeentulon edellytyksiä sekä rahoitus- ja neuvontapalveluita tulee määrätietoisesti vahvistaa. AKAVALAISET YRITTÄJYYDEN YDINTAVOITTEET Sosiaaliturva Korkeasti koulutetun pienyrittäjän sosiaaliturva on saatettava palkansaajan sosiaaliturvan tasolle. Samalla uusiin yrittäjyyden muotoihin on vastattava muun muassa sosiaaliturvaa kehittämällä. Koulutus Korkeakouluopiskelijoiden tulee saada jo opintovaiheessa tietoa oman alansa työllistymisvaihtoehdoista, ja heitä tulee perehdyttää yrittämisen mahdollisuuksiin alalla kuin alalla. Myös korkeasti koulutettujen yrittäjien täydennyskoulutukseen on panostettava. Verotus Arvonlisä- ja muissa yritysverotuskysymyksissä on otettava huomioon erityisesti korkeasti koulutettujen pienyrittäjien toimeentulomahdollisuudet. Julkisen sektorin rooli Julkisen sektorin on luotava aktiivisesti markkinoita korkeasti koulutetulle yrittäjyydelle. Julkisia yrityspalveluja on uudistettava vastaamaan erityisesti korkeasti koulutettujen pienyritysten tarpeita. Samalla julkisen sektorin lisääntyvässä ostopalvelutoiminnassa on otettava tasavertaisesti huomioon palveluja tuottavan korkeasti koulutetun yrittäjän asema. Pientyönantajan velvoitteet Pientyönantajien työoikeudellista osaamista on tuettava ja seurattava kolmikantaisesti. Kasvu ja kansainvälistyminen Korkeasti koulutettujen, tietointensiivisten yritysten innovaatiotoimintaa, liiketoimintaosaamista, kasvua ja kansainvälistymistä on määrätietoisesti edistettävä.

3 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta AKAVAssa Jäsenjärjestöt AKAVAn hallitus AYJ - Akavan sis. yrittäjätoiminta Elinkeinopoliittinen toimikunta - laaja elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys JSJ - julkisen sektorin ostopalvelutoiminta AYJ: ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaosto JSJ: julkisen sektorin jaosto Mats Nyman, elinkeinopoliittinen asiamies Jaana Meklin, lakimies Akavan jäsenmäärän kehitys 1000 jäsentä

4 Yrittäjien osuus Suomen työllisestä työvoimasta koulutusasteen mukaan , % Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste,5 15,5 15,2 14,8 14,3 14,0 13,6 13,0 12,8 12,9 12,7 12,6 12,9 12,1 8,7 7,8 Y r i t t ä j i e n o s u u s k a i k i s t a t y ö l l i s i s t ä Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimukset; Copyright: Paasio, K - Pukkinen T. 2006, Oma päivitys Akavassa ammatinharjoittajaa ja yrittäjää 20 % 4 % 50 % 16 % 10 % Eri alojen lääkärit Muu sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteellinen ala Tekniikka ja luonnontieteet Maa- ja metsä- sekä ympäristöala

5 Akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat toimialoittain 2006 Yhteensä YHteensä Päätoimiset: Sivutoimiset: Osuus työssä olevista % Naisten osuus yrittäjistä/amm.- harjoittajista % 5% 45% Eri Eri alojen alojen lääkärit Päätoimiset Sivutoimiset % 47% Tekniikka Tekniikka ja luonnon ja luonnontieteet % 18% Yhteiskuntatieteelli Yhteiskuntatieteellinen ala % 38% Muu sosiaali- ja ter ja terveysala % 78% Maa- Maa-, ja metsä- metsä- sekä ja ympäristöala % 39% Lähteet: AKAVAn jäsenjärjestöjen ilmoitukset sekä Korkeastikoulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen - selvitys AKAVA jäsenistöstä Akavalaisten itsensä työllistäminen yrittäjänä, ammatinharjoittajana tms., % Ikä Alin korkeaaste K o u l u t u s a s t e Alempi Ylempi korkeakouluaste korkeakouluaste Tutkijakoulutus Kaikki Miehet Naiset Alle yli 50 Kyselyhetkellä tai aiemmin uransa aikana jollakin tavoin työllistänyt itsensä* On tällä hetkellä palkansaaja-asemassa, mutta aiemmin urallaan työllistänyt itsensä päätoimisesti On tällä hetkellä palkansaaja-asemassa, mutta aiemmin urallaan työllistänyt itsensä sivutoimisesti Kyselyhetkellä jollakin tapaa työllistää itsensä Itsensä työllistäminen viikolla 43 vuonna 2006, % Päätoiminen yrittäjä 1,5 2,2 0,8 0,6 1,4 2,5 0,4 1,2 1,8 1,3 Päätoiminen ammatinharjoittaja 1,2 0,6 1,8 1,6 0,7 1,7 1,6 0,3 1,8 0,0 Sivutoiminen yrittäjä 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1,8 1,1 1,2 1,4 4,1 Sivutoiminen ammatinharjoittaja 1,8 2,1 1,6 1,0 2,0 2,1 4,0 0,6 2,2 2,9 Teki töitä toimeksiantoina eri työn teettäjille 0,9 1,2 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 0,7 2,2 *) Pää- tai sivutoimisena yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina

6 Akavalaisten ammatinharjoittajaksi / yrittäjäksi ryhtymisen kannusteet 2006, % Luonteva askel Luonteva urakehitykselle askel 36 Lisätulot Lisätulot palkkatyön palkkatyön ohella 33 Houkutteleva liiketoimintamahdollisuus Havaitsin houkuttele 23 Tyytymättömyys Tyytymättömyys senhetkiseen työhön Tarjoutui Tarjoutui mahdollisuus (esim. perheyrityksen jatkaminen) Ei muuta Ei työllistymiskeinoa muuta Epävarma työsuhde Työsuhde päättymässä 8 8 Työnantajan Työnantajan ehdotus ehdotus jatkaa työtä itsenäisenä yrittäjänä 2 Lähde: Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen; Selvitys AKAVAn jäsenistössä Mihin korkeasti koulutettujen yrittäjyydessä tulee panostaa Akavalaisten yrittäjien/ammatinharjoittajien näkemykset 2006, % Sosiaaliturvan Sosiaaliturvan parantaminen Verotuksen Verotuksen keventäminen Yrittäjäkoulutus osaksi kaikkea Yrittäjäkoulutus korkeakoulutusta osa Työssä jaksamisen Työssä jaksamisen edistäminen Yrittämistä koskevan lainsäädännön Yrittämistä parantaminen koskevan Pientyönantajan työnantajavelvollisuuksien hallinnan Pientyönantajan edistäminen työn Neuvotteluaseman vahvistaminen ulkoistetuissa Neuvotteluaseman ostopalveluissa vah Julkisten neuvontapalveluiden Julkisten laadun parantaminen neuvontapa Naisten yrittäjyyden Korkeasti edistäminen koulutettu Arvonlisäverotuksen Arvonlisäverotuksen selkeyttäminen Aseman vahvistamien Aseman vahvistamien EU:n tasolla Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen Rahoitusmahdollisuuk alkuvaiheessa Kasvuhaluisen koulutetun yrittäjyyden rahoitusmahd. Kasvuhaluisen parantaminen koulut Pää- ja sivutoimisen Pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden määritelmän yhtenäistäminen eri viranomaisilla Osuus vastaajista, % Lähde: Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen; Selvitys AKAVAn jäsenistössä

7 Oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi, % Kaikki Mies Nainen Ikäryhmä Alle 35-v v. Yli 50-v Kyllä Olen harkinnut En En osaa sanoa Olen pää- / sivutoiminen yrittäjä / ammatinharjoittaja AKAVAn järjestötutkimus, marraskuu 2006 Miten aiotaan ryhtyä yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi Kaikki Yhteensä Mies Nainen Ikäryhmä Yli 50-v v. Alle 35-v Työnantaja Yksityinen Julkinen Päätoimisena Sivutoimisena Ei osaa sanoa AKAVAn järjestötutkimis, marraskuu 2006

8 Miksi yrittäjyys ei ole sinulle mahdollinen? Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä Epävarma perusturva Pelko taloudellisesta epäonnistumisesta Joutuu ottamaan liian suuria riskejä Puuttuu hyvä yritysidea Heikko työsuhdeturva Vapaa-aikaa ei jää riittävästi Oman työn myymisen vaikeus En ole yrityshenkinen Joutuu tekemään liikaa töitä Joutuu toimimaan liian yksin Yritykseen liittyvä byrokratia Yrittäjällä ei ole työkavereita Osaaminen on jatkuvalla koetuksella Koulutukseni/koulutusalani ei sovellu yrittämiseen En tiedä kuinka yritys perustetaan käytännössä Osaamisalallani ei ole töitä uusille yrittäjille AKAVAn järjestötutkimus, marraskuu 2006 Kaikki Mies Nainen Korkeasti koulutettu yrittäjä; mielipiteitä ja asenteita yrittäjyydestä Sampo Pankin yrittäjätutkimus 2007 Akavan talouspoliittinen yksikkö 2008

9 Yrityksen henkilöstö, omistusosuus ja liikevaihto, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Henkilöstön määrä, % Omistusosuus, % Liikevaihto vuodessa, % 1 henkilö % 51-99% Alle 50 (000 euroa) % % yli % yli % % % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Yksin yrittäjien liikevaihto vuodessa, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (975) Alle 50 (000 euroa) yli % % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto

10 Yrityksen tulevaisuus kolmen vuoden aikana, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Tavoitteena kasvattaa yritystä Tavoitteena voimakkaasti kasvatta Tavoitteena kasvattaa Tavoitteena kasvatta yritystä jonkin verran Yritys sopivan kokoinen, tavoitteena Yritys on sopivan ko pitää toiminta nykyisellä tasolla Yritys tulee pienenemään Yritys tulee pienene lähivuosina % Sukupolven vaihdos: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 3 % 97 % 100 % Muu yrittäjä 5 % 95 % 100 % Yrityksen tai osuuden myyminen: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 11 % 89 % 100 % Muu yrittäjä 12 % 88 % 100 % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Yksin yrittäjien tulevaisuus kolmen vuoden aikana, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (975) Tavoitteena kasvattaa Tavoitteena kasvatta yritystä voimakkaasti Tavoitteena kasvattaa yritystä Tavoitteena jonkin kasvatta verran Yritys sopivan kokoinen, tavoitteena Yritys on pitää sopivan toiminta ko nykyisellä tasolla Yritys Yritys tulee tulee pienenemään pienene lähivuosina % Sukupolven vaihdos: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 0,2 % 99,8 % 100 % Muu yrittäjä 2 % 98 % 100 % Yrityksen tai osuuden myyminen: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 5 % 95 % 100 % Muu yrittäjä 7 % 93 % 100 % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto

11 Palkansaajien suhtautuminen yrittäjäksi ryhtymiseen, % Korkeasti koulutettu (1006) Muu palkansaaja (1583) Harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä harkinnut yritt. ryh Voisi harkita voisi yrittäjäksi harkita ryhtymistä yritt Tuskin tulee harkitsemaan tuskin yrittäjäksi tulee ryhtymistä harkits Täysin täysin varma varma ettei koskaan ettei k harkitse yrittäjäksi ryhtymistä 7 14 Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto % Yrittäjien ja palkansaajien tyytyväisyys työhön liittyviin asioihin sekä arviot siitä, mihin suuntaan ne tulevat muuttumaan 5 vuoden aikana Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Työn Työn haastavuus Muu yrittäjä (2262) Korkeasti koulutettu palkansaaja (1006) 1 2 +/-/ =Ei lainkaan tyytyväinen = Erittäin tyytyväinen 3,7 3,6 Muu palkansaaja (1583) 4,3 4,2 Muutosarvio 5 v:n aikana*) Työn Työn sisältö 3,7 3,6 4,2 4, Asema Asema työelämässä 3,5 3,4 4,0 4, Työkaverit 4,0 4,0 4,0 4, Tekemäni työn arvostus 3,2 3,4 3,7 3, Urakehitys 3,0 3,2 3,7 3, Työssä Työssä jaksaminen 3,5 3,4 3,4 3, Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto *) Jos yli 50 muuttuu parempaan suuntaan; jos alle 50 muuttuu huonompaan suuntaan

12 Yrittäjien ja palkansaajien kokemat tunteet työssään jatkuvasti tai päivittäin, % (Vastaajilla mahdollisuus valita jatkuvasti, päivittäin, viikoittain, kuukausittain, silloin tällöi tai ei koskaan) Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Korkeasti koulutettu palkansaaja (1006) Muu palkansaaja (1583) Itsenäisyys Itsenäisyys Vapaus Hyödyllisyys Onnellisuus Palkitsevuus Ylpeys Arvostus Menestys Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Alustava liiketoimintasuunnitelma LIIKEIDEA Mitä myyn? Kenelle myyn? Miten myyn? OSAAMINEN Mikä työkokemus ja koulutus minulla ovat? Onko minulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä? Mitä ominaisuuksia tarvitsen lisää? TUOTE/PALVELU Mikä on tuotteeni / tarjoamani palvelu? Mitä etua tai hyötyä siitä on asiakkaalle? Vastaako tuotteeni tai palveluni laatu pyytämääni hintaa? ASIAKKAAT/ MARKKINAT Ketkä ovat asiakkaani ja kohderyhmäni? Kuinka paljon asiakkaita on? Missä asiakkaat sijaitsevat? Ketkä ovat pahimmat kilpailijani? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? OMA YRITYKSENI Yrityksen toimitilat ja sijainti? Mitä tuotantovälineitä tarvitsen? Tarvitsenko työvoimaa? Mmainosvälineitä ja myynninedistämistoimenpiteitä? Vakuutukset? KIRJANPITO JA TALOUDEN SUUNNITTELU Miten aion hoitaa kirjanpidon? Miten aion järjestää rahoituksen?

13 Yrittäjyyteen liittyviä linkkejä Neuvonta Sosiaaliturva Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa Ammatinharjoittajan ja yrittäjän työttömyysturva Eläkkeeseen ja eläkevakuuttamiseen liittyvää tietoa Verotus Verohallitus Veronmaksajien keskusliitto Kirjanpito Pientyönantajien maksupalvelu Tilitoimistot Kilpailulainsäädäntö, patentit Kilpailuoikeudellinen tietopaketti Patentti- ja rekisterioikeus Yrittäjyys Akavan jäsenjärjestöissä Useassa AKAVAn jäsenjärjestössä on varsin aktiivista ammatinharjoittaja- ja yrittäjätoimintaa, ja niissä toimii oman alan yrittäjien edunvalvontaa hoitava yrittäjävaliokunta. Osassa erityisille yrityssivuille pääsemiseksi vaaditaan salasana, jonka saavat vain kyseisen järjestön jäsenet. - Agronomiliitto (Asiantuntijapörssi sieltä yrittäjät) - Akavan Erityisalat - Insinööriliitto - Suomen arkkitehtiliitto SAFA - Suomen ekonomiliitto SEFE - Suomen eläinlääkäriliitto - Suomen hammaslääkäriliitto - Suomen lakimiesliitto - Suomen lääkäriliitto - Suomen psykologiliitto - Suomen puheterapeuttiliitto - Tekniikan akateemisten liitto TEK

14

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 36/2012 stenholm pekka aaltonen satu Yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Pienyrittäjälle tukea

Pienyrittäjälle tukea Pienyrittäjälle tukea ESISELVITYS TUEN TARPEESTA PIENYRITTÄJÄN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN Christian Peltonen & Ilona Pitkänen Kirkko Helsingissä -julkaisuja 3. 2015 Pienyrittäjälle

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella

Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Mira Ihalainen KANNATTAA YRITTÄÄ! Tutkimus pk-yritysten menestymisestä Savonlinnan talousalueella Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

Mistä yrittäjät tulevat?

Mistä yrittäjät tulevat? Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 198/2006 Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 198/2006 Helsinki 2006 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot