Terälahden Seutu ry 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terälahden Seutu ry 2005"

Transkriptio

1 1 Terälahden kylän maankäyttösuunnitelman luonnos ja visio 2050 Terälahden Seutu ry 2005 Kehittyvä Terälahti

2 2 Saatteeksi Tämä maankäytönsuunnitelman luonnos on raportti kolmivuotisesta oman asuinympäristön suunnittelutyöstä. Terälahtelaisten toiminta sopii hyvin esimerkiksi muillekin kylille ja kaupunginosille. Laatimalla itse maankäytönsuunnitelman luonnoksia asukkaat saadaan mukaan yhteisen alueen suunnitteluun. Suunnittelu antaa myös apuvälineitä kaupungin viranomaisille rakennuslupien myöntämiseen ja kaavoitukseen. Tärkeää on kuitenkin se, että asukkaat eivät ole vain kuultavina heitä koskevassa päätöksenteossa, vaan keskustelevana ja suunnitteluun osallistuvana osapuolena. Terälahdessa Terälahden Seutu ry Kuvat: Tarja Puolanne Oikeudet kuviin: Terälahden Seutu ry

3 3 MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN LUONNOS I YLEISTÄ 1.1. Taustaa asukaslähtöiseen maankäytön suunnitteluun Kyläsuunnitelma vuosille Kehittyvä Terälahti projekti Väestön kehitys 1.3 Asuntokanta 1.4 Yhdyskuntatekniikka Tiestö Vesihuolto 1.5 Nykyiset palvelut II MUUTOSTARPEET JA KEHITTÄMISTAVOITTEET 2.1. Tavoitteet kyläsuunnitelmassa 2.2. Kehittyvä Terälahti projekti Projektin tarkoitus Tavoitteet Toimenpiteet ja tulokset Yksittäisestä hankkeesta jatkuvaan omaehtoiseen kyläsuunnitteluun III MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN LUONNOS 3.1. Kyläkaava-alueen rajaus 3.2. Tonttialuevaraukset Rakennuspaikat Ympäristövaikutukset Nykyisen asutuksen vaikutukset Uusien rakennuspaikkojen vaikutukset Uudisrakentamisen aiheuttamat palvelutarpeet 3.3. Uudet rakennukset 3.4. Yhdyskuntatekniikka Paikallistiet ja liittymät asuin- ja tuotantoalueille sekä uudet kevyen liikenteen väylät Vesihuolto Muu yhdyskuntatekninen rakentaminen 3.5 Maatalous-, luonto-, kulttuuri-, liikunta- ja virkistysalueet Maa- ja metsätalousalueet 3.5.2Arvokkaat luontoalueet Kulttuurihistorialliset alueet Liikunta-alueet Lähiliikuntapaikka ja vanha urheilukenttä Valaistu kuntopolku Luontopolut ja retkeilyreitit Uimarannat Muu liikunta- ja virkistystoimintavaraukset 3.6 Yhteiskunnalliset palvelut, joita tuotetaan kunnallisesti ja yksityisesti Koulut

4 Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Lasten päivähoito Ikääntyneiden palveluasuminen Kotipalvelut ikääntyneille kotona asuville ja erityisryhmille Kirjasto ja taide- sekä ympäristökasvatus Nuorisotyö Kuljetus ja liikennöinti 3.7 Yksityisten tuottamat palvelut Matkailua tukevat palvelut Ravintola- ja majoitustoiminta Huoltamo Retkeily- ja ohjelmapalvelut Tanssipaikka Lomakeskus Museo ja näyttelypaikka Ruokakaupat ja erikoisliikkeet Kiinteistöhuollon palvelut Henkilökohtainen terveyden- ja kauneudenhoitopalvelu Rakennussuunnittelun ja tarvikkeiden myynti ja rakentamisneuvonnan palvelu 3.8. Muiden yhteisöjen tuottamat palvelut Seurakuntien tuottamat palvelut Metsänhoitoyhdistyksen palvelut Muiden yhteisöjen tuottamat palvelut IV MAANKÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSEN ONGELMAT JA UHAT 4.1. Luonnoksen hyötynäkökohdat ja heikot kohdat 4.2. Ongelmien tunnistaminen 4.3. Aikatauluttaminen, huomioon otettavaa 4.4. Seuranta 4.5. Projektista prosessiin, pätkäsuunnittelusta pitkäjänteiseen toimintaan? 4.6. Yhteydenpito kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin, menettelytapa. V ASUKKAIDEN NÄKEMYS TERÄLAHDESTA V. 2050

5 5 I YLEISTÄ 1.1 Lähtökohta asukaslähtöisessä maankäytön suunnittelussa Kyläsuunnitelma vuosille Terälahteen valmistui v kyläsuunnitelma, joka toimii lähtökohtana tälle maankäyttösuunnitelman luonnokselle. Kyläsuunnitelman laadinnassa tiedusteltiin niin kanta-asukkaiden kuin kesäasukkaidenkin tarpeita kylän kehittämiseksi. Suunnitelma on laadittu asukaslähtöisesti. Siihen ei ole kirjattu mitään, mitä ei voitaisi toteuttaa. Näin on saatu kylän kehittämiseen pitkäjänteisyyttä. Asukastoiminta oman asuinalueen kehittämisessä on ollut kymmenen vuoden ajan erittäin aktiivista. Kehittyvä Terälahti -projektin aluksi asukkaiden aktiivisuuden ansiosta kylätaajamaan saatiin kevyen liikenteen väylät ja Niemikyläntien ja Kapeentien risteys turvallisemmaksi. Kuvassa näkyvä ahdas ja jalankulkijoille ja pyöräilijöille vaarallinen maantiesilta tulee uusittavaksi n. 10 vuoden kuluttua. Viimeistään siinä vaiheessa kevyenliikenteen väylää voidaan jatkaa erillisine siltoineen kaupunkikeskukseen päin. Kehittyvä Terälahti projekti Seuraava vaihe Terälahden kylätoiminnassa oli lähteä käytännössä toteuttamaan kyläsuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Perustettiin Leader+ rahoitteinen Kehittyvä Terälahti projekti ajalle Siinä määriteltiin keskeisimmiksi lähivuosien tavoitteiksi 1) liikenneturvallisuuden lisääminen, 2) kylän vesihuollon järjestäminen ja 3) liikuntapalvelujen parantaminen. Projektin alkupuolella havaittiin, että erityisesti vesihuoltoasia vaatii laajemman näkökulman asuinalueiden ja niiden vaatimien palveluiden sijoittelun suunnittelussa. Katsottiin, ettei voida ensin vetää vesihuoltolinjauksia ja vasta sen jälkeen ratkaista rakennuspaikkojen sijoittumista. Tampereen kaupungin yleiskaavoituksessa ei pystytty osoittamaan resursseja v osayleiskaavan tarkistamiseen. Terälahden kyläyhdistyksessä päätettiin ehdottaa ns. omaehtoisen maankäytönsuunnittelun aloittamista Kehittyvä Terälahti projektin yhteydessä, sillä käytännössä projektiin oli jo liittynyt maankäytönsuunnittelua. Projekti aloitettiin heinäkuussa 2002 ja se on jatkunut asukkaiden itsensä laatimana maankäytönsuunnitelman luonnosteluna helmikuusta 2003 alkaen.

6 6 1.2 Väestönkehitys Terälahden asukasluku on kehittynyt v.1990 aallonpohjasta, 413 asukkaasta 2004 vuoden 498 henkeen (+ 20,6 %) eli keskimäärin 1,5 %:n vuotuisella kasvulla. Vuoden 1980 lopun väestömäärä oli Terälahdessa 478 henkeä. Seuraavan vuosikymmenen aikana vähennystä oli 65 henkeä, kunnes se lähti 1990 luvulla taas kasvuun ollen v henkeä ja v ja vuoden 2004 lopussa 498 henkeä. (Kaavio 1.) Näyttää siltä, että Terälahden palvelurakenteen kehittyminen on luonut edellytykset tasaiselle väestökehitykselle 2000 luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Väestöennusteen tavoitteeksi Kehittyvä Terälahti projektissa on asetettu 1000 asukasta vuoteen 2050 mennessä. Väestön määrä lähtee nykyistä hivenen jyrkempään kasvuun 2030 luvulla, jolloin kylän palvelutarjonta voidaan uskoa olevan lähivuosien kehitystä monipuolisempi. Seuraavissa kaavioissa kuvataan väestön määrää ikäryhmittäin vuoden 2003 lopussa. Kaavio 1. Väestö ikäryhmittäin Terälahden väestö ikäryhmittäin v 7-15v v 29v 30-39v 40-49v 50-64v 65-74v 75-84v 85v- Lähde: Tampereen kaupunki, Väestötilastot, Väestönmäärät ikäryhmittäin ja kaupunginosittain Kaavio 2. Väestö Terälahdessa v ja v väestötavoite ikäryhmittäin. Väestön määrä 2003 ja 2050 ikäryhmittäin v v 0-19v Lähde: Tampereen kaupunki, väestötilastot, Väestön määrä kaupunginosittain Terälahden Seutu ry, Väestötavoite 2050, Kehittyvät Terälahti projekti 2005, Terälahti v Vuoden 2004 lopussa terälahtelaisten määrä kasvoi viidellä hengellä. Miesten keskiikä oli 39,25 vuotta ja naisten 41,47 vuotta. Koko väestön keski-ikä oli 40,36 vuotta.

7 7 1.3 Asuntokanta Terälahti on Tampereen maaseutualuetta. Kylätaajama on entinen Teiskon kuntakeskus ja siksi Terälahti on muista Teiskon kylistä selkeästi erottuva kyläkeskus. Tampereen kaupungin suunnittelustrategiassa Terälahtea pidetään Teiskon alueen keskeisimpänä kehittämiskohteena. Asuntokanta on maaseutualueelle tyypillisesti pientalovaltaista. Kylätaajamassa on kaksi kerrostalotyyppistä taloa. Rivitaloja Terälahdessa ei ole lainkaan. Uustuotanto on vilkastunut muutaman viimeisen vuoden aikana niin, että vuoden 2003 aikana valmistui 10 pientaloasuntoa aikaisemman 1 2 talon vuotuisen valmistumisen sijaan. Taulukko 1. Asuntokanta ja tavoite 2050 talotyypin ja hallintaperusteen mukaan Talotyyppi Vuosi Pientalot Rivitalot Kerrostalot Muut rak. Yhteensä Lähde: Tampereen kaupunki, Tulosarviointiryhmä, tilastotiedote 2003:18, asuinolot Tampereella ja 2003; Terälahden Seutu ry, Kehittyvä Terälahti projekti 2005, Terälahti v Kerrostalo- ja rivitalotyypin sijaan Terälahdessa on suosittu erillispientaloja. Rivitaloasuntoja valmistuu tulevina vuosina lähinnä palveluasumiseen kylätaajaman eteläpäähän palvelutuotantoalueen lähelle. Pientalovaltaisuudesta johtuen reilu kolme neljäsosaa asunnosta on hallintaperusteeltaan omistusasuntoja. Vuokra-asuntojen määrä ei suunnitelmaluonnoksessa tulevina vuosikymmeninä juurikaan lisätä. Tavoitteena on, että uudet vuokra-asunnot tulevat olemaan pääosin palveluasuntoja. 1.4 Yhdyskuntatekniikka Tiestö Alueellinen maantie 338, paikallistiet ja kevyenliikenteen väylä Terälahden kyläkeskuksen halkova Tampere Ruovesi maantie n:o 338 on varsin vilkkaasti liikennöity väylä. Asukkaat halusivat v viranomaisten kiinnittävän huomiota tieturvallisuuteen. Todettiin, että alueella liikkuu päivittäin lasta. Kylätaajamassa aloitti peruskorjatussa Terälahden koulukiinteistön tiloissa 1 6 luokat, Tampereen luontokoulu ja kunnallinen päiväkoti toimintansa. Lisäksi yksityisen ryhmäpäiväkodin tilat sijaitsivat liikkumisen kannalta turvattomasti kauppakiinteistön yhteydessä. Tielaitoksen tekemät toimenpiteet eivät kuitenkaan lisänneet tieturvallisuutta, pikemminkin päinvastoin. Tämän vuoksi katsottiin tarpeelliseksi suunnitella ja toteuttaa Terälahden kyläkeskuksen liikennejärjestelyt uudelleen. Kapeentie, Kuorannantie, Niemikyläntie ja Petääjärventie ovat yhtä vilkkaasti liikennöityjä paikallisteitä varsinkin kesämökkeilykautena. Kapeentien liikenteen erityispiirteenä on lisäksi raskas liikenne kivikuljetuksineen.

8 8 Kevyenliikenteen väylän saaminen kyläkeskukseen on ollut tieturvallisuuden kannalta merkittävimpiä uudistuksia. Tehty ratkaisu ei kuitenkaan riitä palvelemaan tulevien vuosien tarpeita, kun uudet asuin- ja palvelutuotantoalueet kylän eteläisessä päässä otetaan käyttöön. Kun tiehallinto ottaa ohjelmaansa Kiimajoen ylittävän sillan uudistamisen v toteutettavaksi, samassa yhteydessä kevyen liikenteenväylää on syytä jatkaa vähintäänkin uusille asuin- ja palvelutuotantoalueille saakka kylän eteläisessä osassa Vesihuolto Terälahden osayleiskaava-alueella on kiinteistökohtainen vesihuolto. Kiinteistöillä on omat porakaivot, joiden vedenlaatu on hyvä ja vettä on riittänyt myös kuivina kausina. Jätevedenkäsittelyssä on ilmennyt ongelmia erityisesti kylätaajamassa. Kylää halkovassa Kiimajoessa on todettu liian suuria kolibakteerimääriä v tehdyissä kaupungin ympäristövalvonnan tekemissä mittauksissa. Samalla on voitu silmämääräisesti todeta, että Näsijärven lahti, Terälahti on alkanut rehevöityä. Voidaan siis päätellä, että ilman haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen voimaantuloakin Terälahden jätevesille on löydettävä ympäristöllisesti kestävä ratkaisu. Kehittyvä Terälahti projektin yhtenä teemana on vesihuoltoratkaisu Terälahteen. Tampereen kaupunki on laatinut yhdysviemärisuunnitelman Terälahden keskuksesta Polson puhdistamolle ja vedenottamolle, mutta suunnitelman mukainen linjausratkaisu on liian kallis ja jäänyt siksi toteuttamatta. Toinen vaihtoehto eli kiinteistökohtaiset umpikaivot on käyttäjän kannalta liian kallis menetelmä eikä se niin ollen saanut Terälahdessa kiinnostusta kuin niiden kiinteistöjen osalta, joille se on maasuotimen ainut vaihtoehto. Projektin ( ) päättyessä kylään on päädytty perustamaan vesihuoltoosuuskunta, jonka ratkaistavaksi jää, onko jätevesien käsittelyssä kylätaajaman alueella paras vaihtoehto yhden tai useamman yksikön pienpuhdistamo ja kiinteistökohtaiset porakaivot vai yhdysviemäri Polsoon (5 km) ja samassa yhteydessä talousveden hankinta Polsosta tai Velaatan Rääkkykankaan pohjavesialueilta. 1.5 Nykyiset palvelut Tampereen kaupungin kaupunkisuunnittelustrategiassa pidetään tärkeänä kestävän kehityksen periaatetta. Tämä ei voi toteutua varsinkaan kaupunkikeskuksen reunaalueilla, joissa perustason palveluissa on yleensä merkittäviä puutteita. Terälahti on kuitenkin aktiivisen asukastoiminnan avulla pystynyt säilyttämään peruspalvelut ja jopa kehittämään niitä. Seuraavalla sivulla on lueteltu v kylän alueella yksityisesti ja kunnallisesti tuotettuja palveluita. Palveluvalikoima on pienehkön hajaasutuskylän varustuksena melko kattava. Palvelutarveluettelossa olevat kohdat varmasti tullaan tulevaisuudessa hoitamaan yksityisesti tuotettuina palveluina niin matkailun kun yksityisenkin kysynnän perusteella.

9 9 Terälahden yksityisesti tuotettuja palveluita v löytyy seuraavilta aloilta: Kiinteistönhuoltopalvelut LVI-työt Lähiliikuntapaikka Maatilamatkailukohde Metsänhoitoyhdistyksen palvelupiste Pankki Parturi-kampaamot Rauta- ja maatalouskauppa Päivittäistavarakauppa Ryhmäpäiväkoti Taksi Talonrakennus- ja peruskorjauspalvelut Maatilamatkailutila Ranta-Mattilan isäntä ja emäntä. Uudisrakennustyömaa Petääjärventien varrella Kunnallisia palveluita: * Koulu 1 6 luokat * Luontokoulu * Päiväkoti * Neuvola * Kirjasto Palvelutarpeita: Yhteinen vesihuoltojärjestelmä Huoltoasema Kahvila ja lounasravintola Kotileipomo Hyvinvointi- ja terveyspalvelut Valaistu kuntorata (suunnitteilla) Luontopolku Retkeilyreitti Iäkkäiden palveluasunnot 7 vuotiaan Markus Tarkkalan, ehkä tulevan arkkitehdin, piirtämä talo voisi olla visiokuva ikäihmisten palvelutalosta Terälahdessa.

10 10 II MUUTOSTARPEET JA KEHITTYVÄ TERÄLAHTI - PROJEKTIN TAVOITTEET 2.1 Tavoitteet kyläsuunnitelmassa Kyläsuunnitelmassa Terälahden tavoitteeksi asetettiin vireä, maaseutumaisuuden säilyttävä, mutta nykyajan asukkaiden tarpeet täyttävä, monipuoliseen asumiseen, yrittämiseen ja vapaa-ajan viettoon soveltuva elinympäristö. 2.2 Kehittyvä Terälahti kylän kehittämisprojektista kehittämisprosessiin Projektin tarkoitus Projekti käynnistettiin Leader+ kehittämishankkeena 2002 toteuttamana kyläsuunnitelman tavoitteita. Lähtökohtana on ollut omaehtoisesti kehittää Tampereen haja-asutusalueen kyläkeskusta siten, että turvataan peruspalvelut ja kylä pysyy vireänä. Alueelle toivotaan muuttavan perheitä, jotka haluavat asua kasvukeskuksen tuntumassa, mutta viihtyvät mieluimmin maaseutumaisessa ympäristössä. Projektin tavoitteet Alkuun projektin päätavoitteet olivat: 1) tieturvallisuuden lisääminen kyläkeskuksessa; 2) vesihuoltoratkaisun löytäminen Terälahteen; 3) liikuntapalvelujen lisääminen ja 4) voimassa olevan kyläkaavan tarkistaminen. Kun kaupunki ilmoitti, ettei kyläkaavan tarkistaminen ole lähimpään 3 6 vuoteen mahdollista, projektin päätavoitteeksi tuli käyttökelpoisen ja asukkaiden itse tekemän maankäytönsuunnitelman (luonnoksen) laatiminen, jotta 1 4 kohdissa mainitut tavoitteet on järkevästi sijoitettavissa kyläkaava-alueelle. Toimenpiteet ja tulokset Projektin toimenpiteitä, joiden tuloksena voidaan kirjata: 1) maankäyttösuunnitelman luonnoksen laadinta Kyläyhdistys sai rahoittajalta, TE-keskukselta luvan projektisisällön muutokseen. Otettiin maanomistajiin yhteyttä ja tiedusteltiin miltä maa-alueilta he tulevat tarjoamaan tonttimaata myyntiin tulevien vuosien aikana. Heidän kanssa keskusteltiin rakennuspaikan valinnan näkökohdista, jotta asuinympäristö säilyisi maaseutumaisena ja lähtökohtana on asumisviihtyvyys sekä yhdyskuntatekniikan hyödyntäminen useamman kuin yhden kiinteistön tarpeisiin. Pyydettiin ottamaan huomioon myös jätevesiasetuksen muutosvaatimukset rakennuspaikan valinnassa 5000 m2 tonttikoon lisäksi. Maanomistajat merkitsivät tonttimaavaraukset kartalle, jonka jälkeen voitiin suunnitella muiden toimintojen sijoittelua ja laatia lopuksi visio Terälahdessa vuonna 2050; 2) elokuussa 2004 käyttöönotetun lähiliikuntapaikan suunnittelu ja siihen a) yksityisen ja b) valtion rahoituksen hankinta sekä valaistun kuntopolun suunnittelun aloittaminen; 3) aktiivinen toiminta tieturvallisuusnäkökohtien esille nostamisessa ja osallistuminen suunnittelutyöryhmään, minkä jälkeen tiehallinto rakennutti kaupungin kanssa yhteisesti rahoittamat kevyenliikenteen väylät ja tiehallinnon toimeksi antamana läpiajoa hidastavien kyläporttien ja bussikatoksen suunnitteleminen; 4) Terälahden vesihuoltoratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen sekä vesihuoltoosuuskunnan perustamiseen johtavien aktivointitilaisuuksien järjestäminen, joiden perusteella ilmeisesti osuuskunta tms. yhtymä tullaan perustamaan vuoden 2005 aikana ja tämä yhtymä jatkaa vesihuoltojärjestelmän toteuttamista omana itsellisenä yksikkönään.

11 11 Kyläläisten rakentamat lähestymisportit toivottavat tervetulleeksi, mutta pakottavat myös hiljentämään vauhtia. Terälahti on Tampereen pohjoisen alueen, Teiskon, kyläkeskus. Kesäasukkaita venekuljetuksineen Terälahdessa. Lasten leikkipuisto sijaitsee kylän keskustassa Yksittäisestä hankkeesta jatkuvaan omaehtoiseen kyläsuunnitteluun Jatkuvaan kehittämisprosessiin pääsemiseksi asukkaiden on tärkeää ymmärtää maaseutumaisen asumisen periaatteita aina rakennuspaikan valinnasta ympäristöä rasittamattomaan asumiseen asumisviihtyvyydestä tinkimättä. Tämä edellyttää jatkuvaa, hallittua, suunniteltua asuinympäristön rakentamista ja siinä varovaista laajentumista. Kestävän kehityksen periaate on kirjattu Tampereen kaupungin strategiaan, se on lähtökohtana myös Terälahden asukaslähtöisessä suunnittelustrategiassa. Sillä tarkoitetaan Terälahden näkökulmasta katsottuna viihtyisää asuinympäristöä, peruspalveluiden saantia paikallisesti ja palveluiden jatkuvaa kehittämistä muistaen haja-asutusalueen rajoittavat tekijät. Palveluiden tilaajana ovat yksityiset, yritykset ja kunta. Niiden tuottajana on lisääntyvässä määrin yksityissektori lukuun ottamatta perustasolla opetusta, terveydenhuoltoa ja tiestön rakentamista ja kunnossapitoa. Palvelujen tuottaminen yksityisten elinkeinonharjoittajien toteuttamana tulee lisäämään työpaikkoja Terälahdessa. Näyttää siltä, että Terälahdessa on onnistuttu pääsemään omaehtoiseen ja osallistuvaan asuinympäristön suunnitteluun. On tärkeää, että tälle suunnittelulle tulee Tampereen kaupungin päätöksenteossa tulevaisuudessakin tukea. Terälahden omaehtoista suunnittelua voitaneen hyödyntää pilottina muissakin kaupunginosissa, siis myös asemakaava-alueilla.

12 12 III MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN LUONNOS (karttaliite ja selite) 3.1. Kaava-alueen rajaus Kyläkaava-aluetta ei oleellisesti laajenneta nykyisestä. Merkittävin laajenemissuunta on kaupunkikeskuksen suuntaan. Asumisalueiden laajenemissuunnat noudattavat päätiestön suuntia kyläkeskuksesta ulospäin. Kaava-alue tullee pysymään tulevina vuosikymmeninä lähes nykyisellään. 3.2 Tonttialuevaraukset Rakennuspaikat Terälahti on vanhaa maatalousaluetta. Nykyisin kyläkaavan vaikutusalueella on vain yksi karjatila, jonka peltoalueet ulottuvat Näsijärven lahteen eli Terälahteen. Muut maatilat ovat erikoistuneet kasvintuotantoon. Taajamaa ympäröi melko laajat talousmetsäalueet, joiden lomaan tulevat rakennuspaikat asettuvat. Tampereen kaupunki omistaa maa-alueita kylätaajaman eteläosassa molemmin puolin maantietä ja kylän pohjoisosassa pääosin rakentamiseen soveltumatonta, mutta esim. luontoretkeilyyn hyvin soveltuvaa aluetta. Rakennuspaikkojen varaamisessa maanomistajia on valistettu vanhojen toimivien valintaperusteiden huomioon ottamisessa. Tontin ostajalle on hyvä suositella mihin talo on soveliasta rakentaa. Tonttien koko Terälahden kyläkaava-alueella on määritelty vähintään 5000 m2 suuruiseksi. Se mahdollistaa tonttikohtaisen jätevesien käsittelyn ja jättää tilaa mm. viherrakentamiseen. Lisäksi rakentamisessa on mahdollista suosia luonnon muotoilemaa tonttirajausta, pyrkiä rakentamaan eteläiselle rinteelle, jättää peltoalueet vapaiksi ja rakentaa metsän ja pellon rajamaastoon. Tonttien tulisi muodostaa ryppäitä, jotta yhteisedut mm. vedenhankinnassa ja jätevesien käsittelyssä tulisivat mahdollisimman taloudellisiksi ja järkiperäisiksi. Rakennuspaikkojen ryhmittely lisää ihmisten sosiaalista kanssakäymistä. Asumiseen on kuitenkin hyvä saada oma rauha, vaikka talot sijaitsisivatkin lähellä toisiaan. Lisäksi maaseutumaiseen asuinpaikkojen sijoitteluun ei sovellu ruutukaavamaisuus. Vuosien aikana tehdyt tonttialuevaraukset sijaitsevat pääosin nykyisellä vuoden 1996 osayleiskaava-alueella. Ulkopuolelle jää n. 5 varausaluetta, jotka sisältävät yhteensä n rakennuspaikkaa. Kaikkiaan asumisalueille varattiin rakennuspaikkoja projektin aikana n. 70 talolle. Palveluasumispaikkoja on varattu kahdelle eri alueelle niin, että molemmille alueille voidaan rakentaa kaksi rivitaloa (kaupungin maa-alue) ja rinnetalotyyppiset rakennukset yksityiselle maa-alueelle, joista molemmat alueet sijaitsevat palvelutuotantoalueen läheisyydessä.

13 Ympäristövaikutukset Nykyisen asutuksen vaikutukset Vaikutukset voidaan todeta ajoittain heikentyvästä Kiimajoen veden laadusta. Jätevesien käsittely tulee asetuksen muuttumisen myötä korjautumaan. Terälahdessa asia korjautuu heti, kun Kiimajoen varren kiinteistöjen jätevesien käsittely saadaan korjattua ajanmukaiseksi.. Uusien rakennuspaikkojen vaikutukset Ympäristöllisesti herkillä alueilla, joita ovat Kiimajoen varrella kylätaajaman itäpuoleiset alueet, rakennuspaikkojen määrä on rajattu rakentamisalueen 2 2,5 hehtaarinkin koosta huolimatta vain yhteen rakennuspaikkaan. On katsottu, että taajempi rakentaminen voisi haitata ympäristöä tai liian tiivis rakentaminen vähentää tavoiteltua maaseutumaista ilmettä maisemassa. Suuremman haitan muodostaa tulevienkin rakennuspaikkojen osalta jätevesien käsittely. Useissa tapauksissa maasuodattimien käyttö näyttää parhaimmalta ratkaisulta, mutta käytännössä niiden ylläpitoon ja valvontaan voi liittyä riskejä. Riski on suurempi useamman asunnon kiinteistöissä tai palvelutuotanto- ja teollisuusrakennuksissa, joita kaikkia liittyy Terälahden maankäyttösuunnitelmaan. Terälahden koulu ja Tampereen luontokoulu uppoutuu hyvin maisemaan, vain kulma näkyy naapuritontille. Maatilan päärakennuksen idyllistä pihapiiriä Terälahdessa.

14 14 maisemaan Perinteisesti suomalaiseen maaseutuympäristöön on rakennettu puutaloja, jotka parhaiten soveltuvat myös Terälahden maisemiin. Luonnonkivillä päällystetyllä kivijalalla on saatu lisää ilmettä selkeälinjaiseen puutaloon. Talon vierustalle sijoittuvat kukkaistutukset jättävät lisää temmellyskenttää lapsille. Uudisrakentaminen palvelutarpeen vaikutukset Terälahden kyläkaava-alueen palvelutuotanto sijoittuu maankäytössä kaupungin maaalueille kylätaajaman eteläiseen päähän. Alueelle muuttava väestö luonnollisesti edellyttää tiettyä palveluvarustusta Terälahden kylässä. Olemassa olevia palveluita monipuolistetaan ja kehitetään. Merkittävin myönteinen vaikutus on alueen työpaikkojen lisääntyminen. Jos työ on asuinpaikalla, työpaikkaliikennöinti kylän ja kaupunkikeskuksen välillä vähenee ja on siten kestävän kehityksen mukaista. Työpaikkoja syntyy niin palvelutuotannon, teollisen tuotannon kuin kuljettamisenkin aloille. 3.4 Yhdyskuntatekniikka Paikallistiet, liittymät asuin- ja tuotantoalueille ja uudet kevyen liikenteen väylät Paikallistieverkosto pysyy nykyisellään. Uusia tieliittymiä tulee luonnollisesti uusille asuin- ja palvelutuotanto- sekä teollisuusalueille. Uusia liittymiä maantie 338:lle tulee nykyisen terveystalon kohdalta ja teollisuusalueelta yksi liittymä nykyisen tielaitoksen varikon kohdalta sekä niin ikään teollisuusalueelta jatkuen yli maantie 338:n uudelle palvelutuotantoalueelle Uuden-Koverontietä pitkin. Paikallistiestö laajenee uusien asuin- ja palvelutuotantoalueiden käyttöönoton myötä. Uutta tieväylästöä tulee eniten teollisuus- ja palvelutuotantoalueille ja kilometrimääräisesti ehkä vähemmän uusille asuinalueille. Terälahden taajaman kevyen liikenteen väylien suunnittelussa ja toteutuksessa ( ) Tampereen kaupunki ja tielaitos päättivät poiketa alkuperäisestä ajatuksesta rakentaa väylät terveystalolle saakka. Katsottiin, että joen ylittävän sillan rakentaminen edellyttää poikkeuksellisen kalliita rakenteita ja tulee liian kalliiksi toteuttaa tässä vaiheessa vuoden kuluessa maantie 338:n ylikulkusilta on joka tapauksessa uusittava, jolloin viimeistään samassa yhteydessä voidaan rakentaa kevyenliikenteen silta. Kaupunki päätti siirtää terveystalon palvelut kyläkeskuksesta sitä varten vuokrattaviin tiloihin, koska koulukiinteistön peruskorjauksen yhteydessä

15 15 ei varattu neuvolaa varten tiloja. Uusien asuinalueiden myötä kevyen liikenteen väylät on joka tapauksessa rakennettava kylätaajaman kaava-alueella ainakin maantien 338 varrelle Vesihuolto Terälahden vesihuollon tarkastelu keskittyy alkuvaiheessaan kiinteistöjen jätevedenkäsittelyn ratkaisumalleihin, koska kysymyksessä on haja-asutusalue, joita koskeva lainsäädäntö on muuttunut vuoden 2004 alusta lukien asetuksen muutoksella. Sen mukaan vuoden 2014 alusta lukien haja-asutusalueiden kiinteistöissä, joissa on paineistettu vesijärjestelmä, tulee jätevesien käsittely hoitaa asetuksen edellyttämällä tavalla eli johtaa jätevedet yhdysviemärin kautta kunnalliselle tai vesihuoltoyhtymän tai osuuskunnan ylläpitämään vedenpuhdistamoon tai hankkia kiinteistökohtainen puhdistamo, maasuodin tai umpikaivo. Terälahdessa asian suunnittelu ja vesihuoltojärjestelmän rakentaminen tulee perustettavan osuuskunnan hoidettavaksi. Kehittyvä Terälahti projektin puitteissa on järjestetty useita tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selkeää yhtä vaihtoehtoa ei ole pystytty määrittelemään. Projektin loppuvaiheessa pidetyssä tiedotustilaisuudessa päädyttiin perustamaan vesihuolto-osuuskunta, joka voi toimijana tarjota pitkällä aikavälillä kestävimmän vaihtoehdon järjestelmän huoltamisessa, hallinnoimisessa ja helppoudessa liittyä myöhemmin osakkaaksi mukaan. Vesihuolto-osuuskunnan osakkuus tarjoaa siis mm. jätevesien käsittelyssä huolettomuutta ja ilmeisesti taloudellisempaa vaihtoehtoa kiinteistökohtaisille järjestelmille. Mikäli perustettava osuuskunta päätyy aikanaan yhdysviemärin rakentamiseen, on ilman muuta selvää, että kaivantoon upotetaan myös vesijohto ja tietoliikennekaapelit. Vedenhankinnassa Velaatan Rääkkykankaan pohjavesivarat varmasti riittävät niin Terälahden kuin Velaatankin tarpeisiin. Kylätaajamassa vesihuoltolinjan maantie 338:n alitus lienee helpointa toteuttaa sillan kohdalta, jolloin maantien rakenteisiin ei tarvitse kajota. Yksityiskohdiltaan vesihuoltolinjaukset tai muut ratkaisuvaihtoehdot jäävät osuuskunnan päätettäväksi. Näissä kysymyksissä Tampereen kaupungin mukaantulo on tarpeellista niin taloudellisen kuin suunnitteluavunkin muodossa Muu yhdyskuntatekninen rakentaminen Kansalaisten tietoliikennetarpeet lisääntyvät tulevaisuudessa yhteiskunnan teknistymisen myötä. Kun alueelle tulee erityyppisiä palvelutuotantoyksiköitä, asukkaat ja yrittäjät pitävät itsestään selvyytenä mm. tietoliikenteen toimintaedellytyksiä. 3.5 Maatalous-, luonto-, kulttuuri-, liikunta- ja virkistysalueet Maa- ja metsätalousalueet Terälahti on vanhaa maatalousaluetta. Maisema on ilmeeltään vaihtelevaa kumpuilevine peltoineen ja sankkoine talousmetsineen. Maankäytön suunnitelman luonnoksessa asukkaat lähtevät siitä, että uudisasutus ikään kuin ujuttautuu metsien ja peltojen rajamaastoon mais mettä mahdollisimman vähän häiriten. Suunnitelmassa talousmetsämaat ulottuvat aivan kylätaajamaan. Viljelyssä olevat pellot on merkitty kasvintuotantoalueiksi tulevaisuudessakin. Mikäli peltojen viljely lopetettaisiin ja ne esim. metsitettäisiin, kyläkaava-alueen ilmeestä tulisi tukkoinen.

16 16 Asuinalueiden laajentumisessa talousmetsät toimivat myös vihervyöhykkeinä tonttiryhmien välillä. Maisemaidylliä kyläkaava-alueen ulkopuolelta Ranta-Mattilan pihapiiristä Uudisrakennus Kuorannantien varrelta.. Peltomaisemaa Terälahdesta, postilaatikkoja ladon seinustalla. Alla samaa maantiemaisemaa kyläkeskuksen suuntaan. Mikä rakennustyyli tähän sopisi: espanjalainen huvila, suomalainen perinnetalo vai moderni suomalainen puutalo? Uudisrakennuksia kyläkaava-alueella Arvokkaat luontokohteet Tampereen kaupunki on kartoittanut Terälahden kyläkaava-alueen harvinaisten kasvien esiintymisalueet arvokkaina luontokohteina. Tämän suunnitelmaluonnoksen laatimisen aikana ei ole ilmennyt muita vastaavia arvokohteita.

17 17 Kalmakurjenkoski. Terälahden mylly ja saha Kuorannantien varrella Kulttuurihistorialliset alueet Merkittävin kulttuurihistoriallinen alue Terälahdessa on Niemikyläntien varrella sijaitseva Kalmakurjenkosken myllyn alue. Sen mylly- ja myllytuparakennukset sijaitsevat luonnon kauniissa maisemassa. Myllyalueen rakennukset ja miljöö ovat säilytyskohteita, mutta museon toiminnan kannalta ja maiseman elävöittämiskeksi olisi varmaan järkevää, että kylätaajamaan päin sijaitsevalle peltorinnealueelle voitaisiin sijoittaa 1 2 rakennuspaikalle pieteetillä toteutettuja perinnerakennuksia. Muita historiallisesti merkittäviä rakennuksia ovat vanha kirjastotalo, Terälahden mylly ja saha sekä meijerikiinteistö Kapeen tien varrella Liikunta-alueet Lähiliikuntapaikka ja vanha urheilukenttä Terälahden asukkaiden liikuntapalveluja on voitu omaehtoisilla toimenpiteillä lisätä merkittävästi. Kylätaajaman pohjoispäässä vanhan sorapohjaisen urheilukentän lisäksi on voitu liikuntapalveluja tarjota v käyttöönotetulla lähiliikuntapaikalla. Se sisältää tenniskentän, sulkapallokentän ja 40 metrin juoksuradat, palloiluseinän sekä pituus- ja korkeushyppypaikan. Lähiliikuntapaikka on toteutettu asukkaiden ja loma-asujien sekä yritysten rahoituksella ja siihen on saatu 25 %:n avustus opetusministeriöltä. Valaistu kuntopolku Urheilukentän pohjoispuolelle on tehty varaus valaistua kuntopolkua ja latureittiä varten. Kuntopolun suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan syksyn 2005 aikana. Kuntopolun pituus on 2 3 km ja se soveltuu myös Terälahden koululaisten käyttöön. Luontopolut ja retkeilyreitit Terälahden kyläkaava-alueen pohjoispuolelle, sijoittuen pääasiassa kaupungin omistamalle maa-alueelle tullaan suunnittelemaan luontopolkureitti laavupaikkoineen. Luontopolku on tarkoitettu niin asukkaiden virkistyskäyttöön kuin matkailupalveluja tuottavien yritysten ja heidän asiakkaiden tarpeisiin. Lähitulevaisuudessa tultaneen Tampereen luontokoulun ja Kurun metsäoppilaitoksen yhteistyönä suunnittelemaan rakentamaan pienempi luontopolkukokonaisuus kaupungin maa-alueille Petääjärventien ja Kiimajoen väliselle metsäalueelle. Uimarannat Muita yleisiä uimaranta-alueita kuin entisen Terälahden ala-asteen tontin yhteydessä sijaitseva alue, ei ole suunnitelmaan varattu. Kiimajoen alajuoksulla on suosittu uimapaikka.

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013

MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 MYÖTÄLE RY MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Päivitetty 17.8.2010 Minusta tulee isona puunkasvattaja (Maiju, IV luokka) JOHDANTO Linja-auton laskeuduttua Jussilanmäkeä kirkonkylään ja pysähdyttyä meidän

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 122 TUTKIMUKSIA Jari Hietaranta, Anna Kangas, Antti Kaseva & Reijo Kumpulainen SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA Elinvoimaa kestävästä kehityksestä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013

SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 SAVUKOSKEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Kuntakeskus ja Martin kylä EHDOTUS 28.2.2013 Etukannen kuva Savukosken kunta Sito Oy Rovaniemi 28.2.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Projektiryhmä...4 1.2

Lisätiedot

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja

Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Kylä- talous Yhteisötalouden käsikirja Yhteisötalouden esimerkit ovat seuraavien kirjoittajien käsialaa: Barbro Grannabba, Såka byagård Helena Lammensivu, Tennilän kansakoululla harrastetaan ja hoidetaan

Lisätiedot

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119)

Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) 20.5.2013 Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 2 (119) Kontiolahden kunta Palvelutarveselvitys 2012-2030 3 (119) TIIVISTELMÄ Kontiolahden kunnan johtoryhmä on nähnyt tarpeelliseksi selvittää

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot