Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa"

Transkriptio

1 Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa KTK-tutkintoon ja opiskelun aloittamiseen liittyvät käytännöt huone 111 (päärakennus)

2 PEREHDYTYSVIIKON AIKANA Aloitatte opiskelun: perehdytysviikko on osa kurssia 20A00510 Opinnot haltuun. Teille muodostuu yleiskuva siitä, minne olette tulleet opiskelemaan ja millaista opiskelu täällä on, Hahmotatte mistä kokonaisuuksista ja kursseista. ensimmäinen vuosi ja koko tutkinto muodostuu. Teille selviää, millaisia käytäntöjä ja palveluja täällä on JA tutustutte koulun henkilökuntaan, opiskelijayhteisöönne sekä toisiinne!

3 KURSSIN MUUT LUENNOT (OHJAUSTILAISUUDET) Opinnot haltuun kurssin esittely sekä tutustuminen Kirjaston tietojärjestelmiin Tietoa erikoistumisalueen valinnasta Opiskelumahdollisuudet muualla (vaihto, JOOopinnot yms.) Kielten opiskelumahdollisuudet Kesätyönhakukoulutus mursuille Urasuunnittelu opiskeluaikana Tietoa erikoistumisalueen valinnasta Lisäksi laitosten/ainekerhojen tilaisuuksia erikoistumisalueen valintaan liittyen

4 KTK- TUTKINNON TAVOITTEET Liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemus ja hallinta; Ryhmätyö- ja ongelmanratkaisuvalmiudet; Analyyttiset valmiudet vaativiin maisteriohjelmiin; Tieteellinen ajatustapa; Valmius toimia monikulttuurisessa ympäristössä; Hyvät tiedot ja taidot asiantuntijauralle tai yrittäjäksi; Liike-elämän eettisten kysymysten tuntemus; sekä Hyvä viestintä- ja kielitaito - 4

5 ERIKOISTUMIS- ALUEEN AINEOPINNOT 60 OP SIVU- OPINNOT 24/30 OP KIELI- JA VIESTINTÄ- OPINNOT 18 OP VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT OP LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTEET 60 OP

6 KTM-TUTKINTO Laajuus 120 op Koulutusohjelmia on yhteensä 12 Maisteritason opetus jää Töölön kampukselle vuonna 2015, kun kandiopetus siirtyy Otaniemeen.

7 ERIKOISTUMISALUEET KTK-tutkinnossa Johtaminen Laskentatoimi Liiketoiminnan teknologia (Business Technology) Markkinointi Rahoitus (Finance) Taloustiede Viestintä Yritysjuridiikka Erikoistumisalueen valinta 1. vuoden keväällä Valintaperusteet lisätietoa pidettävällä luennolla. - 7

8 SIVUOPINTOKOKONAISUUDET Opetussuunnitelmassa vahvistettu kokonaisuus Virallisessa vaihtoyliopistossa suoritettu kokonaisuus Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus tai Toisessa suomalaisessa yliopistossa esim. JOOsopimuksen nojalla suoritettu kokonaisuus - 8

9 PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (18 OP) Ruotsinkielinen yritysviestintä 1, 3 op Business Communication Skills, 3 op Vieraskielinen viestintä, muu kuin EBC, 6 op *) Valinnaiset opinnot, 6 op **) *) yhdessä vieraassa kielessä vähintään 6 op:n kokonaisuus. **) 6 op joko täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia tai suorittamalla ne jossakin kolmannessa vieraassa kielessä. Jos ne tehdään kolmannessa vieraassa kielessä, on siinä suoritettava 6 op. Jos opiskelija täydentää kieli- ja viestintäopintoihin sisältyviä kieliä, valinnaiset 6 op voi jakaa kahden eri kielen opintoihin.

10 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA Opetusta suomen- ja englanninkielisessä yritysviestinnässä, espanjassa, japanissa, kiinassa, ranskassa, ruotsissa, saksassa sekä venäjässä. Lisäksi viron ja kiinan kieltä Avoimessa yliopistossa. Kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen organisaatioviestinnän yksikkö vastaa talouselämän viestinnän ja englanninkielisen yritysviestinnän opetuksesta. Aalto-yliopiston kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäkoulutuksesta toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) sekä vieraissa kielissä. Kielten kurssit on ajoitettu toiselle vuodelle.

11 KIELIKESKUKSEN VIESTI MURSUILLE Olette tervetulleita opiskelemaan kieliä jo ensimmäisenä vuonna, jos saatte hyväksilukemisia 1. vuoden opinnoista lukujärjestykseen mahtuu ja on innostusta opiskella kieliä olette ajatelleet lähteä vaihtoon, sillä vahvan, vaihtoon riittävän kielitaidon hankkiminen vaatii aikaa, Tarjoamme kaikille muillekin innokkaille mielellämme mahdollisuuden kieliopintoihin jo ensimmäisenä vuonna.

12 KIELTEN OPETTAJIEN VASTAANOTTOJA TÄNÄÄN MAANANTAINA KLO Päärakennuksen oikea siipi, 3. kerros: A-305 saksa A-306 ruotsi A-307 ranska A-308 japani A-309 venäjä A-310 espanja Lisäksi: keskiviikkona klo annetaan tietoa siitä, millaisia kieliopintoja (ja miten) Kauppiksessa on mahdollista suorittaa.

13 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT opintopistettä Opiskelija voi käyttää vapaasti valittavat opintonsa esimerkiksi lisäopintoihin opiskelijan erikoistumisalueella lisäopintoihin KTK-tutkintoon sisältyvässä sivuopintokokonaisuudessa toisen sivuopintokokonaisuuden suorittamiseen lisäopintoihin kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuudessa Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun opintoihin JOO-opintoihin toisessa yliopistossa tai työharjoitteluun (6 op).

14 OPINTOJEN AJOITTUMINEN KTK- TUTKINNOSSA Ensimmäinen vuosi: Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja. Kokonaisuus tulee suoritetuksi lähes kokonaan ensimmäisen vuoden aikana (toiselle vuodelle jää vain osa Opinnot haltuun -kurssista (opintosuunnitelman ja e- hopsin laadinta). Toinen vuosi: Erikoistumisalueen opintoja mukaan lukien erikoistumisalueen määrittelemät menetelmäopinnot Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot Kolmas vuosi: Sivuopintoja sekä loput erikoistumisalueen opinnoista. Vapaasti valittavat opinnot kannattaa ajoittaa toiselle ja kolmannelle vuodelle. - 14

15 SYYSLUKUKAUSI 2014 Arviointijakso (rästitenttejä) I opetusperiodi I periodin arviointijakso (tenttiviikko) II opetusperiodi II periodin arviointijakso (tenttiviikko) Arviointijakso (rästitenttejä)

16 KEVÄTLUKUKAUSI 2015 III opetusperiodi III periodin arviointijakso (tenttiviikko) IV opetusperiodi ma to IV periodin arviointijakso (tenttiviikko) ti 7.4. pe V opetusperiodi V periodin arviointijakso (tenttiviikko)

17 MITÄ KURSSIEN KOODIT KERTOVAT? 20 Tutkintojen yhteisiä opintoja 21 Organisaatiot ja johtaminen 22 Laskentatoimi 23 Markkinointi 25 Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen 26 International Business 28 Rahoitus 30 Management Science 31 Taloustiede 32 Yritysjuridiikka 35 Logistiikka 37 Tietojärjestelmätiede 51 Filosofia 61 Englanninkielinen yritysviestintä 62 Saksan kieli 63 Italian kieli 65 Espanjan kieli 66 Ranskan kieli 67 Venäjän kieli 68 Japanin kieli 71 Talouselämän viestintä 72 Ruotsin kieli 73 Kiinan kieli 74 Viron kieli 75 International Business Communication 90 Jatkokoulutus

18 MITÄ KURSSIEN KOODIT KERTOVAT? Koodit ovat yleensä 8-merkkisiä (myös 6-merkkisiä) Kaksi ensimmäistä numeroa = oppiaine Huom! A21A > kurssi on Avoimen yliopiston, jonne on erillisen ilmoittautuminen (lisätietoa: Kolmas merkki = kurssin taso (A E) Esim. 22A00110 Laskentatoimen perusteet ja 31E00600 Kansainvälinen rahatalous - 18

19 KAUPPAKORKEAKOULUN TILAT Kandiopetus siirtyy Otaniemeen syksyllä 2015 Töölössä 6 rakennuksessa, opetusta kolmessa: Päärakennus (R101), Arkadia (R102), Chydenia (R103) ja Economicum (taloustieteen laitos). Päärakennus: oikea siipi on A-siipi ja vasen C-siipi ja niiden välissä B. Kerroksia on oikeassa siivessä 5 ja vasemmassa 4. Huoneiden numerointi on juokseva ao. kerroksessa. R101/A-201, R101/A-307, R101/C-250 Arkadiassa on E- siipi, Chydeniassa G- ja H-siivet R102/E-341, R103/H-324

20 SYKSYN KURSSIT I periodi ma ma 8.9. pe A00510 Opinnot haltuun, 2 op (jatkuu III ja V periodilla) 20A00601 Yritystapaus, 2 op (osa 1); kurssi jatkuu (osa 2) V periodilla 23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op (kurssi jatkuu II periodilla) 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op (jatkuu II periodilla) 71A00200 Yritysviestinnän perusteet, 6 op II periodi ma pe A00110 Laskentatoimen perusteet, 6 op 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op (jatkoa I periodilta) 23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op (jatkoa I periodilta)

21 KEVÄÄN KURSSIT III periodi ma 5.1. pe A00110 Taloustieteen perusteet, 6 op 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op Opinnot haltuun kurssin ohjaustilaisuuksia IV periodi ma 23.2 to A00110 Johtamisen perusteet, 6 op 35A00110 Tuotantotalouden perusteet, 6 op V periodi ma 13.4 pe A00510 Opinnot haltuun (jatko I ja III periodeilta) 20A00602 Yritystapaus 2 (jatkoa I periodilta) 28A00110 Rahoituksen perusteet, 6 op 21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op (30A02000 Tilastotieteen perusteet)

22 SUOSITUS OPINTOJEN SUORITTAMISEKSI 1. VUONNA = edellä mainitut syksyn ja kevään kurssit. Huomaathan, että näiden opintojen ja niistä saatujen arvosanojen perusteella suoritetaan loppukeväällä tapahtuva kandidaattiohjelman valinta.

23 JOS AIOT OPISKELLA NOPEAMMIN TAI OLET SAAMASSA HYVÄKSILUKUJA mieti mille erikoistumisalueelle aiot keväällä hakea opiskelemaan ja/tai minkä sivuopintokokonaisuuden aiot tutkintoosi sisällyttää. Lisäopintoina voit suorittaa erikoistumisalueen menetelmäkurssit ja muita erikoistumisalueen opintoja (jos tiedät varmasti minne haluat), sivuopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Loppukevään erikoistumisalueen valinnassa huomioidaan ennalta määritellyt 1. lukuvuoden aikana Kauppakorkeakoulussa suoritettavat opinnot. Varmistaaksesi pääsyn juuri sille erikoistumisalueelle, jonka opintoja olet jo alkanut suorittaa, suorita ensisijaisesti niitä opintoja.

24 JOS AIOT OPISKELLA HITAAMMIN (alle 44 op) Liiketoimintaosaamisen perusteiden kursseja mahdollisimman monta kurssia Huomaathan, että opiskeluaika on rajattu. opintojen määrä vaikuttaa erikoistumisalueen valintaan; erikoistumisaluetta ei voi myöhemmin vaihtaa sellaiseen, johon opiskelija ei olisi päässyt ensimmäisen vuoden jälkeen. opintosuoritusten vähäisyydellä on vaikutusta myös opintotukioikeuteen ja opintotuen riittävyyteen.

25 OPINTOPISTEET (OP) Opintopisteillä mitataan opintojen laajuutta. Opintopiste kuvaa, paljonko keskimääräinen opiskelija tarvitsee aikaa kurssilla hyvään oppimiseen. Opiskelijan työviikossa 40 työtuntia (= osa kontaktiopetusta ja osa itsenäistä työtä) Opiskelijan vuotuinen työaika on 1600 tuntia, ja opiskelija voi vuodessa suorittaa 60 opintopistettä - > opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työtä. Seuratkaa miten paljon käytätte viikoittain aikaa eri kurssien suorittamiseen! - 25

26 20A00510 OPINNOT HALTUUN (2 op) Sisältö ja toteutus 1. Perehdytysviikko, tutortoiminta sekä useita ohjaustilaisuuksia lukuvuoden aikana (mm. oppimis- ja opiskelutaidot, Aallon sisäinen liikkuvuus, vaihto-opiskelu sekä uraohjaustilaisuuksia) 2. Omien opintojen suunnittelu ja siihen liittyvät tehtävät: Opinnot haltuun 1 (20A00511), 1 op (ensimmäisen lukuvuoden aikana): ensimmäisen vuoden opintojen ja ajankäytön suunnittelu, KTK-ohjelman erikoistumisalueen ja sivuopintojen valinta sekä niitä tukeva tehtävä Opinnot haltuun 2 (20A00512), 1 op (toisena syksynä): opettajatutorin tapaaminen ja hopsin laadinta Työmäärä 2 op = 54 tuntia opiskelija työtä: perehdytysviikko, muut ohjaustilaisuudet, ensimmäisen vuoden opintojen suunnittelu, n. 34 h erikoistumisalueen valinta, joka sisältää itsenäisen valmistautumisen ja palautettavan tehtävän, n. 10 h HOPS-työskentely ja opettajatutorointiin osallistuminen, n. 10 h

27 20A00603 YRITYSTAPAUS (2 op) Opetusperiodi I (syksy 2014) Osa I järjestetään perehdytysviikon ja sitä seuraavan viikon aikana. V (kevät 2015) Osa II järjestetään viidennellä periodilla. Sisältö ja toteutus Lähiopetus: 27 tuntia; pakollinen läsnäolo Case-työskentely / harjoitustyöt ryhmissä: 27 tuntia Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet Harjoitustyöt 100%. Työmäärä Lähiopetus: 27 tuntia; pakollinen läsnäolo Case-työskentely / harjoitustyöt ryhmissä: 27 tuntia

28 23A00110 MARKKINOINNIN PERUSTEET Opetusperiodi: I II Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Itsenäinen opiskelu ja online-luento-osallistuminen 1. Online-tehtävät kirjallisuuteen ja soveltaviin tehtäviin liittyen (60 %) 2. Lopputentti (40 %) Opiskelijan työmäärä (6 opintopistettä on 160 tuntia): Luento-osallistuminen online (6 h) 1. Vierailuluento-osallistuminen online tai kontakti (8 h) 2. Kurssikirjallisuuden lukeminen (55 h) 3. Kirjallisuuteen liittyvien tehtävien suorittaminen online (35 h) 4. Soveltavien tehtävien suorittaminen online (12 h) 5. Kuulusteluun valmistautuminen (40 h) 6. Kuulustelu (4 h) Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

29 30A01000 TAULUKKOLASKENTA JA ANALYTIIKKA (5 op) Exceliin on tasokoe ma 8.9. Kokeeseen pitää hakea erikseen etukäteen (3.9. klo 16 mennessä, lisäinfo Nopassa). Ne jotka eivät mene tasokokeeseen menevät "nollaluennolle. Kurssilla on sähköinen alkudiagnostinen testi, jolla pyritään mittaamaan lähinnä menetelmällisiä ja tietoteknisiä valmiuksia sekä kerätään joitakin taustatietoja. Vastausten perusteella opiskelija saa suosituksen harjoitusryhmästä. Linkki testiin löytyy Nopasta. Harjoitusryhmiä on kolmentasoisia, Lisäinfot nopassa. Harjoitusryhmä valitaan sen jälkeen kun opiskelija tietää, mihin Yritysviestinnän perusteiden harjoitusryhmään hänet on sijoitettu. Opiskelijan työmäärä kurssilla Luennot 36 h Viikkoharjoitusryhmät 22h Kotitehtävät 44 h Muu itsenäinen työ 36 h

30 YRITYSVIESTINNÄN PERUSTEET Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista. Ensi viikolla kaikki harjoitusryhmät ovat ke klo 10 ja 16 välisenä aikana. Opiskelijat on jaettu harjoitusryhmiin (kts. Into: Uudelle opiskelijalle). Ensi viikon luento on ke klo Nokia-salissa. Sen jälkeen luennot ovat ma klo Nokia-salissa ja harjoitusryhmät torstaisin klo 10 ja 16 välisenä aikana. Arvosteluperusteet: 1. Luentoihin liittyvät harjoitukset 20 % ja suullinen esitys tiimityönä 20 % 2. Tieteellinen essee tiimityönä 20 % 3. Tentti (luennot, harjoitukset ja niihin liittyvät aineistot) 40 %

31 22A00110 LASKENTATOIMEN PERUSTEET Kurssilla hyödynnetään taulukkolaskennan ja analytiikan perusteiden kurssin harjoituksia. Opiskelijan työmäärä Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 48 h Valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin 36 h Ryhmätöiden tekeminen 32 h Tenttiin valmistautuminen 40 h Tentti 4 h Arvosteluperusteet Tehtävät ja harjoitukset 40 %, tentti 60 %

32 LUKUJÄRJESTYKSEN TEKEMINEN Katso mitä kursseja syksyllä on/mitä aiot suorittaa (hyväksiluku). Opetusajat löytyvät mm. WebOodista ja Intosta. Katso Intosta, mihin Yritysviestinnän ryhmään sinut on sijoitettu. Etsi sen jälkeen sopiva Taulukkolaskennan kurssin harjoitusryhmä. Kompassissa on lukujärjestyspohjat. Lisää kurssien opetusajat (luennot, harjoitusryhmät jne). Tutorit auttavat lukujärjestysten teossa.

33 MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Hyväksiluku = muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen (yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus) tai korvaaminen (yksittäinen kurssi) Hyväksilukeminen koskee vain opiskelijan tutkintoon sisällytettäviä opintoja - ylimääräisiä, tutkinnon opintopisteet ylittäviä (KTK 180 op tai KTM 120 op) opintoja ei hyväksilueta Hyväksiluettavien opintojen tulee aina olla HOPS:ssa Mursuilla ei ole HOPSIA -> voidaan hyväksilukea vain Liiketoimintaosaamisen perusteet + pakolliset kieliopinnot. Opiskelija voi hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja korkeintaan puolet tutkintojen laajuuksista. Tutkielmat on kuitenkin aina suoritettava omassa korkeakoulussa.

34 MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN Jos opiskelija saa hyväksiluvun ensimmäisen vuoden kursseille (tai hän on aiemmin suorittanut niitä Avoimessa yliopistossa), niitä ei oteta huomioon erikoistumisalueen valinnassa. Opiskelijan kannattaa suorittaa muita perus- ja aineopintotasoisia kursseja huomioitavaksi niiden tilalla. Hyväksiluku koskee myös vaihto-opintoja, JOO-opintoja ja Aallon sisäisen liikkuvuuden opintoja. Aalto-yliopiston/Kauppakorkeakoulun Avoimessa yliopistossa tehtyjä opintoja ei tarvitse erikseen hyväksilukea (koskee jälkeen tehtyjä suorituksia).

35 KURSSIN TAI KOKONAISUUDEN HYVÄKSILUKEMISEN EDELLYTYKSET Muualla suoritettujen opintojen tulee: vastata sisällöltään Kauppakorkeakoulun kurssia vastata laajuudeltaan Kauppakorkeakoulun kurssia (vähintään 6 op, kielten opinnoissa vähintään 3 op) vastata tasoltaan (perusopinnot / aineopinnot / syventävät opinnot) Kauppakorkeakoulun kurssia. Sisällytettävän kokonaisuuden tulee: tukea opiskelijan tutkinnon ohjelmaa ja soveltua kauppatieteelliseen tutkintoon olla yliopistotasoinen (ei ammattikorkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus) muodostaa vähintään 30 op (KTK-tutkinto) tai 24 op (KTM-tutkinto) kokonaisuuden.

36 MITEN HYVÄKSILUKUA HAETAAN? Hyväksilukemisessa on jatkuva hakuaika. Hyväksilukua haetaan Intosta löytyvällä lomakkeella (Opintojen käytännön asiat-> Hyväksilukeminen) Huom! Intossa on oma lomake ensimmäisen syksyn Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssien hyväksiluvuille Hakemukseen on liitettävä muualla suoritetuista opinnoista virallinen todistus tai opintorekisteriote sekä tiedot muualla suoritettujen kurssien sisällöstä Lomake toimitetaan OOP:iin (= opinto- ja opiskelijapalvelut; päärakennus, oikea siipi, käytävällä oleva postilaatikko)

37 TIETOA LÖYTYY MONELLA TAVALLA WebOodi: opetus, opetusajat, kuulustelut, kurssipalaute ja hopsit) Kurssien kotisivut -> Kauppakorkeakoulu -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: -> Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston intranet Ilmoitustaulut: aineiden taulut, mursujen oma taulu päärakennuksen oikean siiven pohjakerroksessa, yleiset taulut päärakennuksen ala-aulassa - 37

38 ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN KURSSEILLE 20A00510 Opinnot haltuun, 2 op ilmoittautuminen WebOodilla perehdytysviikon aikana 20A00603 Yritystapaus, 2 op ei tarvitse ilmoittautua WebOodilla (kaikki mursut ilmoitetaan keskitetysti) 23A00110 Markkinoinnin perusteet, 6 op ilmoittautuminen WebOodilla perehdytysviikon aikana 30A01000 Taulukkolaskenta ja analytiikka, 5 op ilmoittautuminen WebOodilla perehdytysviikon aikana. Mursujen tulee ensin tehdä testi (ohjeet kurssin Noppa-sivulla) ja katsoa mihin Yritysviestinnän perusteiden harjoitusryhmään hänet on sijoitettu. 71A00200 Yritysviestinnän perusteet, 6 op. Opiskelijat sijoitetaan harjoitusryhmiin (ryhmät tulevat Inton Uudelle opiskelijalle sivustolle) mursujen ei siis tarvitse ilmoittautua tälle kurssille WebOodilla.

39 ILMOITTAUTUMINEN TENTTEIHIN Kurssin jälkeen on yleensä tentti tenttiviikolla, jolloin on ilmoittauduttava WebOodilla tai viimeisellä luentokerralla (opettaja tai laitos järjestää; yleensä näihin ei WebOodi-ilmoittautumista kannattaa varmistaa WebOodista) WebOodissa näkyviin tentteihin on ilmoittauduttava WebOodilla. WebOodin tentit näkyvät myös Intossa (aineittain ja aikajärjestyksessä) WebOodi-ilmoittautuminen alkaa viimeistään 2 kk ennen tenttiä; ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut tenttiin, ei voi osallistua tenttiin. Jos opiskelija menee tenttisaliin ilmoittautumatta, hänen vastauspaperiaan ei lähetetä tarkastettavaksi.

40 PALVELUT OPISKELIJOILLE Opintoneuvonta ja ohjaus Opintopsykologi Terveydenhoito Hyvinvointi Ura- ja rekrytointipalvelut Opintotuki Kirjasto IT-palvelut Kopiointi- ja painopalvelut Tilapalvelut Liikuntapalvelut Asuminen

41 SÄÄDÖKSIÄ JA OHJESÄÄNTÖJÄ Yliopistolaki 558/2009 Opiskelijavalinnasta, lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt (tutustu!) Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely (tutustu!) Aalto-yliopiston linjaukset rajattuun opintoaikaan myönnettävälle lisäajalle (tutustu!) Tutkintosääntö (Kauppakorkeakoulu) (tutustu)

42 OPINTOAIKOJEN RAJOITTAMINEN, Yliopistolaki, 41 Opiskeluoikeuden kesto näkyy WebOodista. Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa ( ) Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Kannustimia: suoritusmäärät ja laadut vaikuttavat moneen asiaan, mm. erikoistumisalueen valintaan, vaihtoyliopistoon pääsyyn, apurahojen myöntämiseen, dean s listaan ja opintotukeen. - 42

43 ENGLANNINKIELISET OPISKELUMAHDOLLISUUDET Erikoistumisalueet: Business Technology ja Finance Sivuopinnot: Business Technology, Finance, Quantitative methods ja ITP (sekä opiskelijavaihto = kv.sivuopintokokonaisuus). Ohjelmissa, erikoistumisalueilla ja sivuopinnoissa voi suorittaa yksittäisiä englanninkielisiä kursseja. Business Communication -kurssit

44 LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMINEN Jatkossa lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään WebOodilla Joka vuosi ilmoittaudutaan syys- ja kevätlukukaudeksi, joko läsnä- tai poissaolevaksi; kv-vaihdon ajaksi ilmoittaudutaan läsnäolevaksi. Lukuvuositarra ja kalenteri AYY:n toimipisteestä Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti Yhteys OOP:in palvelupisteeseen Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän ei ilmoittaudu yliopiston määräämällä tavalla (Yliopistolaki 558/ , 43 ). Opiskeluoikeutta on haettava takaisin tai sen menettää pysyvästi. Jos opiskeluoikeus palautetaan, peritään uudelleenkirjautumismaksu (35 euroa).

45 AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN YRITYSPARTNERIT

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Perustietoa opiskelun aloittamisesta I Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi huone U-249 (Otakaari 1 M, 2.krs) PEREHDYTYSVIIKON AIKANA Aloitatte opiskelun

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita 29.8.2012 ORIENTAATIOPÄIVILLÄ Tutustutaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen

Lisätiedot

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa

Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Opiskelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa Tutkintorakenne ja opiskelun aloittamiseen liittyviä käytännön ohjeita 27.8.2015 Marja Elonheimo ja Laura Pellikka Orientaation ohjelma to 27.8.2015 Klo 17.00-18.00

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Erikoistumisaluevalinta Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Erikoistumisaluevalinta 2017 Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi Päivän ohjelma 13.15 Palaute Meet Your Community -tilaisuudesta 13.30 Tietoa erikoistumisaluevalinnasta 14.00 Opiskelijapaneeli

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info

Vaihto-opinnot ulkomailla. Mari Trinidad Info Vaihto-opinnot ulkomailla Mari Trinidad Info 20.4.2017 Vaihto-opinnoista yleisesti Vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään joko kandidaatin tai maisterin tutkintoihin (ainakin vähintään vapaasti valittaviin

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin:

Lukijalle. Lukuvuosi Lukuvuosi on jaksotettu viiteen periodiin: Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkintojen rakenteet, oppiaine-esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2010

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

20A00510 Opinnot haltuun

20A00510 Opinnot haltuun 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo ja Anni Rintala opintotutor-biz@aalto.fi Päivän teemat Palaute orientaatioista Opinnot haltuun -kurssin esittely Tietoa erikoistumisaluevalinnasta Päivän tärpit:

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Ohjaustapaamisissa nousseet kysymykset ja vastaukset niihin

Ohjaustapaamisissa nousseet kysymykset ja vastaukset niihin Ohjaustapaamisissa nousseet kysymykset ja vastaukset niihin Opintotutorin tapaaminen Miten teitä pääsikään tapaamaan, jos tulee kysymyksiä opiskelusta ja jatkoopinnoista? Miten saada teihin yhteyttä, jos

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services

Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Opiskelijapalvelut / Admission and Student Services Agora B 331 Käynti Ahlmaninkadun puolelta / Entrance: Ahlmaninkatu Olemme muuttaneet / We have new premises Tervetuloa Agoran B-siiven 3. kerrokseen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö

Kauppatieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kauppatieteellisen alan kieliopinnot 1.9.2017 Hanna Snellman Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Teknillinen tiedekunta asiantuntija Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin

Lisätiedot

Johdatus yliopisto-opiskeluun Aino Sipari. opintokoordinaattori

Johdatus yliopisto-opiskeluun Aino Sipari. opintokoordinaattori Johdatus yliopisto-opiskeluun 30.8.2016 Aino Sipari opintokoordinaattori OPISKELU KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA OPINNOT HALTUUN Opintojen suunnittelun työkalupakki: Opinto-opas -> resepti tutkintoon

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti Uusien opiskelijoiden OPS-info 26.8.2014/Satu Nätti Esityksen sisältö Kandidaatin koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta Apuja HOPSin tekoon Käytännönasioita Opetuksen ajoitus WebOodi Tentit Opintojen

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi

Mallilukujärjestys Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Tietotekniikka, 2. vuosikurssi 8.8.2016 Mallilukujärjestys 2016 2017 Yleisiä ohjeita Opinto-oppaat ja kurssikuvaukset Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opinto-oppaat löytyvät osoitteesta http://studyguides.aalto.fi. Kurssien tarkemmat

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops-toiminnolla KTK-tutkinto Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden OPS-info /Satu Nätti

Uusien opiskelijoiden OPS-info /Satu Nätti Uusien opiskelijoiden OPS-info 25.8.2015/Satu Nätti Esityksen sisältö Kandidaatin koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta Apuja HOPSin tekoon Käytännöistä Opetuksen ajoitus WebOodi Tentit Opintojen

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi)

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja (alkukurssi) 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja (alkukurssi) Opettaja (loppukurssi) Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2015, II-periodi

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 6.9.2016 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot