AMMATILLISTA TIETOA KORKEAKOULUKIRJASTOSTA KOKOELMAKOULUTUS ARJA KUNNELA, JAMK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISTA TIETOA KORKEAKOULUKIRJASTOSTA KOKOELMAKOULUTUS 14.11.2008 ARJA KUNNELA, JAMK"

Transkriptio

1 AMMATILLISTA TIETOA KORKEAKOULUKIRJASTOSTA KOKOELMAKOULUTUS ARJA KUNNELA, JAMK

2 KOHTI YHTEISTÄ JAMKIN KIRJASTOA Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto perustettiin ammattikorkeakoulun vakinaistamisen yhteydessä Pohjaoppilaitosten kirjastot jopa 40 vuotta vanhoja Oppilaitoskirjastojen yhteistyöhanke: tavoitteena Ammattikasvatuksen mediakeskus Kirjastolle johtaja Eva Ijäs , Antti-Pekka Seppänen Kirjaston kehittämisessä apuna kansalliset ammattikorkeakoulukirjastostrategiat Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

3 KASVUN AIKAA 10 VUOTTA Alusta alkaen Opetusministeriö tuki kirjastojen kehittämistä erillismäärärahoin. Tuki muuttui vähitellen keskitetyksi (Voyager-kirjastojärjestelmä, Nelli-portaali, FinElib-aineistot) Ammattikorkeakouluille vaade käyttää 3,5-5% käyttömenoista kirjastojen kehittämiseen JAMKissa kirjastoja on tullut lisää, yhdistetty ja järjestetty uudelleen (lukumäärä 5-7) Henkilökunta kasvoi 1997: 7½ 2007: 27 Eniten kehittyivät kokoelmat, luettelot, verkkoaineistot ja tietoverkot Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

4 KIRJASTOT LÄHELLÄ OPETUSTA Rajakadulle pääkirjasto 1998: AOKKin kirjasto + Kaupan ja hallinnon kirjasto (+ Teli 2005) Pääkampuksen kirjasto Viitaniemessä Tekniikan ja liikenteen kirjasto 2005 Kyllönmäelle Sosiaali- ja terveysalan kirjasto Saarijärventielle Mankolaan Matkailu-,ravitsemis- ja talousalan kirjasto Pitkäkadulle Musiikin kirjasto ja Saarijärven Tarvaalaan Luonnonvara-alan kirjasto 1999 Jämsänkosken Tiimiakatemialle käsikirjasto 2001 Lutakkoon IT-Dynamon kirjasto 2003 Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

5 TIIMITYÖ KIRJASTOSSA Tiimiytetty kirjastotyö > aineistotiimi ja verkkopalvelu tiimi kokoelmatyön tukena Työnjako aineistomuodon mukaan: aineistotiimi > painetut aineistot verkkopalvelutiimi > verkkoaineistot Apuna työryhmät : kausijulkaisut, e-opinnäytteet, e-aineistojen luettelointi, Nelli-ryhmä Työryhmät kokoontuvat itsenäisesti ja saattavat asiat tiimille tiedoksi yhteisten jäsenten kautta Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

6 AINEISTOIHIN LIITTYVÄ TYÖ: TIIMILLE KEHITTÄMISVASTUU AK 8/2006 Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

7 KOKOELMAPOLITIIKKAA?? Kokoelmapolitiikka laatutyön tuloksena > aineistotiimi laati ja ylläpitää. Aineiston hankintaperiaatteet Hankintaesitykset Aineiston varastointi ja poistaminen Laadunseurantaa: asiakastyytyväisyyskyselyt, tukipalvelukyselyt, opiskelijoiden palaute (OPALA) Kansainvälisyys kirjastossa: The Collection Policy of the Library of Jyväskylä University of Applied Sciences Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

8 KUN ORGANISAATIO MUUTTUU Koulutusyksiköt nyt: Kulttuuriala Luonnonvarainstituutti Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali- ja terveysala Tekniikka ja liikenne Informaatioteknologian instituutti Liiketalous Ammatillinen opettajakorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu Tulosyksiköt 2009: Teknologia Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hyvinvointi Liiketoiminta ja palvelut Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

9 VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ Kun organisaatio muuttuu ja muuttaa, kirjaston kokoelmat muuttavat mukana Pääkampuksen remontti : Pääkampuksen kirjasto Vaatetuksen kokoelmat Pääkampus IT- Dynamon kirjasto Liiketalous Mankola MARATA Lutakkoon Musiikkikampuksen kirjasto tulossa? Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

10 KIRJASTOYKSIKÖISTÄ TOIMIPISTEIKSI Seitsemän toimipistettä, joista viisi sijaitsee Jyväskylässä. Luonnonvara-alan kirjasto toimii Saarijärven Tarvaalassa ja Tiimiakatemian käsikirjasto kevääseen 2009 Jämsänkoskella. Toimipisteillä on omat hyllyluokituksensa. Painotukset kokoelmissa johdetaan koulutusaloista, joita kirjasto palvelee. Opinnäytetyöt aiemmin paperisena, nykyisin usein elektronisena. Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

11 JAMKin pääkirjasto PÄÄKAMPUKSEN KIRJASTO Hankitaan aineistoa ensisijaisesti kasvatuksen, opetuksen, tekniikan ja liikenteen, kielien, liiketalouden ja johtajuuden aloilta Kokoelmat sisältävät lainattavaa kirjallisuutta, käsikirjoja, aikakaus- ja sanomalehtiä, opinnäytetöitä sekä paljon elektronisia aineistoja, mm. lehtiä ja kirjoja Erityisesti mainittava AV-materiaali, standardit sekä laaja johtamiskirjallisuuden kokoelma Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

12 Hankitaan aineistoa ensisijaisesti informaatioteknologian, tietojenkäsittelyn, vaatetuksen, viestinnän ja yrittäjyyden aloilta Monimuotoiset kokoelmat sisältävät paitsi painettua ja elektronista aineistoa, erityisesti DVD-elokuvia ja muuta multimediaa Tanssiterapian aineistot IT-DYNAMON KIRJASTO Laajenee keväällä 2009 kun Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kirjasto muuttaa Lutakkoon Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

13 MUSIIKIN KIRJASTO Hankitaan musiikkiaineistoja (nuotit, partituurit, CD-levyt, audiovisuaalinen aineisto, musiikkikirjallisuus) sekä aineistoja varhaiskasvatuksen, musiikkikasvatuksen, pedagogiikan sekä musiikin tuottamisen ja johtamisen aloilta Painotus kokoelmissa opetettavien koulutusten mukaisesti akustisessa musiikissa Suunnitteilla Musiikkikampuskirjasto Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

14 LUONNONVARA-ALAN KIRJASTO Hankitaan aineistoa ensisijaisesti maatalouden, metsätalouden, ympäristöalan, bioenergian ja yrittäjyyden aloilta Maatalous: maidon- ja lihantuotanto Metsätalous: yksityismetsätalous, metsänhoito, puunkorjuu Ympäristöala: maa- ja metsätalouden ympäristökysymykset, vesihuolto Bioenergia: metsä- ja peltobiomassojen tuotanto ja jalostus Maaseutuyrittäjyys: liiketoimintaosaaminen Maaseudun kehittäminen Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

15 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KIRJASTO Hankitaan aineistoa ensisijaisesti matkailun, ruoka- ja ravintolapalveluiden, palveluiden tuottamisen ja johtamisen, ympäristö- ja toimitilapalveluiden sekä kuluttajaosaamisen aloilta JAMKin ensimmäiset elektroniset opinnäytetyöt julkaistiin matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta 2003 Syksystä 2009 kirjasto palvelee Lutakon kampuksella osana IT-Dynamon kirjastoa Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

16 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KIRJASTO Hankitaan aineistoa ensisijaisesti hoitotieteen, hoitotyön, sosiaalialan, kuntoutuksen, fysioterapian ja toimintaterapian aloilta Kokoelmat sisältävät paitsi painettua ja elektronista aineistoa, myös opetusta tukevaa AV-materiaalia sekä äänitteitä mm. rentoutukseen Laaja videokokoelma on käsikirjastoaineistoa vuorokauden laina-ajalla Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

17 AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON AINEISTOT Koulutusalaan liittyvä aineisto Opinnäytteitä sekä tutkimus- ja kehitystyötä tukeva aineisto Opetusta tukeva aineisto Kurssikirjallisuus Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

18 JAMKIN KIRJASTON AINEISTOT kirjaa 689 saapuvaa painettua kausijulkaisua 8128 elektronista lehteä elektronista kirjaa JaNet-tietokannan uutuudet kirjaston toimipisteittäin tai kaikki uutuudet kerralla uutuusluettelosta Voit tilata uutuusluettelon aihepiireittäin myös RSS-syötteinä Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

19 KURSSIKIRJALLISUUS Opinto-oppaan kurssivaatimukset > kirjat hankitaan siihen kirjaston toimipisteeseen, joka on koulutusyksikköä lähinnä Kurssikirjat myös käsikirjastoon sekä sähköisessä muodossa Yhteisten opintojen ja kieliopintojen kurssikirjat keskitetään Pääkampuksen kirjastoon Sähköiset opinto-oppaat hankinnan apuna, yhteistyö opettajien kanssa, jaksotustiedot, ajantasaisuus? Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

20 LEHDET Lehtiportaaliin tiedot JAMKin kirjaston painetuista lehdistä sekä linkit elektronisiin lehtiin Painetut lehdet sijoitetaan ensisijaisesti koulutusyksikköä lähinnä olevan kirjaston toimipisteeseen Ulkomaiset paperimuotoiset lehdet > vältetään päällekkäisiä hankintoja Jyväskylän muiden kirjastojen kanssa Nelli-portaalin kautta haettavia sähköisiä lehtiä ei juuri hankita paperimuodossa. Asiakkaita ohjataan sähköisten lehtien käyttöön Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

21 AMMATILLISUUS HAUSSA? OSA 1 Vaatetusala on tyypillisesti monialainen, "poikkitieteellinen" kokonaisuus, jossa kohdetta voi lähestyä hyvin monelta eri suunnalta. Ydinainekseen (tekstiiliteollisuus ja vaatetusteollisuus) liittyvät esimerkiksi seuraavat lähialat: kulttuurisosiologia pukuhistoria tai muodin historia etiketti- ja tapatieto markkinointi ja mainonta tuotekehittely ja design osto- ja hankintatoiminta tuotantotalous taide alaryhmineen AK kuvankäsittely Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

22 AMMATILLISUUS HAUSSA OSA 2: KUKA TIETOA TUOTTAA JA MITÄ VARTEN? teollisuuden tarpeisiin tuotettu tieto (yksityiset tutkimuslaitokset) yritysten kaupallinen ajankohtaistieto (esim. myyntitilastot, trenditieto) yleishyödyllinen tutkimustieto (mm. väitöskirjat), T&K-hankkeiden tieto virallisjulkaisut koulutusaineistot (oppimateriaali) suuren yleisön yleistajuiset julkaisut museoiden näyttelyjulkaisut, ym. Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

23 AMMATILLISTEN ALOJEN ERITYISPIIRTEITÄ Tekniikka ja liikenne: standardit muuttuvat > ennen kansioissa, nykyisin SFS-Online verkkopalvelussa, kuten RT-kortisto, RATU, Kiinteistönhoitokortisto IT-ala: paperimuotoiset kirjat eivät pysy perässä muutoksessa > verkkokirjoja käytössä myös kurssikirjoina, paljon englanninkielistä materiaalia Luonnonvara-ala: alan uusimman teknologian sovellukset monialaisia, esim. lypsyrobotit Viestintä: uusmedia, elokuvan tuotanto, MMM Sosiaali- ja terveysala: videomateriaali, tanssiterapia Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

24 ALOILLE YHTEISIÄ AINEISTOJA Pääkampuksen kirjastoon on keskitetty kieliopintoihin monimuotoista aineistoa yleistä tutkimukseen ja kehittämiseen sekä metodologiaan liittyvää materiaalia hankkeita ja projekteja tukevaa materiaalia mahdollisuuksien mukaan laajasti johtamiskirjallisuutta ja yrittäjyyskirjallisuutta myös IT-Dynamoon Tiimiakatemian tarpeisiin Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

25 HAASTEENA YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma: Tokola, Pekka; Hyyppä, Harri Konsultaatiotyön periaatteita. Oulu: Metanoia-Instituutti. Brunning, Halina (Ed.) Executive Coaching. Systems- Psychodynamic Perspective. KARNAC Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma: IIoranta K., Pajunen-Muhonen H. (2008) Hankintojen johtaminen - ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan Liimatainen L & Ryttyläinen K. (toim.) Innovoi, vaikuta, arvioi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

26 HAASTEENA ERIKOISTUMISOPINNOT Jätevesiasiantuntijan ammatilliset erikoistumisopinnot Urheilumarkkinoinnin ammatilliset erikoistumisopinnot Music Masters for New Audiences and Innovative Practice (pilotti, tulossa yhteinen koulutus kuuden kansainvälisen korkeakoulun kesken syksyllä 2009) Ammatilliset täydennyskoulutukset, esim.: Seksuaalineuvojakoulutus (Seksologian perusteet) Tanssi- ja liiketerapian ammattiopinnot Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

27 HAASTEENA AVOIN AMK-OPISKELIJA Opiskelussa hyödynnetään erilaisia tapoja opiskella. Opintojaksosta riippuen voi opiskella lähiopetuksessa tai verkossa, yksin tai yhdessä Etäopiskelun mahdollistaminen > pääsy aineistoihin E-kirjojen hyödyntäminen amk-opinnoissa Opinnäytetöiden ja t&k-toiminnan tulosten avoin julkaiseminen internetissä Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

28 LÄHTEENÄ JAMKin www-sivut ja opinto-oppaat Ijäs, E Paikallisesta kirjastoyhteistyöstä globaaleihin tietoverkkoihin. Artikkeli teoksessa Kokeilua, kehitystyötä, tuloksia: Jyväskylän ammattikorkeakoulun alkuvaiheen tarina. Toim. M. Panhelainen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 81. Kokoelmakoulutus Arja Kunnela

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa

Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Kokoelmakartoitus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Oulun yliopiston kirjastossa Aihealueina hoitotyö / hoitotiede ja liiketalous / liiketaloustiede Oulussa 11.10.2006 Hilkka Alila Oulun

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot KYSELY AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN PALVELUISTA 1.1 Ammattikorkeakoulut ( Arvioin seuraavan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta

Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Selvitys FUAS-liittouman tulosyksiköiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tehokkuudesta Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu

Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Kasva vahvaksi. Grow strong. Mikkelin ammattikorkeakoulu Mitä reittiä tutkintoon ja ammattiin? Mikä on AMK? Ammattikorkeakoulut ovat korkeakouluja yliopistojen rinnalla Opinnoissa yhdistetään teoriaa

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014

SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SUOMEN PELIALAN KOULUTUKSEN KARTOITUS 2014 Informaatioteknologian tiedekunta Petri Vähäkainu Pekka Neittaanmäki Laura Mononen Suomen pelialan koulutuksen kartoitus toteutettiin syyslukukaudella

Lisätiedot

jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä Osaaminen kilpailukyvyksi

jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä Osaaminen kilpailukyvyksi jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylä Osaaminen kilpailukyvyksi JAMK haluaa olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä.

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot