Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa."

Transkriptio

1 Kandikompassi 2014

2 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko on hyvin tiivis kokonaisuus, on tärkeää, että tutustut huolella sekä tähän oppaaseen että kaikkeen muuhun ennalta lähetettyyn materiaaliin jo ennen perehdytysviikon alkua.

3 Sisällys Perehdytysviikko 6 Lukuvuoden aikataulu 7 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 8 Uudistetut ohjelmat 8 Kauppatieteelliset tutkinnot 8 KTK-tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet 9 Opintojen jatkaminen maisteriohjelmassa 13 Opintojen ja opiskelun säännöstö 13 Omien opintojen suunnittelu 14 Opinnot haltuun 14 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 14 Opintoaikojen rajaus ja opiskeluoikeuden kesto 15 Opintojen ajoitus kandidaattiohjelmassa 15 Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen 17 Opiskelumahdollisuudet muualla 18 Opiskelun käytännön asiat 19 Lukuvuosi-ilmoittautuminen 19 Kurssit 19 Tentit 20 Opetusta tukevat verkkopalvelut ja muut sähköiset työkalut 22 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 23 Aalto-yliopisto 23 Kauppakorkeakoulu 23 Tilat 25 Palvelut opiskelijoille 27 Opintojen ohjaus ja neuvonta 27 Kirjasto 29 IT-palvelut 30 Kopiointi-, tulostus- ja painopalvelut 30 Ura- ja rekrytointipalvelut 31 Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut 31 Opiskelijaterveydenhoito 31 Liikuntapalvelut 32 Opintopsykologit 32 Aalto-papit 32 Nyyti 32 AYY ja KY 33 Opintotuki ja opiskelija-alennukset 34 Lukujärjestyspohjat 35

4 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun uudelle opiskelijalle Onnitteluni opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa opiskelemaan Aaltoyliopiston kauppakorkeakouluun! Akateeminen vapaus ja vastuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rikkautena on se, että joka vuosi olemme voineet todeta opiskelijoidemme aloittavan opiskelunsa hyvin erilaisista lähtökohdista. Kuitenkin vaikka uusien opiskelijoiden joukossa on työelämään osallistuneita ja muissa yliopistoissa opiskelleita, useimmille kauppakorkeakoulumme on ensimmäinen akateeminen opiskelupaikka. Akateeminen vapaus on yliopistoopintoihin usein liitetty sanapari. Termin tulkinta riippuu kuitenkin siitä, millaisille ajatuksille kulloinkin haetaan perusteita. Lähtökohtana on aina se, että yliopistoopiskelijalla on mahdollisuus tehdä itselleen yksilöllinen opintosuunnitelma. Vapauden kääntöpuoli on tässä, kuten muissakin yhteyksissä, vastuu. Tutkintovaatimukset asettavat työmarkkinoiden edellyttämät minimivaatimukset tutkintoa suorittavalle. Näiden vaatimusten ei tulisi kuitenkaan määritellä yksittäisen opiskelijan oppimistavoitteita. Vastuu opiskeluajan käyttämisestä mahdollisimman hyvin oppimiseen ja monipuoliseen kehittymiseen on aina opiskelijalla itsellään. Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma Aalto-yliopiston opiskelijalähtöisyys edellyttää opiskelijalta sitoutumista opiskeluun ja innostunutta otetta opintoihin. Kauppakorkeakoulussa kiinnitämme entistä enemmän huomiota opintojen sujuvaan etenemiseen ja opintojen ohjaukseen. Opintojen ohjaukseen liittyvät henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opettajatutor, joka osoitetaan jokaiselle opiskelijalle opintojen myöhemmässä vaiheessa. Tehostamalla opintojen ohjausta pyrimme tuomaan vastapainoa voimassa olevalle opiskeluaikojen rajoittamiselle. Jäljempänä on tietoa Aalto-yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista opiskella eri tieteenaloilla. Tämä tulee helpottumaan, kun kandidaattikoulutus siirtyy Otaniemeen syksyllä Lämmintä loppukesää ja menestystä alkaville opinnoillesi! Margareta Soismaa Opinto- ja opiskelijapalvelut 4 Kaikki Kauppakorkeakoulussa toimivat noudattavat toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Tätä edellytämme myös uusilta opiskelijoiltamme. Akateemiseen vastuuseen sisältyy kunnioitus toista ihmistä kohtaan, lakien ja sääntöjen noudattaminen ja rehellisyys kaikissa toimissa.

5 5

6 Perehdytysviikko Opinnot käynnistyvät perehdytysviikolla ma 1.9. pe Tämä opas on laadittu ennakko-ohjeistukseksi, joten käy tämä läpi huolella ennen perehdytysviikon alkua. Perehdytysviikon aikana saat lisätietoa opiskelusta, opiskelijapalveluista ja opiskeluympäristöstä. Kaikkien uusien opiskelijoiden on osallistuttava perehdytysviikolle. Perehdytys on osa kaikille pakollista Opinnot haltuun -kurssia. Perehdytysviikon aikana (keskiviikosta alkaen) käynnistyy myös Yritystapaus -kurssin suorittaminen. Perehdytysviikon alussa opiskelijat jaetaan tutorryhmiin (noin 6 opiskelijaa/ryhmä). Tutorisi auttaa sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja käytännön ongelmissa. Tutorryhmissä tutustutaan myös harrastusmahdollisuuksiin, joita mm. KY ja AYY tarjoavat. Lisätietoa uusien opiskelijoiden perehdytysviikosta löydät Aalto-yliopiston opiskelijoiden verkkosivustolta eli Intosta (into.aalto.fi) kohdasta Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle > Kauppakorkeakoulu > Uudelle opiskelijalle > Kandidaattitasolle valitut opiskelijat. Perehdytysviikon jälkeen uusille opiskelijoille järjestetään ohjaustilaisuuksia opetusperiodeilla I, III ja IV. 6

7 Lukuvuoden aikataulu Lukuvuoden lukukaudet, opetusperiodit ja tenttikaudet Syksy 2014 arviointijakso (rästitenttejä): ma pe I opetusperiodi: ma pe I periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe II opetusperiodi: ma pe II periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe arviointijakso (rästitenttejä): ma pe Kevät 2015 III opetusperiodi: ma pe III periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe IV opetusperiodi: ma to IV periodin arviointijakso (tenttiviikko): ti pe V opetusperiodi: ma pe V periodin arviointijakso (tenttiviikko): ma pe Rästitenttejä järjestetään myös maanantaisin klo 16 jälkeen ja perjantaisin klo 14 jälkeen. Opetusta tai tenttejä ei järjestetä pääsiäisenä pe 3.4. ma , vappuna eikä helatorstaina Arena-päivänä (ke ) ei ole opetusta, elleivät opettajat ja opiskelijat kursseillaan toisin sovi. 7

8 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Uudistetut ohjelmat Kauppakorkeakoulun kandidaatti- ja maisteritutkinnot uudistettiin vuonna Uudistuksessa aiemmat kandidaattitason koulutusohjelmat yhdistettiin yhdeksi eli kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaksi, jossa opiskelija valitsee erikoistumisalueensa ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Kandidaattiohjelma etenee laajaalaisesta liiketaloustieteiden tarkastelusta kohti erikoistumisalueita. Kandidaatin tutkinnossa voi erikoistua johtamiseen, laskentatoimeen, liiketoiminnan teknologiaan, markkinointiin, rahoitukseen, taloustieteeseen, viestintään tai yritysjuridiikkaan. Erikoistumisalueeseen haetaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi. Uudistus toi mukanaan uudenlaisia opetusmuotoja, joilla pyritään kehittämään työelämän edellyttämiä taitoja. Opetusmenetelminä käytetään pienryhmäopetusta, uusien oppimisteknologioiden suomia mahdollisuuksia sekä opetustapaa, jossa ratkotaan todellisia yrityselämän haasteita. Uudistuksessa korostuivat myös tarpeet asenteellisiin uudistuksiin koskien toiminnan eettisyyttä, kestävää kehitystä ja aktiivista yhteiskunnallista toimintaa. Uuden kandidaattiohjelman tutkintokieli on suomi, mutta opetusta on runsaasti myös englanniksi. Maisteriohjelmat ovat pääosin englanninkielisiä. Kauppatieteelliset tutkinnot Kauppakorkeakoulun perustutkintorakenne on kaksiportainen. Perustasolle valitun opiskelijan on suoritettava kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto ennen maisterin tutkinnon opintoja. Maisterin tutkinnon jälkeen voi suorittaa jatkotutkintona lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Tutkintojen ja kurssien laajuutta mitataan opintopisteillä (op). Opiskelijan työmäärä yhden lukuvuoden aikana on 1600 tuntia, mikä vastaa 60 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (vastaa kolmen vuoden työmäärää) ja maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (vastaa kahden vuoden työmäärää). 8

9 KTK-tutkinnon rakenne ja opintokokonaisuudet Liiketoimintaosaamisen perusteet Tutkintoon kuuluu aluksi noin vuoden verran kaikille yhteisiä opintoja. Tämä Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuus (60 op) johdattaa kauppatieteellisten aineiden perusteisiin ja muodostaa pohjan myöhemmille opinnoille. Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssit Koodi Kurssin nimi 60 op Periodi 20A A A A A A A A A A A A00200 Opinnot haltuun Yritystapaus Johtamisen perusteet Yritysvastuu ja -etiikka Laskentatoimen perusteet Markkinoinnin perusteet Rahoituksen perusteet Taulukkolaskenta ja analytiikka Taloustieteen perusteet Yritysjuridiikan perusteet Tuotantotalouden perusteet Yritysviestinnän perusteet 2 op 2 op 6 op 3 op 6 op 6 op 6 op 5 op 6 op 6 op 6 op 6 op I, IV & V I & V IV V II I-II V I-II III III IV I 9

10 Erikoistumisalueen opinnot Erikoistumisalueen aineopintojen kokonaisuuden laajuus on 60 op, joka koostuu menetelmäopinnoista (12 op), erikoistumisopinnoista (42 op) sekä yhdestä ko. erikoistumisalueen kurssista (6 op) liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuudesta. Erikoistumisalueiden opintokokonaisuudet on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa. Opiskelijan on mahdollista valita kahdeksasta kandidaattitason erikoistumisalueesta: Johtaminen Laskentatoimi Liiketoiminnan teknologia (Business Technology) Markkinointi Rahoitus (Finance) Taloustiede Viestintä Yritysjuridiikka Erikoistumisalueista Business Technology ja Finance ovat englanninkielisiä. Opiskelijat valitaan kandidaattitason erikoistumisalueeseen ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Erikoistumisalueen valintaan osallistuvat tässä vaiheessa kaikki 1. vuosikurssin läsnä ja poissa oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat. Lykkäystä erikoistumisalueen valintaan voi saada ainoastaan asepalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai vakavan sairauden perusteella. Valintaa varten opiskelija täyttää erillisten ohjeiden mukaan sähköisen hakemuksen, jossa hän ilmoittaa preferenssijärjestyksessä korkeintaan kolme erikoistumisaluetta, joihin hän hakee. Jos jollekin erikoistumisalueelle hakee enemmän opiskelijoita kuin mitä sille voidaan ottaa, valinta suoritetaan opintomenestyksestä saatavien pisteiden osoittaman järjestyksen sekä erikoistumisaluekohtaisten kriteerien perusteella. Lisätietoa erikoistumisalueen valinnasta löydät Intosta kohdasta Tutkintojen rakenteet ja sisällöt. Sivuopinnot Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvä sivuopintokokonaisuus voi olla 1. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun jonkun laitoksen tarjoama opintokokonaisuus, 2. ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettu kokonaisuus tai 3. toisessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritettu kokonaisuus. Kauppakorkeakoulun laitoksen järjestämä sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 24 opintopistettä, ja se muodostetaan yhdestä liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvasta kurssista (6 op) ja kolmesta 6 opintopisteen laajuisesta opetussuunnitelmassa määritellystä kurssista. Ulkomaisessa vaihtoyliopistossa suoritettu kansainvälinen sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen. Lisätietoa tarjolla olevista sivuopinnoista on opinto-oppaassa. 10

11 Kieli- ja viestintäopinnot Kieli- ja viestintäopintojen osaamistavoitteet Kieli- ja viestintätaito on tärkeä osa Kauppakorkeakoulusta valmistuvien asiantuntijataitoja. Kandidaatin tutkinnossa tavoitteena on hyvä viestintä- ja kielitaito sekä kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä. KTK-tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään. hänellä on talouselämän edellyttämien vieraiden kielten taito ja kyky toimia kansainvälisessä ympäristössä ja hänellä on vähintään säädösten mukainen toisen kotimaisen kielen taito. Kieli- ja viestintäopintojen rakenne Pakollisia kieli- ja viestintäopintoja kuuluu kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon 18 opintopistettä, sisältäen seuraavat opinnot: Sekä ruotsin kielessä että englanninkielisessä yritysviestinnässä on molemmissa suoritettava yksi 3 opintopisteen kurssi. Näiden lisäksi muun vieraan kielen kuin englanninkielisen yritysviestinnän opintoja vaaditaan suoritettavaksi yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Valinnaisia opintoja on suoritettava 6 opintopistettä joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos valinnaiset kieliopinnot suoritetaan kolmannessa vieraassa kielessä, tulee siinä suorittaa 6 opintopistettä. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 opintopistettä voi jakaa kahden eri kielen opintoihin. Tarkoitus on, että kandidaatin tutkinnon pakolliset kielija viestintäopinnot suoritetaan pääsääntöisesti 2. opiskeluvuonna, jotta opiskelija voi halutessaan täydentää tai laajentaa niitä 3. opiskeluvuonna. Kieli- ja viestintäopinnot 72A00100 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 61A00200 Business Communication Skills Vieraskielinen viestintä, muu kuin englanninkielinen yritysviestintä Valinnaiset opinnot 18 op 3 op 3 op 6 op 6 op Kielivalikoima Opetusohjelmaan kuuluvat englanninkielinen yritysviestintä, espanja, japani, kiina, ranska, ruotsi, saksa, suomi vieraana kielenä sekä venäjä. Näiden lisäksi Aaltoyliopiston Avoimessa yliopistossa voidaan tarjota opetusta myös muissa kielissä vuosittain opetussuunnitelmissa vahvistettavalla tavalla. Huomaa, että KTK-tutkinnon tavoitteiden mukaisesti kaikille yhteisiin kieli- ja viestintäopintoihin (18 op) voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille soveltuvia kursseja. Tieto löytyy kurssikuvauksesta kohdasta kurssin asema. 11

12 Opintojen lähtötaso Kurssien lähtötasot kuvataan käyttäen Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR = Common European Framework of Reference) taitotasoja A1-A2-B1-B2-C1-C2. A-taso tarkoittaa kielitaidon perustasoa, B-taso edistyneempää kielitaidon tasoa ja C-taso kaikkein edistyneintä kielitaidon tasoa. Lisätietoa Kielikeskuksen kotisivulla languagecentre.aalto.fi. Tutkintoon kuuluvan Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 -kurssin lähtötaso on B1 ja Business Communication Skills -kurssin lähtötaso on B2. Muissa vieraissa kielissä jokainen aloittaa opintonsa omalta lähtötasoltaan. Muut kieli- ja viestintäopinnot KTK- ja/tai KTM-tutkinnossa Kielikeskus tarjoaa Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden (24 op), joka voidaan sisällyttää joko KTK- tai KTM -tutkintoon (tai molempiin eri sisältöisinä). Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille soveltuvia kursseja. Kieli- ja viestintäopintoja voi sisällyttää myös sekä KTK- että KTM -tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin. Näihin opintoihin on mahdollista sisällyttää kaikkia Kielikeskuksen tarjoamia kursseja. Vapaasti valittavat opinnot Vapaasti valittavien perus- tai aineopintotasoisten opintojen laajuus on opintopistettä. Vapaasti valittavien opintojen määrä riippuu opiskelijan muista opintoja koskevista valinnoista, esimerkiksi jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on laitoksen järjestämä kokonaisuus (24 op), johon sisältyy yksi Liiketoimintaosaamisen perusteiden 6 op:n laajuinen kurssi, vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 opintopistettä. jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on kansainvälinen sivuopintokokonaisuus (30 op), vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä. Opiskelija voi käyttää vapaasti valittavat opintonsa esimerkiksi lisäopintoihin opiskelijan erikoistumisalueella, lisäopintoihin KTK-tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa, toisen sivuopintokokonaisuuden suorittamiseen, lisäopintoihin kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuudessa, toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun opintoihin, JOO-opintoihin toisessa yliopistossa tai työharjoitteluun (6 op). 12 Lisätietoa kielten opiskelusta opintooppaassa, Opinnot haltuun -kurssin ohjaustilaisuuksissa sekä johtamisen laitoksen opintokoordinaattorilta Berit Söderholmilta.

13 Opintojen jatkaminen maisteriohjelmassa Tutkinnon rakenne Kauppatieteiden maisterin tutkinto Koulutusohjelman opinnot Sivuopinnot Vapaasti valittavat opinnot Lisätietoa maisterin tutkinnosta Intossa kohdassa Tutkintojen rakenteet ja sisällöt. Jos opiskelija ei saa kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa riittävästi kursseja itselleen, hänen on mahdollista aloittaa maisterin tutkinnon opintojen suorittaminen (lähtien vapaasti valittavista opinnoista ja sivuopinnoista) siinä vaiheessa, kun hänellä on opintoja vähintään 150 opintopistettä. Koulutusohjelmat Opetusta tarjotaan seuraavissa maisteritason koulutusohjelmissa: Accounting, Corporate Communication, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information and Service Management, Management and International Business, Marketing ja Yritysjuridiikka. Lisäksi opetusta tarjotaan kolmessa Aalto-yliopiston muiden koulujen kanssa yhteisesti järjestetyssä ohjelmassa: Creative Sustainability, International Design Business Management ja Strategy. Opiskelija hakee opinto-oikeutta maisteritason ohjelmaan samassa yhteydessä, kun hän valmistuu kandidaatiksi. Maisteritason koulutusohjelmat ovat päättäneet, miltä kandidaattiohjelman erikoistumisalueilta niihin on mahdollista hakea ja millä edellytyksin. 120 op 84 op 24 op 12 op Opiskelijan kannattaa miettiä maisteritason koulutusohjelmavalintaa hyvissä ajoin ja tutustua valintaperusteisiin, jotta hän voi suorittaa kandidaatin tutkinnossa maisteritason koulutusohjelman edellyttämät opinnot. Lisätietoa maisteritason ohjelmavalinnasta Intossa kohdassa Valmistuminen. Opintojen ja opiskelun säännöstö Lait, asetukset ja säännöt määräävät monista opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeisistä asioista, kuten tutkinnoista, opinto-oikeuksista ja arvostelusta. Kaikki yliopistoja koskevat lait ja säädökset löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulta (www.okm.fi). Lisäksi Aalto-yliopistossa ja Kauppakorkeakoulussa on voimassa omia sääntöjä. Erityisesti Kauppakorkeakoulun opiskelijoita koskevat Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö ja Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt. Lisätietoa Inton sivulta Opintojen ja opiskelun säännöstö. 13

14 Omien opintojen suunnittelu Opinnot haltuun Omien opintojen suunnittelu on olennainen osa yliopisto-opiskelua. Opintojen suunnittelua tukee Opinnot haltuun -kurssi, jonka aikana saat tietoa mm. opiskelutaitojen kehittämisestä, opiskelutekniikasta ja opiskelijapalveluista. Tammikuussa ja huhtikuussa järjestetään erikoistumisalueen valintaan liittyviä ohjaustilaisuuksia. Kaikkien tilaisuuksien aikataulut tulevat Opinnot haltuun -kurssin Noppa-sivulle. Apua opintojen suunnitteluun saat tarvittaessa Opinto- ja opiskelijapalveluista (OOP). Lisäksi oma tutorisi auttaa sinua opintojen aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa kuten lukujärjestyksen tekemisessä. Opinnot haltuun -kurssista vastaavat Minna Nevala ja Riitta Peltonen, ja heihin voit olla yhteydessä kurssiin liittyen. Kaivatessasi tiettyyn kurssiin liittyvää tietoa, tutustu ensin kurssin Noppasivustoon ja WebOodin kurssikuvaukseen. Jos asia ei selviä sieltä, voit olla yhteydessä kurssin opettajaan tai kurssin tarjoavan laitoksen opintokoordinaattoriin. Kieliopinnoista saat tietoa perehdytysviikolla, kielten opettajilta vastaanottoaikoina sekä johtamisen laitoksen opintokoordinaattorilta Berit Söderholmilta. Tietoa erikoistumisalueen valinnasta löytyy Inton Kauppakorkeakoulun etusivulta (kuvake sivun oikeassa reunassa). Lisätietoja opintoneuvonnasta ja yhteystiedot löytyvät kohdasta Palvelut opiskelijoille (s ). Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Uudet opiskelijat saavat suosituksen (s. 16) ensimmäisen vuoden aikana suoritettavista kursseista. Valitse sen pohjalta itsellesi sopivat opetusryhmät ja laadi oma lukujärjestyksesi. Valitset oman erikoistumisalueesi ensimmäisen vuoden keväällä. Ensimmäisen vuoden kurssien aikana voit selvittää omat kiinnostuksen kohteesi, ja lisäksi Opinnot haltuun -kurssin ohjaustilaisuudet auttavat erikoistumisalueen valinnassa. Toisena vuonna laadit koko KTK-tutkintoa koskevan opintosuunnitelmasi (HOPS) WebOodissa. Kirjaat hopsiin erikoistumisalueesi, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot ja vapaasti valittavat opinnot sekä suunnitelman siitä, millä aikataululla aiot edetä opinnoissasi. Päivitä hopsiasi, jos tilanteesi muuttuu. Sopivia työkaluja opintojen suunnitteluun ovat opinto-opas, WebOodi ja Noppa. Opinto-oppaasta löydät tutkintovaatimukset sekä tietoa erikoistumisalueista ja sivuopinnoista. Kurssikuvaukset ja kurssien opetusajankohdat löytyvät WebOodista ja Nopasta. HOPS on dokumentti, joka sisältää opiskelijan suunnitelman valituista opintokokonaisuuksista sekä opintojen etenemisestä. Käytännössä se siis sisältää: tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet kokonaisuuksien sisältämät kurssit opintojen aikataulun eli kurssit sijoitettuna opiskeluajan lukuvuosille, lukukausille ja periodeille. 14

15 Opintoaikojen rajaus ja opiskeluoikeuden kesto voimaan tullut yliopistolain muutos rajaa alemman ja/tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisaikaa yliopistoissa. Muutos koskee niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa lukuvuonna tai sen jälkeen. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Yliopistolaissa (558/2009) määritetty tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa kolme vuotta ja kauppatieteiden maisterin tutkinnossa kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot enintään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (eli enintään seitsemässä vuodessa). Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissa oloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee esittää todistus poissa olon perusteesta. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään yhteensä neljän lukukauden mittaista poissa oloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi. Tutkinnon suorittamisaika kuluu niinä lukukausina, joina opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Suorittamisaika kuluu myös, jos opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisen. Ks. lisätietoa kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen s. 19. Opintojen ajoitus kandidaattiohjelmassa Ensimmäisenä vuonna opiskelijat suorittavat Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja. Kokonaisuus tulee suoritetuksi lähes kokonaan ensimmäisen vuoden aikana, toiselle vuodelle jää vain osa Opinnot haltuun -kurssista (opintosuunnitelman laadinta ja siihen liittyvä opettajatutorin tapaaminen). Toisen vuoden aikana on tarkoitus suorittaa erikoistumisalueen opintoja. Myös pakolliset kieli- ja viestintäopinnot suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden aikana, jotta opiskelija voi tarvittaessa täydentää niitä kolmannen vuoden aikana. Kolmannen vuoden aikana opiskelija tekee sivuopintoja sekä loput erikoistumisalueen opinnoista ja kieli- ja viestintäopinnoista. Vapaasti valittavat opinnot kannattaa ajoittaa toiselle ja kolmannelle vuodelle. 15

16 Ensimmäisen vuoden opinnot Opintojen suunnittelun helpottamiseksi kurssien suoritusjärjestys on suunniteltu siten, että opintosuorituksia kertyy tasaisesti ja riittävästi ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna on tarkoitus keskittyä Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseihin alla olevan aikataulun mukaisesti. Jos haluat suorittaa opintoja suositusta nopeammin tai olet saanut hyväksiluettua osan ensimmäisen vuoden opinnoista, voit suorittaa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja jo ensimmäisenä vuonna. Voit suorit- taa myös erikoistumisalueen opintoja tai sivuopintoja, mutta tällöin sinulla on oltava käsitys siitä, mihin haluat erikoistua kandidaatin tutkinnossa. Jos haluat edetä opinnoissasi suositusta hitaammin, ota huomioon, että suoritettujen opintojen määrä vaikuttaa erikoistumisalueen valintaan ja että opintotuen saamisen edellytyksenä on tutkintoon kuuluvia opintoja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Jos siis esimerkiksi nostat lukuvuoden aikana opintotukea 9 kuukaudelta, tulee opintoja kertyä vähintään 45 opintopistettä. Suositus opintojen suorittamiseksi 1. lukuvuonna 16 Syyslukukausi I periodi: ma pe A00510 Opinnot haltuun (jatkuu IV & V periodeilla) 20A00603 Yritystapaus (osa 1, jatkuu V periodilla) 23A00110 Markkinoinnin perusteet (jatkuu II periodilla) 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka (jatkuu II periodilla) 71A00200 Yritysviestinnän perusteet, 6 op II periodi: ma pe A00110 Laskentatoimen perusteet, 6 op 23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op (jatkoa I periodilta) 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op (jatkoa I periodilta) Kevätlukukausi III periodi: ma pe A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op IV periodi: ma to A00510 Opinnot haltuun (jatkoa I periodilta) 21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op 35A00110 Tuotantotalouden perusteet, 6 op V periodi: ma pe A00510 Opinnot haltuun, 2 op (jatkoa IV periodilta) 20A00603 Yritystapaus, 2 op (osa 2, jatkoa I periodilta) 21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op 28A00110 Rahoituksen perusteet, 6 op

17 Lukujärjestyksen laadinta Kompassin lopusta löytyvät lukujärjestyspohjat kaikille ensimmäisen lukuvuoden opetusperiodeille. Voit laatia oman lukujärjestyksesi merkitsemällä lukujärjestyspohjiin kullakin periodilla pidettävien kurssien opetustapahtumat (esim. luennot, harjoitukset, pienryhmät). Kurssien opetusajat ja -paikat löytyvät WebOodista ao. kurssin kohdalta (haku kurssin koodilla tai nimellä). Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Jos olet suorittanut aiemmin opintoja, joita vaaditaan KTK-tutkintoon, voit hakea niiden hyväksilukemista. Myös opiskelun aikana voit hyväksilukea muualla suoritettavia opintoja, jos hyväksilukemisen ehdot täyttyvät. Lisätietoa Intosta kohdasta Omien opintojen suunnittelu > Hyväksilukeminen. Huomioitavaa Hae syksyllä 2014 opetettavien Liiketoimintaosaamisen perusteiden hyväksilukua mahdollisimman pian. Hakemukset tulee palauttaa mielellään mennessä mutta viimeistään perehdytyspäivien alkuun mennessä. Syksyn kurssien hyväksilukemista haetaan infokirjeen mukana tulleella lomakkeella. Lomakkeen saa myös OOPin Help Deskistä tai Intosta. Toimita hakemus liitteineen OOPin postilaatikkoon (Päärakennus, A-siipi, 1. krs). Kirjoita kuoren päälle Opintojen hyväksiluku. Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen: Opintojen hyväksiluku, OOP Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, PL 21210, Aalto. Hakemuksen liitteineen voi lähettää pdf-muodossa myös sähköpostitse osoitteeseen aalto.fi. Kirjoita viestin otsikkokenttään nimesi, opiskelijanumerosi, sekä hyväksiluettavien kurssien koodit. Ensimmäisenä perehdytyspäivänä on infotilaisuus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta, jolloin voit viimeisintään jättää hyväksilukuhakemuksesi. Jos haet hyväksilukua tutkintoon kuuluville pakollisille kieliopinnoille, käytä tavallista hyväksilukulomaketta, jonka löydät Intosta. Käytä tätä lomaketta myös silloin, kun haet hyväksilukua keväällä 2015 luennoitaville Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseille. KTK-tutkinnon ensimmäisenä opiskeluvuonna voi hakea ainoastaan 1. lukuvuoden opintojen (=Liiketoimintaosaamisen perusteet) sekä pakollisten kieliopintojen hyväksilukemista. Muiden opintojen hyväksilukemista haetaan vasta erikoistumisalueen valinnan jälkeen. HUOM! Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä valittavan erikoistumisalueen haussa ei oteta huomioon hyväksiluettuja opintoja. Jos olet saanut hyväksiluettua Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja, voit alkaa suorittaa pakollisia kieli- ja viestintäopintoja tai erikoistumisalueen opintoja / sivuopintoja. 17

18 Opiskelumahdollisuudet muualla Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus Aalto-yliopistossa monitieteisyyttä hyödynnetään korkeakoulujen osaamista yhdistävien tutkimushankkeiden, opiskelukokonaisuuksien ja kurssien kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opinto-oikeutta Aallon toisen korkeakoulun opintokokonaisuuteen tai kurssiin Aallon sisäisen liikkuvuuden haussa. Yksittäisille kursseille haku järjestetään neljä kertaa vuodessa ja sivuainehaku kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Lisäksi Aalto-yliopiston korkeakoulut tarjoavat yhteisiä Aalto-opintoja, jotka ovat avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ja joille ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta. Tarjolla on sekä yksittäisiä kursseja että laajempia opintokokonaisuuksia. Lisätietoa Aallon sisäisistä opinnoista Intossa kohdassa Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot. Joustava opinto-oikeus (JOO) Valtakunnallisen JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja (esim. sivuopintokokonaisuuden) toisessa suomalaisessa yliopistossa. Tietoa JOO-opinnoista ja ajantasaiset ohjeet joustavan opinto-oikeuden hakemiseen löytyvät joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelusta joopas.fi sekä Intosta kohdasta Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot. Vaihto-opiskelu Kauppakorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus lähteä opiskelemaan yhdeksi lukukaudeksi Kauppakorkeakoulun ulkomaisiin vaihtoyliopistoihin. Vaihto-opinnot muodostavat yleensä tutkinnon sivuopintokokonaisuuden. Vaihtoon voi lähteä sekä kandi- että maisterivaiheessa. Haku vaihtoohjelmiin on vuosittain tammikuussa, täydennyshaku sen jälkeen. Vaihtoon lähtöä myös tuetaan apurahoin. Kauppakorkeakoululla on laaja yhteistyöyliopistojen verkosto ympäri maailmaa. Vaihtopaikkoja on yli 400 ja vaihtoyliopistoja noin 130. Kauppakorkeakoulu kuuluu CEMS (The Global Alliance in Management Education) -verkostoon ja PIM (Partnership in International Management) -konsortioon ja on mukana eurooppalaisessa Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmassa sekä pohjoismaisessa Nordplus-yhteistyössä. Ulkomaisen opiskelupaikan voi myös järjestää kokonaan itse ja hakea siellä suoritettaviin opintoihin free mover -apurahaa. Lisätietoa vaihto-opinnoista löydät Intosta kohdasta Kansainvälistyminen ja opinnot ulkomailla. Avoimen yliopiston opetus Avoimessa yliopistossa on yleensä ollut kesäisin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille maksuttomia paikkoja kauppatieteellisen alan kursseille. Muina aikoina kursseja voi suorittaa hintaan 10 /opintopiste. Tarkista avoimen yliopiston opetusta koskevat tiedot Aalto-yliopiston avoimen yliopiston sivuilta osoitteesta avoin.aalto.fi. 18

19 Opiskelun käytännön asiat Lukuvuosi-ilmoittautuminen Opiskelijan on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissa olevaksi. Vain läsnä olevaksi ilmoittautuneella on opintojen suoritusoikeus. Yliopistolain (558/ , 43 ) mukaan opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ilmoittaudu yliopiston määräämällä tavalla. Ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelijat hoitavat sekä läsnä että poissa olevaksi ilmoittautumisen WebOodissa ennen lukukauden alkua. Kurssit KTK-tutkintoon sisältyvät kurssit näkyvät opinto-oppaasta kunkin opintokokonaisuuden (liiketoimintaosaamisen perusteet, sivuopinnot, kieli- ja viestintäopinnot jne.) kohdalta. Kurssin koodista on linkki WebOodin kurssikuvaukseen ja kurssin nimen kohdalta pääset kurssin Noppakotisivulle. Vapaasti valittavia opintoja voit etsiä esimerkiksi Kauppakorkeakoulun opetustarjonnasta, jonka löydät kokonaisuudessaan opinto-oppaasta studyguides.aalto.fi/biz Kielikeskuksen sivuilta languagecentre.aalto.fi Aallon sisäisen liikkuvuuden tarjonnasta tai muiden yliopistojen tarjonnasta, lisätietoa Intosta kohdasta Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle > Kauppakorkeakoulu > Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot. Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti WebOodissa. Ilmoittautuminen alkaa 21 päivää ja päättyy 7 päivää ennen opetusperiodin alkua. Kursseille, joille osallistujamäärää ei ole rajoitettu, ilmoittautuminen voi päättyä myöhemmin eli 7 päivää opetusperiodin alkamisen jälkeen. Useiden kurssien ryhmäkoko on rajattu, ja kursseille kannattaakin ilmoittautua mahdollisimman ajoissa varmistaakseen pääsyn haluamilleen kursseille. Jos osallistujamäärä on rajallinen, paikat voidaan jakaa arvonnalla, ilmoittautumisjärjestyksessä, ohjelman opiskelijat etusijalla, tai lähellä valmistumista olevat opiskelijat etusijalla. Kurssikohtaiset valintaperusteet näkyvät kunkin kurssin kurssikuvauksesta. Erityisesti kielten kursseille ilmoittautujia on paljon, eivätkä kaikki opiskelijat välttämättä mahdu valitsemanaan ajankohtana mieluisimpaan ryhmään. Huomaa, että kielten ja viestinnän kursseilla opiskelija varmistaa kurssipaikkansa vasta saapumalla ajoissa ensimmäiselle luennolle. Kurssipaikatta jääneet voivat saapua ensimmäiselle luennolle jonottamaan mahdollisia vapaita paikkoja. Jos et haluakaan osallistua ilmoittautumallesi kurssille, tulee ilmoittautuminen perua ennen ilmoittautumisajan päättymistä WebOodissa. HUOM! Uudet opiskelijat ilmoittautuvat syksyn kursseille perehdytysviikon aikana. 19

20 20 Opetusajat Kurssien opetusajat näkyvät kurssin kohdalta WebOodista sekä Inton kohdasta Opinto-oppaat. Luennot pidetään pääsääntöisesti seuraavan aikataulun mukaisesti: tauko ruokailua varten jne. Puoleen päivään asti luennot alkavat siis tasatunnein, ja iltapäivällä aina neljännestä yli tasatunnin. Luennot kestävät yleensä puolitoista tuntia kerrallaan. Luentokäyttäytyminen Tule luennoille ajoissa ja vältä liikehdintää luennon aikana. Sulje kännykkäsi. Keskity luentojen seuraamiseen ja anna muillekin mahdollisuus siihen. Osoita arvostusta luennoitsijaa ja muita opiskelijoita kohtaan. Osoita erityistä tahdikkuutta vierailevia luennoitsijoita kohtaan. Osallistumalla opit enemmän. Jos opettaja haluaa luennolla keskustelua luennon aiheesta, osallistu aktiivisesti siihen. Esitä tarvittaessa selventäviä kysymyksiä. Jos opettaja haluaa kurssin aikana palautetta siitä, ymmärsivätkö opiskelijat luennolla esitetyt asiat, kerro oma näkemyksesi. Anna kurssin lopussa palautetta opettajalle. Tentit Tentteihin ilmoittautuminen Tenttien ajankohdat ovat nähtävillä WebOodissa ja ne löytyvät sekä aineittain että aikajärjestyksessä myös Intosta kohdasta Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle > Kauppakorkeakoulu > Opinto-oppaat. Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Jos WebOodi ei jostain syystä toimi, ilmoittautuminen voidaan ilmoittautumisaikana hoitaa sähköpostitse Ilmoittautuminen alkaa kaksi kuukautta ennen tenttiä ja päättyy 7 päivää ennen tenttiä. Tämän jälkeen tenttiin ei ole enää mahdollista ilmoittautua. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut tenttiin WebOodin kautta, ei voi osallistua tenttiin. Jos opiskelija menee tenttisaliin ilmoittautumatta, hänen vastauspaperiaan ei lähetetä tarkastettavaksi.

21 Tenttikäyttäytyminen 1. Ilmoittaudu tenttiin ajoissa WebOodissa ja varmista viimeistään viikkoa ennen tenttiä WebOodista, että olet ilmoittautunut. Älä poista ilmoittautumista WebOodista, jos olet menossa tenttiin. 2. Tenttisali selviää päärakennuksen alaaulan ilmoitustaululta tenttipäivän aamuna. 3. Tentit alkavat tasalta tule ajoissa paikalle. 4. Sulje kännykkä. Jätä laukku ja takki salin edustalle. 5. Valvojat ohjaavat opiskelijat paikoilleen. Ota mukaan vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Valvojat jakavat laskimet, jos niitä tarvitaan. Voit käyttää myös omaa funktiolaskinta. Graafisen laskimen käyttö ei ole sallittua. 6. Tentti kestää yleensä neljä tuntia. Voit poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua siitä, kun tentti on varsinaisesti alkanut. 7. Jos sinulla on kysyttävää (esim. haluat lisää paperia), kutsu valvoja luoksesi kättä nostamalla. 8. Pidä katse tiukasti kiinni omassa paperissa väärinkäsitysten välttämiseksi. Valvojalla on oikeus poistaa tentistä henkilö, jonka hän epäilee syyllistyneen vilppiin. 9. Palauta kaikki koepaperit, myös kysymyspaperi. 10. Jos et halua jättää koesuoritusta arvosteltavaksi, merkitse paperille selvästi luovutan. Hyväksytty opintosuoritus viedään suoritusrekisteriin eikä sitä poisteta mistään syystä. Arvosanaa on mahdollista korottaa uudella tentillä. Hylätty arvosana kirjataan myös suoritusrekisteriin, mutta se ei tulostu suoritusotteelle. 11. Todista henkilöllisyytesi palauttaessasi paperit. Tenttitulokset Tenttitulokset ilmoitetaan sovitulla tavalla (esim. Nopassa) viimeistään neljän viikon kuluttua tentistä. Oma opintosuoritus tulee näkyviin myös WebOodiin. Hyväksytystä opintosuorituksesta annetaan arvosanat 1, 2, 3, 4 tai 5, jossa 5 on korkein arvosana. Hylätty opintosuoritus saa arvosanan nolla (0). Joillain kursseilla käytetään arvostelua hyväksytty/hylätty. Opiskelijalla on oikeus nähdä oman suorituksensa arvostelu. Omaa tenttipaperia on mahdollista käydä tiedustelemassa kyseisen aineen laitokselta. Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tulokset tietoonsa. Opettajan päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea kirjallisesti muutosta Aaltoyliopiston tutkintolautakunnalta 14 vuorokauden kuluessa siitä kun hän on saanut päätöksestä tiedon. 21

22 Opetusta tukevat verkkopalvelut ja muut sähköiset työkalut Aallon sähköposti Saat käyttöösi Aalto-yliopiston sähköpostiosoitteen, joka on yleensä muotoa mail.aalto.fi Into Into on opiskelijan tärkein tietolähde opintoihin ja yliopiston palveluihin liittyvissä asioissa. Intosta löydät myös kattavammat kuvaukset monista tässä oppaassa esitellyistä asioista, kuten opiskelun käytännön asioista ja opiskelijapalveluista. into.aalto.fi Opinto-opas Opinto-oppaasta löytyvät tiedot tutkintojen rakenteesta ja sisällöstä, erikoistumisalueiden ja sivuopintokokonaisuuksien kuvaukset sekä kunkin opintokokonaisuuden sisältämät kurssit. studyguides.aalto.fi/biz WebOodi WebOodi sisältää kaikkien kurssien kurssikuvaukset. Lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin ja opintosuunnitelman tekeminen hoidetaan WebOodissa. Lisäksi WebOodista näet omat suoritustietosi, voit tilata opintosuoritusotteen sekä muuttaa yhteystietojasi. oodi.aalto.fi Noppa Nopasta löydät kurssien omat sivut, jotka sisältävät mm. kurssikuvaukset, opetusajat, tiedot opetusmateriaaleista ja tenteistä, kurssiuutiset sekä kurssin tulokset. noppa.aalto.fi Syllabus Syllabus eli kurssin yksityiskohtaisempi kurssikuvaus löytyy yleensä viikkoa ennen kurssin alkua Nopasta tai Moodlesta. Optima Optima on oppimisympäristö, jossa opettaja voi välittää opiskelijoille tiedotteita ja materiaalia ja jossa on mahdollisuus keskusteluun sekä ryhmätöiden ja harjoitusten järjestämiseen verkossa. optima.aalto.fi Moodle Joillakin kursseilla on käytössä virtuaalisena oppimisympäristönä Moodle, jossa voidaan jakaa kurssin materiaalia ja käydä keskustelua. moodle.aalto.fi Aalto Inside Aalto Inside on pääosin Aalto-yliopiston henkilökunnalle suunnattu sisäisen viestinnän kanava, mutta se sisältää myös opiskelijoiden kannalta tärkeää tietoa esimerkiksi opiskelussa ja työskentelyssä käytetyistä työkaluista ja verkkopalveluista sekä Aalto-yliopiston käytännöistä, ohjeistuksista ja ajankohtaisista asioista. inside.aalto.fi 22

23 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopisto Aalto-yliopisto aloitti toimintansa , jolloin Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät. Aalto-yliopisto muodostuu kuudesta korkeakoulusta: Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä teknillistieteelliset korkeakoulut: Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu. Opiskelijoita on Aallon korkeakouluissa yli ja työntekijöitä noin Aalto-yliopiston suurin kampus on Espoossa Otaniemessä, jossa toimivat neljä tekniikan korkeakoulua. Kauppakorkeakoululla on tilat Helsingin Töölössä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sijaitsee Helsingin Arabiassa. Aalto-yliopistolla on toimintaa myös Mikkelissä, Lahdessa, Vaasassa ja Porissa. Aalto-yliopiston hallitus päätti kesällä 2011, että yliopiston pääkampus sijoitetaan Otaniemeen, ja Kauppakorkeakoulun kandidaattitason opetus on siirtymässä Otaniemen pääkampukselle syksystä 2015 alkaen. Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on yksi Euroopan johtavista kauppakorkeakouluista ja myös maailmanlaajuisesti tunnettu erityisesti johtamisen tutkimuksesta ja opetuksesta. Kauppakorkeakoulun noin opiskelijaa ja 550 työntekijää sijoittuvat Etu-Töölöön osana Helsinki Business Campus -aluetta, johon kuuluu Kauppakorkeakoulun eri yksiköiden lisäksi muun muassa ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu Hanken. Mikkelissä toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yksikkö, jossa voi suorittaa englanninkielisen KTK-tutkinnon International Business -ohjelmassa. 23

24 Koulutusohjelmien, aineiden ja sivuopintokokonaisuuksien opetuksesta ja siihen liittyvästä opintoneuvonnasta vastaavat tutkimuksen ja opetuksen laitokset. Laitokset Aineet KTK-tutkinto Erikoistumisalueet KTM-tutkinto Koulutusohjelmat Johtamisen laitos Arkadia Filosofia, Kansainvälinen liiketoiminta, Organisaatiot ja johtaminen, Yrittäjyys Johtaminen Entrepreneurship, Management and International Business, Creative Sustainability, International Design Business Management, Strategy Johtamisen laitos Päärakennus English Business Communication, Talouselämän viestintä Viestintä Corporate Communication Laskentatoimen laitos Chydenia Markkinoinnin laitos Arkadia Rahoituksen laitos Chydenia Taloustieteen laitos Economicum Tieto- ja palvelutalouden laitos Chydenia Kielikeskus Päärakennus, Otaniemi Laskentatoimi, Yritysjuridiikka Laskentatoimi, Yritysjuridiikka Accounting, Yritysjuridiikka Markkinointi Markkinointi Marketing Rahoitus Rahoitus Finance (Finance) Taloustiede Taloustiede Economics Management Science, Logistiikka, Tietojärjestelmätiede Espanja, Japani, Kiina, Ranska, Ruotsi, Saksa, Venäjä Liiketoiminnan teknologia (Business Technology) Information and Service Management 24

25 Tilat Kauppakorkeakoulun tilat sijoittuvat Töölön kampukselle Päärakennus, Runeberginkatu Arkadia, Lapuankatu 2 Chydenia, Runeberginkatu Economicum, Arkadiankatu 7 (Taloustieteen laitos) Arkadia 28, Arkadiankatu 28 (Avoin yliopisto, Pienyrityskeskus) Mechelininkatu 3 (Aalto-yliopiston kirjasto) Opetusta on pääasiassa päärakennuksessa, Arkadiassa, Chydeniassa ja Economicumissa. Opetustiloissa käytetään kirjainlyhennettä kuvaamaan opetustilan sijaintia, ja numerosarjan ensimmäinen numero kuvaa kerrosta. Päärakennuksessa A-etuliitteellä merkityt salit sijaitsevat rakennuksen oikeassa siivessä (esim. A410 sijaitsee oikeassa siivessä neljännessä kerroksessa), C-etuliitteen salit rakennuksen vasemmassa siivessä ja B-etuliitteen salit rakennuksen keskellä. Arkadiassa E-etuliitteellä merkityt salit sijaitsevat Lapuankadun puoleisessa osassa ja F-etuliitteellä merkityt Perhonkadun puoleisessa osassa. Chydeniassa G-etuliitteellä merkityt salit sijaitsevat Sammon kentän puoleisessa osassa ja H-etuliitteellä merkityt Runeberginkadun suuntaisessa siivessä. Itseopiskelutilat Lukusalit Päärakennus A500 ma-pe Chydenia G030 ma-pe Ryhmätyötilat Päärakennus A505, A600 ma-pe Arkadia E006, E007, E018, ma-su E019, E020 Tietokoneluokat Päärakennus C250 C332 ma-su ma-pe Arkadia E021 ma-su Chydenia G113, G114 ma-pe HUOM Tietokoneluokkia voi käyttää vain silloin, kun niissä ei ole luentoja. 25

26 Ravintolat Kauppakorkeakoululla on kolme opiskelijaravintolaa: päärakennuksessa (Rafla), Chydeniassa ja Arkadiassa. Myös muissa opiskelijaruokaloissa voi käydä syömässä (esim. Hanken, Unicafe). Kauppakorkeakoulun ruokalistat löydät osoitteesta Kulkukortit ja kulkuoikeudet Kaikki rakennusten ulko-ovet sekä suurin osa väliovista on elektronisesti valvottuja ja lukittuja. Ovien normaalien aukioloaikojen (ma-pe ) ulkopuolella ovista kuljetaan käyttämällä PIN-koodilla varustettua kulkukorttia. Näytä korttia 5 cm:n etäisyydellä lukijasta, ota kortti pois, näppäile PIN-koodi ja paina #-näppäintä. Saat kulkukortin ohjeineen viimeistään perehdytysviikon alussa. Lue ohjeet ja palauta sen liitteenä oleva sitoumus kulkukorttia koskevien sääntöjen noudattamisesta heti perehdytysviikon alussa päärakennuksen ala-aulassa sijaitsevaan palautuslaatikkoon. Ensimmäisen kulkukortin saa veloituksetta. Uudesta kortista veloitetaan 50 euroa, joka maksetaan ennen kortin noutoa Kauppakorkeakoulun tilille Nordea Opiskelun päättyessä kortti on palautettava Arkadian infopisteeseen. Palauttamattomasta kortista veloitetaan 84 euroa. Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Jos kadotat kortin, ilmoita siitä välittömästi numeroon (ilmoituksen voi tehdä klo , poikkeuksena heinäkuu ) tai sähköpostilla Viestistä tulee ilmetä kortin haltijan nimi ja syntymäaika. Ilmoituksen jälkeen vastuu kortin käytöstä siirtyy Tilahallinnolle. 26

27 Palvelut opiskelijoille Opintojen ohjaus ja neuvonta Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa antavat asiasta riippuen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP), laitosten opintokoordinaattorit, opettajat, opintopsykologi ja erikoistumisalueen valinnan jälkeen opettajatutor. Yhteystiedot löytyvät seuraavan sivun taulukosta. OOPin palveluihin kuuluvat: Yleinen opintoneuvonta Opintojen hyväksiluku Valmistuminen Kansainväliset opiskelijapalvelut Esteettömyyspalvelut Huippu-urheilijoiden tuki - pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (URHEA) OOPin Help Desk on päärakennuksen A-siiven 1. kerroksessa. Aukioloajat lukukausien aikana: ma ja to klo sekä ti, ke ja pe klo Help Deskissä hoidetaan lukuvuosi-ilmoittautumiset tilanteissa, joissa ilmoittautumista ei ole voitu hoitaa WebOodissa myönnetään kirjoillaolotodistukset (todistusta noudettaessa on esitettävä AYY:n maksukuitti tai opiskelijakortti) annetaan virallinen, allekirjoitettu ja leimattu opintosuoritusote ylläpidetään opiskelijarekisteriä; toimistoon tulee ilmoittaa mahdollisista nimenmuutoksista (virkatodistus esitettävä) hoidetaan opiskelijoiden suoritusrekisteriä koskevia asioita jaetaan erilaista opintoihin liittyvää materiaalia (lomakkeita, ohjeita jne.) ohjataan kysyjät oikeaan osoitteeseen. Laitosten opintokoordinaattorit antavat omina vastaanottoaikoinaan opintoneuvontaa ohjelma- ja ainekohtaisissa asioissa. Opettajat vastaavat omia kurssejaan sekä niiden tenttejä koskevasta neuvonnasta joko luentojen yhteydessä tai vastaanottoaikoinaan. Opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät Intosta laitosten sivuilta. Opintopsykologi ohjaa ja tukee opiskelijoita mm. opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajanhallintaan, stressinhallintaan sekä opiskelukykyyn liittyen. Jokainen opiskelija saa erikoistumisalueen valinnan jälkeen laitoksen nimeämän opettajatutorin, jonka kanssa hän voi keskustella opiskeluun liittyvistä tavoitteistaan ja opiskelusuunnitelmistaan. 27

28 Palvelut Henkilöt Yhteystiedot Sijainti Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) OOP Help Desk Yleinen opintoneuvonta, URHEA Hyväksiluku, Aallon sisäinen liikkuvuus ja JOO-opinnot Kaarina Lähteenmäki Tiina Räsänen Maarit Vuorio Riitta Peltonen Aino Salminen Päärakennus A116 A115 A113 Päärakennus A111 Päärakennus A118 Tentit Kristiina Mizota Valmistuminen, tutkinto-todistukset Elli Hämäläinen Vaihto-opiskelu Minna Pekkanen Laitosten opintokoordinaattorit Johtamisen laitos Hanne Kauppila & Berit Söderholm Laskentatoimen laitos Sanni Pennanen Markkinoinnin laitos Tatiana Penttinen Rahoituksen laitos Sanna Pesonen Taloustieteen laitos Tiina Airila Tieto- ja palvelutalouden laitos Muut palvelut Paula Koivukangas Opintopsykologi Minna Nevala Opintotuki neuvontapuhelin arkisin klo p. (09) Päärakennus A112 Päärakennus A117 Päärakennus A121 Arkadia F220 Päärakennus A417 Chydenia H237 Arkadia E214 Chydenia H230 Economicum B207 Chydenia G410 Päärakennus A145 ma klo WebOodi

29 Kirjasto Töölön kampuskirjasto sijaitsee Kauppakorkeakoulun kampuksella osoitteessa Mechelininkatu 3 D. Kirjaston painetuista kokoelmista löytyvät mm. tutkintovaatimusten kurssikirjat, kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta, tiedelehtiä, graduja, väitöskirjoja ja muita tutkimuksia. Painetut kokoelmat löydät Alli- ja Arsca-tietokannoista, joissa voit myös varata aineistoja ja uusia lainasi. Alli (Otaniemi & Töölö): alli.linneanet.fi Arsca (Arabia): arsca.linneanet.fi Elektroniset aineistot sisältävät elektronisia lehtiä ja kirjoja, hakuteoksia, sanakirjoja, tilastoja, standardeja, viitetietokantoja ja kuvatietokantoja. Kaikki kirjaston elektroniset aineistot löytyvät Nelli-portaalin kautta. Lisäksi kauppatieteelliselle aineistolle on käytössä Kauppatieteiden opas ja Journals-lehtiportaali. Voit myös itse opiskella tiedonhankintataitoja Tiedonhankinnan oppaasta. Uusille opiskelijoille järjestetään perehdytysviikon aikana mursustartti, jolloin heille esitellään kirjaston peruspalvelut. Kirjasto palvelee lukukausien aikana ma-to 9-19 pe 9-16 la Kesän ja joulun aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Lisätietoa kirjastopalveluista lib.aalto.fi Jos et löydä etsimääsi kirjaa Aalto-yliopiston kirjastosta tai tarvitset muuta lisämateriaalia, kannattaa tarkistaa muiden kirjastojen, kuten Helsingin kaupunginkirjaston, Helsingin yliopiston kirjaston ja Hankenin kirjaston valikoimat. Kirjaston tietoasiantuntijat auttavat tiedonhankinnassa sekä kirjaston tarjoamien tietokantojen ja aineistojen käytössä. Tietoasiatuntijat päivystävät kirjaston 1. kerroksen neuvontapisteessä lukukausien aikana ma-to 15-19, pe ja la sekä erikseen pyydettäessä muina kirjaston aukioloaikoina. Yhteystiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita 27.8.2015 Marja Elonheimo ja Laura Pellikka Orientaation ohjelma to 27.8.2015 Klo 17.00-18.00

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa KTK-tutkintoon ja opiskelun aloittamiseen liittyvät käytännöt Riitta.Peltonen@aalto.fi huone 111 (päärakennus) PEREHDYTYSVIIKON AIKANA Aloitatte opiskelun:

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita 29.8.2012 ORIENTAATIOPÄIVILLÄ Tutustutaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen

Lisätiedot

Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Perustietoa opiskelun aloittamisesta I Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi huone U-249 (Otakaari 1 M, 2.krs) PEREHDYTYSVIIKON AIKANA Aloitatte opiskelun

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Erikoistumisaluevalinta Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Erikoistumisaluevalinta 2017 Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi Päivän ohjelma 13.15 Palaute Meet Your Community -tilaisuudesta 13.30 Tietoa erikoistumisaluevalinnasta 14.00 Opiskelijapaneeli

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2017 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät Weboodi ja Noppa Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät oodi@aalto.fi noppa@aalto.fi Kirjautuminen Aallon käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoite: https://oodi.aalto.fi Opiskelijatietojärjestelmä

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Uuden opiskelijan. opas 2014-2015

Uuden opiskelijan. opas 2014-2015 Uuden opiskelijan opas 2014-2015 1 Tervetuloa opiskelemaan Sähkötekniikan korkeakouluun! Sähkötekniikan korkeakoulu on yksi Aalto-yliopiston kuudesta korkeakoulusta ja se aloitti toimintansa 1.1.2011.

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2016 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Harjoitustentti

Harjoitustentti Harjoitustentti 13.9.2016 Tenttiin ilmoittautuminen - Tenttipäivät löytyvät verkkosivuilta yliopistoportaalista https://port.uwasa.fi/ - Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa - Tenttiin voi ilmoittautua

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Ohjaustapaamisissa nousseet kysymykset ja vastaukset niihin

Ohjaustapaamisissa nousseet kysymykset ja vastaukset niihin Ohjaustapaamisissa nousseet kysymykset ja vastaukset niihin Opintotutorin tapaaminen Miten teitä pääsikään tapaamaan, jos tulee kysymyksiä opiskelusta ja jatkoopinnoista? Miten saada teihin yhteyttä, jos

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti Uusien opiskelijoiden OPS-info 26.8.2014/Satu Nätti Esityksen sisältö Kandidaatin koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta Apuja HOPSin tekoon Käytännönasioita Opetuksen ajoitus WebOodi Tentit Opintojen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäkoulutus, Täydentävien opintojen keskus Oulun yliopisto

Kieli- ja viestintäkoulutus, Täydentävien opintojen keskus Oulun yliopisto Yhteenveto kieliopintoinfoista lukuvuodelle 2014 15: 1. Mistä löydät meidät 2. Humanistinen tiedekunta 3. Kasvatustieteiden tiedekunta 4. Luonnontieteellinen tiedekunta + TOL 5. Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut Insinööritieteiden korkeakoulu/oppimispalvelut 20.1.2016 OPINTOJEN HYVÄKSILUKU ENGissä (korvaaminen) Opiskelija Oppimispalvelut Vastuuopettaja Koulutusohjelmajohtaja, vastuuprofessori 1. Opiskelija aloittaa

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot