Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro."

Transkriptio

1 PROJEKTIKATSAUS 13 1

2 Johdanto Euroopan Unionin projektirahoituksen suuret linjat päätetään ohjelmakaudeksi kerrallaan. Edellinen ohjelmakausi alkoi v. 07 ja päättyi v. 13 lopussa. Uusi ohjelma vuosille 14 - on työn alla eikä vielä tiedetä kaikkia yksityiskohtia tulevista rahoitusmahdollisuuksi sta. Kaikki rahastot huomioon ottaen käytettävissä olevat varat tulevat jonki n verran vähenemään eivätkä tukiprosentit ainakaan kasva. Pyrkimyksenä on hankebyrokratian vähentämi nen, mutta aika näyttää onnistutaanko siinä. Tähän mennessä ei ole onnistuttu. Vuodesta 14 muodostuu hankkeiden hakemisessa välivuosi. Parhaimmillaankin haku käynnistyy aikaisintaan vuoden lopulla. Hanketoiminta ei kuitenkaan pysähdy. Monet edellisen ohjelmakauden hankkeet jatkuvat vuoden 14 loppupuolelle ja maksatuksen saanti siirtyy usein vuodelle 15. Projektit tulevat olemaan jatkossaki n keskeisiä kehittämisen välineitä kunnan tavoitteiden saavuttamisessa - vaikkakin luultavasti lukumääräisesti vähempänä. Vuonna 14 voidaan hankkeita ryhtyä hyvissä ajoin suunnittelemaan ja valmistelemaan niin, että ne niistä tulee entistä laadukkaampia. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää hankkeiden arviointiin ja jatkotoimenpi teisiin hankkeiden päätyttyä. Tähän projektikatsaukseen on koottu kehittämishankkeet, joissa Sodankylän kunta on ollut mukana v. 13 ja käyttänyt niihin varojaan tai työpanosta. Mukana on siten myös vuoden alussa päättyneet ja loppuvuodesta käynnistyneet hankkeet. Projektitoiminnan tulee olla avointa ja tiedot hankkeista kaikkien kuntalaisten nähtävillä.sen vuoksi projektikatsaukset ovat näkyvissä Sodankylän kunnan kotisivuilla osoitteessa : Seppo Kaaretkoski maaseutupäällikkö

3 Tiivistelmä Hankkeiden määrä Sodankylän kunta on v. 13 ollut mukana kaikkiaan 46 hankkeessa. Lisäksi kunnan rahoja on mukana Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen 15 hankkeessa ja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 2 hankkeessa. Eniten hankkeita on ollut kehittämispalveluiden vastuualueella; elinkeinopalveluiden tulosyksikössä 19 ja maaseutupalveluiden tulosyksikössä 7. Kunnan omia hankkeita oli kehittämispalveluissa yhteensä 6. Perusturvan toimiala oli mukana 7 hankkeessa. Ne ovat pääosin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pakaste2- hankkeen pieniä alahankkeita. Suurin perusturvan rahoittama hanke on Seitasäätiön hallinnoima Pohjoiset työpaikat- hanke, johon käytettiin kunnan varoja euroa. Sivistyspalveluiden toimialalla oli 11 hanketta. Ne ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin muiden toimialojen; pieniä, avustusluonteisia ja yleensä kunnan itsensä hakemia. Teknisten palveluiden toimiala oli 13 poikkeuksellisen vahvasti hanketyössä mukana. Se rahoitti Pappilaniemen ja Pyhä-Luoston ympäristöhankkeita n eurolla. Varojen käyttö Projektiesityksistä laaditun laskelman mukaan kaikkien hankkeiden kustannusarvio on yhteensä n. 28 milj. euroa ja kunnan rahaa on näihin sidottu n euroa. Kustannusarvion suuruus johtuu siitä, että mukana on runsaasti maakunnallisia ja joitakin valtakunnallisiakin hankkeita, joista vain pieni osio ulottuu Sodankylään. Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. Kunnan omissa hankkeissa oman rahoituksen osuus on vaihdellut 5 51 prosentin välillä. Sodankylän Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuusselvitys hankkeeseen tarvittiin kunnan rahaa vain 5 prosenttia. Pienessä Liikuntariihi-hankkeessa kunnan osuus oli 51 prosenttia. Euromääräisesti eniten kunnan varoja käytettiin Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus hankkeeseen 28 7 v. 13. Koko hankeajalta kunnan osuus on , mikä on 40 prosenttia koko hankkeen kustannuksista. Kunnan hallintokuntien nettomenot v. 13 olivat projektiesityksistä laskien Vastaava summa v. 12 oli Kustannusten nousu selittyy teknisen toimialan hankkeilla, joita ei 3

4 ollut edellisenä vuonna. Pohjoisimman Lapin Leader -yhdistykselle on maksettu asukasluvun mukaisesti ja Pohjois-Lapin kuntayhtymän hankkeisiin Kunnan kokonaismenot projektitoimintaan olivat v. 13 yhteensä Vastaava summa v. 12 oli Projektit toimialoittain kpl kunnan nettokustannukset 13 Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Pohjoisimman Lapin Leader ry ,68 Pohjois-Lapin kuntayhtymä ,10 Kaikki yhteensä ,78

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut 7 AGM prestudu 9 Eiscat3D 11 Elämää Sompioon kyliin 13 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 15 Golden Geopark of Lapland 17 Green Care Lappi 19 Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi 21 Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä 23 Lapland The North of Finland imagomarkkinointi 25 LEO Lapin osaamiskeskus 27 Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin 29 kuivaaminen koiranrehuksi Lokan ja Siltaharjun kalasatamien hygieniaolosuhteiden kehittäminen 31 Matkailukoulutuksen sateenkaari 33 Seudulliset yrityspalvelut 35 Siltaharjun kalasatamien pakastekontti 37 Sodankylän elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus 39 Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus 41 TUMA Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointi 43 Turismista tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushan. ammattikalastajille II 45 Maaseutupalvelut 47 Jätteestä hyötykäyttöön 49 Lapin energianeuvonta 51 Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatio 53 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 55 Lapin metsäkoulutus ja neuvonta 57 Muutoksessa mukana Lappi 59 Salkunsiirto maaseudulla 61 PERUSTURVAPALVELUT 63 Ikäehyt Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 65 Ikäihminen toimijana 67 Kylässä hyvä kotona paras 69 PaKaste 2 jatkohankkeen työskentelytaso 71 Pakaste 2 Seniorisyynit 73 Pakaste 2 Vanhustyö 75 Pohjoiset työpaikat 77 5

6 SIVISTYSPALVELUT 79 Comenius 81 KKI Körmyjen kiekko 83 Kielitivoli, Lapin alueverkko 85 Kokonaisvalt. nuoren tukeminen kasvun eri vaiheessa avaimena etsivään työhön 87 Kotimusiikki/ musiikkiterapiaa renkailla 89 Kulttuuritoiminnan harrastustoiminta 91 Liikuntariihi Novellin voimaa Sompiossa 99 Palvelu pelaa, asiakas osaa 101 TEKNISET PALVELUT 103 Pappilanniemen alueen ympäristöhanke 105 Pyhä-Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellyt. parantaminen 107 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY 109 al!ve koordinointi, vaihe I 111 al!ve koordinointi, vaihe II 113 Digitaaliset valmiudet 115 ESIIN! monitaiteinen ja yhteisoll. nukketeatteri-sirkus hanke maaseutukyl. nuorille 117 Järvihovin lämpöremontti 119 Kieringin kehittämishanke 121 Kokeilu kalan ilmakuivatuksesta lemmikkieläinruoaksi 123 Kylä lähtee liikkeelle- Askan tapahtuma ja kulttuurihanke 125 Laajakaista kyliin 127 Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -PKV 129 PLL ry:n toimintaraha II (hallinto) 131 PLL ry:n toimintaraha III (hallinto) 133 Virikkeitä kyliin koordinointihanke I vaihe (hallinto) 135 Virikkeitä kyliin koordinointihanke II vaihe (alahankkeet) 137 Young Leader - Sodankylä 139 POHJOIS-LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ 141 Jäämerentien kesämatkailu 143 Jäämeren käytävän kehittäminen 145

7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut Kuntaosuus hankkeet AGM -prestudu Eiscat3D Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Golden Geopark of Lapland Green Care Lappi Kunnan omat hankeet Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä osaamis- ja palvelurakenteet Lapland The North of Finland imagomarkkinointihanke LEO Lapin osaamiskeskus Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin kuivaaminen koiranrehuksi Lokan ja Siltaharjun kalasatamien hygieniaolosuhteiden kehittäminen Matkailukoulutuksen sateenkaari Seudulliset yrityspalvelut Siltaharjun kalasatamien pakastekontti Tuma Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke Elämää Sompion kyliin Sodankylän elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus Turismista Tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille II 7

8

9 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: AGM - prestudy Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeessa etsitään uutta toimintakonseptia, joka vahvistaisi kaivostoiminnan kehittämistä kolmikantaisen (tiede- ja tutkimusyhteisöt, julkishallinto ja yritykset) innovaatioympäristön avulla sekä loisi uudenlaisen osaamisympäristön. Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja verkottumista kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hankkeessa on tavoitteena luoda toimintamalli, (Arctic Green Mining tutkimus-, kehitys- ja testausalusta), joka tukee yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltavalla tutkimuksella ja hyödyntää teknologiaa alueen erityisolosuhteiden mukaisesti. Ensisijaisesti testausalustaa tavoitellaan Sodankylään Oulun yliopiston erillistoimintana. Sijoituspaikkana olisi Tähtelä, jossa jo nyt toimii yliopiston erillislaitos Sodankylän Geofysiikan observatorio (SGO). Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Hakija: Sodankylän kunta Toteuttaja: Sodankylän kunta Vastuullinen johtaja: Jukka Lokka Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Yhteistyökumppanit: Oulun Yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Toteutusaika: Ohjausryhmä: Jyrki Manninen,Sodankylän Geofysiikan Observatorio Jukka Lokka, Sodankylän kunta Timo Lohi, Pohjois-lapin seutukunta Arto Julkunen, Astrock Oy Kauko Nurmela, Sodankylän kunta Projektipäällikkö: Kauko Nurmela Yhteystiedot: puh , Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

10 ELY-keskus EAKR/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu Lapin liitto ,0 Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,0 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 13 Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen 0,6 0,6 0,6 Hankkeessa mukana olevat yritykset 0 5 Projektiin osallistuvat muut organisaatiot 15 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanke aloitettu Tällä hetkellä yhteistyöorganisaatioiden kartoitus. 14 Jatkotoimenpiteet: Sodankylän Innovaatiokeskuksen painopistealueiden valinta, organisaation rakentaminen ja yhteistyökumppaneiden etsintä. Innovaatiokeskuksen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Yrityskontaktit, uusien yritysideoiden hankkiminen ja yritysten linkittäminen Oulun innovaatioallianssin. Päivitetty

11 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: EISCAT3D-tekniikan prototyyppien kansallinen suunnitteluprojekti Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on saavuttaa matemaattisesti, ohjelmistollisesti ja elektroniikan suunnittelun kannalta tyydyttävät atk-ratkaisut, joihin EISCAT3D:n signaalinkäsittely voidaan perustaa. Työhön kuuluu prototyyppien kehittämistä SGO:n omistamiin tutkajärjestelmiin. Näin voidaan osoittaa järjestelmien toimivuus ja kenttäkelpoisuus. Kun näin on osoitettu uusien ajatusten toimivuus pienemmillä järjestelmillä, voidaan tuloksia hyödyntää uuden suuren EISCAT3D-tutkajärjestelmän toteutuksessa. Projektin tulokset julkaistaan avoimessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Näin ollen niitä voidaan hyödyntää myös muussa (mukaan lukien kaupallisessa) tutkien kehitystyössä. Tärkein tavoite on säilyttää EISCATin tutka-asema SGO:lla. Toiminnan merkittäväkin laajentaminen on mahdollista. Suorat tavoitteet SGO:n jo omistamien mittalaitteiden kehittämisessä vahvistavat SGO:n asemaa yhtenä maailman johtavista observatorioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Oulun yliopisto x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Vastuullinen johtaja: Markku Lehtinen, tutkimusprofessori Yhteistyökumppanit: EISCAT Scientific Association Ilmatieteen laitos Bahir Darin yliopisto, Etiopia ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy). Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot Englanti Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: Jyrki Manninen pj. Jussi Markkanen vpj. Veikko Virtanen Osmo Aulamo Sodankylän geofysiikan observatorio EISCAT Sodankylän kunta Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Projektipäällikkö: Yhteystiedot: Markku Postila , Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

12 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto Muu rahoittaja SGO Sodankylän kunta , ,5 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 1 Säilytetyt työpaikat kpl: 13 Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Sodankylän geofysiikan observatorio on rakentanut KAIRA-aseman Kilpisjärvelle Oulun yliopiston myöntämällä infrarahalla, FP7-rahoituksella, SGO:n omalla sekä tämän EAKR-projektin (työvoimakustannuksia) rahalla. KAIRAaseman laiteasennukset on saatu valmiiksi ja vastaanotin on saatu käyttökuntoon loppukesän 12 aikana. KAIRA-aseman on muiden mittalaitteiden kanssa mahdollistanut uusien tutkimusmetodien ja matemaattisten teorioiden kehittämistä tutkalaitteistoja ja - ohjelmistoja varten. Tämä tukee observatorion yhtä ydintoiminta-aluetta eli maa-aurinko vuorovaikutuksen tutkimusta ja sen yhteisvaikutuksen ymmärtämistä maan ilmakehään ja lähiavaruuteen. Hankkeessa on onnistuneesti suunniteltu ja rakennettu EISCAT_3D tutkan prototyyppi. Laitteistolla tehdyt mittaukset osoittavat EISCAT_3D konseptin toimivuuden ensimmäistä kertaa käytännössä. Hankkeessa on osoitettu onnistuneesti ohjelmistopohjaisen radiotekniikan toimivuus ja hyödyllisyys geofysiikan mittauksissa. Projektilta maksettiin SGO:n sodankyläläisille työntekijöille ja kesäharjoittelijoille palkkaa noin 210 k. SGO:hon on palkattu projektin päätyttyä tutkija koordinoimaan ja kehittämään KAIRA-aseman tutkimusta sekä hyödyntämään sen tuottamaa dataa. Jatkotoimenpiteet: Hankkeessa kehitettyjen teknologioiden ja menetelmien tieteellinen käyttö on suunniteltu tapahtuvan jatkossa yhteistyössä eri laitosten ja organisaatioiden kanssa, kuten Bahir Darin yliopisto (Etiopia), Ilmatieteen laitos, Stanford Research Institute (USA) ja EISCAT. Päivitetty

13 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Elämää Sompion kyliin -hanke Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Elämää Sompion kyliin hanke on yleishyödyllinen kylien kehittämishanke, joka on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen hanke. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama hanke ja rahoitus on saatu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kautta. Elämää Sompion kyliin -hankeen tavoitteena on Sodankylän kylien elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä uusien asukkaiden saaminen kyläalueille. Hankkeessa kartoitetaan kylien tyhjät tontit ja kiinteistöt, jotka kootaan helposti löydettävään muotoon. Hankkeessa tehdään kyliin muuttajan opas, kylien nettisivut päivitetään ja kylien tiedot palveluineen laitetaan ajan tasalle, tehdään kyliin informatiiviset opastaulut, markkinoidaan kyliä mm. osallistumalla messuille sekä tehdään opintomatka, jolla haetaan innoitusta ja ideoita oman alueen kehittämiseen. Kiinnitetään huomiota kylien viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen järjestämällä kylissä luontopolkuja, maisemakävelyitä ja talkoita. Muutamaa kylää avustetaan soveltuvin osin rakennusteknisten suunnitelmien ja kustannusarvioiden teossa koskien yhteisiä kokoontumis- ja liikuntapaikkoja. Hankkeen aikana päivitetään kyläsuunnitelmat, kerätään tietoa kunnan maaseutustrategiaa varten ja luodaan edellytyksiä tapahtumien järjestämiseen. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Sodankylän kunta Toteuttaja: Sodankylän kunta X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Yhteistyökumppanit: Kylät Toteutusaika: Ohjausryhmä: Mäkitalo Arja, Sodankylän kunnanhallitus Kivilompolo Eini, Sodankylän kunta Harjula Marjo, Sodankylän kunta Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader ry Kaunisvaara Eila, Sattasen kyläseura ry Laurikainen Markku, Vaalajärven kyläyhdistys ry Rytisalo Pentti, Kelujärven kyläyhdistys ry Junttila Helena, Askan kylätoimikunta Seppo Kaaretkoski, Sodankylän kunta Projektipäällikkö: Palokangas Raija Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: Sodankylän kunta, PL 60, SODANKYLÄ Puh Päivitetty

14 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto , ,80 72 Muu rahoittaja Sodankylän kunta , ,70 18 Muut kunnat Yksityinen rahallinen Yksityinen vastikkeeton 3.499, ,50 2, , ,00 7,5 Yhteensä , ,00 Määrälliset tavoitteet ja Parantuneista palveluista hyötynyt maaseutuväestö Uudet palvelut 1 Tavoite Kylien lukumäärä, joissa hanketta toteutetaan Uusien asukkaiden lukumäärä 30 Laaditut/päivitetyt kylien kehittämissuunnitelmat Laaditut/päivitetyt ympäristön hoito/suojelu/maisemasuunnitelmat Hankkeen aikainen työllistäminen 1 1 1, Hankkeen n tiivistelmä: Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja kylien näkyvyys on lisääntynyt hankkeen toimenpiteillä. Hankkeeseen on sitoutunut yhdeksän kylää, jotka ovat Lokka, Kelujärvi, Puolakkavaara, Sattanen, Kersilö, Purnumukka, Vaalajärvi, Kierinki ja Aska. Hankkeessa on tehty nettisivut yhdeksään kylään ja muut toimenpiteet ovat tekeillä. Hankkeen pääasiallisen tiedostuskanavat kohderyhmään ovat blogi : ja kuukausittain kyliin lähetettävä uutiskirje. Jatkotoimenpiteet: Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Päivitetty

15 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Laaja matkailusektorin ennakointitiedontarve ja hajallaan sijaitseva ennakointitieto ja -osaaminen on tärkeää koota yhteen. Koottua ja tuotettua ennakointitietoa tulee levittää matkailutoimijoille hyödynnettävissä olevassa muodossa aluekohtaisten toimien kautta. Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -projektin tavoitteena on vastata alueelliseen matkailun ennakointitiedon tarpeeseen läheisessä yhteistyössä matkailuelinkeinon, kuntien ja alueorganisaatioiden kanssa. Projektissa tuetaan kansallisen Matkailun ennakointiverkoston toimintaa ja matkailun ennakoinnin tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden mukaista sisällöntuottamista Lapin alueella. Projektin aikana luodaan menetelmät matkailun ennakointitiedon keruuseen, analysointiin ja levittämiseen sekä rakennetaan tarkoitukseen soveltuvat informaatiokanavat ja toimintatavat. Projektissa vahvistetaan Lapissa toimivien matkailuyritysten, muiden matkailutoimijoiden sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Lapin korkeakoulukonsernin ennakointiosaamista. Projektin tavoitteita ovat ennakointitiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä ennakointiosaamisen vahvistaminen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen kuntakohtaisesti 2. Matkailun ennakoinnin sparraustoiminta: ennakointitiedon vieminen ja soveltaminen matkailualuelähtöisesti käytännön liiketoimintaan ja kehittämiseen. 3. Matkailun ennakointitiedon keruu, analysointi ja levittäminen soveltuvin tiedonvälitystavoin kunta/matkailualuekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toimenpiteinä matkailun ennakoinnin sparraustoiminta ja matkailun ennakoinnin tietopankki. 4. Matkailun ennakointitoiminnan integroiminen MTI:n ja Lapin korkeakoulukonsernin perustoimintaan (koulutus, tutkimus ja kehittäminen) Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Johan Edelheim Yhteistyökumppanit: Sodankylän kunta, Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Kolarin kunta. Kittilän kunta/kideve, Levin Matkailu Oy, Enontekiön kunta, Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry., Muonion kunta, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Lapin yliopisto Anu Valtonen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Marja Lempiäinen, Lapin matkailuopisto Leila Hurtig, LEO Sanna Tarssanen, Lapin ELY-keskus Anneli Harju-Autti, Kolarin kunta Tapio Niittyranta, Inlike Oy Janne Seurujärvi Projektipäällikkö: Sanna Kyyrä Yhteystiedot: Projektisihteeri: Laila Kuvaja Yhteystiedot: Päivitetty

16 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin (EAKR) liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,63 Muut kunnat ,05 Yksityinen ,7 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 0 Säilytetyt työpaikat kpl: 0 Syntyneet yritykset kpl: 0 Säilytetyt yritykset kpl: 0 Hankkeen aikainen työllistäminen: henkilötyövuotta 0 0,65 2,15 2,8 2,6 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä (tilanne ): Matkailun ennakoinnin sparraustoimintaa on toteutettu 10 Lapin kunnan alueella, mukaan lukien Sodankylä, jossa on työstetty Sodankylän keskustan matkailukehittämistä viiden ennakointisparraustapaamisen aikana. Matkailun ennakoinnin tietopankki on avattu osoitteessa matkailu.org. Samassa osoitteessa on julkaistu myös ensimmäinen versio projektissa tuotetusta Matkailun ennakoinnin oppaasta. Opasta tullaan täydentämään monipuolisesti aikana sparrauksista saatujen kokemusten sekä käyttäjäpalautteen avulla. Matkailun aluetalousvaikuttavuus on selvitetty 12 Lapin kunnan alueella ja tulokset on julkaistu sekä sähköisenä ja painettuna raporttina että visuaalisesti infograafien muodossa Matkailun ennakoinnin tietopankissa. Projektin toimintaa on integroitu vahvasti osaksi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintaa. Jatkotoimenpiteet: Päivitetty

17 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Golden Geopark of Lapland Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeen tavoitteena on valmistella hakemus European Geoparks Networkin (EGN) jäsenyyden saamiseksi. Hankkeessa selvitetään, kartoitetaan ja kirjataan geopuiston tuntomerkit, geologinen perintö ja geologinen luonnonsuojelu. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma puistolle. Hankkeessa määritellään hakemusta varten myös syyt ja perustelut European Geoparks ja Global Geoparks -verkostoihin (Networks) liittymiselle, sekä laaditaan vaadittava itsearviointi. Tuloksena on hankehakemus Geoparks -verkostoon, tai vaihtoehtoisesti perusteltu päätös siitä, ettei jäsenyyttä haeta. Hankkeen avulla pyritään kartoittamaan, taustoittamaan ja merkitsemään luonto- ja kulttuurimatkailukohteet siten, että voidaan jättää hakemus European Geoparks -verkostoon. Verkoston jäsenyydellä alue saa merkittävän statuksen Unescon siipien suojissa ja sitä kautta näkyvyyttä, markkinointilisäarvoa ja kilpailuetua matkailualueiden joukossa. Lisäksi Geopark tulee tukemaan ja lisäämään etenkin kesämatkailussa kaivattuja rakenteita ja palveluja. Pohjois-Lapin alueella on vahva kultahistorian perinne, jonka hyödyntäminen matkailussa on ollut vielä puutteellista. Hanke tukee myös Lapin matkailustrategian painopisteitä etenkin kesämatkailun ja tuotteiden kehittämisen osalta. Hankkeessa kartoitetaan kohteet (sites), merkitään karttaan, inventoidaan ja taustoitetaan tarvittaessa. Hanke esitellään verkostolle syyskuussa kansainvälisessä Geoparks-verkoston konferenssissa Italiassa. Hankkeessa laaditaan hakemus verkoston jäseneksi, pidetään loppuseminaari ja esitellään tulokset yleisölle. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Elinkeinot & kehitys Nordica Vastuullinen johtaja: Janne Seurujärvi Yhteistyökumppanit: Inarin kunta, Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: Anu Avaskari, Elinkeinot & kehitys Nordica Marjo Harjula, Sodankylän kunta Jyrki Tolonen, Metsähallitus Teuvo Katajamaa, Inari-Saariselkä Matkailu Oy Antti Peronius, Lapin Kullankaivajain liitto Peter Johansson, Geologian tutkimuskeskus Projektipäällikkö: Venla Karkola Yhteystiedot: Puhelin: , sähköposti: Projektisihteeri: - Yhteystiedot: Päivitetty

18 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma 13 yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto % Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat (Inarin kunta) % % Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 13 Syntyneet työpaikat kpl: 2 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen 1 1 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Hankkeessa selvitetään, kartoitetaan ja kirjataan geopuiston tuntomerkit, geologinen perintö ja geologinen luonnonsuojelu. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma puistolle. Hankkeessa määritellään hakemusta varten myös syyt ja perustelut European Geoparks ja Global Geoparks - verkostoihin (Networks) liittymiselle, sekä laaditaan vaadittava itsearviointi. Tuloksena on hankehakemus Geoparks -verkostoon, tai vaihtoehtoisesti perusteltu päätös siitä, ettei jäsenyyttä haeta. Pysyväksi jää geopuisto palveluineen, jäsenyys kansainvälisessä verkostossa. Jatkotoimenpiteet: Toimintaa jatketaan kansainvälisen geopuisto-verkoston ohjeiden ja vaadittujen standardien mukaisesti verkoston jäsenenä. Toimintaa kehitetään edelleen alueen matkailupalvelujen ja yritystoiminnan edistämiseksi. Päivitetty

19 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Green Care Lappi - hanke/ Sodankylän alueryhmä Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Green Care osana lappilaisia elinkeinoja -kehityshankkeen tavoitteena on Green Care- käsitteen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen, alueellisen kehittämistoiminnan käynnistäminen, hyvien Green Care- toiminnan käytänteiden ja mallien etsiminen toiminnan kehittämiseksi, Green Care - toiminnan mallintaminen, Green Care- palvelutuotteiden syntyminen, Green Care- toiminnan kriteeristön ja laatuvaatimusten määrittely ja pysyvän Green Care- toimintatavan saavuttaminen Lapissa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteuttaja: Koko hankkeesta vastaa RAMK, aluevastaavan palvelut ostettu. Toteuttaja: Seita-säätiö/Mirka Huhta Vastuullinen johtaja: Hankkeen vastuullinen johtaja on Kerttu Oikarinen, toimialajohtaja / Ramk, Green Care Sodankylän kehittämisryhmän vastaava on Mirka Huhta. Sodankylän Green Care toiminnan yhteyshenkilö kunnassa on Seppo Kaaretkoski. Yhteistyökumppanit: Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Lapin alueen koulutusorganisaatiot, Lapin alueen yritykset, Lapin kuntatoimijoita, Lapin alueen yhdistyksiä ja säätiöitä sekä useita hankkeita ja kehitysorganisaatioita. Lisäksi yhteistyössä ovat Pohjois-Suomen Green Care hankkeet ja Green Care Finland ry sekä Voimaa-hanke. Lisätietoja Hankkeen kehittämisryhmien osalta yhteistyötä on tehty Sodankylän, Rovaniemen, Enontekiön, Utsjoen, Muonion ja Ylitornion kuntien kanssa. Kehittämisryhmät ovat olleet alueilla toiminnassa vuosina ja vuonna kehittämisryhmiä on toteutettu koko Lapin alueella jolloin yhteistyötä on tiivistetty eri kuntien toimijoitten välillä. Toteutusaika: (jatkoaikaa haetaan asti) Ohjausryhmä: Eija Harju Lapin ELY-keskus Kerttu Oikarinen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kaisa Räikkönen Lapin ammattiopisto Arja Kilpeläinen Lapin yliopisto/ Maaseutupolitiikan YTR hyvinvointialat Anu Karinen Meri- Lapin Hoiva oy/saarentienkoti oy Eeva-Liisa Karen Seita-säätiö Rainer Peltola Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)/ Lappi Luo Martti Ainonen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tarja Tammia Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Veikko Maijala, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö: Sanna Vinblad Yhteystiedot: Projektisihteeri: Kalle Santala Yhteystiedot: Päivitetty

20 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Sodankylän kunta ~ ~ 1 Muut kunnat ~ 5 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet yritykset kpl: 1 Säilytetyt ja uudet palvelut 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti: Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri toimialat. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 14 loppuun asti, jolloin toiminta-aika kasvaa kaikkiaan kolmeen vuoteen. Hankkeen alussa toimet kohdistuivat hankkeen käynnistämistoimiin ja Green Care tunnettuutta eteenpäin vievien toimintojen käyntiin saattamisella. Alueellinen kehittämistyö käynnistettiin myös välittömästi ja erilaisten selvitystöiden suunnittelu aloitettiin. Hankkeen tulosten ja tuotetun tiedon välittämiseksi hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita sekä ylläpidetään internetsivuja ja facebook ryhmää. Hankkeen aikana on tuotettu eri alueille (Rovaniemi, Sodankylä, Enontekiö/Utsjoki, Ylitornio ja Muonio) Green Care kehitystyötä alueiden tarpeiden mukaisesti. Kehittämisryhmien alueilta on tuotettu selvitykset jotka julkaistaan vuoden 14 alussa. Kehittämisryhmien toiminnan kautta on alueille viety GC tietoa, järjestetty tapahtumia, verkostoiduttu, kehitetty alueen luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa, sekä toteutettu erilaisia GC toimintamalli kokeiluja. Tulevaisuuden näkökulmia on pohdittu heikkojensignaalien avulla, ja tulevaisuuden Green Care työn jatkuvuuden takaamiseksi on ilmennyt kiinnostusta perustaa Green Care Finland ry:n alajaosto Green Care Lapland. Toiminnan mallintamista varten on myös suoritettu ulkomaan benchmarking matkat Venäjälle sekä Ruotsiin/Norjaan. Näiden avulla on myös synnytetty uusia yhteistyökuvioita ja saatu arvokasta GC tietoa hyödynnettäväksi Suomessa. Laatuasioihin on alustavasti paneuduttu ja helmikuussa 14 julkaistaan sähköinen Green Care työkirja yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kumppanuuksien ja verkostoitumisen tueksi tuotetaan hankkeessa sähköinen järjestelmä, joka julkaistaan vuoden 14 alussa. Jatkotoimenpiteet: Vuoden 13 kuluessa viimeistellään kehittämisryhmien raportoinnit ja julkaistaan dokumentit työstä. Samoin saatetaan loppuun eri alueiden kehittämisryhmiin osallistuneiden toimijoiden dokumentointi joka julkaistaan sähköisenä/kuvallisena julkaisuna vuonna 14. Julkaisut toimitetaan GC toimintaan ja julkaisuun osallistuneiden yrittäjien ja toimijoiden kuin kuntienkin käyttöön. 14 vuoden alussa käynnistetään myös GC toiminnan pysyvämpi toimintamalli, eli GC Lapland jaos, joka on GC Finland ry:n alueellinen alajaos. Tämä on ensimmäinen Suomen alueellinen alajaos. 14 vuonna kootaan myös yhteen tiedot palvelumallintamisesta ja palveluiden synnyttämisestä. Hankkeen tiedot ja selvitykset kootaan yhteen ja päivitetään internet sivut kevät/kesän 14 aikana. Hankkeen päättävät toimet ja loppuraportointi suoritetaan syksyllä 14, mikäli jatkoaika myönnetään hankkeelle. Päivitetty

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 PROJEKTIKATSAUS 2011 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai maakunnan budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Kainuun liitto Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin):

EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI. PROJEKTIN TULOKSELLISUUS (miten hyvin projektille asetetut tavoitteet saavutettiin): MAAKUNTAHALLITUS 18.12.2006 LIITTYY ASIAAN 18 EU-HANKKEEN LOPPUARVIOINTI Tel Tules Jatkosuunnittelu, PHL 582 Tel Tules Jatkosuunnittelu -hankkeelle asetettiin tavoiteiksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot