KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -"

Transkriptio

1 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 -

2 Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS... Kivi- ja kaivannaisteollisuus..... Käynnissä olevat hankkeet toimialalla Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma Tulevia hankkeita Päättyneet hankkeet..... Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS... 7 Metsä- ja puuteollisuus KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke II Uusi toimintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin Metsäkonetaksi New Business Model between Kainuu and Karelian wood industries Wood industry International Businesses (WIB) Uusi toimintamalli Kainuun Puutuotealan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen Päättyneet hankkeet..... Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.... ELÄMYSTUOTANTO JA ELINTARVIKETEOLLISUUS... Matkailu, luovat alat sekä elintarviketeollisuus..... KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihanke II ewild Taiga Made in Kainuu - Kainuun markkinointiviestintähanke Taigaloora / yritysryhmähanke VESISTÖT Herkut Helsinkiin Snowpolis hankkeet Päättyneet hankkeet Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset TEKNOLOGIATEOLLISUUS KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Teollisuus Kainuun (TEKA) -hanke UUSE Uusiutuva energia hanke..... Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.... FDI- JA IT -PALVELUT...

3 ..Tiivistelmä..... Käynnissä olevat hankkeet toimialalla FDI Plus Kajaani DC Cluster Kainuun ICT- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen sekä mallinnus ICT ja HYPAKE" Ekotehokas konesalirakentaminen koulutushanke Kajaani Gaming Cluster (Kavio Cluster) UPM DC Client Principle Päättyneet hankkeet Toteuttamissuunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset KANSAINVÄLISET HANKKEET Trap Step EcoRegions ScienceLink Päättyneet hankkeet ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KYSYMYKSET...

4 . YHTIÖ Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama voittoa tavoittelematon maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Yhtiön tehtävänä on tukea Kainuussa toimivia yrityksiä korkeatasoisilla palveluilla ja toimia välittäjän roolissa parhaan tietotaidon sekä yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta. Yhtiön tehtävänä on uudistaa maakunnan elinkeinorakennetta ja parantaa toimintaympäristöä avaintoimialoja kehittämällä. Yhtiö auttaa yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kannattavan kasvun ja yhteistyön kehittämisessä. Kainuun Etu Oy:llä on yritysryhmähankkeita, toimintaympäristöhankkeita ja investointien saamista sekä yritysten sijoittumista edistäviä hankkeita. Yhtiö on tuottanut asiantuntijapalveluna toimitusjohtaja- ja hankehallinnointipalvelut 0 Snowpolis Oy:lle. Toimintavuonna käytiin laajaa keskustelua omistajien keskuudessa yhtiön tärkeimmistä toiminnoista. Omistajat allekirjoittivat uuden osakassopimuksen vuosille 0-0. Yhtiö joutui kesken toimintavuoden muuttamaan uusiin tiloihin homeongelmien vuoksi. Kaivannaisteollisuuden haasteet toivat Kainuun Etu Oy:lle merkittävän määrän uudenlaisia asiakkuuksia. Yhtiön hankkeiden suurimpina rahoituslähteinä olivat Kainuun maakuntakuntayhtymän hallinnoimat EAKR rahat ja maakunnankehittämisrahat ja Ely -keskuksen Manner Suomen Maaseuturahaston rahat sekä EU Komission erillisohjelmat. Yhtiön laatujärjestelmä täyttää vaatimukset laadunvarmistamisstandartista SFS-EN ISO 900:000, ympäristöstandartista SFS 00:00 sekä täyttää OHSAS 800 työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT -yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, Kajaanin toimipiste. HENKILÖKUNTA Yhtiön toimitusjohtajana toimi Antti Toivanen. Avaintoimialoista vastasivat Carl Wideman (ICT- toiminnot ja kansainväliset investoinnit), Teuvo Nissilä (teknologiateollisuus), Tuomo Tahvanainen (elämystoimiala), Jari Komulainen (puu- ja metsätoimiala sekä kivi- ja kaivannaisteollisuus). Yhtiön kansainvälisistä hankkeista vastasi Ninetta Chaniotou. Kokoaikaisiksi työvuosiksi muutettuna yhtiö työllisti vuonna 0 yhteensä henkilöä, joista oli toistaiseksi olevassa työsuhteessa. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO TOIMINTA-AJATUS 0 Kainuun Etu Oy tukee Kainuun avaintoimialojen yrityksiä olemassa olevan ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja yhteistyön rakentamisessa. Yhtiö auttaa asiakasyrityksiä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kehittämisessä. VISIO 0 Kainuun Etu Oy on yritysten kehittämistarpeet tunteva, luotettava asiantuntija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka tuottaa korkeatasoisia palveluja Kainuussa toimiville yrityksille. Yhtiö luo yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Kainuun talousihmeen ja tekee aktiivisesti työtä parhaan tietotaidon ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, ARVOT JA ASIAKKAAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Missä yhtiön on pakko onnistua: Yritys-/asiakaslähtöisyys, yritysten luottamus: asiakastyytyväisyys Toimiala- ja rahoitusosaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: vipuvaikutus, yrityksien määrä hankkeissa

5 ARVOT Yhteistyö- ja verkostoitumiskyky - aidosti yritysten eduksi - kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: sidosryhmäkysely, henkilöstötyytyväisyys Osaaminen, innovatiivisuus, uudistumis- ja reagointikyky (ketterä kumppani): henkilöstö tyytyväisyys Riittävät ja kilpailukykyiset resurssit suhteessa tavoitteisiin: /muut vastaavat yhtiöt Osaavan henkilöstön rekrytointi: henkilöstötyytyväisyys ASIAKKAAT Asiantuntemus: asiakastyytyväisyys Vaikuttavuus: vipuvaikutus, yrityksien määrä hankkeissa Luotettavuus ja vastuullisuus: sidosryhmäkysely, henkilöstötyytyväisyys Asiakaslähtöisyys: asiakastyytyväisyys Luovuus: innovatiiviset avaukset toimintaympäristöön, investoinnit alueelle Yhteistyöhakuisuus: sidosryhmätyytyväisyys Avaintoimialojen yritykset, jotka ovat halukkaita kehittymään, uusiutumaan ja kasvamaan. Prosessiasiakkaat Omistajat: Rahoitus panos tuotos Rahoittajat SWOT Kainuun Etu Oy VAHVUUDET: -Asiakasyrityksien vahva tuki ja luottamus -Toimiva alueellinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, Kainuu on kartalla -Toimiala- ja hankerahoitusosaaminen erityisesti Kainuun avaintoimialoilta -Osaava ja innokas henkilökunta, hyvät tuotekehitys-prosessit ja koulutus -Yrityslähtöiset innovatiiviset hankkeet, -Yrityssektoreiden kokemus ja tuntemus -Hyvä ennakointi ja reagointikyky -Kansainvälisen tason toiminnan kyky -Hankeosaaminen ja sertifioitu laatujärjestelmä -Vakuuttavat referenssit ja haluttu kumppani MAHDOLLISUUDET: -Kansainväliset kontaktit -Osaamisen laajentaminen EU-rahoituskenttään -Toiminnan laajentaminen uusille alueille ja tehtäviin maakunnassa -Yhteistyön vahvistaminen tutkimus- ja koulutuskenttään -Aktiivisempi osallistuminen asiakasyritysten kansainväliseen markkinointiin -Uudet, entistä laajemmat yrityksien toimeksiannot -Massiiviset Komission rahoituskanavat -Osaamisen markkinahintainen ulosmyynti -Ylitoimialaiset kehittämishankkeet -Ympäristöasiat huomioitu ennakkoon - Onnistuneen rakennemuutoksen hoitaminen ja avaukset HEIKKOUDET: -Pidemmän aikajänteen epävarmuus ja sitoutuminen -Kyvyttömyys viestiä merkittävistä tuloksista -Resursointi ja perustoiminnan rahoitusraami -Profiloituminen liikaa projektiorganisaatioksi -Ajoittain ristiriitainen asema toimintakentässä UHAT: -Rahoituksen vähentäminen kuntien taholta -Luottamuksen menettäminen -Tuntuman menettäminen alueen ulkopuolisiin toimialan yrityksiin ja verkostoihin -Maakunnan yleisen kehittämistahtotilan heikkeneminen -EU:n rahoituksen tukiprosentit tulevat pienenee kehittämisen rahoituspohja muuttuu -Henkilöstön hallitsematon vaihtuvuus sekä ydinosaamisen ja suhdeverkoston menettäminen -Taloustaantuma, väestökato, sulkeutuminen

6 . TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Projektirahoituksen jakautuminen % Kuntarahasto 0,8 % Kainuun Keh.raha,97 % Rahoituksen jakauma Muut, % Equal,80 % EMOTR,00 % EAKR,99 % Yksityinen,9 % Kainuun Etu Oy 0, % ENPI / CBC 0,88 % Interreg IIIB/IVB,08 % Interreg IIIC / IVC 0,99 % Interreg IIIA, % Manner- Suomen maaseutu- rahasto,7 % ESR,8 % Yhtiön keskeisiä tunnuslukuja vuosilta Kokonaistulot Liikevaihto Muut tulot Palkat / henkilöstö Ostopalvelut Muut kulut Saamiset Tulos Tase Oma pääoma Henkilöstö

7 Kainuun Edun kokonaistulot suhteessa kunsen rahoitukseen Milj Kokonaistulos Kunen rahoitus Kuntarahoitusta vuosittain kaikkiaan yhteensä M Milj Business Oulu Keski- Karjalan Kehitysyh ö Oy KETI Cursor Oy Josek Oy Yrityssalo Oy Navitas Kehitys Oy Kainuun Etu Oy 0 8, 0,7,9,9 0,8, 0,8 0 9, 0,0,9,9 0,8, 0,8 0 9,8 0,97,99 0,8, 0,8 0 8, 0,,99 0,8 7

8 Kainuun Etu Oy:n Organisaatiokaavio Hallitus Jouko Käsmä Petri Kauppinen Esko Suomalainen Heimo Keränen Jari Kanerva Toimitusjohtaja Antti Toivanen Taloushallinto Irmeli Summanen Kati Moilanen Elämystuotanto Toimisto esimies Tuomo Tahvanainen Teknologiateollisuus Teuvo Nissilä Luonnonvarat ja niihin perustuva teollisuus Jari Komulainen FDI- ja IT -palvelut Carl Wideman Kansainväliset hankkeet Ninetta Chaniotou SUHDANNEKEHITYS 8

9 . ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kainuun Etu Oy:n Asiakastyytyväisyykysely 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % a). 8 7 b). c). 8 d). e). f) Erinomainen g). 7 8 Erittäin hyvä Hyvä.. Kohtalainen Heikko Asiakastyytyväisyyden kysymykset:. a) Vastaanottoajan saaminen Kainuun Etu Oy:stä on helppoa. b) Henkilökunta on huomaavaista ja ystävällistä. c) Henkilökunnalla on kyky tarjota vastaus/ratkaisu tiedusteluihin/ongelmiin. d) Henkilökunta on helposti tavoitettavissa. e) Henkilökunta vastaa nopeasti tiedusteluihin. f) Henkilökunta on ammattitaitoista. g) Olen erittäin tyytyväinen Kainuun Etu Oy:n henkilökunnan palveluihin. Kainuun Etu Oy:llä on hyvä ymmärrys yritykseni/perustettavan yrityksen toiminnasta. Kainuun Etu Oy on tietoinen ajankohtaisista asioista toimialallani. Kainuun Etu Oy pitää lupauksensa. Kainuun Etu Oy pitää yritystäni ajan tasalla asioiden/projektien/toimeksiantojen edistymisestä. Kainuun Etu Oy:n ehdottamissa ratkaisumalleissa on luovuutta ja innovatiivisuutta 7. Kainuun Etu Oy kertoo täsmällisesti mahdollisista muutoksissa ja pyrkii keskustelemaan niistä (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 8. Kainuun Etu Oy antaa hyvän selvityksen siitä mitä ja miksi näin on tehty (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 9. Kainuun Etu Oy:n kanssa on helppo tehdä yhteistyötä 0. Kainuun Etu Oy tarjoaa henkilökohtaista ja yritykselleni räätälöityä neuvontaa. Kainuun Etu Oy:n palveluista on hyötyä yritykseni toiminnalle/kehittymiselle. Kainuun Etu Oy:n palvelu on korkeatasoista 9

10 . HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY.... a). b). c). d). e). f). g). h). i). a). b). c). d). e) Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kysymykset:. Kainuun Etu Oy on hyvä työnantaja. Kainuun Etu Oy:n henkilöstöllä on hyvä työilmapiiri. Kainuun Etu Oy:n henkilökunnalla on hyvä yhteistyö- ja tiimityöskentelyhenki. "Kainuun Etu Oy tarjoaa miellyttävän työympäristön". a) Kainuun Etu Oy:n sisäinen kommunikointi on toimiva. b) "Kainuun Etu Oy:n visio on selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille". c) Kainuun Etu Oy:n strategia ja tavoitteet on selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille. d) "Kainuun Etu Oy:n arvot ovat selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille". e) Kainuun Etu Oy:n johto tiedottaa ja kommunikoi yhtiön yleisestä toiminnasta. f) "Kainuun Etu Oy on kommunikoinut selkeästi asettamansa palvelutavoitteet asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi". g) Kainuun Etu Oy:n henkilöstön on helppo lähestyä yhtiön johtoa/johtajaa. h) "Kainuun Etu Oy:n johto antaa nopeaa palautetta tehdystä työstä". i) "Kainuun Etu Oy:n johto/johtaja kohtelee henkilökuntaa tasavertaisesti". a) Työni on haastavaa ja mielekästä. b) Pystyn kehittymään työssäni. c) "Kainuun Etu Oy tarjoaa tarvittavaa koulutusta työni vaativiin tehtäviin". d) Minulla on työni vaatimat päätöksentekoon tarvittavat valtuudet. e) Mielipiteilläni on merkitystä Kainuun Etu Oy:ssä 7. Kainuun Etu Oy antaa henkilöstölle koulutusta ja ohjausta paremman asiakaspalvelun tarjoamiseksi 8. Tiimityöskentelyä tehdään tarpeen vaatiessa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi 9. "Kainuun Etu Oy rohkaisee tiimityöskentelyyn paremman kommunikoinnin saavuttamiseksi" 0. Kainuun Etu Oy:n henkilöstön innovatiivisuus ja luovuus työssä/toimeksiannoissa /projekteissa/asiakaspalvelussa palkitaan 0

11 . LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS Kivi- ja kaivannaisteollisuus KIVI- JA KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 0 0 Kivi- ja kaivannaisalan kehittämisstrategiaa toteutetaan EU:n mineraalipolitiikan, Suomen mineraalistrategian, Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelman vision ja toiminta-ajatuksen mukaisesti. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää Kainuun kaivannaisalan yritystoimintaa, toimintaympäristöä sekä tukea uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tavoitteena on saada maa- ja kallioperän arvoaineet taloudellisesti ja tehokkaasti hyötykäyttöön, siten että jo toiminnassa olevat yritykset kehittyvät edelleen ja työllisyys lisääntyy. Yritysten liiketoimin- nan kehittäminen Koulutus ja tutkimus Palvelutarjonta Uudet liiketoiminnat Ekotehokas tuotanto Verkottuneet palvelut Viestintä Ohjelman koordinointi ja verkostointi: Kaivannaisalan yleinen kehittäminen ja esillä pitäminen Kehittämisohjelma toteutetaan sekä laajoina hankekokonaisuuksina että yksittäisinä hankkeina. Ohjelman keskeiset painoalat eli kärkiohjelmat ovat ) Uudet ja pienet liiketoimintamahdollisuudet ) Ekotehokas tuotanto ) Verkottuneet kaivannaisalaa tukevat palvelut. Kärkiohjelmat koordinoidaan yhteen eri toimintojen avulla, joita ovat yritysten liiketoiminnan kehittäminen, koulutus ja tutkimus, yritysten tukipalvelujen kehittäminen sekä viestintä.

12 Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelmaa pidetään koossa ja hallinnoidaan kivi- ja kaivannaisalan teemaohjelman avulla siten, että se sitoo kärkiohjelmissa toteutettavat hankkeet yhteen. SUHDANNEKEHITYS.. Käynnissä olevat hankkeet toimialalla... Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma 0-0 Tavoitteet Tulokset Toteutusaika: Projektipäällikkö: Matti Luukkonen..0 alkaen Projektikoordinaattori: Ritvaleena Leinonen..0 alkaen Rahoitus: 00, Kainuun kehittämisraha 70 %, Kainuun Etu Oy 0 % Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on yritystoiminnan aktivoiminen kaivannaistoimialalla. Tuloksiin pääsemiseksi toiminta jakautuu seuraaviin toimintalinjoihin: tutkittujen luonnonkiviesiintymien hyötykäyttöön saattaminen, sivukivien hyödyntäminen, tuotekehitys, kaivostoiminnan tukeminen, ylialueellinen yhteistyö, verkostojen kehittäminen, alaa kehittävät hankkeet ja markkinoinnin tukeminen kotimaassa sekä kansainvälisesti. Hankkeen toimenpitein on saatu toimintaan kaksi luonnonkiviesiintymää: Tiukuvaaran graniittiesiintymä Ristijärvellä ja Käärmeharjun liuskekiviesiintymä Puolangalla. Sivukivien käyttöä on selvitetty ja ideoitu tuotekehitysosiossa. Sivukivet soveltuvat hyvin esimerkiksi pienesinetuotantoon. Hankkeen toimenpitei-

13 siin on saatu mukaan asiantuntemusta, huippusuunnittelijoita eri toimialoilta. Tuotesuunnittelun toimenpitein ensimmäiset tuotteet, pienesineet ovat kaupallisesti myynnissä ja ne valmistetaan Suomussalmella. Lähtökohtaisesti nämä tuotteet valmistetaan vuolukivestä. Vuoden 0 aikana on kehitetty pienesineiden valmistusta kovista kivilajeista. Tuotesuunnittelu ja ideointi laajassa skaalassa ovat tuottaneet joukon uusia tuotteita ja tuoteideoita, joita on valmistettu ja tullaan edelleen kehittämään esimerkkinä graniitista valmistettava Monolit-tuoteperhe puistoihin, julkisille alueille ja kotipihoihin. Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä kainuulaisten yritysten kanssa siten, että kunkin erityisosaamista on voitu hyödyntää maksimaalisesti. Kehitetyt tuotteet laajentavat yritysten valikoimaa. Otanmäki Mine Oy:n kanssa tehtiin yhteistyötä kokoamalla ja digitoimalla Otanmäen kaivoksen historiaa Kainuun museosta ja Kajaanin kaupungin arkistoista. Hanke on myös tukenut Kuikankullan esiintymän tutkimuksen käynnistymistä. Kaivostoimijoiden kanssa on käyty tiivistä keskustelua kehitystarpeista. Hanke on myös osallistunut alan seminaareihin ja tapahtumiin verkostoitumisen kehittämiseksi. Ylialueellinen yhteistyö on merkinnyt sekä tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen, toimijoiden että yritysten kanssa. Ylialueellinen yhteistyö on merkinnyt myös materiaaliyhdistelmiä. Näistä esimerkkinä Monolittuoteperheen Penkki, missä on sovellettu innovatiivista kivikomposiittia. Hanke on ollut mukana käynnistämässä Kiviteollisuusliiton esittämää kivien hankintaohjeen laatimista valtakunnallisesti. Hanke on selvittänyt ja käynyt keskustelua ylialueellisista luonnonkiviliiketoiminnan kehittämistarpeista pohjoissuomalaisten toimijoiden kanssa. Hanke on parantanut kainuulaisten kivien tunnettavuutta messuilla (Habitare 0) ja muiden asiantuntijatapaamisten kautta. Hankehenkilöstö kävi tutustumassa kansainvälisiin kivituotteisiin Marmomacc messuilla Italiassa. Hanke on valmistellut tapahtumia vuodelle 0 sekä kivien että niistä valmistettujen tuotteiden tunnettavuuden parantamiseksi: Kevätmessut Messukeskuksessa, Nantes messut, Kainutlaatuinen tapahtuma Helsingissä ja Kuhmon Kamarimusiikin yhteyteen ajoittuva kainuulaisia kiviä käyttömuodoissaan esittelevä näyttely. Näyttelystä tulee pysyvä ja kehittyvä.... Tulevia hankkeita Kainuun kaivososaamisen optimointi ja kehittäminen toimintaohjelman valmisteluhanke Tausta Toteutusaika: Projektipäällikkö: Hanna Repo Rahoitus: 7.00 EUR, josta EAKR 8 % ja Kainuun Etu Oy % Kaivannaisala on eräs Suomen harvoista high-potential toimialoista. Ensisijaisten raaka-aineiden rinnalle on nousemassa kasvava tarve hyödyntää mineraalien arvoketjussa myös ns. toissijaiset raakaainelähteet, eli kaivannaisjätteet ja teollisuuden sivuvirrat. Kaivosalan omaleimaisuus ja vaativuus ovat haaste Kainuun TKI-toimijoille, joilla on pulaa niin henkilö- kuin taloudellisistakin resursseista ja joiden osaaminen kohdistuu usealle eri toimialalle. Yhdistämällä resurssit ja kohdentamalla osaaminen toissijaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi Kainuun aluekehittämisen resurssit optimoidaan ja Kainuuseen luodaan uutta globaalin vientipotentiaalin omaavaa osaamista ja tuotteita. Tavoitteet Hankkeen lyhyen tähtäimen tavoitteena on hitsata yhteen kainuulainen kaivosalan osaamisverkosto ja sitouttaa toimijat pitkän tähtäimen strategiseen yhteistyöhön, aloittaa hankehakemuksen valmistelu kaivannaisalan jäte-, sivuvirta-, viestintä- ja vastuullisuusteemoja eteenpäin vieden, tarkastella alueiden välisiä ja kansallisia yhteistyömahdollisuuksia aiemmin em. teemojen ympärillä, sekä valmistella Kainuun kaivososaamisen kehittäminen ja optimointi toimintaohjelmasuunnitelma ja kirjoittaa hankehakemus. Pitkän tähtäimen tavoitteet kohdentuvat valmistelun kohteena olevaan toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on olla vaikuttamassa Kainuun ja kainuulaisen kaivososaamisen asemointiin Suomen kaivoskluste-

14 rin kärjessä luomalla edellytyksen kehittää kainuulaisesta kaivososaamisesta myös kansainväliset tarpeet täyttäviä innovaatioita, osaamista, uusia (jäte-)tuotteita sekä jätteiden hyödyntämisen malleja.... Päättyneet hankkeet Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) Tulokset Toteutusaika: Projektikoordinaattori: Annika Vehviläinen alkaen (Teresa Ojala ) Rahoitus: : EAKR 70%, Kainuun ELY-keskus,%, GTK 8,%, Kainuun maakunta kuntayhtymä,7% ja Kainuun Etu Oy,% Sampo-hanke Tavoitteet Kerättyjen taustatietojen perusteella sora- ja hiekkamuodostumilta tutkittiin maa-ainesten laatu- ja määrätietoja sekä pohjavedenpinnan tasoja maakuntakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Tutkimusmenetelminä käytettiin maastokartoitusta, maatutka-luotausta, seismistä luotausta sekä maaperäkairauksia. Pohjatietojen ja tutkimusten tulosten perusteella valittiin potentiaalisimpia kohteita, joille kohdennettiin tarkempia jatkotutkimuksia sekä valittiin kalliokiviainespaikat, joista tehtiin laboratoriotestit. Kainuun ELY-keskus teki luontoselvityksiä liki 0 hankkeen tutkimuksissa esiin nostetuilla kohteilla. Luontoselvitysten informaatio liitettiin POSKI -hankkeen tuottamiin tutkimustuloksiin, jotta kiviainesten ottopaikkoja voidaan kohdentaa ja liittää osaksi maakuntakaavaa. Taustatietojen ja hankkeessa syntyneiden tutkimustulosten perusteella tehtiin yhteensovitustyötä, jonka perusteella tehtiin alue-ehdotukset (maa-ainesten ottoon soveltuva alue, maa-ainesten ottoon osittain soveltuva alue, maa-ainesten ottoon soveltumaton alue). Alueiden arvottamisen tuloksena syntyneillä työryhmän luokituksilla ei ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Projektin tutkimusaineistoa on kuitenkin tarkoitus käyttää taustamateriaalina maakuntakaavoitustyössä. Tutkimusaineistoa voidaan hyödyntää myös kuntien kaavoituksessa ja päätöksenteossa esim. lupakäsittelyssä. Lopullinen alueiden käytön yhteensovittaminen tapahtuu maakuntakaavoituksessa sekä kuntien yleiskaavoituksessa ja maaaineslain mukaisessa lupaharkinnassa. Projektissa julkaistiin Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa -hankkeen loppuraportti, jossa hankkeen tulokset esitellään. Hankkeessa tuotettiin myös Geologian tutkimuskeskuksen toimesta maastoraportit sekä kalliokiviainestutkimuksista että hiekka- ja soraesiintymien tutkimuksista. Toteutusaika: Projektipäällikkö: Margarita Kinnunen..0 alkaen (Santeri Torvinen ) Rahoitus: 7 0 ; Kainuun ELY-keskus 80%, Kainuun Etu Oy 0% Hankkeella yritysten kehittämisen ja koulutuksen avulla pyrittiin kohottamaan kainuulaisten yritysten valmiuksia Venäjän-kauppaa varten ja edistämään kainuulaisten yritysten verkostoitumista niiden kilpailukyvyn nostamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä monipuolistamiseksi. Tavoitteena oli myös kehittää venäläisten yrittäjien ja asiakkaiden liiketoimintamahdollisuuksia ja ostosmatkailun edellytyksiä Kainuussa sekä parantaa paikallisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja hyvinvointia alueella. Lisäksi hankkeessa luotiin edellytyksiä venäläisten yritysten perustamiselle Kainuun alueella.

15 Tulokset Sampo hankkeen aikana syntyi merkittävää ja luotettavaa yhteistyötä kainuulaisten yrittäjien, ulkomaalaisten kiinteistöjen omistajien, tulevien pieninvestoijien, ulkomaalaisten aloittavien yrittäjien ja Venäjältä Kainuuseen isoja ryhmiä tuovien matkanjärjestäjien kanssa. Kohderyhmien yhteistyö hankkeessa oli vapaaehtoinen, jokaisella oli mahdollisuus neuvottelemalla valita itselle sopiva muoto. Käytännössä, jokainen osallistuja hankkeen kautta sai konkreettista taloudellista hyötyä. Kainuun vetovoimia ovat matkailu sekä pienyrittäjien valmiudet ja halukkuudet kehittää kansainvälistä toimintaa, mikä antaa vakautta ja taloudellista kasvua elinkeinon kehittämiselle. Seurauksena on yrittäjien hyvinvoinnin parantaminen ja yrityksien toiminnan vakaus. Sen lisäksi kainuulaisten tuotteiden ja palveluiden markkinointi ulkomaalaisille kiinteistönomistajille on merkittävä toiminto uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi alueelle. Tämän asian ovat vahvistaneet asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Sampo hankkeen kanssa. Innovatiivinen asia on Kainuun alueen tuotteiden ja palveluiden sähköinen markkinointi oikealle kohderyhmälle hakukoneen avulla. Kainuu on Pohjois-Venäjälle ikkuna Eurooppaan. Välittömässä läheisyydessä rajan toisella puolella on monilla aloilla puutteita, jotka on hyvä hyödyntää tarjoamalla mahdollisuus venäläisille elinkeinoharjoittajille perustaa Kainuuseen uusi yritys. Kainuun mineraalivarantojen tuotteistaminen ja jalostuksen kehittäminen Tavoitteet Toteutusaika: Projektipäällikkö:.9.0 alkaen Hanna Karhu ( Tuomo Pikkarainen) Rahoitus: 000 ; Kainuun kehittämisraha 9 %, yksityinen rahoitus %, Kainuun Etu Oy 9 %, muu kuntarahoitus 8 % Hankkeen tavoitteena oli tukea kainuulaista osaamista sekä kehittää tuotantomenetelmiä ja uusia tuotekonsepteja siten, että alueella toimivilla yrityksillä oli ja on myös tulevaisuudessa parhaat mahdollisuudet tehokkaiden teknologisten ratkaisujen ja kustannustehokkaan tuotannon järjestämiseen. Tuotteistamisessa tuettiin erityisesti ratkaisuja, joissa korostuu luonnonvarojen innovatiivinen hyödyntäminen ja ekologia. Hanke tuki paikallista ammattiopisto- ja ammattikorkeakoulutasoista opetus- ja tutkimustyötä. Hankkeen avulla voitiin varmistaa edellytykset tutkittavien materiaalien teolliselle tuotannolle sekä saatiin entistä selkeämpi käsitys materiaalien soveltuvuudesta loppukäyttäjien tarpeisiin. Projektin tuloksena ennakoitiin Kainuuseen muodostuvan vähintään kahdesta kolmeen uusia tutkimustuloksia hyödyntävää yritystä, joissa työskentelee parikymmentä henkilöä. Hankkeen tavoitteena oli edistää tutkimus-, tuotanto- ja koulutustoimintaa, ja vakiintunutta yhteistyötä yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten välillä. Tulokset Kainuun mineraalivarantojen tuotteistaminen ja jalostuksen kehittäminen hankkeessa tutkittiin ja prosessoitiin Kainuussa olevia mineraalivarantoja sekä kaivosteollisuuden ja energiatuotannon yhteydessä muodostuvia poisteita. Tutkimustoiminta jaettiin kahteen kokonaisuuteen, joita olivat modifioitujen luonnonmineraalien hyödyntäminen vedenpuhdistuksessa ja luonnonmineraalien, teollisuuden poisteiden ja geopolymeerien hyödyntäminen betoniteollisuuden vähäpäästöisenä sideaineena. Tutkimusta suoritettiin sekä laboratorio- että esituotantomittakaavassa. Hankkeen myötä kainuulainen osaaminen mineraalien hyödyntämisestä, jalostuksesta ja markkinoista kehittyi olennaisesti, eri organisaatioiden (yrityksien, tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten) välinen yhteistoiminta ja verkostoituminen parantuivat, Kainuuseen perustettiin uusi mineraalien jalostamiseen keskittyvä yhtiö ja näköpiirissä on myös muun uudentyyppisen liiketoiminnan sijoittumista alueelle. Kainuuseen luotiin uusia työpaikkoja uuden yritystoiminnan kautta sekä Kainuussa on uusia kaivannaisalan osaajia. Oppilaitosten ja yrityksien yhteistyön ansiosta opiskelijoilla oli ja on myös tulevaisuudessa mah-

16 dollista saada laajempi käsitys kaivannaisteollisuuden tuotekehityksestä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkojen kautta. Hankkeessa edistettiin samanaikaisen hankkeiden (Min-Novation Oulun yliopisto ja Kainuun Etu Oy) tutkimustavoitteiden toteuttamista mm. laitehankintoihin, laitteiden sisäänajoon ja testaukseen liittyvissä asioissa palvelemaan Kainuun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kaivannaisteollisuuden tutkimusta ja koulutusta. Min-Novationin laitekanta oli suurena apuna hankkeen aikana tutkimuksessa, laadunvalvonnassa ja prosessin säätämisessä koeajojen aikana. Pitkällä tähtäimellä hankkeessa luotiin perustaa uuden mineraalipohjaisen jalostus- ja liiketoiminnan kehittymiselle Kainuussa. Hanke tutki teollisuuden poisteiden hyödyntämistä jalosteina ja lisäsi tietotaitoa sekä osaamista yrityksissä ja oppilaitoksissa. Hankkeen tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mineraalien ja teollisuuden poisteiden jalostuksessa sekä tutkimuksissa ja kehittää edelleen uutta liiketoimintaa Kainuuseen. Min-Novation Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network (Interreg IVB Itämeriohjelma) Tavoitteet Tulokset Toteutusaika: (aloitus..0) Projektipäällikkö: Hanna Repo Rahoitus: : 7 % EAKR,, % kansallinen vastinraha ja 0, % Kainuun Etu Partnerimaat: Puola, Saksa, Viro, Norja, Ruotsi ja Suomi Min-Novation -hankkeen tavoitteena on kaivannaispoisteisiin liittyvän tiedon, kokemusten ja innovaatioiden vaihtoon perustuvan verkoston luominen Suomeen ja Itämerialueelle. Kajaanin ammattikorkeakoulun KAJAKin kaivannaisalan laboratorion oheen perustetaan hankevaroin analyysilaboratorio, jota käytetään kaivannaispoisteiden ominaisuuksien ja hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseen sekä kiinteiden jätteiden tutkimisen mallintamiseen. Min-Novation hanke on ennen kaikkea kansainvälinen verkostoitumis- ja tiedonjakohanke, joten toiminnan pääpaino on ollut partnerimaiden kaivosten jätteenkäsittelyn, siihen vaikuttavan lainsäädännön sekä jätteidenhallintaprosessien vertailussa sekä nousevien tekniikoiden kokoamisessa. Kansallisesti hankkeessa on koostettu Suomen kaivannaisjäterekisteriä, ideoitu kaivannaisalan sivuvirtojen materiaalipankkia sekä perehdytty kaivosalan sivuvirtojen hyödyntämisen ongelmakohtiin eri toimijoiden näkökulmista. Hankkeen lanseeraaman Kestävä kaivostoiminta seminaarisarjan avulla on herätetty kiinnostusta ja keskustelua kaivannaisjätteiden määrään, hallintaan ja hyötykäyttöön liittyen sekä koottu kansallinen kaivannaisjätteiden ja kaivosten sivuvirtojen hyödyntämisestä kiinnostunut verkosto. Kestävä kaivostoiminta tilaisuudet ovat tarjonneet medianäkyvyyttä ja mielenkiintoisen uuden näkökulman kaivosteemaan liittyen. Kaivosten ja junioriyhtiöiden johdolle, T&K ja ympäristöhenkilöstölle sekä viranomaisille, tutkijoille ja konsulteille on luotu yhteinen foorumi kaivosalan sivuvirtatietouden kasvattamiseksi ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Min-Novation hankkeen investointiosuuden turvin on hankittu analyysilaitteita Kajaanin ammattikorkeakoulun liikuteltavan kaivannaisalan laboratorion tueksi. Min-Novation hanke ei ole tutkimushanke, joten verkostoyritysten oman tutkimusaktiviteetin tukemisen lisäksi tutkimusympäristöä on käytetty kaivannaisjätteiden tutkimuksen mallintamiseen ja alueen tutkimusosaamistason vahvistamiseen. Tämä tarjoaa jatkossa hyvän pohjan valjastaa kainuulainen kaivosalan sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali kaivannaisjätetutkimuksen keinoin. Taustalla on kartoitettu alan tutkimustoimintaa ja verkostoyritysten tarpeita sekä tehty näytteidenhakumatka Viroon.

17 .. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Kivi- ja kaivannaisteollisuuden toimiala asiakastyytyväisyys 0 f) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % 7 Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko. LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS Metsä- ja puuteollisuus Metsä- ja puutoimiala Jari Komulainen Metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke -Katri Roininen Wood Industry international businesses- Kainuun Puutuotealan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämishanke -Pia Haapalainen New business model between Kainuu and Karelian Wood Industry -Santeri Torvinen -Mari Maier Metsäkonetaksi -Hannu Suutari 7

18 Mitä yrityksille tärkeää Metsä- ja puuteollisuudessa Kainuussa Brändien rakentaminen, esim. KAINU, ReindeerWood Kansainvälistyminen: Japani, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska Uutta liiketoimintaa Kehitystyössä mukana olevien yhteistyön tiivistäminen SUHDANNEKEHITYS 8

19 .. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA... Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke II 0 0 Tavoitteet: Toteutusaika: Henkilöt: Ohjelmajohtaja Jari Komulainen Metsäkoordinaattori Virpi Vääräniemi..0 saakka Projektisihteeri Ilona Virtanen..0 saakka Projektisihteeri Katri Roininen..0 alkaen Rahoitus: 9, Maaseuturahasto 00 % Metsä- ja puutalouden teemaohjelma on kokonaisvaltainen ohjelma, jolla pyritään sovittamaan yhteen eri ohjelmien tavoitteet, vähentämään hanketoiminnan päällekkäisyyttä sekä kokoamaan kehittämistoimenpiteet yhdensuuntaiseksi kokonaisuudeksi. Metsä- ja puutalouden teemaohjelman tarkoituksena on toimia metsä- ja puutuotealan kehittämistyötä ohjaavana ja suuntaa-antavana ohjelmana, jonka kehittämistoimien lähtökohtana ovat laajasti ottaen metsä- ja puutuotealan yrittäjien ja toimijoiden kehittämistarpeet. Ohjelma jakaantuu kahteen laajaan avainalueeseen, jotka ovat ) metsätalous ja puuenergiantuotanto ja ) puutuoteteollisuus. Teemaohjelman koordinaatiohanke vastaa Kainuun metsä- ja puutalouden toimialojen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta Kainuun maakuntaohjelman ja siihen liittyvien ohjelmien kuten Kainuun Metsäohjelman ja Kainuun puuteollisuuden kehittämisohjelman mukaisesti siten, että keskustelufoorumien: Kainuun metsäneuvoston ja Kainuun puuteollisuuden neuvottelukunnan linjaukset ja priorisoinnit toteutuvat, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään. Sen tehtävänä on organisoida alueellista kehittämistyötä niin, että viranomaiset, asiantuntijat ja yritykset voivat vaikuttaa metsä- ja puutalouden kehittämiseen ja resurssit voidaan suunnata tehokkaasti valituille painopistealueille. Teemaohjelma toimii myös linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä. Välituloksia: YHTEENVETOTIEDOT KAINUUN METSÄ- JA PUUTUOTETEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKKEISTA (Kainuun Etu Oy, Woodpolis, Metsäkeskus Kainuu, KAO:n, Kainuun maakunta- kuntayhtymän hallinnoimista kehittämishankkeista) Hankkeiden lkm Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm Kokonaisrahoitus Yksityinen rahoitus Muu julkinen rahoitus EAKR- rahoitus ESR- rahoitus Kainuun Kehittämisraha Maaseuturahasto Kuntarahoitus Toimintaympäristötuki 9 8 0,0 80, 9,0 99, 0, 09 0,0 7,0 9 8, 8 0,00 9

20 ... Uusi toimintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin Metsäkonetaksi Toteutusaika: Projektipäällikkö: Hannu Suutari Rahoitus: 9, 70 % EAKR, % yritysrahoitus, % Kainuun Etu Oy Yritykset, Kainuu: Metsäurakointi Piirainen Oy, Eero Pyykkönen Ky, Puukuljetus R. Kilponen Oy, Kinnunen Veli Oy, Kainuun Metsäkone Oy Yritykset, Pohjois- Karjala: S. Kuittinen Oy, Eero Hyvönen Oy Lapinlahti. Tavoitteet Metsäkonetaksi -hankkeen päätavoitteena on uuden toimintamallin luominen toimialan konekuljetusten logistiikkaratkaisuksi, jonka avulla metsäkoneyritykset voivat olennaisesti parantaa yrityksen liiketulosta. Uudessa toimintamallissa siirron tekee metsäkonetta lähimpänä oleva vapaa tai pian vapautuva siirtoauto, riippumatta siitä kenen omistuksessa se on. Hankkeen aikana mukana olevien yritysten metsäkoneisiin ja lavetteihin asennetaan optimointisovellus ja -laitteistot, joiden avulla siirtojen ohjaukset toteutetaan. Myös yritysten henkilökunta koulutetaan käyttämään järjestelmää ja suunnittelemaan konesiirrot kustannustehokkaasti. Tulokset Projektissa on toteutettu metsäkonesiirtojen tilausjärjestelmä, jossa koneyritykset tekevät siirtotilaukset nettipohjaisesti. Järjestelmässä koneiden paikannus tapahtuu satelliittipaikannuksen avulla karttapohjaisesti ja järjestelmä suunnittelee kuljetusreitin. Järjestelmä taltioi automaattisesti siirtotapahtumat ja laskee siirtomatkat ja siirron eri työvaiheiden työajat. Näin saatua raporttia voidaan käyttää kuljetusten laskutuksen perusteena. Projektissa mukana olevien yritysten henkilöstölle on annettu järjestelmän käyttökoulutusta. Projektissa on kehitetty laskentaohjelma kustannusanalyysiä varten, missä koneurakoitsija voi verrata konesiirtokustannuksia perinteiseen tapaan omana siirtona tehden ja tilausjärjestelmää ostopalveluna hyödyntäen muodostuvia kustannuksia. Laskentaohjelma tekee myös siirtokuljetusyrityksen kannattavuusanalyysin. Projektissa on tehty liiketoimintasuunnitelma konesiirtoja tekevälle kuljetusyritykselle pohjautuen lähtökohtaan, missä koneyrittäjät siirtävät kuljetuskalustonsa perustettavan yrityksen nimiin. Järjestelmän hyödyntäminen yrityksissä on jäänyt tavoitteita vähäisemmäksi. Toimintamalli on uusi ja vaikuttaa yrityksen totuttuun toimintatapaan siinä määrin, että laajempi käyttöönotto vaatii projektiaikaa huomattavasti pidemmän ajanjakson. Projektin tuloksia ja saatuja kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää myös koneyrittäjäliiton toimesta koulutusmateriaalina.... New Business Model between Kainuu and Karelian wood industries Toteutusaika: Projektin johtaja: Jari Komulainen Projektipäällikkö: Santeri Torvinen Projektikoordinaattori: Mari Maier Rahoitus: % Karelia ENPI CBC, 0% yritys- / partnerirahoitus. 0 Hankkeessa alustavasti mukana olevia yrityksiä ja tahoja: Venäjä: OOO FinTek LLC, OOO Kalevala-Wood LLC, Kostamuksen kaupunki, Kalevalan kaupunki, Vesuri LLC, Inkod LLC, Saunaset+, Suomi: Woodlink Oy, Hasetec Oy, Pro Armik Oy, Oy Timber Frame Ltd, Vuokatti Hirsitalot Oy, AEA Wood Oy

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012. Erkki Salmirinne

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012. Erkki Salmirinne Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 ITÄ-SUOMEN PUUPANEELI 24.1.2012 Erkki Salmirinne Kainuun kuntien omistama maakunnallinen voittoa tavoittelematon elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi

Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi Viepperhauta 27. 29.7.2012 Suomussalmi KAINUUN METSÄ- JA PUUTALOUDEN TEEMAOHJELMAN KOORDINAATIOHANKE II, 1.3.2011 28.2.2014 Tavoitteet ja toimenpiteet: Lisätä Kainuun metsä- ja puutalouden toimijoiden

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke

VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET. Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo. Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke VIIHTYISÄN PIHAN PUURAKENNUKSET Puurakentamisen RoadShow 1.3.2012 Kuhmo Erkki Salmirinne PYR Liiketoiminta -hanke Sisältö Piharakentamisen trendit Metlan tutkimuksen mukaan Piharakentamisen palvelutarjonta

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet

Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöalan projektirahoitus ja ajankohtaiset hankkeet Ympäristöseminaari 3.- 4.2.2011 Lapin ELY keskus 3.2.2011 / Paula Alho Esitys keskittyy kahteen EU:n rahoitusohjelmaan Kilpailukyky ja työllisyys

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja

Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä. Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Hanketoiminta maatilayrittämisen ja ruokaketjun kehittämisessä Tulevaisuus kasvaa Hämeessä 2.12.2013 Jukka-Pekka Kataja MTK Häme Toiminnanjohtaja Suomalainen ruoka työllistää Näkemyksen taustaa 1990-91

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen

Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Miksi matkailuun kannattaa panostaa? Nina Vesterinen Esityksen sisältö Miten Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa? Miten Suomella ja Varsinais-Suomella menee matkailussa? Matkailun tiekartta ja sen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 29.3.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Historia ravitsee kehitystä Tervanviennin kultakaudella Kuhmo tuotti kuudenneksen koko Suomen tervasta metsää pysyvästi 406 000 ha, puuvaranto yli 30 milj m3 Globalisaatio

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin

Kahvitarjoilu auditorion aulassa, tutustuminen maakunnan matkailuhankkeisiin Tilaisuuden avaus; Tuomo Tahvanainen, toimialajohtaja, Kainuun Etu Oy Kainuun matkailu 2012 tilastojen valossa Pohjola-Arctic yhteistyo : kokemukset ja tulevaisuus Laatutonni 2020 laatutonnin uusi tuleminen

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-30.6. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.8.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen

Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus. Mikko Väisänen Maakunnallisten osaamistarvekartoitusten esittelytilaisuus Mikko Väisänen 11.9.2013 Tulevaisuus hanke, kesto: 1.1.2012-30.6.2014 Hankkeella organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan ennakointityötä entistä tiiviimmäksi.

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 1.1.-30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 15.8.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen kuulumisia

Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen kuulumisia Kajaanin ammattikorkeakoulun matkailukoulutuksen kuulumisia Mikko Keränen, kehittämispäällikkö Jari Järviluoma, matkailututkija Aktiviteettimatkailu 11.10.2012 M i k k o K e r ä n e n 1 Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012

Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta. Janne Vartia 11.12.2012 Kaasua Satakunta LNG, alue ja uusi liiketoiminta Janne Vartia 11.12.2012 Alue TEOLLISUUTTA TAPAHTUMIA HYVINVOINTIA 2 Työllistävyys Suurin merkitys Satakunnassa Jalostuksen työllistävyys maakunnittain 2009

Lisätiedot

Kainuun ja Karjalan puuteollisuuden uusi yhteinen liiketoimintamalli

Kainuun ja Karjalan puuteollisuuden uusi yhteinen liiketoimintamalli Kainuun ja Karjalan puuteollisuuden uusi yhteinen liiketoimintamalli Hanke KA407 Johtava kumppani Kainuun Etu Oy Kumppanit Kumppani Maa Alue Kostamuksen kaupunkipiirin hallinto Venäjä Karjalan tasavalta

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Kainuun kehittämisen näkymiä Pentti Malinen Kainuun liitto

Kainuun kehittämisen näkymiä Pentti Malinen Kainuun liitto Kainuun kehittämisen näkymiä 2018-2021 Pentti Malinen 28.11.2017 Kainuun liitto Keskeiset tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet 2035 1. Kainuun aluetalouden kestävä kasvu 2. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 23.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille

ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuudet maaseutumatkailuyrittäjille Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Kuusamossa Kukka Kukkonen & Johanna Ek Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti 11.1.2013 Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportin luovutustilaisuus Puheenjohtaja Jouni Backman Työryhmän kokoonpano Työryhmän toimikausi: 22.8.2011

Lisätiedot