Metsät ovat Kainuun biotalouden perusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsät ovat Kainuun biotalouden perusta"

Transkriptio

1

2 Metsät ovat Kainuun biotalouden perusta Metsäala kasvuun Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

3 Kainuun metsäklusteri elää jatkuvassa muutoksessa

4 Metsäklusterin kehitys Kainuussa

5 Klusterien liikevaihto Kainuussa

6 Puun käyttö Kainuussa

7 Lähde: PTT-ennuste metsäsektori

8 Puun käyttö Kainuussa Tilanne: Kasvu yhteensä 7 milj. m 3 Kestävä hakkuusuunnite m 3 ) AMO 4,1 milj. m 3 (METLA 4,7 milj. Hakkuut yhteensä 3 milj. m 3 Jalostus Kainuussa 1 milj. m 3 ( 2 milj. m 3 viedään) Hakkuusäästöä syntyy joka vuosi > 1 milj. m 3 Tavoite: Paikallista jalostusta lisää => Metsäala kasvuun

9 Puuvirrat Kainuussa LÄHDE: Timo Karjalanen / Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu 9

10 Puuvirrat Kainuussa METLA VMI

11 Puuvirrat Kainuussa

12 Klusterien työpaikat Kainuussa

13 Klusterien työpaikat Kainuussa??

14

15 Metsäklusteri Metsäala kasvuun (Klusteriryhmä / Kainuun Liitto) METSÄTALOUS Kainuun metsäneuvosto STRATEGIA Kainuun metsäohjelma TOTEUTUSOHJELMA Metsä- ja puutal. teemaohjelma metsätalouden koordinaatio PUUTUOTETEOLLISUUS Kainuun puutuotealan neuvottelukunta STRATEGIA Kainuun puutuotealan kehitysohjelma TOTEUTUSOHJELMA Metsä- ja puutal. teemaohjelma puutuotealan koordinaatio BIOENERGIA Kainuun bioenergianeuvottelukunta STRATEGIA Kainuun bioenergiaohjelma TOTEUTUSOHJELMA Bioenergia- teemaohjelma HANKKEET n. HANKKEET n. HANKKEET n. LIITTYMINEN MATKAILUUN, ELINTARVIKKEISIIN, ICT, HOIVAAN JNE

16 PUUTUOTTEET - JATKOJALOSTUS Woodpolis: (Pictures: and Kyösti Heino)

17 Kainuun Etu Oy:n hankkeita

18

19

20 Kuva: Jyrki Haataja

21 Täytyy sopeutua Voidaan vaikuttaa Voidaan itse päättää

22 Yhteinen tehtävämme (1/3) Sopeudutaan, Täytyy sopeutua EU Direktiivit Globaali talous Megatrendit Vaikutettava, Voidaan vaikuttaa Kansallinen lainsäädäntö Pitkäjänteinen tukipolitiikka => vakaa toimintaympäristö Trendit (eco, green, hiili, lifestyle, kainutlaatuinen ) Logistiikka (lähi, kauko) Osaaminen BIOJALOSTAMOT

23 Yhteinen tehtävämme (2/3) Paikalliset päätökset, Voidaan päättää itse Tuet uudelle ja kasvuhaluiselle yritystoiminnalle (myös kasvuhaluiselle olemassa olevalle!) 1) Metsätalous Logistiikka (sijaintihaitta) Metsätiet (Ratayhteys Taivalkoskelle) Terminaalit 2) Bioenergia Metsäenergian käytön lisääminen (lähienergia) - energiayliomavaraisuus Vaikutukset paikallis- ja aluetalouteen! Julkisten toimijoiden bioenergiakatselmukset ja investoinnit Bioenergiaterminaali Jalostusasteen nosto vietävälle energialle Haitallisten vaikutusten korvausinvestoinnit (esim. kaivos)

24 Yhteinen tehtävämme (3/3) Paikalliset päätökset, Voidaan päättää itse 3) Puutuoteteollisuus Yleiskaavoitus Uudet alueet puurakentamiselle (uutta osaamista ja referenssikohteita paikallisille rakentajille, jatkossa vientiin) Uudet alueet bioenergialle alue- / kaukolämpö / CHP (uutta yritystoimintaa, lisää kysyntää paikalliselle metsäenergialle, hajautettu tuotanto, huoltovarmuus) Vapaa-ajan asumisen laatu ja lomailun haittojen kompensointi Puurakentamisen neuvonta hankkeen alussa Kaikki julkinen uudisrakentaminen puusta Uusi sairaala Lehtikankaan ja Hauholan uusi monitoimi-koulukeskus Muut esimerkki / referenssikohteet viennin tukena

25 Woodpolis voitti maaliskuussa 2012 yrityskumppaneineen Rauman Papinpellon aluerakennuskohteen tontinvarauskilpailun Tommost pitsi -nimisellä kilpailutyöllä. Arkkitehtinä oli Kimmo Lylykangas Kuvan lähde:

26 Puistolan Harjukadun semakaavan muutos on lainvoimainen Lähde:

27 Havainnekuva: Puistolan Harjukadun uusi asuntoalue, josta tontteja luovutetaan vuonna Lähde: Kajaani%20suunnittelee,%20rakentaa%20ja%20yll%C3%A4pit%C3%A4%C3%A4%20- tiedotuslehti% pdf

28 Havainnekuva: Kajaanin Terran kerrostalot. ( 12 vai 8 kerrosta). Lähde:h

29 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lähde:

30 Havainnekuva: Renforsin rannan yritysalue Lähde:

31 Kainuu -ohjelma Strategiset tavoitteet 1. Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä 2. Sujuvan arjen ja toimivien palvelujen ja yhteyksien luonnonläheinen ympäristö 3. Hyvinvoiva Kainuu 4. Kainuu-kuva => Suuret muutokset tavoitteena Väestötappio muuttovoitoksi Muuta maata nopeampi aluetalouden kasvu Vetovoimainen alue

32 Kainuu -ohjelma Kainuun kehittämisen strategiset valinnat Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä Elinkeinoelämän laajat kärjet Matkailu Teknologiateolisuus Glokaali biotalous Kestävä kaivannaisteollisuus s. 25 indikaattorit, arvonlisäys! Glokaali biotalous on siirtymistä pois fossiilitaloudesta vähähiiliseen talouteen Keskeinen luonnonvara ja lähtökohta on metsäbiomassa Biojalostamot ja energiaomavaraisuus => po. yliomavarainen

33 Kainuu ohjelma / Biotalouden erityistavoitteet Kainuun metsäenergiavolyymi on saatava kokonaisuudessaan käyttöön metsien uudistumiskyky huomioiden. Kainuuseen luodaan biojalostamisen ja bio-osaamisen keskittymä. Liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta Kainuu saavuttaa energiaomavaraisuuden. Biomateriaalit (biopolttoaineet ja biokaasu) pitää saada laajasti käyttöön myös liikenteen polttoaineissa ja niiden jakeluverkko kattavaksi. Puu- ja metsävarojen aineellista hyödyntämistä sekä metsien käyttöä palvelujen tuotantoon lisätään merkittävästi. Biotalouden raaka-ainetarpeen ansiosta Kainuun metsien vuosittaisia hakkuumääriä kasvatetaan kestävästi 2-3 miljoonaa kuutiota, mihin liittyy puun logistiikan ja kysynnän kehittäminen, joka tukee siihen liittyvien sivuvirtojen kasvamista. Puuta käsittelevien prosessien (biojalostamot ja sahat) sivuvirtojen jalostamista korkealuokkaisiksi vientituotteiksi lisätään merkittävästi. Biotalouden kehittämisellä lisätään kattavasti puutavaran kysyntää. Metsänhoidon osaaminen Kainuussa turvataan, koska se takaa metsien hyvinvoinnin ja kasvun. Biotalouden tuotteiden, teknologian, osaamisen ja palvelujen vientiä pitää lisätä radikaalisti. Markkinointi- ja vientiosaaminen sekä rohkeus ja halu pitää nostaa selkeästi nykyistä korkeammalle tasolle. Suurimpien biotalousyritysten toiminnan tulee pohjautua vientiin. Julkisilla hankinnoilla ja kaavaratkaisuilla pitää pystyä lisäämään puurakenteisten pien- ja kerrostalojen määrää Kainuussa kaavoittamalla puutaloalueita sekä rakentamalla julkisia rakennuksia puusta. Kainuulaista puurakentamisen kulttuuria ja puurakentamisen kysyntää vahvistetaan. Tämä vahvistaa puutuoteteollisuuden vientiä, jota pitää kuitenkin kehittää jatkuvasti. Jätelain kiristyminen vuoden 2016 alussa estää esimerkiksi orgaanisen jätteen kaatopaikkakäsittelyn. Muutosta hyödynnetään kehittämällä jätteistä lämmön ja sähkön yhteistuotantoa sekä liikennebiokaasun tuotantoa. Biotalouden yritystoiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuotantoon tulee liittää t&k&i -toimintaa, joka tuottaa innovaatioita ja kasvuyrityksiä. Kainuun tutkimus- ja kehitys ja koulutustoimijat ja osaaminen kaikilta koulutusasteilta integroidaan biotalouden kehittämiseen. Esimerkiksi mittaustekniikan, puurakentamisen, peliteollisuuden ja hyvinvointialan osaamista ja osaajia hyödynnetään. Kainuussa käynnistetään uusi sellutehdas

34 Kainuu ohjelma / Biotalouden strategiset kehittämislinjaukset 1. Laaditaan vuoden 2014 aikana Kainuun liiton koordinoimana Kainuun biotalousstrategia, joka sisältää biotalouden toimijoiden, nykytilan ja kasvupotentiaalin kartoituksen, osa-alueiden kehittämisen tavoitteet ja visiot, toimintaympäristön kehittämisen sekä Kainuun biotalousinvestointi- ja rahoitussuunnitelman ja erityisesti suunnitelman Euroopan unionin rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisestä. 2. Käynnistetään vuoden 2014 aikana Kainuun liiton koordinoima Kainuun biotalousfoorumi, jossa kehitetään biotalouden osa-alueita sekä niiden välistä yhteistyötä sekä seurataan ja tuetaan Kainuun biotalousstrategian toteutumista. 3. Käynnistetään vuosien aikana luontoon perustuvien hyvinvointipalvelujen kehittämisen toimenpidekokonaisuus ja vahvistetaan alan toimijoiden yhteistyötä Kainuun liiton koordinoimana 4. Materiaalivirtoja kehitetään niin, että yrityksen prosessissa syntynyt sivutuote olisi seuraavan yrityksen raaka-aine. Luodaan suljettuja kiertoja muodostavia biotalouden toimialojen välisiä liiketoimintaverkostoja, joissa toisten prosessien sivutuotteet ja jätteet ovat toisten tuotantoprosessien raaka-aineita. 5. Käynnistetään kainuulaisia vapaa-ajan asutuksen ja pysyvän asutuksen biotalouskyliä, jotka perustuvat biotalouden tuotteille ja palveluille (puurakentaminen, bioenergia, lähiruoka, vihreä hoiva jne.) 6. Biotalouden raaka-aineiden ja tuotteiden logistiikka (mkl. terminaalit) kehitetään sellaiseksi, että se tukee alan tuotteiden kilpailukykyä ja korkeaa laatua 7. Julkisia hankintoja kehitetään ja hyödynnetään biotalouden vahvistamisessa (lähienergia, lähiruoka, puurakentaminen jne.)

35 Raaka-ainetta on Kainuu ohjelmakin osoittaa suuntaa ONKO TAHTOA? Biojalostuksen tulevaisuus vaatii

36 SELLUTEHDAS KAINUUSEEN! ja monta pientä biojalostamoa

37 Kuvan lähde: KIITOS!

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Tervetuloa! 20.11.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Tervetuloa! 20.11.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Tervetuloa! 20.11.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Metsäklusteri muutoksessa Metsäalan megatrendit Globalisaatio investoinnit ulkomaille Väestörakenteen

Lisätiedot

METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä. Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011

METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä. Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011 METSÄT Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014:ssä Jyrki Haataja Kajaani 8.12.2011 Planner of Regional Development M.Sc. Forestry Joint Authority of Kainuu Region/ Planning and Development Division/ Regional

Lisätiedot

Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista Kainuun biotalouden aluemallinnustyöstä

Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista Kainuun biotalouden aluemallinnustyöstä Selvitys Kainuun biotalouden aluetalousvaikutuksista Kainuun biotalouden aluemallinnustyöstä Tiivistelmä loppuraportista 13.3.2015 Tiivistelmän sisältö 1. Biotalous 2. Kainuun biotalouden kehittämisprosessi

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 Maakuntavaltuusto 16.6.2014; asia nro: 6 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Taittamaton

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

Pohjois-Savon. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 Maakuntaohjelma vuosille 2014 2017

Pohjois-Savon. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 Maakuntaohjelma vuosille 2014 2017 Pohjois-Savon Maakuntasuunnitelma vuoteen 2030 Maakuntaohjelma vuosille 2014 2017 1 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:79 Kuopio 2014 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, PL 247, 7010 Kuopio Puh. (017) 550

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa

7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa 7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa Kainuun kuntarakenneselvitys Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi Loppuraportti, toukokuu 2015 SISÄLTÖ PÄÄTÖSESITYS JA KANSALAISEN

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Puuta liikkeelle Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Esityksen sisältö Suomen Metsäkeskus Metsäklusteri muutoksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen Strategia

Keski-Suomen Strategia Keski-Suomen Strategia - Maakuntasuunnitelma 2040 - Maakuntaohjelma 2014 2017 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 756 0200 / vaihde Julkaisu: A37 978-951-594-464-1

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Seurantaraportti 2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 4 3. OHJELMAN TAVOITTEET... 5 4. STRATEGISET

Lisätiedot