RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen"

Transkriptio

1 RAPORTTI VTT-S RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Kirjoittajat: Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen Tilaaja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto Rakennuskonepäälliköt ry

2 1 Raportin nimi RAKENNUSKONEALAN MÄÄRITTELY JA ENNAKOINTIMENETTELYT Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys ry Rakennuskonejaosto, Heikki Ojanperä Rakennuskonepäälliköt ry, Reijo S Lehtinen Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Rakennuskonealan kehittäminen Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen 24/5 Avainsanat Raportin numero Rakennuskone, rakentaminen, ennakointi, vuokraustoiminta VTT-S Tiivistelmä Rakennuskoneilla tarkoitetaan koneita, laitteita ja kalustoa, jota käytetään rakennuksen ja rakentamisen lopputuotteeseen tulevien kiinteiden osien uudis- ja korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa sekä työmaatoimintojen palveluissa. Rakennuskone voi olla oma tai vuokrattu. Rakennuskoneala muodostuu kaikesta rakentamisessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kaluston käytöstä, omistuksesta ja -vuokrauksesta, koneiden myynnistä ja maahantuonnista sekä koneiden valmistuksesta, huollosta ja korjauksista. Lisäksi alaan kuuluvat toimintaan liittyvät palvelut kuten kuljetus ja rahoitus. Rakennuskoneala ei ole tilastollisesti määriteltävissä ja rajattavissa, jolloin myös alan kokoa on vaikea arvioida. Rakennuskoneala on verkosto, johon kuuluu yrityksiä, järjestöjä, tutkimusja kehittäjätahoja, loppukäyttäjiä sekä muita sidosryhmiä. Tässä selvityksessä rakennuskonealaa on lähestytty kahdelta suunnalta tilastojen avulla ja osuutena rakennuskustannuksista. Rakentaminen, kiinteistöala sekä infratoimiala eli koko kiinteistö- ja rakennusklusteri on rakennuskoneiden tärkein yksittäinen asiakastoimiala. Rakennuskoneiden käytön arvo talonrakentamisessa oli noin 790 miljoonaa euroa vuonna Arvo sisältää työmaavaiheessa käytettyjen koneiden ja kaluston käytön arvon. Teollisuuden välituotevalmistuksessa käytetyt koneet eivät sisälly käytön arvoon. Rakennuskoneiden käytön arvo infrarakentamisessa (rakentaminen, ylläpito ja hoito) on huomattavasti talonrakentamista suurempaa. Käytön arvo vuonna 2009 oli karkeasti arvioituna noin 1,6 miljardia euroa. Luottamuksellisuus Julkinen Tampere Laatija Hyväksyjä Markku Riihimäki Tuula Grönfors Juhani Hyvärinen VTT Expert Services Oy, Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus Tekniikankatu 1, Tampere, PL 345, Tampere, Puh , Fax Jakelu (asiakkaat ja VTT) Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys Rakennuskonejaosto, Heikki Ojanperä Rakennuskonepäälliköt ry, Reijo S Lehtinen Rakennuskonealan kehittäminen -hanke, johtoryhmän jäsenet VTT, Tekijät ja arkisto VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 Alkusanat Tämä raportti on tehty osana Rakennuskonealan kehittäminen -hanketta. Hankkeen tavoitteena on rakennuskonealan määrittely, ennakoinnin kehittäminen ja kehitysohjelman laadinta. Kehittämisohjelman tavoitteena on määritellä rakennuskonealan ja sen asiakkaiden tarpeita vastaavia kehityshankkeita. Tavoitteena on nostaa rakentamisen laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta rakennuskoneiden tehokkaamman käytön avulla. Tässä raportissa on kuvattu ja määritetty rakennuskoneala sekä kuvattu ennakointimenettely. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Tuula Grönfors ja Erkki Lehtinen VTT Expert Serviceltä. Tilaajan puolesta työtä ohjasi Heikki Ojanperä ja hankkeen muu johtoryhmä. Raportti on laadittu maaliskuun-syyskuun 2010 välisenä aikana, jolloin Suomen julkinen talous ja elinkeinoelämä osoittivat toipumisen merkkejä lamasta. Kehitysohjelma kuvataan erillisessä raportissa. Tutkimushankkeen johtoryhmään kuuluivat Heikki Ojanperä (TKL), Kimmo Karppanen (Rakennuskonepäälliköt), Pekka Pajakkala (VTT), Kari Aulasmaa (Ramirent), Tatu Hauhio (Cramo), Vesa Valtonen (Rotator), Sini Uuttu (Tekes), Ari Ojala (SRV) ja Petri Roimela (Destia). Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Heikki Ojanperä ja varapuheenjohtajana Kimmo Karppanen. VTT:n tutkijat toimivat johtoryhmän kokousten sihteereinä. Osallistuvat yritykset ja johtoryhmän jäsenet antoivat materiaalia ja toteutumatietoa tutkimuksen käyttöön. Tekijät kiittävät lisäksi johtoryhmää aktiivisesta ohjauksesta, keskustelusta ja työpanoksesta tutkimuksen aikana. Tampere Tekijät

4 3 Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite Rakennuskonealan toimintaympäristön analysointi Porterin timanttimalli Rakennuskonealan määrittely ja rajaus Rakennuskoneala Alalla toimivat yritykset Valmistus Maahantuonti ja myynti Rakennuskonevuokraus Muut palvelujen tarjoajat Järjestöt ja yhdistykset Asiakastoimialat Kiinteistö- ja rakennusklusteri Rakennuskonealan kansainvälisyys Rakennuskonealan koko Rakennuskoneala tilastoissa Rakennuskoneiden käytön arvon laskenta talonrakentamisessa Ennakointimenettely Rakennuskoneiden vuokraustoiminnan muiden toimialojen asiakkaat Teollisuus Palvelualat Julkinen sektori Yksityiset henkilöt...25 Lähdeviitteet...26

5 4 Käsitteet Kone Palvelu Työkalu EU:n konedirektiivin mukaan kone on toisiinsa liitettyjen komponenttien kokonaisuus, joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä, jossa ainakin yksi osa on liikkuva (esim. akseli), lisäksi kone on laite, joka on rakennettu ohjaamaan tai tekemään jotain työtä (esim. tuottamaan jotakin hyödykettä). [1] Palvelut määritellään yleensä suhteessa konkreettisiin tuotteisiin, jolloin niillä voidaan nähdä olevan seuraavat neljä erityispiirrettä: - Palvelut ovat ainakin osaksi aineettomia. - Palvelut ovat prosesseja tai toimintasarjoja. - Palvelut kulutetaan (tai koetaan) samanaikaisesti kun niitä tuotetaan. - Käyttäessään palveluja asiakas itse osallistuu palvelutapahtuman tuottamiseen. Työkalu voi olla mm. käsityökalu, konetyökalu, tietokoneohjelmisto, järjestelmä tai toimintatapa, jolla jokin tehtävä hoidetaan tehokkaammin. Käsityökalu on väline, joka toimii käden jatkeena mm. ruoan valmistamisessa, rakentamisessa, maan muokkauksessa ja koneiden korjauksessa ja valmistuksessa. Käsityökalu saa käyttöenergiansa sitä käyttävältä ihmiseltä toisin kuin kone, joka saa energiansa joltain muulta energialähteeltä. Konetyökaluja ovat koneet, joiden päävoimanlähde on muu kuin lihasvoima. [2] Urakointi Ammattimainen toiminta, tietyn suoritteen toteuttaminen suunnitelman pohjalta, sisältää yrittäjäriskin. Vuokraus Koneen käyttöoikeuden luovuttaminen vastiketta vastaan. Vuokraus käyttäjineen Kone ja palvelu vastiketta vastaan. Käyttäjä on kiinteä osa suoritetta esim. erikoisosaamisen tai lainsäädännön kautta ei ole urakointia. Tässä raportissa määritellyt käsitteet Rakennuskone Rakennuskoneella tarkoitetaan koneita, laitteita ja kalustoa, jota käytetään rakentamisessa ja rakentamisen lopputuotteeseen tulevien kiinteiden osien uudis- ja korjausrakentamisessa sekä kunnossapidossa. Rakentaminen sisältää talon- ja infrarakentamisen sekä kiinteistöjen ja infran korjausrakentamisen ja kunnossapidon. Rakennuskoneiden käyttö Rakennuskoneiden käytöllä tarkoitetaan em. rakennuskoneiden käyttöä rakentamisessa, lopputuotteen aikaansaamisessa ja työmaaprosessin eri vaiheissa. Rakennuskone voi olla vuokrattu tai käyttäjän oma. Rakennuskoneiden käytön arvo Rakennuskoneiden käytön arvo sisältää vain em. rakennuskoneen käytön ja sen tarvitsemat kuluvat osat tai laitteen mukana myytävät tarvikkeet (esim. hitsauskaasu). Palvelut eivät sisälly arvoon, mikäli palvelu ei liity kiinteästi tai lainsäädännöllisesti koneeseen (esim. ajoneuvonosturin kuljettaja).

6 5 1 Johdanto 1.1 Tavoite Rakennuskonealan toiminnot muodostuvat kaikesta rakentamisessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kaluston käytöstä, omistuksesta ja -vuokrauksesta, koneiden myynnistä ja maahantuonnista sekä koneiden valmistuksesta, huollosta ja korjauksista. Lisäksi alaan kuuluvat toimintaan liittyvät palvelut kuten kuljetus ja rahoitus. Viime vuosina alan eri toiminnot ja sisäiset sidokset ovat vahvistuneet. Rakennusalan yritykset ovat ulkoistaneet ja yhtiöittäneet rakennuskoneitaan sekä yrityskenttä on keskittynyt yritysostojen myötä. Vuokrauskonemarkkinat ovatkin kasvaneet voimakkaasti 1990-luvun laman jälkeen; parhaimmillaan selvästi rakentamista nopeammin. Myös rakennuskoneiden määrä on lisääntynyt ja monipuolistunut. Erilaisten palvelujen osuus liiketoiminnasta on lisääntynyt rakennuskonevuokrauksessa. [3] Rakennuskoneala ei ole selkeästi rajautuva toimiala. Rakennuskoneita käytetään muillakin aloilla muun muassa teollisuudessa, laivanrakentamisessa, kiinteistöissä, palvelualoilla sekä yksityisissä kotitalouksissa. Oikeiden koneiden valinta, turvallinen käyttö ja melu-, tärinä- ja ympäristöhaittojen minimoiminen edellyttävät jatkuvaa alan kehittämistä. Alan kehittäminen edesauttaa myös rakentamisen tuottavuutta. Alalla toimii kansainvälisiä yrityksiä ja Suomessa on runsaasti ulkomaista työvoimaa. Rakennuskonealan kehittäminen -hankkeen tavoitteena on rakennuskonealan määrittely, profilointi, ennakoinnin kehittäminen ja kehitysohjelman laadinta. Kehittämisohjelman pohjalta voidaan käynnistää alan asiakkaiden ja toimijoiden yhdessä määrittelemiä ja tarpeita vastaavia kehityshankkeita. Tässä raportissa on kuvattu ja määritetty rakennuskoneala sekä kuvattu ennakointimenettely. Näiden osioiden tavoitteena on määritellä ja kuvata rakennuskoneala, sen sisältö, toimijat, asiakkaat, volyymit ym. tiedot, jotka luovat edellytyksiä alan sisäisen tehokkuuden ja yhtenäisyyden lisäämiselle sekä ulkoisen tunnettavuuden ja profiilin nostamiselle valita seurantaan alan toiminnan kehitystä parhaiten kuvaavat tekijät ja muuttujat sekä kehittää systemaattiset menetelmät alan toimintaympäristön ja markkinoiden seurantaan ja ennakointiin Kehitysohjelma kuvataan erillisraportissa.

7 6 2 Rakennuskonealan toimintaympäristön analysointi Rakennuskonealan yritysten kuten muidenkin yritysten strategiat ja menestysmahdollisuudet riippuvat toimiala- ja toimintaympäristöolosuhteista sekä yritysten omista resursseista, osaamisesta sekä kyvystä yhdistää ja luoda uutta tietoa. Rakennus- ja kiinteistöala sekä infra-ala ovat rakennuskonealan toiminnan perusta ja sen yritysten tärkein asiakastoimiala. Rakennusalan toimintaympäristö on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä. Yhteiskunnallisesti säädelty ja suljettu markkina on avautunut, paikalliset markkinat on avattu globaalille kilpailulle ja tuottavuusvaatimukset ovat kasvaneet. Tämä on heijastunut myös rakennuskonealaan. Rakentaminen ei ole itsetarkoitus vaan se palvelee yhteiskuntaa ja muita toimialoja. Rakentamistarve lähtee toimijoiden kuten yritysten, organisaatioiden ja ihmisten tilantarpeesta. Rakentaminen on tyypillinen jälkisuhdanneala, joka kohtaa markkinoilla talouden suhdannemuutokset myöhemmin kuin muut toimialat. Rakennusala luo puitteet elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille, asumiselle, työnteolle ja vapaa-ajalle. Laajan toimintaympäristön takia rakennusalaa analysoidaan paljon toimintaympäristöanalyysien kautta. Samat piirteet heijastuvat myös rakennuskonealalle. Toimintaympäristöanalyysit ovat yrityksessä osa strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen ylläpitämistä ja kirkastamista. Analyyseillä luodaan kokonaisnäkemys eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta, markkinoilla vallitsevasta tilanteesta ja tilanteen kehityksestä. [4] 2.1 Porterin timanttimalli Tässä selvityksessä rakennuskonealaa tarkastellaan Porterin timanttimallin viitekehyksen mukaisesti (kuva 1). Porterin mukaan vaativa kysyntä on yritysten kehittymisen ja kilpailukyvyn lähde sekä sysäys uusiin innovaatioihin. Kotimarkkinan kysynnän luonne määrittää sen, miten hyvin yritykset ovat oppineet vastaanottamaan, tulkitsemaan ja toteuttamaan asiakkaiden toiveita. Kilpailukenttä eli tarjonta on yleensä seurausta historiallisesta kehityksestä. Yritysten yhteistyö kriittisten välituotevalmistajien kanssa ja erikoistuminen kuuluvat dynaamiseen kilpailuun. Myös lähi- ja tukialojen taso vaikuttaa tarjonnan laatutasoon ja kehittymiseen. [5] Porterin mukaan perittyjä tuotannontekijäoloja ovat luonnonvarat ja ilmasto. Luotuja ja perittyjä oloja vaativampia kilpailuetuja ovat tutkimus, koulutus ja osaaminen. Myös viranomaistoiminnoilla on vaikutusta rakennuskonealan yritystoimintaan. [5] Klusteritarkastelu ylittää virallisen toimialaluokituksen rajat ja poimii tarkasteluun mukaan työpanoksen kaikilta lopputuotteiden valmistamiseen osallistuvilta aloilta. [5]

8 7 Porterin timanttimalli Sattuma Tarjonnan rakenne Kansainväliset liiketoimet Tuotannon tekijäolot Kysyntäolot Lähi- ja tukialat Julkinen valta Kuva 1. Porterin mallin [6] mukaan klusterissa osat muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden ja kilpailukyky kehittyy toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyneiden yritysten yhteistyönä.

9 8 3 Rakennuskonealan määrittely ja rajaus 3.1 Rakennuskoneala Rakennuskoneilla tarkoitetaan koneita, laitteita ja kalustoa, jota käytetään rakennuksen ja rakentamisen lopputuotteeseen tulevien kiinteiden osien uudis- ja korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa sekä työmaavaiheen palveluissa. Rakennuskone voi olla oma tai vuokrattu. Rakennuskoneala muodostuu kaikesta rakentamisessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kaluston käytöstä, omistuksesta ja -vuokrauksesta, koneiden myynnistä ja maahantuonnista sekä koneiden valmistuksesta, huollosta ja korjauksista. Lisäksi alaan kuuluvat toimintaan liittyvät palvelut kuten kuljetus ja rahoitus. Rakennuskoneala (käyttö, valmistus, myynti, vuokraus ) Rakennuskoneiden käyttö rakentamisessa, muilla sektoreilla Rakennuskoneiden ja kaluston vuokraus Koneala, muut palvelut Teollisuus Rakennustuoteteollisuuden konekäyttö Kiinteistöala Talonrakentaminen Julkinen sektori MVR Palvelut Kotitaloudet 9/2010 Kuva 2. Rakennuskonealan rajaus. Määritelmä kertoo rakennuskonealan olennaisen piirteen eli sen, että käyttö on sidottu rakentamiseen ja rakentamisen lopputuotteiden korjaamiseen ja ylläpitoon sekä työmaavaiheen palveluihin. Rakentamisella tässä tarkoitetaan talon- ja infrarakentamista sekä kiinteistöjen ja infran korjausrakentamista ja ylläpitoa. Rakennuskonealaan pitäisi kuulua koko rakentamisen arvoketjun koneisiin liittyvät toiminnot, siis myös välituotteiden valmistuksessa käytettävien koneiden. Laajasti ajateltuna teollisuuden prosessikäytössä olevat koneet ovat rakennuskonealaa, kun niillä valmistetaan rakennusosia ja rakennustarvikkeita. Tällöin lähestyttäisiin rakentamisen teollistamisen haastetta. Rakentamisen kehittäminen rakennuskoneiden ja koneistuksen avulla tulisi sisältää myös teollisuuden osuuden. Suuri osa rakennustuoteteollisuuden koneista ja laitteista ovat perinteisiä teollisuuden koneita ja kytköksissä enemmän teolliseen valmistukseen kuin työ-

10 9 maavaiheen rakennuskoneisiin. Tässä selvityksessä keskitytään rakennustyömailla tarvittaviin ja työmaatoimintoja palveleviin rakennuskoneisiin. Rakennuskoneet Rakennustyömailla käytettävät koneet Tuoteteollisuudessa käytettävät koneet ei käsitellä tässä raportissa Rakennuskoneiden käyttö muilla sektoreilla rajattu pois 9/2010 Kuva 3. Rakennuskoneet eri sektoreilla. Rakennuskone voi olla käyttäjänsä oma tai vuokrattu. Kasvava osa rakentamisen rakennuskonetarpeesta hankitaan vuokraamalla kone rakennuskoneita vuokraavalta yritykseltä. Tältä osin rakennuskoneiden vuokraustoiminta kuuluu selkeästi rakennuskonealaan. Samoja rakennuskoneita voidaan käyttää myös muilla toimialoilla. Rakennuskoneiden vuokraustoiminta onkin laajentunut vuokraamalla rakennuskoneita toimialoille, jotka voivat niitä hyödyntää. Tämä vuokraustoiminta ei siten määritelmän mukaan kuulu rakennuskonealaan, vaikka on rakennuskoneiden vuokraustoimintaa. Tällaista toimintaa on esimerkiksi henkilönostimien käyttö teollisuuden prosessilaitteiden huollossa. Rakennuskoneet eivät kuitenkaan kata muiden toimialojen koko konekäyttöä, vaan siellä on rakennuskoneiden lisäksi muitakin koneita. Vuokraustoiminnassa voi myös olla sellaisia koneita, joita ei käytetä lainkaan rakentamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkoti- tai koulukäyttöön vuokrattavat tilat. Tämä on erillinen sektori, joka ei kuulu rakennuskoneiden vuokraustoimintaan, mutta voi silti olla yritysten liiketoimintaa. Rakennuskoneiden valmistus, maahantuonti ja myynti sekä huolto ja korjaus ja muut palvelut (esim. kuljetus, rahoitus) kattavat vielä vuokraustoimintaa laajemman kentän. Klusteriajattelun mukaisesti rakennuskonealaan lasketaan kuuluvaksi vain rakentamisen käyttöön kuuluva toiminta. Esimerkiksi traktori on rakennuskone, kun sitä käytetään maa- ja vesirakentamisessa, mutta maatalouskone maa- ja metsätalouden käytössä.

11 10 Viranomaistoiminta Koulutus Tutkimus ICT RAKENNUS- KONEALA Kauppa Käyttö Kuljetus Käyttäjäpalvelut Myynti Vuokraus Maahantuonti Valmistus Rahoitus Energia LÄHI- JA TUKIALAT 9/2010 Kuva 4. Rakennuskoneala on klusterimainen kokonaisuus. Rakennuskoneala esitettynä Porterin mallin [6] mukaan ja alan lähi- ja tukialat. Rakennuskoneala on verkosto, johon kuuluvat yritykset, asiakkaat, järjestöt sekä muut kehittäjä- ja sidosryhmätahot. 3.2 Alalla toimivat yritykset Rakennuskonealalla toimivia keskeisiä yrityksiä ovat rakennuskoneiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät sekä rakennuskonevuokraamot ja erilaisten palvelujen tuottajat. Loppukäyttäjiä ovat rakennusliikkeet, kuluttajat, kiinteistöala sekä myös rakennusalan ulkopuolelta muun muassa teollisuus ja palveluala Valmistus Rakennuskoneita valmistava teollisuus on pitkään kehittynyt ja toimii hyvin globalisoituneessa ja kilpailussa toimintaympäristössä. Korkea teknologia on mukana valmistuksessa ja lopputuotteissa. Suuria ja raskaita rakennuskoneita valmistava teollisuus on varsin keskittynyt. Suuret valmistajat hallitsevat markkinoita. Suuria kansainvälisiä valmistajia ovat esimerkiksi Caterpillar, CNH, Deere, Hitachi, Terex, Komatsu ja Volvo. Rakennuskoneiden valmistusta ja erityisesti varustelua on useammassa paikassa kuin ennen. Tällä on ollut tarkoitus palvella maailmanlaajuisia markkinoita ja saada kunkin maan osaamista tuotteiden kehittämiseen. Samalla voidaan huomi-

12 11 oida maan ja kohteen erityispiirteitä paremmin ja tehdä asiakkaille räätälöityjä tuotteita. Koko rakennuskoneita valmistavan teollisuuden yrityskenttä on varsin laaja. Rakennuskoneiden osalta kysyntä on erittäin riippuvainen rakentamisen suhdanteista. Rakentamisen taantuman aikana liiketoiminta supistuu hyvin voimakkaasti. Raskaiden rakennuskoneiden valmistus vaatii pääomainvestointeja, joten teollisuus on pääomavaltaista. Eurooppalaisen rakennuskonevalmistajien kattojärjestö (The Committee for the European Construction Equipment Industry CECE) julkaisi huhtikuussa 2009 Economic Report raportin, jonka mukaan vuonna 2008 Suomessa oli 190 rakennuskoneteollisuuden yritystä, työllistäen ihmistä. Raportin mukaan markkinoiden koko (kotimarkkinoiden myynti ja tuonti yhteensä) oli lähes 900 miljoonaa euroa vuonna Yritysten liikevaihto sisältää myös koneiden tuontia muille toimialoille kuin rakentamiseen. Suurimpia rakennuskoneiden valmistajia Suomessa on lueteltu alla. Varsinaisen valmistuksen (alusta loppuun asti) lisäksi rakennuskoneita varustellaan Suomessa vastaamaan asiakkaan tarpeita ja olosuhteita. Suomalaisia valmistajia: Avan Tecno Oy Bronto Skylift Oy Ab Dino Lift Oy JJ-Asennus Oy Junttan Oy Lännen Tractors Oy Metso Minerals Finland Oy Normet Oy Sandvik Mining and Construction Oy Tana Oy Vilakone Oy Maahantuonti ja myynti Maahantuontiin ja myyntiin erikoistuneet yritykset tuovat rakennuskoneita myyntiin paikallisille markkinoille. Näiden lisäksi suuret rakennuskoneiden käyttäjät tai vuokraajat tuovat maahan rakennuskoneita. Rakennuskoneiden myyntiin kuuluu myös käytettyjen koneiden kauppa. Rakennuskoneiden kysyntä ja käyttö on hyvin aluekohtaista. Suuret toimijat voivat siirtää kalustoa paikasta toiseen kysynnän vaihtelun mukaan. Kuljetuskustannuksista riippuen kysynnän muutokset arvioidaan riittävän pitkäkestoisiksi ja suuriksi. Raskaiden ja suurten rakennuskoneiden hankkiminen vaatii paljon pääomaa investointeihin. Rahoitus on merkittävä tekijä raskaiden ja suurten rakennuskoneiden hankinnassa. Kysynnän ja rakentamisen suhdanteiden lisäksi maahantuontiin ja myyntiin vaikuttaa finanssimarkkinoiden tilanne esim. korko. Rakennuskoneiden oston lisäksi yhä laajenevassa määrin tuotteita myös liisataan. Maahantuovien yritysten liikevaihto arvioidaan olleen noin miljardi euroa vuonna Markkinoiden koossa lienee päällekkäisyyttä CECE:n raportin [16] mukai-

13 12 sen valmistajien tuonnin kanssa. Alalla toimii viitisenkymmentä merkittävää toimijaa. Yritysten liikevaihto sisältää myös koneiden tuontia muille toimialoille kuin rakentamiseen. Suomalaisia maahantuojia ja myyjiä: Atlas Copco Kompressorit Oy Ab Bau-Met Oy Doka Finland Oy Dae-Tek Oy Fintractor Oy KH-Koneet Oy Konekesko Oy Liebherr-Finland Oy Mateko Oy Rotator Oy Suomen Rakennuskone Oy Suomen Telakone Oy Volvo Construction Equipment Finland Oy Wihuri Oy Witraktor Lännen Center Oy Hansa Machines Oy Honka Trading Oy Rakennuskonevuokraus Rakennuskonevuokraamot vuokraavat rakennuskoneita rakentamisen ja muiden toimialojen käyttöön. Rakennuskonevuokraus on yleistynyt, koska käyttäjille vuokraaminen on usein ostamista joustavampi vaihtoehto. Rakennuskoneiden vuokraustoimintaan lasketaan kuuluvan siihen erikoistuneet yritykset sekä rakennusliikkeiden yhtiöitetty toiminta. Rakennuskonevuokraus voi olla puhdasta konevuokrausta tai vuokrausta käyttäjineen. Tyypillinen tällainen vuokrausta käyttäjineen -palvelu on ajoneuvonosturi. Rakennuskonevuokrauksen ja rakentamisen volyymi 140 Indeksi 2005= Rakennuskonevuokrauksen arvo on aikavälillä kasvanut nopeammin kuin rakentaminen: - talonrakentaminen +5 %/a - rakennuskonevuokraus +9 %/a Talonrakentaminen Rakennuskonevuokraus Lähde: Tilastokeskus 9/2010 Kuva 5. Rakennuskonevuokrauksen ja rakentamisen volyymin kehitys. Rakennuskoneiden vuokraus on yleistynyt viime vuosikymmenien aikana luvun alun laman jälkeen omien konehankintojen sijasta on suosittu vuokrakoneita ja näin annettiin konevuokraamo-liiketoiminnalle tilaa kasvaa ja kehittyä. Vuoden 1993 jälkeen rakennuskonevuokraamojen sekä niiden henkilökunnan määrä ja

14 13 liikevaihto ovat kasvaneet enemmän kuin rakentamisen volyymi on kasvanut (kuva 5). Yritysrekisterin mukaan rakennuskonevuokraamo-toimialoilla (43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen ja 7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing) oli työntekijöitä vuonna 2008 yhteensä ja liikevaihtoa kertyi 650 miljoonaa euroa. Rakennuskoneiden, -laitteiden ja kaluston vuokraustoiminnan arvo oli VTT:n ennakointimallin mukaan noin 450 milj. euroa vuonna 2009, pudotusta edellisvuoteen oli noin 15 prosenttia (vuoden 2010 rahassa). Vuokraustoiminnan arvo sisältää vain koneen osuuden, eli käyttäjän osuus on otettu pois. Vuokraamot ja leasing yhtiöt palvelevat myös muita sektoreita kuten teollisuutta ja tapahtumajärjestäjiä. Suomessa toimivia rakennuskonevuokraamoja ovat mm.: Cramo Finland Oy Espoon Nosturikeskus Oy Pohjanväre Lainapeite Oy Lyytisen Rakennusvälinevuokraus Oy Martikaisen Konevuokraamo Oy Rakennuskonevuokraamo Kaino Mattila Oy Ramirent Finland Oy RT-Konevuokraus Oy Teline-Rami Oy Turun Kone-Rent Oy Vuokraava Oy Hämeen Rakennuskone Oy Rentlift Finland Oy Salon Rakennuskonevuokraamo Oy Telinekataja Oy Uudenkaupungin Vuokralaite Oy Vuokra-Pekat Oy WasaTrade Oy Suomessa rakennuskonevuokraamoilla ei ole käytössä yhtenäistä nimikkeistöä. Euroopassa on kuitenkin joitakin nimikkeistöjä käytössä, yksi näistä on Swedish Rental Assosiation (SRA) käyttämä nimikkeistö Muut palvelujen tarjoajat Rakennuskonealan tärkeitä lähi- ja tukialoja ovat alan muut palvelut sekä järjestö ja tutkimustoiminta. Rakennuskonealaan kuuluvat myös kaikki palveluja tarjoavat yritykset ja toimijat. Tällaisia palveluja ovat muun muassa huolto, kuljetus, korjaus, rahoitus jne. Alalla toimivat yritykset voivat tarjota myös ns. lisäpalveluja muiden palveluntarjoajien toimintaan kuten kalustosuunnitelmien tekoa, asennusta, purkua, koneiden lisävarustelua, säätöjä, käyttäjiä jne Järjestöt ja yhdistykset Rakennuskoneala on verkottunut ja erilaisia alaan liittyviä yhdistyksiä on niin Suomessa kansallisella tasolla toimivina kuin kansainvälisestikin. Näitä ovat Suomessa mm. Rakennuskonevalmistajien toimialaryhmä on Teknologiateollisuus ry:n rakennuskoneiden valmistusta harjoittavien jäsenyritysten yhteenliittymä Rakennuskonepäälliköt r.y.

15 14 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:ssa toimii Rakennuskonejaosto, jonka jäseniä ovat maamme keskeiset rakennuskonevuokraamot ja rakennuskoneita maahan tuovat yritykset Ulkomaisia ja kansainvälisiä organisaatioita ovat mm. European Confederation of Equipment Distributors (ECED) Eurooppalainen rakennuskonevalmistajien kattojärjestö Committee for European Construction Equipment (CECE) Global Rental Alliance Euroopan kone- ja laitevuokrausyritysten järjestö European rental association (ERA) on Global Rental Alliancen jäsen The Construction Equipment Industry (CEA), UK Swedish Rental Association (SRA) Osaltaan nämä toimijat pyrkivät edesauttamaan alan kehitystä, tilastointia ja tunnettavuutta. 3.3 Asiakastoimialat Kiinteistö- ja rakennusklusteri Rakentaminen, kiinteistöala sekä infratoimiala eli koko kiinteistö- ja rakennusklusteri on rakennuskoneiden käytön tärkein yksittäinen asiakastoimiala. Suomen kiinteistö- ja rakennusklusteri koostuu: Uudistalonrakentamisesta Talojen korjausrakentamisesta Maa- ja vesirakentamisesta Kiinteistöjen ylläpidosta sekä Rakennusalan kansainvälisistä toiminnoista. [4] Kiinteistö- ja rakennusklusteri vastaa rakennetun ympäristön ja sen käyttöön liittyvien palvelujen tuottamisessa, kehittämisessä ja ylläpidossa. Alan toimialueena on koko rakennettu ympäristö ja palvelut, joilla rakennettua ympäristöä voidaan hyödyntää. [9] Kiinteistö- ja rakennusala on kooltaan maamme merkittävin toimialakokonaisuus. Kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on noin 50 prosenttia koko Suomen kansallisvarallisuudesta (625 miljardia euroa vuonna 2007). Klusterin liiketoiminnassa liikkui lähes 40 miljardia euroa vuonna Kiinteistö- ja rakennusklusteri työllistää suomalaisia puolen miljoonan henkilötyövuoden verran vuosittain. Useat kiinteistö- ja rakennusklusterin toimialat kuuluvat myös muihin klustereihin tai muiden toimialojen palveluja välitetään kiinteistöjen kautta. Tulevaisuudessa kiinteistöala onkin siis yhä enemmän toimialarajat ylittävä laaja yhteistoimintaverkosto, jossa on runsaasti tuotteiden ja palveluiden tarjoajia ja näiden välisiä verkostoja. Taloudellisen globalisaation myötä myös rakennus- ja kiinteistöklusterin toimialat ovat kansainvälistyneet, vaikkakin ovat edelleen huomattavan paikallisesti toimivia aloja. Toisaalta myös ulkomaisten toimijoiden tuleminen suomalaisille kiin-

16 15 teistö- ja rakennusmarkkinoille on lisääntynyt ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan. Kiinteistö- ja rakennusklusteri KIINTEISTÖ Kiinteistöjen, väylien ja verkostojen omistus Kiinteistöjen, väylien ja verkostojen ylläpito Kiinteistö- ja asuntokauppa sekä vuokraus Muut palvelut PALVELUT Suunnittelu Rakennuttaminen Kunnossapito Rauta- jalvis-kauppa Kuljetukset Viranomaistoiminnot Koulutus, tutkimus Vakuutus Rahoitus RAKENNUS Rakennustoiminta Rakennustuoteteollisuus Talotekniikka Kalusto- ja muut palvelut Kuva 6. Kiinteistö- ja rakennusklusterin toimialat. Lähde: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Rakentaminen Rakennustoiminta on luonteeltaan uudisrakentamista, korjausrakentamista, perusparannusta sekä muutos-, laajennus- tai kunnostustyötä. Rakennustoimintaan lasketaan myös tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien pystyttäminen rakennuspaikalla sekä tilapäisrakennusten rakentaminen. [10] Tilastoissa rakentamiselle on varattu oma toimiala F rakentaminen, joka on jaettu suomalaisessa toimialaluokituksessa (TOL 2008) talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen ja erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Toimiala kattaa rakennustyömaalla tehtävän työn, jonka osuus rakentamisen arvonmuodostuksesta on vain noin 30 prosenttia. Puolet arvonmuodostuksesta tapahtuu rakennustuoteteollisuudessa. Loput 20 prosenttia syntyy erilaisten rakennuttamisen, suunnittelun, kaupan ja kuljetusten piirissä. [10] Kiinteistöala Kiinteistöalan tehtävänä on huolehtia rakennuskannan toimivuudesta. Yksittäisen kiinteistön käytön aikaiset peruspalvelut liittyvät isännöintiin ja kiinteistönhoitoon. Lisäksi on monia rakennusten toiminnallisuuteen vaikuttavia käyttäjäpalveluita, kuten esimerkiksi siivous- ja turvallisuuspalvelut, joiden hoitaminen liittyy kiinteistöön läheisesti. Kiinteistöalan tilastollinen toimiala on L Kiinteistöalan toiminta. Toimialaan kuuluvat kiinteistöjen ylläpito ja palvelut. Viime aikoina kiinteistöt on alettu nähdä yritysten yhtenä tuotannon tekijänä ja tästä syystä Suomen kiinteistöala on irtaantunut omaksi yritysten ydintoimintoja tukevaksi toimialaksi. Kun kiinteistö-

17 16 alan palvelutarjontaa tarkastellaan kiinteistön elinkaarella arvoketjuajattelun pohjalta, huomataan siihen liittyvän monenlaisia palvelutarpeita ja yrityksiä lukuisilta eri toimialoilta. [5]. Suomen kiinteistökannan ylläpidon kustannukset olivat vuonna 2008 noin 15 miljardia. Siitä 45 prosenttia (6,5 mrd. ) on käyttökuluja (energiaa, vettä ja jätehuoltoa), 20 prosenttia (3,4 mrd. ) korjauksia ja muita hoitokuluja. Kiinteistönhoitotyötä sisältävien erien osuus on 35 prosenttia (5,1 mrd. ). [11] Kiinteistöpalvelualan yritysten työntekijämäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alun laman jälkeen. Kiinteistökannan kerrosala on kasvanut samana aikana vain viidenneksellä. Suurin osa työntekijämäärän lisäyksestä on peräisin muilta toimialoilta ja julkiselta sektorilta, jotka ovat ulkoistaneet töitä kiinteistöpalvelualan yritysten tehtäväksi. Julkisen sektorin talousongelmat, työvoimakapeikot ja tuottavuusohjelmat tulevat jatkamaa tätä kehitystä. Kiinteistönpalvelujen tuottavuus on parantunut [11] Moniin kiinteistöalan töihin kehitetty omia koneita (ulkoalueiden hoito) tai sovellettu uutta materiaaliteknologiaa (siivous). Kiinteistönpitoon on kehitetty myös uutta tekniikkaa (kulunvalvonta, teknisten järjestelmien etävalvonta, palveluyritysten mobiilisovellukset, palveluportaalit, sähköiset huoltokirjat). Kohdekohtaisesti toteutetuista palveluista on siirrytty alueellisiin palveluihin (ulkoalueet, alue- ja kaukolämpö -> vähemmän huollettavaa). Kiinteistönpitoon on kehitetty uudentyyppisiä palvelusopimuksia ja konsepteja, jotka ovat virtaviivaistanut palvelujen tuottamista. Palvelutuottajat ovat ammattimaistuneet, erikoistuneet, kansainvälistyneet. Infra-ala Infralla tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennettu ympäristöä infrastruktuuria. Infra rakentaminen käsittää väylien, verkostojen ja ympäristörakenteiden suunnittelun, rakennuttamisen, materiaalivalmistuksen, uudisrakentamisen, saneerauksen, korjaamisen, ylläpidon, kunnossapidon ja hoidon. Koko infra markkinoiden arvo oli vuonna 2009 yhteensä 5,3 mrd. euroa. Markkinat voidaan jakaa kahteen erityyppiseen osaan. Rakentaminen ja uusinvestoinnit muodostuvat maa- ja vesirakentamisesta ja talonrakentamisen piirissä tehtävistä maanrakennustöistä. Toinen puoli koostuu ylläpitotöistä ja hoitourakoista. [17] Maa- ja vesirakentamisen määrä on kasvanut BKT:ta hitaammin ja sen osuus kansantalouden kokonaistuotannosta on pienentynyt. Tämä on yleinen kehityssuunta useimmissa teollistuneissa maissa. Alan sisällä investointien suhdannevaihtelut ovat selvästi suuremmat kuin hoidon ja kunnossapidon. Suhdannevaihtelut poikkeavat toisistaan myös sektoreittain (tiet, kadut, radat). [17] Maarakennusmarkkinoiden tilaajakenttää voidaan luonnehtia oligopsoniseksi eli markkinoilla toimii muutamia suuria (Tiehallinto ja Ratahallintokeskus) ja lukuisia pieniä (kunnat, yritykset) asiakkaita. Tiehallinnon ja RHK:n tilausten osuus maarakennusmarkkinoista on lähes 40 prosenttia. Aluetasolla tarkasteltuna yksittäinen kunta on iso tilaajataho. [14]

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Uutta arvoa palveluista

Uutta arvoa palveluista Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat kiittävät Jaana Auramoa, Lasse Mitrosta, Marita Seitsaloa ja Riitta Varpea hyvistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot