KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -"

Transkriptio

1 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 -

2 Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS... Kivi- ja kaivannaisteollisuus..... Käynnissä olevat hankkeet toimialalla Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma Tulevia hankkeita Päättyneet hankkeet..... Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS... 7 Metsä- ja puuteollisuus KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke II Uusi toimintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin Metsäkonetaksi New Business Model between Kainuu and Karelian wood industries Wood industry International Businesses (WIB) Uusi toimintamalli Kainuun Puutuotealan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen Päättyneet hankkeet..... Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.... ELÄMYSTUOTANTO JA ELINTARVIKETEOLLISUUS... Matkailu, luovat alat sekä elintarviketeollisuus..... KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihanke II ewild Taiga Made in Kainuu - Kainuun markkinointiviestintähanke Taigaloora / yritysryhmähanke VESISTÖT Herkut Helsinkiin Snowpolis hankkeet Päättyneet hankkeet Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset TEKNOLOGIATEOLLISUUS KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Teollisuus Kainuun (TEKA) -hanke UUSE Uusiutuva energia hanke..... Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.... FDI- JA IT -PALVELUT...

3 ..Tiivistelmä..... Käynnissä olevat hankkeet toimialalla FDI Plus Kajaani DC Cluster Kainuun ICT- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen sekä mallinnus ICT ja HYPAKE" Ekotehokas konesalirakentaminen koulutushanke Kajaani Gaming Cluster (Kavio Cluster) UPM DC Client Principle Päättyneet hankkeet Toteuttamissuunnitelma Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset KANSAINVÄLISET HANKKEET Trap Step EcoRegions ScienceLink Päättyneet hankkeet ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KYSYMYKSET...

4 . YHTIÖ Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama voittoa tavoittelematon maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Yhtiön tehtävänä on tukea Kainuussa toimivia yrityksiä korkeatasoisilla palveluilla ja toimia välittäjän roolissa parhaan tietotaidon sekä yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta. Yhtiön tehtävänä on uudistaa maakunnan elinkeinorakennetta ja parantaa toimintaympäristöä avaintoimialoja kehittämällä. Yhtiö auttaa yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kannattavan kasvun ja yhteistyön kehittämisessä. Kainuun Etu Oy:llä on yritysryhmähankkeita, toimintaympäristöhankkeita ja investointien saamista sekä yritysten sijoittumista edistäviä hankkeita. Yhtiö on tuottanut asiantuntijapalveluna toimitusjohtaja- ja hankehallinnointipalvelut 0 Snowpolis Oy:lle. Toimintavuonna käytiin laajaa keskustelua omistajien keskuudessa yhtiön tärkeimmistä toiminnoista. Omistajat allekirjoittivat uuden osakassopimuksen vuosille 0-0. Yhtiö joutui kesken toimintavuoden muuttamaan uusiin tiloihin homeongelmien vuoksi. Kaivannaisteollisuuden haasteet toivat Kainuun Etu Oy:lle merkittävän määrän uudenlaisia asiakkuuksia. Yhtiön hankkeiden suurimpina rahoituslähteinä olivat Kainuun maakuntakuntayhtymän hallinnoimat EAKR rahat ja maakunnankehittämisrahat ja Ely -keskuksen Manner Suomen Maaseuturahaston rahat sekä EU Komission erillisohjelmat. Yhtiön laatujärjestelmä täyttää vaatimukset laadunvarmistamisstandartista SFS-EN ISO 900:000, ympäristöstandartista SFS 00:00 sekä täyttää OHSAS 800 työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT -yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, Kajaanin toimipiste. HENKILÖKUNTA Yhtiön toimitusjohtajana toimi Antti Toivanen. Avaintoimialoista vastasivat Carl Wideman (ICT- toiminnot ja kansainväliset investoinnit), Teuvo Nissilä (teknologiateollisuus), Tuomo Tahvanainen (elämystoimiala), Jari Komulainen (puu- ja metsätoimiala sekä kivi- ja kaivannaisteollisuus). Yhtiön kansainvälisistä hankkeista vastasi Ninetta Chaniotou. Kokoaikaisiksi työvuosiksi muutettuna yhtiö työllisti vuonna 0 yhteensä henkilöä, joista oli toistaiseksi olevassa työsuhteessa. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO TOIMINTA-AJATUS 0 Kainuun Etu Oy tukee Kainuun avaintoimialojen yrityksiä olemassa olevan ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja yhteistyön rakentamisessa. Yhtiö auttaa asiakasyrityksiä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kehittämisessä. VISIO 0 Kainuun Etu Oy on yritysten kehittämistarpeet tunteva, luotettava asiantuntija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka tuottaa korkeatasoisia palveluja Kainuussa toimiville yrityksille. Yhtiö luo yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Kainuun talousihmeen ja tekee aktiivisesti työtä parhaan tietotaidon ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, ARVOT JA ASIAKKAAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Missä yhtiön on pakko onnistua: Yritys-/asiakaslähtöisyys, yritysten luottamus: asiakastyytyväisyys Toimiala- ja rahoitusosaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: vipuvaikutus, yrityksien määrä hankkeissa

5 ARVOT Yhteistyö- ja verkostoitumiskyky - aidosti yritysten eduksi - kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: sidosryhmäkysely, henkilöstötyytyväisyys Osaaminen, innovatiivisuus, uudistumis- ja reagointikyky (ketterä kumppani): henkilöstö tyytyväisyys Riittävät ja kilpailukykyiset resurssit suhteessa tavoitteisiin: /muut vastaavat yhtiöt Osaavan henkilöstön rekrytointi: henkilöstötyytyväisyys ASIAKKAAT Asiantuntemus: asiakastyytyväisyys Vaikuttavuus: vipuvaikutus, yrityksien määrä hankkeissa Luotettavuus ja vastuullisuus: sidosryhmäkysely, henkilöstötyytyväisyys Asiakaslähtöisyys: asiakastyytyväisyys Luovuus: innovatiiviset avaukset toimintaympäristöön, investoinnit alueelle Yhteistyöhakuisuus: sidosryhmätyytyväisyys Avaintoimialojen yritykset, jotka ovat halukkaita kehittymään, uusiutumaan ja kasvamaan. Prosessiasiakkaat Omistajat: Rahoitus panos tuotos Rahoittajat SWOT Kainuun Etu Oy VAHVUUDET: -Asiakasyrityksien vahva tuki ja luottamus -Toimiva alueellinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, Kainuu on kartalla -Toimiala- ja hankerahoitusosaaminen erityisesti Kainuun avaintoimialoilta -Osaava ja innokas henkilökunta, hyvät tuotekehitys-prosessit ja koulutus -Yrityslähtöiset innovatiiviset hankkeet, -Yrityssektoreiden kokemus ja tuntemus -Hyvä ennakointi ja reagointikyky -Kansainvälisen tason toiminnan kyky -Hankeosaaminen ja sertifioitu laatujärjestelmä -Vakuuttavat referenssit ja haluttu kumppani MAHDOLLISUUDET: -Kansainväliset kontaktit -Osaamisen laajentaminen EU-rahoituskenttään -Toiminnan laajentaminen uusille alueille ja tehtäviin maakunnassa -Yhteistyön vahvistaminen tutkimus- ja koulutuskenttään -Aktiivisempi osallistuminen asiakasyritysten kansainväliseen markkinointiin -Uudet, entistä laajemmat yrityksien toimeksiannot -Massiiviset Komission rahoituskanavat -Osaamisen markkinahintainen ulosmyynti -Ylitoimialaiset kehittämishankkeet -Ympäristöasiat huomioitu ennakkoon - Onnistuneen rakennemuutoksen hoitaminen ja avaukset HEIKKOUDET: -Pidemmän aikajänteen epävarmuus ja sitoutuminen -Kyvyttömyys viestiä merkittävistä tuloksista -Resursointi ja perustoiminnan rahoitusraami -Profiloituminen liikaa projektiorganisaatioksi -Ajoittain ristiriitainen asema toimintakentässä UHAT: -Rahoituksen vähentäminen kuntien taholta -Luottamuksen menettäminen -Tuntuman menettäminen alueen ulkopuolisiin toimialan yrityksiin ja verkostoihin -Maakunnan yleisen kehittämistahtotilan heikkeneminen -EU:n rahoituksen tukiprosentit tulevat pienenee kehittämisen rahoituspohja muuttuu -Henkilöstön hallitsematon vaihtuvuus sekä ydinosaamisen ja suhdeverkoston menettäminen -Taloustaantuma, väestökato, sulkeutuminen

6 . TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Projektirahoituksen jakautuminen % Kuntarahasto 0,8 % Kainuun Keh.raha,97 % Rahoituksen jakauma Muut, % Equal,80 % EMOTR,00 % EAKR,99 % Yksityinen,9 % Kainuun Etu Oy 0, % ENPI / CBC 0,88 % Interreg IIIB/IVB,08 % Interreg IIIC / IVC 0,99 % Interreg IIIA, % Manner- Suomen maaseutu- rahasto,7 % ESR,8 % Yhtiön keskeisiä tunnuslukuja vuosilta Kokonaistulot Liikevaihto Muut tulot Palkat / henkilöstö Ostopalvelut Muut kulut Saamiset Tulos Tase Oma pääoma Henkilöstö

7 Kainuun Edun kokonaistulot suhteessa kunsen rahoitukseen Milj Kokonaistulos Kunen rahoitus Kuntarahoitusta vuosittain kaikkiaan yhteensä M Milj Business Oulu Keski- Karjalan Kehitysyh ö Oy KETI Cursor Oy Josek Oy Yrityssalo Oy Navitas Kehitys Oy Kainuun Etu Oy 0 8, 0,7,9,9 0,8, 0,8 0 9, 0,0,9,9 0,8, 0,8 0 9,8 0,97,99 0,8, 0,8 0 8, 0,,99 0,8 7

8 Kainuun Etu Oy:n Organisaatiokaavio Hallitus Jouko Käsmä Petri Kauppinen Esko Suomalainen Heimo Keränen Jari Kanerva Toimitusjohtaja Antti Toivanen Taloushallinto Irmeli Summanen Kati Moilanen Elämystuotanto Toimisto esimies Tuomo Tahvanainen Teknologiateollisuus Teuvo Nissilä Luonnonvarat ja niihin perustuva teollisuus Jari Komulainen FDI- ja IT -palvelut Carl Wideman Kansainväliset hankkeet Ninetta Chaniotou SUHDANNEKEHITYS 8

9 . ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kainuun Etu Oy:n Asiakastyytyväisyykysely 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % a). 8 7 b). c). 8 d). e). f) Erinomainen g). 7 8 Erittäin hyvä Hyvä.. Kohtalainen Heikko Asiakastyytyväisyyden kysymykset:. a) Vastaanottoajan saaminen Kainuun Etu Oy:stä on helppoa. b) Henkilökunta on huomaavaista ja ystävällistä. c) Henkilökunnalla on kyky tarjota vastaus/ratkaisu tiedusteluihin/ongelmiin. d) Henkilökunta on helposti tavoitettavissa. e) Henkilökunta vastaa nopeasti tiedusteluihin. f) Henkilökunta on ammattitaitoista. g) Olen erittäin tyytyväinen Kainuun Etu Oy:n henkilökunnan palveluihin. Kainuun Etu Oy:llä on hyvä ymmärrys yritykseni/perustettavan yrityksen toiminnasta. Kainuun Etu Oy on tietoinen ajankohtaisista asioista toimialallani. Kainuun Etu Oy pitää lupauksensa. Kainuun Etu Oy pitää yritystäni ajan tasalla asioiden/projektien/toimeksiantojen edistymisestä. Kainuun Etu Oy:n ehdottamissa ratkaisumalleissa on luovuutta ja innovatiivisuutta 7. Kainuun Etu Oy kertoo täsmällisesti mahdollisista muutoksissa ja pyrkii keskustelemaan niistä (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 8. Kainuun Etu Oy antaa hyvän selvityksen siitä mitä ja miksi näin on tehty (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 9. Kainuun Etu Oy:n kanssa on helppo tehdä yhteistyötä 0. Kainuun Etu Oy tarjoaa henkilökohtaista ja yritykselleni räätälöityä neuvontaa. Kainuun Etu Oy:n palveluista on hyötyä yritykseni toiminnalle/kehittymiselle. Kainuun Etu Oy:n palvelu on korkeatasoista 9

10 . HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY.... a). b). c). d). e). f). g). h). i). a). b). c). d). e) Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kysymykset:. Kainuun Etu Oy on hyvä työnantaja. Kainuun Etu Oy:n henkilöstöllä on hyvä työilmapiiri. Kainuun Etu Oy:n henkilökunnalla on hyvä yhteistyö- ja tiimityöskentelyhenki. "Kainuun Etu Oy tarjoaa miellyttävän työympäristön". a) Kainuun Etu Oy:n sisäinen kommunikointi on toimiva. b) "Kainuun Etu Oy:n visio on selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille". c) Kainuun Etu Oy:n strategia ja tavoitteet on selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille. d) "Kainuun Etu Oy:n arvot ovat selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille". e) Kainuun Etu Oy:n johto tiedottaa ja kommunikoi yhtiön yleisestä toiminnasta. f) "Kainuun Etu Oy on kommunikoinut selkeästi asettamansa palvelutavoitteet asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi". g) Kainuun Etu Oy:n henkilöstön on helppo lähestyä yhtiön johtoa/johtajaa. h) "Kainuun Etu Oy:n johto antaa nopeaa palautetta tehdystä työstä". i) "Kainuun Etu Oy:n johto/johtaja kohtelee henkilökuntaa tasavertaisesti". a) Työni on haastavaa ja mielekästä. b) Pystyn kehittymään työssäni. c) "Kainuun Etu Oy tarjoaa tarvittavaa koulutusta työni vaativiin tehtäviin". d) Minulla on työni vaatimat päätöksentekoon tarvittavat valtuudet. e) Mielipiteilläni on merkitystä Kainuun Etu Oy:ssä 7. Kainuun Etu Oy antaa henkilöstölle koulutusta ja ohjausta paremman asiakaspalvelun tarjoamiseksi 8. Tiimityöskentelyä tehdään tarpeen vaatiessa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi 9. "Kainuun Etu Oy rohkaisee tiimityöskentelyyn paremman kommunikoinnin saavuttamiseksi" 0. Kainuun Etu Oy:n henkilöstön innovatiivisuus ja luovuus työssä/toimeksiannoissa /projekteissa/asiakaspalvelussa palkitaan 0

11 . LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS Kivi- ja kaivannaisteollisuus KIVI- JA KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 0 0 Kivi- ja kaivannaisalan kehittämisstrategiaa toteutetaan EU:n mineraalipolitiikan, Suomen mineraalistrategian, Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelman vision ja toiminta-ajatuksen mukaisesti. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää Kainuun kaivannaisalan yritystoimintaa, toimintaympäristöä sekä tukea uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tavoitteena on saada maa- ja kallioperän arvoaineet taloudellisesti ja tehokkaasti hyötykäyttöön, siten että jo toiminnassa olevat yritykset kehittyvät edelleen ja työllisyys lisääntyy. Yritysten liiketoimin- nan kehittäminen Koulutus ja tutkimus Palvelutarjonta Uudet liiketoiminnat Ekotehokas tuotanto Verkottuneet palvelut Viestintä Ohjelman koordinointi ja verkostointi: Kaivannaisalan yleinen kehittäminen ja esillä pitäminen Kehittämisohjelma toteutetaan sekä laajoina hankekokonaisuuksina että yksittäisinä hankkeina. Ohjelman keskeiset painoalat eli kärkiohjelmat ovat ) Uudet ja pienet liiketoimintamahdollisuudet ) Ekotehokas tuotanto ) Verkottuneet kaivannaisalaa tukevat palvelut. Kärkiohjelmat koordinoidaan yhteen eri toimintojen avulla, joita ovat yritysten liiketoiminnan kehittäminen, koulutus ja tutkimus, yritysten tukipalvelujen kehittäminen sekä viestintä.

12 Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelmaa pidetään koossa ja hallinnoidaan kivi- ja kaivannaisalan teemaohjelman avulla siten, että se sitoo kärkiohjelmissa toteutettavat hankkeet yhteen. SUHDANNEKEHITYS.. Käynnissä olevat hankkeet toimialalla... Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma 0-0 Tavoitteet Tulokset Toteutusaika: Projektipäällikkö: Matti Luukkonen..0 alkaen Projektikoordinaattori: Ritvaleena Leinonen..0 alkaen Rahoitus: 00, Kainuun kehittämisraha 70 %, Kainuun Etu Oy 0 % Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on yritystoiminnan aktivoiminen kaivannaistoimialalla. Tuloksiin pääsemiseksi toiminta jakautuu seuraaviin toimintalinjoihin: tutkittujen luonnonkiviesiintymien hyötykäyttöön saattaminen, sivukivien hyödyntäminen, tuotekehitys, kaivostoiminnan tukeminen, ylialueellinen yhteistyö, verkostojen kehittäminen, alaa kehittävät hankkeet ja markkinoinnin tukeminen kotimaassa sekä kansainvälisesti. Hankkeen toimenpitein on saatu toimintaan kaksi luonnonkiviesiintymää: Tiukuvaaran graniittiesiintymä Ristijärvellä ja Käärmeharjun liuskekiviesiintymä Puolangalla. Sivukivien käyttöä on selvitetty ja ideoitu tuotekehitysosiossa. Sivukivet soveltuvat hyvin esimerkiksi pienesinetuotantoon. Hankkeen toimenpitei-

13 siin on saatu mukaan asiantuntemusta, huippusuunnittelijoita eri toimialoilta. Tuotesuunnittelun toimenpitein ensimmäiset tuotteet, pienesineet ovat kaupallisesti myynnissä ja ne valmistetaan Suomussalmella. Lähtökohtaisesti nämä tuotteet valmistetaan vuolukivestä. Vuoden 0 aikana on kehitetty pienesineiden valmistusta kovista kivilajeista. Tuotesuunnittelu ja ideointi laajassa skaalassa ovat tuottaneet joukon uusia tuotteita ja tuoteideoita, joita on valmistettu ja tullaan edelleen kehittämään esimerkkinä graniitista valmistettava Monolit-tuoteperhe puistoihin, julkisille alueille ja kotipihoihin. Kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä kainuulaisten yritysten kanssa siten, että kunkin erityisosaamista on voitu hyödyntää maksimaalisesti. Kehitetyt tuotteet laajentavat yritysten valikoimaa. Otanmäki Mine Oy:n kanssa tehtiin yhteistyötä kokoamalla ja digitoimalla Otanmäen kaivoksen historiaa Kainuun museosta ja Kajaanin kaupungin arkistoista. Hanke on myös tukenut Kuikankullan esiintymän tutkimuksen käynnistymistä. Kaivostoimijoiden kanssa on käyty tiivistä keskustelua kehitystarpeista. Hanke on myös osallistunut alan seminaareihin ja tapahtumiin verkostoitumisen kehittämiseksi. Ylialueellinen yhteistyö on merkinnyt sekä tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen, toimijoiden että yritysten kanssa. Ylialueellinen yhteistyö on merkinnyt myös materiaaliyhdistelmiä. Näistä esimerkkinä Monolittuoteperheen Penkki, missä on sovellettu innovatiivista kivikomposiittia. Hanke on ollut mukana käynnistämässä Kiviteollisuusliiton esittämää kivien hankintaohjeen laatimista valtakunnallisesti. Hanke on selvittänyt ja käynyt keskustelua ylialueellisista luonnonkiviliiketoiminnan kehittämistarpeista pohjoissuomalaisten toimijoiden kanssa. Hanke on parantanut kainuulaisten kivien tunnettavuutta messuilla (Habitare 0) ja muiden asiantuntijatapaamisten kautta. Hankehenkilöstö kävi tutustumassa kansainvälisiin kivituotteisiin Marmomacc messuilla Italiassa. Hanke on valmistellut tapahtumia vuodelle 0 sekä kivien että niistä valmistettujen tuotteiden tunnettavuuden parantamiseksi: Kevätmessut Messukeskuksessa, Nantes messut, Kainutlaatuinen tapahtuma Helsingissä ja Kuhmon Kamarimusiikin yhteyteen ajoittuva kainuulaisia kiviä käyttömuodoissaan esittelevä näyttely. Näyttelystä tulee pysyvä ja kehittyvä.... Tulevia hankkeita Kainuun kaivososaamisen optimointi ja kehittäminen toimintaohjelman valmisteluhanke Tausta Toteutusaika: Projektipäällikkö: Hanna Repo Rahoitus: 7.00 EUR, josta EAKR 8 % ja Kainuun Etu Oy % Kaivannaisala on eräs Suomen harvoista high-potential toimialoista. Ensisijaisten raaka-aineiden rinnalle on nousemassa kasvava tarve hyödyntää mineraalien arvoketjussa myös ns. toissijaiset raakaainelähteet, eli kaivannaisjätteet ja teollisuuden sivuvirrat. Kaivosalan omaleimaisuus ja vaativuus ovat haaste Kainuun TKI-toimijoille, joilla on pulaa niin henkilö- kuin taloudellisistakin resursseista ja joiden osaaminen kohdistuu usealle eri toimialalle. Yhdistämällä resurssit ja kohdentamalla osaaminen toissijaisten raaka-aineiden hyödyntämiseksi Kainuun aluekehittämisen resurssit optimoidaan ja Kainuuseen luodaan uutta globaalin vientipotentiaalin omaavaa osaamista ja tuotteita. Tavoitteet Hankkeen lyhyen tähtäimen tavoitteena on hitsata yhteen kainuulainen kaivosalan osaamisverkosto ja sitouttaa toimijat pitkän tähtäimen strategiseen yhteistyöhön, aloittaa hankehakemuksen valmistelu kaivannaisalan jäte-, sivuvirta-, viestintä- ja vastuullisuusteemoja eteenpäin vieden, tarkastella alueiden välisiä ja kansallisia yhteistyömahdollisuuksia aiemmin em. teemojen ympärillä, sekä valmistella Kainuun kaivososaamisen kehittäminen ja optimointi toimintaohjelmasuunnitelma ja kirjoittaa hankehakemus. Pitkän tähtäimen tavoitteet kohdentuvat valmistelun kohteena olevaan toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on olla vaikuttamassa Kainuun ja kainuulaisen kaivososaamisen asemointiin Suomen kaivoskluste-

14 rin kärjessä luomalla edellytyksen kehittää kainuulaisesta kaivososaamisesta myös kansainväliset tarpeet täyttäviä innovaatioita, osaamista, uusia (jäte-)tuotteita sekä jätteiden hyödyntämisen malleja.... Päättyneet hankkeet Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) Tulokset Toteutusaika: Projektikoordinaattori: Annika Vehviläinen alkaen (Teresa Ojala ) Rahoitus: : EAKR 70%, Kainuun ELY-keskus,%, GTK 8,%, Kainuun maakunta kuntayhtymä,7% ja Kainuun Etu Oy,% Sampo-hanke Tavoitteet Kerättyjen taustatietojen perusteella sora- ja hiekkamuodostumilta tutkittiin maa-ainesten laatu- ja määrätietoja sekä pohjavedenpinnan tasoja maakuntakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Tutkimusmenetelminä käytettiin maastokartoitusta, maatutka-luotausta, seismistä luotausta sekä maaperäkairauksia. Pohjatietojen ja tutkimusten tulosten perusteella valittiin potentiaalisimpia kohteita, joille kohdennettiin tarkempia jatkotutkimuksia sekä valittiin kalliokiviainespaikat, joista tehtiin laboratoriotestit. Kainuun ELY-keskus teki luontoselvityksiä liki 0 hankkeen tutkimuksissa esiin nostetuilla kohteilla. Luontoselvitysten informaatio liitettiin POSKI -hankkeen tuottamiin tutkimustuloksiin, jotta kiviainesten ottopaikkoja voidaan kohdentaa ja liittää osaksi maakuntakaavaa. Taustatietojen ja hankkeessa syntyneiden tutkimustulosten perusteella tehtiin yhteensovitustyötä, jonka perusteella tehtiin alue-ehdotukset (maa-ainesten ottoon soveltuva alue, maa-ainesten ottoon osittain soveltuva alue, maa-ainesten ottoon soveltumaton alue). Alueiden arvottamisen tuloksena syntyneillä työryhmän luokituksilla ei ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Projektin tutkimusaineistoa on kuitenkin tarkoitus käyttää taustamateriaalina maakuntakaavoitustyössä. Tutkimusaineistoa voidaan hyödyntää myös kuntien kaavoituksessa ja päätöksenteossa esim. lupakäsittelyssä. Lopullinen alueiden käytön yhteensovittaminen tapahtuu maakuntakaavoituksessa sekä kuntien yleiskaavoituksessa ja maaaineslain mukaisessa lupaharkinnassa. Projektissa julkaistiin Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa -hankkeen loppuraportti, jossa hankkeen tulokset esitellään. Hankkeessa tuotettiin myös Geologian tutkimuskeskuksen toimesta maastoraportit sekä kalliokiviainestutkimuksista että hiekka- ja soraesiintymien tutkimuksista. Toteutusaika: Projektipäällikkö: Margarita Kinnunen..0 alkaen (Santeri Torvinen ) Rahoitus: 7 0 ; Kainuun ELY-keskus 80%, Kainuun Etu Oy 0% Hankkeella yritysten kehittämisen ja koulutuksen avulla pyrittiin kohottamaan kainuulaisten yritysten valmiuksia Venäjän-kauppaa varten ja edistämään kainuulaisten yritysten verkostoitumista niiden kilpailukyvyn nostamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä monipuolistamiseksi. Tavoitteena oli myös kehittää venäläisten yrittäjien ja asiakkaiden liiketoimintamahdollisuuksia ja ostosmatkailun edellytyksiä Kainuussa sekä parantaa paikallisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja hyvinvointia alueella. Lisäksi hankkeessa luotiin edellytyksiä venäläisten yritysten perustamiselle Kainuun alueella.

15 Tulokset Sampo hankkeen aikana syntyi merkittävää ja luotettavaa yhteistyötä kainuulaisten yrittäjien, ulkomaalaisten kiinteistöjen omistajien, tulevien pieninvestoijien, ulkomaalaisten aloittavien yrittäjien ja Venäjältä Kainuuseen isoja ryhmiä tuovien matkanjärjestäjien kanssa. Kohderyhmien yhteistyö hankkeessa oli vapaaehtoinen, jokaisella oli mahdollisuus neuvottelemalla valita itselle sopiva muoto. Käytännössä, jokainen osallistuja hankkeen kautta sai konkreettista taloudellista hyötyä. Kainuun vetovoimia ovat matkailu sekä pienyrittäjien valmiudet ja halukkuudet kehittää kansainvälistä toimintaa, mikä antaa vakautta ja taloudellista kasvua elinkeinon kehittämiselle. Seurauksena on yrittäjien hyvinvoinnin parantaminen ja yrityksien toiminnan vakaus. Sen lisäksi kainuulaisten tuotteiden ja palveluiden markkinointi ulkomaalaisille kiinteistönomistajille on merkittävä toiminto uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi alueelle. Tämän asian ovat vahvistaneet asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä Sampo hankkeen kanssa. Innovatiivinen asia on Kainuun alueen tuotteiden ja palveluiden sähköinen markkinointi oikealle kohderyhmälle hakukoneen avulla. Kainuu on Pohjois-Venäjälle ikkuna Eurooppaan. Välittömässä läheisyydessä rajan toisella puolella on monilla aloilla puutteita, jotka on hyvä hyödyntää tarjoamalla mahdollisuus venäläisille elinkeinoharjoittajille perustaa Kainuuseen uusi yritys. Kainuun mineraalivarantojen tuotteistaminen ja jalostuksen kehittäminen Tavoitteet Toteutusaika: Projektipäällikkö:.9.0 alkaen Hanna Karhu ( Tuomo Pikkarainen) Rahoitus: 000 ; Kainuun kehittämisraha 9 %, yksityinen rahoitus %, Kainuun Etu Oy 9 %, muu kuntarahoitus 8 % Hankkeen tavoitteena oli tukea kainuulaista osaamista sekä kehittää tuotantomenetelmiä ja uusia tuotekonsepteja siten, että alueella toimivilla yrityksillä oli ja on myös tulevaisuudessa parhaat mahdollisuudet tehokkaiden teknologisten ratkaisujen ja kustannustehokkaan tuotannon järjestämiseen. Tuotteistamisessa tuettiin erityisesti ratkaisuja, joissa korostuu luonnonvarojen innovatiivinen hyödyntäminen ja ekologia. Hanke tuki paikallista ammattiopisto- ja ammattikorkeakoulutasoista opetus- ja tutkimustyötä. Hankkeen avulla voitiin varmistaa edellytykset tutkittavien materiaalien teolliselle tuotannolle sekä saatiin entistä selkeämpi käsitys materiaalien soveltuvuudesta loppukäyttäjien tarpeisiin. Projektin tuloksena ennakoitiin Kainuuseen muodostuvan vähintään kahdesta kolmeen uusia tutkimustuloksia hyödyntävää yritystä, joissa työskentelee parikymmentä henkilöä. Hankkeen tavoitteena oli edistää tutkimus-, tuotanto- ja koulutustoimintaa, ja vakiintunutta yhteistyötä yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten välillä. Tulokset Kainuun mineraalivarantojen tuotteistaminen ja jalostuksen kehittäminen hankkeessa tutkittiin ja prosessoitiin Kainuussa olevia mineraalivarantoja sekä kaivosteollisuuden ja energiatuotannon yhteydessä muodostuvia poisteita. Tutkimustoiminta jaettiin kahteen kokonaisuuteen, joita olivat modifioitujen luonnonmineraalien hyödyntäminen vedenpuhdistuksessa ja luonnonmineraalien, teollisuuden poisteiden ja geopolymeerien hyödyntäminen betoniteollisuuden vähäpäästöisenä sideaineena. Tutkimusta suoritettiin sekä laboratorio- että esituotantomittakaavassa. Hankkeen myötä kainuulainen osaaminen mineraalien hyödyntämisestä, jalostuksesta ja markkinoista kehittyi olennaisesti, eri organisaatioiden (yrityksien, tutkimusorganisaatioiden ja oppilaitosten) välinen yhteistoiminta ja verkostoituminen parantuivat, Kainuuseen perustettiin uusi mineraalien jalostamiseen keskittyvä yhtiö ja näköpiirissä on myös muun uudentyyppisen liiketoiminnan sijoittumista alueelle. Kainuuseen luotiin uusia työpaikkoja uuden yritystoiminnan kautta sekä Kainuussa on uusia kaivannaisalan osaajia. Oppilaitosten ja yrityksien yhteistyön ansiosta opiskelijoilla oli ja on myös tulevaisuudessa mah-

16 dollista saada laajempi käsitys kaivannaisteollisuuden tuotekehityksestä opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkojen kautta. Hankkeessa edistettiin samanaikaisen hankkeiden (Min-Novation Oulun yliopisto ja Kainuun Etu Oy) tutkimustavoitteiden toteuttamista mm. laitehankintoihin, laitteiden sisäänajoon ja testaukseen liittyvissä asioissa palvelemaan Kainuun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kaivannaisteollisuuden tutkimusta ja koulutusta. Min-Novationin laitekanta oli suurena apuna hankkeen aikana tutkimuksessa, laadunvalvonnassa ja prosessin säätämisessä koeajojen aikana. Pitkällä tähtäimellä hankkeessa luotiin perustaa uuden mineraalipohjaisen jalostus- ja liiketoiminnan kehittymiselle Kainuussa. Hanke tutki teollisuuden poisteiden hyödyntämistä jalosteina ja lisäsi tietotaitoa sekä osaamista yrityksissä ja oppilaitoksissa. Hankkeen tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mineraalien ja teollisuuden poisteiden jalostuksessa sekä tutkimuksissa ja kehittää edelleen uutta liiketoimintaa Kainuuseen. Min-Novation Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network (Interreg IVB Itämeriohjelma) Tavoitteet Tulokset Toteutusaika: (aloitus..0) Projektipäällikkö: Hanna Repo Rahoitus: : 7 % EAKR,, % kansallinen vastinraha ja 0, % Kainuun Etu Partnerimaat: Puola, Saksa, Viro, Norja, Ruotsi ja Suomi Min-Novation -hankkeen tavoitteena on kaivannaispoisteisiin liittyvän tiedon, kokemusten ja innovaatioiden vaihtoon perustuvan verkoston luominen Suomeen ja Itämerialueelle. Kajaanin ammattikorkeakoulun KAJAKin kaivannaisalan laboratorion oheen perustetaan hankevaroin analyysilaboratorio, jota käytetään kaivannaispoisteiden ominaisuuksien ja hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseen sekä kiinteiden jätteiden tutkimisen mallintamiseen. Min-Novation hanke on ennen kaikkea kansainvälinen verkostoitumis- ja tiedonjakohanke, joten toiminnan pääpaino on ollut partnerimaiden kaivosten jätteenkäsittelyn, siihen vaikuttavan lainsäädännön sekä jätteidenhallintaprosessien vertailussa sekä nousevien tekniikoiden kokoamisessa. Kansallisesti hankkeessa on koostettu Suomen kaivannaisjäterekisteriä, ideoitu kaivannaisalan sivuvirtojen materiaalipankkia sekä perehdytty kaivosalan sivuvirtojen hyödyntämisen ongelmakohtiin eri toimijoiden näkökulmista. Hankkeen lanseeraaman Kestävä kaivostoiminta seminaarisarjan avulla on herätetty kiinnostusta ja keskustelua kaivannaisjätteiden määrään, hallintaan ja hyötykäyttöön liittyen sekä koottu kansallinen kaivannaisjätteiden ja kaivosten sivuvirtojen hyödyntämisestä kiinnostunut verkosto. Kestävä kaivostoiminta tilaisuudet ovat tarjonneet medianäkyvyyttä ja mielenkiintoisen uuden näkökulman kaivosteemaan liittyen. Kaivosten ja junioriyhtiöiden johdolle, T&K ja ympäristöhenkilöstölle sekä viranomaisille, tutkijoille ja konsulteille on luotu yhteinen foorumi kaivosalan sivuvirtatietouden kasvattamiseksi ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Min-Novation hankkeen investointiosuuden turvin on hankittu analyysilaitteita Kajaanin ammattikorkeakoulun liikuteltavan kaivannaisalan laboratorion tueksi. Min-Novation hanke ei ole tutkimushanke, joten verkostoyritysten oman tutkimusaktiviteetin tukemisen lisäksi tutkimusympäristöä on käytetty kaivannaisjätteiden tutkimuksen mallintamiseen ja alueen tutkimusosaamistason vahvistamiseen. Tämä tarjoaa jatkossa hyvän pohjan valjastaa kainuulainen kaivosalan sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali kaivannaisjätetutkimuksen keinoin. Taustalla on kartoitettu alan tutkimustoimintaa ja verkostoyritysten tarpeita sekä tehty näytteidenhakumatka Viroon.

17 .. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Kivi- ja kaivannaisteollisuuden toimiala asiakastyytyväisyys 0 f) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % 7 Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko. LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS Metsä- ja puuteollisuus Metsä- ja puutoimiala Jari Komulainen Metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke -Katri Roininen Wood Industry international businesses- Kainuun Puutuotealan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämishanke -Pia Haapalainen New business model between Kainuu and Karelian Wood Industry -Santeri Torvinen -Mari Maier Metsäkonetaksi -Hannu Suutari 7

18 Mitä yrityksille tärkeää Metsä- ja puuteollisuudessa Kainuussa Brändien rakentaminen, esim. KAINU, ReindeerWood Kansainvälistyminen: Japani, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska Uutta liiketoimintaa Kehitystyössä mukana olevien yhteistyön tiivistäminen SUHDANNEKEHITYS 8

19 .. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA... Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke II 0 0 Tavoitteet: Toteutusaika: Henkilöt: Ohjelmajohtaja Jari Komulainen Metsäkoordinaattori Virpi Vääräniemi..0 saakka Projektisihteeri Ilona Virtanen..0 saakka Projektisihteeri Katri Roininen..0 alkaen Rahoitus: 9, Maaseuturahasto 00 % Metsä- ja puutalouden teemaohjelma on kokonaisvaltainen ohjelma, jolla pyritään sovittamaan yhteen eri ohjelmien tavoitteet, vähentämään hanketoiminnan päällekkäisyyttä sekä kokoamaan kehittämistoimenpiteet yhdensuuntaiseksi kokonaisuudeksi. Metsä- ja puutalouden teemaohjelman tarkoituksena on toimia metsä- ja puutuotealan kehittämistyötä ohjaavana ja suuntaa-antavana ohjelmana, jonka kehittämistoimien lähtökohtana ovat laajasti ottaen metsä- ja puutuotealan yrittäjien ja toimijoiden kehittämistarpeet. Ohjelma jakaantuu kahteen laajaan avainalueeseen, jotka ovat ) metsätalous ja puuenergiantuotanto ja ) puutuoteteollisuus. Teemaohjelman koordinaatiohanke vastaa Kainuun metsä- ja puutalouden toimialojen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta Kainuun maakuntaohjelman ja siihen liittyvien ohjelmien kuten Kainuun Metsäohjelman ja Kainuun puuteollisuuden kehittämisohjelman mukaisesti siten, että keskustelufoorumien: Kainuun metsäneuvoston ja Kainuun puuteollisuuden neuvottelukunnan linjaukset ja priorisoinnit toteutuvat, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään. Sen tehtävänä on organisoida alueellista kehittämistyötä niin, että viranomaiset, asiantuntijat ja yritykset voivat vaikuttaa metsä- ja puutalouden kehittämiseen ja resurssit voidaan suunnata tehokkaasti valituille painopistealueille. Teemaohjelma toimii myös linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä. Välituloksia: YHTEENVETOTIEDOT KAINUUN METSÄ- JA PUUTUOTETEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKKEISTA (Kainuun Etu Oy, Woodpolis, Metsäkeskus Kainuu, KAO:n, Kainuun maakunta- kuntayhtymän hallinnoimista kehittämishankkeista) Hankkeiden lkm Hankkeissa mukana olevien yritysten lkm Kokonaisrahoitus Yksityinen rahoitus Muu julkinen rahoitus EAKR- rahoitus ESR- rahoitus Kainuun Kehittämisraha Maaseuturahasto Kuntarahoitus Toimintaympäristötuki 9 8 0,0 80, 9,0 99, 0, 09 0,0 7,0 9 8, 8 0,00 9

20 ... Uusi toimintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin Metsäkonetaksi Toteutusaika: Projektipäällikkö: Hannu Suutari Rahoitus: 9, 70 % EAKR, % yritysrahoitus, % Kainuun Etu Oy Yritykset, Kainuu: Metsäurakointi Piirainen Oy, Eero Pyykkönen Ky, Puukuljetus R. Kilponen Oy, Kinnunen Veli Oy, Kainuun Metsäkone Oy Yritykset, Pohjois- Karjala: S. Kuittinen Oy, Eero Hyvönen Oy Lapinlahti. Tavoitteet Metsäkonetaksi -hankkeen päätavoitteena on uuden toimintamallin luominen toimialan konekuljetusten logistiikkaratkaisuksi, jonka avulla metsäkoneyritykset voivat olennaisesti parantaa yrityksen liiketulosta. Uudessa toimintamallissa siirron tekee metsäkonetta lähimpänä oleva vapaa tai pian vapautuva siirtoauto, riippumatta siitä kenen omistuksessa se on. Hankkeen aikana mukana olevien yritysten metsäkoneisiin ja lavetteihin asennetaan optimointisovellus ja -laitteistot, joiden avulla siirtojen ohjaukset toteutetaan. Myös yritysten henkilökunta koulutetaan käyttämään järjestelmää ja suunnittelemaan konesiirrot kustannustehokkaasti. Tulokset Projektissa on toteutettu metsäkonesiirtojen tilausjärjestelmä, jossa koneyritykset tekevät siirtotilaukset nettipohjaisesti. Järjestelmässä koneiden paikannus tapahtuu satelliittipaikannuksen avulla karttapohjaisesti ja järjestelmä suunnittelee kuljetusreitin. Järjestelmä taltioi automaattisesti siirtotapahtumat ja laskee siirtomatkat ja siirron eri työvaiheiden työajat. Näin saatua raporttia voidaan käyttää kuljetusten laskutuksen perusteena. Projektissa mukana olevien yritysten henkilöstölle on annettu järjestelmän käyttökoulutusta. Projektissa on kehitetty laskentaohjelma kustannusanalyysiä varten, missä koneurakoitsija voi verrata konesiirtokustannuksia perinteiseen tapaan omana siirtona tehden ja tilausjärjestelmää ostopalveluna hyödyntäen muodostuvia kustannuksia. Laskentaohjelma tekee myös siirtokuljetusyrityksen kannattavuusanalyysin. Projektissa on tehty liiketoimintasuunnitelma konesiirtoja tekevälle kuljetusyritykselle pohjautuen lähtökohtaan, missä koneyrittäjät siirtävät kuljetuskalustonsa perustettavan yrityksen nimiin. Järjestelmän hyödyntäminen yrityksissä on jäänyt tavoitteita vähäisemmäksi. Toimintamalli on uusi ja vaikuttaa yrityksen totuttuun toimintatapaan siinä määrin, että laajempi käyttöönotto vaatii projektiaikaa huomattavasti pidemmän ajanjakson. Projektin tuloksia ja saatuja kokemuksia voidaan jatkossa hyödyntää myös koneyrittäjäliiton toimesta koulutusmateriaalina.... New Business Model between Kainuu and Karelian wood industries Toteutusaika: Projektin johtaja: Jari Komulainen Projektipäällikkö: Santeri Torvinen Projektikoordinaattori: Mari Maier Rahoitus: % Karelia ENPI CBC, 0% yritys- / partnerirahoitus. 0 Hankkeessa alustavasti mukana olevia yrityksiä ja tahoja: Venäjä: OOO FinTek LLC, OOO Kalevala-Wood LLC, Kostamuksen kaupunki, Kalevalan kaupunki, Vesuri LLC, Inkod LLC, Saunaset+, Suomi: Woodlink Oy, Hasetec Oy, Pro Armik Oy, Oy Timber Frame Ltd, Vuokatti Hirsitalot Oy, AEA Wood Oy

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Historia ravitsee kehitystä Tervanviennin kultakaudella Kuhmo tuotti kuudenneksen koko Suomen tervasta metsää pysyvästi 406 000 ha, puuvaranto yli 30 milj m3 Globalisaatio

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti 11.1.2013 Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportin luovutustilaisuus Puheenjohtaja Jouni Backman Työryhmän kokoonpano Työryhmän toimikausi: 22.8.2011

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ennakkoarviointi Arvioinnin tausta ja tehtävä Arvioinnin tavoitteena oli selvittää kehittämissuunnitelman vastaavuus alueen maaseutustrategiaan kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Kansainvälinen Pohjois Savo

Kansainvälinen Pohjois Savo Kansainvälisen yhteistyön tarpeet ja tavoitteet Pohjois Savon alueella Kansainvälisen koulutuksen Erasmus + Ideapaja Iisalmi 3.11.2015 Tiina Kivelä KARA Kansainväliset EU rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

TEM:n alueosaston uudistuksia

TEM:n alueosaston uudistuksia TEM:n alueosaston uudistuksia Toimialojen rahoitusseminaari 11.-12.5.2016 Sirpa Hautala Yritys- ja alueosasto/yrityspalvelut ryhmä Yritys- ja alueosaston organisaatio Mari Anttikoski Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

EAKR rahaston tilannekatsaus

EAKR rahaston tilannekatsaus EAKR rahaston tilannekatsaus Riitta Kallström 7.10.2016 Hankehaku 2014 Etelä-Suomen yhteiset teemat: 1. Pohjoinen kasvuvyöhyke innovaatioalustana 2. Biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet Maakunnalliset

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Kainuun matkailustrategia 2011 2020: toimenpideohjelma ajalle 2011 2015

Kainuun matkailustrategia 2011 2020: toimenpideohjelma ajalle 2011 2015 Toimenpideohjelma 2011-2015 Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Liite 1: Kainuun matkailustrategia 2011 2020: toimenpideohjelma ajalle 2011 2015 Sisältö 1. Kotimaasta perusvoimaa... 2 2. Kasvua kansainvälistymisestä...

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot