Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 789 644 Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta"

Transkriptio

1 Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille sijoittajille varatun markkinointiajan jälkeen. LISTALLEOTTOESITE SEP Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta Kemira GrowHow Oyj:n ( Yhtiö ) ainoa osakkeenomistaja Kemira Oyj ( Myyjä tai Kemira ) tarjoaa ostettavaksi yhteensä Yhtiön osaketta ( Osake ), jonka kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,73 euroa (ei tarkka arvo). Osakemyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti (i) Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ( Instituutiomyynti ) ja (ii) Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisömyynti ja yhdessä Instituutiomyynnin kanssa Osakemyynti ). Osakkeen myyntihinta on sama kaikille sijoittajille lukuun ottamatta Yleisömyyntiä, jossa Osakkeen myyntihinta on enintään 5,25 euroa Osakkeelta. Osakemyynnissä Myyjä on antanut Alfred Berg/ABN AMRO Rothschildille Järjestäjien (määritellään jäljempänä) puolesta oikeuden ostaa ylikysyntätilanteessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Osakkeiden myyntihinnan päättämispäivästä lukien enintään Yhtiön osaketta yllä mainittujen Osakkeiden lisäksi ( Lisäosakeoptio ). Katso Osakemyynnin järjestäminen. Yllä mainittu Osakkeiden lukumäärä ja myyntihinta ovat alustavia ja Osakemyynnissä tarjottavien Osakkeiden kokonaislukumäärä, Instituutio- ja Yleisömyynnissä tarjottavien Osakkeiden lukumäärä sekä myyntihinta (yllä sanotuin rajoituksin) voivat olla enemmän tai vähemmän kuin yllä on kuvattu. Osakemyynnissä tarjotut Osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat kaikkiin myöhemmin jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakemyynnin yhteydessä Kemira aikoo jakaa osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä Osaketta ( Osakeosinko ). Osakeosinko yhdessä Osakemyynnin kanssa vähentää Kemiran omistuksen noin 14,9 prosenttiin Yhtiön liikkeeseenlaskemista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Katso Osakemyynnin tausta ja syyt Osakeosinko. Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Osakemyyntiä. Yhtiö on jättänyt Osakkeita koskevan listalleottohakemuksen Helsingin Pörssi Oy:lle ( Helsingin Pörssi ). Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta ja päälistalla arviolta Listalleottoesite on saatavissa myyntipaikoista, Kemira Growhow n pääkonttorista, OMX Way:sta sekä Internet-osoitteista ja Katso Osakemyynnin ehdot. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild Instituutiomyynnin pääjärjestäjä Nordea Corporate Finance Instituutiomyynnin järjestäjä ja Yleisömyynnin pääjärjestäjä

2

3 SISÄLLYS Osakemyyntiin liittyviä tietoja... ii Stabilointi... iii Yhtiö, Osakemyynnin järjestäjät ja muut asiantuntijat... iii Tulevaisuutta koskevat lausumat... iv Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja... iv Tiettyjä määriteltyjä termejä... v Yhteenveto... 1 Osakemyynnin ehdot Instituutiomyynnin ehdot Yleisömyynnin ehdot Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja Hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Osakemyynnin tausta ja syyt Kemira GrowHow n historia Toimialakatsaus Kemira GrowHow n liiketoiminta Ympäristö- ja kauppalainsäädäntö Eräitä tilintarkastamattomia yhdisteltyjä taloudellisia tietoja Eräitä tilintarkastamattomia pro forma -tilinpäätöstietoja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat Myyjä Omistusrakenne Osakkeet ja osakepääoma Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Osakemyynnin järjestäminen Oikeudelliset seikat Sanasto Tilinpäätösten sisällysluettelo... F-1 Liite A: Yhteenveto Suomen kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-tilinpäätösperiaatteiden merkittävistä eroista... A-1 Liite B: Kemira GrowHow Oyj:n yhtiöjärjestys... B-1 Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä on oikeudet tuotteidensa myynnin yhteydessä käytettäviin tavaramerkkeihin tai toiminimiin. Yhtiön tavaramerkkejä ovat muun muassa GROWHOW, GROW-HOW, BOLIFOR, iseed, KEMIRA CROPCARE, KEMIRA FERTICARE, KEMIRA POWER, KEMISTAR, KYNOFOS, LORIS, MAGNUM P44 ja Y-LANNOS, jotka on rekisteröity tietyissä maissa. Yhtiö tarjoaa palvelujaan internetin kautta käyttäen verkkotunnusta Sivu i

4 OSAKEMYYNTIIN LIITTYVIÄ TIETOJA Yhtiö vastaa tähän Listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Kemira vastaa tässä Listalleottoesitteessä olevista tiedoista, jotka koskevat Kemiraa, sen osakeomistusta Yhtiössä sekä Kemiran ja Kemira GrowHow n välistä suhdetta. Kemiran hallituksen parhaan ymmärryksen mukaan tämän Listalleottoesitteen edellä mainituissa kohdissa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä Kemira GrowHow Oyj:n hallitus (1) Kemira Oyj Lasse Kurkilahti Raija Arasjärvi Kaj Friman Ari-Pekka Kauppinen Esa Tirkkonen Yllä mainitun lisäksi Yhtiö, Myyjä tai Järjestäjät eivät anna mitään nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Ketään ei ole valtuutettu Osakkeita myytäessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Järjestäjien hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen tai siihen perustuvat myynnit eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäväisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Kemira GrowHow n liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot eivät ole Yhtiön, Myyjän tai Järjestäjien nimenomainen tai välillinen vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule sellaisina pitää. Ennen myyntiajan päättymistä Yhtiö tarvittaessa päivittää tässä Listalleottoesitteessä annettuja tietoja Suomen arvopaperimarkkinalain (495/ ) 2 luvun 3 :n asettaman velvollisuuden mukaisesti. Tämä listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/ ), Rahoitustarkastuksen määräysten sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan (diaarinumero 128/250/2004) mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (diaarinumero 125/250/2004) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa sen oikeellisuudesta. Tehdessään sijoituspäätöstä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Osakemyynnin ehdoista, mukaan lukien Osakemyynnin edut ja riskit. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Osakkeiden myymiselle. Yhtiö, Myyjä ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattavat niitä. Tätä Listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista myytävien Osakkeiden yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin olosuhteissa, joissa Osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Katso Osakemyynnin järjestäminen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö ostaa Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Osakemyyntiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakemyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Siten Osakkeita saadaan tarjota ja myydä Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144A -säännöksen perusteella siinä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers). (1) Yhtiön yhtiökokous on valinnut uuden hallituksen, joka aloittaa tehtävässään Osakkeiden listaamisen jälkeen. Katso Yhtiön hallitus, johto ja tilintarkastajat. ii

5 STABILOINTI Osakemyynnin yhteydessä Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild voi hyväksyä ostositoumuksia Osakkeille enemmän kuin tarjottavien Osakkeiden lukumäärä osoittaa tai tehdä kauppoja, jotka vakiinnuttavat tai pitävät Osakkeiden hinnan tasolla, joka ei muutoin julkisessa kaupankäynnissä välttämättä vallitsisi (stabilointi). Tällaisia kauppoja voidaan tehdä Helsingin Pörssissä ja muuten lain sallimissa puitteissa. Mikäli tällaisia stabilointitoimenpiteitä on tehty, voidaan tällainen Osakkeen hintaa vakiinnuttava kaupankäynti lopettaa milloin hyvänsä ja se tullaan joka tapauksessa lopettamaan 30 päivän kuluttua Osakkeiden myyntihinnan päättämispäivästä lukien. Alfred Berg/ABN AMRO Rothschild voi stabilointikaupoilla myydä tai ostaa yhteensä enintään Yhtiön osaketta. Tällaisille toimenpiteille varatun ajan päättymisen jälkeen Alfred Berg julkistaa Helsingin Pörssin sääntöjen mukaisesti myytyjen ja ostettujen Osakkeiden kokonaismäärän sekä mainittujen kauppojen ylimmän, alimman ja keskihinnan. YHTIÖ, OSAKEMYYNNIN JÄRJESTÄJÄT JA MUUT ASIANTUNTIJAT Yhtiö Kemira GrowHow Oyj, Mechelininkatu 1a, Helsinki Myyjä Kemira Oyj, Porkkalankatu 3, Helsinki Järjestäjät Alfred Berg Finland Oyj Abp/ABN AMRO Rothschild, Kluuvikatu 3, Helsinki Nordea Corporate Finance, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki Yhtiön tilintarkastaja KPMG Wideri Oy, Mannerheimintie 20 B, Helsinki Yhtiön ja Myyjän oikeudellinen neuvonantaja Suomessa ja kansainvälisesti White & Case LLP, Eteläranta 14, Helsinki Järjestäjien oikeudellinen neuvonantaja Suomessa Roschier Holmberg Asianajotoimisto Oy, Keskuskatu 7 A, Helsinki iii

6 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä Listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kohdissa Yhteenveto, Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja, Osingot ja osingonjakopolitiikka, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Toimialakatsaus ja Kemira GrowHow n liiketoiminta perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä sen tiedossa oleviin seikkoihin ja ne voivat siten olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Kemira GrowHow n todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai teollisuudenalan tulokset voivat poiketa olennaisesti verrattuna tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitettyihin tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä seikkoja ovat muun muassa: yleiset suhdannevaihtelut ja liiketoiminnan olosuhteet, raaka-aineiden ja energian hintojen vaihtelut, Kemira GrowHow n kilpailuolosuhteet, muutokset lannoitteiden ja rehufosfaattien markkinahinnoissa, Kemira GrowHow n kyky toteuttaa aiotut kustannussäästöt, muutokset ympäristö- ja kauppalainsäädännössä sekä muut tämän Listalleottoesitteen kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja mainitut asiat. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta tuloksesta. Lisäksi tämän Listalleottoesitteen kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja selvitetyt tekijät muiden Listalleottoesitteessä selvitettyjen tekijöiden ohella saattavat johtaa siihen, että Yhtiön todellinen taloudellinen asema tai liiketoiminnan tulos on olennaisesti erilainen kuin tulevaisuuden tapahtumia koskevissa lausumissa on kerrottu. Mikäli yksi tai useampia kuvatuista riskeistä toteutuu tai asetetut perusolettamukset osoittautuvat vääriksi, Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema voi olla olennaisesti erilainen kuin mitä tässä on kuvattu, odotettu tai arvioitu. Yhtiön tarkoituksena ei ole eikä se ota velvollisuudekseen päivittää tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tulevaisuuden tapahtumia koskevia lausumia ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Lisätietoja tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa Kemira GrowHow n tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin, on esitetty kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA Kemira GrowHow n konsernitilinpäätökset on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän asetuksen mukaisesti Kemira GrowHow laatii konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden ( IFRS-säännökset ) mukaisesti vuodesta 2005 alkaen. Lisätietoja Suomessa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-säännösten tarkemmista eroavaisuuksista katso Liite A: Yhteenveto Suomen kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden ja IFRS-tilinpäätösperiaatteiden merkittävistä eroista. Tämä Listalleottoesite sisältää Yhtiön tilintarkastamattomia yhdisteltyjä taloudellisia tietoja , 2002 ja 2003 päättyneiltä tilikausilta sekä ja 2004 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Tilintarkastamattomat yhdistellyt taloudelliset tiedot (Kemira GrowHow n liiketoiminta siten, kuin se on raportoitu Kemiran konsernitilinpäätöksissä) on kooste sellaisten Kemira-konserniin (määritellään jäljempänä) kuuluvien yhtiöiden liiketoiminta-alueesta annetuista tiedoista, jotka Kemira on julkistanut. Kemira Phosphates Oy:n, Kemira GrowHow A/S:n, Kemira GrowHow B.V:n ja Kemira Agro Pernis B.V:n tilinpäätökset on kuitenkin sisällytetty päättyneen tilikauden tilintarkastamattomiin yhdisteltyihin tuloslaskelmiin ja kassavirtalaskelmiin sekä päättyneen tilikauden tilintarkastamattomaan yhdisteltyyn taseeseen, koska ne ovat ennen kyseistä ajankohtaa olleet muiden Kemira-konserniin kuuluvien yhtiöiden omistamia. Lisäksi Listalleottoesite sisältää Kemira GrowHow n tilintarkastamattomia pro forma -tilinpäätöstietoja päättyneeltä tilikaudelta sekä ja 2004 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty Kemira GrowHow n taloudellisen tilan havainnollistamiseksi ikään kuin Kemira GrowHow n maailmanlaajuinen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta (pois lukien Pohjois- Euroopan, Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta sekä Harjavallan tuotantolaitos) olisi erotettu Yhtiön jatkuvien liiketoimintojen ulkopuolelle ja jäänyt Kemiran omistukseen ja ikään kuin tietyt Yhtiön uudelleenrahoitus- ja pääomittamistoimenpiteet ( Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen ) olisi toteutettu kunkin tarkastelujakson alussa. Katso Kemira GrowHow n liiketoiminta Liiketoimintarakenne Lopetetut liiketoiminnot ja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Uudelleenrahoitus ja pääomittaminen. Kemira GrowHow n muita liiketoimintoja pidetään jatkuvina liiketoimintoina. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta sekä ja 2004 päättyneiltä kuuden iv

7 kuukauden jaksoilta perustuvat Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastamattomiin tilinpäätöksiin kyseisiltä kausilta, jotka on esitetty muualla tässä Listalleottoesitteessä. Tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa eivätkä ne välttämättä vastaa Kemira GrowHow n liiketoiminnan todellisia tuloksia ja taloudellista asemaa, jotka olisivat toteutuneet kyseisillä ajanjaksoilla, tai Yhtiön tulevaa liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Tämä Listalleottoesite sisältää lisäksi Konsernin viralliset tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja 2003 päättyneiltä tilikausilta sekä Yhtiön viralliset tilintarkastetut tilinpäätökset , 2002 ja 2003 päättyneiltä tilikausilta. Kemira GrowHow n liiketoiminta oli jaettu syyskuuhun 2004 asti kuuteen liiketoiminta-alueeseen: Food Chain Partner, KA Nitrogen, Specialty Crop Care, Process Chemicals, Animal Nutrition ja Intermediates. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Kemira GrowHow n jatkuvat liiketoiminnot on organisoitu kahteen strategiseen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Crop Cultivation ja Industrial Solutions. Tässä Listalleottoesitteessä esitettävät tilinpäätös- ja tilastotiedot perustuvat uuteen liiketoimintayksikkörakenteeseen. Tässä Listalleottoesitteessä euro, A tai EUR ovat viittauksia Euroopan unionin ( EU ) yhteisvaluuttaan, ja dollari tai USD ovat viittauksia Yhdysvaltain valuuttaan. Arviot Kemira GrowHow ta koskevista markkinatilastoista perustuvat Kemira GrowHow n johdon arvioihin. Ellei Listalleottoesitteessä toisin mainita, lannoite- ja rehufosfaattiteollisuuteen liittyvät tiedot perustuvat riippumattomalta kaivos- ja metalliteollisuuden konsulttiyhtiö CRU International Ltd:lta ( CRU ), Industrial Fertilizer Industry Associationilta ( IFA ) ja European Fertilizer Manufacturers Associationilta ( EFMA ) peräisin oleviin tietoihin. Tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen ulkopuolisilta peräisin olevien markkina-arvioiden lähde on ilmoitettu. Kemira GrowHow ei vastaa millään tavalla tällaisten ulkopuolisten markkina-arvioiden tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Tämän Listalleottoesitteen taulukoissa esitetyt tilinpäätöstiedot ja muut tiedot on voitu pyöristää lähimpään kokonaislukuun tai desimaaliin. Siten sarakkeen lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut, mukaan lukien jaksojen väliset prosenttimuutokset, on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Ellei toisin mainita, kaikissa tässä Listalleottoesitteessä esitettävissä tiedoissa oletetaan, ettei Lisäosakeoptiota käytetä. Kemiran osakkeenomistusta koskevissa tiedoissa on osakkeiden lukumäärässä otettu huomioon Kemiran omistamat omat osakkeet. Yhtiö aikoo julkaista vuosikertomuksensa, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, päättyvästä tilikaudesta alkaen, ja osavuosikatsauksensa, joka sisältää konsernin osavuosikatsauksen, päättyvästä vuosineljänneksestä alkaen. Osavuosikatsaus päättyvältä vuosineljännekseltä julkistetaan Yhtiön pääkonttorin osoite on Mechelininkatu 1a, Helsinki, ja sen puhelinnumero on TIETTYJÄ MÄÄRITELTYJÄ TERMEJÄ Alla olevassa luettelossa esitetään tiettyjä tässä Listalleottoesitteessä käytettyjen termien määritelmiä: Baltian maat tarkoittaa Latviaa, Liettuaa ja Viroa. Benelux-maat tarkoittaa Alankomaita, Belgiaa ja Luxemburgia. EBIT tarkoittaa tulosta ennen korkoja ja veroja. EBITDA tarkoittaa tulosta ennen korkoja, veroja ja poistoja. Itä-Euroopan maat tarkoittaa Bulgariaa, Romaniaa, Ukrainaa, Valko-Venäjää ja Venäjää. Jatkuvat liiketoiminnot tarkoittaa Kemira GrowHow n muita liiketoimintoja kuin Lopetettuja liiketoimintoja. Järjestäjät tarkoittaa Alfred Berg/ABN AMRO Rothschildia ja Nordea Corporate Financea. v

8 Jäsenvaltiot tarkoittaa Alankomaita, Belgiaa, Espanjaa, Irlantia, Isoa-Britanniaa, Italiaa, Itävaltaa, Kreikkaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Maltaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa, Ruotsia, Saksaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Suomea, Tanskaa, Tšekkiä, Unkaria ja Viroa. Kemira ja Myyjä tarkoittavat Kemira Oyj:tä, katso Myyjä. Kemira-konserni tarkoittaa Kemiraa ja sen tytäryhtiöitä. Keski-Euroopan maat tarkoittaa Puolaa, Sloveniaa, Slovakiaa, Tšekkiä ja Unkaria. kilotonni tarkoittaa tonnia. Konserni, Kemira GrowHow ja Kemira GrowHow -konserni tarkoittavat Yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä. Lopetetut liiketoiminnot ja Maailmanlaajuinen vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta tarkoittavat Kemira GrowHow n maailmanlaajuista vesiliukoisten lannoitteiden liiketoimintaa (pois lukien Pohjois-Euroopan, Keski-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden vesiliukoisten lannoitteiden liiketoiminta mukaanlukien Harjavallan tuotantolaitos). Länsi-Euroopan maat tarkoittaa Manner-Eurooppaa, Isoa-Britanniaa ja Irlantia. Manner-Euroopan maat tarkoittaa Benelux-maita, Espanjaa, Portugalia, Ranskaa, Tanskaa ja Saksaa. Pohjois-Euroopan maat tarkoittaa Pohjoismaita ja Baltian maita. Pohjoismaat tarkoittaa Islantia, Norjaa, Ruotsia, Suomea ja Tanskaa. tonni tarkoittaa metrijärjestelmän tonneja (1 000 kg). Uudet jäsenvaltiot tarkoittaa Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tšekin tasavaltaa, Unkaria ja Viroa. Yhtiö tarkoittaa Kemira GrowHow Oyj:tä. WTO tarkoittaa Maailman kauppajärjestöä (World Trade Organization). Tietyt tässä Listalleottoesitteessä käytetyt lannoite- ja rehufosfaattiteollisuuden termit on määritelty kohdassa Sanasto. vi

9 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto tulee lukea yhdessä tässä Listalleottoesitteessä olevien yksityiskohtaisempien tietojen kanssa, mukaan lukien Kemira GrowHow n tilintarkastamattomat yhdistellyt taloudelliset tiedot, tilintarkastamattomat pro forma -tilinpäätöstiedot ja Yhtiön konsernitilinpäätös. Kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja käsitellään riskitekijöitä, jotka Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon. Johdanto Kemira GrowHow on yksi Euroopan johtavista maataloudessa käytettävien lannoitteiden tuottajista, ja se keskittyy räätälöityihin lannoitusratkaisuihin. Kemira GrowHow lla on johtava markkina-asema useilla maantieteellisillä markkina-alueillaan kuten Suomessa, Tanskassa ja Baltian maissa, sekä vahva markkina-asema Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa, Pohjois-Ranskassa ja Pohjois- Saksassa. Kemira GrowHow painottaa laajassa tuotevalikoimassaan maataloudelle tarjottavia erikoislannoitetuotteita ja palveluja pääasiassa Europassa. Kemira GrowHow n päätuotteita ovat seosja typpilannoitteet, puutarha- ja erikoislannoitteet, eri teollisuudenalojen käyttämät teollisuuskemikaalit sekä eläinrehutuotteet. Kemira GrowHow (aikaisemmin Kemira Agro) on 80 viime vuoden aikana saavuttanut lannoite- ja rehufosfaattimarkkinoilla hyvän tunnettavuuden tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluja maataloudelle ja rehuteollisuudelle. Kemira GrowHow on suomalaisen Helsingin Pörssissä noteeratun kansainvälisen kemianteollisuuskonsernin, Kemiran, kokonaan omistama tytäryhtiö. Kemira GrowHow n Jatkuvat liiketoiminnot on organisoitu kahteen strategiseen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Crop Cultivation ja Industrial Solutions. Crop Cultivation -liiketoimintayksikkö keskittyy maataloudelle tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin, ja Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö keskittyy valikoitujen typpipohjaisten teollisuuskemikaalien, rehufosfaattien ja fosforihapon tuottamiseen ja myymiseen teollisuusasiakkaille. Vuonna 2003 Kemira GrowHow n Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 1 130,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 38,3 miljoonaa euroa. Kemira GrowHow n Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 576,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 40,7 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Crop Cultivation -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 467,0 miljoonaa euroa ja Industrial Solutions -liiketoimintayksikön liikevaihto 135,6 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Crop Cultivation -liiketoimintayksikön liikevoitto oli 32,9 miljoonaa ja Industrial Solutions - liiketoimintayksikön liikevoitto 7,8 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kemira GrowHow n palveluksessa oli yhteensä työntekijää eri puolilla maailmaa. Strategia ja keskeiset vahvuudet Kemira GrowHow n strateginen tavoite on olla johtava lannoitteiden ja lannoitteisiin liittyvien kemikaalien tarjoaja valikoiduilla markkina-alueilla Euroopassa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Kemira GrowHow pyrkii olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani tarjoamalla viljelytoimintaan, eläintuotantoon sekä muille valikoiduille teollisuudenaloille räätälöityjä ja korkealuokkaisia tuotteita sekä niihin liittyviä palveluita. Tämä Kemira GrowHow n strategia perustuu Kemira GrowHow n ydinosaamisalueiden, kuten viljelytoiminnan tietotaidon, jatkuvaan kehittämiseen, ravinto- ja rehualan arvoketjun tarpeiden ymmärtämiseen, vahvan markkina-aseman hyödyntämiseen sekä kustannustehokkaaseen toimintaan. Strategiansa toteuttamiseksi Kemira GrowHow aikoo: Säilyttää ja lujittaa vahvaa asemaansa Pohjois- ja Länsi-Euroopan markkinoilla ja laajentaa toimintaansa Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla; Parantaa kannattavuuttaan kilpailukykyään kehittämällä; Keskittyä elintarvikeketjua varten kehitettäviin ratkaisuihin; Saavuttaa yhteyden viljelijöihin joko suoraan tai läheisessä yhteistyössä jakelijoiden kanssa; Keskittyä valikoituihin asiakassegmentteihin ja markkina-alueisiin teollisuudelle myytävissä tuotteissa; ja Olla aktiivinen teollisuudenalan konsolidointikehityksessä Euroopassa. 1

10 Yhtiön johdon käsityksen mukaan seuraavat keskeiset vahvuudet tukevat Kemira GrowHow n strategian toteuttamista: Vahva perusta Euroopassa; Hyvä asema Keski- ja Itä-Euroopan kasvavilla markkinoilla; Kilpailukykyinen raaka-aineiden hankinta sekä tehokas raaka-aineiden hankinta-, tuotanto- ja jakelulogistiikka; Syvälliseen viljelyosaamiseen perustuvat räätälöidyt lannoitteet ja ratkaisut; Kilpailukykyiset tuotantolaitokset ja -teknologia; Keskittyminen kustannustehokkuuteen sekä kannattaviin liiketoiminta-alueisiin; ja Kokenut johtoryhmä. Liiketoimintarakenne Crop Cultivation Crop Cultivation -liiketoimintayksikkö valmistaa ja markkinoi laajaa maatalouteen, kasvinviljelyyn ja puutarhanhoitoon tarkoitettua lannoitevalikoimaa sekä tarjoaa tähän liittyviä palveluja valikoiduilla Pohjois-, Länsi- ja Itä-Euroopan markkinoilla ja eräillä Euroopan ulkopuolisilla vientimarkkinoilla. Kemira GrowHow on markkinajohtaja Suomessa, Baltian maissa, Tanskassa, Pohjois-Irlannissa ja Belgiassa. Lisäksi liiketoimintayksiköllä on vahva asema Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Pohjois- Ranskassa ja Pohjois-Saksassa. Crop Cultivation -liiketoimintayksikön strategiana on tarjota räätälöityjä tuotteita ja integroituja palveluja maatalousasiakkaille sekä edistää yhteistyötä koko elintarvikeketjussa. Elintarvikeketjun integroinnin taustalla olevana tavoitteena on keskittyä maataloustuottajien avustamiseen elintarviketeollisuuden yhä haastavampien vaatimusten täyttämisessä. Tähän sisältyvät maatiloille suoraan annettava neuvonta (lehdet, ohjekirjat, suorapostitukset, Internet, seminaarit ja kenttäkokeet) sekä maataloustuotannon hallintavälineiden ja viljelypalvelujen kehittäminen. Suorat yhteydet maatiloihin auttavat lisäämään Kemira GrowHow n tuotemerkkien tunnettavuutta ja kysyntää. Crop Cultivation -liiketoimintayksikkö täydentää tuotevalikoimaansa myymällä myös ulkopuolisten tuotteita. Industrial Solutions Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö on jaettu fosfaatti- ja prosessikemikaaliliiketoimintaan. Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tehokkaita tuotteita ja innovatiivisia ratkaisuja, kuten rehufosfaatteja ja happoja rehuteollisuuteen sekä erilaisia typpipohjaisia kemikaaleja ja fosforihappoa muille teollisuudenaloille. Industrial Solutions -liiketoimintayksiköllä on synergioita erityisesti tuotannossa ja hankinnassa Crop Cultivation -liiketoimintayksikön kanssa. Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö kuuluu epäorgaanisten rehufosfaattien johtaviin tuottajiin, ja se tarjoaa eläinrehuteollisuudelle laajan valikoiman korkealuokkaisia rehujen kivennäisaineita, kuten kalsiumfosfaatteja sekä natriumia ja magnesiumia sisältäviä tuotteita. Eläinrehuteollisuuden tuotteita myydään yli 80 maassa ja teollisuuskemikaaleja tuotantolaitosten läheisyydessä sijaitsevalle teollisuudelle. Industrial Solutions -liiketoimintayksikön strategiana on tuottaa lisäarvoa lannoiteliiketoiminnalle liiketoiminnan suhdannekierron aikana. Industrial Solutions -liiketoimintayksikkö etsii kasvua keskittymällä valikoiduille teollisuudenaloille ja tuottamalla tätä kautta palveluita, jotka perustuvat syvälliseen asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen. Se hyödyntää Crop Cultivation -liiketoimintayksikön tuotanto-, hankinta- ja kehitystoimintojen kautta saavutettavia synergiaetuja. Osakemyynnin tausta Kemira GrowHow on tällä hetkellä Kemiran täysin omistama tytäryhtiö. Kemiran valitsemia ydinliiketoiminta-alueita ovat sellu- ja paperikemikaalit, vedenkäsittelykemikaalit, teollisuuskemikaalit sekä maalit ja pinnoitteet. Kemiran johto uskoo, että Kemira GrowHow n listaus Helsingin Pörssiin itsenäisenä yrityksenä, joka keskittyy maataloudessa käytettäviin lannoitetuotteisiin ja palveluihin sekä eräisiin teollisuuden kemikaaleihin, parantaa kummankin yrityksen liiketoiminnan jatkokehitysmahdollisuuksia. Kemira GrowHow on kehittänyt organisaatiotaan, oikeudellista 2

11 rakennettaan, identiteettiään ja toimintamalliaan toimiakseen tehokkaasti itsenäisenä yrityksenä. Kemira GrowHow n listaus antaa sijoittajille paremman valintamahdollisuuden heidän sijoittaessaan varojaan. Yhtiön johto uskoo Kemira GrowHow n listauksen myös parantavan kummankin yhtiön kohdalla toimintamahdollisuuksia pääomamarkkinoilla sekä lisäävän läpinäkyvyyttä. Tämän lisäksi on odotettavissa, että jakautuminen kahdeksi yhtiöksi vahvistaa kummankin strategista keskittymistä ja parantaa kummankin yhtiön edellytyksiä osallistua toimialansa tulevaan konsolidointikehitykseen. Osakemyynnin yhteydessä Kemira jakaa osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä Osaketta. Osakeosinko yhdessä Osakemyynnin kanssa tulee vähentämään Kemiran omistuksen Yhtiön liikkeeseenlasketuista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä noin 14,9 prosenttiin (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan). Osakemyynnin ja Kemiran osakkeenomistajille maksettavan Osakeosingon jälkeen Suomen valtio omistaa Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä 30,0 prosenttia. Suomen valtio omistaa myös edelleen 55,3 prosenttia Kemiran liikkeeseenlaskemista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 3

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities MYYNTIESITE 31.5.2002 Tässä myyntiesitteessä esitetyt tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien osakkeiden määrästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE Vaihtotarjous kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ), joka on Ruotsin kuningaskunnan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ

TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ TARJOUSASIAKIRJA 24.3.2005 LISTALLEOTTOESITE SULAUTUMISESITE ALMANOVA OYJ Vaihto- ja ostotarjous Almanova Oyj (jäljempänä Almanova ) tarjoutuu vaihto- ja ostotarjouksella hankkimaan kaikki Alma Media Oyj:n

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot