Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7"

Transkriptio

1 PROJEKTIKATSAUS

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission 13 Kultaisia elämyksiä Lapista 15 Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke 17 Matkailukoulutuksen sateenkaari 19 Pohjoisen työpaikat 21 TUMA Itä Lapin vesistömatkailun tuotteistus ja markkinointi 23 Kommatin alueen kehittäminen 25 Maaseutupalvelut projektiluettelo 27 Geokulma 29 Kilpailukykyä perusmaatalouteen 31 Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatio 33 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 35 Lapin metsäkoulutus ja neuvonta 37 Poromatkailu 39 Poronhoitajien työhyvinvointi 41 Sukupolvenvaihdos maaseudulla 43 Turismista tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille 45 Turismista tuloja II 47 PERUSTURVAPALVELUT projektiluettelo 49 Ikäehyt Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 51 Kaste Sosiaali ja terveyshuollon kansallinen kehittämisohjelma 53 Kotona paras 55 Kylässä hyvä kotona paras 57 Tervein mielin Pohjois Suomessa Terveyden edistämisen hanke 61 3

4 SIVISTYSPALVELUT projektiluettelo 63 Kulttuuritoimi: Kulttuurirakka 65 Liikuntatoimi: Liikuntariihi 67 Nuorisotoimi: Kokonaisvaltainen nuoren tukeminen kasvun eri vaiheessa avaimena etsivään työhön 69 Peruskoulu ja lukio: Comenius 71 Luova koulukirjasto 73 Slämärit 75 Sompion kirjasto: Lukuelämyksiä kaikelle kansalle 77 Rekastako uuden ajan kirjasto? 79 Sompiosta kajahtaa: Kirjasto maailman kartalle 81 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY projektiluettelo 83 Idiksestä Bisnekseen 85 Järvihovin lämpöremontti 87 Kehittyvät kylät koordinointi 89 Kehittyvät kylät koordinointi II vaihe 90 Kieringin kehittämishanke 92 Laajakaista kyliin 95 PLL:n toimintaraha (hallinto) 97 Yhteistyöllä yrittäjyyteen 99 POHJOIS LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ projektiluettelo 101 LAPVERK Lapin verkostoituneet kaivospalvelut 103 Pohjois Lapin KOKO Pohjois Lapin KOKO

5 Tiivistelmä Hankkeiden määrä Sodankylän kunta on vuonna 2011 lokakuun loppuun mennessä ollut mukana kaikkiaan 35 hankkeessa. Lisäksi kunnan rahoja on mukana Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen 8 hankkeessa ja Pohjois Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 3 hankkeessa. Eniten hankkeita on ollut kehittämispalveluiden vastuualueella; elinkeinopalveluiden tulosyksikössä 9 ja maaseutupalveluiden tulosyksikössä 11. Näistä kunnan omia hankkeita on vain 3, Kommatin kehittäminen ja Turismista tuloa hankkeet. Perusturvan toimiala oli mukana 6 hankkeessa. Niistä mikään ei ole kunnan hakema hanke, vaan Sodankylä toteuttaa yleensä hankkeen jotain osiota maksaen osuutensa työllä. Vain yhdessä hankkeessa osallistuminen on maksettu rahalla. Tiivistelmät kertovat, missä kaikessa Sodankylän kunta on mukana ja miten perusturvan kehittämistyötä tehdään. Sivistyspalvelun hankkeet ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin em. toimialojen. Ne ovat pieniä, avustusluonteisia ja kaikki kunnan itsensä hakemia. Hankkeita on yhteensä 9. Hallinto ja talouspalveluiden vastuualueella sekä teknisten palveluiden toimialalla ei ole v ollut yhtään hanketta. Varojen käyttö Projektiesityksistä laaditun laskelman mukaan kaikkien em. hankkeiden kustannusarvio on yhteensä n. 10 milj. euroa ja kunnan rahaa on näihin sidottu n euroa eli vajaa 5 prosenttia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kunta saisi tällä osuudella koko hankkeiden hyödyn, sillä useimmat hankkeet toimivat usean kunnan alueella. Monet hankkeet käsittävät koko maakunnan tai vieläkin laajemman alueen. Hankkeiden keskimääräinen kestoaika on n. 2 vuotta, joten vuosikustannusta em. luvut eivät kerro. 10 prosenttia on tavanomaisin kuntaosuus hankkeissa, joissa hakijana on muu kuin kunta. Tämä osuus voi jakautua monen kunnan kesken laajoissa hankkeissa. 5

6 Oman alueen (kunta tai seutukunta) hankkeissa oman rahoituksen vaihteluraja on ollut prosenttia. Kalastusmatkailuhankkeissa (Turismista tuloa) riitti kunnan osuudeksi 10 prosenttia. Kuntayhtymän Pohjois Lapin KOKO hankkeisiin piti laittaa puolet hakijan omaa rahaa. Kunnan hallintokuntien nettomenot v ovat projektiesityksistä laskettuna euroa. Lisäksi Leaderille on maksettu asukasluvun mukaisesti projektitoimintaan käytettäväksi euroa. Sodankylän osuus kuntayhtymän menoista on 53 %, jolloin Sodankylän osuudeksi kuntayhtymän projektimenoista jää Projektit toimialoittain rahoitussuunnitelmien mukaan kpl Sodankylän kunnan nettokust Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Yhteensä Leader yhdistys Kuntayhtymä Kaikki yhteensä

7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut Projektiluettelo Kuntaosuus hankkeet Eiscat Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Finnish Lapland Film Commission Kultaisia elämyksiä lapista Kulttuurimatkailun kansainvalistämishanke Matkailukoulutuksen sateenkaari Pohjoisen työpaikat Tuma Itä Lapin vesistömatkailun tuotteistus ja markkinointihanke Kunnan oma hanke Kommatin alueen kehittäminen 7

8 8

9 Projektin nimi: EISCAT3D-tekniikan prototyyppien kansallinen suunnitteluprojekti Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on saavuttaa matemaattisesti, ohjelmistollisesti ja elektroniikan suunnittelun kannalta tyydyttävät atkaisut, joihin EISCAT3D:n signaalinkäsittely voidaan perustaa. Työhön kuuluu prototyyppien kehittämistä SGO:n omistamiin tutkajärjestelmiin. Näin voidaan osoittaa järjestelmien toimivuus ja kenttäkelpoisuus. Kun näin on osoitettu uusien ajatusten toimivuus pienemmillä järjestelmillä, voidaan tuloksia hyödyntää uuden suuren EISCAT3D-tutkajärjestelmän toteutuksessa. Projektin tulokset julkaistaan avoimessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Näinollen niitä voidaan hyödyntää myös muussa (mukaan lukien kaupallisessa) tutkien kehitystyössä. Tärkein tavoite on säilyttää EISCATin tutka-asema SGO:lla. Toiminnan merkittäväkin laajentaminen on mahdollista. Suorat tavoitteet SGO:n jo omistamien mittalaitteiden kehittämisessä vahvistavat SGO:n asemaa yhtenä maailman johtavista observatorioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Oulun yliopisto x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Vastuullinen johtaja: Markku Lehtinen, tutkimusprofessori Yhteistyökumppanit: EISCAT Scientific Association Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot Englanti Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: EISCAT, Ilmatieteen laitos, Sodankylän kunta, Inversio-ongelmien huippuyksikkö Projektipäällikkö: Yhteystiedot: Markku Lehtinen , Projektisihteeri: Yhteystiedot: 9

10 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,5 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: 10

11 Projektin nimi: Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Laaja matkailusektorin ennakointitiedontarve ja hajallaan sijaitseva ennakointitieto ja -osaaminen on tärkeää koota yhteen. Koottua ja tuotettua ennakointitietoa tulee levittää matkailutoimijoille hyödynnettävissä olevassa muodossa aluekohtaisten toimien kautta. Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -projektin tavoitteena on vastata alueelliseen matkailun ennakointitiedon tarpeeseen läheisessä yhteistyössä matkailuelinkeinon, kuntien ja alueorganisaatioiden kanssa. Projektissa tuetaan kansallisen Matkailun ennakointiverkoston toimintaa ja matkailun ennakoinnin tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden mukaista sisällöntuottamista Lapin alueella. Projektin aikana luodaan menetelmät matkailun ennakointitiedon keruuseen, analysointiin ja levittämiseen sekä rakennetaan tarkoitukseen soveltuvat informaatiokanavat ja toimintatavat. Projektissa vahvistetaan Lapissa toimivien matkailuyritysten, muiden matkailutoimijoiden sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Lapin korkeakoulukonsernin ennakointiosaamisen vahvistamista. Projektin tavoitteita ovat ennakointitiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä ennakointiosaamisen vahvistaminen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen kunta ja/tai matkailualuekohtaisesti 2. Matkailun ennakoinnin sparraustoiminta: ennakointitiedon vieminen ja soveltaminen matkailutoimijalähtöisesti käytännön liiketoimintaan ja kehittämiseen. 3. Matkailun ennakointitiedon keruu, analysointi ja levittäminen soveltuvin tiedonvälitystavoin kunta/matkailualuekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Painotus seuraavissa ennakoinnin sisältöalueissa: - Tulevaisuuden asiakas: asiakkuuden profilointi ja asiakkaan polut, kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen - Foresight: matkailualaan vaikuttavat trendit ja heikot signaalit 4. Matkailun ennakointitoiminnan integroiminen MTI:n ja Lapin korkeakoulukonsernin perustoimintaan (koulutus, tutkimus ja kehittäminen) Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Markku Vieru Yhteistyökumppanit: Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Kolarin kunta. Kittilän kunta/kideve Levin Matkailu Oy, Enontekiön kunta, Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry. Muonion kunta (?) Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Lapin Yliopisto Anu Valtonen, Roi Akk Marja Lempiäinen, Lapin Ammattiopl Leila Hurtik, LEO Pihla Väänänen, ELY Anneli Harjunautti, Kolarin kunta Tapio Niittyranta, Inlike Riikka Keränen Projektipäällikkö: Päivi Ouallen Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

12 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin (EAKR) liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,6 Muut kunnat ,2 Yksityinen ,7 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 0 Säilytetyt työpaikat kpl: 0 Syntyneet yritykset kpl: 0 Säilytetyt yritykset kpl: 0 Hankkeen aikainen työllistäminen 0 Hankkeessa mukana olevat yritykset 50 Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: Päivitetty

13 Projektin nimi: Finnish Lapland Film Commission Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Lappiin elokuvakomissio, jonka tavoitteena on maksimoida alueella toteutettavien tuotantojen määrä sekä niistä alueelle jäävä taloudellinen ja imagollinen hyöty. Elokuvakomission tehtävänä on markkinoida Lappia kotimaisille ja ulkomaisille tuotantoryhmille, toimia kontaktija tietopankkina alueella toteutettaville tuotannoille sekä välittäjänä tuotantojen ja alueen yrittäjien välillä. Projektin seurauksena elokuvakomissiopalvelut organisoidaan, jolloin palvelut ovat saatavissa yhdestä lähteestä. Hankkeessa tehdään markkinointitoimenpiteitä sekä kehitetään palveluita yhteistyössä lappilaisten av- sekä matkailualan yritysten kanssa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO Toteuttaja: Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO, osatoteuttajina Sodankylän kunta ja koulutuskuntayhtymä Lappia Vastuullinen johtaja: Leo Pitkänen, toimitusjohtaja, Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus Yhteistyökumppanit: Kemijärven kaupunki, Sodankylän kunta, Rovaniemen kaupunki, Inlike Oy, Tunturi-Lapin kehitys, Levin matkailu Oy, Ylläksen matkailuyhdistys, Lapland Hotels, Lapin Safarit, Eräsetti - Wild North, Estar Studios, Koulutuskuntayhtymä Lappia. Lapin elokuvakomission on tehnyt yhteistyötä seuraavien tahojen ja hankkeiden kanssa joko yhteismarkkinoinnissa tai tilaisuuksien ja työpajojen yhteisjärjestäjänä taikka muutoin: Elokuva- ja sisältötuotantoalan yritysten kansainvälisen verkoston kehittäminen / ACE II Film Location Finland Sodankylän elokuvakeskus, Sodankylän elokuvajuhlat Invest in Arctic Lapin lisä Suomen elokuvasäätiö Favex Finnish film and audiovisual export Haaga-Perho Pohjoismaisten elokuvakomissioiden verkosto Scandinavian Locations European Film Commission Network Association of Film Commissions International European Producers Club Apulia Film Commission Toteutusaika: (jatkoaikahakemus jätetty, ei vielä päätöstä) Ohjausryhmä: Kemijärvi / Jari Luoma-aho, Rovaniemi / Erkki Kautto, Sodankylä / Marjo Helenius, Inlike / Jaana Seipiharju, Ylläs, / Niina Forsell, Lapin Safarit / Rauno Posio, Lapland Studio / Ilkka Immonen, LEO / Anna Häkkinen, TOKEM / Antti Haase, Estar Studios / Leila Lyytikäinen. Projektipäällikkö: Johanna Karppinen Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: 13

14 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin liitto Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,6% Muut kunnat % Yksityinen ,4% Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 2010 Syntyneet työpaikat kpl: 8 3 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: 2 1 Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä Nettisivut esite, osaajatietokanta, CRM-rekisteri, showreel, Elokuva-komissioiden kattojärjestö AFCIn jäsenyys ja Eurooppalaisen elokuvakomissioverkosto EUFCn jäsenyys, facebooksivut, 642 jäsentä Työpajoja, yrityssparrausta, Mainostuotannon tarpeet työpaja marraskuussa 08, työpaja matkailuyrityksille 09, Film Friendly valmennus yhteistyössä Haaga-Perhon ja Helsinki-filmin kanssa, Levi pilottina. Valmennus tullaan jalkauttamaan kaikille halukkaille hanke-kumppanialueille. Tavoitettu useita satoja elokuva-alan toimijoita. Lappi-esittelyjä tärkeimmillä festivaaleilla, messuilla ja kohdemaissa seuraavasti: - Berliinin elokuvajuhlat 09, 10, Cannesin elokuvajuhlat 09, 10, Lapin luovien alojen esittäytyminen Lontoossa, suurlähettilään residenssissä 09, MIPTV 10, Cannes Lions mainoselokuvatapahtuma 09, Pusanin elokuvajuhlat 09, Järjestetty neljä tutustumis-ohjelmaa (location trip) kansainvälisille elokuvaalan toimijoille: Levillä ja Kilpisjärvellä, Rovaniemellä, Sodankylässä, Luostolla ja Kemijärvellä. Mukana mm. James Bond ja Harry Potter elokuvien linjatuottaja ja location manager Sodankylän elokuvajuhlien verkottumistilaisuuden järjestelyihin osallistuminen 09, 10, Suurimpia Lapissa kuvattuja elokuva-ja tvtuotantoja: Farewell (Ranska), Rovaniemen ja Sodankylän lähellä, The Hell of 63 (Kemi ja sen ympäristö), Lopun alku (Sodankylä, Inari) - Napapiirin Sankarit (Ylläs, Olos, Rovaniemi),lisäksi musiikkivideoita, mainoksia ja dokumenttejä. Elokuvakomission kanssa yhteistyötä tehneet tuotannot ovat haastattelujen perusteella jättäneet alueelle n (sis. palkat, ostetut palvelut). Jatkotoimenpiteet: - Toiminnan vakiinnuttamiselle tullaan hakemaan rahoitusta myös hankekauden jälkeen. 14

15 Projektin nimi: Kultasia elämyksiä Lapista Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeen tavoit t eena on luoda Kultamuseosta entistä vetovoimaisempi, kullanhuuhdonnan ja kullankaivuun historiaan perustuva kokonaisuus. Näin museosta saadaan port t i Suomen ja koko Euroopan ainutlaatuisille kultamaille. Tämä port t i muodostuu tietokeskuksesta, joka sisältää korkeatasoiset näyt t elyt ja kat t avan sähköisen verkkopalvelun www-sivuineen ja nettimuseoineen sekä nettimuseokaupan. Tavoit t eena on saada sähköiseen verkkoon myös Kultamuseon yli nidet t ä käsit t ävä kirjasto sekä valokuva- ja asiakirja-arkisto. Tärkeä osio tulee olemaan myös geologinen Info, jonne kerätään lisää tietoa museon kivi- ja mineraalikokoelmasta sekä ajan tasalla olevaa tietoa kaivoslaista ja kaivosvaltauksiin liittyvistä asioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Kultamuseosäätiö Toteuttaja: Kultamuseosäätiö X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Kauko Launonen Yhteistyökumppanit: Tankakulta Oy, Lapin Yliopisto, Oulun yliopisto/geologinen museo, Sodankylän kunta, Suomen konservaattoriliitto, Lapin maakuntamuseo, Rovaniemen taidemuseo, ELY/Lappi, GTK, Metsähallitus/Lapin luontopalvelut, Pohjois- Lapin matkailu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Kauko Nurmela Sodankylän kunta, puheenjohtaja Inkeri Syrjänen Kultamuseosäätiö Hannu Kotivuori Rovaniemen maakuntamuseo Pertti Sukuvaara Tankakulta Oy Heli Heinäaho Kultamuseo Satu Kantola Lapin Liitto Kauko Launonen. Projektipäällikkö (palkaton) Raija Hauta-aho, projektisihteeri (palkattu) Projektipäällikkö: Kauko Launonen Yhteystiedot: Projektisihteeri: Raija Hauta-aho Yhteystiedot: 15

16 ELY-keskus EAKR/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu Lapin liitto Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Projektin toteutuminen etenee aikataulun mukaisesti. Näyt t elyn käsikirjoituksen on laatinut Seppo j Paratanen, rakennuspiirustukset valmiina. Päähallin entinen näyt t ely puret t u, uuden rakentaminen alkaa joulukuussa Museon pohjatyö valmistumassa. Hankinnoissa noudatettu lakia julkisista hankinnoista. Jatkotoimenpiteet: 16

17 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Kulttuurimatkailun kansainvälistämishanke hyödyntää Lapin tunnetuimpia kulttuuritapahtumia kehitettäessä alueen (Pyhäja Luostotunturi) lumettoman ajan kansainvälistä kulttuurimatkailua. Hankkeeseen kuuluvat Sodankylän elokuvajuhlat, Luosto Classic, Pyhä Unplugget ja Ruska Swing. Tavoitteena on: 1. Edistää Lappiin suuntautuvaa kansainvälistä kulttuurimatkailua. 2. Verkostoitua alueen (Pyhä-Luosto), Lapin läänin, kansalliseen ja kansainväliseen matkailutoimintaan. 3. Luoda alueen potentiaalisille kansainvälisille kulttuuritapahtumille uusi toimintamalli ja markkinointistrategia. 4. Saavuttaa kansainvälistä (kansallista) näkyvyyttä. Hankkeessa kehitetään eri tapahtumien, sisällöntuottajien, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöstä tarkoituksena yhdistää harkitusti kulttuuritoiminnan resursseja, vahvistaa tapahtumien (yritysten, organisaatioiden) suunnitelmallista ja ammattimaista hoitamista, kaupallista hyödyntämistä ja kansainvälistä kulttuurimatkailuosaamista. Yhteistyössä toteutetaan kansainvälisille markkinoille suunnattuja (markkinointi ym. toimenpiteitä), näiden lisäksi järjestetään hankkeen kohteisiin suuntautuvia matkanjärjestäjä- ja mediavierailuja. Tarkoitusta varten tapahtumat ja palvelut tuotteistetaan kulttuurimatkailullisiksi tuotteiksi joille haetaan sopivia kansainvälisiä kanavia. Toimenpiteitä suoritetaan yhteistyössä mm. kuntien, Lapin liiton, MEK/VisitFinlandin, opetusministeriön, Finland Festivalsin, ulkoasianministeriön, tapahtumien ja alan yritysten kanssa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Sodankylän elokuvafestivaali ry Toteuttaja: Sodankylän elokuvafestivaali ry Vastuullinen johtaja: Jari Haavisto Yhteistyökumppanit: Lapin liitto (Lapin lääninhallitus), Sodankylän kunta, Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen kunta, Luosto Classic ry, Best western Hotelli Pyhä Tunturi, Hotelli Aurora Chalet, Lapland Hotel Luostotunturi, Ruska Swing Ry ja Pyhä Luosto matkailuyhdistys Toteutusaika: ,jatkoaikahakemus Ohjausryhmä: Sodankylän elokuvafestivaali ry: Jari Haavisto (puheenjohtaja), Kemijärven kaupunki: Auli Narkilahti (varapuheenjohtaja), Sodankylän kunta: Ahti Korvanen, Pelkosenniemen kunta: Erkki Parkkinen, Luosto Classic ry: Timo Seppälä, Ruska Swing ry: Jarkko Kotilaine, Pyhä Unplugged/Best Western Hotel Pyhätunturi: Johanna Erkkilä, Sodankylän elokuvakeskus: Lauri Yli-Tepsa. Hankkeen valvoja Lapin Liitto: Satu Kantola Projektipäällikkö: Ari Lehtola Yhteystiedot: Kansanopistontie 5,99600 Sodankylä. Puh: , Projektisihteeri: Tarja Melamies Yhteystiedot: 17

18 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin liitto ,00% Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,73% Muut kunnat ,67% Yksityinen ,60% Yhteensä % Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Hankkeeseen pyrittiin ottamaan mukaan alueelta ne yritykset jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään kulttuurimatkailua ja palveluita. Mukana olevat yritykset ovat olleet aktiivisia koko hankkeen ajan. Hankkeen aikana alan toimijoiden, sisällöntuottajien, matkailuyritysten ja organisaatioiden kulttuurimatkailuosaaminen on kehittynyt. Hankkeessa on kehitetty uudenlaista yhteistyötä kulttuuritapahtumien ja matkailualan yritysten sekä alan erilaisten organisaatioiden kanssa. On onnistuttu tuotteistamaan tapahtumat ja hankkeen matkailuyritysten palvelut. Samalla on pilotoitu uudenlaista kulttuuritapahtumien hyödyntämistä perinteisessä matkailumarkkinoinnissa yhteistyössä alueen yritysten, organisaatioiden ja kansallisten organisaatioiden (MEK, VisitFinland, opetusministeriö, Finland Festivals, ulkoasianministeriö jne.) kanssa. Työ on edelleen osittain kesken johtuen alun käynnistysvaikeuksista. Jatkotoimenpiteet: Hankkeelle on haettu jatkoaikaa saakka, johtuen hankkeen hakijasta riippumattomista käynnistysvaikeuksista v.2008 (Lapin lääninhallituksen organisaatiomuutos, sähköinen EURA-järjestelmä jne.). Hankkeen jatkoaika on tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen kannalta välttämätön. Jatkoaika ei muuta kokonaiskustannusarviota. Jatkoajan aikana luodaan mm. Kulttuurimatkailustrategia hankkeen tapahtumille (inc. yritykset). Kehiteltyjä hyviä käytäntöjä ja strategioita kulttuurimatkailutoiminnassa tullaan hyödyntämään hankkeen jälkeen alueen tapahtumissa, yrityksissä ja organisaatioissa. 18

19 Projektin nimi: Matkailukoulutuksen sateenkaari Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Lapin matkailuelinkeinoon tarvitaan enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Tähän haasteeseen voidaan vastata uudenlaisella koulutuksen järjestämisen suunnittelun ja toteuttamisen mallilla. Koulutusväylä-ajattelua ja kouluttautumisen mahdollisuuksia on kehitettävä ammatillisesta koulutuksesta kohti korkeakouluopintoja. Opiskelija voi täydentää tai laajentaa omaa osaamistaan yli tutkinto- ja koulutusorganisaation. Joustavien ja yksilöllisten koulutusväylien ja -mahdollisuuksien rakentaminen yhteistyössä työelämän ja koulutusorganisaation kanssa. Koulutusten sisältö tulee olla työelämälähtöinen ja elinkeinoa palveleva tai kehittävä. Kehitettävät koulutuskokonaisuudet ja -palvelut ovat työelämän kanssa yhdessä suunniteltuja toteutettavia oppimisympäristöjä, joissa opiskellaan, toimitaan ja hankitaan osaamista ja aluekehittäjän taitoja kukin omin tavoittein. Koulutuksen uudelleen järjestämisen mallilla sisältäen työelämälähtöisen koulutussuunnittelun ja koulutusväylä -ajattelun, tämän hankkeen tarkoituksena on erityisesti kehittää toisen asteen ammatillista matkailualan koulutusta kohtaamaan perustettavan Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaa. Yhteisen mallin ja toiminnan suunnittelu edellyttää taustalle oman koulutussuunnittelun kehittämistyön. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Toteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Veli-Pekka Laukkanen Yhteistyökumppanit: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Urheiluopisto ja Lapin ammattiopisto. Rovaniemen kaupunki, Kittilän ja Sodankylän kuntien elinkeinotoimet. Toteutusaika: Ohjausryhmä: Metsähallitus Luontopalvelut, puistonjohtaja Hely Juntunen Rovaniemen kaupunki, kulttuuripalvelupäällikkö Merja Tervo Levin Matkailu Oy, toimitusjohtaja Jussi Töyrylä tai Mikko Saarinen Lapin Safarit, kehityspäällikkö Jarkko Leinonen Sokos Hotelli Vaakuna/Osuuskauppa Arina, va hotellinjohtaja Jaana Laaksonen Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry, toiminnanhohtaja Anu Summanen Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, koulutuspalvelujohtaja Seppo Särkkä Kittilän kunta, elinkeinotoimenjohtaja Katariina Kinnunen Sodankylän kunta, elinkeinojohtaja Jyrki Manninen Lapin ammattiopisto, toimialajohtaja Eero Korhonen ELY, ylitarkastaja Marika Lindroth Rovaniemen koulutuskuntayhtymä asiantuntija, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen Projektipäällikkö: Riitta Karusaari Yhteystiedot: , Projektisihteeri: Yhteystiedot: 19

20 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu EU valtio ,8 Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,8 Muut kunnat Kittilä Kunnat b-puoli , ,5 Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: 20

21 Projektin nimi: Pohjoiset työpaikat S10826 Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Pohjoiset työpaikat ( ) on Euroopan sosiaalirahaston ja Sodankylän ja Inarin kuntien rahoittama seutukunnallinen työllistämis- ja koulutushanke. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, jotka kuuluvat rakennetyöttömyyden piiriin ja joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai se on vanhentunut sekä asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja tukea kouluttautuakseen ja työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Hankkeen asiakkaita ohjataan työhönvalmentajan yksilöllisellä ohjauksella kohti avoimia työmarkkinoita koulutusmahdollisuudet hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan yhdessä paikallisten toimijoiden, yrittäjien ja oppilaitosten kanssa mm. verkostoyhteistyötä, mikä helpottaa asiakkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää paikallista osaamista mahdollisimman tehokkaasti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa säätiön asemaa toimia sosiaalisen työllistymisen yksikkönä. Määrällisenä tavoitteena on, että hankkeen viisivuotiskaudella olisi asiakkaita 265, yritysyhteistyössä 70 yritystä, uusia työpaikkoja syntyisi 45 ja uusia yrityksiä 5. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat suorittaisivat 20 tutkintoa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Seita-säätiö Sodankylä Toteuttaja: Seita-säätiö x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Eeva-Liisa Karén Yhteistyökumppanit: Inarin ja Sodankylän kunnat, Pohjois- Lapin työ- ja elinkeinotoimisto Toteutusaika: Ohjausryhmä: Pj Kati Aikio-Mustonen johtava sosiaalityöntekijä, Sodankylän kunta Mikko Keränen sosiaalityön johtaja vs. Inarin kunta Eija Sokero TE-toimiston johtaja, Pohjois-Lapin TE-toimisto Maire Moksunen-Arffman toimialajohtaja, Pohjois-Lapin TE-toimisto Jyrki Manninen elinkeinojohtaja, Sodankylän kunta Jaana Seipiharju toimitusjohtaja, Elinkeinoyhtiö InLike Oy Teuvo Katajamaa yrittäjä, Inarin yrittäjien puheenjohtaja Eeva-Liisa Karén toiminnanjohtaja, Seita-säätiö Seppo Wikström aluejohtaja, SAK Olavi Räisänen yrittäjien hallituksen jäsen, Sodankylä Marja Aikio yrittäjä, Seita-säätiön hallituksen puheenjohtaja rahoittajan edustaja Liisa Irri ESR-koordinaattori, Lapin ELY-keskus Raimo Paldanius projektipäällikkö, Lapin ELY-keskus Pohjoiset työpaikat:taina Kravik, hankepäällikkö, kokoussihteeri Maria-Leena Törmänen työhönvalmentaja, Ritva Hiltunen-Rova - työhönvalmentaja Projektipäällikkö: Taina Kravik Yhteystiedot: Taina Kravik . puh Projektisihteeri: Yhteystiedot: 21

22 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus (ESR) Lapin liitto Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat Inari Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 2009 Syntyneet työpaikat kpl: 45 0 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: 5 0 Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Määrällisenä tavoitteena on, että 265 henkilöä osallistuu hankkeeseen. Näistä 70% sijoittuu tuetusti joko koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille (186 henkilöä) yritysyhteistyössä 70 yritystä, uusia työpaikkoja 45 ja uusia yrityksiä 5. Lisäksi tavoitteena on, että asiakkaat suorittaisivat 20 tutkintoa. Jatkotoimenpiteet: 22

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta

Voit tarjota henkilöstöllesi ajankohtaisimmat kauppakamarin koulutukset verotuksesta taloushallintoon ja johtamisesta Vuosikirja 2014 L I I T T Y Ä K A U P P A K A M A R I I N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia

Lisätiedot