KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5. Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5. Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa 3.2."

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 1 / 5 Koonnut TKI-suunnittelija Anne Jääsmaa KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaikessa toiminnassa huomioidaan elinkeinoohjelman läpäisevät teemat painotuksineen: kansainvälisyys, yrittäjyys ja uudet yritykset, osaaminen, uudistumiskyky ja kestävä kehitys Elinkeino-ohjelma 2014, painopisteiden toimintaohjelmat: Alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien hyödyntäminen siirryttäessä resurssitehokkaampaan biotalouteen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014: Vuoden 2014 lukuja: TKI-toiminnan volyymi on alustavasti noin 4,8 milj. e, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus 3,5 milj. e/ 73 % projektisalkun koko : 58 projektia / 9,3 milj. e hankehakemuksia jätettiin 68 kpl, joista 24 hyväksyttiin, 8 odottaa vielä päätöstä ja 36 hylättiin KYAMKIN TKI-TOIMIJAT PAINOALOITTAIN JA KOUVOLAN KAUPUNGIN RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN: budjetti e / käyttö e Kaupungin rahoituksella katetaan toimijoiden kustannuksia (palkat, matkat yms. kulut), jotka liittyvät uusien hankkeiden suunnitteluun. Muu osa toimijoiden kuluista kirjataan eri hankkeille niille tehdyn työn mukaan. Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja sen hyödyntäminen Budjetti e / e + energiayhtiöt (KSS Energia, Haminan Energia) rahoittavat toimintaa e/v painoalapäällikkö Juhani Talvela tutkimuspäällikkö Kirsi Tallinen Puurakentaminen, puutuoteala / budj e / käyttö e tutkimuspäällikkö Petri Heino Hyvinvointi- ja liiketoimintapalvelut / budj e / käyttö e tutkimuspäällikkö Sirkka Komulainen, lähtien Informaatioteknologia / budj e / käyttö e tutkimuspäällikkö Samuli Karevaara Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus / budj e / käyttö e tutkimuspäällikkö Mirva Salokorpi (työsuhde päättynyt 08/2014) tutkimuspäällikkö Mervi Nurminen, NELI (North European Logistics Institute). NELI:n tehtävänä on parantaa yritysten logistista kilpailukykyä, jotta alan kansainväliset kasvumahdollisuudet voidaan realisoida, varmistaa alan koulutuksen ajantasaisuus ja vastaavuus yritysten tarpeisiin, sekä luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja kasvulle. NELI yhdistää logistiset toimijat, koulutuksen ja teollisuuden uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi. UUDISTUVA BIOTALOUS Puurakentaminen ja puutuotteet Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin rakennuslaboratorion ja WoodAcademy-osaamiskeskittymän sekä kaupungin WoodInnon osaamista ja kontakteja. Master s Forthnight. Maakunnan kehittämisraha e. Hyväksytty Muuntuva sairaalatila ja infopiste. Uudenmaan liitto/eakr, e. Hylätty Ikähyvä Kouvola. Uudenmaan liitto/eakr, e, KVLAKK koordinoijana. Hylätty Biotalouden vertikaalinen koulutusyhteistyö, Kyamkin osuus: kehittyvä ammattikorkeakoulu oppivassa puurakentamisen vertikaalisessa verkostossa. Uudenmaan liitto/eakr, , Kinno koordinoi. Hylätty => Jätetty valtakunnalliseen ESR-rahoitushakuun. Käsittelyssä. Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto, Kyamkin osuus: toimintaverkoston osaamisen kehittäminen uusien teknologioiden osaamisen ja tunnettuuden tasolla. Uudenmaan liitto/eakr, , Kinno koordinoi. Hyväksytty : Puusuomi-verkoston Etelä-Suomen aluevastaavana toimiminen konsultointipalvelut, mm. Helsingin Keskustakirjasto: potentiaaliset puutuotetoimittajat alueella MITTARIT lueteltu viereisessä sarakkeessa

2 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 2 / 5 Uusiutuvien luonnonvarojen erityisesti metsien hyödyntäminen uusilla verkostoilla ja liiketoiminnoilla Alueen voimavaroihin ja raaka-aineisiin perustuvan sekä elintarvikkeisiin ja ruokaan kohdistuvan kehittämistyön ja kehittämiskumppanuuksien vahvistaminen Aalto-yliopiston arkkitehtuuri, rakennetekniikka ja SOTERA-insituutin kanssa tehty yhteistyö Kv-verkosto: Royal College, Estoanian Academy of Arts, NTNU, Schalmers Uni, kv-design workshop suunnitelma Saadut apurahat (Heino): Metsämiesten säätiö opintomatka Kanadaan, Puumiesten liitto messumatka Ranskaan Uusiutuva energia Toiminnassa hyödynnetään Kyamkin energiatekniikan laboratorion (mm. päästömittaus), osaamista ja verkostoja sekä simulaatio-laitteistoja Haettu matka-avustusrahoitusta Afrikkaan FinCEALiltä 4000 e. Hyväksytty. TKI-energiakeskittymä kädet ja aivot. Uudenmaan liitto/eakr, e, KSAO koordinaattorina. Hyväksytty. Puhdasta energiaa Kymenlaaksosta. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Kinno koordinoi, osatoteuttajat: Kyamk, LUT, KSAO, Palmenia. Hyväksytty. Midnight Sun - Aurinkovene, Merenkulun säätiö, e. Hyväksytty. Vähähiiliset satamatoiminnot. Uudenmaan liitto / EAKR, e, yhteistyössä Turun yo, Turun amk, Merikotka, Cursor. Hyväksytty. Uuden jätelain käytännön haasteet. ESR, e. Hyväksytty. BSR railway corridor -hanke yhdessä NELIn kanssa ECOOL. Jäähdytyksen energiatehokkuuden kehittäminen vaativissa erikoiskohteissa (jäähallit, suuret rakennukset, uimahallit, logistiikka-alueet, lomakylät, suojelukohteet). WT - Torrefiointiprosessin energiatehokkuuden parantaminen. Tiivistynyt yhteistyö mm. KSAOn Biosammon kanssa; Google- yhteistyön aloitus VTT-yhteistyön kautta laajat mahdollisuudet nostaa Kyamkin osaamisprofiilia ja luotettavuutta Teollisoikeuksien ja IPR teemaan liittyviä viranomaisia, tutkijoita ja yritysedustajia Suomessa, Belgiassa ja Baltian maissa TM Rakennusmaailma palveluasiakkaana ja sen kautta saavutettava näkyvyys ja tunnettuus ERRIN- ja eseia- verkoistoissa toimiminen (mahd. kv. hanketoiminta) EU Sustainable Energy Week -tapahtuman järjestäminen Merikeskus Vellamoon Vahvistuva elintarvikeala Osallistuttu Ruoka-Kouvola Uudeksi Elinkeinokärjeksi -hankkeen tapahtumiin. Kyamkin rooli kehittämisessä liittyy selvitysten ja kartoitusten tekemiseen, elintarvikeketjun logistiikkaan, yritystoiminnan (esim. matkailu, elämystuotanto) kehittämiseen koko sen elinkaaren osalta, esimerkkeinä toimintasuunnitelmat, kannattavuuslaskenta ja markkinointi. Alkutuotannon jatkojalostuksen ja elintarvikeketjun aluetalousvaikutuksen vahvistaminen Koordinoitu ja liiketoimintaa tukeva yhteistoiminta, jolla on taloudelliset tavoitteet Saavutettavuuden hyödyntäminen ja kehittäminen VETOVOIMAISUUTTA KOUVOLAAN Teholan yritysverkoston toiminnan kehittäminen. Maakunnan kehittämisraha, e. Hyväksytty. International Business in Kymenlaakso. EAKR, e. Hyväksytty. Venäläisen raja-aluematkailun ajurit. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Saimaan AMK hallinnoi, osatoteuttajat: Kyamk, Innotrade Oy, Mediatalo Toimelias Oy. Hylätty. HUBITTI. Kyamkin toteutus keskittyy kirjastoympäristön kehittämiseen yhdessä Kouvolan kaupungin kirjaston kanssa. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Haaga-Helia AMK hallinnoi, osatoteuttajat: Kyamk, Laurea AMK, HUMAK, Omnia. Käsittelyssä. KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone. Uudenmaan liitto/eakr, e. Käsittelyssä. PAKO palveluita yrityksille ja opiskelijoille IPR asioissa. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk, koordinoi), LUT osatoteuttajana. Hylätty.

3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 3 / 5 Matkailun sekä palvelualojen tulo- ja työllisyysvaikutusten lisääminen Uusien vetovoimatekijöiden kehittäminen Vaihtovirta osuvaa osaamista työmarkkinoille. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Haaga-Helia AMK koordinoi, osatoteuttajat: Palmenia, Kyamk, Metropolia, Saimia, LAMK, Laurea. Hylätty => Jätetty valtakunnalliseen ESR-hakuun, e. Haaga-Helia amk hallinnoi, osatoteuttajat: Kyamk, Hamk, Oamk, Jamk, Tamk, Centria, Metropolia, Turun amk, Laurea, kokonaisbudjetti e Maaseudulta markkinoille -hanke Vetovoimainen Kymenlaakso -hanke Vesistömatkailun kehittäminen itäisellä Suomenlahdella CB-hakuun. IPR-verkostojen kautta uusia avauksia teknologiateemaan Toteutettu koko maakuntaa hyödyttäviä Kyamkin vetovastuulla olevia Kaakko Kasvuun -toimintoja: Seudun venäläisten ja muiden kv-opiskelijoiden hyödyntäminen seudun markkinoinnissa Suunniteltu työkalua matkailupalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen Lisäksi Kyamk on osatoteuttajana tarjoamassa valmennus- ja koulutuspalveluita EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä kehittämässä palveluosaamista LUOVUUDELLA LIIKETOIMINTAA Osaamiseen, tietoon ja digitaalisuuteen perustuvien liiketoimintojen ja yrittäjyyden vahvistuminen Pakkausteollisuus-digipakkauset (INKA-ohjelma) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on mukana pakkausalaan (äly-, digipakkaukset) liittyvässä kehittämistoiminnassa. InnoPak Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). Kinno koordinoi, osatoteuttajat: LUT, Kyamk. Hyväksytty. Innovaatiot / kiihdytysjärjestelmät Co-Grow Kasvuhakuisten opiskelijalähtöisten yritysten synnyttäminen yrittäjämäisessä innovaatioiden ekosysteemissä. Uudenmaan liitto/eakr, e. Hylätty. Pro-Kasvu yritysten kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn edistäminen. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). Kyamk koordinoi, osatoteuttajat: LUT, Saimia, JAMK. Hylätty. KymRIS trio hankevalmistelu. Maakunnan kehittämisraha, e. Hylätty. KymRIS Social Inclusion. Hämeen ELY/ESR, e. Hylätty. Palveluinnovaatioista uutta liiketoimintaa. Uudenmaan liitto/eakr, e. Hylätty. StarPabs Startup passion in the Central Baltic. Kyamk e, Tallin University, Stockholm School of Economics in Riga, Cursor. Hylätty. Co-evolution for Enhancement and Utilization of Intellectual Property in Knowledge Driven Economies. Tekes, n e. Yhteishanke LUTin kanssa. Hylätty. Luovien alojen / kulttuuriyrittäjyyden liiketoiminta Vuonna 2014 haetut rahoitukset Sustainable Enterprises with Qualified Entrepreneurs. ERASMUS+, koordinoija Turkista + 7 parnteria, kokonaisbudjetti e. Hyväksytty. Speedy liiketalouden opintojen nopeuttaminen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). KSAO hallinnoi, osatoteuttajina mm. Koel ry, JAMK, Kyamk. Hylätty => Jätetty valtakunnalliseen ESR-hakuun, e. KSAO hallinnoi, osatoteuttajat: Kyamk, Haaga-Helia, Hki Business College, kokonaisbudjetti n e. Käsittelyssä. Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille -osahanke. Hämeen ELY-keskus, ESR. Socom hallinnoi, Kyamk osatoteuttajana, e. Hyväksytty. Portit Auki! PK-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien edistämiseksi. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). TAMK koordinoi, osatoteuttajat: JAMK, Turun AMK, SAMK, Kyamk. Hylätty. Siä päätät! ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatioilla ja palvelumuotoilulla. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Kyamk hallinnoi, Hamina osatoteuttajana. Hyväksytty. Perheystävällinen opiskelu Terve väestörakenne. ESR, e. Hyväksytty. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen osaajamentoroiden avulla. Valtakunnallinen ESR, e. Diak hallinnoi, osatoteuttajina mm: Kyamk, Centria, JAMK, Karelia. Käsittelyssä. Palvelu- ja muotoilujohtamisen hanke. Valtakunnallinen ESR, e. Kyamk hallinnoi, osatot.: LUT, HAMK, Savonia, JAMK, Seinäjoen amk, Metropolia. Kokonaisbudj e. Käsittelyssä. Liikunta nuorten osallisuuden edistäjänä. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk).Kumppani KymLI. Hylätty. Living Lab DOMHEM: User Driven Design in Home Environment. ERASMUS+, e. Kyamk koordinoi, osatoteuttajat: Leeds, Pietari, Puola, kok.budj e. Hylätty. Venäläistaustaisten nuorten palvelupoluilla. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Kyamk koordinoi, osatoteuttajana Socom. Hylätty. Palvelu- ja muotoilujohtamisen hanke. Otsakorpi, e. Hylätty. Restaurointiosaamisen vahvistaminen ja verkostoituminen kansainvälisesti. Otsakorpi, e. Hylätty. Aitoruukki. Otsakorpi, e. Hylätty.

4 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 4 / 5 Kansainvälisen yrittäjyyden edistäminen Kaakkois-Suomessa. Otsakorpi, e. Hylätty. Virtaa vanhustyöhön VIVA. Tuottavuutta ja hyvinvointia viisikymppisille. OKM / ESR, e. Metropolia amk koordinoi. Hylätty. VELCOME. ERASMUS+, noin e. Lead partner Saksasta, kokonaisbudjetti n e. Hylätty. Vetäytyvien nuorten tavoittaminen ja tukeminen. Valtioneuvosto, e. Hylätty. Vertaileva tutkimus venäläisten maahanmuuttajien turvallisuuden tunteesta. Valtioneuvosto, e. Hylätty. lukuisat asiantuntija-julkaisut ja- artikkelit sekä kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin (vajaat 10 esiintymistä) osallistuminen. Merkittävä määrä julkisia esiintymisiä mediassa, erilaisissa asiantuntijaseminaareissa ja muissa tapahtumissa Pelialan kehittämistoimenpiteet Vuonna 2014 haetut rahoitukset Networked Experimental Concept Creation in Business IDEARUN, Tekes / Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus, e, rinnakkaishanke Aalto yo:n kanssa. Hyväksytty. PELOPLA Pelialan opetuksen laadun kehittäminen. Hämeen ELY/ESR, e (Kyamk). Kinno hallinnoi, osatoteuttajat: Kyamk, KSAO. Käsittelyssä. GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). Cursor hallinnoi, osatoteuttajat: Kinno, Kyamk. Hyväksytty. Pelillisiä analytiikkasovellutuksia ympäristösuunnittelun hyväksi. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). Merikotka koordinoi, Kyamk osatoteuttaja. Hylätty. Virtuaalinen tarinapeli maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. ESR, n e. Hylätty. Kyamkilla edustus NeoGames-järjestön hallituksessa, NeoGames on suomen pelialan koulutuksen ja tki-toiminnan kattojärjestö Yhteistyö Cambridgen ja Googlen kanssa tiivistyy, Kyamk on investoinut informaatioteknologian TKI-toiminnan kansainvälistymiseen nimenomaan Googlen ja Cambridgen kanssa. Pelialan opetuksen ja yrityselämän yhteistyön tiivistämiseksi pelialan yrittäjyyttä harkitseville opiskelijoille pidettiin verkostoitumismatka Malmön pelialan kehittäjä- ja rahoittajatapaamiseen toukokuussa Uudet teknologia-aihiot ja sovelluskohteet SUIT WALKER. Horizon2020, e. Yhteensä 11 toteuttajaa eri maista, kokonaisbudjetti 4 milj. e. Käsittelyssä. Älykäs kaupunkiympäristö ja reagoiva liikenne -esiselvitys. Maakunnan kehittämisraha, e. Hyväksytty. Avoin Data -koulutus. ESR, e. Hyväksytty. Co-evolution for Enhancement and Utilization of Intellectual Property in Knowledge Driven Economies, Tekes/Vinnova (Ruotsi), e. Yhteishaku Chalmersin yliopiston kanssa. Hylätty. Terveysteknologiatoimialaselvitys. Uudenmaan liitto/eakr, e. Hylätty. Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). Kyamk koordinoi, osatoteuttajat: LUT, Cursor. Hyväksytty. Autotekniikan piilaakso. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). KVLAKK koordinoi, Kyamk osatoteuttajana. Käsittelyssä. Hälytysajosimulaattori. ESR, e. Hyväksytty. ÄLYKÖ. Ylimaakunnallinen EAKR, n e. Hyväksytty. SÖKÖsaimaa. Öljynsuojarahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki, e. Hyväksytty. SÖKÖSaimaaLIFE. Life-ohjelma, e. Käsittelyssä. FUMI Konttien sisältämien terveydelle vaarallisten kaasujen mittausjärjestelmän innovointi ja tutkimus. Uudenmaan liitto/eakr, e (Kyamk). Kyamk koordinoi, osatoteuttajat: Turun yo, Merikotka. Hylätty. NOSE II, Tekes / Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa, e. Hylätty JohtoKoju. Tekes/Arktiset meret, e. Hylätty. SoxLab. Tekes/Arktiset meret, e. Hylätty. PK-teollisuuden alihankintaketjun osaamisen kehittäminen VELMU - Logististen ketjujen auditointi EU-Russia Intermodal railwaycorridor BSR-hakuun Logistiikkakoulutuksen uudistaminen; Diploma in Port & Terminal Management - DPTM TEKO- terminaalien palavien nesteiden käsittelyyn valmentava koulutus E-Consept, Venäjän verkkokaupan logistiikkakonsepti, NERO-Networking of Regional Railway and Multimodal Terminals of Northern Europe

5 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI VUODELTA 2014 Sivu 5 / 5 Erityistä: Mervi Nurminen, painoalapäällikkö: Tehola-Kullasvaara yritysverkosto ja perustettu yhdistys. (90 yritystä alueella, hankkeessa perustetussa yhdistyksessä n. 20 jäsentä) Tapaaminen Kazahstanin ja Japanin sekä USA suurlähettiläiden kanssa Fintrip verkostoyhteistyö, joka mahdollistaa eri yhteistyön kansallisen tason logistiikan tutkijaverkostojen kanssa osallistuminen kansainvälisten verkostojen toimintaan (ERRIN Transport wg, CPMR Transport wg, TEN-T Advisory Board, Winni, Fintrip ja FinnHUB). FinnHUB yhteistyö avaa logistiikka ja tuotantolaitoksen välisen yhteistyön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansainväliset verkostot mahdollistavat osallistumisen kv-hankekonsortioihin.

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

Kaakko kasvuun. Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017. Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL

Kaakko kasvuun. Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017. Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL Kaakko kasvuun Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013 2017 Seutuvaltuusto 7.5.2013 COPYRIGHT CAPFUL 22.5.2013 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Visio 2020 OSA 2 Seudun profiili ja älykäs erikoistuminen 2020 OSA 3 Seudun

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistyöllä menestykseen

Yhteistyöllä menestykseen Yhteistyöllä menestykseen BOAT-hankkeen tulosraportti Lauri Tenhunen & Seppo Niittymäki (toim.) Lauri Tenhunen & Seppo Niittymäki (toim.) Yhteistyöllä menestykseen BOAT-hankkeen tulosraportti Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava

KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet. Aluepolitiikkaa vahvistettava 1 KASVUA KAAKKOIS-SUOMESTA 2015 (LUONNOS) Kaakkois-Suomen liikenneolosuhteet Liikennejärjestelmä on Valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon mukaan keskeinen kilpailukykytekijä. Suomen teollisuus

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Kunta elinvoiman johtajana

Kunta elinvoiman johtajana Kunta elinvoiman johtajana Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2013 Jaakko Joensuu johtava konsultti FCG konsultointi Oy 24.9.2013 Page 1 Toimintaympäristö muuttuu Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. Euroopan

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot