Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7"

Transkriptio

1 PROJEKTIKATSAUS

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission 13 Kultaisia elämyksiä Lapista 15 Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke 17 Matkailukoulutuksen sateenkaari 19 Pohjoisen työpaikat 21 TUMA Itä Lapin vesistömatkailun tuotteistus ja markkinointi 23 Kommatin alueen kehittäminen 25 Maaseutupalvelut projektiluettelo 27 Geokulma 29 Kilpailukykyä perusmaatalouteen 31 Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatio 33 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 35 Lapin metsäkoulutus ja neuvonta 37 Poromatkailu 39 Poronhoitajien työhyvinvointi 41 Sukupolvenvaihdos maaseudulla 43 Turismista tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille 45 Turismista tuloja II 47 PERUSTURVAPALVELUT projektiluettelo 49 Ikäehyt Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 51 Kaste Sosiaali ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelma 53 Kotona paras 55 Kylässä hyvä kotona paras 57 Tervein mielin Pohjois Suomessa Terveyden edistämisen hanke 61 3

4 SIVISTYSPALVELUT projektiluettelo 63 Kulttuuritoimi: Kulttuurirakka 65 Liikuntatoimi: Liikuntariihi 67 Nuorisotoimi: Kokonaisvaltainen nuoren tukeminen kasvun eri vaiheessa avaimena etsivään työhön 69 Peruskoulu ja lukio: Comenius 71 Luova koulukirjasto 73 Slämärit 75 Sompion kirjasto: Lukuelämyksiä kaikelle kansalle 77 Rekastako uuden ajan kirjasto? 79 Sompiosta kajahtaa: Kirjasto maailman kartalle 81 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY projektiluettelo 83 Idiksestä Bisnekseen 85 Järvihovin lämpöremontti 87 Kehittyvät kylät koordinointi 89 Kehittyvät kylät koordinointi II vaihe 90 Kieringin kehittämishanke 92 Laajakaista kyliin 95 PLL:n toimintaraha (hallinto) 97 Yhteistyöllä yrittäjyyteen 99 POHJOIS LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ projektiluettelo 101 LAPVERK Lapin verkostoituneet kaivospalvelut 103 Pohjois Lapin KOKO Pohjois Lapin KOKO

5 Tiivistelmä Hankkeiden määrä Sodankylän kunta on vuonna 2011 lokakuun loppuun mennessä ollut mukana kaikkiaan 35 hankkeessa. Lisäksi kunnan rahoja on mukana Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen 8 hankkeessa ja Pohjois Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 3 hankkeessa. Eniten hankkeita on ollut kehittämispalveluiden vastuualueella; elinkeinopalveluiden tulosyksikössä 9 ja maaseutupalveluiden tulosyksikössä 11. Näistä kunnan omia hankkeita on vain 3, Kommatin kehittäminen ja Turismista tuloa hankkeet. Perusturvan toimiala oli mukana 6 hankkeessa. Niistä mikään ei ole kunnan hakema hanke, vaan Sodankylä toteuttaa yleensä hankkeen jotain osiota maksaen osuutensa työllä. Vain yhdessä hankkeessa osallistuminen on maksettu rahalla. Tiivistelmät kertovat, missä kaikessa Sodankylän kunta on mukana ja miten perusturvan kehittämistyötä tehdään. Sivistyspalvelun hankkeet ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin em. toimialojen. Ne ovat pieniä, avustusluonteisia ja kaikki kunnan itsensä hakemia. Hankkeita on yhteensä 9. Hallinto ja talouspalveluiden vastuualueella sekä teknisten palveluiden toimialalla ei ole v ollut yhtään hanketta. Varojen käyttö Projektiesityksistä laaditun laskelman mukaan kaikkien em. hankkeiden kustannusarvio on yhteensä n. 10 milj. euroa ja kunnan rahaa on näihin sidottu n euroa eli vajaa 5 prosenttia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kunta saisi tällä osuudella koko hankkeiden hyödyn, sillä useimmat hankkeet toimivat usean kunnan alueella. Monet hankkeet käsittävät koko maakunnan tai vieläkin laajemman alueen. Hankkeiden keskimääräinen kestoaika on n. 2 vuotta, joten vuosikustannusta em. luvut eivät kerro. 10 prosenttia on tavanomaisin kuntaosuus hankkeissa, joissa hakijana on muu kuin kunta. Tämä osuus voi jakautua monen kunnan kesken laajoissa hankkeissa. 5

6 Oman alueen (kunta tai seutukunta) hankkeissa oman rahoituksen vaihteluraja on ollut prosenttia. Kalastusmatkailuhankkeissa (Turismista tuloa) riitti kunnan osuudeksi 10 prosenttia. Kuntayhtymän Pohjois Lapin KOKO hankkeisiin piti laittaa puolet hakijan omaa rahaa. Kunnan hallintokuntien nettomenot v ovat projektiesityksistä laskettuna euroa. Lisäksi Leaderille on maksettu asukasluvun mukaisesti projektitoimintaan käytettäväksi euroa. Sodankylän osuus kuntayhtymän menoista on 53 %, jolloin Sodankylän osuudeksi kuntayhtymän projektimenoista jää Projektit toimialoittain rahoitussuunnitelmien mukaan kpl Sodankylän kunnan nettokust Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Yhteensä Leader yhdistys Kuntayhtymä Kaikki yhteensä

7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut Projektiluettelo Kuntaosuus hankkeet Eiscat Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Finnish Lapland Film Commission Kultaisia elämyksiä lapista Kulttuurimatkailun kansainvalistämishanke Matkailukoulutuksen sateenkaari Pohjoisen työpaikat Tuma Itä Lapin vesistömatkailun tuotteistus ja markkinointihanke Kunnan oma hanke Kommatin alueen kehittäminen 7

8 8

9 Projektin nimi: EISCAT3D-tekniikan prototyyppien kansallinen suunnitteluprojekti Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on saavuttaa matemaattisesti, ohjelmistollisesti ja elektroniikan suunnittelun kannalta tyydyttävät atkaisut, joihin EISCAT3D:n signaalinkäsittely voidaan perustaa. Työhön kuuluu prototyyppien kehittämistä SGO:n omistamiin tutkajärjestelmiin. Näin voidaan osoittaa järjestelmien toimivuus ja kenttäkelpoisuus. Kun näin on osoitettu uusien ajatusten toimivuus pienemmillä järjestelmillä, voidaan tuloksia hyödyntää uuden suuren EISCAT3D-tutkajärjestelmän toteutuksessa. Projektin tulokset julkaistaan avoimessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Näinollen niitä voidaan hyödyntää myös muussa (mukaan lukien kaupallisessa) tutkien kehitystyössä. Tärkein tavoite on säilyttää EISCATin tutka-asema SGO:lla. Toiminnan merkittäväkin laajentaminen on mahdollista. Suorat tavoitteet SGO:n jo omistamien mittalaitteiden kehittämisessä vahvistavat SGO:n asemaa yhtenä maailman johtavista observatorioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Oulun yliopisto x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Vastuullinen johtaja: Markku Lehtinen, tutkimusprofessori Yhteistyökumppanit: EISCAT Scientific Association Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot Englanti Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: EISCAT, Ilmatieteen laitos, Sodankylän kunta, Inversio-ongelmien huippuyksikkö Projektipäällikkö: Yhteystiedot: Markku Lehtinen , Projektisihteeri: Yhteystiedot: 9

10 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,5 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: 10

11 Projektin nimi: Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Laaja matkailusektorin ennakointitiedontarve ja hajallaan sijaitseva ennakointitieto ja -osaaminen on tärkeää koota yhteen. Koottua ja tuotettua ennakointitietoa tulee levittää matkailutoimijoille hyödynnettävissä olevassa muodossa aluekohtaisten toimien kautta. Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -projektin tavoitteena on vastata alueelliseen matkailun ennakointitiedon tarpeeseen läheisessä yhteistyössä matkailuelinkeinon, kuntien ja alueorganisaatioiden kanssa. Projektissa tuetaan kansallisen Matkailun ennakointiverkoston toimintaa ja matkailun ennakoinnin tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden mukaista sisällöntuottamista Lapin alueella. Projektin aikana luodaan menetelmät matkailun ennakointitiedon keruuseen, analysointiin ja levittämiseen sekä rakennetaan tarkoitukseen soveltuvat informaatiokanavat ja toimintatavat. Projektissa vahvistetaan Lapissa toimivien matkailuyritysten, muiden matkailutoimijoiden sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Lapin korkeakoulukonsernin ennakointiosaamisen vahvistamista. Projektin tavoitteita ovat ennakointitiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä ennakointiosaamisen vahvistaminen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen kunta ja/tai matkailualuekohtaisesti 2. Matkailun ennakoinnin sparraustoiminta: ennakointitiedon vieminen ja soveltaminen matkailutoimijalähtöisesti käytännön liiketoimintaan ja kehittämiseen. 3. Matkailun ennakointitiedon keruu, analysointi ja levittäminen soveltuvin tiedonvälitystavoin kunta/matkailualuekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Painotus seuraavissa ennakoinnin sisältöalueissa: - Tulevaisuuden asiakas: asiakkuuden profilointi ja asiakkaan polut, kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen - Foresight: matkailualaan vaikuttavat trendit ja heikot signaalit 4. Matkailun ennakointitoiminnan integroiminen MTI:n ja Lapin korkeakoulukonsernin perustoimintaan (koulutus, tutkimus ja kehittäminen) Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Markku Vieru Yhteistyökumppanit: Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Kolarin kunta. Kittilän kunta/kideve Levin Matkailu Oy, Enontekiön kunta, Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry. Muonion kunta (?) Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Lapin Yliopisto Anu Valtonen, Roi Akk Marja Lempiäinen, Lapin Ammattiopl Leila Hurtik, LEO Pihla Väänänen, ELY Anneli Harjunautti, Kolarin kunta Tapio Niittyranta, Inlike Riikka Keränen Projektipäällikkö: Päivi Ouallen Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

12 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin (EAKR) liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,6 Muut kunnat ,2 Yksityinen ,7 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 0 Säilytetyt työpaikat kpl: 0 Syntyneet yritykset kpl: 0 Säilytetyt yritykset kpl: 0 Hankkeen aikainen työllistäminen 0 Hankkeessa mukana olevat yritykset 50 Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: Päivitetty

13 Projektin nimi: Finnish Lapland Film Commission Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Lappiin elokuvakomissio, jonka tavoitteena on maksimoida alueella toteutettavien tuotantojen määrä sekä niistä alueelle jäävä taloudellinen ja imagollinen hyöty. Elokuvakomission tehtävänä on markkinoida Lappia kotimaisille ja ulkomaisille tuotantoryhmille, toimia kontaktija tietopankkina alueella toteutettaville tuotannoille sekä välittäjänä tuotantojen ja alueen yrittäjien välillä. Projektin seurauksena elokuvakomissiopalvelut organisoidaan, jolloin palvelut ovat saatavissa yhdestä lähteestä. Hankkeessa tehdään markkinointitoimenpiteitä sekä kehitetään palveluita yhteistyössä lappilaisten av- sekä matkailualan yritysten kanssa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO Toteuttaja: Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO, osatoteuttajina Sodankylän kunta ja koulutuskuntayhtymä Lappia Vastuullinen johtaja: Leo Pitkänen, toimitusjohtaja, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus Yhteistyökumppanit: Kemijärven kaupunki, Sodankylän kunta, Rovaniemen kaupunki, Inlike Oy, Tunturi-Lapin kehitys, Levin matkailu Oy, Ylläksen matkailuyhdistys, Lapland Hotels, Lapin Safarit, Eräsetti - Wild North, Estar Studios, Koulutuskuntayhtymä Lappia. Lapin elokuvakomission on tehnyt yhteistyötä seuraavien tahojen ja hankkeiden kanssa joko yhteismarkkinoinnissa tai tilaisuuksien ja työpajojen yhteisjärjestäjänä taikka muutoin: Elokuva- ja sisältötuotantoalan yritysten kansainvälisen verkoston kehittäminen / ACE II Film Location Finland Sodankylän elokuvakeskus, Sodankylän elokuvajuhlat Invest in Arctic Lapin lisä Suomen elokuvasäätiö Favex Finnish film and audiovisual export Haaga-Perho Pohjoismaisten elokuvakomissioiden verkosto Scandinavian Locations European Film Commission Network Association of Film Commissions International European Producers Club Apulia Film Commission Toteutusaika: (jatkoaikahakemus jätetty, ei vielä päätöstä) Ohjausryhmä: Kemijärvi / Jari Luoma-aho, Rovaniemi / Erkki Kautto, Sodankylä / Marjo Helenius, Inlike / Jaana Seipiharju, Ylläs, / Niina Forsell, Lapin Safarit / Rauno Posio, Lapland Studio / Ilkka Immonen, LEO / Anna Häkkinen, TOKEM / Antti Haase, Estar Studios / Leila Lyytikäinen. Projektipäällikkö: Johanna Karppinen Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: 13

14 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin liitto Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,6% Muut kunnat % Yksityinen ,4% Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 2010 Syntyneet työpaikat kpl: 8 3 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: 2 1 Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä Nettisivut esite, osaajatietokanta, CRM-rekisteri, showreel, Elokuva-komissioiden kattojärjestö AFCIn jäsenyys ja Eurooppalaisen elokuvakomissioverkosto EUFCn jäsenyys, facebooksivut, 642 jäsentä Työpajoja, yrityssparrausta, Mainostuotannon tarpeet työpaja marraskuussa 08, työpaja matkailuyrityksille 09, Film Friendly valmennus yhteistyössä Haaga-Perhon ja Helsinki-filmin kanssa, Levi pilottina. Valmennus tullaan jalkauttamaan kaikille halukkaille hanke-kumppanialueille. Tavoitettu useita satoja elokuva-alan toimijoita. Lappi-esittelyjä tärkeimmillä festivaaleilla, messuilla ja kohdemaissa seuraavasti: - Berliinin elokuvajuhlat 09, 10, Cannesin elokuvajuhlat 09, 10, Lapin luovien alojen esittäytyminen Lontoossa, suurlähettilään residenssissä 09, MIPTV 10, Cannes Lions mainoselokuvatapahtuma 09, Pusanin elokuvajuhlat 09, Järjestetty neljä tutustumis-ohjelmaa (location trip) kansainvälisille elokuvaalan toimijoille: Levillä ja Kilpisjärvellä, Rovaniemellä, Sodankylässä, Luostolla ja Kemijärvellä. Mukana mm. James Bond ja Harry Potter elokuvien linjatuottaja ja location manager Sodankylän elokuvajuhlien verkottumistilaisuuden järjestelyihin osallistuminen 09, 10, Suurimpia Lapissa kuvattuja elokuva-ja tvtuotantoja: Farewell (Ranska), Rovaniemen ja Sodankylän lähellä, The Hell of 63 (Kemi ja sen ympäristö), Lopun alku (Sodankylä, Inari) - Napapiirin Sankarit (Ylläs, Olos, Rovaniemi),lisäksi musiikkivideoita, mainoksia ja dokumenttejä. Elokuvakomission kanssa yhteistyötä tehneet tuotannot ovat haastattelujen perusteella jättäneet alueelle n (sis. palkat, ostetut palvelut). Jatkotoimenpiteet: - Toiminnan vakiinnuttamiselle tullaan hakemaan rahoitusta myös hankekauden jälkeen. 14

15 Projektin nimi: Kultasia elämyksiä Lapista Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeen tavoit t eena on luoda Kultamuseosta entistä vetovoimaisempi, kullanhuuhdonnan ja kullankaivuun historiaan perustuva kokonaisuus. Näin museosta saadaan port t i Suomen ja koko Euroopan ainutlaatuisille kultamaille. Tämä port t i muodostuu tietokeskuksesta, joka sisältää korkeatasoiset näyt t elyt ja kat t avan sähköisen verkkopalvelun www-sivuineen ja nettimuseoineen sekä nettimuseokaupan. Tavoit t eena on saada sähköiseen verkkoon myös Kultamuseon yli nidet t ä käsit t ävä kirjasto sekä valokuva- ja asiakirja-arkisto. Tärkeä osio tulee olemaan myös geologinen Info, jonne kerätään lisää tietoa museon kivi- ja mineraalikokoelmasta sekä ajan tasalla olevaa tietoa kaivoslaista ja kaivosvaltauksiin liittyvistä asioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Kultamuseosäätiö Toteuttaja: Kultamuseosäätiö X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Kauko Launonen Yhteistyökumppanit: Tankakulta Oy, Lapin Yliopisto, Oulun yliopisto/geologinen museo, Sodankylän kunta, Suomen konservaattoriliitto, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemen taidemuseo, ELY/Lappi, GTK, Metsähallitus/Lapin luontopalvelut, Pohjois- Lapin matkailu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Kauko Nurmela Sodankylän kunta, puheenjohtaja Inkeri Syrjänen Kultamuseosäätiö Hannu Kotivuori Rovaniemen maakuntamuseo Pertti Sukuvaara Tankakulta Oy Heli Heinäaho Kultamuseo Satu Kantola Lapin Liitto Kauko Launonen. Projektipäällikkö (palkaton) Raija Hauta-aho, projektisihteeri (palkattu) Projektipäällikkö: Kauko Launonen Yhteystiedot: Projektisihteeri: Raija Hauta-aho Yhteystiedot: 15

16 ELY-keskus EAKR/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu Lapin liitto Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Projektin toteutuminen etenee aikataulun mukaisesti. Näyt t elyn käsikirjoituksen on laatinut Seppo j Paratanen, rakennuspiirustukset valmiina. Päähallin entinen näyt t ely puret t u, uuden rakentaminen alkaa joulukuussa Museon pohjatyö valmistumassa. Hankinnoissa noudatettu lakia julkisista hankinnoista. Jatkotoimenpiteet: 16

17 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke hyödyntää Lapin tunnetuimpia kulttuuritapahtumia kehitettäessä alueen (Pyhäja Luostotunturi) lumettoman ajan kansainvälistä kulttuurimatkailua. Hankkeeseen kuuluvat Sodankylän elokuvajuhlat, Luosto Classic, Pyhä Unplugget ja Ruska Swing. Tavoitteena on: 1. Edistää Lappiin suuntautuvaa kansainvälistä kulttuurimatkailua. 2. Verkostoitua alueen (Pyhä-Luosto), Lapin läänin, kansalliseen ja kansainväliseen matkailutoimintaan. 3. Luoda alueen potentiaalisille kansainvälisille kulttuuritapahtumille uusi toimintamalli ja markkinointistrategia. 4. Saavuttaa kansainvälistä (kansallista) näkyvyyttä. Hankkeessa kehitetään eri tapahtumien, sisällöntuottajien, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöstä tarkoituksena yhdistää harkitusti kulttuuritoiminnan resursseja, vahvistaa tapahtumien (yritysten, organisaatioiden) suunnitelmallista ja ammattimaista hoitamista, kaupallista hyödyntämistä ja kansainvälistä kulttuurimatkailuosaamista. Yhteistyössä toteutetaan kansainvälisille markkinoille suunnattuja (markkinointi ym. toimenpiteitä), näiden lisäksi järjestetään hankkeen kohteisiin suuntautuvia matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja. Tarkoitusta varten tapahtumat ja palvelut tuotteistetaan kulttuurimatkailullisiksi tuotteiksi joille haetaan sopivia kansainvälisiä kanavia. Toimenpiteitä suoritetaan yhteistyössä mm. kuntien, Lapin liiton, MEK/VisitFinlandin, opetusministeriön, Finland Festivalsin, ulkoasianministeriön, tapahtumien ja alan yritysten kanssa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Sodankylän elokuvafestivaali ry Toteuttaja: Sodankylän elokuvafestivaali ry Vastuullinen johtaja: Jari Haavisto Yhteistyökumppanit: Lapin liitto (Lapin lääninhallitus), Sodankylän kunta, Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen kunta, Luosto Classic ry, Best western Hotelli Pyhä Tunturi, Hotelli Aurora Chalet, Lapland Hotel Luostotunturi, Ruska Swing Ry ja Pyhä Luosto matkailuyhdistys Toteutusaika: ,jatkoaikahakemus Ohjausryhmä: Sodankylän elokuvafestivaali ry: Jari Haavisto (puheenjohtaja), Kemijärven kaupunki: Auli Narkilahti (varapuheenjohtaja), Sodankylän kunta: Ahti Korvanen, Pelkosenniemen kunta: Erkki Parkkinen, Luosto Classic ry: Timo Seppälä, Ruska Swing ry: Jarkko Kotilaine, Pyhä Unplugged/Best Western Hotel Pyhätunturi: Johanna Erkkilä, Sodankylän elokuvakeskus: Lauri Yli-Tepsa. Hankkeen valvoja Lapin Liitto: Satu Kantola Projektipäällikkö: Ari Lehtola Yhteystiedot: Kansanopistontie 5,99600 Sodankylä. Puh: , Projektisihteeri: Tarja Melamies Yhteystiedot: 17

18 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin liitto ,00% Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,73% Muut kunnat ,67% Yksityinen ,60% Yhteensä % Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Hankkeeseen pyrittiin ottamaan mukaan alueelta ne yritykset jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään kulttuurimatkailua ja palveluita. Mukana olevat yritykset ovat olleet aktiivisia koko hankkeen ajan. Hankkeen aikana alan toimijoiden, sisällöntuottajien, matkailuyritysten ja organisaatioiden kulttuurimatkailuosaaminen on kehittynyt. Hankkeessa on kehitetty uudenlaista yhteistyötä kulttuuritapahtumien ja matkailualan yritysten sekä alan erilaisten organisaatioiden kanssa. On onnistuttu tuotteistamaan tapahtumat ja hankkeen matkailuyritysten palvelut. Samalla on pilotoitu uudenlaista kulttuuritapahtumien hyödyntämistä perinteisessä matkailumarkkinoinnissa yhteistyössä alueen yritysten, organisaatioiden ja kansallisten organisaatioiden (MEK, VisitFinland, opetusministeriö, Finland Festivals, ulkoasianministeriö jne.) kanssa. Työ on edelleen osittain kesken johtuen alun käynnistysvaikeuksista. Jatkotoimenpiteet: Hankkeelle on haettu jatkoaikaa saakka, johtuen hankkeen hakijasta riippumattomista käynnistysvaikeuksista v.2008 (Lapin lääninhallituksen organisaatiomuutos, sähköinen EURA-järjestelmä jne.). Hankkeen jatkoaika on tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen kannalta välttämätön. Jatkoaika ei muuta kokonaiskustannusarviota. Jatkoajan aikana luodaan mm. Kulttuurimatkailustrategia hankkeen tapahtumille (inc. yritykset). Kehiteltyjä hyviä käytäntöjä ja strategioita kulttuurimatkailutoiminnassa tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen alueen tapahtumissa, yrityksissä ja organisaatioissa. 18

19 Projektin nimi: Matkailukoulutuksen sateenkaari Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Lapin matkailuelinkeinoon tarvitaan enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Tähän haasteeseen voidaan vastata uudenlaisella koulutuksen järjestämisen suunnittelun ja toteuttamisen mallilla. Koulutusväylä-ajattelua ja kouluttautumisen mahdollisuuksia on kehitettävä ammatillisesta koulutuksesta kohti korkeakouluopintoja. Opiskelija voi täydentää tai laajentaa omaa osaamistaan yli tutkinto- ja koulutusorganisaation. Joustavien ja yksilöllisten koulutusväylien ja -mahdollisuuksien rakentaminen yhteistyössä työelämän ja koulutusorganisaation kanssa. Koulutusten sisältö tulee olla työelämälähtöinen ja elinkeinoa palveleva tai kehittävä. Kehitettävät koulutuskokonaisuudet ja -palvelut ovat työelämän kanssa yhdessä suunniteltuja toteutettavia oppimisympäristöjä, joissa opiskellaan, toimitaan ja hankitaan osaamista ja aluekehittäjän taitoja kukin omin tavoittein. Koulutuksen uudelleen järjestämisen mallilla sisältäen työelämälähtöisen koulutussuunnittelun ja koulutusväylä -ajattelun, tämän hankkeen tarkoituksena on erityisesti kehittää toisen asteen ammatillista matkailualan koulutusta kohtaamaan perustettavan Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaa. Yhteisen mallin ja toiminnan suunnittelu edellyttää taustalle oman koulutussuunnittelun kehittämistyön. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Toteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Veli-Pekka Laukkanen Yhteistyökumppanit: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Urheiluopisto ja Lapin ammattiopisto. Rovaniemen kaupunki, Kittilän ja Sodankylän kuntien elinkeinotoimet. Toteutusaika: Ohjausryhmä: Metsähallitus Luontopalvelut, puistonjohtaja Hely Juntunen Rovaniemen kaupunki, kulttuuripalvelupäällikkö Merja Tervo Levin Matkailu Oy, toimitusjohtaja Jussi Töyrylä tai Mikko Saarinen Lapin Safarit, kehityspäällikkö Jarkko Leinonen Sokos Hotelli Vaakuna/Osuuskauppa Arina, va hotellinjohtaja Jaana Laaksonen Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry, toiminnanhohtaja Anu Summanen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, koulutuspalvelujohtaja Seppo Särkkä Kittilän kunta, elinkeinotoimenjohtaja Katariina Kinnunen Sodankylän kunta, elinkeinojohtaja Jyrki Manninen Lapin ammattiopisto, toimialajohtaja Eero Korhonen ELY, ylitarkastaja Marika Lindroth Rovaniemen koulutuskuntayhtymä asiantuntija, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen Projektipäällikkö: Riitta Karusaari Yhteystiedot: , Projektisihteeri: Yhteystiedot: 19

20 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu EU valtio ,8 Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,8 Muut kunnat Kittilä Kunnat b-puoli , ,5 Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: 20

21 Projektin nimi: Pohjoiset työpaikat S10826 Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Pohjoiset työpaikat ( ) on Euroopan sosiaalirahaston ja Sodankylän ja Inarin kuntien rahoittama seutukunnallinen työllistämis- ja koulutushanke. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin ja joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on vanhentunut sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaita ohjataan työhönvalmentajan yksilöllisellä ohjauksella kohti avoimia työmarkkinoita koulutusmahdollisuudet hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan yhdessä paikallisten toimijoiden, yrittäjien ja oppilaitosten kanssa mm. verkostoyhteistyötä, mikä helpottaa asiakkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää paikallista osaamista mahdollisimman tehokkaasti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa säätiön asemaa toimia sosiaalisen työllistymisen yksikkönä. Määrällisenä tavoitteena on, että hankkeen viisivuotiskaudella olisi asiakkaita 265, yritysyhteistyössä 70 yritystä, uusia työpaikkoja syntyisi 45 ja uusia yrityksiä 5. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat suorittaisivat 20 tutkintoa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Seita-säätiö Sodankylä Toteuttaja: Seita-säätiö x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Eeva-Liisa Karén Yhteistyökumppanit: Inarin ja Sodankylän kunnat, Pohjois- Lapin työ- ja elinkeinotoimisto Toteutusaika: Ohjausryhmä: Pj Kati Aikio-Mustonen johtava sosiaalityöntekijä, Sodankylän kunta Mikko Keränen sosiaalityön johtaja vs. Inarin kunta Eija Sokero TE-toimiston johtaja, Pohjois-Lapin TE-toimisto Maire Moksunen-Arffman toimialajohtaja, Pohjois-Lapin TE-toimisto Jyrki Manninen elinkeinojohtaja, Sodankylän kunta Jaana Seipiharju toimitusjohtaja, Elinkeinoyhtiö InLike Oy Teuvo Katajamaa yrittäjä, Inarin yrittäjien puheenjohtaja Eeva-Liisa Karén toiminnanjohtaja, Seita-säätiö Seppo Wikström aluejohtaja, SAK Olavi Räisänen yrittäjien hallituksen jäsen, Sodankylä Marja Aikio yrittäjä, Seita-säätiön hallituksen puheenjohtaja rahoittajan edustaja Liisa Irri ESR-koordinaattori, Lapin ELY-keskus Raimo Paldanius projektipäällikkö, Lapin ELY-keskus Pohjoiset työpaikat:taina Kravik, hankepäällikkö, kokoussihteeri Maria-Leena Törmänen työhönvalmentaja, Ritva Hiltunen-Rova - työhönvalmentaja Projektipäällikkö: Taina Kravik Yhteystiedot: Taina Kravik . puh Projektisihteeri: Yhteystiedot: 21

22 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus (ESR) Lapin liitto Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat Inari Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 2009 Syntyneet työpaikat kpl: 45 0 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: 5 0 Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Määrällisenä tavoitteena on, että 265 henkilöä osallistuu hankkeeseen. Näistä 70% sijoittuu tuetusti joko koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille (186 henkilöä) yritysyhteistyössä 70 yritystä, uusia työpaikkoja 45 ja uusia yrityksiä 5. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat suorittaisivat 20 tutkintoa. Jatkotoimenpiteet: 22

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT PROJEKTIKATSAUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut projektiluettelo 9 Eiscat3D 11 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 13 Green Care Lappi 15 Lapin matkailun

Lisätiedot

Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro.

Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. PROJEKTIKATSAUS 13 1 Johdanto Euroopan Unionin projektirahoituksen suuret linjat päätetään ohjelmakaudeksi kerrallaan. Edellinen ohjelmakausi alkoi v. 07 ja päättyi v. 13 lopussa. Uusi ohjelma vuosille

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen 1 Hankkeiden taustaa Metsätalouden kehittämishankkeet on ideoitu alueellisissa metsäohjelmissa Tavoite: Toimialan kehittämisen pullonkaulat hankkeistetaan,

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa - toimeksiannon esittely 20.10.2015 LAPIN MATKAILUELINKEINON LIITTO RY Monialainen konserni Finnish Consulting Group FCG Suunnittelu ja tekniikka, FCG Konsultointi,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Kemi 30.9.2014 Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely 7.11.2006 Pudasjärvi, Hotelli Iso-Syöte 14.11.2006 Saarijärvi, Hotelli Summassaari Ari Erkkilä 2 TAUSTA Tutkimus- ja kehitystarpeiden koonti

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Seudullisuus LUOVAKE

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013

Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013 Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013 Taustaa Bioenergiaohjelman suunnittelu aloitettiin Lapin TE-keskuksen aloitteesta joulukuussa 2008 Ohjelma päivitettiin syksyllä 2009 Lapin bioenergian koordinaatiohankkeen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottaminen Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa 1 Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä 2 Asiakkaat Lapissa Työnantajat Yritysten toimipaikkoja 11.300 TE-toimistoon

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

HANKEVIIDAKOSTA TAVOITTEELLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN

HANKEVIIDAKOSTA TAVOITTEELLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN HANKEVIIDAKOSTA TAVOITTEELLISEEN KEHITTÄMISTYÖHÖN (Minulla on unelma...) Reijo Martikainen Matkailun teemaryhmän puheenjohtaja ylitarkastaja (haaveileva maaseutuvirkamies) Maaseutuvirasto Kokemuksia tältä

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti 11.1.2013 Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportin luovutustilaisuus Puheenjohtaja Jouni Backman Työryhmän kokoonpano Työryhmän toimikausi: 22.8.2011

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Inarin matkailueurot ja -työpaikat

Inarin matkailueurot ja -työpaikat Nordia Tiedonantoja Numero 1/2008 Inarin matkailueurot ja -työpaikat Pekka Kauppila & (toim.) Nordia Tiedonantoja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013

Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013 Lapin bioenergiaohjelma 2009 2013 Toimintaympäristö Metsäenergia Hake, puru, kuori, kutterinlastu, polttopuu Turve Hitaasti uusiutuva, nostoa tai käyttöä ei tueta Mukana bioenergiaohjelmassa siksi, että

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Hankkeen taustaa Lähtökohdat:

Hankkeen taustaa Lähtökohdat: Matkailun, kaivostoiminnan ja ympäristön yhteensovittaminen -seminaari Ruka 24.02.2012 2012 FT Pekka Kauppila Hankkeen taustaa Lähtökohdat: Valtakunnallisen matkailustrategian ja Valtioneuvoston 24.3.2011

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot 1 ENONTEKIÖ Ei ohjaajaa tällä hetkellä KEMIJÄRVI Aarne Karjalainen, Margit Höök, sairaanhoitaja Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi aarne.karjalainen@kemijarvi.fi

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankkeen alueiden tavoitteet: LUOVAKE: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio ROVAKE:

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni?

Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Onko turvallisuuden parantaminen rahasta vai asenteista kiinni? Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä - Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen turvaa Valtakunnallinen harvaan

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa

UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa UUSIUTUVAN ENERGIAN YRITYSKESKUS toiminnan valmistelu ja käynnistäminen Oulunkaaressa 1.3.2008 31.12.2010 Budjetti 917 000 eur Rahoitus: EAKR / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulunkaaren kunnat, yritykset

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Poronhoito muuttuvassa ympäristössä

Poronhoito muuttuvassa ympäristössä Poronhoito muuttuvassa ympäristössä 13.11.2014 Mari Väänänen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL/ Kuvagalleria POROT-hanke Maankäytön suunnittelua palvelevan porotalouden paikkatietokannan rakentaminen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot