Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro."

Transkriptio

1 PROJEKTIKATSAUS 13 1

2 Johdanto Euroopan Unionin projektirahoituksen suuret linjat päätetään ohjelmakaudeksi kerrallaan. Edellinen ohjelmakausi alkoi v. 07 ja päättyi v. 13 lopussa. Uusi ohjelma vuosille 14 - on työn alla eikä vielä tiedetä kaikkia yksityiskohtia tulevista rahoitusmahdollisuuksi sta. Kaikki rahastot huomioon ottaen käytettävissä olevat varat tulevat jonki n verran vähenemään eivätkä tukiprosentit ainakaan kasva. Pyrkimyksenä on hankebyrokratian vähentämi nen, mutta aika näyttää onnistutaanko siinä. Tähän mennessä ei ole onnistuttu. Vuodesta 14 muodostuu hankkeiden hakemisessa välivuosi. Parhaimmillaankin haku käynnistyy aikaisintaan vuoden lopulla. Hanketoiminta ei kuitenkaan pysähdy. Monet edellisen ohjelmakauden hankkeet jatkuvat vuoden 14 loppupuolelle ja maksatuksen saanti siirtyy usein vuodelle 15. Projektit tulevat olemaan jatkossaki n keskeisiä kehittämisen välineitä kunnan tavoitteiden saavuttamisessa - vaikkakin luultavasti lukumääräisesti vähempänä. Vuonna 14 voidaan hankkeita ryhtyä hyvissä ajoin suunnittelemaan ja valmistelemaan niin, että ne niistä tulee entistä laadukkaampia. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää hankkeiden arviointiin ja jatkotoimenpi teisiin hankkeiden päätyttyä. Tähän projektikatsaukseen on koottu kehittämishankkeet, joissa Sodankylän kunta on ollut mukana v. 13 ja käyttänyt niihin varojaan tai työpanosta. Mukana on siten myös vuoden alussa päättyneet ja loppuvuodesta käynnistyneet hankkeet. Projektitoiminnan tulee olla avointa ja tiedot hankkeista kaikkien kuntalaisten nähtävillä.sen vuoksi projektikatsaukset ovat näkyvissä Sodankylän kunnan kotisivuilla osoitteessa : Seppo Kaaretkoski maaseutupäällikkö

3 Tiivistelmä Hankkeiden määrä Sodankylän kunta on v. 13 ollut mukana kaikkiaan 46 hankkeessa. Lisäksi kunnan rahoja on mukana Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen 15 hankkeessa ja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän 2 hankkeessa. Eniten hankkeita on ollut kehittämispalveluiden vastuualueella; elinkeinopalveluiden tulosyksikössä 19 ja maaseutupalveluiden tulosyksikössä 7. Kunnan omia hankkeita oli kehittämispalveluissa yhteensä 6. Perusturvan toimiala oli mukana 7 hankkeessa. Ne ovat pääosin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pakaste2- hankkeen pieniä alahankkeita. Suurin perusturvan rahoittama hanke on Seitasäätiön hallinnoima Pohjoiset työpaikat- hanke, johon käytettiin kunnan varoja euroa. Sivistyspalveluiden toimialalla oli 11 hanketta. Ne ovat luonteeltaan toisenlaisia kuin muiden toimialojen; pieniä, avustusluonteisia ja yleensä kunnan itsensä hakemia. Teknisten palveluiden toimiala oli 13 poikkeuksellisen vahvasti hanketyössä mukana. Se rahoitti Pappilaniemen ja Pyhä-Luoston ympäristöhankkeita n eurolla. Varojen käyttö Projektiesityksistä laaditun laskelman mukaan kaikkien hankkeiden kustannusarvio on yhteensä n. 28 milj. euroa ja kunnan rahaa on näihin sidottu n euroa. Kustannusarvion suuruus johtuu siitä, että mukana on runsaasti maakunnallisia ja joitakin valtakunnallisiakin hankkeita, joista vain pieni osio ulottuu Sodankylään. Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. Kunnan omissa hankkeissa oman rahoituksen osuus on vaihdellut 5 51 prosentin välillä. Sodankylän Elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuusselvitys hankkeeseen tarvittiin kunnan rahaa vain 5 prosenttia. Pienessä Liikuntariihi-hankkeessa kunnan osuus oli 51 prosenttia. Euromääräisesti eniten kunnan varoja käytettiin Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus hankkeeseen 28 7 v. 13. Koko hankeajalta kunnan osuus on , mikä on 40 prosenttia koko hankkeen kustannuksista. Kunnan hallintokuntien nettomenot v. 13 olivat projektiesityksistä laskien Vastaava summa v. 12 oli Kustannusten nousu selittyy teknisen toimialan hankkeilla, joita ei 3

4 ollut edellisenä vuonna. Pohjoisimman Lapin Leader -yhdistykselle on maksettu asukasluvun mukaisesti ja Pohjois-Lapin kuntayhtymän hankkeisiin Kunnan kokonaismenot projektitoimintaan olivat v. 13 yhteensä Vastaava summa v. 12 oli Projektit toimialoittain kpl kunnan nettokustannukset 13 Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yhteensä Pohjoisimman Lapin Leader ry ,68 Pohjois-Lapin kuntayhtymä ,10 Kaikki yhteensä ,78

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut 7 AGM prestudu 9 Eiscat3D 11 Elämää Sompioon kyliin 13 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 15 Golden Geopark of Lapland 17 Green Care Lappi 19 Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi 21 Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä 23 Lapland The North of Finland imagomarkkinointi 25 LEO Lapin osaamiskeskus 27 Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin 29 kuivaaminen koiranrehuksi Lokan ja Siltaharjun kalasatamien hygieniaolosuhteiden kehittäminen 31 Matkailukoulutuksen sateenkaari 33 Seudulliset yrityspalvelut 35 Siltaharjun kalasatamien pakastekontti 37 Sodankylän elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus 39 Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus 41 TUMA Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointi 43 Turismista tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushan. ammattikalastajille II 45 Maaseutupalvelut 47 Jätteestä hyötykäyttöön 49 Lapin energianeuvonta 51 Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatio 53 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 55 Lapin metsäkoulutus ja neuvonta 57 Muutoksessa mukana Lappi 59 Salkunsiirto maaseudulla 61 PERUSTURVAPALVELUT 63 Ikäehyt Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 65 Ikäihminen toimijana 67 Kylässä hyvä kotona paras 69 PaKaste 2 jatkohankkeen työskentelytaso 71 Pakaste 2 Seniorisyynit 73 Pakaste 2 Vanhustyö 75 Pohjoiset työpaikat 77 5

6 SIVISTYSPALVELUT 79 Comenius 81 KKI Körmyjen kiekko 83 Kielitivoli, Lapin alueverkko 85 Kokonaisvalt. nuoren tukeminen kasvun eri vaiheessa avaimena etsivään työhön 87 Kotimusiikki/ musiikkiterapiaa renkailla 89 Kulttuuritoiminnan harrastustoiminta 91 Liikuntariihi Novellin voimaa Sompiossa 99 Palvelu pelaa, asiakas osaa 101 TEKNISET PALVELUT 103 Pappilanniemen alueen ympäristöhanke 105 Pyhä-Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellyt. parantaminen 107 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY 109 al!ve koordinointi, vaihe I 111 al!ve koordinointi, vaihe II 113 Digitaaliset valmiudet 115 ESIIN! monitaiteinen ja yhteisoll. nukketeatteri-sirkus hanke maaseutukyl. nuorille 117 Järvihovin lämpöremontti 119 Kieringin kehittämishanke 121 Kokeilu kalan ilmakuivatuksesta lemmikkieläinruoaksi 123 Kylä lähtee liikkeelle- Askan tapahtuma ja kulttuurihanke 125 Laajakaista kyliin 127 Paikallisen kehittämisen vahvistaminen -PKV 129 PLL ry:n toimintaraha II (hallinto) 131 PLL ry:n toimintaraha III (hallinto) 133 Virikkeitä kyliin koordinointihanke I vaihe (hallinto) 135 Virikkeitä kyliin koordinointihanke II vaihe (alahankkeet) 137 Young Leader - Sodankylä 139 POHJOIS-LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ 141 Jäämerentien kesämatkailu 143 Jäämeren käytävän kehittäminen 145

7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut Kuntaosuus hankkeet AGM -prestudu Eiscat3D Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Golden Geopark of Lapland Green Care Lappi Kunnan omat hankeet Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä osaamis- ja palvelurakenteet Lapland The North of Finland imagomarkkinointihanke LEO Lapin osaamiskeskus Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin kuivaaminen koiranrehuksi Lokan ja Siltaharjun kalasatamien hygieniaolosuhteiden kehittäminen Matkailukoulutuksen sateenkaari Seudulliset yrityspalvelut Siltaharjun kalasatamien pakastekontti Tuma Itä-Lapin vesistömatkailun tuotteistus- ja markkinointihanke Elämää Sompion kyliin Sodankylän elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus Turismista Tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille II 7

8

9 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: AGM - prestudy Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeessa etsitään uutta toimintakonseptia, joka vahvistaisi kaivostoiminnan kehittämistä kolmikantaisen (tiede- ja tutkimusyhteisöt, julkishallinto ja yritykset) innovaatioympäristön avulla sekä loisi uudenlaisen osaamisympäristön. Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja verkottumista kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Hankkeessa on tavoitteena luoda toimintamalli, (Arctic Green Mining tutkimus-, kehitys- ja testausalusta), joka tukee yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltavalla tutkimuksella ja hyödyntää teknologiaa alueen erityisolosuhteiden mukaisesti. Ensisijaisesti testausalustaa tavoitellaan Sodankylään Oulun yliopiston erillistoimintana. Sijoituspaikkana olisi Tähtelä, jossa jo nyt toimii yliopiston erillislaitos Sodankylän Geofysiikan observatorio (SGO). Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Hakija: Sodankylän kunta Toteuttaja: Sodankylän kunta Vastuullinen johtaja: Jukka Lokka Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Yhteistyökumppanit: Oulun Yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Toteutusaika: Ohjausryhmä: Jyrki Manninen,Sodankylän Geofysiikan Observatorio Jukka Lokka, Sodankylän kunta Timo Lohi, Pohjois-lapin seutukunta Arto Julkunen, Astrock Oy Kauko Nurmela, Sodankylän kunta Projektipäällikkö: Kauko Nurmela Yhteystiedot: puh , Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

10 ELY-keskus EAKR/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu Lapin liitto ,0 Muu rahoittaja Sodankylän kunta ,0 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 13 Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen 0,6 0,6 0,6 Hankkeessa mukana olevat yritykset 0 5 Projektiin osallistuvat muut organisaatiot 15 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanke aloitettu Tällä hetkellä yhteistyöorganisaatioiden kartoitus. 14 Jatkotoimenpiteet: Sodankylän Innovaatiokeskuksen painopistealueiden valinta, organisaation rakentaminen ja yhteistyökumppaneiden etsintä. Innovaatiokeskuksen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Yrityskontaktit, uusien yritysideoiden hankkiminen ja yritysten linkittäminen Oulun innovaatioallianssin. Päivitetty

11 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: EISCAT3D-tekniikan prototyyppien kansallinen suunnitteluprojekti Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on saavuttaa matemaattisesti, ohjelmistollisesti ja elektroniikan suunnittelun kannalta tyydyttävät atk-ratkaisut, joihin EISCAT3D:n signaalinkäsittely voidaan perustaa. Työhön kuuluu prototyyppien kehittämistä SGO:n omistamiin tutkajärjestelmiin. Näin voidaan osoittaa järjestelmien toimivuus ja kenttäkelpoisuus. Kun näin on osoitettu uusien ajatusten toimivuus pienemmillä järjestelmillä, voidaan tuloksia hyödyntää uuden suuren EISCAT3D-tutkajärjestelmän toteutuksessa. Projektin tulokset julkaistaan avoimessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Näin ollen niitä voidaan hyödyntää myös muussa (mukaan lukien kaupallisessa) tutkien kehitystyössä. Tärkein tavoite on säilyttää EISCATin tutka-asema SGO:lla. Toiminnan merkittäväkin laajentaminen on mahdollista. Suorat tavoitteet SGO:n jo omistamien mittalaitteiden kehittämisessä vahvistavat SGO:n asemaa yhtenä maailman johtavista observatorioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Oulun yliopisto x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Vastuullinen johtaja: Markku Lehtinen, tutkimusprofessori Yhteistyökumppanit: EISCAT Scientific Association Ilmatieteen laitos Bahir Darin yliopisto, Etiopia ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy). Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot Englanti Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: Jyrki Manninen pj. Jussi Markkanen vpj. Veikko Virtanen Osmo Aulamo Sodankylän geofysiikan observatorio EISCAT Sodankylän kunta Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Projektipäällikkö: Yhteystiedot: Markku Postila , Projektisihteeri: Yhteystiedot: Päivitetty

12 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto Muu rahoittaja SGO Sodankylän kunta , ,5 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 1 Säilytetyt työpaikat kpl: 13 Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Sodankylän geofysiikan observatorio on rakentanut KAIRA-aseman Kilpisjärvelle Oulun yliopiston myöntämällä infrarahalla, FP7-rahoituksella, SGO:n omalla sekä tämän EAKR-projektin (työvoimakustannuksia) rahalla. KAIRAaseman laiteasennukset on saatu valmiiksi ja vastaanotin on saatu käyttökuntoon loppukesän 12 aikana. KAIRA-aseman on muiden mittalaitteiden kanssa mahdollistanut uusien tutkimusmetodien ja matemaattisten teorioiden kehittämistä tutkalaitteistoja ja - ohjelmistoja varten. Tämä tukee observatorion yhtä ydintoiminta-aluetta eli maa-aurinko vuorovaikutuksen tutkimusta ja sen yhteisvaikutuksen ymmärtämistä maan ilmakehään ja lähiavaruuteen. Hankkeessa on onnistuneesti suunniteltu ja rakennettu EISCAT_3D tutkan prototyyppi. Laitteistolla tehdyt mittaukset osoittavat EISCAT_3D konseptin toimivuuden ensimmäistä kertaa käytännössä. Hankkeessa on osoitettu onnistuneesti ohjelmistopohjaisen radiotekniikan toimivuus ja hyödyllisyys geofysiikan mittauksissa. Projektilta maksettiin SGO:n sodankyläläisille työntekijöille ja kesäharjoittelijoille palkkaa noin 210 k. SGO:hon on palkattu projektin päätyttyä tutkija koordinoimaan ja kehittämään KAIRA-aseman tutkimusta sekä hyödyntämään sen tuottamaa dataa. Jatkotoimenpiteet: Hankkeessa kehitettyjen teknologioiden ja menetelmien tieteellinen käyttö on suunniteltu tapahtuvan jatkossa yhteistyössä eri laitosten ja organisaatioiden kanssa, kuten Bahir Darin yliopisto (Etiopia), Ilmatieteen laitos, Stanford Research Institute (USA) ja EISCAT. Päivitetty

13 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Elämää Sompion kyliin -hanke Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Elämää Sompion kyliin hanke on yleishyödyllinen kylien kehittämishanke, joka on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen hanke. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama hanke ja rahoitus on saatu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kautta. Elämää Sompion kyliin -hankeen tavoitteena on Sodankylän kylien elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä uusien asukkaiden saaminen kyläalueille. Hankkeessa kartoitetaan kylien tyhjät tontit ja kiinteistöt, jotka kootaan helposti löydettävään muotoon. Hankkeessa tehdään kyliin muuttajan opas, kylien nettisivut päivitetään ja kylien tiedot palveluineen laitetaan ajan tasalle, tehdään kyliin informatiiviset opastaulut, markkinoidaan kyliä mm. osallistumalla messuille sekä tehdään opintomatka, jolla haetaan innoitusta ja ideoita oman alueen kehittämiseen. Kiinnitetään huomiota kylien viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen järjestämällä kylissä luontopolkuja, maisemakävelyitä ja talkoita. Muutamaa kylää avustetaan soveltuvin osin rakennusteknisten suunnitelmien ja kustannusarvioiden teossa koskien yhteisiä kokoontumis- ja liikuntapaikkoja. Hankkeen aikana päivitetään kyläsuunnitelmat, kerätään tietoa kunnan maaseutustrategiaa varten ja luodaan edellytyksiä tapahtumien järjestämiseen. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Sodankylän kunta Toteuttaja: Sodankylän kunta X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Maaseutupäällikkö Seppo Kaaretkoski Yhteistyökumppanit: Kylät Toteutusaika: Ohjausryhmä: Mäkitalo Arja, Sodankylän kunnanhallitus Kivilompolo Eini, Sodankylän kunta Harjula Marjo, Sodankylän kunta Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader ry Kaunisvaara Eila, Sattasen kyläseura ry Laurikainen Markku, Vaalajärven kyläyhdistys ry Rytisalo Pentti, Kelujärven kyläyhdistys ry Junttila Helena, Askan kylätoimikunta Seppo Kaaretkoski, Sodankylän kunta Projektipäällikkö: Palokangas Raija Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: Sodankylän kunta, PL 60, SODANKYLÄ Puh Päivitetty

14 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto , ,80 72 Muu rahoittaja Sodankylän kunta , ,70 18 Muut kunnat Yksityinen rahallinen Yksityinen vastikkeeton 3.499, ,50 2, , ,00 7,5 Yhteensä , ,00 Määrälliset tavoitteet ja Parantuneista palveluista hyötynyt maaseutuväestö Uudet palvelut 1 Tavoite Kylien lukumäärä, joissa hanketta toteutetaan Uusien asukkaiden lukumäärä 30 Laaditut/päivitetyt kylien kehittämissuunnitelmat Laaditut/päivitetyt ympäristön hoito/suojelu/maisemasuunnitelmat Hankkeen aikainen työllistäminen 1 1 1, Hankkeen n tiivistelmä: Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja kylien näkyvyys on lisääntynyt hankkeen toimenpiteillä. Hankkeeseen on sitoutunut yhdeksän kylää, jotka ovat Lokka, Kelujärvi, Puolakkavaara, Sattanen, Kersilö, Purnumukka, Vaalajärvi, Kierinki ja Aska. Hankkeessa on tehty nettisivut yhdeksään kylään ja muut toimenpiteet ovat tekeillä. Hankkeen pääasiallisen tiedostuskanavat kohderyhmään ovat blogi : ja kuukausittain kyliin lähetettävä uutiskirje. Jatkotoimenpiteet: Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti. Päivitetty

15 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Laaja matkailusektorin ennakointitiedontarve ja hajallaan sijaitseva ennakointitieto ja -osaaminen on tärkeää koota yhteen. Koottua ja tuotettua ennakointitietoa tulee levittää matkailutoimijoille hyödynnettävissä olevassa muodossa aluekohtaisten toimien kautta. Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -projektin tavoitteena on vastata alueelliseen matkailun ennakointitiedon tarpeeseen läheisessä yhteistyössä matkailuelinkeinon, kuntien ja alueorganisaatioiden kanssa. Projektissa tuetaan kansallisen Matkailun ennakointiverkoston toimintaa ja matkailun ennakoinnin tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden mukaista sisällöntuottamista Lapin alueella. Projektin aikana luodaan menetelmät matkailun ennakointitiedon keruuseen, analysointiin ja levittämiseen sekä rakennetaan tarkoitukseen soveltuvat informaatiokanavat ja toimintatavat. Projektissa vahvistetaan Lapissa toimivien matkailuyritysten, muiden matkailutoimijoiden sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Lapin korkeakoulukonsernin ennakointiosaamista. Projektin tavoitteita ovat ennakointitiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä ennakointiosaamisen vahvistaminen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen kuntakohtaisesti 2. Matkailun ennakoinnin sparraustoiminta: ennakointitiedon vieminen ja soveltaminen matkailualuelähtöisesti käytännön liiketoimintaan ja kehittämiseen. 3. Matkailun ennakointitiedon keruu, analysointi ja levittäminen soveltuvin tiedonvälitystavoin kunta/matkailualuekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toimenpiteinä matkailun ennakoinnin sparraustoiminta ja matkailun ennakoinnin tietopankki. 4. Matkailun ennakointitoiminnan integroiminen MTI:n ja Lapin korkeakoulukonsernin perustoimintaan (koulutus, tutkimus ja kehittäminen) Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Johan Edelheim Yhteistyökumppanit: Sodankylän kunta, Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Kolarin kunta. Kittilän kunta/kideve, Levin Matkailu Oy, Enontekiön kunta, Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry., Muonion kunta, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Lapin yliopisto Anu Valtonen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Marja Lempiäinen, Lapin matkailuopisto Leila Hurtig, LEO Sanna Tarssanen, Lapin ELY-keskus Anneli Harju-Autti, Kolarin kunta Tapio Niittyranta, Inlike Oy Janne Seurujärvi Projektipäällikkö: Sanna Kyyrä Yhteystiedot: Projektisihteeri: Laila Kuvaja Yhteystiedot: Päivitetty

16 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin (EAKR) liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,63 Muut kunnat ,05 Yksityinen ,7 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 0 Säilytetyt työpaikat kpl: 0 Syntyneet yritykset kpl: 0 Säilytetyt yritykset kpl: 0 Hankkeen aikainen työllistäminen: henkilötyövuotta 0 0,65 2,15 2,8 2,6 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä (tilanne ): Matkailun ennakoinnin sparraustoimintaa on toteutettu 10 Lapin kunnan alueella, mukaan lukien Sodankylä, jossa on työstetty Sodankylän keskustan matkailukehittämistä viiden ennakointisparraustapaamisen aikana. Matkailun ennakoinnin tietopankki on avattu osoitteessa matkailu.org. Samassa osoitteessa on julkaistu myös ensimmäinen versio projektissa tuotetusta Matkailun ennakoinnin oppaasta. Opasta tullaan täydentämään monipuolisesti aikana sparrauksista saatujen kokemusten sekä käyttäjäpalautteen avulla. Matkailun aluetalousvaikuttavuus on selvitetty 12 Lapin kunnan alueella ja tulokset on julkaistu sekä sähköisenä ja painettuna raporttina että visuaalisesti infograafien muodossa Matkailun ennakoinnin tietopankissa. Projektin toimintaa on integroitu vahvasti osaksi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintaa. Jatkotoimenpiteet: Päivitetty

17 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Golden Geopark of Lapland Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Hankkeen tavoitteena on valmistella hakemus European Geoparks Networkin (EGN) jäsenyyden saamiseksi. Hankkeessa selvitetään, kartoitetaan ja kirjataan geopuiston tuntomerkit, geologinen perintö ja geologinen luonnonsuojelu. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma puistolle. Hankkeessa määritellään hakemusta varten myös syyt ja perustelut European Geoparks ja Global Geoparks -verkostoihin (Networks) liittymiselle, sekä laaditaan vaadittava itsearviointi. Tuloksena on hankehakemus Geoparks -verkostoon, tai vaihtoehtoisesti perusteltu päätös siitä, ettei jäsenyyttä haeta. Hankkeen avulla pyritään kartoittamaan, taustoittamaan ja merkitsemään luonto- ja kulttuurimatkailukohteet siten, että voidaan jättää hakemus European Geoparks -verkostoon. Verkoston jäsenyydellä alue saa merkittävän statuksen Unescon siipien suojissa ja sitä kautta näkyvyyttä, markkinointilisäarvoa ja kilpailuetua matkailualueiden joukossa. Lisäksi Geopark tulee tukemaan ja lisäämään etenkin kesämatkailussa kaivattuja rakenteita ja palveluja. Pohjois-Lapin alueella on vahva kultahistorian perinne, jonka hyödyntäminen matkailussa on ollut vielä puutteellista. Hanke tukee myös Lapin matkailustrategian painopisteitä etenkin kesämatkailun ja tuotteiden kehittämisen osalta. Hankkeessa kartoitetaan kohteet (sites), merkitään karttaan, inventoidaan ja taustoitetaan tarvittaessa. Hanke esitellään verkostolle syyskuussa kansainvälisessä Geoparks-verkoston konferenssissa Italiassa. Hankkeessa laaditaan hakemus verkoston jäseneksi, pidetään loppuseminaari ja esitellään tulokset yleisölle. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Elinkeinot & kehitys Nordica Vastuullinen johtaja: Janne Seurujärvi Yhteistyökumppanit: Inarin kunta, Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: Anu Avaskari, Elinkeinot & kehitys Nordica Marjo Harjula, Sodankylän kunta Jyrki Tolonen, Metsähallitus Teuvo Katajamaa, Inari-Saariselkä Matkailu Oy Antti Peronius, Lapin Kullankaivajain liitto Peter Johansson, Geologian tutkimuskeskus Projektipäällikkö: Venla Karkola Yhteystiedot: Puhelin: , sähköposti: Projektisihteeri: - Yhteystiedot: Päivitetty

18 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma 13 yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto % Muu rahoittaja Sodankylän kunta Muut kunnat (Inarin kunta) % % Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite 13 Syntyneet työpaikat kpl: 2 Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen 1 1 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Hankkeessa selvitetään, kartoitetaan ja kirjataan geopuiston tuntomerkit, geologinen perintö ja geologinen luonnonsuojelu. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma puistolle. Hankkeessa määritellään hakemusta varten myös syyt ja perustelut European Geoparks ja Global Geoparks - verkostoihin (Networks) liittymiselle, sekä laaditaan vaadittava itsearviointi. Tuloksena on hankehakemus Geoparks -verkostoon, tai vaihtoehtoisesti perusteltu päätös siitä, ettei jäsenyyttä haeta. Pysyväksi jää geopuisto palveluineen, jäsenyys kansainvälisessä verkostossa. Jatkotoimenpiteet: Toimintaa jatketaan kansainvälisen geopuisto-verkoston ohjeiden ja vaadittujen standardien mukaisesti verkoston jäsenenä. Toimintaa kehitetään edelleen alueen matkailupalvelujen ja yritystoiminnan edistämiseksi. Päivitetty

19 PROJEKTIN ESITTELY Projektin nimi: Green Care Lappi - hanke/ Sodankylän alueryhmä Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Green Care osana lappilaisia elinkeinoja -kehityshankkeen tavoitteena on Green Care- käsitteen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen, alueellisen kehittämistoiminnan käynnistäminen, hyvien Green Care- toiminnan käytänteiden ja mallien etsiminen toiminnan kehittämiseksi, Green Care - toiminnan mallintaminen, Green Care- palvelutuotteiden syntyminen, Green Care- toiminnan kriteeristön ja laatuvaatimusten määrittely ja pysyvän Green Care- toimintatavan saavuttaminen Lapissa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteuttaja: Koko hankkeesta vastaa RAMK, aluevastaavan palvelut ostettu. Toteuttaja: Seita-säätiö/Mirka Huhta Vastuullinen johtaja: Hankkeen vastuullinen johtaja on Kerttu Oikarinen, toimialajohtaja / Ramk, Green Care Sodankylän kehittämisryhmän vastaava on Mirka Huhta. Sodankylän Green Care toiminnan yhteyshenkilö kunnassa on Seppo Kaaretkoski. Yhteistyökumppanit: Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Lapin alueen koulutusorganisaatiot, Lapin alueen yritykset, Lapin kuntatoimijoita, Lapin alueen yhdistyksiä ja säätiöitä sekä useita hankkeita ja kehitysorganisaatioita. Lisäksi yhteistyössä ovat Pohjois-Suomen Green Care hankkeet ja Green Care Finland ry sekä Voimaa-hanke. Lisätietoja Hankkeen kehittämisryhmien osalta yhteistyötä on tehty Sodankylän, Rovaniemen, Enontekiön, Utsjoen, Muonion ja Ylitornion kuntien kanssa. Kehittämisryhmät ovat olleet alueilla toiminnassa vuosina ja vuonna kehittämisryhmiä on toteutettu koko Lapin alueella jolloin yhteistyötä on tiivistetty eri kuntien toimijoitten välillä. Toteutusaika: (jatkoaikaa haetaan asti) Ohjausryhmä: Eija Harju Lapin ELY-keskus Kerttu Oikarinen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kaisa Räikkönen Lapin ammattiopisto Arja Kilpeläinen Lapin yliopisto/ Maaseutupolitiikan YTR hyvinvointialat Anu Karinen Meri- Lapin Hoiva oy/saarentienkoti oy Eeva-Liisa Karen Seita-säätiö Rainer Peltola Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)/ Lappi Luo Martti Ainonen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tarja Tammia Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Veikko Maijala, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö: Sanna Vinblad Yhteystiedot: Projektisihteeri: Kalle Santala Yhteystiedot: Päivitetty

20 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Sodankylän kunta ~ ~ 1 Muut kunnat ~ 5 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet yritykset kpl: 1 Säilytetyt ja uudet palvelut 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti: Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri toimialat. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuoden 14 loppuun asti, jolloin toiminta-aika kasvaa kaikkiaan kolmeen vuoteen. Hankkeen alussa toimet kohdistuivat hankkeen käynnistämistoimiin ja Green Care tunnettuutta eteenpäin vievien toimintojen käyntiin saattamisella. Alueellinen kehittämistyö käynnistettiin myös välittömästi ja erilaisten selvitystöiden suunnittelu aloitettiin. Hankkeen tulosten ja tuotetun tiedon välittämiseksi hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita sekä ylläpidetään internetsivuja ja facebook ryhmää. Hankkeen aikana on tuotettu eri alueille (Rovaniemi, Sodankylä, Enontekiö/Utsjoki, Ylitornio ja Muonio) Green Care kehitystyötä alueiden tarpeiden mukaisesti. Kehittämisryhmien alueilta on tuotettu selvitykset jotka julkaistaan vuoden 14 alussa. Kehittämisryhmien toiminnan kautta on alueille viety GC tietoa, järjestetty tapahtumia, verkostoiduttu, kehitetty alueen luontolähtöistä hyvinvointitoimintaa, sekä toteutettu erilaisia GC toimintamalli kokeiluja. Tulevaisuuden näkökulmia on pohdittu heikkojensignaalien avulla, ja tulevaisuuden Green Care työn jatkuvuuden takaamiseksi on ilmennyt kiinnostusta perustaa Green Care Finland ry:n alajaosto Green Care Lapland. Toiminnan mallintamista varten on myös suoritettu ulkomaan benchmarking matkat Venäjälle sekä Ruotsiin/Norjaan. Näiden avulla on myös synnytetty uusia yhteistyökuvioita ja saatu arvokasta GC tietoa hyödynnettäväksi Suomessa. Laatuasioihin on alustavasti paneuduttu ja helmikuussa 14 julkaistaan sähköinen Green Care työkirja yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kumppanuuksien ja verkostoitumisen tueksi tuotetaan hankkeessa sähköinen järjestelmä, joka julkaistaan vuoden 14 alussa. Jatkotoimenpiteet: Vuoden 13 kuluessa viimeistellään kehittämisryhmien raportoinnit ja julkaistaan dokumentit työstä. Samoin saatetaan loppuun eri alueiden kehittämisryhmiin osallistuneiden toimijoiden dokumentointi joka julkaistaan sähköisenä/kuvallisena julkaisuna vuonna 14. Julkaisut toimitetaan GC toimintaan ja julkaisuun osallistuneiden yrittäjien ja toimijoiden kuin kuntienkin käyttöön. 14 vuoden alussa käynnistetään myös GC toiminnan pysyvämpi toimintamalli, eli GC Lapland jaos, joka on GC Finland ry:n alueellinen alajaos. Tämä on ensimmäinen Suomen alueellinen alajaos. 14 vuonna kootaan myös yhteen tiedot palvelumallintamisesta ja palveluiden synnyttämisestä. Hankkeen tiedot ja selvitykset kootaan yhteen ja päivitetään internet sivut kevät/kesän 14 aikana. Hankkeen päättävät toimet ja loppuraportointi suoritetaan syksyllä 14, mikäli jatkoaika myönnetään hankkeelle. Päivitetty

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU- logot mukaan No ordinary Destination / Lapland -- The North of Finland Case 1 Lapland The North of Finland IAB Grand One 2013 seminaari 4.4.2013 Hanna-Mari Pyry Talvensaari,

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta

Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta Matkailun turvallisuus meillä ja hiukan maailmallakin Keskiyön Savotta 20. 21.6.2011 Pekka Iivari Mitä Lapissa? Muutama fakta - Lapin majoitusliikkeissä rekisteröidään vuosittain noin 2 miljoonaa yöpymistä

Lisätiedot

Matkailun turvallisuus

Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuus Matkailun turvallisuuden kehittäminen kilpailukykytekijänä Pekka Iivari 29.9.2010 Lapin matkailuparlamentti Mitä se on? Matkailun turvallisuus Käsite? Yksilötasolla jokainen meistä

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat

Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi Aluekohtaiset kehittämissuunnitelmat Metsähallituksen hanke Kansallispuistot Lapin matkailun kärkituotteiksi on toteutettu 1.8.2013-31.12.2014 Euroopan

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun kehitys 2009-2010 ja matkailustrategia 2011-2014 Matkailuparlamentti 29. 30.9.2010 Satu Luiro, Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v. 2009 Rekisteröidyt

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä

Lapin Matkailuparlamentti Inari ja Saariselkä TERVETULOA LAPIN MATKAILUPARLAMENTTIIN! 3.10.2012 Saamelaisten kulttuurikeskus Sajos, Inari 4.10.2012 Santa s Hotel auditorio, Saariselkä LAPPI AITOA JA ALKUPERÄISTÄ Saamelaiskulttuuri matkailussa, lappilainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018. Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Lapin matkailun kehitys ja strategia 2015-2018 Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto ONNEKSI OLKOON! Lapin matkailuparlamentti 50 vuotta! Vuonna 1965: Monipuoliselle matkailukeskukselle asetettavat

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Alkoholi ja väkivalta seminaari Rovaniemi 6.11.2013 Seppo Lehto Pelastusylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto 1 Jaana

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Perustettu syksyllä 2011 Toiminta-alue Lapin maakunta

Perustettu syksyllä 2011 Toiminta-alue Lapin maakunta Perustettu syksyllä 2011 Toiminta-alue Lapin maakunta Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa matkailualalla toimivien yrittäjien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot