Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 789 644 Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille sijoittajille varatun markkinointiajan jälkeen. LISTALLEOTTOESITE SEP Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta Kemira GrowHow Oyj:n ( Yhtiö ) ainoa osakkeenomistaja Kemira Oyj ( Myyjä tai Kemira ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä Yhtiön osaketta ( Osake ), jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,73 euroa (ei tarkka arvo). Osakemyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti (i) Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ( Instituutiomyynti ) ja (ii) Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisömyynti ja yhdessä Instituutiomyynnin kanssa Osakemyynti ). Osakkeen myyntihinta on sama kaikille sijoittajille lukuun ottamatta Yleisömyyntiä, jossa Osakkeen myyntihinta on enintään 5,25 euroa Osakkeelta. Osakemyynnissä Myyjä on antanut Alfred Berg/ABN AMRO Rothschildille Järjestäjien (määritellään jäljempänä) puolesta oikeuden ostaa ylikysyntätilanteessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Osakkeiden myyntihinnan päättämispäivästä lukien enintään Yhtiön osaketta yllä mainittujen Osakkeiden lisäksi ( Lisäosakeoptio ). Katso Osakemyynnin järjestäminen. Yllä mainittu Osakkeiden lukumäärä ja myyntihinta ovat alustavia ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä myyntihinta (yllä sanotuin rajoituksin) voivat olla enemmän tai vähemmän kuin yllä on kuvattu. Osakemyynnissä tarjotut Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin myöhemmin jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakemyynnin yhteydessä Kemira aikoo jakaa osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä Osaketta ( Osakeosinko ). Osakeosinko yhdessä Osakemyynnin kanssa vähentää Kemiran omistuksen noin 14,9 prosenttiin Yhtiön liikkeeseenlaskemista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Katso Osakemyynnin tausta ja syyt Osakeosinko. Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Osakemyyntiä. Yhtiö on jättänyt Osakkeita koskevan listalleottohakemuksen Helsingin Pörssi Oy:lle ( Helsingin Pörssi ). Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta ja päälistalla arviolta Listalleottoesite on saatavissa myyntipaikoista, Kemira Growhow n pääkonttorista, OMX Way:sta sekä Internet-osoitteista ja Katso Osakemyynnin ehdot. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild Instituutiomyynnin pääjärjestäjä Nordea Corporate Finance Instituutiomyynnin järjestäjä ja Yleisömyynnin pääjärjestäjä

2

3 SISÄLLYS Osakemyyntiin liittyviä tietoja... ii Stabilointi... iii Yhtiö, Osakemyynnin järjestäjät ja muut asiantuntijat... iii Tulevaisuutta koskevat lausumat... iv Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja... iv Tiettyjä määriteltyjä termejä... v Yhteenveto... 1 Osakemyynnin ehdot Instituutiomyynnin ehdot Yleisömyynnin ehdot Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja Hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Osakemyynnin tausta ja syyt Kemira GrowHow n historia Toimialakatsaus Kemira GrowHow n liiketoiminta Ympäristö- ja kauppalainsäädäntö Eräitä tilintarkastamattomia yhdisteltyjä taloudellisia tietoja Eräitä tilintarkastamattomia pro forma -tilinpäätöstietoja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Myyjä Omistusrakenne Osakkeet ja osakepääoma Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Osakemyynnin järjestäminen Oikeudelliset seikat Sanasto Tilinpäätösten sisällysluettelo... F-1 Liite A: Yhteenveto Suomen kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-tilinpäätösperiaatteiden merkittävistä eroista... A-1 Liite B: Kemira GrowHow Oyj:n yhtiöjärjestys... B-1 Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä on oikeudet tuotteidensa myynnin yhteydessä käytettäviin tavaramerkkeihin tai toiminimiin. Yhtiön tavaramerkkejä ovat muun muassa GROWHOW, GROW-HOW, BOLIFOR, iseed, KEMIRA CROPCARE, KEMIRA FERTICARE, KEMIRA POWER, KEMISTAR, KYNOFOS, LORIS, MAGNUM P44 ja Y-LANNOS, jotka on rekisteröity tietyissä maissa. Yhtiö tarjoaa palvelujaan internetin kautta käyttäen verkkotunnusta Sivu i

4 OSAKEMYYNTIIN LIITTYVIÄ TIETOJA Yhtiö vastaa tähän Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Kemira vastaa tässä Listalleottoesitteessä olevista tiedoista, jotka koskevat Kemiraa, sen osakeomistusta Yhtiössä sekä Kemiran ja Kemira GrowHow n välistä suhdetta. Kemiran hallituksen parhaan ymmärryksen mukaan tämän Listalleottoesitteen edellä mainituissa kohdissa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä Kemira GrowHow Oyj:n hallitus (1) Kemira Oyj Lasse Kurkilahti Raija Arasjärvi Kaj Friman Ari-Pekka Kauppinen Esa Tirkkonen Yllä mainitun lisäksi Yhtiö, Myyjä tai Järjestäjät eivät anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Ketään ei ole valtuutettu Osakkeita myytäessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Järjestäjien hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen tai siihen perustuvat myynnit eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäväisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Kemira GrowHow n liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Järjestäjien nimenomainen tai välillinen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule sellaisina pitää. Ennen myyntiajan päättymistä Yhtiö tarvittaessa päivittää tässä Listalleottoesitteessä annettuja tietoja Suomen arvopaperimarkkinalain (495/ ) 2 luvun 3 :n asettaman velvollisuuden mukaisesti. Tämä listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/ ), Rahoitustarkastuksen määräysten sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan (diaarinumero 128/250/2004) mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (diaarinumero 125/250/2004) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa sen oikeellisuudesta. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakemyynnin ehdoista, mukaan lukien Osakemyynnin edut ja riskit. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Osakkeiden myymiselle. Yhtiö, Myyjä ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattavat niitä. Tätä Listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista myytävien Osakkeiden yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin olosuhteissa, joissa Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Siten Osakkeita saadaan tarjota ja myydä Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A -säännöksen perusteella siinä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers). (1) Yhtiön yhtiökokous on valinnut uuden hallituksen, joka aloittaa tehtävässään Osakkeiden listaamisen jälkeen. Katso Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat. ii

5 STABILOINTI Osakemyynnin yhteydessä Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild voi hyväksyä ostositoumuksia Osakkeille enemmän kuin tarjottavien Osakkeiden lukumäärä osoittaa tai tehdä kauppoja, jotka vakiinnuttavat tai pitävät Osakkeiden hinnan tasolla, joka ei muutoin julkisessa kaupankäynnissä välttämättä vallitsisi (stabilointi). Tällaisia kauppoja voidaan tehdä Helsingin Pörssissä ja muuten lain sallimissa puitteissa. Mikäli tällaisia stabilointitoimenpiteitä on tehty, voidaan tällainen Osakkeen hintaa vakiinnuttava kaupankäynti lopettaa milloin hyvänsä ja se tullaan joka tapauksessa lopettamaan 30 päivän kuluttua Osakkeiden myyntihinnan päättämispäivästä lukien. Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild voi stabilointikaupoilla myydä tai ostaa yhteensä enintään Yhtiön osaketta. Tällaisille toimenpiteille varatun ajan päättymisen jälkeen Alfred Berg julkistaa Helsingin Pörssin sääntöjen mukaisesti myytyjen ja ostettujen Osakkeiden kokonaismäärän sekä mainittujen kauppojen ylimmän, alimman ja keskihinnan. YHTIÖ, OSAKEMYYNNIN JÄRJESTÄJÄT JA MUUT ASIANTUNTIJAT Yhtiö Kemira GrowHow Oyj, Mechelininkatu 1a, Helsinki Myyjä Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, Helsinki Järjestäjät Alfred Berg Finland Oyj Abp/ABN AMRO Rothschild, Kluuvikatu 3, Helsinki Nordea Corporate Finance, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki Yhtiön tilintarkastaja KPMG Wideri Oy, Mannerheimintie 20 B, Helsinki Yhtiön ja Myyjän oikeudellinen neuvonantaja Suomessa ja kansainvälisesti White & Case LLP, Eteläranta 14, Helsinki Järjestäjien oikeudellinen neuvonantaja Suomessa Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy, Keskuskatu 7 A, Helsinki iii

6 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kohdissa Yhteenveto, Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja, Osingot ja osingonjakopolitiikka, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Toimialakatsaus ja Kemira GrowHow n liiketoiminta perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä sen tiedossa oleviin seikkoihin ja ne voivat siten olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Kemira GrowHow n todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai teollisuudenalan tulokset voivat poiketa olennaisesti verrattuna tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitettyihin tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä seikkoja ovat muun muassa: yleiset suhdannevaihtelut ja liiketoiminnan olosuhteet, raaka-aineiden ja energian hintojen vaihtelut, Kemira GrowHow n kilpailuolosuhteet, muutokset lannoitteiden ja rehufosfaattien markkinahinnoissa, Kemira GrowHow n kyky toteuttaa aiotut kustannussäästöt, muutokset ympäristö- ja kauppalainsäädännössä sekä muut tämän Listalleottoesitteen kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja mainitut asiat. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta tuloksesta. Lisäksi tämän Listalleottoesitteen kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja selvitetyt tekijät muiden Listalleottoesitteessä selvitettyjen tekijöiden ohella saattavat johtaa siihen, että Yhtiön todellinen taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos on olennaisesti erilainen kuin tulevaisuuden tapahtumia koskevissa lausumissa on kerrottu. Mikäli yksi tai useampia kuvatuista riskeistä toteutuu tai asetetut perusolettamukset osoittautuvat vääriksi, Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema voi olla olennaisesti erilainen kuin mitä tässä on kuvattu, odotettu tai arvioitu. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä se ota velvollisuudekseen päivittää tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tulevaisuuden tapahtumia koskevia lausumia ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Lisätietoja tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa Kemira GrowHow n tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin, on esitetty kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA Kemira GrowHow n konsernitilinpäätökset on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän asetuksen mukaisesti Kemira GrowHow laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden ( IFRS-säännökset ) mukaisesti vuodesta 2005 alkaen. Lisätietoja Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-säännösten tarkemmista eroavaisuuksista katso Liite A: Yhteenveto Suomen kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-tilinpäätösperiaatteiden merkittävistä eroista. Tämä Listalleottoesite sisältää Yhtiön tilintarkastamattomia yhdisteltyjä taloudellisia tietoja , 2002 ja 2003 päättyneiltä tilikausilta sekä ja 2004 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Tilintarkastamattomat yhdistellyt taloudelliset tiedot (Kemira GrowHow n liiketoiminta siten, kuin se on raportoitu Kemiran konsernitilinpäätöksissä) on kooste sellaisten Kemira-konserniin (määritellään jäljempänä) kuuluvien yhtiöiden liiketoiminta-alueesta annetuista tiedoista, jotka Kemira on julkistanut. Kemira Phosphates Oy:n, Kemira GrowHow A/S:n, Kemira GrowHow B.V:n ja Kemira Agro Pernis B.V:n tilinpäätökset on kuitenkin sisällytetty päättyneen tilikauden tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin tuloslaskelmiin ja kassavirtalaskelmiin sekä päättyneen tilikauden tilintarkastamattomaan yhdisteltyyn taseeseen, koska ne ovat ennen kyseistä ajankohtaa olleet muiden Kemira-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamia. Lisäksi Listalleottoesite sisältää Kemira GrowHow n tilintarkastamattomia pro forma -tilinpäätöstietoja päättyneeltä tilikaudelta sekä ja 2004 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty Kemira GrowHow n taloudellisen tilan havainnollistamiseksi ikään kuin Kemira GrowHow n maailmanlaajuinen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta (pois lukien Pohjois- Euroopan, Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta sekä Harjavallan tuotantolaitos) olisi erotettu Yhtiön jatkuvien liiketoimintojen ulkopuolelle ja jäänyt Kemiran omistukseen ja ikään kuin tietyt Yhtiön uudelleenrahoitus- ja pääomittamistoimenpiteet ( Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen ) olisi toteutettu kunkin tarkastelujakson alussa. Katso Kemira GrowHow n liiketoiminta Liiketoimintarakenne Lopetetut liiketoiminnot ja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen. Kemira GrowHow n muita liiketoimintoja pidetään jatkuvina liiketoimintoina. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta sekä ja 2004 päättyneiltä kuuden iv

7 kuukauden jaksoilta perustuvat Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastamattomiin tilinpäätöksiin kyseisiltä kausilta, jotka on esitetty muualla tässä Listalleottoesitteessä. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa eivätkä ne välttämättä vastaa Kemira GrowHow n liiketoiminnan todellisia tuloksia ja taloudellista asemaa, jotka olisivat toteutuneet kyseisillä ajanjaksoilla, tai Yhtiön tulevaa liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Tämä Listalleottoesite sisältää lisäksi Konsernin viralliset tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja 2003 päättyneiltä tilikausilta sekä Yhtiön viralliset tilintarkastetut tilinpäätökset , 2002 ja 2003 päättyneiltä tilikausilta. Kemira GrowHow n liiketoiminta oli jaettu syyskuuhun 2004 asti kuuteen liiketoiminta-alueeseen: Food Chain Partner, KA Nitrogen, Specialty Crop Care, Process Chemicals, Animal Nutrition ja Intermediates. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Kemira GrowHow n jatkuvat liiketoiminnot on organisoitu kahteen strategiseen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Crop Cultivation ja Industrial Solutions. Tässä Listalleottoesitteessä esitettävät tilinpäätös- ja tilastotiedot perustuvat uuteen liiketoimintayksikkörakenteeseen. Tässä Listalleottoesitteessä euro, A tai EUR ovat viittauksia Euroopan unionin ( EU ) yhteisvaluuttaan, ja dollari tai USD ovat viittauksia Yhdysvaltain valuuttaan. Arviot Kemira GrowHow ta koskevista markkinatilastoista perustuvat Kemira GrowHow n johdon arvioihin. Ellei Listalleottoesitteessä toisin mainita, lannoite- ja rehufosfaattiteollisuuteen liittyvät tiedot perustuvat riippumattomalta kaivos- ja metalliteollisuuden konsulttiyhtiö CRU International Ltd:lta ( CRU ), Industrial Fertilizer Industry Associationilta ( IFA ) ja European Fertilizer Manufacturers Associationilta ( EFMA ) peräisin oleviin tietoihin. Tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen ulkopuolisilta peräisin olevien markkina-arvioiden lähde on ilmoitettu. Kemira GrowHow ei vastaa millään tavalla tällaisten ulkopuolisten markkina-arvioiden tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Tämän Listalleottoesitteen taulukoissa esitetyt tilinpäätöstiedot ja muut tiedot on voitu pyöristää lähimpään kokonaislukuun tai desimaaliin. Siten sarakkeen lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut, mukaan lukien jaksojen väliset prosenttimuutokset, on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Ellei toisin mainita, kaikissa tässä Listalleottoesitteessä esitettävissä tiedoissa oletetaan, ettei Lisäosakeoptiota käytetä. Kemiran osakkeenomistusta koskevissa tiedoissa on osakkeiden lukumäärässä otettu huomioon Kemiran omistamat omat osakkeet. Yhtiö aikoo julkaista vuosikertomuksensa, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, päättyvästä tilikaudesta alkaen, ja osavuosikatsauksensa, joka sisältää konsernin osavuosikatsauksen, päättyvästä vuosineljänneksestä alkaen. Osavuosikatsaus päättyvältä vuosineljännekseltä julkistetaan Yhtiön pääkonttorin osoite on Mechelininkatu 1a, Helsinki, ja sen puhelinnumero on TIETTYJÄ MÄÄRITELTYJÄ TERMEJÄ Alla olevassa luettelossa esitetään tiettyjä tässä Listalleottoesitteessä käytettyjen termien määritelmiä: Baltian maat tarkoittaa Latviaa, Liettuaa ja Viroa. Benelux-maat tarkoittaa Alankomaita, Belgiaa ja Luxemburgia. EBIT tarkoittaa tulosta ennen korkoja ja veroja. EBITDA tarkoittaa tulosta ennen korkoja, veroja ja poistoja. Itä-Euroopan maat tarkoittaa Bulgariaa, Romaniaa, Ukrainaa, Valko-Venäjää ja Venäjää. Jatkuvat liiketoiminnot tarkoittaa Kemira GrowHow n muita liiketoimintoja kuin Lopetettuja liiketoimintoja. Järjestäjät tarkoittaa Alfred Berg/ABN AMRO Rothschildia ja Nordea Corporate Financea. v

8 Jäsenvaltiot tarkoittaa Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Irlantia, Isoa-Britanniaa, Italiaa, Itävaltaa, Kreikkaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Maltaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa, Ruotsia, Saksaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Suomea, Tanskaa, Tšekkiä, Unkaria ja Viroa. Kemira ja Myyjä tarkoittavat Kemira Oyj:tä, katso Myyjä. Kemira-konserni tarkoittaa Kemiraa ja sen tytäryhtiöitä. Keski-Euroopan maat tarkoittaa Puolaa, Sloveniaa, Slovakiaa, Tšekkiä ja Unkaria. kilotonni tarkoittaa tonnia. Konserni, Kemira GrowHow ja Kemira GrowHow -konserni tarkoittavat Yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä. Lopetetut liiketoiminnot ja Maailmanlaajuinen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta tarkoittavat Kemira GrowHow n maailmanlaajuista vesiliukoisten lannoitteiden liiketoimintaa (pois lukien Pohjois-Euroopan, Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta mukaanlukien Harjavallan tuotantolaitos). Länsi-Euroopan maat tarkoittaa Manner-Eurooppaa, Isoa-Britanniaa ja Irlantia. Manner-Euroopan maat tarkoittaa Benelux-maita, Espanjaa, Portugalia, Ranskaa, Tanskaa ja Saksaa. Pohjois-Euroopan maat tarkoittaa Pohjoismaita ja Baltian maita. Pohjoismaat tarkoittaa Islantia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Tanskaa. tonni tarkoittaa metrijärjestelmän tonneja (1 000 kg). Uudet jäsenvaltiot tarkoittaa Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tšekin tasavaltaa, Unkaria ja Viroa. Yhtiö tarkoittaa Kemira GrowHow Oyj:tä. WTO tarkoittaa Maailman kauppajärjestöä (World Trade Organization). Tietyt tässä Listalleottoesitteessä käytetyt lannoite- ja rehufosfaattiteollisuuden termit on määritelty kohdassa Sanasto. vi

9 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto tulee lukea yhdessä tässä Listalleottoesitteessä olevien yksityiskohtaisempien tietojen kanssa, mukaan lukien Kemira GrowHow n tilintarkastamattomat yhdistellyt taloudelliset tiedot, tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot ja Yhtiön konsernitilinpäätös. Kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja käsitellään riskitekijöitä, jotka Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon. Johdanto Kemira GrowHow on yksi Euroopan johtavista maataloudessa käytettävien lannoitteiden tuottajista, ja se keskittyy räätälöityihin lannoitusratkaisuihin. Kemira GrowHow lla on johtava markkina-asema useilla maantieteellisillä markkina-alueillaan kuten Suomessa, Tanskassa ja Baltian maissa, sekä vahva markkina-asema Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa, Pohjois-Ranskassa ja Pohjois- Saksassa. Kemira GrowHow painottaa laajassa tuotevalikoimassaan maataloudelle tarjottavia erikoislannoitetuotteita ja palveluja pääasiassa Europassa. Kemira GrowHow n päätuotteita ovat seosja typpilannoitteet, puutarha- ja erikoislannoitteet, eri teollisuudenalojen käyttämät teollisuuskemikaalit sekä eläinrehutuotteet. Kemira GrowHow (aikaisemmin Kemira Agro) on 80 viime vuoden aikana saavuttanut lannoite- ja rehufosfaattimarkkinoilla hyvän tunnettavuuden tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluja maataloudelle ja rehuteollisuudelle. Kemira GrowHow on suomalaisen Helsingin Pörssissä noteeratun kansainvälisen kemianteollisuuskonsernin, Kemiran, kokonaan omistama tytäryhtiö. Kemira GrowHow n Jatkuvat liiketoiminnot on organisoitu kahteen strategiseen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Crop Cultivation ja Industrial Solutions. Crop Cultivation -liiketoimintayksikkö keskittyy maataloudelle tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin, ja Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö keskittyy valikoitujen typpipohjaisten teollisuuskemikaalien, rehufosfaattien ja fosforihapon tuottamiseen ja myymiseen teollisuusasiakkaille. Vuonna 2003 Kemira GrowHow n Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 1 130,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 38,3 miljoonaa euroa. Kemira GrowHow n Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 576,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 40,7 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Crop Cultivation -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 467,0 miljoonaa euroa ja Industrial Solutions -liiketoimintayksikön liikevaihto 135,6 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Crop Cultivation -liiketoimintayksikön liikevoitto oli 32,9 miljoonaa ja Industrial Solutions - liiketoimintayksikön liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kemira GrowHow n palveluksessa oli yhteensä työntekijää eri puolilla maailmaa. Strategia ja keskeiset vahvuudet Kemira GrowHow n strateginen tavoite on olla johtava lannoitteiden ja lannoitteisiin liittyvien kemikaalien tarjoaja valikoiduilla markkina-alueilla Euroopassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Kemira GrowHow pyrkii olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani tarjoamalla viljelytoimintaan, eläintuotantoon sekä muille valikoiduille teollisuudenaloille räätälöityjä ja korkealuokkaisia tuotteita sekä niihin liittyviä palveluita. Tämä Kemira GrowHow n strategia perustuu Kemira GrowHow n ydinosaamisalueiden, kuten viljelytoiminnan tietotaidon, jatkuvaan kehittämiseen, ravinto- ja rehualan arvoketjun tarpeiden ymmärtämiseen, vahvan markkina-aseman hyödyntämiseen sekä kustannustehokkaaseen toimintaan. Strategiansa toteuttamiseksi Kemira GrowHow aikoo: Säilyttää ja lujittaa vahvaa asemaansa Pohjois- ja Länsi-Euroopan markkinoilla ja laajentaa toimintaansa Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla; Parantaa kannattavuuttaan kilpailukykyään kehittämällä; Keskittyä elintarvikeketjua varten kehitettäviin ratkaisuihin; Saavuttaa yhteyden viljelijöihin joko suoraan tai läheisessä yhteistyössä jakelijoiden kanssa; Keskittyä valikoituihin asiakassegmentteihin ja markkina-alueisiin teollisuudelle myytävissä tuotteissa; ja Olla aktiivinen teollisuudenalan konsolidointikehityksessä Euroopassa. 1

10 Yhtiön johdon käsityksen mukaan seuraavat keskeiset vahvuudet tukevat Kemira GrowHow n strategian toteuttamista: Vahva perusta Euroopassa; Hyvä asema Keski- ja Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla; Kilpailukykyinen raaka-aineiden hankinta sekä tehokas raaka-aineiden hankinta-, tuotanto- ja jakelulogistiikka; Syvälliseen viljelyosaamiseen perustuvat räätälöidyt lannoitteet ja ratkaisut; Kilpailukykyiset tuotantolaitokset ja -teknologia; Keskittyminen kustannustehokkuuteen sekä kannattaviin liiketoiminta-alueisiin; ja Kokenut johtoryhmä. Liiketoimintarakenne Crop Cultivation Crop Cultivation -liiketoimintayksikkö valmistaa ja markkinoi laajaa maatalouteen, kasvinviljelyyn ja puutarhanhoitoon tarkoitettua lannoitevalikoimaa sekä tarjoaa tähän liittyviä palveluja valikoiduilla Pohjois-, Länsi- ja Itä-Euroopan markkinoilla ja eräillä Euroopan ulkopuolisilla vientimarkkinoilla. Kemira GrowHow on markkinajohtaja Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa, Pohjois-Irlannissa ja Belgiassa. Lisäksi liiketoimintayksiköllä on vahva asema Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Pohjois- Ranskassa ja Pohjois-Saksassa. Crop Cultivation -liiketoimintayksikön strategiana on tarjota räätälöityjä tuotteita ja integroituja palveluja maatalousasiakkaille sekä edistää yhteistyötä koko elintarvikeketjussa. Elintarvikeketjun integroinnin taustalla olevana tavoitteena on keskittyä maataloustuottajien avustamiseen elintarviketeollisuuden yhä haastavampien vaatimusten täyttämisessä. Tähän sisältyvät maatiloille suoraan annettava neuvonta (lehdet, ohjekirjat, suorapostitukset, Internet, seminaarit ja kenttäkokeet) sekä maataloustuotannon hallintavälineiden ja viljelypalvelujen kehittäminen. Suorat yhteydet maatiloihin auttavat lisäämään Kemira GrowHow n tuotemerkkien tunnettavuutta ja kysyntää. Crop Cultivation -liiketoimintayksikkö täydentää tuotevalikoimaansa myymällä myös ulkopuolisten tuotteita. Industrial Solutions Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö on jaettu fosfaatti- ja prosessikemikaaliliiketoimintaan. Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tehokkaita tuotteita ja innovatiivisia ratkaisuja, kuten rehufosfaatteja ja happoja rehuteollisuuteen sekä erilaisia typpipohjaisia kemikaaleja ja fosforihappoa muille teollisuudenaloille. Industrial Solutions -liiketoimintayksiköllä on synergioita erityisesti tuotannossa ja hankinnassa Crop Cultivation -liiketoimintayksikön kanssa. Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö kuuluu epäorgaanisten rehufosfaattien johtaviin tuottajiin, ja se tarjoaa eläinrehuteollisuudelle laajan valikoiman korkealuokkaisia rehujen kivennäisaineita, kuten kalsiumfosfaatteja sekä natriumia ja magnesiumia sisältäviä tuotteita. Eläinrehuteollisuuden tuotteita myydään yli 80 maassa ja teollisuuskemikaaleja tuotantolaitosten läheisyydessä sijaitsevalle teollisuudelle. Industrial Solutions -liiketoimintayksikön strategiana on tuottaa lisäarvoa lannoiteliiketoiminnalle liiketoiminnan suhdannekierron aikana. Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö etsii kasvua keskittymällä valikoiduille teollisuudenaloille ja tuottamalla tätä kautta palveluita, jotka perustuvat syvälliseen asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Se hyödyntää Crop Cultivation -liiketoimintayksikön tuotanto-, hankinta- ja kehitystoimintojen kautta saavutettavia synergiaetuja. Osakemyynnin tausta Kemira GrowHow on tällä hetkellä Kemiran täysin omistama tytäryhtiö. Kemiran valitsemia ydinliiketoiminta-alueita ovat sellu- ja paperikemikaalit, vedenkäsittelykemikaalit, teollisuuskemikaalit sekä maalit ja pinnoitteet. Kemiran johto uskoo, että Kemira GrowHow n listaus Helsingin Pörssiin itsenäisenä yrityksenä, joka keskittyy maataloudessa käytettäviin lannoitetuotteisiin ja palveluihin sekä eräisiin teollisuuden kemikaaleihin, parantaa kummankin yrityksen liiketoiminnan jatkokehitysmahdollisuuksia. Kemira GrowHow on kehittänyt organisaatiotaan, oikeudellista 2

11 rakennettaan, identiteettiään ja toimintamalliaan toimiakseen tehokkaasti itsenäisenä yrityksenä. Kemira GrowHow n listaus antaa sijoittajille paremman valintamahdollisuuden heidän sijoittaessaan varojaan. Yhtiön johto uskoo Kemira GrowHow n listauksen myös parantavan kummankin yhtiön kohdalla toimintamahdollisuuksia pääomamarkkinoilla sekä lisäävän läpinäkyvyyttä. Tämän lisäksi on odotettavissa, että jakautuminen kahdeksi yhtiöksi vahvistaa kummankin strategista keskittymistä ja parantaa kummankin yhtiön edellytyksiä osallistua toimialansa tulevaan konsolidointikehitykseen. Osakemyynnin yhteydessä Kemira jakaa osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä Osaketta. Osakeosinko yhdessä Osakemyynnin kanssa tulee vähentämään Kemiran omistuksen Yhtiön liikkeeseenlasketuista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä noin 14,9 prosenttiin (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Osakemyynnin ja Kemiran osakkeenomistajille maksettavan Osakeosingon jälkeen Suomen valtio omistaa Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä 30,0 prosenttia. Suomen valtio omistaa myös edelleen 55,3 prosenttia Kemiran liikkeeseenlaskemista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 3

12 YHTEENVETO OSAKEMYYNNISTÄ Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet... Instituutiomyynti... Yleisömyynti... Lisäosakeoptio... Myyntihinta... Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden määrä... Osakkeiden luovuttamista koskeva rajoitus (Lock-up)... Myyjä tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään Osaketta, joista alustavasti Osaketta tarjotaan ostettaviksi Instituutiomyynnissä ja alustavasti Osaketta Yleisömyynnissä. Myyjä tarjoaa ostettavaksi alustavasti Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakkeita tarjotaan Instituutiomyynnissä (i) institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ja (ii) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers). Myyjä tarjoaa ostettavaksi alustavasti Osaketta yleisölle Suomessa. Myyjä on antanut Alfred Berg/ABN AMRO Rothschildille Järjestäjien puolesta oikeuden ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden myyntihinnan päättämispäivän jälkeen enintään Osaketta ( Lisäosakeoptio ). Katso Osakemyynnin järjestäminen. Myyntihinta on 4,25 5,25 euroa Osakkeelta ( Myyntihinta ). Myyntihinta on sama kaikille sijoittajille. Yleisömyynnissä Osakkeen myyntihinta ei kuitenkaan saa ylittää 5,25 euroa Osakkeelta. Yllä mainittu Osakkeiden lukumäärä ja Myyntihinta ovat alustavia ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä Myyntihinta (yllä sanotuin rajoituksin) voivat olla enemmän tai vähemmän kuin yllä on kuvattu. Liikkeeseenlaskettujen Osakkeiden maärä oli välittömästi ennen Osakemyyntiä Osakemyynti ei vaikuta liikkeeseen laskettujen Osakkeiden määrään. Yhtiö, Myyjä ja Suomen valtio ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät ilman Alfred Berg/ABN AMRO Rothschildin etukäteistä ja kirjallista suostumusta, (jonka antamista ei voida kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka alkaa Osakkeiden myyntihinnan päättämispäivänä ja päättyy 360 päivän kuluttua Osakkeiden listaamisesta Helsingin Pörssiin, laske liikkeeseen, tarjoa, lainaa, panttaa, myy, tarjoudu tai sitoudu myymään, anna optiota tai oikeutta myydä, käteissuorituksen tai muun oikeustoimen kautta, tai muutoin luovuta, suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita tai muita Yhtiön arvopapereita, jotka ovat samankaltaisia kuin Osakkeet, tai muita arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa edellä mainittuihin arvopapereihin tai jotka edustavat oikeutta saada edellä mainitun arvopaperin tai ryhdy oikeustoimeen, joka liittyy edellä mainittuihin arvopapereihin tai jolla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin Osakkeiden omistusoikeuden siirrolla. Rajoitus ei koske Osakemyynnissä myytäviä Osakkeita eikä Osakkeita, jotka myydään mikäli Lisäosakeoptio käytetään. Katso Osakemyynnin järjestäminen. 4

13 Osakkeiden listaaminen ja kaupankäynti... Osingot... Verotus... Yhtiö on jättänyt Osakkeiden listaamista koskevan hakemuksen Helsingin Pörssille. Osakkeet otetaan Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteeksi Prelistalla arviolta ja päälistalla arviolta Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden Osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin myöhemmin jaettaviin osinkoihin. Katso Osakkeet ja osakepääoma. Kohdassa Verotus esitetään lisätietoja osingoista perittävästä lähdeverosta ja tietyistä muista Osakkeiden ostamiseen liittyvistä veroseuraamuksista. Hankittavien varojen käyttö... Yhtiö ei saa mitään osuutta Myyjän Osakemyynnissä myymistä Osakkeista saatavista varoista. Katso Hankittavien varojen käyttö. Maksut ja selvitys... Instituutiomyynnissä Osakkeet maksetaan ja selvitetään arviolta Suomen arvo-osuusjärjestelmän, Euroclearin tai Clearstreamin kautta. Yleisömyynnissä Osakkeet selvitetään arviolta Suomen arvo-osuusjärjestelmän kautta. Osakkeilla on seuraavat tunnukset: ISIN-koodi: FI Kaupankäyntitunnus: KGH1V 5

14 YHTEENVETO TILINTARKASTAMATTOMISTA YHDISTELLYISTÄ TALOUDELLISISTA TIEDOISTA Kemira uudisti kesäkuussa 2002 Kemira GrowHow n oikeudellisen rakenteen vastaamaan Kemira GrowHow n operatiivista liiketoimintarakennetta. Tämän prosessin yhteydessä Kemira siirsi Kemira GrowHow lle omistuksensa tietyissä yhtiöissä. Tilintarkastamattomien yhdisteltyjen taloudellisten tietojen tarkoituksena on antaa vertailukelpoinen kuva Kemira GrowHow n liiketoiminnasta sellaisena kuin se olisi toteutunut, mikäli kesäkuussa 2002 toteutettu liiketoimintarakenteen uudelleenorganisointi olisi tapahtunut jo Liiketoimintarakenteen uudelleenorganisoinnin vuoksi Kemira GrowHow n ja sen tytäryhtiöiden yhdistelty tuloslaskelma päättyneeltä tilikaudelta, yhdistelty kassavirtalaskelma päättyneeltä tilikaudelta ja yhdistelty tase , sekä yhdistelty tase , jotka perustuvat kyseisiltä vuosilta tilintarkastettuihin tilinpäätöstietoihin, ovat siten yhteneviä Kemira GrowHow n toisaalla tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tilintarkastettujen tilinpäätöstietojen kanssa. Kesäkuuta 2002 edeltäviltä ajankohdilta laaditut tilintarkastamattomat yhdistellyt tiedot ovat kooste sellaisten Kemira-konserniin kuuluvien yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöstiedoista, jotka Kemira-konsernin julkistamissa tilinpäätöksissä on jo ennen uudelleenorganisoinnin toteuttamista sisällytetty Kemira GrowHow n liiketoiminta-alueesta annettuihin tietoihin. Valtaosa kyseisistä yhtiöistä on ollut Kemira GrowHow n omistuksessa jo ennen kesäkuussa 2002 tapahtuneita rakennemuutoksia. Kemira Phosphates Oy:n, Kemira GrowHow A/S:n, Kemira GrowHow B.V:n ja Kemira Agro Pernis B.V:n tilinpäätökset on kuitenkin sisällytetty päättyneen tilikauden tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin tuloslaskelmiin ja kassavirtalaskelmiin sekä päättyneen tilikauden tilintarkastamattomaan yhdisteltyyn taseeseen, koska ne ovat ennen kyseistä ajankohtaa olleet muiden Kemira-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamia. Mainitusta syystä tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin tietoihin sisältyvä vuoden 2002 tuloslaskelma ei ole vertailukelpoinen Kemira GrowHow n vuoden 2002 tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen sisältyvän tuloslaskelman kanssa. Tilintarkastamattomien yhdisteltyjen taloudellisten tietojen laadinnassa on noudatettu Kemira GrowHow n toisaalla tässä Listalleottoesitteessä esitettyjä kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita, lukuun ottamatta Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Kemira GrowHow n kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteet ovat Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaisia. Suomessa voimassa olevat kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteet poikkeavat kuitenkin eräiltä osiltaan kansainvälisistä IFRS-säännöksistä. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän asetuksen mukaisesti Kemira GrowHow siirtyy vuoden 2005 alusta lukien noudattamaan IFRS-säännöksiä konsernitilinpäätöksensä laadinnassa. Lisätietoja Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-säännösten tarkemmista eroavaisuuksista, katso Liite A: Yhteenveto Suomen kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IRFS-tilinpäätösperiaatteiden merkittävistä eroista. Alla esitettävät, yhdisteltyä taloudellista tietoa , 2002 ja 2003 päättyneiltä tilikausilta esittävät taulukot perustuvat osin Kemira GrowHow n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöstietoihin ja osin tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin tuloslaskelmiin, tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin taseisiin ja tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin kassavirtalaskelmiin edellä kuvatulla tavalla. Lisäksi taulukoihin sisältyvät tilintarkastamattomat välitilinpäätökset ja 2004 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Tässä esitettäviä tietoja tulee tarkastella yhdessä Kemira GrowHow n tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettävien tietojen kanssa. Yhtiön johdon käsityksen mukaan tilintarkastamattomiin välitilinpäätöksiin ja 2004 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta on tehty tavanomaisista, toistuvista eristä koostuvat jaksotukset, jotka ovat tarpeellisia kyseisten välitilinpäätöstietojen esittämiseksi yhdenmukaisina tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa, lukuun ottamatta joitakin tavanomaisia tilikauden lopussa tehtäviä oikaisuja. 6

15 Toteutunut Toteutunut (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkastamaton) tamaton) tettu) tamaton) tamaton) (miljoonaa euroa) TULOSLASKELMATIETOJA Liikevaihto , , ,4 631,8 620,9 Kulut , , ,7 593,4 556,2 Poistot... 62,3 57,7 50,9 24,7 25,5 Arvonalennus... 0,0 78,2 7,0 7,0 0,0 Liikevoitto/-tappio... 52,6 31,7 24,8 20,7 39,2 Rahoitustuotot ja -kulut... 25,2 23,6 27,9 12,8 9,7 Satunnaiset erät... 25,2 9,1 20,4 0,0 0,0 Välittömät verot... 2,8 6,6 4,8 2,4 5,9 Vähemmistöosuus... 0,2 0,0 0,1 0,4 0,5 Tilikauden voitto /-tappio... 0,4 57,8 12,4 5,1 24,1 TASETIETOJA Pysyvät vastaavat ,8 353,8 334,8 335,7 358,3 Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit. 44,8 22,8 30,3 19,9 33,1 Muut vaihtuvat vastaavat ,0 462,9 477,9 436,9 493,5 Vastaavaa yhteensä ,6 839,5 843,0 792,5 884,9 Oma pääoma ,3 178,2 182,4 177,1 210,5 Vähemmistöosuus... 5,7 6,3 5,1 6,0 4,6 Laskennallinen verovelka... 15,7 3,9 3,7 3,6 6,0 Pitkäaikainen vieras pääoma ,6 196,7 168,8 181,9 179,6 Lyhytaikainen vieras pääoma ,3 454,4 483,0 423,9 484,2 Vastattavaa yhteensä ,6 839,5 843,0 792,5 884,9 KASSAVIRTALASKELMATIETOJA Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat... 29,2 116,9 26,4 5,0 43,1 Investointeihin käytetyt nettorahavarat... 43,4 61,5 50,5 18,4 30,0 Rahavirrat ennen rahoitusta... 14,2 55,4 24,1 23,4 13,1 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat... 23,3 77,4 31,6 20,5 10,3 Rahavarojen nettolisäys... 9,1 22,0 7,5 2,9 2,8 7

16 Toteutunut Toteutunut (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkastamaton) tamaton) tamaton) tamaton) tamaton) (miljoonaa euroa) TUNNUSLUVUT Osakekohtaiset tunnusluvut (1)(2) Tulos / Osake, Konserni (3)... 0,31 0,90 0,14 0,09 0,42 Tulos / Osake, emoyhtiö (3)... 0,97 0,50 0,03 N/A N/A Omapääoma / Osake (4)... 2,10 3,11 3,19 3,10 3,68 Osinko / Osake (5)... N/A N/A N/A N/A N/A Osinkosuhde % (6)... N/A N/A N/A N/A N/A Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto , , ,4 631,8 620,9 Liikevaihdon kasvu, %... 3,8 0,6 3,4 0,9 1,7 Liikevoitto... 52,6 31,7 24,8 20,7 39,2 Liikevoiton kasvu, % ,8 160,3 178,0 49,6 89,7 Liikevoitto, % liikevaihdosta... 4,5 2,7 2,1 3,3 6,3 Tulos ennen satunnaisia eriä, veroja ja vähemmistöosuutta... 27,4 55,3 3,1 7,9 29,5 Tulos ennen satunnaisia eriä, veroja ja vähemmistöosuutta, % liikevaihdosta... 2,4 4,7 0,3 1,3 4,8 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta... 2,3 64,4 17,3 7,9 29,5 Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta, % liikevaihdosta... 0,2 5,5 1,4 1,3 4,8 Tilikauden tulos... 0,4 57,8 12,4 5,1 24,1 Tilikauden tulos, % liikevaihdosta... 0,0 5,0 1,0 0,8 3,9 Oman pääoman tuotto, % (1)(7)... 14,7 33,0 4,3 3,0 11,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % (1)(8)... 8,7 4,7 3,1 3,2 5,6 Korolliset nettovelat ,6 387,2 414,8 391,9 415,7 Nettovelkaantumisaste, % (1)(9) ,4 210,0 221,2 214,0 193,2 Omavaraisuusaste, % (1)(10)... 13,4 22,1 22,3 23,2 24,4 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin... 43,4 61,5 50,5 18,4 30,0 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, % liikevaihdosta... 3,8 5,3 4,2 2,9 4,8 Tutkimus- ja kehitysmenot... 5,1 5,0 6,5 3,7 2,9 Tutkimus- ja kehitysmenot, % liikevaihdosta.. 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 Henkilökunta tilikauden lopussa (1) Kemira GrowHow on ollut osa Kemira-konsernia, jossa konserniavustusta on käytetty suomalaisten yhtiöiden verojen optimoimiseksi. Tästä johtuen Kemira GrowHow n tuloslaskelmaan sisältyvät verot eivät kuvaa Kemira GrowHow -konsernin tulokseen perustuvia veroja. Lisäksi oman pääoman määrään vaikuttaa konserniavustusten ottaminen ja antaminen. Oman pääoman määrä ei tällöin kuvaa Yhtiön osakkeenomistajan omistuksen arvoa tai sen kehitystä. Lisäksi konsernisuhteessa konserniavustus on korvannut osingonjakotarpeen. Näistä syistä osakekohtaiset tunnusluvut ja eräät taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut eivät vastaa Konsernin historiallista tulosta ja taloudellista asemaa. (2) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rekisteröidyn osakesplitin jälkeisen Osakkeiden lukumäärän mukaan ( ). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + vähemmistöosuus verot (3) Tulos / Osake (EPS) = Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma tilikauden lopussa (4) Oma pääoma / Osake = Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Osinko (5) Osinko / Osake = Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 8

17 Osakekohtainen osinko (6) Osinkosuhde = Tulos/Osake (EPS) 100 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja verot + satunnaisten erien (7) Oman pääoman tuotto % (ROE) = verovaikutus 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuodessa) Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + korkokulut ja muut (8) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = rahoituskulut 100 Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin vuodessa) Korolliset velat rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit (9) Nettovelkaantumisaste % = Oma pääoma + vähemmistöosuus 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus (10) Omavaraisuusaste % = Taseen loppusumma saadut ennakot 100 9

18 Vertailevia tilintarkastamattomia yhdisteltyjä avainlukuja Jatkuvista liiketoiminnoista ja Lopetetuista liiketoiminnoista Yhtiö ja Kemira sopivat syyskuussa 2004, että Maailmanlaajuinen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta erotetaan Jatkuvista liiketoiminnoista ja se jää Kemiran omistukseen. Vertailutarkoitusta varten alla olevassa taulukossa esitetään eräitä tilintarkastamattomia yhdisteltyjä avainlukuja , 2002 ja 2003 päättyneiltä vuosilta sekä ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Tiedot on jaettu Jatkuviin liiketoimintoihin ja Lopetettuihin liiketoimintoihin. Jatkuvat liiketoiminnat sisältävät määritelmällisesti Konsernin kaikki liiketoiminnot lukuunottamatta Lopetettuja liiketoimintoja. Jatkuvien liiketoimintojen taloudelliset tiedot on laskettu vähentämällä Kemira GrowHow n taloudellisista tiedoista Lopetettuja liiketoimintoja koskevat tiedot Toteutunut Toteutunut (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (miljoonaa euroa) Liikevaihto Jatkuvat liiketoiminnot , , ,6 600,0 576,2 Lopetetut liiketoiminnot... 71,4 91,2 74,8 31,8 44,7 Kemira GrowHow -konserni, yhdistelty taloudellinen informaatio , , ,4 631,8 620,9 Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja (EBITDA) Jatkuvat liiketoiminnot ,9 66,4 (1) 88,6 (2) 50,6 (2) 65,9 Lopetetut liiketoiminnot... 12,0 40,5 (3) 12,9 5,2 1,2 Kemira GrowHow -konserni, yhdistelty taloudellinen informaatio ,9 25,9 75,7 45,4 64,7 Poistot Jatkuvat liiketoiminnot... 55,3 54,2 50,3 24,4 25,2 Lopetetut liiketoiminnot... 7,0 3,5 0,6 0,3 0,3 Kemira GrowHow -konserni, yhdistelty taloudellinen informaatio... 62,3 57,7 50,9 24,7 25,5 Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) Jatkuvat liiketoiminnot... 71,6 12,3 38,3 26,2 40,7 Lopetetut liiketoiminnot... 19,0 44,0 13,5 5,5 1,5 Kemira GrowHow -konserni, yhdistelty taloudellinen informaatio... 52,6 31,7 24,8 20,7 39,2 (1) Sisältää 50,5 miljoonan euron arvonalennuksen. (2) Sisältää 7,0 miljoonan euron arvonalennuksen palautuksen. (3) Sisältää 27,2 miljoonan euron arvonalennuksen. 10

19 YHTEENVETO TILINTARKASTAMATTOMISTA PRO FORMA -TILINPÄÄTÖSTIEDOISTA Syyskuussa 2004 Yhtiö ja Kemira sopivat, että Maailmanlaajuinen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta erotetaan Jatkuvista liiketoiminnoista ja että se jää Kemiran omistukseen. Lisäksi Kemira ilmoitti järjestävänsä Yhtiön rahoituksen uudelleen sekä pääomittavansa Yhtiön itsenäisen toiminnan edellyttämällä tavalla. Katso Kemira GrowHow n liiketoiminta Liiketoimintarakenne Lopetetut liiketoiminnot ja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen. Näiden järjestelyjen johdosta jäljempänä esitetään tilintarkastamattomia pro forma -tilinpäätöstietoja jakaen ne Jatkuviin liiketoimintoihin ja Lopetettuihin liiketoimintoihin. Jatkuvien liiketoimintojen taloudelliset tiedot on laskettu vähentämällä Kemira GrowHow n taloudellisista tiedoista Lopetettuja liiketoimintoja koskevat tiedot. Alla esitettävien tilintarkastamattomien pro forma -tilinpäätöstietojen tarkoituksena on kuvata niitä vaikutuksia, joita Lopetettujen liiketoimintojen erottamisella ja Kemira GrowHow n Uudelleenrahoitukseen ja pääomittamiseen liittyvillä toimenpiteillä, jotka on toteutettu jälkeen, on Kemira GrowHow n toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta on laskettu Kemira GrowHow n kyseiseltä ajankohdalta laaditun konsernitilinpäätöksen tietoihin perustuen. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta on laadittu perustuen Kemira GrowHow n tilintarkastamattomiin välitilinpäätöstietoihin kyseisiltä ajankohdilta. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot ja tunnusluvut on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa eivätkä ne välttämättä kuvaa Kemira GrowHow n liiketoiminnan todellisia tuloksia ja taloudellista asemaa sellaisina kuin ne olisivat toteutuneet, mikäli pro forma -laskelmien taustalla olevat tapahtumat olisivat todellisuudessa tapahtuneet kyseisillä ajanjaksoilla. Ne eivät myöskään pyri kuvaamaan Kemira GrowHow n tulevan liiketoiminnan tuloksia ja taloudellisen asemaa. Tuloslaskelmatiedot: Tilintarkastamattomien pro forma -tuloslaskelmatietojen tarkoituksena on havainnollistaa Kemira GrowHow n tuloskehitystä ennen satunnaisia eriä päättyneeltä tilikaudelta sekä ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta ikään kuin Lopetetut liiketoiminnot olisi siirretty Kemiralle ja Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen olisi toteutettu jo tai vastaavasti Tasetiedot: Tilintarkastamattomien pro forma -tasetietojen tarkoituksena on havainnollistaa Yhtiön tasetta päättyneeltä tilikaudelta ja päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ikään kuin Lopetetut liiketoiminnot olisi siirretty Kemiralle ja Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen olisi toteutettu jo tai vastaavasti Kassavirtalaskelmatiedot: Tilintarkastamattomien pro forma -tuloslaskelmien ja -taseiden perusteella laadittujen tilintarkastamattomien pro forma -kassavirtalaskelmatietojen tarkoituksena on havainnollistaa Jatkuvien liiketoimintojen rahavirtoja päättyneeltä tilikaudelta sekä päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. Tilintarkastamattomat pro forma -kassavirtalaskelmatiedot perustuvat seuraaviin Lopetettuja liiketoimintoja koskeviin yksinkertaistuksiin: Liiketoiminnan nettorahavirtaan vaikuttavat tuloslaskelmaerät on arvioitu maksuperusteisesti. Likvidien varojen muutos on laskettu tilintarkastamattomien pro forma -taseiden erotuksena katsoen jäljelle jäävä arvo kassavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahoituseriksi. 11

20 Yhteenveto tilintarkastamattomista Pro Forma -tilinpäätöstiedoista päättyneeltä tilikaudelta Pro Toteutunut Pro Forma -oikaisut Forma 2003 Lopetetut Uudelleenrahoitus liiketoiminnot (1) ja pääomittaminen 2003 (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkastettu) tamaton) tamaton) tamaton) (miljoonaa euroa) TULOSLASKELMATIEDOT Liikevaihto ,4 74, ,6 Kulut ,7 87, ,0 Poistot... 50,9 0,6 50,3 Arvonalennus... 7,0 7,0 Liikevoitto... 24,8 13,5 38,3 Rahoitustuotot ja -kulut... 27,9 10,3 4,5 (2) 13,1 Satunnaiset erät... 20,4 20,4 (3) 0 Välittömät verot... 4,8 0,5 4,3 (4) Vähemmistöosuus... 0,1 0,1 Tilikauden voitto... 12,4 24,3 15,9 20,8 TASETIEDOT Pysyvät vastaavat ,8 18,6 316,2 Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit... 30,3 0,9 29,4 Muut vaihtuvat vastaavat ,9 21,4 456,5 Vastaavaa yhteensä ,0 40,9 802,1 Oma pääoma ,4 0,3 154,4 (5) 336,5 Vähemmistöosuus... 5,1 5,1 Laskennallinen verovelka... 3,7 3,7 Pitkäaikainen vieras pääoma ,8 1,2 73,0 (5) 240,6 Lyhytaikainen vieras pääoma ,0 39,4 227,4 (5) 216,2 Vastattavaa yhteensä ,0 40,9 802,1 KASSAVIRTALASKELMATIEDOT Liiketoiminnasta kertyneet rahavarat... 26,4 2,7 4,5 (6) 33,6 Investointeihin käytetyt nettorahavarat... 50,5 0,3 50,2 Rahavirrat ennen rahoitusta... 24,1 3,0 4,5 (6) 16,6 Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat... 31,6 0,4 4,5 (6) 27,5 Rahavarojen nettolisäys... 7,5 3,4 10,9 (1) Sarake Lopetetut liiketoiminnot sisältää Lopetettujen liiketoimintojen vaikutuksen rivi riviltä tuloslaskelmassa, taseessa ja kassavirtalaskelmassa. Pro forma -muutosten perusteita on selostettu tarkemmin yllä. (2) Korkokulujen muutos muodostuu lainojen muuntamisesta omaksi pääomaksi (154,4 miljoonaa euroa) sekä uudelleenrahoitusta varten otetun monivaluuttaisen maksuvalmiusluoton (225 miljoonaa euroa) vaikutuksesta. (3) Kemira-konsernin antaman konserniavustuksen vaikutus on eliminoitu tarkoituksena kuvata Kemira GrowHow siten kuin se olisi ollut itsenäinen yritys alkaen. (4) Yhtiön johdon arvion mukaan Maailmanlaajuisen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminnan erottaminen Kemiralle ei aiheuta ylimääräistä verorasitetta. Lisäksi yllä alaviitteessä 3 mainitun konserniavustuksen eliminoimisen jälkeen Yhtiö ei olisi joutunut maksamaan veroja vuonna Samasta syystä yllä alaviitteessä 2 mainitussa korkokulujen oikaisussa ei tule huomioitavaksi verovaikutusta. (5) Ennen Osakkeiden Helsingin Pörssiin listaamista Yhtiön tasetta pääomitetaan siten, että Kemira sijoittaa 154,4 miljoonaa euroa konsernin sisäisiä lainasaamisiaan Yhtiöltä sen vapaaseen omaan pääomaan. Osakkeiden listauksen jälkeen jäljelle jäänyt osa Yhtiön veloista Kemiralle uudelleenrahoitetaan kansainvälisen pankkisyndikaatin myöntämällä 225 miljoonan euron monivaluuttaisella maksuvalmiusluotolla, jota koskeva sopimus on solmittu Yhtiön ulkoinen rahoitus Osakkeiden listaamisen jälkeen on esitetty pitkäaikaisten velkojen lisäyksenä ja lyhytaikaisten velkojen vähennyksenä. (6) Korkokulujen vähennys on esitetty liiketoiminnan rahavirran lisäyksenä ja vastaavasti rahoituksen rahavirran vähennyksenä. 12

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama

Kemira GrowHow. Kemira. Kemira GrowHow. Siilinjärvi. Kaivos. Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira Siilinjärvi Kaivos Esittely VMY/kaivosjaoston seminaarissa 4.9.2003/Lauri Siirama Kemira-konserni kuuluu Kemira-konserniin, joka on listattu Helsingin pörssissä. Suomen valtio perusti Kemiran vuonna

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot