KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012"

Transkriptio

1 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0

2 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS... KIVI- JA KAIVANNAISTEOLLISUUS... SUHDANNEKEHITYS... KIVI- JA KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISSTRATEGIA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA JÄLKEEN KÄYNNISTYNEET HANKKEET... 9 PÄÄTTYNEET HANKKEET (..0)... 0 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET:... KIVI- JA KAIVANNAISTEOLLISUUS.... LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS... PUU- JA METSÄTEOLLISUUS... SUHDANNEKEHITYS... KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET:... 8 PUUTOIMIALA ELÄMYSTUOTANTO JA ELINTARVIKETEOLLISUUS... 9 SUHDANNEKEHITYS... 9 MATKAILU, LUOVAT ALAT SEKÄ ELINTARVIKETEOLLISUUS... 0 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA... PÄÄTTYNEET HANKKEET (..0)... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET:... ELÄMYSTUOTANTO- JA ELINTARVIKETOIMIALA.... TEKNOLOGIATEOLLISUUS... SUHDANNEKEHITYS... KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET:... 9 METAPART JA TEKA FDI- JA IT PALVELUT... 0 SUHDANNEKEHITYS... 0

3 TIIVISTELMÄ... KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA... DC- JA PELIALAN KLUSTERIT... TOTEUTTAMISSUUNNITELMA (..0)... 8 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET:... 9 INVEST IN KAINUU JA KAJAANI DC CLUSTER... 9 KANSAINVÄLISET HANKKEET KEHITTÄMISYHTIÖT...

4 . YHTIÖ Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama voittoa tavoittelematon maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Yhtiön tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä. Yhtiö auttaa elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kannattavan kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä. Yhtiön tehtävänä on tuottaa korkeatasoisia palveluja Kainuussa toimiville yrityksille ja toimia välittäjän roolissa parhaan tietotaidon ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta. Kainuun Etu Oy:llä on yritysryhmähankkeita kaikilta avaintoimialojen osa-alueilta, toimintaympäristöhankkeita ja investointien sekä yritysten sijoittumista edistäviä hankkeita. Yhtiö on myynyt asiantuntijapalveluna toimitusjohtaja- ja hankehallinnointipalvelut 0 Snowpolis Oy:lle. Yhtiön hankkeiden suurimpina rahoituslähteinä olivat Kainuun maakuntakuntayhtymän hallinnoimat EAKR rahat ja maakunnankehittämisrahat ja Ely -keskuksen EMOTR rahat sekä EU Komission erillisohjelmat. Yhtiön laatujärjestelmä täyttää vaatimukset laadunvarmistamisstandartista SFS-EN ISO 900:000, ympäristöstandartista SFS 00:00 sekä täyttää OHSAS 800 työ-, terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT -yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko Kajaanin toimipiste. Henkilökunta Yhtiön toimitusjohtajana toimi Antti Toivanen. Avaintoimialoista vastasivat Marko Kanniainen (IT, elektroniikka ja metalli, 0/0 saakka), Tuomo Tahvanainen (elämystoimiala), Jari Komulainen (puu ja metsä) ja Martti Palvianen (kivi- ja kaivannaisteollisuus, 09/0 saakka). Syksyllä organisaatiota muutettiin niin, että Jari Komulainen vastasi myös kaivannaisteollisuudesta, Teuvo Nissilä teknologiateollisuudesta ja Carl Wideman investointien Kainuuseen hankkimisen lisäksi myös ICT toiminnoista. Yhtiön kansainvälisistä hankkeista vastasi Ninetta Chaniotou. Kokoaikaisiksi työvuosiksi muutettuna yhtiö työllisti vuonna 0 yhteensä, henkilöä, joista viisi oli toistaiseksi olevassa työsuhteessa. TOIMINTA-AJATUS JA VISIO TOIMINTA-AJATUS 0 VISIO 0 Kainuun Etu Oy tukee Kainuun avaintoimialojen yrityksiä olemassa olevan ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja yhteistyön rakentamisessa. Yhtiö auttaa asiakasyrityksiä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kehittämisessä. Kainuun Etu Oy on yritysten kehittämistarpeet tunteva, luotettava asiantuntija sekä haluttu yhteistyökumppani, joka tuottaa korkeatasoisia palveluja Kainuussa toimiville yrityksille. Yhtiö luo yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa Kainuun talousihmeen ja tekee aktiivisesti työtä parhaan tietotaidon ja yhteistyökumppaneiden saamiseksi maailmalta.

5 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, ARVOT JA ASIAKKAAT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT Missä yhtiön on pakko onnistua: Yritys-/asiakaslähtöisyys, yritysten luottamus: asiakastyytyväisyys Toimiala- ja rahoitusosaaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: vipuvaikutus, yrityksien määrä hankkeissa Yhteistyö- ja verkostoitumiskyky - aidosti yritysten eduksi - kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: sidosryhmäkysely, henkilöstötyytyväisyys Osaaminen, innovatiivisuus, uudistumis- ja reagointikyky (ketterä kumppani): henkilöstötyytyväisyys Riittävät ja kilpailukykyiset resurssit suhteessa tavoitteisiin: /muut vastaavat yhtiöt Osaavan henkilöstön rekrytointi: henkilöstötyytyväisyys ARVOT: Asiantuntemus: asiakastyytyväisyys Vaikuttavuus: vipuvaikutus, yrityksien määrä hankkeissa Luotettavuus ja vastuullisuus: sidosryhmäkysely, henkilöstötyytyväisyys Asiakaslähtöisyys: asiakastyytyväisyys Luovuus: innovatiiviset avaukset toimintaympäristöön, investoinnit alueelle Yhteistyöhakuisuus: sidosryhmätyytyväisyys ASIAKKAAT: Avaintoimialojen yritykset, jotka ovat halukkaita kehittymään, uusiutumaan ja kasvamaan. Prosessiasiakkaat: Omistajat: Rahoitus panos tuotos Rahoittajat

6 SWOT Kainuun Etu Oy VAHVUUDET: -Asiakasyrityksien vahva tuki ja luottamus -Toimiva alueellinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, Kainuu on kartalla -Toimiala- ja hankerahoitusosaaminen erityisesti Kainuun avaintoimialoilta -Osaava ja innokas henkilökunta, hyvät tuotekehitys-prosessit ja koulutus -Yrityslähtöiset innovatiiviset hankkeet, -Yrityssektoreiden kokemus ja tuntemus -Hyvä ennakointi ja reagointikyky -Kansainvälisen tason toiminnan kyky -Hankeosaaminen ja sertifioitu laatujärjestelmä -Vakuuttavat referenssit ja haluttu kumppani MAHDOLLISUUDET: -Kansainväliset kontaktit -Osaamisen laajentaminen EU-rahoituskenttään -Toiminnan laajentaminen uusille alueille ja tehtäviin maakunnassa -Yhteistyön vahvistaminen tutkimus- ja koulutuskenttään -Aktiivisempi osallistuminen asiakasyritysten kansainväliseen markkinointiin -Uudet, entistä laajemmat yrityksien toimeksiannot -Massiiviset Komission rahoituskanavat -Osaamisen markkinahintainen ulosmyynti -Ylitoimialaiset kehittämishankkeet -Ympäristöasiat huomioitu ennakkoon - Onnistuneen rakennemuutoksen hoitaminen ja avaukset HEIKKOUDET: -Pidemmän aikajänteen epävarmuus ja sitoutuminen -Kyvyttömyys viestiä merkittävistä tuloksista -Resursointi ja perustoiminnan rahoitusraami -Profiloituminen liikaa projektiorganisaatioksi -Ajoittain ristiriitainen asema toimintakentässä UHAT: -Rahoituksen vähentäminen kuntien taholta -Luottamuksen menettäminen -Tuntuman menettäminen alueen ulkopuolisiin toimialan yrityksiin ja verkostoihin -Maakunnan yleisen kehittämistahtotilan heikkeneminen -EU:n rahoituksen tukiprosentit tulevat pienenee kehittämisen rahoituspohja muuttuu -Henkilöstön hallitsematon vaihtuvuus sekä ydinosaamisen ja suhdeverkoston menettäminen -Taloustaantuma, väestökato, sulkeutuminen TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Projektirahoituksen jakautuminen % Kuntarahasto 0,87% Yksityinen,98% Rahoituksen jakauma Kainuun Keh.raha,% Muut,88% Equal,0% EMOTR,8% EAKR,% Kainuun Etu Oy 9,% ENPI / CBC 0,9% Interreg IIIB/ IVB,7% Interreg IIIC / IVC,7% Interreg IIIA,% Manner-Suomen maaseuturahasto,9% ESR 7,0%

7 Yhtiön keskeisiä tunnuslukuja vuosilta Kokonaistulot Liikevaihto Muut tulot Palkat/henkilöstö Ostopalvelut Muut kulut Saamiset Tulos Tase Oma pääoma Henkilöstö,,0,0,,0 9, Kainuun Edun kokonaistulot suhteessa kunen rahoitukseen Milj Kokonaistulot Kunen rahoitus

8 Myydyt palvelut Myydyt palvelut Hankekanta ( 0.0-.) Hankekanta ( )

9 Kuntarahoitusta vuosidain kaikkiaan yhteensä M? 0 MEUR 8 0 BusinessOulu Keski- Karjalan Kehitysyhö Oy KETI Cursor Oy Josek Oy Yrityssalo Oy Navitas Kehitys Oy Kainuun Etu Oy 0 8, 0,7,9,9 0,8, 0,8 0 9, 0,0,9,9 0,8, 0,8 0 9,8 0,97,99 0,8, 0,8 0 8, 0,,99 MEUR BusinessOulu Keski- Karjalan Kehitysyhö Oy KETI Liikevaihto MEUR Cursor Oy Josek Oy Yrityssalo Oy Navitas Kehitys Oy Kainuun Etu Oy 0,,78,8,788,,9 0,,7,,7,9,8 0,,,,,088, 9

10 Kuntarahoitus/asukas 0 ( ) EUR BusinessOulu Keski- Karjalan Kehitysyhö Oy KETI Cursor Oy Josek Oy Yrityssalo Oy Navitas Kehitys Oy Kainuun Etu Oy 0 7,89,8 9, hlöä BusinessOulu Keski- Karjalan Kehitysyhö Oy KETI Työntekijöiden määrä Cursor Oy Josek Oy Yrityssalo Oy Navitas Kehitys Oy Kainuun Etu Oy ,

11 SUHDANNEKEHITYS

12 Kainuun Etu Oy:n Organisaatiokaavio Hallitus Hannu Juntunen Petri Kauppinen Esko Suomalainen Heimo Keränen Pekka Heikkinen Toimitusjohtaja Antti Toivanen Taloushallinto Irmeli Summanen Kati Moilanen Elämystuotanto Toimisto esimies Tuomo Tahvanainen Teknologiateollisuus Teuvo Nissilä Luonnonvarat ja niihin perustuva teollisuus Jari Komulainen FDI- ja IT -palvelut Carl Wideman Kansainväliset hankkeet Ninetta Chaniotou

13 SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY a) b) c) d) e) f) g) Sidosryhmätyytyväisyyskysely % 0 % 0 % 0 % 80 % 00 % Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko Sidosryhmätyytyväisyyden kysymykset:. a) Vastaanottoajan saaminen Kainuun Etu Oy:stä on helppoa. b) Henkilökunta on huomaavaista ja ystävällistä. c) Henkilökunnalla on kyky tarjota vastaus/ratkaisu tiedusteluihin/ongelmiin. d) Henkilökunta on helposti tavoitettavissa. e) Henkilökunta vastaa nopeasti tiedusteluihin. f) Henkilökunta on ammattitaitoista. g) Olen erittäin tyytyväinen Kainuun Etu Oy:n henkilökunnan palveluihin. Kainuun Etu Oy:llä on hyvä ymmärrys yritykseni/perustettavan yrityksen toiminnasta. Kainuun Etu Oy on tietoinen ajankohtaisista asioista toimialallani. Kainuun Etu Oy pitää lupauksensa. Kainuun Etu Oy pitää yritystäni ajan tasalla asioiden/projektien/toimeksiantojen edistymisestä. Kainuun Etu Oy:n ehdottamissa ratkaisumalleissa on luovuutta ja innovatiivisuutta 7. Kainuun Etu Oy kertoo täsmällisesti mahdollisista muutoksissa ja pyrkii keskustelemaan niistä (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 8. Kainuun Etu Oy antaa hyvän selvityksen siitä mitä ja miksi näin on tehty (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 9. Kainuun Etu Oy:n kanssa on helppo tehdä yhteistyötä 0. Kainuun Etu Oy tarjoaa henkilökohtaista ja yritykselleni räätälöityä neuvontaa. Kainuun Etu Oy:n palveluista on hyötyä yritykseni toiminnalle/kehittymiselle. Kainuun Etu Oy:n palvelu on korkeatasoista

14 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kainuun Etu Oy:n Asiakastyytyväisyykysely 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 00 % Erinomainen EriRäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko Asiakastyytyväisyyden kysymykset:. a) Vastaanottoajan saaminen Kainuun Etu Oy:stä on helppoa. b) Henkilökunta on huomaavaista ja ystävällistä. c) Henkilökunnalla on kyky tarjota vastaus/ratkaisu tiedusteluihin/ongelmiin. d) Henkilökunta on helposti tavoitettavissa. e) Henkilökunta vastaa nopeasti tiedusteluihin. f) Henkilökunta on ammattitaitoista. g) Olen erittäin tyytyväinen Kainuun Etu Oy:n henkilökunnan palveluihin. Kainuun Etu Oy:llä on hyvä ymmärrys yritykseni/perustettavan yrityksen toiminnasta. Kainuun Etu Oy on tietoinen ajankohtaisista asioista toimialallani. Kainuun Etu Oy pitää lupauksensa. Kainuun Etu Oy pitää yritystäni ajan tasalla asioiden/projektien/toimeksiantojen edistymisestä. Kainuun Etu Oy:n ehdottamissa ratkaisumalleissa on luovuutta ja innovatiivisuutta 7. Kainuun Etu Oy kertoo täsmällisesti mahdollisista muutoksissa ja pyrkii keskustelemaan niistä (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 8. Kainuun Etu Oy antaa hyvän selvityksen siitä mitä ja miksi näin on tehty (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 9. Kainuun Etu Oy:n kanssa on helppo tehdä yhteistyötä 0. Kainuun Etu Oy tarjoaa henkilökohtaista ja yritykselleni räätälöityä neuvontaa. Kainuun Etu Oy:n palveluista on hyötyä yritykseni toiminnalle/kehittymiselle. Kainuun Etu Oy:n palvelu on korkeatasoista

15 HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET a). c). e). g). i). b). d) % 0 % 0 % 0 % 80 % 00 % Erinomainen EriRäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko Henkilöstötyytyväisyyskyselyn kysymykset:. Kainuun Etu Oy on hyvä työnantaja. Kainuun Etu Oy:n henkilöstöllä on hyvä työilmapiiri. Kainuun Etu Oy:n henkilökunnalla on hyvä yhteistyö- ja tiimityöskentelyhenki. "Kainuun Etu Oy tarjoaa miellyttävän työympäristön". a) Kainuun Etu Oy:n sisäinen kommunikointi on toimiva. b) "Kainuun Etu Oy:n visio on selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille". c) Kainuun Etu Oy:n strategia ja tavoitteet on selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille. d) "Kainuun Etu Oy:n arvot ovat selkeästi kommunikoitu kaikille työntekijöille". e) Kainuun Etu Oy:n johto tiedottaa ja kommunikoi yhtiön yleisestä toiminnasta. f) "Kainuun Etu Oy on kommunikoinut selkeästi asettamansa palvelutavoitteet asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi". g) Kainuun Etu Oy:n henkilöstön on helppo lähestyä yhtiön johtoa/johtajaa. h) "Kainuun Etu Oy:n johto antaa nopeaa palautetta tehdystä työstä". i) "Kainuun Etu Oy:n johto/johtaja kohtelee henkilökuntaa tasavertaisesti". a) Työni on haastavaa ja mielekästä. b) Pystyn kehittymään työssäni. c) "Kainuun Etu Oy tarjoaa tarvittavaa koulutusta työni vaativiin tehtäviin". d) Minulla on työni vaatimat päätöksentekoon tarvittavat valtuudet. e) Mielipiteilläni on merkitystä Kainuun Etu Oy:ssä 7. Kainuun Etu Oy antaa henkilöstölle koulutusta ja ohjausta paremman asiakaspalvelun tarjoamiseksi 8. Tiimityöskentelyä tehdään tarpeen vaatiessa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi 9. "Kainuun Etu Oy rohkaisee tiimityöskentelyyn paremman kommunikoinnin saavuttamiseksi" 0. Kainuun Etu Oy:n henkilöstön innovatiivisuus ja luovuus työssä/toimeksiannoissa /projekteissa/asiakaspalvelussa palkitaan

16 . LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS KIVI- JA KAIVANNAISTEOLLISUUS Kivi- ja kaivannaisteollisuus Kainuun Kivi- ja kaivannaiteollisuuden teemaohjelma - Jari Komulainen - Ritvaleena Leinonen Kainuun Mineraalivarantojen tuotteistaminen ja jalostuksen kehittäminen - Hanna Karhu Min-Novation - Mining and Mineral Processing Innovation Network - Hanna Repo Sampo - Kainuun Yritysten Venäjän -kaupan valmennus - Margarita Kinnunen - Petri Pulkkinen SUHDANNEKEHITYS

17 KIVI- JA KAIVANNAISALAN KEHITTÄMISSTRATEGIA 0 0 Kivi- ja kaivannaisalan kehittämisstrategiaa toteutetaan EU:n mineraalipolitiikan, Suomen mineraalistrategian, Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelman vision ja toiminta-ajatuksen mukaisesti. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää Kainuun kaivannaisalan yritystoimintaa, toimintaympäristöä sekä tukea uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Tavoitteena on saada maa- ja kallioperän arvoaineet taloudellisesti ja tehokkaasti hyötykäyttöön, siten että jo toiminnassa olevat yritykset kehittyvät edelleen ja työllisyys lisääntyy. Yritysten liiketoimin- nan kehittäminen Koulutus ja tutkimus Palvelutarjonta Uudet liiketoiminnat Ekotehokas tuotanto Verkottuneet palvelut Viestintä Ohjelman koordinointi ja verkostointi: Kaivannaisalan yleinen kehittäminen ja esillä pitäminen Kehittämisohjelma toteutetaan sekä laajoina hankekokonaisuuksina että yksittäisinä hankkeina. Ohjelman keskeiset painoalat eli kärkiohjelmat ovat ) Uudet ja pienet liiketoimintamahdollisuudet ) Ekotehokas tuotanto ) Verkottuneet kaivannaisalaa tukevat palvelut. Kärkiohjelmat koordinoidaan yhteen eri toimintojen avulla, joita ovat yritysten liiketoiminnan kehittäminen, koulutus ja tutkimus, yritysten tukipalvelujen kehittäminen sekä viestintä. Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelmaa pidetään koossa ja hallinnoidaan kivi- ja kaivannaisalan teemaohjelman avulla siten, että se sitoo kärkiohjelmissa toteutettavat hankkeet yhteen. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Kainuun mineraalivarantojen tuotteistaminen ja jalostuksen kehittäminen Toteutusaika: Projektipäällikkö: Hanna Karhu Tavoitteet Rahoitus: 000 ; Kainuun kehittämisraha %, yksityinen rahoitus %, Kainuun Etu Oy 8 % 7 Hankkeessa tutkitaan ja prosessoidaan Kainuun mineraalivarantoja ja kaivosteollisuuden yhteydessä syntyviä poisteita.

18 Tulokset Vuosina 00 0 toteutetun Kainuun kaoliinivarat -hankkeen aikana kartoitettiin ja tutkittiin lukuisa määrä (>0) kaoliinisaviesiintymää Puolangan kunnassa. Varmennettiin noin milj. tonnia kaoliinia ja suoritettiin perusteelliset laboratoriomittakaavan tutkimukset kaoliinin tuotteistamiseksi. Tuotteistettu kaoliinin käyttöä veden puhdistuksessa ja hiilidioksidivapaan sementin tuotannossa. Perustettu yhteistyökumppanien toimesta Paltamoon Aquaminerals Finland Oy. Yhtiöllä on parhaillaan rakenteilla esiteollisen mittakaavan (kapasiteetti syötettä 0 0 tuhatta tonnia/vuosi) koetehdas, joka hoitaa tuotteiden lopullisen tuotteistamisen ja kaupallistamisen markkinoille. Yhtiö työllistää tällä hetkellä kolme vakituista työntekijää ja ostaa noin 0 henkilötyövuotta ulkopuolisia palveluita. Lisäksi on henkilöä rikastusammattilaisen koulutuksessa. Min-Novation Mining and Mineral Processing Innovation Network (Interreg IVB Itämeriohjelma) Toteutusaika: (aloitus..0) Projektipäällikkö: Hanna Repo Rahoitus: Partnerimaat: : 7 % EAKR,, % kansallinen vastinraha ja 0, % Kainuun Etu Puola, Saksa, Viro, Norja, Ruotsi ja Suomi Tavoitteet Tulokset Min-Novation -hankkeen tavoitteena on kaivannaispoisteisiin liittyvän tiedon, kokemusten ja innovaatioiden vaihtoon perustuvan verkoston luominen Suomeen ja Itämerialueelle. Hankkeessa tutkitaan valikoitujen kaivannaispoisteiden ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia päämääränä vähentää kaivosteollisuuden jätekuormitusta hyödyntämällä paremmin syntyvä kaivannaisjäte. Tehty koko Suomen kattava kaivannaisjäterekisteri jota täydennetään jatkuvasti. Hankittu jätteiden analysointi ja tutkimusta varten erikoisanalysaattoreita ja muuta tarvittavaa tutkimuskalustoa yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Käynnistetty jätteiden analysointia ja tuotteistamistutkimusta teemalla jätteistä raaka-aineeksi. Sampo-hanke Toteutusaika: Projektipäällikkö: Projektiasiantuntija: Margarita Kinnunen Petri Pulkkinen Tavoitteet Rahoitus: 7 0 ; Kainuun ELY-keskus 80 %, Kainuun Etu Oy 0 % Sampo- hankkeella yritysten kehittämisen ja koulutuksen avulla kohotetaan kainuulaisten yritysten valmiuksia venäjänkauppaa varten ja edistetään kainuulaisten yritysten verkostoitumista niiden kilpailukyvyn nostamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä monipuolistamiseksi. 8

19 Tulokset Tavoitteena on myös kehittää venäläisten yrittäjien ja asiakkaiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä ostosmatkailun edellytyksiä Kainuussa sekä parantaa paikallisten yritysten kasvumahdollisuuksia ja hyvinvointia alueella. Lisäksi hankkeessa luodaan edellytyksiä venäläisten yrittäjien yritysten perustamiseen Kainuun alueella. Päivitetään parhaillaan Kainuun yritysten tietokantaa ajankohtaisen tiedon saamiseksi venäläisten asiakkaiden ja yritysten käyttöön. Annettu neuvontaa ja ohjeistusta yrityksille ja yritysneuvojille Venäjän kauppaan liittyvissä asioissa...0 JÄLKEEN KÄYNNISTYNEET HANKKEET Kainuun kivi- ja kaivannaisteollisuuden teemaohjelma Arvio toteutusajasta: Johtaja: Projektipäällikkö: Projektikoordinaattori: Jari Komulainen Matti Luukkonen Ritvaleena Leinonen Tavoitteet Kustannusarvio: Kainuun kivi- ja kaivannaisalan teemaohjelma toteuttaa yritysten tarpeista lähtevää vuosien alueellista kaivannaisalan kehittämisohjelmaa ja 00 julkistettua valtakunnallista Suomen mineraalistrategiaa. Teemaohjelma koostuu kehittämisstrategiasta ja sitä käytännössä toteuttavista hankkeista: o o o o toimii katto-ohjelmana muille Kainuun Etu Oy:n kivi- ja kaivannaisteollisuuden hankkeille vahvistaa yritysten tietämystä alueen raaka-ainevaroista ja saada maa- ja kallioperän arvoaineet hyötykäyttöön lisää alueen kivi- ja kaivannaisteollisuuden tunnettavuutta sekä luoda kansallisia ja kansainvälisiä markkinakanavia kehittää toiminnassa olevia yrityksiä sekä luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja Tulokset Suoranaisia työpaikkoja tällä hetkellä noin 80 9

20 PÄÄTTYNEET HANKKEET (..0) Kainuun kivi- ja kaivannaisteollisuuden teemaohjelma Toiminta-aika: Ohjelmajohtaja: Projektikoordinaattori: Jari Komulainen Ritvaleena Leinonen Tavoitteet Kainuun kivi- ja kaivannaisalan teemaohjelma toteuttaa yritysten tarpeista lähtevää vuosien alueellista kaivannaisalan kehittämisohjelmaa ja 00 julkistettua valtakunnallista Suomen mineraalistrategiaa. Teemaohjelma koostuu kehittämisstrategiasta ja sitä käytännössä toteuttavista hankkeista: toimii katto-ohjelmana muille Kainuun Etu Oy:n kivi- ja kaivannaisteollisuuden hankkeille vahvistaa yritysten tietämystä alueen raaka-ainevaroista ja saada maa- ja kallioperän arvoaineet hyötykäyttöön lisää alueen kivi- ja kaivannaisteollisuuden tunnettavuutta sekä luoda kansallisia ja kansainvälisiä markkinakanavia kehittää toiminnassa olevia yrityksiä sekä luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja lisää kaivannaisalan työpaikkojen määrä 0 vuoteen 0 mennessä nostaa Kainuu kaivannaisteollisuuden johtavaksi maakunnaksi vuoteen 0 mennessä Tulokset Suoranaisia työpaikkoja tällä hetkellä noin 700 (8 työpaikkaa vuonna 00, x = ) Aluetaloudelliset vaikutukset kerrannaisvaikutuksineen ( x suoranaiset vaikutukset, 700 x = 00) Kiviainesten oton yhteensovittaminen luonnon- ja kulttuuriympäristöihin Kainuussa (Kainuun POSKI II) Tulokset Toteutusaika: Projektikoordinaattori: Annika Vehviläinen alkaen (Teresa Ojala ) Rahoitus: : EAKR 70 %, Kainuun ELY-keskus, %, GTK 8, %, Kainuun maakunta kuntayhtymä,7 % ja Kainuun Etu Oy,% Kerättyjen pohjatietojen perusteella sora- ja hiekkamuodostumilta on tutkittu maa-ainesten laatu- ja määrätietoja sekä pohjavedenpinnan tasoja maakuntakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Tutkimusmenetelminä on käytetty maastokartoitusta, maatutka-luotausta, seismistä luotausta sekä maaperäkairauksia. Pohjatietojen ja tutkimusten tulosten perusteella on valittu potentiaalisimpia kohteita, joille on kohdennettu tarkempia jatkotutkimuksia sekä valittu kalliokiviainespaikat, joista on tehty laboratoriotestit. Kainuun ELY-keskus on suorittanut luontoselvityksiä liki 0 hankkeen tutkimuksissa esiin nostetuilla kohteilla. Luontoselvitysten informaatio liitetään POSKI -hankkeen tuottamiin tutkimustuloksiin, jotta kiviainesten ottopaikkoja voidaan kohdentaa ja liittää osaksi maakuntakaavaa. 0

21 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET: KIVI- JA KAIVANNAISTEOLLISUUS Kivi- ja kaivannaisteollisuuden toimiala asiakastyytyväisyys % 0 % 0 % 0 % 80 % 00 % Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Kohtalainen Heikko Asiakastyytyväisyyden kysymykset:. a) Vastaanottoajan saaminen Kainuun Etu Oy:stä on helppoa. b) Henkilökunta on huomaavaista ja ystävällistä. c) Henkilökunnalla on kyky tarjota vastaus/ratkaisu tiedusteluihin/ongelmiin. d) Henkilökunta on helposti tavoitettavissa. e) Henkilökunta vastaa nopeasti tiedusteluihin. f) Henkilökunta on ammattitaitoista. g) Olen erittäin tyytyväinen Kainuun Etu Oy:n henkilökunnan palveluihin. Kainuun Etu Oy:llä on hyvä ymmärrys yritykseni/perustettavan yrityksen toiminnasta. Kainuun Etu Oy on tietoinen ajankohtaisista asioista toimialallani. Kainuun Etu Oy pitää lupauksensa. Kainuun Etu Oy pitää yritystäni ajan tasalla asioiden/projektien/toimeksiantojen edistymisestä. Kainuun Etu Oy:n ehdottamissa ratkaisumalleissa on luovuutta ja innovatiivisuutta 7. Kainuun Etu Oy kertoo täsmällisesti mahdollisista muutoksissa ja pyrkii keskustelemaan niistä (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 8. Kainuun Etu Oy antaa hyvän selvityksen siitä mitä ja miksi näin on tehty (yritystäni koskeva asia/projekti/toimeksianto) 9. Kainuun Etu Oy:n kanssa on helppo tehdä yhteistyötä 0. Kainuun Etu Oy tarjoaa henkilökohtaista ja yritykselleni räätälöityä neuvontaa. Kainuun Etu Oy:n palveluista on hyötyä yritykseni toiminnalle/kehittymiselle. Kainuun Etu Oy:n palvelu on korkeatasoista

22 . LUONNONVARAT JA NIIHIN PERUSTUVA TEOLLISUUS PUU- JA METSÄTEOLLISUUS Metsä- ja puutoimiala Jari Komulainen Metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordnaatiohanke - Jari Komulainen - Virpi Vääräniemi - Ilona Virtanen Piha- ja ympäristörakenta misen liiketoiminnan kehittämishanke - Matti Luukkonen - Virpi Vääräniemi Reindeerwood - kansainvälisen liiketoiminnan kehittämishanke -Catherine Ferry Kainuulaisen huonekalu- ja sisustusalan kansainvälistymi nen Mari Maier Metsäkonetaksi - Hannu Suutari New business model between Kainuu and Karelian Wood Industry Jari Komulainen Santeri Torvinen SUHDANNEKEHITYS

23 Mitä yrityksille tärkeää Metsä- ja puuteollisuudessa Kainuussa Brändien rakentaminen, esim. KAINU, ReindeerWood Kansainvälistyminen: Japani, Venäjä, Iso-Britannia, Ranska Uutta liiketoimintaa Kehitystyössä mukana olevien yhteistyön tiivistäminen

24 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET TOIMIALALLA Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelman koordinaatiohanke II 0 0 Toteutusaika: Henkilöt: Ohjelmajohtaja Jari Komulainen Metsäkoordinaattori Virpi Vääräniemi Projektisihteeri Ilona Virtanen Projektisihteeri Katri Roininen (äitiyslomalla) Tavoitteet Tulokset Rahoitus: Kustannusarvio 9, Maaseuturahasto 00 % Metsä- ja puutalouden teemaohjelma on kokonaisvaltainen ohjelma, jolla pyritään sovittamaan yhteen eri ohjelmien tavoitteet, vähentämään hanketoiminnan päällekkäisyyttä sekä kokoamaan kehittämistoimenpiteet yhdensuuntaiseksi kokonaisuudeksi. Metsä- ja puutalouden teemaohjelman tarkoituksena on toimia metsä- ja puutuotealan kehittämistyötä ohjaavana ja suuntaa-antavana ohjelmana, jonka kehittämistoimien lähtökohtana ovat laajasti ottaen metsä- ja puutuotealan yrittäjien ja toimijoiden kehittämistarpeet. Ohjelma jakaantuu kahteen laajaan avainalueeseen, jotka ovat ) metsätalous ja puuenergiantuotanto ja ) puutuoteteollisuus. Teemaohjelman koordinaatiohanke vastaa Kainuun metsä- ja puutalouden toimialojen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanosta Kainuun maakuntaohjelman ja siihen liittyvien ohjelmien kuten Kainuun Metsäohjelman ja Kainuun puuteollisuuden kehittämisohjelman mukaisesti siten, että keskustelufoorumien: Kainuun metsäneuvoston ja Kainuun puuteollisuuden neuvottelukunnan linjaukset ja priorisoinnit toteutuvat, eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään. Sen tehtävänä on organisoida alueellista kehittämistyötä niin, että viranomaiset, asiantuntijat ja yritykset voivat vaikuttaa metsä- ja puutalouden kehittämiseen ja resurssit voidaan suunnata tehokkaasti valituille painopistealueille. Teemaohjelma toimii myös linkkinä edunsaajien ja rahoittajien välillä. Toteutuma metsä- ja puutalouden hankkeissa 008 0: 0, milj. hankekanta, yrityksiä mukana kpl. Piha- ja ympäristörakentamisen liiketoiminnan kehittäminen (PYR - Liiketoiminta hanke) Toteutusaika: Henkilöt: Rahoitus: Projektikoordinaattori Virpi Vääräniemi Projektikoordinaattori Matti Luukkonen Erikoisasiantuntija Eva Wuite Projektihenkilö, yritysneuvoja Jouko Piirainen, Josek Oy Muotoilija Tommi Silvan, Pohjois-Karjalan AMK Kustannusarvio EAKR/Kainuun maakunta-kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto %, Kainuun Etu Oy 0 %, Josek Oy,9 %, Keti, %, PKAMK, % ja mukana olevat yritykset %.

25 Yritykset, Kainuu: Oy Timber Frame Ltd, Kuhmon Puupalvelu Oy, Piiraisen Viherpalvelu Oy, Ismon Hirsityö Tmi, Voitto Manninen Tmi, Kainuun Liuskekivi, Tavoitteet Tulokset Yritykset, Pohjois-Karjala: Tulikivi Oyj, Juppi-laituri Oy, Pihatyö Nuutinen Oy, Juuan Dolomiittikalkki Oy, Karjalan Rakennuspalvelu Oy, Hirsiveisto Laasonen Ay, Pauli Sormunen Tmi, REMOY Oy, Pihasuunnittelu Lappalainen, Kiviherttua Oy, Sks infra Oy Hankkeen päätavoitteena on piha- ja ympäristörakentamisen liiketoiminnan kehittäminen, joka pilotoidaan ViihtyisäPiha-konseptina. ViihtyisäPiha-verkosto kasvatetaan valtakunnallisesti halutuksi ja tunnetuksi piha- ja ympäristörakentamisen toimijaksi ja kansainvälistä liiketoimintaa kehitetään muutamilla, tarkkaan valituilla tuotesegmenteillä. Viihtyisäpihan konseptin rakentamisen painopisteitä ovat brändistrategian kehittäminen, tuote- ja palvelukonseptin kehittäminen, verkostoituminen ja kansainvälistymisen toimenpiteet. ViihtyisäPiha- verkostossa mukana 7 yritystä. Brändin tunnettavuus on vahvistunut ja yritysverkosto on laajentunut. ViihtyisäPiha-portaalin kautta yritykset ovat saaneet yli 00 tarjouspyyntöä. Yritysten liikevaihto on kasvanut yhteisten messuosallistumisien ja portaalin johdosta. ReindeerWood viennin edistäminen Toteutusaika: Henkilöt: Projektikoordinaattori Catherine Ferry Tavoitteet Rahoitus: Kustannusarvio 000. Kainuun maakunta-kuntayhtymä EAKR 80 %, Kainuun Etu 0 % Projektin tarve on syntynyt ReindeerWood -hankkeen päättymisen myötä. Hankkeessa saatiin uusia potentiaalisia vientiyhteyksiä Ranskasta, joita jalostetaan tässä vienninedistämishankkeessa eteenpäin. Hankkeen päätavoitteena on jatkoselvittää kainuulaisen puutuoteteollisuuden vientiedellytyksiä Ranskaan. Projektin tuloksena syntyy raportti, joka sisältää kolme pääaluetta: ) Toimintamalli energiatehokkaaseen talonrakentamiseen kainuulaisen puuteollisuuden ja ranskalaisten rakennusliikkeiden kesken. ) Toimintamalli piharakentamiseen kainuulaisen puuteollisuuden ja ranskalaisten yritysten/jakeluketjujen kesken. ) Perustamisedellytykset uuteen toimittajaverkostoon ja vaihtoehdot logistiikkaratkaisuihin. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu yhteistyösopimuksen valmistelu ja laatiminen sisältäen seuraavat osiot: - Osapuolten roolien ja vastuiden selvittäminen yhteisen malliston luomisessa - Markkinointi- ja myyntiyhteistyömallin laatiminen - Logistiikkayhteistyömallin laatiminen - tarvittaessa lisenssi- ja rojaltisopimusten valmistelu

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010

Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013. Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Itä-Uudenmaan matkailustrategia 2007-2013 Toteuttamissuunnitelma 2007-2010 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Itä-Uusimaa matkailualueena 4 2.1. Eteläsuomalainen maakunta 4 2.2. Yleistä matkailusta 4 2.3. Tilastojen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot