Akavalainen yrittäjyys Oulun yliopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalainen yrittäjyys 29.10.2008 Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Akavalainen yrittäjyys Oulun yliopisto Mats Nyman Elinkeinopoliittinen asiamies yritystä Suomessa Enemmän kuin koskaan aikaisemmin ( kpl vuonna 1994) uutta yritystä v. 2007, +12 prosenttia. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus yrityskannasta on n. 99,8 prosenttia. Alle 10 hengen yrityksiä oli 93 %, joista pääosa työllistää alle 2 henkilöä. Yksinyrittäjät 2/3 yrittäjistä, kpl Naisyrittäjiä , eli 1/3 kaikista yrittäjistä maahanmuuttajien yritystä jotka työllistävät henkilöä. Suurimmat alat: Palveluala ( ), Kauppa (47.000) ja Teollisuus (27.000) Uusista työpaikoista 80% syntyy p&k-yrityksissä Kasvuyrityksiä on Suomessa liian vähän. Kasvuhakuisten yritysten määrä 6 % - Muissa Pohjoismaissa 15 % tai Euroopan maissa 11 %. Suomalaiset kasvuyritykset lähtökohtaisesti suurempia jo aloittaessaan. Kasvuyritykset syntyneet yritys- ja omistusjärjestelyjen kautta vanhoista yrityksistä. Ongelmana riskirahoituksen puute. Kasvuhalukkuuden tulisi olla voimakkaampaa. TEM 2008

2 Yrittäjän Akava Tavoitteena, että jokainen korkeasti koulutettu menestyy työelämässä. Kasvavia yrittäjyyden aloja; liike-elämän palvelut, hyvinvointipalvelut. Työvoimapula julkisella sektorilla > lisää ammatinharjoittajia. Suomessa yritystä, joista yksinyrittäjiä, joista huomattava osa lähentelee eläkeikää. Haasteena turvata olemassa olevaa työpaikkaa. > Akateeminen jatkajapörssi? Yrittäjäura varteenotettava vaihtoehto palkkatyölle Korkeasti koulutettujen yritysten toimintaympäristöä, toimeentulon edellytyksiä sekä rahoitus- ja neuvontapalveluita tulee määrätietoisesti vahvistaa. AKAVALAISET YRITTÄJYYDEN YDINTAVOITTEET Sosiaaliturva Korkeasti koulutetun pienyrittäjän sosiaaliturva on saatettava palkansaajan sosiaaliturvan tasolle. Samalla uusiin yrittäjyyden muotoihin on vastattava muun muassa sosiaaliturvaa kehittämällä. Koulutus Korkeakouluopiskelijoiden tulee saada jo opintovaiheessa tietoa oman alansa työllistymisvaihtoehdoista, ja heitä tulee perehdyttää yrittämisen mahdollisuuksiin alalla kuin alalla. Myös korkeasti koulutettujen yrittäjien täydennyskoulutukseen on panostettava. Verotus Arvonlisä- ja muissa yritysverotuskysymyksissä on otettava huomioon erityisesti korkeasti koulutettujen pienyrittäjien toimeentulomahdollisuudet. Julkisen sektorin rooli Julkisen sektorin on luotava aktiivisesti markkinoita korkeasti koulutetulle yrittäjyydelle. Julkisia yrityspalveluja on uudistettava vastaamaan erityisesti korkeasti koulutettujen pienyritysten tarpeita. Samalla julkisen sektorin lisääntyvässä ostopalvelutoiminnassa on otettava tasavertaisesti huomioon palveluja tuottavan korkeasti koulutetun yrittäjän asema. Pientyönantajan velvoitteet Pientyönantajien työoikeudellista osaamista on tuettava ja seurattava kolmikantaisesti. Kasvu ja kansainvälistyminen Korkeasti koulutettujen, tietointensiivisten yritysten innovaatiotoimintaa, liiketoimintaosaamista, kasvua ja kansainvälistymistä on määrätietoisesti edistettävä.

3 Elinkeinopoliittinen edunvalvonta AKAVAssa Jäsenjärjestöt AKAVAn hallitus AYJ - Akavan sis. yrittäjätoiminta Elinkeinopoliittinen toimikunta - laaja elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys JSJ - julkisen sektorin ostopalvelutoiminta AYJ: ammatinharjoittajien ja yrittäjien jaosto JSJ: julkisen sektorin jaosto Mats Nyman, elinkeinopoliittinen asiamies Jaana Meklin, lakimies Akavan jäsenmäärän kehitys 1000 jäsentä

4 Yrittäjien osuus Suomen työllisestä työvoimasta koulutusasteen mukaan , % Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste,5 15,5 15,2 14,8 14,3 14,0 13,6 13,0 12,8 12,9 12,7 12,6 12,9 12,1 8,7 7,8 Y r i t t ä j i e n o s u u s k a i k i s t a t y ö l l i s i s t ä Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimukset; Copyright: Paasio, K - Pukkinen T. 2006, Oma päivitys Akavassa ammatinharjoittajaa ja yrittäjää 20 % 4 % 50 % 16 % 10 % Eri alojen lääkärit Muu sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteellinen ala Tekniikka ja luonnontieteet Maa- ja metsä- sekä ympäristöala

5 Akavalaiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat toimialoittain 2006 Yhteensä YHteensä Päätoimiset: Sivutoimiset: Osuus työssä olevista % Naisten osuus yrittäjistä/amm.- harjoittajista % 5% 45% Eri Eri alojen alojen lääkärit Päätoimiset Sivutoimiset % 47% Tekniikka Tekniikka ja luonnon ja luonnontieteet % 18% Yhteiskuntatieteelli Yhteiskuntatieteellinen ala % 38% Muu sosiaali- ja ter ja terveysala % 78% Maa- Maa-, ja metsä- metsä- sekä ja ympäristöala % 39% Lähteet: AKAVAn jäsenjärjestöjen ilmoitukset sekä Korkeastikoulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen - selvitys AKAVA jäsenistöstä Akavalaisten itsensä työllistäminen yrittäjänä, ammatinharjoittajana tms., % Ikä Alin korkeaaste K o u l u t u s a s t e Alempi Ylempi korkeakouluaste korkeakouluaste Tutkijakoulutus Kaikki Miehet Naiset Alle yli 50 Kyselyhetkellä tai aiemmin uransa aikana jollakin tavoin työllistänyt itsensä* On tällä hetkellä palkansaaja-asemassa, mutta aiemmin urallaan työllistänyt itsensä päätoimisesti On tällä hetkellä palkansaaja-asemassa, mutta aiemmin urallaan työllistänyt itsensä sivutoimisesti Kyselyhetkellä jollakin tapaa työllistää itsensä Itsensä työllistäminen viikolla 43 vuonna 2006, % Päätoiminen yrittäjä 1,5 2,2 0,8 0,6 1,4 2,5 0,4 1,2 1,8 1,3 Päätoiminen ammatinharjoittaja 1,2 0,6 1,8 1,6 0,7 1,7 1,6 0,3 1,8 0,0 Sivutoiminen yrittäjä 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1,8 1,1 1,2 1,4 4,1 Sivutoiminen ammatinharjoittaja 1,8 2,1 1,6 1,0 2,0 2,1 4,0 0,6 2,2 2,9 Teki töitä toimeksiantoina eri työn teettäjille 0,9 1,2 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 1,0 0,7 2,2 *) Pää- tai sivutoimisena yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina

6 Akavalaisten ammatinharjoittajaksi / yrittäjäksi ryhtymisen kannusteet 2006, % Luonteva askel Luonteva urakehitykselle askel 36 Lisätulot Lisätulot palkkatyön palkkatyön ohella 33 Houkutteleva liiketoimintamahdollisuus Havaitsin houkuttele 23 Tyytymättömyys Tyytymättömyys senhetkiseen työhön Tarjoutui Tarjoutui mahdollisuus (esim. perheyrityksen jatkaminen) Ei muuta Ei työllistymiskeinoa muuta Epävarma työsuhde Työsuhde päättymässä 8 8 Työnantajan Työnantajan ehdotus ehdotus jatkaa työtä itsenäisenä yrittäjänä 2 Lähde: Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen; Selvitys AKAVAn jäsenistössä Mihin korkeasti koulutettujen yrittäjyydessä tulee panostaa Akavalaisten yrittäjien/ammatinharjoittajien näkemykset 2006, % Sosiaaliturvan Sosiaaliturvan parantaminen Verotuksen Verotuksen keventäminen Yrittäjäkoulutus osaksi kaikkea Yrittäjäkoulutus korkeakoulutusta osa Työssä jaksamisen Työssä jaksamisen edistäminen Yrittämistä koskevan lainsäädännön Yrittämistä parantaminen koskevan Pientyönantajan työnantajavelvollisuuksien hallinnan Pientyönantajan edistäminen työn Neuvotteluaseman vahvistaminen ulkoistetuissa Neuvotteluaseman ostopalveluissa vah Julkisten neuvontapalveluiden Julkisten laadun parantaminen neuvontapa Naisten yrittäjyyden Korkeasti edistäminen koulutettu Arvonlisäverotuksen Arvonlisäverotuksen selkeyttäminen Aseman vahvistamien Aseman vahvistamien EU:n tasolla Rahoitusmahdollisuuksien parantaminen Rahoitusmahdollisuuk alkuvaiheessa Kasvuhaluisen koulutetun yrittäjyyden rahoitusmahd. Kasvuhaluisen parantaminen koulut Pää- ja sivutoimisen Pää- ja sivutoimisen yrittäjyyden määritelmän yhtenäistäminen eri viranomaisilla Osuus vastaajista, % Lähde: Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen; Selvitys AKAVAn jäsenistössä

7 Oletko valmis ryhtymään yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi, % Kaikki Mies Nainen Ikäryhmä Alle 35-v v. Yli 50-v Kyllä Olen harkinnut En En osaa sanoa Olen pää- / sivutoiminen yrittäjä / ammatinharjoittaja AKAVAn järjestötutkimus, marraskuu 2006 Miten aiotaan ryhtyä yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi Kaikki Yhteensä Mies Nainen Ikäryhmä Yli 50-v v. Alle 35-v Työnantaja Yksityinen Julkinen Päätoimisena Sivutoimisena Ei osaa sanoa AKAVAn järjestötutkimis, marraskuu 2006

8 Miksi yrittäjyys ei ole sinulle mahdollinen? Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä Epävarma perusturva Pelko taloudellisesta epäonnistumisesta Joutuu ottamaan liian suuria riskejä Puuttuu hyvä yritysidea Heikko työsuhdeturva Vapaa-aikaa ei jää riittävästi Oman työn myymisen vaikeus En ole yrityshenkinen Joutuu tekemään liikaa töitä Joutuu toimimaan liian yksin Yritykseen liittyvä byrokratia Yrittäjällä ei ole työkavereita Osaaminen on jatkuvalla koetuksella Koulutukseni/koulutusalani ei sovellu yrittämiseen En tiedä kuinka yritys perustetaan käytännössä Osaamisalallani ei ole töitä uusille yrittäjille AKAVAn järjestötutkimus, marraskuu 2006 Kaikki Mies Nainen Korkeasti koulutettu yrittäjä; mielipiteitä ja asenteita yrittäjyydestä Sampo Pankin yrittäjätutkimus 2007 Akavan talouspoliittinen yksikkö 2008

9 Yrityksen henkilöstö, omistusosuus ja liikevaihto, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Henkilöstön määrä, % Omistusosuus, % Liikevaihto vuodessa, % 1 henkilö % 51-99% Alle 50 (000 euroa) % % yli % yli % % % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Yksin yrittäjien liikevaihto vuodessa, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (975) Alle 50 (000 euroa) yli % % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto

10 Yrityksen tulevaisuus kolmen vuoden aikana, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Tavoitteena kasvattaa yritystä Tavoitteena voimakkaasti kasvatta Tavoitteena kasvattaa Tavoitteena kasvatta yritystä jonkin verran Yritys sopivan kokoinen, tavoitteena Yritys on sopivan ko pitää toiminta nykyisellä tasolla Yritys tulee pienenemään Yritys tulee pienene lähivuosina % Sukupolven vaihdos: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 3 % 97 % 100 % Muu yrittäjä 5 % 95 % 100 % Yrityksen tai osuuden myyminen: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 11 % 89 % 100 % Muu yrittäjä 12 % 88 % 100 % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Yksin yrittäjien tulevaisuus kolmen vuoden aikana, % Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (975) Tavoitteena kasvattaa Tavoitteena kasvatta yritystä voimakkaasti Tavoitteena kasvattaa yritystä Tavoitteena jonkin kasvatta verran Yritys sopivan kokoinen, tavoitteena Yritys on pitää sopivan toiminta ko nykyisellä tasolla Yritys Yritys tulee tulee pienenemään pienene lähivuosina % Sukupolven vaihdos: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 0,2 % 99,8 % 100 % Muu yrittäjä 2 % 98 % 100 % Yrityksen tai osuuden myyminen: Kyllä Ei Yhteensä Akateeminen yrittäjä 5 % 95 % 100 % Muu yrittäjä 7 % 93 % 100 % Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto

11 Palkansaajien suhtautuminen yrittäjäksi ryhtymiseen, % Korkeasti koulutettu (1006) Muu palkansaaja (1583) Harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä harkinnut yritt. ryh Voisi harkita voisi yrittäjäksi harkita ryhtymistä yritt Tuskin tulee harkitsemaan tuskin yrittäjäksi tulee ryhtymistä harkits Täysin täysin varma varma ettei koskaan ettei k harkitse yrittäjäksi ryhtymistä 7 14 Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto % Yrittäjien ja palkansaajien tyytyväisyys työhön liittyviin asioihin sekä arviot siitä, mihin suuntaan ne tulevat muuttumaan 5 vuoden aikana Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Työn Työn haastavuus Muu yrittäjä (2262) Korkeasti koulutettu palkansaaja (1006) 1 2 +/-/ =Ei lainkaan tyytyväinen = Erittäin tyytyväinen 3,7 3,6 Muu palkansaaja (1583) 4,3 4,2 Muutosarvio 5 v:n aikana*) Työn Työn sisältö 3,7 3,6 4,2 4, Asema Asema työelämässä 3,5 3,4 4,0 4, Työkaverit 4,0 4,0 4,0 4, Tekemäni työn arvostus 3,2 3,4 3,7 3, Urakehitys 3,0 3,2 3,7 3, Työssä Työssä jaksaminen 3,5 3,4 3,4 3, Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto *) Jos yli 50 muuttuu parempaan suuntaan; jos alle 50 muuttuu huonompaan suuntaan

12 Yrittäjien ja palkansaajien kokemat tunteet työssään jatkuvasti tai päivittäin, % (Vastaajilla mahdollisuus valita jatkuvasti, päivittäin, viikoittain, kuukausittain, silloin tällöi tai ei koskaan) Korkeasti koulutettu yrittäjä (n=937) Muu yrittäjä (2262) Korkeasti koulutettu palkansaaja (1006) Muu palkansaaja (1583) Itsenäisyys Itsenäisyys Vapaus Hyödyllisyys Onnellisuus Palkitsevuus Ylpeys Arvostus Menestys Lähde: Sampo Pankin Suuren suomalaisen yrittäjäkyselyn 2007 aineisto Alustava liiketoimintasuunnitelma LIIKEIDEA Mitä myyn? Kenelle myyn? Miten myyn? OSAAMINEN Mikä työkokemus ja koulutus minulla ovat? Onko minulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä? Mitä ominaisuuksia tarvitsen lisää? TUOTE/PALVELU Mikä on tuotteeni / tarjoamani palvelu? Mitä etua tai hyötyä siitä on asiakkaalle? Vastaako tuotteeni tai palveluni laatu pyytämääni hintaa? ASIAKKAAT/ MARKKINAT Ketkä ovat asiakkaani ja kohderyhmäni? Kuinka paljon asiakkaita on? Missä asiakkaat sijaitsevat? Ketkä ovat pahimmat kilpailijani? Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut? OMA YRITYKSENI Yrityksen toimitilat ja sijainti? Mitä tuotantovälineitä tarvitsen? Tarvitsenko työvoimaa? Mmainosvälineitä ja myynninedistämistoimenpiteitä? Vakuutukset? KIRJANPITO JA TALOUDEN SUUNNITTELU Miten aion hoitaa kirjanpidon? Miten aion järjestää rahoituksen?

13 Yrittäjyyteen liittyviä linkkejä Neuvonta Sosiaaliturva Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa Ammatinharjoittajan ja yrittäjän työttömyysturva Eläkkeeseen ja eläkevakuuttamiseen liittyvää tietoa Verotus Verohallitus Veronmaksajien keskusliitto Kirjanpito Pientyönantajien maksupalvelu Tilitoimistot Kilpailulainsäädäntö, patentit Kilpailuoikeudellinen tietopaketti Patentti- ja rekisterioikeus Yrittäjyys Akavan jäsenjärjestöissä Useassa AKAVAn jäsenjärjestössä on varsin aktiivista ammatinharjoittaja- ja yrittäjätoimintaa, ja niissä toimii oman alan yrittäjien edunvalvontaa hoitava yrittäjävaliokunta. Osassa erityisille yrityssivuille pääsemiseksi vaaditaan salasana, jonka saavat vain kyseisen järjestön jäsenet. - Agronomiliitto (Asiantuntijapörssi sieltä yrittäjät) - Akavan Erityisalat - Insinööriliitto - Suomen arkkitehtiliitto SAFA - Suomen ekonomiliitto SEFE - Suomen eläinlääkäriliitto - Suomen hammaslääkäriliitto - Suomen lakimiesliitto - Suomen lääkäriliitto - Suomen psykologiliitto - Suomen puheterapeuttiliitto - Tekniikan akateemisten liitto TEK

14

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 Yrittäjyys tilastojen takana Lähde: Suomen Yrittäjät ry Suomessa on noin 270 000 yritystä Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto 4.6.2012 Hankkeen tarve Idea hankkeeseen lähti yrittäjäjärjestöiltä -hanke Huoli yksinyrittäjien ja mikroyritysten henkilöstön jaksamisesta ja toimintaedellytysten turvaamisesta

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010

Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Suomen Yrittäjyysbarometri 2010 Yrittäjyysbarometri mittaa yrittäjyyden ilmapiiriä Suomessa Kohderyhminä olivat tällä kertaa uusyrittäjät (1600 alle 5 vuotta yrittäjänä toiminutta vastaajaa) ja suuri yleisö

Lisätiedot

Kuinka turvaat työllisyytesi?

Kuinka turvaat työllisyytesi? Kuinka turvaat työllisyytesi? Ida Mielityinen Akava Työurat ja osaaminen koetuksella 20.9.2016 Esimerkkejä tulevaisuuden ammateista ihmisten keinotekoisten kehonosien valmistajat nano-teknikot, geneettisten

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 613 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Akateeminen sivutoimiyrittäjyys Alussa, lopussa, välissä?

Akateeminen sivutoimiyrittäjyys Alussa, lopussa, välissä? Akateeminen sivutoimiyrittäjyys Alussa, lopussa, välissä? Anmari Viljamaa & Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulu 23.10.2014 Sisältö Tausta Sivutoimiyrittäjyys alussa ja lopussa välissä Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät

Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät 30.8.2011 Yrittäjyysilmapuntari 2011 Yrittäjyysilmapuntari 2011 -tutkimus on Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Katsaus nuorten yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12.

Katsaus nuorten yrittäjyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12. Katsaus nuorten yrittäjyydestä Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Ylitarkastaja Natalia Härkin, 1.12.2011 Yritysten lukumäärä 1990-2010 pl. alkutuotannon toimialat (Lähteet: Yritys-

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014

10.12.2014. TEK Martti Kivioja 10.12.2014 1 kartoittaa työsuhteen ja sivutoimiyrittäjyyden yhdistämiseen liittyviä ongelmakohtia akateemisen sivutoimiyrittäjän näkökulmasta, kartoittaa akateemisten sivutoimiyrittäjien palvelu- ja edunvalvontatarpeita

Lisätiedot

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio Kaupan päivä 2014 KESKO Puheenjohtaja Ann Selin 20.1.2014 PAM lukuina Jäseniä 230 000 Ammattiosastoja 182 Luottamushenkilöitä noin 5 000 42 työehtosopimusta ja

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen. Selvitys AKAVAn jäsenistössä

Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen. Selvitys AKAVAn jäsenistössä Korkeasti koulutettujen ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimiminen Selvitys AKAVAn jäsenistössä 1 ISBN 952-5628-02-07 Painopaikka: Suomen Graafiset Palvelut 2006 Kannen kuvat: Lehtikuva Oy Julkistettu

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA. OTTY ry YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OTTY ry 7.6.2017 TAUSTAA Suomessa 26 palkansaajakassaa ja kaksi vuonna 1995 perustettua yrittäjäkassaa työttömyyskassojen määrä vähentynyt 42lla vuoden 1992 jälkeen työttömyyskassojen

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

UUDISTUNUT ALUEHALLINTO JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -SEMINAARI

UUDISTUNUT ALUEHALLINTO JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -SEMINAARI UUDISTUNUT ALUEHALLINTO JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ -SEMINAARI Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän merkitys yrityksille Hotel Arthur 30.3.2010 Suomen Yrittäjät johtaja Martti Pallari

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Kevytyrittäjän sosiaaliturva

Kevytyrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän sosiaaliturva 2017 1 Sisältö Kevytyrittäjän sosiaaliturva... 3 Kevytyrittäjän status yrittäjä vai palkansaaja?... 4 Työttömyysturva työttömyysturva ja sivutoiminen yrittäjyys... 5 Sairauspäiväraha

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5.

YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA. 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. YRITTÄJYYDEN MERKITYS KANSANTALOUDESSA 1. Yritysten määrä, henkilöstö 2. Pk-yritysten vienti 3. Yrittäjät 4. Alueellinen tarkastelu 5. Gasellit Yritysten määrä Suomessa Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri

Lisätiedot

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015

Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä. Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yrittäjän näköinen yrityskehittäjä Jyrki Mäkynen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät 23.1.2015 Yritysrakenne Suomessa 0,2% Suuryritykset (250- hlöä) 588 0,9% Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 592 5,5% Pienyritykset

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Edunvalvontaa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä

Näin ryhdyt yrittäjäksi. Yrittäjien oma järjestö. Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt 20 Toimialajärjestöt 64. Jäsenyrityksiä Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397 Aluejärjestöt

Lisätiedot

Näin ryhdyt yrittäjäksi

Näin ryhdyt yrittäjäksi Näin ryhdyt yrittäjäksi Tarvitset hyvän idean. Perusta yritys. Toteuta innolla. Jatka intohimolla. Suomen Yrittäjät auttaa yrittäjyyden eri vaiheissa. Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset 397

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Millaisia osaajia työelämä tarvitsee?

Millaisia osaajia työelämä tarvitsee? Millaisia osaajia työelämä tarvitsee? Tulevaisuuden moniosaaja -koulutus 5.10.2016 Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät Monipuoliset palvelut jäsenille Neuvonta Koulutus Viestintä Verkostot Jäsenedut

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät

Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu. Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät Kokka kohti yrittäjyysyhteiskuntaa: Miten yritysten toimintaympäristö muuttuu Jyrki Mäkynen, puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 1 Tältä yrittäjyys näyttää tänään 2 Yritysten henkilöstö eri kokoluokkien yrityksissä

Lisätiedot

Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin

Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin Yliopistoyhteisöstä valmiuksia työelämän yhteisöihin Miten yliopisto-opiskelu tuottaa työyhteisövalmiuksia? Ida Mielityinen asiantuntija, koulutuspolitiikka Suvi Pulkkinen varapuheenjohtaja, Akavan opiskelijat

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky Satakuntaliitto 19.07.2013 2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky 2 5300 jäsenyrittäjää Työllistää 24 000 27 paikallisyhdistystä 300 luottamusyrittäjää 3 EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET 1. Suomen

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot