Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa."

Transkriptio

1 Kandikompassi 2014

2 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko on hyvin tiivis kokonaisuus, on tärkeää, että tutustut huolella sekä tähän oppaaseen että kaikkeen muuhun ennalta lähetettyyn materiaaliin jo ennen perehdytysviikon alkua.

3 Sisällys Perehdytysviikko 6 Lukuvuoden aikataulu 7 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 8 Uudistetut ohjelmat 8 Kauppatieteelliset tutkinnot 8 KTK-tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet 9 Opintojen jatkaminen maisteriohjelmassa 13 Opintojen ja opiskelun säännöstö 13 Omien opintojen suunnittelu 14 Opinnot haltuun 14 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 14 Opintoaikojen rajaus ja opiskeluoikeuden kesto 15 Opintojen ajoitus kandidaattiohjelmassa 15 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen 17 Opiskelumahdollisuudet muualla 18 Opiskelun käytännön asiat 19 Lukuvuosi-ilmoittautuminen 19 Kurssit 19 Tentit 20 Opetusta tukevat verkkopalvelut ja muut sähköiset työkalut 22 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 23 Aalto-yliopisto 23 Kauppakorkeakoulu 23 Tilat 25 Palvelut opiskelijoille 27 Opintojen ohjaus ja neuvonta 27 Kirjasto 29 IT-palvelut 30 Kopiointi-, tulostus- ja painopalvelut 30 Ura- ja rekrytointipalvelut 31 Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut 31 Opiskelijaterveydenhoito 31 Liikuntapalvelut 32 Opintopsykologit 32 Aalto-papit 32 Nyyti 32 AYY ja KY 33 Opintotuki ja opiskelija-alennukset 34 Lukujärjestyspohjat 35

4 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun uudelle opiskelijalle Onnitteluni opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa opiskelemaan Aaltoyliopiston kauppakorkeakouluun! Akateeminen vapaus ja vastuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rikkautena on se, että joka vuosi olemme voineet todeta opiskelijoidemme aloittavan opiskelunsa hyvin erilaisista lähtökohdista. Kuitenkin vaikka uusien opiskelijoiden joukossa on työelämään osallistuneita ja muissa yliopistoissa opiskelleita, useimmille kauppakorkeakoulumme on ensimmäinen akateeminen opiskelupaikka. Akateeminen vapaus on yliopistoopintoihin usein liitetty sanapari. Termin tulkinta riippuu kuitenkin siitä, millaisille ajatuksille kulloinkin haetaan perusteita. Lähtökohtana on aina se, että yliopistoopiskelijalla on mahdollisuus tehdä itselleen yksilöllinen opintosuunnitelma. Vapauden kääntöpuoli on tässä, kuten muissakin yhteyksissä, vastuu. Tutkintovaatimukset asettavat työmarkkinoiden edellyttämät minimivaatimukset tutkintoa suorittavalle. Näiden vaatimusten ei tulisi kuitenkaan määritellä yksittäisen opiskelijan oppimistavoitteita. Vastuu opiskeluajan käyttämisestä mahdollisimman hyvin oppimiseen ja monipuoliseen kehittymiseen on aina opiskelijalla itsellään. Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma Aalto-yliopiston opiskelijalähtöisyys edellyttää opiskelijalta sitoutumista opiskeluun ja innostunutta otetta opintoihin. Kauppakorkeakoulussa kiinnitämme entistä enemmän huomiota opintojen sujuvaan etenemiseen ja opintojen ohjaukseen. Opintojen ohjaukseen liittyvät henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opettajatutor, joka osoitetaan jokaiselle opiskelijalle opintojen myöhemmässä vaiheessa. Tehostamalla opintojen ohjausta pyrimme tuomaan vastapainoa voimassa olevalle opiskeluaikojen rajoittamiselle. Jäljempänä on tietoa Aalto-yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista opiskella eri tieteenaloilla. Tämä tulee helpottumaan, kun kandidaattikoulutus siirtyy Otaniemeen syksyllä Lämmintä loppukesää ja menestystä alkaville opinnoillesi! Margareta Soismaa Opinto- ja opiskelijapalvelut 4 Kaikki Kauppakorkeakoulussa toimivat noudattavat toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Tätä edellytämme myös uusilta opiskelijoiltamme. Akateemiseen vastuuseen sisältyy kunnioitus toista ihmistä kohtaan, lakien ja sääntöjen noudattaminen ja rehellisyys kaikissa toimissa.

5 5

6 Perehdytysviikko Opinnot käynnistyvät perehdytysviikolla ma 1.9. pe Tämä opas on laadittu ennakko-ohjeistukseksi, joten käy tämä läpi huolella ennen perehdytysviikon alkua. Perehdytysviikon aikana saat lisätietoa opiskelusta, opiskelijapalveluista ja opiskeluympäristöstä. Kaikkien uusien opiskelijoiden on osallistuttava perehdytysviikolle. Perehdytys on osa kaikille pakollista Opinnot haltuun -kurssia. Perehdytysviikon aikana (keskiviikosta alkaen) käynnistyy myös Yritystapaus -kurssin suorittaminen. Perehdytysviikon alussa opiskelijat jaetaan tutorryhmiin (noin 6 opiskelijaa/ryhmä). Tutorisi auttaa sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja käytännön ongelmissa. Tutorryhmissä tutustutaan myös harrastusmahdollisuuksiin, joita mm. KY ja AYY tarjoavat. Lisätietoa uusien opiskelijoiden perehdytysviikosta löydät Aalto-yliopiston opiskelijoiden verkkosivustolta eli Intosta (into.aalto.fi) kohdasta Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle > Kauppakorkeakoulu > Uudelle opiskelijalle > Kandidaattitasolle valitut opiskelijat. Perehdytysviikon jälkeen uusille opiskelijoille järjestetään ohjaustilaisuuksia opetusperiodeilla I, III ja IV. 6

7 Lukuvuoden aikataulu Lukuvuoden lukukaudet, opetusperiodit ja tenttikaudet Syksy 2014 arviointijakso (rästitenttejä): ma pe I opetusperiodi: ma pe I periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe II opetusperiodi: ma pe II periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe arviointijakso (rästitenttejä): ma pe Kevät 2015 III opetusperiodi: ma pe III periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe IV opetusperiodi: ma to IV periodin arviointijakso (tenttiviikko): ti pe V opetusperiodi: ma pe V periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe Rästitenttejä järjestetään myös maanantaisin klo 16 jälkeen ja perjantaisin klo 14 jälkeen. Opetusta tai tenttejä ei järjestetä pääsiäisenä pe 3.4. ma , vappuna eikä helatorstaina Arena-päivänä (ke ) ei ole opetusta, elleivät opettajat ja opiskelijat kursseillaan toisin sovi. 7

8 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Uudistetut ohjelmat Kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritutkinnot uudistettiin vuonna Uudistuksessa aiemmat kandidaattitason koulutusohjelmat yhdistettiin yhdeksi eli kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaksi, jossa opiskelija valitsee erikoistumisalueensa ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Kandidaattiohjelma etenee laajaalaisesta liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti erikoistumisalueita. Kandidaatin tutkinnossa voi erikoistua johtamiseen, laskentatoimeen, liiketoiminnan teknologiaan, markkinointiin, rahoitukseen, taloustieteeseen, viestintään tai yritysjuridiikkaan. Erikoistumisalueeseen haetaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi. Uudistus toi mukanaan uudenlaisia opetusmuotoja, joilla pyritään kehittämään työelämän edellyttämiä taitoja. Opetusmenetelminä käytetään pienryhmäopetusta, uusien oppimisteknologioiden suomia mahdollisuuksia sekä opetustapaa, jossa ratkotaan todellisia yrityselämän haasteita. Uudistuksessa korostuivat myös tarpeet asenteellisiin uudistuksiin koskien toiminnan eettisyyttä, kestävää kehitystä ja aktiivista yhteiskunnallista toimintaa. Uuden kandidaattiohjelman tutkintokieli on suomi, mutta opetusta on runsaasti myös englanniksi. Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä. Kauppatieteelliset tutkinnot Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Perustasolle valitun opiskelijan on suoritettava kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto ennen maisterin tutkinnon opintoja. Maisterin tutkinnon jälkeen voi suorittaa jatkotutkintona lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Tutkintojen ja kurssien laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Opiskelijan työmäärä yhden lukuvuoden aikana on 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (vastaa kolmen vuoden työmäärää) ja maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden työmäärää). 8

9 KTK-tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet Liiketoimintaosaamisen perusteet Tutkintoon kuuluu aluksi noin vuoden verran kaikille yhteisiä opintoja. Tämä Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuus (60 op) johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssit Koodi Kurssin nimi 60 op Periodi 20A A A A A A A A A A A A00200 Opinnot haltuun Yritystapaus Johtamisen perusteet Yritysvastuu ja -etiikka Laskentatoimen perusteet Markkinoinnin perusteet Rahoituksen perusteet Taulukkolaskenta ja analytiikka Taloustieteen perusteet Yritysjuridiikan perusteet Tuotantotalouden perusteet Yritysviestinnän perusteet 2 op 2 op 6 op 3 op 6 op 6 op 6 op 5 op 6 op 6 op 6 op 6 op I, IV & V I & V IV V II I-II V I-II III III IV I 9

10 Erikoistumisalueen opinnot Erikoistumisalueen aineopintojen kokonaisuuden laajuus on 60 op, joka koostuu menetelmäopinnoista (12 op), erikoistumisopinnoista (42 op) sekä yhdestä ko. erikoistumisalueen kurssista (6 op) liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuudesta. Erikoistumisalueiden opintokokonaisuudet on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa. Opiskelijan on mahdollista valita kahdeksasta kandidaattitason erikoistumisalueesta: Johtaminen Laskentatoimi Liiketoiminnan teknologia (Business Technology) Markkinointi Rahoitus (Finance) Taloustiede Viestintä Yritysjuridiikka Erikoistumisalueista Business Technology ja Finance ovat englanninkielisiä. Opiskelijat valitaan kandidaattitason erikoistumisalueeseen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Erikoistumisalueen valintaan osallistuvat tässä vaiheessa kaikki 1. vuosikurssin läsnä ja poissa oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat. Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voi saada ainoastaan asepalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai vakavan sairauden perusteella. Valintaa varten opiskelija täyttää erillisten ohjeiden mukaan sähköisen hakemuksen, jossa hän ilmoittaa preferenssijärjestyksessä korkeintaan kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee. Jos jollekin erikoistumisalueelle hakee enemmän opiskelijoita kuin mitä sille voidaan ottaa, valinta suoritetaan opintomenestyksestä saatavien pisteiden osoittaman järjestyksen sekä erikoistumisaluekohtaisten kriteerien perusteella. Lisätietoa erikoistumisalueen valinnasta löydät Intosta kohdasta Tutkintojen rakenteet ja sisällöt. Sivuopinnot Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvä sivuopintokokonaisuus voi olla 1. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun jonkun laitoksen tarjoama opintokokonaisuus, 2. ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettu kokonaisuus tai 3. toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettu kokonaisuus. Kauppakorkeakoulun laitoksen järjestämä sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 24 opintopistettä, ja se muodostetaan yhdestä liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvasta kurssista (6 op) ja kolmesta 6 opintopisteen laajuisesta opetussuunnitelmassa määritellystä kurssista. Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettu kansainvälinen sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen. Lisätietoa tarjolla olevista sivuopinnoista on opinto-oppaassa. 10

11 Kieli- ja viestintäopinnot Kieli- ja viestintäopintojen osaamistavoitteet Kieli- ja viestintätaito on tärkeä osa Kauppakorkeakoulusta valmistuvien asiantuntijataitoja. Kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä. KTK-tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään. hänellä on talouselämän edellyttämien vieraiden kielten taito ja kyky toimia kansainvälisessä ympäristössä ja hänellä on vähintään säädösten mukainen toisen kotimaisen kielen taito. Kieli- ja viestintäopintojen rakenne Pakollisia kieli- ja viestintäopintoja kuuluu kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon 18 opintopistettä, sisältäen seuraavat opinnot: Sekä ruotsin kielessä että englanninkielisessä yritysviestinnässä on molemmissa suoritettava yksi 3 opintopisteen kurssi. Näiden lisäksi muun vieraan kielen kuin englanninkielisen yritysviestinnän opintoja vaaditaan suoritettavaksi yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Valinnaisia opintoja on suoritettava 6 opintopistettä joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin. Tarkoitus on, että kandidaatin tutkinnon pakolliset kielija viestintäopinnot suoritetaan pääsääntöisesti 2. opiskeluvuonna, jotta opiskelija voi halutessaan täydentää tai laajentaa niitä 3. opiskeluvuonna. Kieli- ja viestintäopinnot 72A00100 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 61A00200 Business Communication Skills Vieraskielinen viestintä, muu kuin englanninkielinen yritysviestintä Valinnaiset opinnot 18 op 3 op 3 op 6 op 6 op Kielivalikoima Opetusohjelmaan kuuluvat englanninkielinen yritysviestintä, espanja, japani, kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi vieraana kielenä sekä venäjä. Näiden lisäksi Aaltoyliopiston Avoimessa yliopistossa voidaan tarjota opetusta myös muissa kielissä vuosittain opetussuunnitelmissa vahvistettavalla tavalla. Huomaa, että KTK-tutkinnon tavoitteiden mukaisesti kaikille yhteisiin kieli- ja viestintäopintoihin (18 op) voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille soveltuvia kursseja. Tieto löytyy kurssikuvauksesta kohdasta kurssin asema. 11

12 Opintojen lähtötaso Kurssien lähtötasot kuvataan käyttäen Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR = Common European Framework of Reference) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Lisätietoa Kielikeskuksen kotisivulla languagecentre.aalto.fi. Tutkintoon kuuluvan Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin lähtötaso on B1 ja Business Communication Skills -kurssin lähtötaso on B2. Muissa vieraissa kielissä jokainen aloittaa opintonsa omalta lähtötasoltaan. Muut kieli- ja viestintäopinnot KTK- ja/tai KTM-tutkinnossa Kielikeskus tarjoaa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op), joka voidaan sisällyttää joko KTK- tai KTM -tutkintoon (tai molempiin eri sisältöisinä). Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille soveltuvia kursseja. Kieli- ja viestintäopintoja voi sisällyttää myös sekä KTK- että KTM -tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin. Näihin opintoihin on mahdollista sisällyttää kaikkia Kielikeskuksen tarjoamia kursseja. Vapaasti valittavat opinnot Vapaasti valittavien perus- tai aineopintotasoisten opintojen laajuus on opintopistettä. Vapaasti valittavien opintojen määrä riippuu opiskelijan muista opintoja koskevista valinnoista, esimerkiksi jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on laitoksen järjestämä kokonaisuus (24 op), johon sisältyy yksi Liiketoimintaosaamisen perusteiden 6 op:n laajuinen kurssi, vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 opintopistettä. jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on kansainvälinen sivuopintokokonaisuus (30 op), vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä. Opiskelija voi käyttää vapaasti valittavat opintonsa esimerkiksi lisäopintoihin opiskelijan erikoistumisalueella, lisäopintoihin KTK-tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa, toisen sivuopintokokonaisuuden suorittamiseen, lisäopintoihin kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuudessa, toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun opintoihin, JOO-opintoihin toisessa yliopistossa tai työharjoitteluun (6 op). 12 Lisätietoa kielten opiskelusta opintooppaassa, Opinnot haltuun -kurssin ohjaustilaisuuksissa sekä johtamisen laitoksen opintokoordinaattorilta Berit Söderholmilta.

13 Opintojen jatkaminen maisteriohjelmassa Tutkinnon rakenne Kauppatieteiden maisterin tutkinto Koulutusohjelman opinnot Sivuopinnot Vapaasti valittavat opinnot Lisätietoa maisterin tutkinnosta Intossa kohdassa Tutkintojen rakenteet ja sisällöt. Jos opiskelija ei saa kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa riittävästi kursseja itselleen, hänen on mahdollista aloittaa maisterin tutkinnon opintojen suorittaminen (lähtien vapaasti valittavista opinnoista ja sivuopinnoista) siinä vaiheessa, kun hänellä on opintoja vähintään 150 opintopistettä. Koulutusohjelmat Opetusta tarjotaan seuraavissa maisteritason koulutusohjelmissa: Accounting, Corporate Communication, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information and Service Management, Management and International Business, Marketing ja Yritysjuridiikka. Lisäksi opetusta tarjotaan kolmessa Aalto-yliopiston muiden koulujen kanssa yhteisesti järjestetyssä ohjelmassa: Creative Sustainability, International Design Business Management ja Strategy. Opiskelija hakee opinto-oikeutta maisteritason ohjelmaan samassa yhteydessä, kun hän valmistuu kandidaatiksi. Maisteritason koulutusohjelmat ovat päättäneet, miltä kandidaattiohjelman erikoistumisalueilta niihin on mahdollista hakea ja millä edellytyksin. 120 op 84 op 24 op 12 op Opiskelijan kannattaa miettiä maisteritason koulutusohjelmavalintaa hyvissä ajoin ja tutustua valintaperusteisiin, jotta hän voi suorittaa kandidaatin tutkinnossa maisteritason koulutusohjelman edellyttämät opinnot. Lisätietoa maisteritason ohjelmavalinnasta Intossa kohdassa Valmistuminen. Opintojen ja opiskelun säännöstö Lait, asetukset ja säännöt määräävät monista opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeisistä asioista, kuten tutkinnoista, opinto-oikeuksista ja arvostelusta. Kaikki yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta (www.okm.fi). Lisäksi Aalto-yliopistossa ja Kauppakorkeakoulussa on voimassa omia sääntöjä. Erityisesti Kauppakorkeakoulun opiskelijoita koskevat Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö ja Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt. Lisätietoa Inton sivulta Opintojen ja opiskelun säännöstö. 13

14 Omien opintojen suunnittelu Opinnot haltuun Omien opintojen suunnittelu on olennainen osa yliopisto-opiskelua. Opintojen suunnittelua tukee Opinnot haltuun -kurssi, jonka aikana saat tietoa mm. opiskelutaitojen kehittämisestä, opiskelutekniikasta ja opiskelijapalveluista. Tammikuussa ja huhtikuussa järjestetään erikoistumisalueen valintaan liittyviä ohjaustilaisuuksia. Kaikkien tilaisuuksien aikataulut tulevat Opinnot haltuun -kurssin Noppa-sivulle. Apua opintojen suunnitteluun saat tarvittaessa Opinto- ja opiskelijapalveluista (OOP). Lisäksi oma tutorisi auttaa sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa kuten lukujärjestyksen tekemisessä. Opinnot haltuun -kurssista vastaavat Minna Nevala ja Riitta Peltonen, ja heihin voit olla yhteydessä kurssiin liittyen. Kaivatessasi tiettyyn kurssiin liittyvää tietoa, tutustu ensin kurssin Noppasivustoon ja WebOodin kurssikuvaukseen. Jos asia ei selviä sieltä, voit olla yhteydessä kurssin opettajaan tai kurssin tarjoavan laitoksen opintokoordinaattoriin. Kieliopinnoista saat tietoa perehdytysviikolla, kielten opettajilta vastaanottoaikoina sekä johtamisen laitoksen opintokoordinaattorilta Berit Söderholmilta. Tietoa erikoistumisalueen valinnasta löytyy Inton Kauppakorkeakoulun etusivulta (kuvake sivun oikeassa reunassa). Lisätietoja opintoneuvonnasta ja yhteystiedot löytyvät kohdasta Palvelut opiskelijoille (s ). Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Uudet opiskelijat saavat suosituksen (s. 16) ensimmäisen vuoden aikana suoritettavista kursseista. Valitse sen pohjalta itsellesi sopivat opetusryhmät ja laadi oma lukujärjestyksesi. Valitset oman erikoistumisalueesi ensimmäisen vuoden keväällä. Ensimmäisen vuoden kurssien aikana voit selvittää omat kiinnostuksen kohteesi, ja lisäksi Opinnot haltuun -kurssin ohjaustilaisuudet auttavat erikoistumisalueen valinnassa. Toisena vuonna laadit koko KTK-tutkintoa koskevan opintosuunnitelmasi (HOPS) WebOodissa. Kirjaat hopsiin erikoistumisalueesi, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot ja vapaasti valittavat opinnot sekä suunnitelman siitä, millä aikataululla aiot edetä opinnoissasi. Päivitä hopsiasi, jos tilanteesi muuttuu. Sopivia työkaluja opintojen suunnitteluun ovat opinto-opas, WebOodi ja Noppa. Opinto-oppaasta löydät tutkintovaatimukset sekä tietoa erikoistumisalueista ja sivuopinnoista. Kurssikuvaukset ja kurssien opetusajankohdat löytyvät WebOodista ja Nopasta. HOPS on dokumentti, joka sisältää opiskelijan suunnitelman valituista opintokokonaisuuksista sekä opintojen etenemisestä. Käytännössä se siis sisältää: tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet kokonaisuuksien sisältämät kurssit opintojen aikataulun eli kurssit sijoitettuna opiskeluajan lukuvuosille, lukukausille ja periodeille. 14

15 Opintoaikojen rajaus ja opiskeluoikeuden kesto voimaan tullut yliopistolain muutos rajaa alemman ja/tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisaikaa yliopistoissa. Muutos koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa lukuvuonna tai sen jälkeen. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Yliopistolaissa (558/2009) määritetty tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa kolme vuotta ja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot enintään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (eli enintään seitsemässä vuodessa). Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissa oloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee esittää todistus poissa olon perusteesta. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään yhteensä neljän lukukauden mittaista poissa oloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu niinä lukukausina, joina opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Suorittamisaika kuluu myös, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen. Ks. lisätietoa kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen s. 19. Opintojen ajoitus kandidaattiohjelmassa Ensimmäisenä vuonna opiskelijat suorittavat Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja. Kokonaisuus tulee suoritetuksi lähes kokonaan ensimmäisen vuoden aikana, toiselle vuodelle jää vain osa Opinnot haltuun -kurssista (opintosuunnitelman laadinta ja siihen liittyvä opettajatutorin tapaaminen). Toisen vuoden aikana on tarkoitus suorittaa erikoistumisalueen opintoja. Myös pakolliset kieli- ja viestintäopinnot suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden aikana, jotta opiskelija voi tarvittaessa täydentää niitä kolmannen vuoden aikana. Kolmannen vuoden aikana opiskelija tekee sivuopintoja sekä loput erikoistumisalueen opinnoista ja kieli- ja viestintäopinnoista. Vapaasti valittavat opinnot kannattaa ajoittaa toiselle ja kolmannelle vuodelle. 15

16 Ensimmäisen vuoden opinnot Opintojen suunnittelun helpottamiseksi kurssien suoritusjärjestys on suunniteltu siten, että opintosuorituksia kertyy tasaisesti ja riittävästi ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna on tarkoitus keskittyä Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseihin alla olevan aikataulun mukaisesti. Jos haluat suorittaa opintoja suositusta nopeammin tai olet saanut hyväksiluettua osan ensimmäisen vuoden opinnoista, voit suorittaa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja jo ensimmäisenä vuonna. Voit suorit- taa myös erikoistumisalueen opintoja tai sivuopintoja, mutta tällöin sinulla on oltava käsitys siitä, mihin haluat erikoistua kandidaatin tutkinnossa. Jos haluat edetä opinnoissasi suositusta hitaammin, ota huomioon, että suoritettujen opintojen määrä vaikuttaa erikoistumisalueen valintaan ja että opintotuen saamisen edellytyksenä on tutkintoon kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Jos siis esimerkiksi nostat lukuvuoden aikana opintotukea 9 kuukaudelta, tulee opintoja kertyä vähintään 45 opintopistettä. Suositus opintojen suorittamiseksi 1. lukuvuonna 16 Syyslukukausi I periodi: ma pe A00510 Opinnot haltuun (jatkuu IV & V periodeilla) 20A00603 Yritystapaus (osa 1, jatkuu V periodilla) 23A00110 Markkinoinnin perusteet (jatkuu II periodilla) 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka (jatkuu II periodilla) 71A00200 Yritysviestinnän perusteet, 6 op II periodi: ma pe A00110 Laskentatoimen perusteet, 6 op 23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op (jatkoa I periodilta) 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op (jatkoa I periodilta) Kevätlukukausi III periodi: ma pe A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op IV periodi: ma to A00510 Opinnot haltuun (jatkoa I periodilta) 21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op 35A00110 Tuotantotalouden perusteet, 6 op V periodi: ma pe A00510 Opinnot haltuun, 2 op (jatkoa IV periodilta) 20A00603 Yritystapaus, 2 op (osa 2, jatkoa I periodilta) 21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op 28A00110 Rahoituksen perusteet, 6 op

17 Lukujärjestyksen laadinta Kompassin lopusta löytyvät lukujärjestyspohjat kaikille ensimmäisen lukuvuoden opetusperiodeille. Voit laatia oman lukujärjestyksesi merkitsemällä lukujärjestyspohjiin kullakin periodilla pidettävien kurssien opetustapahtumat (esim. luennot, harjoitukset, pienryhmät). Kurssien opetusajat ja -paikat löytyvät WebOodista ao. kurssin kohdalta (haku kurssin koodilla tai nimellä). Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Jos olet suorittanut aiemmin opintoja, joita vaaditaan KTK-tutkintoon, voit hakea niiden hyväksilukemista. Myös opiskelun aikana voit hyväksilukea muualla suoritettavia opintoja, jos hyväksilukemisen ehdot täyttyvät. Lisätietoa Intosta kohdasta Omien opintojen suunnittelu > Hyväksilukeminen. Huomioitavaa Hae syksyllä 2014 opetettavien Liiketoimintaosaamisen perusteiden hyväksilukua mahdollisimman pian. Hakemukset tulee palauttaa mielellään mennessä mutta viimeistään perehdytyspäivien alkuun mennessä. Syksyn kurssien hyväksilukemista haetaan infokirjeen mukana tulleella lomakkeella. Lomakkeen saa myös OOPin Help Deskistä tai Intosta. Toimita hakemus liitteineen OOPin postilaatikkoon (Päärakennus, A-siipi, 1. krs). Kirjoita kuoren päälle Opintojen hyväksiluku. Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen: Opintojen hyväksiluku, OOP Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, PL 21210, Aalto. Hakemuksen liitteineen voi lähettää pdf-muodossa myös sähköpostitse osoitteeseen aalto.fi. Kirjoita viestin otsikkokenttään nimesi, opiskelijanumerosi, sekä hyväksiluettavien kurssien koodit. Ensimmäisenä perehdytyspäivänä on infotilaisuus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta, jolloin voit viimeisintään jättää hyväksilukuhakemuksesi. Jos haet hyväksilukua tutkintoon kuuluville pakollisille kieliopinnoille, käytä tavallista hyväksilukulomaketta, jonka löydät Intosta. Käytä tätä lomaketta myös silloin, kun haet hyväksilukua keväällä 2015 luennoitaville Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseille. KTK-tutkinnon ensimmäisenä opiskeluvuonna voi hakea ainoastaan 1. lukuvuoden opintojen (=Liiketoimintaosaamisen perusteet) sekä pakollisten kieliopintojen hyväksilukemista. Muiden opintojen hyväksilukemista haetaan vasta erikoistumisalueen valinnan jälkeen. HUOM! Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valittavan erikoistumisalueen haussa ei oteta huomioon hyväksiluettuja opintoja. Jos olet saanut hyväksiluettua Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja, voit alkaa suorittaa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja tai erikoistumisalueen opintoja / sivuopintoja. 17

18 Opiskelumahdollisuudet muualla Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus Aalto-yliopistossa monitieteisyyttä hyödynnetään korkeakoulujen osaamista yhdistävien tutkimushankkeiden, opiskelukokonaisuuksien ja kurssien kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta Aallon toisen korkeakoulun opintokokonaisuuteen tai kurssiin Aallon sisäisen liikkuvuuden haussa. Yksittäisille kursseille haku järjestetään neljä kertaa vuodessa ja sivuainehaku kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Lisäksi Aalto-yliopiston korkeakoulut tarjoavat yhteisiä Aalto-opintoja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ja joille ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta. Tarjolla on sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Lisätietoa Aallon sisäisistä opinnoista Intossa kohdassa Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot. Joustava opinto-oikeus (JOO) Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja (esim. sivuopintokokonaisuuden) toisessa suomalaisessa yliopistossa. Tietoa JOO-opinnoista ja ajantasaiset ohjeet joustavan opinto-oikeuden hakemiseen löytyvät joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelusta joopas.fi sekä Intosta kohdasta Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot. Vaihto-opiskelu Kauppakorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan yhdeksi lukukaudeksi Kauppakorkeakoulun ulkomaisiin vaihtoyliopistoihin. Vaihto-opinnot muodostavat yleensä tutkinnon sivuopintokokonaisuuden. Vaihtoon voi lähteä sekä kandi- että maisterivaiheessa. Haku vaihtoohjelmiin on vuosittain tammikuussa, täydennyshaku sen jälkeen. Vaihtoon lähtöä myös tuetaan apurahoin. Kauppakorkeakoululla on laaja yhteistyöyliopistojen verkosto ympäri maailmaa. Vaihtopaikkoja on yli 400 ja vaihtoyliopistoja noin 130. Kauppakorkeakoulu kuuluu CEMS (The Global Alliance in Management Education) -verkostoon ja PIM (Partnership in International Management) -konsortioon ja on mukana eurooppalaisessa Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmassa sekä pohjoismaisessa Nordplus-yhteistyössä. Ulkomaisen opiskelupaikan voi myös järjestää kokonaan itse ja hakea siellä suoritettaviin opintoihin free mover -apurahaa. Lisätietoa vaihto-opinnoista löydät Intosta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla. Avoimen yliopiston opetus Avoimessa yliopistossa on yleensä ollut kesäisin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille maksuttomia paikkoja kauppatieteellisen alan kursseille. Muina aikoina kursseja voi suorittaa hintaan 10 /opintopiste. Tarkista avoimen yliopiston opetusta koskevat tiedot Aalto-yliopiston avoimen yliopiston sivuilta osoitteesta avoin.aalto.fi. 18

19 Opiskelun käytännön asiat Lukuvuosi-ilmoittautuminen Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissa olevaksi. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Yliopistolain (558/ , 43 ) mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ilmoittaudu yliopiston määräämällä tavalla. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat hoitavat sekä läsnä että poissa olevaksi ilmoittautumisen WebOodissa ennen lukukauden alkua. Kurssit KTK-tutkintoon sisältyvät kurssit näkyvät opinto-oppaasta kunkin opintokokonaisuuden (liiketoimintaosaamisen perusteet, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot jne.) kohdalta. Kurssin koodista on linkki WebOodin kurssikuvaukseen ja kurssin nimen kohdalta pääset kurssin Noppakotisivulle. Vapaasti valittavia opintoja voit etsiä esimerkiksi Kauppakorkeakoulun opetustarjonnasta, jonka löydät kokonaisuudessaan opinto-oppaasta studyguides.aalto.fi/biz Kielikeskuksen sivuilta languagecentre.aalto.fi Aallon sisäisen liikkuvuuden tarjonnasta tai muiden yliopistojen tarjonnasta, lisätietoa Intosta kohdasta Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle > Kauppakorkeakoulu > Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot. Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WebOodissa. Ilmoittautuminen alkaa 21 päivää ja päättyy 7 päivää ennen opetusperiodin alkua. Kursseille, joille osallistujamäärää ei ole rajoitettu, ilmoittautuminen voi päättyä myöhemmin eli 7 päivää opetusperiodin alkamisen jälkeen. Useiden kurssien ryhmäkoko on rajattu, ja kursseille kannattaakin ilmoittautua mahdollisimman ajoissa varmistaakseen pääsyn haluamilleen kursseille. Jos osallistujamäärä on rajallinen, paikat voidaan jakaa arvonnalla, ilmoittautumisjärjestyksessä, ohjelman opiskelijat etusijalla, tai lähellä valmistumista olevat opiskelijat etusijalla. Kurssikohtaiset valintaperusteet näkyvät kunkin kurssin kurssikuvauksesta. Erityisesti kielten kursseille ilmoittautujia on paljon, eivätkä kaikki opiskelijat välttämättä mahdu valitsemanaan ajankohtana mieluisimpaan ryhmään. Huomaa, että kielten ja viestinnän kursseilla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa vasta saapumalla ajoissa ensimmäiselle luennolle. Kurssipaikatta jääneet voivat saapua ensimmäiselle luennolle jonottamaan mahdollisia vapaita paikkoja. Jos et haluakaan osallistua ilmoittautumallesi kurssille, tulee ilmoittautuminen perua ennen ilmoittautumisajan päättymistä WebOodissa. HUOM! Uudet opiskelijat ilmoittautuvat syksyn kursseille perehdytysviikon aikana. 19

20 20 Opetusajat Kurssien opetusajat näkyvät kurssin kohdalta WebOodista sekä Inton kohdasta Opinto-oppaat. Luennot pidetään pääsääntöisesti seuraavan aikataulun mukaisesti: tauko ruokailua varten jne. Puoleen päivään asti luennot alkavat siis tasatunnein, ja iltapäivällä aina neljännestä yli tasatunnin. Luennot kestävät yleensä puolitoista tuntia kerrallaan. Luentokäyttäytyminen Tule luennoille ajoissa ja vältä liikehdintää luennon aikana. Sulje kännykkäsi. Keskity luentojen seuraamiseen ja anna muillekin mahdollisuus siihen. Osoita arvostusta luennoitsijaa ja muita opiskelijoita kohtaan. Osoita erityistä tahdikkuutta vierailevia luennoitsijoita kohtaan. Osallistumalla opit enemmän. Jos opettaja haluaa luennolla keskustelua luennon aiheesta, osallistu aktiivisesti siihen. Esitä tarvittaessa selventäviä kysymyksiä. Jos opettaja haluaa kurssin aikana palautetta siitä, ymmärsivätkö opiskelijat luennolla esitetyt asiat, kerro oma näkemyksesi. Anna kurssin lopussa palautetta opettajalle. Tentit Tentteihin ilmoittautuminen Tenttien ajankohdat ovat nähtävillä WebOodissa ja ne löytyvät sekä aineittain että aikajärjestyksessä myös Intosta kohdasta Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle > Kauppakorkeakoulu > Opinto-oppaat. Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Jos WebOodi ei jostain syystä toimi, ilmoittautuminen voidaan ilmoittautumisaikana hoitaa sähköpostitse Ilmoittautuminen alkaa kaksi kuukautta ennen tenttiä ja päättyy 7 päivää ennen tenttiä. Tämän jälkeen tenttiin ei ole enää mahdollista ilmoittautua. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut tenttiin WebOodin kautta, ei voi osallistua tenttiin. Jos opiskelija menee tenttisaliin ilmoittautumatta, hänen vastauspaperiaan ei lähetetä tarkastettavaksi.

21 Tenttikäyttäytyminen 1. Ilmoittaudu tenttiin ajoissa WebOodissa ja varmista viimeistään viikkoa ennen tenttiä WebOodista, että olet ilmoittautunut. Älä poista ilmoittautumista WebOodista, jos olet menossa tenttiin. 2. Tenttisali selviää päärakennuksen alaaulan ilmoitustaululta tenttipäivän aamuna. 3. Tentit alkavat tasalta tule ajoissa paikalle. 4. Sulje kännykkä. Jätä laukku ja takki salin edustalle. 5. Valvojat ohjaavat opiskelijat paikoilleen. Ota mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Valvojat jakavat laskimet, jos niitä tarvitaan. Voit käyttää myös omaa funktiolaskinta. Graafisen laskimen käyttö ei ole sallittua. 6. Tentti kestää yleensä neljä tuntia. Voit poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua siitä, kun tentti on varsinaisesti alkanut. 7. Jos sinulla on kysyttävää (esim. haluat lisää paperia), kutsu valvoja luoksesi kättä nostamalla. 8. Pidä katse tiukasti kiinni omassa paperissa väärinkäsitysten välttämiseksi. Valvojalla on oikeus poistaa tentistä henkilö, jonka hän epäilee syyllistyneen vilppiin. 9. Palauta kaikki koepaperit, myös kysymyspaperi. 10. Jos et halua jättää koesuoritusta arvosteltavaksi, merkitse paperille selvästi luovutan. Hyväksytty opintosuoritus viedään suoritusrekisteriin eikä sitä poisteta mistään syystä. Arvosanaa on mahdollista korottaa uudella tentillä. Hylätty arvosana kirjataan myös suoritusrekisteriin, mutta se ei tulostu suoritusotteelle. 11. Todista henkilöllisyytesi palauttaessasi paperit. Tenttitulokset Tenttitulokset ilmoitetaan sovitulla tavalla (esim. Nopassa) viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä. Oma opintosuoritus tulee näkyviin myös WebOodiin. Hyväksytystä opintosuorituksesta annetaan arvosanat 1, 2, 3, 4 tai 5, jossa 5 on korkein arvosana. Hylätty opintosuoritus saa arvosanan nolla (0). Joillain kursseilla käytetään arvostelua hyväksytty/hylätty. Opiskelijalla on oikeus nähdä oman suorituksensa arvostelu. Omaa tenttipaperia on mahdollista käydä tiedustelemassa kyseisen aineen laitokselta. Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tulokset tietoonsa. Opettajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea kirjallisesti muutosta Aaltoyliopiston tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä kun hän on saanut päätöksestä tiedon. 21

22 Opetusta tukevat verkkopalvelut ja muut sähköiset työkalut Aallon sähköposti Saat käyttöösi Aalto-yliopiston sähköpostiosoitteen, joka on yleensä muotoa mail.aalto.fi Into Into on opiskelijan tärkein tietolähde opintoihin ja yliopiston palveluihin liittyvissä asioissa. Intosta löydät myös kattavammat kuvaukset monista tässä oppaassa esitellyistä asioista, kuten opiskelun käytännön asioista ja opiskelijapalveluista. into.aalto.fi Opinto-opas Opinto-oppaasta löytyvät tiedot tutkintojen rakenteesta ja sisällöstä, erikoistumisalueiden ja sivuopintokokonaisuuksien kuvaukset sekä kunkin opintokokonaisuuden sisältämät kurssit. studyguides.aalto.fi/biz WebOodi WebOodi sisältää kaikkien kurssien kurssikuvaukset. Lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin ja opintosuunnitelman tekeminen hoidetaan WebOodissa. Lisäksi WebOodista näet omat suoritustietosi, voit tilata opintosuoritusotteen sekä muuttaa yhteystietojasi. oodi.aalto.fi Noppa Nopasta löydät kurssien omat sivut, jotka sisältävät mm. kurssikuvaukset, opetusajat, tiedot opetusmateriaaleista ja tenteistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset. noppa.aalto.fi Syllabus Syllabus eli kurssin yksityiskohtaisempi kurssikuvaus löytyy yleensä viikkoa ennen kurssin alkua Nopasta tai Moodlesta. Optima Optima on oppimisympäristö, jossa opettaja voi välittää opiskelijoille tiedotteita ja materiaalia ja jossa on mahdollisuus keskusteluun sekä ryhmätöiden ja harjoitusten järjestämiseen verkossa. optima.aalto.fi Moodle Joillakin kursseilla on käytössä virtuaalisena oppimisympäristönä Moodle, jossa voidaan jakaa kurssin materiaalia ja käydä keskustelua. moodle.aalto.fi Aalto Inside Aalto Inside on pääosin Aalto-yliopiston henkilökunnalle suunnattu sisäisen viestinnän kanava, mutta se sisältää myös opiskelijoiden kannalta tärkeää tietoa esimerkiksi opiskelussa ja työskentelyssä käytetyistä työkaluista ja verkkopalveluista sekä Aalto-yliopiston käytännöistä, ohjeistuksista ja ajankohtaisista asioista. inside.aalto.fi 22

23 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto aloitti toimintansa , jolloin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä teknillistieteelliset korkeakoulut: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu. Opiskelijoita on Aallon korkeakouluissa yli ja työntekijöitä noin Aalto-yliopiston suurin kampus on Espoossa Otaniemessä, jossa toimivat neljä tekniikan korkeakoulua. Kauppakorkeakoululla on tilat Helsingin Töölössä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sijaitsee Helsingin Arabiassa. Aalto-yliopistolla on toimintaa myös Mikkelissä, Lahdessa, Vaasassa ja Porissa. Aalto-yliopiston hallitus päätti kesällä 2011, että yliopiston pääkampus sijoitetaan Otaniemeen, ja Kauppakorkeakoulun kandidaattitason opetus on siirtymässä Otaniemen pääkampukselle syksystä 2015 alkaen. Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista ja myös maailmanlaajuisesti tunnettu erityisesti johtamisen tutkimuksesta ja opetuksesta. Kauppakorkeakoulun noin opiskelijaa ja 550 työntekijää sijoittuvat Etu-Töölöön osana Helsinki Business Campus -aluetta, johon kuuluu Kauppakorkeakoulun eri yksiköiden lisäksi muun muassa ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu Hanken. Mikkelissä toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yksikkö, jossa voi suorittaa englanninkielisen KTK-tutkinnon International Business -ohjelmassa. 23

24 Koulutusohjelmien, aineiden ja sivuopintokokonaisuuksien opetuksesta ja siihen liittyvästä opintoneuvonnasta vastaavat tutkimuksen ja opetuksen laitokset. Laitokset Aineet KTK-tutkinto Erikoistumisalueet KTM-tutkinto Koulutusohjelmat Johtamisen laitos Arkadia Filosofia, Kansainvälinen liiketoiminta, Organisaatiot ja johtaminen, Yrittäjyys Johtaminen Entrepreneurship, Management and International Business, Creative Sustainability, International Design Business Management, Strategy Johtamisen laitos Päärakennus English Business Communication, Talouselämän viestintä Viestintä Corporate Communication Laskentatoimen laitos Chydenia Markkinoinnin laitos Arkadia Rahoituksen laitos Chydenia Taloustieteen laitos Economicum Tieto- ja palvelutalouden laitos Chydenia Kielikeskus Päärakennus, Otaniemi Laskentatoimi, Yritysjuridiikka Laskentatoimi, Yritysjuridiikka Accounting, Yritysjuridiikka Markkinointi Markkinointi Marketing Rahoitus Rahoitus Finance (Finance) Taloustiede Taloustiede Economics Management Science, Logistiikka, Tietojärjestelmätiede Espanja, Japani, Kiina, Ranska, Ruotsi, Saksa, Venäjä Liiketoiminnan teknologia (Business Technology) Information and Service Management 24

25 Tilat Kauppakorkeakoulun tilat sijoittuvat Töölön kampukselle Päärakennus, Runeberginkatu Arkadia, Lapuankatu 2 Chydenia, Runeberginkatu Economicum, Arkadiankatu 7 (Taloustieteen laitos) Arkadia 28, Arkadiankatu 28 (Avoin yliopisto, Pienyrityskeskus) Mechelininkatu 3 (Aalto-yliopiston kirjasto) Opetusta on pääasiassa päärakennuksessa, Arkadiassa, Chydeniassa ja Economicumissa. Opetustiloissa käytetään kirjainlyhennettä kuvaamaan opetustilan sijaintia, ja numerosarjan ensimmäinen numero kuvaa kerrosta. Päärakennuksessa A-etuliitteellä merkityt salit sijaitsevat rakennuksen oikeassa siivessä (esim. A410 sijaitsee oikeassa siivessä neljännessä kerroksessa), C-etuliitteen salit rakennuksen vasemmassa siivessä ja B-etuliitteen salit rakennuksen keskellä. Arkadiassa E-etuliitteellä merkityt salit sijaitsevat Lapuankadun puoleisessa osassa ja F-etuliitteellä merkityt Perhonkadun puoleisessa osassa. Chydeniassa G-etuliitteellä merkityt salit sijaitsevat Sammon kentän puoleisessa osassa ja H-etuliitteellä merkityt Runeberginkadun suuntaisessa siivessä. Itseopiskelutilat Lukusalit Päärakennus A500 ma-pe Chydenia G030 ma-pe Ryhmätyötilat Päärakennus A505, A600 ma-pe Arkadia E006, E007, E018, ma-su E019, E020 Tietokoneluokat Päärakennus C250 C332 ma-su ma-pe Arkadia E021 ma-su Chydenia G113, G114 ma-pe HUOM Tietokoneluokkia voi käyttää vain silloin, kun niissä ei ole luentoja. 25

26 Ravintolat Kauppakorkeakoululla on kolme opiskelijaravintolaa: päärakennuksessa (Rafla), Chydeniassa ja Arkadiassa. Myös muissa opiskelijaruokaloissa voi käydä syömässä (esim. Hanken, Unicafe). Kauppakorkeakoulun ruokalistat löydät osoitteesta Kulkukortit ja kulkuoikeudet Kaikki rakennusten ulko-ovet sekä suurin osa väliovista on elektronisesti valvottuja ja lukittuja. Ovien normaalien aukioloaikojen (ma-pe ) ulkopuolella ovista kuljetaan käyttämällä PIN-koodilla varustettua kulkukorttia. Näytä korttia 5 cm:n etäisyydellä lukijasta, ota kortti pois, näppäile PIN-koodi ja paina #-näppäintä. Saat kulkukortin ohjeineen viimeistään perehdytysviikon alussa. Lue ohjeet ja palauta sen liitteenä oleva sitoumus kulkukorttia koskevien sääntöjen noudattamisesta heti perehdytysviikon alussa päärakennuksen ala-aulassa sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Ensimmäisen kulkukortin saa veloituksetta. Uudesta kortista veloitetaan 50 euroa, joka maksetaan ennen kortin noutoa Kauppakorkeakoulun tilille Nordea Opiskelun päättyessä kortti on palautettava Arkadian infopisteeseen. Palauttamattomasta kortista veloitetaan 84 euroa. Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Jos kadotat kortin, ilmoita siitä välittömästi numeroon (ilmoituksen voi tehdä klo , poikkeuksena heinäkuu ) tai sähköpostilla Viestistä tulee ilmetä kortin haltijan nimi ja syntymäaika. Ilmoituksen jälkeen vastuu kortin käytöstä siirtyy Tilahallinnolle. 26

27 Palvelut opiskelijoille Opintojen ohjaus ja neuvonta Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa antavat asiasta riippuen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP), laitosten opintokoordinaattorit, opettajat, opintopsykologi ja erikoistumisalueen valinnan jälkeen opettajatutor. Yhteystiedot löytyvät seuraavan sivun taulukosta. OOPin palveluihin kuuluvat: Yleinen opintoneuvonta Opintojen hyväksiluku Valmistuminen Kansainväliset opiskelijapalvelut Esteettömyyspalvelut Huippu-urheilijoiden tuki - pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (URHEA) OOPin Help Desk on päärakennuksen A-siiven 1. kerroksessa. Aukioloajat lukukausien aikana: ma ja to klo sekä ti, ke ja pe klo Help Deskissä hoidetaan lukuvuosi-ilmoittautumiset tilanteissa, joissa ilmoittautumista ei ole voitu hoitaa WebOodissa myönnetään kirjoillaolotodistukset (todistusta noudettaessa on esitettävä AYY:n maksukuitti tai opiskelijakortti) annetaan virallinen, allekirjoitettu ja leimattu opintosuoritusote ylläpidetään opiskelijarekisteriä; toimistoon tulee ilmoittaa mahdollisista nimenmuutoksista (virkatodistus esitettävä) hoidetaan opiskelijoiden suoritusrekisteriä koskevia asioita jaetaan erilaista opintoihin liittyvää materiaalia (lomakkeita, ohjeita jne.) ohjataan kysyjät oikeaan osoitteeseen. Laitosten opintokoordinaattorit antavat omina vastaanottoaikoinaan opintoneuvontaa ohjelma- ja ainekohtaisissa asioissa. Opettajat vastaavat omia kurssejaan sekä niiden tenttejä koskevasta neuvonnasta joko luentojen yhteydessä tai vastaanottoaikoinaan. Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät Intosta laitosten sivuilta. Opintopsykologi ohjaa ja tukee opiskelijoita mm. opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajanhallintaan, stressinhallintaan sekä opiskelukykyyn liittyen. Jokainen opiskelija saa erikoistumisalueen valinnan jälkeen laitoksen nimeämän opettajatutorin, jonka kanssa hän voi keskustella opiskeluun liittyvistä tavoitteistaan ja opiskelusuunnitelmistaan. 27

28 Palvelut Henkilöt Yhteystiedot Sijainti Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) OOP Help Desk Yleinen opintoneuvonta, URHEA Hyväksiluku, Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot Kaarina Lähteenmäki Tiina Räsänen Maarit Vuorio Riitta Peltonen Aino Salminen Päärakennus A116 A115 A113 Päärakennus A111 Päärakennus A118 Tentit Kristiina Mizota Valmistuminen, tutkinto-todistukset Elli Hämäläinen Vaihto-opiskelu Minna Pekkanen Laitosten opintokoordinaattorit Johtamisen laitos Hanne Kauppila & Berit Söderholm Laskentatoimen laitos Sanni Pennanen Markkinoinnin laitos Tatiana Penttinen Rahoituksen laitos Sanna Pesonen Taloustieteen laitos Tiina Airila Tieto- ja palvelutalouden laitos Muut palvelut Paula Koivukangas Opintopsykologi Minna Nevala Opintotuki neuvontapuhelin arkisin klo p. (09) Päärakennus A112 Päärakennus A117 Päärakennus A121 Arkadia F220 Päärakennus A417 Chydenia H237 Arkadia E214 Chydenia H230 Economicum B207 Chydenia G410 Päärakennus A145 ma klo WebOodi

29 Kirjasto Töölön kampuskirjasto sijaitsee Kauppakorkeakoulun kampuksella osoitteessa Mechelininkatu 3 D. Kirjaston painetuista kokoelmista löytyvät mm. tutkintovaatimusten kurssikirjat, kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, tiedelehtiä, graduja, väitöskirjoja ja muita tutkimuksia. Painetut kokoelmat löydät Alli- ja Arsca-tietokannoista, joissa voit myös varata aineistoja ja uusia lainasi. Alli (Otaniemi & Töölö): alli.linneanet.fi Arsca (Arabia): arsca.linneanet.fi Elektroniset aineistot sisältävät elektronisia lehtiä ja kirjoja, hakuteoksia, sanakirjoja, tilastoja, standardeja, viitetietokantoja ja kuvatietokantoja. Kaikki kirjaston elektroniset aineistot löytyvät Nelli-portaalin kautta. Lisäksi kauppatieteelliselle aineistolle on käytössä Kauppatieteiden opas ja Journals-lehtiportaali. Voit myös itse opiskella tiedonhankintataitoja Tiedonhankinnan oppaasta. Uusille opiskelijoille järjestetään perehdytysviikon aikana mursustartti, jolloin heille esitellään kirjaston peruspalvelut. Kirjasto palvelee lukukausien aikana ma-to 9-19 pe 9-16 la Kesän ja joulun aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Lisätietoa kirjastopalveluista lib.aalto.fi Jos et löydä etsimääsi kirjaa Aalto-yliopiston kirjastosta tai tarvitset muuta lisämateriaalia, kannattaa tarkistaa muiden kirjastojen, kuten Helsingin kaupunginkirjaston, Helsingin yliopiston kirjaston ja Hankenin kirjaston valikoimat. Kirjaston tietoasiantuntijat auttavat tiedonhankinnassa sekä kirjaston tarjoamien tietokantojen ja aineistojen käytössä. Tietoasiatuntijat päivystävät kirjaston 1. kerroksen neuvontapisteessä lukukausien aikana ma-to 15-19, pe ja la sekä erikseen pyydettäessä muina kirjaston aukioloaikoina. Yhteystiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot