Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Aika , 13:00-13:50 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-11 Kortelainen Jarmo professori, jäsen 1-10 Eskelinen Heikki professori, varajäsen 11 Kolehmainen Antti professori, jäsen 1-11 Björn Ismo henkilöstö, jäsen 1-11 Kervinen Lea henkilöstö, varajäsen 1-2, 4-10 Laulainen Sanna henkilöstö, jäsen 1-11 Pehkonen Aini henkilöstö, varajäsen 1-11 Kantanen Helena henkilöstö, jäsen 1-11 Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen 1-11 Tuominen Sasu henkilöstö, jäsen 1-11 Korhonen Oskari opiskelija, jäsen 1-2, 4-10 Arosanervo Anu opiskelija, jäsen 1-2, 4-10 Kokkola Tiia opiskelija, jäsen 1-2, 4-10 Hurskainen Ulla joht.hall.päällikkö, sihteeri Honkanen Annikki opintoas.pääll., valmistelija Kähkönen Mari opintoas.pääll., valmistelija Saranto Kaija Sairinen Rauno Lehtimäki Hanna Savolainen Taina Assmuth Laura Vornanen Riitta Kotkas Toomas Väätänen Ulla Kurronen Antti Tamminen Topias Vainio Matias Kouvo Mika Rusila Miia professori, jäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, jäsen professori, varajäsen professori, varajäsen henkilöstö, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, jäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, varajäsen opiskelija, varajäsen Joensuu 17. marraskuuta 2014, Vakuudeksi, Harri Siiskonen Dekaani Ulla Hurskainen Johtava hallintopäällikkö, sihteeri

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 VTT Antti Tanskasen sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan 5 "Isovanhemmat, vanhempien lastenhankinta ja lasten hyvinvointi " hyväksyminen ja arvosteleminen 4 Väittelyluvan myöntäminen YTL Riitta-Liisa Kinnin väitöskirjaksi 6 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiaalityö) 5 Väittelyluvan myöntäminen KTM Saku Hirvosen väitöskirjaksi 7 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (palvelujohtaminen) 6 Esitarkastajien määrääminen YTM Eine Pakarisen väitöskirjaksi 8 tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiaalityö) 7 Esityksen tekeminen rehtorille PhD James Scottin kutsumiseksi 9 professorin yhteiskuntatieteellinen aluetutkimus professorin (vakanssi nro 32024) tehtävään 8 Dosentin arvon myöntäminen VTT Anu Muurille 11 9 Anne Laihon hakeman dosentin arvon myöntämiseen edellytettävät 13 toimenpiteet 10 Aino Kääriäisen hakeman dosentin arvon myöntämiseen 15 edellytettävät toimenpiteet 11 FM Kimmo Kuikan ammatillisen lisensiaatintutkimuksen "Kaivos sodassa. Kaivostyö Outokumpu Oy:n Outokummun kaivoksella sotavuosina " hyväksyminen ja arvosteleminen (Suomen historia) 17

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Hallintojohtosäännön 28 :n 1 momentin mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallintojohtosäännön 27 :n 2 ja 3 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta varajäsenelleen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) VTT Antti Tanskasen sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan "Isovanhemmat, vanhempien lastenhankinta ja lasten hyvinvointi " hyväksyminen ja arvosteleminen Valmistelija: Annikki Honkanen Tiedekuntaneuvosto päättää hallintojohtosäännön 11.7 :n mukaan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvolauseesta. Yliopistolain (558/2009) 44 :n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. VTT Antti Tanskanen on puolustanut väitöskirjaksi tarkoittamaansa tutkimusta. Vastaväittäjä, Jani Erola puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvolauseella "eximia cum laude approbatur" opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten. Tanskasella ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto arvostelee VTT Antti Tanskasen väitöskirjan asteikolla: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur. Tiedekuntaneuvosto arvosteli VTT Antti Tanskasen sosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvolauseella "eximia cum laude approbatur". Liitteet 1 Vastaväittäjän lausunto (Erola) ja kustoksen lausunto (Saari)

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Väittelyluvan myöntäminen YTL Riitta-Liisa Kinnin väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiaalityö) Valmistelija: Annikki Honkanen määräsi kokouksessaan YTL Riitta-Liisa Kinnin väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle "Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen. Kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä" esitarkastajiksi professori Jyrki Jyrkämän (Jyväskylän yliopisto) ja yliopistonlehtori Arja Jokisen (Tampereen yliopisto). Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon perusteella. Esitarkastajat Jyrkämä ja Jokinen puoltavat väittelyluvan myöntämistä Kinnin väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Kinnillä ei ole huomautettavaa tarkastajien lausunnoista. Tiedekuntaneuvosto myöntää väittelyluvan YTL Riitta-Liisa Kinnille. Esityksen mukainen. Liitteet 2 Esitarkastajien lausunnot (Jyrkämä ja Jokinen)

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Väittelyluvan myöntäminen KTM Saku Hirvosen väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (palvelujohtaminen) Valmistelija: Annikki Honkanen määräsi kokouksessaan KTM Saku Hirvosen väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle "Brand Orientation in SMEs: Studies on the Performance Effects" esitarkastajiksi professori Bill Merrileesin (Griffith University, Australia) ja professori Sanna-Katriina Asikaisen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien lausunnon perusteella. Esitarkastajat Merrilees ja Asikainen puoltavat väittelyluvan myöntämistä Hirvosen väitöskirjaksi tarkoittamalle tutkimukselle. Hirvosella ei ole huomautettavaa tarkastajien lausunnoista. Tiedekuntaneuvosto myöntää väittelyluvan KTM Saku Hirvoselle. Esityksen mukainen. Liitteet 3 Esitarkastajien lausunnot (Merrilees ja Asikainen)

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Esitarkastajien määrääminen YTM Eine Pakarisen väitöskirjaksi tarkoittamalle käsikirjoitukselle (sosiaalityö) Valmistelija: Annikki Honkanen Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on määrätä väitöskirjalle esitarkastajat. YTM Eine Pakarinen on jättänyt tiedekuntaan väittelyluvan myöntämiseksi väitöskirjaksi tarkoittamansa käsikirjoituksen "Interkulttuurinen ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa - Kädestä pitäen vierellä kulkijaksi". Tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajiksi johtaja Ismo Söderlingin (Siirtolaisinstituutti) ja professori Merja Aniksen (Turun yliopisto). Esityksen mukainen.

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Esityksen tekeminen rehtorille PhD James Scottin kutsumiseksi professorin yhteiskuntatieteellinen aluetutkimus professorin (vakanssi nro 32024) tehtävään Valmistelija: Ulla Hurskainen Dno 1529/ /2010 Rehtori on hyväksynyt professorin yhteiskuntatieteellinen aluetutkimus tehtävän tehtäväselosteen sekä tehtävän täyttämisen kutsumismenettelyllä PhD James Scottin kutsumiseksi tehtävään lukien toistaiseksi. Tehtävä on sijoitettu Karjalan tutkimus tutkimuslaitokselle. Yliopistolain (558/2009) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavaksi otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään hakeneista. Asiantuntijalausunnot PhD James Scottin kelpoisuudesta ja ansioista yhteiskuntatieteellisen aluetutkimuksen professorin tehtävään pyydettiin n tekemän päätöksen mukaisesti professori Jouni Häkliltä (Tampereen yliopisto) ja professori (em.) Thomas Lundénilta (Södertörn University). Asiantuntijat, professori Häkli ja professori (em.) Thomas Lundén ovat antaneet lausuntonsa, joissa he molemmat toteavat Scottin täyttävän kiistatta tehtävän kelpoisuusvaatimukset.. Häkli toteaa lausunnossaan: ---James Scott is a professionally distinguished person and indisputably competent and qualified to the post of Professor of Regional Studies in the Karelian Institute of the Faculty of Social Sciences and Business Studies at the Eastern Finland. I recommend that the Faculty of Social Sciences and Business Studies appoints him to the position from Lundén puolestaan toteaa lausunnossaan: I find that James W. Scott indisputably fulfills the qualification requirements to the post. Scottilla ei ole huomautettavaa lausunnoista. Dekaani on päätöksellään vapauttanut PhD James Scottin opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. PhD James Scott täyttää Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssä mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin yhteiskuntatieteellinen aluetutkimus tehtävään sekä hänellä on hyvä opetustaito. Lisäksi Scott hallitsee tehtäväselosteessa mainitun tehtävän menestyksellinen hoitamisen kannalta edellytettävän englannin kielen.

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Scottin hakemusasiakirjat ovat nähtävillä valmistelijalla ja kokouksessa. Yhteiskuntatieteellinen aluetutkimuksen professorin tehtävän hoitaminen edellyttää englannin kielen hallintaa, eikä yliopistoasetuksessa edellytettävä suomen tai ruotsin kielen hallinta ole tarpeen. Tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille, että rehtori myöntää erivapauden PhD James Scottille yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksista sekä että hänet otetaan yhteiskuntatieteellisen aluetutkimuksen professorin (vakanssi 32024) tehtävään lukien. Esityksen mukainen. Liitteet 4 Asiantuntijalausunnot (Häkli ja Lundén)

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Dosentin arvon myöntäminen VTT Anu Muurille Valmistelija: Ulla Hurskainen Dnro 581/ /2014 VTT Anu Muuri on hakenut sosiaalihuollon tiedonhallinnan, erityisesti tutkimus dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Dosentille ei ole säännöksissä tai yliopiston johtosäännöissä määritelty kielitaitovaatimuksia. Dekaani on päättänyt , että yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa dosentin arvoa hakevan tulee hallita yliopiston opetuskieli tai hänellä tulee olla kyky antaa opetusta englanninkielellä. päätti kokouksessaan muuttaa dosentuurin alaksi sosiaalihuollon tiedonhallinnon tutkimus ja kutsui asiantuntijoiksi professori (ma.) Petri Kinnusen (Lapin yliopisto) ja professori Pirkko Nykäsen (Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa VTT Anu Muurin tieteellisestä pätevyydestä sosiaalihuollon tiedonhallinnon tutkimuksen dosentin arvoa varten. VTT Anu Muuri on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon v (Tampereen yliopisto) ja valtiotieteiden tohtorin tutkinnon v (Helsingin yliopisto). Muuri on toiminut sosiaalipalvelujärjestelmän sekä sosiaalihuollon tieto- ja tilastojärjestelmiin liittyvissä tehtävissä (Stakes, THL). Hän toimii tällä hetkellä yksikön päällikkönä (tutkimuspäällikkö) terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) menetelmien ja käytäntöjen arviointiyksikössä. Muurin julkaisuluettelo käsittää 16 referoitua tieteellistä artikkelia sekä runsaasti muita artikkeleita ja julkaisuja. Dekaani on tekemällään päätöksellä vapauttanut Anu Muurin opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi hakemusasiakirjoista. Tiedekuntaneuvoston nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori (ma.) Petri Kinnunen (Lapin yliopisto) ja professori Pirkko Nykänen (Tampereen yliopisto) puoltavat sosiaalihuollon tiedonhallinnon tutkimuksen dosentin arvon myöntämistä VTT Anu Muurille. Tiedekuntaneuvosto toteaa, että VTT Anu Muuri täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Muurille sosiaalihuollon tiedonhallinnan tutkimuksen dosentin arvon Itä-Suomen yliopistoon.

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Esityksen mukainen. Liitteet 5 Asiantuntijalausunnot (Kinnunen, Nykänen)

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Anne Laihon hakeman dosentin arvon myöntämiseen edellytettävät toimenpiteet Valmistelija: Ulla Hurskainen Dnro 813/ /2014 KT Anne Laiho on hakenut koulutussosiologian, erityisesti professiososiologian dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentiksi nimittämisen edellytyksenä on väitöskirja ja lisäksi muita julkaisuja siten, että kyseiseen tieteenalaan kuuluvat tutkimukset yhdessä vastaavat tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vähintään kahta hyvätasoista väitöskirjaa. Tieteellisestä tuotannosta tulee käydä ilmi, että hakijalla on hakemallaan alalla perusteelliset tiedot ja kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellisen tuotannon tulee osoittaa, että hakija on luonut oman tutkimuslinjansa ja että hakijan tutkimustyö jatkuu tiiviinä. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot (mm. ohjaustyöt, tunnustuspalkinnot) ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Mikäli dosentuurin hakijalla ei ole aiemmin hankittuna edellä mainittuja ansioita, tulee hänen antaa julkinen opetusnäyte. Opetusnäytteen antamisesta päättää dekaani. Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Dosentin arvoa hakevan tieteellisestä pätevyydestä pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Asiantuntijat eivät saa olla dosentuurin hakijaan hallintolain (434/03) 28 :ssä tarkoitetussa suhteessa tai sellaisessa yhteistyösuhteessa taikka kiista- tai muussa suhteessa, joka ilmeisesti vaarantaa asiantuntijoiden puolueettomuutta. KT Anne Laihon dosentuurihakemus, CV ja julkaisuluettelo ovat esityslistan liitteenä. Yhteiskuntatieteiden laitos on todennut dosentuurin alan tarkoituksenmukaiseksi laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: Laiho profiloituu dosentuurin alan mukaisesti kasvatussosiologian, erityisesti professiokysymysten tutkijaksi. Dosentuuri vahvistaisi erityisesti koulutuksen ja työn rajapintojen tutkimusta laitoksella. Laihon asiantuntemusta voidaan hyödyntää muun muassa oppimisen, osaamisen, kvalifikaatioiden ja työn sekä näiden suhteiden muutoksia koskevassa tutkimuksessa ja opetuksessa..

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Laitos on esittänyt asiantuntijoiksi professori Vesa Puurosta (Oulun yliopisto) ja professori Hannu Simolaa (Helsingin yliopisto). Laiholla ei ole huomautettavaa asiantuntijoista. Tiedekuntaneuvosto katsoo koulutussosiologian, erityisesti professiososiologian dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kannalta ja kutsuu asiantuntijoiksi professori Vesa Puurosen ja professori Hannu Simolan. Esityksen mukainen. Liitteet 6 Anne Laihon dosentuurihakemus

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Aino Kääriäisen hakeman dosentin arvon myöntämiseen edellytettävät toimenpiteet Valmistelija: Ulla Hurskainen Dnro 813/ /2014 VTT Aino Kääriäinen on hakenut sosiaalityön, erityisesti lapsi- ja perhesosiaalityön dosentin arvoa Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentiksi nimittämisen edellytyksenä on väitöskirja ja lisäksi muita julkaisuja siten, että kyseiseen tieteenalaan kuuluvat tutkimukset yhdessä vastaavat tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vähintään kahta hyvätasoista väitöskirjaa. Tieteellisestä tuotannosta tulee käydä ilmi, että hakijalla on hakemallaan alalla perusteelliset tiedot ja kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellisen tuotannon tulee osoittaa, että hakija on luonut oman tutkimuslinjansa ja että hakijan tutkimustyö jatkuu tiiviinä. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot (mm. ohjaustyöt, tunnustuspalkinnot) ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky. Mikäli dosentuurin hakijalla ei ole aiemmin hankittuna edellä mainittuja ansioita, tulee hänen antaa julkinen opetusnäyte. Opetusnäytteen antamisesta päättää dekaani. Hallintojohtosäännön 11 :n mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista. Dosentin arvoa hakevan tieteellisestä pätevyydestä pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Asiantuntijat eivät saa olla dosentuurin hakijaan hallintolain (434/03) 28 :ssä tarkoitetussa suhteessa tai sellaisessa yhteistyösuhteessa taikka kiista- tai muussa suhteessa, joka ilmeisesti vaarantaa asiantuntijoiden puolueettomuutta. VTT Aino Kääräisen dosentuurihakemus, CV ja julkaisuluettelo ovat esityslistan liitteenä. Yhteiskuntatieteiden laitos on todennut dosentuurin alan tarkoituksenmukaiseksi laitoksen opetuksen ja tutkimuksen kannalta seuraavin perustein: Aino Kääriäisellä on asiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää laitoksen ja oppiaineen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä ---dosentuuri on tarpeellinen laitoksen tutkimuksen ja opetuksen kannalta ja sijoittuu sen tutkimusstrategiassa sosiaalityön tutkimuksen painoalueelle.

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) Laitos on esittänyt asiantuntijoiksi professori Hannele Forsbergia (Tampereen yliopisto) ja professori Marjo Kurosta (Jyväskylän yliopisto). Kääriäisellä ei ole huomautettavaa asiantuntijoista. Tiedekuntaneuvosto katsoo sosiaalityön, erityisesti lapsi- ja perhesosiaalityön dosentuurin tarkoituksenmukaiseksi tiedekunnan opetuksen ja tutkimuksen kannalta ja kutsuu asiantuntijoiksi professori Hannele Forsbergin ja professori Marjo Kurosen. Esityksen mukainen. Liitteet 7 Aino Kääriäisen dosentuurihakemus

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ (17) FM Kimmo Kuikan ammatillisen lisensiaatintutkimuksen "Kaivos sodassa. Kaivostyö Outokumpu Oy:n Outokummun kaivoksella sotavuosina " hyväksyminen ja arvosteleminen (Suomen historia) Valmistelija: Annikki Honkanen Tiedekuntaneuvosto päättää hallintojohtosäännön 11.7 :n mukaan lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä ja arvolauseesta. Yliopistolain (558/2009) 44 :n mukaan ennen lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Yliopistolain (558/2009) 29 :n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. dekaani on nimittänyt FM Kimmo Kuikan lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi professori Ilkka Nummelan ja professori Jarmo Kortelaisen. Nummela ja Kortelainen ovat antaneet lausuntonsa Kimmo Kuikan Suomen historian ammatillisesta lisensiaatintutkimuksesta ja ovat ehdottaneet arvosanaksi "hyväksytty". Kuikalla ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Kimmo Kuikan lisensiaatintutkimuksen asteikolla hylätty, hyväksytty ja kiittäen hyväksytty. Liitteet Tiedekuntaneuvosto arvosteli FM Kimmo Kuikan ammatillisen lisensiaatintutkimuksen arvolauseella "hyväksytty". 8 Tarkastajien lausunto (Nummela ja Kortelainen)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 20.05.2015 Aika 20.05.2015, 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika 27.5.2015 klo 8.40-8.55 Paikka Mattilanniemi, Agora C421.1 (TLA-neuvotteluhuone) Professorit Jäsen:

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 10.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o 1419. Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1419 1424 SISÄLLYS N:o Sivu 1419 Asetus Tampereen teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta... 3235

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 462 468 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot