Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro."

Transkriptio

1 PROJEKTIKATSAUS 13 1

2 Johdanto Euroopan Unionin projektirahoituksen suuret linjat päätetään ohjelmakaudeksi kerrallaan. Edellinen ohjelmakausi alkoi v. 07 ja päättyi v. 13 lopussa. Uusi ohjelma vuosille 14 - on työn alla eikä vielä tiedetä kaikkia yksityiskohtia tulevista rahoitusmahdollisuuksi sta. Kaikki rahastot huomioon ottaen käytettävissä olevat varat tulevat jonki n verran vähenemään eivätkä tukiprosentit ainakaan kasva. Pyrkimyksenä on hankebyrokratian vähentämi nen, mutta aika näyttää onnistutaanko siinä. Tähän mennessä ei ole onnistuttu. Vuodesta 14 muodostuu hankkeiden hakemisessa välivuosi. Parhaimmillaankin haku käynnistyy aikaisintaan vuoden lopulla. Hanketoiminta ei kuitenkaan pysähdy. Monet edellisen ohjelmakauden hankkeet jatkuvat vuoden 14 loppupuolelle ja maksatuksen saanti siirtyy usein vuodelle 15. Projektit tulevat olemaan jatkossaki n keskeisiä kehittämisen välineitä kunnan tavoitteiden saavuttamisessa - vaikkakin luultavasti lukumääräisesti vähempänä. Vuonna 14 voidaan hankkeita ryhtyä hyvissä ajoin suunnittelemaan ja valmistelemaan niin, että ne niistä tulee entistä laadukkaampia. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää hankkeiden arviointiin ja jatkotoimenpi teisiin hankkeiden päätyttyä. Tähän projektikatsaukseen on koottu kehittämishankkeet, joissa Sodankylän kunta on ollut mukana v. 13 ja käyttänyt niihin varojaan tai työpanosta. Mukana on siten myös vuoden alussa päättyneet ja loppuvuodesta käynnistyneet hankkeet. Projektitoiminnan tulee olla avointa ja tiedot hankkeista kaikkien kuntalaisten nähtävillä.sen vuoksi projektikatsaukset ovat näkyvissä Sodankylän kunnan kotisivuilla osoitteessa : Seppo Kaaretkoski maaseutupäällikkö

3 Tiivistelmä Hankkeiden määrä Sodankylän kunta on v. 13 ollut mukana kaikkiaan 46 hankkeessa. Lisäksi kunnan rahoja on mukana Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen 15 hankkeessa ja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 2 hankkeessa. Eniten hankkeita on ollut kehittämispalveluiden vastuualueella; elinkeinopalveluiden tulosyksikössä 19 ja maaseutupalveluiden tulosyksikössä 7. Kunnan omia hankkeita oli kehittämispalveluissa yhteensä 6. Perusturvan toimiala oli mukana 7 hankkeessa. Ne ovat pääosin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pakaste2- hankkeen pieniä alahankkeita. Suurin perusturvan rahoittama hanke on Seitasäätiön hallinnoima Pohjoiset työpaikat- hanke, johon käytettiin kunnan varoja euroa. Sivistyspalveluiden toimialalla oli 11 hanketta. Ne ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin muiden toimialojen; pieniä, avustusluonteisia ja yleensä kunnan itsensä hakemia. Teknisten palveluiden toimiala oli 13 poikkeuksellisen vahvasti hanketyössä mukana. Se rahoitti Pappilaniemen ja Pyhä-Luoston ympäristöhankkeita n eurolla. Varojen käyttö Projektiesityksistä laaditun laskelman mukaan kaikkien hankkeiden kustannusarvio on yhteensä n. 28 milj. euroa ja kunnan rahaa on näihin sidottu n euroa. Kustannusarvion suuruus johtuu siitä, että mukana on runsaasti maakunnallisia ja joitakin valtakunnallisiakin hankkeita, joista vain pieni osio ulottuu Sodankylään. Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. Kunnan omissa hankkeissa oman rahoituksen osuus on vaihdellut 5 51 prosentin välillä. Sodankylän Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuusselvitys hankkeeseen tarvittiin kunnan rahaa vain 5 prosenttia. Pienessä Liikuntariihi-hankkeessa kunnan osuus oli 51 prosenttia. Euromääräisesti eniten kunnan varoja käytettiin Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus hankkeeseen 28 7 v. 13. Koko hankeajalta kunnan osuus on , mikä on 40 prosenttia koko hankkeen kustannuksista. Kunnan hallintokuntien nettomenot v. 13 olivat projektiesityksistä laskien Vastaava summa v. 12 oli Kustannusten nousu selittyy teknisen toimialan hankkeilla, joita ei 3

4 ollut edellisenä vuonna. Pohjoisimman Lapin Leader -yhdistykselle on maksettu asukasluvun mukaisesti ja Pohjois-Lapin kuntayhtymän hankkeisiin Kunnan kokonaismenot projektitoimintaan olivat v. 13 yhteensä Vastaava summa v. 12 oli Projektit toimialoittain kpl kunnan nettokustannukset 13 Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Pohjoisimman Lapin Leader ry ,68 Pohjois-Lapin kuntayhtymä ,10 Kaikki yhteensä ,78

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut 7 AGM prestudu 9 Eiscat3D 11 Elämää Sompioon kyliin 13 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 15 Golden Geopark of Lapland 17 Green Care Lappi 19 Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi 21 Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä 23 Lapland The North of Finland imagomarkkinointi 25 LEO Lapin osaamiskeskus 27 Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin 29 kuivaaminen koiranrehuksi Lokan ja Siltaharjun kalasatamien hygieniaolosuhteiden kehittäminen 31 Matkailukoulutuksen sateenkaari 33 Seudulliset yrityspalvelut 35 Siltaharjun kalasatamien pakastekontti 37 Sodankylän elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus 39 Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus 41 TUMA Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointi 43 Turismista tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushan. ammattikalastajille II 45 Maaseutupalvelut 47 Jätteestä hyötykäyttöön 49 Lapin energianeuvonta 51 Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatio 53 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 55 Lapin metsäkoulutus ja neuvonta 57 Muutoksessa mukana Lappi 59 Salkunsiirto maaseudulla 61 PERUSTURVAPALVELUT 63 Ikäehyt Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 65 Ikäihminen toimijana 67 Kylässä hyvä kotona paras 69 PaKaste 2 jatkohankkeen työskentelytaso 71 Pakaste 2 Seniorisyynit 73 Pakaste 2 Vanhustyö 75 Pohjoiset työpaikat 77 5

6 SIVISTYSPALVELUT 79 Comenius 81 KKI Körmyjen kiekko 83 Kielitivoli, Lapin alueverkko 85 Kokonaisvalt. nuoren tukeminen kasvun eri vaiheessa avaimena etsivään työhön 87 Kotimusiikki/ musiikkiterapiaa renkailla 89 Kulttuuritoiminnan harrastustoiminta 91 Liikuntariihi Novellin voimaa Sompiossa 99 Palvelu pelaa, asiakas osaa 101 TEKNISET PALVELUT 103 Pappilanniemen alueen ympäristöhanke 105 Pyhä-Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellyt. parantaminen 107 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY 109 al!ve koordinointi, vaihe I 111 al!ve koordinointi, vaihe II 113 Digitaaliset valmiudet 115 ESIIN! monitaiteinen ja yhteisoll. nukketeatteri-sirkus hanke maaseutukyl. nuorille 117 Järvihovin lämpöremontti 119 Kieringin kehittämishanke 121 Kokeilu kalan ilmakuivatuksesta lemmikkieläinruoaksi 123 Kylä lähtee liikkeelle- Askan tapahtuma ja kulttuurihanke 125 Laajakaista kyliin 127 Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -PKV 129 PLL ry:n toimintaraha II (hallinto) 131 PLL ry:n toimintaraha III (hallinto) 133 Virikkeitä kyliin koordinointihanke I vaihe (hallinto) 135 Virikkeitä kyliin koordinointihanke II vaihe (alahankkeet) 137 Young Leader - Sodankylä 139 POHJOIS-LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ 141 Jäämerentien kesämatkailu 143 Jäämeren käytävän kehittäminen 145

7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut Kuntaosuus hankkeet AGM -prestudu Eiscat3D Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Golden Geopark of Lapland Green Care Lappi Kunnan omat hankeet Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä osaamis- ja palvelurakenteet Lapland The North of Finland imagomarkkinointihanke LEO Lapin osaamiskeskus Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin kuivaaminen koiranrehuksi Lokan ja Siltaharjun kalasatamien hygieniaolosuhteiden kehittäminen Matkailukoulutuksen sateenkaari Seudulliset yrityspalvelut Siltaharjun kalasatamien pakastekontti Tuma Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke Elämää Sompion kyliin Sodankylän elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus Turismista Tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille II 7

8

9 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: AGM - prestudy Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeessa etsitään uutta toimintakonseptia, joka vahvistaisi kaivostoiminnan kehittämistä kolmikantaisen (tiede- ja tutkimusyhteisöt, julkishallinto ja yritykset) innovaatioympäristön avulla sekä loisi uudenlaisen osaamisympäristön. Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja verkottumista kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hankkeessa on tavoitteena luoda toimintamalli, (Arctic Green Mining tutkimus-, kehitys- ja testausalusta), joka tukee yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltavalla tutkimuksella ja hyödyntää teknologiaa alueen erityisolosuhteiden mukaisesti. Ensisijaisesti testausalustaa tavoitellaan Sodankylään Oulun yliopiston erillistoimintana. Sijoituspaikkana olisi Tähtelä, jossa jo nyt toimii yliopiston erillislaitos Sodankylän Geofysiikan observatorio (SGO). Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Hakija: Sodankylän kunta Toteuttaja: Sodankylän kunta Vastuullinen johtaja: Jukka Lokka Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Yhteistyökumppanit: Oulun Yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Toteutusaika: Ohjausryhmä: Jyrki Manninen,Sodankylän Geofysiikan Observatorio Jukka Lokka, Sodankylän kunta Timo Lohi, Pohjois-lapin seutukunta Arto Julkunen, Astrock Oy Kauko Nurmela, Sodankylän kunta Projektipäällikkö: Kauko Nurmela Yhteystiedot: puh , Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

10 ELY-keskus EAKR/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu Lapin liitto ,0 Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,0 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 13 Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen 0,6 0,6 0,6 Hankkeessa mukana olevat yritykset 0 5 Projektiin osallistuvat muut organisaatiot 15 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanke aloitettu Tällä hetkellä yhteistyöorganisaatioiden kartoitus. 14 Jatkotoimenpiteet: Sodankylän Innovaatiokeskuksen painopistealueiden valinta, organisaation rakentaminen ja yhteistyökumppaneiden etsintä. Innovaatiokeskuksen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Yrityskontaktit, uusien yritysideoiden hankkiminen ja yritysten linkittäminen Oulun innovaatioallianssin. Päivitetty

11 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: EISCAT3D-tekniikan prototyyppien kansallinen suunnitteluprojekti Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on saavuttaa matemaattisesti, ohjelmistollisesti ja elektroniikan suunnittelun kannalta tyydyttävät atk-ratkaisut, joihin EISCAT3D:n signaalinkäsittely voidaan perustaa. Työhön kuuluu prototyyppien kehittämistä SGO:n omistamiin tutkajärjestelmiin. Näin voidaan osoittaa järjestelmien toimivuus ja kenttäkelpoisuus. Kun näin on osoitettu uusien ajatusten toimivuus pienemmillä järjestelmillä, voidaan tuloksia hyödyntää uuden suuren EISCAT3D-tutkajärjestelmän toteutuksessa. Projektin tulokset julkaistaan avoimessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Näin ollen niitä voidaan hyödyntää myös muussa (mukaan lukien kaupallisessa) tutkien kehitystyössä. Tärkein tavoite on säilyttää EISCATin tutka-asema SGO:lla. Toiminnan merkittäväkin laajentaminen on mahdollista. Suorat tavoitteet SGO:n jo omistamien mittalaitteiden kehittämisessä vahvistavat SGO:n asemaa yhtenä maailman johtavista observatorioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Oulun yliopisto x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Vastuullinen johtaja: Markku Lehtinen, tutkimusprofessori Yhteistyökumppanit: EISCAT Scientific Association Ilmatieteen laitos Bahir Darin yliopisto, Etiopia ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy). Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot Englanti Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: Jyrki Manninen pj. Jussi Markkanen vpj. Veikko Virtanen Osmo Aulamo Sodankylän geofysiikan observatorio EISCAT Sodankylän kunta Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Projektipäällikkö: Yhteystiedot: Markku Postila , Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

12 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto Muu rahoittaja SGO Sodankylän kunta , ,5 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 1 Säilytetyt työpaikat kpl: 13 Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Sodankylän geofysiikan observatorio on rakentanut KAIRA-aseman Kilpisjärvelle Oulun yliopiston myöntämällä infrarahalla, FP7-rahoituksella, SGO:n omalla sekä tämän EAKR-projektin (työvoimakustannuksia) rahalla. KAIRAaseman laiteasennukset on saatu valmiiksi ja vastaanotin on saatu käyttökuntoon loppukesän 12 aikana. KAIRA-aseman on muiden mittalaitteiden kanssa mahdollistanut uusien tutkimusmetodien ja matemaattisten teorioiden kehittämistä tutkalaitteistoja ja - ohjelmistoja varten. Tämä tukee observatorion yhtä ydintoiminta-aluetta eli maa-aurinko vuorovaikutuksen tutkimusta ja sen yhteisvaikutuksen ymmärtämistä maan ilmakehään ja lähiavaruuteen. Hankkeessa on onnistuneesti suunniteltu ja rakennettu EISCAT_3D tutkan prototyyppi. Laitteistolla tehdyt mittaukset osoittavat EISCAT_3D konseptin toimivuuden ensimmäistä kertaa käytännössä. Hankkeessa on osoitettu onnistuneesti ohjelmistopohjaisen radiotekniikan toimivuus ja hyödyllisyys geofysiikan mittauksissa. Projektilta maksettiin SGO:n sodankyläläisille työntekijöille ja kesäharjoittelijoille palkkaa noin 210 k. SGO:hon on palkattu projektin päätyttyä tutkija koordinoimaan ja kehittämään KAIRA-aseman tutkimusta sekä hyödyntämään sen tuottamaa dataa. Jatkotoimenpiteet: Hankkeessa kehitettyjen teknologioiden ja menetelmien tieteellinen käyttö on suunniteltu tapahtuvan jatkossa yhteistyössä eri laitosten ja organisaatioiden kanssa, kuten Bahir Darin yliopisto (Etiopia), Ilmatieteen laitos, Stanford Research Institute (USA) ja EISCAT. Päivitetty

13 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Elämää Sompion kyliin -hanke Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Elämää Sompion kyliin hanke on yleishyödyllinen kylien kehittämishanke, joka on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen hanke. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama hanke ja rahoitus on saatu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kautta. Elämää Sompion kyliin -hankeen tavoitteena on Sodankylän kylien elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä uusien asukkaiden saaminen kyläalueille. Hankkeessa kartoitetaan kylien tyhjät tontit ja kiinteistöt, jotka kootaan helposti löydettävään muotoon. Hankkeessa tehdään kyliin muuttajan opas, kylien nettisivut päivitetään ja kylien tiedot palveluineen laitetaan ajan tasalle, tehdään kyliin informatiiviset opastaulut, markkinoidaan kyliä mm. osallistumalla messuille sekä tehdään opintomatka, jolla haetaan innoitusta ja ideoita oman alueen kehittämiseen. Kiinnitetään huomiota kylien viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen järjestämällä kylissä luontopolkuja, maisemakävelyitä ja talkoita. Muutamaa kylää avustetaan soveltuvin osin rakennusteknisten suunnitelmien ja kustannusarvioiden teossa koskien yhteisiä kokoontumis- ja liikuntapaikkoja. Hankkeen aikana päivitetään kyläsuunnitelmat, kerätään tietoa kunnan maaseutustrategiaa varten ja luodaan edellytyksiä tapahtumien järjestämiseen. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Sodankylän kunta Toteuttaja: Sodankylän kunta X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Yhteistyökumppanit: Kylät Toteutusaika: Ohjausryhmä: Mäkitalo Arja, Sodankylän kunnanhallitus Kivilompolo Eini, Sodankylän kunta Harjula Marjo, Sodankylän kunta Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader ry Kaunisvaara Eila, Sattasen kyläseura ry Laurikainen Markku, Vaalajärven kyläyhdistys ry Rytisalo Pentti, Kelujärven kyläyhdistys ry Junttila Helena, Askan kylätoimikunta Seppo Kaaretkoski, Sodankylän kunta Projektipäällikkö: Palokangas Raija Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: Sodankylän kunta, PL 60, SODANKYLÄ Puh Päivitetty

14 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto , ,80 72 Muu rahoittaja Sodankylän kunta , ,70 18 Muut kunnat Yksityinen rahallinen Yksityinen vastikkeeton 3.499, ,50 2, , ,00 7,5 Yhteensä , ,00 Määrälliset tavoitteet ja Parantuneista palveluista hyötynyt maaseutuväestö Uudet palvelut 1 Tavoite Kylien lukumäärä, joissa hanketta toteutetaan Uusien asukkaiden lukumäärä 30 Laaditut/päivitetyt kylien kehittämissuunnitelmat Laaditut/päivitetyt ympäristön hoito/suojelu/maisemasuunnitelmat Hankkeen aikainen työllistäminen 1 1 1, Hankkeen n tiivistelmä: Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja kylien näkyvyys on lisääntynyt hankkeen toimenpiteillä. Hankkeeseen on sitoutunut yhdeksän kylää, jotka ovat Lokka, Kelujärvi, Puolakkavaara, Sattanen, Kersilö, Purnumukka, Vaalajärvi, Kierinki ja Aska. Hankkeessa on tehty nettisivut yhdeksään kylään ja muut toimenpiteet ovat tekeillä. Hankkeen pääasiallisen tiedostuskanavat kohderyhmään ovat blogi : ja kuukausittain kyliin lähetettävä uutiskirje. Jatkotoimenpiteet: Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Päivitetty

15 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Laaja matkailusektorin ennakointitiedontarve ja hajallaan sijaitseva ennakointitieto ja -osaaminen on tärkeää koota yhteen. Koottua ja tuotettua ennakointitietoa tulee levittää matkailutoimijoille hyödynnettävissä olevassa muodossa aluekohtaisten toimien kautta. Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -projektin tavoitteena on vastata alueelliseen matkailun ennakointitiedon tarpeeseen läheisessä yhteistyössä matkailuelinkeinon, kuntien ja alueorganisaatioiden kanssa. Projektissa tuetaan kansallisen Matkailun ennakointiverkoston toimintaa ja matkailun ennakoinnin tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden mukaista sisällöntuottamista Lapin alueella. Projektin aikana luodaan menetelmät matkailun ennakointitiedon keruuseen, analysointiin ja levittämiseen sekä rakennetaan tarkoitukseen soveltuvat informaatiokanavat ja toimintatavat. Projektissa vahvistetaan Lapissa toimivien matkailuyritysten, muiden matkailutoimijoiden sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Lapin korkeakoulukonsernin ennakointiosaamista. Projektin tavoitteita ovat ennakointitiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä ennakointiosaamisen vahvistaminen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen kuntakohtaisesti 2. Matkailun ennakoinnin sparraustoiminta: ennakointitiedon vieminen ja soveltaminen matkailualuelähtöisesti käytännön liiketoimintaan ja kehittämiseen. 3. Matkailun ennakointitiedon keruu, analysointi ja levittäminen soveltuvin tiedonvälitystavoin kunta/matkailualuekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toimenpiteinä matkailun ennakoinnin sparraustoiminta ja matkailun ennakoinnin tietopankki. 4. Matkailun ennakointitoiminnan integroiminen MTI:n ja Lapin korkeakoulukonsernin perustoimintaan (koulutus, tutkimus ja kehittäminen) Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Johan Edelheim Yhteistyökumppanit: Sodankylän kunta, Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Kolarin kunta. Kittilän kunta/kideve, Levin Matkailu Oy, Enontekiön kunta, Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry., Muonion kunta, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Lapin yliopisto Anu Valtonen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Marja Lempiäinen, Lapin matkailuopisto Leila Hurtig, LEO Sanna Tarssanen, Lapin ELY-keskus Anneli Harju-Autti, Kolarin kunta Tapio Niittyranta, Inlike Oy Janne Seurujärvi Projektipäällikkö: Sanna Kyyrä Yhteystiedot: Projektisihteeri: Laila Kuvaja Yhteystiedot: Päivitetty

16 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin (EAKR) liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,63 Muut kunnat ,05 Yksityinen ,7 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 0 Säilytetyt työpaikat kpl: 0 Syntyneet yritykset kpl: 0 Säilytetyt yritykset kpl: 0 Hankkeen aikainen työllistäminen: henkilötyövuotta 0 0,65 2,15 2,8 2,6 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä (tilanne ): Matkailun ennakoinnin sparraustoimintaa on toteutettu 10 Lapin kunnan alueella, mukaan lukien Sodankylä, jossa on työstetty Sodankylän keskustan matkailukehittämistä viiden ennakointisparraustapaamisen aikana. Matkailun ennakoinnin tietopankki on avattu osoitteessa matkailu.org. Samassa osoitteessa on julkaistu myös ensimmäinen versio projektissa tuotetusta Matkailun ennakoinnin oppaasta. Opasta tullaan täydentämään monipuolisesti aikana sparrauksista saatujen kokemusten sekä käyttäjäpalautteen avulla. Matkailun aluetalousvaikuttavuus on selvitetty 12 Lapin kunnan alueella ja tulokset on julkaistu sekä sähköisenä ja painettuna raporttina että visuaalisesti infograafien muodossa Matkailun ennakoinnin tietopankissa. Projektin toimintaa on integroitu vahvasti osaksi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintaa. Jatkotoimenpiteet: Päivitetty

17 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Golden Geopark of Lapland Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeen tavoitteena on valmistella hakemus European Geoparks Networkin (EGN) jäsenyyden saamiseksi. Hankkeessa selvitetään, kartoitetaan ja kirjataan geopuiston tuntomerkit, geologinen perintö ja geologinen luonnonsuojelu. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma puistolle. Hankkeessa määritellään hakemusta varten myös syyt ja perustelut European Geoparks ja Global Geoparks -verkostoihin (Networks) liittymiselle, sekä laaditaan vaadittava itsearviointi. Tuloksena on hankehakemus Geoparks -verkostoon, tai vaihtoehtoisesti perusteltu päätös siitä, ettei jäsenyyttä haeta. Hankkeen avulla pyritään kartoittamaan, taustoittamaan ja merkitsemään luonto- ja kulttuurimatkailukohteet siten, että voidaan jättää hakemus European Geoparks -verkostoon. Verkoston jäsenyydellä alue saa merkittävän statuksen Unescon siipien suojissa ja sitä kautta näkyvyyttä, markkinointilisäarvoa ja kilpailuetua matkailualueiden joukossa. Lisäksi Geopark tulee tukemaan ja lisäämään etenkin kesämatkailussa kaivattuja rakenteita ja palveluja. Pohjois-Lapin alueella on vahva kultahistorian perinne, jonka hyödyntäminen matkailussa on ollut vielä puutteellista. Hanke tukee myös Lapin matkailustrategian painopisteitä etenkin kesämatkailun ja tuotteiden kehittämisen osalta. Hankkeessa kartoitetaan kohteet (sites), merkitään karttaan, inventoidaan ja taustoitetaan tarvittaessa. Hanke esitellään verkostolle syyskuussa kansainvälisessä Geoparks-verkoston konferenssissa Italiassa. Hankkeessa laaditaan hakemus verkoston jäseneksi, pidetään loppuseminaari ja esitellään tulokset yleisölle. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Elinkeinot & kehitys Nordica Vastuullinen johtaja: Janne Seurujärvi Yhteistyökumppanit: Inarin kunta, Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: Anu Avaskari, Elinkeinot & kehitys Nordica Marjo Harjula, Sodankylän kunta Jyrki Tolonen, Metsähallitus Teuvo Katajamaa, Inari-Saariselkä Matkailu Oy Antti Peronius, Lapin Kullankaivajain liitto Peter Johansson, Geologian tutkimuskeskus Projektipäällikkö: Venla Karkola Yhteystiedot: Puhelin: , sähköposti: Projektisihteeri: - Yhteystiedot: Päivitetty

18 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma 13 yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto % Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat (Inarin kunta) % % Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 13 Syntyneet työpaikat kpl: 2 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen 1 1 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Hankkeessa selvitetään, kartoitetaan ja kirjataan geopuiston tuntomerkit, geologinen perintö ja geologinen luonnonsuojelu. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma puistolle. Hankkeessa määritellään hakemusta varten myös syyt ja perustelut European Geoparks ja Global Geoparks - verkostoihin (Networks) liittymiselle, sekä laaditaan vaadittava itsearviointi. Tuloksena on hankehakemus Geoparks -verkostoon, tai vaihtoehtoisesti perusteltu päätös siitä, ettei jäsenyyttä haeta. Pysyväksi jää geopuisto palveluineen, jäsenyys kansainvälisessä verkostossa. Jatkotoimenpiteet: Toimintaa jatketaan kansainvälisen geopuisto-verkoston ohjeiden ja vaadittujen standardien mukaisesti verkoston jäsenenä. Toimintaa kehitetään edelleen alueen matkailupalvelujen ja yritystoiminnan edistämiseksi. Päivitetty

19 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Green Care Lappi - hanke/ Sodankylän alueryhmä Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Green Care osana lappilaisia elinkeinoja -kehityshankkeen tavoitteena on Green Care- käsitteen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen, alueellisen kehittämistoiminnan käynnistäminen, hyvien Green Care- toiminnan käytänteiden ja mallien etsiminen toiminnan kehittämiseksi, Green Care - toiminnan mallintaminen, Green Care- palvelutuotteiden syntyminen, Green Care- toiminnan kriteeristön ja laatuvaatimusten määrittely ja pysyvän Green Care- toimintatavan saavuttaminen Lapissa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteuttaja: Koko hankkeesta vastaa RAMK, aluevastaavan palvelut ostettu. Toteuttaja: Seita-säätiö/Mirka Huhta Vastuullinen johtaja: Hankkeen vastuullinen johtaja on Kerttu Oikarinen, toimialajohtaja / Ramk, Green Care Sodankylän kehittämisryhmän vastaava on Mirka Huhta. Sodankylän Green Care toiminnan yhteyshenkilö kunnassa on Seppo Kaaretkoski. Yhteistyökumppanit: Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Lapin alueen koulutusorganisaatiot, Lapin alueen yritykset, Lapin kuntatoimijoita, Lapin alueen yhdistyksiä ja säätiöitä sekä useita hankkeita ja kehitysorganisaatioita. Lisäksi yhteistyössä ovat Pohjois-Suomen Green Care hankkeet ja Green Care Finland ry sekä Voimaa-hanke. Lisätietoja Hankkeen kehittämisryhmien osalta yhteistyötä on tehty Sodankylän, Rovaniemen, Enontekiön, Utsjoen, Muonion ja Ylitornion kuntien kanssa. Kehittämisryhmät ovat olleet alueilla toiminnassa vuosina ja vuonna kehittämisryhmiä on toteutettu koko Lapin alueella jolloin yhteistyötä on tiivistetty eri kuntien toimijoitten välillä. Toteutusaika: (jatkoaikaa haetaan asti) Ohjausryhmä: Eija Harju Lapin ELY-keskus Kerttu Oikarinen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kaisa Räikkönen Lapin ammattiopisto Arja Kilpeläinen Lapin yliopisto/ Maaseutupolitiikan YTR hyvinvointialat Anu Karinen Meri- Lapin Hoiva oy/saarentienkoti oy Eeva-Liisa Karen Seita-säätiö Rainer Peltola Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)/ Lappi Luo Martti Ainonen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tarja Tammia Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Veikko Maijala, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö: Sanna Vinblad Yhteystiedot: Projektisihteeri: Kalle Santala Yhteystiedot: Päivitetty

20 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Sodankylän kunta ~ ~ 1 Muut kunnat ~ 5 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet yritykset kpl: 1 Säilytetyt ja uudet palvelut 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti: Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri toimialat. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 14 loppuun asti, jolloin toiminta-aika kasvaa kaikkiaan kolmeen vuoteen. Hankkeen alussa toimet kohdistuivat hankkeen käynnistämistoimiin ja Green Care tunnettuutta eteenpäin vievien toimintojen käyntiin saattamisella. Alueellinen kehittämistyö käynnistettiin myös välittömästi ja erilaisten selvitystöiden suunnittelu aloitettiin. Hankkeen tulosten ja tuotetun tiedon välittämiseksi hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita sekä ylläpidetään internetsivuja ja facebook ryhmää. Hankkeen aikana on tuotettu eri alueille (Rovaniemi, Sodankylä, Enontekiö/Utsjoki, Ylitornio ja Muonio) Green Care kehitystyötä alueiden tarpeiden mukaisesti. Kehittämisryhmien alueilta on tuotettu selvitykset jotka julkaistaan vuoden 14 alussa. Kehittämisryhmien toiminnan kautta on alueille viety GC tietoa, järjestetty tapahtumia, verkostoiduttu, kehitetty alueen luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa, sekä toteutettu erilaisia GC toimintamalli kokeiluja. Tulevaisuuden näkökulmia on pohdittu heikkojensignaalien avulla, ja tulevaisuuden Green Care työn jatkuvuuden takaamiseksi on ilmennyt kiinnostusta perustaa Green Care Finland ry:n alajaosto Green Care Lapland. Toiminnan mallintamista varten on myös suoritettu ulkomaan benchmarking matkat Venäjälle sekä Ruotsiin/Norjaan. Näiden avulla on myös synnytetty uusia yhteistyökuvioita ja saatu arvokasta GC tietoa hyödynnettäväksi Suomessa. Laatuasioihin on alustavasti paneuduttu ja helmikuussa 14 julkaistaan sähköinen Green Care työkirja yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kumppanuuksien ja verkostoitumisen tueksi tuotetaan hankkeessa sähköinen järjestelmä, joka julkaistaan vuoden 14 alussa. Jatkotoimenpiteet: Vuoden 13 kuluessa viimeistellään kehittämisryhmien raportoinnit ja julkaistaan dokumentit työstä. Samoin saatetaan loppuun eri alueiden kehittämisryhmiin osallistuneiden toimijoiden dokumentointi joka julkaistaan sähköisenä/kuvallisena julkaisuna vuonna 14. Julkaisut toimitetaan GC toimintaan ja julkaisuun osallistuneiden yrittäjien ja toimijoiden kuin kuntienkin käyttöön. 14 vuoden alussa käynnistetään myös GC toiminnan pysyvämpi toimintamalli, eli GC Lapland jaos, joka on GC Finland ry:n alueellinen alajaos. Tämä on ensimmäinen Suomen alueellinen alajaos. 14 vuonna kootaan myös yhteen tiedot palvelumallintamisesta ja palveluiden synnyttämisestä. Hankkeen tiedot ja selvitykset kootaan yhteen ja päivitetään internet sivut kevät/kesän 14 aikana. Hankkeen päättävät toimet ja loppuraportointi suoritetaan syksyllä 14, mikäli jatkoaika myönnetään hankkeelle. Päivitetty

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT

SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT PROJEKTIKATSAUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut projektiluettelo 9 Eiscat3D 11 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 13 Green Care Lappi 15 Lapin matkailun

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö

Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin. MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Matkailun turvallisuus - katsaus yhteistyösopimuksen tavoitteisiin MTI 10.4.2013 Eija Raasakka, projektipäällikkö Yhteistyösopimus Allekirjoitettiin 15.6.2010 Rovaniemellä MTI:n ja syksyllä 2010 Santasportin

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Miten kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyötä kehitetään? Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli, Itä-Suomen AVI, 5.9.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Suoma seminaari 18.9.2013 @Levi Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointihanke;

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä TERVETULOA LAPIN MATKAILUPARLAMENTTIIN! 3.10.2012 Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari 4.10.2012 Santa s Hotel Tunturin auditorio, Saariselkä LAPPI AITOA JA ALKUPERÄISTÄ Saamelaiskulttuuri matkailussa,

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta

Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta 20. 21.6.2011 Pekka Iivari Mitä Lapissa? Muutama fakta - Lapin majoitusliikkeissä rekisteröidään vuosittain noin 2 miljoonaa yöpymistä

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä TERVETULOA LAPIN MATKAILUPARLAMENTTIIN! 3.10.2012 Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari 4.10.2012 Santa s Hotel Tunturin auditorio, Saariselkä LAPPI AITOA JA ALKUPERÄISTÄ Saamelaiskulttuuri matkailussa,

Lisätiedot

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa

Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Yhteistyötä ja yhteisten resurssien hallintaa koskevat toimenpiteet kunnissa Näkökulmia Arjen turvaa kunnissa -hankkeesta Pohjois-Lapin seutukunnan kehittämisneuvottelu Saariselkä 4.9.2013 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus

Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuuden kehittäminen kilpailukykytekijänä Pekka Iivari 29.9.2010 Lapin matkailuparlamentti Mitä se on? Matkailun turvallisuus Käsite? Yksilötasolla jokainen meistä

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Luosto Classic Business Forum 8.8.2014 Nordregio ( established in 1997) is a leading international Nordic research institute in the broad field of

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli

Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli Arjen turvaa kunnissa -toimintamalli European Public Sector Award Winner 2013 Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kuntatasolle Kemi 30.9.2014 Pelastusylitarkastaja

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 PROJEKTIKATSAUS 2011 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission

Lisätiedot

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Metsähallituksen hanke Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi on toteutettu 1.8.2013-31.12.2014 Euroopan

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Yleistä maaseutuohjelmasta

Yleistä maaseutuohjelmasta Yleistä maaseutuohjelmasta -Hankehallinnointikoulutus 15.1.2018 Maria Konsin-Palva Uudenmaan maaseutuohjelmavastaava Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Hankehallinnointikoulutus 15.1. Leader-ryhmät ja ELY-keskukset

Lisätiedot

LME:n kuulumisia Yhteistyöllä uutta toimintaa ja tulosta

LME:n kuulumisia Yhteistyöllä uutta toimintaa ja tulosta LME:n kuulumisia Yhteistyöllä uutta toimintaa ja tulosta Liisa Mäenpää Finnish Lapland Tourist Board ry Finnish Lapland Tourist Board ry, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) on perustettu syksyllä 2010.

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Seudullisuus LUOVAKE

Lisätiedot

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä. Rovaniemi Hankeikkuna, Lapin yliopisto

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä. Rovaniemi Hankeikkuna, Lapin yliopisto Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä Rovaniemi 19.2.2013 Hankeikkuna, Lapin yliopisto Esityksen sisältö 1. Matkailun turvallisuuden kehittämisen taustaa 2. Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun kehitys 2009-2010 ja matkailustrategia 2011-2014 Matkailuparlamentti 29. 30.9.2010 Satu Luiro, Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v. 2009 Rekisteröidyt

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä TERVETULOA LAPIN MATKAILUPARLAMENTTIIN! 3.10.2012 Saamelaisten kulttuurikeskus Sajos, Inari 4.10.2012 Santa s Hotel auditorio, Saariselkä LAPPI AITOA JA ALKUPERÄISTÄ Saamelaiskulttuuri matkailussa, lappilainen

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Hanketoiminnan tuloksia

Hanketoiminnan tuloksia Hanketoiminnan tuloksia 2007-2013 Hankekoulutus Levi 5.12.2013 Sivu 1 27.1.2014 Ohjelmakauden 2007-2013 tavoitteet Lapin alueellisen kehittämisstrategian 2007-2013 tavoitteet 1. Edistetään Lapin maaseudun

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Ajankohtaista hanketoiminnasta

Ajankohtaista hanketoiminnasta Ajankohtaista hanketoiminnasta 1.12.2017 Levi Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus Sivu 1 11.12.2017 Ohjelmakauden terveiset Lapin ELY:n käytettävissä olevat maaseuturahaston varat koko ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Osaaminen merkitsee, työhyvinvointi ratkaisee Hengissä kevääseen seminaari

Osaaminen merkitsee, työhyvinvointi ratkaisee Hengissä kevääseen seminaari Osaaminen merkitsee, työhyvinvointi ratkaisee Hengissä kevääseen seminaari 1.11.2017 Kai Komulainen, projektipäällikkö Polut pohjoisen kasvuun, Lapin yrityksiä ja työhyvinvointia kehittämässä hanke Lapin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Juha Rutanen Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmän sihteeri, Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti, Seinäjoki / Suomen luontoyrittäjyysverkosto

Lisätiedot

Putkeen menee! hanke

Putkeen menee! hanke Putkeen menee! hanke Vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushanke 1.1.2012-30.6.2014 Yleistä Putkeen menee!-hankkeesta Yleishyödyllinen kehittämishanke Hakijana ja toteuttajana Maveplan Oy Kesto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Iitin kyläkoordinaattori -hanke , oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 141 15.08.2016 Kunnanhallitus 148 29.08.2016 Kunnanhallitus 165 19.09.2016 Iitin kyläkoordinaattori -hanke 2017-2019, oikaisuvaatimus 755/00.01.05/2016 Kunnanhallitus 15.08.2016 141 Kyläasiain

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Lapin liitto 17.3.2017 Ohjelman edistymistilanne 9.3.2017 Valtakunnallisesti Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto ohjelma Varattu ja

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot