Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ Aika , 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24 Kortelainen Jarmo professori, jäsen 1-24 Savolainen Taina professori, varajäsen 1-24 Assmuth Laura professori, jäsen 1-24 Kolehmainen Antti professori, jäsen 1-24 Björn Ismo henkilöstö, jäsen 1-24 Kervinen Lea henkilöstö, varajäsen 1-24 Laulainen Sanna henkilöstö, jäsen 1-24 Kantanen Helena henkilöstö, jäsen 1-24 Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen 1-24 Tuominen Sasu henkilöstö, jäsen 1-24 Väätänen Ulla henkilöstö, varajäsen 1-24 Korhonen Oskari opiskelija, jäsen 1-2, 5-13, Arosanervo Anu opiskelija, jäsen 1-9, 24 Laukkanen Miia joht.hall.päällikkö, sihteeri Honkanen Annikki opintoas.pääll., valmistelija Kähkönen Mari opintoas.pääll., valmistelija Saranto Kaija Sairinen Rauno Eskelinen Heikki Lehtimäki Hanna Vornanen Riitta Kotkas Toomas Pehkonen Aini Kurronen Antti Tamminen Topias Vainio Matias Kouvo Mika Kokkola Tiia Rusila Miia professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen henkilöstö, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen Joensuussa 18. maaliskuuta 2014 Vakuudeksi, Harri Siiskonen Dekaani Miia Laukkanen Johtava hallintopäällikkö

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 FL Helena Hirvosen yleisen historian alaan kuuluvan väitöskirjan 5 "Suomalaisen psykiatriatieteen juuria etsimässä. Psykiatria tieteenä ja käytäntönä 1800-luvulta vuoteen 1930" hyväksyminen ja arvosteleminen 4 YTM Leena Åkerbladin yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvan 6 väitöskirjan "Epävarmuuden tuolla puolen. Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus" hyväksyminen ja arvosteleminen 5 Esitarkastajien määrääminen HTM Birgitta Lundströmin 7 väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (hallinto-oikeus) 6 Esitarkastajien määrääminen VTT Antti Tanskasen väitöskirjaksi 8 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiologia) 7 Tarkastajien määrääminen FM Henna Konun 9 lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (palvelujohtaminen) 8 Tarkastajien määrääminen FM Alina Kuusiston 10 lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (Suomen historia) 9 Tiedekuntaneuvoston tehtävien delegointi toimikaudella Esitys professorin, hallinto-oikeus, erityisesti informaatio- ja 12 tietoteknologiaoikeus (vakanssi 32238) tehtävään otettavasta 11 Professorin, eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja 15 energiaoikeus (vakanssi 30252) tehtävän täyttötoimenpiteet 12 Professorin, sosiaalityö, erityisesti hyvinvointipalvelut (vakanssi /K) tehtävän täyttötoimenpiteet 13 Esitys yliopiston hallitukselle tiedekunnan hakukohteiksi ja 19 aloituspaikoiksi sekä opiskelijavalintaan liittyvien määräaikojen vahvistaminen vuodelle YTM Marta Choroszewiczin sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan 20 "Managing Competitiveness in Pursuit of a Legal Career: Women attorneys in Finland and Poland" hyväksyminen ja arvosteleminen 15 YTM Noora Talsin sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan "Kodin 21 koneet - Teknologioiden kotouttaminen, käyttö ja vastustus" hyväksyminen ja arvosteleminen 16 Väittelyluvan myöntäminen FL Juha Forsbergin väitöskirjaksi 22 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (Suomen historia) 17 Väittelyluvan myöntäminen M.Sc. Andri Nephytoun väitöskirjaksi 23 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiologia) 18 Väittelyluvan myöntäminen KTM Heidi Rajamäen väitöskirjaksi 24 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (innovaatiojohtaminen) 19 Professorin, kansainvälinen myynti (vakanssi 32237/K) tehtävän 25 täyttötoimenpiteet 20 Historia- ja maantieteiden laitoksen tehtävien tehtäväalojen ja 27 tehtävämääritysten määrittely ja hyväksyminen 21 HTT Leila Suvantolan hakeman dosentin arvon myöntämiseen 28 edellytettävät toimenpiteet 22 Tiedekuntaneuvoston kokousajat lukuvuonna LL.M. Diploma Program in International and European Energy Law 31 and Policy -ohjelman hyväksyminen vuodelle Sosiaalityön koulutuksen laajentaminen 32

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Hallintojohtosäännön 26 :n 1 momentin mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallintojohtosäännön 25 :n 2 ja 3 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouksessa hyväksyttiin lista, lisälista sekä lisäasiana sosiaalityön koulutuksen laajentaminen.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) FL Helena Hirvosen yleisen historian alaan kuuluvan väitöskirjan "Suomalaisen psykiatriatieteen juuria etsimässä. Psykiatria tieteenä ja käytäntönä 1800-luvulta vuoteen 1930" hyväksyminen ja arvosteleminen Valmistelija: Annikki Honkanen Tiedekuntaneuvosto päättää hallintojohtosäännön 11.7 :n mukaan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvolauseesta. Yliopistolain (558/2009) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. FL Helena Hirvonen on puolustanut väitöskirjaksi tarkoittamaansa tutkimusta. Vastaväittäjä, Marjatta Hietala puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvolauseella "eximia cum laude approbatur" opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten. Hirvosella ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto arvostelee FL Helena Hirvosen väitöskirjan asteikolla: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur. Tiedekuntaneuvosto arvosteli FL Helena Hirvosen yleisen historian alaan kuuluvan väitöskirjan arvolauseella "eximia cum laude approbatur". Liitteet 1 Vastaväittäjän lausunto (Hietala)

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) YTM Leena Åkerbladin yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjan "Epävarmuuden tuolla puolen. Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari toimijuus" hyväksyminen ja arvosteleminen Valmistelija: Annikki Honkanen Tiedekuntaneuvosto päättää hallintojohtosäännön 11.7 :n mukaan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvolauseesta. Yliopistolain (558/2009) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. YTM Leena Åkerblad on puolustanut väitöskirjaksi tarkoittamaansa tutkimusta. Vastaväittäjä, Päivi Korvajärvi puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvolauseella "eximia cum laude approbatur" opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten. Åkerbladilla ei ole huomautettavaa lausunnosta. Liitteet Tiedekuntaneuvosto arvostelee YTM Leena Åkerbladin väitöskirjan asteikolla: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur. Tiedekuntaneuvosto arvosteli YTM Leena Åkerbladin yhteiskuntapolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjan arvolauseella "eximia cum laude approbatur". 2 Vastaväittäjän lausunto (Korvajärvi)

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Esitarkastajien määrääminen HTM Birgitta Lundströmin väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (hallinto-oikeus) Valmistelija: Annikki Honkanen Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on määrätä väitöskirjalle esitarkastajat. HTM Birgitta Lundström on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen "Häirintä työelämässä. Työsyrjintädirektiivin kieltämä häirintä ja häirintäkiellon täytäntöönpano". Tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajiksi professori Niklas Bruunin (Svenska Handelshögskolan) ja professori Kevät Nousiaisen (Turun yliopisto).

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Esitarkastajien määrääminen VTT Antti Tanskasen väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiologia) Valmistelija: Annikki Honkanen Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on määrätä väitöskirjalle esitarkastajat. VTT Antti Tanskanen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen "Onko isovanhemmilla vaikutusta? Isovanhempien investoinnit, vanhempien lastenhankinta ja lasten hyvinvointi nyky-yhteiskunnassa". Tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajiksi professori Jani Erolan (Turun yliopisto) ja professori Anne Birgitta Pessin (Helsingin yliopisto).

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Tarkastajien määrääminen FM Henna Konun lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (palvelujohtaminen) Valmistelija: Annikki Honkanen Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on määrätä lisensiaatinutkimusten tarkastajat. FM Henna Konu on jättänyt tiedekuntaan lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamansa käsikirjoituksen "Defining and developing wellbeing tourism". Tiedekuntaneuvosto määrää tarkastajiksi professori Jarkko Saarisen (Oulun yliopisto) ja erikoistutkija Arja Lemmetyisen (Turun yliopisto).

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Tarkastajien määrääminen FM Alina Kuusiston lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (Suomen historia) Valmistelija: Annikki Honkanen Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on määrätä lisensiaatinutkimusten tarkastajat. FM Alina Kuusisto on jättänyt tiedekuntaan lisensiaatintutkimukseksi tarkoittamansa käsikirjoituksen "Maakunnan ja tieteen välissä. Tutkimus Joensuun korkeakoulun politisoitumiskeskustelun diskursseista pohjoiskarjalaisessa lehdistössä ". Tiedekuntaneuvosto määrää tarkastajiksi professori Kustaa H.J. Vilkunan (Jyväskylän yliopisto) ja yliopistonlehtori Marjo Niemisen (Turun yliopisto).

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Tiedekuntaneuvoston tehtävien delegointi toimikaudella Valmistelija: Annikki Honkanen Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan siirtää dekaanille päätösvaltaa mm. seuraavissa asioissa: pro gradu-tutkielmien arvosteleminen, jos arvosanaehdotukset ovat yhtenevät, vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen, opetussuunnitelman pienten muutosten sekä opetusohjelman hyväksyminen. Käsittelemättä jäi lisensiaatintutkimusten tarkastajien määrääminen, joka on toimikaudella kuulunut dekaanille delegoituihin asioihin. Toiminnan sujuvuuden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että myös lisensiaatintutkimusten tarkastajat määräisi dekaani. Arvostelu sen sijaan säilyisi n päätösvallassa. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 mukaan n tehtävänä on muun muassa määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. Tiedekuntaneuvosto siirtää dekaanille päätösvallan määrätä lisensiaatintutkimusten tarkastajat toimikaudekseen

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Esitys professorin, hallinto-oikeus, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeus (vakanssi 32238) tehtävään otettavasta Valmistelija: Miia Laukkanen Dnro: 1199/ /2013 Professorin (hallinto-oikeus, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeus) tehtävä on ollut haettavana päättyneenä hakuaikana. Määräajassa tehtävää hakivat OTT Riku Neuvonen KTM, VT, OTT Riitta Ollila DI, OTK, TkT Olli Pitkänen FM, HTT Tomi Voutilainen Yliopistolain (558/2009) 31 :n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tain vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. Itä-Suomen yliopiston rehtori on päätöksellään hyväksynyt hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professorin (vakanssi 32238) tehtävän tehtäväselosteen. Tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden laitokselle (Joensuun kampus). Tehtäväselosteen mukaan Oikeustieteiden laitoksen strategian mukaan laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Erityisesti kehitetään seuraavia oikeudellisen tutkimuksen alueita ja lähestymistapoja: ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteiden laitoksella on hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeus professorin ohella hallinto-oikeuden, erityisesti palvelussuhdeoikeus professorin ja hallinto-oikeuden yliopistonlehtorin tehtävät. Professorin tehtävänä on antaa hallinto-oikeuden perus-, aine- ja syventävää opetusta ja ohjata alan jatko-opiskelijoita. Professorin odotetaan opettavan mm. informaatio-oikeutta, finanssihallinto-oikeutta ja julkisia hankintoja. Professori harjoittaa erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden ja sähköisen hallinnon tutkimusta sekä kehittää ja johtaa alan tutkimusryhmää. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin kielillä. Tehtävään nimitettävän toivotaan kehittävän alansa tutkimusta monitieteisessä yhteistyössä yliopiston sisällä ja osallistuvan monitieteisten tutkimushankkeiden organisointiin. Professorilta vaaditaan tieteellinen pätevyys, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota tieteelliseen tutkimukseen ja kykyyn johtaa tutkimustyötä. Professorilla tulee olla kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata opinnäytteitä ja johtaa omaa tutkimusryhmäänsä. Ansioksi luetaan kokemus

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) monitieteisten tutkimushankkeiden johtamisesta ja niissä työskentelystä sekä osallistuminen täydennyskoulutustoimintaan. Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan. Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä. Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta. Asiantuntijalausunnot hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista professorin (hallinto-oikeus, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeus) tehtävään pyydettiin yhteiskuntatieteiden ja n tekemän päätöksen mukaisesti professori (emeritus) Matti Niemivuolta (Lapin yliopisto), professori (emeritus) Teuvo Pohjolaiselta (Joensuun yliopisto) ja dosentti, ylituomari Veijo Tarukanteleelta (Kuopion hallinto-oikeus). Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Riku Neuvonen (s. 1978) on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 2003 (HY), oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon 2004 (HY) ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon 2012 (HY). Hän on toiminut mm. seuraavissa tehtävissä: hallitussihteeri ( , OKM); tutkijatohtori (2012, HY); tohtorikoulutettava ( , HY); assistentti ( , HY); erityisasiantuntija (2008, OM); ylitarkastaja ( , OPM); assistentti , HY); tutkimusavustaja (2003, HY). Neuvosella on yliopistollista opetus- ja ohjauskokemusta. Hän on muun muassa vastannut muutamista opintojaksoista itsenäisesti sekä toiminut pro gradu-tutkielmien toisena tarkastajana. Riitta Ollila (s. 1957) on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 1975 (TY), kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon 1984 (Turun kappakorkeakoulu), oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon 1992 (LY) ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon 2001 (LY). Hän on toiminut mm. seuraavissa tehtävissä: tutkimusassistentti (1980, TY); assistentti ( , HY ja , LY); päätoiminen apulainen ( , Rovaniemen tuomiokunta); käräjätuomari (1982, 1984); assistentti (1982, Lapin korkeakoulu); kaupunginviskaali (1982, Oulu); lakimies ( , 1984, , vuodesta 1985 alkaen osakas); asianajaja ( ); lakiasiaintoimisto Riitta Ollila ( ); yliassistentti ( ); kauppaoikeuden lehtori (2004, JYU). Ollilalla on yliopistollista opetus- ja ohjauskokemusta muun muassa lehtorina. Olli Pitkänen (s. 1965) on suorittanut oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 1996 (HY), diplomi-insinöörin tutkinnon 1994 (TKK), tekniikan lisensiaatin tutkinnon 2002 (TKK) ja tekniikan tohtorin tutkinnon 2006 (TKK). Hän on toiminut mm. seuraavissa tehtävissä: AIX-asiantuntija ( , IBM); lakimies, perustaja ( , Opplex); vastaava opettaja ( , , TKK); visiting teacher ( , Tallinnan yliopisto); visiting researcher ( , KU

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Leuven); lakimies, sivutoiminen asiantuntija ( , Puiro Snellman Åkerlund); tutor ( , Aalto-yliopisto); visiting scholar ( , 2003, 2010 ja 2012, Univ. of California); tutkija ( ; HIIT ja TKK); vanhempi tutkija (2007, TKK). Pitkäsellä on yliopistollista opetus- ja ohjauskokemusta jonkin verran. Tomi Voutilainen (s. 1977) on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon 2002 (JoY), hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon 2005 (JoY) ja hallintotieteiden tohtorin tutkinnon 2009 (JoY). Hän on toiminut mm. seuraavissa tehtävissä: sivutoiminen tuntiopettaja (2000, 2004 JoY/UEF); kesäharjoitteija (2000, TietoEnator Oyj/Tietokarhu Oy); assistentti (2001, JoY); konsultti ( , TietoEnator Oyj/Tietokarhu Oy); ylitarkastaja ( , VTV); johtava toiminnantarkastaja/johtava tuloksellisuustarkastaja (2008, VTV); tohtoritutkija (2011, UEF); konsultointijohtaja ( , BDO Consulting); professori ( ). Voutilaisella on yliopistollista opetus- ja ohjauskokemusta muun muassa ma. professorina ja sivutoimisena tuntiopettajana. Tiedekuntaneuvoston nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori (emeritus) Matti Niemivuo ja dosentti, ylituomari Veijo Tarukannel ovat antaneet yhteislausunnon. Professori Teuvo Pohjolainen on antanut erillisen lausunnon. Niemivuo ja Tarukannel toteavat yhteislausunnossaan seuraavaa: Lähimpänä professorin pätevyyttä on hakija Voutilainen, jolla on kiistattomia ansioita professorin tehtävään. Epäilyjä hänen tieteellisen pätevyyden riittävyydestä aiheuttavat kuitenkin kirjallisen tuotannon laatu ja yleistieteellisyyden näyttöjen puute. Voutilainen ei ole myöskään julkaissut mitään vierailla kielillä eikä kansainvälisissä referee-julkaisuissa. Kansainvälistymiseen liittyy muitakin ilmiselviä puutteita. Mainittuja seikkoja ei voitane ohittaa nimitysratkaisussa, koska Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strategian mukaan laitoksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälistymisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Pohjolainen toteaa lausunnossaan seuraavaa Olen edellä katsonut, että Tomi Voutilainen ainoana hakijoista on tutkimustoimintansa laajuuden ja laadun perusteella tieteellisesti kelpoinen haettavana olevaan professuuriin. Hänen opetusansionsa ovat riittävät ja hänellä on näyttöä monitieteisten tutkimushankkeiden johtamisesta sekä osallistumisesta täydennyskoulutustoimintaan. Hänellä on hyvä näyttö yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Vaikka kansainvälisessä tutkimustoiminnassa ja laajemminkin kansainvälisessä yhteistyössä on kohennettavaa, katson, että Tomi Voutilainen täyttää ne kelpoisuusehdot, jonka Itä-Suomen yliopiston on asettanut täytettävänä olevaan professuuriin. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä valmistelijalla ja kokouksessa. Asiantuntijalausuntojen perusteella toteaa, ettei hakijoista kukaan yksiselitteisesti täytä professorin (hallinto-oikeus, erityisesti informaatioja tietoteknologiaoikeus) kelpoisuusvaatimuksia, minkä vuoksi tehtävän täyttö raukeaa. Liitteet Asia jätettiin pöydälle. 3 Asiantuntijalausunnot (Niemivuo ja Tarukannel, Pohjolainen)

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Professorin, eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus (vakanssi 30252) tehtävän täyttötoimenpiteet Valmistelija: Miia Laukkanen Dnro: 1195/ /2013 Professorin (eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus) tehtävä on ollut haettavana päättyneenä hakuaikana. Hakuajan kuluessa tehtävää haki OTT Kim Talus Yliopistolain (558/2009) 31 :n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tain vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. Itä-Suomen yliopiston rehtori on päätöksellään hyväksynyt eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus (vakanssi 30252) tehtävän tehtäväselosteen. Tehtävä on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden laitokselle (Joensuun kampus). Tehtäväselosteen mukaan Oikeustieteiden laitoksen strategian mukaan laitoksen tutkimuksen vahvuusaloihin panostetaan tavoitteena kansainvälisen verkottumisen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistaminen. Erityisesti kehitetään seuraavia oikeudellisen tutkimuksen alueita ja lähestymistapoja: ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Eurooppaoikeuden professorin odotetaan tukevan osaltaan laitoksen panostusta ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuteen. Oikeustieteiden laitoksella on eurooppaoikeuden professorin ohella eurooppaoikeuden yliopistonlehtorin tehtävä. Professorin tehtävänä on antaa eurooppaoikeuden perus-, aine- ja syventävää opetusta ja ohjata alan jatko-opiskelijoita. Professori harjoittaa erityisesti eurooppalaisen talous- ja energiaoikeuden tutkimusta, hankkii täydentävää rahoitusta alan tutkimushankkeille sekä kehittää ja johtaa alan tutkimusryhmää. Yhdessä kauppaoikeuden, erityisesti kansainvälisen kauppaoikeuden ja immateriaalioikeuden professorin kanssa eurooppaoikeuden professori johtaa, kehittää ja koordinoi International Economic and Resources Law: Master s Degree Programme in Law -maisteriohjelmaa. Professorin edellytetään antavan opetusta suomen ja englannin kielillä. Tehtävään nimitettävän toivotaan kehittävän alansa tutkimusta monitieteisessä yhteistyössä yliopiston sisällä ja osallistuvan monitieteisten tutkimushankkeiden organisointiin. Professorilta vaaditaan tieteellinen pätevyys, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota tieteelliseen tutkimukseen ja kykyyn johtaa tutkimustyötä. Professorilla tulee olla kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta, ohjata

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) opinnäytteitä ja johtaa omaa tutkimusryhmäänsä. Professorilta edellytetään kokemusta kansainvälisten oikeustieteellisten koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Ansioksi luetaan kokemus monitieteisten tutkimushankkeiden johtamisesta ja niissä työskentelystä sekä osallistuminen alan täydennyskoulutustoimintaan. Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtävänalaan. Tehtävä on tarkoitus täyttää alkaen toistaiseksi. Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä. Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta. Asiantuntijalausunnot hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista professorin (eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus) tehtävään pyydettiin yhteiskuntatieteiden ja n tekemän päätöksen mukaisesti professori Harri Kalimolta (Vrije Universiteit Brussel) ja apulaisjohtaja, dosentti Kalle Määtältä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto). Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n mukaan professorin palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Kim Talus (s. 1975) on suorittanut Doctor of Philosophy tutkinnon 2010 (HY). Hän on toiminut mm. seuraavissa tehtävissä: professori (UEF); lehtori ( , Univ. Gollege London); tutkijakoulutettava ( , HY); lainsäädäntösihteeri ( , Ulkoasiainministeriö); lakimies ( , Procopé & Hornborg Law Offices). Taluksella on jonkin verran yliopistollista opetus- ja ohjauskokemusta. Tiedekuntaneuvoston nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Kalimo ja dosentti, apulaisjohtaja Määttä ovat antaneet yhteislausunnon. Lausunnossaan he toteavat seuraavaa: Lyhyenä yhteenvetona toteamme, että OTT Kim Taluksen energia- ja talousoikeuteen keskittyvä eurooppaoikeudellinen profiili sopii erittäin hyvin haetun viran täyttämiseen ja hän on toistaiseksi vielä lyhyellä akateemisella urallaan jo ansioitunut tavalla joka antaa riittävät edellytykset ja erinomaiset odotukset suoriutua professuurin edellyttämistä tehtävistä. Pidämme kiistattomana, että OTT Kim Talus on kelpoinen ja muutoin ansioitunut eurooppaoikeuden, erityisesti eurooppalaisen talous- ja energiaoikeuden professorin tehtävään. Dekaani on päätöksellään vapauttanut Kim Taluksen opetusnäytteen antamisesta. Taluksen opetusansiot käyvät ilmi hakemusasiakirjoista ja lisäksi hän on antanut opetusnäytteen Helsingin yliopistoon ( ). Kim Talus täyttää Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) (eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus) tehtävään, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävillä valmistelijalla ja kokouksessa. Asiantuntijalausuntojen perusteella esittää rehtorille, että Itä-Suomen yliopiston professorin (eurooppaoikeus, erityisesti eurooppalainen talous- ja energiaoikeus) tehtävään (vakanssi 30252) otetaan OTT Kim Talus lukien toistaiseksi. Liitteet 4 Asiantuntijalausunto (Kalimo, Määttä)

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Professorin, sosiaalityö, erityisesti hyvinvointipalvelut (vakanssi 30327/K) tehtävän täyttötoimenpiteet Valmistelija: Miia Laukkanen Rehtori on hyväksynyt yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan n esityksestä professorin (sosiaalityö, erityisesti hyvinvointipalvelut) tehtävän tehtäväselosteen sekä tehtävän täyttämisen kutsumismenettelyllä YTT Sari Rissasen kutsumiseksi tehtävään. Tehtävä on sijoitettu yhteiskuntatieteiden laitokselle, Kuopion kampukselle. Yliopistolain (558/2009) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Yliopistolain (558/2009) 31 :n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä. Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään hakeneista. Asiantuntijoiksi on suunniteltu seuraavia henkilöitä: professori Ilmari Rostila, Tampereen yliopisto ylijohtaja Marja Vaarama, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hakijalla ei ole huomautettavaa suunnitelluista asiantuntijoista. Tiedekuntaneuvosto kutsuu asiantuntijoiksi professori Ilmari Rostilan (Tampereen yliopisto) ja ylijohtaja Marja Vaarama (terveyden ja hyvinvoinnin laitos) antamaan lausuntonsa YTT Sari Rissasen kutsumiseksi professorin (sosiaalityö, erityisesti hyvinvointipalvelut) tehtävään.

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) Esitys yliopiston hallitukselle tiedekunnan hakukohteiksi ja aloituspaikoiksi sekä opiskelijavalintaan liittyvien määräaikojen vahvistaminen vuodelle 2015 Valmistelija Mari Kähkönen Yliopistolain kohdan mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekunnan laitoksilla on valmisteltu tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Muutokset vuoteen 2014 verrattuna: - Palveluliiketoiminnan maisteriohjelma poistuu (v kertaluonteinen sisäänotto) - Sosiologia, Kuopio: maisterivalinta +1 aloituspaikka - Sosiaalitieteet, Kuopio: avoin väylä -6 aloituspaikkaa, siirto-opiskelijavalinta +4 aloituspaikkaa, muu erillisvalinta -1 Uusia hakukohteita ei ole esitetty. Yliopiston hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Opiskelijavalintaan liittyviksi määräajoiksi vahvistetaan seuraavat: - Päävalinta: hakuaika , muut määräajat päätetään myöhemmin. - Erillisvalinnat: hakuajat , , (hakukohteessa max 2 hakuaikaa), muut määräajat päätetään myöhemmin. - Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuajasta on vasta alustava tieto: , hakuaika tulee noudattamaan valtakunnallista hakuaikaa. Liitteet 5 Hakukohteet ja aloituspaikkamäärät 2015

20 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (32) YTM Marta Choroszewiczin sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan "Managing Competitiveness in Pursuit of a Legal Career: Women attorneys in Finland and Poland" hyväksyminen ja arvosteleminen Valmistelija: Annikki Honkanen Tiedekuntaneuvosto päättää hallintojohtosäännön 11.7 :n mukaan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvolauseesta. Yliopistolain (558/2009) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. YTM Marta Choroszewicz on puolustanut väitöskirjaksi tarkoittamaansa tutkimusta. Vastaväittäjä, Elianne Riska puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvolauseella "magna cum laude approbatur" opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten. Choroszewiczillä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto arvostelee YTM Marta Choroszewiczin väitöskirjan asteikolla: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur. Tiedekuntaneuvosto arvosteli YTM Marta Choroszewiczin sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvolauseella "magna cum laude approbatur". Liitteet 6 Vastaväittäjän lausunto (Riska)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

18.12.2009 Dnro 3315/4/08

18.12.2009 Dnro 3315/4/08 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 18.12.2009 Dnro 3315/4/08 Veli-Matti Lammentausta 70150 KUOPIO Tapani Kersalo 70110 KUOPIO Markku Nurminen 70200 KUOPIO PÄÄTÖS KANTELUUN 1 KANTELU Veli-Matti Lammentausta

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.11.2013 Dnro OKV/136/1/2013 1/6 ASIA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli KANTELU Kantelija on 23.1.2013 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010 Opinto-opas

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot