SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT"

Transkriptio

1 PROJEKTIKATSAUS 2012

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 7 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut projektiluettelo 9 Eiscat3D 11 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 13 Green Care Lappi 15 Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä 17 Lapland The North of Finland imagomarkkinointi 19 Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin kuivaaminen koiranrehuksi 21 Matkailukoulutuksen sateenkaari 23 Pyhä Luoston luonto ja kulttuurikeskuksen näyttely ja toimintamalli 25 Seudulliset yrityspalvelut 27 Sodankylän elintarvike ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus 29 Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus 31 TUMA Itä Lapin vesistömatkailun tuotteistus ja markkinointi 33 Turismista tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille II 35 Viestivä kuntayhteisö on hyvinvoiva työyhteisö 37 Virtavesikalastukseen soveltuvan rysän kehittäminen Sodankylän ammattikalastajille 39 Maaseutupalvelut projektiluettelo 41 Elämää Sompion kyliin 43 Geokulma 45 Lapin energianeuvonta 47 Lapin maaseudun bioenergian alueellinen koordinaatio 49 Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa 51 Lapin metsäkoulutus ja neuvonta 53 Muutoksessa mukana Lappi 55 Poronhoitajien työhyvinvointi 57 Salkunsiirto maaseudulla 59

4 PERUSTURVAPALVELUT projektiluettelo 61 Ikäehyt Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 63 Kylässä hyvä kotona paras 65 Pakaste 2 Ennalta ehkäisevä ote 2 tyypin Diabetekseen 67 Pakaste 2 Kiireellinen ja kiireetön hoito toimivaksi Sodankylän terveyskeskuksessa 69 Pakaste 2 Työskentelytaso 71 Pakaste 2 Seniorisyynit 73 Pakaste 2 Vanhustyö 75 Pohjoiset työpaikat 77 SIVISTYSPALVELUT projektiluettelo 79 Comenius 81 KKI Körmyjen kiekko 83 Kokonaisvaltainen nuoren tukeminen kasvun eri vaiheessa avaimena etsivään työhön 85 Kotimusiikki/ musiikkiterapiaa renkailla 87 Kotiseutumuseon näyttely (Museotoimikunta) 89 Kulttuurirakka 91 Kulttuuritoiminnan harrastustoiminta 93 Liikuntariihi 95 Lukuelämyksiä kaikelle kansalle 97 Luova koulukirjasto Rekastako uuden ajan kirjasto? 103 Slämärit 105 Sompiosta kajahtaa: Kirjasto maailman kartalle 107 TEKNISET PALVELUT projektiluettelo 109 Kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi 111 POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY projektiluettelo 113 Digitaaliset valmiudet 115 Harvaan asuttujen alueiden palvelutuotantomalli 117 Järvihovin lämpöremontti 119 Kehittyvät kylät koordinointi 121 Kehittyvät kylät koordinointi II vaihe 123

5 Kieringin kehittämishanke 125 Laajakaista kyliin 127 Paikallisen kehittämisen vahvistaminen PKV 129 PLL ry:n toimintaraha II (hallinto) 131 Virikkeitä kyliin koordinointihanke I vaihe (hallinto) 133 Virikkeitä kyliin koordinointihanke II vaihe (alahankkeet) 135 Yhteistyöllä yrittäjyyteen 137 POHJOIS LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ projektiluettelo 139 Jäämeren käytävän kehittäminen 141 Pohjois Lapin KOKO Preproject railway Rovaniemi Kirkenes 145

6

7 Tiivistelmä Hankkeiden määrä Sodankylän kunta on vuonna 2012 ollut mukana kaikkiaan 47 hankkeessa. Lisäksi kunnan varoja on käytetty Pohjoisimman Lapin Leader yhdistyksen 12 hankkeeseen ja Pohjois Lapin kuntayhtymän 3 hankkeeseen. Eniten hankkeita on kehittämispalveluiden vastuualueella 24; elinkeinopalveluiden tulosyksikössä 15 ja maaseutupalveluiden tulosyksikössä 9. Näistä 6 on kunnan omaa hanketta ja muut ovat ns. kuntaosuushankkeita, jotka ovat jonkun muun organisaation hakemia ja kunta osallistuu niihin rahallisesti tai työpanoksella. Perusturvan toimiala oli mukana 8 hankkeessa. Ne ovat pääosin Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pakaste 2 hankkeen pieniä alahankkeita ja siksi niihin ei ole tarvittu erikseen kuntaosuutta. Tällaiset hankkeet ovat kuitenkin tärkeä osa toimialan kehitystyötä. Suurin yksittäinen perusturvan rahoittama hanke on Seitasäätiön hallinnoima Pohjoiset työpaikat hanke, johon käytettiin kunnan varoja n euroa. Sivistyspalveluiden hankkeet (14) ovat kaikki kunnan hakemia pieniä avustusluonteisia hankkeita. Ne antavat hyvän kuvan siitä, millaista aktivointi ja kehittämistyötä toimialalla tehdään ja millä resursseilla. Teknisten palveluiden toimi alalla osallistuttiin yhteen Ely keskuksen hankkeeseen: Kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi. Hankkeella kunnostettiin museoalueen rakennuksia ja pihapiiriä sekä laadittiin ohjekortisto siitä, miten kulttuuriympäristön eri osa alueita tulisi hoitaa. Varojen käyttö Projektiesityksistä laaditun laskelman mukaan kaikkien hankkeiden kustannusarvio on yhteensä n. 26 milj. euroa ja kunnan rahaa näihin on sidottu n euroa. Kustannusarvion suuruutta selittää se, että mukana on valtakunnallisia hankkeita, joista vain pieni lonkero ulottuu Sodankylään ja kunnan maksuosuus on sen mukainen. Hankkeiden kestoaika vaihtelee yleensä 1 3 vuoteen, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. Kunnan omissa hankkeissa oman rahoituksen vaihteluraja on ollut 10 54,4 prosenttia. Turismista tuloa II hankkeessa se on 10 ja Viestivä kuntayhteisö on hyvinvoiva työyhteisö hankkeessa 54.4 prosenttia. Kunnan hallintokuntien nettomenot v ovat projektiesityksistä laskien euroa. Lisäksi Leaderille on maksettu asukasluvun mukaisesti projektitoimintaan käytettäväksi euroa. 7

8 Sodankylän osuus kuntayhtymän menoista on 53 prosenttia, jolloin Sodankylän osuudeksi projektimenoista jää euroa. Kunnan kokonaismenot projektitoimintaan v ovat yhteensä Projektit toimialoittain rahoitussuunnitelman mukaan kpl Sodankylän kunnan nettokust Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut 1 0 Yhteensä Pohjoisimman Lapin Leader ry Pohjois Lapin kuntayhtymä Kaikki Yhteensä

9 KEHITTÄMISPALVELUT Elinkeinopalvelut Projektiluettelo Kuntaosuus hankkeet Eiscat3D Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Green Care Lappi Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä osaamis ja palvelurakenteet Lapland The North of Finland imagomarkkinointihanke Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin kuivaaminen koiranrehuksi Matkailukoulutuksen sateenkaari Pyhä Luoston luonto ja kulttuurikeskuksen näyttely ja toimintamalli Seudulliset yrityspalvelut Tuma Itä Lapin vesistömatkailun tuotteistus ja markkinointihanke Kunnan omat hankeet Sodankylän elintarvike ja luonnontuotealan yrittäjyyden toteutettavuus Sodankylästä kaivosteollisuuden palvelukeskus Turismista Tuloja Sodankylän kalastusmatkailun koulutushanke ammattikalastajille II Viestivä kuntayhteisö on hyvinvoiva työyhteisö Virtavesikalastukseen soveltuvan rysän kehittäminen Sodankylän ammattikalastajille 9

10 10

11 Projektin nimi: EISCAT3D-tekniikan prototyyppien kansallinen suunnitteluprojekti Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on saavuttaa matemaattisesti, ohjelmistollisesti ja elektroniikan suunnittelun kannalta tyydyttävät atk-ratkaisut, joihin EISCAT3D:n signaalinkäsittely voidaan perustaa. Työhön kuuluu prototyyppien kehittämistä SGO:n omistamiin tutkajärjestelmiin. Näin voidaan osoittaa järjestelmien toimivuus ja kenttäkelpoisuus. Kun näin on osoitettu uusien ajatusten toimivuus pienemmillä järjestelmillä, voidaan tuloksia hyödyntää uuden suuren EISCAT3D-tutkajärjestelmän toteutuksessa. Projektin tulokset julkaistaan avoimessa tieteellisessä kirjallisuudessa. Näin ollen niitä voidaan hyödyntää myös muussa (mukaan lukien kaupallisessa) tutkien kehitystyössä. Tärkein tavoite on säilyttää EISCATin tutka-asema SGO:lla. Toiminnan merkittäväkin laajentaminen on mahdollista. Suorat tavoitteet SGO:n jo omistamien mittalaitteiden kehittämisessä vahvistavat SGO:n asemaa yhtenä maailman johtavista observatorioista. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut Hakija: Oulun yliopisto x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio Vastuullinen johtaja: Markku Lehtinen, tutkimusprofessori Yhteistyökumppanit: EISCAT Scientific Association Rutherford-Appleton Laboratory, Didcot Englanti Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Sodankylän kunta Toteutusaika: Ohjausryhmä: EISCAT, Ilmatieteen laitos, Sodankylän kunta, Inversio-ongelmien huippuyksikkö Projektipäällikkö: Yhteystiedot: Markku Lehtinen , Projektisihteeri: Yhteystiedot: 11

12 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,5 Muut kunnat Yksityinen Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Sodankylän geofysiikan observatorio on rakentanut KAIRA-aseman Kilpisjärvelle Oulun yliopiston myöntämällä infrarahalla, FP7-rahoituksella, SGO:n omalla sekä tämän EAKR-projektin (työvoimakustannuksia) rahalla. KAIRAaseman laiteasennukset on saatu valmiiksi ja vastaanotin on saatu käyttökuntoon loppukesän 2012 aikana. Projektin tutkijat ovat tehneet havainto-ohjelmistojen suunnittelu- ja koodaustöitä. Syksyllä he ovat testanneet ohjelmien toimivuutta KAIRA-aseman vastaanottimella. EISCAT-mittauksen vastaanotto onnistui ensimmäistä kertaa syyskuussa Samalla on nähty ensimmäiset ionosondityyppiset kaiut sekä meteorikaikuja. Projektin tutkijat ovat myös suunnitelleet ja toteuttaneet R-kielellä kirjoitetun kaksiulotteisen ionosfääritomografianmalliohjelmiston. Ohjelmistoa on käytetty beacon-satelliittivastaanottimilla kerätyn datan analysointiin ja saatu aikaiseksi tomografisia rekonstruktioita. Jatkotoimenpiteet: Täysimittainen osallistuminen Suomen EISCAT-kampanjaan joulukuussa Meteori- ionosondi- ja riometrisovellutusten kehittäminen keväällä

13 Projektin nimi: Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Laaja matkailusektorin ennakointitiedontarve ja hajallaan sijaitseva ennakointitieto ja -osaaminen on tärkeää koota yhteen. Koottua ja tuotettua ennakointitietoa tulee levittää matkailutoimijoille hyödynnettävissä olevassa muodossa aluekohtaisten toimien kautta. Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -projektin tavoitteena on vastata alueelliseen matkailun ennakointitiedon tarpeeseen läheisessä yhteistyössä matkailuelinkeinon, kuntien ja alueorganisaatioiden kanssa. Projektissa tuetaan kansallisen Matkailun ennakointiverkoston toimintaa ja matkailun ennakoinnin tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden mukaista sisällöntuottamista Lapin alueella. Projektin aikana luodaan menetelmät matkailun ennakointitiedon keruuseen, analysointiin ja levittämiseen sekä rakennetaan tarkoitukseen soveltuvat informaatiokanavat ja toimintatavat. Projektissa vahvistetaan Lapissa toimivien matkailuyritysten, muiden matkailutoimijoiden sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Lapin korkeakoulukonsernin ennakointiosaamista. Projektin tavoitteita ovat ennakointitiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä ennakointiosaamisen vahvistaminen. Projektin keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen kuntakohtaisesti 2. Matkailun ennakoinnin sparraustoiminta: ennakointitiedon vieminen ja soveltaminen matkailualuelähtöisesti käytännön liiketoimintaan ja kehittämiseen. 3. Matkailun ennakointitiedon keruu, analysointi ja levittäminen soveltuvin tiedonvälitystavoin kunta/matkailualuekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toimenpiteinä matkailun ennakoinnin sparraustoiminta ja matkailun ennakoinnin tietopankki. 4. Matkailun ennakointitoiminnan integroiminen MTI:n ja Lapin korkeakoulukonsernin perustoimintaan (koulutus, tutkimus ja kehittäminen) Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Johan Edelheim Yhteistyökumppanit: Sodankylän kunta, Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Ranuan kunta, Kolarin kunta. Kittilän kunta/kideve, Levin Matkailu Oy, Enontekiön kunta, Utsjoen kunta, Inarin kunta, Sallan kunta, Tunturi-Lapin Kehitys ry., Muonion kunta, Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteutusaika: Ohjausryhmä: Lapin yliopisto Anu Valtonen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Marja Lempiäinen, Lapin matkailuopisto Leila Hurtig, LEO Sanna Tarssanen, Lapin ELY-keskus Anneli Harju-Autti, Kolarin kunta Tapio Niittyranta, Inlike Oy Janne Seurujärvi Projektipäällikkö: Sanna Kyyrä Yhteystiedot: Projektisihteeri: Laila Kuvaja Yhteystiedot:

14 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus Lapin (EAKR) liitto Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta ,6 Muut kunnat ,2 Yksityinen ,7 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: 0 Säilytetyt työpaikat kpl: 0 Syntyneet yritykset kpl: 0 Säilytetyt yritykset kpl: 0 Hankkeen aikainen työllistäminen 0 Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä (tilanne ): Matkailun ennakoinnin sparraustoimintaa on toteutettu 10 Lapin kunnan alueella, mukaan lukien Sodankylä, jossa on työstetty Sodankylän keskustan matkailukehittämistä viiden ennakointisparraustapaamisen aikana. Matkailun ennakoinnin tietopankki on avattu osoitteessa matkailu.org. Samassa osoitteessa on julkaistu myös ensimmäinen versio projektissa tuotetusta Matkailun ennakoinnin oppaasta. Opasta tullaan täydentämään monipuolisesti kevään 2013 aikana sparrauksista saatujen kokemusten sekä käyttäjäpalautteen avulla. Matkailun aluetalousvaikutusselvitysten työstäminen 12 Lapin kunnan alueella on aloitettu, tulokset julkistetaan maaliskuussa Projektin toimintaa on integroitu vahvasti osaksi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintaa. Jatkotoimenpiteet: 14

15 Projektin nimi: Green Care Lappi - hanke/ Sodankylän alueryhmä Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Green Care osana lappilaisia elinkeinoja -kehityshankkeen tavoitteena on Green Care- käsitteen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen, alueellisen kehittämistoiminnan käynnistäminen, hyvien Green Care- toiminnan käytänteiden ja mallien etsiminen toiminnan kehittämiseksi, Green Care - toiminnan mallintaminen, Green Care- palvelutuotteiden syntyminen, Green Care- toiminnan kriteeristön ja laatuvaatimusten määrittely ja pysyvän Green Care- toimintatavan saavuttaminen Lapissa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen ammattikorkeakoulu Toteuttaja: Koko hankkeesta vastaa RAMK, aluevastaavan palvelut ostettu. Toteuttaja: Seita-säätiö/Mirka Huhta Vastuullinen johtaja: Hankkeen vastuullinen johtaja on Kerttu Oikarinen, toimialajohtaja / Ramk, Green Care Sodankylän kehittämisryhmän vastaava on Mirka Huhta. Yhteistyökumppanit: Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm. Lapin alueen koulutusorganisaatiot, Lapin alueen yritykset, Lapin kuntatoimijoita, Lapin alueen yhdistyksiä ja säätiöitä sekä useita hankkeita ja kehitysorganisaatioita. Lisäksi yhteistyössä ovat Pohjois-Suomen Green Care hankkeet ja Green Care Finland ry sekä Voimaa-hanke. Lisätietoja Toteutusaika: Ohjausryhmä: Eija Harju Lapin ELY-keskus Kerttu Oikarinen Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kaisa Räikkönen Lapin ammattiopisto Arja Kilpeläinen Lapin yliopisto/ Maaseutupolitiikan YTR hyvinvointialat Anu Karinen Meri- Lapin Hoiva oy/saarentienkoti oy Eeva-Liisa Karen Seita-säätiö Rainer Peltola Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)/ Lappi Luo Martti Ainonen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tarja Tammia Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Projektipäällikkö: Sanna Vinblad Yhteystiedot: Projektisuunnittelija: Marju Määttä Yhteystiedot:

16 ELY-keskus Eu/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ~94 Sodankylän kunta ~ 1 Muut kunnat ~ 5 Kuntarahoitus yhteensä ~6 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite yhteensä Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: 1 Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset säilytetyt ja uudet palvelut 5 Hankkeen n tiivistelmä: Hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti: Green Care Lappi hanketta hallinnoi Rovaniemen ammattikorkeakoulu - hyvinvointialat. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri toimialat. Hanke sai rahoituksen Lapin ELY-keskukselta, lisäksi hanketta rahoittaa Lapin kunnista Sodankylä, Rovaniemi, Muonio, Enontekiö, Utsjoki ja Ylitornio. Hankkeen toiminta aika on 2,5 vuotta ( ) ja toiminta-alueena on Lappi. Hankkeen alussa toimet kohdistuivat hankkeen käynnistämistoimiin ja Green Care tunnettuutta eteenpäin vievien toimintojen käyntiin saattamisella. Alueellinen kehittämistyö käynnistettiin myös välittömästi ja erilaisten selvitystöiden suunnittelu aloitettiin. Hankkeen tulosten ja tuotetun tiedon välittämiseksi hankkeessa kirjoitetaan artikkeleita sekä ylläpidetään internetsivuja ja facebook ryhmää. Toteutuksessa on edetty messutilaisuuksiin osallistumiseen, kehittämisryhmien toteuttamiseen, infotilaisuuksien järjestämiseen, selvitystöiden ja tiedonhankinnan toteuttamiseen sekä erilaisten toiminta-kokeilujen suorittamiseen. Toiminnan nykytilaa ja mallintamista sekä asiakkuuksia selvitetään myös havainnointitoiminnan kautta. Erialisia palvelutuotteita synnytetään innovoinnin kautta sekä kehittämisryhmien toiminnoissa. Tulevaisuuden näkökulmia on pohdittu heikkojensignaalien avulla, ja tulevaisuuden Green Care työn jatkuvuuden takaamiseksi on ilmennyt kiinnostusta perustaa Green Care Finland ry:n alajaosto Green Care Lapland. Toiminnan mallintamista varten myös ensimmäinen ulkomaan benchmarking matka on suoritettu Venäjälle. Laatuasioihin on alustavasti paneuduttu ja Green Care määrittelystä on käyty keskustelua. Hankkeen vahvana päätoimintana on ollut alueellinen kehittämistyö, jota on toteutettu ensimmäisen vuoden aikana Sodankylässä, Ylitorniolla ja Enontekiö/Utsjoella. Jatkotoimenpiteet: Hanketta tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Meneillään olevien kehittämisryhmien toiminnot saatetaan loppuun sekä dokumentoidaan niiden toiminta ja tulokset. Lisäksi käynnistetään tulevien kehittämisryhmien toiminnot. Vuoden 2013 alusta käynnistetään myös Lapin alueen kehittämisryhmä. Vuoden 2013 aikana keskitytään vihreiden palvelutuotteiden synnyttämiseen ja Green Care toiminnan kriteeristön ja laatuvaatimusten kartoittamiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2013 tuotetaan myös julkaisuja. Hankkeen toimenpiteisiin liittyvää toista benchmarking matkaa ryhdytään järjestelemään. Hyvien käytänteiden mallintamistyötä jatketaan ja selvitetään hyviä toimintatapoja, muun muassa toiminnallisilla testauksilla. 16

17 Projektin nimi: LAPIN MATKAILUN TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ OSAAMIS- JA PALVELURAKENTEET Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Matkailuelinkeinon häiriöttömän toiminnan tukeminen. Kehittää matkailun turvallisuutta Pyhä-Luoston matkailualueella. Monialainen verkostoituminen, teematilaisuudet Pyhä-Luostolla. Yrityssparraus turvallisuuden kehittämiseksi. Matkailualuekohtaisen turvallisuussuunnitelman (käytännönläheinen työkalu) kehittäminen. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti Toteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti Vastuullinen johtaja: Johan Edelheim, johtaja Yhteistyökumppanit: Lapin 11 kuntaa, 52 matkailualan yritystä, Lapin pelastuslaitos, Lapin Sairaanhoitopiiri, Lapin AVI, Lapin liitto, ELY-keskus, Metsähallitus, Rikospäivystys, SPR/VAPEPA, Liikenneturva, Poliisi, Tulli Toteutusaika: 4/2011-3/2013 Ohjausryhmä: Lapin AVI Seppo Lehto, Pelkosenniemen kunta Marko Poikela (Tapio Rautiainen), Rovaniemen kaupunki Kari Tiermas, Matkalla Sallaan ry Paula Aspholm-Heinonen, Lapin Safarit Rami Korhonen, Lapin urheiluopisto Ritva Pekkala, MTI Matti Liimatta Projektipäällikkö: Eija Raasakka Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: 17

18 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ELY-keskus EAKR/valtio Lapin liitto ,9 Laskennallinen ,8 Sodankylän kunta ,5 Muut kunnat ,6 Yksityinen ,2 Yhteensä Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Teematilaisuudet: Pyhä-Luostolla 3 kpl riskien hallinta, osallistujia 28., Turvallisuussuunnittelu yhteinen turvallisuussuunnittelu osallistujia 12, Turvallisuusjohtaminen 6.9. osallistujia 19 Yrityssparraukset: aihe dokumentointi ja riskien hallinta Matkailualueen turvallisuussuunnitelma: yksittäisiä haastatteluja alueella (kevät) ja ryhmätapaamisia (syksy), Pyhä- Luoston turvallisuustyöryhmä perustettu, vuosittaisia toimenpiteitä suunnitellaan. Aittakurulle oma turvallisuussuunnittelu v 2012 lopussa. Jatkotoimenpiteet: Hankkeelle haetaan rahoittajalta jatkoaikaa 9/2013: syynä 1) kolmas yrityssparraus kokonaan v ) turvallisuussuunnitelmien työstäminen jatkuu. Jatkoaika toteutetaan nykyisen budjetin puitteissa. Teematilaisuudet: keväällä 2013 vielä yksi, aiheena turvallisuussuunnitelmien hyväksyminen sekä yksi yhteinen harjoitus. Yrityssparraukset: keväällä/alku kesästä turvallisuuden jalkauttaminen yrityksessä Matkailualueen turvallisuussuunnitelma: viimeistely alkuvuodesta 2013, yhdistäminen kunnan turvallisuussuunnitelmaan. Jatkohanke on saanut rahoituksen ja siinä tehdään turvallisuusnormisto, jolla matkailuyritykset voivat todentaa turvallisuuden lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset lisäykset. Lisäksi hankkeen tavoite on verkoston pysyvyyden mallintaminen. 18

19 Projektin nimi: Lapland The North of Finland imagomarkkinointihanke Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Imagomarkkinointihankkeen päätehtävänä on Lapland The North of Finland imagon vahvistaminen valituilla markkina alueilla ja sitä kautta kansainvälisen matkailun kasvattaminen Lapin ja Koillismaan alueella. Painotukset ovat talvessa ja kesässä tavoitteena laajentaa ja pidentää nykyisiä sesonkeja sekä kesän osalta luoda vahvaa kesämatkailuimagoa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen. Imagokampanjoinnin kohderyhmänä ovat loppukuluttajat. Hankkeen keskeiset päätavoitteet ovat: - Lapland The North of Finland (Lapin ja Koillismaan) kansainvälisen markkinatunnettuuden kehittäminen ja haluttavuuden lisääminen valituilla markkina alueilla rohkeasti erottuvalla tavalla. - Lapland The North of Finland imagon vahvistaminen osana Visit Finland maabrändiviestintää, viestin yhtenäisyyden turvaaminen sekä synergiaetujen tehokkaampi etsiminen ja hyödyntäminen yhteistyöalueen ja MEKin välisessä yhteistyössä - Imagomarkkinoinnin toteuttaminen erityisesti internetin ja sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödyntämällä. - Saavutettavuuden kehittäminen suunnitelmallisella yhteismarkkinoinnilla Finavian Lapland Airports konseptin puitteissa ja yhteistyössä matkailualueiden, matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden sekä muiden saavutettavuutta edistävien tahojen ja/tai hankkeiden kanssa. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalv elut X Hakija: Lapin liitto Perusturvapalve lut Sivistyspalvelu t Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Toteuttaja: Lapin liitto Vastuullinen johtaja: Maiju Hyry, yhteysjohtaja, Lapin liitto Yhteistyökumppanit: MEK, Finavia, matkailualueet ja keskukset Lapissa ja Koillismaalla, matkailuyrittäjät ja matkanjärjestäjät sekä lentoyhtiöt. Toteutusaika: Ohjausryhmä: ALUE LKM VARSINAINEN JÄSEN /JÄSENET VARAJÄSEN Tunturi - Lappi 2 Ari Vuorentausta, Jussi Töyrylä Kyösti Pietikäinen, Helinä Hautamäki Koillismaa 2 Kari-Jussi Aho, Juha Kuukasjärvi Henrik Karvonen Mikko Kälkäjä Pohjois-Lappi 1 Janne Seurujärvi Markku Oravainen Itä-Lappi 1 Paula Aspholm-Heimonen Juha-Pekka Tuominen Meri-Lappi 1 Susanna Koutonen Martti Ruotsalainen Rovaseutu 1 Sanna Kortelainen Tommi Hinno MEK 1 Mervi Holmén Jaakko Lehtonen Kauppakamarin 1 Rauno Posio Taija Jurmu matkailuvaliokunta pj. Finavia 1 Kimmo Holopainen Katja Siberg Lapin liitto 2 Satu Luiro, Samu Rötkönen, Maiju Hyry Projektipäällikkö: Hanna-Mari Talvensaari Yhteystiedot: Puh , Projektisihteeri: Pauliina Silven-Alamartimo Yhteystiedot: Puh , 19

20 PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu EAKR/valtio Muu rahoittaja ,5 Sodankylän kunta Muut kunnat Yhteensä , Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hanke on yleisesti koko Lapin matkailuelinkeinoa hyödyttävä, jolla on epäsuora, mutta selkeä vaikutus matkailuyritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen ja koko alueen vetovoiman lisääntymiseen. Hankkeen n tiivistelmä: Hanketta on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Imagomarkkinoinnin tuloksena yhteistyöalueen, Lapland The North of Finland, imago vahvistuu ja näkyvyys kasvaa valituilla markkina-alueilla. Tämä nostaa alueen tunnettuutta sekä kiinnostavuutta ja näkyy pitemmällä tähtäimellä ulkomaalaisten rekisteröityjen yöpymisten määrän ja matkailutulon kasvuna. Onnistumisia mitataan kampanjakohtaisesti esim. mainonnan muistettavuus ja huomioarvomittareilla, miten kampanjointi on onnistunut aktivoimaan, digitaalisten kanavien kehittymistä ja kävijämääriä sekä liikennettä ja sosiaalisen median pöhinää sekä keskustelua mitataan ja seurataan. Pidemmän aikavälin (3 vuotta) mittareina ovat mielikuvan vahvistuminen ja alueen nouseminen houkuttelevana matkailukohteena kohderyhmässä. Olemme tehneet lähtötasotutkimuksen ja tulemme tekemään vastaavan tutkimuksen 2014, jolloin näemme mitä tuloksia mielikuvan kehittymisessä olemme saavuttaneet. Jatkotoimenpiteet: Hanketta toteutetaan suunnitelman mukaisesti Imagomarkkinointikampanjoiden suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi valituilla kohdemarkkinoilla markkinointi-suunnitelman mukaisesti. Sisäinen ja ulkoinen viestintä (tiedottaminen) Suunnitelma toiminnan jatkamisesta 20

21 Projektin nimi: Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vähäarvoisen kalansaaliin kuivaaminen koiranrehuksi Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä pyritään muuttamaan kalastuksen rakennetta niin, että vähäarvoista särkikalaa voidaan vähentää vesistöstä. Pitkällä tähtäimellä kalastuksen rakenteen muuttaminen edellyttää, että vähäarvoiselle saaliille löydetään markkinat, mihin tämä hanke tähtää. Hankkeessa selvitetään mahdollisuutta kuivata särkisaalis ja hyödyntää kuivattua kalaa Lapissa toimivissa rekikoirayrityksissä koiranrehuna. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut X Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Toteuttaja: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Vastuullinen johtaja: Yhteistyökumppanit: Metsähallitus, Kemijoki Oy, Kalastusalue sekä Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos Toteutusaika: Ohjausryhmä: Projektipäällikkö: Jukka Korpivuoma Yhteystiedot: Projektisihteeri: Yhteystiedot: 21

22 ELY-keskus EAKR/valtio PROJEKTIN ESITTELY Rahoitussuunnitelma yhteensä % loppu ,40 51,3 EU/EKTR ,60 38,7 Metsähallitus 1.000,00 3 Sodankylän kunta 1.000,00 3 Kemijoki Oy 1.000,00 3 Yksityinen kalastusalue 313,00 1 Yhteensä , Määrälliset tavoitteet ja Tavoite Syntyneet työpaikat kpl: Säilytetyt työpaikat kpl: Syntyneet yritykset kpl: Säilytetyt yritykset kpl: Hankkeen aikainen työllistäminen Hankkeessa mukana olevat yritykset Hankkeen n tiivistelmä: Jatkotoimenpiteet: 22

23 Projektin nimi: Matkailukoulutuksen sateenkaari Projektin kuvaus, tavoitteet ja toimenpiteet: Lapin matkailuelinkeinoon tarvitaan enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja ammattitaitoista työvoimaa. Tähän haasteeseen voidaan vastata uudenlaisella koulutuksen järjestämisen suunnittelun ja toteuttamisen mallilla. Koulutusväylä-ajattelua ja kouluttautumisen mahdollisuuksia on kehitettävä ammatillisesta koulutuksesta kohti korkeakouluopintoja. Opiskelija voi täydentää tai laajentaa omaa osaamistaan yli tutkinto- ja koulutusorganisaation. Joustavien ja yksilöllisten koulutusväylien ja -mahdollisuuksien rakentaminen yhteistyössä työelämän ja koulutusorganisaation kanssa. Koulutusten sisältö tulee olla työelämälähtöinen ja elinkeinoa palveleva tai kehittävä. Kehitettävät koulutuskokonaisuudet ja -palvelut ovat työelämän kanssa yhdessä suunniteltuja toteutettavia oppimisympäristöjä, joissa opiskellaan, toimitaan ja hankitaan osaamista ja aluekehittäjän taitoja kukin omin tavoittein. Koulutuksen uudelleen järjestämisen mallilla sisältäen työelämälähtöisen koulutussuunnittelun ja koulutusväylä -ajattelun, tämän hankkeen tarkoituksena on erityisesti kehittää toisen asteen ammatillista matkailualan koulutusta kohtaamaan perustettavan Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin toimintaa. Yhteisen mallin ja toiminnan suunnittelu edellyttää taustalle oman koulutussuunnittelun kehittämistyön. Mille kunnan toimialalle hanke kuuluu (ruksi ruutuun): Hallinto- ja kehittämispalvelut x Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Leader Kuntayhtymä Hakija: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Toteuttaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Vastuullinen johtaja: Veli-Pekka Laukkanen Yhteistyökumppanit: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin Urheiluopisto ja Lapin ammattiopisto. Rovaniemen kaupunki, Kittilän ja Sodankylän kuntien elinkeinotoimet. Toteutusaika: Ohjausryhmä: Metsähallitus Luontopalvelut, puistonjohtaja Hely Juntunen Rovaniemen kaupunki, kulttuuripalvelupäällikkö Merja Tervo Levin Matkailu Oy, toimitusjohtaja Jussi Töyrylä tai Mikko Saarinen Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry, toiminnanhohtaja Anu Summanen Kittilän kunta, elinkeinotoimenjohtaja Katariina Kinnunen Sodankylän kunta, matkailuasiamies Marjo Harjula Lapin ammattiopisto, toimialajohtaja Eero Korhonen ELY, ylitarkastaja Marika Lindroth Rovaniemen koulutuskuntayhtymä asiantuntija, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen Projektipäällikkö: Veli-Matti Hettula Yhteystiedot: , Projektisuunnittelija / markkinointihenkilö: Ulla Koikkalainen, Yhteystiedot: , , 23

Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro.

Hankkeiden kestoaika on yleensä 1-3 vuotta, joskus pitempikin, joten vuosikustannusta em. kunnan hankkeisiin sitoma raha ei kerro. PROJEKTIKATSAUS 13 1 Johdanto Euroopan Unionin projektirahoituksen suuret linjat päätetään ohjelmakaudeksi kerrallaan. Edellinen ohjelmakausi alkoi v. 07 ja päättyi v. 13 lopussa. Uusi ohjelma vuosille

Lisätiedot

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 PROJEKTIKATSAUS 2011 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014

HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke. Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 HYPYT -hyvinvointipalveluyrittäjyys toimivaksi -hanke Loppuraportti 1.10.2011 31.12.2014 Leila Junttila, projektipäällikkö 15.12.2014 1 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS...

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009 Kertomus toiminnasta 2009 1 VISIO 2013... 3 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:... 3 ARVOT:... 3 ASIAKKAAT:... 3 Asiakastyytyväisyyden keskiarvot 2008 2009 toimialoittain... 4 Asiakastyytyväisyys 2009 kysymyksittäin...

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista Sisäinen arviointi vuonna 2013 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai maakunnan budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2013 käynnissä olleet hankkeet Kainuun liitto Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA 2008-2013 LAPIN LIITTO 2 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA ALKUSANAT...3 SANANEN PROSESSISTA...4 TIIVISTELMÄ...5 1 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA... 7 SISÄLLYS 1.1 Visio

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot